ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ  ΒΟΥΛΗΣ

------------------------------------------------------------
DOWNLOAD  & CONVERT ANY STREAMING VIDEO ex(YOUTUBE)!!!!!!!!!!!!!
------------------------------------------------------------

                                                          

----> H  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  ΤΟΥ  ΥΠΕΧΩΔΕ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ)
(ΓΓΔΕ ,Δ/νση Δ13) ΜΕ  ΤΙΣ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ.

 ΤΑ  ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ :
*-ΕΚΔΟΣΗ  ΑΔΕΙΑΣ  ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
---ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
---
  
*-ΧΡΗΣΙΜΟ!!!!
ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ (ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛΩΣΕΙΣ) ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ

-ΓΙΑ ΚΑΘΕ
ΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΙΑ

Comments