2. Το Od ως Πνευματική Δύναμη Ζωής

Ο Νόμος του “Odkraft” της Ενεργειακής Ακτινοβολίας

(Ζωτική Ενέργεια ή Ενέργεια Ζωής)

 

Πνεύμα και Ύλη λόγο διαφορετικής υφής (ουσίας) δεν μπορούν να επιδρούν μεταξύ τους άμεσα.

Και το δικό σου πνεύμα δεν είναι ικανό από μόνο του να θέσει σε λειτουργία κανένα όργανο ή μέρος του σώματός σου. Αλλά ούτε και εγώ που έχω πάρει τώρα το σώμα του διάμεσου (είμαι μέσα σ’ αυτό) μπορώ από μόνος μου να ανασηκώσω τα χέρια του ή να αρθρώσω λέξη με τις φωνητικές του χορδές. Για να πραγματοποιηθεί αυτό χρειαζόμαστε και οι δύο, δηλαδή τόσο το δικό σου πνεύμα όσο και εγώ μια δύναμη, ένα ρεύμα ενέργειας ή ενεργειακό ρεύμα.

Έτσι και ο οδηγός του τρένου χρειάζεται την δύναμη του ατμού ή του ηλεκτρικού ρεύματος για να κινήσει τη μηχανή. Όταν λείπει αυτή η ενέργεια ή είναι ανεπαρκείς δεν μπορεί να κινηθεί το τρένο.

Στη προκειμένη περίπτωση ο μηχανοδηγός είναι το πνεύμα και η μηχανή είναι το σώμα ή η ύλη.

Όταν λοιπόν θέλουμε να κινήσουμε την ύλη μέσω πνεύματος τότε χρειαζόμαστε μια δύναμη, μια ενέργεια. Οι παλαιοί σοφοί ονόμαζαν αυτή την δύναμη στον άνθρωπο ψυχή, σε αντίθεση με τις λέξεις “πνεύμα” ή “σώμα” και έτσι δίδασκαν δικαίως ότι ο άνθρωπος αποτελείται από πνεύμα, ψυχή και σώμα. Η Αγία Γραφή ονομάζει την δύναμη αυτή “πνοή ζωής”. (η Γερμανική μετάφραση μεταχειρίζεται τον όρο “Odem des Lebens”)...η συνέχεια στο βιβλίο "Η Ψυχή".