ALL INCLUSIVE IN ONE (1) PAGE  !

Pls! scroll down and navigate carefully!

HOME MADE  100% : verkligheten kopierad inklistrad och kommenterad fungerar samtidigt som en NÄTBOKHANDEL !!!  7/24/365   finns att handla i   

(  skrolla ned)

Högbolstads Fria Horisont -  numera Djurviks - Åland!!    
Denna hemsida är främst av allt ägnad åt alla dem som förlorade sina sjöfararbehörigheter i en osannolik oåterkallelig men uppenbart lagstridig ,därmed olaglig men oaktat iallafall offentligt finansierad utbildnings och certifieringsprocess politiskt beslutad  som Republiken Finland genom dåtida Sjöfartsstyrelsen genomförde PK och ansvarade för tillsammans med genom medhåll från Ålands landskapsstyrelses sjöfartsavdelning år 2002  vid  ansökningarna av  förnyandet av STCW sjöfartslegitimationer för äldre seniorer främst män  sk "gamla personalen" , sjöfarare.
Huuupps !Det blev förvisso en lång ramasa i en mening ,men hoppas läsaren klurar ut andemeningen! 
Sk. Gap Closing Certificates , dvs vissa utbildningsintyg (bl.a Arpa ,grundläggande sjösäkerhet ,medicinkunskap ,läkarintyg)   skulle företes tillsammans med godkända fartstider senaste fem åren   i samband  med ansökan om det livsnödvändiga behörighetsbevarandet.
Utan behörighet betydde att ett  arbetsförbud inträffade i utrikesfarten.   
Nämnda intyg behandlades enligt principen:"fri bevisprövning" ,"tolkningsföreträtt" dessutom!    Kanske femtio  sjöfaranden här  på Åland blev  berörda av de negativa beslutet. Drabbade sjömän som kanske fogade sig enligt fatalistens princip In Challah , utan att nekade inte  själva var eller är i dag ens medvetna om sakernas verkliga juridiska  tillstånd . Under ca tio år 1999-2009 har det lagstridiga tillståndet bestått  innan det upphävdes självt av finska staten  då en  ny i lagstiftningsordning  genomförd sjöfartslag gällande  bl.a behörigheter genomfördes . Skadestånd kan bli följden av de sentida upptäckta uppenbara brottsliga myndighets- underlåtenhetsfelen solidariskt för sjfv och Lr i enlighet med skadeståndslagen. Uppsåtet består av tidsbristen då de dåtida för webbredaktören (som själv berördes) misstänkte/a "brottslingarna" valde att fatta sina nekande och "positiva" beslut med  ett internt olagligt trafikministeriebeslut som grund år 2002, istället för en laglig certifieringsprocess med lagstiftningspraxis  grund  som , nu sker och i kraft från år 2010.

Det var tusentals certifikat som skulle ansökas om ,godkännas , avslås och skrivas ut  för stcw78/95 innan dead line 1.2.2002 . Det var bråda dagar .Det skall erkännas !Vad är det att bråka om tänker någon ?  Att bli kränkt  och förlora levebrödet oåterkalleligt mitt eller i slutet av karriären och drista sig att undersöka påvarna eller omständigheterna kring detta är en hedersak för det åländska varumärket sjömanskapet och orsak till denna "vendetta" mot Finlands  och Ålands samtyckes sjöfartspolitik. Davids kamp mot Goljat! Eller den berömda DQ mot väderkvarnarna! 
 Uppsåtet , till vår kollektiva tragedi i att i förtid ad hoc bli kallad inkompetent är främst:  Tidsbristen  som ej "räckte till" år 2002 för att i Kommunikationsministeriet genomföra en rättssäker lagstiftning med normala procedurer i riksdagen och utskotten  innefattande godkännandet och stadfäst av presidenten  ! Nämnda monopol filurer chansade istället på ett flummigt  rättsosäkert 
förfaringssätt  som ej går att komma åt via förvaltningsdomstolen ! Jag har försökt från år 2007 ,därför vet jag !  The Rule of Law har förbisetts när det gäller oss gamla oldtimare !  
Det är precis som om vi åländska gamlingar blivit åldersdiskriminerade genom att rättssäkerheten för oss sjömän  eller för "Åland" numera betraktade som uteseglande minusvarianter befunnits lämpad överbord under tio år .... 
Men det oaktat har denna hemsnickrade hemsida också annat innehåll !   
Läs mera om detaljerna nedan !  
Hemsidan är skriven i 3.e person men det publicistiska  ansvaret åligger  en  "funktionshindrad" Extra Master Mariner , med ett särskilt enskilt mätbart handicap = 23.3
   
Varsamhet  med namnuppgifter  och identitet  har varit   hemsidans motto !!   
 
Under 2011 nytt hcp 22.5 !  År 2012  blev gubbgolfresultatet 2. plats och pokal för resultat i  gubbgolfens  niohålsrunda  på Ålands Golfklubb  - en otrolig bana .Tack för gott kamratskap  inom gubbgänget  både på och utanför banan ! År 2013 slutade golf resultatet med 3 plats!
Kan  därför å det varmaste rekommendera   en dryck som heter Fitline , vilken gjort underverk.  Resultatet har kunnat mätas i förbättrandet i golfspelet bl.a.  Min kära hustru har anskaffat och  skött om  medicinen ,kost tillskottet  mm  på ett  uppoffrande sätt .Jag rekommenderar denna dryck Fitline som blandas i vanligt bond vatten  och på ett enkelt sätt doseras 2-3 ggr dagligen.Numera finns det därmed  värdefull objektiv   erfarenhet av Fitline över hälsokost behandlingen Fitline  som använts över  ett år  för mig  ! Benen ing a mjölksyror typ ,  hjärta , reflexer   bra för en 72-åring utan  några symptom . Gråstarr  operationerna ÅHS har 2012  genomförts = synen=åldern=utsatthet för sol=tryckökning i ögonen bra  ca 15  mot 30 , synskärpa 0,8 mot 0,3 vänster tidigare, då det begav sig , allt är 2012   tillfredsställande . Jag märkte att det var något galet 2010 då golfbollarna bara försvann  med  drivern på Rangen/Faiwayen .  Backmans Optik , vännen  Bernt ,testade och skakade bara på huvudet!.   Bra service  också hos ÅHS !  Tack  dr Lignell med söta och vänliga  systrar !  Ca 20 minuter  med lokalbedövning smärtfritt ,mm  ett år i mellan !   Gula fläcken ,grön starr är svårare saker  som väl ligger och lurar som en missad golfboll  i ruffen!  
P.s Det enda  gym program  som jag utför i tillägg till Fitline är 200  arm  övningar i badrummet varje morgon med en sk elefant fjäder  inköpt  på Sparhallen  också  initierad av min shysssssta  hustru !  Tusen tack !!! 
Vi ses 2013  med nya ögon och krafter ! 2013 slutade undertecknad som trea i gubbgolf 9 hål !  
Samt  inte att förglömma de närmat dagliga motionspromenaderna  på skogsvägarna runt  Djurvik stugan tillsammans 3-5 km ! 
 In Memorian:
"Kurre" Kurt Holmberg och "Bosse" Bo Lind samt "Pelle", Pelle Holmberg   har lämnat oss i gubbgolfen år 2012 och hålat ut ! Frid över deras minnen och deras härliga humör på banan.var och en på sin nivå ! 
 
        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NÄTBOKHANDELN

Gott folk !
Status :OPEN  7/24/365

Välkommen in !
Om någon känner sig påhoppad eller  önskar kommentera vänligen  ge ett genmäle  mot  hemsidan från januari 2008 alternativt  mot Vitboken på  g-mail nedan .
Beställ  den nya(ej ännu kompletta ,test-ex.) nätboken under uppbyggnad med arbetsnamnet "Igelkotten-Vitboken II Åland " ca 120 sidor , aktuell debatt   om internationell och lokal  politik , sjöfart , internationella erfarenheter från sjön  ,familjens minnes bok , mm samt möjlighet att deltaga i en i boken uppställd  VII  Epilog ,om en reality chat -  Real Time - on line i meningsskiljaktigheter om integrationsfrågorna på Åland .Denna del kallad som kallas on. Epilog har författas av en utomstående specialist på området.Denne har begärt källskydd. Ämnet INTEGRATION är mycket känsligt också på Åland på grund av sin litenhet.!Där alla känner alla! Den "rätta" lättkränkta sidan  mot den andra med klarspråk som linje...   Utkastet till verket säljs till allmänheten som  nätbok via e-länk till det facila ny- intro priset av 20 Euro under februari 2013   eller enligt avtal t.ex utskriven i färg i pappersform ,USB port, talbok mm. I tillägg eller separat kan du beställa  FITLINE   hälsokuren till specialpris också, som jag beskriver ovan !
Verket har varit tillgänglig men ej klar  för publicering  sedan sept. 2012  för allmänheten . Vitboken är copyright skyddad precis som denna frihorisont hemsida . Intrång  kan beivras.
Boken kan komma att utökas kontinuerligt alltefter  nya  ämnen tillkommer . Då kommer ett meddelande  om detta här  på denna frihorisont  hemsida på  RANDOM TRAILERS.  Kolla läget  kontinuerligt efter nya
inlägg på kommande för vitboken och hemsidan i övrigt!
Boken beräknas vara klar för tryckning 2014 och utgivningen är beroende av stöd från samhället i likhet med de flesta oetablerade förstagångs presumtiva "författare" 
  ....................................................................................    
”Före leveransen  av beställt verk har säljaren  rätt att  göra små ändringar/ *************  i texten för undvikande av  missbruk   
Beställ boken här via gmail nedan , uppge leveransställe och -sätt. Köp vitboken ! Betala i efterhand via bankgirot som uppges vid beställnings/ bekräftelsen!
Pris 20 euro bibehålls tillsvidare för e-boken!   
Klicka och beställ :   frihorisont@gmail.com  Tack!
Detta gäller som standard köpvillkor när  vitboken( samt generellt i övrigt ) levereras eller mottages  på  nätet !      
”Detta innehåll/ meddelande får inte spridas vidare eller publiceras utan skriftligt tillstånd från avsändaren. This message is confidential. It may also be privileged or otherwize protected by work product immunity or other legal rules. If you have received it by mistake, please let us know by e-mail reply and delete it from your system; you may not copy this message or part of it and disclose its contents to anyone”. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
????BILL BOARD !!!!

HEMSIDANS DIVERSE INTRESSANTA
RANDOM  TRAILERS   2011-2012 -2013-2014
Skrolla ned :

 Mot slutet  nere på hem sidan  ett e-postmeddelande till Lagtinget "före julen 2011" och till LR
 "i mellandagarna" ! som # 21   i  innehållsförteckningen -  scrolla  ned dit och vidare till inlägget! 

Ett  e-postmeddelande Febr 2012  gällande PK brottslighet  mm. till berörda myndigheter och lagstiftare  och regering i självstyrda landskapet Åland  (scrolla) till # 22   
Sedan har det tillkommit# 23 gällande AGW vilseledande om Klimatet
#24 Polisanmälan gällande trafikministeriebeslutets lagstridighet !
#25   samt ett brev före Julen 2012 till TALMANNEN för ÅLANDS LAGTING 
  Under januari 2013 har ett klagomål till BJO  inlämnats # Nr 26
#27 Under  2014 planeras pappers "Igelkotten- Vitboken II Åland  2012" nu i nätform !!Köp den -  Kolla  i Nätbokhandeln ovan !  
#28  TV film från NDR TV febr 2013 om en KUMO Käpt`n  och hans KUMO ms "Helgoland" som frihorisonten  publicerar  här: 
 I princip handlar filmen om  makarna i  vitboken/ frihorisonten  och deras liv som åländska( kongolaiset)   "krackofarare"  i sjöfartsbusinessen ! En dokumentär  från livet till sjöss - helt enkelt
#29  Ett EU Klagomål gällande HFD och behörigheter 

#30  bla.Ett brev till Ålands Polismyndighet gällande kopior och besvärsanvisning  över en sk tjänsteåtgärd -hämtningsoperation till Tingsrätten . Forts.följer visas genom olika inlagor till förvaltningsdomstol och hovrätt gällande hedersrelaterat ärende i POLITISK KORREKTHETS TAPPNING ala´ ÅLAND 2013 .  

#31  Upphovsrätt grundlag yttrandefrihet ! Scrolla ned 2013

##  32  MEDIA LANDSKAPET SV-ÅL paralleller 2014

!# 33 Sista nyhetsbrevet till Ålands Lagting Febr 2014 
 
#  34    EN VIT ELEFANT OSYNLIG I RUMMET 

#  35    Besvär  rättelsebegäran emot kommunens beslut i flyktingfrågan utan redovisade underlag för kostnaderna!
 ------------------------------------------------------ 

sk.  ETISK  "MANUAL"  PROGRAM - POLICY  FÖR  HEMSIDAN -KALLAD "FRIHORISONT" 
Innehavaren har ställt medborgarsjöfrågor till lagstiftare  myndigheter och rättsvårdande instanser...........
psst..... lyssnar dom ens ....?
....Memorerade anteckningar ,denna spontana inledning , vilket märks genom att någon bokstav ej sitter på rätt plats eller kanske saknas . Den senare delen av frihorisonten  är dock redigerad och "inklistad"-Microsoft-Word- strukturerad  an efter behov, allt eftersom de ingår  och är relaterade till i inlednings kommentarerna omnämnda kongruenta(överensstämmande med) egenhändigt författade anhängiggjorda  rättshandlingar  polisanmälan, besvärsskrifter mm.Sammanfattningsvist gällande:

  1) SOLAS-besiktningshärvan
brottsanmäld 2005 Olika rättsvårdande förvaltningsmyndigheters "vård & dåd" typ "landsskapsåklagarinnan" , CKP  BJO .RÅ , medan 
2) STCW 78/95-ärendet besvär till ÅFD 2007 i sin tur  "förhandlas" om i förvaltningsdomstolarna..
  
3) Sjömansregistrets 2007 olagliga vägran att på begäran av sökanden delge handlingsoffentliga uppgifter...

4)  och  förvaltningsdomstolen HFD 2010  dispensavslagen....
5) Längre ned i frihorisonten... gällande diskriminering: brottsanmäld år 2011 sk nationell minoritet mot majoriteten...ålänningar mot finska sjöfarare inom sjöfarten vid dispensavslag resp beviljande  ,börjande med Diskrimineringsnämnden..nu i förvaltningsdomstolen mars 2011 som besvär över DO ordförande beslut 2011 !
6 )  samt en konkret  juridisk bedömning dec 2011, om skadeståndet för stcw-behörighetsförlusterna  och solas- övertolkningen. Nämnda  LR är inblandad i  stcw certifierings råddet och oklarheterna om medborgares grundrättskydd i indiciekedjan mellan  ÅD- Åland- LR  -Presidenten -FINLAND

Vissa ärendens texter  är ej presenterade på frihorisonten vilket framgår av innehållsförteckningen nedan ,men texterna finns i behåll och kan vidarebefordras elektroninskt till intresserade och eller "sakägare"

Orsaken är utrymmesbrist !

********

Pass! på i Frihorisonten det kommer nya ärenden  på kontinuerlig bas an efter!

**************

Frihorisonten innehåller också andra ämnen som: Välkomna ombord - Byn och folk från Högbolstad familjehistorik , Världens minsta lotsbåt ,Februari1967 resan över Atlanten,  kolla, innehållsförteckningen nedan t.ex Mormor ....  och läs ! Tack !

*******
OK !  det blev litet väl skans advokatyr- invecklat-eller hur ,men tyvärr  så här ser  finsk/ åländsk sjöfarts shipping Reality Check eller  dysfunktion om man vill, ut från säg år 2002 och framöver !

Innehavaren av Frihorisonten ber om ursäkt för de yttrandefrihets strävanden som ligger och gror i hjärtat under åratal med början år 2002 vilket kanske kan såra berörda överkänsliga besökare! som i demokratisk ordning kan genmäla på klickbar anvisad    frihorisont@gmail.com länk som finns utsatt  på hemsidan.
  

 •  Skyddar  moder/äiti Finland/ Suomi  myndigheten eller medborgaren ?
   
  Historiska -Privatjuridiska  -Praktiska  levnadsproblem .... för enkelhetens skull allt på samma sida  -inga klickningar hit eller dit!   Tack ! men , nu gäller det för besökaren att scrolla  ett nytt ord för det, är, enda riktiga i det här serösa frihorisont-sjöfartssammanhanget, är -navigera ! med, tungan "rätt" i mun! mellan ca 50-100 st ark storlek , säg  A-4.
   
  Hitintills har  frihorisonten  undvikit  tröttsamma bilder  eller Youtube videos eller  flikar ! sic..!!  Här gäller konkret bokstävernas inbördes magi  och slutliga analoga  ordningsföljd  i digital binära regi   ettor och nollor i ett för besökaren analogt läsbart mönster som förhoppningsvist  utgör nedanstående  frihorisonts innehåll och sjömannnens häri frihorisont själ och -hjärta  !  Med  operatören  dvs innehavaren , kaptenen på Frihorisonten som sista ansvarig för skutan 
   
  Last Man to Abandoning a sinking SHIP   is the <captain>  !  S.O.S   ...dididi dadada dididi...  på långvåg ,500khz , idag Digital Distess Call  Alert -GMDSS !  om nu någon minns  kaptenen Larsen på pass.fartyget "Stockholm" i "Andrea Doria" sammanstötningen i dimma utanför N.Y 50-talet,  som sades vara den första fartygskollissionen "collission  by assistance from Radar Navigation" och eran före PPI´ns relativa rörelsers inverkan i verkligheten  Den andra skedde i Ålands hav  då en kollision mellan  fartyg  orsakades  Collission by Data Bridge Program Integrated Asissted Navigation !
  Härmed  landar besökaren i ett huj på 90-talet !
  Ärade besökare Vi befinner oss fortfarande i dimman -trots all världens rackerier !
  Det har visats i TVn hur enkelt det är att gå in i ett dataprogram  för att stjäla ,förfalska , felprogrammera
  en  dators  protokoll , email ,eller annat  . Vad händer om hackers tar sig in i en  pass färjas navigationssystem, med tusentals passagerare  daglig dags mellan  och förbi oss här på klobbarna  när allt snart är data styrt på bryggan så att vanlig terrester navigation inte mera kan utföras i praktiken - av operatörerna , det handlar om alltför små marginaler  ??  
   
  Kommentarer från
   MARINE ELECTRONICS & COMMUNICATIONS  10/11-2010
  "ecdics" by Alan Welcome p.34
  Safe conduct of  vessel  is achieved when two distinctive  processes are met within- accurate navigation- to avoid grounding - and to avoid collission ( colregs)!  
   
  Ett annat citat gällande sjöfararens arbete - sjömanskapet- absolut STCW-fritt ! 

  "What is like working onboard? For some, it is just standing and watching the traffic at sea, Taking rounds in Engine room, Job satisfaction. For others, it's caring for a there family. Paying for kids tuitions , planning for future/retirements.

  Work is the business of life. We all do it, whether we collect a paycheck or not. It is what keeps us alive, and what moves us forward. There is no menial work. It is all important. Weather we are Captain "X," Chief engineer. Boson, or an A.B ."Y"

  In all work, there is the potential for fulfillment, because there is the opportunity to make a difference. It may be keeping watch, navigating, chipping on deck, or painting bulkhead. The more of yourself you put into your work, the more your work will accomplish. Put your hands into your work, and it will keep you alive. Put your mind into it, and it will provide a life. Put your essence into it, and it will bring enormous rewards.

  You affect the value of your work, not so much by what you do, but by what you give to the effort."

  Nandkishore Gitte

  http://mylifeatsea.blogspot.com/

   .............................

  .. 

     Motigo Webstats - Free web site statistics Personal homepage website counter
  Free counter   this dashboard´s  statistics ,  fyrkant- symbolen,nu  för om tvärs till babord, utvisar  bloggstatistiken över bloggbesöken real time ! Det finns "såleis" en separat , exakt real on line, registrering av antal besök ,varifrån och vilket bredband, på annan plats.Resultatet kan e-mailas på behörig begäran, on line !!  Besök från myndigheter och självstyrelsepolitiker  är särskilt eftertraktad ! Tack! Välkomna på förhand !Tack för visat intresse !
   

   I alla fall , 

  Denna "heimlaga" frihorisont-hemsida, öppnades i god tro 29 januari 2008 kl 13.42.45. 
  Till och med Sept 2010 har ca 2000 besök registrerats också från berörda sjöfarts  myndigheter samt  Lr ,Lt ! 
  Tack för era besök och visat intresse  . Kolla sidans " utveckling"  efterhand. Det gör att publiceringen (här på hemsidan i "tredje person",)  av POLITISKT IN KORREKT ( PIK )  stoff,  betydelsefullt och genuint  intressant!
   
  Grundfråga : Hur i all världen kan  det bli politiskt inkorrekt(PIK) i Ålands lagting och Lanskapsregeringen att  enskilt påpeka och driva konkreta brottmålsärenden och förvaltningsärenden om att stor dokumenterad rättsosäkerhet  råder inom  sjöfartsnäringen  för den enskilde åländske  näringsidkaren och/ eller sjöfararen mot Finland, finska staten ,representarat av  SJÖFARTSVERKET idag" trafi".  
  ..
  Såhär, bryter det åländska  politiska etablissemanget, pö om pö, sönder sjömanskapet och rättigheten till arbete och försörjning  genom att följa John 
  med finnarna i den osannolika akademiseringen och politiseringen av av hävd hederligt arbete ,med början till sjöss.?Vart tog begreppet Right to Work  och sjömanskap vägen ??
  Snart gäller det överallt  där ett behörighetspapper och genus ersätter och avlövar kompetensen.
   Lite som FN där galningar( Mad Jad, HugoChavez ,Kim il Jung , Robert Mugabe, Morales mf.l  i majoritet)
  läxar uppoch  anklagar t.ex Sverige att bryta mot mänskliga rättigheter.Syftet är att upphäva innebörden i de västliga värderingarna. Själva kanske dom stenar kvinnor hänger bögar ,förbjuder yttrandefriheten genom att införa sharialagar ,angriper kristna mm.! Nu senast sept 2011  i den" egyptiska vårens" huvudstad genom att attackera Israels ambassad - Det är bara början när galningar ges hjältestatus av svenska och finska gammelmedian (GM) 
  Till sjöss  sker det genom att avlöva stort sett  allt sjömansarbete och genom diktatoriska  principer  sätter sjömän på läktaren medan "monopol ägarna av beslutet" ej kan skilja på fören eller aktern allraminst  besökt ett fartyg annat än i baren mellan Finland- Åland -Sverige!
  Syftet tycks vara att  upphäva sjömanskapet  dess grunder och värderingar som         i urminnes tider  bevisligen fungerat till sjöss ? Kanske det sker så smart  utan  att någon lekman märker det ? medan vi  oldtimare bortvisade  seniorer känner av förändringsarbetets  patologi  och  marginaliseringssträvanden  i ond tro
   från läktarplats ... i off side  position !
  Orsaken trode ligga närmare än man kan tro - man, parlamentarikerna och regeringsmedlemmarna har dåligt samvete över att ingen  fattar att en sk politiskt korrekt beslutad  jämställdhets facklig kupp förelåg i att få avlövat en åländsk mansdominerad domän , sjömanskapet, till priset av byråkratiskt utslagna   näringsidkare och näringsutövare  inom  shippingen.. av bara farten !  
   
  Free Counter  (ovannämnd) mellanrapport oktober 2010 : Heja ," ÖVIK  ENERGI", ni var inloggade på Free Counter, som bredband Nr 2000 på frihorisonten den 9. Okt 2010 . Ett älghorn passligt i present ,säg en
  digital  "17-taggare" -
  Årsskiftet  2011-12  har  ca 3.100
  besök registrerats på frihorisontens webstat -Tack för visat intresse och gott nytt år !  Besök Nr 3125  den 31.12.2011 kl 1044, kom från Reliance .Com Bangalore India  by the way  !
  Rality Check : Februari 2013 har närmare 4.500 träffar noterats på  Free Counter´n
   
  Varsågodafrån själ och hjärta ! från oss alla avdankade, avlegitimerade, avlövade våra sjöbehörigheter,kanske 50 äldre  sjöfarande män hör på Åland .
  Behörighetsförlusterna har en politisk bakgrund som utnyttjats som paraply för rena pallersaker  för att uttrycka det milt  - kolla nedan ! 
  Typ- En advokat som ej  har gått en av myndigheten beslutad utbildnings "kurs i alfabetet" vid äventyr  Du  får ett arbetsförbud oåterkalleligt. Slut jobbat inför skranket för denne ! Eller varför inte , en bonde som ej gått igenom en vidareutbildnings kurs beslutad av jordbruksstyrelsen i att "stänga och öppna skithusdörren" !  Slut plöjt för honom för all framtid?
   
  Hör av Er när jakten är slut ! Frihorisonten återkommer med mellanrapport   med jämna mellanrum med  resultat från frihorisont bredbands inloggning  Nr 3.000 säg om ett år ? "Fortsätt gärna att kolla på sidan"   Vi är åtminstone 50 ? av olika "orsaker" som nämndes, som kasserades av Finska Staten -Äiti Suomi ,självstyrande landskapet  Åland ,betraktade ,stort sett,  som odugliga till sjötjänst  i någon som helst befattning . Jag medger det låter som en saga  att efter 30 år till sjöss -med ett pennstreck (stroke of a Pen) bli av med sin försörjning och identitet  år 2002  .Bästa besökare , ärade sjöfarare Läs gärna vidare !  Det känns och smärtar i vårt gamla sjömanshjärta!   Det kan innehavaren av Frihorisonten skriva under på !
   
  Här på hemsidan sker scoopet sas. privat och litet  i smyg ,av olika orsaker som den minnesgoda och intelligenta  besökaren kommer att fatta   och därtill politiskt inkorrekt kallat "PIK"   . Trots tipsvinkar har gammelmedian GM , ej nappat  på  ( !)  "skandalen"  STCW  78/95  kanske närmast kanske beroende av att ansvarige innehavaren  inte är betalande  prenumerant av  sk. PK - åsikter i gammelmedian ! eller i  SFP ´s HBL  för den delen ! Eller så håller
  gammelmedian ens när det passar själva den  politiska agendan att män är av den arten som man ej behöver gulla med . Dom får hålla tillgodo med egen medicin och självförvållat  kulturellt  snedseglande manschauvinism
   
   Big Events due to FMA  POLTITICAL ADMINISTRATION GENERAL   AVERAGES  översatt till POLITISKT GEMENSAMT   MYNDIGHETSHAVERI- "HARAKIRI" på japanska ,som kommer att fortsatt  granskas och granskas i detta nu, av innehavaren av denna frihorisont hemsida  och publiceras här och nu  på frihorisonten av en enskild berörd   med över 30 årsbefälhavar sjöpraktik  med egna småtonnage  fartyg  i närfart  !!  under täckmanteln  i "tredje person- pronomen" finurligheten - finnars special grej !Päätettiin....  etc,  förövrigt!
  Ok det blev en lång inledning ! Men jag kan trösta besökaren med , att det har varit en än längre kamp mot väderkvarnarna- Mr DQ  himself!"somewhere  out there" !  Till sjöss kallas det familiris(z)ation  som tillhandhålls för  nytillkomna  medarbetare  dvs    sjöfarare  . "När är det  dags för middagen  på det här stället -då?"
   
  Nu till sak ! 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  VÄLKOMNA OMBORD!

  Januari 2008 års- Ursprungs inledning av frihorisonten:

  Ur  en åländsk sjömansfamiljs   familjehistorik  ! 

   Högbolstad omtalades första gången år 1431 rörande jordaffärer . Första Högbolstadbon som är känd till namet i samband med nämnda affär är Paeder Olaffsson som köpvittne .

  Byn ligger vackert och högt invid inloppet till Slottsundet.

  Mina farföräldrar emmigrerade till Högbolstad  1913  från Nagu  och inflyttade med den ordinarie passagerarbåten till bryggan nere vid  lastarbron.

  Farmor Selma och farfar Karl -Oskar  hade tur . Det fanns ett ställe och hantverkarplats ledig i byn .

  Nämligen smeden hade dött tidigare  och "Smedens" ett torp var ledigt . Dit flyttade således min  Pappa med farfar  och farmor  tillsammans med 6 barn direkt  från  lastarbryggan med flyttgodset. Jobb och husrum var ordnat i ett huj och av slumpen  ! Inga  mottagningskommitter eller  procedurer förekom således 1913 ....

  Farfar dunknade i Gävle, november 1918 under mystiska omständigheter på en galjas som hette Goliat som fraktat skrot från Åland .Fickuret hade stannat på 3,25 enligt polisprotokollet som sändes farmor per brev!  Inga pengar fanns kvar farfars  andel i frakten var därmed förspilld  ! Undertecknat 28.5.1919 av  detektiv kommissarie i Gefle, Axel Berggren.  Vad gjorde farmor- änka- då då familjens försörjare omkommit i sjön, för andra gången i hennes liv . Den första var en lots i Nagu som hette Lindholm som e.u  faster Signe  berättat allt  , drunknat under en lotsresa  ?  (1906-2002)
  Innehavaren till denna hemsida har i efterhand (Persson i Tranvik) hört att Goliat  blev vrak i Lumparn  .
  Minns bra, hur pappa var ned från hemmet , "smeds" i Högbolstad (Koskinens idag) och brände vraket i  isen för att erhålla dåtida metalldelar ,hemsmidda spikar naglar beslag, mm. Drömmen om  ett  nytt  fartygsbygge , nya  sjöfartsentreprenader,  fanns således även hos en obesutten åländsk smeds- familj ,i Högbolstad  i  vinterkrigets efterbörd ,säg 1946-48. Då innehavaren av denna frihorisont var ca 6 år ! Handsken var sas. kastad  ! 
  "0000000
  For we're setting sail for all we believed.
  Where principle transcends all politics,
  Where lawyers are replaced by higher law,
   
  Defenders of honor are held in awe.
  For isn't forever worth fighting for?
  Where rhyme and reason resound once again,
  What sailor's soul could ever ask for more"
  00000000"

  Att jämföra med dagens genompolitiserade integrationsagendan  där  kommunen erhåller  ersättning per invandrare .  All integration förutsätter att det föreligger naturliga förutsättningar och en acceptans bland oss i majoriteten - Finns sådan ? I annat fall blir det med tiden bekymmer ....      

  Min pappa ,Toivo Johannes, var född 1908 och avled 1975  . Han var gift år 1937 med mamma Gunborg.  Johanna , född 1913  avled 1969 , kom från Kulla Sund. Paret fick ursprungligen  5 barn ,alltså mina syskon !  

  Mammas syster "Ulla" Ulrika -23 har under året 2010 gått  hädan och efterlämande sin sambo Roy-23 födda samma eftermiddag  6.april ,på De Gamlas Hem .Bägge   träffades som krigsveteraner  för ett tjugutal år sedan  och levde  tillsammans  var och en  med sina minnen .Kära  MOSTER  Ulla var den sista i mors generation som gått bort . Stor sorg känns i sjömanshjärtat .Tack för allt  Ulla  som var styrelsemedlem i krigsveteranerna på Åland. Jag glömmer Er aldrig! Kriget spelade en stor roll i deras gemensamma upplevelser . Roy aktiv mot ryssen på östfronten  Ulla i Hangölinjen som lotta.
  Den första hon mötte  där var hästen Balder? som var från krigsrekvirerad från Norrgårds i Kulla  Åland  som gnäggade igenkännade i början av 40-talet ,dåtida , i realitiy, krigsområdet Hangö. 
  I mars 2011 har Roy krupit in i sin sista korsu . Hans döttrar kom från Amerika  och begravde sin far i Lovisa bredvid sin enligt önskemålet fr 1992 , sin hustru Helga. Vila i frid alla  var och en i sin grav !
  Frihorisonten  har flaggan på halv !
   
   Pappas utbildning blev sjöfararens , som många andra på Åland den tiden, efter en tid i ungdomen i Kanada som skogshuggare .

   Understyrman 1933, överstyman 1937,sjökapten 1941.

  Rundade Kap Horn fem gånger. Bl.a som Överstyrman på 4mbk "Lawhill". Medlem i Kap Horn klubben !

  Pappa arbetade som befälhavare på ms Suomi på  norska kusten under kriget , m/aux Disa partredare 1945. I mellantiden  seglade pappa på  bl.a.  svenska  fartygen  ms Industria , Massilia , mt Marieborg  m.fl  som befäl  .  Tillsammans   med familjen , sönerna och mamma, startades rederiverksamhet,1959   köpte och befraktades följande  egna  fartyg 1960 ms Regina och  1961 Kustvåg. Efter denna period intill 1975  sysslade pappa med  rederiet från land . Sönerna  skötte och bemannade  familjens småtonnage  fartyg mestadels i Kustfart inom Östersjön.  


   

  Hemsidans  innehavare ,m.fl     

  •  Hemsidans  innehavare (jag) är född i byn 1940  tillsammans med  två nu levande  bröder  -1941 , och 1946 . Brödraskaran bestod av 5 stycken från början- idel maskulinumar ! 

  Första sjöresan 1957 som Jungman på Lundqvistarnas  ss Penelope med Edgar Karlsson som befälhavare. Talade med Svante Svensson på golfbanan juni 2008 som korrigerade skepparens namn Edgar till Alf . Tack för det Svante som  var överstyrman . Under år 2009 har Svante lämnat oss och golfen . Han avsomnade efter en svår sjukdom.Andra vänner, senior golfare som lämnat banan och hålat ut för sista gången är Harry Borenius,Sune Westerholm ,Bengt Hellsten,Hasse Holmström . Frid vare deras minnen - vila i frid !

    Tillbaks till Penelopes mönstringsrulla:  Sigmar Wiklund stuert .  Idolf Ek timmerman . Rådmar Aspbäck som eldare. Jag minns då vi tre blivande jungmän från femman i lusset  sommaren 1957 reste med tåg till "Hamina" och mönstade på. Kamraterna hette Tage Pettersson, avliden  och  Ben-Eric Pahlman numera , pensionerad Viking befälhavare. 

  Vännen Ben -Eric gmailar ,kul kontakt ! och meddelar att Tage lever i all önsklig välmåga  och pendlar mellan Helsingfors och sin dotters stugby som ha sköter  på sommaren .

  Ett berömt uttryck ligger nära till   från Dr Livingstone I presume , "ryktet om min förtida död är betydligt överdriven "

  Sorry Tage !

  Senare , tro det eller ej,kom emeritus, sjöfartsrådet  "Heikki"  som lättmatros på Penelope.

  Jag minns att lättmatrosen, himself, stod i spelgeln i hytten  och tyckte högt med en sentida travestering "kerro ,kerro kuvastin"..., " j-ligt vacker man" inför den bild han redan då ,  betraktade när han smekte sina dåtida fjun under näsan . Hoppas du ursäktar mina  iakttagelser i efterskott ? Den subjektiva "skönheten" föll emellertid inga damer på läppen -det förstod man av mäss snacket !

  Första resan  1957 med henne för oss tre ombordmönstrade musketörer  "kongolaiset" om man så vill,  var mellan Fredrikshamn och Barrow  i Irändska sjön ,med props !  Finnarna var  i majoritet ,det märktes nog .

  Sedan dess har innehavaren av denna hemsida/ frihorisont, seglat på olika  fartyg som befäl ,bl.a.  ss Indus överstyrman , mt Bonny 2 styrman ,  befälhavare,ms Lillgard Jag återkommer, nedan i frihorisont- hemsidan, till olika detaljer kring sjölivets  fröjder och fasor.,

  År 1965 gift med en rekorderlig och solidarisk  åländsk  KVINNA  född 1946, från Hammarland två barn 15.9 -65-66  samma dag men ett år i mellan .  Bra att komma ihåg för ev födelsedagar !  Hej på Er !

  Fyra barnbarn !!!!  Ett ytterligare 2008  har öppnat sin näbb. Ett väkommet flickebarn  har tillkommit under hösten 2010  .Sammanlagt således 6 !

  Tack för en fin och spännade tid tillsammans till sjöss .

   Vi har många år kvar på landbacken  innan resan tar sin ände!

   Första resan som , befälhavare,(första egna fartyget) då, en "grön" 20 åring , på ms Regina  1960  .   

  Utbildning :  understyrman 1959, överstyrman 1964, sjökapten 1967,Mariehamn

   Hoyere skibsforerexamen , diplom kaptein, 1970 i Oslo.

  Innehavaren till denna sida  följde pappas fotspår och var med att utveckla familjerederiet med bröder och mor ,  genom att själva  sköta  fartyget från båten sk Captain/Owner konceptet.

  Pappa skötte om finanserna hemma  ! Det var häftiga duster om hur rederiet skulle utvecklas där gammal  tradition och konservatism stöttes mot nytt tänkesätt och  fann kompromisser  som slutade i nödfunna positiva resultat !  Rederiet avskrev de förslitning underkastade anläggningstillgångarna ,gjorde anskaffningar  i nytt  second hand tonnage i motsvarande takt ,eller ca vart femte år i förhållande till den dåtida reella verkligheten !

  Bl.a anskaffades,  i tilläg till Regina och Kustvåg ovan,  ms Una ex Usko  1970, ms Navire 1971, ms Fortuna1978,ms Una ex Vinia1980 ,ms Denise ex Frauden1985 , ms Anette 1994, som blev rederiets sista fartyg, såldes 2005  genom vissa olyckliga förvaltningsprinciper som började tillämpas   i Finland  2002  och framöver .  Innehaven har över 40 år i aktiv sjötjänst  varav 35 år som befäl ,främst befälhavare på de omnämnda egna fartygen . Mer om detta nedan!


  Befraktare har varit olika  Valdemar Höglund , Anton Häggblom , Mariehamn Gunnar Åsmus,Kristinestad ,Gunnar Rundberg, Bror Husell ,   Mariehamn.  Kaj Engblom, Nagu , för att nämna några  större duktigare personligheter och ENTREPRENÖRER inom småtonnagebranchen.

  Innehavaren har räknat ut att bolaget omsatte ca 67 Mmk köpte och sålde fartyg för 15 Mmk  under nämnda tid med  båtarna som intäktskällor! Alltså blygsamma avtryck i samhällsekonomin ,men  dock!

   4 -5 familjer har haft sin försörjning motsvarande i medeltal   från sina sjömansjobb ombord  under 1960-2004.    

  Självstyrelsepolitik berörande sjöfarten  !

  Nämnda o.n.  "olyckliga för Åland , förvaltningsprinciper"  visas närmare nedan i kommentarer, och i den kontroversiella "konfidentiella  obundna  sjöfartspolitiska frågan" nedan NR 1   ställd till Ålands Lagting  januari 2008 , att för hemsidans läsare visa på den kontrast i  den s.k.förvaltningen -  mellan tidsepokerna som de facto existerar  . Typ-Vad är hönan vad är ägget?

  När pappa på 60-talet t.ex. bemannade Regina  ,ringde han till Sjöfartsstyrelsen och hörde vad han skulle göra ,när vi inte hade någon maskinist mönstrad ? " Nåå... kapten - har kanske frun kört motorbåt nångång "  Det räckte att inför myndigheten passera nålsögat- båten var  sjövärdig. Familjen kunde tjänstgöra tillsammans ombord med intakt behörighet och integritet, därmed innebärande realistiska utvecklings planer och möjligheter för framtiden.

  Senare övertog mina bröder maskinsysslan alltefter  bolagets behov och utveckling !
  KONTENTAN : Hur har de åländska politikerna kunnat kollra bort grunderna för en hel näringsverksamhet  med HC Anderssons kejsaren-har-inga-kläder-syndrom som ett slags   märkvärdiserad  virtuell antiverklighets manual inom SHIPPINGEN ? 
  Så  kan det gå då jämställdhetsförespråkarna-innorna   törnat till   vid det näringspolitiska rodret och genus bemannar vakanser med FI- politisk kvoteringsideal som grund. Utan synbar hänsyn till verksamhets förutsättningarna och erfordrad beprövad objektiv konkurrensutsatt kompetens screening.    
  --------------------------------      

  Härefter  kommer denna  hemsida att navigera efter besticket ,loggen, terrestra och astronomiska observationer, samt digitalt  varför de publicerade   ämnena  blir av varierande slag men främst från kustnära resor, europeisk fart och oceanfart oftast ombord på egna fartyg

   men,

   i bland från land oftast med en kanske omedveten  politisk baktanke om att bevara vårt kära Åland äländskt ! 

  ..........................

  Mellanrapport av innehavarens åsikter i de olika nedan publicerade ämnen som ett litet skit familje rederi från Åland "av en eller flere händelse(r) råkat" ut för :
   
  MELLANFRÅGA Nr 1 : ! HUR MÅNGA KARRIÄRER TILL SJÖSS BLEV ÖDELAGDA AV SJÖFARTSVERKET år 2002 ?
   
  Svar på mellanfråga Nr 1: Förslagsvist 50 på Åland 100 i Riket
  Nåja nåja..
  KOMMENTAR till : mellanfråga Nr 1 , och svar på mellanfrågaNr 1 :-----det handlar mestadeln om äldre idag 2010 välbärgade män som kanske är
  rentav  "manschauvinister" födda på 40-talet  dvs halvt kriminella och därmed fullt antastbar stigmatiserad felaktig genusordning ------------
   
   -------------------------------
  PIK   &  Juridiska/enskilda politiska ,övriga  kommentarer,"luntlapp" om läsaren så vill, analyser av nedanstående frihorisontinlägg, publicerade åren 2008-2010- real time on line- kommenterade  nu, 2010 i  april/maj/sept sett  med   innehavarens sk. facit i hand :
  (RESUME´  AV  "UPPLEVELSERNA" med sjöfartsmyndigheten i Finland numera kallat TRAFIKVERKET ex ex SJÖFRTSTYRELSEN ex SJÖFARTSVERKET , idag sorterande under Trafikministeriet  tidigare var huvudmannaskapet ,Handels- och Industriministeriet ,vilket var det naturliga och självklara organet för SJÖFARTEN i FINAND och ÅLAND  -Se hur det gått för sjöfartsnäringen i Finland och Åland - dåligt ! Ett slags "kvinnornas revanch" mot manschauvinister på bryggan när man kollar vilka personer som idag har beslutsrätten inom sjöfarten -helt okända och idel damer  )
  En märkvärdisering när det gäller Finlands sjöfartsmyndighet , vad den nu än idag kallas  är enligt hemsidans innehavare  det faktum efter att    under ca  5 års tid  har jag  försökt erhålla besvärsrätt inom förvaltningsdomstolarna  mot Sjöfartsverkets  olika felbeslut (nedan) , är svaret kort och gott OMÖJLIGT  . En anonymisering av Ålands viktigaste näring sker också därmed inför åsyna vittnen  tillika och samman med typ andra "kaksi taksi lupa"  tillstånd inom Trafikministeriet . Kan vara en del av sanningen när det gäller dagens finska statiska  förhållninngssätt till en dynamisk internationell  näringsgren. Vem riskerar hus och hem för paragrafrytteri  och prestige från finska statens sida, i en snart sagt omöjlig  branchmiljö för en enskild företagare ,som kanske skulle önska starta SHIPPING rörelse  under finsk   flagg !!
  OK det finns internationella regler för sjöfarten överenskomna ,men varför skall Finland Suomi alltid vara klassens primus när det gäller tolkningen  ,"toktolkning" skulle jag vilja säga  när det gäller regelverket .
  Det handlar om ett otroligt   finskt tjänstemannavälde -akkavalta - som är lakonismernas mästare i en byzantinsk  miljö  som härrör från St P-burgs 18-hundra  tal !
    
  Det har vi i vårt rederi fattat  . På  anhöriga , anställda  som följt "ärendena" på nära håll  har det gett till resultat att : Alrig sjöfart mera . Varför sålde  vissa andra shipping-ålänningar sina rederier  -Joo det var för finska  krångel tjänstmännens skull  parallellt med fackens  världsbästa  och embedded kravmaskiner . Nu står Åland snart utan SJÖFART  ! men är innehavare av  "saavutet edut...." pappren i fickan.
   
  Om svenskarna  får sitt SIS  eller ett konkurrenskraftigt  internationellt svenskt shipping register, där rederimedlemmarna skall kunna enskilt anställa folk utan nationellt kollektivavtal   och själv få välja mellan internationella  klassen eller nationella sjöfartsverket , som främsta morot, är det definitiva slutet för  eran    .
  Åland har hållit på sedan 1990 talet  med ett sk ÅIS 
  åländskt internationellt sjöfarts register  -utan att komma vidare mot någotsomhelst resultat . 
  Snarare har  nämnda ansträngningar  bildat ett slags exudos Åland  .
  Det är försent att  dricka mjölk ,när kon har först sparkat i kull ämbaret för att sedan svultit ihjäl !                  ÅLAND   håller på med ett slags juridicerande politik  ,där inget funkar , t.ex nu när  Göran fått sparken
  sitt tjänstrum låst hösten 2009  och utmobbad  av nämna sirener in femininum !
  Det sägs på stan! Göran borde ha låsts inne i stället  -då hade allt ordnat sig på två veckor!
  -----------------------------------------
  Vad säger Lagtingets ledamöter Lt - nada nothing . Vad kan vi säga ÅD  Peter  et al .  Både Ålands Lagting Lt och Lanskapsregeringen LR har kännedom  om frågeställningen  sedan januari 2008 kallad obunden sjöfartsfråga till Åland Lagting och Landskapsregering.. Inte ett knyst har hörts .  Alla tycks i symbios   med Ålandsdelegationen ÅD och Landskaprevisorerna  "att åländska varumärket  & sjömanskapet , beprövad erfarenhet  har fått stryka på foten helt enkelt blivit avlövade,  för  akademipallret och jämställdhets juttuna   kallat  STCW 78/95 år 2002."   Visas för läsaren av frihorisonten  nedan som Nr 1  av de olika inlagorna!     
   Trots all försäkran om medborgares likabehandling och rättighet att överklaga myndighetsbeslut, som står präntat snart sagt i varje "balk" EU mm  - ej håller måttet vid närmare granskning  genom att ÅFDs viktigaste uppgift tycks vara att  inte pröva  sakfrågor eller ändamålsdito, mot en myndighet utan enbart bedöma sk "laglighet"  . Helt emot principerna om samhällets öppenhet mot medborgarna . Nyckelfrågan tycks vara är det ett överklagbart beslut eller ej  samt fataljetidernas  och preskriptions reglers nagelfarande . Själva sökandens besvärandens grund förvaltningsfråga  i sig  saknar dignitet eftersom  fokus  genom hokus pokus försvinner i och göms i paragraferna .  Läxa nr 1  Begär i oklara fall  besvärsanvisning  . Besvära dig emot  myndighets tredskan 
  om  beslutets  överklagbarhet . Det kan taga litet tid ,men hasta inte med  besväret före du har  torrt på fötterna .
  Framför allt lita ej på  "reklamen" om  "medborgarätten att klaga på myndigheten" som egentligen är en politisk propoganda  för att på ett civiliserat sätt,  kvalificera in Finland  juridiskt till  EU gemenskaps regelverk!          

  Se närmare nedan (scrolla ned) till de olika rättsinlagor ( alla är autentiska och anhängiggjorda) och beslut .  Kanske kan Sjöfartsverkets direktion  genom sin Generaldirektörs  försorg taga del av hur en åländsk enskild näringsutövare  och entreprenör Captain/Owner, 1960-2005 till sjöss upplevt saken  under åren    särskilt  från 2002 och repeterar ,"akademi pallret", framöver  och kanske rätta till saken retroaktivt så att jämställd konkurrenskraft och internationell standard skulle gälla för oss finländare ,ålänningar ,  precis som för holländare och svenskar för att småningom uppnå  likvärdiga förutsättningar att konkurrera om frakterna till sjöss !! 

  Någon, inom Trafikverket (Trafi, som det heter idag 2010) kanske kan ställföreträdande  istället för DIREKTIONEN ,som  ej e.u. mera FINNS  EFTER DEN  REFORM SOM GENOMFÖRDES  2010 , PÅVERKA positivt den obefogade "BYRÅKRATISKA"  DELEN AV DEN FINLÄNDSKA OCH ÅLÄNDSKA  sjöfartsindustrins  KONTROLL  OCH ÖVERVAKNING  

  Det senaste ryktet 8/10 talar om att utlokalisera myndigheten till ROVANIEMI  - Herregud  var slutar cirkusen

  om åländsk och finsk SJÖFART  = SJÖFARSAT!

  När det gäller polisutredningar CKP ,Central Kriminal Polisen , (som sköts av Finland ,när Ålands Polismyndighet så väljer att överföra knepiga ärenden dit till CKP) ,   mot myndigheten  är  utredningen  partisk eller åtminstone ej objektiv, genom att  förundersökningen frågar  myndigheten brevledes i hövlig ton, utan kritisk granskning av myndighetens svar och/eller ej vidareför ärendet en objektiv utrdning  och meddelar lakoniskt  att   inget tjänstebrott förekom eller att brott ej kunnat bevisas . Samma märkliga sak gäller det inom Finlands  JK väsendet ! 

  Den som är misstänkt för brott behöver inte tala sanning    hur otroligt det än låter !

  Således kan en myndighet som misstänks för brott sammanställa sitt eget privata genmäle  i" lugn och ro" 

  Gemälet tas sedan som  grund för åtelseftergiften  som kommer som ett brev inom kanske två tre år från landskapsåklagaren !

  Inställningen från polismyndigheten är tycks det  : om händelserna kan kategoriseras som:  sk politisk korrekthet PK cases ," våld mot kvinnor ,diskriminering av kvinnor   och "hets mot folkgrupp" inklusive HBT grupper bögar lesbor transor", då prioriteras ärendena i brottsanmälan.

  Om Allt är uppbackat av gammelmedia GM från day one..

   Paavo, dock ej den berömda runebergarska  bonden i Saarijärvi, en av rederiets vederdelomän inom Sjöfartsverket fick iallafall tillbaka sitt jobb - Grattis !  Kanske kan den minnesgode komma ihåg att han fick sparken för att ha bryskt försökt "hindra" eller stött till en "säkerhetstjänsteman" under ett arbetspass  i garaget på sin arbetsplats  hos verket, borgen i Helsinski!   

  "Kustavinpoika" , en annan  sjöfartsverkstjänsteman,  som tydligen satt sig i sinnet (STCW 2002 ) att  sätta beprövade sjöfarare ( kanske   50 st )ålänningar på plats på läktarna (och kanske 100 finnar ) under  jämställdhets agendan bemningsförordningen och trafikminister beslut ,ser ut att ha gått i pension   -  Och bra bättre bäst, är det  ,men oåterkalleliga STCW- beslut liggande oåterkalleligt i morgongrötfatet som smöröga,  hos nämnde sjöfartsmyndighetens omutlige, humorlöse etc, förkämpe och DQ !  " Tack"! för svarte petter kortet och farväl   !  Vad var det för  heroiskt att  toktolka  bort  äldre beprövade sjömän  till  arbetslöshet  och ekonomiska trångmål -var och en på sitt håll  runtom på klobbarna . Flera  avdankade äldre sjömän blev långtradarchaufförer - i kölvattnet av sitt av finska staten utfärdade yrkesförbud-   har jag hört  .
  Men vid sjuttio dras även den yrkes möjligheten in  i Finland -då på grunad av ålderskäl .
  Jag minns Erik  i Gottby , med sin lastbil  han körde  då han var 80  -en tuffing  som numera slutat köra  på jordens  vägar och stigar! Frid vare hans minne !       
  Vi, kanske 50 äldre sjöfarare ålänningar, huvudsakligen äldre män, som fick Svarte Petterkortet  förstår ingenting . Vi kanske skäms ,och grämer oss var för sig på kammaren -litet till mans för det handlar om genusfrågan män, efter kanske 30-40 år troget i sjöfartens tjänst  !  Kolla  Nr 1 ,5 ,9, 11, och 13, nedan . Vi borde ha förtjänat  bättre öde,  på vår ålders höst?
  Inte en typ  Dreuffeus( om det är riktigt stavat) avrättning  utan möjligheter, visar det sig, till att överklaga myndighetsbesluten .Är Finland ett demokratiskt land -Nej , inte när det gäller oss sjöfararande män  som ej har något värde i röstsammanhang .Har vi det eljest egentligen  i grunden för  gemene man eller betyder  grundlagen ingenting för oss  nämnda minusvarianter  när det kommer s.k. skarpt läge med i bilden mot påvarna  som kallas tjänstemän!  Det är i grunden det  manliga sjöfolket som historiskt byggt upp välståndet kapitalet i den åländska räkenskapsbalansen - med egna händer- utan bidrag på Åland.
  -----------------------------
  Inte att förglömma de åländska  kvinnor som historiskt sett - framför allt min egen hustru- lojalt troget skötte och förvaltade kapitalet, hemmen barnen affärerna verksamheter under bortavaron . Otroliga kvinnliga insatser, har det visat sig historiskt  (läs om Mormor nedan   inlägg Nr 4) Hela det åländska bondesamhällets självhusförsörjning tarvar en egen HEMSIDA   , som innehavaren efterlyser som politiskt  ämne  och material sett för en gångs skull  ur en traditionell åländsk borgerlig ingångspunkt . Utan  vänsterkultur feminist elitens medverkan  eller inflytande!    
   
  Ett slags feministiskt  av kollegerna säg buksystrar, i gammelmedian, upphypat matriarkat kanske idag framträder alltmer  med politstika jämställdhets insignier som ballast typ"
  Det framgår allt ydligare att feministerna önskar ett åländskt  samhälle som skulle styras av särintressen  typ genus kvotering  föräldraförsäkring  mm.. Helt galet , på Åland (27.000 människor)  där det behövs kompetens på varje post oavsett genus och grejan som sitter på var sin sida om .
   
   Här kommer vi som bestämmer" maka på er "gubar", nu är det vårt tidevarv .....,,,!!!!  och fattar de ödesdigra besluten för oss åboare , både inom privat och offentlig sektor - Hur har det gått ? Hur blev vårt ÅLAND ? Det återkommer denna   frihorisont om  kanske inom 3- 5 år ?
  Idag vet vi iallafall att  åländska kvinnor,  tjejer,  utmärker sig i form av ledning i "Abortligan" med en status som ligger mellan Sveriges och Finlands .   
   --------------------------------------------------
    Sorry -, men  det kom direkt ur  äldre kasserade sjömäns innersta djup ;  här i form av frihorisont  innehavarens självantagna "alias"  och enskilt antagna tillämpade öppna legala fullmakt ; på vägnar av sjöfolket;  med yttrande friheten och republikens konstution 1921 och Ålands självstyrelse beslut i republiken FINLAND, samma år  som grund!
  OK  !? 
  Nu,  tillbaka till sak ......
   
  Förr, fanns det de facto bara två saker att välja på "dräng eller sjöman" för den obesuttne mannen- då det begav sig .
   
