Early family history

This extensive genealogy was produced by A.J.W. van Voorthuijsen en copied from his website at: http://home.hetnet.nl/~g4f2/voorthuizen.htm also available by clicking at:
 
Deze Bernhardus is, met vermelding in het jaar 1252, tot op heden (Anno Domini 2004), de vroegst vermelde persoon met de familienaam "Van Voorthuisen".
 
Genealogie van Bernhardus van Voorthusen.

I Bernhardus van Voorthusen ook genaamd van Vorthusen en de Vorthusen, de naam Bernhardus bestaat uit twee germaanse woorden, namelijk bern is beer is sterk, en hard is sterk en moedig. Bernard betekent dus "de sterke, moedige".

Voorthuizen betekent: Huis aan een voorde of voort, een voorde is een doorwaadbare plaats door een beek of rivier. Voor het Voorthuizen bij Elten klopt dit wel, het ligt aan de doorwaadbare plaats aan de rivier de Wild aan de vroegere heerweg van Arnhem en Zutphen naar Keulen.

Deze Bernhardus is, met vermelding in het jaar 1252, tot op heden (Anno Domini 2004), de vroegst vermelde persoon met de familienaam "Van Voorthuisen". De volgende vermeldingen zijn van 6 September en 9 November 1310 te 's-Heerenberg van de gebroeders Mathias en Noijde Scakenszonen, en rond 1325 op de West- en Oost-Veluwe.

Er bestaan drie Voorthuizens; bij Elten, bij Drempt nabij Doesburg en bij Barneveld. Alle drie hebben banden met het Sint-Vitusstift op de Elterberg. Voorthuizen bij Elten was de hoofdhof van het stift, Voorthuizen bij Barneveld en Drempt hadden leenverhoudingen met de abdij. Zie over deze verhoudingen Kist en Bouwheer. Het goed Voorthuijsen bij Elten is heden ten dage gesplitst in Alt- Neu- en Klein-Voorthuijsen. Neu-Voorthuijzen werd ook de "Springkamp" genoemd.

Als topografische naam komt "Voorthuisen" (bij 's-Heerenberg en Elten) reeds voor in een acte gedateerd op 29 Juni Anno Domini 968 als Keizer Otto I, de Grote, de schenking van Voorthuizen ,in het jaar 966, aan de abdij door Graaf Wichman van Hamaland, doet oorkonden. In een acte gedateerd 3 Augustus 970 wordt dit nogmaals bevestigd door koning Otto III. Op 18 December 996 op de rijksdag te Nijmegen is het keizer Hendrik II die het goed Voorthuijsen nogmaals uitdrukkelijk aan het Stift Sint Vitus te Hoog-Elten toewijst. Voorthuijsen is de grootste waterburcht in de omgeving van Elten en dateert waarschijnlijk van voor het jaar 500. De bewalling en grachten zijn opgeworpen en gegraven door een Friese of Frankische edelman.

Veel gegevens over Voorthuijsen bij Elten door Mr. A.P. van Schilgaarde in de Leenregisters van de proosdij van Emmerik., leenman te Drempt, geboren tussen 1190 en 1210, wonende te Drempt bij Doesburg, overleden na 1253, minstens 43 jaar oud.Sloet-Archief van het Huis Bergh pagina 732, Sloet, OGZ, pag. 732-733 naar Ketner, OSU III, pag. 71-72, nr. 1279.Lexicon der Nederlandse toponiemen, R.E Knzel, (ed.), P.J. Meertensinstituut, Asd. 1989, oorspronkelijk: Die Urkunden der Deutschen K"nige und Kaiser IV, die Urkunden Konrads II enz., Monumenta Germaniae Historica, Berlijn, 1909.Oorkondenboek Gelre tot 5 Juni 1288, Sloet, 1872-76.Elten, Leo Gies, Boss-Druck und Verlag, Kleve, 1951, pagina 204-207.

N.C. Kist e.a., Deel II, kerkgeschiedenis van Nederland, pag. 135-162.GaBarneveld, Bouwheer, map 8.Gelre 1907, pag. 13 en 1898, pag. 101. Gelre 1973, 19.Archiv der Herrlichkeit Voorthuijzen, Gimborn-Thoben.Elten, Leo Gies, Boss-Druck und Verlag, Kleve, 1951, pagina 204-207, 300.Gelre 1931, pag 16.

 

 

Ao 1252, Henrick I van Vianden, bisschop van Utrecht, 1250-1267, geeft aan het klooster Bethelhem, is Bielem, bij Bronkhorst de tiende te Drempt, die Everhard van Wilp, en zijn nakomelingen, in leen had en wiens rechten door het klooster afgekocht waren, waartegen Everhard van Wilp met zijn vrouw Elisabeth en zoon Everhard de mansus Wenemerscamp in de parochie Wilpe aan het klooster opdraagt. De tienden worden geheven over 11 mansi (boerderijen) in de parochie Drempt bij Doesburg.

De acte moet getekend zijn na 2 Juni 1252 maar niet later dan in het voorjaar van 1253.

"Enricus Dei Gratia Traiectensis Episcopus Universis Christi fidelibus hanc paginam inspecturis inperpetuum.

Cum ex officio nostro utilitalibus ecclesiarum nobis subiectarum et religiosorum in eisdem deservientium saluti animarum, quantum in nobis est, teneamur providere nos piam habentes considerationem sano consilio ecclesie Daventriensis simul et ministrialium nostrorum consensu, concessimus ecclesie beate Marie in Bethlehem, ordinis sancti Augustini et in ipsam transtulimus omne ius, quod nos et ecclesia Traiectensis habuimus in decima, tam maiore quam minore que consistit in perrochia Thremethe (Drempt). Videlicet de uno manso Bernhardi de Vorthusen et uno Theoderici Albi et uno Weremberti de Compelwic et duobus in veno et uno Wilhelmi de Worth et duobus in Siberhoue et uno Lakewic et uno Euerhardi et dimidio in prato et dimidio in Remengvoth, quam decimam Euerhardus de Wilpe et eieus antecesores a nobis et a nostris antecessorius in feodo tenuerunt, concessam ita quod predicta ecclesia prefatam decimam tamquam ius suum redimens de manu laicorum in suum usum possit revocare. Cum igitur hec donatio iuris memorate decime a nobis predicte ecclesie rite, ut premissum est, esset facta placuit Domino Nicholao Preposito et conventui sancte Marie in Bethlehem ut ab Euerhardo de Wilpe et ab infeodatis ab eo pro certa pecunie quantitate redimerent decimam predictam ut sic non solum que pure sunt temporalia, ad eos pervenirent, sed etiam que divini iuris existunt et laicis male detenta, in usus transirent religiosorum.

Postquam vero in huiusmodi contractum a partibus fuerat consensum, dictus Euerhardus cum uxore sua Elyzabeth et filio suo Euerhardode consensu heredum suorum omne ius quod habebat in predicta decima, libere et absolute in manus nostras resignavit et in retaurum huius decime mansum suum Wenemerscamph in perrochia Wilpe situm nobis et ecclesie Traiectensi assigvit, et nos de consensu priorum et ministrialium nostrorum eamdem decimam ad nos ratione feodi spectantemecclesie in Bethlehem contulimus, ita quod eamdem inperpetuum habeat pacifice et sine alicuius contra dictione possidendam, sub pena excommucationis districtius inhibentes ne quis in posterum ecclesiam Bethlehemensem in predicta decima molestare presumat, cum hec omnia debito modo et sollempniter coram nobis acta sint et probata.

In cuius rei testimonium et firmitatem perpetuam presentem paginam diligentius conscriptam sigillonostro una cum sigillo ecclesie Dauentriensis fecimus communiri.

Acta sunt autem hec Dauentrie in domo nostra, anno incarnationis Dominice MCCLII, Presentibus et testibus hiis: Hermanno de Salmen preposito sancti Pauli in Leodio, Iohanne Decano Treverensi, Petro Decano Dauentriensi, Petro thesaurario, Iohanne scolastico et ceteris canonicis Dauentriensibus, magistro Daniele, magistro Hermanno, clericis et capellanis nostris, Giselberto de Buchorst, Hermanno de Vosth, Henrico de Almelo, Wilhelmo de Wrdene {Vorden}, Arnoldo de Rothem, Suethero Hering et fratre Stephano, Iohanne de Dauentria dapifero nostro, Euerhardo de Arde, militibus et ministerialibus nostris, Iohanne villico nostro, Godefrido de Brinco, famulis nostris; Et aliis quampluribus tam clericis quam laicis."

Dit Voorthuizen, in de parochie Drempt, ligt 4,5 km. ten noordwesten van Hummelo en is reeds zeer oud, want in de Lexicon der Nederlandse toponiemen van voor 1200 wordt vermeld: "(in het jaar) 1025, copia 18e eeuw, ad Hummila (Hummelo) VIII mansos, Fordhusen XIIII ".

Het klooster Betlehem lag vlakbij Gaanderen, nu is er nog de boerderij "het Klooster", die aan het oude klooster herinnert.

Nu mijn nasporingen vorderen, neig ik steeds meer tot de conclusie, dat deze tak stammend uit Bernhard komt van het goed dat gelegen was onder Drempt bij Doesburg en Bronkhorst, en niet van het goed onder Elten. De familie splitst zich in een tak die op het goed bij Drempt blijft wonen en waarschijnlijk rond 1650 uitsterft, de andere tak, stammend uit Henrick van Voorthusen die Alde, * 1390, vestigt zich te Zutpen en komt daar tot grote bloei, maar sterft daar rond 1620 uit. Misschien spruit de Huisduinense tak ook uit Henrick.

Een en ander zou betekenen dat de Harderwijkse en Veluws-Betuwse families niet aan hen verwant zijn en dat het rode wapen met de gouden schuinbalk dus eigenlijk ten onrechte door de Harderwijkers en Betuwe-Veluwenaren wordt gevoerd. Inmiddels wordt het alweer zolang door hen gebruikt, dat het mij lijkt, dat het weer aanvaardbaar is geworden. Ook is het waarschijnlijker dat de Veluwse, Amersfoortse en Betuwse takken spruiten uit de Harderwijkse, welke aanwijsbaar begint met Heer, ridder Evert van Vorthusen (achterkleinzoon van Arnt Blankerts van Vorthuesen ?). Volgens mij is de tak Bernhard, omstreeks 1620 in mannelijke lijn te Zutphen, uitgestorven. De familie in Noord-Holland met o.a de baljuw van Huisduinen Anthonie Michiels van Voorthuijsen voerde volgens de overlevering ook het wapen in rood met de gouden schuinbalk. Ook deze tak sterft met het jong overlijden van zoon Michiel Anthoniszoon in mannelijke lijn uit rond 1650.

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

1 Bernhardi van Voorthusen ook genaamd Zoon van Bernhardus van Vorthusen, geboren rond 1235, volgt onder II-a.

2 waarschijnlijk Scaken van Voorthusen ook genaamd van Vorthusen, De naam Scaken of Saacke stamt van het germaanse sahha en gotische sakan dat strijd betekent. Scaken betekent dus "strijder".

, geboren rond 1240, volgt onder II-b.

