Fitoplankton

Fitoplankton (biljni plankton) čine jednostanični i kolonijalni mikroorganizmi iz carstva Protista. Prema veličini se dijele na piko(fito)plankton, nano(fito)plankton i mikro(fito)plankton . Najbrojniji predstavnici krupnijeg fitoplanktona su alge kremenjašice, a sitnijeg zelene alge, zlatne alge, svjetleći bičaši i cijanobakterije.

Uz pomoć fotosinteze od ugljičnog dioksida i hranjivih tvari gradi svoju tjelesnu supstancu (biomasu). Na taj način je fitoplankton osnovica prehrambene piramide u moru i u kopnenim stajaćim vodama i velikim rijekama.

Fitoplanktonom se hrani zooplankton i mnoge životinje koje žive na dnu slatkih voda i u moru. Planktoni su oko sebe razvili neobične mrežaste strukture  kako bi mogli filtrirati najsitnije prehrambene čestice.Comments