Idé om ny fotbollsarena

Det gäller att lösa arenafrågan på ett långsiktigt hållbart sätt. Nya förutsättningar kräver nya lösningar. Begränsade upprustningar i avvaktan på en senare fullgod lösning brukar medföra större kostnader på sikt. Det gäller nu att alla tänker fritt och konstruktivt för att finna en bra lösning för idrotten och dess utövare!

Det pågår utredningsarbeten för att lösa hur fotbollsarenor kan utvecklas som uppfyller Svenska Fotbollsförbundets nya krav för lag i Superettan. Nästa säsong har ju Jönköping två lag på denna nivå.

Vid en upprustning av Stadsparksvallen måste Stadsparkssällskapets överlåtelsevillkor från 1941 beaktas för all framtid. Stadsparken, som anlades under slutet av 1800-talet, utgör ett riksintresse och intar en särställning i landet genom sin kombination av natur, kultur, friluftsliv och idrott.  Kommunens Naturvårdsgrupp avstyrker ingrepp i Stadsparken.

Fritidsnämnden föreslår att medel anslås för en upprustning av Vapenvallen. Finns det bättre alternativ än att upprusta två anläggningar i kommunen?

Om man resonerar förutsättningslöst bör man utgå från några kriterier när man bedömer lämplig lokalisering för en större fotbollsarena. Dessa kriterier kan vara

  • närhet till större gång- och cykelstråk
  • närhet till stomlinje inom kollektivtrafiken
  •  närhet till trafikplats på E4 med tillräcklig kapacitet

  • närhet till större parkeringsplats
  • möjlighet att genomföra i närtid

 

Stadsparksvallen och Vapenvallen uppfyller dessa kriterier i ringa mån. I Stadsbyggnadsvision 2.0 skissas en tänkbar lokalisering för en ny arena på en plats söder om Munksjön. Denna möjlighet kan dock inte genomföras i närtid.

 

Ett läge som nämns i debatten är Elmiaområdet. Att bygga en arena norr om nuvarande utställningshallar på Elmiaområdet kommer i konflikt med naturskyddsområdet och landskapsbilden. Ett läge på parkeringsplatsen mellan Elmia och villakvarteren är inte heller acceptabelt. I princip finns det inte något lämpligt utrymme för en arena på Elmiaområdet.

 

Det gäller alltså att försöka hitta ett nytt lämpligt läge som kan accepteras av klubbarna och ur stadsplanesynpunkt. På Råslätt finns ett större område med flera idrottsanläggningar. Att utveckla detta område bör utredas vidare.

 

Till Råslätt finns ett bra gång- och cykelstråk längs Värnamovägen. Två stomlinjer har ändhållplats vid Råslätts Centrum. Trafikplats Råslätt på E4 i närheten har god kapacitet. Vid centrumanläggningen finns en större parkeringsplats. Det är också möjligt att i närtid förverkliga ett arenaprojekt inom området.

 

Det gäller att lösa arenafrågan på ett långsiktigt hållbart sätt. Nya förutsättningar kräver nya lösningar. Begränsade upprustningar i avvaktan på en senare fullgod lösning brukar medföra större kostnader på sikt. Det gäller nu att alla tänker fritt och konstruktivt för att finna en bra lösning för idrotten och dess utövare!

 

Januari 2014

Folkpartiets fysiska team

Ingvar ÅkerbergJan Sidenvall