Månedens Billede december 2018. Tema: "Bevægelse på station".       
  1. plads: Palle Smith-Petersen
1. plads december 2018, foto: Palle Smith-Petersen. Tema: "Bevægelse på station"

     Kommende Klubmøde
          
           Næste ordinære klubmøde:
       Torsdag den 24. januar 2019
 
      - Deadline for upload til smagsdommerne. 
       -  Diskussion om Logo.
           
           


              

          Mødelokalet ses på skærmen i FrederiksborgCentret . 

          Se alle aktiviteter