Primární literatura

1. KNIŽNĚ

1.1. Beletrie

 • Sacerdotium (1897) - sbírka poezie (ilustrace Antonín Thein)
 • Loučení (1917) - báseň v próze (ilustrace František Bílek)
 • Na krásné samotě (1938) - román, dosud 9 vydání, poslední v roce 2003 
 • Na srdci (1942) - román
 • Vlaštovky se vracejí (1946) - kniha vzpomínek a pamětí (posmrtně, ed. Jan Menšík)

1.2. Ostatní práce
 • Zdrávas Maria lékem naší doby (1900)
 • Cestou kříže (1900) - texty k obrazům Viktora Foerstra a Františka Bílka. 
 • Spása znovu křižovaná (1903)
 • Řeči příležitostné I (1904)
 • Před biřmováním (1914)
 • Milosrdenství Tvé nad námi (1915)
 • Útěcha zarmoucených (1915)
 • Pro naše zvony (1918)
 • Po cestě křížové (1918)
 • Pokání (1935)
 • Slovo včas I, II (1935, 1937)
 • Pelhřimov za války 1914-1918 (1938)

2. REDAKČNÍ ČINNOST
 • Homiletická knihovna (1901-1932) - knižnice
 • Kazatelna (1902-1942) - homiletický časopis; od r. 1940 pod názvem: V den Páně
 • Příloha Kazatelny (1902-1942)

3. USPOŘÁDAL A VYDAL
 • Studnice Boží moudrosti (1939) - soubor biblických výroků a výroků církevních autorit

4. PŘÍSPĚVKY
5. KORESPONDENCE


Použitá literatura: Merhaut 2008

Na krásné samotě (2003) - Karmelitánské nakladatelství

Obrázek obálky převzat z: Knihy ABZ
Comments