Prosjekt

Velkommen til Frisk Eiendomsutvikling AS
Dette nettstedet er utviklet av en gruppe
studenter som gjennom skoleåret 2016/2017
har jobbet med vårt hovedprosjekt som
studenter ved Fagskolen Tinius Olsen