Månedens Billede december 2019. Tema: "Et monokromt billede". 
    1. plads Palle Smith-Petersen. 
1. plads december 2019, foto: Palle Smith-Petersen Tema: "Et monokromt billede".
 


    Kommende Klubmøde
          
           Næste ordinære klubmøde:
       Torsdag den 23. januar 2020 
 
         - Generalforsamling
          

         

             Mødelokalet ses på skærmen i FrederiksborgCentret . 

             Se alle aktiviteter