Remissvar

OBS! Dokumenten är sorterade efter utgivningsdatum med det senaste överst!


 
Södra delen av Munksjön - remissvar
av fysiska teamet genom Ingvar Åkerberg
 

Miljöprogram för Byggnader - remissvar
av fysiska teamet

Ramprogram för Södra Munksjön - remissvar
av Jan Sidenvall och Ingvar Åkerberg (fysiska teamet)

Regionalt trafikförsörjningsprogram - remissvar
av Ann-Mari Hedlund och Jan Sidenvall

Bygg ny järnväg nu – annars stagnation; remissvar på kapacitetsutredningen
av fysiska teamet

Förslaget till Avfallsplan 2011-2015 - remissvar
av Jan Sidenvall

Program för Jönköpings kommuns skogar - remissvar
av fysiska teamet

Yttrande över Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2012 – 2016
av fysiska teamet

Trafikanalys av Utbyggnadsstrategi för Jönköpings kommun - remissvar
av fysiska teamet

Ramprogram för Södra Munksjön - remissvar
av fysiska teamet

Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare - remissvar
av fysiska teamet

"Hållbar utveckling - Miljö 2012 - 2020" - remissvar
av fysiska teamet

Östra Vätterbranterna biosfärsområde - remissvar
av Rune Hultkvist (fysiska teamet)

Miljömålen för vattnets bästa - remissvar
av Jan Sidenvall

Klimat- och energistrategi med nya klimatmål för Jönköpings län - remissvar
av Rune Hultkvist (fysiska teamet)

Rocksjöområdet – bildandet av naturreservat - remissvar
av Jan Sidenvall (fysiska teamet)

Utbyggnadsstrategi Jönköping 150 000 invånare - remissvar
av Jan Sidenvall m fl

Höghastighetsbanor - ett samhällsbyggande för stärkt utveckling och konkurrenskraft
av Jan Sidenvall (fysiska teamet)

Ramprogram för Södra Munksjön - remissvar
av Jan Sidenvall (fysiska teamet)

Götalandsbanan inkl stationsläge Jönköping - remissvar
av Jan Sidenvall (fysiska teamet)

Cykelstråk och cykelparkeringar i Jönköpings city
av Rune Hultkvist (fysiska teamet)

Rocksjöområdet – Utveckling av sport- och rekreationsvärden inom Stadsbyggnadsvision 2.0 - remissvar
av Jan Sidenvall (fysiska teamet)

Alkoholpolitiska riktlinjer för tillståndsgivning och tillsyn enl alkohollagen - remissvarav Per Hansson (välfärdsteamet)

Naturvårdsprogram 2009 – 2013 - remissvar
av Jan Sidenvall (fysiska teamet)

Klimatsmarta Jönköping - remissvar
av Anna-Karin Carstense (fysiska teamet)

Förslag till dagvattenpolicy - remissvar
av Jan Sidenvall (fysiska teamet)

Bostadsförsörjningsprogram 2009-2013 - remissvar
av Anna-Karin Carstensen (fysiska teamet)

STADSBYGGNADSVISION 2.0 - remissvar
av Anna-Karin Carstense (fysiska teamet)

Nytt hotell i östra delen av Tändsticksområdet
av fysiska teamet

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun
av fysiska teamet

Folkpartiets klimatsamråd
av Fysiska teamet

Agenda 21 - remissvar till Jönköpings kommun
av fysiska Teamet

Yttrande överFörslag till Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län (RUP)
av Jan Sidenvall

Faktorer som inverkar på de yngres möjlighet att delta i de politiska uppdragen

Mot exploatering av den s k "Sannaängen" i Vättersnäs

Genomför inte skogsplanteringen i NACKEBO, BOTTNARYD