  Såhär beslöt ÅFD 31.10.2007 gällande STCW besväret : "Eftersom det skilt har stadgats att sjöfartsverket på ett bindande sätt skall avgöra besättningens behörighet hör det inte till  förvaltningsdomstolens befogenhet  att avgöra om makarna ............s  behörigheter såsom förvaltningstvistemål "
   
  Sökanden , besväranden,dvs innehavaren till denna hemsida, har i sin ägo  en mapp innehållande    dokument bevis ,belägg som  väger 2,6 kg i STCW besväret mot Sjöfartsverket  i förvaltningsdomstolarna   .
  Ett ärende är ännu ej avgjort i HFD  det gäller  makarnas nekade dispensansökan  att få köra båten på vissa villkor  hänvisning  nr 11 nedan
  När det gäller polisanmälan SOLAS ärendet mot Sjöfartsverket om tjänstebrott,  har målsäganden eller innehavaren av denna hemsida, inlämnat papper dokument bevis mm till CKP  som finns i kopior i en mapp som i sin tur väger 1,2 kg 
  Sammanlagt samtal material mot nämnt verk ca 10Kg   i en ikeakass under skrivbordet i arbetsrummet i hemmet söderut i stan. Nämnt material kan lånas ut vid befogat intresse  för exvist forskningsändamål eller annan seriös  behandling av process materialet i syfte att  klarlägga  monopolets, statens egen,  hämmande och avskräckande kraftresultant på finsk nationell och därmed åländsksjöfart. 
   
  Varje obefogat ingrepp från myndighetens sida medverkar till att den psykosociala miljön  ödeläggs och motverkar att den enskilda viljan att  driva näring försvinner  ,om inte PK  bidragskarusellen ger motiv att fortsätta  i ett nollsummespel där skattemedel står för  incitamentet för den enskilde  näringsidkaren till sjöss !!  

   Jag undrar var " Raiko"  är idag , en annan streber inom sjöfartsförvaltningen ,som högg kniven i ryggen på sina äldre kolleger genom att ändra i protokollen så att nämndas godkända besiktningsbeslut  från 1996 (grundbesiktningen)  satt sig i sinnet att med våld "ombesiktiga"  fartyget  från  "paragrafare" ,  499 Brt  våren 2004 till Solas-fartyg  med påföljd att båten såldes 2005  till saudier med samma pris som de facto omändrigen bestred.

  Jag glömmer aldrig ditt MÅNDAGS "tjänstesamtal"" GÄLLANDE PÅSTÅTT isps OBSTRUKTION våren 2004 där du skällde ut mig ,mitt rederi  och lovade att sätta dit oss 

  Grattis!!  ,men en sämre kindpuss har jag aldrig blivit kyst med- det luktade prestige , maktfullkomlighet för engångs skull ograverat, och dålig krapula-måndag !  Dricker du, kanske ännu, än mera p-viina nu - idag ?   

  Ett rederi mindre ,en åländsk  frispråkig kanske för frispråkig , och stridbar,kanske för stridbar, redare borta  att "slippa" att tredskas med !  Allt har skett genom att begå  dokumenterade legio myndighets tjänstefel ,som visas nedan i denna frihorisont hemsidan -läs och begrunda . Nr 6 ,7 och8  ,   som det gäller att scrolla ned till
   
  En sak är klar  om du som målsäganden/käranden/besväranden, vill överklaga ett beslut  mot  nämnda påvar  inom sjöfartsförvaltningen ,  rekommenderar jag  -läs igenom  denna hemsidas dokumenteringar- ett slags manual i ärenden  om t.ex   nekad behörighet  och/eller  felbesiktningar  gällande sjöfarten.
   
  Räkna inte med någon "hjälp" från förvaltningsdomstolar, trots det så vackert skrivs om i dokumenten gällande rättskipning i Finland och därmed Åland  kallade: FVD,  JK ,BJO , JO , RÅ  eller Polisen ....
  Om du, däremot går in för civilmål  skall du ha ordentligt med kapital   in i Tingsrätten, TR räkna med fem år för den processen , plus lagstadgad ränta på eget kapital , innefattade även svarandens rättegångs kostnader. Svaranden/den misstänkte, har skattekistan som betalningsgrund och har oändliga resurser  som dessa  bossar ej tvekar att använda ,i motsats till enskilde som om han inte är en juridisk person  betalar rättegångskostnadern ,MED EGNA BESKATTADE  MEDEL  .(Jmfr  Rederiföreningen i Finlands offentliggjorda kärandens tvistemåls förlust i HoR, mot sjöfartsmyndighetens allvarliga   felbeslut gällande "isklassen"   som är uppe i miljon klassen ,"Stuckes" kostnader ,likaväl i pressen omskrivet, i Nordea - caset ,  är bara en tiondel  av nämnda )   
  Jag kan se  #smilet# i ögongliporna österöver . "Så här går det" när man sätter skarpt emot mafioso "kollegiet" , eller enskild tjänsteman inom  monopolets trygga kollegiala  hägn  som härrör och kosmetiskt syns ha övvervintrat   från Tsarens  St. Petersburg tid upplevd  under förryskningseran   Shaumann -Bobrikov under 18-hundratalets början . 
  Sorgligt för åländsk sjöfart  under finsk flagg  - Värre blir det  !  Det blir att lapp- joika i kapp med minoriteten och lokalbefolkningen i "Rovvaniemi"  för att sjöfartens ävenledes ,minorites grupp , få något gehör från sjöns domäner !   
   
  Den finländska republiken , staten -,MODER FINLAND-ÄITI SUOMI - , har inte kunnat tillgodose  det civila  grundrättsskyddet på individnivå  när det gäller sjöfolkets rättskydd gällande STCW konventionens   sk utbildningsreforms genomförande i Finland år 2002. , därmed inkluderande det självstyrda landskapet ÅLAND som till 40 % är beroende av nämnd näringsgren .
  Medborgaren, sjöfararanden ,ålänningar innehavren av denna hemsida, (50 st ?), har varit,   och är, utsatt för myndighetens fritt prövade  godtycke  , år 2002,  bortseende från  objektivitet -skälighets - likabehandling ,m.m.genom att  kodordet sk "fria prövningsrätten"  använts  alltför fritt, på ett förvaltningsmässigt  lagstridigt sätt  ,dvs  att tidigre nämnda  rättigheter först borde ha grannlaga prövats före fri prövning ägt rum.. Myndigheten har  som sitt specialvapen skjutit från höften med det senare  nämnda  , fri prövningsrätt. Detta framstår nu särskilt  ,allmer  DDR-likt , nu,  i skenet av denna hemsidas innehavares "fåfänga" och resultatlösa ,  försök , att få sina  rättigheter legalt prövade bl.a i förvaltningsdomstolen, enligt grundlagen , tillgodosedda , med beläggen  on line,nedtecknade i nedan nämnda omnämnda  mycket detaljerade rättsinlagor i min hemsida kallad frihorisont .
   *(för den oinvigde/a läsaren av denna hemsida ,välkommen ombord till sjöfaranas "paragrafhelvete" Nr 1, fortsätt läsa ! , kanske närmast obegripliga frågeställningar- Puh ! Tyvärr handlar SJÖFART idag alltmer om dylika byråkratiska övningar -utan att det gagnar näringsverksamheten -snarare tvärtom- tidigare var det fackets intressen som spökade regelmässigt särskilt inför "löneförhandlingarna" . Vissa tjänstemän idag, är starka fackliga representanter och finner kanske  bättre och "neutralare" forum att sentida djävlas med kapitalet och kanske ålänningar; därtill nu ,uppstöttat ,  back up , med "lagens" hjälp )*
   
  Locket har legat på  och ligger alltfort när det gäller väsentligheter  typ tjänstmännens tolkningsföreträde i fartygskontroll och i behörighetsbedömning .   Lt, Lr, ÅD,  revisorer  öppnar ej för Alla(h)dins Lampa  -Anden hålls  innanför !  In´ Challa !  En oklar otäck känsla förnims av att  rättsvården ,rättskipningen  drar ens eller slätar över de ANMÄLDA TJÄNSTEBROTTEN ,där kapital och ekonomiska rättigheter  ,är  inblandat  syns vara mera regel än undantag !  Nu tycks även lagstiftare   vara i samma kategori !
  Det , inbillade jag mig inte ,  innerst inne, i ärlighetens namn , då det begav sig  i att skydda det egna och åländska varumärket, utbristande i mellanakten innan slutet är här "Quo Vadis  Alandia Navigare Necesse Est !",
  FÖRVÄRVAD BEPRÖVAD ERFARENHET TILL SJÖSS  =det beprövade hederliga varumärket ,det åländska  SJÖMANSKAPET? !
  -----------------------------------
  Kanske dags för" jämställdhets" arbetsmiljö" forskare, DO, med civilkurage nog och PATOS att få ärendet STCW  lyft över nyhetströskeln .  ?? Forska ger status och finansiering av  ens levebröd  i en allt högre grad tycks det !
  Kulturfonden  m.fl.
  Grunder och uppslag till forskare finns publicerad  gratis nedan på  denna hemsida
  Journalister( vänsterfolk mest ca, 70%) sysslar med gammelmedia  därifrån kommer säkert inget som gynnar sakfrågorna eftersom dessa är sittandes i samma båt- in periaatte- mot kapitalet - gegen das kapital - i motsats tillverklighetens och våra häri berörda verksamhetsförutsättningar.  
  ---------------------------------------------------
  Det fanns inga, repeterar inga , förnuftiga  säkerhetsskäl , varken påstått eller reellt, att  sätta  rederiet och dess nyckelpersonal på pottkanten    på det tillvägagångssätt som Taliban styret ,(tvekar inte att använda  nämnt politiskt  religiöst laddat begrepp som metafor för de mästare i lakonismer som nämnda sysslar med ), österöver, och slutligen ansvariga/e, den finska staten  gjort sig skyldiga till. 
  Nu var det också sagt !  Ursäkta metaforen  -den kom ur hjärtat  nu alltmer i backspegeln när man ser hur det de facto  går till !!!! 
  Ett exempel  omnämns nedan  i sjöfartsfrågan .Nr 1
  Grundlagen stadgar att alla bestämmelser som gäller en finsk /åländsk medborgares  försörjning  (dvs ens sjöfartslegitimimation - behörighet ), skall vara grundlagsbundet men sköttes på ett sidospår av dåvarande Sjöfartsverket genom egna sk 
    "bemanningsförordning" , "ministeriets beslut" , . Därmed diskvalifiserar sig  de som filat ihop de grundlagstridiga  -rättslösa regelverken på ett kuppartat summariskt tillvägagångssätt ,i egen kammare ,etc , benämnd bemanningsförordning  och nämnt  trafikminsterbeslut
  redan från början . Varför har inte nämnda STCW process ,sk utbildningsreform för sjöfarare genomgått en demokratisk grundlagsmässig behandling och skapat en i demokratisk ordning omhuldat rättsäkerheten , kallad  LAG .
  I en lag tar ,eller borde taga, staten ansvar för medborgares försörjningsmöjligheter ,medan  förordning och beslut   inte så gör, visar det sig  !  Eftersom tusentals sjöfarare berördes av nämnda 2002 STCW reform ,borde staten Finland ha tillsett att ingen beroende berörd sjöman skulle  förlora sin försörjning allra minst genom ett sk summarisk och skämmigt typ rättegångsförfarande kallat "fri prövningsrätt" och myndighets sk"tolkningsföreträde"   odimensionerad in absurdum !
    .....................
   Hemsidans läsare är, i alla fall, välkomna att  taga del av en  kulturhistorisk  epok i när- och fjärntid  !  Varning för  författarens ibland politiska inkorrekthet PIK   och ber om överseende ifall någon blir stött  av  innehållet som dock direkt kan genmälas  i bloggen Allans lilla "kommentarer" n.n.. eller klicka på anvisad
   
                     Denna hemsida är således "länkad" med en föregångare ,blogg med s.k. brödtext, som kallas "Allanslilla".

  Jag träffade Sune på stan han fixade denna hemsida" Högbolstads Fria Horisont" i ett nafs till ett modest pris dessutom -kanske berodde det på att Sune jobbat som maskinmästare åt oss i olika repriser- Tack Sune , som vi rekommenderar som google page- creator ifall man önskar en liknande !

  Innehavaren har tagit för "ovana" att e-posta "INTERNT ONLY"  till lagstiftande församling ,30 st,( minus talmännen=kontrollgruppen) , Ålands lagtingsledamöter , olika  synpunkter om politiska frågor  gällande näringspolitik ,sjöfart, "Skarvengate" invandring, "multikulti" "integrering" Israelfientlighet ,"Islamister" golf frågor "Stornäset", språket ,"klimategate" ,"kultur"  mm i genomsnitt två gånger i veckan  under 2009 (undantaget sommaren). Tanken är den att fortsätta 2010  med( PIK) Politiskt InKorrekta frågor direkt On Line till Lt ledamöters  datorer. Så länge det finns access till dem. Första Lt e-posten var nedanämnda "Januari 2008 sjöfartsfrågan".

   Nämnda e-postmeddelanden  (60 st under löpande år 2009)  kan "vidarebefordras" om någon läsare så önskar och meddelar om behörigt intresse t.ex på .P.s.  En lagtingskvinna har tillsvidare avsagt sig,  i all vänlighet,  som fortsatt mottagare till dessa e-mail! "Lt-1 , internt" alltså.  

   frihorisont@gmail.com

   God Jul &Gott Nytt år 2010

  Glad första maj  & "vappen" 2010

  Trevlig Midsommar 2010 
   
  GOD JUL 2011  OCH GOTT NYTT ÅR    2012

  God Jul 2012  ävenledes gott Nytt År 2013  till läsarna ! 
   (Frihorisont Bloggen : 3924  site träffar på bloggen  31.12.2012  - Tack för visat intresse och besöket )

  *************************************************************************************************

  SCROLLA (Navigera) NED TILL  DEN SIDA DU kanske önskar ,eller, borde LÄSA( nu i inklistrat redigerat format som en gång passerat polismyndigheters och förvaltningsdomstolars nålsöga och nagelfaringar vilka var för sig eller gemensamt - ej imponerar- sas- oss- emellan)  
   
  "Högbolstads Fria Horisont" ,( denna hemsidas)   Innehållsförteckning ( senast   införd, längst ned):
               
    1.   Självstyrelsepolitisk  obunden SJÖFARTSFRÅGA , ÅLAND  som gäller  förlorade STCW- sjöbehörigheter  för kompetenta åländska äldre sjöfarare . Konkret förvaltningsdomstols   rättsfall.  Ålands Lagtingsledamöter som särskild fråga till Ålands Landskapsregering ,Ålandsdelegationen (Landshövdingen) och Ålands landskapsrevisor ,(nuvarande chefen)  för kännedom via e-post, januari 2008...........................240 kb ca 26 sidor
  ******************************************************************

  2 .   Läs  om en hurja resa med ss "Indus"  vintern -67 över

   Nord Atlanten .... 3 sidor
  ********************************************************************** 

                                         3. Läs om världens minsta Lotsbåt  ............2 sidor 

  ************************************************************************0                                 
   4.    Mormor.......3 sidor
  *****************************************************************************


  OBS ! texten till rubriken  inläggen upptagna i denna innehållsförteckning från nr 5 till 20 har utgått på denna frihorisont hemsida pga utrymmesbrist , finns i behåll ,som word dokument, kan vidarebefordras till  intresserade  genom att  på anfordran bli delgiven hela Frihorisonten hittills omfattande 143 sidor via anfordran på 
   frihorisont@gmail.com

   

  5.
     HFD anmodat s.k.  Genmäle gällande STCW sjö behörighetsförluster Konkret förvaltningsdomstols rättsfall................. 6 sidor
  *************************************************************************
  6.  Ändringsprövning i landskapsåklagarens (hon) åtalseftergift gällande tjänstefel i skeppsmätningshärvan mot sjöfartsverket (solas) nu  hos Riksåklagaren juni 2008 Konkret tjänstebrott..........11 sidor
  ***********************************************************************
   
  7. Klagomål till biträdande Justitieombudsmannen BJO gällande tjänstefel i skeppsmätningsärende. SOLAS........3 sidor 
  **********************************************************************
   
  8. Amendment till London -69 skeppsmätningskonventionen (solas) definition vad "substatial variation" / väsentlig ändring i bruttotonnaget betyder  .........1/2  sida
  (mindre än 10 % ändring i bto tonnaget är ingen "väsentlig ändring" / "substantial variation!")
   
  RIDÅ !
  *************************************************************************
   
  9.EU-KLAGOMÅL gällande HFD beslutet om stcw behörighetsförlusterna Dec 2009 .. 5 sidor
  ( se bakgrunden till STCW ärendet behörighetsförluster, kortfattat ,  och scrolla till 5. "GEMÄLE" nedan ) ... 1 sida
  **************************************************************************
   
   
  10.  ANFÖRANDE AV BESVÄR ( stcw) ÅFD  Feb 2010....1 sida
  ********************************************************************

   

  11.        Anförande av besvär (dispensansökan) till  HFD   April 2010 

   1 sida
  ****************************************************************

     

  12.  Ålands Förvaltningsdomstol GENMÄLE ,  till att sökandens yrkande sk. handlingsoffentlighet , gällande finska sjöfarares   status i sjömansregistret

  ej  tycks gälla inom SJÖFARTSVERKET .........1 sida 
  ****************************************************************

  13.   ENKÄT  gällande STCW  Behörighetsförluster generellt  inom EU   

  1 sida 
  ******************************************************************
  14    .  Hävning  av köp (medicinteknisk apparat) medical device i Sverige  2 sidor !  Köplagen  § 39 1+2 mom . Återb etalning av inbetalt kapital  78kSEK jämte lagenlig ränta och saksomkostningar,etc.
   Stämningsansökan gjordes via ansökan till Kronofogdemyndigheten efter att käranden först ansökt sept/2010 om sk betalningsföreläggande Svaranden har försökt blockera åtgärderna sentida.
  I Finland skall man först begära sk tredskodom genom summarisk process i Tingsrätten och sedan efter TR utslaget begära utsökning av fordran hos  statsfogden , på Åland Landskapsfogden.
  Alltså omvänd ordning och krångligare!
   
  *******************************************************************
  15  SKRIVELSE till Kommunikationsministern om olika behandling och  
  diskriminering efter 2002  och STCW78/95 sk "utbildningsreform för sjöfarare", gällande ålänningar  med tanke på Sjöfartsverkets olika behandlingar  av dispenser ................  3 sidor
   
  ************************************************************************************************
  16                         E-postmeddelande  gällande grundlags frågor till grundlagsuskottets ordförande
   Kimmo Sasi (kok) ...........................................................................................1 sida
  ***************************************************************************************************
  17.     BESVÄR , RÄTTSBESVÄR  till HFD  feb 2011 gällande ÅFD -beslut samma månad och år,  behörighetsförluster STCW - TRAFIKMINISTERBSLUT,   dispensavslag  åren 2002-2007 ..............................  9 sidor
  cc LR
  *******************************************************************************************************
   18.      E-post  korrespondens mellan och Riksdagsinformationen  febr 2011
  i anledning av  HFD rätts besväret  gällande lagrövning     ........................1 sida

  -***********************************************************************************************

  19. 
  Epostbrev -  X & Y  kommunikation till  Lt-1, mfl. redarförening ,utbildningschef och landshövding   i   Februari 2011  gällande "dysfunktionen" mellan Åland och Finland till sjöss  .................................................................................................6.sidor

  **************************************************************************************************
   20  Besvär, över Diskrimineringsnämndens(ny myndighet från 2004 med domstols behörighet i Finland ) avslag i mars till ÅFD i april 2011 gällande
  nationell minoritet -etnisk ursprung ,sjöfarande ålänningar  gentemot sjöfarare från  majoritetsgruppen när Sjöfartsverket  olikbehandlar eller diskriminerar om  behörigheter eller dispensavslag för X o Y   resp. beviljande av likadant fall  i Finland  ................................................................10 sidor
    ( Interesting Case indeed pls! scroll down!)

  ...................................................................................

  21       2011 års  JULPOST till Nya lagtingsledamöterna  och Landskapsregeringen   gällande   SKADESTÅNDSLAGEN  och avlegitimeringen av  behörigheterna   för befälhavaren X  och vaktmannen Y  samt rederiet   z
  Kanske är ärendet sk PIK  ?...................................................................10 sidor
                                                                                                        slut
  **************************************************************************************************
  22   E-post till Lt , LR ,Polisen ,länsstyrelsen ,tingsrätten  en APELL  GÄLLANDE 
  MEDBORGARES RÄDSLA FÖR LOKALA GANGSTERS  som till synes relativt ostörda strosar understimulerade runt kvarteren  jakt på stimulering ............................................................................   2 sidor text
  *********************************************************************************  
  23         KLIMATET ,KLIMATET ,.......  Reminder till Lagtinget minus 1,... ....................................................................1sida+ 2 intressanta länkar
  **************************************************************************************************24    BEGÄRAN OM FÖRUNDERSÖKNING -BEFARAT TJÄNSTEBROTT....
  -------------------------------
  25     Brev till  Talmannen  före Julen 2012 gällande golandet från Lagtinget till polisen 
  ------------------------
  26    Klagomål till BJO  gällande Trfaiksäkerhetsverkets diskriminering vid beviljandet av dispenser av en nationell minoritet   dvs oss ålänningar
  ------
  29   Klagomål till EU Kommissionen, 20.april 2013  gällande Högsta förvaltningsdomstolens beslut,  2 november 2012 gällande vägran att pröva rättsbesvär
  mot  Trafiksäkerhetsverkets/ministeriets  vilseledande och nekade prövning  med kodorden: The Rule of Law and Non Implementing of Eu Directive .   
  30 Brev till Ålands Polismyndighet gällande polisvåld kallat tvångsmedel på Åland , i en från svarandens sida sett, oprovocerad hämtning i PIKETBIL  av hemsidans upphovsman och vitboksförfattare  till Tingsrätten 13.maj 2013 . Begäran om kopior på besluten och besvärsanvisning.(cc.:  med kopia till Ålands Landskapsregering)  Vad håller på att hända? Fortsättningen  följer....
  Kan en rättegång vara av beskaffningen  fair trail när man demoniserar medvetet och mobbar motparten  svaranden på tjänstens vägnar . Jag anser på goda grunder inte att en rättegång i Ålands Tingsrätt under dessa omständigheter kan drivas rättvist   och opartiskt eller objektivt ! Ett fall för EU kanske ? Rättegången är politisk och partisk från day one ! Den första på Åland ?
  "Kom polisen förbi just nu" ? -eller var det en vanlig paketbil  som liknar piketen -undrade min trogna kära hustru  från år 1965 . Guldet hägrar om två år -hoppas bägge på medaljer ! 

  P.S.  Under oktober 2013 gällande fortsättningen i åtalet om ärekränkningen
   har 3 poliser haft husrannsakan och beslagtagit mina datorer för 2forensic spegling" av hårddisken.
  000000000000000****************************************======================31.  UPPHOVSRÄTT - GRUNDLAGEN - YTTRANDEFRIHET 
  ÅLAND

  32   MEDIA LANDSKAPET  SV-ÅL  2014-
  33  Sista nyhetsbrevet # 3 /2014 januari till Ålands Lagting

  34   En osynlig vit elefant i rummet !
  #35   Besvär rättelsebegäran emot beslut i flyktingfrågan januari 2015

    
  ***************************************************************************************************************************************************************________________________________
  OBS ! nedanstående avgränsade  avsnitt hänvisar i informationssyfte till hemsidans föregångare en  sk. blogg  kallad "allanslilla"  från år 2007, där en myckenhet av olika "upplevelser" också finns dokumenterade !

   Blogg för underlag och kommentarer : http://allanslilla.blogspot.com/2007/10/lands-framtid-rf.html

  Klicka på   ”Allans lilla” (ovan ) innehåller ett (1) major inlägg och dithörande 47 kommentarer  Okt 2007- Jan 2008 :< xml="true" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office" prefix="o" namespace="">

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  Till inlägget i "Allans lilla" :  Huvudinlägget : "Ålands Framtid r.f"  finns det   

  47 st kommentarer vilka har ett samband med innehavarens personliga åsikter framsprungen ur egen erfarenhet om hur  vårt ÅLAND borde konkretiseras i laglighetsfrågor och ändamåls dito: ( Om något ämne nedan i innehållsförteckningen verkar intressant  vänligen navigera på bloggen "Allans lillas kommentarer" ,läs och kommentera  på  bloggen  .Det samma gäller denna "Frihorisont" som läsaren bedes kommentera på "Allans lilla" genom att gå in  med din e-mail adress,eller googlekonto och välja eget lösenord således framstår ditt inlägg/kommentar utan yppande av din identitet  !)  

  Innehållsförteckning över bloggen "Allans lilla " Ålands Framtid .r.f : Kommentarer

  (1. Allmänt , 2 Hatbrott, 3.Estonia, 4 Förvaltningsrätt o brottmål ,5. Brottmål  Solas felmätning ,6.Muslimer Sverige –Åland , 7.Besittningsintrång,8.Riksåklagaren

  9.Biblioteksvänstern , 10.Questionnary –Enkät STCW sept/07  11.Riksåklagaren

  12.Facket- rederiet 1970-1990 -2000 talet  13.Inkasso  14.Citat från FMA 

  15.Besittningsintrånget-misstänkte  16.Varudeklaration bloggen- hemsidan

  17. Upprop ÅT  STCW   18.Domstolen åklagaren Åland  19.Stulna Sjöbehörigheter r.f

  20. Lt/ kommun ÅF r.f. valdagen 2007  21. ÅF Ålandsfärjan  22. Ålfen 10/07  23.Ålfen

  Grundkänning  10/07 , 24. RÅ m.fl  , 25. Skolmassakern Finland 11/07  26 .Homo –dom

  27.Godnatt moder "bestyrelsverket + besiktningshärvan CKRP inlagor gällande felmätning

  28. Meddelande till bloggens läsare , 29.EU-Commission Complaint  ,30.Hollands svar på Enkäten STCW ,31. Questionnanry formuläret 10/07  32. HD Homo-dom Sverige  ,

  33. Ålfen 10/07   34.Rättelsebegäran STCW Sjöfartsverket  , 35 Besittningsintrånget huvudförhandling  11/07 , 36 ÅF r.f Höstmötet  , 37.Preskription brottmål 38.Besittningsintrång  TR dom  ,39. ÅFD STCW beslut  , 40.Besvär till HFD STCW,

  41 & 42 .Klimathotet från Östra Öland blogg  .43. HFD inlaga , Östra Öland- Media

  44. . Klimatskeptikermötet 12/07  , 45. LR politiskt brev,bakgrunden, gällande ”sjöfartens samtyckesavtal” 1/08,se nedan Lt- uppropet på hemsidan.  46. Eu-domar Rosella /Waxholm   , 47  . Ungdomskriminalitet)

  P.s Det har tillkommit en del reflexer efter januari 2008 - kolla  själv  ! 

   

  EXEMPEL

  I ett e-post meddelande  Dec 2009, Nr 60/09 förövrigt, till Lagtingets 30 lagstiftare (minus talmännen) , omnämner jag caset "Besittningsintrång",  som gäller konkret rättsfall anhöriga .  På bloggen "allanslilla"  finns caset ganska utförligt refererat,

  ( Nr 7,15,18.) bland  ovannämnda 47 "kommentarer" till rubriken "Ålands Framtid r.f"införd 3. Okt 2007. Bara att klicka och scrolla för den som är intresserad av information gällande åländsk "rättskipning" om sk "enahandsrätt" och retentionsrätt dvs luckan i hyresavtalslagen vs hadelsbalken mm. ! 

  http://allanslilla.blogspot.com/2007/10/lands-framtid-rf.html

       KLART         SLUT         OVER       "ROGER x 3"

  ****************************************************************************************

   e-posta  kommentarer  till :        frihorisont@gmail.com                             

  ***********************************************************************************************************

   < xml="true" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office" prefix="o" namespace=""> 

   

  1.    Konfidentiellt - exklusivt för läsaren endast .  Copyrätten förbehålles hemsidans innehavare ! 

                  Uppropet , nedan, är något redigerat och inte det originala dokumentet som sändes Lt-ledamöterna  med e-post !

   

             DEAR  READER,

    TOP OF THE ICEBERG  ONLY CASE VISIBLE HERE

   

  MORE TO COME DUE TO ONGOING LEGAL PROCEEDINGS

   

   GIVE YOUR COMMENTS AND

   

  RESPOND

   ( and please do not hesitate not to use  the TRANSLATOR  as there are some Gold Coins to be found .....out there re. expelling of competency at sea.... by  the 100-reds in FINLAND as the  only "democratic" country doing so... and oneother say 50 from Aaland Islands Seaman´s Register soon in Lapland Rovaniemi....)

   

   

   

          frihorisont@gmail.com

                                 

  QUOTE

  ----- Original Message -----
  From:    X
  To: jan.salmen@lagtinget.ax ; carina.aaltonen@lagtinget.ax ; gun.carlson@lagtinget.ax ; ulla-britt.dahl@lagtinget.ax ; johan.ehn@lagtinget.ax ; raija-liisa.eklow@lagtinget.ax ; torbjorn.eliasson@lagtinget.ax ; anders.englund@lagtinget.ax ; anders.eriksson@lagtinget.ax ; sirpa.eriksson@lagtinget.ax ; olof.erland@lagtinget.ax ; harry.jansson@lagtinget.ax ; roger.jansson@lagtinget.ax ; henry.lindstrom@lagtinget.ax ; margaret.lundberg@lagtinget.ax ; ake.mattsson@lagtinget.ax ; mika.nordberg@lagtinget.ax ; folke.sjolund@lagtinget.ax ; leo.sjostrand@lagtinget.ax ; roger.slotte@lagtinget.ax ; jorgen.strand@lagtinget.ax ; barbro.sundback@lagtinget.ax ; torsten.sundblom@lagtinget.ax ; danne.sundman@lagtinget.ax ; gote.wine@lagtinget.ax ; fredrik.karlstrom@lagtinget.ax ; veronica.thornroos@lagtinget.ax
  Cc:   Y
  Sent: Thursday, January 31, 2008 7:11 PM
  Subject: Ålands sjöfartsfråga . Bifogar en fråga= konfidentiellt= till Lt-ledamöter för genomläsning och åtgärd !/ mvh gmX. 

   

  Sent: Friday, February 01, 2008 11:20 AM
  Subject: Ålands sjöfartsfråga ! Lt- Talmän ! Bifogat ämne är e-postad till övriga lt ledamöter igår! mvh gmX

                                                

                                                           Självstyrelsepolitisk OBUNDEN Sjöfartsfråga

                                                                                          JANUARI 2008

         Ställd till enskild parlamentariker i Ålands LT

  från  enskilda  ålänningar, yrkes kompetenta, men av Sjöfartsverket  förklarade,

    ej” behöriga” sjöfarare/ näringsidkare !

  GÄLLANDE

  MYNDIGHETENS, FÖR MAKARNA X och Y´s  OKLARA HANDLÄGGNING AV  VISSA SJÖFARTS FÖRVALTNINGSÄRENDEN  PÅ ÅLAND  I  SKUGGAN AV  INTERNATIONELLA  KONVENTIONER  UNDVIKANDE   GEMENSKAPENS  REGELVERK OCH  AVLÖVNINGEN AV MAKARNAS  BEPRÖVADE  ERFARENHETER  I SAMBAND MED     MARGINALISERINGEN  AV  ANDAN I  DET ÅLÄNDSKA  GOOD WILL SJÖMANSKAPS VARUMÄRKET   PARALLELLT  DUBBELT  IMPLEMENTERAT PÅ ÅLAND  GENOM   DE   SÅ KALLADE  PRESIDENTSAMTYCKESFÖRORDNINGARNA   GÄLLANDE  CERTIFIERINGEN AV SJÖFARARE   I   HÄNDERNA   SJÖFARTSVERKETS  SUBJEKTIVT  FRIA PRÖVNINGSRÄTT   SOM  UTSEDD

  ENDA    MYNDIGHET   FÖR   ÅLÄNDSKA   HANDELSFARTYG  samt ej att förglömma 

  TOLKNINGSFÖRETRÄDET

   

   

  Bästa/e , här  och  nu, aktivt  läsande lagtingsledamot !

  Gratulerar, till  Din politiskt fortsatta  framgång och medföljande objektivt

  samhällsansvar som åländsk  lagstiftande  parlamentariker !

  I denna avhandling  gäller det frågan om ett traditionellt  åländskt varumärke, sjöfarten, som blivit utsatt för en trojansk häst i  en s.k. ” utbildningsreform” hitintills, ”tysss..t” överenskommen och,  samstämmigt  kritiklös, men  med åländska sjöfarares och därmed rederiers  domänförluster som följd !

   

  ”Sjöfartsfrågans” enda  externa (minimum)rekommenderade referenser  som bör värderas/prövas - parallellt med makarnas framställning:

   

  www.maistraatti.fi/aland/Alandsdelegationen/Adutlatanden/2005/main22.05.hmtl

   4.11.2007 Gällande ÅD utlåtande till överenskommelseförordning om utvärdering av sjöfartsutbildningen i landskapet Åland  ( relevant del  citerat i” sjöfartsfrågan” nedan)

  http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2005/20050548

  Förordning ( 548/2005)  Gällande yrkesskoleeaxmina avlagd i landskapet Åland(§3 citerat i” sjöfartsfrågan” nedan)

  http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_101_2007_vp_2_144_144_p.s...

  19.12.2007 Gällande riksdagsmannens Elsabeth Naucler´s motion på svenska  inför Riksdagen  för den finska och därmed åländska  sjöfartens konkurrenskraft som  kommunikationsutskottet uttalat sig om såsom varande ” bekymmersam”

  http://www.lagtinget.ax/text.con?iPage=59&m=228#SL_KAP8

  Ålands självstyrelselag

  http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990731

  Finlands grundlag (731/1999)

   

  Ovannämnda  rättshandlingar ligger till grund för  makarnas X´s och Y´s avhandling/sjöfartsfrågan nedan och deras subjektiva  slutsatser som synes, redan  framlagd , i ingressen ovan !

   

   

   

   

   

   

   

  KORT  INLEDNING OCH  DÄRMED  ORSAKEN  TILL  DENNA   SKRIVELSE

   

  Makarna  X och  Y   och deras rederi Zfrån Mariehamn har arbetat på och  ägt ett flertal mindre kustgående fraktfartyg  det senaste 800-tonnaren "OISP" , mestadels i kustnära resor till förfogande för  sin och familjens försörjning   sedan 1960 .

  • Sjökapten X , -40 , har påmönstrat på lastfartyg  första gången 1957  och utbildat sig  i Mariehamn 1966  till sjökapten .Sjökaptensbrev 1971 w.w.

            Oslo 1970, tilläggsutbildning  sk Diplom Master med inriktning rederi.

  1971 erhölls sjökaptensbehörighet godkänt för alla sjötrafikområden.

  1.februari 2002  förlorades nämnda sjöfararyrkeslegitimation på grund av  påstått saknat och  förvaltningstvistigt   s.k. ”Arpa-intyg”i ansökan  år 2001.

  Sjöfartsverket har på nämnda grund avlegitimerat sjökapten  s sjömanslegitimation oåterkalleligt genom  sin  fria  prövningsrätt år 2002.

   

  Rederiet Z bildades tillsammans med  far , mor  och bröder år 1960 i  för Åland  traditionella partrederier  .Från år 1971 fortsatte  bolaget i aktiebolagsform .

  Redan 1918  maux Goliat och efter kriget 1948 maux Disa sysslade  pappas familj med galeaser. 

  • Vaktman Y ,-46 ,svensk/finsk matrosbehörighet 1999,    har tjänstgjort  i över tio år tillsammans med sin make på de olika familjebåtarna i  internationell trafik.
  • Tilläggsutbildning  sjukvård i Vasa  1968. 
   1.februari  2002 förlorade nämnda sin sjöfararyrkeslegitimation                      på grund        av       påstått saknad och  förvaltningstvistiggrundläggande nödsituationsutbildning” i   ansökan   år     1999      
          Sjöfartsverket  har på nämnda grund avlegitimerat vaktman     sjömanslegitimation oåterkalleligt genom sin  fria   prövningsrätt år 2002.
   
  Sentida Publ. Sept/10
  Notabelt är också det faktum att bägge o.n. sjöfaranden X & Y inte har behörighet till sjöss inom utrikessjöfarten i någon som helst befattning på handelsfartyg i utrikesfart. Ett slags (och metod) av Finland  omvänt utfärdat , arbetsförbud förverkligade genom de förvaltningstvistiga fria prövningsrättsliga myndighetsbesluten klart  i strid med GRUNDLAGEN år 2002  och framöver sk tillsvidare = oåterkalleligt beslut!?  

   

   

  I           REDERIETS    ÅLÄNDSKA                          ANRIKA HÄVDVUNNA    SHIPPING       KONCEPT   FRÅN    FÖRÄLDER    TILL NÄSTA GENERATION

   

  1.  Bemanningen av familjefartygen

  Båtarna har bemannats närmast av  rederiets medlemmar själva .  Tidigare med far och mor senare bröder och slutligen hustrun och sonen som seglande delägare i nyckelpositioner  Nämnda har kunskaper i sjömanskap som torde vara unikt genom att  sköta och ansvara själva för fartygen  med en  s.k. försäkringsmässig  ”egenkontroll” faktor inbyggd i handhavandet av båtarna genom  att ägarskapet finns med båten och ombord och därmed en direkt ansvarskoppling t.ex vid äventyr inträffat gemensamt eller enskilt försäkringsfall.

  Det ekonomiska överskott som genererats har använts till att skaffa nytt främst second hand tonnage  till  utvecklandet av familjerederiet och försörjningen  för  seglande redare och anställda.  Rederiet har ägt  ett tiotal s.k. småtonnagefartyg  sedan 1960 . Alltid ett fartyg åt gången  på grund av  det s.k. captain/owner konceptet  som  kännetecken. Nämnda  shippingföretagsform har  gjort att  kontrollen av produktionsmedlen och därmed investeringen  kunnat optimeras  genom att direktverkande och aktivt vara på plats för  begivenheterna   med   skutan .    

  Liknande  verksamhetsformer används  fortfarande allmänt  inom Eu-länder ,främst Tyskland  Holland , Danmark ,Sverige och här i Finland traditionellt i Borgå och på Åland. Som en kuriositet kan nämnas att man på kajerna kunde identifiera ett sådant fartyg , främst  tyskarna och holländarna , som hade sitt fartygs kaltopp uppe i aktermasten  guldfärgad !

   

  1.1  Utbildningen  enligt STCW konventionens  minimikrav  efter 1.2.2002  i ”samtycke”           

   Utbildningen av sjöfarare har internationellt överenskommits  genom  IMO´s försorg och den sk STCW 78/95 konventionen  som trädde i kraft 1..2.2002 .

  Nämnda  utbildning  fastställer  normer på minimikraven för sjöfarare.

  Varje land skulle anordna  sin egen utbildning  genom att starta särskilda  sjösäkerhetscentra eller  genom att  införa  STCW-koderna  i pensum i läroverk eller  sjömansskolor.

  På Åland startades  nämnda center år 2000 på Klintkajen . I Finland förekom det konkurrens om de nya utbildnings sjöräddningsenheterna . 

  Myndigheten som övervakar sjöfarten Finland och  Åland är Sjöfartsverket .

  Republikens presidents förordning med samtycke av Ålands landskapsregering (548/2005) innehåller 2 § samrådsdelegationen som tillsätts av Finland skall fatta enhälliga beslut består av 2+2 ledamöter . 3 §  gäller bl.a EU-direktiv  som skall beaktas gällande utbildning, certifiering och vakthållning.

  Har Sjöfartsverket  beaktat  de Eu-direktiv  som  skulle ha  funnits och som visas nedan,    myndigheten istället  avslagit  ansökningarna utan att beakta  det nämnda  och  som omnämns i  ”samtycket”  3 § o.n. ( se utförligare nedan .)

   

  1.2        ”MSC”  STCW  sjömansutbildning på Åland  i landskapets regi  under Sjöfartsverkets  hegemoni  enligt samtyckesförordningen

  I en färgglad utformad brochyr ”2008  ,Ålands Sjösäkerhetscentrum ,Marine Safety Center, MSC, medlem i IASST , finns  kursverksamhet som riktar sig till sjöpersonal genom t.ex 42  olika  fortbildningskurser  som står till buds. B.la ARPA, CDIS ,BRM, IMDG, CCM, CM, Crowd and Crisis, FastResqueBoat, Livbåtman, Hälso och sjukvård ,Medicinsk första hjälp, SRC ,ROC, GOC,Tankbåtar,Basic/Advanced Fire Fighting, Engine resource mgnt,ISPS  SSO, CSO, Basic Safety.  Det sista nämnda utbildningspaketet kostar 1210 € för två dagar . Det billigaste paketet är eller CM 118€  Nämnda brochyr  kommer med jämna mellanrum till vår adress . Det är således ej gratis att utbilda sig  till behörig  sjöfarare.  Kompetensen däremot eller sjömanskapet  har ingen inom sjöfartsmiljön någon dokumentation över - det får arbetsgivaren  själv  konstatera - i efterhand dessutom. Nämnda STCW-säkerhetskurser ses som ett obligatoriskt komplement på olika nivåer till  den egentliga  sjömansskoleutbildningen , sjöfartsläroverket och maskinstutbildningen.  Är tanken den med STCW att flytta fokus från  rederiets primära intressebehov nämligen  helheten om skeppsbord  och därmed andrahandsvärdet mot satsat kapital  till en   nisch som  en särskilt tillämpad  färgglad  safety verksamhet.

  Att gå på kurs är väl bra !

  http://www.ha.ax/files/Sjfartsutbildningskommittn_SLUTRAPPORT_11.8.2006.pdf

  Kommentar: Makarna har genomläst  sjöfartsutbildningsprogrammet och förundrar sig åtminstone över  hur det traditionella åländska  sjömanskapet  icke med ett ord  berörs eller ens  av enahanda respekt för deras beprövade yrkeskompetens att refereras till i texten  där f.d  Navigationsskolans  rektor är ordförande.   

  Bästa/e  Lt-ledamot också med juridisk immunitet,  tillåt  därmed ”sjöfartsfrågan” bidraga i tillämpliga delar, till  det som  sagts saknas !

  ”Hur har ett hävdvunnet  hederligt yrke, sjöfararens, kunnat bli så till den grad till synes blivit verklighetsfrämmande bortkollrat i den abstrakt  akademiska kodifieringen ,ytterst uppvisat genom  att  ha bokstaveringen i det grekiska alfabetet  som utgångspunkt – Tala om avskräckande manövrar för sjöfolket ,in spe´  som skall börja till sjöss - ifall den potentiella/e  tar nämnda  broschyr  som utgångspunkt ” 

  Hade  ingen i kommitte´n ,åländska sjöfartsutbildningseliten, någon kännedom om ”kejsarens nya kläder”-syndromet”, som här skönjbart smugit sig in i  utbildningen . Hurudana sjömän får vi    ?  Vari ligger deras yrkeskompetens om  sjöfolk med några månaders akademiskt hållen  kursverksamhet kan bli behörig.  

  Åländska handelsflottans rederier är inte betjänta av ”överkvalificerade”  professorer för att styra , starta maskin, förtöja  eller ankra  sin båt!  Tack för ordet!

      

   

  1.3         Enskilda  funderingar från fältet  kring  åländsk  sjöfartspolitik och  andra  begivenheter  i samhället

   Makarna X  o Y anser dock  att   ett fartyg som är välunderhållet är därmed konkurrenskaftigt  innehar   en  högre säkerhetsfaktor  än de som med sjöfartsutbildningens omedvetna assistans  måhända avlövat fartygsunderhållet   kanske till förmån  för  nämnda omhuldade och oproportionerligt fokuserade safety address.  Makarna  har haft  ”behöriga” sjömän ombord som ej  känt till elementära  saker  typ målarpensel och dess användning ?  Varför ?                        

   

  Har den nya ”sjöfartsutbildningsreformen”  blivit bra  för shippingen ?  Inte för makarna och deras företag  ! Tvärtom !  Läs vidare över hur ”bra”  !   Vi är inte ensamma på Åland som anser  det vi försöker   förtälja  för Lagtingets 30 stycken ledamöter, vilka var och en för överväganden, erhåller ett personligt i förtroende  exemplar av denna avhandling inom januari 2008.

  Det handlar om en mycket egen , okänd för de flesta, sjöfartsregelvärld ,med ”regelhärvor”,  som säkert ej enkelt kan förstås av den oinvigde ,men dock oavvisligt nödvändigt att ha kunskap om   för att den åländska parlamentarikern skulle kunna  självstyrelsepolitiskt  befatta  sig med den parkinsonliknande  byråkratin  som  växt  och snart lever sitt eget liv , till synes  frikopplad  från själva sjöfartsnäringsverksamheten – ursäkta uttryckssättet - där interfacet  dem emellan ej mera tycks ha kontakt !   Varför har makten över  den åländska rederiverksamheten för oss åboare , politiskt tillåtits övergå till synes ”terrorliknande” tjänstemannavälde utsocknes ?

  PK!   Varning…………………!

  För den politiskt korrekte/a  lagtingsledamoten  är nedanstående  ej  lämplig  läsning !

  Kanske sjöfarts ”utbildningsreformen” kan brytas högre upp och ur sjöfartsfrågan till en  ännu större  dimension på Åland vid närmare prövning av t.ex mjölkböndernas utsatthet gällande tidiga typ ”morgon EU- mjölkrumsraider” , miljöfrågor, klimatförändring, grön energi ,skatteväxling,  multikultur, invandring etc , under paraplyet EU-direktiv eller FN deklarationer när det passar vederbörandens egen  ideologi och personliga ambitioner. ”Vi skall vara en föregångare på Åland inför en häpen hemmapublik  och applåderande omvärld”

  Vem betalar , för kalaset ?,Denna klassiska fråga ,ställs återigen  här och nu till den invalde/a läsande Lt- ledamoten,! Har vi resurser överlever näringslivet ??  Frågan ställdes av Urban Bäckström efter EU-miljökvoternas fördelning  och av undertecknade . Klimatförbättrarna  på Åland  tycker också t.ex att vi också skall ”diskonteras” för  genomresandens påstått förorsakade utsläpp från de färjor som  passerar i landskapets sjöfartsområden .  Hur är det i Öresund , Kiel kanalen ,Bältena , eller Engelska kanalen för flaggstaten ?  På grund av detta politiskt beslutade ”solidariska” åländska Co2 tillägg 10 ton , från 6 ton pr capita till 16. Undra på om miljöaktivisterna politiskt har ”kött på benen”  utgående från dåtida Landskapsstyrelsens 2003 års miljöbyråutredning, 8 febr 2003 (19 sid.) .  Hur kommer vårt  ”miljöskadestånd” att  utmätas  från oss åboare  i framtiden ?  Blir Åland så till den grad ”miljövänlig” att ingen kan klara sig  i vardagslivet och/eller i näringsverksamheten ? Kommer  ålänningarna oemotsagt låta sig terroriseras av  nämnda värstingar , landskapets avlönade med skattemedel tjänstemän. Makarna  känner en  oro för framtiden också för barnbarnen som ”utbildas”  från två års ålder till  okritiska  ”medlöpare” i  klimathysteri racet.     

    

   Kanske det ej skadar, trots allt,  en lagtingsledamot att  höra vad  40-talister passar på att säga  trots innehållets politiskt inkorrekta  karaktär , vilka  makarna menar  är representerade hos medelkarlsson  runtom i byarna  om  han eller hon  får chansen att fritt  genmäla  sig mot  åländsk feminist Media och  miljövänstern!

   

  ”Är ”påvarna”alltför politiskt/juridiskt  oifrågasatta, här på Åland, och i Finland måhända påvligare än självaste påven själv” i en ny lutheransk bysantinsk tappning ? Följer det åländska samhället och ålänningarna opinionsmässigt med  nämnda närmast konstanta tryck där de anomymt författade regelverken bevisligen ej snart är legitima för andra än de som är i beslutsposition jämte feminist jämställdhets  medialobbare och deras påhejare.  Ursäkta! Bäste/a lagtingsledamot ,bortse från makarnas   icke politiska korrekthet genom att det omnämns här om  dessa förvisso  tabubelagda ämnen .  Driver den s.k. ”eliten” sina ärenden i det åländska samhället  på sidan av allmän farbar landsväg  genom själva att  strosa runt i  terrängen på sidan om allmän väg , parallellt  men  tio steg före  och  fem steg åt banord . Är  elitens   vandring  i skogen synbarligen  tillsammans med Media demokratisk och ändamålsenlig  för  oss  åboare ?

  Sossarna förlorade halvdelen av sina mandat - ett järtecken - som visar  att  makarna  har politiska fakta bakom sina resonemang !   

  Dagens ÅT , herr chefredaktör, innehåller  artiklar  som  icke har en  ende   redaktör . Håller  Media ej något slags pressetisk balans kod  numera ? Eller är det neutrum och feminism som bemannar  skrivstugans  interface mellan reality och  virtual sådan  i en daglig  publicerad  agenda  som  snart  inte  har kontakt med  ålänningars  livs villkor.

  Kökar  tycks vara laglig och beslutför , efter påtryckning från Media? - men hur är läget på de åländska redaktionerna ?

       

    Sjöfartsfrågan”  gäller  som sagt betydligt  mera konkreta saker nämligen påstått politiskt avtalsbrott mellan Finland och Åland.  

   X och Y har som förklarats ovan avslutat ofrivilligt sina sjödagsverken i förtid och således gjort sitt   till samhällsbygget Åland  som, tenderar alltmera  bli  en  politiserad dogmatisk typ selektiv och subjektiv tjänstemanna ingenjörskonst i kampen om  att snabbt ,alltför snabbt, förändra  grunden för objekten, ålänningars i  gemen  existens möjligheter och normala ekonomiska utveckling . Typ oövertänkta kriminaliseringen av  enskilt belägna  hus avlopp  i förtid  (2008 istället för -14.)

  En ” år  2000- talets- sustainable-renewable- recycling- green- society-  förändringsreform” som ingen vet hur slutar eftersom facit ej föreligger!  Är det inte tryggare med ett samhälle baserat på beprövad erfarenhet - hellre än dagens fast food klimatmentalitet  -   för ett utsatt och unikt numera urbanlikt skärgårdssamhälle –utan guppar- som Åland ? 

  Bollen ligger i  händerna på  demokratins ”för närvarande” åländska representanter. Hur ser det ut  år 2018  då Alvin är  13 år ?                       

   

   

   

  1.4      ”Mittaa täynnä”

   Men för X och Y är måttet rågat  också genom andra  saker (besiktningshärvan 2400/R/166/06) som vi  polisanmält myndigheten för misstanke om ”brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet” !  Den som önskar information om nämnda ”SOLAS-besiktningshärva” delges  sådan i förtroende på behörig förfrågan , undantaget också här i detta skede Media.

   Ärendena har beröringspunkter med varandra  utan att här  avslöja några detaljer .

   

   

  1.5      ”Gamla personalen”   ”Nya personalen”  -   Epilogen  - sista resan !

                                   Politiska och Kulturella Spörsmål !

  Sjömän som påmönstrat före 1 augusti 1998  kallas i Finland ”gamla personalen  . Dessa skulle  visa intyg över s.k. ”gap closing training” intyg  utvisande att sjöfararen bibehållit sin kompetens, som  bestäms närmare i STCW- koden . Till denna grupp ”gamla personalen”  hörde  makarna X o Y med god marginal .

  Sjömän  som  påmönstrat  efter nämnda tid kallas ”nya personalen  skulle följa  STCW-koden och genomgå utbildningar  i läroverk med STCW konventionen som grund av nämnda typ som visats ovan.  En gamla personalen sjöfarare som” missat tåget” 1.2.2002  måste gå igenom  hela  det STCW program som  nya personalen  genomgår  eftersom  gamla personalens  praktik eller kompetens, tidigare utbildning skolgång ej  ges någon som helst poäng . Otroligt nog ?  Regeln är omstart från  ruta ett !  För en äldre sjöman ,snart pensionär etc,  finns ej några ens fysiska förutsättningar att på nämnt sätt  återtaga  sin förlustiga behörighet .

   

  Sista resan ovetandes som behörig befälhavare X  på eget fartyg och dito som behörig vaktman Y på samma fartyg skedde  den 31.1.2002  då ms OISP kom till Norrköping med 800 ton valstrådslast från Dalsbruk  kl 0140  (svensk tid bäst att tillägga !)  Härefter börjar de verkliga bekymren.

  Ingen av här,  nämnda sjöfarare  kunde ens i sin vildaste fantasi  fatta att  detta var finalen  på 40 års resp 10 års  sjömans karriärer, tidigare utan klander vare sig från mäklare, befraktare, affärskontakter eller myndigheter  , med början  från år 1960.  Alla ansträngningar till trots i att försöka beveka  Sjöfartsverket slutade med  en och samma lakonism  . Makarna  förblev obehöriga  ”för närvarande”!     

  Nämnda minimi utbildningskrav  för sjöfarare  finns fastställda främst i STCW konventionenskoder som gäller för alla  sjöfarare i alla sjöfartsnationer inklusive USA och Ryssland.

  Vidare finns STCW-minimikraven för utbildning av sjöfolk implementerat och delvist ändrat i EU-direktiven , gemensamma för  Eu-medlemsländer  vilka kan  tillämpas även på tredje länders sjöfarare som anlöper EU-flaggstaten .

  I Finland  finns nämnda allmänna bestämmelser för sjömän i 1997 års bemanningsförordning är tjuvkopplat och kortslutet för makarna  till   1999 års trafikministerbeslut .Nämnda regler hänvisar specifikt till STCW-konventionen  men av okänd anledning ej, på någon synlig plats i varken 1997 års bemanningsförordning eller 1991 års trafikministerbeslut ? , hur vi än letar,  till EU-direktiven gällande minimikrav för utbildning av sjöfarare.

   Däremot  finns ”Europeiska gemenskapens regelverk”  omnämnt i  presidentförordningen 548/2005     Europeiska gemenskapens regelverk och internationella fördrag.   § 3   citat:    

  • Sjukskötar och sjöfartsutbildningen skall uppfylla de krav som anges i Europeiska gemenskapens regelverk. I sjöfartsutbildningen skall dessutom beaktas vad som internationellt avtalats om sjöfolks utbildning ,certifiering och vakthållning.”    ( Innefattar således EU-direktiven och STCW)

  Som bekräftelse på nämnda presidentförordningssamtycke 19.8.05 citeras ÅD utlåtande på vägnar av landskapet Åland  till berörd del :

  ·          ”Ålandsdelegationen konstaterar i sammanhanget att i 3 § republikens presidents förordning om yrkesskoleexamina på Åland (Ffs 548/2005) förutsätts att sjöfartsutbildningen uppfyller de krav som anges i europeiska gemenskapens regelverk samt att internationella avtal om sjöfolks utbildning ,certifiering, och vakthållning  beaktas”

   

  Således i presidentförordningen och Ålandsdelegationen mellan Åland och Finland föreligger det en hänvisning till EU direktiven vilken hänvisning saknas helt i Finlands 1997-års bemanningsförordning och/eller 1999-års trafikministerbeslut.

