2018 - (26)‎ > ‎

2018 - Kunvoko al kunveno

KUNVOKO AL KUNVENO
POR MEMBROJ DE "FRATECO"

Fare de  Lorenzo Noguero
Prezidanto de Frateco


Tago: 12-a de junio [marde]; horo: 19:00 h.

Jen eblaj temoj proponataj [povas esti aliaj pliaj]:

  • Decidi kion fari ĉe forpaso de fratecano (ĉu oni sendu bukedon, ĉu oni metu anoncon...)
  • Republikigi "Nia Vivo", kiel fratecana revuo
  • Daŭrigo de babilrondoj aŭ fiksado de datoj por kunvenoj eksterfratecaj
  • Renkontiĝo kun teruelanoj
  • Fari elektronikan adresaron de fratecanoj kaj de simpatiantoj por dissendi al ili kunvokojn kaj aliajn cirkulerojn
  • Eventuala okazigo de nova kunveno postsomera por prepari la venonta lernojaro
  • Faro de speco de flugfolio kun bazaj informoj pri Frateco kaj esperanto por disdoni al eventualaj interesitoj
  • Ĉu ni aĉetu novajn librojn? Kiel ni decidu kiujn librojn ni aĉetu.
  • Problemaj aferoj en nia sidejo rilate al najbaroj de la komunumo.

Comments