Månedens Billede februar 2019. Tema: "Vinter".       
  1. plads: Hans Blensø
1. plads februar 2019, foto: Hans Blensø. Tema: "Vinter".     Kommende Klubmøde
          
           Næste ordinære klubmøde:
       Torsdag den 28. marts 2019
 
         -  Månedens billede. Temaet er en opgave: Gå (løb, fly, kør) 2,7 km syd-vest 
               for dit hjem og vis os stedet med et billede eller to. 
           - Hillerød Kunstdage: Fordele fotoopgaverne. 
           - Udstilling Q4: Beslutte Temaet. 
           - Foredrag omkring RNFoto, hvad kan vi bruge dem til og hvordan?      
        
           Søndag den 24. marts.  
             Fototur - Kagerup savværk. Vi mødes kl 13:35 på Hillerød stn. 
                Tog afgår kl 13:46. Møde i Kagerup 13:50.
                                   
              

          Mødelokalet ses på skærmen i FrederiksborgCentret . 

          Se alle aktiviteter