Dokument / ämne‎ > ‎

Vård och omsorg

OBS! Dokumenten är sorterade efter utgivningsdatum med det senaste överst!
  
Ökat inflytande inom hemtjänsten
av Liberala Seniorer via Barbro Westerholm och Dag Jonasson


Förstatliga LSS och skolan!
av Gun-Britt Sabelstierna

av Lena Thorsén m fl
av Gun-Britt Sabelstierna

Hemtjänst. Vi ställer krav på inflytande! 
av Dag Jonasson, Jan-Olof Petersson och Nils-Erik Davelid
 
 
Användandet av LSS bör öka
av Gun-Britt Sabelstierna
 
 
Fullt krig om bemanningen på demensboendena
av Dag Jonasson och Jan-Olof Petersson
 

Hjälp unga missbrukare med avgiftning
av
Patrick Nzamba och Anna Mårtensson

Satsa på ökad trygghet för ungdomar
av Emma Carlsson Löfdahl

Sjukförsäkringen är på rätt väg
av Emma Carlsson Löfdahl och Ulf Nilsson

Familjehem i fokus
av välfärdsteamet

Placerar socialen för många barn i familjehem?
av välfärdsteamet

Äldreomsorg med högsta kvalité
av Dag Jonasson m fl

Bättre äldresjukvård behövs!
av Dag Jonasson

Äldre blir sjuka av sina läkemedel!
av Dag Jonasson m fl

FAMILJEHEM. Rätten till en trygg uppväxt
av Eva Mogren

 

Kompetenshöjning för vårdpersonal också arbetsgivarens ansvar
av Birgitta Sidenvall

Värna våra vårdval
av Lars Augustsson, Inger Gustafsson, Eva Mogren, Lena S Thorsén

Jönköpings barn behöver en lokal barnombudsman
av Anna Mårtensson m fl

En lyckad avreglering
av Kjell Krantz

Medicingenomgångar för bättre hälsa
av Birgitta Sidenvall

Vårdvalet skall vårdas
av Per Hansson

Blodgivarbuss till landstinget
av Lena Skaring Thorsén, Per Hansson och Birgitta Sidenvall

 
Bygg ny fotbollsarena
av Kjell Krantz

Vi måste göra mer för utsatta barn
av Gun-Britt Sabelstierna

Allt för lång väntan på behandling
av Gun-Britt Sabelstierna

FP:s länspolitiska handlingsprogram
av Lena Thorsén

Parboendegaranti finns inte i Jönköping!
av Dag Jonasson m fl

Seniorer bör stödjas till att fortsätta laga mat
av Birgitta Sidenvall

 

Jönköping modellkommun för psykisk hälsa
av Dag Jonasson

Tobias Krantz besökte Lindgården

Fyrtiotalisterna tredubblar våra sjukvårdskostnader
av Dag Jonasson

Fontänhus i sikte?
av Dag Jonasson
Erbjud korttidsvistelse utomlands
av Nils-Erik Davelid och Dag Jonasson
Kontaktpersoner manar till strejk
av Dag Jonasson och Lars-Ola Ericsson
 
"Flyktingbarn behöver gode män"
av Dag Jonasson och Lars-Ola Ericsson
 
 
Varför vill Mats Green (m) inte ha jämförande folkhälsorapporter?
av Dag Jonasson
Ny vårdcentral behövs i centrala Jönköping
av Stig-Arne Tengmer och Dag Jonasson
Släpp fram alternativ inom socialtjänsten!
av Nils-Erik Davelid och Dag Jonasson
"För få läkare vid vårdcentralerna"
av Stig-Arne Tengmer och Dag Jonasson
Norrahammars vårdcentral saknar läkare
av Stig-Arne Tengmer och Dag Jonasson
"Tänderna" – en viktig valfråga?
av Karl-Johan Nuottaniemi
Vem får tjäna pengar på vården?
av Anna-Karin Carstensen
Väntetiderna vid vårdcentralerna
av Dag Jonasson
Underordnade sidor (76): Visa alla