Månedens Billede juni 2018. Tema: "Skygger".       
  1. plads:  Hans Blensø. 
1. plads juni 2018, foto:  Hans Blensø. Tema: "Skygger"  

    God Fotosommer
     Kommende Klubmøde
          
           Næste ordinære klubmøde:
       Torsdag den 30. august 2018
 
         Månedens billede, tema: Dit bedste sommer(ferie)billede. 
               Ikke et krav det er fra en ferie, men det flotteste, sjoveste, 
               mest spændende som sommeren gav i kassen.
         

          Mødelokalet ses på skærmen i FrederiksborgCentret . 

          Se alle aktiviteter Se månedens billeder for de sidste par år her