Förstatliga LSS och skolan!

LSS (LAGEN OM stöd och service till vissa funktionshindrade) och skolan ska förstatligas för allas rätt till likvärdighet. Självförverkligande ska inte vara ett privilegium för ett fåtal.

LSS är en rättighetslag och ska så förbli. Lagen ska utvecklas, inte avvecklas. I år fyller LSS 20 år!
Förtydliga LSS så att lagen uttryckligen omfattar arbete, familj och ett jämlikt liv.
Inför en sysselsättningsgaranti för personer med psykiska funktionsnedsättningar och rörelsehinder (LSS personkrets 3)
Satsa på unga med funktionsnedsättningar som står utanför arbetsmarknaden
 
Inför fritt val av hjälpmedel
Förkorta köerna till neuropsykiatrisk utredning inom sjukvården
 
Inrätta behandlingsenheter för såväl barn som vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, inom sjukvården
Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska ha socialt, medicinskt och pedagogiskt stöd i skolan, insatserna ska ske tidigt

Så vänder vi hinder till möjligheter!

2014-09-09

Gun-Britt Sabelstierna (FP) 
kandidat till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige
Tel: 036 -13 75 05