Home

  
 
 WETSONTWERP GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

  MAGGIE DE BLOCK MANAGER VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEID  
   HET PSY-VELD IN EEN KEURSLIJF GEPERST   
Tegen het monopolie van de Evidence Based ideologie in het veld van de psycheDit wetsontwerp beoogt de psyche tot gedrag te herleiden en daarmee de rijkdom van het veld van de geestelijke gezondheidszorg tot gedragsmatige bijsturingsmethodes te reduceren. Voor de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid kan al wat menselijk is, becijferd, geëvalueerd en gecontroleerd worden. Indien u deze open brief wenst te ondertekenen, gelieve dan het formulier hieronder in te vullen. Dank bij voorbaat voor uw steun. Uw e-mailadres zal niet verspreid worden.


Coming soon: een speciaal nummer van het Forum van de Psychoanalytici