Fellow Vietnamese

 

Links

Home

California Assembly

California Senate

Petition for SCR 17

SCR 17 Brochure

A Case for SCR 17

About Communism

Facts & Myths

Why SCR 17

Other Resolutions

More Proclamations

Contact us

Fellow Vietnamese 

What's New 

For Sale 

Giành Công

Ca Dao Viet 

QUỐC KỲ-QUỐC CA VIỆT NAM

 

 

 TỘI ÁC CỘNG SẢN

Là tị nạn, tôi làm thơ tố cộng
Không ngoa ngôn, không vu cáo cho ai
Chỉ nói lên những hành động độc tài
Của một đảng trị dân bằng bạo lực
Bằng dối trá, gạt lừa, vô đạo đức
Bằng điêu ngoa, xảo quyệt với lưu manh
Tham nhũng, cửa quyền, hống hách, lộng hành
Lấy tôn chỉ "đầu tiên" làm quốc sách!
"Trí tuệ đỉnh cao" đều vô tư cách
Nòi Lê Nin, Các Mác thứ vô lương
Chúng vẽ ra một "Cộng Sản Thiên Đường"
Để dụ dỗ người ngây thơ khờ dại
Chúng tập họp bọn bất lương vô lại
Rồi rắc gieo mầm giai cấp đấu tranh
Đa số công, nông tư chất hiền lành
Chúng gạt gẫm để thi hành thủ đoạn
Đánh trí, phú, địa, hào và tư bản
Nói san bằng chênh lệch giữa giầu nghèo
Vì cả tin dân vội vã đi theo
Đâu có nghĩ đây chỉ là cạm bẫy
Đảng cộng sản lấy dân làm sức đẩy
Cướp chính quyền, thờ tà thuyết ngoại lai
Hơn sáu mươi năm, bộ mặt độc tài
Đảng cộng sản chẳng vì dân vì nước
Chúng tàn ác hơn ngoại nhân xâm lược
Giết đồng bào cướp của chẳng nương tay
Năm Tư, Bảy Lăm chính lũ cướp này
Nay hầu hết trở thành Tư Bản đỏ
Xưa cướp của chúng diệt người giầu có
Nói người ta bóc lột của nhân dân
Đến ngày nay nhìn thế sự xoay vần
Chuyện đen trắng toàn dân đều đã biết
Trong ngoài nước cùng chung giòng máu Việt
Đồng bào ơi ta phải tính sao đây
Lẽ nào đâu đành ngậm miệng khoanh tay
Để dân tộc mãi chìm trong tủi nhục!
Không khiếp nhược, không cúi đầu thần phục
Nhiều Sinh Viên, trí thức đã vùng lên
Đã có rất nhiều các cựu đảng viên
Bừng tỉnh ngộ, tiếc thầm cho dĩ vãng
Đã dứt khoát không còn tin tưởng đảng
Và đấu tranh đòi Dân Chủ Tự Do
Chỉ khi nào cả toàn quốc chung lo
Mới hy vọng chuyển xoay nhanh cuộc diện
Bọn Tầu cộng đang lấn ranh lấn biển
Tên họ Nông vẫn ngậm miệng cầu an
Họa xâm lăng ngày càng thấy nguy nan
Mong Quốc Tổ cứu nguy dân tộc Việt
Mau thức tỉnh những Anh Hùng Hào Kiệt
Đủ can trường đứng dậy cứu quê hương
"Nhiễu điều phủ lấy giá gương"
"Người trong ngoài nước, nên thương nhau cùng"
 
TỪ PHONG 
August 28, 2006