Welkom

 http://www.frankmeeuwsen.nl

Cliënten in de opvang, zorg, welzijn en voorwaardelijke hulpverlening kunnen op allerlei manieren gedrag laten zien dat leidt tot problemen voor henzelf of anderen. Psychiatrische klachten, verslaving, crisis en problematische gedragspatronen kunnen hierbij een rol spelen. Problemen die vaak ook in elkaar grijpen en elkaar versterken. Gedrag dat vraagt om kennis, begrip en om professionele bejegening. Vaak ook om een methodische aanpak door een sterk team.

Sinds 1997 ontwikkel en geef ik opleidingen en trainingen om kennis, houding en vaardigheden hiervoor te vergroten. Daarnaast verzorg ik teamcoaching en intervisie, en ondersteuning bij methodiekontwikkeling en de invoering van nieuwe werkvormen.

wees welkom om meer informatie te bekijken door te klikken op bovenstaande link naar www.frankmeeuwsen.nl.

Vriendelijke groet,

Frank Meeuwsen

Comments