Vi ser till alla idrotter året runt

 

Vårt uppdrag är att erbjuda kommunens medborgare och föreningar goda möjligheter att få utöva olika idrotter genom ändamålsenliga anläggningar.

 

Fritidsnämnden har fört en konstruktiv dialog med

representanter från J-Södra och Tipshallen AB som representerade fotbollsklubbarna. Syftet var att se över möjligheterna för hög tillgänglighet till kostnads-effektiv fotbollstning året runt för alla fotbollsföreningar i Jönköping.

 

rslaget från nämndens majoritet var att ett gs skulle läggas i Tipshallen kommande vinter för att sedan placeras på Stadsparks-vallen. Detta förslag tackade företrädarna nej till. Konstgs på Jordbrovallen framfördes som ett ultimatum.

 

Vi kan konstatera att kommunen ligger tredje plats

i jämförelser med jämnstora kommuner gällande tillgång på konstgsplaner. Det visar att vi, med de medel vi har att fördela, inte låtit fotbollen stå tillbaka.

 

Vårt uppdrag är att erbjuda kommunens medborgare och föreningar goda möjligheter att få utöva olika idrotter genom ändamålsenliga anläggningar. Vi försöker inte s split mellan föreningar (som Larske Lagrell skriver i Jönköpings-Posten 22/9), men vi måste se till alla idrotter, 365 dagar om året.

 

För fritidsnämndens majoritetsgrupp Erik Arnalid (KD)

Magnus Berndtzon (MP) Kjell Bengtsson (M) Samuel Kakembe (C)

Ylva-Britt Söderström (FP)