Najčešće zarazne virusne bolesti mačaka - pregled

MAČJE ZARAZNE BOLESTI KALICIVIRUSOM (Feline calicivirus - FCV) I HERPESVIRUSOM (Feline herpesvirus - FHV)

MAČJE ZARAZNE BOLESTI RETROVIRUSIMA

MAČJE ZARAZNE BOLESTI KORONAVIRUSIMA (Feline Coronavirus - FCoV)

MAČJA ZARAZNA BOLEST PARVOVIRUSOM