Beginpagina


In Friesland bestaat de maatschappelijke en politieke wens om het Fries meer zichtbaar te maken in wat tegenwoordig een der belangrijkste sociale ruimtes is - het internet. Om dat te bereiken moet niet alleen sitecontent in het Fries worden aangeboden; om zo'n site immers wérkelijk Fries te laten zijn, dient ook de 'achterkant' ervan verfriest te worden. Anders schemeren de gebruikte programmeertalen - meestal Nederlands en Engels - er op vele plekken nog doorheen.

Deze site wil in de mogelijkheid voorzien om het verfriesen van de achterkant van sites eenvoudiger te maken. Dat gebeurt door links naar downloads van Friestalige software te verzamelen, kort en kritisch te becommentariëren en uit te nodigen bij te dragen aan de vertalingen van de aangeboden software.

De site wordt regelmatig van nieuwe updates voorzien. Om die toestroom van updates te versterken, wordt elke gebruiker verzocht tips aan te leveren omtrent de vindplaatsen van downloads van Friestalige software op het internet.