Thông báo về việc thi văn bằng II đại học
 

1.Học viện công nghệ bưu chính viễn thông:

-Môn thi:Toán cao cấp I và cơ sở kĩ thuật lập trình ( dành cho cả điện tử viễn thông và công nghệ thông tin).

-Thời gian nộp hồ sơ:khoảng tháng 7

-Thời gian thi:tháng 12

-Điều kiện đầu vào:học một kì bổ túc kiến thức các môn cơ bản (trong đó có 2 môn thi đầu vào) và phải thi đạt tất cả các môn học này trước khi vào nhập học chuyên nghành(học khoảng 2 tháng).

-Các thủ tục cần chuẩn bị trước (2 bộ):

+Ảnh 4X6

+Bằng và bảng điểm có công chứng

+Giấy khám sức khỏe

+Khai sinh

Đây là thông báo của năm 2006.Tháng 5/2007 sẽ có thông báo chính thức.

2.Đại học khoa học xã hội và nhân văn:

-Môn thi: chỉ anh văn.

-Thời gian nộp hồ sơ:tháng 10

-Thời gian thi:tháng 12.