II-a Bernhardi van Voorthusen ook genaamd Zoon van Bernhardus van Vorthusen, geboren rond 1235, zoon van Bernhardus van Voorthusen, de naam Bernhardus bestaat uit twee germaanse woorden, namelijk bern is beer is sterk, en hard is sterk en moedig. Bernard betekent dus "de sterke, moedige".

Voorthuizen betekent: Huis aan een voorde of voort, een voorde is een doorwaadbare plaats door een beek of rivier. Voor het Voorthuizen bij Elten klopt dit wel, het ligt aan de doorwaadbare plaats aan de rivier de Wild aan de vroegere heerweg van Arnhem en Zutphen naar Keulen.

Deze Bernhardus is, met vermelding in het jaar 1252, tot op heden (Anno Domini 2004), de vroegst vermelde persoon met de familienaam "Van Voorthuisen". De volgende vermeldingen zijn van 6 September en 9 November 1310 te 's-Heerenberg van de gebroeders Mathias en Noijde Scakenszonen, en rond 1325 op de West- en Oost-Veluwe.

Er bestaan drie Voorthuizens; bij Elten, bij Drempt nabij Doesburg en bij Barneveld. Alle drie hebben banden met het Sint-Vitusstift op de Elterberg. Voorthuizen bij Elten was de hoofdhof van het stift, Voorthuizen bij Barneveld en Drempt hadden leenverhoudingen met de abdij. Zie over deze verhoudingen Kist en Bouwheer. Het goed Voorthuijsen bij Elten is heden ten dage gesplitst in Alt- Neu- en Klein-Voorthuijsen. Neu-Voorthuijzen werd ook de "Springkamp" genoemd.

Als topografische naam komt "Voorthuisen" (bij 's-Heerenberg en Elten) reeds voor in een acte gedateerd op 29 Juni Anno Domini 968 als Keizer Otto I, de Grote, de schenking van Voorthuizen ,in het jaar 966, aan de abdij door Graaf Wichman van Hamaland, doet oorkonden. In een acte gedateerd 3 Augustus 970 wordt dit nogmaals bevestigd door koning Otto III. Op 18 December 996 op de rijksdag te Nijmegen is het keizer Hendrik II die het goed Voorthuijsen nogmaals uitdrukkelijk aan het Stift Sint Vitus te Hoog-Elten toewijst. Voorthuijsen is de grootste waterburcht in de omgeving van Elten en dateert waarschijnlijk van voor het jaar 500. De bewalling en grachten zijn opgeworpen en gegraven door een Friese of Frankische edelman.

Veel gegevens over Voorthuijsen bij Elten door Mr. A.P. van Schilgaarde in de Leenregisters van de proosdij van Emmerik. (I).

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

1 Henrick van de Hoete van Voorthusen ook genaamd van Goethe en van Voerthusen, Henrick stamt uit het germaans en betekent: aanzienlijk in zijn woonplaats., geboren rond 1275, volgt onder III-a.

2 Everaert van Voorthusen ook genaamd van Voerhusen en van Voerthusen, Everaert stamt uit het germaans en betekent: sterk als een ever (wild zwijn)., geboren rond 1285, wonende te Ger. Tulen Cloeft.RAG,bloknr.0001, inv. 686.

In de Schatting van den Lande van Gelre voor Veluwe van ca. 1325, wordt genoemd Everart van Voerhusen (dus niet met een t.) onder die ander Heren luden (dus niet van de Graaf van Gelre) wonend in denselven ambacht in Ger. Tulen cloft. Het ambacht wordt omschreven als: Voerst, Reden, Brummen. Als andere Heer wordt genoemd "Dyderen" (waarschijnlijk Diederik van Cleve). Hij betaalt II ponden.

 

II-b Scaken van Voorthusen ook genaamd van Vorthusen, De naam Scaken of Saacke stamt van het germaanse sahha en gotische sakan dat strijd betekent. Scaken betekent dus "strijder".

, geboren rond 1240, wonende te 's-Heerenberg, waarschijnlijk zoon van Bernhardus van Voorthusen, de naam Bernhardus bestaat uit twee germaanse woorden, namelijk bern is beer is sterk, en hard is sterk en moedig. Bernard betekent dus "de sterke, moedige".

Voorthuizen betekent: Huis aan een voorde of voort, een voorde is een doorwaadbare plaats door een beek of rivier. Voor het Voorthuizen bij Elten klopt dit wel, het ligt aan de doorwaadbare plaats aan de rivier de Wild aan de vroegere heerweg van Arnhem en Zutphen naar Keulen.

Deze Bernhardus is, met vermelding in het jaar 1252, tot op heden (Anno Domini 2004), de vroegst vermelde persoon met de familienaam "Van Voorthuisen". De volgende vermeldingen zijn van 6 September en 9 November 1310 te 's-Heerenberg van de gebroeders Mathias en Noijde Scakenszonen, en rond 1325 op de West- en Oost-Veluwe.

Er bestaan drie Voorthuizens; bij Elten, bij Drempt nabij Doesburg en bij Barneveld. Alle drie hebben banden met het Sint-Vitusstift op de Elterberg. Voorthuizen bij Elten was de hoofdhof van het stift, Voorthuizen bij Barneveld en Drempt hadden leenverhoudingen met de abdij. Zie over deze verhoudingen Kist en Bouwheer. Het goed Voorthuijsen bij Elten is heden ten dage gesplitst in Alt- Neu- en Klein-Voorthuijsen. Neu-Voorthuijzen werd ook de "Springkamp" genoemd.

Als topografische naam komt "Voorthuisen" (bij 's-Heerenberg en Elten) reeds voor in een acte gedateerd op 29 Juni Anno Domini 968 als Keizer Otto I, de Grote, de schenking van Voorthuizen ,in het jaar 966, aan de abdij door Graaf Wichman van Hamaland, doet oorkonden. In een acte gedateerd 3 Augustus 970 wordt dit nogmaals bevestigd door koning Otto III. Op 18 December 996 op de rijksdag te Nijmegen is het keizer Hendrik II die het goed Voorthuijsen nogmaals uitdrukkelijk aan het Stift Sint Vitus te Hoog-Elten toewijst. Voorthuijsen is de grootste waterburcht in de omgeving van Elten en dateert waarschijnlijk van voor het jaar 500. De bewalling en grachten zijn opgeworpen en gegraven door een Friese of Frankische edelman.

Veel gegevens over Voorthuijsen bij Elten door Mr. A.P. van Schilgaarde in de Leenregisters van de proosdij van Emmerik. (I).

Ik heb hem op deze plaats in de genealogie gezet, maar Scaken is bijna zeker geen zoon van Bernhardus te Drempt.

Met deze Scaken vangt de "Voorthuijsense bij Elten c.q. 's-Heerenbergse" tak van de familie Van Vorthusen aan, de stamreeks is zeer fragmentarisch want er ontbreken nogal wat generaties.

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

1 Mathias van Voorthusen ook genaamd van Vorthusen, Mathias stamt van het hebreeuwse "mattanja(hu)" en betekent: geschenk van Jahweh, godsgeschenk., geboren rond 1265, volgt onder III-b.

2 Noyde Scakenz. van Voorthusen ook genaamd van Vorthusen, Noyde stamt waarschijnlijk van het germaanse niuja en gotische niujis, dat nieuw betent. Noijde betekent dus de "nieuwe". Kan echter ook stammen van Arnout, betekent: hij die regeert als een adelaar., geboren rond 1270, volgt onder III-c.

III-a Henrick van de Hoete van Voorthusen ook genaamd van Goethe en van Voerthusen, Henrick stamt uit het germaans en betekent: aanzienlijk in zijn woonplaats., leenman van Bronckhorst, leenman van het goed te Boeckhorst en leenman van abdij van Hoog-Elten, geboren rond 1275, overleden na 1326, minstens 51 jaar oud, zoon van Bernhardi van Voorthusen (II-a).Gelre Leenactenboek, Sloet enz. 1917, pag. 216.Fahne: Geschichte der Koln., Julichen u. Bergischen Geschlechter.RAG, Leenkamer 127.

Leenboek Huis Bergh 1326: Opschrift van het leenboek: "Dirt sijn de ghene die her Reynaut, greve van Gelren verleent hevet na sijns vaders doyt.. etc." Item Henric van der Hoete 't guet te Boeckhorst ende te Vorthusen in de kerspel Drempt te Zutphensche rechte, item Emoldingh in den kerspel van Vo(o)rst te Getlo (Gietelo), te dienstmansrechte erkent bij Henrick van der Hoete, anno 1326.

Het Leenkamer-archief Gelre nr. 127 vermeldt: "Te Vorthusen, achterin uitstekende bladwijzertje (Angerlo) onder Drempt, Henrick van den Hoete.

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

1 Arnoldus van Voorthusen ook genaamd Arnt van Goethe en van Voerthusen, De germaanse naam betekend: hij die regeert als een adelaar., geboren rond 1300.Alg.Ned.Fam.blad, 1902, 92/93.

Arnoldus was in 1336 scultatus (schout) van de Commandeur van de ridders van Sint Jan te Dieren, tevens was hij huisgenoot te Dieren.

Zie ook bij zijn broer Deric.

2 Mechtelt van Goethe ook genaamd van Voerthusen, geboren rond 1301.Kist, 1854, pag. 141/142.

Het Thijnsboek van de abdij van Hoog Elten vermeldt: "Dit is Hoeftghelt to Brummen in s. Viits hoff to betalen Vigilia Martini, o.a. Mechtelt van Goethe, Arnt en Deric van Goethe.

3 Deric van Goethe ook genaamd tho Voirthuys, Deric stamt uit het germaans en betekent: machtig onder het volk., geboren rond 1302, volgt onder IV-a.

III-b Mathias van Voorthusen ook genaamd van Vorthusen, Mathias stamt van het hebreeuwse "mattanja(hu)" en betekent: geschenk van Jahweh, godsgeschenk., geboren rond 1265, wonende te 's-Heerenberg, overleden na 9 januari 1310, minstens 45 jaar oud, zoon van Scaken van Voorthusen, De naam Scaken of Saacke stamt van het germaanse sahha en gotische sakan dat strijd betekent. Scaken betekent dus "strijder".

(II-b).Archief van het Huis Bergh, Register 48.

9 november 1310, (Heer van Bergh is dan Henrick III) Joh. van Lohusen etc. en Mathias van Vorthusen erkennen schuldig te zijn aan de lombarden Thomas Pulsewinus, Jacobus Abbolus c.s. op het slot van Mons (Bergh) verblijfhoudende 13 shillingen 6 brabantsche penningen over 12 weken terug te betalen.

Dat Mathias te Voorthuijsen bij Elten de zoon van Scaken en de vader van Blankert te Voorthuijsen op de Veluwe is, is slechts een hypothese en zeker niet bewezen.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1 waarschijnlijk Blankart van Voorthusen ook genaamd Blankert en van Voerthusen, Blankart is in 1325 de vroegst vermelde persoon op de West-Veluwe met de familienaam Van Voorthuisen, te Drempt bij Doesburg wordt in A.D. 1252 reeds Bernhardus van Vorthusen vermeld en in 1310 te 's-Heerenberg de gebroeders Mathias en Noijde Scakenszonen van Vorthusen.

