Dokument / ämne‎ > ‎

Äldreomsorg

Höjda bostadstillägg till pensionärerna
av Dag Jonasson

Lita på äldres förmåga att välja!

av Ann-Marie Hedlund m fl

Ökat brukar- och personalinflytande inom hemtjänsten  

sammanfattat av Rune Hultkvist

Äldre blir sjuka av sina läkemedel!
av Dag Jonasson m fl

Fyrkantigt vid Ekhagens gästhem
av Dag Jonasson

Beslut om parboendegaranti fattat i Jönköping
av Dag Jonasson m fl

Ut och gå-garanti för äldre
av Dag Jonasson m fl

Att välja mat borde vara en mänsklig rättighet
av Dag Jonasson, Lena Skaring Thorsén och Birgitta Sidenvall

Dolda problem - FP vill öka tryggheten för äldre
av Anna Mårtensson och Barbro Westerholm

Parboendegaranti finns inte i Jönköping!
av Dag Jonasson m fl

Matskola för Seniorer – hjälp till självhjälp
av Birgitta Sidenvall

 

Äldreomsorg ska ges på de äldres villkor och inte på utförarens
av Dag Jonasson m fl

Läkaren den som skriver ut medicin
av Dag Jonasson

Äldre blir sjuka av sina mediciner
av Dag Jonasson

"Svårt lära gamla hundar sitta"
av Dag Jonasson

Äldreboendedelegationens betänkande "Bo bra hela livet" klart
av Dag Jonasson

Tobias Krantz besökte Lindgården

Folk måste få bestämma sin pensionålder själva!
av Dag Jonasson

Låt en pensionär vara en pensionär!
av Nils-Erik Davelid och Dag Jonasson

Leva livet - hela livet
av Dag Jonasson

Ökat brukar- och personalinflytande inom hemtjänsten
av Nils-Erik Davelid, Per Hansson, Dag Jonasson och Rudi Mölling

Frihetsreform för de äldre
av Dag Jonasson

Fyrtiotalisterna tredubblar våra sjukvårdskostnader
av Dag Jonasson

Valfrihet inom hemtjänsten införs 2009
av Dag Jonasson

Rosenlunds herrgårdspark bör rustas upp
av Dag Jonasson och Lars-Ola Eriksson

Mer utevistelse för de äldre!
av Dag Jonasson och Lars-Ola Eriksson

Inför Ute-Doris och Ute-Sune inom äldreomsorgen
av FP's fullmäktigegrupp

Fånge i sitt eget hem
av Margit Gustafsson

"Mer inflytande blev lyft för äldre" -- "Tobias Krantz i Jönköping"
av Dag Jonasson

Inför någon form av VAN-dagar!
av Inger Gustafsson, Inga-Maj Filipsson och Ulla Lindén

Det goda åldrandet - myt eller verklighet?
av Dag Jonasson och Lars-Ola Eriksson

Att införa vardagsnära IT-stöd inom äldreomsorgen
av Dag Jonasson och Lars-Ola Eriksson

Alternativ äldreomsorg behövs
av Nils-Erik Davelid och Dag Jonasson

Äldre makar får inte bo tillsammans!
av Dag Jonasson

Grännamatsalen i långbänk.
av Dag Jonasson

Får alla som behöver det en plats på ett äldreboende?
av Dag Jonasson

Vem ska frosta av kylen och frysen?
av Inger Gustavsson (fp) Vikarierande riksdagsman
Dag Jonasson (fp) Ledamot av socialnämnden
Socialdemokratisk smutskastning
av Nils-Erik-Davelid
Underordnade sidor (31): Visa alla
Comments