CV for Anders Ericson


Frilanser med bibliotek og kulturformidling som spesialområde
- nynorsk- så vel som bokmålsfør

  

Bosteds- og jobbadresse:  Hans Nielsen Hauges vei 32A, 
N-1523 Moss, Norway
Telefon jobb og privat:  + 47 69257320
E-post: aericson [at]  frisurf [dot] no
Nettsted: http://frilanders.googlepages.com
Organisasjonsnummer:  983 154 484

Bøker etc. :

Før vi får tenkt oss om? : Sluttrapport for forprosjektet
Bibliotekvakten i Vestfold - Januar - juni 2002. Les rapporten.

"…videst mulig informasjon…" - ei debattbok om folkebiblioteka
og samfunnsinformasjonen i et e-Norge. Oslo : AL Biblioteksentralen,
2001. 98 s.  ISBN: 82-7022-271-2 Nettsted for boka

Prosjektet "Det gylne tegnet" 1995-1997 : Økt produksjon av
videobøker på tegnspråk, bedre bibliotektjenester for hørselshemmede :
Hovedrapport fra styringsgruppa. Oslo : Statens bibliotektilsyn,
1998. 35 s. ISBN: 82-7620-045-1.

Aktuelle fjernlånsspørsmål : eit debattnotat til konferansen
Fjernlån '94, Bergen 2. - 4. februar 1994 Oslo : Statens bibliotektilsyn, 1993.

Biblioteksentreprenader i Norden : rapport / från Statens kulturråd.
Statens kulturråd, 1993. 32 s. ISSN 0283-4944. Artikkelen om Norge, s. 19-24.
 

Større oppdrag:
Prosjektet Bibliotekvakten - chat med bibliotekaren!
     Oppdragsgiver: Vestfold fylkesbibliotek.
     Skriving av rapport for forprosjektet (jan - juni 2002)
     Kvalitetssikrer for hovedprosjektet med oppstart høsten 2002. Pågår.

Intern omorganisering til team-modell ved Moss bibliotek (2001)
    Oppdragsgiver: Moss bibliotek.

Bibliotekplan i Oppland fylke (2001-2002)
    Oppdragsgiver: Oppland fylkesbibliotek.

Vevkurset "Brukeren i sentrum : en introduksjon til norsk bibliotekvesen"
    Oppdragsgiver: Høgskolen i Oslo, Journalist- og bibliotekarutdanninga (1. versjon høsten 2000, deretter årlig revisjon).

Nye lokaler til biblioteket i Moss
    Oppdragsgiver: Eiendomsfirmaet Rock Property AS, Moss (1999-2000).
    Bl.a. utvikling og vedlikehold av eget nettsted for tilbudskampanjen (kopi av nettstedet, på designerens hjemmeside)
    (Her finnes det også på Wayback Machine)

Bibliotekplan Hedmark.
    Oppdragsgiver Hedmark fylkeskommune / fylkesbiblioteket (1999-2000).

Utvikling av kurs i Internett for bibliotekansatte og gjennomføring av 5 dagskurs (1999).
    Oppdragsgiver: BRODD, Oslo.

Foredragsvirksomhet etc.:
"Scenario 2010 - Bibliotek, kunnskap, kultur og informasjon", framført ved ulike anledninger:
 • sommermøtet til Østfold og Vestfold NBF i Moss 15.6. 2000. Møtereferat,
 • Østfold fylkeskommunes informasjonsmøte om bibliotekplanen 13. 9. 2000 i Rakkestad,
 • konferansen "Hvem mestrer informasjonen? Og hva har vi i vente? " På Høgskolen i Vestfold 1.11. 2000. Møtereferat
  Foredrag om St.meld. nr. 22 - ABM-meldinga, holdt på:
   
  • årsmøtet til Sogn og Fjordane lokallag av NBF i Førde 15. mars 2000,
  • biblioteksjefmøtet i Møre og Romsdal i Kristansund 13. april 2000.


  Andre foredrag, forelesninger osv.
   

