Kazimieras Vanagas

Kazimieras Vanagas
gimė 1919 kovo 03 d. Rokiškio apskrities Obelių valsčiaus Tilvikų kaime.

Anksti netekęs tėvų, dar beveik paauglys, Kazimieras atvažiavo į Kauną. Namuose liko du jaunesni broliai Vytautas, Aleksandras ir sesuo Genovaitė. Jiems visiems reikėjo padėti.

Vėliau Kazimiero brolis Aleksandras ir sesuo Genovaitė apsigyveno Panevėžyje, kitas brolis Vytautas - Anykščiuose.

Kazimieras, važiuodamas aplankyti savo brolio ir sesers, užsuko į Ramygalos miestelį, kur susipažino su tuo metu dirbusia gydytoja stomatologe Genovaite Pliupelyte. Beje, Genovaitės motinos mergautinė pavardė buvo Vanagaitė, nors tai - visiškai kita Vanagų genealoginė šaka.

Kazimieras vedė Genovaitę ir persikėlė gyventi į Anykščius.

Genovaitė Anykščiuose dirbo gydytoja stomatologe, o Kazimieras - gyvulių priėmimo punkto viršininku.

Kazimierui ir Genovaitei gimė trys vaikai: 1946 m. - sūnus Gintaras, 1948 m. - duktė Gražina ir 1953 m. - sūnus Arūnas.

1958 m. Kazimieras už gerą darbą buvo paskirtas dirbti į Kauną.

Kazimieras labai džiaugėsi atgauta Lietuvos nepriklausomybe.

Sulaukęs 86 metų 2005 m. gruodžio 01 d., Kazimieras mirė. Jo kūnas palaidotas Karmėlavos kapinėse.

Nuotraukos iš Kazimiero gyvenimo


1939-03-23 Kazimieras Vanagas

1960 Kazimieras Vanagas su vaikais

1960 Kazimieras Vanagas

1979 Kazimieras ir Genovaitė su savo anūkais

1979 Kazimieras ir Genovaitė su savo vaikais marčiom žentais ir anūkais

1979 Kazimieras ir Genovaitė su savo vaikais

1999 Kazimiero 80-metis

2001-11-10 Kazimieras ir Genovaitė pas Gerdvilę ir Gintarą

2001 Kazimieras ir Genovaitė pas Gerdvilę svečiuose

2001 Kazimieras ir Genovaitė savo virtuvėje

2005-10-15  Vakarieniauja visa kompanija.jpg

2005-10-15 Kazimieras, Arūnas, Gintaras

2005-10-15 Prie sunkiai sergančio Kazimiero: Genovaitė, Gintaras, Gražina ir Arūnas

2005-12-03 Kazimieras Vanagas

2005-12-03 Kazimieras Vanagas

2005-12-03 Laidojamas Kazimieras Vanagas

2005-12-03 Laidojamas Kazimieras Vanagas

2005-12-03 Laidojamas Kazimieras Vanagas

2006-10-30 Kazimiero kapas

2012-07-20 Pertvarkytas Kazimiero Kapas

2013-07-24 Pertvarkytas Kazimiero ir Genovaites Kapas