Blankart bestaat uit twee germaanse woorden, namelijk blank wat betekent "de witte, de blonde, de blanke, de glanzende" en hard wat sterk en stevig betekent. De naam betekent dus: de sterke blonde enz.

Van Voerthusen werd uitgesproken als "Van Voorthusen", oe is dus dubbel oo. In het West-Veluws dialect is de uitspraak nog steeds hetzelfde.

Het is wonderlijk dat Blankert zoveel volwassen kinderen heeft gehad want in 1348 heerste er in Europa een vreselijke pestepidemie, die de bevolking decimeerde., geboren te Elten (?) rond 1290 Ik heb hem vermeldt als zoon van Matthias maar dat is hij zeer waarschijnlijk niet., volgt onder IV-b.

III-c Noyde Scakenz. van Voorthusen ook genaamd van Vorthusen, Noyde stamt waarschijnlijk van het germaanse niuja en gotische niujis, dat nieuw betent. Noijde betekent dus de "nieuwe". Kan echter ook stammen van Arnout, betekent: hij die regeert als een adelaar., geboren rond 1270, wonende te 's-Heerenberg, overleden na 6 september 1310, minstens 40 jaar oud, zoon van Scaken van Voorthusen, De naam Scaken of Saacke stamt van het germaanse sahha en gotische sakan dat strijd betekent. Scaken betekent dus "strijder".

(II-b).Archief van het Huis Bergh, register 42.

Noyde Scakenz. van Vorthusen etc. erkennen schuldig te zijn aan de lombarden Thomas Pulsewinus en Jacobus Abbolus....., te betalen op 6 september e.v (1310).

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1 Noydenssoen van Voorthusen ook genaamd van Vorthusen, geboren rond 1315, volgt onder IV-c.

IV-a Deric van Goethe ook genaamd tho Voirthuys, Deric stamt uit het germaans en betekent: machtig onder het volk., geboren rond 1302, zoon van Henrick van de Hoete van Voorthusen, Henrick stamt uit het germaans en betekent: aanzienlijk in zijn woonplaats. (III-a).Kist, 1854, pag. 141/2.

Deric en zijn broer Arnt worden genoemd in het thijnsboek van de Abdij van Hoog-Elten: "Dit is Hoeftghelt to Brummen in s. viits hoff (Sint Vitushof) to betalen Virgilia Martini, Arnt en Deric van Goethe".

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1 Jan van Voorthusen ook genaamd van Voirthusen, geboren rond 1340, volgt onder V-a.

IV-b Blankart van Voorthusen ook genaamd Blankert en van Voerthusen, Blankart is in 1325 de vroegst vermelde persoon op de West-Veluwe met de familienaam Van Voorthuisen, te Drempt bij Doesburg wordt in A.D. 1252 reeds Bernhardus van Vorthusen vermeld en in 1310 te 's-Heerenberg de gebroeders Mathias en Noijde Scakenszonen van Vorthusen.

Blankart bestaat uit twee germaanse woorden, namelijk blank wat betekent "de witte, de blonde, de blanke, de glanzende" en hard wat sterk en stevig betekent. De naam betekent dus: de sterke blonde enz.

Van Voerthusen werd uitgesproken als "Van Voorthusen", oe is dus dubbel oo. In het West-Veluws dialect is de uitspraak nog steeds hetzelfde.

Het is wonderlijk dat Blankert zoveel volwassen kinderen heeft gehad want in 1348 heerste er in Europa een vreselijke pestepidemie, die de bevolking decimeerde., geboren te Elten (?) rond 1290 Ik heb hem vermeldt als zoon van Matthias maar dat is hij zeer waarschijnlijk niet., wonende op Blankertsgoed onder Voorthuijsen, te Gherderen cloeft en te Voorthuizen, waarschijnlijk zoon van Mathias van Voorthusen, Mathias stamt van het hebreeuwse "mattanja(hu)" en betekent: geschenk van Jahweh, godsgeschenk. (III-b).RAG, bloknr.0001, inv. nr. 686.RAG, archief Hof van Gelre, inv. 6045, charter bijlage nr. 8, Index Maris en Driesen.GAB'veld, archief de Munt.

Schatting Lande van Gelre, onder Reynald II, 1318-1343, laatste Graaf en eerste Hertog van Gelre ( Hertog vanaf 19 maart 1339), hij overleed op 12 oktober 1343. Oorspronkelijk handschrift in het Rijksarchief te Arnhem. Transcriptie door P.N. van Doorninck, gedrukt door Gebroeders van Brederode te Haarlem, 1905.

Blankart van Voerthusen wordt genoemd onder "die ander Heren luden" (dus niet van de Graaf de latere Hertog van Gelre) maar onder abbatisse Altinensi, de twaalfde abdes van Hoog-Elten, genaamd Mabilia Jonkvrouwe van Batenburg, 1308-22 december 1333. Het klooster Sint Vitus van Hoog-Elten had alleen al op de Veluwe 65 goederen of boerderijen, o.a. te Appel in de kerspel Voorthuijsen. Deze werden beheerd door het rentmeestershuis dat vervestigd was te Kemna ook Kemmenade vlakbij Nijkerk. Deze goederen werden door de Veluwse bevolking "Vrouwengoederen" genoemd omdat het Sint Vitus een klooster was uitsluitend voor hoogadelijke dames. In de zelfde schatting komt onder "des greven lude" voor ene Blankert met zijn zoon Alart wonend "bi Jonghe Gade van Essen".

Blankart woont in de cloeft van Gherderen, cloeftleider is Neuden van der Biesen, cloeft Garderen is ongeveer de tegenwoordige gemeente Barneveld. Blankert was waarschijnlijk "dienstman" (ministrialis nostrum) van de Abdij van Hoog-Elten in de kerspel Voorthuizen, van zijn zoon Arnt is dat zeker. Zie voor de geschiedenis van Elten en het Goed Voorthuijsen bij Elten, "Elten, Land und Leute", door Leo Gies bij Boss-Druck und Verlag te Kleef, 1951 en zie voor dienstmans- en ridderschap het door Jonkvrouwe Dr. Johanna van Winter geschreven "Ridderschap" in de Fibula van Dishoeckserie.

Blankart woonde te Appel, vlakbij de kerk van Voorthuizen, hij betaalt IIII ponden, dit is een van de hoogste belastingtarieven, de gemiddelde aanslag is I pond, 8 schellingen en 2 grooten. De ambtenaren van de Hertog waren blijkbaar nogal streng voor lieden die niet tot zijn onderdanen behoorden, want in eerste instantie was de aanslag VI pond. Maar uiteindelijk komt Blankart er met genoemde 4 pond vanaf. Vrancke van Estvelde betaalt als enige VII ponden.

Het is buitengewoon dat Blankert zoveel volwassen kinderen heeft gehad want in 1348 heerste er de grote pestepedym. Hiermee lijkt ook de verbinding tussen de van Voorthuijsens van het goed "Voorthuijsen" onder Elten en die van de Veluwe aangetoond.

Blankert heeft blijkbaar niet alleen het tijnsgoed "Blankertsgoed" in leen maar hij is ook eigenaar van een moelestat, waarschijnlijk van de eerste molen te Voorthuizen, bij zijn nazaten komt deze moelestatt steeds weer ter sprake.

Het moge duidelijk zijn dat de genealogie van Blanckert in de eerste generaties zeer hypothetisch is, het is buitengewoon moeilijk om ieder op de juiste plaats te vermelden.

Het goed waarop Blankert woonde duikt op in een charter, die zich bevindt in het archief van het Hof van Gelre te Arnhem. Volgens de tekst beleend de abdis van Hoog-Elten ene Evert Morren met de helft van het "Blanckertsgoed" onder Voorthuijsen onder afgoeding van Everts broeder Rijck Morren en toekenning van een lijftocht aan Everts huisvrouw Meyntgen Pelen, 3 Juni en 23 December 1631. Het zijn 2 losse stukken maar deze zijn oorspronkelijk gehecht geweest.

Ook veel gegevens over het goed en zijn bewoners in het archief van de boerderij de "Munt" onder Kootwijkerbroek.

Het Blankertsgoed is heden ten dagen (A.D. 2000) gelegen aan de Kerkstraat 72/74 te Voorthuizen en bewoond door de familie Van Galen, veehouders.

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

1 Arnt Blankerts van Voorthusen ook genaamd Aerndt, Arent, Arnt Blankers en van Voerthusen, Arnt stamt van het germaanse arna of arnu en betekent arend of adelaar., geboren rond 1312, volgt onder V-b.

2 Coep van Voorthuijsen ook genaamd Jacobus en van Voerthusen, Coep is een vorm van Jacobus en betekent mogelijk "door God beschermt". Coep wordt uitgesproken als "Koop", Voerthusen als "Voorthusen"., geboren rond 1314, volgt onder V-c.

3 Alart Blankerts van Voorthusen ook genaamd van Voerthusen, Alart komt van Adelhard en betekent in het germaans: sterk door adel (edel)., geboren rond 1318.

Alart was gehuwd met Wichmoet, geboren rond 1330.GAB, Bouwheer, map B.

"Geertruijt Reijn Arnts doch van Mijddendorp dieselve van II mgh II st geeft tege Maes ents Wijchmoet Allart Blankerts wijff soen suma IX grh."

4 Wolff Blanckerts van Voorthusen ook genaamd van Voerthusen, Wolf komt van het germaanse Wald en betekent; heerser., geboren rond 1320, volgt onder V-d.

5 Henrick Blanckert van Voorthuse ook genaamd van Voirthuse, geboren rond 1327.

6 Aleijdt Blanckers van Voorthusen ook genaamd van Voerthusen, Aleijdt komt alleen onder het patromiem Blanckers voor., geboren rond 1328.GAB, Bouwheer, map B.

Zij wordt genoemd: "In Appelerbroick ind kerspel va Voiirthuijsen Wijchmoet en Aleijdt Blanckerts docht van XIII mgh III hont XVIII st. VI .."

7 Abell Blankerts van Voorthusen ook genaamd Aelberdt en van Voerthusen, Abel komt van het hebreeuwse hebel en betekent: ademtocht., geboren rond 1333, volgt onder V-e.

8 Baerent Blankerts van Voorthusen ook genaamd Berend, Bernt en van Voerthusen, Barend is een vorm van Bernhard en betekent in het germaans: sterk en dapper., geboren rond 1335, volgt onder V-f.

IV-c Noydenssoen van Voorthusen ook genaamd van Vorthusen, geboren rond 1315, zoon van Noyde Scakenz. van Voorthusen, Noyde stamt waarschijnlijk van het germaanse niuja en gotische niujis, dat nieuw betent. Noijde betekent dus de "nieuwe". Kan echter ook stammen van Arnout, betekent: hij die regeert als een adelaar. (III-c).

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1 Dirck van Voorthusen ook genaamd Dirck Voerthuijss, Derick van Voerthuys, Deryck van Voirthuiss en van Vorthusen, ,tussen Dirck en Noydenssoen ontbreken minstens 4 generaties. , geboren rond 1485, volgt onder V-g.

V-a Jan van Voorthusen ook genaamd van Voirthusen, geboren rond 1340, zoon van Deric van Goethe, Deric stamt uit het germaans en betekent: machtig onder het volk. (IV-a).

