Tábor 2017 BB

Jazykový tábor pre deti Slovákov žijúcich v západnej Európe a zámorí: 
24 detí z Anglicka, Nemecka, Španielska a USA v Banskej Bystrrici. 
Ďakujeme Ministerstvu školstva SR a Metodickému centru Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Aktuálne informácie o ponúkaných aktivitách nájdete na našej webovej stránke: http://www.iseia.eu/tbory


Rozhlasová reportáž z tábora je na stiahnutie dole (ŠÍPKA VPRAVO na konci riadku dole) : 

Ć
ReginaBB_24082017 (1).mp3
(4138k)
Jarmila Buchova,
Sep 3, 2017, 5:30 AM
Comments