Kontakt Oss

styre – Fotball


Leder

Staale Eriksen

Kontaktinformasjon: Tlf – 95872993 Epost – leder@filfotball.no


Nestleder

Reinert Susort

Kontaktinformasjon: Tlf – 99722432 Epost – reinertsusort@hotmail.com


Medlems-/klubbansvarlig

Solveig F. Lindstølen

Kontaktinformasjon: Tlf – 99327560 Epost – styret.filfotball@gmail.com


Kasserer

Britta Schopp

Kontaktinformasjon: Tlf – 48222237 Epost – kasserer@filfotball.no

Sekretær

Helje Beate Heldal

Kontaktinformasjon: Tlf – 95126337 Epost – beate.hel@gmail.com

Styremedlem

Jens Tønnesen

Kontaktinformasjon: Tlf – 97744255 Epost – Kevin06jens@hotmail.com

Sportslig Utvalg

Børge Botterli

Kontaktinformasjon: Tlf – 91600622 Epost – botterli@gmail.com

Oppmanns Ansvarlig

Kai Arne Normann

Kontaktinformasjon: Tlf – 90944670 Epost – kai@eracom.no

Matrialforvalter

Frode Josephsen

Kontaktinformasjon: Tlf – 91624747 Epost – jos_fr@hotmail.com

Dommerkontakt

Ole Gunnar Langemyr

Kontaktinformasjon: Tlf – 91703615 Epost – klubbdommer@filfotball.no

Ida Valle Cup leder

Kontaktinformasjon: Tlf – 99745709 - ida.valle@markedkraft.com

Roald DanielsenWeb/fiks

Kontaktinformasjon: Tlf – 90554476 Epost – roald@filfotball.no

Lars Ravnåsen Ansvarlig Klubbhus

Kontaktinformasjon: Tlf – 91512635 Epost – laravnaa@online.no

Svein JosvangerBanemester

Kontaktinformasjon: Tlf – 91756725 Epost – sv-ajoas@online.no

Jens TønnesenValgkomitè

Kontaktinformasjon: Tlf – 97744255 Epost – kevin06jens@hotmail.com