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

1 Derix Janssoens to Voorthusen ook genaamd van Voirthusen, geboren rond 1374, volgt onder VI-a.

2 Jan van Voorthuysen ook genaamd Johan, augustijner monnik op Agnietenberg bij Zwolle en leermeester van Thomas a Kempis, afkomstig uit Zutphen, geboren rond 1380.

Arend van Slichtenhorst, Geldersse Geschiedenissen, Boek I, hoofdstuk 111, zie ook Johan Johansz van Voorthuijsen * 1526 te Zutphen.

3 Henrick van Voorthuisen ook genaamd Henrick van Voerthusen die Alde en tho Voirthuijs, geboren rond 1390, volgt onder VI-b.

4 Doghter van Voorthusen ook genaamd van Voirthusen, geboren rond 1395.

Doghter was gehuwd met A ten Avercamp, geboren rond 1390.

5 Henricke van Voorthusen ook genaamd van Voerthusen, geboren rond 1400, volgt onder VI-c.

V-b Arnt Blankerts van Voorthusen ook genaamd Aerndt, Arent, Arnt Blankers en van Voerthusen, Arnt stamt van het germaanse arna of arnu en betekent arend of adelaar., geboren rond 1312, wonende te Voorthuizen, zoon van Blankart van Voorthusen, Blankart is in 1325 de vroegst vermelde persoon op de West-Veluwe met de familienaam Van Voorthuisen, te Drempt bij Doesburg wordt in A.D. 1252 reeds Bernhardus van Vorthusen vermeld en in 1310 te 's-Heerenberg de gebroeders Mathias en Noijde Scakenszonen van Vorthusen.

Blankart bestaat uit twee germaanse woorden, namelijk blank wat betekent "de witte, de blonde, de blanke, de glanzende" en hard wat sterk en stevig betekent. De naam betekent dus: de sterke blonde enz.

Van Voerthusen werd uitgesproken als "Van Voorthusen", oe is dus dubbel oo. In het West-Veluws dialect is de uitspraak nog steeds hetzelfde.

Het is wonderlijk dat Blankert zoveel volwassen kinderen heeft gehad want in 1348 heerste er in Europa een vreselijke pestepidemie, die de bevolking decimeerde. (IV-b).N.C.Kist en H.J.Royaards, Leyden 1854, IIe deel, kerk. gesch. Nederland, pag. 135/137/139/162.GAB'veld, collectie Bouwheer, Map B, gesl. Blankers.V.G. 223, pag. 115.

Het thijnsboek van de Sint Vitus abdij te Hoog-Elten vermeldt: "Dit is stedicheit in den hoff Appell (Kemna) en wt den kirspel van Voerthuysen, Arnt Blankerts, II mald'rogg, II m. gerst".

"Die hier na bescreuen staen die sint schuldich alle Jaer op sunte Lamberts misse smalen teenden ende vlas inden hoff to Appel: o.a. Arnt Blankert".

"Tijns inden Hoff to Appel: o.a. Arnt Blankert XVIII d.".

"Dit sin die eyghen guede Inde kirspel van Voerthusen, o.a. Arnts Blankerts guet".

Arnt was niet allen eigenaar van het thijnsleen "Blankertsgoed" maar ook van een ander vrij (dienstmansgoed) te Voorthuizen zoals blijkt uit een aantekening van Bouwheer zich bevindend in het gemeente archief van Barneveld. Bouwheer vermeldt en dateert 1546, maar de eerste gegevens zijn minstens een eeuw ouder: "Arnt Blankert, Beert Poirters (deze wordt ook vermeld bij Dolquin die Jonge) nu Elbert Claes 1 molenstede, IIII p.". (zie ook Dolquin).

In de collectie Bouwheer wordt Arnt genoemd "ministrialis nostrum" (dienstman van ons) vanwegen de Abdes van Hoog-Elten. (Dienstmannen en dienstvrouwen waren de enige echt vrijen naast de oude adel en vrije edelen, zij vormden de lagere landadel).

Hij komt ook voor in Den thijns des Nijen lants in Hersse(le)rbroeck in den kerspel Voorthuijsen folio 128 verso. De tekst luidt: "betaalt Hendrik Gerritsen 't Voorthuijsen 1745. Jan Derksen Moriaen 1712. Gerrit Jansen in de Moriaen tot Voorthuijsen Roelof Gerrits Cremer 't Amersfoort. Item Heijmen Maes cum suis van Planckeler voor hen Maes Heijmens quond Elbert Claossen alleer Arent Blankerts van 1 Moelsteede 4 B seselve van 1 mergen 1 hont in Soemeren 14 dl deselve van 2 mergen in Voorthuijsen 2 gr. deselve van een wegh gelegen bij sijn erve bij Wolquins hoffstad tho Gerwerden weert 1dl. S=5 gr.15dl hier van betalen Reijner Jans 't Voorthuijsen 1 gr. 4 dl. ende Johan van Hoick 8 dl manet 4 gr. 3 dl = 14 3/4 stv."

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

1 Henrick Blankerts, geboren rond 1345, volgt onder VI-d.

2 waarschijnlijk Reijncken Blanckerts van Voorthusen ook genaamd van Voerthusen, geboren rond 1350.

3 Volquijn van Voorthusen die Olde ook genaamd Dolquin en van Voerthusen, geboren rond 1355, volgt onder VI-e.

V-c Coep van Voorthuijsen ook genaamd Jacobus en van Voerthusen, Coep is een vorm van Jacobus en betekent mogelijk "door God beschermt". Coep wordt uitgesproken als "Koop", Voerthusen als "Voorthusen"., geboren rond 1314, zoon van Blankart van Voorthusen, Blankart is in 1325 de vroegst vermelde persoon op de West-Veluwe met de familienaam Van Voorthuisen, te Drempt bij Doesburg wordt in A.D. 1252 reeds Bernhardus van Vorthusen vermeld en in 1310 te 's-Heerenberg de gebroeders Mathias en Noijde Scakenszonen van Vorthusen.

Blankart bestaat uit twee germaanse woorden, namelijk blank wat betekent "de witte, de blonde, de blanke, de glanzende" en hard wat sterk en stevig betekent. De naam betekent dus: de sterke blonde enz.

Van Voerthusen werd uitgesproken als "Van Voorthusen", oe is dus dubbel oo. In het West-Veluws dialect is de uitspraak nog steeds hetzelfde.

Het is wonderlijk dat Blankert zoveel volwassen kinderen heeft gehad want in 1348 heerste er in Europa een vreselijke pestepidemie, die de bevolking decimeerde. (IV-b).N.C. Kist, 1854, pag. 162.

Zie ook bij broer Arnt, bij hem wordt vermeldt: "Coep van Voerthuysen een guetken dat der Heren is van Sunte Walburg' to Arnhem, I mald' rogg."

"Tijnsboek van de Abdij van Hoog-Elten vermeldt: "Dit sin die eyghen guede Inde kirspel van Voerthusen, "Dat g. dat die heren van s. Johan to Arnhem en Coep van Voerthusen plach te Bouwen."

Coep zou ook een oom (of neef) van Arnt kunnen zijn.

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

1 Bele Coops van Voorthuysen ook genaamd van Voerthusen, A.N.W. van der Plank vermeldt in zijn namenboek: "Bele is een bakernaam (koosnaam) (Lallnamen) van een onzekere herkomst". Bele vindt men ook als: Biele, Biele en Sybilla.

Bele is, rond 1395, de vroegst genoemde vrouw met de familienaam Van Voorthuisen. , geboren rond 1340, overleden rond 1395, ongeveer 55 jaar oud.Reg. kelnarij pag. 229 en 233.

Bele wordt genoemd in 1395 te Vorthusen in het register van de kelnarij van Putten.

Bele was gehuwd met Bernd ter Hoven, geboren rond 1340.

V-d Wolff Blanckerts van Voorthusen ook genaamd van Voerthusen, Wolf komt van het germaanse Wald en betekent; heerser., geboren rond 1320, zoon van Blankart van Voorthusen, Blankart is in 1325 de vroegst vermelde persoon op de West-Veluwe met de familienaam Van Voorthuisen, te Drempt bij Doesburg wordt in A.D. 1252 reeds Bernhardus van Vorthusen vermeld en in 1310 te 's-Heerenberg de gebroeders Mathias en Noijde Scakenszonen van Vorthusen.

Blankart bestaat uit twee germaanse woorden, namelijk blank wat betekent "de witte, de blonde, de blanke, de glanzende" en hard wat sterk en stevig betekent. De naam betekent dus: de sterke blonde enz.

Van Voerthusen werd uitgesproken als "Van Voorthusen", oe is dus dubbel oo. In het West-Veluws dialect is de uitspraak nog steeds hetzelfde.

Het is wonderlijk dat Blankert zoveel volwassen kinderen heeft gehad want in 1348 heerste er in Europa een vreselijke pestepidemie, die de bevolking decimeerde. (IV-b).

Wolf kan ook heel goed een broer van Blankert zijn.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1 Aernt Wolffs Blanckert, geboren rond 1355.GAB, Bouwheer, map B.

"Aernt Wolffs Blanckerts va IV mgh gecoft tege Rijcolt van Erentell en sijne bruder XVI .. in Ermel".

V-e Abell Blankerts van Voorthusen ook genaamd Aelberdt en van Voerthusen, Abel komt van het hebreeuwse hebel en betekent: ademtocht., geboren rond 1333, zoon van Blankart van Voorthusen, Blankart is in 1325 de vroegst vermelde persoon op de West-Veluwe met de familienaam Van Voorthuisen, te Drempt bij Doesburg wordt in A.D. 1252 reeds Bernhardus van Vorthusen vermeld en in 1310 te 's-Heerenberg de gebroeders Mathias en Noijde Scakenszonen van Vorthusen.

Blankart bestaat uit twee germaanse woorden, namelijk blank wat betekent "de witte, de blonde, de blanke, de glanzende" en hard wat sterk en stevig betekent. De naam betekent dus: de sterke blonde enz.

Van Voerthusen werd uitgesproken als "Van Voorthusen", oe is dus dubbel oo. In het West-Veluws dialect is de uitspraak nog steeds hetzelfde.

Het is wonderlijk dat Blankert zoveel volwassen kinderen heeft gehad want in 1348 heerste er in Europa een vreselijke pestepidemie, die de bevolking decimeerde. (IV-b).

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1 Henrick Abell Blankertsz, geboren rond 1360.GAB, Bouwheer, map B.

Henrick wordt genoemd: "Brant Henricks vand Schuer van II mgh in Appelrebr. alleer Willems van Doelre gecoft tegen Henrick Abell Blanckertsz."

Ook "Sute Kornelis altair in Voirthusen alleer Henrick Blanckers va 1 deel erfs"

"Gijse Heijne vand acker va II mgh 11 st. dieselve va II mgh alleer Henrick Abelens Blanckerts".