  Heder således åt ÅD och Presidenten som vaket tillgodosett åländska sjöfarares rättigheter och likabehandling inom sjöfartsområdet  genom  nämnda prefix EU-direktiv hänvisning inkluderande också  STCW-konventionen!

  Finska sjöfarares  rättigheter synes därmed i motsats till åländska  vara naggade i kanten ?

  Har denna , makarnas konklusion någon som helst politisk relevans i självstyrelseförhållandet till Finland  hos Er förhoppningsvist hitintills aktivt läsande ,bästa  LT- ledamöter ? Vi tycker det !

   

  Kanske gäller det att  finna metoder - för Åland att politiskt kunna notifiera Finland  och  begära rättelse och anföra besvär  om  saken – kanske för  någon  åländsk parlamentariker  som innehar politisk mandat och därmed varande politiskt partshabil  att föra talan - om  saken är politiskt rättelse/ besvärsgill ,och  om Åland finner legalt politiskt forum för sitt case i Finland .Forumet  i första instans härstädes  är Ålands Lagting . 

  Det skall medges att  finnarna är pålästa och  kunniga ,det visar nämnda samtyckes principer, säkert också på andra områden inom självstyrelse lagen som  är ett slags jesuitförordning  eller gummistämpel sådan  där finnarna förekommer ålänningarna s.a.s i farstun ! PAF, landshövdingens anställning,etc. 

    

  Om , vi på Åland har denna regel  inskriven i  samtycket med Finland ,men Sjöfartsverket inte tillämpar dessa ,kan det handla om  ett  brott emot den självstyrelsepolitiska samtyckesöverenskommelsen mellan   Åland och Finland. Den förfördelade parten har rätt att    orsaken till att nämnda ej följts, åtminstone utredd  och/eller förklarad .  Åland kan då som subjekt kanske omförhandla  villkoren och/eller bli kompenserad eller ändrade villkor för  rättsförlusterna  på grund av  nämnt brott mot samtyckesförordningen !  Makarna ber läsaren att särskilt granska och pröva  o.n. sakförhållande politiskt genom att studera  bägge o.n.  nämnda , (förordning och beslut)  i jämförelse med  samtyckesförordningens  §3 .

   

  Här finns det således ett känt konkret politiskt incitament  för  en  aktiv  och medveten  LT-ledamot  att  ställa  partipolitiskt obundna själstyrelsepolitiska frågor i  Ålands Lagting gällande  det nämnda avtalsbrottet.

   

  För en kanske oinvigd Lt-ledamot i sjöfartsfrågor, medges  här att ämnet är knepigare än man vid första anblicken tror, men kanske ledmoten  dock är s.k. kulturellt intresserad  är ämnet i denna avhandling  som en  ostrukturerad förlaga till ett manus  i ett  verkligt åländskt ödesdrama , om  en  marginaliserad, för att inte nämna en, åldersdiskriminerad 40-talist yrkesgrupp blivit utsatt för , vilka dock deltagit med mervärde i byggandet  av  vårt  välstånd  på Åland  .

  Heder därmed åt  alla andra åländska sjöfarare  !  Tack för Era insatser  till sjöss.       

  Kanske är  verkligheten alltför besvärande, och nära inpå ,  för att  kunna förstå  själva problemet ?

  Skogen  syntes inte på grund av alla träden !  Är  privat ägt kapital och hur sådant  byggs upp fortfarande ett alltför ideologiskt laddat och på Åland  tabubelagt  begrepp? Någon har förtjänat i hop sitt kapital på  andras svettiga avlöningsarbeten därmed   i ”uschla”  arbetsavtal – en annan klassisk babords slagsida retorik !  En grannlaga uppgift för utbildningen att  rätta upp !

   

  Nya ”XPRS”  kommer att ha svensk flagg  - Varför  ?  Debatten där  har bara inletts !

  Eckerö linjen  flaggar ut , vad sker härnäst!

   

  Kommentar, ytterligare deviation åt styrbord från  ämnets rättvisande kurs :

  Arbetsavtalens kollektivavtalsvillkor för sjöfarare  under finsk hegemoni är ingen  garanti för  vidmakthållande av  uppnådda fördelar efter det nya EU-domar avgjorts i för facket  negativa beslut.

   Säkert en bitter kalk för den part som företräder och kallas  ”svagare part” ref Arbetsavtalslagens HD prejudikat från 1972.

  Det vittnar  senaste  EU-domar , (Rosella C-438/05  och Waxholm C-341/05 ) vilka gett bakläxa åt  nationella  tidigare strids äpplen, tabun  i   tolkningen av  nämnda arbetsavtalsfrågor eftersom varken Sverige eller Finland (sida 31, 3.6 i  domen)citat:

  • ”inte har några fördragsrättsliga undantag beträffande arbetsmarkandsförhållanden i allmänhet och i synnerhet inte såvitt avser reglering av kollektivavtal och fackliga stridsåtgärder. Gemenskaprättens regler om förbud mot diskriminering på grund av nationalitet samt fri rörlighet för tjänster gäller fullt ut i Sverige”
  • Samma princip torde gälla  för andra ärenden . Käranden som kanske alltför lättvindigt inbillat sig att  gamla hävdvunna  rättigheter  gäller  har  på ett politiskt brottsligt sätt  misskött sitt mandat ,genom att ej förutse eller vara påläst-  godkänt EU-inträdesvillkoren . ”Sent skall syndaren vakna …” Nordiska /finska modellen ” själva  käpphästen inom facket har slutat frihoppa  och står bunden i stallet på ett mera partsförhållandejämbördigt sätt. 
  • Makarna har STCW- klagat  i maj 2007 till EU-kommissionens general direktör  gällande påstått Finlands ”non implementation/non compliance” av i ”sjöfartsfrågans” nämnda EU-direktiv . Nämnda klagomål har diarieförts som SG(2007)D/819hos EU-Commission  den 28 aug 2007.Inom 12 månader borde ett rådgivande svar inkomma från Secretariat-General ? Om Finland gjort något fel  mot direktiven  har klaganden en objektiv rättighet enligt EU-direktivet .

  Med andra ord vem som helst kan ange någon nationell myndighet som kan ha brutit mot gemenskapens regelverk  oavsett ändamål eller grund . Ett i EU-lag sanktionerat ”angivarsystem” där man kan vara anonym  är värt att beakta alltmera även inom självstyrelse politiken . Typ lobbare: Bird Life Finland/Satu Hassi ,Heidi Hautala m.fl  Båtskären,m.m. och ”alfågelförrädarna”.

   

  Makarna  dristar sig vidare att  ”granska” Landskapets  lokala färjetrafik  i  skenet av de nya  EU-domarna! 

  Om   någon önskar hyra ut sina färjor på Bare Boat Charter  till  ett annat EU- medlemslands  bemanningsföretag  föreligger inga hinder att så göra  blott  firman som i Waxholmsfallet  tillser att de sociala förhållandena  ligger i paritet med det landets  kollektivavtal  och därtill är  skäligt.

   Därtill  är  varvsrörelse förutsatt fysiskt existerande sådan   möjlig  (!) hyra ut  och begära offerter på entreprenadavtal  med hugade EU-entreprenörer  ”lägsta anbud” t.ex.  Fast pris för tidsbeställd in och utdockning, anslutningar, service på båtarna, vår- sommar- höst innefattande  klassningsarbeten ,reparationer, bottenmålning m.m.

   

  Nämnas kan  här  t.ex    2008- års på klumpsumman/flitpengen m.m. baserade landskapsbudgeten om totalt 330M€

  Skärgårdstrafiken kostar ca 10% eller 33 M€  varav 1M€ är inkomster  Av nämnda summa är 20M€ konsumtions utgifter, ca 10%löner eller 9M€  Vakanser är 111 medel lönen/vakans är  över 81K€/vakans)   Om budgetsiffrorna  är riktigt avlästa ?

  Bestående av < xml="true" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" prefix="st1" namespace="">8 st frigående färjor,8 st linstyrda ,3 inhyrda samt andra arbetsbåtar.

  Norra:Alfågeln  löner 1,75M€ ,Viggen 1,1 ,Doppingen 0,5 ,Grisslan 0,6 Södra:Gudingen 1,4  ,Skiftet 1,4 ,Ejdern 0,1 ,Knipan 1,3   Inhyrda  1,0 .

  ·          Fråga : Om Alfågeln  har lönekostnader på 1,75 M€  hur många sjömän delar på nämnda avlöning ? .  Exempel  skeppare ,styrman ,maskinist ,två AT  eller 5   sjömän (vilka har 100 % vederlag)  betyder 10 anställda ,eller 175.000€ på en för sjömän ofattbart orealistisk hög års inkomst motsvarande  2ggr ex näringschefens ”årslivränta”    

  Hur många anställda är det de facto ? Jämförande årslön (t.ex ouppdaterat småtonnageavtal) a´ 4000 + 2500/2 =3750 €/mån  eller 45.000€/år/sjöman   .

  ·          Alfågelns teoretiska bemanning  således : 1.750.000 /45.000= ”ofattbara” 38 personer ?         

   

   

   

  1.6   Utbildningen före 1.2.2002  STCW  -  sjökapten X och  vaktman Y   jämförelser

  Åländsk hävdvunnen sjöfartsnäring  har varit en mycket ansvarsfull och kostnadsmedveten näring . X minns  att X  finansierade egna sjöfartsutbildningen med eget kapital genom att jobba in  pengar från sjön  så att de skulle  räcka till studier i  sjöfartsläroverket. Man seglade  in pengarna  före man  gick i skola.  På samma gång fick man den livsnödvändiga beprövade erfarenheten  och utmärkt duglighet till sjöss, kallat  sjömanskap.  Efter vissa seglations månader erhöll manskapet sin behörighet baserad på  duglighet ådagalagd under sin sjöpraktiktid. I tillägg till sjökaptensexamen  i Mariehamn  utbildade och finansierade X sig till extra master i Oslo 1970 Handels og sjoretslinien, som är en föregångare till  funderingar 40 år sentida ? om  högre utbildning för sjökapten  med samarbete  i Sverige och Norge samt i riket.  Henrik Karlsson  är utsedd åländsk representant  för Högskolan på Åland.  Nordic Master Marine Management med  Bologna processen som EU- finansiär  och ledtråd för att uppnå en högre utbildning inom  shippingmiljön. Nämnda kurs skulle ha startat  hösten 2007 . Hur det gått vet  ej ,X som lånade några VHS video band   dit med inspelningar från  ett av våra fartygs operativa verksamhet  som  skulle användas i undervisningen ?       

   

  1.7      Äldre  sjömäns  utbildning  lyckat beprövat lastfartygskoncept

  1964 år bemanningsförordning(522/64 ). För att erhålla t.ex skepparbrev  fordrades examen (4-12 månaders skepparutbildning) och 24 mån sjötjänst före examen  varav 12 månader i europafart och högst 6 månader i kustfart. En skeppare kunde tjänstgöra som befälhavare  på fartyg under 500 Brt i Östersjöfart till longituden Lindesnäs- Cuxhaven .  Poängen  var den att  praktiken var en förutsättning och tröskel för att  få examen . Det rådde således ett omvänt förhållande  för sjöfararna tidigare. Man provade först på jobbet  om det passade  . Detta  bidrog till en positiv kvalitetsgallring av  folk som kanske  ansåg att sjöfararjobbet inte passade  dem .  I dag  är det motsatsen man utbildar sig  kanske i brist på något annat  till sjöman . Konceptet sjöman kanske visar sig vara  fel  varvid utbildningen blir bortkastad.

   

  1.8      Sjömansskolans resa med maux Linden

  X har själv någon erfarenhet av  sjömanskolans 28 elever tillsammans med lärare ,rektor under en skolkryssning med Linden  till Raumo  år 2006 .  Vi lärde oss i alla fall att kasta med kastlinan  –detta syntes vara obekant  för samtliga ?   Det som verkligen intresserade  blivande sjömännen, gossarna, var  hur många Mb  den eller de kunde  operera i  olika internetspel  . En sjömans elev sade sig spela  15-16 timmar per dag på Internet  i något slags  nätverkskollektiv  i cyberspace.

  Flickorna jobbade i byssan ,maten var bra - med Freddie som coach - Tack !     

   

  X och Y har svårt att se  hur, politiskt behörigt styrd  handledd  STCW-utbildning av en 16 åring  inom den koncentrerade handledda utmätta tiden , i övre puberteten , slipas till en  individuellt självtänkande sjöman  som skall besitta  det makarna oförtrutet i  denna avhandling kallar sjömanskap, där  det viktigaste elementet idag  saknas - nämligen – möjlighet till praktisk individuell erfarenhet !  Kontrasten till detta  är styrd  handledd ”erfarenhet” !

   Kvalitetsskillnaden är motsvarande centralt kollektivt styrd industriproduktion kontra enskilt individuellt utformat hantverk ! Det senare passar mentalt sett , nordiska   sjömän  bättre !

  Det tidigare nämnda  är kanske mera lämpat för  sjöfarare från utvecklings och sjöfolks exporterande land typ Filippinerna .   

  Om en redare har maximal osis  och/eller ej själv förstår och/eller ej har äldre sjömän tillbuds, kan  fartyget  bli  bemannad med ”grön” personal direkt från  STCW-utbildningen -  ut på däcket  -  där kanske ingen kan lägga av ankaret eller hiva upp det  !  Eller etter värre- inte veta när sådan tingest skulle droppas !  Makarna har erfarenhet av sådana  händelser  i praxis !   

  Nämnda , äldre sjömanskap har  kanske Sjöfartsverket jämställt  sanerat  bort  t.o.m.  i förtid på sätt som denna avhandling kommer att utvisa .

   

  Den kvalitet som  således vaskades fram förr,  gjorde att fartygen under åländska rederier  blev välskötta  och  lättbefraktade  .  Befraktningen skedde  genom  rederiernas mäklar kontaktnät  främst från Helsingfors  , Stockholm , Hamburg och London .

  En sjöman var  stolt  ”pride in work” över sitt arbete genom att han själv individuellt förvärvade den visa kunskap ,erhållen under generationerna, tyvärr anonymiserade  sjömanskapet, som kunde ”säljas” till en arbetsgivare som också då visste att han eller hon fick tilläggsvaluta för sin eller sitt bolags riskbenägna  investering  baserad på  avskrivningar och  framförhållning. Nämnda kunskap finns det ett starkt behov för ,men  ej särskilt  premierat  i dagens debatt  eller utbildning. Alla redare önskar en ”vilig” sjöman  - men hur ?     

  Samhällsutveckling  bortser säkert inte i teorin från att  utnyttja  äldre generationers  erfarenhet, men STCW  tycks i praktiken ha stupankrat på 200 meters djup utan ekolod, inom den finska (och därmed med åländsk samtycke) sjöfarts behörighetbevandetanken  där  bevarad   kompetens följde med kättingtampen ut genom klyset så det dammade  på backen !

  Ursäkta liknelsen och det maritima uttryckssättet ,bästa/e läsande lagtingsledamöter !

   

  1.9        STCW- ett slags  akademiserad  pseudosjömanskap - subjektiv iakttagelse

  International Convention on Standards ,Certification and Watchkeeping  som innehåller

  IMOs  regelverk  avseende utbildning och behörigheter  för sjöfarare samt regler för vakthållning . 

  Idag vet inte arbetsgivaren  egentligen  vad han får eftersom det enda som krävs är STCW behörighet  vilken har anonymiserat och akademiserat sjömanskapet eller med andra ord gömt bort  frågan om den individuella kvaliteten på kompetensen.  Hitintills har jag ej  hört att någon skulle ha blivit nekad  STCW-behörighet  på grund av brist i kompetens ,medan hundra  äldre sjömän i Finland blev  nekade sin behörighet på grund av  brist i eller saknat  STCW-intyg. Av nämnda nekade kanske halvparten   kommer från klobbarna .

  Värderade Lagtingsman  se, närmare om detta nedan?

  Makarna är ense om att  Åland ej kan  bortse från STCW konventionen  ,som sådan , men  borde  pröva den politiska ändamålsenligheten  av  tolkningen och tillämpningen och få ändring till stånd !

  Det fordrar kunskaper  och  stark samstämmig självpolitisk vilja att ändra kursen  på något som  hållit på åtminstone från år 2002.  Om inget görs anser makarna att  varumärket åländsk sjöfart och sjömän är i fara  till  skada för  det autonoma  landskapet Åland .  

   

  1.10      Kompetens  kontra behörighet

  Varför ?   Har myndigheten ,Sjöfartsverkets tjänstemän som tolkat STCW konventionen  inte kompetens att avgöra  sjömanskap eller är det  inte ett nödvändigt  kriterium  i dagens  sjöfartsnäring .

  Kompetensen, sjömanskapet avgör  en handelsflottas totala  konkurrenskraft   inte  den s.k. kadaverbehörigheten. Fokus har därmed flyttats  från sjömanskap  till   ett slags pseudosäkerhetstänkande  som  är lätt att beskriva i ord och framförallt bild och får därmed lätt media uppmärksamhet  med sina granna  ”safety dresser” , med ”action” närbild i facet.

  En sjöman  som på ett individuellt sätt sköter sitt säkerhetsjobb enligt principen sunt bondförstånd baserad på dokumenterad erfarenhet och beprövad duglighet och därmed ansvarar realistiskt och uppmärksamt för sig och andra  utan  åthävdor  röner  ej  något  media intresse jämfört  den kollektiva samlingen av oftast  yngre pojk- och tjej- nunor i den journalistiska produkten av idag !   Hoppas  att  någon ” icke politisk korrekt” sinnad  person  kan  ändra på  katastrofkursen  innan kollisionen  med  isberget  sker.

   

  1.11         Near Fatal Accident   - Fatal Accident

  Typ ”Ålfen” vid Marhällan , där det fanns tre man på bryggan utan att någon  noterade något särskilt  inklusive de under tjänsteplikt lydande,  ”Arkipelago VTS” eller sjöbevakningen ”MRSC” som hade facit på ”near fatal accident” på sina skärmar . Sov 5-6 personer sin middags  törnrosasömn  samtidigt oavsett STCW behörighet i  ISM – ISPS- BRM ?  Ett säkerhetssystem som konstruerats och kanske kodifierad & auditerad av någon datakonsult   utan s.k. egenfelsfaktorer , intuition eller sunt bondförstånd slutar med  ”fatal accident” såväl  på det ekonomiska som  fysiska planet när  bidragen sinar eller när bryggan och maskin datoriseras till  100% .  Man tittar helt enkelt inte ut genom  bryggafönstren  längre  utan förlitar sig på  olika  integrerade dataprogram som  kallas i dag INS  Integrated Navigational Systems  eller IBS  Integrated Bridge Systems. 

  Hur sköttes den obligatoriska SOLAS / GMDSS  alarmeringen  vid  Marbådan ?         

   

  1.12     Lukrativt

  ”Säkerhetsindustrin” både till lands och sjöss  har utvecklats till en lukrativ näring  , bra arbetsplats ,välbetald . Kanske är denna ensidigt missriktad  eftersom en enskild i behov av hjälp    kan  få en falsk säkerhetsuppfattning  och kväst självkänsla och handlingsförmåga när det händer något  oförutsett . En som ligger i isvaken  begär inte att  någon med ”proffessionell”  eller STCW-behörighet  skall komma till undsättning . Han  vill upp  på det torra !  Eller hur ?

  Jag vill hävda att  det endast är några aktiva sjömän som dragit nytta av  akademiseringen utav sjöfartsbranchen . De flesta fria sjömän känner sig  överkörda och  anonyma  i sin nya STCW-sjömansroll. Ett slags big brother system a `la  Orwells 1984  håller på att skapas  utan at vi  till synes, kan göra något åt det . För en diktatorisk tjänsteman  är det en drömsits att ge igen  för gammal ost och för att driva  igenom  personliga ambitioner  i en gömd politisk agenda !

   

  1.13      Obekväma politiska frågor -  berörande varumärket  åländsk sjömanskap

  Det t.o.m. politiska vurmandet för  segelsjöfartsgaleas eran  försöker ej av någon anledning utveckla  och understöda  det samtida åländska traditionella  sjömanskapet . I brist på en aktiv åländsk samhällelig utbildnings support  förtvinar denna  yrkeskategori och  marginaliseras genom att  blint och kritiklöst  gå med på  allt som  florerar  inom nämnda pseudoindustri .  Har vi fått  bättre  och konkurrenskraftigare sjömän ? Har åländska sjöfarare  lyckats  att  avancera inom  den akademiska  världen i någon högre  grad  , som kanske tanken har varit  från början med utvecklandet av programmen ?       Flera  frågor  som tarvar svar !

  Ett är säkert  det har bara gått nedåt  med tanke på nya antalet  entreprenörer i sjöfarts branchen. Är det månne jämställdhetsprincipen som  sätter käppar i hjulet  ?     

   

   

  II     DISPENSANSÖKNINGAR

   

   2   Undantag från  minimikraven

  I  STCW  konventionen  finns möjligheter för  administrationen att  medge  undantag  från vissa  krav  på vissa villkor  som visas närmare nedan  .

  I   EU-direktiven  finns  också möjligheter för myndigheten  att  medge  undantag  för  befäl och manskap i fall  intygen ej  till någon del uppfyller  nämnda STCW .

  I  den  o.n. nationella  1997 års bemanningsförordningen  finns möjligheter till dispens.

  Nämnda regelverken betyder att administrationerna inte är absolut  bundna till kodens minimikrav  utan myndigheten kan medge särskilda undantag från  vissa kanske  oskäliga  och  oproportionerliga utbildningskrav för berörda sjöfarare i berört sjötrafikområde.                       

   

  Rederiet anhöll skriftligt om dispens   11.5.2002 hos Sjöfartsverket på grund av det negativa förvaltningsresultatet av ansökningarna  tidigare (26.12.2001 och 20.12.1999)   för  X och Y  till den del  de inlämnade intygen ej ansågs räcka till behörigheter för att tjänstgöra ombord på sitt mindre lastfartyg ,OISP , i kustnära resor. Sjöfartsverket meddelade att ingen dispens för makarna kan beviljas i brev ,21.5.2002  utan annan motivation. Makarna stod utan behörigheter  varvid makarnas arbetsavtal tvingades  uppsägas 1.9.2002 på grund av att behörigheterna ej blivit beviljade. Utomstående ställföreträdare tvingades istället  anställas på båten som var  tidsbefraktat T/C mellan Dalsbruk och Norrköping  .  Nämnda avtal  löpte  ut 2004 då båten blev  off charter .

  Rederiet som haft egna  sk nyckelpersoner ombord och hållit på med  detta sedan 1960  fick  svårigheter. Rederiverksamheten  avvecklas medförande att det blev familjens sista fartyg som således såldes  maj 2005  till  Saudier .     

   

  2.1    Rederiet  Z´s  dispensansökningar hos Sjöfartsstyrelsen före STCW konventionen     

  Rederiet har  vid behov från 1960 begärt och städse erhållit vissa undantag från t.ex  bemanningsföreskrifterna  genom att diskutera och sända in  dispensanhållan som alltid sakligt behandlats och beviljats av Sjöfartsstyrelsen (sedermera Sjöfartsverket som idag sorterer under Kommunikationsverket)  .Nämnda Sjöfartsstyrelsen låg då under Handels och Industriministeriet . Varför degraderades sjöfartsindustrin i Finland till  kommunikation ? Vems fördel handlar det om ?  Att behandla ett ärende  som typ ”Taksi lupa” tillstånd  eller  som en näringsverksamhetsförutsättning - är skillnaden !        

   Dispensförfrågningarna har kunnat handla om personer med beprövad erfarenhet  och dokumenterad sjömanskaps kompetens som kunnat tjänstgöra i annan befattning ombord på vissa villkor  än kanske behörighetsutbildningsnormen föreskrivits .  

   

   

  III         FÖRFARANDET  FRÅN SJÖFARTSVERKET VID BEHANDLING  AV ANSÖKNINGARNA  OCH  MAKARNA  X och Y´s   DISPENSANSÖKNINGAR

   

  3.     Sjöfartsverkets  handläggning av  makarnas ansökta   behörighetsbevaranden    

   För nämnda 1978- 1995 års STCW-konvention  kan således undantag/avsteg/dispens medges ,trots motsatsen hävdats av Sjöfartsverket i brev 21.5.2002 , i enlighet med EU-direktiven som visas närmare nedan  och   i STCW konventionen  gällande s.k Non Arpa  Ship.

  Sjöfartsverket kan förstås därtill bevilja dispens enligt  1997 års bemanningsförordning.. 

   

  3.1      Rättigheter  erhållna före grundlagsreformerna

  Efter  grundlagsreformen i Finland  och i synnerhet efter införandet av den nya grundlagen är det inte längre möjligt (som det vackert framställs) att  i samma utsträckning som tidigare reglera individers rättigheter och skyldigheter genom förordning eller beslut. Istället skall de bestämmelser som reglerar var och ens rätt att idka näringsverksamhet och skaffa försörjning finnas i lag. Detta följer av grundlagen 18§ som var i kraft vid tidpunkten  då makarna berövades sin rätt att idka näring och skaffa sin försörjning  1.februari 2002  . Denna bestämmelse har de facto varit gällande sedan 1.8.1995 

  RF 15 §  och enligt denna bestämmelse borde det inte genom förordning  eller beslut att beröva någons rättigheter som förvärvats enligt tidigare  bestämmelser.

  Behörighetsförlusterna borde ha  reglerats i lag  och när så inte skett borde Sjöfartsverket  inte så kategoriskt ha tillämpat  1999 års trafikministerbeslutet till den del de innebar   grundläggande  rättighetsförluster  för makarna.

   

  3.2      Sjöfartsverket borde inte ha  nekat de ansökta behörighetsbevarandena  

  Makarna  hade lång erfarenhet och dokumenterad duglighet till sjöss  och   innebar ingen ,ens påstådd ,sjöfartssäkerhetsrisk  att med sitt tidsbefraktade fartyg efter 1.2.2002  i fast linjetrafik få fortsätta  sina arbeten  för sin försörjning.  Därav följer att  myndigheten  ej bedömt  sakförhållandet  korrekt. Ur åländska synpunkt är det förödande om gammal kunskap ej kan tagas tillvara på grund av formella förvaltningstvistiga småsaker , som  här avhandlas  inför Dig, enskild lagtingsledamot  januari 2008!       

   

   

  3.3       Finlands  tolkning av bestämmelser tydligt    motstridigt  till STCW-konventionens anda och mening samt till  EU-direktiven     

   STCW-konventionen innehåller inga  bestämmelser som skulle hindra Finland att  bevilja makarna sina  nödfunna behörigheter. Tvärtom.  Det var inte meningen med STCW   att erfaret och dokumenterat dugligt sjöfolk skulle  förlora sina behörigheter på grund av några till synes bagatellartade saknade s.k. ”gap closing training intyg” .  STCW  var ämnat att  sanera  rederinäringen från s.k. bekvämlighetsbesättningar  som utgjorde  sjösäkerhetsrisker  på fartyg under sådan flagg  sk FoC. Var makarna obekväma ?

   

  3.4         1997 års bemanningsförordning  kan ha varit vilseledande för  makarnas del när det gällde ansökningsförfarandet.

  Sjölagen kap. 6  § 1  (  parentesen  1256/97,etc  )   hänvisar  allmänt till  ”1997 års bemanningsförordning”  såsom ett slags heltäckande sammanhängande regelverk gällande s.k.  STCW- behörighetsbevaranden.. Enligt denna 1997 års  bemanningsförordning § 66  har en person  rätt att  ansöka  och bli beviljad behörighetsbrev för manskap om hon ansökt om sådan  intill 31.12.1999 .   

   

  3.5        Vaktmans Y ansökan    

  Y har ansökt ,och däri inlämnat krävda underlag inklusive ”grundläggande nödsituationsutbildning” ,i god tro 20.12.1999  om vaktmansbehörighetsbevarande i sjötjänst på sitt eget fartyg i internationell trafik i enlighet med  1997 års bemanningsförordning  § 66   på däri nämnda villkor:

  • ”Den som under 36 månader har tjänstgjort i en befattning som motsvarar ett behörighetsbrev för manskap enligt denna förordning och som genom erfarenhet uppenbart är förmögen att sköta denna befattning och som har grundläggande nödsituationsutbildning har sätt ifrågavarande behörighetsbrev till den 31.decemebre 1999”

   

  Definition på  vad som menas med  grundläggande nödsituationsutbildning finns också omnämd i  1997 års bemanningsförordning § 45 : Nödsituationsutbildning..

  • ”Av besättningsmedlemmar som tilldelats uppgifter som ingår i fartygets alarmlista fordras grundläggande nödsituationsutbildning i enlighet som tilldelats dem ”

                ”Besättningsmedlemmarna skall ha brandutbildning enligt de uppgifter de tilldelats   

  Nämnda minimikrav har, vaktmannen uppfyllt.

  Vaktman ber att  lagtingsledamöten läser igenom  o.n. ytterligare för att kanske kunna absorbera  och särskilja  de olika  juridiska  inslagen i  denna avhandling !

   

  3.6      ”1999 års trafikministerbeslut”  tillkommer två år senare än förordningen men ingår trots det i ett paket  som benämns  ”1997-års bemanningsförordning” 

  ”1997 års bemanningsförordning”  innehåller också  ett annat juridiskt fristående individuellt och separat tolkbart dokument, beslut, nämligen  ”1999 års trafikministerbeslut”   

   

   

  3.7      Är nämnda kombination av förordning kontra beslut  förenlig med  laglighet    

  Nämnda  förordning  och   författning av lägre ordning än förordning, beslut  på det sätt dessa är kopplade till varandra, och de misstag eller feltolkning det medfört för makarna ,  bör av någon granskas om den är grundlagsenlig. Om den står i strid med grundlag eller annan lag skall den ej tillämpas  av domare eller tjänstemän. ,§ 107 o.n. i grundlagen.   

   

  3.8       Förordning och beslut och PM n.n. tre åtskilda  informationer  till sökanden av  behörighetsbrev  i Finland  medan Eu-direktiven  och STCW  koder finns inom samma ram  och är tillgängligare  för sökanden.      

   Därmed menar makarna att handlar det   om tre skilda typer av   regelverk  med två års  mellanrum dessutom .  Myndigheten har haft fullmakt (§ 80) att utfärda beslut borde besluten åtminstone ej  vara   tolkningsbara till den grad att fel beslut sker i förvaltningen och övervakningen av sjöfartens bemanningsfrågor och/eller att sökanden genom villfarelse av  nämnda  ej blir godkänd då han/hon söker om bevarande av sin  sjöfararlegitimation

   

  3.9          Förordningen och beslutet samt PM  tillkommit  kronologiskt ojämlikt 

   Den förstnämnda ”1997 års bemanningsförordning daterad 19.12.1997/1256  och det sistnämnda av makarna här (för att särskilja dem åt), kallad ”1999 års trafikministerbeslut daterad  5.11.1999/1019 för att påvisa att det kan råda oklarheter i tolkningen om vad som skall gälla  för sökanden i behörighetsbevaranden gällande STCW..

   

  3.10        1997 års bemanningsförordning  är  ej  rättssäker  för  sökanden  sjöfarare  

  Trots ovannämnda här påvisade skillnader både i status och kronologi  hänvisas  det  med ett samlingsnamn ”1997 års bemanningsförordning” kanske genom den  koppling i ingressen  mellan  denna  kombination av  regler skulle tänkas dana den lagliga jämbördiga grunden för myndighetens dito lagliga  åtgärder under en och samma benämning  som  gängse ”1997 års bemanningsförordning”.

   

  3.11       Vaktman  har ansökt i god tro om behörighetsbevarande  för sitt fortsatta arbete på sitt fartyg   i enlighet med myndighetens anvisningar år PM 1998  och 1997 års bemanningsförordning  med tanke på  STCW  behörighetsbevarandet

  • ”Enligt  1 kap 8 § 1m Enligt  om. Sjölagen  bestäms bl.a  om fartygsbemanning genom förordning

  Myndigheten har kanske genom sina talrika ändrade meddelanden medverkat till att  sökanden  blivit villfarna  ifall ej makarna t.ex.  har rätt tolkning och rättighet att ansöka om bevarande av vaktmans behörighet i enlighet med 1997 års bemanningsförordning.

  Nämnda för makarna , villfarelse  ifall,   regelverken för STCW behörighetsbevarande  är oklart skrivna eller vid äventyr icke grundlagsenliga så att  makarna  på den grunden  misstolkat  dessa  och det härstammar ur  ovannämnda faktum  borde i ett sådant läge läggas de för regelverken  författade och/eller tolkade  ansvariga till last och  myndighetens avslag/beslut därmed ogiltigförklaras.

  Ansökan för vaktmannen baserades  på beprövad erfarenhet och dokumenterad duglighet till sjöss då nämnde ansökte om sitt förnyande av behörigheten i enlighet med 1997 års bemanningsförordning

  I ett tidigare  PM från  myndigheten som citeras nedan  fanns andra informationer gällande  STCW behörighetsbevarandet.

  4) PM Sjöfartsstyrelsen, 9.1.98 Dnr 1/00/98 citat:

  • ”4.2 Manskap Behörighetsintygen för manskap är i kraft till 1.2.2002 . De bör bytas ut mot behörighetsbrev enligt nya bestämmelserna i god tid innan övergångstiden löper ut .Därvid bör 66§ i förordningen om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning(1256/1997)beaktas. Paragrafen har följande ordalydelse: Den som under 36 månaders tid har tjänstgjort i en befattning som motsvarar ett behörighetsbrev för manskap enligt denna  förordning och genom sin erfarenhet uppenbart är förmögen att sköta denna  befattning, har inom två  års tid efter denna förordning trätt i kraft rätt att få ifrågavarande behörighetsbrev.

   

  • Som bevis på sin yrkeskunskap skall sökanden till sin ansökan foga ett intyg av befälhavaren eller maskinchefen om att han är förmögen att sköta befattningen.    

  Sentida har1997 års bemanningsförordning § 66 erhållit en annan slutgiltig ordalydelse genom att begreppet ”  grundläggande nödsituationsutbildning ” introducerats, samt att  tidsfristen ”inom två års tid” för ansökan ändrats och fastställts till  31  december 1999

   

  3.12    Myndighetens tidigare anvisning PM från 1998  är till sitt innehåll och andemening att jämställas med EU-direktivets anda och mening

  Nämnda Sjöfartstyrelsens PM från 1998 ”4.2 Manskap”  är i det närmaste identisk med gällande EU- direktiv 2001/25/EG , regel II/4 ,Vaktman:

  • ”En medlemsstat får anse att sjöfolk uppfyller kraven i  denna regel om de tjänstgjort i  en relevant befattning  i däcksavdelningen under minst ett år

  inom de senaste fem åren  som föregick  STCW-konventionens ikraftträdande för den medlemsstaten”  

  Inte att undra på om Holland eller Rumänien .(n.n.10) godkänt samtliga sökanden  i enlighet med STCW och Eu-direktivens minimikrav  ,medan Finland enligt sentida 1999 års trafikministerbeslut infört kanske otillåtet strängare konkurrensoneutrala och /eller oklara tolkningar för finska behörighetsbevaranden  gällande minimikraven för utbildningen av sjöfarare inom europeiska gemenskapen vars arbetsmarknad  skall vara fri och likabehandlad och därmed jämställd  särskilt gällande en arbetsmarknad där konkurrensen  är i direkt proportion till  vilka  minimikrav som  det enskilda  gemenskapslandet  utfärdat. Onödiga  och omotiverade krav  gagnar ej  dem vars högsta intresse är att få fortsätta sitt arbete . Det är oklart varför Finland  ger avslag  när  det  enligt EU-direktiven skulle ha medgett fortsatt  behörighet.  Är det ett brott mot gemenskapsreglerna ? Om sökanden förlorar endera rättigheter enligt finska regler har  sökanden rättigheter enligt  gemenskapens. Om Finland ej implementerat direktiv  innebär det ett brott mot gemenskapen  vilket bestraffas.  Mellan Finland och Åland har det i sin tur överenskommits  om  hur  nämnda regelverk skall  tillämpas!    

   

  3.13   Vaktmans ansökningshandlingar också  i enlighet med myndighetens PM anvisningar 1998 och Finlands Sjömans Union r.f.´s  upprop 1999 i sin tidning

  Vidare ytterligare bevis, över  att också en tidskrift Finlands Sjömans Union r.f.   har  nappat på Sjöfartsverkets STCW vilseledande informationskampanj inför övergången till STCW ,    på annat  sätt från annat håll, genom sitt

  5) UPPROP citat:

  • §  Matros behörighetsintyg

  Sjöfartstyrelsen kan i enskilda fall bevilja sådan person matrosbehörighet som i slutet av 1995 har fullgjort 36 månaders tjänstgöring på däcksavdelningen på handelsfartyg vars bruttodräktighet är minst 100 registerton och besitter en sådan erfarenhet att han klart förmår sköta befattningen i fråga”          

   

  Citat från befälhavar ”Intyg” från ms ”OISP”, 20.12.99  (som bifogades vaktmans ansökan om behörighetsbevarande  år 1999)

  • ”Härmed intygas att …. Y , 100446-072V tjänstgörande som matros (svensk behörighet) ombord ms … kan utföra i bifogad ISM uppgifter som anknyter till fartygets operation och underhåll..är delägare och anställda tillsvidare    Bilag ISM  (10 sid jämte journalutdrag)         Mariehamn 20.12. 99,”      etc”

   

  3.14      Ansökan om vaktmansbehörighet enligt 1997 års bemanningsförordning  legitim

   Makarna har inte funnit att det skulle vara  ogiltigt  att  ansöka som vaktman i enlighet med 1997 års bemanningsförordning , eftersom nämnda  paragraf  fanns med , ikraft och, bildade de facto ansökningsgrunden     då ansökan om förnyandet av vaktmans behörighet inlämnades i god tro, den  20. december 1999.  Tidsfristen för inlämnandet av ansökan ,dvs  före utgången av  år1999 omnämnd i 1997 års bemanningsförordning följdes  , varvid  de  definitioner  som förordnats om i 1997 års bemanningsförordning, närmast s.k. ”grundläggande nödsituationsutbildning”, skall gälla,  torde vara ett väsentligt  element av vikt för bedömningen av vaktmannens ansökans giltighet om behörighetsbevarande i enlighet med 1997 års bemanningsförordning.    

   

  3.15         1999 års trafikministerbeslut gällande vaktman  

  1019/99    § 4         gäller ”gamla personalen” som påmönstrat fartyg före 1 augusti 1998

  Rederiet kan anordna avsedd utbildning ombord  före 1.febr 2002 .

  Nämnda utbildning har skett  för vaktmannens del  samtidigt som  sökanden minst 5 gånger

  under de senaste två åren  deltagit i livräddnings och brandsläckningsövningar.

  Intyg , ISM ,  journalutdrag o.n. över det nämnda har visats i samband med  ansökan  om behörighetsbevarandet.  Nämnda grundläggande nödsituationsutbildning har således indirekt relevans till det inlämnade intyget o.n. och  anses av makarna  till fyllest  gällande om ansökan i enlighet med ”1997 års bemanningsförordning” är laglig och sålunda möjlig

   

  3.16       Behörighetsbrev i enlighet med 1997 års bemanningsförordning för befäl

  Förnyandet av behörighetsbrev för befäl  i ”1997 års bemanningsförordning”  § 16 :

  • ”Innehavaren av ett behörighetsbrev skall anses ha bevarat sin yrkeskompetens om han har :
   1)       minst års godtagbar  sjötjänst under de föregående fem åren,…
   3)    genomgått en särskild godkänd skolutbildning

  Nämnda paragraf i 1997 års bemanningsförordning stadgar således att  innehavaren av ett behörighetsbrev  skall anses ha bevarat sin yrkeskompetens  om han/hon   minst ett år varit i godtagbar sjötjänst i befälsuppgifter under de föregående fem åren. Eftersom innehavaren erhållit sin behörighet  genom skolgång  eller utbildning  i enlighet med 1997 års bemanningsförordning  har besväranden bevarat sina yrkeskompetens  

  Det hos myndigheten ansökta behörighetsbevarandet om befälhavarbehörigheten/vaktman dito  innehåller uppgifter  som  täcker  nämnda krav .

  Befälhavaren och vaktman , på sin familjebåt, har därmed bevarat  sina yrkeskompetenser enligt nämnda objektiva 1997 års bemanningsförordnings förordnade.

       

   

  3.17   1999 års trafikministerbeslut  gällande sjökapten X 

   

  I  ”1999 års trafikministerbeslut”-  gällande däcksbefäl § 6  :

  • ”Den som med stöd av  16§ i  1997 års bemanningsförordning ansöker om förnyande av behörighetsbrev för däcksbefäl skall ha:

                1) intyg över genomgången Arpa-kurs, eller om han eller hon saknar intyg ha visat sin färdighet vid en           läroanstalt eller enhet som tillhandahåller sjöfartsutbildning”

  Befälhavaren  har visat i ansökningshandlingarna om behörighetsbevarande den 26.12.2001   sitt certifikat för radarnavigatör:”….

  • .x har avlagt RADARNAVIGATÖREXAMEN och visat sig äga sådana teoretiska och praktiska kunskaper ,som fordras för erhållande av certifikat för radarnavigatör”

   från sjöfartsläroverket, vilket certifikat godkänts anmärkningsvärt nog, t.ex tvenne  gånger, internt av myndigheten  märkt ”OK”, före avslaget, funna i  myndighetens  korrespondens till makarna i samband med ansökningarna.

  Myndigheten har således  avslagit på ett icke objektivt sätt  i kraft av sin fri prövning ansökan om förnyandet om befälhavarbehörighet för  det mindre icke Arpa utrustade fartyget i kustnära resor  på nämnda § 6 mom 1 grunder till synes utan att  tillse att objektivitetsprincipen tillämpats 

   

  IV          SJÖFARTENS   REGELVERKS  TOLKNING  OCH TILLÄMPNING

   

  4.1        Svårt att  som enskild  familjeredare  kunna överblicka  regelverken

  Makarna arbetade som sagts, till sjöss ombord i sitt fartyg  och kunde inte  förutsättas att kontinuerligt sitta eller övervaka vid någon  särskild   upplysningscentral  gällande  ny och ändrad  information  som  förelegat .  Någon särskild juridisk konsult  fanns ej heller ombord.

  Makarna förlitade sig på  Sjöfartstyrelsens inledande ,och sentida Sjöfartsverkets i såfall vilseledande information  och ansökte  därför om behörigheterna  enligt 1997 års bemanningsförordning i god tro.

   

  4.2      Svårigheten  för  enskild  näringsutövare  att  idka rederiverksamhet på till synes godtyckliga  och  oklara  grunder

  Att idka lagenlig sjöfarts näringsverksamhet  måste få ske för sjöfarare utan särskilda  extraordinära  administrativa  förvaltningsåtgärder , som  påvisas här ,och beslut till synes utan hänsyn till  den skada   sådan  åtgärd oproportionellt  medför för makarna  i detta fall en kombination av näringsutövare och  sjömän, makarna, som arbetet ombord i sitt familjefartyg sedan  mars 1994 då båten köptes med tidsbefraktningsavtal som var i kraft    avslagen på behörighetsbevarandena beslöts på försorg av  Sjöfartsverket.

   

  4.3    STCW-konventionens koder misstolkats av myndigheten   

  STCW konventionen  kan inte få medverka till att  makarna, sjöfararna , blir utan försörjning

  på grund av en eller två  myndighetstolkningar av underordnade intyg och dessutom fyllda av förvaltningstvistiga tolkningar, vilka inte har någon ens av myndigheten påvisad negativ särskild betydelse  för  sjösäkerheten , i något sammanhang , ombord makarnas mindre fartyg i kustnära resor.      

   

  4.4     Myndighetens kunskaper i och bedömning av sjömanskap- ändamålsbundenhet

  Makarna anser vidare  sig dessutom över  att  kunskapen hos myndigheten  om  den nationella  sjöfartens praktiska arbetsbetingelser  inte håller måttet  förvaltningsmässigt eller åtminstone icke sjömanskapsmässigt  eftersom beprövad erfarenhet  och utmärkt duglighet till sjöss n.n. och i besväret omnämnda ,40 resp. 10  års sjötjänst  i sina yrken - utan klander, inte  ger upphov till  någon slags objektiv  synlig ändamålsbunden bedömning hos  nämnda .

   

  4.5      Makarna oförmodat arbetslösa   

  Mitt under arbetsavtalens  giltighet  tillsvidare ,och tidsbefraktningsavtalets uppfyllande tvingas makarna till oförutsedd arbetslöshet på grund av ett administrativt nationellt selektivt ingrepp i makarnas rätt till försörjning. Makarna tvingades till arbetslöshet och skaffa ställföreträdare istället .

   

   

   

  V           KONKURRENSNEUTRALITET

   

  5.1     Bl.a.   Holland  och Rumänien  har godkänt alla sina sjöfarare som berördes  vid övergången från STCW 78  till STCW 95  den 1.februari 2002.Questionnary  Sept/07

  Som motpol och balans i överväganden till myndighetens  städse påkallade  ändamålsbundenhet i ärendena om behörighetsbevarandet ,  kan , nämnas att både Holland  (14.000 CoC sjöfarare) och Rumänien  (22.000 dito sjöfarare) på en enkätförfrågan  besvarat denna  med att ingen av de sökta (Certificate of Competency)   förlorat sina  behörigheter i samband med STCW 78/95 sökta förnyelser 1.2.2002. 

   

  5.2         Sjöfartsverkets svar    på enkäten

  Svaret gällande nämnt ”Questionnary” från Sjöfartsverket FMA i sin tur, meddelade kort att ingen dokumentation  i Finland var tillgänglig över  hur många som förlorade sina STCW behörigheter !

   

  5.3        Konkurrensneutralitet för shippingen – viktig politisk grundförutsättning

  Sjöfarten som makarna idkade är en  internationell näring som verkar på en gemensam hård marknad. Typ ”take it or leave it”.  Makarna anser att det skall råda  en ändamålsenlig, konkurrensneutral situation  jämbördiga EU-shippingföretag emellan  för att ha en chans att överleva .

   

  5.4       Finland  är inte konkurrens neutral på  shipping området  gällande geografiska   sjöfartsområden och bemanning  och därmed  certifiering

  Ovanstående påstående gäller Finland år 1.2.2002 och senare då STCW konventionen trädde i kraft , vilket gjorde att  Finland införde strängare regelverk eller ej  till synes beaktade dispensmöjligheterna  för äldre erfarna och dugliga sjöfarare  samt  att sjöfartsområdet ”kustnära resor” (Near Coastal Voyages) inte implementerats och/eller införts i  förordningen !

  Finland har infört 1.februari 2006  (65/2006) i 1997 års bemanningsförordning  ”europeisk fart” , i syfte att främja konkurrenskraften  .  

  Varför kan inte Finland införa även ”kustnära resor” i enlighet med direktivet 2001/25/EG

  II pt 7.  som medger undantag i utbildningen

  eller  94/58/EG Art 5a.4  som begär  bekräftelse på vad Finland gjort i  nämnda fartsområdet.

   

  5.5      Negativ  konkurrens – obegripligt  och varför ?

  Om något medlemsland förrycker konkurrensförhållandet  mellan de som konkurrerar om befraktningsuppdragen  genom att införa avsevärt strängare regler än konkurrenterna för att idka denna näring  är  sådan åtgärd  ämnad att skada parterna  på ett konkurrens hämmande olikbehandlat och därmed  omotiverat oändamålsenligt   tillvägagångssätt dels, för en enskild sjöfarare  dels, för de ”för närvarande” shippingföretag som sysslar med nämnda näring.

  Har Finlands ”sjösäkerhetspolitik”  bundit ris åt egen rygg ?  Betyder erfarenhet ingenting  när det gäller sjöfart – Ett ödesdigert misstag !  Håller det på att bildas säskilda kast till sjöss som tidigare fanns under indisk flagg . Där t.ex överstyrman gick omkring på fartygen med lång lillfingersnagel som yttersta tecken på att han inte behövde göra  något  konkret  smutsigt  sjömans arbete.?  En nyutbildad STCW behörig person  kan aldrig ersätta  beprövad duglighet och erfarenhet- sjömanskap,  oavsett  windows ”intygens” tyngd och /eller utseende som vem som helst dessutom kan skriva ut.. . 

   

  5 .6      Utvecklingshämmande för shippingen i Finland  

  Om tröskeln  för shippingföretag/sjöfarare  sätts  opåkallat och oändamålsenligt hög i Finland, med egna och högre minimikrav  är det därtill oekonomiskt vartill tillkommer det faktum och konsekvens att ej heller någon  ny  entreprenör eller  sjöman  överväger att övertaga tidigare  rederiers överförda  positioner, kulturarvet mellan generationer om man så vill här på Åland,  allraminst  utveckla denna miljövänliga  näring eller incitamentet - det ultimata , att starta eget.

   

   

  VI          KUSTNÄRA  RESOR

   

  6.1          Sjöfartsområdet  ”kustnära resor”, viktigt sjöfartsområde för Åland, definieras i EU-direktiven men saknas i Finland .

  Det tidigare sjöfartsområdet ”kustfart” är borttaget från dagens finska jurisdiktion . Har Finland någon som helst rätt eller orsak att inte implementera  Eu-direktiven  gällande STCW ,eller har Finland inte följt dessa då man hoppar över detta  trafikområde och därmed olikabehandlar  egna medborgar rättigheter  gentemot andra  Eu- medborgare   ålänningar, sjöfarare och/eller redare   .

  Finland  har inte  kustnära resor”(kustfart)  infört  i 1997 års bemanningsförordning  § 2 Definitioner  Orsaken till att kustnära resor /kustfart  är uteslutet ur nämnda  § 2  känner makarna  ej till?

  Nämnda sjöfartsområde  finns speciellt  upptaget i EU-direktiven  och medför lindrigare krav.      

  Tidigare, men ej ikraftvarande nationell förordning innehöll sjöfartsområdet ”kustfart”  där man kunde  idka sjöfart  på lindrigare sätt på Östersjön ned till Gotland

  • norr om latitud 57 grader  nordlig bredd” med mindre kustgående   fartyg , lägre utbildning ,etc  på vissa villkor.  Ref Handbok i Sjöfart Rudolf Beckman 1971  sidan 14, vidare : 

          ”Det står envar finsk medborgare fritt att ensam eller i bolag idka sjöfart  utan andra inskränkningar  än    de som är påbjudna i ordningens och säkerhetens intresse”      

  Sjösäkerheten  var ej  på något sätt hotad på ms ”OISP”  om makarna skulle ha fått segla med sitt mindre lastfartyg också efter 1.februari 2002 i kustnära resor.   Ej heller har Sjöfartsverket ens påstått eller prövat  något negativt sjösäkerhetssamband i sina motiveringar till makarna !

  Makarna undrar förstås i tillägg till ovan  hur nämnda samtyckesavtalsförordning tolkats av Finland  när inte  ett av de viktigaste och mest traditionella sjöfartsområden för åländska sjöfarare/redare  intages i  1997-års bemanningsförordning trots att det i tyst överenskomna samtyckesavtalet sägs att EU-direktiven skall följas ?   Åland borde i stöd av samtyckesavtalet retroaktivt omförhandla att Finland skulle återinföra   ”kustfart” (Near Coastal Voyages) i Finlands och därmed Ålands i nämnda förordning

   

  6.2   Sjöfartsstödet  betalas ut  på ansökan till Sjöfartsverket

  Sjöfartsnäringen medges stora bidrag  med skattemedel ”sjöfartsstödet” i dag

  Då borde myndigheten/ministeriet  till synes enligt makarna  se till att också  vara  neutrala   gällande minimikrav för sjöfarares utbildning och trafikområden ?

  Nämnda stöd halvårsvist i efterskott  för makarnas fartyg uppgick till 38% av bruttolönekostnaden  innefattade  betald och redovisad sjömansskatt , socialskydsavgift  och redarens  andel av   sjömanspensionspremien   11% av  bruttolönen.

  Fartyget  hade tillsvidare 4  årsanställda  personer  och 2 viss tid  på deltid  

   

   

  VII          EGNA  ERFARENHETER   

   

  7.1       Egen erfarenhet från sjöfarten under  lång  tidsrymd

  Nämnda korta rekapitulering  är  självupplevd  och är  från dagens sjöfart i Finland där beprövad erfarenhet och under mer än 40/10 års dokumenterad ådagalagd duglighet till sjöss 1960-2005  att  idka sjöfart  inte mera av myndigheten  getts någon plats eller ”poäng” då myndigheten prövar objektivitets/jämlikhets frågorna  före  fri prövning kan göras ,  i sina negativa beslut som betydde avslag på ansökan om förnyande av behörigheterna! 

   

  7.2     Yrkeskompetens kontra behörighet en allmän   definitionsfråga - inkompetens

  ”Yrkeskompetens” är ett bättre och mera beskrivande begrepp  än ”behörighet” som används till synes  parallellt i förordningen och beslutet om sjöfarares STCW-kodifiering av yrkesduglighet efter 1.2.2002 .

  Enligt makarna  betyder kompetens inte det samma som behörighet .  En behörig person  kan tyvärr ofta t.o.m  vara inkompetent eller sakna t.ex den sjömanskaps kompetens dvs erfarenhet och förmåga att utföra sitt arbete  och därmed innebära en stor brist  i säkerhetsarbetet och i  sin dagliga  sjömanstjänstgöring om skeppsbord.

   

  Konklusion  : Makarna har således bevarad yrkeskompetens enligt 1997 års bemanningsförordning  men har förlorat sina behörigheter enligt myndigheten som hänvisar till 1999 års trafikministerbeslut  ?Eftersom myndigheten ej särskiljer  mellan kompetens och behörighet ,utan gömmer bort och därmed marginaliserar  kompetens  kan makarna förstå att uppfattningen kompetens dvs duglighet i sitt värv  inte  mäts  på något objektivt sätt  som skulle  tänkas rubba eller kompensera ett påstått  saknat eller förvaltningstvistigt ”gap closing training”- intyg (Arpa- intyget och grundläggande nödsituationsutbildningen)  ,så att  det oprövade förvaltningstvistiga  negativa beslutet skulle  ha vänts till positivt dito genom att bedöma besvärandens duglighet . 

  Är makarna inkompetenta  till sina värv?  

   

  7.3     Sjövärdighets definition

  Sjölagens  kap § 8 mom .  1  gällande sjövärdighet.:

  • ”Ett fartyg skall då det används till sjöfart vara så byggt, utrustat, bemannat och lastat eller barlastat, försett   med sådana nödvändiga förnödenheter att det med hänsyn till såväl farvattnens beskaffenhet som till den fart i vilken fartyget används kan anses att liv och egendom är tryggade.”

