1970-1983 - (24)‎ > ‎

1983 - Hispana liriko - II

HISPANA LIRIKO - II

Tradukis:  Fernando de Diego 
Eldonita en la paĝo 20 de la bulteno numero 258 de HEF
"Boletín" - año XXI - julio/agosto de 1983


Dámaso Alonso (naskiĝis en Madrido, 1898) havas elstaran lokon en la hispana poezio ĉiutempa. Profesoro de hispanaj lingvo kaj literaturo ĉe diversaj universitatoj de Eŭropo kaj Ameriko, membro de la Hispana Akademio, Dámaso Alonso rivelas en sia poezio de la unua epoko intiman lirikismon, kaj en sia dua periodo subtilan aŭdacon kaj angoran ekzistencialismon.

PREGO POR LA BELO DE KNABINO

Al ŝi Vi donis l' ardon simetrian
de l' lipo-par' per braĝoj glor-profundaj;
al du enormaj fontoj nigr-abundaj
(abismoj de senfin') tag-helon Vian;

ĉi neĝan bulo-duon sugestian
tremetan sub la striktaj toloj buntaj.
Kaj (ĝustaj mir-konstruoj sens-inundaj)
vin du kolonoj kantas harmonian.

Vi ŝin ornamis per ingveno glata,
kiu en dolĉa kurbo disdescendas,
miel' sekreta en obskur' or-tona!

Nu, kial dubas Via vol' kompata?
Eternon la mortema bel' pretendas.
Rifuzo Via iĝu cedo dona.

Dámaso Alonso

Tradukis:  Fernando de Diego

Comments