 

V-f Baerent Blankerts van Voorthusen ook genaamd Berend, Bernt en van Voerthusen, Barend is een vorm van Bernhard en betekent in het germaans: sterk en dapper., geboren rond 1335, zoon van Blankart van Voorthusen, Blankart is in 1325 de vroegst vermelde persoon op de West-Veluwe met de familienaam Van Voorthuisen, te Drempt bij Doesburg wordt in A.D. 1252 reeds Bernhardus van Vorthusen vermeld en in 1310 te 's-Heerenberg de gebroeders Mathias en Noijde Scakenszonen van Vorthusen.

Blankart bestaat uit twee germaanse woorden, namelijk blank wat betekent "de witte, de blonde, de blanke, de glanzende" en hard wat sterk en stevig betekent. De naam betekent dus: de sterke blonde enz.

Van Voerthusen werd uitgesproken als "Van Voorthusen", oe is dus dubbel oo. In het West-Veluws dialect is de uitspraak nog steeds hetzelfde.

Het is wonderlijk dat Blankert zoveel volwassen kinderen heeft gehad want in 1348 heerste er in Europa een vreselijke pestepidemie, die de bevolking decimeerde. (IV-b).

Bernt woonde waarschijnlijk op het "Berend Blankertsgoed" onder Voorthuizen, dit goed was leenhorig aan de Abdij te Pruem of Abdinghoff.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1 Blankert Baerents ook genaamd Blankert Bernts, geboren rond 1370, volgt onder VI-f.

V-g Dirck van Voorthusen ook genaamd Dirck Voerthuijss, Derick van Voerthuys, Deryck van Voirthuiss en van Vorthusen, ,tussen Dirck en Noydenssoen ontbreken minstens 4 generaties. , stadhouder, sluiter en gerichtsman te 's-Heerenberg, geboren rond 1485, wonende te 's-Heerenberg, overleden na 1561, minstens 76 jaar oud, zoon van Noydenssoen van Voorthusen (IV-c).Leenregister Huis Bergh, blz. 43.Leenreg. Huis Bergh, pag. 75.

Archief van het Huis Bergh: Graaf van Bergh is dan Willem III gehuwd met Anna van Egmond,

Inv. 2950, Dirck van Vorthusen sluiter (rentmeester van de domeinen), gerichtsman etc. Rekeningen van de werkzaamheden aan de wal om het Huis Bergh. Rekeningen over 1533-1536 uitgebracht door Derick van Voerthuyss, afgehoord 1541 jan 15 door de raden van de Graaf.

Register 5761, Rekeningen van de sluiter Derick van Voerthuyss van de opbrengsten van Elsholt, Massopswaard en Polshof te Millingen over 1537/38, afgehoord 1541 jan. 15 door de Raden van de Graaf.

Reg.1494 Door een brief d.d. 1497 Juli 1 is een brief gestoken van 1518 Maart 9

Item dyt hebben die kerckmeijsters geloest van Bernt Louwerman ind dat gelt genamen van Henryck Taverlaick enen deyll in Derick Voerthuyss dat ander.

Register 2316, 4 mei 1534 Derick Voerthuijss gemachtigde van den Graaf van den Berge...

Register 2374, Up den Manendach na den Sonnendach Reminiscere anno Domini XXXVIII, 1538 18 maart, Derick Voerthuyss stadhouder van het drostambt van het land van den Berghe geeft kennis aan Hector van den Berghe, bastaard, dat Arnold Visser beslag gelegd heeft op zijn goederen wegens een schuldvordering en nodigt hem uit zich te komen verdedigen.

Register 2376, Up Manendach na Sonnendach Letare Jerusalem Anno Domini XXXVIII, 1 april 1538, Derick van Voerthuyss geeft kennis aan Hector van den Berghe, bastaard, dat Arndt Visscher ten tweede male beslag heeft gelegd op zijn goederen. Register 2379, Up Manendach Post Palmarum anno domini acht ind dertich, 1538 april 15, Derick Voerthuyss stadhouder van het drostambt van het land van Berghe geeft Hector van den Berghe, bastaard, vrijgeleide om zich tegen de rechtsvordering van Arnoldus Vysscher te komen verdedigen.

Register 2650, een brief met zegels van de oorkonde en van Derick Voorthuyss en G(errith) van Schruck (Schrieck), gerichtslieden, 1548 oktober 6.

Register 2664, brief met zegels van Lambert Upt Loi en Derick Voerthuyss, gerichtslieden en marktgenoten, 1549, Juli 9.

Register 2673, brief van 1549 december 3 met zegels van de drost, oorkonder en gerichtslieden Derick Voerthuyss ende Hendrick van Heerde.

Register 2681, 1550 juli 9 brief met zegels o.a. van de gerichtsman Derick Voerthuys (in zeer goede staat).

Register 2751, 1555 maart 12 brief met zegels van Derick van Voerthuyss en Henrick van Heerde, gerichtslieden. (Zegel V. is geschonden).

Register 2771, 1556 april 7 brief met zegels van de zelfden.

Register 2781, 1556 september 9 Deryck Voirthuiss en Henrick vann Heerde schepenen van den Berghe oorkonden dat... etc. zegels verloren.

Derick wordt op 12 september 1517 beleend 4,5 margen lands in Schaidwickerbroick na opdracht van Griet Asberch.

Op 25 februari 1561 is Derick hulder voor het convent van Zion bij belening van een rente van 15 malder guiter rogge.

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

1 Gerryt van Voorthuyssen ook genaamd Gerrit Voerthuyss en van Vorthuyssen, geboren rond 1515, volgt onder VI-g.

2 Luytgen van Voorthuyss ook genaamd van Voirthuyss en van Voorthuijsen, geboren rond 1518, volgt onder VI-h.

VI-a Derix Janssoens to Voorthusen ook genaamd van Voirthusen, geboren rond 1374, zoon van Jan van Voorthusen (V-a).Leenreg. Huis Bergh, pag.92 ook Gelre 1929, pag.95.

Derix en zijn vader Jan worden genoemd als buur bij een belening op 7 april te Drempt. De tekst luidt: "'t Guet ten Vene, cum attinentiis, inde kirspel van Drempte, myt namen die hofstede ten Vene en de 8 maldersaets lants, en weynich meer of myn, gelegen tusschen Derix hofstat to Voirthusen Janssoens ende neest lande Lens des Veren, van den wege upwart, ende 1 pasch lants, gelegen in de Wuert, cum attinetiis, to 1 pnd.

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

1 waarschijnlijk Jan van Voorthuysen, geboren rond 1490.

Jan was gehuwd metGelre LVII, pag. 164.

Belie van Broeckhuijsen, geboren rond 1495.

Zij bezitten 2/3 deel van het goed Kortenoever onder Brummen waarvan Margriet van Apeldoren de rest bezit.

2 N.N. tho Voorthusen ook genaamd van Voerthusen, geboren rond 1500, volgt onder VII-a.

3 waarschijnlijk Johan ? van Voorthuijsen, geboren rond 1501, volgt onder VII-b.

VI-b Henrick van Voorthuisen ook genaamd Henrick van Voerthusen die Alde en tho Voirthuijs, leenman van Bronckhorst, geboren rond 1390, overleden na 12 oktober 1473, minstens 83 jaar oud, zoon van Jan van Voorthusen (V-a).Heraldieke bibliotheek, J.B. Rietstap, 1873, pag 341.Herald, bibl. V, 4e afl.Leenreg. Sloet, pag. 11.GAZutphen, Oud-arch. regesten nr. 560.Gelre, 1997, pag. 47/75.

Henrick is gegoed te Baak hoogstens 5 km van Drempt, dus wel erg dicht bij Voorthuizen. Hij voerde een wapen dat door Rietstap aldus wordt omschreven: " 1448, een zwevend kruis, boven in een haak eindigend; het schild gehouden door een ezel."

Hij koopt ca. 1448 van Sweder de Rede van Heeckeren een tins in de Wapelinck,

Henrich had ook bezittingen in de omgeving van Lochem zoals blijkt uit een belening van het Goet te Nederlar. "'t'Goet Nederlar , gelegen in de kerspel te Lochem, in dienstmansgoede erkent, Idem vernijt eedt van den goede tot Nederlaer, in den kerspel van Lochem, inder burschap van Swijp gelegen, daer naest gelant is Henrick van Voorthusen die Alde an d'een sijde ende Swijperbroick aen d'ander sijde, tot Zutphenschen sadelgoets leenrechte, 12 october 1473".

Henric zegelt een acte over verkoop aan Evert die Meyer van o.a. de goederen Eskinck en Zuerperinc.

Over Henrick en zijn bezit de "Velhorst" heeft Jhr. J.C. Martens van Sevenhoven een artikel geschreven in Gelre.

Henrick is getrouwd in het jaar 1418, op ongeveer 28-jarige leeftijd met Bartruijd ook genaamd Truede (ongeveer 18 jaar oud), geboren rond 1400.

Uit dit huwelijk:

1 Johan Henricksz van Voorthuisen ook genaamd Jan, geboren rond 1418, volgt onder VII-c.

2 Henrick Henricksz van Voorthusen ook genaamd Henrick van Voerthuesen die Jonge, geboren rond 1420, volgt onder VII-d.

3 Lamme Henricksdr van Voorthuisen, geboren rond 1421, overleden voor 1453, hoogstens 32 jaar oud.

Lamme is getrouwd in het jaar 1449, op ongeveer 28-jarige leeftijd met Andries Andreisz Kreijnck (ongeveer 39 jaar oud), geboren rond 1410, zoon van Andries Kreijnck en Aleida van Roderlo, Anderen noemen haar Johanna van Graes..

VI-c Henricke van Voorthusen ook genaamd van Voerthusen, geboren rond 1400, wonende te Deventer, overleden na 1450, minstens 50 jaar oud, dochter van Jan van Voorthusen (V-a).GADeventer, renuntiatienboek, index 170, pag. 637.

Renuntiatien Deventer 11-3-1450 en 14-3-1450, als weduwe boedelscheiding met haar zoon Johan, huizen aan de Bagijnenstraat en Stegele bij de Duijmpoirte.

Henricke was gehuwd met Wenemer Smijt, geboren rond 1400.

Uit dit huwelijk:

1 Johan Smijt, geboren rond 1425.

VI-d Henrick Blankerts, geboren rond 1345, zoon van Arnt Blankerts van Voorthusen, Arnt stamt van het germaanse arna of arnu en betekent arend of adelaar. (V-b).

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1 Arnt Henrick Blankerts, geboren rond 1365, volgt onder VII-e.

VI-e Volquijn van Voorthusen die Olde ook genaamd Dolquin en van Voerthusen, geboren rond 1355, wonende te Voorthuizen, zoon van Arnt Blankerts van Voorthusen, Arnt stamt van het germaanse arna of arnu en betekent arend of adelaar. (V-b).GAB'veld, Bouwheer.

Thinsregister Voorthuijsen: "Elbert Claessen ind Heijn Elberts, voort. Aerndt Blankers , Beert Poerts van 1 molenstede IIII p., deselve van een wech gelegen bij Volquins hoffstadt tho Garderwert, I p". Garderwert lag in de kerspel van Putten nabij de hoeve Coestapel.

Volquin, Dolquin die Olde en die Jonge kunnen ook broers zijn. De Harderwijkse Van Voorthuijsens zouden ook van broer Henrick kunnen afstammen, Henrick ca. 1410 zou dan een kleinzoon van deze Henrick kunnen zijn. Ook is het mogelijk dat Henrick 1410 te Harderwijk dezelfde is als Henrick Arnts van ca. 1390.

