Home

                                                                                                                                                               update: 24 november 2010

Deze website is een platform voor docenten fotografie (under construction)

Het thema is:

kwaliteitsverhoging en onderwijsvernieuwing op het gebied van fotografieonderwijs.


Docenten fotografie, onderwijsvernieuwers, beleidsmakers, pedagogen en andere creatieve geesten die denken een bijdrage te kunnen leveren aan het thema, worden uitgenodigd om stukken in te zenden.
Het gaat om alle niveaus van fotografieonderwijs: universitair, HBO, V.O., basisonderwijs, culturele centra, volksuniversiteiten, etc.
Deze site is niet interactief en heeft geen forum. Bijdragen kunnen gemaild worden naar info@edwinwesthoff.nl

 
Een schets van de huidige situatie in Nederland

Het fundamentele probleem is dat er geen opleiding bestaat voor fotografiedocenten, waardoor docenten bij fotografieopleidingen, culturele centra, volksuniversiteiten en natuurlijk free-lancers, hun vaardigheden moeten ontwikkelen door een combinatie van kennisverzameling en eigen leservaring.

Hoewel er een verschil is tussen het geven van vaktechnische kennis aan beroepsopleidingen en het aanbieden van kennis aan amateurfotografen, is het bespreken van foto's een vak apart, dat in mijn ogen nogal onderschat wordt. Daarbij is het bespreken van vrije fotografie moeilijker dan het bespreken van toegepaste foto's met een specifiek doel. Dit wil zeggen dat het bespreken van foto's van amateurs moeilijker is dan het bespreken van foto's van studenten aan een beroepsopleiding, afgezien natuurlijk van het creatieve en vrije werk bij de laatste opleidingen. Dat is de reden waarom ik een opleiding in voorbereiding heb voor het leren bespreken van foto's. Het gaat hierbij nl. niet alleen om kennis van de fotografie (meestal techniek en compositie), maar ook om vakken zoals kunstgeschiedenis, filmgeschiedenis, mediapsychologie, Gestaltpsychologie, leerpsychologie, symboliek (in de kunst), beeldcommunicatie, waarnemingspsychologie, filosofie, creativiteitsontwikkeling, e.d.

Didactiek en pedagogiek is ook een apart vak. Docenten fotografie die een lerarenopleiding gedaan hebben en als leraar gewerkt hebben in het voortgezet onderwijs zijn duidelijk in het voordeel vergeleken met docenten fotografie die alleen een fotografieopleiding hebben genoten. Het vermoeden is dat men denkt (bijv. in den Haag) dat fotografie een technisch vak is (zoals lassen) en dat iemand de techniek wel kan overbrengen aan anderen. Hierbij wordt dus voorbij gegaan aan het feit dat fotografie al langere tijd een volwaardige plaats heeft ingenomen in de kunsten. Voor het lesgeven in een kunstzinnig vak is het verplicht een lerarenopleiding te volgen voor dat vak. Maar niet voor fotografie. Er bestaat in de praktijk ook een nogal kunstmatige scheiding tussen fotografie en kunst als je kijkt naar de opleidingen. Een student fotografie leest meestal fotografietijdschriften en geen kunsttijdschriften. Op de website voor fotografiedocenten, die pas is opgericht door Laurette Kamminga, praten de mensen over fotografie, techniek en didactiek, niet over kunst in het algemeen. 
Er is vooralsnog geen zicht op verandering of verbetering van de totale situatie op het gebied van fotografieonderwijs, fotografiedocenten en (het ontbreken van) opleidingen voor docenten fotografie, maar ergens moet een begin worden gemaakt. Een artikel van Mirelle Thijssen op PhotoQ, op deze website, is een poging om iets te veranderen.
Dat is ook het doel van deze website, en meer kan ik niet doen.
 
Edwin Westhoff