  Makarnas fartyg   ”OISP” , 54 m långt ,10m brett ,3m djupg, 900DWT  i kustnära resor på tidsbefraktning mellan Dalsbruk och Norrköping ,med 2/3 konsekutiva resor i veckan med lastade  valstrådrullar i Dalsbruk.

  Fartyget hade varit i nämnda trafik från 1994 .

  Makarna hade  tjänstgjort , klanderfritt i många år , i fartygsarbete ombord  intill ,avslagen på ansökan om behörighetsbevarandena ,i sista hand begärda medgivanden av dispenser den 21.5.2002 .

  Båten hade förövrigt ett bemanningsintyg för 4 personer (minimum) på vissa villkor för den avsedda  trafiken.

  Om  befälhavaren/vaktman enligt § 16  o.n.    bibehåller sin yrkeskompetens  och vaktmannen dessutom enligt samma förordning o.n.  har rätt till  behörighet enligt 1997 års bemanningsförordning, föreligger inga sakliga grunder att oproportionerligt  hindra  deras arbete , eftersom  fartyget skulle ha varit fullt sjövärdigt  även efter  den  tid (1.februari 2002) som makarnas sjöfararlegitimationer  upphävts eller avslagits.

   

  Myndigheten har avslagitmakarnas x och y´s ansökningar om behörighetsbevarande på ett  för makarna uppseendeväckande osakligt  ,kanske  ogiltigt förvaltningsmässigt tillvägagångssätt omnämnt ovan och såsom icke förenlig med förvaltningslagens bestämmelser om att återtaga beslut utan medgivande av part - om inte part medverkar själv. Efter grundlagsreformen  är det inte längre möjlighet att utfärda förordningar eller beslut som  gör att sjöfarare  förlorar sin försörjning.          

   

   

   

   

  VIII          BL.A.  OBJEKTIVITET SAKNAS  I SJÖFARTSVERKETS BEHANDLING AV ANSÖKNINGARNA

   

  8.1       Icke objektiva myndighetstolkningar av s.k ARPA –intyget för befälhavaren              –objektivitetsprincipen först sedan fri prövningsrätt

  Myndigheten som har rätt till fri prövning och i kraft av denna, har utverkat två negativa förvaltnings akter  ,avslag för bägge makarna .Den fria prövningen  har utnyttjats  felaktigt så att de rättsliga gränserna överskrids för den fria prövningen och därmed  gjort avsteg från objektivitets  eller jämlikhetsprincipen. Detta ,gällande sjökaptenen, eftersom tvenne tjänstemän inom förvaltningen hade gett ”OK” för ARPA –intyget  ,medan  en annan  tjänsteman tydligen ej godkänt detta .Vilket beslut lett till att befälhavaren ej erhållit det ansökta .  (Samt ojämlikheten under punkt 19. nedan  gällande en annan  sjökapten från riket)

   

  8.2       Objektivitetsprincipen   

       Om ett beslut  kan  omfattas av två tjänstemän inom Sjöfartsverket medan andra sentida avslår  betyder det att  den fira prövningen  utförts utan att beakta  objektivitetsprincipen !  

   

  8.3         Intygen som skall inlämnas till Sjöfartsverket får vara högst fem år gamla enligt 1999 års trafikministerbeslut .

  Myndigheten har haft mycket vidsträckta befogenheter ex officio att  bedöma  sökandens kompetenser ,beprövade under många års sjötjänst erfarenheter , utgående från  stadganden där  inget torde vara uteslutet eller absolut.  Bl.a  har  myndigheten  medgett  avsteg utan att sådant förordnande finns fastslaget från 1999 års trafikministerbeslut  när det gäller t.ex § 6  mom 2 &3 

  • 1-4 punkten avsedda utbildningen ha erhållits vid en läroanstalt eller enhet för sjöfartsutbildning  under de senaste fem åren.” 

  Varför har myndigheten  tagit sig sådan generell  ”frihet” i sin fria prövningsrätt  utan särskilt annat förordnande  om  Sjöfartsverket  inte skulle ha  mycket fria händer  gällande s.k. fri prövning  godkännande resp. avslag gällande STCW behörighetsbevarandeansökningar. Myndighetens anteckning ”Alla dehär får vara över fem år gamla” . Är tjugo årigt Arpa-intyg, hos sjökaptenen n.n från riket överårigt  ?

   

  8.4      Jämförande myndighetshandläggning  med  annan  sjökapten hemma i riket

  Makarna hänvisar, för att åskådliggöra hur ” flexibelt” myndigheten handlägger  behörighetsbevarande ärenden olika , till bifogade  JK- klago bilag  gällande jämförda  intyg mellan befälhavarbesväranden och en annan sjökapten hemma från Kuusisto  i rättelsebegäran 31.1.2007 punkt  2.1  bilag 4 ,där samtliga gällande ANOMUS MERIKAPTEENINKIRJAN UUSIMISEKSI ,12.9.2000  är femton / tjugo år gamla , alltså klart över 1999 års trafikministerbeslutets ”fem år” , (radar simulator kursus,27.1.1978, Navigation descision making using radar and arpa ,26.10 1984 ,Todistus.. palonsammutuskurssin,18.12.1985) Enligt nämnda 1999 års trafikministerbeslut  skulle  inte  den jämförda befälhavarpersonen ha blivit godkänd  om man bedömer Sjöfartsverkets  laglighet  vilka beslut skulle ha varit objektivt sett  ”lagstridiga”. Men i det här fallet har myndigheten friat  och bifallit ansökan tvärtemot  mot  besvärandens i ett mot jämlikhetsprincipen  stridande beslut .

  Makarna  önskar ej heller riva upp några gamla beslut från år 2002 som på bevisligen lagstridiga grunder fastställts godkända -  utan vill med exemplet endast visa på  att  nämnda  STCW innehåller  vidsträckta ,kanske för vidsträckta,  tolkningsmöjligheter  där myndighetens fria prövning och tolkningsföreträde borde baseras på  också rimlighet och skälighet efter det ,ändamålsbundenhets- objektivitets- proportionalitets- jämlikhetsprinciperna  tillämpats , dessutom till synes, utan att taga hänsyn till de av makarna påvisade lindrigare  EU-direktivens minimikrav på utbildning för sjöfarare   bindande inverkan.               

   

   

  IX        YRKESKOMPETENS  KONTRA BEHÖRIGHET  -  INKONSEKVENS       

               INTERNATIONELLA   REGELVERKEN  BINDANDE FÖR FINLAND

   

  9.1       Kan myndigheten bedöma bevarad yrkeskompetens på  ett kompetent sätt genom att istället införa begreppet behörighet och avstå från att bedöma kompetens ?

  Det måste ju i grunden, handla om sjöfararens  ådagalagda och beprövade kompetens och duglighet för sitt av fritt val valda sjö yrke , vilket  fanns hos makarna intill och även efter 1.2.2002 ,men sedermera förklarade ej behöriga att  arbeta i enahanda  sjömans legitimation och därmed plötsligt representera  en  outtalad sjöfartsrisk utan annan motivation än påstått saknade eller  bristfälliga men  tvistiga STCW-intyg  , att nämnda sjöfartslegitimationer helt sonika dras in med påföljd att  rederiet  måste läggas ned  eftersom nyckelpersonerna inte har rätt att arbeta ombord i internationell fart efter 1.9.2002 intill fartygets försäljning maj 2005.

  Den allmänna rättskänslan  för  Sjöfartsverkets kompetens  är därmed skadad  om inte ådagalagd beprövad  erfarenhet och duglighet för sjömans yrkets legitimation, ges  någon som helst  betydelse  när  myndigheten mäter och avgör ensidigt  makarnas kvalifikationer till valt sjö yrke och livsstil och försörjning  sedan 1957 för befälhavren  och  1967 för vaktmannen.

   

  Sjöfartsverket har behörighet  men tycks sakna grundläggande kompetens att avgöra om en sjöfarare är duglig till sitt yrke eller bibehållandet av sina  kompetenser ?

   

  9. 2      Sjökaptens X radarnavigatörintyg (plottingdiagram) jämställs med radarsimulator ( Arpa –intyg)  enligt EU-direktiv (n.n) och kan medges undantag ifrån på vissa villkor också enligt STCW-konventionen

  Nämnda radarnavigatör certifikat utvisar dock att befälhavaren har genomgått en kurs  i  principer om hur man skall tolka radarbilden och genom sk ”plottingdiagram”  , följa upp fartygs ekons  rörelser som kan medföra fara för sammanstötning  , undvika sådan,  genom att följa  de uppdaterade sjövägsreglerna . I tillägg  hade ej fartyget någon sk Arpa anläggning varför en anmärkning i  behörighetscertifikaten kunde ha innehållit  förbehåll / limitations, som en  utväg  som föreslås i konventionen.

  Finland har inte använt denna  internationellt godkända  metod  vid certifieringen av X  behörighetsförnyande.  

  Valid only for Non Arpa Equipped vessels”

  • 24.Sep 1996 ,STCW.7 /Circ.1 Annex 1 Page 2 : Revalidation of STCW certificates II 5.2 :“as the 1995 amendments permit administrations to issue   STCW 95 certificates with limitations ( e.g service exclusively on ships not fitted with ARPA ) similar provisions might be considered on revalidation of STCW 78 certificates before 1 Feb 2002 when taking into account the relevant 1995 requirements for service after 1.feb 2002”

  Varför har inte Sjöfartsverket använt sig av o.n. obligatoriska förvaltningsmässiga principer då ansökan /dispensförfrågan  individualiserade dessutom,(ej blankett) varit anhängig hos myndigheten  och definitivt senare aktuell inför beslutsfattandet gällande bl.a dispensanhållan.  Fri prövning betyder ej enligt makarna  att myndigheten kan ”hoppa över” sökandens rättssäkerhet och rättsskydd  om sådana viktiga förvaltningsprinciper de facto existerar under finsk förvaltningshegemoni.

   

   

  9.3    Radarsimulator  jämställs åtminstone i Eu-direktiv  med Plottingdiagram eller administrationen  kan medge undantag enligt EU-direktiv   

  EU-direktiv 94/58/EG 22.nov 1994 Art 2 befälhavare  II      200-1600Bt,

  Bestämmer i frågan och vilka jämställer  RADARSIMULATOR med PLOTTINGDIAGRAM  endera, som ett godkänt minimikrav  på STCW-utbildning för X i sitt mindre fartyg i närmast här    i ”kustnära resor  .Citat:

  • ”4. Demonstrera i samband med utnyttjande av radarsimulator eller då sådan inte är tillgänglig plottingdiagram, kunskaper och principer för radar och förmåga att handha och utnyttja radar samt förmåga att tolka och analysera information som erhålls med hjälp av denna utrustning…”

  EU-direktiv  2001/25/EG  befälhavare kustnära resor mindre fartyg kapitel II /1 däck:

  • ” Administrationen får om den anser att ett fartygs storlek och förhållandena under dess resa är sådana att tillämpningen av av samtliga krav i denna regel och i avsnitt A-II/3 i STCW-koden skulle vara orimlig eller omöjlig i den omfattningen ,undantaga befälhavaren  och vakthavande befäl på bryggan  på ett sådant fartyg  eller sådan klass av fartyg  från  några av kraven  med beaktande av säkerheten för alla fartyg  som eventuellt trafikerar  samma farvatten”   

   

  9.4       Jämlikhetsprincipen

  Förvaltningstvisten gäller  myndighetens tolkning och tillämpning av STCW-koden gällande makarnas ansökningar om sjöbehörighetsbevaranden  i samband med  STCW.som berörts ovan  i förhållande till att en utomstående av en tillfällighet uppdagad  myndighets handläggning gällande jämlikhetsprincipen som resulterade i  ett av sjökapten X, besväranden anhängiggjort   JK klagomål 19.10.2002  (1195/1/02) .  Nämnda  sjökapten från riket som är känd  behövde ej  förnya något av sina överåriga intyg  (15 -20 år)  då denne sökte och blev beviljad sitt sjökaptensbrev  med påskrift     saa merikapteeni II/2  lähil. 19.9.2000  ,  LV, J.A, R.G”     

         

   X                SJÖFARTSVERKETS  ENDA   LAGLIGA  SANKTIONSMÖJLIGHETER

   

  10.1      Makarna har ej brutit  emot något  i  1997 års bemanningsförordning        

  För makarna spelar det förstås  ingen roll vad ärendet förvaltningsmässigt kategoriseras som .

  Väsentligt  för sökandens rättsskydd är däremot att en för bägge parter rättvis  bedömning görs , när makarnas grundlagsenliga rätt i samhället att  försörja sig hotas och ej mera kan  utföra  sina legala  ordinarie arbeten i sitt familjefartyg trots att inget brottsligt beteende konstaterats.   Näringsförbudet , vilket  är det resultat  som blivit följden av  avslagen på förnyandet av behörigheterna och/ eller dispensansökningarna , drabbar makarna  oskäligt  och oproportionerligt  i skenet av  deras ”brottslighet”   kontra  nedanstående i  1997 års bemanningsförordning § 63 där det finns  en katalog över  vilka straffpåföljder  som myndigheten har till sitt förfogande om  en behörighetsbrevsinnehavare bryter mot  förordningen:

  • ”Sjöfartsverket kan återkalla ett behörighetsbrev eller kompetensbevis som det har utfärdat antingen för viss tid eller för gott om innehavaren:

  1 fortgående bryta mot denna  förordning….

  2 missbrukar sitt behörighetsbrev….

  3 annars , under synnerligen försvårande omständigheter åtar sig uppgifter….

  4 återkommande tar emot en befattning oberättigat….

  5 annars grovt bryter…..

  Sjöfartsverkets beslut om återkallande av behörighetsbrev eller kompetensbevis träder i kraft omedelbart.

  Behörighetsbrevet eller kompetensbeviset skall härvid återställas till Sjöfartsverket  .

  Innan Sjöfartsverket fattar ett i mom 1 beslut, skall den ge den person vars behörighetsbrev eller kompetensbevis den överväger att återkalla att bli hörd.

  Sjöfartsverkets beslut om återkallande av behörighetsbrev eller kompetensbevis skall delges den personen i fråga enligt vad som stadgas om delgivning i förvaltningsärenden.” 

   

   

   

  10.2      Sanktioner  medges i  1997 års bemanningsförordning  

    Således enligt makarnas uppfattning, finns det i 1997 års bemanningsförordning  , straff stadganden gällande missbruk av behörigheter . Nämnda sanktioner kan skötas internt inom myndigheten  .   

  Personen ifråga har rätt att få åtminstone tillfälle att bli hörd i saken. Nämnda beslut skall delges. Detta beslut torde kunna överklagas genom 1997 års bemanningsförordning

    § 64  genom” sökande av ändring ”med hänvisning ”förvaltningsprocesslagen (586/96)

  Makarna  har ej  brutit mot  1997 års bemanningsförordning , men blivit av med sina sjöfarar  legitimationer   !

   

  10.3       1999 års trafikministerbeslut saknar hänvisning och/eller innehåll om sanktioner  mot  missbruk av  behörigheterna

  I  1999 års trafikministerbeslut saknas  det  däremot enahanda straffstadganden .

  Det betyder att ”1997 års bemanningsförordning”  har en juridiskt  högre dignitet  i förhållande till ”1999 års trafikministerbeslut” oavsett de i efterhand och knepigt konstruerade korslinjerna dem emellan.

  Nämnda  senare nämnda rättsregel  är därmed underställd  den förra vid konkurrens.

   

  Om den förra ovannämnda, således har stadganden om hur makarna  kan ansöka om behörighetsbevaranden , bevarad kompetens, m.m gäller  denna som norm för tidigare nämnd ansökan för  manskap, vaktmannen.

  Den senare nämnda regeln är då att betrakta som en underställd vid t.ex behov , komplettering

  Vid konkurrens mellan de nämnda olika regelverken har den förra företräde .

   

  10.4    Kombinationen av  olika  regelverk för att  genomföra STCW  är rättsosäker i Finland

  Är nämnda konstruktion  (förordning+ beslut+ PM)  laglig ur  allmänt rättsintresse om medborgares  rättsäkerhet i ett demokratiskt land ,medlem i den europeiska gemenskapen sedan  många år om  makarna  lider rättsförluster också  på detta nämnda till synes, ”gungfly” eftersom  ansökan  i enlighet med 1997 års bemanningsförordning inte beaktats eller av myndigheten kanske inte ens sentida anser vara möjlig ?        .

   

  10.5        Makarnas rättsovisshet  resultanten av  olika inkonsekventa regelverk

  För makarna  har det uppstått ett  förvaltningsmässigt vakuum  genom att  inget brott mot  1997 års bemanningsförordning  har begåtts eller har  blivit  anklagade för  .

  Makarna har ej heller blivit hörda , ej heller beviljats besvärsrätt till  avslaget  på sina behörigheter eller dispensansökningar .  Ett  ,till synes, satt i system , gällande STCW  har  kringgått det fundamentala  överklagoinstitutet , genom att påstå sig inte ha fattat beslut utan uppmanar makarna vilseledande , upprepat att  inkomma med  dokument som  kanske är  obefogade sist och slutligen ej heller nödvändiga för godkännande i enlighet med 1997 års bemanningsförordning och/eller STCW- konventionen  samt EU-direktiven.

   

  10.6       Oproportionerliga avslag

  Sjöfartsverkets , i tillägg oproportionerliga  avslag genom att uppmana makarna att inkomma med ytterligare intyg som skulle ha medfört att båten kanske skulle ha blivit liggande Off Hire (T/C  6x 1.200€ /day = 7.200€) inkomstförlust för att kunna få de nya intyg som kanske ej varit befogade , och ,därmed vilseledande beskeden  i Sjöfartsverkets svarsbrev, den   21.5.2002 citat:”

  • ….Behörighetsbrev kan inte beviljas genom dispensförfarande”….För närvarande är varken Xs sjökaptens brev  eller Ys intyg för lättmatros i kraft  (bemanningsförordningen §65)”

  XI        SKADESTÅND  PÅ GRUND AV   STCW- FÖRLUSTERNA

   

  11.1.     Skadestånd

  Makarnas familjerederi har lidit oproportionerligt stor skada  och har rätt till skadestånd ifall det juridiskt framkommer  att  myndigheten  medverkat  till  att  makarnas  rättssituation  blivit  lagstridigt kränkta i sitt  familjerederi  hemmahörande på Åland .

  Makarna och rederiet är resultat av en direkt påverkad närmast organisk enhet  och enda försörjningskälla  för dem under lång tid  med början år 1960. Nämnda förhållande kände Sjöfartsverket  till .  Var det meningen att  familjerederier  ej ansågs  rumsfähiga  eller  bedömda inkompetenta i den eufori som  resultatet av den nya utbildningsreformen kunde tänkas medföra .  Genom sk ISM auditeringar  hade Sjöfartsverket  full koll över  OISP och rederiet  och  STCW gamla personalens  kompetens kallat sjömanskap!

  Om någon del  av nämnda tre-enighets ”familj”  blir  splittrad eller t.ex. obefogat nekad att  utföra  sina arbeten faller  tre-enheten förstås i stycker  .

  Makarna har visat myndigheten vilken konsekvens det innebar att ej själva enligt välkänt koncept  kunna arbeta  på fartyget efter 1.9.2002 . Andra ställföreträdare måste extra anställas tills båten såldes i maj 2005. Makarnas X och Y´s familjeföretag Z håller härav på att avvecklas.

  I  princip gäller jämlikt och demokratiskt nämnda skadeståndskonsekvens för alla potentiellt  ovetandes behörighetsbevarandeförlustiga  sjöfarare  Åland och i Finland .

  Makarna  anser också att Åland kan åtminstone teoretiskt begära  skadestånd från  Finland på grund de konsekvenser som uppstått på grund av nämnda avtalsbrott  mellan  parterna .

   

   

       

  11.2       Enligt EU-direktivet skall ett nekat giltigt certifikat kunna nationellt överklagas

  Slutligen hänvisas till Eu-direktivet 2001/25/EG Art 3. gällande överklagan av certifikatfrågor: 

  • Medlemsstat skall garantera rätten att överklaga varje vägran att erkänna ett giltigt certifikat eller avsaknaden av svar  i enlighet med nationell lagstiftning och nationella förfaranden” 

   

  11.3     EU-direktiven  gällande medlemslands förpliktelser  i förhållande till tolkningen av   STCW –konventionen  resp –koden  och, den nationella lagstiftningen.

  Varje medlemsland skall implementera och följa  gemenskaps direktiven.

  Makarna X och Y har begärt som sitt egentliga huvudargument i rättelsebegäran/ besvärsskriften att  få besked om förhållandet  gällande  behörighetsbevarandet  med  STCW 78 och övergången till STCW95  i skenet av  sentida funna och relevanta EU-direktiven.

  Med de nämnda sentida funna direktiv visar makarna    att  de nekade behörigheterna  skulle ha kunnat beviljas  om myndigheten tagit hänsyn till dem då besluten om  avslag togs !        

   

  11.4     Noterar att  Rättelseyrkandet  FÖR FÖRVALTNINGSUNDERSÅTAR utvidgas  enligt  meddelandet från Justitieministeriets hemsida ,13.11.07  JM . Detta är ett  bra förslag !

             

   

  XII          MAKARNAS  SJÖFARTSFRÅGOR   STÄLLDA    TILL  ENSKILD  LAGTINGSLEDAMOTS   VÄRDERING      JANUARI    2008

   

  12.1        Makarnas X och Y´s    politiska frågeställningar  till  parlamentariker  av denna i förtroende och i bästa välmening  utformade  studie

  Är  ansvariga för utbildningen/sjöfartsnäringen på Åland  medvetna om  ovannämnda sakförhållande ?   Det kan tänkas finnas åtminstone  tre olika falanger mot eller för  sjöfartsbyråkratins hegemoni  och tjänstemannamakten  i riket.

   1)    Ansvariga som instämmer med denna avhandling  och anser det galet  att kassera  kompetens .

   2)  Ansvarige anser att ett påstått ”bristfälligt” förvaltningstvistigt intyg skall medföra  de konsekvenser  som makarna i så fall rättmätigt blev träffade av - utan pardon !

   3)   Ansvarige som ej bryr sig ”huvudsaken att sjömansskolan är fulltecknad”  Vad redarna  gör med  de ”utexaminerade” sjömännen är ett annat bord  och därmed inte utbildningens ansvar. Ansvarige har följt ”pensum” och därmed passivt tyst överenskommit med  myndigheten därmed kanske därmed försvårande brottsligt ovetandes -  i ond tro .   

                                                        

  12.2      Åländsk ”sjöfartsmotionsförslag” ,kanske ett komplement  till  riksdagsmannens  19.12 .07  (HE 62/2007vp), motion  på svenska, i Finlands riksdag . 

  Tanken med  denna  avhandling  är också kanske att få till stånd åländska reality frågeställningar om en  sakligare utbildning  och lättare  förvaltnings miljö i att starta  shipping i och  en konkurrensneutral och framförallt säkrare  sjömanskapsmässig sjöfartsmiljö där beprövad erfarenhet och duglighet betyder  något konkret och återtagen infasas i praxis. Utbildningen av sjömän idag  borde omprövas  och ställas i relation till verkligheten och behovet till sjöss ! Virtual  reality  case  studier i simulatorer- i all ära - men  när det gäller , är det hanteringen av praktiska säkerhetsfrågor ,med  beprövad erfarenhet och dokumenterad duglighet som grund, som  till syvende och sist avgör den individuella händelseutvecklingen på just det fartyget  just den gången!  

  Ett  STCW certifikat  utesluter ej å sin sida  förstås det nämnda förvärvade sjömanskapet  på något  sätt och kan var ett komplement . Medan nämnda certifiering  ej däremot  ger  något besked om  sjöfarares  beprövade  sjömanskap på annat sätt än  att en  kurs eller utbildning som genomgåtts  ger rätt  till viss behörighet oavsett den viktigaste  kompetensen  kanske missats - sjömanskapet . Praktisk kunskap bör  ge  större andel studiepoäng  och beaktas vid certifiering .  

   

  12.3        Sjöfararna i Finland och särskilt på Åland som förlorade sina STCW- behörigheter och därmed sin framtida rättighet till försörjningsmöjlighet  till sjöss  

  Tre olika STCW- sjömans kaster  kan skönjas på Åland genom X s STCW upprop i ÅT  :

  1) Sjöfarare som ej varit aktiva minst ett år under de senaste fem åren  före 1.2.2002.

  2) Sjöfarare som inlämnade sina befintliga STCW 78 s.k.   ”closing  gap training”-intyg för   STCW 95 behörighetsbevarande ,men kuggades av Sjöfartsverket - typ makarnas.  

  3) Sjöfarare  som inte inlämnade några intyg utan i god tro förlitat sig på att ”beprövad duglighet  och kompetens”  skulle  räcka till och  därmed STCW-behörighetsbevarad !

  Sammanlagt e.u. ”kanske ett hundratal enligt R. G.”  blev utan behörighet i Finland  på grund av  Sjöfartsverkets  ”tolkning” av  STCW  konventionen  i motsats till o.n. Holland och Rumänien o.n  .  Finland besvarade o.n.   men  meddelade inga begärda uppgifter i   X´s  ”Questionnary  Sept /2007 ”

  X tror  på goda grunder  att åländska  sjöfarare drabbades ”procentuellt hårdare” än rikets – kanske på grund av  :

  a) misshaglighet inför myndigheten på något oidentifierbart sätt, (upplevt av makarna !)

  b)  ”två flugor i en smäll”,  (a+b)

  c)  eller annat påpassligt politiskt skäl ! (samtyckesförordningens billighets snålskjuts status)  

   

   

  12.4         Undersökning  av  orsakerna till åländsk ev. ”slagsida”  i Sjöfartsverkets sjömans register  i Helsingfors    

  Ovanstående ev. slagsida  går  att undersöka  genom att  forska i hur Sjöfartsverket handlagt  STCW-frågan i Finland och för Åland ,  objektivt  och  utan förutfattade  åsikter ?

  a)   Men om ”femtio” av ”hundra sjöfarare”  härstammar från ett visst  avgränsat område  uppstår kanske ett statistiskt märkligt och oförklarligt  orsakssamband ?

  b)Eller befinner sig en särskilt   stor andel  anhopning av korkade sjöfarare  på nämnt definierat  område ?            

   

   

  XIII      ÖVERENSKOMMELSEFÖRORDNINGEN    - LR/ LT  FRÅGA

      

  13.1          Ålands överenskommelseförordning(548/2005) med Finland  19.8.2005

  Justitieministeriet har  med hänvisning till (1144/91)  32 § i självstyrelselagen den 19.8.2005  begärt ålandsdelegationens ÅD utlåtandeförslag gällande  Sjöfartsverkets fortsatta utvärdering av sjöfartsutbildningen på Åland också efter 1.1.2006.

  Förordningen gäller undervisningsväsendet, handelssjöfarten  och internationella fördrag.

  Enligt 18 § 14.  punkten  i självstyrelselagen har Åland lagstiftningsbehörighet  i fråga om undervisning och examina.  Till rikets behörighet har  hänförts  enligt  27 § 13. punkten  handelssjöfarten   och  27 § 4. internationella frågor.

   Enligt 27 § 3. mom. bestämmer även riket över vilka fordringar  en läroinrättning  och dimissionskrav som ställs. Certifieringen av sjöfolk är en riksangelägenhet.  Sjöfartsverket åtar sig som myndighet  för Ålands del  även utvärderingen av STCW- konventionen och Eu-direktiven.

  ÅD konstaterar att 3§ i förordningen 548/2005  att  sjöfartsutbildningen skall uppfylla de krav som anges i europeiska gemenskapens regelverk samt att  internationella avtal om sjöfolkets utbildning ,certifiering och vakthållning beaktas.

  I självstyrelse lagen  kap 9  behandlas Internationella förpliktelser ,bl.a  STCW

  Kap 9 § 59a ,b ,c  behandlas  ärenden som gäller Europeiska Unionen  bl.a EU-direktiven

  Landskapet har behörighet för eget  utbildningssystem ,men har överfört nämnda STCW till Finland . I § 59 b  sägs :citat:

  • ”….Är landskapsmyndigheten och riksmyndigheten icke överens om vilka åtgärder som bör vidtagas  i en fråga som avses i detta moment ,kan en rekommendation till avgörande begäras av Ålandsdelegationen”…

  Ålandsdelegationen har som ovan visats (1.5) avgivit sitt utlåtande på begäran av JM  med en ”kläm”,som Finland ej till synes beaktat, eftersom  EU-direktiven gällande minimikrav på utbildning för sjöfolk varken eller är visuellt upptaget i, och/eller i handläggningen av makarnas behörighetsbevaranden implementerats i 1997- års bemanningsförordning eller 1999-års trafikministerbeslut.  (Makarna har juridiskt sett begärt genom sin rättelsebegäran  31.1.2007 till Sjöfartsverket  att få  rättelse och därmed info om  Finlands förhållande  till nämnda  EU-Direktivs  nationella tillämpning  för certifieringen av X och Y´s ansökta behörighetsbevaranden.)

  http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1999/19991019

  http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1997/19971256http://www.fma.fi/s/tjanster/informationtjanst/publikationer/informationsblad/avaa.php?id=335

   

  Ålandsdelegationen hade inget att invända mot förslaget till presidentförordningen”, men  på vissa villkor som visats ovan. 

  Makarnas öppna  konsekvensfråga  härav:

  ·        Har åländska sjöfarare/redare  blivit utsatta, och därmed oåterkalleligt betalat det politiska priset, för en slags politisk komplott inom  sjöfartsbranchen    genom att  myndigheten mot samtyckesavtalet  ej föranletts att  tillgodose  Ålands autonomt reella  praktiska  kulturarvs betingade  bemanningsbehov  för sina typiska och  befintliga fraktfartyg . Sjöfartsverket har kanske istället i ond tro oåterkalleligt   sanerat  bort äldre ålänningars sjöyrkeskompetens   med hänvisning till brister i STCW behörighet utan att beakta beprövad duglighet eller dokumenterad kompetens eller ej följt   STCW-konventionen och/eller de bindande Eu-direktiven , särskilt då Sjöfartsverkets tjänstemän kanske på ett  åldersdiskriminerande sätt  STCW de-certifierat åländska sjöfarare ?   

   

   

  IXV            KORT  REKAPITULATION  ÖVER  DAGENS ÅLÄNDSKA  (YH)  SJÖMANS  UTBILDNING

   

  14.1        Dagens STCW  Sjökapten  YH  yrkeshögskoleexamen  Åland

  Grundkrav : Sjömans examen eller examen på gymnasialstadiet  och minst 6 månaders godkänd sjö praktik på handelsfartyg , samt giltigt läkarintyg.

  Studielängd  270 studiepoäng (4,5 år)  . Det första studieåret tillgodoräknas dig som har sjömans utbildning på gymnasialstadiet och minst 6  månader sjö praktik på fartyg över 500 bruttoton i utrikesfart.

  Examen : Sjökapten YH ,  Bachelor of  Maritime Studies. BoMS

   

  14.1.1                  STCW- Sjökaptensbrev –Management level

  Enligt  1997 års bemanningsförordning krävs :

  Sjökaptensutbildning ,vaktstyrmans brev och sjötjänst under 36 månader som vaktstyrman  

  eller  under 24 månader tid som vaktstyrman ,varav minst 12 månader skall vara som överstyrman i minst närfart på fartyg över 500 bruttoton.

   

  14.1.2                  STCW-Vaktstyrman – Operational level

  Krav :minst 18 års ålder  , vaktstyrmans examen och sjötjänst a) enligt s.k. handledd praktik 12 månader på fartyg om minst  500 bt i minst närfart  b) under 36 månader med 6 månaders handledd praktik c)  den som tidigare genomgått vaktmansutbildning och tjänstgjort under 12 månader på  minst 500 bt fartyg i minst närtrafik.

   

  14.1.3                      STCW – Vaktman -  Support level

  Efter en termin  ges de grundläggande yrkeskunskaperna och den säkerhetsutbildning som behövs för  första praktik     vaktmansbehörighet. 

   **************************************************************************

  • Källor:  (62+15)  innehåller  myndighetsbrev , ansökningar, certifikat ,intyg, beslut, förordningar rättshandlingar, EU-dokument , STCW –dokument .
  • Grundlagen , Merikoski (I + II)  samt utskrifter av olika  Internet  sökningsresultat  m.m.,

  Nämnda i avhandlingen juridiska bevisteman/ underlag finns i behåll hos författaren .

  Förevisas/delges på behörig begäran ! 

  Avsändarnas X och Y´s namn och gemensamma adress  framkommer i samband  med introduktions   e-/brevet. 

  UNQUOTE    

   

  ***************************************************************************

                                                                               SLUT  !

   QUOTE

  PS  SKADESTÅNDS KRAVET

  ·          Ett enskilt personligt arbetsavtal ,31.12.1996 ”Delägaravtal” ligger till grund för anställningen (nämnda finns i ”Begäran om rättelse” 31.1.2007 p. 5 bland bilagens” ISM” nr  9)   sk  småtonnagevatal 2:1  som grund för skadeståndsfakturan

    

  1.        Käranderederiets befälhavare X  ,aktieägare, löneanspråk  fr.o.m arbetsavtalets upphörande 1.9.2002 intill pensionering  1.4.2005  eller 32 månader a 3.316€/mån.  totalt som engångsbelopp  106.112€ (arbetsavtal för sjömän, bägge finns till påseende i Begäran om rättelse ,31.1.2007 p. 5  bland  bilagen  9.)

   

  2.     Käranderederiets vaktman, Y aktieägare, löneanspråk  fr.o.m arbetsavtalets upphörande  1.9.2002 till den  beräknade pensioneringen(63 år) 1.4.2009 eller 80 månader a 1622,85€/mån   totalt som engångsbelopp  129.828€

   

  3.     Käranderederiet Z fr.o.m 1.9.2002  till 1.5.2005, löneanspråk  intill fartyget såldes  eller 32  månader för 2 ställföreträdare  beräknad med samma minimum  lönegrund (3316+1622,85) som ovan p. 1+2  totalt som engångsbelopp  158.043 €

   

  4.     Sammanlagt yrkat minimum  skadeståndsbelopp  Summa  Total  Brutto  393.983 €  som är den skada käranderederiet Z  makarna X och Y gått miste om genom de lagstridiga behörighetsbevarndeförlusterna .      

  (Inga beräkningar gällande ev. innestående vederlags eller semester löner ,       ersättningar, ej heller ålderstillägg , är  med i uträkningen om ersättningsanspråket)

  UN QUOTE

                                                                SLUT

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

   

   

  2.          Resan med ss Indus över norra Atlanten  februari 1967 !

   

  < xml="true" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office" prefix="o" namespace="">Citat ur Sjömansboken /Merimieskirja ! 

  Ångmotorfartyget Indus , Mariehamn, OGJP ,

  2878 bruttoregisterton, 1800 indikerade hästkrafter , hemsidans innehavare då mönstrad  i oceanfart som 1 styrman , sjökapten X som  dokumenterat
  nedannämnd story för  följande resa
  15. 1.1967 -  14.5.1967  Europeisk och Oceanfart  . 14.5.67 avmönstringsort   Vallvik  , Bengt Johansson , fartygets befälhavare .
  • Naturlagarna
  Härefter kommer minnesanteckningar  som gäller en speciell resa som Ole , en kamrat från vår norska sjömans utbildningstid ,slutet av 60-talet,   begärde att jag skulle  delge  eventuellt intresserade läsare .  
   
  Jag sjökapten  X  ställer gärna upp genom att delge mina personliga minnen för allmänheten ur det glömda  och marginaliserade åländska ångmaskinfartygens  bibliotek  måhända litet skymd av  tidigare väldokumenterade segelfartygstraditioner  .
   
  • Noterar positivt att   under  januari 2011  har Åländsk Sjöfartstidning övergått till Ålandstidningen . En nätupplaga har skapats  där det tillsvidare finns en blogg         http://www.sjofart.ax/sv/tidningen  
    som kamrat Ole innehar . Där kan finnas ett och annat som kan bevara traditionen och kulturen över det snart förlorade sjömanskapet och den återstående åländska sjöfarten inklusive rese- hotellverksamheten. 
    

   Det kan kanske vara bra att balansera upp och få en reality check över hur det var  och egentligen ännu är till sjöss .   Naturlagarna kontra  människans litenhet ! Slumpen eller  Guds vilja ?

   • Åländsk enskild sjömansfamilj då

   Det var iallafall många som knäppte sina händer under filten i överslafen  i smyg   och  bad till Gud på denna resa !  Det gjorde jag själv , med hustru och två minderåriga  ,halv resp ett och ett halvt åriga. Jag tänker på min hustru som den åländska lojala sjömanshustrun in person ! Förresten idag säger hon just nu  till mig  : ”Det var just denna resa som gjorde att jag for till Vasa för att utbilda mig till sjukvårdare” – Hon visste inte hur försörjningen för familjen skulle annors ha ordnats … om !

   Det visar den oerhörda styrka på nära håll som  en enskild åländsk sjömansfamilj kan  mobilisera och ådagalägga inför  den  obekanta hotande framtid  som  ingen vet något om - oavsett global warming profeternas Kyoto  extrapolleringar av en klimatmodell  som inte ännu är bevisad !

   • Lastas liggande

   Vi lastade cellulosa balar i Norrland  .

   Fartyget var shelterdeckat ,som tur var .  Luckorna skalkades  med presseningar och kilar även på mellandäcket . Barrtä kilarna skalkades huvudet mot sjön på väderdäck. Ordern var alla cellulosa balar skulle lastas liggande på flatan . Vilket också var en nedärvd   visdomskälla –sjömanskap- som räddade last fartyg och besättning  från att gå under  !

   Jag skall förklara redan här  vad som var bra med det . 

   Om det kommer sjövatten in på mellandäck genom olika öppningar i däcket och cellulosabalarna blir våta sväller dom   tiofalt på höjden  eller mer . Det är som läskpapper som blir mättat av vatten  har sådan kraft att   en fartygsutsida kan tryckas ut  .Därför skall dom ligga . Principen är liknande den  när vatten fryser ,samma sak  det expanderar och spränger egentligen -oavsett  konstruktionens hållfasthet- 
   Balarna som det visade sig blev våta ,genom att bl.a dragrören på backen bröts av  i orkanen från väst, och vatten strömmade ned  .  I Portland fick amerikanska stuvargäng spränga loss dessa som stod som jättedomkrafter under däck  . Däcket var böjt  och deformerat.
   Det verkar som om jag  börjar gå händelserna i förtid .
    
   • Besättningen

   Överstyrman var Wiking Holmström , duktig med sextanten och tabellerna –skarp, en släkting till mig  med härkomst  från ”Kungens i Hulta”  .  , 2.styrman var Olof Bergman ,Esters pojken,  född och uppvuxen på Pungö  och sedermera flyttat till Svinö ,Espholm  och därmed i någon mån sentida  sommarstugegranne till mig . Bägge nämnda är avlidna – Frid över deras minnen ! Fina kamrater  ,stora personligheter  med tillägget humor särskilt den sistnämnde som flyttade till Danmark. Vad ”kul” vi hade under terapin ”marjapussi”  rundorna i mässen  medan  båten tappert  kämpade vidare med sitt uppdrag.. ”Att föra fartyg besättning och last säkert till bestämmelseorten ” -transportansvaret och lastansvaret, som ingår i  de  av befälhavaren undertecknade konossementen  .

   Chiefen hette  Lindblad från Åbo ,Försten Matts Mattson från Hulta, andren  Kokkonen från Pielavesi , stuverten Mowall från Lemland  , mässkalle Bror Lundberg   telegrafisten   Harry Janse´n…….  Jag har ingen crew list framför mig . Ej heller  är det meningen med denna kria  att  syssla med forskning varför jag inte heller gör något anspråk  om s.k. vetenskaplighet!
   Alla detaljer kan man inte taga upp - några vill man glömma , är dessutom glömt och förlåtet!
   • Bunkersjuka
   I princip höll vi på och stimmade  under hela Februari 1967 i motsjö mot hägrande Amerikat.
   Bunkersjukan  härjade  ….För den oinvigde är bunkersjuka  det faktum att  bränslet håller på att taga slut . Det sista  av bränslet sades ha varit i dagtankarna  då vi anlände Portland !
   • Fel rutt
   Vi valde  galet nog att navigera efter storcirkeln  mot   Portland, Maine  , New Foundland   från Lands End  sydvästra hörnet av England under värsta årstiden .Fatalt fel  således det måste sentida objektivt medges !. Fatal SEAMANSHIP Error.  
   Årstiden  motvinden  oddsen var emot – men det var före dagens Weather  Tracking System
   Telgrafisten tog emot Gale Warning , Storm Warnings på morse telegrafi .stup i kvarten
   All kommunikation skedde med  denna säkra metod .  ”dididadi”
   • Tumstock i maskin
   Fartyget som i alla fall var lastat med högt fribord  hade stora svårigheter att klara  av påfrestningarna .
   Jag vill minnas att det var en kolvångmaskin 1800 hki  som inte hade några driftproblem .
   Maskinfolket mätte med  tumstock  i  maskinrummet de delar som töjdes resp drogs ihop av fartygs rörelserna  . I mässen sade maskingänget ”idag har  avståndet mellan  flänsarna varit < xml="true" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" prefix="st1" namespace="">2,5 cm  i går var det 3,5 ” ….  Man kunde bara lyssna och intaga en muslimsk fatalistisk attityd . ”Im challa”
   På däck började båten i sin  tur spricka upp…  .
   • Båten går av ?
   På babords utsida  förom  bryggan  uppkom en spricka från däcksplåten nedåt i utsidans 12 mm skrovplåt.En spricka som jag fick i uppdrag att  mäta . Ett slags introvert hedersuppdrag
   Varje gång jag kom upp till bryggan mötte en allmera tagen befälhavare mig i bryggadörren  och  konstaterade . ”Det är ingen förändring ”
   Innan jag tog till orda  . ”Nej kapten - allt under kontroll ” Ingen förändring har inträffat sedan sist !  
   Sanningen var brutalt det omvända ,nämligen sprickbildningen fortskred i lodlinjens riktning  nedåt mot kölen  .    Det var en nödlögn som 1.styrman  for fram med  på goda grunder.
   Vi var rädda om vår otroligt  hyggliga och humant omtänksamme  befälhavare  . Han hade nog många sömnlösa  nätter  och dagar  bakom och framför sig  . Stuerten som bar upp mat 
   fick nästan taga allt tillbaka  till byssan - oätet.
   Befälhavaren , var av den människotyp som sällan eller aldrig  ses   med tjänstemannens  aura och integritet som också skulle ha passat  högt upp  inom  myndigheten  kommun eller autonomin .  Jag  jämför för mig själv- bara-  kandidaterna till dagens åländska lagting och kommunalval. Vad vet dom vilken erfarenhet baserar dom sina beslut på ?  ”Im challa”
   • Sprickan  stoppar
   För att i korthet hålla sig till denna sprickdetalj  och förklara hur båten inte gick av  ,var det enkla faktum att sprickbildningen  som andren Kokkonen försökte stoppa med att borra hål  framför - utan att lyckas, stoppade upp i förstärkt pånitat förband  ca två meter  nedanför  väderdäcket  . Nämnda förstärkning löpte  utefter sidan   långsskepps  och hade  ur fartygsbyggarens  synpunkt  fog för sig också i verkligheten.  Här ser man att, en  till synes onödigt , nitat skovdelsförbands betydelse  för skrovsäkerheten, genom seklers erfarenhet  göra rätt för sig i  skarpt , icke virtuellt läge.     
   Indus skrov var nitat  som tur var !
     
