Dokument / ämne‎ > ‎Utbildning‎ > ‎

Förstatliga skolan!

Vi har gått från en skola i yppersta topp (slutet av 80-talet) till en skola under medelklass. Vi hade kanske världens bästa skola som har skapat välfärd för framtida generationer. För att få en bättre och likvärdig skola krävs att staten åter blir huvudman för skolan.

Som jag ser det vilar skolan på tre pelare, nämligen: huvudmannaskapet, lärarnas löner och för det tredje, ledarskapet i skolan.  I dessa avgörande frågor mumlar partierna pliktskyldigast i skägget eller håller fast vid förstelnade uppfattningar.

Den svenska skolan har byggts upp med staten som huvudman och det har inneburit en skola i världsklass. Så var det fram till i slutet på 80-talet då Göran Persson lät kommunerna ta ansvaret för skolan. Syftet var säkert gott, men sedan dess har Sverige halkat efter i kunskap. Vi har gått från en skola i yppersta topp till en skola under medelklass. Vissa avvikelser finns naturligtvis från detta då det gäller enskilda ämnen. Här har kommunerna försummat skolan å det grövsta eller varför inte vanskött skolan. Att ha skolan som en budgetregulator i kommunerna leder inte till bättre kunskap hos eleverna. För att få en bättre och likvärdig skola krävs att staten åter blir huvudman för skolan. Här är det bara FP och V som insett det nödvändiga att byta huvudman, om än med olika förtecken. Nu är det dags att Moderaterna, Socialdemokraterna och övriga partier lämnar den galna tunnan för att ge skolan en chans till bättring.

Så var det också detta med lönerna för lärarna. Alla partier talar varmt om skolans betydelse för samhället och menar att lärarna är alldeles för lågt betalda. Detta säger man pliktskyldigast för något annat vore ju otänkbart. När skolan var i statlig ägo hade en adjunkt/lektor en månadslön jämförbar med en riksdagsledamot.  Vad var det för fel på det? Vi hade kanske världens bästa skola som har skapat välfärd för framtida generationer. Med en statlig skola blir det lättare att höja lärarnas löner och därmed status. Skola och utbildning är det viktigaste för ett samhälle och då måste vi också ha de skarpaste hjärnorna för att utbilda våra elever. Vi har många skarpa hjärnor idag, men vi behöver flera. Ett sätt att locka dessa hjärnor är att höja lärarnas löner avsevärt.

Hur är det då med ledarskapet i skolan? Rektorer och lärare som vittnar om osäkerhet i sitt ledarskap som då också gör eleverna osäkra på vad som är rätt och fel. Så här får det naturligtvis inte vara. I klassrummet ska det vara läraren med fullt stöd av sin rektor som är auktoriteten. Inget annat får förekomma om det ska bli godkänt. Full fokus på pedagogiken är det som ska gälla. Uppstår det sociala problem i skolan så får annan personal med rätt utbildning sköta det. Men för att skolan ska bli bättre måste också föräldrarna ta sitt ansvar för att hjälpa sina barn. Barnen är värda det. Föräldrarnas huvuduppgift bör då vara att: skicka sina barn utvilade till skolan, barnen är mätta i magen och att de är hyfsat klädda. Detta är generellt och borde gälla för de flesta familjer. I en del familjer fungerar det inte så bra och då måste skolan eller annan myndighet gå in med resurser.

Våra ansvariga politiker måste nu ta tag i dessa frågor. Att gå som katten kring het gröt är för länge sedan överspelat. Gröten har för länge sedan kallnat och har nu övergått i annan existens. Den första pelaren som skolan vilar på är huvudmannaskapet. Kommunerna har haft ansvaret för skolan under drygt 20 år och har under den tiden vanskött skolan från att ha legat i världstopp till att hamna på den undre halvan. Ska man då fortsätta att ge kommunerna förtroendet? För Folkpartiet är det självklara svaret nej. Vad var det för fel på skolan när Sverige låg i topp med staten som huvudman? Socialdemokraterna och Moderaterna kanske kan svara på det. Den andra pelaren som bär upp skolan är lärarens kompetens och rätt lönesättning. Med staten som huvudman kan ju också politikerna lättare infria sitt löfte om högre lön till lärarna, om man nu vill det. Än så länge har det varit mycket snack, men lite verkstad. Den tredje pelaren som skolan vilar på är ledarskapet. Här måste politikerna ge skolan de instrument som krävs för att lärare och rektorer ska återfå den auktoritet som krävs för att återgå till en skola i toppklass. Reformarbetet i skolan är nödvändigt och måste fortsätta för att få bättre kvalitet. Men gör man inget åt de tre pelarna så är skolan dömd att vara på den undre halvan i serien. Slutspelet borde vara mera lockande.

2013-03-01
Jönköping

Kjell-Krantz-80x100 Kjell Krantz
Folkpartiet