Styrelsen

Lage Holmström sekr.                              ulf.lage.holmstrom@gmail.com

Gunilla Dahlén ordf.                                 dahlen.gunilla@gmail.com

Susanne Karlsson Tivenius v ordf.          s.karlssontivenius@gmail.com

Åsa Nordström kassör                             asanordstrom@hotmail.com

Börje Salonen ledamot                            famsalonen@hotmail.com

                       

Comments