   • Vatten i rodermaskinrummet
   En annan incident under resan var att rodermaskinrummet blev vattenfyllt  genom att när vi
   tvingades kovända länsa undan tjugo meter höga vågor från väst slogs manluckan på akterdäck bakom poopen upp .
   På natten kl 1 kom en eldare från Pargas Palmgren helt coolt upp och stammande lakoniskt förklarade  ”ddddet är vvvatten i rrroderrummet !”  Jag hade vakten !
   Herregud !,det var droppen som skulle ha kunnat  göra verklighet  av begreppet  faderlösa och änkor .
   • Kovänder
   Denna kovändning  och länsande undan vind i 12 timmar  gjorde  nästan två veckar att  intaga
   enligt de astronomiska observationer som gjordes  dagligen ,middagshöjd  ”kolla kronometern”- nu  longituden, den  sista transporterade longitudsbestämmningen  från solen eller stjärnorna med loggen som distansmätare.   som gjordes
   Vi anordnade utmost emergency langning med pytsar  ,försökte få  skyddat  den likströms motor som drev  hydraliken solonoiderna    ”styrorder” av Arkas magnetstyrningen  från bryggan ,  genom inredningen  akterut ned i propellertunneldörren. Rena tillfälligheterna att  vi kunde styra  således ! undan de    40m/s   eller  orkan som härjade.
    Om båten skulle i det läget ha lagt bredsidan till eller lovat opassligt  skulle inget SOS nödmeddelande  ha kunnat sändas på500Mhz….didididaaaadidididaaaadidididaaaadididi……     från mitt i nord Atlanten februari 1967.
   Nya tegelstenar skulle ha travats vid mannen vid ratten  nedanför  sjöfartsmuseet   ovanför s/v Pommern i Mariehamn.
   Varvid denna historia om fortsättningen om pojkarna på Indus ej heller skulle ha  förtäljts.
   • EPILOG-   STCW 78/95  1.2.2002
   Tragiskt nog - anses  flera av  pojkarna på Indus  inte ”behöriga” att  syssla med  sitt gebit och livsstil  mera , på grund av  den "nya"    sjömanskapsutbildnings  agendan  STCW konventionen som  sentida  efter millenniumet år 2002  trätt ikraft –inklusive  undertecknad , som ej har behörighet att segla  ens som  lättmatros idag eller vaktman som det nu kallas!
   Det känns bittert att bli förklarad inkompetent  på grund av ett eller annat saknat intyg  eller  andra futiliteter  som Sjöfartsverket  och  Åland  kokat ihop antagligen av politisk oaktsamhet men, med samtycke via Ålandsdelegationen !
   Hur många yrkeskompetenta ålänningar har kasserats även i andra  sammanhang .Har Åland råd med ett sådant resursslöseri, bästa  läsare   
   Eller hur Ole  ?
   •                                                                         SLUT !
   • }}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
   •  
   •  3. Världens minsta lotsbåt  
   •  Vännen Göran från Kristinestad boende nuförtiden i Kumlinge, kom in häromdagen .Tack för ditt besök!  Hälsa Roger och Maggi samt Monika !
   • Roger var till en början sjöman ,seglade bl.a på våra fartyg  utbildades sig till befäl ,men är idag överläkare i Falun .En klar kontrast till Göran ! 
   • I  diskussionerna från kajutlampans sken  berättar Göran om rubr ämne :
   • "Denna farkost kom till under en tid då lotsarna levde ett farligt liv: Lotsarna var tvungna att ta sig ut till båtaran för att möta dem och hem igen med egen båt : Alternativet var var att någon annan av de få kollegerna och köra med verkets träkutter på bekostnad av sin egen  sömn .Trafiken in till hamnen var rätt intensiv i Kristinestad på den tiden varför sömn blev bristvara !  Detta var före kutterföraranas tid. Den egna båten som transporterade ut mig till fartygen blev då släpande efter fartyget  i en bogserlina. Eller på utsidan av fartyget . De första åren använde jag en träsnipa med en 5 hk Olympia som gjorde 7 knop. Eftersom det kunde bli upp till tre lotsningar per dag så kunde sammanlagd körtid med snipan bli närmare fem timmar.
   • Det blev långa timmar och jag började fundera ut hur man skulle kunna minska denna dödtid !
   • Resultatet blev i rubriken nämnda båt kallad "Snabben". Jag byggde den av vattenfast faner baserad på ritningar  som jag fick av Henry Lindström .  Med tanke på påfrestningar som jag visste båten skulle utsättas för ökade jag antalet spanter och använde tjockare faner.  Världens minsta lotsbåt har följande dimensioner: 4,1 m lång
   • och som bredast endast  1m .Motorn är en Johnson på 18 Hk,en rätt stark motor för sin tid .
   • Tack vare båten blev så smäcker blev den ovanligt snabb för sin tid.ca 30 knop 
   • Körtiden från lotsstationen på Högklubb till hamnen i Kristinestad gick nu på en kvart  som tidigare tagit drygt en timme.  Snabben var så lätt att istället för att ha den på släp kunde jag nu med hjälp av 4-skuret block och tallja fäst vid relingen, hissa upp mig själv och båt upp i luften  beroende av sjögång allt från en halv till 2,5 meter över havsytan.
   • Under de fyra år jag använde snabben   hände det en hel del incidenter som kunda ha slutat riktigt illa. Under en lotsning  med en såkallad shelterdeckare (med högt fribord) gick talajan av mellan  blocket och relingen så att just när jag skulle äntra lejdaren upp till fartygsdäcket från  Snabbens för . Blockets talja övergick i en tunnare kastlina som ej höll måttet   .Besättningen hade gjort fast endast kastlinan och ej själva taljan ordentligt .  Herregud!
   • Resultatet blev att jag och Snabben föll i vattnet  samtidigt som fartyget fortsatte med 12 knop !
   • Lyckligtvist  lyckades jag snabbt som attan kränga mig upp i Snabben som var "heldigvist" på rätt köl utan att sugas ner i propellervattnet :             
   •  
   • Sammanlagt gjorde jag cirka 150 lotsningar med Snabben mellan åren 1962-1965 .
   • När lotsarna vid Högklubb fick kutterförare sålde jag Snabben tillen bekant. Båten gick vidrae till andra ägare och efter närmare 40 år återsåg jag den och skänkte den till Kristinestads Sjöfartsmuceum.
   • Det finns en 8 mm filmsnutt på Snabben tagen av Gunnar Åsmus 21.augusti 1962 .då han   följde med på en resa med ms Berna av Höganäs . Resan gick med flislast från Kristinestad till Örnsköldsvik i Sverige " 
   •  Epilog  -  ur   skeppsdagböckerna:
   • Ovan en vanlig historia från det  idag  bortmarginaliserade sjöfartsområdet "kustfart" i Finland och Åland .
   • Nämnas kan att innehavaren av denna hemsidan körde i närmare tio (1960-1968) år  med ms Regina  och ms Kustvåg  på nämnd flistrad  med Gunnar som mäklare och befraktare.Det fanns en till mäklare som hette Luomala ! Hamnvakten Nisse -en oförglömlig personlighet !Göran som en av lotsarna  ,kanske 50 resor per år  .  Gunnar och hans  hustru Kaija som var kontorets allt i allo,  lever ej mera ! Frid vare över deras minnen ! Görans hem var som ett öppet alternativt hem till  vår familj som jobbade ombord ,  pappa ,mamma , 2 bröder, jag och min fru med småbarn i bland ,  samt "Kim" en colliehund . Det var en otrolig syn att se Göran komma forsande med 30 knop emot ,hissa upp sin Snabben   och hälsa  på sitt typiska kristinestadssätt "godmorron  kaptein"  i styrhytten för lotsning till hamns ! 
   • En historia som far förtäljde om , jag var ej ombord var denna resa bäst att tillägga !.
   • Kustvåg var lastad och avgick från Kristinestads hamn med 700 m3 flis (a´3,25 kr/m3) med Göran som lots . .
   • Ingen VHF fanns den tiden . Brodern Gunbert  skulle hämta Göran ute i havet vi uppgjord tid , och föra honom till lotsstationen. Ingen Gunbert och kutter syntes till , ombord tutades och gavs morsesignaler - Utan resultat .
   • Situationen var prekär, båten hade alltid bråttom för att komma till kvarnen först för att lossa i Ö-vik  i konkurrens , med två andra fartyg  Karlströms ms Österö och Brändstöms msIsolda från Torsholma .
   • Låt det vara sagt  , förseelsen  måtte vara preskiberat , Göran klädde av sig och simmade iland i kalsingarna mitt för lotsstationen vid Härkmeri linjen  och hämtade lotskläderna  resan därpå !  Allt enligt pappas usago , som ej kan stå till svars här i jordelivet !  Upptecknat av  Sjökapten X
   •                                                                          SLUT
   •  **************************************************************************************************
   • 4.        MORMOR !< xml="true" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office" prefix="o" namespace="">
   •  
   •  
   • HANNA  CHARLOTTA ,     1878-1969.
   • Föredraget  hölls på Söderlunds släktträff   möte  i Lemström   aug 2005  
   •  
   • Hanna föddes som nummer 6 av 11 barn till frälsebonden Johan Daniel och hans hustru Johanna Karolina ,  bosatta  på Södergårds i Hulta Sund.  Stället är också känt som kungens i Hulta kanske från notdragets "kungen" som ledde detta på den tiden viktiga näringsfång. 
   •  
   • Att föreställa sig för dagens ungdom och för den del äldre hur levnads betingelserna gestaltade sig för självhushållet i början av förra seklet är nog omöjligt.
   •  
   • Jag skall försöka ändå :
   •  
   • Hanna hittade sin make Karl August  från  Sandvikstorpet i Sibby.
   • Tidigaste anteckningen om detta ställe finns i kyrkböcker från 1856.
   • Där bodde paret i några år innan dom slog till och köpte Norrgårds i Kulla.
   • År 1909  den 5. februari  och betalade 15.000 mark till sågdisponent  Walfrid och hans hustru Rauha Alftan. Skattehemmanet No 1 i Kulla by .
   • Enligt till Ålands domsaga inlämnat köpebrev. 
   • Skattehemmanet utgjorde samtidigt ett mantal om 15.625-tiotusendels mantal  inom Kulla by i Sunds socken .  Kanske kan någon redogöra för detta nyckeltal närmare härstädes.
   • Lagfartsprotokollet har undertecknats av Rafael von Frenkell på häradsrättens vägnar.
   •  
   • Stället hade varit till salu flere gånger under 19-hundratalet .
   •  
   • Min kusin Jan ,(f. 1938) alltså  Hannas och KA s sonson (Gunthers pojke), skriver följande om Hanna :
   • Citat
   • Hej !
   • Som du ser av bifogad lagfart kostade Norrgårds 15.000 mark vilket på den tiden säkert var en betydande summa. Det var säkert ett stort steg för farmor Hanna och farfar KA.
   • Enligt min far Gunther (1908-1998) fick dom hjälp på flera sätt av Hannas kusin August i Träsk.
   • Hanna var nog en verklig krutgumma och hade stor andel och nytta för gården.
   • En period var Norrgårds i Kulla tingslokal för Sund ,Saltvik och Vårdö. Huset var fullt av folk hela dagarna. Det är klart att det mycket att stå i och ansvara för och att det var Hanna som drog det tyngsta lasset.
   • Bifogar också litet uppgifter om KA s farfar och far som kom till Sandvik från Brändö.  Gamla sandvikaren Johan Johansson måtte nog ha varit en tuffing.
   • Hälsn Jan
   • Slut citat   
   •  
   • Ett annat lösryckt citat från kusin Jans handlingar :
   • Hannas man,  KA som i början var med på galeasen Signe började fundera på annan utkomst . Då Norrgårds i Kulla blev till salu som ovan nämnt köpte KA och Hanna gården.
   • KAs far, alltså Hannas svärfar, var emot köpet och tyckte det var alltför riskfyllt .
   • Olof  , min morbror (1911-2003)bonde i Gesterby ,son till KA och Hanna mindes vad äldsten hade sagt ”vad sku ni till Kulla för och svält ihjäl”.
   • I varje fall flyttade svärföräldrarna, Karl Johan  och Erika Maria småningom till Kulla och tog med sig ett bostadshus som sattes upp på Norrgårds.  I dag står stommen kvar genom att virket användes till   bygget av ”Norrkulla” ett bostadhus som  Ka och Hanna flyttade till . Ägs idag av moster Ulrika ”Ulla” Mattson  som hyr ut det ,själv bor hon i Lemland tillsammans med sin sambo Roy ,bägge krigsveteraner hon som lotta han som  krigsman  i andra världskriget .
   • Heder åt deras uppoffring så att vi icke blev o bolscheviker .
   •  Bägge har avlidit  2010-2011,därmed  försvinner de sista centrala personerna  som fungerat som katalysatorer för olika familjebegivenheter.  Dock fortsätter den sk  Söderlunds "släktträffen"  vart tredje år . Senast på Kastelholm  i augusti  2011 då Gunilla ordnade med en uppskattad släktkrönika med släktens egna personalresurser som "skådespelare" inkl undertecknad X . Nästa träff blir  av augusti  2014  om orken och intresset bibehålls ?   Första organiserade träffen skedde på 70talet på initiativ av Brynolf .Ätten Klingspor släktboken samt  de 11 överlevande syskonen från Hulta 1800talets senare hälft  , ligger till grund för  bevarandet av traditionen och kulturen . Det finns mycket att forska om . Kom igen ! 
   •  
   • Annors kan man bara föreställa sig hur det var att leva på denna vackra men ensliga  plats som Sandvik.
   • Vi vet att KA inte hade möjlighet att gå i skola, men samma gällde för Hanna som var född i Hulta. Trots detta kunde båda läsa och skriva. KA dessutom som ”kommunalpamp” !
   • Sandvik såldes till Dönvik (Eklund) omkring 1915.
   •  
   • Några slutord från mig :
   • Jag försöker att föreställa mig  Hannas liv säg sommaren 1915 då morbror Gunther var då 7 år  ,morbror Olof  var 4 år  och mamma Gunborg 1 år . Mamma var ett år således . Jag kan bara jämföra med vår Denise s Alvin som är  i samma åldersklass. Barn fordrar full uppmärksamhet i dag ,med betoning på adjektivet . Numera finns även barnbarnen.  Teo och Simon
   •  
   • Men ,ett helt ställe skulle skötas trots barnen , Norrgårds i Kulla, ca < xml="true" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" prefix="st1" namespace="">104 hektar varav 22 ha odlat och 8 ha betesmark   . Höjet bärgas . Korna mjölkas ,korna betäckas och korna i sin. Moster Ulrika  f.1923  som lever  berättar från hennes dåvarande horisont kanske tio år bakåt men torde dock vara relevant .
   • Det fanns femton kor som skulle mjölkas , två eller tre mjölkdunkor skulle till mejeriet varje dag . Smör togs då från mejeriet.  Man malde mjölet själv egen kvarn, vete och råg samt havre till gröt. Mjölklikviden kom med jämna mellanrum och skötte om finansieringen av driften året om i tillägg till virke och lantbruks försäljningarna. 
   • Tre gånger skulle maten på bordet  morgonmål , middagsmål och kvällsvard.
   • Två eller flera tjänstepigor samt drängar främst från Finland skulle ledas och organiseras i effektivt arbete i självhushåll.  Man var en del av familjen .
   • Ulla som jag kallar moster berättade att man till och med delade sängkammare med pigorna. Moster Ulla har stilla avlidit april 2010   på ÅCS  . Jag besökte henne tidigare samma dag . Sambon Roy  blev i spagat på DE GAMLAS HEM  som jag och min hustru bistår i  saker gällande huset i Norrby. Bägge träffades för ett tjugutal år sedan  på sk veteranträffar ,efersom dom bägge var krigsfrontveteraner  från Karelen(Roy) och Hangö(Ulla) frontlinjerna som omtalats tidigare ovan..  
   •  
   • Det fanns 4 hästar , Primus , Vega ,Ulla, Balder   som skötte om gårdens transportarbete och jordbruksdriften  . Plogar , harvar ,åder, senare såningsmaskin och höbärgnings dito. Redskapen tillverkades och reparerades hemma.
   • Det fanns en smedja .
   • Spannmålen tröskades med slagor på barkade stänger med uppsamling undertill.
   •  
   • Hanna hann med allt och med bravur . Men hur  det fanns ingen tid för burn outer då- ej heller annan extra vagans.  Organisering och planering samt genomförande gällde – resultat i skörd ,mjölk, fiske , jakt , slakt och barnuppfostran . Varje Söndag i kyrkan – var mormors paroll. Jag minns  hur vi gick över ängarna mot Gesterby –Sundby till Sunds kyrka tillsammans  mormor och jag  kanske 8-åring…  Vi bodde i Norrkulla  mellan 1947-1952,då vi flyttade till ett egnahemshus Johannebo ,Jomala som kostade 1,2 miljoner gamla mark eller 12.000 FMk  eller 2000Euro.. 
   •  
   • Mormor fungerade som lungsotsbekämpare , rökare tydligen av bara farten, i hus inom kommunen som hemsökts av denna farsot .
   • Hon var alltså också anställd och deltidsarbetare i kommunen.
   • Den tiden fanns inget socialskydd . Varje bedömd behövande kom i princip  med mössan i hand till kommunalordföranden KA för att uppbära sin tilldömda blygsamma del av kommunens skatteintäkter. Enligt min kära nu levande (1923-2010) Ulla moster bjöd Hanna på kaffe.  Hanna var också givmild till sin natur . Hon skänkte färskt bröd ,råmjölk, potatis till hjälpbehövande utanför protokollet. KA blev utsatt i Tosarbybacken av ett attentat från
   • missnöjda  kommuninnevånare  . Han anskaffade efter denna incident en pistol  som han veterligen ej behövde använda "i tjänsten" s.a.s
   •  
   • Hanna bodde sina sista dagar på Norrkulla  på sytning tillsammmans med KA till 1946 då KA dog ,därefter ensam och allmän hjälpare åt sina barns telningar som studerade i Mariehamn . Mormor hjälpte min mamma som var dålig i nerverna . Jag minns när mormor kom och hälsade på –då blev det lugn och harmoni i huset i Johannebo . Mamma tilltalade aldrig sin egen mor i du form utan alltid i tredje person  .
   • Torsten Sundin pensionerad hantverkare ,golfkompis till mig på niohål gubbrundan ,måndagar ÅGK, Kastelholm kände tll att   Norrkulla byggdes med virke från Sandvik torpet .    
   • Norrgårds överläts till äldsta sonen Gunther  mot nämnt vederlag . Olof fick en parcell norrut inom gården ,som seden var då .Döttrarna giftes bort  och blev utan arvlotter i princip ,enligt dåtida sed..
   •  
   • Min mamma hittade pappa från Högbolstad 1937 han var sjöman och hade varit i Kanada som skogshuggare  hette Toivo  1908- 1975 utbildad sjökapten, innehavare av eget rederi tillsammans med sönerna.
   • Sista båten av ett knappt tiotal hette Anette, såldes  år 2005 till Saudier  och  fick namnet AL GHARBIAH CEMENT 1.
   •  
   • En sjöfarts era är till ände . Pension hägrar och ingen vill fortsätta shippingen. Jag själv blev utan papper år 2002 TILL ALL SLAGS SJÖTÄNSTGÖRING då en ny sk utbildningsreform genomfördes  kallades STCW .Saken har berörts ovan ( under punkt 1.)
   •  
   • Ett öde som också är bekant på Åland  inom numera EU  jordbrukets regelverk och mysterier, samt generations skiften där
   • Den yngre, inte heller här , lika villigt fortsätter en osäker jordbrukskarriär.Alternativen till försörjning  idag är. mera mångfacetterad till dåtidens  dräng eller sjöman för den obesuttne  . Kvinnorna gifte sig dåtida till  sin utkomst och försörjning. 
   •  
   • Jag minns att jag erhöll 150 mark i arvsskifte från mor tillsammans med mina bröder , Martin-41 ,Magnus avlidit -1985, och Frej-46 efter Hannas bouppteckning 1969. Göta som ärvde
   • Norrkulla fortsatte sin levnadsbana där ,var betalaren av mors avslott.
   • Pappa tyckte det var väl snålt !
   • Upptecknat  av Sjökapten X 
   •                                                              SLUT 
   •  ******************************************************************************
   •  
   • 5.          Slut  skrivet för ett tag om STCW-hörighetsförlusterna .
   •              HFD-beslut inväntas inom ett år från  16.4.2008        
   •  
   • QUOTE
   • HÖGSTA  FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN (HFD)< xml="true" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office" prefix="o" namespace="">
   •  
   • GENMÄLE  inbegärt av HFD Dnr 3846/2/07 gällande sjöbehörigheter som   besväranden  förlorat i samband med den s.k. STCW-konventionens genomförande 1.2.2002 i Finland. Delgivningsdatum  hos Tingsrätten i Mariehamn 17.3.2008  med 30 dagars fataljetid.
   •  
   • Ett skandalöst  beslut har fattats av myndigheten  år 2002 då kanske ”100 erfarna finska sjöfarare” förlorade sina behörigheter och därmed rättigheter att arbeta till sjöss , på grund av ett administrativt ingrepp i finska sjöfarares förvärvade rättigheter, medan andra länders sjöfarare inte befunnits ”gått miste” om sina motsvarande grundläggande rättigheter , överhuvudtaget , i samband med den internationellt överenskomna ,gemensamt och likalydande  STCW 78/95- konventionen som grund den 1.februari 2002. Finland har inte angett någon tillämpbar  laglig rättsgrund för sitt beslut varken år 2002 eller 2007 eller nu i utlåtandet 2008 gällande som  besväranden kan acceptera utgående från utlåtandet. Det enda Sjöfartsverket har konstaterat 22.2.2008 är att det saknades vissa ntyg i ansökningshandlingarna  i enlighet med ”1999- års trafikminister beslut  och att behörighetsbevis ej därför kan utfärdas . Makarna X och Y begärde om dispenser till vilket Sjöfartsverket påstår, närmast i en bisats, att det inte går ?  Makarna har begärt besvärsanvisning och anför besvär mot Sjöfartsverkets behandling av behörigheterna inför förvaltningsdomstolen.  Som laglig rättsgrund kan inte  nämnda sentida 1999-års  trafikministerbeslut representera ,(med lägre juridisk lagteknisk status än t.ex den ursprungliga sammankopplade 1997-års bemanningsförordningen) .Detta 1999-års trafikministerbeslut  saknar i motsats till 1997-års bemanningsförordning sanktioner eller någon som helst påföljds mekanism om man till äventyrs bryter mot nämnda trafikministerbeslut. Nämnda förordning och beslut  kallas med ett gemensamt namn  kallat i utlåtandet ”förordningen om fartygsbemanning”.
   •  
   • Bägge nämnda 1997- års bemanningsförordning samt 1999-års trafikministerbeslut saknar någon som helst hänvisning i sina ingresser om att EU-direktiven skall ligga till grund jämsides med STCW-konventionen.
   • Fråga: Har Eu-direktivet 2001/25/EG som omnämns i utlåtandet  implementerats  eller har detta följts då Sjöfartsverket handlagt behörigheterna ?
   •  
   • Besvärandens X  och  utredning utvisar att direktiven ej tillämpats genom att makarna  gått förlustiga sina behörigheter på grund av till synes petitesser och tolkningsfrågor  trots att bl.a. direktiven skulle ha gett behörighet  att fortsättningsvist segla mellan två fasta hamnar i kustnära resor .  Sjökaptenen som arbetat som befälhavare sedan 1994 på ms Anette 499 brt men med första befälhavarbefattningen år 1960 på ms Regina ,  nekades efter beslutet om avslagen (21.5.2002 behörighet/dispens) att  tjänstgöra på det mindre familje fartyget  i kustnära resor i manskapsbefattning som lättmatros.Detta bekräftat av sjöfartsinspektörerna i hemhamnen genom   den  sk ISM- auditeringen.   En otrolig förnedring  av det beprövade och erfarna  sjömanskapet  inträffade inför familjen och utomstående åsyna vittnen. En sak som känns i hjärtat  hos besväranden  och säkert  hos kanske ”100 andra  sjöfarande finländare” (företrädesvist bestående av ”äldre män”) som berördes  av denna  finska ”special” utbildningsreformiver kallad STCW.     
   •  
   • Motivet till att sätta finländskt ,åländskt sjöfolk på pottkanten kan makarna ej förstå ,enär sådant ej varit oundgängligt eller ens i något sammanhang från Sjöfartsverket uttalat  sjömanskaps- säkerhetsmässigt motiverat att draga in grundlagsenlig legitimitet och därmed i princip näringsförbud  för berörda och besväranden till fortsatt yrkesutövande eller näringsidkande .
   •  
   • Enligt grundlagsbestämmelser skulle det inte mera vara möjligt för Sjöfartsverket och/eller dess huvudman att genom nämnda 1999-års trafikministerbeslut beröva sjöfarare deras rätt till  arbete och försörjning.  Nämnda 1999-års trafikministerbeslut är inte grundlagsenlig eftersom myndigheten med denna som enda skakiga grund avlegitimerat sjöfarare och satt dem på landbacken utan besvärsmöjlighet eller delgiven besvärsanvisning .  Därmed skulle   1999-års trafikministerbeslut icke kunna  tillämpas av Sjöfartsverket åtminstone inte utan  att myndigheten tar konsekvenserna  för skadan som drabbat ”ex sjöfarare” bl.a. förlust av inkomst ,SPK-pension  i  makarnas fall sammanlagt runt 400.000€  sedan år 2002 tillsvidare enligt till ÅFD uppgivet ersättningsanspråk.     
   •  
   • Hur kan besväranden komma med ett sådant påstående och dessutom säga att det är skandalöst ? ”Förvaltnings tvistemålet” är,  alltefter som besväranden sätter sig in i detaljerna en otrolig härva av händelser dokument- lag- tolkningar som småningom klarnar när man kan skönja konturer av själva frågan om orsaken till behörighetsförlusterna .
   •  
   • Kontentan : Tvenne papper (Arpa-intyg och nödsituationsutbildning) som är tolkningsbara och tolkade av Sjöfartsverket med fri prövningsrätt till sin yttersta gräns negativt för sökanden och förment så viktiga  att ikraftvarande behörigheter upphör att existera  över en natt exklusivt för kanske  ”100 sjöfarande finländare” inklusive makarna!   
   •  
   •  Tillåt därför oss berörda besväranden , innehavare av beprövad  och väl dokumenterad erfarenhet till sjöss under 40 respektive 10 år , förvisso äldre sjöfarare, ålänningar  förklara för  Er högt värderade, juridiskt utbildade , högsta förvaltningsdomstolens ordföranden och ledamöter vad det egentligen handlar om !   
   •    
   • I inlagorna som besväranden inlämnat  till ÅFD och HFD kan  man taga del av  den enkät som  besväranden utfört genom Questionnary Sept 2007  . Resultatet av nämnda ovetenskapliga enkät har redovisats i nämnda inlagor.  Inget av de land som svarat , har någon enda sjöfarare  förlorat sina behörigheter
   •  
   • I tillägg har  ett fax sentida 17.jan 2008, sänts HFD  gällande hur t.ex närliggande  Sverige , Sjöfartsinspektionen ordnat det för sina sjöfarare som ansökt om behörighetsbevarande . Ingen hade förlorat något behörighetsbrev i Sverige ! Fråga: Är vi då < xml="true" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" prefix="st1" namespace="">100 st särskilt korkade i Finland ,(varav kanske 50 på Åland)  eftersom  resultatet av denna  internationella STCW- konvention och EU-gemenskapsregler tolkats så ojämlikt mellan  konkurrerande sjöfartsnationer som detta besvärsgenmäle och besvär med all tydlighet i  en tillsvidare ouppmärksammad finsk arbetsgemenskap och bransch  utvisar . Detta sagt efter det upprop som sjökaptenen haft i lokaltidningen  september 2007 på vägnar av de som blev kasserade.  
   •  
   • Besväranden har inte erhållit något svar på frågorna från Finland gällande nämnda enkät eller i efterpåföljande  brevuppmaning, men har via informell kontakt i Sjöfartsverket fått kunskap om att det rör sig om flera än ”100 seniorer sjöfarare” sagt som tröst åt undertecknad, i Finland som sålunda måste gå iland år 2002  på grund av behörighetsförlusterna  och därmed tvingats för all framtid, finna andra alternativ till försörjning . Ett oerhört resursslöseri har verkställts  på grund av  myndighetens försök till statuerande av exempel  och innehav av tolkningsföreträdet  och genom ägandet av nämnda  fria prövningsrättighet.  Besväranden visar på det senaste försöket 6.4.08 att erhålla neutrala upplysningar icke sekretessbelagda från Sjöfartsverket  , efter det att  tidigare försök 5.3.08  resulterat i avslag med hänvisning   §16 mom 3 i lagen om offentlighet  och bifogad besvärsanvisning     
   •  
   • Sjöfartsverket  nämner i sitt utlåtande  att vaktmannen ej presenterat
   • handlingar eller saknas:
   • 1 ) grundläggande nödsituationsutbildning som ingår i 1999- års   
   •      trafikministerbeslut    ,
   • 2)  passfoto som föreskrivs i 1997 års bemanningsförordning  
   • 3)  giltigt läkarintyg som ingår i förordningen om läkarundersökning.
   • Vaktman har ansökt om behörighetsbevarande i enlighet med 1997- års bemanningsförordning § 66 ,december 1999 och visat att hon fyller nämnda krav inklusive  nödsituationsutbildningen som omnämns där . Påpekandet om att det saknas passfoto och läkarintyg ,måste  betraktas som ohemult eftersom nämnda inlämnats i samband med ansökan år 1999 och frågan som nu gäller är nekat beslut gällande begäran om rättelse respektive nekad besvärsanvisning/besvärsrätt . Vaktmannen Y har därtill ansökt om dispens år 2002 när det stod klart för sökanden att intygen påståtts ej räckte till . Mot nämnda avslag har bl.a. begärts rättelse emot och besvärsanvisning hos Sjöfartsverket!  Något beslut gällande rättelsen eller anmodad besvärsanvisning för händelserna år 2002 har Sjöfartsverket  ej antingen besvarat eller ej medgivit. Ett nytt oanmodat av dem inflikat ”överklagbart” beslut har Sjöfartsverket själva tillverkat  år 2007   
   •  
   • Vidare gällande sjökaptens saknade handlingar omnämnt i utlåtandet  
   • 1) intyg över ARPA kurs enligt 1999- års trafikminsterbeslut
   • 2)ett passfoto som föreskrivs i 1997- års bemanningsförordning 
   • 3) giltigt läkarintyg enligt förordningen om läkarundersökning.
   • Sjökapten X har visat inför ÅFD och HFD att han fyller kraven gällande ARPA som kan ersättas och jämställas med sk plottingdiagram . I kustnära resor medges undantag och i STCW-konventionen  kan certifikat för sk Non Arpa Ships under limitations utfärdas. Att begära i detta läge  att det saknas passfoto och läkarintyg är inte sakligt eftersom dessa inlämnats år 2001 då ansökan om behörighet gjordes. Nu handlar det istället om rättelse, besvär över det som hände år 2002. Sjökapten X har också som nämnt ovan tillsammans med vaktmannen nödfunnet ansökt om  dispens hos Sjöfartsverket som enda sista tillbuds stående alternativ att få arbeta på eget fartyg  under ”viss tid eller till årsskiftet” då det bindande tidsbefraktningsavtalets sedan april 1994 tidsförlängnings option löpte ut  !   Sjöfartsverket avslår bägges dispensanhållan 
   •  
   • Makarna har inte ansökt  om något nytt behörighetsbevarande år 2007 eller,  här och nu ,men däremot begärt om rättelse i sak ,besvärsanvisning etc, för att kunna besvära sig mot sjöfartsverkets beslut år 2002.   Då torde inte passfoton och läkarintyg vara av nöden ! Lagda kort december 1999 och   2001 ligger i Begäran om rättelse , 31.1.2007  under punkt 2. ”Bakgrund” bilagen 3 &4!
   •      
   • Nämnda av myndigheten påstådda brister( ”Arpa” ,”nödsitutionsutbildning” ,”foton” ,”läkarintyg”) inser makarna så småningom alltefter som utredningen fortskrider  är inte, av den kategorin ”förbrytelser” att  sjöfarare skall kunna förlora sin behörighet till sjöss oåterkalleligt i enahanda befattning och därmed försörjning .
   •  
   • I 1997- års bemanningsförordning finns stipulerat i § 63 över de enda sanktioner som Sjöfartsverket har till sitt förfogande ,efter hörande av part, för att kunna återtaga på viss tid eller för evigt finländska sjöfarandens behörighetsbrev. Inget av innehållet i nämnda katalog kan tillämpas på makarna  hur man än   vänder och vrider på  saken!    Trots detta har behörigheterna för makarna indragits eller upphört att existera år 2002 ,med hänvisning till 1999-års trafikministerbeslut , dessutom utan att nödfunnet kommentera att inget beslut i begäran om rättelsen levererats sökanden  , eller att anmodad besvärsanvisning ej meddelats desamma .
   •  
   • Sjöfartsverket har överstigit sina befogenheter också genom återtagande av tidigare beslut mot parts medgivande och därmed inte använt sig av god förvaltning .
   •   
   • Sjöfartsverket har i sitt utlåtande till HFD opreciserat skrivit att man följer STCW-konventionen och Eu-direktiv  genom  verkställighet i ”förordningen om bemanning  ,besättningens behörighet och vakthållning” ..”Sjöfartsverket har behandlat Nordlunds som andra sjöfarare”  
   • Till detta genmäler makarna : Hur vet vi det när inte Sjöfartsverket ?
   • 1) beslutat någonting om begäran om rättelse daterad 31.1.2007 
   • 2) gett  någon lagenlig anmodad besvärsanvisning daterad 14.1.2007 
   • 3) så att besvären mot Sjöfartsverket  kunnat prövas  i lägre instans
   •    
   •  
   •                          Mariehamn  , 16.4.2008
   •                   Sjökapten X    matros Y      rederi Z
   •  
   • Nedanstående bilag härrör från STCW-utredningen(Rättelsebegäran-  
   • ÅFD -HFD inlagor)som genmälet ovan berör och ligger därmed till
   • grund som belägg och stöd för  genmälets slutliga  argumentation.   
   •  
   • Bilag A  ansökan om besvärsanvisning 14.1.2007
   • Bilag B  utdrag sida 1 och 2 ur Begäran om rättelse , rekommenderad 31.1.2007
   • Bilag C  Sjöfartsverkets nekande till att leverera  anmodad besvärsanvisning  30.1.2007
   • Bilag  D Sjöfartsverkets utlåtande via tingsrätten till ÅFD ,16.4.2007
   • Bilag  E  Sjöfartsverkets 5 år sentida ,beslut gällande sjökapten ,14.4.2007
   • Bilag  E   Sjöfartsverkets 5 år sentida, beslut gällande vaktman   16.4.2007
   • Bilag  F   Sjöfartsverkets  beslut  om  avslag  bl.a dispensanhållan  21.5.2002
   • Bilag  G   Makarnas dispensanhållan  ,11.5.2002
   • Bilag  H   Eu-direktiv  gällande nationellt erkännande av certifikat
   • Bilag   I    Eu-direktiv  gällande  att Arpa motsvarar Plottingdiagram
   • Bilag  J   STCW-konventionen Annex 1 gällande  Non Arpa Ships
   • Bilag  K  Eu-direktiv  gällande undantag  i kustnära resor med
   • mindre havsgående fartyg ,samt minimikrav för manskap .
   • Bilag   L   Uppropet i Ålandstidningen. Sept /2007
   • Bilag   M   Brev  till Sjöfartsverket gällande upprepad begäran om ” kopia på allmän handling”      
   • daterad 6.april 2008.
   • Genmälet överlämnas till tingsrätten personligen tillsammans med
   • nämnda bilag ,medan  genmälet utan kopior e-postas till HFD   
   • bägge likalydande  innan 16.april 2008   kl 1615 då fataljetiden löper
   • ut. Besväranden önskar HFD e-post kvitto på att genmälet kommit
   • HFD tillhanda !                             
   •         TACK ! Hälsningar från Åland   & Trevlig sommar !       
   •  

   •                   UNQUOTE  


    **********************************   
    21
    Kommunikation före julen 2011 och i mellandagarna vs.
    sjöfarande sk. krackofarare men det oaktat medborgare och deras rederi , X-Y&Z och de 30 lagligt valda lagstiftarna i parlamentet   och maktutövarna i regeringen på Åland

    QUOTE                                                        
   Hej!
    
   Ert mejl har vidarebefordrats till ministrarna Johan Ehn och Roger Nordlund samt till lantrådet.
    
   Mvh
    
   Monica Lindqvist

    
   Marina Sundström
   lantrådets sekreterare
   Ålands landskapsregering
   PB 1060
   AX-22111 Mariehamn
   Tel: +358 (0)18 25371
   Fax: +358 (0)18 25381
   E-post: marina.sundstrom@regeringen.ax>>>z.shipping@aland.net> 2011-12-27 11:19 >>>
    
   För vidarebefordran till dem det berör !
    
   Hej,
   År 2008 i januari  skickade vi ett brev till Ålands landskapsregering gällande åländska sjöfarares utbildning .
   I nämnda skrivelse som jag klistar in nedan   hade vi några frågor som ej blivit besvarade av den förra regeringen .
    
   I tillägg bifogar jag nu i detta email  de aktuella fallen mera konkret med juridiska påståenden om hur certifieringen de facto skedde inom vår familj
   samt beskriver vi också hur myndigheten "skötte" om att paragraffartyget blev i princip odugligt i utrikestrafik.
   Allt , skedde ("affärsbromsarna") under en tvårsperiod (2002-2004). Före det hade rederiet varit i gång med fartyg från år 1960 med eget folk ombord utan PROBLEM ! 
    
   Ytterligare , har vi vänt oss till Ålands Landskapsregering i frågan om diskriminering  i  januari 2011,vilket meddelande också klistras in nedan.
    
   Kanske kan Ni bekräfta mottagandet av  detta e-mail 
    
   Gott Nytt Sjöfarts År 2012
   Rederiet Z , och  sjökapten X  matos Y
   UNQUOTE

   QUOTE
    
   Älands landskapsregering  (5.1.2008) 

   Politisk åländsk ödes- sjöfartsfråga , STCW-certifiering

   Ärende :

   Presidentens förordningar gällande yrkeshögskoleexamina i samtycke med LR .

   Ålandsdelegationens utlåtande för det senaste förslaget till förordningen från JM 19.8.2005

   Fråga:

   Har den utsedda myndigheten, eller någon politisk ansvarig brutit mot andan i överenskommelserna med riket genom att inte beakta Eu-direktiven , STCW-konventionen och/eller sjöfarares beprövade sjöfartskompetens gällande sjöfarares utbildning ,certifiering och vakthållning när det gällde myndighetens negativa beslut i att ej bevilja de ansökta STCW certifieringarna om behörighetsbevaranden trots sådana möjligheter funnits , som närmare visas i bifogade " Sjöfartsfrågor" hos undertecknade bl.a. sjökapten och vaktman ?

   Mariehamn, 5.jan 2008

   g.m.  X

   Bilag : Konfidentiellt "Sjöfartsfrågor"

   omnämnda i ärendet : samtyckeförordningen och JM brevet till ÅD samt HE 62 ,157/2007vp

   UNQUOTE

   QUOTE

   (24.1.2011)

   Hej,

   Jag visar på "dispensärendets" vidare utveckling ,som Du kanske kan delge dem det berör.

   Som vi huset ser det handlar det definitivt om åländska politiskt obundna frågeställningar till sjöss
   som egentligen har sitt ursprung januari 2008 då vi ställde frågor till LR .

   Från början handlade det om att vi blev av med våra behörigheter 2002 samt avslag på våra ansökningar om avsteg från av finnarna tolkat STCW 78/95 regelverk såatt vi åtminstone skulle kunna fullfölja det till årsskiftet 2002 bundna tidsbefraktningsavtalet , T/C...

   Bägge hade lång sjöpraktik  den ene över 30 den andra 10 år främst på egna båtar under
   1960-2004 ,som framkommer i vårt "klagomål" nedan till KM och numera efter visst navigerande "diskrimineringsnämnden" som tydligen är den myndigheten och ligger under
   inrikesministeriet  . Sedan är det en annan sak om ärendet är sas.  klago-besvärs- gillt ?

   Vi går i alla fall ut ifrån att Åland hör till nämnda nämnds jurisdiktion .

   Jag kommer att visa på  utvecklingen av ärendet  in due course !

   mvh,

     X och Y  samt Z

   UNQUOTE

   KONFIDENTIELLT  nedanstående   10 sidor av 27

   bifogades,
    
   LAGTINGET  , före Julen 2011  och en redigerad upplaga till Ålands Landskapsregregerings sekreterare
   som besvarade  e-posten ovan i mellandagarna  Tack för sentida bekräftelse !


    SKADESTÅNDSLAGEN

   Enligt 3 kap 2§  är  ett offentligt samfund  skyldigt att ersätta skada som förorsakats genom fel eller försummelser vid myndighetsutövning. Ansvar föreligger för samfundet om de krav blivit åsidosatt som med hänsyn till verksamhetens art och ändamål skäligen kan ställas på fullgörandet av åtgärden eller uppgiften.
   Har skadan orsakats uppsåtligen, utdömes fullt skadestånd, om det ej av särskilda skäl prövas skäligt att skadeståndet nedsättes.
   Käranden har nedan ,schematiskt delat  in  a)stcw- och b)solas-fallet i följande  centrala bedömningar ;
   1. Ansvarsgrundande faktorer  ,föreligger vårdslös handling?
   2. Orsakssambandet,  föreligger adekvans ?
   3. Skadebedömning, har käranden skadats ?
    
   1.           ANSVARSGRUNDANDE  FAKTORER   

   a)     Stcw- fallet
    
   1.a.1    ANSÖKNINGSDOKUMENTET  AVVISAS  TROTS GODKÄNNANDE AV 4  TJÄNSTEMÄN VILKET ÄR ETT UPPENBART GROVT TJÄNSTEBROTT EVENTUELLT UPPSÅTLIGT  EMOT  NORMAL FÖRVALTNINGSVERKSAMHET OCH  DÄRMED OCKSÅ EMOT GOD FÖRVALTNING EFTERSOM  DET  VAR RIKTAT MOT  MEDBORGARES FORTSATTA  FÖRSÖRJNINGSMÖJLIGHETER VIKET  SJÖFARTSVERKET  MÅSTE HA INSETT
    DET LAGSTRIDIGA TILLSTÅNDET  ÄR PÅGÅENDE    
              Sjökaptens  X  Arpa-67 intyg med diarienummer13134/12/01 - S27.12.2001   har godkänts  två gånger ”28/01 2002 (Tiitinen/Lindsröm) och 11/9.2002”(Gustafsson/Varala) genom tjänsteanteckningar ”OK” i svarandens egna bedömda stcw dokumentunderlag för  relevant stcw-95 behörighetsbevarande . År 2001 i december  har svaranden således  sakligt och klart ,  för egen hand ifyllt ”OK” för Arpa-67 med daterade underskrifter i besluten  . Kärandens befälhavare har , således uppenbart, gränsande mot helt säkert , fyllt de av svaranden  avsedda minimikraven redan initialt  i sin ansökan daterad 26.12.2002inom fristen  som förutsattes enligt svaranden  i Stcw-95  gällande minimikraven för Arpa-67 intyget  för sitt bevarande av sökta Stcw-78/95 II/2 sjökaptensbrevet.
   ” Trafikministeriets beslut  (1019/99)  § 6   Förnyande av behörighet för däcksbefäl  
   1)   Intyg över   genomgången Arpa-kurs ,eller om han eller hon saknar intyg  ,ha visat sin färdighet vid en läroanstalt eller enhet som tillhandahåller sjöfartsutbildning ,
   2 ) Brandsläckning för befäl (STCW-95 A-VI/1-2  och A-VI/3)
   3) Radioperatörs behörighet ”, sk General Operators Certificate  GOC
   4) Förstahjälp…

   ”Vissa av intygen kan vara över 5 år gamla ”
    Dessutom  har , de övriga ansökningsdokumenten   som svaranden anmärkt på i kärande-dokument-ansökningshandlingen ,26.12.01 och skrivit  ”puuttuu/ saknas ,levererats och bekräftats per fax (2.)  inför tredje person (JK) ,gällande  GOC-00 , Brandsläckning-00” , passfoto och  läkarintyg ,därmed i målet visas vara inlämnade.
   Käranden  visar  därmed  att det är uppenbart att det nekade stcw-95 behörighetsbrevet för sjökapten II/2  skulle ha kunnat förnyas om svaranden handlagt ärendet aktsamt .   

   Trots klagomål till justitiekansler , rättelsebegäran och besvär i förvaltningsdomstolen bl.a påpekanden om detta , uppenbart av svaranden ,  Arpa-67 intygs  ovannämnda godkännade , av sammanlagt 4 st svarande tjänstemän   har svaranden i efterhand genmält sig annorledes och emot tidigare ovannämnda grunder ,   upprepat  nekat  sjökaptens  Stcw –95 behörighet med  ovannämnda trafikministeriebeslutet,  punkt 1, gällande saknat Arpa-intyg  som grund , av för käranden okänd  anledning ? Svaranden har trots ovanstående fakta ,  hävdat i sten i tillägg , på ett grovt vårdslöst eventuellt uppsåtligt sätt , att  ett Arpa-intyg  , lakoniskt , i sina genmälen  och i enlighet med nämnt trafikministeriebeslut , skall  inlämnas  innan  sjökaptensbehörighet stcw-95  II/2 , kan beviljas . Fråga : Uppenbart ,kan inte  svarandens ansvarige tjänsteman  läsa sina egna  tjänsteanteckningar och de styrkta grunderna före ett nekande för käranden existentiellt beslut tas.    Svaranden har de facto uppenbart godkänt  Arpa-67 intyget  daterat 21.1.2002  och   11/9 2002   (!), som  visats  ovan  i oavvislig skriftlig dokumentation som kommit käranden till del .   
   I en omröstningssituation gällande  ett kollegium likt , svarandens avgör normalt flertalets  åsikter beslutets innehåll  .  Om  4 stycken svarande tjänstemän visat och har åsikten att  Arpa-67-intyget  är  godkänt , kan inte  i rimlighetens namn , resultatet bli motsatt  genom  att svarandens i främsta rummet, byråchef  plötsligt ändrar åsikt  , ryggande från de  godkända certifierings prövningen av grunderna , så att  Arpa-67-intyget   blir  ogiltigt .  
   Texten  i trafikminiseriebeslutet   och jämförelsen  nedan gällande olikbehandling (1.a 2.) med ett Arpa-84-intyg , ger ej heller någon för käranden legitim vägkost eller road map till nekandet  .  
   Enligt Merikoski II  , sid  109, gällande disciplinära ärenden ,visas här som stöd för kärandens argumentation i princip , gällande Förvaltningsverksamhetens yttre former , vid omröstning i beslutande kollegium avgörs ärenden i viss rang  som  avgör beslutet företrätt av flertalets  åsikter !  

   Eftersom käranden framfört upprepade skäl till förmån  utvisande  svarandens olikbehandling (1.a.2)  av behörigheten för kärandens befälhavare , skall svaranden visa  trovärdigt och uppenbart , varför kärandens befälhavare är inkompetent  att ej erhålla sin sjökaptens II/2 behörighet godkänd , i sk omvänd bevisbörda. Det räcker då ej åtminstone legitimt för käranden , med att hänvisa till ett upprepat  mantra om trafikministeriebeslut. Varför har inte  skälen som käranden visar i detta mål ,nedan nämnda , till kärandens befälhavares fördel ,ej , antagits in i verktygslådan  och prövats av svaranden före nekande avslagen getts , uppenbart blott och bart i kraft av sin fria prövningsrätt och ägande av tolkningsföreträde ? Var svaranden okunnig om  dem , , Eu-direktiven (1.a.5) samt stcw (1.a.6) , eller om god förvaltning (1.a.7)  , men oaktat undvek  att använda sig av dem av underlåtenhet eller av eventuellt uppsåt. Därmed vållande oåterkallelig ekonomiska skada för käranden genom tjänstebrottet  ,och menet  för kärandens allmänna förtroende för  svarande myndigheten ,inklusive  den kränkte sjökaptenen  i fråga , som på så snöpligt sätt faller före mållinjen och måste avsluta sin 30 –40 åriga , långa karriär till sjöss , som entreprenör med beprövad arbetserfarenhet ,och som egenföretagare/befälhavare,  captain/owner  i shippingbranschen , utan klagomål eller omvänt ,   som skulle kunna ge de enda i Finland rättsligt sett, lagliga sanktioner  i enlighet  med (1256/97)  bemanningsförordningens §62 §63 eller sjölagens bestämmelser(694/94) kap20 § 10, om befälhavarens avskedande från sin befattning  , om  att gå förlustig sitt  behörighetsbrev  för viss tid eller för gott .   Trafikministeriebeslutet (1.a.8) som svaranden åberopar , har heller inte några egna  bestämmelser om sanktioner överhuvudtaget i texten! Var käranden eller personalen istället  misshagliga på något ostyrkt sätt  ? Allt tyder på det . Det återkommer käranden till nedan  i brottsbeskrivningen! (4.1)       

   1.a.2.  OLIKBEHANDLADE  ANSÖKNINGAR OM BEHÖRIGHETSBEVARANDE ÄR ETT GROVT BROTT MOT  GRUNDLAGEN  OCH/ELLER  LIKABEHANDLINGSLAGEN   VILKET SJÖFARTSVERKET  MÅSTE  VETA
   DET LAGSTRIDIGA TILLSTÅNDET ÄR PÅGÅENDE
            Käranden  har därtill av en slump fått reda på  att stcw-95 behörighet beviljats  på ett  olikbehandlat  med liknande  ålderstiget  t.ex ”Arpa-84 intyg ,samt Palok-85,GOC-00  saa merikapteeni II/2 , puuttuu 1 kpl passivalokuva ” , 19/9 2000” (L.V.(J.A) R.G.)” på förövrigt mindre meriter än kärandens här nämnde, tillsvidare anställde  sjökapten som enligt ovan innehade (1.a.1.)   ”Arpa-67 ,Brand-00 ,GOC-00”.  Dokumentintygen  bekräftades per fax  till justitiekansler i samband med det av JK begärda genmälet till klagomålet till dem som käranden tillställde hösten 2002. Med mindre merit menas kärandens t.ex Brand-00 , och den arbetserfarenhet som  befälhavaren hade  Sjökapt –71 jämfört med  ovannämndes-75 Arpa-84  

   Ett faxmeddelande sändes på GSM på resa mellan Norrköping – Dalsbruk vid Utö   till svaranden  23.4.02  visar att  aktuellt fall Capt/owner mv Carina I , uppmärksammats av kärandens befälhavare  samtidigt som  ansökningsdokument sändes  och framtida planerna  avslöjats  gällande  kommande pension mm .  Samt att  fortsatt behörighet  skulle diskuteras inom verket ! ?  

   Återstående mätbar skillnad kvarstår, mellan nämnde sjökaptener som kan objektivt mätas är då, efter alla dessa ”förhandlingar”, om man på något diskriminerande sätt utgår från respektive personers hemorter  . I övrigt  handlar det om närmast identiska dokumentintyg !  Bägge  var beprövade och hade arbetserfarenhet , sk Captain/Owner  den ena med eget fartyg registrerad i Malta , den andra med fartyget i Mariehamn. Det som  skiljer väsentligt är  dock resultatet  av svarandens handläggning av  de  tvenne jämförda ,stcw-95 certifierade ansökningarna , den ene röd ,den andre grön !

   Svaranden har uppenbart olikbehandlat kärandens  ansökan om stcw-95 behörighetsbevarande på  olaglig grund !
   .    
   1.a.3.  VAKTMANS  Y  DOKUMENTINTYG OCH DÄRMED BEHÖRIGHET  AVSLÅS
   MED  TRAFIKMINISTERIEBESLUT SOM GRUND  SOM I SIN TUR   SAKNAR  LAGSTÖD  OCH DÄRFÖR ETT UNDERLÅTENHETSBROTT NÄR SJÖFARTSVERKET  TILLÄMPAR  TRAFIKMINISTERIEBESLUTET I OND TRO
   DET LAGSTRIDIGA TILLSTÅNDET ÄR PÅGÅENDE   
         När det gäller matrosens påstått saknade  grundläggande nödsituationsutbildning  har hon lämnat in  sådana dokument  den   20.12.1999  som stipulerats  i bemanningsförordningen   inom år 1999 och i övrigt i Eu-direktivet (1.a.5) och i övrigt följt svarandens eget cirkulär Dnr 1/00/98 som via Finlands Sjömans Union r.f. medlemsblad haft skilt upprop om , och därmed   fyllt minimikraven om utbildningen   för bibehållande av  Stcw    95      behörighetsbrev för sökta vaktman II/4. Passfoto och läkarintygen har inlämnats. Eftersom käranden framför rimliga skäl till förmån och svaranden  ej  tillämpat  nämnda giltiga regelverk som förligger för kärandens matros/vaktmans fördel ,  handlar det om omvänd bevisbörda  där svaranden skall visa , varför man ej  tillämpat  nämnda så att vaktman II/4 behörigheten därmed kunnat bibehållas . Varför har inte svaranden  bedömt kompetensen    och därmed beprövad dokumenterad arbetserfarenhet  med  bemanningsförordning , stcw , minimikraven i Eu-direktiv mm.mot sk. ”kadaverbehörighet”, före avslaget , som dessutom saknar laglig grund(1.a.8). Svaranden måste vid äventyr avslaget varit utan grundlagsstöd , på anfordran  ,senast inför rätten, ansvara för och    visa , helt säkert ,att  kärandens vaktman  varit  inkompetent  och olämplig till arbete , i ansökt behörig befattning tillsvidare , respektive  för viss tid , vid ansökningstillfällena gällande stcw-95 ansökan 20.12. 1999 och/eller vid dispensansökan 11.5.2002 .
   Svaranden  måste , vid äventyr i såfall  även hänvisa och styrka till  vilken  paragraf och vilken  förseelse som åberopas när , en eventuell  behörighetsförlust ,skulle vara tillämplig  gällande  behörighetsförlusten i för viss tid eller för gott sanktion  som t.ex omnämns i bemanningförordningen  eller nekande av dispensen (1.a.4.) som också  regleras i  samma förordning.  

      Svaranden har också här  uppenbart  avslagit  ansökan  olagligt utan saklig grund.
      
   Bemanningsförordningen (1256/97) § 66 ” Bevarande av behörighet .Den som under 36 månader har tjänstgjort  i en befattning som motsvarar ett behörighetsbrev för manskap enligt denna förordning och som genom sin erfarenhet uppenbart är förmögen att sköta denna befattning och som har grundläggande  nödsituationsutbildning har rätt att få ifrågavarande behörighetsbrev till den 31.deceber 1999.
   § 45 Nödsituations och sjukvårdsutbildning . Av besättningsmedlemmar som tilldelats uppgifter som ingår i fartygets alarm  lista fordras grundläggande nödsituationsutbildning i enlighet med de uppgifter som tilldelats”

   1.a.4.  OLIKBEHANDLADE  DISPENSANSÖKNINGAR  VILKET ÄR ETT EVENTUELLT UPPSÅTLIGT BROTT EMOT KÄRANDEN OCH EMOT JÄMSTÄLLDHETS- LIKABEHANDLINGS PRINCIPEN  SAMT EMOT  LISSABON  AVTALET    DET HANDLAR EJ OM NÅGOT MISSTAG  UTAN ÄR SYSTEMATISKT    LAGSTRIDIGT  OCH PÅGÅENDE BROTT
           Berörda personer sökte om dispenser  i maj 2002 efter det information från svaranden  om avslag på behörighetsbevarandena  nått käranden tidigare. Nämnda dispensansökningar avslogs vilseledande  genom påståendet i informationen  senare samma månad av svaranden.  Käranden har därtill av en slump år 2010, fått reda på att dispenser kan beviljas .”Dessvärre”, för käranden återigen, på ett olikbehandlat sätt med  helt säkert mindre  meriter än t.ex. kärandens  sjökapten. Fallet  gällde en funnen  ”Finnish Administration Dispensation” ,gällande en i riket född mansperson-59 , som innehade inrikesbehörighet  för ”Deck Officer Domestic Trade”  beviljades enligt bemanningsförordningen (1256/97) dispens av svaranden den 25.3.2004  för  tjänst på ett passagerarfartyg  i östersjöfart ,Deck Officer II/2 enligt för det ifrågavarande bemanningscertifikatets krav  i 6 månader  med upp till 30- 60 personer  i ett  Solas  segelfartyg . Eftersom svaranden  olikbehandlat  dispensansökningar  handlar det om omvänd bevisbörda  så att svaranden skall visa  trovärdigt  varför kärandens befälhavare ej erhållit  nämnt undantag genom att göra  sannolikt att  befälhavarens ansökan kasserats på sakliga .Olikbehandlingen består uppenbart i att  kärandens befälhavare  hade vid dispensansökningstillfället, giltigt oinskränkt stcw-78 sjökaptensbehörighet  från år 1971 , innehade beprövad arbetserfarenhet i sin anställning tillsvidare , för det sökta individuella fartyget från år 1994, innehavare av  dokumentintygen  för  stcw-95 för tjänstgöring på eget mindre lastfartyg (under 500 Brt ) i kustnära resor ;  gentemot  den helt säkra svarande dokumentationen om den i riket födde  som innehade  två års  inrikesbehörighet och därmed en kortare arbetserfarenhet som befäl , Deck Officer Domestic Trade från 25.3.2002 ,  före hans dispensansökan beviljades ,25.3.2004 av svaranden , på  ett passagerar fartyg underkastat Solas regelverk (”Special Purpose Ship Safety Certificate in accordance with 1.6 of the Code” ,,,”Sail training ship Baltic Sea and North Sea Trading Area” .) Det framgår dessutom ej vederbörandes  övriga meriter som ej var uppgivna på dispensen  gällande t.ex  Arpa ,brand eller GOC utbildningar?  Det enda  som kan anses skilja är större brutto  för  kärandens paragraffartyg  499 Brt (52 m x9 x3) mot jämförande 277Gt (48mx8x3)  för  det jämförda objektet  och  de för nämnda personers hemorter . Enligt kärandens bemanningscertifikat 892/98 , (Gustafsson) fordrades det dessutom  endast skipper II/4 (således en lägre grad än ansökta deck officer II/2)  och  Ordinary Seaman vaktman  II/6 (en lägre behörighetsgrad än ansökta vaktman II/4)  för att vara befäl respektive manskap för dispens och eller behörighetsbevarande som behörig på det dispens aktuella kärande fartyget.   Det väsentliga  är dock att dispensansökningarna  också i detta sentida upptäckta fall år 2010  visar  att röd färg uppenbart  hamnar på Åland , medan grön färg placeras i Finland , som skulle tyda på  en märklig  favorisering för  den gröna färgen (100%)  , sett  mot det empiriska , i all enkelhet här, med bevis redovisade  utfallet av behörighets- och dispensfrågorna.

   Svaranden har uppenbart olikbehandlat    kärandens dispensansökning !

   Sekundärt , anförs  nedan gällande a) stcw 95 certifieringsprocessen;
    

   1.a.5.  EU-_DIREKTIVET  HAR EJ PÅ ETT VISUELLT ELLER GODTAGBART TILLVÄGAGÅNGSSÄTT IMPLEMENTERATS  I FINLAND OCH ÄR  OAVSETT IMPLEMENTERING ELLER EJ ETT BROTT MOT GEMENSKAPEN NÄR DET GÄLLER NÄMND BRIST I CERTIFIERINGSPROCESSEN  FÖR BÄGGE KÄRANDEN     VILKET ÄR ETT PÅGÅENDE LAGSTRIDIGT TILLSTÅND
              I  EU direktivet (2001/25/EG)  som  svaranden ej visat vara tillämplig under sin myndighetsutövning . EU-direktivet är  inte omnämnt i ingresserna varken /eller , till tidigare nämnd  bemanningsförordning eller trafikministeriebeslut ) , och/eller i  svarandens myndighetsåtgärder . Det  finns  i direktivet  omnämnt  miniminormer som  kärandens  personal uppfyller . I tillägg finns  det undantagsbestämmelser.  Gällande t.ex Arpa simulator utbildning   kan  detta i avsaknad enligt EU-direktiven   substitueras med sk plottingdiagram utbildning . Den förra  digitalt utförd den senare analogt  .Bägge radar utbildningssystem är som synes är godkända. Det  handlar i korthet om  fartygs säkra navigation till sjöss t.ex i nedsatt sikt, så att närsituationer som leder till kollision skall kunna undvikas.  Eftersom svaranden inte  på  ett godtagbart sätt visat käranden att EU direktivet ingår i verktygen ,eller i beslutsförandet ,  för  avgöranden i behörighetsfrågan  är bevisbördan omvänd  så att  svaranden därmed  skall på ett helt säkert sätt ,  visa  att  man  har implementerat och hur man tillämpat  nämnda  till kärandens fördel  gällande behörighetsbevaranden , innan avslagen kungjorts och verkställts  . Om  direktivet ej implementerats  föreligger ett brott mot  fördragsavtalet  som kan beivras inför kommissionen . Om däremot , oavsett implementering eller ej , miniminormerna är funna förmånligare för käranden i direktivet  än i nationella förordnanden , har käranden rätt att få Eu regelverk tillämpat  av svaranden , som  därför som yrkats ovan har bevisbördan  varför inte direktivet tillämpats i myndighetsutövningen. Om Finland däremot tillämpar strängare  antagningskrav  för bibehållande av  behörigheter i utrikesfart  handlar det omvänt om  olikbehandling eller diskriminering  av eget sjöfolk gentemot  konkurrerande      medlemstater.
   Fanns nämnt  direktiv  implementerat  före 1999-års utgång är en särskild fråga för vaktmannens del  eller  före  1.2.2002 för befälhavrens del ,  i Finland ?  Ifall  det ej varit t.ex för vaktmannens del i kraft , före nämnd deadline som nämnts   §66 i bemanningsförordningen har det varit uppenbart  svårt för nämnde att  i efterskott  bli  mött av  en strängeringen som  hävdas i sten  av svaranden genom sitt trafikministerbeslut  som dessutom ej kan härledas ur en lag. Svaranden har som visas ensidigt ryggat  sitt rimliga jämfört med  EU direktivet ,  från sjölagen härlett  förordningsbeslut gällande kravet om minimifordringar ,   med ett ställföreträdande , ihopkopplat trafikministerbeslut ,subjektivt  till nackdel , för käranden vilket ej  är  tillåtet  enligt förvaltningslagen .                        

   1.a.6.   STCW- KONVENTIONEN  KAN  UNDANTAGA  ARPA UTBILDNING VILKET  SJÖFARTSVERKET KUNDE  HA  TILLÄMPAT TILL BEFÄLHAVARENS FÖRDEL INNAN  NEKAD BEHÖRIGHET ELLER NEKAD DISPENS FÖR BEFÄLHAVAREN  UTFÄRDADES   
               I  Stcw – konventionen ref A1 /V/3.02 24.sept 1996, Annex 1,  (Standards  of Training  and Certification , Watchkeeping Convention –78 )  som senast 1. feb år 2002  skulle  utvidgas  genom en reform på minimiutbildning för sjöfarare  kallades  STCW 78/95  finns det  undantag   . Bl.a  gällande att Arpa utbildningen kan bortses från  men då skall en remark under sk limitations införas i det personliga behörighetsbrevet vid äventyr denna utbildning  saknas. Också i detta fall påstår käranden att det handlar om placeringen av bevisbördan  där svaranden skall visa varför inte  nämnt förfarande använts i myndighetsutövningen innan fri prövning  tillämpats  negativt.     
       
   1.a.7.  FÖRE FRI PRÖVNING OCH TOLKNINGSFÖRETRÄTT BESLUT FATTATS AV SJÖFARTSVERKET MÅSTE GOD FÖRVALTNING  TILLÄMPAS  FÖR ATT UNDVIKA  SANNOLIKHETEN OM  EVENTUELLT UPPSÅTLIGT PÅGÅENDE BROTT  
            God förvaltning , förutsätter enligt käranden,  att svaranden före , fri prövning skett , måste beakta  kärandens besättnings grundlagsenligt  garanterade  rättssäkerhet  för sin försörjning i utrikesfarten  , som ett minimum kriterium , före besluten om avslagen i saken träffats. Svaranden , måste  kontrollera kvaliteten i avslagen  om det finns  omständigheter  som är till kärandens fördel , före  negativa ensidiga beslut tas .  Svaranden  har  icke använt sig av  nämnd godtagbar förvaltningsmetod när det gäller de nekade legitimationerna  för  sjöjobb i utrikesfart subjektivt  för sjökapten och matrosen  i detta skadeståndstvistemål . Kollektivt  kan ställas frågan om  hur  många äldre sjömän som gick förlustiga  sina behörigheter i Finland   med  stora negativa ekonomiska följder och ännu större sociala men för berörda.   1.a.8.   TRAFIKMINISTERIEBESLUTET  ÄR EJ  GRUNDLAGSENLIGT  OCH  ÄR DÄRFÖR  ENLIGT GRUNDLAGEN ETT UNDERLÅTENHETS BROTT SOM SJÖFARTSVERKET ELLER KOMMUNIKATIONSMINISTERIET SVARAR FÖR OCH  DÄRMED OGILTIGT  EFTERSOM  SJÖFARTSVERKET  TILLÄMPAR  DETTA  SYSTEMATISKT OCH KONSEKVENT  GÄLLANDE KÄRANDEN  ÄR ETT PÅGÅENDE LAGSTRIDIGT TILLSTÅND      
              När det så gäller kärandens personals lagliga  rättsäkerhet  saknas  den eller är bristfällig , också rent formellt genom att   trafikminiseriebeslutet ej t.ex. klart och tydligt  kan härledas avgränsat ur sjölagens 1 kap §8  mom 3 &4 .  Ett sådant , utan laglig grund trafikministeriebeslut har  för käranden ,som ett kodord och mantra , legat i fatet för svaranden ,gällande de nekade behörighetsbevarandena .Det  finns det därtill stadgat i grundlagsordning bl.a. § 107 att ett sådant beslut ej skall  tillämpas. !
   Ingen i finländsk medborgare skall åläggas av staten  något krav som ej är  lagligt på förhand  förankrat  i en lag. Detta , måste också gälla  ålänningarna och därmed käranden !        
          