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

1 waarschijnlijk Peel van Voorthusen ook genaamd van Voirthusen, geboren rond 1399, volgt onder VII-f.

2 Evert Ridder van Voorthusen ook genaamd Elbert en van Voirthusen, geboren rond 1400, volgt onder VII-g.

3 waarschijnlijk Henrick van Voorthusen ook genaamd van Voerthusen, geboren rond 1410, volgt onder VII-h.

4 Volquijn van Voorthusen die Jonge ook genaamd Dolquin en van Voerthusen, Dolquijn die Jonge kan ook een broer van de Olden zijn inplaats van een zoon., molenaar te Ermelo of Voorthuizen (?), geboren rond 1412, wonende te Ermelo en te Voorthuizen.RAG, Oud-arch. Hertogelijk arch. Blok 0001, inv.nr. 101, pag. 63 verso.

"It(em) Dolquijn van Voerthusen die Jonge van een moelenstat IIII pond oumids (vroeger ?) Beernt Poerter". Tijnsen Ermelo (Putten ?), 2e helft 15e eeuw.

VI-f Blankert Baerents ook genaamd Blankert Bernts, geboren rond 1370, zoon van Baerent Blankerts van Voorthusen, Barend is een vorm van Bernhard en betekent in het germaans: sterk en dapper. (V-f).Kist, 1854, pag. 163.3GAB'veld, Bouwheer, map B.

Blankert wordt genoemd in het thijnsboek van de abdij van Hoog-Elten in 1432.

In een oud thijnsboek: "Aernt Henrick Smeets sall betalen vand voirs sume van 1 hofstat gecoft tege Blankert Bernts gelegh bijder Moele, 1 gr."

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

1 Bernt Blanckerts, geboren rond 1395, volgt onder VII-i.

2 Aernt Blanckert Beernts.

"Aernt Blanckerts Beerts va 1 hoffstat en IIII hont, II st."

VI-g Gerryt van Voorthuyssen ook genaamd Gerrit Voerthuyss en van Vorthuyssen, geboren rond 1515, wonende te 's-Heerenberg, overleden na 1559, minstens 44 jaar oud, zoon van Dirck van Voorthusen, ,tussen Dirck en Noydenssoen ontbreken minstens 4 generaties. (V-g).Archief van het Huis Bergh, A.P. van Schilfgaarde, Register 3, regesten van Oorkonden,2705.

De titel Heer geeft aan dat Gerrit ridder was (of geestelijke), deze titel was exclusief voorbehouden aan hogere adel, ridders en hoge geestelijken.1551, Geryt van Schrueck erkent namens Geryt Voorthuus ontvangen te hebben van zijn zwager Henryck van Herde 4 gulden, 15 stuivers, 1,5 oort, gaande uit de Cleffsche goederen en verschenen 1551, juny 29.

2726, 1553, Heer Gerryt van Voerthuyssen ontvangt 4 ridderguldens, 15 stuvers, 2,5 oort jaarrente uit de Cleefschen goederen.

2793, 1557, Jan. 13 Heer G.Voerthuys, presentiemeester van het Kapittel van den Berg, erkent ontvangen te hebben van de weduwe van de Drost Daem... etc.

2852, 1558, Heer Gerrit Voerthuyss erkent ontvangen te hebben namens de presentie van de Drostin, weduwe van Daem van den Bergh 5 ort goud en een halve Philipsgulden verschenen in 1557.

2876, 1559, Heer Gerrit Voerthuyss pre.m. erkent ontvangen te hebben..

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1 waarschijnlijk Jacob van Voorthuijsen, geboren rond 1540 Jacob kan ook een broer of ander familielid van Gerrit zijn., wonende te Wesel, terechtgesteld te Nijmegen rond 1578, ongeveer 38 jaar oud.GANijmegen, Gendes dagboek 1578.

Jacob levert in 1578 aan de Spaansgezinden in Nijmegen buskruit, waarvoor hij met een doodvonnis moest boeten.

VI-h Luytgen van Voorthuyss ook genaamd van Voirthuyss en van Voorthuijsen, geboren rond 1518, overleden tussen 3 mei 1570 en 20 januari 1574, 52 jaar tot 56 jaar oud, dochter van Dirck van Voorthusen, ,tussen Dirck en Noydenssoen ontbreken minstens 4 generaties. (V-g).Leenreg. Huis Bergh, pag. 43.

Luytgen wordt beleend met goederen in Schaidwickerbroick op 18 september 1553 na opdracht van haar vader. Het goed is afgespleten van nr. 42. Didam, in de "Loilrebussche". Haar man is hulder. Eed vernieuwd op 3 mei 1570. Haar vader Derick is er mee beleend, na op dracht van Griet Asberch op 12 September 1517.Op 30 mei 1662 wordt vermeld: "N.B. het leengoed ligt in Greflichem".

Luytgen was gehuwd met Geryt van Schrieck ook genaamd Gerhart en van Schruck, gerichtsman van 's-Heerenberg, geboren rond 1515.

Uit dit huwelijk:

1 Engelbert van Schryeck ook genaamd van Voerthuysen, geboren rond 1540, overleden voor 3 augustus 1585, hoogstens 45 jaar oud.Leenreg. Huis Bergh, pag. 43.

Engelbert wordt op 20 januari 1574 na doode van zijn moeder beleend met land in Schaiwickerbroick.

2 Johan van Voorthuijsen ook genaamd van den Schrieck, Het leenregister vermeldt: "Johan van den Schrieck genaamd Van Voorthuijsen"., geboren rond 1545, volgt onder VII-j.

VII-a N.N. tho Voorthusen ook genaamd van Voerthusen, geboren rond 1500, wonende te Drempt, zoon van Derix Janssoens to Voorthusen (VI-a).

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

1 Wilhem the Voorthusen ook genaamd Wilm en tho Voirthusen, geboren rond 1534, wonende te Doesburg.Ned. Leeuw, 1923, pag. 27.

Hij wordt genoemd in een lijst van ondertrouwden te Doesburg in 1568.

Wilhem is getrouwd te Doesburg in het jaar 1571 voor de kerk, op ongeveer 37-jarige leeftijd metNed. Leeuw 1923, pag.80.

Liisken Bervels ook genaamd Niesken Verwers (ongeveer 36 jaar oud), geboren rond 1535.

Hun huwelijk wordt genoemd op een lijst in Ned. Leeuw 1923.

2 Dericksken tho Voorthusen ook genaamd van Voerthusen, geboren rond 1535, wonende te Doesburg.Ned.Leeuw, 1923, pag. 24.

Ondertrouwd te Doesburg.

Dericksken is getrouwd te Doesburg in het jaar 1559 voor de kerk, op ongeveer 24-jarige leeftijd metNed. Leeuw 1923, pg. 22-122.Navorscher 1874.RAG, RBS 492A.

Baert Jacobsen (ongeveer 24 jaar oud), geboren rond 1535.

In de Ned. Leeuw van 1923 wordt een lijst van ondertrouwden van Doesburg gepubliceerd, hierop staan zij vermeld.

3 Maria tho Voorthusen ook genaamd tho Voirthusen, geboren rond 1538.

Zij komt voor op een lijst van ondertrouwden waar ook haar broer Wilm op staat.

Maria is ondertrouwd te Doesburg in het jaar 1568 voor de kerk, op ongeveer 30-jarige leeftijd metNed. Leeuw 1923, pag. 27.

Hubert Reijners (ongeveer 30 jaar oud), geboren rond 1538.

Hun ondertrouw wordt genoemd in de Ned. Leeuw 1923.

4 Jan ten Voorthuijs ook genaamd Jan de Ouden van Voorthuijs, geboren rond 1550 Tussen Jan en Derix van 1374 missen wij minstens 5 geslachten. Toch lijken beide van het goed bij Drempt ten oosten van Doesburg te stammen. Ook de namen Jan en Derck komen zowel rond 1370 als rond 1550 voor. , volgt onder VIII-a.

VII-b Johan ? van Voorthuijsen, geboren rond 1501, waarschijnlijk zoon van Derix Janssoens to Voorthusen (VI-a).

Johan kan ook heel goed tot de Zutphense tak behoren. Hij zou dan dezelfde kunnen zijn als Jan Jansz van Voorthuijsen zoon van Johan Henrickss en Biele Stuermans.

Johan was gehuwd (1) met Cornelia Moll, geboren rond 1501.

Uit dit huwelijk:

1 Brigitta von Voorthuijsen, geboren rond 1535, volgt onder VIII-b.

Johan was gehuwd (2) met N.N. Olderingh ook genaamd Oldering, geboren rond 1510.

Uit dit huwelijk:

2 waarschijnlijk Anna van Voorthuijsen, geboren rond 1539, volgt onder VIII-c.

3 waarschijnlijk Anthonis van Voorthuijsen, geboren rond 1540, volgt onder VIII-d.

4 N.N. van Voorthuijsen, geboren rond 1545, volgt onder VIII-e.

VII-c Johan Henricksz van Voorthuisen ook genaamd Jan, geboren rond 1418, overleden voor 1461, hoogstens 43 jaar oud, zoon van Henrick van Voorthuisen (VI-b) en Bartruijd.Alg. ned. Familieblad, Juli 1891, pag. 143.GAZuthen, Oud-arch. regesten nr. 779.Gelre, LeenactenboekSloet enz. 1917, pag. 46.Ned.Leeuw, 1897, pag.110.

In 1451 wordt hij genoemd als huwelijksgetuige te Zutphen bij het huwelijk van Geryt Ruter en Lamme Exzen.

1454 Januari 24, Henrick Heer van Wisch, ridder, ende Willem van Baeke, markenrichter der buurschap Baeke ende Gysbert van Branssenburch, Johan Huerninck, Johan van Voerthuesen, Johan Krey(n)ck Andriessoon ende Evert Mengerrynck als erfgenamen van Baeke, staan de zusters van het Hospitael toe, dat de boer, die op het goed der zusters, genaamd "Hospitaelsguet" woon, in de mark Baeke plaggen mag steken en zijn land omheinen, waarvoor zij 20 Rijnsche guldens hebben betaald. Gegeven in den jaer ons Heeren duesent vierhondert vier ende vyftich up sunte Paewelsavent conversionis. Met geschonden zegel van Johan in groene was.

't Goet te Meyerinck tot Angerhem, te dienstmans rechte erkent bij Lambert Boldewijnssoon ao 1326.

Henrick Berck bij transport Johanne vorn. (Van Steenbergen) ao 1433.

Arnt Berck beleent ao 1450.

Idem bekent sijner suster Jutte, Johans wijff van Vorthusen, die helft, ao 1450. idem ao 1465.

Idem vernijt eedt van de goede tot Meyerinck met allen sijnen toebehoren, in de kerspel van Warsveld, in der buyrschap van Angeren gelegen, daer naest gelant is dat goet ter Horst aan deen ende dat goet Oyinck an dander sijde, tot Zutphenschen rechten, 12 Octobris 1473.

Henrick van Berck, erve sijnes vader s Arnt, 21 Augusti 1484.