  • Paneldeltaker på seminar om emneportaler under Georg Sverdrup-dagene, 20.11.2000
  • Foredrag om bibliotek og breibånd på biblioteksjefmøtet i Telemark, Kragerø 24.4.2001
  • Innledning på NBFs workshop om den kommende kulturmeldinga på HiO 25.9.2001
  • Dagsseminar om "biblioteket i breibåndssamfunnet" for personalet ved Posgrunn bibliotek 15.6.2001
  • Forelesninga Biblioteket - synlig i ei ny medietidLISA 10 - videreutdanning for bibliotekarer ved HiO/JBI, 31.8.2001
  • Forelesning om norsk bibliotekvesens historie og bakgrunn på Statens bibliotektilsyns innføringskurs for "biblioteksjefer på dispensasjon" i Lørenskog 8.10.2001
  • Foredrag om Biblioteket og framtida på personaldag ved Ullensaker bibliotek på Jessheim 18. januar 2002.
  • Oppsummerer på konferansen Distribution of Documentaries arrangert av EDN, European Documentary Network i Malmø 3.-6. april 2002.
  • Foredrag: Kvifor skal biblioteka ha breiband? på seminar i regi av biblioteka i Nordhordland i Lindås 11. april 2002.
  • Foredrag: Bibliotekutvikling eller -avvikling? på Bibliotekdagene arrangert av Buskerud fylkesbibliotek på Vikersund 18. april 2002.
  • Foredrag: "...videst mulig informasjon..." på seminaret Samfunnsinformasjon, kultur - eller bare kos? på Høgskolen i Oslo 19. april 2002.
  • Oppsummerer på konferansen Fokus på fengselsbibliotek i Tønsberg 26.-27. september 2002 Oppsummeringa
  • Foredrag: Bibsys emneportal - nå eller aldri! på Bibsys' seminar om emneportalen, Soria Moria, Oslo, 17. oktober 2002
  • Foredrag: Ny teknologi - nytt samarbeid for biblioteksjefene i Akershus. Gjerdrum 17. oktober 2002.
  • Undervisning i referansefag og Internett for biblioteksjefer i regi av Universitetet i Tromsø, Trondheim 19.-20. november 2002.
  • Foredrag om biblioteklova på Noregs Mållags landsmøte i Grimstad 6. april 2003.
  • Foredrag: Folkebiblioteket - viktigere enn noen gang for de ansatte ved Bærum bibliotek 25. april 2003.
  • To foredrag på Bibsys' vårmøte om e-bøker og virtuelle referansetjenester, Bergen 6.-7. mai 2003
Tematiske nettsteder; oppretting og vedlikehold for egen regning og risiko:
Journalistvirksomhet

Jeg gjør jevnlige oppdrag for:

..og mer sporadisk for:
  • Bibliotekaren,
  • Bibliotekforum,
  • Scandinavian Public Library Quarterly,
  • Norsk kulturårbok,
  • Kulturliv, (tidligere Kulturnytt),
  • Moss Avis
  • Moss Dagblad


Et utvalg artikler, intervjuer og petiter legger jeg i full tekst på www.frilanders.net

I basen Nordiskt BDI-index finnes referanser til 46 av mine artikler i ulike tidsskrift (april 2001).
I basen Norske tidsskriftartikler (Norart) finnes 46 av mine artikler i ulike tidsskrift (april 2001) (krever passord)

Jeg en av fire faste bidragsytere på landets mest leste bibliotekfaglige weblogg Blogg og bibliotek, som også publiseres i utdrag i tidsskriftet Bok og Bibliotek. Fokus i bloggen er på "bibliotekpolitikk, faglig utvikling, nettressurser og gode prosjekt".

Utdanning og tidligere arbeidsforhold:

1966 Realskoleeksamen ved Oslo Katedralskole
1968-69 Engelskspråklig college i Dar es Salaam, Tanzania
1971 Eksamen på økonomisk gymnas ved Oslo Handelsgymnasium
1971-73 Siviltjeneste og miljøarbeider ved Vårli skole for bevegelseshemmede, Moss
1973 Examen philosophicum, Universitetet i Oslo
1976 Eksamen ved Statens bibliotekskole, Oslo
1976-77 Bibliotekar ved Sagene lærerskole, Oslo
1977 Bibliotekar ved Follo folkehøgskole, Vestby
1977-81 Biblioteksjef i Vestby kommune
1981-1999 Ansatt ved Statens bibliotektilsyn, Oslo, som konsulent, førstekonsulent, prosjektleder og avdelingsleder.
Følgende større spesialoppdrag og permisjoner:
1988-90 Sekretær for departementsoppnevnt utvalg om bibliotekspørsmål (Skredeutvalget, NOU 1991:14)
1990-91 Vikar ved høgskolebiblioteket ved Østfold Ingeniørhøgskole, Sarpsborg
1997-98 Leder av prosjektet "Det gylne tegnet" - bibliotektjenester for døve
1999 - d.d. Frilansjournalist og -konsulent med vekt på bibliotekspørsmål, offentlig kulturforvaltning samt webutvikling (fra mars 1999):
Annet
1982 - 1994 og 1999-d.d.:
Timelærer ved Høgskolen i Oslo, JBI (Bibliotekstudiene),
periodevis sensor samme sted fra ca. 1982 - d.d.
1998 - 99:
Medlem av redaksjonsutvalget og journalist for "Sentralposten", medlemsblad for Statens Tjenestemannslag (NTL forening 2), 1998-99.

Jeg er i perioder svært aktiv på diskusjonsgruppa biblioteknorge@nb.no (de eldste innlegga står først)

Sentrale verv:
Styreleder i Stiftelsen Artoteksentralen, Oslo, 1986-1998
Leder av Rådet for Norsk Samkatalog ved Universitetsbiblioteket i Oslo, ca. 1984-86
Varamedlem i Klagenemnda for videogramregistrering (Kulturdeparementet), 1987 - 2000.