สรุป update โปรแกรมเพื่อรองรับ เลขผู้เสียภาษี 13 หลัก

โพสต์19 มี.ค. 2555 00:31โดยSathit Jittanupat   [ อัปเดต 29 พ.ค. 2555 19:02 ]

minimum update

โปรแกรมรุ่นที่สามารถทำการ minimum update ได้ ควรเป็นโปรแกรมรุ่นตั้งแต่ 1 ม.ค. 2553 เป็นต้นไป
download file และนำไป update แทนที่ไฟล์เดิมใน directory ของโปรแกรม scraft

 ระบบ ไฟล์ที่ update download
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม RepTax.EXE
 RepVAT3.INI
 u13tax.7z
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย _WTax_.EXE
 R_WT.EXE
 PF-WTFrm.EXE
 WTFRM.INI
 WTFRM_D.FRM
 WTFRM1D.FRM
 WTFRM2D.FRM
 WTFRM4D.FRM
 WTFRM5D.FRM
 WTFRM6D.FRM
 WTFRM7D.FRM
 R_WT6.INI
 R_WT6_13.FRM
 R_WT6_23.FRM
 R_WT6_33.FRM
 R_WT6533.FRM
 R_WT6543.FRM
 R_WT6543.FRM
 R_WT6Y13.FRM
 R_WT6Y23.FRM
 R_WT6Y33.FRM
 R_WT2_2.FRM 
 R_WT253.FRM
 R_WT254.FRM
 u13wtax.7z
 บิลขาย PF-IFrm.EXE u13inv.7z
 ใบเสร็จ/วางบิล PF-Rcp.EXE u13rcp.7z
 บิลซื้อ PF-IFrm.EXE u13po.7z
 ใบจ่าย PF-Mrc.EXE u13mrc.7z

ตั้งค่าเลขผู้เสียภาษีใหม่

เข้าไปที่ เบ็ดเตล็ด -> PROGRAM VERSION กด <enter> แล้วกด <F1> เลือกแก้ไขไฟล์ __FSYS.INI

ตั้งเลขผู้เสียภาษีใหม่ 13 หลัก

การเปลี่ยนเลขเสียภาษีเดิม เป็นเลขเสียภาษีใหม่ ทำดังนี้

1. แบบตรง
ใส่คำสั่งใน __FSYS.INI 

TAXID.xxxxxxxxxx = yyyyyyyyyyyy

หมายเหตุ
xxxxxxxxx คือ taxid 10 ตัว ของกิจการ
yyyyyyyyyyy คือ taxid ใหม่ 13 ตัว ของกิจการ
ตัวอย่าง TAXID.1231231234=1010203040507

2. แบบอ้อม
หรือสำหรับเครือบริษัท อยากทำ list รวมไว้ที่เดียว อาจสร้างไฟล์ TAXID13.INI ไว้ใน folder scraft นอกชุดข้อมูล
แล้วใส่รายการ TAXID.xxxxxxx = yyyyyyyyy
ของทุกบริษัทในเครือไว้ที่เดียว
แล้วใช้ คำสั่ง #include=TAXID13.INI 
ใส่ใน __FSYS.INI ของแต่ละชุดข้อมูลแทน


optional update

สำหรับการพิมพ์ ภ.พ.30 และ ภงด. ต่างๆ (ใบแรก) ลงฟอร์ม หรือแบบพิมพ์ของ สรรพากร
ซึ่งในการ update ใหม่นี้ จะตัดการพิมพ์ลงตฟอร์มแบบเดิมออกหมด 
และเปลี่ยนไปใช้วิธี fill form ลงในแบบพิมพ์ .pdf ที่สรรพากรจัดทำขึ้นมาแทน
การติดตั้ง คือ นำไฟล์ทั้งหมด ไปใส่ไว้ใน directory ของโปรแกรม scraft

 โปรแกรม fill form prn2xfdf.exe prn2xfdf.scraft.7z
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 ภ.พ.30
 RepTax3$.FRM + pp30.pdf tax$.lzh
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 ภงด. 1, 2, 3, 53
 ภงด. 1ก
 R_WT6_1$.FRM + pnd1.pdf
 R_WT6_2$.FRM + pnd2.pdf
 R_WT6_3$.FRM + pnd3.pdf
 R_WT653$.FRM + pnd53.pdf
 R_WT6Y1$.FRM + pnd1a.pdf
 wtax$.lzh