   1.a.9.  UPPLYSNING FRÅN SJÖMANSREGISTRET OM STCW AVSLAGEN 2002 HAR UPPREPAT UPPENBART FÖRVÄGRATS KÄRANDEN   VILKET ÄR ETT BROTT EMOT  HANDLINGSOFFENTLIGHETEN OCH FREE INFORMATION ACT (FIA)
         Käranden har också fåfängt försökt erhålla upplysning  från svaranden , gällande en potentiell utredning om  den påstådda olikbehandlingen inom verket , bl.a   genom en neutralt hållen skriftlig ansökan  till svaranden och därefter i avsaknad av svar ,  besvärat sig  i förvaltningsdomstolen  till vilket  svaranden  genmält att det ej finns sådana uppgifter i sjömansregistret och /eller att dessa nekade upplysningar handlat om sekretess ? Kärandens avsikt var att statistiskt klarlägga åtminstone för sig själv ,om det i praktiken förekommer diskriminering  av nationella minoriteter för sjöfarare med åländsk bakgrund gentemot de i riket födda.

   1.a.10. INGEN ANNAN FLAGGSTAT HAR  AVSLAGIT  BEHÖRIGHETER  FÖR SINA SJÖFARARE UTOM FINLAND  SOM  FÖRSÖKER MÖRKA  SAKFÖRHÅLLANDET  GENOM ATT SJÖFARTSVERKET KONSEKVENT OCH UPPENBART TREDSKAR  MED  BEGÄRD  HANDLINGSOFFENTLIGHET
             Käranden har också  vänt sig med enkäter till andra jämförbara EU- flaggstater och även lokalt i pressen . ”Ingen har förlorat någon behörighet” , var kontentan av svaren , som inkom inom utsatt frist år 2007. Finland besvarade enkäten  med att sådana upplysningar ej fanns .

   1.a.11. BRISTERNA I DETALJERNA I DET LAGSTADGADE SJÖMANSREGISTRET GÄLLANDE HANDLINGSOFFENTLIGHETEN ÄR TJÄNSTEUNDERLÅTENHETSBROTT  GÄLLANDE ATT FRÅGAN HUR MÅNGA SJÖFARARE SOM FÖRLORADE SINA BEHÖRIGHETER I FINLAND I  STCW 78/95 CERTIFIERINGSPROCESSEN  INTE KUNNAT BESVARAS PGA ”TEKNISKA ORSAKER” AV SJÖFARTSVERKET
            Enligt  direktivet omnämnt ovan och  sjöfartslag ( 1687/99 § 17) och rätten för enskilds medborgares  upplysning gällande sk.  handlingsoffentlighet    skall sådana  upplysningar ges  sökanden  dvs  nuförtiden  käranden , utan tredska. Vad önskar svaranden dölja i sitt  sjömansregister ?
    Enligt  stcwRef.A1 / V / 3.02  sept. 1996 , Annex 4.; skall svaranden föra en databas innehålla för att vara godkänt som ett minimum , här kallat  sjömansregister  av vilka några stcw- minimikrav vilka skall kunna identiferas citeras  : ”1. Status of Certificate : valid ,suspended , cancelled ,reported ,lost ,destroyed   Competency details 3.  STCW competency , capacity, funktion , level of responsibility ,endorsements limitations” . mm    Då duger det ej med att besvara förfrågningarna 12.10.2007,
   ”We don´t have such information separetely collected in our seamn´s register”   (head of seaman´s division Hagerlund)  om man  följa  stcw konventionen till ”punkt och pricka”

   1.a.12. OBEROENDE UTREDNING FRÅN SJÖMANSREGISTRET  OM PÅSTÅENDET OM OLIKBEHANDLING / DISKRIMINERING ÄR NÖDVÄNDIG OCKSÅ FÖR BEVARANDET  AV  ALLMÄNHETENS ALLMÄNNA TILLIT TILL  SJÖFARTSVERKET OM HUR  BEDÖMNING  SKETT ELLER SKER  GÄLLANDE BEVILJANDE AV  BEHÖRIGHETER - DISPENSER FÖR  EN NATIONELL MINORITET  I FÖRHÅLLANDE TILL  MAJORITETEN I FINLAND ELLER TILL  ANDRA FLAGGSTATERS SJÖFARANDEN SOM TÄVLAR OM  FRAKTERNA PÅ EN ALLTMER KONKURRENSUTSATT  SHIPPING ARENA     
             Till synes, innan en tillförlitlig, kompetent, professionell utredning , oberoende, kan realiseras, kvarstår frågan  om Finland har behandlat sina sjöfarare strängare , godtyckligt eller , olikbehandlat i stcw 95 certifieringsprocessen  totalt sett , än jämförbara konkurrenter. Rederierna tävlar i såfall  med ett sk ”stcw-handikapp” om frakterna  på den internationella marknaden .Vem  har beslutat att finska rederier skall ha det svårare och dyrare att operera sina fartyg än konkurrenterna och varför ?  I tillägg ligger den åländska faktorn, nationell minoritet  obesvarad  mellan i riket födda och  ålänningar ?  Alltså ,det är fullt möjligt och troligt att Finland  i kraft av sina av käranden uppfattade med lakonism tänkande svarande tjänstemäns kollegiala och hierarkiska ”system” inom ,eller i ,eller utom gränsen för laglighet  parat med olika  privata ideologier  och personliga åsikter sannolikt uppsåtligt kan  diskriminera/olikbehandla  en hel folkgrupp  dvs sjöfolket  på sätt som ovan  beskrivs.  Sjöfarare är ingen samlad  eller stark  grupp  i samhället  därför  finns ej heller någon  samlad  åsikt i denna tabubelagda fråga om kapital, gällande monopolets myndighets nu förtida ageranden ,  om den inte råkar sammanfalla med fackets intressen!  Drar myndigheten numera fackets progressiva linje . Hur många inblandade svarande tjänstemän allmänt sett, är fackligt aktiva eller passiva medlemmar i  kärandens f.d.  arbetstagarmotpart medlemsregister. Kan t.ex upplevda ”oförätter” från tidigare duster på arbetsmarknaden , sett ur fackets synpunkt , nu  tagas revansch för ,”lagligen” under ”myndighets paraplyet ”  ?        

   1.a.13.  KLAGOMÅL FÖR ETT ÅR SEDAN DIREKT  VIA E-POST                                  TILL KOMMUNIKATIONSMINISTERN  OM OLIKBEHANDLINGEN OCH DISKRIMINERINGEN  AV ÅLÄNNINGAR GENTEMOT I RIKET BOSATTA   SOM ARBETAR TILL SJÖSS   
              Käranden har i december 2010  klagat till svarande ministeriet  över  olikbehandling/diskriminering när det gällde dispensfrågan  mellan Åland och Finland den tidigare nämnda som sk nationell minoritet   ,medan  frågan om olikbehandling  vid certifieringsprocessen gällande behörighet  tillställdes  justitiekansler strax efter nekandena, hösten 2002  . Ministeriet har ej besvarat  klagomålet  som bifogas detta käromål  för kännedom. Om , tingsrätten  har befogenhet  i saken  yrkas ,för  att påståendet om  olikbehandling i detta mål , skulle  bli tekniskt klarlagt  och därmed  underställa och emottaga  och pröva svarandens  argumentation och beslut  som en del av    käromålet.  Det är säkert en grannlaga uppgift att  finna  konkret upplysning ur svarande sjömansregistret  , men enligt (1.a.11.) on  skall sådan  upplysning kunna ges utan  undanflykter hit eller dit !   . Svaranden  har inte på något synbart sätt varit intresserad eller behjälplig att skingra dimmorna  utan tredskats med  handlingsoffentligheten som visats. Därmed kvarstår uppenbart misstanken om  brott mot jämlikhet ,likabehandling eller diskriminering  !         


   -----

   b) Solas fallet

   Kärandens  Z  paragraffartyg  har av svaranden omtolkat  fartygets brutto år 2004  som de facto varit en oväsentlig ändring  eller futtig  4 %  . Svaranden har  inte  använt sig av en god förvaltning även  i detta fall. Eftersom svaranden obefogat påtvingat kärandens paragraffartyg att  följa solas regelverk med stora kostnader som följd.      

   1.b.1. VÄSENTLIG ÄNDRING I BRUTTOT VISAR SIG VARA EN OVÄSENTLIG ÄNDRING  
         Det gäller  omtolkningen  i april 2004 av kärandens paragraffartygs brutto som ”väsentlig ändring”  , har svaranden ensidigt  beslutat om saken till kärandens nackdel utan att höra med käranden eller  haft  en definition  (som de facto efterlyses i förordningen § 23) klar för sig vad väsentlig ändring innebär innan beslutet fattades.
   Svaranden har ej heller  ändrat  sitt beslut  trots att nämnda sk substantial variation  omnämns rättelsebegäran som en väsentlig faktor att bedöma.

   1.b.2. DEFINITION  OM VÄSENTLIG ÄNDRING I BRUTTOT  FUNNEN SENTIDA VILKET MEDDELATS RIKSÅKLAGAREN  SENTIDA  SOM PÅGÅENDE  OUPPKLARAT  OLAGLIGT TILLSTÅND  GÄLLANDE ÖVERTOLKNNGEN
            Käranden har ,sentida  inhämtat  kunskap om att  det finns en definition  över hur väsentlig ändring i bruttot  skall tillämpas i praktiken  Sådan väsentlig information  måste även svaranden  sitta inne med  och tillämpa i sin verksamhet , före sina beslut i detta specifika fall , vid äventyr det handlar det om vårdslöshet underlåtenhet i myndighetsutövning och därmed emot god förvaltning.
   Ändringen 23 i fartygets 569 brutto var således av oväsentlig art eller ca futtiga 4%
   ( 23/569x100=4,04217 %) eftersom  ,det av  käranden  funna dokumentet Amendment till TC-69 ,Tonnage konventionen -82 ,  visade att ändringen ej är väsentlig om den är mindre än 10% i fartygets brutto. Nämnda oväsentliga ändring  har ej ens påståtts  inverka på fartygets sjösäkerhet eller besättningens säkerhet ,av endera part . Det handlade om  en vidlyftigt upprätthållen petitess som undanflykt  för svarandens egna misstag  som enkelt kunnat  bortses ifrån . I likhet med de nya ägarna  som 2005  återinförde anmärkningen om  499 Brt  i det nya mätbrevet . Myndigheten  har återtagit sitt grundbesiktningsbeslut från år 1996 ,  övertolkat  paragraffartygets brutto i sitt  beslut som dessutom visar sig vara underkastat  fri prövning år 1996 och 2004. Båten har således  genom svarandens försorg och vårdslösa övertolkade myndighetsåtgärder emot god förvaltning , under finsk flagg tillfälligt varit ett solas fartyg  från april 2004 till  april 2005  under sitt  byggt –73 i  Holland , över i övrigt trettioåriga strävsamma  fartygsliv  som lastdragare !  Ett år !      

   Amendment  
   ---
   ”Variation in gross tonnage that is deemed substantial
   "3A. For the purpose of determining whether a ship that has undergone
   alterations or modifications is a ship to which, in accordance with
   paragraph
   (2) of Article 3 of the Tonnage Measurement Convention, that Convention
   applies, a variation in the gross tonnage of such a ship shall be deemed to
   be a substantial variation if the gross tonnage of the ship is measured under
   these Regulations and the variation in the gross tonnage, expressed as a
   percentage of the gross tonnage of the ship before it underwent the
   alterations or modifications, is not less than 10 per cent.".
   ---
   Sjöfartsverkets förundersöknings utlåtande (Wihuri / Autere) till Centralkriminalpolisen  23.2.2007 211/311/2007 , i anledning av målsägandens brottsutredningsansökan  om tjänstebrott  på initiativ av  nuvarande käranden  citat fr. sid.2 i utlåtandet.

   ” IMO  utfärdade 14 nov 1993 en resolution A.758(18) med rekommendationer om antecknandet av dräktigheterna enligt Oslo konventionen i det internationella mätbrevet.  

    Övergångsbestämmelserna ingår i skeppsmätningsförordningen 23§ Enligt 1. mom. tillämpas 1969 års skeppsmätningskonvention också på befintliga fartyg . Enl.3.mom behåller fartyg sina ursprungliga dräktigheter så länge det inte undergår sådan ändring eller ombyggnad som innebär en väsentlig ändring av dess bruttodräktighet när på fartyget tillämpas andra internationella  konventioner eller nationella föreskrifter och bestämmelser som gäller tillämpningen av dem ”

   Sjöfartsverket följde rekommendationerna i IMO:s resolution”

   Det betyder enligt käranden  att  en rekommendation  från IMO  slår undan kärandens rättigheter  eftersom det i förordningen §23  talas om att väsentlig förändring i bruttot  skall ha skett  innan  nämnda klausul raderas.  Vilket  visas vara en   relevant omständighet i Amendment ovan.   

   Förundersökningsmaterialet gällande Jur Lic  , advokat emeritus, G. L.´s utlåtande till centralkriminalpolisen , 19.6.2007  bifogas (9 sid) i sin helhet  vari G. L. bl.a. utreder väsentlig ändring begreppet  sett med en advokats arbetserfarenhet och dennes juridiska kompetens synpunkt. Citat fr sid 2  
   ”Tidigare` bruttoregisterdräktighets` rättigheter, bibehålls så länge som fartyget icke undergår sådan ändring eller ombyggnad som medför väsentlig ändring i bruttodräktigheten”  

   Svaranden har  bevisbördan  i att  trovärdigt förklara varför ej regelverket  användes fullt ut så  kärandens paragraffartyg kunde  få fortsätta  som ett paragraffartyg  eftersom dåtida starka skäl  förelegat  visat nu sentida  genom den av käranden funna definitionen.
   Om en gång kriteriet  väsentlig ändring fanns i  skeppsmätningskonventions förordningen §23 hos svaranden  , förpliktigade det  svaranden att reda ut  den detaljen  och   värdera  om  paragraffartyget  hade undergått sådan väsentlig ändring i bruttot  som inverkat på sjövärdigheten och säkerheten för besättningen    före solas beslutet  fattades  19 april 2004 i kraft av en rekommendation.

   Svaranden har inte följt god förvaltningssed  genom att underlåta  nämnda prövning före  det negativa myndighetsbeslutet fattades på en rekommendation som dessutom  visar sig kunna ersättas av  IMO Resolution A.791(19)  gällande tolkningen hur ISPS Solas XI-2  kan  undantagas ända upp till 1600 gross ton !.                    


   2.         ORSAKSSAMBANDET  

   Myndigheten har förorsakat kärandens skada i sin myndighetsverksamhet  som är adekvat  och det är rimligt att lägga detta till grund för skadeståndsansvaret i enlighet med skadeståndslagen.      

   Kontrollfråga : skulle  skadan inträffat  även om  handlingen inte  utförts av myndigheten i eller utanför sin verksamhet :Uppenbart  Nej !  Eller med andra ord , käranden kunde ha fortsatt med sin näringsverksamhet till sjöss tillsvidare eller för viss tid eller i fritt val,  på det sjösäkra och trygga beprövade sätt  med sin  dokumenterat beprövat arbetserfarna besättning som  skett sedan år 1960 om inte  svaranden satt käppar i hjulet , dels a) så att  kärandens besättning tvingats avsluta sina arbeten år 2002 ,på grund av svarandens  myndighetsåtgärder ,dessutom med ett yrkesförbud i bagaget , för att ersättas med ställföreträdare , samt  slutligen nödgades sälja sitt mindre  paragraffartyg i kustnära resor  år 2005 som efter b) svarandens  omtolkning , 9 år i efterhand år 2004 ,av bruttot till sk. väsentlig ändring ,och därmed  förblev det tidigare paragraffartyget  logistiskt (ISPS+ Exemption Certificate)  sett , omöjligt att  sysselsätta  under rimligt försvarbara normala  konkurrensdugliga  betingelser varken  i nationell eller internationell  trafik.    

   UNQUOTE
   ...............................................................................
   Kommentar : stcw skada 163k e  solas skada 193k e eller sammanlagda skador lumpsum  356k e-
   -slut-
   ******************************************************************************************
    22    APELL  TILL MYNDIGHETEN  OM  RÄDSLA. .PK.
       
   REDIGERAD FORM  gul text  är insatt efteråt markera för förtydligande  och PIK läsbarhet!
    
   QUOTE
   ----- Original Message -----
   From:  X
   Sent: Saturday, February 04, 2012 5:17 PM
   Subject: Fw: Polisen ,glöm politisk korrekthet ,nu handlar det om medborgares rädsla ... !
   ----- Original Message -----
   From: X  
   Sent: Saturday, February 04, 2012 4:52 PM
   Subject: Fw: Polisen ,glöm politisk korrekthet ,nu handlar det om medborgares rädsla ... !
   Korrigerade adresser ...
   ----- Original Message -----
   From:x
   To: tony.asumaa@lagtinget.ax ; christian.beijar@lagtinget.ax ; petri.carlsson@lagtinget.ax ; brage.eklund@lagtinget.ax ; torbjorn.eliasson@lagtinget.ax ; anders.englund@lagtinget.ax ; anders.eriksson@lagtinget.ax ; karl-johan.fogelstrom@lagtinget.ax ; john.hilander@lagtinget.ax ; igge.holmberg@lagtinget.ax ; gunnar.jansson@lagtinget.ax ; harry.jansson@lagtinget.ax ; axel.jonsson@lagtinget.ax ; runar.karlsson@lagtinget.ax ; sara.kemetter@lagtinget.ax ; ake.mattsson@lagtinget.ax ; mika.nordberg@lagtinget.ax ; carita.nylund@lagtinget.ax ; mats.peramaa@lagtinget.ax ; jorgen.pettersson@lagtinget.ax ; katrin.sjogren@lagtinget.ax ; roger.slotte@lagtinget.ax ; torsten.sundblom@lagtinget.ax ; danne.sundman@lagtinget.ax ; wille.valve@lagtinget.ax ; gote.wine@lagtinget.ax ; roger.nordlund@lagtinget.ax ; britt.lundberg@lagtinget ; viveka.eriksson@lagtinget.ax ; roger.jansson@lagtinget.ax ; peter.lindback@ambetsverket.fi ; gunilla.camell@regeringen.ax ; gun-mari.lindholm@regeringen.ax ; veronoca.thornroos@regeringen.ax ; carina.aaltonen@regeringen.ax ; fredrik.karlstrom@regeringen.ax ; johan.ehn@regeringen.ax ; marina.sundstrom@regeringen.ax ; aland.tr@om.fi ; aland.la@om.fi
   Sent: Saturday, February 04, 2012 4:33 PM
   Subject: Fw: Polisen ,glöm politisk korrekthet ,nu handlar det om medborgares rädsla ... !

   ----- Original Message -----
   From: X
   To:  Y
   Sent: Saturday, February 04, 2012 2:46 PM
   Subject: Polisen ,glöm politisk korrekthet ,nu handlar det om medborgares  rädsla för  kriminella våldsmän på ÅLAND , strosande "understimulerade" runt om i kvarteren i jakt på uppiggande events -upplevelser med katastrofliknade följder för  vanligt hederligt folk      !

   Internt e-dokument  , från frågvist  medvetna Ringvägenbor  !!     

   Ålands Lagting , Ålands Landskapsregering , Ålands polismyndighet , Länsstyrelsen ,domstolsväsendet , KRP mfl

   http://newsmill.se/artikel/2012/02/01/d-rf-r-drabbar-g-ngv-ldet-malm

   Vi läser återigen  i gammelmedian (GM) gratis på nätupplagorna , att  det börjar bli habert att "gå hem från krogen ensam" ,samt att  gangstrar ,vad annat ," muddrar hemmen medan folk sover" ... länsar kylskåpet .Vad är sanningen bakom den tyvärr också härstädes av skibenten ,mfl. uppfattade ,  politiskt korrekta (PK) åländska samlade rättssäkerhets fasaden ?  Gullar man och relativiserar allt vad man förmår , med brottslingarna på Åland sas.  bakom kulisserna ??    Vad gör polisen ,åklagaren ,domstolarna ,lagstiftarna ,regeringen för att möta Olle i grind rent konkret .  Är det övervakningskamerorna  som skall rädda  befolkningen från konkreta rån överfall med pistolen  i byxlinningen. Tala klarspråk med oss innan  det är för sent  . Gå ut samlat i MEDIA  avge försäkringar till  medborgarna -återtag territoriet med kraft och  utan PK sneglande  ..  Vad hade som sagt hänt, om pappan i familjen vaknat upp  för att undersöka varifrån "ljuden från kylskåpsdörren" kom . Hade det då betraktas som "provocerande" för nämnda gangstrar  så att tex. "respekten"  inom gruppen  om dom nu var flera ?,  skulle upprätthållas med påföljd att  husets herre i yrvaket tillstånd blivit knockad direkt eller misshandlad inför familjen - eller skulle dom ha schappat .Det är den stora frågan för pappan frun och barnen för all  framtid .Varför intervjuar inte GM nämnda familj  för att få fram rätta känslan och frustrationen med tanke på exemplets makt . För en gångs skull chefredaktörerna  stig ned till verkligheten bortse från  eventuell kränkning av  enskild kriminells "integritet" . För engångsskull  ha egna värderingar  bortse från neutraliteten precis som när det gäller Mark Jonas  Pekkas gratis propaganda  som varande social liberal i likhet med chefredaktörens tillträdesförklaring på en av  lokalblaskorna för kanske 7 år sedan ? . Den andra är genomsyrad av nämnda politik från "annons till dödsrunan".    Undra på att nämnde  erhöll 60% i valet  som ett mycket udda självstyrt område inom republiken !  Pratnerskap mellan män i Finland eller drygt 600 par gentemot  1,5 miljoner heteropar . Åland av alla skämmer ut  sig   och foget hos SF Hakkarainen blir därmed bekräftat . Vad slags samhälle får vi när undantaget  ersätter normen under stående applåder från GM gammelmedian härstädes::     

    Var fjärde tjej , (det kan ju vara dottern din - eller hur ,hon vågar nog ej vittna om nämnda "systematiska trakasserier" av skam och missriktad pedagogiserad pk   - ens vid middagsbordet i sitt eget hem ,  i skolan på Åland ), i en annan förfärande tidningsnotis , blir utsatt för samma saker som skett i Sverige s PK under åratal  i mutikulti- skolan  där svennehora ,luder och svenne banan , fikus mm är vardagsmat i umgänget på i skolgården . I Finland skjuter man kamraterna  i brist på  verbal kapacitet....inte heller att föredra .  Ingen dristar sig att  se "kejsarens nya kläder" syndrommet , med tanke på den överhängande från GM risken att bli förklarad främlingsfientlig  och rasist typ SD eller SF ! Finns liknande symptom här på Åland ? Troligen ,men  small is beautiful - eliten håller ens  ...och  förpliktigar att bibehålla skenet uppe,  så  berörda stoppar huvet´ i sanden likt strutsen !!  "Det är inte mitt bord" !  .... Vad sker på skolgården ?... Eller på stan´ .... Eller  .... Ursäkta men ,   kan  ÅHS  gratisvaccineringen av "gängaruntvaccinet" i folkmun och jämställdhetspropagandan ha haft inflytande så att  fokus lagts på   11-12 åringars därmed skyddade  fri sex  inbillade behov . Allt  uppfunnet av feminister för att  pojkar inte ensammma skall ha sex monopolet i sin hand !  Kan våldtäckter  eller sex missbruket  förklaras till en del av nämnda fi- propaganda  vilken legitimerar och fokuserar på olika  beteenden  i skolan !  Kom  ihåg , det är inte normen som har gratis tillträde till gammelmedians agenda , utan undantaget  omnämnt ovan !  Normupplösningen  fortsätter oförminskat och därmed besannas marx manifestet från 1848  som mest 60% på ÅLAND.. Vi andra  40-procentare normala  får nöja oss med att som åsyna vittnen smaka på  de andras  exprimentsamhälle ! 

             

   Mellanfråga: Vart tog välfärdstanken vägen  i nordiskt erkända ,vittomsjungna av vänstern omhuldade  välfärdsstaten ? När "allt till alla - odla ditt klasshat" - bussen rullar runt  på Lidingö eller Solberget . Motsvarande område att attackera här är kanske  udden i sydväst som mål   för likasinnade attac- intifadakämpar härstädes !  

   Greklands "statsfinanser" på långtradare visas återigen  . Berörda läsare kan urskilja kvantiteten hur många euro-pallar a 100 euro eller  300.000.000 Euro är , som i såfall skulle representera  Ålands budget för 2013  med underskotten 17 -25.000.000Euro .  Klicka för pedagogikens skull också på Amerikas skulder som når i travat tillstånd  över höjden för Empire State Building  med grunden  som en eller två fotbollsplaner !  .Finland har en statsskuld om snart 80 miljarder Euro varav du och jag skylder snart 15.000 euro ,etc.enligt Talous Taito 1/12. Med detta mellanspel i debatten försöker vi ge konkret uppmärksamhet över vilka minus volymer vi  opererar under  och som torde vara relevanta med tanke på finansieringen av mellanfrågan ovan . Är  kriminaliteten ett resultatet av en medveten gömd brist och agenda i den offentligt finansierade med skattemedel  utbildningen  , gällande överdriven jämlikhet och global rättvisa till den grad att man "glömt" av bara farten att omnämna i sin underdervisning om den "lokala"  äganderätten,  rätt till liv och hälsa , rätt till yttrandefrihet och rätt till arbete  för glinen i pulpeten . Rättigheter som trots allt  är demokratiskt valda grundrättigheter till   att ingen skulle behöva bli överfallen  "när man vandrar hem från krogen" eller  "få sova ifred i sin egen säng" som ett självklart minimikrav också på ÅLAND  !  Straffen till gangstarana som eventuellt döms ut är löjligt låga dessvärre...       

   Citat ur artikeln nedan  för övrigt i folkmun  kallad , "pang pang staden" , "Nordens Chicago!". Reepalu och Ask gjorde nog "rätt" med tanke på sin egen säkerhet att inte deltaga i TV1,  "Debatt"  häromkvällen kl 2300. Men då har det nog gått för långt  när inte den fria debatten ens i public radio/TV  kan ge skydd för deltagare  .  Men ingen varken i debatten eller i GM  inte ens drömde om att  förklara det  uppenbara  att det till syvende och sist handlar om den   ansvarslösa invendringspolitiken  med 100.000 asyl och  lycksökare kommande till Sveriges rike stort sett varje år   .  Så fort SD representanten i "debatt" panelen  öppnade sin mun  kom Belinda (en otäck agiterande, partisk (V) programledare förövrigt) , med mothugg : typ - "håll truten om invandringen - Vad ska vi göra -skylla på invandringen -eller" , på ett ojust sätt !  Alla gick som katten kring het gröt ! Tyvärr !!     

   CITAT  FRÅN  MALMÖ INLÄGGET on.  :

   ------ 

     "Polisen måste ta sitt ansvar:

   Övergripande:

   • Idag har polisen mer pengar, mer personal och mer resurser än  någonsin tidigare. Konsekvensen av detta är tyvärr att de aldrig har löst så få brott som nu. Vi måste få tillbaka en poliskultur som återigen helt enkelt innebär att polisen faktiskt skall göra det jobb som man får betalt för.

   Lokala planet:

   • Vara synliga med uniformerad och tillika kompetent polis på stökiga platser
   • Punktmarkera kända busar under lång tid
   • Skyddsvisitera busarna för vapen och droger vid varje givet tillfälle.
   • Markera revir
   • Ta folks oro på allvar
   • Byt ut en stor del av polisledningen till yngre och mindre inkompetenta förmågor som åtminstone vågar göra sitt jobb. Sitta och kura bakom ett skrivbord hjälper inte medborgarna i staden.
   • Dimensionera polisens insatser lite rimligare i fråga om insatser vid t.ex. fotbollsmatcher så att resurser frigörs för att förhindra fler mord.
   • Hyr in väktare som patrullerar gator, torg, skolgårdar, lekplatser och parkeringsplatser under de närmaste 12 månaderna. Med tanke på fri rörlighet av varor och tjänster kan jag rekommendera ett antal tyska och polska företag som skulle lösa uppgifterna på ett förtjänstfullt sätt.

   Politiker

   • Inför en kommunal förordning i Malmö som innebär att gängattribut eller västar eller tröjor som indikerar medlemsskap i ett gäng eller annan kriminell sammanslutning inte får bäras på en krog.
   • Skärp straffet omedelbart för olaga vapeninnehav i så mån att maximalt straff utdöms med automatik.
   • Olaga vapeninnehav inom 300 meter från skolor, lekplatser och fritidsgårdar skall med automatik innebära dubbelt straff.
   • Inför snarast ”Three strikes and you are out”, dvs regeln att den tredje gången man döms till fängelse för ett brott så är det automatiskt maxstraffet som utdöms utan någon form av ”grupprabatt”.
   • Ge Tullverket direktiv att försöka stävja floden av illegala vapen som sköljer över oss. Som jag tidigare har skrivit så kan vi idag här i Bohuslän köpa en tjeckisk automatpistol för ca 7.000:-, en Kalasnikov AK-47 för drygt 10.000 och en AK-74 för knappt 20.000:-. Alla priser är med ett fulladdat magasin. Vad gör vi då åt detta? Jo, vi ser över det legala vapeninnehavet och stramar ytterligare åt möjligheten att äga vapen för samling, sport och jakt medan den stora floden av illegala militära överskottsvapen helt lämnas därhän. De vapen som används i Malmö är inte stulna vapen från svenska hem, det är militärt överskott från Balkan som kommer hit lådvis.
   • Sluta tramsa med vapenamnestier och annat, jag vill se det gäng från Seved som lämnar in sina nyligen insmugglade automatvapen till polisen för att det äntligen kan ske anonymt.
   • Om det trots allt skulle bli ännu en vapenamnesti - ha bättre koll på de inlämnade vapnen så att alla destrueras den här gången.

   Rättsväsende

   • Sluta att ge straffrabatt för illegalt vapeninnehav till yrkeskriminella som känner sig hotade. Försök förklara för en polis från vilket civiliserat land som helst att en yrkeskriminell bara får fyra månaders fängelse för att ha burit på en fulladdad Kalashnikov.

   Om vi ser hur gängen har tillåtits slå rot, växa och i viss mån ta över delar av rikets tredje största stad så inser jag att många av kommunens politiker och polisledningen säkert inkluderar i sin aftonbön en tacksamhetens tanke till att man avskaffade tjänstemannaansvaret 1974"

   -------

   Undertecknade, av denna  TRYGGHETS  APELL MOT ett slags subtilt  GANGSTERVÄLDE ,  bor själva  (för info only) i en  egen betald stuga , halva året i Djurvik invid Ålands hav  .Spörsmål : Kan vi  2 personer , känna oss trygga  där ute ca  100 m från grannar där  eller tillika i vårt egnahem , tilllika betald , på  Ringvägen ca 30 m från grannar  . Ge tex. litet useful information till två pensionärer i praxis !  

   • ÅLAND   ÄR  I  ETT  UPPENBART  UTSATT  LÄGE  MED TANKE  PÅ   SANNOLIKHETENS  LEGIO FLYKTMÖJLIGHETER ATT SCHAPPA  ELLER KOMMA TILL    MED PASSAGERARFÄRJORNA  FÖR BROTTSLINGARNA  I  ALLMÄNHET  OCH NÄMNDA OVAN I SYNNERHET   ! 

   TACK  FÖR UPPMÄRKSAMHETEN , FRIA ORDET  OCH  MEDHÅLLET !

   X och Y mfl.     

   UNQUOTE

    *****************************************************************************************************************************************************************************QUOTE

   KLIMATET    IGEN och IGEN,............................................

   From: XTo: tony.asumaa@lagtinget.ax ; christian.beijar@lagtinget.ax ; petri.carlsson@lagtinget.ax ; brage.eklund@lagtinget.ax ; torbjorn.eliasson@lagtinget.ax ; anders.englund@lagtinget.ax ; anders.eriksson@lagtinget.ax ; karl-johan.fogelstrom@lagtinget.ax ; john.hilander@lagtinget.ax ; igge.holmberg@lagtinget.ax ; gunnar.jansson@lagtinget.ax ; harry.jansson@lagtinget.ax ; axel.jonsson@lagtinget.ax ; runar.karlsson@lagtinget.ax ; sara.kemetter@lagtinget.ax ; ake.mattsson@lagtinget.ax ; mika.nordberg@lagtinget.ax ; carita.nylund@lagtinget.ax ; mats.peramaa@lagtinget.ax ; jorgen.pettersson@lagtinget.ax ; katrin.sjogren@lagtinget.ax ; roger.slotte@lagtinget.ax ; torsten.sundblom@lagtinget.ax ; danne.sundman@lagtinget.ax ; wille.valve@lagtinget.ax ; gote.wine@lagtinget.ax ; veronica.thornroos@lagtinget.ax
   Sent: Thursday, March 29, 2012 12:46 PM
   Subject: Kan "lilla" Åland de facto inverka på det globala klimatet ?

   Lt-1, internt-1 !
    
    
    
   Kan en norrman ha helt fel  trots han skriver svenska på klarspråk utan censur i gammelmedian DN  ?
    
   Enskilt spörsmål  från fältet och Ringvägen    för miljöministern i landskapsregeringen
    
   Konklusionen i länkarna ovan torde gälla för Åland !  Varje lagtingsledamot  borde taga del av
   bägge länkar  för att kunna bilda sig en uppfattning  om verkligheten  i relation och relativt individuellt till kostnaden för visionen  den globala "uppvärmningen".
    
   ÅEA  har dragit sig ur kärnkraften Olkiluoto  och går in för alternativ på grund av
   politisk  korrekthet  och rädsla  för allmän opinon  när det blåser emot litet från  "rundbergskan" et al !
   Är energibolagen i händerna på miljöaktivisterna  (15 stycken?) också hos oss  . Vad kostar nämnda ÅAE hoppjerkande oss brukare här på Åland ?
    
   Vad kostar det skattebetalarna  och energibrukarna  i utsökningsbara  enskilda el-fakturor  .
   Hur länge har vi råd  att  avstå  "avdragen" på lönen upp i det blå .
   Vem har överlopps kapital eller penningmedel att satsa i en orealistisk och obevisad vision  om att bara vi gör detta nu så räddar vi världen för våra framtida generationer.
    
   Som alla vet sket sig socialismens utopier  genom sitt genomfalska mantra ala´ Andropov/ Gramchi "kultur" infiltrering i universitetens 70-tal? (mir mir.... fred...som utmynnade i "fredsinstitut" runt om ....)   den räckte i 70 år .
    
   Här på  klobbarna  har några övervintrare fortfarande mage att hävda marx tesers förträfflighet   helt öppet och ogenerat nu i stadspolitiken trots att ytterligare ett  facit visar sig nu i EU-regi när man med olika  frälsnings valpropgandan  helt sonika levt över sian tillgångar  och inte rättat mun efter matsäcken för att  lura sina väljare  .
   "Tandvårdsreformen" är en  närliggande exponent av  denna grekiska drama och tragedi  - lär vi oss inget av historien Mogens ?    
    
   Journalisterna i gammelmedian ,nästan alla frälsta i samma (v) dopvatten  är medgärningsmän i att genomdriva en extrem form av socialisering genom att de åländska värderingarna om bl.a ägenderätten, arbetsgivarrätten, "djurskyddet" undantaget halal  , miljörätten ,forminnesrätten - alla rättigheter utom de förstnämnda  är sk imaginära rättigheter som genom politisk vänsteragenda drivits i mittfåran genom gammelmedians idoga "insatser"  Jaa så var det" mäns våld mot kvinnor"typ , feminstakademi- gammelmedia- kampanjen som en  envis löpsedel producent ! ,sätts åsido som gör att läsaren enskild individ , du och jag,  undrar vad som är svart eller vitt mera ..
   När diskuterade du ärligt politik på allvar med grannen..på tumanhand - utan att hålla igen , på grund av en förhärskande smygande i buskarna politisk korrekthet agenda !
   Nämnda PK agenda  befann sig  med full kraft på 30-40 -50 talen ( nazismen ,kommunismen ,DDR ) i offentligheten . Ängsligt spejande genom syrenhäcken, som i DDR om tredje man kommer åt att  höra ens åsikter..     
    
    Det enda som hjälper är att säga upp gammelmedia avtalet  och fomellt via en anmärkning till styrelsen, mönstra ut från   gammelmedia - rullan .Då kan median skriva
   vad dom tycker för sina likasinnade men med ett obetydligt inflytande över  ålänningarnas opion . Eller att hotet om minskade intäkter skulle kunna få ny bemanning på nämnda kommandobryggor som
   skulle ändra kursen på skutan ! 
    
   Nämnd politisk naivitet  kommer ifall det politiskt korrekta politiska klimatet och koncensus -1 får dra lasset, dra in detta in i sk #grekiska tillstånd# .
    
   Kunskap baserad på beprövad erfarenhet borde vara rättesnöret för själstyrelsepolitiken -inte till synes, på utopier utformade av en särgrupp i källaren runt stearinljuset  och rödvinet   !            
    
   Nästkommande inlägg kommer att handla  om blåsningen , vinden  när en kw vatten olja kärn  a´10 kostar med vindens hjälp uppstressat till a´ 30-40 i verkligheten  !
   Eller var det någon som inbillade sig att omsätta utsläppsrättigheter är annat än ett nollsummespel (+/-o)
    
   Enskilt spörsmål från oss till integrationministern att taga del av före hon spikar lagen !  
   Å så var det Reepalu /Josefsson i Malmö- Chicago , uppdrag granskning ,men det såg Ni säkert själva igår kväll  och förfäras i fåtöljen . Åland ligger bra två timmar bort. Jag säger inte om, utan när, 
   kommer första "10 rinkebysvenskarna" hit med krav om "likabehandling" inklusive röda kortet , racistkortet i bakfickan i sk "Lawfare - lagföring" i likhet med "Warfare -krigföring"??   
   X     
   UNQUOTE 
    **********************************************************************************************
   24   BEGÄRAN  OM FÖRUNDERSÖKNING ........    
   Ålands Polismyndighet

   QUOTE
   Ärende : BEGÄRAN OM FÖRUNDERSÖKNING -BEFARAT TJÄNSTEBROTT

   Yrkande 
   Att Ålands polismyndighet  enligt förundersökningslagen bl.a. (449/87:§1; §2; §6; 3§3; 46§ , 15§1;25§ )  företar en  förundersökning gällande brister  i trafikministeriebeslutet som dåtida Sjöfartsverket idag Trafiksäkerhetsverket tillsammans med trafikministeriet varit huvudman för och  ansvarade för. I  anmälan påstår målsäganden att det  har pågått ett lagstridigt tillstånd mera än tio år med nämnt bristfälligt trafikministeriebeslut som förorsakat målsäganden skada i en stcw- certifieringsprocess gällande minimikrav för utbildning av sjöfarare .  Tjänstbrott  av   underlåtenhet eller grov oaktsamhet har begåtts enligt målsäganden  ,genom att inte tillse att lagligheten och rättsäkerheten uppfyllts under nämnda procedur  vilket  har ett orsakssamband med konsekvenserna för  målsäganden . 
   De här påstått inträffade tjänstebrotten skedde  åren 1999-2002 då nämnt trafikminiseriebeslutet  var satt i kraft av misstänkta och genom här  påstådd bristfällighet  skedde ett pågående  lagstridigt tillstånd   i  över  tio års tid fram till 2010 då en kompetent  förnyad lagstiftning vidtog. 
    Ansvarig i dag myndighet har dock som nämnts  konkludent och  självmant uppdagat  och rättat   till nämnt lagstridigt  tillstånd  genom en nu i demokratisk ordning  förnyad lagstiftning för nämnt förfarande  år 2010 och framöver. Nämnda procedur borde ha varit ikraft tillämpad från början för undvikande av  tex .  denna begäran om förundersökning. 
   Preskriptionstiden för att åtala  de av målsäganden  påstått  misstänkta ansvariga  tjänstemännen  börjar löpa  från år 2010  då det lagstridiga tillståndet upphörde.
   Nämnda av målsäganden påstått beslutande  misstänkt  berörda tjänstemän finns primärt  upptagna  med sina namnunderskrifter som bevis på myndighetsfel  i bifogade dokument kopior som bevisteman. 

   Även  tjänstmän  på det självstyrda landskapet Åland med sin sjöfartsavdelning inblandad i överenskommelse förordningen gällande stcw   än de i anmälan  nämnda i Finland  kan  ha solidariskt ansvar och orsakssamband i ett passivt  medgärningsmannaskap till att skadan och menet  för sjöfaranden , målsäganden överhuvudtaget  uppstått .

   Målsäganden yrkar att åklagare i domstolen yrkar på rättmätigt straff  (§3) samt att skadeståndstalan gällande målsägandens  skador och men   parallellt lagförs inför nämnda .  Skadeståndskraven  för målsäganden  preciseras på anfordran vid ett annat tillfälle (5§2).

   Den allmänna tilliten under( "lagstridigt tillstånd"-perioden( 10 år) till myndigheten måste återställas!    (Oavsett  misstänktes sentida uppvaknanden sas. under galgen !)

   BAKGRUND
   Målsäganden är två makar som arbetat till sjöss på egna fartyg  sedan år 1960 .
   Vi misstänker att brott mot tjänsteplikten förekommit  i samband med  en utbildnings reform 
   inom sjöfarten som kallas  STCW78/95 .(Standards of Training , Certification and Watchkeeping  1978  Convention  1995)  Nämnda trädde i kraft nationellt/ internationellt  1.2.2002 .  Makarna förlorade sina behörigheter  i nämnda process  år 2002 .
   Kort handlade det om att  koordinera  minimikraven för sjöfarares utbildning  på ett internationellt likabehandlat sätt för att  undvika undermånlig besättning  ,närmast de sk bekvämlighetsflaggorna inom gemenskapens  farvatten. Det var inte meningen att folk med beprövad arbetspraktik , sjömanskap skulle sättas på läktaren.   
   Sjöfartsverket hade bråda dagar då  samtliga sjöfarare skulle  ha nya papper före dead line 1.2.2002  det skall villigt erkännas . 
   -------
   UNQUOTE   
   Denna   anmälan innehåller sammanlagt  7 A-4 + 7 bevisteman, kan visas på begäran  via denna hemsidas e-post: frihorisont@gmail.com
   X , Y ,Z
   ----------------------------------------------------------------
    25    Detta konfidentiella  brev här i modifierad form , sändes för kännedom frihorisont-bloggens läsare i förtroende  december 2012 till TALMANNEN  I ÅLANDS LAGTING  på förekommen anledning  bl.a  polisanmälan mot bloggens innehavare :
    Bakgrunden är en artikel i Ålandstidningen  30.aug 2012 om misstanke om befarad  könsstympning där lagtingsledmöter uppmanades  via e-mail att agera. Anmälan om könsstympningen som polisen ej varken bekräftat eller dementerat är sekretessbelagt . Enligt uppgift har förundersökningen om  den inkomna anmälan  lagts ned på grund av  att det handlat om "andrahandsuppgifter"   Däremot har ett ärekränkningsmål snart anhängiggjorts mot bloggens innehavare  genom att samma polis ansett att sådant brott föreligger och lämnat ärendet till landskapsåklagaren . Grunderna  för eventuellt åtal i Tingsrätten har ursprungligen vidarebefordrats  från blogginnehavarens  interna e-mail  riktade till lagtingsledmöternas mailboxar   . Nämnda  dokument har  till synes golats läckts ut till målsäganden  som visar det sig ( sentida) är partimedlem i samma politiska parti  som  de 2  partikamrater vilka är uppgivna som vittnen i  förundersökningsprotokollet 1.  november 2012.
   Blogginnehavaren  försäkrar på den anonyme/a författarens vägnar (som önskar källskydd), att informationen till lagstiftarna  inte varit att kränka någons person ära  och heder utan avsikten var att  visa på  vissa negativa hedersrelaterade företeelser som kan uppträda  i släp vattnet av den nya integrationslagen  som den interna  lagtings debatten  handlat om  från början  men  som nu  tyvärr politiskt korrekt kriminaliserats  genom att blanda in polisen :....
   Lagtingets Talman
    

   K o n f i d e n t i e l l t  !

   Kritik mot att vissa sekretessklassade interna uppgifter till  lagtingsledamöterna  läckt  ut  till  a) media och  b) polismyndigheten 

   I anledning av  den  lagtings interna debatt  om   Ålands integrationslag som  inleddes via e-post ,  9 maj 2012 de facto på initiativ av Talmannen  , undrar vi om det är kontradiktoriskt ”skäligt”  att vissa  ledamöter  gör case utdrag ur nämnt e-post sammanhang  i  kontext  och  av parti-  politiska skäl dels  a) avger  politisk korrekt  riktad  juridisk  Road Map till synes i avsikt att inskränka rätten till grundlagsenlig yttrandefrihet och / eller  b)  vidarebefordra  nämnda skriftliga material till utomstående ”för åtgärder”  .

   Vi  har full förståelse och lika full respekt för att  vederbörande inte har samma politiska åsikter som oss  och att  dessa har  i sin tur lagstadgade  tom. förstärkta parlamentariska yttrandefrihets
   rättigheter  i förhållande till våra  grundlagsrättigheter. 

   Avsikten -  i god tro  - med debatten var att  försöka ge  vår syn på  helhetsfrågan  och samtidigt  delge med kongruenta passande - exempel ur verkligheten – inte särskilt att ärekränka någons parti medlem . 

    Finns det några regler hur  förtroendevalda  därtill särskilt utsedda  utskottsmedlemmar  och/eller folkvalda lagstiftare i övrigt  skall  hantera nämnt sekretessklassat material  som inkommit  i deras under mandatperioden skattefinansierade mailboxar  särskilt utmärkta :  Lt-1, internt  ? 
    Har någon ledamot i så fall brutit emot nämnda som vi uppfattat det - hederskodex ?  

   Tacksam för information !

    Eller  har  nu  locket definitivt lagts på för  all slags  reality debattutbyte  mellan lagtinget och politiskt intresserade  åländska skattebetalande medborgare  - genom att medverka i att  kriminalisera   sk. politiskt inkorrekta  åsikter och därmed begränsa  yttrandefriheten - internt riktad till  Ålands Lagting – under given  täckmantel - ur kontext – och för promoverandet av  sk. politisk korrekthet !          

   Mariehamn, i december 2012 


   X  + Y & Z 

   PS .ett Jul och Nyårskort anlände från tal kvinnan i Ålands lagting med hälsning därmed från lagtinget att det "varit" bra med aktiva medborgare ?   26  Klagomål  på villovägar i två år inom Kommunikationsministeriet  med olika  byråkratiska förklaringar   Hela klagomålet börjar likna en fars  
   Vi hörs ! 

   Riksdagens biträdande justitieombudsman,
    
   00102  Riksdagen    Särskild anledning att återupptaga ärendet  Dnr 1096/4/12 , 5.12.2012

   Ministeriets obefogade beslut  att avslå och ej fullfölja det  utfästa  löftet om  utredning
   Klagomålet  som inlämnades till Kommunikationsministeriet den 17.12.2010 med begäran om utredning till har av motpart ensidigt avslagits 21.12.2012 .Klaganden  har i korrespondensen endast medgivit  att invänta  Högsta förvaltningsdomstolens  beslut .
   Klaganden har inte medgivit  att  HFDs beslut  skulle betyda  att  utredningen avbryts .  Det gäller  det  två år gamla  anhängiggjorda klagomålet om påstådd diskriminering av nationell minoritet som varit på villovägar. Därför anfördes klagomålet till BJO   . Myndigheten har nekat och påstått vilseledande och lagstridigt till sökanden  det inte går att bevilja undantag . Det tolkningsföreträdda fritt bevisprövade beslutet  har inte  gått att överklaga  . Allmän tilltro till  myndigheten  fordrar att utredningen separat fullföljs  för att få nödfunnen kunskap om   sjöfartsmyndigheten  brutit mot  grundlagens bestämmelser om jämlik behandling .      

   Ministeriets obefogade ingrepp  förvanskning av  urkund 
   I e-post med ministeriet  framkommer  att  själva det skriftliga  e-klagomålet varit föremål för förvanskning . Klaganden  har därför på goda grunder sänt in en ny identisk likalydande med ursprunget undertecknad pappers begäran till ministern  i början av augusti 2012. Klaganden  inväntar därför i tillägg till ovan på att ministeriets utfästelse infrias genom  en ny behandling   med  bibehållen integritet  dvs. klagomålet som grund . 

   Högsta förvaltningsdomstolens  beslut , 2.11.2012 Dnr 438/2/11  vägran att pröva  myndighetens beslut angående certifieringen med det lagstridiga  Trafikministeriebeslutet ( 1019/99) som grund    
   Besväranden  har  överklagat   medelst besvär, rättsbesvär   och yrkat daterat 3 februari 2011 till HFD att myndighetsbesluten gällande behörighetsförlusterna som fattats på grund av Trafikministeriebeslutet    varit  lagstridiga  genom  att  nämnda  ej har tillkommit  i enlighet med  grundlagen   (§ 80)  och då inte skulle  kunna tillämpas  (§107) av myndighet eller domstolen .  Parallellt  innehöll  besväret  den i klagomålet omnämnda diskrimineringen.  
    Nämnt trafikministeriebeslut visade det sig   vara en intern  regel  vilkens legitimitet  ifrågasattes av besväranden genom nämnda bristfällighet  . Besväret har ej  kunnat  överklagas  i förvaltningsdomstolen  vilket framgår  ur  ingressen till bifogade on. rättsbesvär .

   Kort redogörelse
   Förvaltningsdomstolen Åland  beslutar 31.10. 2007 nummer 69/2007    : sida 2/3 : ”det ej ankommer på  förvaltningsdomstolen  att avgöra frågan om behörigheter eftersom Sjöfartsverket självt kunnat avgöra frågan”  Nämnda  beslut tycks vara vägledande under  hela processen  med de nekade behörighetsbevarandena och/eller dispensavslagen . I tillägg på sida 4   sägs lakoniskt att ”Sjöfartsverkets beslut är ej lagstridiga”      

   Ny lagstiftning  upphäver det lagstridiga tillståndet  
   Tio år senare eller år 2010  har ministeriet  självt upphävt  det lagstridiga tillståndet  genom att i en  demokratisk  process   lagstifta om att rättsäkerheten i jämlikhet –likabehandling med  andra medborgare i enlighet med grundlagen för sjöfarandens  sjöfartsfrågor innefattande  behörigheter och därmed försörjningsmöjligheter skall  återupprättas. 
   Att det handlar om lagstridighet i de tidigare bestämmelserna framkommer i  propositionen till nämnda sjöfartsfrågor , vilket  klaganden nu tolkar och hänvisar  till , där  det bl.a fastslås  att ”Bestämmelserna  är inte heller på lagnivå så som det förutsätts”    
    
   Kontrollfråga 
   Om  den offentligt finansierade  utbildningsreformen  för minimikraven  för sjöfaranden  kallat STCW 78/95  genom  sin i enlighet med IMO -konventionen  föranstaltade certifieringsprocess  skulle ha haft en lagenlig grund   åren 1999-2002  då  nämnda trädde i kraft och genomfördes  av Sjöfartsverket på uppdrag av ministeriet  som ansvarade för frågorna , hade inte  någon rättsförlust kunnat inträffa . Då hade nämligen  alla beslut som fattades haft en laglig grund .  Ej heller skulle de hitintills oprövade besvären i förvaltningsdomstolarna  från 2007  behövt  förekomma  med de obehag  och i praktiken utfärdat näringsförbud   för besväranden   och  de  dyra  och kostsamma  rättsbehandlingar och inkomstförluster  som förekommit  till  förfång det  inneburit för staten och medborgaren   i onödan . 
    Ingen finsk medborgare  kan åläggas  något  som ej finns  i  en på förhand skriven demokratisk lag  .The Rule of Law  är kännetecknet för en demokrati  som Finland bekänner sig till !

   Personerna  som berörs  i klagomålet 
   Makarna  som  arbetat  på sina egna knappt tiotalet mindre kustnära lastfartyg  i kustnära resor  från år 1960  med mångårig arbetserfarenhet och kompetens. Befälhavaren i dokumenterade  över  trettio år , lättmatrosen   åtta år , sjötjänst i utrikesfart   blev av med sina sjöfarts legitimationer  på grund av påstådd lagstridig byråkrati  år 2002. Efter  de negativa besluten begärdes  om dispenser  vilka också nekades . Ett i praktiken ,yrkesförbud  inträffade  eftersom ingen  av berörda kunde  arbeta i sina befattningar eller i någon annan i lägre befattning i utrikesfart  på sitt mindre  fartyg  i kustnära resor i linjetrafik mellan  två fasta hamnar  med resor mindre än 24 timmar.  Två för klaganden drastiska ovarsamma myndighetsbeslut  och rigoröst tolkningsföreträdda  med  ett  till synes lagstridigt  instrument  som grund  är kontentan och slutet på  yrkeskarriärerna  till sjöss för  äldre  seniorer sjöfaranden . Enligt  uppgift  finns det ”100-tals” som kan vara berörda  vilket närmare framkommer i klagomålet .         

   Nu , sentida kräver  klaganden  upprättelse  eftersom  upplevda  felaktiga myndighetsbeslut skall kunna överklagas i efterhand i enlighet med skrivna förutbestämda rättsregler   inom en  rättsstat!              
    
   YRKANDEN
    Att  biträdande Justitieombudsmannen  prövar    ministeriets  avslag  21.12.2012 på vår begäran  17.12.2010  .      Klaganden önskar en   lagenlig  besvärsanvisning  så att  beslutet  kan överklagas .

     Eller att  BJO  uppmanar  ministeriet att  uppfylla sina utfästelser som omnämns i  BJO svaret  5.12.2012  ”att ministeriet kommer att ge Er ett svar så snart det fått  ett yttrande från tillståndmyndigheten  dvs. Trafiksäkerhetsverket”.

    Dels att BJO prövar påståendet  om att trafikministeriebeslutet   är lagstridigt  och därmed inte  varit rättsäkert  för medborgare under nämnd period.  Ifall det är så  som klaganden påstår  yrkar klaganden på att bifogade dokument ”Anförande om besvär , rättsbesvär ,3 februari 2012 ”     överprövas i tillämpliga delar behörigt så att saken kan lagligen prövas  så att beslut i rättsfrågan kan  erhållas  med  de i såfall nya förutsättningarna på sätt som  BJO självt finner  grunder för   . 

    Har förvaltningsdomstolarnas argument att , det ”ej ankommer på  dem”  i sina beslut  att  ej  pröva saken om förvaltningstvistiga nekade  sjöfartsbehörigheter  , laglig grund ?        
            
