Årsmøte 2016

Post date: 11.feb.2016 06:07:31

Årsmøte til Froland Fotball blir utsatt til 15 Mars.

Skulle vært avholdt 17.2.16 kl 19.

Grunn til det er at vi ikke har fått nye kandidater til ledige vervi styret.

1. Leder på valg

2.Kasserer

3.Sportslig Damer/jente

Mvh Staale Eriksen / Leder