Добродошли


1. ЧАС: Наредба print()

Отвори онлајн едитор за Python

2. ЧАС: Утврђивање

Отвори онлајн едитор за Python

Уради следеће задатке:
1. Одштампај следеће распореде звездица
Решење:
1.

print("******************************")

print("******************************")

print("******************************")

print("******************************")

2.

print("******************************")

print("*                                       *")

print("*                                       *")

print("******************************")

2. Ако је страница квадрата 5 написати програм који приказује обим и површину тог квадрата.


3. Ако су странице правоуганика 7 и 5 написати програм који приказује обим и површину тог правоугаоника.


4. На првој полици има 150 књига. На другој има дупло мање него на првој, а на трећој три пута мање него на другој. Колико је укупно књига на полицама.

5. За унети број сати приказати број минута.


6. За унети број сати приказати број секунди.


7. За унети број сати и минута приказати број секунди.
8. За унети број метара и дециметара приказати број центиметара.
9. За унети број секунди приказати број сати.
10. За унети број метара квадратних приказати број хектара.

3. ЧАС: Променљиве - назив и вредност


4. ЧАС: Наредба input()


Kako dozvoliti korisniku vašeg programa da ubaci?
tekst: tekst= input()
ceo broj: ceo=int(input())
decimalan broj: decimalan=float(input())

Отвори онлајн едитор за Python

1. Zamoliti korisnika programa da unese svoje ime.

Program treba da ispiše na ekranu: Ти се зовеш: име које је корисник уписао


5. ЧАС: Наредба input()

2. Za uneti broj ispisuje njegov prethodnik i sledbenik

3. Mira treba da kupi jednu čokoladu i četiri soka. Koliko novca treba da ponese?


4. Za  unetu dužinu, širinu poda i cenu podne obloge izračunaj ukupnu cenu za postavljanje podne obloge.


5. Za  uneti broj pređenih kilometara prikazuje broj pređenih metara.


6. Za uneti broj dana prikazuje broj sati.


7. Za uneti broj godina (koje nisu prestupne) prikazuje broj dana.


1.Скакач у даљ је у квалификацијама у првој серији скочио 8,12, у другој 8,23, а у трећој 8,17 метара. Колико је износио његов просечни скок?

2. Написати програм који рачуна просек ваших оцена.

3.На првој полици има 150 књига. На другој има дупло мање него на првој, а на трећој три пута мање него на другој. Колико је укупно књига на полицама.

Домаћи:
1. Која наредба се користи да би се кориснику дозволило да упише цео број?
2. Чему служи if наредба? Напиши општи облик ове наредбе.
3. Када се користи оператор %?
4. Напиши све логичке операторе.
5. Да ли ће излаз ових услова бити тачан или нетачан?
(4<5) and(5<3)
(4<5) or (5<3)
not(5<3)


Програмирање:
ОЦЕНА ЗА АКТИВНОСТ - извежбати следеће задатке 1-7 (задатак 4 је избачен; не мора се спремати):


Прво полугодиште! 

Припрема за тест 2:
Припремите се за тест кликом на линк: Припрема

Припрема за тест 1:


Subpages (1): Игрице
Comments