KF‎ > ‎

2012 - Fp i KF

KF 2012-12-20

Fp ledamöter pläderar för

·         Funktionshinderpolitiken - Nils-Erik Davelid ;

·         Vänortsutbytet med Kina - Anna-Karin Carstensen;

·         Barnombudsman/strateg - Inger Gustafsson

Se här >>


KF 2012-11-29

Fp ledamöter pläderar för

·         ICORN - Anna Mårtensson;

·         Gruvdrift i Norra Kärr - Nils-Erik Davelid;

·         Reviderad Vindkraftspolicy - Nils-Erik Davelid;

·         Ny väg/gata till Gränna hamn - Nils-Erik Davelid;

·         Rapportering av integration och jämställdhet - Anna Mårtensson

Se här >>


KF 2012-10-25

Fp ledamöter pläderar för majoritetens budget

 • Kultur, integration, jämställdhet - Anna Mårtensson
 • Kulturen gör det värt att leva - Inger Gustafsson
 • Konkurrensen betydelse för utvecklingen - Nils-Erik Davelid
 • Barnstrateg, låt skolan vara skola - Anna-Karin Carstensen
 • Arbetsmarknad och utbildning hänger ihop - Bertil Rylner
 • Goda livsvillkor, trygghetsboende - Ann-Mari Hedlund

Se här >>


KF 2012-10-18

Folkpartister debatterar:

 • Omvandling av Maden, odlingslotter, noder - Ingvar Åkerberg
 • Införande av barnbokslut - Inger Gustafsson
 • Avvakta införande av fastighetsnära insamling av förpackningar - Ann-Mari Hedlund

Se här >>


KF 2012-09-27

Folkpartister debatterar:

 • Nej till majoritetsstyre (Anna Mårtensson)
 • Ja till ny skötselplan för Rocksjöreservatet (Nils-Erik Davelid)
 • Ja till ny Rocksjöstadion - kanotstadion (Nils-Erik Davelid)
 • Välkomnar utredning om tillgång till det digitala nätet (Anna-Karin Carstensen)
 • Ja till reviderade arvodesregler för förtroendevalda (Nils-Erik Davelid)
 • Försök med korttidsvistielse utomlands avbryts (Nils-Erik Davelid)
 • Ja till trygghetslarm utan krångel (Anna Mårtensson)
 • Inventering av hamnar och bryggor i södra Vättern (Nils-Erik Davelid)

Se/lyssna här >>

________________________________________

KF 2012-08-30

Folkpartister debatterar:

 • Pris för barnhjältar (Anna Mårtensson  
 • Barnskötare behövs (Anna-Karin Carstensen)
 • Bättre för alla (Anna-Karin Carstensen)
 • Jämställdhet (Anna Mårtensson)
 • Mänskliga rättigheter (Anna Mårtensson)

Se/lyssna här >>

________________________________________

KF 2012-06-20

Folkpartister debatterar:

 • Jämställdhet, jämställdhetsarbetet - Anna Mårensson
 • Information om kommunala bolag - Nils-Erik Davelid
 • Krogarnas öppettider - Nicklas Bengtsson
 • Värdegrund för Jönköpings kommun - Anna Mårtensson
 • Digitala nämndhandlingar/kommunala handlingar på internet - Anna-Karin Carstensen
 • Kultur- och biblioteksplan för Jönköpings kommun - Anna Mårtensson

Läs här >>
________________________________________

KF 2012-05-31

Folkpartister debatterar:

 • Ökad andel anställda med utländsk härkomst - Anna Mårtensson
 • Vidareutveckla blandstaden Huskvarna - Ingvar Åkerberg
 • Hammarsköldsled - Anna Mårtensson
 • Språktolktjänst - Anna Mårtensson
 • Undervisningen måste utgå från elevens kunskapsnivå - Anna-Karin Carstensen och Inger Gustavsson

Läs här >>
________________________________________

KF 2012-04-26

Folkpartister debatterar:

 • Integration - Anna Mårtensson
 • Kultur- och biblioteksplan - Anna Mårtensson och Inger Gustafsson
 • Översyn av avgångssamtal - Nils-Erik Davelid

Se/läs >>
________________________________________

KF 2012-03-29

Folkpartister debatterar:

 • Vindkraftspolicy, enskild motion - Nils-Erik Davelid
 • Blåsmusikfestival i Jönköping - Inger Gustafsson
 • Program för Jönköpings kommuns skogar, deltar ej i beslutet - Nils-Erik Davelid
 • Kommunala handlingar på nätet - Anna-Karin Carstensen
 • Kommunal konst i Jönköping - Inger Gustafsson

Se/läs >>          
________________________________________

KF 2012-02-23

Folkpartister debatterar:

 • Arbetsmarknadspolitiska åtgärder - Nils-Erik Davelid
 • Barnombudsman - Anna Mårtensson
 • Kommunikationsstrategi inkl Kålgården, Torpa - Ingvar Åkerberg
 • Inomhushall för friidrott - Ann-Marie Hedlund
 • Föreningsbidrag, kultur- och fritidsområdet - Inger Gustafsson

Se/läs >>              
________________________________________

KF 2012-01-26

Folkpartister debatterar:

 • Så sätts VD lönerna i kommunala bolag - Nils-Erik Davelid
 • Ökad integration i de kommunala bolagen - Anna Mårtensson
 • Ta vara på invandrarnas kompetens - Anna Mårtensson
 • ICORN - nätverk för yttrandefrihet -- Anna Mårtensson
 • Fantastiska gymnasieskolor i Jönköping - Inger Gustafsson

Se/läs >>