ადმინისტრატორთან საქონტაქტო ინფორმაცია

ჟიურისა და მონაწილეთა საგურადღებოდ!

თუ საკონკურო მასალებში შეამჩნევთ ტექნიკურ ხარვეზს, გთხოვთ, დაუყოვნებლივ  დაგვიკავშირდეთ:
Comments