2013 - (30)‎ > ‎

2013 - Omaĝo al Larrouy

23 de marto 2013
FRATECA OMAĜO AL EDUARDO LARROUY
Poezia-omaĝo de Antonio Marco
publikigita en la paĝo 30 de la bulteno nº 401 de HEF
"Boletín" (januaro-marto 2013)
verkis: Lorenzo Noguero


La 23an de marto oni celebris en Bilbao omaĝon al elstara kaj veterana esperantisto Eduardo Larrouy. La Aragona Esperanta Societo "Frateco" estis tie reprezentata per ĝia Prezidanto, Lorenzo Noguero, kaj sia edzino Nise (Eunice Alberto). Lorenzo dankis lin plurfoje pro la aliĝo kaj alveno al la 72a Zaragoza Hispana Esperanto-Kongreso, ĉar por ni, la gefratecanoj, tio estas vera honoro kaj plezuro.


Niaflanke, ni volis ĉeesti tiun specialan momenton. Nise kaj Lorenzo alportis la gratulajn salutojn de la samideanoj de Zaragozo, kiujn subskribis gratulan bildkarton por li. 

Kvankam Antonio Marco Botella ne povis veturi al Bilbao, sendis sentan poezion al sia bona amiko Eduardo Larrouy, laŭte legata de nia kara, bonkora kaj modesta Prezidanto, Lorenzo Noguero:

Omaĝo al veterana esperantisto

Eduardo Larrouy, amiko,
veterana lerta esperantisto,
la verda stelo allogis vin
jam antaŭ multaj, multaj jaroj
per vera aŭtenta idealismo
per revo pri homaranismo.

Via laborkapablo estis granda,
tiel granda kiel via alta idealo:
vi gvidis Esperanto-kursojn
kaj instruis niajn samideanojn,
kaj laboris kiel sekretario
kaj kiel fervora propagandisto,
kaj eĉ Esperanta Prezidanto
vi elstaris jaroj kaj jaroj...

Vaskolanda esperantistaro
ŝuldas al vi dankojn senlimajn,
vi estis unu el la kuraĝuloj,
kiu dum la diktatora reĝimo
tute ne timis la reakciulojn
kaj kunlaboris en la revivigo
de Esperanto en Vaskolando.

Mi sentis grandan plezuron
kiam mi devis pri historio verki
kaj la temo estis Vaskolando,
ĉar Eduardo, kiel fidinda fonto,
montris sian lerton kaj amikecon.
Hodiaŭ ankaŭ plaĉe mi omaĝas vin
en via cenjar-aĝa datreveno
kiel fidela amiko kaj esperantisto!

Eduardo Larrouy, kara amiko,
mi deziras al vi longan vivon
longan vivon kaj FELIĈON!!!

verkis Antonio Marco Botella
13-a de marto 2013
Omaĝe al mia amiko Eduardo LarrouyLorenzo Noguero donacis al Eduardo ion specialan faritan de Nise: esperanta flago (el origami) kun floro-stelo au stelo-floro.


Eduardo poste sendis dankeman leteron:

Kara amiko Lorenzo :
 
Akceptu varmajn gratulojn, nome de niaj 5 Bilbaoaj
Grupanoj, pro via plensukcesa 72a Kongreso, kiel
ĝia OKKa Sekretario vi senlace laboris, kune de viaj
Komitatanoj, kaj speciala danko por nia komuna amiko
Enrique Navarro, kiu forte zorgis pri la bonordo tra la
ekskursoj. 
 
Kun deziro por nova kie ajn revido, jen mian brakumon
 
Eduardo Larrouy

Comments