   Mariehamn ,  22. Januari  2013
   gm /

    X   Y   Z

   Bilagor: 

   **************************************************************************************************
      29    ......................................      EU- Complaint --Klagomål  HFD beslut Sjöfartsfrågor  behörigheter och brister i grunderna för certifieringen under viss tid  2002 -2010.........
   --
   OUOTE
   EU –KOMMISSIONEN
   B 1049  Brussel
   SJÖFART  

   KLAGOMÅL MOT FINLAND

   The Rule of Law and Non Implementing of EU-Directive

   YRKANDEN  

   Jag ber att ansvarig kommissionär och tjänsteman inom EU:

   1. upphäver Högsta förvaltningsdomstolen i Finlands beslut 2.11.2012 om att inte pröva rättsbesväret som gäller förnyande av behörighetsbrev (BILAGA: Högsta förvaltningsdomstolens beslut i november 2012).

   2. prövar Huruvida Finlands grunder för certifieringen av sjöfararbehörigheters bevaranden varit rättsosäkra, bristfälliga och lagstridiga  och  ej följt Eu- direktivet. Därav  icke acceptabla för medlemslandet Finland under viss nedannämnd tid (BILAGA: Besväret- rättsbesväret  februari 2011).

   3. prövar huruvida Finland har, eller inte har, implementerat EU- direktivet ifråga med tanke på enskilds allmänna rättssäkerhet och likabehandling i certifierings- processen under samma tidsrymd och därmed gjort sig skyldig till medlemskapsbrott gentemot gemenskapens överenskommelser och mot egna nationella regler . 

   4. Jag begär att ärendet bereds klart och anhängiggörs  att bedömas inför EU-domstolen för att ärendet skulle resultera i en sentida upprättelse för oss drabbade och samtidigt återupprätta Finlands anseende som en fullgod medlemsstat i gemenskapen. 

   * Vi har inget att dölja, inte heller vår identitet, och begär heller inte något anonymitetsskydd mot t.ex. motparten EU- medlemslandet Finland.


   MOTIVERINGAR

   Ärendet kan sammanfattas och motiveras med följande fyra punkter:

   1) 
   Jag finner att nedan nämnda proposition från år 2009 och tillhörande lagstiftning år 2010 och framgent, borde ha funnits till handa med tanke på sökandens rättsäkerhet  i tillräckligt god tid före fristen för oss och andra  sjöfarare år 2002.
   Finland har grovt missat det viktigaste, i sin brådska att genomföra den internationella STCW - konventionen   : rättsäkerhetsfrågan för sina medborgare i förhållande och i likabehandling  till gemenskapens bestämmelser!       
   Då kunde man ha undvikit det lagstridiga tillståndet som utnyttjades oskäligt av Finland i 
   tolkningsföreträdda, fritt bevisprövade nekade beslut. De nekande besluten drabbade makarnas och alla andra finländska sökandens legitima ansökningar om behörighetsbevaranden. Det handlar i många fall om sökanden med mångåriga och beprövade dokumenterade sjöfararerfarenheter  (seniorer).De ifrågavarande ansökningarna lämnades in i god tid före de olika fristerna år 1999  respektive 2002, vilket  framgår av besväret till HFD.
   Den nya  Stcw konventionen trädde i kraft  1 februari 2002.    


   2)
   Vidare konstaterar jag att det år 2002  vid de individuella ansökningstillfällena varken i bemanningsförordningen (1256/1997 ) eller i trafikministeriebeslutet (1019/1999) (bifogat) 
   förekom någon upplysning i ingressen/definitioner om att direktivet (2001/25 /EG) 
   överhuvudtaget ingår som ett kriterium i nämnda certifieringsprocess. 
   Av en tillfällighet senare fann jag på nätet att detta direktiv överhuvudtaget existerade. Det 
   borde inte, i en av medlemslandet Finland anordnad offentligt finansierad utbildningsreform  för minimikrav för sjöfaranden,  vara praxis att sökandens rättskydd är beroende av eget initiativ att söka efter olika  tillhörande obligatoriska regelverk  på nätet i en för sökanden så viktig fråga som innefattar  ens fortsatta sjöfartskarriär och försörjning.
    Jag har dock inte funnit något material på nätet om implementerings saken! 
   Därmed anser jag att nämnda direktiv (2001/25/EG) inte införlivats på ett korrekt objektivt tillvägagångssätt i Finlands lag, förordningar eller beslut och att  Finland därför har vilselett sökanden/besväranden/ klaganden. Det kan inte finnas någon undan
   tagsregel som befriar ett medlemsland att utesluta en så viktig sak som det sagda EU-direktivet.

   * Däremot har Finland retroaktivt kommit på bättre tankar i den nya lagstiftningen (bifogad), särskilt i ingressen/definitioner till den förnyade sjöfartslagen (1687/2009). I dag finns omnämnt att det nya direktivet (som upphävde det  gamla) skall användas (2008/106/EG ) som en rättsingrediens med samma status och parallellt med STCW-konventionen  då myndigheten fattar besluten. Ett rättsäkert underlag för beslutsfattandet har äntligen tagit sin form även i medlemslandet Finland. 

   3.
   Klaganden, d.v.s. vi makar och vårt rederi, har under sju års tid försökt få prövningsrätt hos förvaltningsdomstolar i Finland. Vi har dessutom sänt klagomål till olika nationella ministerier, rättsvården, Trafikverket och övervakare av myndigheter. Svaret har hela vägen varit ”utan prövning eller ändring”. 
   Nu har vi nått vägs ände hos HFD som vägrar pröva  frågan.  
   Vi har med andra ord förblivit i ruta ett. En till synes ointaglig borg med fallbryggan uppfälld när det gällt för republiken Finlands motpart att i efterhand utreda de påstådda myndighetsfelen inom sjöfartsbranschen. Alla tycks dra åt samma håll.
   T.ex en så viktig fråga ,men enkel att besvara , om non implementering har jag inte kunnat få något officiellt svar på i Finland.  HFD har inte heller prövat besväret gällande påståendet om detsamma. Därför ber jag istället  EU kommissionen och EU-domstolen att avgöra denna  oklarhet! 

   * Hitintills har det alltså rått koncensus i att inte pröva de sakfrågor som här och nu förelagts för prövning inför EU- kommissionen. Vi anser att fog finns för en objektiv prövning av 
   ärendena  .  


   4.
   Vi drabbades oskäligt och blev i princip utsatta för ett yrkesförbud. Vi har därmed inte varit behöriga att tjänstgöra i utrikesfart  på det egna familjefartyget. Inte heller i har vi kunnat arbeta hos andra utomstående redare i utrikesfar.  Vårt ekonomiska avbräck år 2002 blev betydande genom arbetsförbudet . Det kan inte ha varit syftemålet med den nya utbildningsreformen om minimikraven för sjöfaranden  i Finland. Nämnda var menat att  kvalitetssäkra  närmast bekvämlighetsflaggade båtars måhända undermånliga besättningar , sk.   FoC -flaggor.    
   Här är det skäl att påpeka att Finland har en giltig skadeståndslagstiftning som stadgar om ekonomiska/ideella skador som en myndighet felaktigt åsamkar sina medborgare: I vårt fall trettio(30) månader respektive nittio(90)  månaders avbräck i inkomsten och den  ideella  skada som tillfogades våra sjömanskarriärer. Yrkesförbudet gällde för vår del intill sjömanspensioneringen som  inträdde för makarna år 2005  respektive 2009. Bägge är tillsvidare utan behörigheter. 
   Vid äventyr uppdagat ett pågående lagstridigt tillstånd som upphävts genom  den nya lagstiftningen år 2010 börjar preskriptionstiden för tjänstbrotten  att löpa sagda år.     

   PRECISERINGAR

   Jag utvecklar ärendet genom att här visa på utdrag ur några relevanta lagtexter i paragraferna  som hänvisas till i rättsbesväret och som stöd  för påståendena : 
   Finland har inte följt sina egen grundlag !
   1.
   I grundlagen (731/99) bl.a. § 80 stadgas det om Utfärdande av förordningar och delegering av lagstiftningsbehörighet:
   Republikens president, statsrådet och ministerierna kan utfärda förordningar med stöd av ett bemyndigande i denna grundlag eller i någon annan lag. Genom lag skall dock utfärdas 
   bestämmelser om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter samt om frågor som
   enligt grundlagen i övrigt hör till området för lag. Om det inte särskilt anges vem som skall 
   utfärda en förordning, utfärdas den av statsrådet.
   Även andra myndigheter kan genom lag bemyndigas att utfärda rättsnormer i bestämda 
   frågor, om det med hänsyn till föremålet för regleringen finns särskilda skäl och regleringens 
   betydelse i sak inte kräver att den sker genom lag eller förordning. Tillämpningsområdet för 
   ett sådant bemyndigande skall vara exakt avgränsat.
   I § 107  stadgas Begränsning av rätten att tillämpa författningar på lägre nivå än lag
   Om en bestämmelse i en förordning eller någon annan författning på lägre nivå än lag strider 
   mot grundlagen eller någon annan lag, får den inte tillämpas av domstolar eller andra 
   myndigheter.

   2.
   HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN I FINLAND
   Domstolen har gått in i förhandlingarna med felaktiga grunder genom underlåtenhet att 
   initialt inte ha  en   positiv upplysning och sanningsplikt som en grundförutsättning.  
   HFD hänvisar i sitt avgörande till lägre domstolen som i sitt beslut menar att det inte hör till deras befogenhet att överhuvudtaget avgöra frågan om behörighetsbevarande för makarna. Förvaltningsdomstolen behandlar frågan som om trafikministeriebeslutet från 1999 skulle ha varit en lag, en  förordning eller annan normering, såsom varande grundlagsenlig. Samt att EU-direktivet  som har överbehörighet   ej implementerats  i finländsk lag !     
   Vi har kommit fram till att nämnda förfaranden är lagstridiga  och har varit pågående. 
   HFD  har även  gjort det alltför lätt för sig  genom att förbise och ej pröva detaljen om det påstått pågående fördragsbrottet om non implementering av direktiv.

   * Vi har försökt  besvära  oss över trafikministeriebeslutets oklara status och tillkomst.
   * All myndighetsutövning måste följa lagen. Ingen finsk medborgare skall från någon myndighet kunna ensidigt åläggas någon åtgärd som inte har en laglig grund. Ett uttalande som  oupphörligen uttalas i den tillika städse ansedda demokratiska republiken och EU-medlemslandet  Finland med medlemskap i alla upptänkliga internationella västerländska sammanhang .
    
   * Finland har genom sin rättskipande plattform i domstolsförhandlingen gentemot 
   besväranden underlåtit att följa regeln om en  positiv upplysnings -sanningsplikt. Käranden 
   skall i in tur  inte föra fram och hävda grunder som inte är sanna inför en domstol, det har vi lärt oss.
   Domstolen i sin tur måste följa lagen och kvalitetssäkra lagenligheten på tjänstens vägnar. 
   * Det har HFD inte gjort genom att indirekt anse och jämställa lagstridighet med lagenlighet i det här fallet.  Genom att bristerna passerat tröskeln på felaktiga grunder in i domstolsväsendets domäner är det mycket svårt för motparten, klaganden och besväranden, att hävda sin sak framgångsrikt.  Ruta ett gäller !   

   3.
   Såhär står det i propositionen (RP 250/2009 rd) till den i dag rättsäkra och relevanta
    förnyade lagstiftningen(1687/09) ”lag om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för 
   fartyg” som trädde i kraft 2010.    
   I punkt 2.3 om Bedömning av nuläget:…. För närvarande är regleringen av fartygssäkerheten osammanhängande. Bestämmelserna är inte heller på lagnivå så som det förutsätts(RP 250/2009 rd) …”
   Jag tolkar uttalandet i den ovannämnda propositionen så att det de facto under åren 2002-2010 
   handlat om ett lagstridigt tillstånd för sjöfaranden i Finland. 
   Bestämmelserna har varit osammanhängande och inte på lagnivå som förutsätts  för sjöfaranden och Trafiksäkerhetsverket att rättssäkert  tolka och följa när det gällde ansökan om behörighetsbevaranden gällande certifieringen av behörigheterna i Finland år 2002. 

   SLUTORD
   De negativa besluten som myndigheten  fattade på lagstridiga grunder gick inte att överklaga och få prövade i Finland. Det lagstridiga tillståndet upphörde först år 2010 då Finland självmant stiftade en   rättssäker lag  och återupprättade därmed sitt tidigare bristfälliga anseende  för sjöfarandens  ansökningar om behörighet.
    
    Non implementeringen i sin tur inverkade negativt på makarnas grundlagsenliga rättigheter  som visas i   rättsbesväret genom att  Trafiksäkerhetsverket  inte  tillämpade detta parallellt och därmed nonchalerade direktivets kompetens över nationellt i det här fallet trafikministeriebeslut ,   vid bedömningen av klagandens ansökningar. Det skedde  på grund av en tll synes gemenskapsbrottslig underlåtenhet eller dito medvetenhet . Oavsett implementering eller ej  har sökanden rätt att följa de lindrigare normeringarna satta av direktivet  som visas i rättsbesväret.  

   Rättelsebegäran  eller andra försök till korrigeringar godtogs ej  av myndigheten eller ministeriet . Ett oerhört drastiskt oskäligt  myndighetsbeslut  hade fattats på lösa grunder  för rena , på sjömansspråk ”pallersaker” ! Vi hade mångårig dokumenterad beprövad sjöfartspraktik och innebar ingen säkerhetsrisk för sjötrafiken. Dessutom    var vi särskilt lämpade för  sjötjänstgöring i utrikesfart  på vårt eget mindre, i kustnära resor, familjefartyg som vi kände som ”hand i handske”.        

   Mariehamn, 20 april  2013
                                                         
   gm./  X  sjökapten 

   BILAGOR: 
   fyra (4) st. KOPIOR: 
   HFD beslut, rättsbesväret, ingressen trafikministeriebeslut, ingressen lag om fartygspersonal
   ---- 
   EU kommissionen svarade i juli 2013 att man inte skulle göra sk infingement procedur emot Finland men att klaganden hade 4 veckors fatalje tid.
   (1) att klaganden inte har grundat sina klagomål på någon lag som stöder klagomålet 
   (2) att Kommissionen inte har kompetens att avgöra nationella juridiska processer .(HFD gällande the Rule of Law trafikministeriebeslutet Finland ) 
   -----------------------------
   Här är svaret, genmälet i ett bilag till kommissionen inom fatalietiden kortfattat:

   Quote
   CLAIMANTS OWN ANNEX TO COMMISSION  AUGUST 2013

   EU Treaty
   “In accordance with Article 6 of the Treaty on European Union, the European Union is founded on the principles of liberty, democracy, respect for human rights and fundamental freedoms, and the rule of law, principles which are common to the Member States, and should respect fundamental rights as guaranteed by the European Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and as they result from the constitutional traditions common to the Member States, as general principles of Community Law.”

   (1)According to above Finland has not complied as said in Complaint with the rule of law when Finland arranged the stcw certification procedure 2002 as shown in our Complaint .(Trafikministeriebeslut)
    Therefore Commission should be competent to investigate by themselves the matter further on if Finland has acted according to above treaty or similar during the stcw-process 1999-2002 regardless ANNEX (2) 

   Article 6 European Convention of human rights
   “The right to a fair trial in administrative proceedings
   Both the European Court of Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights have clarified that the right to a fair trial applies not only to judicial proceedings, but also administrative proceedings. If an individual's right under the law is at stake, the dispute must be determined through a fair process.”

   (2) Finland has not fulfilled their obligations according to above. Finland has not acting fair during our efforts to receive fair answers in connection with our lost Certificates 2007-2009 and 2011-2012 by telling us that “it is none of their concern” nor, “that it is not a question for an administrative court in Finland to investigate competencies as it is separately said that the administration have their own right and competence to do so (“HFD 29.12.09  Citat sida 2(6)Eftersom det skilt har stadgats att sjöfartsverket på ett bindande sätt skall avgöra frågan om besättningens behörigheter hör det inte till förvaltningsdomstolen att avgöra frågan om makarna Nordlunds behörigheter som förvaltningstvistemål”)! 
   I enclose further a part of HFD court material from 2007 (Besvär över nekade stcw behörighetsbevaranden för sjöfarare)  to show in some extent arguments in content of the aftermath of certification process.  
    Question for Commission to be answered. Why is Finland refusing to investigate our case. Commission should have authority and competence to find out the reason for Finland not to investigate if stcw certification was in accordance with the rule of law especially community law and directives regardless of what was mentioned in ANNEX (2). 


   EU Directive
   “The objective of the Directive is to put in place a general framework to ensure equal treatment of individuals in the European Union, regardless of their religion or belief, disability, age or sexual orientation, as regards access to employment or occupation and membership of certain organisations.”

   (3) Finland has nationally adopted the strictest interpretation of stcw Certification and has created a sort of private unlawful(lagstridig) scheme (1) and should carry responsibility over victims thereby causing “over killing” from that process. All community seafarers should have equal treatment on legal grounds set up by International or EU competency. If stcw-certification is deemed as minimum safety standard at sea is sufficient in one Member State compared but not sufficient in one other there will be a inequality on  individual level.
   I enclose a letter from Sjöfartsinspektionen,15.2008 to best illustrate my point of view .The letter was faxed 17 Jan. 2008 to HFD Finland as additional info to our HFD Besvär 27.12.2007. In Sjöfartsinspektionens letter says that no applicants lost their competency due to the stcw process in Sweden. Finland dismissed several 100ds certificates including ours according to Admin.own informal info by telephone 2002 (Gustafsson). The letter was a response to my “Questionnary 2007” among other Member States, not shown here. Finland´s response to the inquiry was that there were no such information available from the Seamen´s Register.
    Question for Commission to be answered ? Is it fair and right that one member state citizen applicant seaman in Finland loose his job and career due to some minor alleged deficiencies? When at the same time his CV in Sweden says Yes?
    Is it legally right and fair from grounds of a general equality prospect agenda mentioned in EU Community laws and directives regardless of any exceptions that was mentioned in ANNEX (1) which then might be invalid if one looks over borders ? 
    UNQUOTE
   ------
   30    Brevet till Ålands polismyndighet klippt och klistrat nedan :
   QUOTE 
   ÅLANDS  POLISMYNDIGHET


   Ärende : Begäran om besvärsanvisning och kopia på myndighetsbeslut

   Den 13 maj 2013  ca kl 0845 anlände piketbilen med två fullt utrustade poliser till vårt hem på 
   .......................................................... 

   Polismännen sade att det handlade om tjänsteärende genom hämtning av person till tingsrätten kl 10

   Vid närmare samtal med en av dem gavs beskedet att dom kunnat komma tidigare men på grund av som vi uppfattade det  bl.a  morsdag avstått från nämnda myndighetsåtgärd. Det betyder att personen ifråga skulle ha suttit i arresten på obestämd tid? 
   Piketbilen avlägsnade sig ca kl 0910

   Sökanden begär således vänligen om   kopia eller kopior på beslutet och giltig besvärsanvisning så att sökanden får chansen att ge sitt genmäle och därmed överklaga Ålands Polismyndighetsåtgärd  kortfattat omnämnt ovan.

   Mariehamn, 14 maj 2013

   X och Y 
   Adress förutskriven 
   Telefon  

   Inga bilagor 

   Cc Ålands Landskapregering

   UNQUOTE
   **************************************************************************

   Ålands Förvaltningsdomstol 
   ÄMBETSHUSET 
   22100 Mariehamn   Ärende:Ålands Polismyndighetsbeslut gällande övertolkningen av Tingsrättens beslut om personhämtning   

   Vi yrkar att förvaltningsdomstolen prövar ärendet

   Såhär inleddes det överraskande chockartade  hämtningsärendet den 13.5.2013 presenterat i ett samtida  e-meddelande till det juridiska försvarsbiträdet ca kl 0920:
   ”*****  , 
   ”Kl 0845 anlände ------- och ---------- till ========= ----- med polisbilen 
   Uppdraget var att hämta X till Tingsrätten. 
   Jag visade på protokollet som säger att nästa förhandling sker 13.5 kl 10 med hot om vite på 500e . Inget sägs om att hämtning kunde komma ifråga………………….. 
   Du har ju kontaktat notarien tidigare i veckan. I Fredags erhöll jag protokollet 
   Kan det var möjligt att ett bötesstraff som ifall brottet bevisas och döms renderar i 
   polishämtning med två poliser fullt munderade med pistoler står på trappan klara med handbojorna för att utföra ett handräckningsuppdrag med beslut från tingsrätten ! 
   Det måste vara ett felaktigt beslut som har överdrivits in absurdum !. 
   Enligt ----------kunde polisen ha hämtat mig "tidigare på Söndagen för att sitta i arresten till rättegången" 
   Men polisen tog hänsyn till att det var mors dagen ! 
   Jag begärde kopia på tingsrättsbeslutet utan att erhålla något ! 
   Vi ses 0930 som avtalat? 
   "X” 

   Vi, fredliga pensionärer, äkta makar, boende på ----------- varav en har besvärsrätt i detta ärende begär att ÅFD utreder frågan för oss bägge om Ålands polismyndighet använt sig av obefogad eller rentav lagstridig myndighetsutövning i ärendet
   Handlade ordern då om hämtning eller förtida omhändertagande ?
   Domstolen hade i varje fall dömt till hämtning, i ett icke kontradiktoriskt och dessutom oöverklagbart beslut den, 4.4.2013. Vi, i huset tolkar domstolsbeslutet bokstavligt att det handlade om att hämtas till domstolen Måndagen 13.5 2013 i god tid före sammanträdet kl 10. 

   Själva ordet ”omhändertagande”, förknippar vi däremot med att det gäller någon som inte har fast adress ,drogberoende eller bostadslös.. Eller att personen kanske är brotts eller våldsbenägen och är upptagen i brottsregistret. 
   Våra bostadsuppgifter och inkomstuppgifter finns registrerade. Kontaktuppgifterna finns upptagna i telefonkatalogen
   Vi, anser inom familjen att personen som hämtades inte kan förknippas med nämnda typ socialt utsatta grupper, där ett omhändertagande av den orsaken skulle ha behövt komma ifråga.

   Polislagen  49/2000 
   -----
   ”2 §. Allmänna principer för polisens verksamhet
   Polisen skall i sin verksamhet vara saklig, opartisk 
   och främja försonlighet.
   Polisens åtgärder skall inte medföra större skada 
   eller olägenhet än vad som är nödvändigt för att en 
   uppgift skall kunna fullgöras. Åtgärderna skall vara 
   motiverade i förhållande till hur viktig och brådskande
    uppgiften är samt till övriga omständigheter som 
   inverkar på helhetsbedömningen av situationen.
   Polisen skall i första hand genom råd, uppmaningar 
   och befallningar sträva efter att upprätthålla allmän 
   ordning och säkerhet. Polisen får inte göra större ingrepp 
   i någons rättigheter än vad som är nödvändigt 
   för utförande av polisens uppgifter”  
   ---
   Vi hänvisar till vår ansökan, begäran om besvärsanvisning och kopior på myndighetsbeslut, 14 .5 2013 som bifogas .I nämnd begäran, och i ”den spontant avgivna anmälan” till det juridiska biträdet ovan, antyder sökanden att hämtningen de facto kan ha handlat om ett större polismakt ingrepp än hämtning, nämligen om ett omhändertagande. I polisens svarsbrev 29.5, motsägs inte detta av dem. Ålands Polismyndighet bekräftar endast att det handlat om hämtning 

   Vi, i huset anser i varje fall att proportioner om vissa mänskliga rättigheter saknats i handräckningsfrågan som illustreras i kopiorna från polisen. Dessa innehåller efterlysning, hämtningsbeslut, omhändertagande, resultatet av polisoperationen mm. i målet om påstådd ärekränkning utvisande excesser åtminstone i förhållande till hänvisningen från Ålands Tingsrätt om RB kap 17 § 36 mom 2,gällande hämtningen. Citat :
   ----
   ”Om det på grund av hur ett vittne eller någon annan som skall höras personligen i bevissyfte uppför sig finns anledning att anta att han eller hon inte kommer att följa en uppmaning att infinna sig i domstolen, kan domstolen bestämma att personen i fråga skall hämtas till sammanträdet”
   ----
   Enligt polislagen har polisen rätt att avstå från åtgärder som uppenbart i enlighet med grundlagen kan anses som frihetskränkande. Principen om minsta olägenhet skulle förslags vist ha varit att kontakta mig på min fasta bostadsadress. 
   Citat  ur polislagen 49/2000 
   ----
   §5 mom 2: ”Polisen har rätt att avstå från en åtgärd om slutförandet av den kunde medföra följder som är oskäliga med hänsyn till det resultat som eftersträvas.
   Den som begärt en åtgärd av polisen och vars omedelbara rättigheter berörs har rätt att få veta grunden till att polisen avstår från åtgärden.”
   Ursprungliga 1 och 2 mom. har blivit 2 och 3 mom. genom 
   (2006/28).
   ----
   Poliserna som anlände till tomten klandras inte av oss .Dom utförde nog sin tjänsteplikt. Det gick nämligen att resonera med dem. Dom avlägsnade sig därav från tomten ca kl 0910. Vi fick det intrycket att nämnda skötte h-ärendet litet diskretare än ursprungstanken varit och på distans?  

   Det är själva tolkningen av beslutet om hämtningen som vi önskar få prövat.

   Ändamålsbundenheten hade kunnat uppnås genom att t.ex. kontakta per telefon, email eller kalla mig till dem för kontroll och uppmaning som föreslås i polislagen t.ex. om en potentiell vägran legat för handen att inte inställa mig till förhandlingarna .Detta skedde inte! Nu skedde, istället enligt oss, ett oskäligt ingrepp i privatlivet genom den överdrivna polismyndighetsåtgärden. Vi som är helt obekanta med polisingripanden hade dålig sömn flere dagar efteråt och upplever psykologiskt varje paketbil som stannar i området kanske är en piketbil. Vi upplever en genuint psykosocial rättsosäkerhet i kvarteret. Vi vet inte när nästa ingrepp från rättsvården kan inträffa. Vidare, ställer vi oss frågan om en rättvis rättskipning kan vara ifrågasatt i tingsrätten genom den av oss upplevda ”uppmjukningsövningen” inför förhandlingarna, som dessutom sköts upp till januari 2014 på grund av brister i bevisföring hos målsägandesidan.
   Ålands Polismyndighets har säkert rätt att hänvisa till undvikande av resursslöseri med personresurser skattemedel i onödan genom att inte slå in redan öppna dörrar.   

   Om polismyndigheten själva ”spätt på” hämtningsbeslutet med omhändertagande har nämnda begått ett tjänstefel genom att överskrida sin befogenhet genom oskäligt utnyttjande av sina maktbefogenheter i proportion till påstådda allvarlighetsgraden av den påstått misstänkta brottsligheten när det gäller det ifrågavarande påstådda brottet om ärekränkning.

   Historien har sitt ursprung i rykten på Facebook augusti 2012 om sk. hedersrelaterat brott gällande påstådd könsstympning på Åland som omnämnts i de påstådda emailen till lagtinget. 
   Bifogas också tidningsartikeln som berör saken

   Mariehamn , 3.7.2013
   X och Y 
   Bilag : 10 st kopior
   .
   ----
   KLAGOMÅL  GÄLLANDE TINGSRÄTTENS PERSONAL  OBS 
   OBS !!!! Endast Förslag  -  AUGUSTI 2013 
     "QUOTE"

   Klaganden X sjökapten kyrkoskriven i  Mariehamn 

   Ärende  12/413 Ålands Tingsrätt den  4.4.2012 tingsnotarie ………..  

   Klagomål mot Ålands tingsnotaries hämtnings och efterlysningsbeslut den 4.4.2013

   Jag är mycket besviken på tingsnotariens chockartade beslut som enligt mig saknar proportioner och laglig grund. Jag önskar att Hovrätten granskar och prövar saken! 

   REPRESSALIER
   Beslutet ses av mig som en repressalieåtgärd i anslutning till mitt besvär jämte bilag till hovrätten ,18.mars 2013 (inlämnat av mitt rättegångsbiträde) och det faktum att målsäganden är sk invandrare som påstår att han blivit kränkt genom att åtala mig om av honom påstådda påståenden, om hedersrelaterat våld i mail till Ålands lagtings ledmöter under augusti 2012.
   Eller slutligen att mitt rättegångsbiträde inte fallit beslutsfattaren ”på läppen”! Skulle besluten vara en ”uppmjukningsmanöver” inför rättegången den 13.5 genom ärendets känsliga sk multikulturella art?

   DOMSTOLSDOKUMENT
   Jag bifogar ett av målsäganden inlämnat domstolsdokument i frågan gällande Ålandstidningens reportage augusti 2012.

   BETALADE VITE
   Jag betalade 500e i vite för att uteblivit till rättegångstillfället 18.3.
   Jag representerades dock av en representant, den 18.3 ,en kollega till mitt lagliga rättegångsbiträde som anmält förfall dåtida. Förhandlingar om yrkande av ändring av datum satt till den 18.3 (email korrespondens inlämnat i besväret till HoR samma dag ) förekom mellan den obehöriga domaren auskulterande tingsnotarien och rättegångsbiträdet veckan före den av tingsrätten beslutade tidpunkten dock utan resultat. Ingen ändring blev konsekvensen av kontakten. Det fanns synpunkter hos tingsnotarien vilket framgår av korrespondensen som vi hade svårt att fatta om dom varit relevanta med tanke på ett kontradiktoriskt tillvägagångssätt och möjligheten till en rättvis rättegång! 

   BESLUT BAKOM RYGGEN 
   Tingsnotarien tog beslut bakom ryggen om efterlysning och hämtning den 4.4.2013
   Orsaken skulle vara att misstanke om att jag skulle utebli även nästa gång .

   TELEFONKONTAKT FÖRE RÄTTEGÅNGSFÖRHANDLINGEN 
   Rättegångsbiträdet, i likhet med mig, ovetandes om hämtnings och efterlysningsbesluten den 4.4. tog i god tro telefonkontakt med tingsnotarien under vecka 19 i före det nya utlysta rättegången 13.maj för att säkerställa vissa detaljer e.u. biträdet bla. om tidpunkten som det rått viss osäkerhet om och ooodelfåendet av olika rättegångsprotokoll. Alltså en saklig formell kontakt med Pihlström själv som tydligen misstolkades grovt från tingsnotariens sida. Jag var ej närvarande vid denna diskussion på telefon men biträdet nämnde inga synpunkter eller informationer till mig om några ultimatum ,öppna eller dolda.     BESVÄR I HOVRÄTTEN - MISSTANKEN OM UTEBLIVANDE EN GÅNG TILL OGRUNDAD 
   Det fanns således ingen trolig eller juridisk hållbar misstanke om att jag inte skulle komma till förhandlingarna 13 maj 2013 baserat på här nämnda fakta. Att jag skulle utebli två gånger efter varann efter det jag först besvärat mig i hovrätten 18 mars över bristerna i förhandlingarna 18.3 men ej erhållit fullföljdstillstånd , betalat vite för utevaron kan inte anses troligt eller sannolikt. Uppenbart för mig är att tingsnotarien som saknar visar det sig ,domarbehörighet agerat lagstridigt inkompetent och självsvåldigt av okänd orsak, mot andan i tingsrättslagen rättegångsbalken och mot Eu Domstolen om rättvis rättegång genom att fatta oproportionerliga beslut trots att biträdet varit i kontakt med tingsnotarien före. Tingsnotarien borde ha avstått från fullföljande av polisordern om efterlysning/hämtning när det klarnat och i vanlig mening uppenbart att misstänkte kommer att närvara. Tilläggas kan att jag inte tidigare varit straffad eller att jag inte skulle ha ordnade sociala förhållanden genom att granska fastighets- skatteregister eller telefonkatalogen där jag finns upptagen med tanke på kontaktmöjligheterna.

   NE BIS IN IDEM
   Jag hade ju sonat mitt brott att ej befinna mig personligen i tingsrätten genom att betala bötesbeloppet som tingsnotarien utsatte och anser då att en dubbelbestraffning, som hämtning och efterlysningsbeslutet de facto innebär för samma sak inte är lagenlig och rimlig för den kategori av bötesbrott som landskapsåklagaren i inlagorna yrkar. Dubbla strafförfaranden är förbjudna enligt EU rätten Jag anser att hämtning och efterlysning är ett straff precis som vitet är!

   UPPSKOV PÅ GRUND AV LANDSKAPSÅKLAGAREN
   Målsäganden genom landskapsåklagaren i tingsrätten bad i rätten den 13.5 om uppskov eftersom det saknades bevis i frågorna även denna andra förhandlingsomgång. 

   NÄSTA RÄTTEGÅNGSTILLFÄLLE 
   Nästa rättegångstillfälle är därför utsatt till januari 2014 för eventuella huvudförhandlingar. Ett orimligt långt tidsrum att intaga för bägge parter tycks det som! Däremot har det förflutit snabbt, relativt sett, mellan polisförhöret 1.november 2012 ,åtalsprövningen till första domstolsbehandling 18.3.2013.   

   TIDIGARE BESVÄR + SENTIDA HÄMTNING OCH EFTERLYSNING
   Jag hänvisar således till innehållet besväret till Hovrätten 18.3 omnämnt jämte bilagen med innehållet i detta om hämtnings- och efterlysningsbesluten.

   YRKANDE
   Jag yrkar på att tingsnotarien ådöms påföljd för sitt tjänstefel och tillrättavisas för oproportionerligt maktmissbruk gentemot den påstått misstänkte personen som skulle hämtas och efterlysas till synes i demoniserande syfte fatta nämnda beslut. Det fanns inga objektiva orsaker till detta drastiska ingrepp i privatlivet eftersom biträdet varit i kontakt med domstolen några dagar före.
   Jag klistrar in min spontana upplevelse med rättsvården till tingsrättegångsbiträdet nedan:     

   Citat från epost  13.5.2013
   ******, 
   Kl 0845 anlände ******* och *********** till Ringvägen 15 A med polisbilen 
   Uppdraget var att hämta mig till Tingsrätten. 
   Jag visade på protokollet som säger att nästa förhandling sker 13.5 kl 10 med hot om vite på 500e . Inget sägs om att hämtning kunde komma ifråga. Formellt enligt beslutet kunde jag välja att betala vite och utebli . 
   Du har ju kontaktat notarien tidigare i veckan. I Fredags erhöll jag protokollet 
   Kan det var möjligt att ett bötesstraff som ifall bottet bevisas och döms renderar i 
   polishämtning med två poliser fullt munderade med pistoler står på trappan klara med handbojorna för att utföra ett handräckningsuppdrag med beslut från tingsrätten ! 
   Det måste vara ett felaktigt beslut som har överdrivits in absurdum !. 
   Enligt en av dom kunde polisen ha hämtat mig "tidigare på Söndagen för att sitta i arresten till rättegången" 
   Men polisen tog hänsyn till att det var mors dagen ! 
   Jag begärde kopia på tingsrättsbeslutet utan att erhålla något ! 
   Vi ses 0930 
   Slut citat
   Mariehamn,     augusti 2013
   X
   Bilag .: besluten
   "UNQUOTE"
   ----
   kommentar införd  sept 2013
   Besvärsanvisningen som  Polisen osakligt tydligen skickade till oss undanröjdes av ÅFD för att det inte går att besvära sig i förvaltningsärenden mot en polisåtgärd? Nytt för oss förövrigt och tydligen också för polisen!. Skrivelsen  anpassades och ändrades motsvarande .Nu som ett klagomål  med bibehållande av sak innehållet därför, direkt till Ålands Landskapsregering istället för en bedömning  och yrkad prövning av LR självt dvs. arbetsgivaren eller rättare, vi skattebetalare !
   Besväret, eller överklagandet av besväret till HFD lades följdaktligen  ned av sökanden/  besväranden !
   -------
   Fortsätter  surrealismen gällande  ÅLAND- TAQYYA - FATWA
   31  Upphovsrätten grundlagen yttrandefrihet  OKTOBER 2013
   UPPHOVSMANNARÄTT - GRUNDLAGEN - YTTRANDEFRIHET

   Under åren 2008 –2013 har bokförlaget undersökt marknaden och projekterat olika ämnen för ett bokverk som är tänkt att publiceras i papper 2014. Verket, tänkt som ett forskningsprojekt  är ej  färdigt ,men säljs som 
   e-testversion på nätet(e-nätbokhandeln finns längst upp på denna  hemsida)   under en prövotid,för att öka förlagets resurser och erhålla möjlig respons från läsare före planerad slutlig version i papper. Aktiebolaget förordnar i olika beslut att styrelseordföranden är ansvarig redaktör och att bolaget självt är förlag och ansvarig utgivare, tillsvidare.    

   I  anledning av de påstådda ärekränkningsärendet har bl.a. Polisen gjort besittningsintrång, och två gånger genom oannonserade” besök” hos förlaget och bostaden hitintills gällande olika handräckningsuppdrag  i den av målsäganden påstådda ärekränkningen (bostaden är nr 1. och redaktionen som är belägen i södra delen av byggnaden i skild registrerad bostad nr 2.)

   Första gången, tvångsmdeslanvänding Nr 1,den 13.maj 2013 kl  08-0915, då två poliser fullt kravallutrustade anlände med sin piketbil till bostaden med uppdrag att hämta upphovsmannen till ett på förhand delgivet och kungjort sammanträde i tingsrätten gällande ärekränkningen.

   1. Hämtningsbeslutet och efterlysningsbeslutet var skilt taget av tingsrätten., 4.4.2013 / R 12/413 /Tingsnotarie

   2.Undersökningsanmälan 15.5.2013 /  8720/S/374/13 gällande tingsrättens begäran R12/413 om efterlysning och hämtning till domstol 13.5.2013  

   3.Undersökningens beslut  15.5.2013 /  8720/S/274/13 Åtgärder utförd / Överkonstapel

   Andra gången, tvångsmedelsanvändning Nr 2, eller senast, (bäst att tillägga) 11 oktober 2013 på förmiddagen. Då gällde det en husrannsakan och att beslagta redaktionens datorer! Tre polismän i civila kläder anlände på förmiddagen med en vit Toyota miljö privatbil, ringde på dörren som öppnades av redaktörens maka.

   Tre män som sade sig komma från polisen stod i tamburen med förordnade om husrannsakan gällande tilläggsundersökning i ärendet begärt muntligt per telefon från landskapsåklagaren.
   Ur makarnas synpunkt, ett oproportionerligt besittningsintrång för ett påstått brott som högst kan ge böter ifall beviskraven uppfylls i domstolen. Efter år 2014 utgår  även 6 månaders fängelse . Detta på grund av att Finland fällts  många gånger i EU domstolen.  Med andra ord landskapsåklagaren har ännu inte inhämtat tillräcklig bevisning i ärendet inför slutförhandlingen, ett år efter påstådda ärekränkningsbrottet skulle ha inträffat. Hur länge kan landskapsåklagaren utnyttja poliskapaciteten för detta vid äventyr bevisning, ett bötesbrott.
   Hur långt kan landskapsåklagaren driva saken innan det börjar likna myndighetstrakasserier och politisk korrekthet för en invandrare men mot en tidigare ostraffad åländsk pensionär.

   Kommentar: Att sentida börja undersökning av en dator som kunde ha gjorts för ett år sedan tycks märkligt med tanke på tidrymden som förflutit mellan påstått brott och beslag av datorerna. Efter åtalsprövningen borde ju åtminstone huvudbevisen som uppfyller beviskraven upptill 80- 90% för en fällande dom i Tingsrätten ha varit i hamn .
   Annars har inte landskapsåklagaren haft fog för sin bedömning att gå till Tingsrätten sas. i ogjort väder. Misstänkte och biträdet klargjorde sin inställning då, som, nu, redan vid i inledningen och polisförhöret 1.nov 2012
   Landskapsåklagaren har förhastat sig och gjort avgörande misstag ,som drabbar motparten oskäligt eller den misstänkte redaktören. Det gäller också, förvisso obevisat, försöken, att tysta rätten för medborgares konstitutionella rättigheter gällande yttrandefrihetsfrågan.
   Att i efterhand försöka skrapa ihop och/eller tillrättalägga saknade bevis förlorar uppenbart i bevisvärde och måste leda till uppenbara eller sannolika trovärdighetsproblem inför ojäviga och objektiva bedömare.

   Förundersökningen har heller ej tagit ställning till om den påstådda utsagan om ärekränkningen är osann och i sin iver att föra saken till åklagaren därmed missat grovt i objektivitetsregeln. Detta framgår tydligt av innehållet i den här rapporten . 

   0. Undersökningens beslut ,ärekränkning, sänd till åklagare, 6.11.2012 /8720/R/1715/12 / Kommissarie tillkännagivits: målsägande (x) misstänkt för brott( x) övrig (-)

   Känslan av maktlöshet inför enligt oss den proportionslösa myndighetsutövningen hos makarna, bägge pensionärer, kan inte beskrivas i ord! Därför kommer vi inte heller att ens försöka beskriva i ord hur den till synes slumpvisa integritetskränkningen återigen slog till i våra hjärtan och i vårt lagfarna hus!  

   En av poliserna gjorde intrång på redaktionen ,tog bilder och beslagtog en laptop som förlaget äger och administrerar, på order av åklagaren och i enlighet med förrättningsmannen.
   Den andra, äldre laptoppen som förlaget också äger överlämnades frivilligt av makan till redaktören från en annan del av byggnaden till tidigare nämnde artigt uppträdande ,oklanderligt men civilklädde förrättningsmannen

   Upphovsmannen undrade hur länge och när redaktionen kunde erhålla de beslagtagna varorna, eftersom brlagets upphovsrättskyddade datorer också innehåller olika slag materiella löpande affärer som rederiet - förlaget håller på med i tillägg till förlagets affärsverksamhet med alla manusen utspridda i datorns olika program och dokument till bokverket ifråga. Dessa är tänkt som nämns ovan att utkomma förutsatt, bäst att tillägga, ingen lyckas hindra utgivningen 2014.
   Det oredigerade och icke korrekturlästa eller sammanställda upphovsrättsliga utkastet till bokverket, ämnat till försäljning, finns numera i olika versioner i kopian till laptoppen eller den beslagtagna ”spegeln” hos polisen och därmed måhända hos landskapsåklagaren under arbetsnamnet ”Igelkotten- Vitbok II Åland”.    

   Datorerna säkrades, enligt uppgift från förrättningsmannen för  ”spegling” på ett beprövat vetenskapligt tillvägagångssätt hos polismyndigheten sk. It- forensisk undersökning. Nämnda undersökning skulle företagas av någon utbildad person med namnet Kull.
   Besittningsintrånget i huset varade i trekvart !

   Redaktören ringde till kommissarien i mellantiden för att försöka påverka ärendet som uppstått konkret genom problemen med beslagen av förlagets eller rederiets datorer. Under samtalet kom vi spontant in på själva kärnfrågan eller orsaken till den påstådda ärekränkningen om könsstympningen. På frågan om polisen mottagit en anmälan (frågades två gånger) svarade kommissarien att ingen anmälan fanns men att myndigheten funnit på ”sannolika skäl” att inget grovt misshandelsbrott mot barn i ärendet kunnat konstateras .Efter år 2014 har en misstänkt "ärekränkare" rätt att få saken prövad inför domstolen - 
   om uttalandet varit osant  eller sant !

   Redaktören jämte hustru, drar då den slutsatsen att ärendet trots ingen anmälan mottagits av polismyndigheten ändå ”lagts ned”? Ingen inspelning finns av samtalet som är här kortfattat återgivet ur minnet! 

   I tillägg till kommunikationen med utredningsledaren/kommissarien kan nämnas att förlagets juridiska ombud enligt önskemål från undertecknarna blandade sig i saken och kontaktade nämnde kommissarie för att snabba på hanteringen av ”speglingen” vid äventyr riskerade att bli hängandes hos polisen över helgen med negativa konsekvenser eftersom det var en Fredag  

   4. Förordnandet om husrannsakan var baserat på muntlig telefonkontakt mellan landskapåklagaren och en av de äldre konstaplarna eller förrättningsmannen daterat den 2.10.2013  ,  8720/S522/13/KEM/3  (två a-4 sidor). Undertecknat med kommissariens namnteckning redan den 2.10.2013. 
       
   Två timmar senare, samma dag, stod samma civilklädda polispatrull på trappan och ringde på dörren, denna gång medförande en diskret svartfärgad tygportfölj innehållande de beslagtagna datorerna, visade det sig, som överlämnades inomhus i tamburen i bostadsdelen tillbaka till upphovsrättsliga ägaren, dvs. förlaget.
   5. Protokoll över husrannsakan och beslag och omhändertagande (KEY)  11.10.2013 ,8720/S/13/KEY/2   (1 A-4  sida)  Oundertecknat av mottagaren förlaget och/eller upphovsman. Bekräftad med skriftlig namnteckning av två poliser 
    

   upphovsmän, ansvarig redaktör,
   (gm. webbredaktör /X och Y,  mfl.)
     
   http://www.juridicum.su.se/iri/e08/documentation/stefan_kronqvist-brott_och_digitala_bevis.pdf

   (Kopiera länken klistra in den på google , sök  och läs den livsviktiga rikspolis informationen) 

   Anm: Original protokollen 0-5 finns till behörigt påseende och i behåll på redaktionen!
   **************************************************************************************************
   UNQUOTE

   Vi  har besvärat oss till Ålands tingsrätt gällande proportionerligt tvångsmedelsutnyttjande inom fatalietiden  Efter  tingsrättsförhandlingen kommer vi att överklaga domen till Åbo hovrätt inom den 18 jan ´14.   Citat från extern anonymiserad alternativ nyhetskälla nedan, som hand i handske, litet gott & blandat med egna kommentar:

   "Jag vänder mig främst till framträdande mediaprofiler som Jan Helin, Peter Wolodarski, Thomas Mattsson chefredaktörer för några av våra största tidningar samt cheferna för Sveriges Radios Ekot, P1-morgon och Studio Ett. Inte att förglömma cheferna för TV-kanalerna, eftersom de alla har ett särskilt ansvar för det rådande mediaklimatet i Sverige".

   ------

   32    Ett allmänt inlägg  om  media situationen   SVERIGE-  ÅLAND

   Hej,

   Citat från extern anonymiserad alternativ nyhetskälla nedan, som hand i handske, litet gott & blandat med egna kommentar:

   "Jag vänder mig främst till framträdande media profiler som Jan Helin, Peter Wolodarski, Thomas Mattsson chefredaktörer för några av våra största tidningar samt cheferna för Sveriges Radios Ekot, P1-morgon och Studio Ett. Inte att förglömma cheferna för TV-kanalerna, eftersom de alla har ett särskilt ansvar för det rådande media klimatet i Sverige".

   Motsvarande " inflytelserika " personer,PK, hen, finns på Åland inom ! Ålandstidningen, Nya Åland , P Radio och TV bolaget, samt i lagtinget och utanför bl.and sk "viliga" ålänningar.Bl.a en rockad gällande Ålandstidningens export till AB engagemang när A.G f.d. Aftonbladets chefrd.  intog en styrelseplats i tysthet på klobbarna i stället ? Han for om bekant till Stockholm efter ett år på Ålandstidningen  som inflytelserik "vi gillar olika" chefredaktör!! 

   Detsamma är fallet med den "inflytelserika" kulturmarxistiska vänster gammelmedian inkl, public Yle R+TV bolaget ,i Finland! Kolla namnen i defenslänken nedan. Många känns igen från daglig nyhetsrapportering!

   Du  den idag befintliga, i några i majoritet bolagsstyrelsers händer sittandes, snart monopoliserade kulturmarxistiska kringomskurna (circumsicion) "yttrandefriheten"! Ett ögonblick . Har du några bevis Mr.  X?

   I tillägg till ovan. X har en länk som Staffan Bruhn en gång använde i HBL som  sparats i denna anti krönika, klickbar nedan, och nu konkret hänvisar till som ett bevis .

   Såhär tänker vi, som "tröst" till en drabbad meningsfrände härförleden i anledning av modell-68 skjutjärnsreportage i en åländsk röd vänstertidning. Hon luktade främlingsfientlighet och mäns våld mot kvinnor "blandat i en och samma saliga offerskål, inkluderade i det politiserade "reportaget" inklistrade delar av rättegångsprotokoll och känsliga familjedetaljer gällande en utsatt kriminaliserad åländsk familjetragedi in i sitt innersta väsen där förhandlingen enligt uppgift skett "skriftligen". "Ändamålet helgar medlen".

   Dvs misstänkte om vi förstått hade kanske i sin naivitet trott på "rättvisan" i det känsliga läget i förhöret att "fullmakten" som polisen lurade på honom under förundersökningen och det faktum att misstänkte måhända "tecknade under" med förhörsledarens försåtliga och falska försäkran att det "nog inte skull bli så farligt, kanske litet böter". Åklagaren hade således fullmakt in blanco där "barmhärtigheten",samvetet hade fullt spelrum kontra eget scenario om "sanningen". Ett vanligt rättsosäkert skumt tillvägagångssätt på Åland , för att få någon med säkerhet fälld ! Erkänn skulden in blanco är dödsdömt från början. Det har dom verkliga bovarna förstått. Tillvägagångssättet med "fullmakten har X personligen erfarenhet av, gällande sk. utredning gällande misstanke om brott "besittningsintrång" för några år sedan. Om de misstänkta anhöriga skulle ha varit naiva och tecknat under in blanco t, skulle dom ha blivit dömda så det visslade om det och kriminaliserade för all framtid. Nu gick dom fria genom aktivt deltagande i processen med en advokats hjälp. Åklagaren stod med lång näsa den gången! Inför domstolen gäller bevis dvs. det som ligger på domarkatedern just här och nu och då och inget annat. Glöm inget väsentligt! "Bevis" är t.ex. två trovärdiga oberoende vittnen eller teknisk bevisning . Parterna kör med egna sk partsinlagor och har ingen i sig själv betydelse i bevissyfte och beviskraven. Det du påstår,kärar eller svarar inför domstolen skall kunna objektivt bevisas. Materiell sanning är inte det samma som sanningen! Neka istället är mitt råd, åklagaren har bevisbördan för att det "påstådda brottet" sannolikt eller 100%igt bevisats har begåtts av misstänkte. Exakt i enlighet med brottsbeskrivningen! Brottmål fordrar ännu högre beviskrav än civilmål sk tvistemål för fällande dom!

   När polismyndigheten dessutom har tvångsmedelslagen som torped i umgänget med publiken i att "mjuka" upp patienten, istället för ett rättssäkert proportionerligt hjälpmedel blir det etter värre. "Hämtning - Husrannsakan" till exempel

   ----

   " I anledning av en artikel om genren "mäns våld mot kvinnor" och "främlingsfientlighet" Författad av Sarkkinen på uppdrag från arbetsgivaren tidningshuset  finns anledning att granska de sk 68-orna i Finlanoch Åland .I en länk Yahoo från 1966 skriven av Staffan Bruhn för HBL s räkning finns det finska och åländska medborgare som hälsat till en stalintrogen tidning Ny tid . Det var sedvanligt på den tiden att höra av sig och donera pengar till jul midsommar varje år. Sirola-institutet öster om Hangö leddes av prominenta journalister och andra grupper som hade stort "inflytande" inom sina områden –främst media och politik !Författaren som omnämns ovan hade sin hemvist på barrikaderna tillsammans med några andra ålänningar om tidigare hört av sig i media och bekänt sina synder i stora reportagen om den minnesgoda säker minns (löthman ,lehtinen)Nu är det läge för Titti och andra 68-or att äntligen titta ut ur buskarna och visa civilkurage och janusansiktet i samma klass och civilkurage som sina kolleger inom det litterära och självstyrelsepolitik !

   http://groups.yahoo.com/neo/groups/defens-keskustelu/conversations/topics/1586

    

   *****************************************************************************************************************************


   33  Sista brevet till lagtinget 

   To: annette.holmberg-jansson@lagtinget ; tony.asumaa@lagtinget.ax ; christian.beijar@lagtinget.ax ; petri.carlsson@lagtinget.ax ; brage.eklund@lagtinget.ax ; torbjorn.eliasson@lagtinget.ax ; anders.englund@lagtinget.ax ; anders.eriksson@lagtinget.ax ; karl-johan.fogelstrom@lagtinget.ax ; john.hilander@lagtinget.ax ; igge.holmberg@lagtinget.ax ; gunnar.jansson@lagtinget.ax ; harry.jansson@lagtinget.ax ; axel.jonsson@lagtinget.ax ; runar.karlsson@lagtinget.ax ; sara.kemetter@lagtinget.ax ; ake.mattsson@lagtinget.ax ; mika.nordberg@lagtinget.ax ; mats.peramaa@lagtinget.ax ; jorgen.pettersson@lagtinget.ax ; katrin.sjogren@lagtinget.ax ; roger.slotte@lagtinget.ax ; torsten.sundblom@lagtinget.ax ; danne.sundman@lagtinget.ax ; gote.wine@lagtinget.ax ; veronica.thornroos@lagtinget.ax ; barbro.sundback@lagtinget.ax
   Sent: Sunday, February 09, 2014 11:05 PM
   Subject: # 3 2014, Lt- 0, internt; Visselblåsarens sorti !

   #  3  2014 Febr 2014 ,Det sista !"Lt-0 Internt ", dokumentet denna enstaka sista gång till alla 30 lagtingsledmöter   

   "REPRESSIVA SKATTEFINANSIERADE ADMINSTRATIVA OCH POLITISKT KORREKTA  REURSER"

   KAN INGEN ENSKILD STÅ EMOT HÄR PÅ ÅLAND!

   Webbmaster knyter härmed ihop säcken och avslutar sitt enskilda på eget initiativ utförda demokrtiska lagtingsarbete 2008-2014 med detta epostmeddelande genom att det denna gång delges samtliga 30 parlamentariker ! Ursäkta härmed det temporära övertrampet "Lt -0 internt ," intrånget i Era skattefinansierade lagtings mailboxar!

   Men, WebMaster jobbar parallellt envetet, på med sin e-bok.

   ----------

   Tack för visat intresse,

   mvh,

   gm.WebMaster

   X

   -----------------------------

   Såhär ser brevet till Lagtinget ut:

   Såhär det gick med det enskilda  lagtingsarbetet .Välkomna in till verkligheten eventuella nyanlända eller oinformerade ledamöter !Ursäkta klarspråket! 

   Men i dagens åländska självstyrelse eller kommunalpolitik kommer ledamöter ingenstans utan Snällismen, som trängt in i alla partier och åsiktsriktningar. Denna -ism har som enda paroll: ”Den svage, utsatte ,särgruppen, har alltid rätt och vem är du som vågar förneka den svages, utsattes, särgruppens rätt?”

