Pagrindinis

Sveiki,

2016-03-02 Lietuvos Respublikos Seime vyks forumas Lietuvos mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir švietimo aktualijomis besidomintiems žmonėms "Lygios mokinių teisės į kokybišką ugdymą: realybė ar nepasiekiamas idealas?"

Forumo globėja - Lietuvos Respublikos Seimo narė, Žmogaus teisių ir Europos reikalų komitetų narė Marija Aušrinė Pavilionienė.

2015 m. pavasarį Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų gimnazijoje startavusi iniciatyva sudaryti sąlygas mokyklų pagalbos mokiniams specialistams išaugo į Respublikinį forumą visiems švietimo kokybe suinteresuotiems asmenims. Kalbant apie socialinę atskirtį, nelygybę bei lygių teisių į kokybišką švietimą užtikrinimą, sudėtinga kalbėti vienpusiškai, nes temoje užprogramuoti klausimai apie pamatines vertybes: kas gimdo nelygybę? ar ji išvengiama? ar dokumentai ir praktika neprasilenkia? ką gali padaryti kiekvienas mokytojas, kad visi mokiniai gautų maksimaliai kokybišką ugdymą? ar gali socialiniai, asmeniniai ar finansiniai faktoriai turi įtakos kokybiško mokslo prieinamumui...? Šiuos ir kitus klausimus lies forumo lektoriai.

Forumo dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (pažymėjimo kaina 1 Eur). Renginys nemokamas.

Kviečiame visus dalyvauti ir dalintis idėjomis.


Nuoširdžiai,
Alina ir Edvinas

Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų gimnazija