Python

ЦРТАЊЕ ПОМОЋУ БИБЛИОТЕКЕ Tkinter (4. и 5. час 16-27.3.2020.)

Отворите он-лајн едитор за Пајтон који користи библиотеку tkinter. Ова библиотека нам помаже да програмирамо графичко окружење нашег програма.

https://repl.it/languages/tkinter

За овај час потребно је да прекуцате код који је дат на слици (линије на белој површини) и да притиснете дугме RUN (или STOP уколико желите да мењате програм). Уколико вам се прикаже прозор као у мом примеру, сликајте екран и пошаљите ми на имејл sumablista@gmail.comЗа будуће програмере: Покушајте да измените код тако да се реч Zdravo!!! нађе на средини прозора.ЦРТАЊЕ ПОМОЋУ БИБЛИОТЕКЕ Tkinter (3. ЧАС; 9-13.3.2020.)

Цртање помоћу библиотеке tkinter 

Ове године ћете научити да користите библиотеку tkinter, којa садржи пуно метода које ће вам омогућити да врло лако исцртавате облике. Методе су посебне врсте функција које се везују за објекат и одређују шта све објекат може да уради у програму. Да бисте користили методе tkinter библиотеке, потребно је да на почетку сваког програма наведете саму библиотеку, те креирате основни прозор и доделите му наслов. Након тога потребно је да упишете наредбе за креирање канваса одређене величине и боје и његово смештање у прозор. Канвас је правоугаона или квадратна површина на којој можете цртати линије, кругове, елипсе, правоугаонике и лукове, приказивати слике, убацивати текст и креирати анимације.

Креирање прозора за цртање

Сваки програм у Пајтону који користи библиотеку tkinter садржи почетне наредбе које ће креирати прозор за цртање. Прозор за цртање има сва обележја обичног прозора (насловну линију и дугмиће за минимизовање, максимизовање и затварање), али се помоћу наредби у њему може цртати.


Провежбај куцање наредби и реши ТЕСТ

 FOR И WHILE ПЕТЉА(2. ЧАС; 2-6.3.2020.)

1. Програм који исписује све једноцифрене бројеве (for петља):


2. Програм који исписује све једноцифрене бројеве (while петља):

3. Напиши програм који исписује све бројеве друге стотине (for петља)
4. Напиши програм који исписује све бројеве друге стотине (while петља)
5. Напиши програм који исписује све парне бројеве прве хиљаде (for петља)
6. Напиши програм који исписује све парне бројеве прве хиљаде (while петља)

ФОРМАТИРАЊЕ ПОРУКЕ (1. ЧАС; 24-28.2.2020.)

Отвори онлајн едитор за Python

https://www.onlinegdb.com/online_python_compiler

Укуцај и покрени следећи код:

1. Штампање имена ученика (6.разред)

Већ знате да излазну поруку коју приказујете кориснику уређујете у оквиру функције print(). Када се користи ова функција, сви подаци који се раздвоје зарезом исписују се један за другим. Ова функција нема опцију којом бисте могли уредити текст који корисник види као резултат извршавања програма.


2. Штампање имена ученика (7.разред) ФОРМАТИРАЊЕ ПОРУКЕ

Исти излаз након покретања програма ћете добити уколико пре приказивања излаза форматирате поруку коју желите да прикажете кориснику. Форматирањем поруке стичете могућност уреднијег приказа текстуалних информација кориснику. Уколико је променљива типа string, форматирање постижете коришћењем симбола %s, док за променљиве типа int и float користите симболе %d и %f.


3. ДЕФИНИСАЊЕ ДУЖИНЕ ЗА ФОРМАТИРАЊЕ ПОРУКЕ
Предност форматирања поруке пре штампе увиђа се тек када се тачно дефинише дужина поља за приказ променљиве. Форматирање стринга симболом %12s одваја тачно 12 поља за смештање променљиве типа string.