   Ärekränkningen kontra den grundlagsenliga åsikts och yttrandefriheten på Åland  i allmänhet och i Lagtinget i korthet och i synnerhet

   Såhär började det . Lagtingsledamöterna kallade här 1,2,3 och 4 mfl. får ett eller flere email gällande lagtingsarbetet via  elektronisk information förmedlade till sina tjänste skattefinansierade email boxar under säg Maj- Augusti 2012 ! Några dokument ansågs tydligen provocerande ! De innehöll uppgifter om befarat ett hedersrelaterat  barnskyddsbrott

   Den elektroniska informationen handlar i grunden om ett demokratiarbete i lagtinget genom en dialog  och testballonger  mellan väljares åsikter och förtroendevaldas. Konkret handlar dialogen i så fall ledamöterna ens kommit på tanken att dialoen pö om pö skulle medverka till att kunna fira ned fallbryggan in till borgen att skottkärran med elektroniskt  innehåll skulle kunna få inträda i det allra heligaste. Så har i alla fall gjorts .Fallbryggan har firats i nivå med folkets.  Man kan jämföra litet med Janne Josefssons dolda kameran!  Denna gång, om utbyte av  ärliga  och spontana ömsidiga synpunkter om hur  innehållet i bla. förarbetet till främjande lagen om integration till Åland 2012 skedde.(ref. E-vitboken, VII Epilog  Real Time- On Line sid:  97-114 tillsvidare.. and writing.. )

   Det visade sig vara ett eldfängt ämne . Så eldfängt att jag inkluderade dialogen i min e-bok till minne och exempel åt en måttligt måhända ”nyfiken på”  eftervärld ! Vem gjorde och sade vad gällande kommande paradigm skifte gällande kravmaskinen invandringen och ändringen av Åland i grunden utan att folk blev tillfrågade.    

   1. uttrycker tydligt sin förtrytelse på e-nätverket över delar i det förmedlade och börjar vandra omkring på lagboksidorna för att skanna och forska om innehållet i nämnda, kan tänkas ge konkret  politisk/juridisk utdelning, i de av honom ,det är en han, vit hetero, bedömda misshagliga innehållet i den elektroniska informationen .Nämnde 1 är från majoritetssidan i det åländska parlamentet. Han är tydligt frustrerad i sina genmälen över att någon udda medborgare ,sjöman ,väljare mm dristar sig att ”sticka upp” mitt i allt  , med ett konkret case !  Sjömannen med erfarenhet , måhända litet åldersdiskriminerad av det moderna samhället av idag som fredlig pensionär , besitter  helt politiskt inkorrekta präglade av erfarenheter till sjöss och därmed sjuka åsikter.  1., delger sina observationer  om de klandervärda e-mailen till e-nätverket i form av en ”pro forma brottsbeskrivning” som enligt honom skulle handla om antingen ärekränkning, eller grov, sådan. Saken gällde rykten om att könsstympning skett på Åland. Pargrafhänvisning till strafflagen medföljer tydligt och ordentligt i  manualen för beslut till  räfst och rättarting . Åklagaren hade blivit inspirerad det nämndes i  den efterföljande rättegången januari 2014  eftersom han under partsförhöret särskilt nämnde om  det . Brottsbeskrivningen var närmast en kopia !     

   Några utskottsmedlemmar och en lagtingsledamot 2+3+4  alla från oppositions partier  nappar på kroken som majoritetspolitikern 1. lagt ut! 

   Kort juridisk upplysning 

   I dag är ärekränkning i Finland och på Åland som ett av de sista gemenskapslandet,  avkriminaliserat genom ändringar 2104 i straff- och tvångsmedelslagen  som visas i bifogat klagomål  Nr 2 till Ålands landskapsregering. Finland har blivit fälld i Europa domstolen flera gånger än jämförbara länder.

    

   Det kan idag jämföras med fortkörning straffmässigt i normalfallet . Men om du har en M-koefficient liggandes med i fatet då handlar det om helt andra bullar skall det visa sig.           

   2. erkänner under sanningsförsäkran som målsägande vittne i rättegången om ärekränkning i partsförhöret januari 2014 att han tillsammans med nämnda/e bildat en slags inkvisitionsdomstol i Parlamentet. Man yppar information utskriven till ”tredje man”. ”Trojkan”, (2+3+ målsäganden) vandrar med de stulna dokumenten till Ålands polismyndighet och anhängiggör formellt anmälan i oktober 2012 . Sedan startar drevet  som jag kallar en åländsk politisk korrekt ”rättsförföljelse”.

   (Drevet fortsatte i bägge tidningarna gällande den fällande domen mot visselblåsaren ! utan att nämna om omskärelsen eftersom tingsnotarien inte tyckte det passade ihop.På bandupptagningen 12:45-14:17 säger målsäganden att han omskurit sina pojkar ,men inte könsstympat sin flicka som är förbjudet i i hemlandet: Infört sentida)  

   Viktig redogörelse över upplevelserna från fältets Rönnbergstorg

   Jag menar att det är viktigt att redogöra  för lagtinget  vad en visselblåsare har att vänta av  Parlamentet  och rättsmaskineriet på Åland ! När caset handlar om olika åsikter i invandringspolitiken .   

   Vi förflyttar oss därefter snabbt  till målsägandens partsförhör Januari 2014. Efter det lagtingsledamot 2. lämnat rättssalen som vittne svarade målsäganden på direkt fråga från landskapsåklagaren  att han inte stympat sin dotter för att det är förbjudet i hans hemland ,men i samma andetag erkände att han omskurit sina pojkar ? Ridå ! 


   Kontentan 

   1+2+3+4 blundar kanske med politiskt korrekt färgade ögon för att skrämmande brottsliga kulturella religiösa ritualer mot barn  redan kan vara ett faktum och inträtt på Åland. Men av valtekniska skäl, angriper och flyttas fokus ställföreträdande bekvämare emot visselblåsarens person . Annorlunda sagt om dessa istället skulle ha gett med samma frenesi sig på själva sakfrågan, könsstympningen vilket naturligtvis borde ha varit fallet. Nu gjordes ej detta? 

   Jag hänvisar till barnskyddskonvention § 3 där barns rätt ”alltid skall komma i främsta rummet” oavsett rätten till privatliv! 

   ”Sista anförandet” från den envetne  visselblåsaren i Ålands lagting 

   En demokratisk självstyrelse som Åland kallar sig vitt och brett,  kan inte blunda för sökandet av sanning och forskning kombinerad med kompetens även i parlamentet för  oss ålänningar. Inte ens blunda för olikbehandlingen  när det gäller särgrupperna ! Kommer parlamentet nu denna gång att vakna gällande erkännandet beviset om omskärelsen genom att göra utredningar och föreslå förändringar  ?  Nämnda bannbulle visselblåsarens    kan nämligen drabba den lagtingsledamot, mfl. som öppet börjar kritisera eller kräva förändring och rättelse i ledet av säg, vissa särgruppers tydliga olikbehandlande idag gällande importerade sk. heders kulturer till Åland. Någon måste sätta ned foten .Det har jag försökt men med nödtorftigt skamligt resultat det skall erkännas!   

   De tre (3) pelarna som upprätthåller demokratin

    Tre pelare skall finnas stående  fritt och oberoende av varandra. Stående  upprätta även under press från en hård orkan. 

   Lagstiftningen !. Rättsvården !.Lagskipningen !

   Nu har nämnda parlamentariker i Åland lagting  som jag ser det, stuckit handen i syltburken genom att passera gränser till förbjudna territorier  och medvetet saboterat samhällsprotokollet med  ”efter behov och ideologiska ändamål ” . Därmed har de enligt visselblåsaren svikit sitt  politiska förtroende, emot avtalet med likabehandling av sina väljare .

   En parlamentariker sysslar ej med rättsvård eller rättskipning under sitt ed-svurna värv i parlamentet.

   Han skall  vidbliva sin läst –lagstiftningen !  Punkt !    

             . 

   Tre (3) intressen skall var vara uppfyllda för att  visselblåsaren döms till ansvar enligt svaranden  

   Det handlar kort om skyddet för respekten till enskilds privatliv vägt emot  skyddet för rätten till yttrandefriheten. 

   Tre krav  skall vara uppfyllda för att ansvar  för ärekränkning skall kunna dömas av en domstol. 

   Det skall handla om en uppgift – inte egenskap.

   Det skall handla om en person.

   Det skall handla om ett utpekande.

   Frågan om utpekandet är sann eller osann prövas i domstolen om  nedsättandet i informationen och/eller om det varit försvarligt att lämna ut informationen.

   För ansvar är det tillräckligt att uppgiften varit nedsättande och att det inte varit försvarligt att läman ut den.

   För ett friande återigen att uppgiften varit försvarlig att lämnas ut

   ---.

   Cross Y´r Fingers ?


   WebMaster , 


   ********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

   # 34    Åland vågar heller inte att gripa in mot den osynliga elefanten i rummet !

   En kommunikation nov 2014 mellan visselblåsaren och ÅLR ansvarig person


   Allt som nämns nedan finns det (namn) för.

   Bortse från visselblåsarens funderingar om dennes subjektiva avvägning mellan rättigheterna  yttrandefrihet vs. förhållandet till rätten till respekt för privatlivet rätten till religionsfrihet och rätten till barns liv och hälsa.


    Läs en kort 8- sidig novell, åländsk politisk inkorrekt thriller- eller  kanske följetong, inbäddat med påstådda men bevisbara brister inom kommunledning- lagstiftningen –rättsvården –rättskipningen gällande barnskydd emot en aktiv medborgare åländsk patriot och väljare, visselblåsaren

    


    Vittne och hot på Åland ?

   Två tänkta svarande vittnen i en rättegång gällande befarad könstympning vs. ärekränkning  som fått uppmärksamhet i gammelmedia har vägrat att vittna inför domstol våren 2013. 

   Varför vågar dom ej –är den stora frågan ?

   Orsaken kanske vittnesvägrarna bäst själva kan förklara .

   Visselblåsaren har personuppgifterna i behåll och kan delges på behörig anfordran inklusive adresserna i kommunerna (L) och i (M). Nämnda nyckelpersoner är särbos idag ,men umgås socialt åtminstone före  inledandet av rättegången i mars 2014?.  

   Finns det även på Åland direkta eller indirekta hot mot vittnen, dvs. lagstridig påtryckning i rättsak och därmed rättsskipning. Och i vilken form ? En liten hint finns beskriven nedan Aktuella premiär frågor ställda, här och nu, skriftligen tillsammans med den andra tabufrågan om  hedersrelaterade våldets utbredning också på lilla Åland !


    Ryktesspridningen

   Visselblåsaren hörde från sambons uttalande hösten 2012  (AB) ,det är en av vittnesvägrarna att ”locket skulle läggas på i könsstympningssaken annars skulle det tagas i med hårdhandskarna” inkluderande med ”risk för jobbet”

   Skadan var skedd genom dagistantens, den andra vittnesvägraren (TS), sambons särbon idag, brott mot sekretessen genom tjänstefelet att hon hade yppat sekretessbelagda angelägenheter härrörande från tjänsten obefogat till utomstående till sin dåtida sambo i dag särbo.


   Kunde ej hålla tyst

   Sambon kunde ej hålla tyst på grund av samvetsbetänkligheter om att en flicka (S-SM)  som varit utomlands i (M) sommaren 2012 tillsammans med sin far(AM) misstänktes ha blivit könsstympad Personalen i stadsdelen (H)  på (Ä) avdelningen (G) hade sett ovanliga saker på flickan i underlivet som bedömdes som könsstympning eller någon annan form av grov misshandel. Det torde finnas anteckningar i journaler eller interna dokument som utvisar detta. Detta lämnar visselblåsaren därhän för att någon behörig som äger ärendet kanske kan på anfordran eller frivillig närmare undersöka saken? Eller om anteckningar på dagiskontoret och/eller hos arbetsgivaren ”saknas” kan berörda personalen friska upp saken.


   Facebook

   Nämnda rykte spreds sedan ursprungligen ut genom Facebook 13.8.2012,som ingår i rättegångsprotokollet tillsammans med de golade påstådda kränkande emailen till lagtingets ledamöter i enlighet med nämnd tidningsartikel .Någon inom lagtinget reagerade i en inkvisitionsliknade process mot yttrandefriheten och visselblåsaren (AJ)+(AE+KS+GJ+BE mfl.)  (AJ+AE)meddelade sin partikamrat, bägge från oppositionssidan den  politiskt aktive, numera målsäganden (AM)om de påstått golade kränkande emailen     Regeringsprogrammet vs Grundlagen ?

   Mailen som innehöll påstådda kränkningar hade tidigare fördömts av en majoritetsparlamentariker ,utskottsmedlem   (WV) som återupprepade och färglade med en extra personlig touch  innehållet  till lagtingsledamöterna och utomstående folk via email på sin iPad.  Nämnde förmedlare hade själv tillverkat en pro forma brottsbeskrivning som innehöll hänvisningar till strafflagen som följde med bannbullan i rundskrivet .En slags ”passlig” obehörig påverkan i en kommande rättsak och rättskipning ,visade det sig, genom att åklagaren (J-EB) hänvisade under emfas i rättegången till nämnda dåtida egenhändigt spridda elektroniska meddelanden. Att återupprepa ett kränkande meddelande är brottsligt även om syftet var gott i gott i att få tyst på PIK visselblåsandet i  PK Ålands lagting! 


    PK -Manulen med stort ”M” i förhållande till regeringsprogrammet vs. grundlagen

   En självstyrelsepolitisk Manual var således skapad och initierad i Ålands lagting hösten 2012. Och serverade slutsatser och  synligt resultat i en stupstock som stödde regeringsprogrammet 2011-2015 om ”absolut nolltolerans mot främlingsfientlighet” En politisk korrekt ukas som i sig strider mot grundlagen om yttrandefriheten och Artikel 10 i Europa konventionen för, vilkens övervakande och ansvar åligger Ålands Lagtings talman(BL)tillsammans med 30 lagtingsledmöter genom sin högtidliga ämbetsed eller försäkran vid tillträdet till ämbetet  hösten 2011. För regeringsprogrammet ansvarar lantrådet i Ålands landskapsregering ÅLR (CG) tillsammans med sina majoritetsregeringsledamöter.

   Den förra gäller tillsvidare .Den senare för viss tid ,eller en 4-årsperiod 


    Polisanmälan

   (AM) gick tillsammans med (AJ) till polisen enligt målsägandens vittnesmål i huvudförhandlingen 2014 med en anmälan om ärekränkning oktober 2012. Åtal och rättegång inleddes mars 2013 . Svaranden ,visselblåsaren (EN), dömdes till ärekräkning februari 2014 som han överklagar. Ärekränkningen tycks ha haft förtur framför andra ärenden. Eller ett halvt år från anmälan till anhängiggjort i domstolen.   


    Tvångsmedel –kriminalisering –demonisering av misstänkte 

   I mellantiden har hittills trenne tvångsmedel förordnats mot visselblåsaren. 

   I maj 2013 en Måndag kl 09 kom piketbilen till tomten och egnahemshuset i södra delen av stan med tingsrättens uppdrag att hämta (EN) till rätten. Orsak påstådd myndighetstredska och respektbrist för rättskipningen Det fanns risk för att den misstänkte skulle utebli från rätten. Före det hade en efterlysning runt om i Norden eller Europa? företagits en månad före. Piketbilen innehöll två vita män 180 cm+ ,fullt kravallutrustade inkl pistoler och handbojor hängandes i säkerhetsbältena.  

   I oktober en Fredag kl 10 förordnades husrannsakan  7 månader efter inledandet av rättegången, återigen i hemmet för att taga i beslag och spegla hårdiskarna i privata+företagets datorer. Orsaken var påstådd bevishämtning gällande den påstådda ärekräkningen. Den vita miljöklassade Toyotan innehåll denna gång litet diskretare polisvåld  3 civilklädda poliser. Detta kan närmare i detalj läsas på ******** hemsidan.     

    Tillkommer ett vitesföreläggande om 500 euro för ”utevaro” i mars 2014

    Kostnaden för tvångsmedlen inkl spegling av hårdisken minst 100.000 Euro.


   Make no mistakes

   Tvångsmedlen, alltmer, nu i skenet av 25-års jubileet av DDR s kollaps har att göra med politisk korrekthet tyvärr också existerande på demilitariserade Åland. Hur kan annars en polismyndighet fatta nämnda oproportionerliga beslut emot en visselblåsare som skrivit många nyhetsbrev till Ålands lagting. Nämnda nyhetsbrev kanske 100 st. började 2008 och avslutades januari 2014. Nämnda sista #3 2014 avskeds nyhetsbrev bifogas som bilaga  till denna skrift.

   Upplysnings vist kan nämnas att en e-vitbok har publicerats ,som visas nedan .Innehållet i boken har att göra med nämnda medborgar styrda lagtingsarbete i form av nyhetsbreven hade avsikt att informera och påverka genom yttrandefriheten det åländska parlamentets arbetet och interna opinionen. Detta ideella, obetalda på eget initiativ från fältet, yttrandefrihetsarbete har lönats med en polisanmälan mot visselblåsaren som initierades av nuvarande upp mönstrade minister dåtida parlamentariker..

         


   Anmälan till polis och BO - upprop i Lagtinget – alla inom ramen för YTTRANDEFRIHETEN

   En vän till visselblåsaren (NM)–inte vittnesvägaren, i sin tur skrev som sagt på Facebook om ryktet och orosanmälde därefter själv könsstympningssaken muntligt av samvetsskäl som han sade13-15-augusti 2012 till sin betrodde fiskekompis som jobbar inom polisen (JE) .Kompisen förde anmälan vidare till behörigt befäl (TR) (OL) inom Ålands polismyndighet. 


   Den 16-17 kollade fiskekompisen (JE) vad som hade skett med (NM) barnskydds brottsanmälan. Han gick in, antagligen lagstridigt, i de sekretessbelagda dokumenten internt i polishuset och noterade till sin vän (NM) att i ärendet noterats ”lagts ned på grund av andrahandsuppgifter” .Det framgår av en artikel i ÅT 30 aug 2012 att anmälan gjorts till polis (TR) och barnombud (UR-W),men ärendet sköttes under sekretessparaplyet och därmed på ett mycket oklart sätt. Detta triggade till motivet för uppropet i yttrandefrihetens namn till ”lagtinget att agera” augusti 2012 som nämns i samma artikel. Nämnda ÅT artikel bifogas denna skrivelse.


   Lagtinget satsade fel ,fel ,fel..

   Lagtinget satsade på ett säkert kort –visselblåsaren. Lagtinget ”glömde” bort och spolade ut barnets rättigheter genom att hela lagtinget följde nedannämnd PK manual ”M”. Alla parlamentsledamöter (utom den som tidigare avsagt nyhetsbreven) höll  kollektivt tyst och underlät att handla för misstanken om ett barns kränkta rättigheter. Alla nämnda satsade på att visselblåsaren med sitt PIK budskap skulle tystas till varje pris .  


   Bevisen

   Hela korrespondensen ,medborgaraktiviteten, debatten med lagtinget om främjandet av integrationen (som trädde i kraft 2013) under maj- sept 2012 finns upptagen och inklistrad återgiven i en  E-vitbok som publicerats februari 2013.Nämnda bevis finns på sidorna 97-112 kallat VII Epilog. De facto handlar hela saken och boken om rätten för en ålänning till yttrandefrihet.   


   Erkännande - medgivande är bevis

   Under rättegången kom det fram genom målsägandens(AM) nekande till könsstympningen ,under sanningsförsäkran men erkännande i laga forum att det inte handlat om könsstympning som är förbjudet i (M) utan i en närmast bisats, omskärelse av pojken som är tillåten där ? Ridå !!

   En BJO anmälan mot polismyndigheten (CA) och åklagare (J-EB) har inlämnats gällande den nedlagda anmälan om medgivandet i rätten till okontrollerade omskärelsen av (R-LM). Nämnda nedläggning sades bero på ”ekonomiska orsaker” och att brottet inte var straffbart i det land som gärningen gjordes. 


   Kommer nu detta medgivandet av barnskyddsbrottet, ett erkännande och bevis innebära att också detta h-brott sopas under mattan hos oss ? Är okontrollerad omskärelse, i motsats som sägs  till könsstympning ?snart accepterat på Åland ?Landskapsläkaren har svarat nej på den första saken i nu i Ålandstidningen november i 2014. Vill Åland ha med dessa främmande hederssaker att göra på ett lagligt reglerat sätt - eller sticker vi alla medborgare huvet i sanden med undantag för visselblåsaren? 


   ****** Light 

   Betyder det att Åland redan har ett främmande kulturrättsskiparsystem i namn eller skydd av religionsfriheten. Insmuget och parallellt arbetande med vårt grundlagsskyddade rättsystem anno 2014 . Och därmed entre´ dörren öppen för ett parallellt rättsystem –ett pö om pö ****** Light  biljett system främst genom anonymt och trivialt utfärdandet av R-kortet och R-registreringen inom rättskipningen.


   Religionens makt  i straffmätningen förr på Åland och idag aktuell hos vissa folkgrupper 

   Vi avskaffade i vår tur, religionens inflytande i och makt genom utbildningen med häxprocessernas avslutande på 1700 talet. Då gällde Bibelns strafflag i Mosebok 2 .22:18:”en trollkona skall du ej låta leva” Domen år 1666 drev trollkonan Karin från Emkarby  och hennes 10 andra åländska ”trollkonor till bålet efter att ha halshuggits först.

   Jag har tagit uppgifterna från min gamle historielärare år, 1952 och framöver, i Lyceet , Carl Ramsdahls bok ”Det åländska folkets historia under Gustav Vasa och hans söner samt stormaktstiden”, publicerad 1988 . (sida 116) Må frid vila över ”Ramses” minne !

   Nyligen fanns ett inslag i media om häxorna av en författande sundskvinna !


   Kan det vara så att övervintringen av religionens makt hos en del av mänskligheten anno 2014 helt enkelt har stannat i Status Quo ,medan denna makt  hos oss andra inte har en sådan dignitet. Bägge har varit lika goda kålsupare en gång med Bibel och ***** som rättesnöre. Men en del blev kvar hängandes runt soppgrytan med ******* i armvecket. Det kallas sekularisering hos oss. Många hoppas på den moderata delen av den först nämnda t.ex. Daniel Pipes/ MEF et al, kontra Geert Wilders /PVV et al, som har annan åsikt i senaste Youtube intervjun:      

   http://gatesofvienna.net/2014/11/moderate-islam-is-nothing-but-falsified-history/

   Länken innehåller intervjuer om skillnader i frågan om moderat **** och icke moderat *****, mellan politikern och forskaren. Vem har rätt .Hur länge tar det för ***** att bli moderat? 100 år? Vad händer under tiden?   


   Annan invandrad religion inträder de facto på Åland idag

   Nu får en annan religion en nyrenässans i Finland och i Europa främst genom trivialiserade olika rättsprocesser det kallas Lawfare enkelt och rakt implementerat i rättsystemet som flyttar fokus , godkänner/ förespråkar och vitsordar t.ex. lemlästning av barn i en bisats. Hela läkarkåren borde skämmas och vakna ur in PK dröm !


   Bl.a en HD dom från 2008 där religionen var en ursäkt att ej fälla anstiftare eftersom det inte fanns ett uttryckligt förbud mot omskärelse i strafflagen och att målsman anlitat godkänt kommunal sjukvård, läkare mm. omständigheter dvs. men utnyttjat skattebetalares resurser. Gärningsmannen menade inget ont i den meningen att våldsverka och skada ”…icke säära para rispa” i traditionell mening. Det handlade om rätt till religionsfrihet Artikel 9 –en av hörnpelarna  tillsammans med rätt till yttrandefrihet enligt Artikel 10 och rätten till respekt för privatlivet omnämnda i Europa konventionen Artikel 8  

   Gärningsmannen i fallet hade blott ”goda” avsikter med sin för oss medeltida brutala form för sin renläriga misshandel aga av sitt barn och en beprövad uppfostringsmanual mot sitt barn för religion och kultur. Det handlar helt simpelt om manlig total mental och fysisk kontroll av sexlivet hos kvinnor ,redan från barnsben enligt mitt sätt att se, genom föregivna medicinska hygieniska operativa åtgärder om inte religionsfrågorna förordnat remissen ?.


   En annan ärekränknings rättegång gällande osedlighet på skoldanser på Åland

   Som jämförelse kan nämnas att det i dag avkriminaliserade brottet ärekränkning röner framgångar i rätten sitt politiska korrekta pro förändringsarbetet .

   Ett annat landskapsåklagardrivet ärekränkningsmål mot (LH) på Åland gällande synen på seder och bruk skedde på en ungdomstillställning på (K). Där fanns ett pris för den som klätt av sig på det sexigaste sättet, Streap tease dans mm.. Föräldern (LH) blev dömd för ärekränkning genom att hon meddelat kommunens ansvariga om det enligt henne (och andras) förkastliga bristande undervisningsmetoder på fritiden. Emailen hade golats av (GL) till (E) som anmälde saken till polis och åklagare. Hon (LH) hade utpekat den( E) som var ansvarig i påstått kränkande ordalag och anklagat henne (E) för osedlighet och misstanke om pedofili. Domen är överklagad. 


   Omskärelse –(könsstympning) –godkänd barnuppfostran på Åland?

   Omskärelse sägs motverka onani som är synd självbefläckning, i vissa kretsar. Könsstympningen i sin tur som är i lag förbjuden och som följetongen handlar om, sägs förhindra lössläppthet och promiskiöst beteende bland stammens kvinnor och att bruden skall vara clean och ihopasydd nedtills eller klitorisskrapad inför bröllopet ? Kvinnan skall ej känna något under samlaget .Hon skall producera mannens säd och genuppsättning till nästa generations försörjning och överlevnad.   


   Överdriven respekt för en medeltida brutal kultur under paraplyet religionsfrihet . 

   Alla som läser detta rekommenderas parallellt googla på bägge kultur- religiösa lemlästningsmetoderna FGM eller MGM för att få en egen bild av den tabubelagda grova barnmisshandeln mot oskyldiga främst dels, flickor och dels, pojkar som visselblåsaren anser det handlar om ! Det finns ”miljoner” träffar .                     Djuren eller barnen viktigare på Åland?

   Om man lemlästar en hund, kuperar svansen på en griskulting , straffas gärningsmannen  mot djurskyddsbrott på Åland. Om ett får dör eller brister uppdagas och anmäls blir gärningsmannen fälld –var så säker !

   Om man  lemlästar sina barn  är straffansvars frågan  fortfarande  öppen och oklar. 

   Omskärningsfallet kan bevisas genom att lyssna på målsägandens erkännande i 20 minuters inspelning från tingsrätten (tidsintervall 13:15 – 14:17)    den 13.1.2014 

   Kan gärningsmannen eller anstiftaren som utför det i ädla importerade farao religösa tusenåriga syften göras oåtkomligt för  rättvisan på Åland.


    Det pågår som bäst 2014 en åklagardriven process (EV) i Finland om okontrollerad omskärelse är tillåten brottslighet i vårt land Målet begär fullföljd till HD över en friande hovrättsdom.  På Åland drivs nämnda process synbarligen i privat regi där landskapsåklagaren blundar för besvärande fakta  tillika med tingsnotarien. gällande samma sak.


   Landskapsläkaren har konstaterat i november  2014 att okontrollerad omskärelse icke är tillåten på Åland oavsett religösa motiv eller ej. Det fordrar godkända behöriga läkare och hygieniska omständigheter att göra det medicinska operativa ingreppet av medicinska skäl som är godkänt. Bifogas en ÅT artikel i ärendet

   Utredning pågår inom ÅLR -ÅHS om religösa skäl skall ingå i den skattefinansierade behandlingen hos ÅHS. Allmänheten har fått veta om detta eftersom en privatperson ställt vissa frågor till ÅLR. Ingen känd debatt i Lagtinget har förekommit.  


   Tredje sektorn  - vi vanliga ålänningars ansvar

   Alla, Zonta klubbar ,Martha dito, Pensionärer  eller Hembygdsföreningar, mammor far- ,mormödrar , som säger sig värna om bibehållande av åländska värden och skydd för barn ,tycks kollektivt ha fallit in i  ett narkolepsi liknande tillstånd .En av orsaken är förstås systematisk utebliven information från gammelmedian. Den andra är den allmänt spridda dödliga virussjukdomen, pandemin  politisk korrekthet .


   Den osynliga elefanten i rummet som alla anar men inte dristar att säga något om  ! Kan kolossen även gälla läkare, polischef ,domare, nämndemän lagstiftare. Ingen vet ännu eftersom ämnet är tabubelagt. Visselblåsaren har mina aningar ? Ett vet han att dagispersonalen ligger illa till (BE) redan i (H) på dagiset (Ä +G) Men nämnda grovlemmade fridlysta däggdjur klampar på för fulla muggar runt i rummen! Vi har många frågor kvar att besvara med **** -anknytning till de självstyrelsebeslut som fattats och finansieras gällande konsekvenserna av i-kvoter och i-nvandrare som fattats och fattas på politisk grund även av mottagarkommunen   .


    ***** Cosher slaktat , könssegregering t.ex (anmälda radioreportaget hösten 2013 i Strandnäs skolan) ,olikbehandling ,ojämnställdhet , genus tänket ? i frågan om könsstympning FGM- vs.omskärelse MGM. *****  ***** huvud klädsel kusin- månggifte. mm.


   Politiskt inkorrekta omvärlds faktum nedan

   När inträffar berättiga fråga, facit syns om 10 år i praktiken den första Ålands ”No Go Zone ” Är det i (H)


   Det finns 55 st  NGZ enligt polisrapporten ovan i Sverige och 751 i Frankrike sk ”Urbana Socialt Sensitiva” känsliga områden ,där polisen, postbudet, ambulanser, brandpersonal inte ens kan gå säkra. Och bäst att tillägga i klartext  ********* ,Hard Core existerar i praktiken med risk för att här bli anklagad för ff. Någon kan bli ärekränkt för att höra sanningen, eller att läsa eller att skriva ut  bäste/a läsare ! 


   http://www.huffingtonpost.co.uk/2014/10/18/rotherham-child-abuse-cover-up_n_6007106.html

   http://snaphanen.dk/2014/11/07/pat-condell-britains-cultural-problem/

   I Rotherham UK skedde  skamliga saker på över 1400 vita flickor White Trash, i över 16 års tid .Mestadels invandrande ***********, ******** sitter idag inne för brotten .

   Orsaken var att ingen vågade anmäla dem för då kunde man bli utpekad rasist.


   http://www.dn.se/nyheter/varlden/en-av-tre-familjer-vill-fortsatta-omskara/ 

   Artikeln hänvisar till hur förhållandet är i Sverige och ger råd åt skolor hälsovård mfl. hur förfara 

   http://www.svd.se/nyheter/inrikes/flera-fall-av-konsstympning-i-norrkoping_3677000.svd

   I Norrköping  2014 skedde avslöjandet i skolhälsan att en skolklass av unga flickor  60 tal blivit könstympade .Avslöjandet skedde genom skolhälsans screeningar undersökningar .Vad händer med gärningsmännen –nån som vet ? Flickorna har oåterkalleliga stigma inplantarde i sin underliv.  Naturligtvis är det chockerande att brotten kan fortgå också fortsättningsvist i denna dag –var som helst även på ÅLAND?


   http://www.itv.com/news/central/2014-11-04/400-women-with-fgm-seen-in-midlands-hospitals-in-6-months/

   Senaste 4 nov 2014 ”nyheter” om FGM från England.


   En av orsakerna är det heliga axiomet  ******* som tillåter en troende att ljuga om det gynnar religionen ***** i tolkningen av  *******


   Fråga till Ålands landskapsregering

    Görs liknade regelbundna  myndighetskontrollerade typ Norrköping ovan gällande skolhälsoundersökningar av åländska dagis-förskole- skolelever på rutinartat sätt som screenar effektivt och kan fånga upp och registrera t.ex. hedersrelaterade brottsoffer En mera aktuell fråga numera med tanke på kommande och fortsatt invandringen till holmarna? Detta som har nära samband med integrationen, torde var en sak för Ålands lagting som beslutat om frågan i Lagen om främjande av integrationen till Åland 2013 och ansvariga i övrigt!

   Förövrigt i den i Ålands lagting  I-debatt under maj –sept 2012som visselblåsaren  som visats här och nu ,själv blev blåst !          


   Myndigheten

   Den myndighet som utför förundersökningarna i enlighet med polislagen borde företaga 

   opartiska och kompetenta förundersökningar utan några som helst skygglappar om ”andrahandsuppgifter” inför nämnda religösa  kulturellt utsatta kulturella traditioner  . Brottsoffren kan ju inte tala själva, mammor och syskon i hemmen är kanske ”solidariska”, vittnen vågar ej framträda. Förundersökningsledaren kanske själv saknar erfarenhet och känner obehag i integritetsfrågorna att stå emot den uppenbara risken att kanske bli utpekad som främlingsfientlig vid äventyr anmälan inte kan ledas i bevis och beviskraven inte når åtalsprövning eller ens fällande dom. Att utreda en hedersrelaterad anmälan kan innebära en kränkning rent juridiskt gentemot den utpekade om det visar sig vara fel. Numera har tröskeln för godtroanmälan blivit lägre som visa i denna artikel Ett socialt självstyrelsepolitiskt och ”multkulti” ideellt dilemma, det skall erkännas uppträder på scenen i rättsamhället och existerar i dag inklusive runt familjers centrallednings köksbord hemma på Åland !  


   Däremot tycks de ”normala”,

   barnmisshandelsfrågorna vara högt prioriterade i rätten inkl gammelmedia bevakningen.

   Minsta örfil tycks rendera i fällande domar och straff emot målsmän ,”vit hetero man” sett från vanligt folks köksbords horisont ?

   Även om en ”misshandlad” tonåring nu senast i tidningen medger inför åklagare och domstol att han var skuld till orsaken godtogs det ej i domstolen. Pappan fälldes för misshandel i våldsfrågan om glopens rätt till privatlivet och rätten till innehavet egendom Property Rights cigarettändaren ? 


   Personalen i de skattefinansierade templen..

   Den skattefinansierade personalen på dagisar eller skolor eller hälsovården kanske inte heller 

   inser att brott mot o.n. barnskydd, jämställdhet ,likabehandling, begås genom att blunda och prata sig samman om vissa obehagliga tecken syns på dagiset att  ett h- relaterat brott begåtts i någons hemmiljö eller familj. Detta upplevdes särskilt i det konkreta fallet gällande att samla bevis mot gärningsmannen 2012.  


   Budskapet till alla inblandade igår idag  i morron 

   Till alla dessa inkl lagtinget vill jag säga – Risken är tillsvidare baserad på egen erfarenhet uppenbar. Du kan bli, out of context, anmäld, åtalad och dömd för ärekränkning på Åland om du agerar med civilkurage som visselblåsare i god tro i vissa tabu saker.


   Anmälan idag med lägre tröskel än tidigare = betyder att tillåtna nivån för yttrandefriheten höjts   

   I en dom 2009 mot Finland i Europa domstolen gällande Artikel 10 om yttrandefrihet gentemot pappans  Artikel 8 om rätt respekt för privatlivet vann en stålmormor mot fadern i familjen. Det handlade om att mormor anmält saken om misshandel till ett barns  läkare. I HD dömdes hon till ärekränkning . Eu- domstolen frikände henne .Finland dömdes för brott mot Artikel 10.Ärendet tog 9 år från tingsrätt till Eu domstol.

   http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-89962 

    Finland har därför idag 2014 en lägre anmälningströskel till nytta för barn och anmälare visselblåsare. Våga är att vinna .Att vara tyst är att förlora ! Ett tystat samhälle är inte ett fritt samhälle. Yttrandefriheten kan inte begränsas den kan bara tagas ifrån en  (Ths. Jeffersson)   

         

   Slutligen för den som ej är insatt. Enligt barnskyddslagen 2008 som utvidgats 2010 § 13 o.n. har alla numera en utökad rätt ,lägre tröskel, att anmäla ett befarat barnskyddsbrott ,medan personalen har som tidigare anmälningsplikt med risk för avsked och straff för tjänstebrott på grund av fegheten att underlåtenhet att slå alarm. 

   Bakgrunden till ändringen 2010 kan var Europadomstolens beslut ECHR Art.10 , 2009 o.n..


   FN Barnskyddskonvention §3 säger att barnets rättigheter städse kommer i främsta rummet.

   även före rätten till respekt för privatlivet gällande misstänkt gärningsmannen som med nödvändighet kanske känner sig utpekad och kränkt .En annan vägvisare !

   Ett sekretessbelagt barnskyddsärende behandlades av Ålands landskapsregering 2012 i patientklagomål som frikände en anmälare inom systemet personal gällande en osaklig uppgift i anmält misstänkt barnskyddsbrott .Nämnde blev anklagad för ärekränkning av den som blev utpekad.


   Till sist, även ärekränkning i Finland inkl ÅLAND har avkriminaliserats genom ändringar i straff och tvångsmedelslagen 2014. Orsaken är att Finland fällts ovanligt många gånger i Eu domstolen för brott mot omnämnda mänskliga rättigheterna om brott mot yttrandefriheten och privatliv.


   Istället föreslås att nämnda mindre allvarliga förseelsebrott, bötesbrott skulle uteslutas från domstolar och att förlikning istället vore motiverat . Det tar tid och resurser att driva dessa besvärligheter kräver utrymme med konsekvensen att utredningar av verkliga vålds- fängelsestraffliga brott mot liv och hälsa, blir lidande

   Vem kunde ana det, 

   –i caset, berörde,    

   Visselblåsaren  nr 2 (X)#

   ***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************000************************************

   # 35  Gäller rättelsebegäran /besvär emot kommunalt beslut i flyktingfrågor


   e-meddelandet börjar här:
    
   ------------

   Mariehamns Stad

    

   Beslut 20.1.2015 Mottagande av flyktingar , §4  (bifogas skannade) ! 

    

    

   Besväranden/sökanden, partipolitiskt obunden, anser primärt att det ankommer på folkvalda fullmäktige att i plenum debattera  eller åtminstone fatta beslut på ordentliga underlag om antal flyktingar och kostnader.   Och inte som till synes i fallet eventuellt  godkänna ett "färdigt politiskt korrekt paket" till synes riggat utan medföljande uträkningar eller ekonomiska underlag eller konsekvensbedömningar. Ärendet är behandlat och beslutat inom socialnämnden utgående från socialdirektörens  förslag .    

    

   Sökanden yrkar därför och på nedannämnda grunder  att §4 beslutet  förklaras ogiltigt pga. bristfälligt förberett och därmed  ett lagstridigt noll (0) underlag .

    

   Vänligen gör om hemläxan och bättre! Så att allmänhetens majoritetens (80%) skattebetalarnas, väljarnas, förtroende och rättskydd tillgodoses. Beslutet berör också direkt den lagstadgade  kommunala beskattningen.

     

   Detta besvär gäller  vid äventyr rättelsebegäran ej medges i Socialnämnden  i tillämpliga delar till fullmäktigemötet som kommer att hållas efteråt eu den 27.1

   Beslutet som begärs rättat  gäller Socialdirektörens förslag utan några som helst bifogade ekonomiska eller sociala utredningar till förslaget/ beslutet  om att ta emot "20 flyktingar under 2015 på deras egna villkor" utan några som helst begränsningar för att överföras till fullmäktige för beslut i såfall i en summarisk fmge behandling .   

    

   •  Bästa ålänningar, och våra politiskt förtroendevalda i Mariehamn för perioden 2011-2015, i fullmäktige 

    

   Ni bedes taga del av detta besvär/rättelseyrkande med tanke på att Ni bara har några månader kvar av Ert mandat som beslutsfattare inför väljarna. Ni kan inte vara säkra på att bli omvalda ! Många kanske ej ställer upp nästa period ?  Kanske någon önskar ha ett "monument" om den som införde ett  "nytt" åländsk samhälle! 

   Och då passar på att få genomfört sitt "livsprojekt" utan att taga ansvar för konsekvenserna ?  .   

   Att fatta beslut i bevisligen ödesdigra existentiella frågor med litet över ett halvt år kvar av mandattiden  är mycket riskfyllt och direkt oskäligt förhastat  politiskt "projekt"  och vid äventyr förfarandet minskar förtroendet för kommunalpolitik emot skattebetalarna väljarna

     

   "Flyktingarna anländer under hösten - på flyktingarnas villkor" citat ur beslutet, betyder alltså tidsmässigt när lagtings och kommulanvalet valet står för dörren ?

   Om beslutet kvarstår bör det som ett minmum vara på ålänningarnas "villkor"!

    Förslag: invänta det nya fullmäktiges åsikter som annors kan få Era beslutade problem i knät ! 

    

   "Vafför gjorde dom på dette viset"

    

    

   Till att börja med klistar besväranden in Nyans enkät för att krasst visa på den åländska opinionen i frågan om mottagningen:

    

    

   ENKÄT

   Brändö kommun är beredd att ta emot tio flyktingar. Tycker du att din kommun ska ta emot flyktingar?


   Ja 27% 27%
   Nej 73% 73%

   Totalt antal röster: 1862

   Enkäten gjordes i mitten av november 2014  men "återtogs" inom en vecka? Den hade antagligen allaredan gjort  för stor "skada" hos förespråkarna, 20%-arna !  

   Sökande talar därför på goda grunder om "20%-are" och "80%-arna" i texten till besväret nedan.  

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------    

    

   KOMMUNALA BESLUT med bristfälliga eller noll underlag - 

   INTEGRATIONEN - PARADIGMSKIFTET

   som tyvärr delar ÅLAND I TVÅ "NYA" GRUPPER (självstyrelsepartipolitiskt oberoende) 

   DEN ENA  "GODA"( 20%) MOT DEN ANDRA "ONDA" (80%)

   Kan detta vara möjligt ?

    

   Som orolig räknande sig till "80%-arna"  majoritets kommuninnevånare äskar sökanden rätten till att få veta mera om besluten skett  i enlighet med grundlagen självstyrelse- eller kommunallagens anda och mening  samt i enlighet med Europiska konventionen eller EU- direktiv.    

    

   Några inledande frågor som sökanden vill ha svar på :

   1.om skatterna kommer att stiga  på grund av mottagandet och ifall  inte  vilka, kommuninnevånare, som kommer att få avstå i motsvarande grad sina lagstadgade förmåner;

   2.om nämnden/fullmäktige fattat/kommer att fatta ett lagstridigt bristfälligt beslut;

   3.eller om  socialdirektörens förslag som nämnden godkänt och beslutat i är behäftat med brister genom att ekonomiska och psykosociala fakta saknas. 

    

   Om inte en tillfölitlig ekonomisk beräkning visas allmänheten,väljarna  eller saknas anser jag det är ett tjänstefel av berörda att inte visa eller att inte utreda underlaget i siffror .

   Det kan   inte vara så svårt !Sökanden räknar därför ut själv nedan och går ut ifrån att de stämmer intill annat visas.  Fullmäktige/nämnde kan inte fatta korrekt lagenligt beslut utan detta ekonomiska  underlag!

   Kommunen kan inte bara stå till buds med  opreciserade gåvor från gemensam skattekista utan,hörande/ förankring hos majoriteten 80% , skälig eller laglig grund till utomstående främlingar oavsett "humanintär" grund      

    

   Sökanden har skrivit  ett email till kommunen tidigare i somrast om invandringsfrågan och begärt besvärsanvisningar och menar att det enda kommunala organet som på ett lagligt sätt kan fatta ett lagligt beslut är fullmäktige vilket lagligt kan representera  kommuninnevånaren eller -medlemmen. Eller alternativt är att en ordentlig folkomröstning genomförs.

    

   I Nyan gjordes i november en intressant elektronisk enkät som gav ett övervägande "nej"  till svarsresultat  visas ovan.Mycket få ålänningar önskar invandring "beslutat på politiska eller politiskt korrekta grunder". 73% av över tusen åttahundra reagerade ! Sedan stängdes enkäten av "förståeliga" skäl ! Men den skedde spontant utan någon vetenskaplig grund ger en fingervisning över hur vi ålänningar i majoriteten i "Nya Åland"   tänker på Åland.

    

   Kanske en rättvis Fair kommunal  folkomröstning skulle ytterligare kunna frisera verkligheten uppåt med tanke på att det var rödans läsare som klickade på nejknappen!

   Om en rättvis neutral omröstning skulle företagas påstår jag intill annat visas att 80% är emot flyktingmottagandet på "politiska korrekta" grunder  

    

   Anser förtroendevalda fullmäktigeledamöter att våra synpunkter 80% inte har något att säga till om i de för medborgaren exentiella besluten

   Nämnda kör på i ullstrumporna som om vi inte fanns. Jobbar en elit tillsammans med journalister bakom en gömd PK agenda  bakom ryggen på oss vanliga åboare? Av allt att döma existerar också detta som ett faktum "debatten" som kan  styra besluten  !

    

    Den politiker  som har opponerat för över ett år sedan sig i frågan och från vars blogg jag hämtat vissa uppgifter om kostnader har blivit uthängd och förlöjligad på stan med nidbilder. Han blev förklarad rasist och kriminaliserad som främlingsfientlig! Det är klart att ingen dristar sig gå emot koncensus (PK) då kommer de kollektiva  "goda" samhällsresurserna att tysta denne han hon hen effektivt . I ett sådan samhälle önskar vi inte att leva .Detta tycks vara konsekevnsen av tycka "olika" i en fråga som delar upp Mariehamns kommuninnevånare  i "dom goda (20%) och dom dåliga(80%)" . Det handlar därmed om åsiktsförtryck och en form för diktatur.Nämnde har heller ej visat sig i offentligheten  efter detta angrepp på yttrandefriheten. Denna rättighet är grundlagslagstridigt begränsat i regeringsprogrammet för mandatperiden genom regeringens beslut om  "absolut nolltolernas mot främlingsfientlighet" Detta är ett mantra som har oberäkneliga konsekvenser inom lagskipningen -rättsvården -rättskipningen för en skall vi säga frispråkig medborgare.  

   (GL §12 + ECHR Art. 10)   

    

   Sökanden fick då i brev det lugnade svaret från staden att inget beslut har fattats ännu !

    

   Sökanden har läst i tidningen(gratis versionen) om att kommunen avser mottaga folk utifrån som av allt att döma kommer att behöva fulla ekonomiska, sociala och medicinska  bistånd ?

    

   Själv har sökanden i brist på information räknat litet på en fyra personers flyktingfamiljs kostnader per år .

   Staten NTM bidrar med  en spottstyver  i runda tal  200 för vuxen resp 600 för barn per månad i 3 resp 4 år ?

   Resten skall enligt manualen kommunen AMS mm betala för.

   För nämnda familj kommer det att kosta skattebetalarna om man bortser att statens bidrag också är skatter  ca 120- 130.000 Euro extra per år.

   Minskat med 20.000 som i så fall kommer från riket NTM .Eller  säg för enkelhetens skull netto kostnad ca 100.000 Euro  ?  

   Mottagningen kommer att dränera den gemensamma redan ansträngda skattekassan i Mariehamn med avsevärda belopp om säg 20 familjer anländer ,eller  2 miljoner per år och  för oöverskådlig framtid. Alla jobb som arbetssökanden flyktingen söker med sina meriter kommer uppenbart ej att uppfylla något arbetsvillkor för att erhålla arbetslöshetsunderstöd. Återstår socialtjänsten !   

    

   Första frågan uppträder redan här Var skall de mottagna förläggas? Vem sköter övervakningen och kontrollen och hur ? Allt kostar ! Kommer fastighetspriser i närheten att påverkas?   

   Sökanden har som källor använt propositionen lagstiftningen och den broschyr manualen  som finns tillgänglig på nätet.

    Nu senast väckte det i offentligheten frågor från Sverige om asysökanden i Östersund som ej gillade det geografiska läget ? Hur blir det i Brändö med 10 ?

    

   Kommunallagen medger ej att de gemensamma resurserna går till annat än till  kommuninnevånarens -medlems   lagstadgade på förhand i demokratisk i fmge ordning beslutade bästa och dithörande nyttigheter. Paragraf 3 tror jag visst det var! Att kringå nämnda lagstadgade minimi krav genom några tekniska arrangemang är fel och uppenbart lagstridigt förfarande.

    

   Sökanden begär om information i frågan och meddelar att jag i detta oklara rättsläge motsätter mig mottagningen och begär rättelse resp besvärarar mig om mottagningen inte dels, sker lagligt eller dels, inte ändamålsenligt .

   Med ändamålet menar sökanden att kommunmedborgaren ca 11.000  skall ha någon bevisligen gemensam mätbar i budgeten nytta inför satsningens eventuella utlägg ovanskisserade,samt att inga lagliga rättigheter som bl.a beskrivs här går förlustiga för oss. De sistnämnda har under generationer byggt upp staden till en trivsam och fredlig plats att leva och bo på. Ingen torde vara betjänt av några försämringer som politiker beslutat om - eller?

    

   Tyvärr tycks budgeten 74 m Eur för Mariehamns Stad visa en nedgåenede trend med stora skulder 45 miljoner och underskott 5 miljoner som följd av redan diskonterade skattebortfall . Då kan inte en medveten ytterligare okalkylarad men nedgång vara ändamålsenlig  på grund av kanske oövetrtäknta beslut som är lagstridiga eller oändamålsenliga - oavsett det skulle finnas olika orsaker som det står i  §4 beslutet "humanitärt arbete" men kanske tveksamma hos en kommun 80% majoritet skäl för det !

    

   Att medvetet införa negativa åtgärder i beslut till kommunen som drabbar oss negativt är att vilseleda befolkningen under sken av humanitet,eftersom beslutsfattarna fuller väl borde  enligt sitt uppdrag  och tjänsteplikten vara insatta i psykosociala förhållanden och medveten om de ekonomiska negtiva förutsättningarna från day one! 

    I Fotboll kallas det läggmatch  och är kriminellt!

    

   Nu finns det ett slags oemotsagd halleluja stämning ,med helsidor i pressen över verksamheter som snabbt kan övergå i desperation. Inga negativa följder tillåts visas .Inga kritiska insändare tllåts i median. I detta besvär förklaras vissa av oss uppfattade befarade  felaktiga beslut som kan drabba oss alla inom kommungränsen negativt bl.a. på Ringvägen. Eller i övrigt andra "omständigheter" på typ ålderdomshem skolor sjukhus dagis samt annan lagstdagad verksamhet i kommunens regi.

   Hur kommer skolornas jämställdhetsarbete att skötas då det första som kommer upp på bordet är genusseparation av religösa skäl. Samhället beslutsfattare ställföretrrädare för skattebetalaren i stort i övrigt måste "anpssa" sig för att undvika stress  typ könssparerade platser i bl.a. badhus kyrkor moskeer. Samt umgänget  i arbetslivet med täckta ansikten på sjukhus rättsväsende eller på gator. Män vägrar hälsa på kvinnorna. Det kan kanske verka pittoreskt och storslaget ,men erfarenheten visar att det tär på förtroendet medborgare förtroendevalad och tjänstemän emellan . 

    

   Neej!  säger någon godtroende från förespråkarna 20%-gruppen. Sökanden "överdriver"!. Erfarenheten har visat att den som negligerar fakta i denna fråga har haft 100% fel ! Den som påstår något annat är välkommen  med konkreta motbevis ! Inget land har visat att "flyktingfrågan" har gynnat( 80%) ursprungsbefolkningen.Det är närmast inbördeskrig runtom oss. Sökanden som är gift , har barnbarns barn i olika valörer önskar inget av detta kaosartade till Åland . Därför denna ansökan.  Därför, intill annat visas, utgår sökanden från att det sentida införda i blått  gäller tillsvidare !   Om tio år kommer Åland att vara förändrat det känner 80%-arna, vi, på oss  ,medan 20%-arna kanske har sin försörjning och karriärer tryggade genom att ha medverkat och dansat in  eller "tvångsinfört" bakom ryggen på 80% av folket det "nya" samhället ?  

    

   En helt ny samhällsordning kan skönjas för kommuninnevånaren och oss själva  emot egen förskyllan.Genom paradigmskiftet,som onbönhörligt blir följden från ett tidigare ett  homogent åländskt samhälle där alla 100% själva skött sina angelägenheter utan politisk korrekt särbehandling.. Med nu skönjs en diskriminerande juridisk parallellt  anpssad ordning bl.a inom lagstiftning rättsvård och rättskipning än den som gäller om "allas likhet inför lagen". Denna nyordning "måste" antagas vid äventyr det handlar  om  "diskriminering  hets mot folkgrupp" eller "brott mot religionsfriheten" ! Många rättsliga avgöranden har avgjorts i Sverige och belamrat rättsvården och lagskipningen med för kommuninnevånaren ovidkommande ärenden som aldrig akulle ha uppkommit om mottagningen kunnat styras på ett annat är detta genomopolitiserade sätt .Genom en normal som tidigare, frivillig invandring . T.ex. så att var och en som kommer hit anpssar sig efter ålänningens kultur och övriga villkor (i bjärt motsats som sägs i § 4 beslutet  kommer till Åland  "på flyktingarnas egna villkor" ) och   ansvarar för uppehället sig själva och sin familj.

    

    Det kan inte få vara så att några entusiaster politiskt korrekt styr  mottagningen av ideologika skäl  för att få "betalt" i form av röster inför kommande mandatperioder . Media tycks fokusera på frågorna och den som syns mest erhåller gratisreklam i sin "skänknödiga" strävan att vara "god" med andras surt inbetalade kommunala skatter idag höjt från 16,5 till 17,25%  utan "tilläggen"  om man så får säga !   Vad blir skatteöret nästa period  18-19 ?   

    

   I tillägg kommer enligt  "erfarenhet" in som ett brev på posten området ,brottsligheten  . Detta kan bero på att folket som kommer in från krigszoner har helt andra vanor och behov än det som förespegats eller avslöjats i ansökningen. Finns kompetenta övervakare på mottagningen, psykologer, sjukhuspersonal polis åklagar resurser dygnet runt tillhanda?  

    

   Jag hänvisar slutligen till "förortshändelser"i grannlandet Sverige med  idag dokumenterat 55 no go zones och i Frankrike  dokumenterat 751 no go zones. Dithörande  specifikt gällande de senaste inträffade surrealistiska händelserna över några teckningar i en ex. Snobbentidning som ingen ,repeterar ingen, här på Åland eller i Mariehamn är förberedd pår.Varken psykologiskt medicinskt eller resursmässigt när det tar "ett dygn" att få hit den sk. "björnligan" som visats i olika "manövrar"

   Det kommer dessutom att bli juridiskt omöjligt att avvisa någon som mottagiis till kommunen oavsett orsaker.Det visar rättsfall i Sverige, Danmark och Norge. 

    

    Så tillkommer visst sk. anhöriginvandring ? Ursäkta - jag, höll på att glömma den detaljen ! En asylsökande sk ankare kan ha familj som kan komma i tillägg som det visar sig i Sverige.   

    

   Denna ansökan är också ett resultat av att gängse information i flyktingfrågan inte erhållits från någon ansvarig  gällande nackdelarna och frågan om ekonomin !

   Eller att dessa kritska frågorna i media inte tillåtits att ställas. Ännu mindre besvarats!  

   ---  

   Slut på e-meddelandet  26 januari 2015

   -------------------------------------------------------------