Về Diễn Đàn Việt Nam 21


* Mục đích

Cơn bão Tự Do đã quét sạch chủ nghĩa cộng sản tại Đông Âu và nhiều chế độ độc tài ở Bắc Phi. Các biến cố này không những cổ vũ cho các phong trào dân chủ  khắp nơi mà còn làm tăng cơ hội thành công cho các cuộc đấu tranh vì dân chủ và công lý của những dân tộc còn đang bị áp bức và ngược đãi. 

Trong khi các quốc gia láng giềng ở Đông Nam Á ngày càng phát triển nhờ thể chế dân chủ thì toàn dân tộc Việt Nam vẫn tiếp tục gánh chịu những hậu quả trầm trọng của một chế độ độc tài, độc đảng: nghèo nàn, tham nhũng, bất công và xã hội phân hoá. Vì vậy nhu cầu cấp bách hiện nay là phải giải thể chế độ cộng sản để dân chủ hóa và canh tân đất nước. Dân chủ hóa là giải pháp duy nhất sớm đưa dân tộc ra khỏi nguy cơ tụt hậu và lệ thuộc ngoại bang. 

Diễn Ðàn Việt Nam 21 ra đời tháng 10.2011 tại Đức nhằm liên kết những công dân ý thức trách nhiệm trước lịch sử và vận mệnh đất nước để cùng kiến tạo chính trị con đường Việt Nam trong tương lai. Diễn Ðàn Việt Nam 21 là một tập hợp hành động chính trị vì dân chủ và công lý.


* Hoạt động
  • Là một bộ phận của phong trào dân chủ trong nước, Diễn Ðàn Việt Nam 21 tham gia và hỗ trợ mọi nỗ lực chuyển hóa độc tài sang dân chủ trong tinh thần phi bạo lực và đoàn kết quốc gia.
  • Diễn Ðàn Việt Nam 21 thực hiện các sinh hoạt hội luận và vận động dư luận thuận lợi cho công cuộc dân chủ hóa và canh tân đất nước.
  • Diễn Ðàn Việt Nam 21 hỗ trợ các dự án trong những lãnh vực dân chủ, dân quyền, dân sinh và dân trí. Các thành viên Diễn Ðàn Việt Nam 21 sinh hoạt trong tinh thần dân chủ, ôn hòa và liên đới trách nhiệm. 
Diễn Ðàn Việt Nam 21 mời gọi tất cả cùng tham gia để thực hiện ước vọng: Việt Nam trong thế kỷ 21 sẽ là một quốc gia thực sự tự do, công bằng, phú cường và tiến bộ.

Hiện nay trên thế giới chỉ còn sót lại năm nước cộng sản: Trung Hoa, Việt Nam, Lào, Bắc Hàn và Cuba, trước xu thế thời đại là dân chủ pháp trị và công lý, các chế độ độc tài đang lần lượt suy tàn, Việt Nam cộng sản rồi cũng sẽ chịu chung số phận đào thải. Thời cơ đang đến cho tất cả chúng ta.

Diễn Ðàn Việt Nam 21

www.vietnam21.info
E-Mail: forumvietnam21@gmail.com
Thư Diễn Đàn Việt Nam 21 gửi Ủy ban Âu châu
và Nghị viện Âu châu
về vụ án Đồng Tâm

[đọc tiếp]


Tuyên bố của
Diễn Đàn Việt Nam 21
về việc Nghị Viện Âu châu
thông qua Hiệp định thương mại tự do EVFTA

[đọc tiếp]


Tuyên bố của
Diễn Đàn Việt Nam 21
về biến cố Đồng Tâm
[đọc tiếp]


P1 - Freedom for Pham Chi Dung

H1 - Freedom for Lê Anh Hùng


Tuyên bố của
Diễn Đàn Việt Nam 21
về thảm trạng Essex - Anh
[đọc tiếp]


Mời tham dự
Hội thảo Nhân Quyền

Thứ bẩy 27.05.2017
H1 - Hội thảo Nhân Quyền Không sợ những gì Cộng sản làm.  Biết làm những gì Cộng sản sợ.

 
Hãy ký tên ủng hộ thỉnh nguyện thư gửi quốc hội liên bang Đức của TS Josef Bordat yêu cầu can thiệp để cải thiện tình trạng nhân quyền tại Việt Nam
TS. Josef Bordat, một blogger người Đức ở Berlin, đã viết một thỉnh nguyện thư yêu cầu Quốc hội Liên bang Đức can thiệp và đòi hỏi cải thiện tình trạng nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam. Thỉnh nguyện thư này đặc biệt quan tâm đến việc hạn chế tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tình trạng các tín đồ và Blogger thiên chúa giáo Viet Nam bị nhà nước trấn áp, bắt bớ. Ngày 03/01/2013 TS Bordat đã đưa thỉnh nguyện thư này lên mạng với hy vọng sẽ thâu thập được 1000 chữ ký ủng hộ, biểu đồng tình trong vòng 6 tháng từ 03/01/2013 đến ngày 02/07/2013. Trong thỉnh nguyện thư ông viết: "Với tất cả phương tiện ngoại giao có sẵn trong các mối quan hệ song phương cũng như với Liên minh Châu Âu và Liên Hiệp Quốc cùng các tổ chức trực thuộc, Cộng hòa Liên bang Đức cần tác động để cải thiện tình trạng nhân quyền tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lý do: bản thỉnh nguyện này dựa trên bản án mới đây đối với các blogger công giáo là chứng cớ cho thấy rằng tự do tôn giáo, tự do ngôn luận và tự do báo chí tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã bị kiềm chế đáng kể".
TS Bordat không đại diện cho tổ chức nào, xin ký tên ủng hộ thỉnh nguyện thư gửi quốc hội Đức liên bang (Bundestag) của TS Bordat [xem thỉnh nguyện thư song ngữ tại đây]
Tự do tư tưởng và tự do phát biểu là nhân quyền căn bản!

Tuyên bố báo chí của Diễn Đàn Việt Nam 21
về việc hai nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình và Việt Khang bị kết án tù vì "tuyên truyền chống nhà nước" [xem] - [deutsch]

Comments