ตั้งค่าเลขผู้เสียภาษี ของผู้ถูกหักภาษี

นอกจากกิจการ จะต้องเปลี่ยนเลขผู้เสียภาษีเป็น 13 หลักแล้ว 
นิติบุคคลที่ถูกหักภาษีเอง ก็ต้องเปลี่ยนเป็นเลข 13 หลักเช่นกัน
 • ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง ที่ใช้อ้างอิงปกติ ในระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย สามารถรองรับเลข 13 หลัก โดยใช้ช่อง บัตรประชาชน
 • ข้อมูลเจ้าหนี้ ที่ใช้อ้างอิงมาจากระบบบิลซื้อ ไม่มีช่องข้อมูลเลข 13 หลัก โดยตรง เราสามารถ เรามีวิธีทำง่ายๆ ดังนี้
  ( วิธีนี้ ไ่ม่แนะนำให้ใช้แล้่ว เพราะยุ่งยากเกินไป ดูการปรับปรุงเพิ่มเติมด้านล่าง) 
  1. สร้างไฟล์ชื่อ TaxID13X.INI ไว้ใน directory ของชุดข้อมูล
  2. ใส่รายการ xxxxxxxxxx=yyyyyyyyyyyyy
  3. xxxxxxxxxx คือ เลขผู้เสียภาษี 10 หลัก ตรงกับข้อมูลที่เก็บในช่องเลขผู้เสียภาษีของเจ้าหนี้
   yyyyyyyyyyyyy คือ เลขผู้เสียภาษี 13 หลัก
  4. กรณี เจ้าหนี้นั้น ไม่มีเลขผู้เสียภาษีเดิม 10 หลัก จะต้อง หลอกโปรแกรม โดยใส่ข้อความ เช่น ชื่อย่อของเจ้าหนี้นั้น ในช่องเลขผู้เสียภาษี เพื่อใช้อ้างอิงในการแปลงเป็นเลข 13 หลัก ตามข้อ 2

ปรับปรุงเพิ่มเติม 

(21 มี.ค. 2555)

ไฟล์ที่ update คือ u13wtax.7z

เปลี่ยนข้อความ (wording) ในหน้าจอป้อนข้อมูลใบหักภาษี

คำว่า "เลขผู้เสียภาษี"  เปลี่ยนเป็น "เลขเดิม"
คำว่า "บัตรประชาชน" เปลี่ยนเป็น "เลขผู้เสียภาษี"

การตั้งค่าเลขผู้เสียภาษี ของผู้ถูกหักภาษี

ไม่จำเป้นต้องสร้าง list ไว้ใน TaxID13X.INI แล้ว ยกเว้นเลขที่มักใช้กันทั่วไป เช่น เลขของ การไฟฟ้า, องค์การโทรศัพท์ ฯลฯ
เพียงแค่ใส่เลข 13 หลัก สำหรับการออกใบหักภาษีให้เป็นครั้งแรก เก็บไว้ในข้อมูลใบหักภาษีตามปกติเท่านั้น 
ครั้งต่อไป เมื่อมีการหักภาษี ของชื่อเดิม โปรแกรมก็จะเอาเลข 13 หลักที่เคยใส่ มา update ให้อัตโนมัติ

หลักการ sync เลข 13 หลัก มีดังนี้
 • กรณีผู้ถูกหัก ดึงรายชื่อมาจาก ข้อมูลเจ้าหนี้ (ของระบบบิลซื้อ)
  โปรแกรมจะพยายามหาเลข 13 หลักจาก TaxID13X.INI ก่อน
  ถ้าไม่พบ ก็จะหาจากประวัติข้อมูลใบหักภาษีเอง
 • กรณีผู้ถูกหัก ดึงรายชื่อมาจาก ข้อมูลผู้เกี่ยวข้่อง (ของระบบหักภาษี/บัญชีแยกประเภท)
  โปรแกรมจะใช้เลข 13 หลัก จากในข้อมูลผู้เกี่ยวข้องเองก่อน
  ถ้าไม่มีจึงพยายามหาจาก TaxID13X.INI และ ประวัติข้อมูลใบหักภาษีเอง ตามลำดับ
 • กรณีผู้ถูกหัก ดึงรายชื่อมาจาก ข้อมูลพนักงาน ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลักอยู่แล้ว
  ถ้าไม่มี จึงค่อยหาจากประวัติข้อมูลใบหักภาษีเอง

(22 มี.ค. 2555)

ไฟล์ที่ update คือ u13wtax.7z (PF-WTFrm.EXE)

แก้ bug พิมพ์ใบหักภาษี 

เลขผู้เสียภาษีใหม่ 13 หลัก พิมพ์แล้วไม่แสดงออกมาแทนเลข 10 หลักเดิม
เนื่องจาก โปรแกรม lookup เลข 13 หลักจาก ข้อมูลผู้ถูกหักใน TaxID13X.INI แทนที่จะใช้ตามที่ตั้งไว้ใน __FSys.INI

(26 มี.ค. 2555)

ไฟล์ที่ update คือ u13wtax.7z , WTAX$.LZH, TAX$.LZH

วันนี้ได้มีโอกาส ทดลองติดตั้งที่ site งานจริง พบปัญหาคือ เครื่องที่ทดสอบเป็น windows 2003 ที่ไม่ได้ update จึงไม่มี system ที่จำเป็นคือ
หลังจากที่ได้ update โปรแกรมข้างต้นให้กับ windows แล้ว การพิมพ์ลงฟอร์ม pdf ก็ใช้ 

นอกจากนี้ได้ทดลองใช้ adobe reader หลายๆ version จนได้ข้อสรุปว่า adobe acrobat reader version 5 ใช้ไม่ได้ 
และได้ทดลองกับ version 7, 8, 9, 10 ได้ข้อสรุปว่า 
ถ้าเป็นไปได้แนะนำให้ติดตั้ง adobe reader version 8
 

