ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ขอเชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ส่งผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์เข้าร่วมในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

1st Circular Symposium: JSPS Core-to-Core Program 
International Symposium on Analysis of long-term monitoring data in Asian forests:
towards further understanding of environmental changes and ecosystem responses

จัดประชุมในวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 
ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ The University of Tokyo Forests, Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo มีความประสงค์ที่จะจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในหัวข้อเรื่อง “Analysis of Long-Term Monitoring Data in Asian Forests: Towards Further Understanding Environmental Changes And Ecosystem Responses”  โดยมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน ประเทศไต้หวัน มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย รัฐซาบะ ประเทศมาเลเซียเข้าร่วม และมีประเด็นทางวิชาการในการประชุม ได้แก่ อุตุ-อุทกวิทยา นิเวศวิทยาป่าไม้ และการจัดการป่าไม้ 

หัวข้อผลงาน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

RG 1: Water & Climate
           1. Analysis of long-term monitoring meteorological and hydrological data in Asian forests 
            2. Climatic Classification and Mapping: A Proposal for Asian Experimental Forests 

RG 2: Ecosystem Inventory and long-term monitoring of plants and animals

RG 3: Management Analysis of long-term geospatial, socioeconomic and management data in Asian forests

ข้อกำหนดการส่งผลงาน:

-  ส่งบทคัดย่อภาษาอังกฤษไม่เกิน 150 คำ 
-  จัดทำโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษขนาด A0 (ดูรายละเอียด)
-  โดยต้องนำเสนอเพื่อแนะนำผลงานตนเองคนละ 3 นาที
-  ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งงาน 500 บาท
-   สมัคร และส่งบทคัดย่อ พร้อมโปสเตอร์ได้ที่ อ.วีนัส ต่วนเครือ (ffor.venus@gmail.com) โทร.081-4951175 
-  ส่งบทคัดย่อภายในวันที่  31 ต.ค. 2560 
Comments