Free & Co

>>> Actuele werkzaamheden

Over Free & Co. (strokartonfabriek)

augustus 1904 werd strokartonfabriek van E. Free & Co te Oude Pekela in werking gesteld.

Men begon met één kartonmachine van 185 centimeter breed.

In 1980 was het met de strokarton in Oude Pekela definitief afgelopen. Op 15 december van dat jaar deed arbeider C. Everhardus bij “Free & Co.” het laatste baaltje stro in de hakselmachine.

In Oude Pekela vond in oktober 1989 de officiële oprichting plaats van de "Stichting Stoommachine v/h Free".

De Stichting kreeg de exploitatie en het beheer over de uit 1929 daterende Stork-stoommachine die zich dat jaar in het gebouwencomplex van karton- en kartonnagebedrijf KNP Free B.V. bevond.

16-12-13 Bestuur van de stichting Stoommachine Voorheen Free & Co in Oude Pekela heeft medio vorige week de voorzittershamer overgedragen aan de stichting Siepco in oprichting.

Dat gebeurde tijdens een informele, feestelijke bijeenkomst in één van de fabriekshallen van vezelverwerkend bedrijf Hempflax in Oude Pekela.

Jan Boneschansker overhandigde het kleinood aan Trijnko Pelgrim, voorzitter van Siepco.

Zodra de statuten van de nieuwe stichting zijn bekrachtigd heeft Siepco een officiële status.

De nieuwe stichting wil het industriële erfgoed van Pekela verzamelen, bewaren, exposeren en zoveel mogelijk weer operationeel maken.

De vroegere stoommachine van de vroegere kartonnagefabriek Free & Co in Oude Pekela is hiervan een voorbeeld.

De werkgroep techniek van Siepco heeft de machine en ruimte inmiddels schoon gemaakt.

De komende tijd wordt geprobeerd het apparaat weer aan de praat te krijgen.

Siepco wil op termijn ook starten met leer-/werkprojecten voor jongeren, mensen in de bijstand en (tijdelijk) werklozen.

Heeft U nog foto's van Free & Co en wenst deze beschikbaar te stellen

dan berichtje naar onderstaand E-mail adres

tingieter@gmail.com

© Cor Dijk

paranormaal Free & Co Siep & Co Stichting Industrieel Erfgoed Pekela en Culturele ontwikkeling vrijwilligers vrijwilliger Stork stoommachine Stork Diesel 1937 Lister Dop heftruck plaggenhut strokarton strokartonfabriek kartonnagefabriek droogtrommel