Nej till Axamoförsäljning

När det gäller frågan om Axamo, vem företräder vi som politiker egentligen?

Bland annat oss själva förstås. Och själva är vi emot försäljningen av Axamo, så den delen är enkel.

Men så företräder man sitt parti också, och i Liberalerna (L) är det bara ett par förtroendevalda som är beredda att sälja Axamoområdet. Fortfarande ett ganska enkelt ställningstagande.

Så företräder vi i L normalt sett också Alliansen, men just den här frågan har avgjorts utanför detta samarbete.
Så till väljarna. Av Liberalernas egna väljare har vi inte hört någon säga att de vill sälja området, då är ställningstagandet fortfarande okomplicerat.

Men framför allt är vi folkvalda kommuninvånarnas röst.
Det går naturligtvis inte att säga vad alla kommuninvånare vill, men vi har hittills inte hört en enda person säga sig vilja sälja området. Alla vi har talat med är emot.

Sammantaget är det för oss uppenbart att vi som politiker ska vägra sälja Axamoområdet.

Särskilt nu när det är klarlagt att den mark vid Södra Munksjön som man vill komma åt genom att sälja Axamo inte påverkar vare sig höghastighetståg eller stationsläge.

Anna Mårtensson (L)
David Gerson (L)