FREMO POLska‎ > ‎FREMO-logistyka‎ > ‎

Cargo

Układ makiet modułowych podczas imprez FREMO stanowi nie tylko model kolejowy, ale po trochu również model makroekonomiczny, więc każdy z właścicieli makiety stacji, bocznicy szlakowej  lub innego punktu ładunkowego powinien stworzyć Stacyjny Arkusz Danych (przykład w załączniku),
w którym, oprócz informacji istotnych z punktu widzenia ruchu kolejowego (przeznaczenie torów, długości użyteczne torów i peronów, sygnalizacja)
zamieszcza się informacje o firmach,które korzystają z usług kolei - nadają lub odbierają towary - wyszczególnia się też jaki rodzaj wagonów (w/g UIC) i ile wagonów tygodniowo.

Informacje te służą, po pierwsze, osobom projektującym sieć kolejową makiet modułowych oraz rozkład jazdy.
Ponadto oferowane na danej stacji produkty dopisuje się do  "Panoramy firm" ("Yellow pages"),
dzięki czemu inni właściciele stacji mogą wypisać listy przewozowe, zamawiając potrzebne towary.

Przed rozpoczęciem jazd rozkładowych właściciele stacji wymieniają się listami przewozowymi, zabawa polega na dowiezieniu na czas zamówionego towaru, w tym celu należy często złożyć zamówienie na próżny wagon na stacji technicznej, a stacja która otrzyma taki wagon, powinna go na stację techniczną odesłać po wyładunku.
Dzięki temu jest mnóstwo zabawy w manewry, która nigdy się nie nudzi!Na prawdziwej kolei listy przewozowe umieszcza się w specjalnej kieszonce z boku wagonu, tzw. kratce.
Z oczywistych względów nie jest to możliwe w modelu, toteż stosuje się tzw. karty wagonów - zalaminowane "wizytówki" każdego wagonu,
posiadające przede wszystkim takie informacje jak typ w/g UIC, przeznaczenie, zarząd kolei, seria i numer inwentarzowy,
a na rewersie zdjęcie wagonu, informacje o właścicielu modelu, znaki szczególne itp.
Przykład takiej karty z wyjaśnieniami co znaczą poszczególne pola (by WM):

Na awersie karty wagonu znajduje się przeźroczysta kieszonka, w której umieszcza się listy przewozowe.
Brak listu przewozowego oznacza, ze wagon ma wrócić do stacji macierzystej.
Stacja docelowa znajduje się w pierwszej kolumnie, istotny jest też typ wagonu w/g UIC.
Listy przewozowe często stosuje się dwustronne - np. po załadunku odwraca się kartę i odsyła ładowny wagon.
Na listach przewozowych mogą też być inne informacje, np. że ma to być przesyłka ekspresowa
lub że wagon musi być dostosowany do transporterów wąskotorowych.

Podobne karty stosuje się też dla lokomotyw, z tym że tam w kieszonce umieszcza się kartkę z obiegiem lokomotywy (lista obsługiwanych pociągów).


Cały powyższy opis może dla początkującego wydawać się skomplikowaną i niepotrzebną biurokracją, jednak w rzeczywistości nie jest to tak skomplikowane jak się wydaje, a inwestycja w tę "papierologię" oraz rozumienie jak działa prawdziwa kolej, będąca najbardziej rozległym przedsiębiorstwem (może oprócz Inernetu) na świecie, umożliwia świetną zabawę w kolej bez niepotrzebnego (większego niż zwykle na kolei) bałaganu.

W załączniku:
Modelowanieprzewozowtowarowych.pdf - przepływ danych SAD - Yellow Pages - Listy przewozowe - Karty wagonów,
PL_Wagenkarten_H02v4.xls - arkusz do generowania kart wagonów (na razie częściowo po niemiecku) - aby działał, w Excelu muszą być włączone makra
(jeśli jest ostrzeżenie o zabezpieczeniach - włącz aktywną zawartość).
Ċ
Maciej Czapkiewicz,
16 sty 2011, 16:33
Ĉ
Maciej Czapkiewicz,
16 sty 2011, 16:36
Ĉ
Maciej Czapkiewicz,
16 sty 2011, 15:59
Comments