Advies

Eigen personeel doet veel op de stationslocaties, maar hoe weet men wat belangrijk is op het gebied van veiligheid en een goede reiniging?
Bijv. bij het toepassen van reinigingsproducten.

PAKHOOD begeleidt het personeel van klanten met advies.
Daarbij ligt de nadruk op:

  • Veilig werken met daarbij gebruik van de goede persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
  • Duurzaam en op een goede manier met de juiste producten werken, zoals apparatuur, toepassing en dosering van producten en omgevingsfactoren.


Met ons advies werken uw personeelsleden veilig en op de juiste wijze, zodat er een goed resultaat is.