Idem vernijt eedt ao 1500. Arnt van berck, erve sijnes vaders, 20 Maii 1521.

Henrick van Vorthusen Johans soon draegt op sijn helft joffrou Anthonia van Vorthusen, ao 1537.

Idem Arnt van Berck vernijt 1538 t/m1571.

In 1434 is raad te Zutphen, dus moet hij eerder geboren zijn dan 1418.

Johan is getrouwd rond 1446 voor de kerk, op ongeveer 28-jarige leeftijd (1) met Jutte Berck ook genaamd Jutta (ongeveer 26 jaar oud), geboren rond 1420, overleden voor 1494, hoogstens 74 jaar oud, dochter van N. Berck.

Uit dit huwelijk:

1 Henrick Johansz van Voorthuisen, geboren rond 1447, volgt onder VIII-f.

2 Geertruid Johansdr van Voorthuisen, geboren rond 1448.

3 Lamme Johans van Voorthuijsen, geboren rond 1449, volgt onder VIII-g.

4 Gerrit Johansz van Voorthuisen, geboren rond 1454, volgt onder VIII-h.

5 Thomas Johansz van Voorthuisen, geboren rond 1455.

6 Johan Johansz van Voorthuisen, geboren rond 1456.

7 Thonis Johansz van Voorthuisen ook genaamd Anthonis, geboren rond 1458.

Hij wordt op 13 Januari 1485 beleend met het erf ten Bouhuse te Rienderen na opdracht van zijn broer Henrick.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

8 Sweder Johansz van Voorthuisen, geboren rond 1446, volgt onder VIII-i.

VII-d Henrick Henricksz van Voorthusen ook genaamd Henrick van Voerthuesen die Jonge, geboren rond 1420, overleden na 1482, minstens 62 jaar oud, zoon van Henrick van Voorthuisen (VI-b) en Bartruijd.

Henrick was gehuwd (1) met Trude de Verlehorst ook genaamd Truede, Geertruijd en van Velhorst, geboren rond 1421, overleden rond 1482, ongeveer 61 jaar oud, dochter van Hensse te Verlehorst.

Uit dit huwelijk:

1 Thonis Henricksz van Voorthuisen ook genaamd Anthonis, van Voorthuysen en Thomas, geboren rond 1440, overleden na 1 februari 1506, minstens 66 jaar oud.Alg. Ned. Familieblad, 1902, pag. 92.

Het Algemeen Ned. Familieblad vermeldt: "Thomas van Voorthuyzen zal na zijn vader Henrick de bouwhof te Brummen hebben. Terwijl zij broeder Henrick ontvangt de tienden in Nettelhorst genaamd Nyenham en zijn broeder Johan de Remmechslag te Steenre"

2 Henrick Henricksz van Voorthusen ook genaamd van Voorthuysen, geboren rond 1441, overleden na 1 februari 1506, minstens 65 jaar oud.

3 Johan Henricksz van Voorthuisen ook genaamd van Voorthuysen, geboren rond 1452.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

4 Sweder Henricksz van Voorthuisen ook genaamd Asweer, geboren rond 1450, volgt onder VIII-j.

VII-e Arnt Henrick Blankerts, geboren rond 1365, zoon van Henrick Blankerts (VI-d).

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1 Henrick Blankerts, geboren rond 1390, volgt onder VIII-k.

VII-f Peel van Voorthusen ook genaamd van Voirthusen, geboren rond 1399, waarschijnlijk zoon van Volquijn van Voorthusen die Olde (VI-e).

Of Peel een broer van ridder Evert was is nog maar de vraag, zij woonden wel beide te Harderwijk.

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

1 Kesse Pelensoen van Voorthusen ook genaamd van Voirthusen, geboren rond 1435, wonende te Harderwijk, overleden na 1469, minstens 34 jaar oud.GAHarderwijk, burgerboek. Ook Navorscher 1933, 92.

Het burgerboek van Harderwijk vermeldt: "Oppidanus (burger) benedicti abbatis anno ut supra, (14)LXIX.

2 Meijnolt van Voorthuysen ook genaamd Meijnolt Pelens en van Voerthuysen, geboren rond 1442, wonende te Harderwijk, overleden na april 1482, minstens 40 jaar oud.GAHarderwijk, Collectie Koning, rec. 131 los stuk.

april 1482, "De schepenen van Harderwijk wijzen Meijnolt van Voerthuysen op aanspraak en klacht van Heijn ten Boem voor 214 gulden vellich".

VII-g Evert Ridder van Voorthusen ook genaamd Elbert en van Voirthusen, geboren rond 1400, wonende te Harderwijk, zoon van Volquijn van Voorthusen die Olde (VI-e).GAHarderwijk, recognitieboek 129 folio 45.GAHarderwijk, recognitieboek 131, folio 195vso.Scarpenzele, I, blz.15, Dr. J.C. Klesser.Arch. Huis Bergh,2705,2793,2852,2876.Schatting Lande van Gelre, onder Reynald II, 1318-1343, laatste Graaf en eerste Hertog van Gelre (Hertog vanaf 19 maart 1339), hij overleed op 12 oktober 1343. Oorspronkelijk handschrift in het Rijksarchief te Arnhem. Transcriptie door P.N. van Doorninck, gedrukt door Gebroeders van Brederode te Haarlem, 1905.

In mei 1456 wordt vermeld: "Heer Evert van Voirthusen machtigt Gerit Stevenszoon in te manen 2 gulden van Henric Dibboltsz." Uit de betiteling Heer of Har kan men concluderen dat Evert ridder was, deze titel was exclusief voorbehouden aan de hogere adel, ridders en geestelijke heren, de enige andere mogelijkheid is dus dat hij priester was, maar dat lijkt weer onwaarschijnlijk gezien zijn gehuwde staat en nageslacht.

In mei 1495, wordt te Harderwijk over zijn dochter vermeldt: "Joffer (dochter van een edelman) Liesken van Voirthuesen in wereldlike klederen heeft tot haar momber gekoren Jan van der Zeede en hem gemachtigd inzake versterf van haar vader en moeder". Waarschijnlijk was Liesken religieuse, want anders is het niet te verklaren waarom uitdrukkelijk wordt vermeld dat zij bij deze gelegenheid wereldse kleding droeg.

Wat kunnen wij uit het bovenstaande concluderen?. Ten eerste dat Evert riddermatig was; dat er bij zijn nazaten nooit van riddermatigheid melding wordt gemaakt, behoeft ons niet te verwonderen, de titel ridder was namenlijk in de die tijd nog niet erfelijk; men werd voor zijn eigen verdiensten door een hoger Heer tot ridder geslagen terwijl zijn nazaten niet zulke grote verdiensten hadden. Ten tweede dat hij gehuwd was met een ons nu (1995) nog onbekende vrouw. Ten derde dat zowel Evert als deze vrouw in mei 1495 reeds waren overleden.

Van een andere tak van de familie van Voorthuijsen, welke woonachtig was te 's-Heerenberg is ook zeker dat zij riddermatig was. Dr. A.P. van Schilfgaarde vermeldt in zijn repertorium van het archief van het Huis Bergh: "1553, Heer Gerryt van Voerthuyssen ontvangt 4 ridderguldens, 15 stuuver ende 2,5 oort jaarrente uit de Cleefsche goederen".

 

Ene Blankart van Voerthusen wordt reeds rond 1330 genoemd (minimaal 3 generaties voor Heer Evert/Elbert) in de Schatting Lande van Gelre, onder "die ander Heren luden" (dus niet van de Graaf de latere Hertog van Gelre) maar onder abbatisse Altinensi, de twaalfde abdes van Hoog-Elten, genaamd Mabilia Jonkvrouwe van Batenburg, 1308-22 december 1333. Het klooster Sint Vitus van Hoog-Elten had alleen al op de Veluwe 65 goederen of boerderijen, o.a. te Appel bij Voorthuizen. Deze werden beheerd door het rentmeestershuis dat gevestigd was te Kemna vlakbij Nijkerk. Deze goederen werden door de Veluwse bevolking "Vrouwengoederen" genoemd omdat het Sint Vitus een klooster was uitsluitend voor hoogadelijke dames. Blankart woont in de cloeft van Gherderen, cloeftleider is Neuden van der Biesen, cloeft Garderen is ongeveer de tegenwoordige gemeente Barneveld. Blankert is zeer waarschijnlijk beheerder van een van de bezittingen van het klooster van Hoog-Elten. Zie voor de geschiedenis van Elten en het Goed Voorthuijsen bij Elten, "Elten, Land und Leute", door Leo Gies bij Boss-Druck und Verlag te Kleef, 1951. Blankart woonde zeer waarschijnlijk te Appel, hij betaalt IIII ponden, dit is een van de hoogste belastingtarieven, de gemiddelde aanslag is I pond, 8 schellingen en 2 grooten. De ambtenaren van de Hertog waren blijkbaar nogal streng voor lieden die niet tot zijn onderdanen behoorden, want in eerste instantie was de aanslag VI pond. Maar uiteindelijk komt Blankart er met genoemde 4 pond vanaf. Vrancke van Estvelde betaalt als enige VII ponden. Hiermee lijkt ook de verbinding tussen de van Voorthuijsens van het goed Voorthuijsen onder Elten en die van de Veluwe aangetoond.

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

1 Gherit Evertssoen van Voorthuesen ook genaamd Gerit, Gherit Elbertssoen van Voirthuesen en van Voirthusen, geboren rond 1435, volgt onder VIII-l.

2 Liesken Joffer van Voorthuesen ook genaamd Elisabeth en van Voirthuesen, joffer (dochter van een edelman), geboren rond 1443, wonende te Harderwijk.GAHarderwijk, Collectie Koning, recognitieboek no. 131, folio 195vso.

mei 1495: "Voor Gerit en Diren heeft Joffer Liesken van Voirthuysen in wereldlike klederen heeft tot haar momber gekoren Jan van der Zeede en hem gemachtigd inzake versterf van haar vader en moeder".

Waarschijnlijk was Liesken religieuse, want anders is het niet te verklaren waarom uitdrukkelijk wordt vermeld dat zij bij deze gelegenheid wereldse kleding droeg.

VII-h Henrick van Voorthusen ook genaamd van Voerthusen, geboren rond 1410, waarschijnlijk zoon van Volquijn van Voorthusen die Olde (VI-e).

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1 Jacob Henricssoen van Voorthusen ook genaamd van Voirthusen, geboren rond 1445, wonende te Harderwijk.GAHarderwijk, burgerboek.

Het burgerboek van Harderwijk vermeldt: "Opidanus anno et die ut supra, (14)LXXVIII.

 

VII-i Bernt Blanckerts, geboren rond 1395, zoon van Blankert Baerents (VI-f).GAB'veld, Bouwheer, Map B, gesl. Blankerts.

Van Riemsdijk vermeldt een proces tussen Bernt en Sijmen van de Glinde over het bezit van de helft van het goed "De Glijnde" onder Barneveld voor het landgericht van het Engelanderholt, datum 1450.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1 N.N., geboren rond 1425, volgt onder VIII-m.

