ANMÄRKNING(S)VÄRT OCH ILLOJALT

Företagarskolans syfte är att ge människor ytterligare möjligheter att med utgångspunkt från den personliga initiativ- och drivkraften bygga vägar både för sig själva och andra ur utanförskap och bidragsberoende i just de bostadsområden där arbetslöshet, ohälsa och låga nettoinkomster är som störst. Med 450 000 kr till från Regionförbundet kan Företagarskolan nu bli ett ännu större projekt och dessutom få en större spridning i regionen. 

 

I torsdags beslutade Regionstyrelsen att ge Jönköpings kommun ett anslag till Öxnehaga Företagarskola med 450 000 kr för 2013. Socialdemokraternas Elin Lagerqvist röstade emot och ville därmed förvägra Jönköpings kommun regionala utvecklingsmedel. var visserligen emot Företagarskolan redan när de lämnade sitt eget budgetförslag i höstas men kommunfullmäktige beslutade i enlighet med majoritetens förslag. Lagerqvists försök att blockera externa satsningar i Jönköpings kommun är såväl anmärkningsvärt som illojalt mot den egna kommunen.

 

Det intressanta är att socialdemokraterna för tio år sedan accepterade ett liknande men mycket mindre projekt för att man då inte kunde förneka de uppenbara fördelarna för både de enskilda människorna, bostadsområdet, kommunen och samhället som helhet. Då omfattades bara utomnordiska invandrare på Råslätt. Nu omfattas boende på fyra bostadsområden och alla andra kommuninvånare som vill starta företag på dessa fyra områden. Det finns ingen begränsning till etnicitet och det är dessutom tänkt att projektet ska få regional spridning. Med andra ord – det här projektet är oerhört mycket bredare än det projekt som S tidigare stött.

 

Under ett års tid har en stor referensgrupp varit delaktig i framtagandet av projektplanen: Regionförbundet, Nyföretagarcentrum, Arbetsförmedlingen, Invandrar- och flyktingsektionen, projektledare från Vaggeryds kommun, Företagarna, Bostads AB Vätterhem, Arbetsmarknadsavdelningen, Friluftsfrämjandet, Destination Jönköping, ALMI och Lotsen Taberg.

 

Såväl Öxnehagas lokala områdesgrupp som Öxnehagas centrumutvecklingsgrupp har ställt sig bakom Företagarskolan. Det innebär att Somaliska föreningen, Kungsporten, Oxhagsskolan, Socialtjänsten, Polisen, Hyresgästföreningen, IFK Öxnehaga, Forum, Fältenheten, Familjecentralen, ABF, Öxnehagakyrkan, Öxnehagaskolan, Biblioteket, Öxnegården, Assyriska föreningen, Fällhagens samfällighet och Bullerbys samfällighet har ställt sig bakom projektet.

 

Jönköpings kommun kommer att satsa 1 milj kr/år under två års tid på Öxnehaga FöretagarskolaLokalen på Öxnehaga är klar och två projektledare har anställts. Rekryteringen av deltagare pågår och i april börjar skolans utbildningsverksamhet. Under projektet kommer ett unikt samarbete äga rum med Mikrofinansinstitutet som innebär att de deltagare som startar företag kan använda Företagarskolan som enda säkerhet för att få låna upp till 250 000 kr.

 

Företagarskolans syfte är att ge människor ytterligare möjligheter att med utgångspunkt från den personliga initiativ- och drivkraften bygga vägar både för sig själva och andra ur utanförskap och bidragsberoende i just de bostadsområden där arbetslöshet, ohälsa och låga nettoinkomster är som störst. Med 450 000 kr till från Regionförbundet kan Företagarskolan nu bli ett ännu större projekt och dessutom få en större spridning i regionen. 

Det är beklagligt att socialdemokraterna nu låter en dogmatisk ideologisk inställning få företräde framför en förnuftig och tydlig politisk inriktning som utgår ifrån och bygger på Jönköpings lokala och regionala styrkor och särart i form av entreprenörskap och företagsamhet.

 

 

2013-02-23 

 

Anna Mårtensson, kommunalråd (FP)

Mats Green, kommunstyrelsens ordförande (M)