vervolg

In eerste instantie betrof het alleen een echte wandelroute door de stad. De gemeente Arnhem en het Gelders Archief gaven, met medewerking van de Gelderland Bibliotheek, in mei 2005 het desbetreffende boekje uit.

De route is met trottoirtegels gemarkeerd. Bij elke locatie ligt een speciale tegel, met daarop het Pegasus-symbool (zie de foto op de vorige pagina), het logo van de 1e Britse Luchtlandingsdivisie, die in september 1944 de Rijnbrug probeerde te veroveren op de Duitsers. De geallieerde soldaten die in Arnhem vochten, droegen dit embleem op hun bovenarm: het mythologische, gevleugelde paard met ruiter.

Van de brochure is inmiddels de vierde, gewijzigde druk verschenen. Die is uitgebreid met onder andere Engelse en Duitse vertalingen van de tekst. Voor € 2,00 te koop bij:

  • VVV Arnhem, Stationsplein 13, 6811 KG Arnhem, telefoonnummer 0900-1122344 (24 uur per dag, € 0,45 pm)

De tekst van het boekje kunt u hier onder aan de pagina downloaden.

De website waar u nu naar kijkt, is een uitgebreide en gedetailleerde digitale versie van de wandeling. Aan het oorspronkelijke aantal punten is er eentje toegevoegd. We zijn weliswaar klaar met dit product, maar enige aanvullingen en correcties zullen in de komende tijd worden doorgevoerd. Een Engelse vertaling van alle teksten is beschikbaar.

Per locatie is er een uitgebreide tekst, die beschrijft wat op dat punt en/of in die omgeving plaatsvond. Aan de hand van actuele foto’s kunt u achter de computer een indruk krijgen van de plek zoals die er heden ten dage (2007) uitziet. De teksten zijn verlevendigd met historische foto’s, en met kaarten die de locatie weergeven zoals die er in 1940-1945 uitzag.

Tenslotte zijn bij de verschillende locaties verwijzingen aangebracht naar andere websites, boeken en krantenartikelen, waar nog veel meer informatie kan worden gevonden over het onderwerp.

De virtuele route brengt de internetwandelaar niet alleen naar de belangrijke plekken waar in september 1944 de Slag om Arnhem werd uitgevochten. Ze voert ook langs locaties die relevant waren tijdens de bezetting, voor het verzet, de jodenvervolging en de evacuatie van Arnhemse inwoners, of daar symbool voor staan. Ook zijn er punten die aan de bevrijding en de wederopbouw aandacht schenken.

U wandelt vanaf het Station via de Utrechtseweg en Lombok naar de Koepelgevangenis, langs Onderlangs en de Rijnkade naar de John Frostbrug, en vervolgens door het centrum terug naar het Station. Het mooie van de website is dat u dat in een willekeurige volgorde kunt doen. Dat is mogelijk doordat de teksten los van elkaar zijn te lezen.

De informatie voor de website is in 2006/2007 bijeengebracht door Frank van Lunteren, 4e-jaars student geschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, en Willem Brouwer, student aan de Hogeschool Amsterdam, in het kader van een stage bij het Gelders Archief. Zij interviewden ooggetuigen, correspondeerden met diverse instanties, en deden gedegen onderzoek in onder andere de collecties van de Gelderland Bibliotheek en het Gelders Archief. Door standvastig te proberen de onderste steen boven te krijgen, wisten ze niet alleen forse hoeveelheden informatie te verzamelen, maar ook aanvullende en nieuwe gegevens te verkrijgen.

Ċ
Karel van Gelre,
9 dec. 2010 03:15