Placerar socialen för många barn i familjehem?

 

               Placerar socialen förnga barn i familjehem?

      Om nu barn far så illa i familjehem som det sägs, borde inte barnen få bo kvar hemma istället?

      Borde man inte stärka földrarna istället för att omhänderta deras barn?

      Det sägs att erttningsnivån till familjehemmen är hög - är den det?

 

Den här debatten arrangerades av FP och SV.

 

Syftet var att diskutera och lära oss mer om familjehemsplaceringar. Bl a diskuterades fyra centrala frågeställningar:

 

      Placerar socialen för många barn i familjehem?

      Om nu barn far illa i familjehem som det sägs, borde inte barnen få bo kvar hemma istället?

      Borde man inte stärka föräldrarna istället för att omhänderta deras barn?

      Det sägs att ersättningsnivån till familjehemmen är hög - är den det?

 

Moderator var Anna Mårtensson kommunald (fp) i Jönköping. Panelen bestod av

 

      Jimmy Henriksson. Jimmy är både familjehemsfölder och familjebehandlare och har alltså två olika perspektiv

      Ann-Charlotte Jernberg, verksamhetschef, Vårsols Familjecenter, Flsningsarmén i Jönköping

      Anna-Carin Bergström, chef för familjehemsverksamheten och familjerätten, socialförvaltningen i Jönköping

      Maria Eibler, alkohol- och drogterapeut på Slottsgruppen, socialförvaltningen i Jönköping

      Calle Nyholm, överläkare, barn- och ungdomsmottagningen, Jönköping

      Stig-Arne Tengmer, enhetschef, Statens Institutionsstyresle

      Inger Kallings, lokalföreningsordförande Rädda Barnen i Jönköping

      Nina Åkerlund, doktorand på Linköpings universitet, FoU-ledare på Regionförbundet i Jönköping