רקע כללי

פורום גברים למעורבות חברתית הוקם על ידי התנועה לשוויון ולשלום בין המינים בספטמבר 2011 במטרה להשמיע במרחב הציבורי קול ברור של גברים השואפים להיות מעורבים בעיצוב דמותה של החברה הישראלית במיגוון סוגיות בעלות היבטים מגדריים, ורוצים להביע תמיכה ברעיון השוויון בין המינים ובמאבקן של נשים נגד תופעות של אלימות, אפליה והדרה.

 
חברי הפורום סבורים כי ההיבטים השונים של יחסי נשים-גברים בחברה, כפי שהם באים לידי ביטוי בתחומים כמו משפחה, עבודה, חינוך, כלכלה, פוליטיקה, תקשורת ועוד, אינם נושאים "נשיים", אלא הם נושאים הנוגעים לכלל החברה ורלוונטיים לחייהם של גברים באותה מידה.
 
כגברים, אנו סבורים שזו זכותנו - ואף חובתנו - להביע דעה ולפעול באופן אקטיבי על מנת להיות שותפים בתהליך עיצובה של החברה בתחומים אלה. באופן מיוחד אנו מעוניינים לקחת אחריות על פעולה למניעת אלימות כנגד נשים על מיגוון צורותיה (פיזית, מינית, נפשית, כלכלית וכו'), והפסקת תופעות של אפליה והדרה שעדיין רווחות בחברה.
 
אנו מאמינים כי שוויון מגדרי הוא חלק בלתי נפרד מצדק חברתי ורואים במאבק להשגתו פעולה מוסרית ואנושית חשובה וחיונית.
 
הפורום הוא חלק מהתנועה לשוויון ולשלום בין המינים והנהגתו מורכבת מחברי הנהלת התנועה. מבנה זה מאפשר פעולה נפרדת ואוטונומית של גברים במסגרת קבועה של דיאלוג ושיתוף פעולה עם נשים למען קידום המטרות המשותפות.
 
ההשתתפות בפעולות הפורום פתוחה בפני כל גבר המזדהה עם מטרותיו.
 
אתר התנועה לשוויון ולשלום בין המינים: http://shivion-haminim.org.il/