Francoščina - izbirni predmet na OŠ


VOULEZ-VOUS PARLER FRANÇAIS?

Francoščina je triletni izbirni predmet, ki se ga učenci lahko učijo v 7., 8. in 9. razredu.

Pouk francoščine poteka dve šolski uri na teden.


NEKAJ INFORMACIJ O FRANCOSKEM JEZIKU

- na svetu več kot 128 milijonov ljudi govori francosko kot prvi ali drugi jezik

- v 29 državah sveta je francoščina uradni jezik

- francoščina je uradni in administrativni jezik tudi v številnih skupnostih in organizacijah, kot so Evropska unija, Mednarodni olimpijski komite, Združeni narodi in Svetovna poštna zveza

- osnovnošolci lahko z učenjem francoščine nadaljujejo na gimnazijah in srednjih šolah