Sekundární literatura

Následující soupis sekundární literatury obsahuje kompletní bibliografické údaje o literatuře použité pro vytvoření těchto stránek. Zároveň jsou zde uvedeny i další, do těchto stránek nezapracované, zdroje o FBV. V bodě 1. jsou uvedena pouze ta díla, v nichž je záznam o Vaňkovi nejúplnější.1. SLOVNÍKY, ENCYKLOPEDIE, DĚJINY LITERATURY, LITERÁRNÍ TEORIE

 • Merhaut, Luboš (ed.). Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 4, S-Ž, Dodatky k LČL 1-3, A-Ř. Svazek II, U-Ž, Dodatky A-Ř. Praha: Academia, 2008. s. 1224.
 • Putna, Martin C. Česká katolická literatura v evropském kontextu 1848-1918. Praha: Torst, 1998. s. 556-560
2. SBORNÍKY
 • Menšík, Jan. Na paměť Fr. B. Vaňka českého kněze a spisovatele: sborník statí a vzpomínek. Vyšehrad, Praha 1947.
3. SEMINÁRNÍ, BAKALÁŘSKÉ, DIPLOMOVÉ PRÁCE
 • Gyurcsovicsová, Kristýna. Typologie beletristického díla Františka Bernarda Vaňka. Diplomová práce. České Budějovice: Filozofická fakulta JČU, 2012. [cit. 26. 1. 2013] <odkaz>
 • Gyurcsovicsová, Kristýna. František Bernard Vaněk. Bakalářská práce. České Budějovice: Filozofická fakulta JČU, 2011. [cit. 26. 1. 2013] <odkaz>
 • Ivanová, Petra. František Bernard Vaněk - kněz, spisovatel a mučedník nacismu. Diplomová práce. České Budějovice: Pedagogická fakulta JČU, 2000.
 • Pondělík, Viktor. František Bernard Vaněk - kněz, spisovatel a mučedník nacismu. Diplomová práce. České Budějovice: Pedagogická fakulta JČU, 1993.
 • Varga, Tibor. Literární tvorba Františka Bernarda Vaňka. Diplomová práce. Brno: Filozofická fakulta MU, 2011. [cit. 26. 1. 2013] <odkaz>
 • Varga, Tibor. Vlastenectví v románu F. B. Vaňka Na krásné samotě. Oborová práce. Brno: Filozofická fakulta MU, 2009. [cit. 26. 1. 2013] <odkaz>
 • Veselá, Marie. František Bernard Vaněk. Diplomová práce. České Budějovice: Pedagogická fakulta JČU, 1969.
4. ČLÁNKY, RECENZE, POŘADY
 • Černý, Jiří. „U autora Na krásné samotě.“ Venkov: orgán České strany agrární. Roč. 36. (05.10.1941)
 • Černý, Jiří. Za děkanem Františkem B. Vaňkem. In Vlastivědný sborník Pelhřimovska, 4, 1993, s. 33-42.
 • Dostál-Lutinov, Karel. Drazí autorové!. Úvod in Vaněk, František Bernard. Sacerdotium. Nový Jičín: nákladem vydavatelů, 1897.
 • Haller, J. Vlaštovky se vracejí. Naše řeč. Roč. 31, 1947, č. 9-10, s. 170. [cit. 11.08.2010] <odkaz>
 • Koutník, Jaroslav. Osobní vzpomínka na děkana Vaňka. In: Vlastivědný sborník Pelhřimovska, 10, 1999, s. 161.
 • Mazanec, Jan. Na krásné křemešnické samotě. Katolický týdeník - Příloha Doma č. 52/2005. [cit. 20. 3. 2009] <odkaz>
 • Pelhřimov na děkana Vaňka nezapomněl. Mladá fronta dnes. Roč. 19, č. 246, s. B4 (18.10.2008)
 • Pscheidt, Stanislav. O autorovi a jeho knize. Doslov in Vaněk, František Bernard. Na krásné samotě. Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2003. s. 263-264
 • Putna, Martin C. F. B. Vaněk. Putnův jihočeský literární místopis. (rozhl. pořad) 30. 9. 2007. Český Rozhlas České Budějovice. [cit. 2. 2. 2009]. <odkaz>
 • Sedlák, J.V.S. Na krásné samotě. Venkov: orgán České strany agrární. Roč. 33. (05.03.1938)
 • Sezima, Karel. Na krásné samotě. Lumír. Roč. 65, 1939. s. 487-489.
 • Sezima, Karel. Klasobraní ze sklizně letošní i minulých. Naše řeč. Roč. 26, 1942. s. 197-204. [cit. 11.08.2010] <odkaz>
 • Šnobr, J. Na krásné samotě. Vlasť: časopis pro poučení a zábavu. Roč. 52, 1938. s. 40.
 • Šnobr, J. Vaněk, Fr. B.: Na krásné samotě. Česká osvěta. Roč. 34, 1937/38. s. 215-216.
 • Švančara, Jan. Spisovatel František Bernard Vaněk. Vysočina-Listy Pelhřimovska. Roč. 4, č. 76, s. 21 (01.04.2005)
 • Tomášek, Jan. Nejzajímavější osobnosti Pelhřimovska: Monsignor František Bernard Vaněk. Vysočina-Pelhřimovský deník. Roč. 7, č. 75, s. 8 (29.03.2008)
 • Tomášek, Jan. Zajímavé osobnosti Pelhřimovska: Monsignor František Bernard Vaněk. Vysočina-Pelhřimovský deník. Roč. 7, č. 76, s. 6 (31.03.2008)
 • Zejda, Radovan. Přítel básníků a umělců. In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. Č. 43, březen 2007. s. 6-7. [cit. 20.3.2009] <odkaz>
5. PÍSEMNÁ POZŮSTALOST, DALŠÍ ZDROJE