แก้ bug พิำมพ์ใบต่อ ภงด.53

ใบต่อ ภงด.53 โปรแกรมไม่ได้เปลี่ยนเลข 13 หลัก แทนเลข 10 หลักเดิม
นอกจากนี้ยังปัญหากรณีเดียวกันกับ ภงด. อื่นๆ ด้วย
ไฟล์ที่แก้ไขคือ
 • R_WT.EXE
 • R_WT2A.FRM
 • R_WT2_2.FRM
 • R_WT253.FRM
 • R_WT254.FRM
 • R_WT2Y2.FRM

แก้ไขพิมพ์ลงฟอร์ม pdf ภพ.30/ภงด. เลขสาขาไม่ออก

ไฟล์ที่แก้ไขคือ
 • RepTax3$.FRM
 • R_WT6_1$.FRM
 • R_WT6_2$.FRM
 • R_WT6_3$.FRM
 • R_WT653$.FRM
 • R_WT6Y1$.FRM

(29 มี.ค. 2555)

คำถามจาก สนง.บัญชี กรณีพิมพ์ลงฟอร์มเปล่า ที่เซ็นต์ชื่อไว้แล้ว

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการยื่นแบบ สนง.บัญชี หลายที่ ให้ลูกค้าเซ็นชื่อฝากไว้ในฟอร์มเปล่าล่วงหน้า
ดังนั้น เมื่อถึงเวลายื่นแบบ จึงต้องการเพียงข้อความที่กรอกใน ฟิลด์ต่างๆ เท่านั้น 
เราสามารถทำได้ โดยใน acrobat reader เอง มี option ให้เลือกพิมพ์ Form Fields only (ตามรูป)

(4 เม.ย. 2555)

ไฟล์ที่ update คือ u13wtax.7z (R_WT2_*.FRM)

แก้ไขฟอร์มรายงานใบต่อ ภงด.1,3

ใบต่อ ภงด.1, 3 พิมพ์ออกมาแล้ว ปรากฏว่า เลข 13 หลัก พิมพ์ออกมาทั้งในช่อง เลขบัตรประชาชน และ ช่องเลขผู้เสียภาษี
นอกจากนี้ได้แก้ไขคำว่า ใบต่อ ในรายงาน ให้เป็นคำว่า ใบแนบ รายชื่อไฟล์ ที่แก้ไขมีดังนี้
 R_WT2_1.FRM ภงด.1 แก้ไขเลขผู้เสียภาษีออกมาซ้ำ
 แก้คำ "ใบต่อ" เป็น "ใบแนบ"
 R_WT2_2.FRM ภงด.2 แก้คำ "ใบต่อ" เป็น "ใบแนบ"   
 R_WT2_3.FRM ภงด.3   แก้ไขเลขผู้เสียภาษีออกมาซ้ำ
 แก้คำ "ใบต่อ" เป็น "ใบแนบ"  
 R_WT253.FRM ภงด.53 แก้คำ "ใบต่อ" เป็น "ใบแนบ"   
 R_WT2Y1.FRM ภงด.1ก แก้ไขเลขผู้เสียภาษีออกมาซ้ำ
 แก้คำ "ใบต่อ" เป็น "ใบแนบ"  
 R_WT2Y3.FRM ภงด.3ก แก้ไขเลขผู้เสียภาษีออกมาซ้ำ
 แก้คำ "ใบต่อ" เป็น "ใบแนบ"    

(30 พ.ค. 2555)

ไฟล์ที่ update คือ u13wtax.7z (R_WT2_3.FRM, R_WT253.FRM)

แก้ไขฟอร์มรายงานใบแนบ ภงด.3,53

ตรงท้ายใบแนบ ภงด.3, 53 ไม่มีบรรทัดให้เซ็นต์ชื่อ ได้แก้ไขให้เหมือนกับ ใบแนบ ภงด. อื่นๆ

ċ
TAX$.LZH
(514k)
Sathit Jittanupat,
26 มี.ค. 2555 10:50
ċ
WTAX$.LZH
(2740k)
Sathit Jittanupat,
26 มี.ค. 2555 11:01
ċ
prn2xfdf.scraft.7z
(2614k)
Sathit Jittanupat,
19 มี.ค. 2555 00:31
ċ
u13inv.7z
(77k)
Sathit Jittanupat,
19 มี.ค. 2555 00:31
ċ
u13mrc.7z
(76k)
Sathit Jittanupat,
19 มี.ค. 2555 00:31
ċ
u13po.7z
(75k)
Sathit Jittanupat,
19 มี.ค. 2555 00:31
ċ
u13rcp.7z
(83k)
Sathit Jittanupat,
19 มี.ค. 2555 00:31
ċ
u13tax.7z
(85k)
Sathit Jittanupat,
19 มี.ค. 2555 00:31
ċ
u13wtax.7z
(260k)
Sathit Jittanupat,
29 พ.ค. 2555 19:01
Comments