Månedens Billede september 2018. Tema: "Lyd".       
  1. plads: Dorte Truelsen
 1. plads september 2018, foto:  Dorte Truelsen. Tema: "Lyd"
     Kommende Klubmøde
          
           Næste ordinære klubmøde:
       Torsdag den 25. oktober 2018
 
         Månedens billede, tema: "Udendørs Skulptur i det offentlige rum".
           - Smagsdkommere Finn og Hans Henrik fortæller om deres 
               oplevelser af vores uploadede billeder.   

          Mødelokalet ses på skærmen i FrederiksborgCentret . 

          Se alle aktiviteter Se månedens billeder for de sidste par år her