VII-j Johan van Voorthuijsen ook genaamd van den Schrieck, Het leenregister vermeldt: "Johan van den Schrieck genaamd Van Voorthuijsen"., geboren rond 1545, zoon van Geryt van Schrieck (gerichtsman van 's-Heerenberg) en Luytgen van Voorthuyss (VI-h).

Johan was gehuwd met Francina van Ruurlo ook genaamd van Rurlo, geboren rond 1550.

Uit dit huwelijk:

1 Johan Goltsmytt van den Schrieck, geboren rond 1590, volgt onder VIII-n.

VIII-a Jan ten Voorthuijs ook genaamd Jan de Ouden van Voorthuijs, geboren rond 1550 Tussen Jan en Derix van 1374 missen wij minstens 5 geslachten. Toch lijken beide van het goed bij Drempt ten oosten van Doesburg te stammen. Ook de namen Jan en Derck komen zowel rond 1370 als rond 1550 voor. , wonende te Drempt, zoon van N.N. tho Voorthusen (VII-a).

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

1 Jan ten Voorthuijs ook genaamd Jan de Jonge van Voorthuijs, geboren rond 1580, volgt onder IX-a.

2 Teunis ten Voorthuijs, geboren rond 1585.

Teunis is doopgetuige te Doesburg 6-1618, 9-1623 en 8-1624.

3 Hendrickjen ten Voorthuijs ook genaamd Henrixen, geboren rond 1590, volgt onder IX-b.

4 Mechtelt ten Voorthuijs, geboren rond 1592, volgt onder IX-c.

5 Willemken ten Voorthuijs, geboren rond 1600, volgt onder IX-d.

VIII-b Brigitta von Voorthuijsen, geboren rond 1535, dochter van Johan ? van Voorthuijsen (VII-b) en Cornelia Moll.GANijmegen, Gendes dagboek.

Brigitta trouwt te Kleef met R. van Raesfelft.

Brigitta is getrouwd te Kleef voor de kerk met Richard van Raesfeldt, geboren rond 1525.

Uit dit huwelijk:

1 Johan van Raesfeldt, geboren rond 1570.

Johan is getrouwd in het jaar 1637 voor de kerk, op ongeveer 67-jarige leeftijd met Anna ter Schmitten (ongeveer 57 jaar oud), geboren rond 1580.

VIII-c Anna van Voorthuijsen, geboren rond 1539, waarschijnlijk dochter van Johan ? van Voorthuijsen (VII-b) en N.N. Olderingh.

Deze Anna zou ook identiek kunnen zijn aan Anna Cornelisdr. van Voorthuijsen, geboren te Harderwijk als dochter van Cornelis Gerridtsz van Voirthusen. (zie dit bestand, AvV).

Anna was gehuwd metJaarboek Gen. 1986, pag. 139.

Maarten van Volbergen, raad van Prins Willem I (de Zwijger) van Oranje, geboren rond 1530.

Portretten van hun zoon Tyman en diens echtgenote orden beschreven in jaarboek gen. 1986.

Uit dit huwelijk:

1 Tyman van Volbergen, geboren in het jaar 1560, volgt onder IX-e.

VIII-d Anthonis van Voorthuijsen, geboren rond 1540, waarschijnlijk zoon van Johan ? van Voorthuijsen (VII-b) en N.N. Olderingh.

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

1 Michiel van Voorthuijsen, geboren rond 1575, volgt onder IX-f.

2 Abraham van Voorthuijsen ook genaamd Abraham Antheunissen van Voorthuisen, geboren rond 1580, volgt onder IX-g.

VIII-e N.N. van Voorthuijsen, geboren rond 1545, dochter van Johan ? van Voorthuijsen (VII-b) en N.N. Olderingh.

N.N. was gehuwd met N.N. Rengers, geboren rond 1545, zoon van N.N. Rengers en N.N. Hanegreve.

Uit dit huwelijk:

1 Gertrude Rengers ook genaamd Geertruijd, geboren rond 1585, volgt onder IX-h.

VIII-f Henrick Johansz van Voorthuisen, geboren rond 1447, zoon van Johan Henricksz van Voorthuisen (VII-c) en Jutte Berck.Repertorium van de lenen van Sint Pieter, 919.1, folio 31-38.

Op 8 Augustus 1468 wordt hij beleend met het goed ten Bouhuse te Rienderen onder Brummen, de bezitter is de priorij van Sint Piter te Utrecht.

Ao 1461 Jan van der Capelle in den Dam beleent Henrick van Voorthuisen Janssoon met den maetkens met den hogenlande gelegen toe Warnsfelt in de buirschap Eme waeran hij zijn moeder Jutte tuihtiget.

Ao 1462 Bekennen Henrick van den Mersche als principael ende Wolter van Keppel van Verwolde en Derck van Keppel Henrickssoon, als borge ende oock als eene voor all schuldich to sijn Henrick van Voorthuisen 150 R.gl.

In 1510 is hij schepen te Zutpen.

Henrick was gehuwd met Elsa ook genaamd Elsebe, geboren rond 1445.

Uit dit huwelijk:

1 Geertruijd Henricksdr van Voorthuisen ook genaamd Christina, geboren rond 1465, volgt onder IX-i.

2 Jan Henricksz van Voorthuisen, geboren rond 1470, volgt onder IX-j.

3 Gerrit Henricksz van Voorthuisen ook genaamd Geert, geboren rond 1471, volgt onder IX-k.

4 Henrick Henricksz van Voorthuisen, geboren rond 1472, volgt onder IX-l.

5 Arnt Henricksz van Voorthuisen ook genaamd Arndt van Voorthuijsen, geboren te Zutphen rond 1474.RAG, 1406 folio 96, inv. 0124, deel II.

Het ordinaris claerboek vermeldt hem in ...

VIII-g Lamme Johans van Voorthuijsen, geboren rond 1449, dochter van Johan Henricksz van Voorthuisen (VII-c) en Jutte Berck.Rep.van de lenen van Sint Pieter.

Zij wordt op 2 Januari 1511 beleend met ten Bouhuse, in het bijzijn van de schout van Sint Pieter, Arnout Jansz, daar haar broer Henrick wegens onveiligheid niet kon reizen, zij wordt beleend in de plaats van haar zoon Henrick van Voorde.

Lamme was gehuwd met N.N. van Voorde, geboren rond 1445, overleden voor 1490, hoogstens 45 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Henrick van Voorde, geboren rond 1475.

VIII-h Gerrit Johansz van Voorthuisen, schepen van Zutpen 1500-1508 en leenman van Hoenekinck, geboren rond 1454, overleden voor 1509, hoogstens 55 jaar oud, zoon van Johan Henricksz van Voorthuisen (VII-c) en Jutte Berck.ed.Leeuw, 1897, pag. 206.Alg. Ned. Familieblad, 1902, pag. 92.GAZutphen, Oud-arch. regesten nr, 1508.GAZ, Oud-ar., regesten nr. 1617.GAZ., Oud-ar., regesten nr. 1644.GAZ, Oud-ar. regesten nr. 1658.GAZutphen, Oud-ar. nr. 925. In het gemeentearchief van Zutphen bevinden zich de rekeningen van 1502-3 van Gerrit.

Hij komt voor op de naamlijst van Schepenen van Zutphen in 1501, 1503.

Het Alg. Ned. Familieblad vermeldt: "Gerrit van Voorthuysen koopt Hoenenking bij Warnsveld en tocht zijne vrouw Sibilla of Bele Ynerwalts 1493. Schepen van Zutphen 1503. Is dood 1509.

1500 Juli 28. Gerlich Stuirman ende Gerrit van Vorthuesen, schepenen van Zutphen, oorkonden, dat Gelmer van den Walle, raad ende sijn vrou Margrite aan het Hospittaill 100 gouden Rijnsche guldens schuldig zijn, afkomstig van wijlen hun dochter Fenneke van den Walle, die zuster in dit huis was. Gegeven in den jair ons Heeren duesent vyffhondert opten Dinxedach na sunt Jacobsdach. Met zegel van Gerrit in groene was.

1505 Juni 16. Richter ende schepenen van Zutphen laten den proost ende conventualen van Clarenwater weten vanwege Joffer Marie Tolner, zuster van wijlen Wilhem Yseren, dat Gerrit van Voirthuyszen als rentmeester der stad met recht heeft doen panden aan het goed van wijlen Wilhen Yseren ende zijn vrou voor 41 ponden wegens pacht van het stadswater, geheeten den Vrede, ende roepen hem ter veranrtwoording. Opten Mannendach post Viti et Modesti martirum anno. etc. 5to.

1507 Februari 20. Arnt Slindwater ende Gerrit van Voirthuyszen, schepenen van Zutphen, oorkonden, dat Mr. Steven van Buyrloe ende Jan Kreynck, raden, als beheerders van de Worff, verklaren, dat - wanneer zekere brief dd. ca. 1501 betreffende een rente van 2 pond uit het huis van Jan van Vreden in de lairpoort ten behoeve van de Worff weer gevonden wordt - deze krachteloos zal zijn, daar Jan's weduwe Hadewich deze rente uit haar huis gevestigd heeft.

Gegeven in den jair ons Heeren duysent vifhondert soeven Saterdages post Esto mchi.

Gerrit van Voirthuisen ende Andriess Schymmelpennynck, schepenen van Zutphen, oorkonden, dat Mr. Johan van de Walle, kanunnik, aan het Hospittail 100 gouden Rijnsche guldens schuldig is, waarvoor hij haar een jaarlijksche losrente heeft verkocht van 6 guldens, 1 oort, gaande uit de helft van het goed, geenaamd "Kielberger guet", gelegen op de Veluwe in Kortenoever in het kerspel Wichmont, ambt Brummen. Gegeven in den jair ons Herren duesent vifhondert ind acht opten Vridach na Jubilate. Met zegels van Gerrit en Andriess Schimmelpenninck.

Gerrit was gehuwd met Beele Gruenwalt ook genaamd van Berck, geboren rond 1455.

Naam is volgens van Rhemen: "van Ring(el)enberg" en A.B. van Spaen zegt: Credo (ik geloof) "Ringenberg".

Uit dit huwelijk:

1 Stijne Gerrits van Voorthusen ook genaamd Styne, Christina en van Voirthusen, geboren rond 1483, volgt onder IX-m.

2 Johan Gerritsz van Voorthuisen, geboren te Zutphen in het jaar 1488, volgt onder IX-n.

3 Garrit Gerritsz van Voorthuisen ook genaamd Gerrit, roededrager van Zutphen, geboren rond 1489, wonende te Zutphen.

4 Jutte Gerrits van Voorthuisen ook genaamd Jutta, geboren rond 1490, volgt onder IX-o.

VIII-i Sweder Johansz van Voorthuisen, geboren rond 1446, natuurlijke zoon van Johan Henricksz van Voorthuisen (VII-c).Leenactenboek Vorstendom Gelre en Graafschap van Zutphen.GADeventer, register der nieuwe burgers, inv.nr. 156a, pag.145.

In 1460 wordt Sweeder beleend met een "thiende, gelegen in den kerspel van Warnsfelde, in der buyrschap van Wercken, met allen heuren rechten ende tobehoren, tot Zutphenschen rechten geerft van Johan van Voorthusen op sijnen soon Sweeder van Voorthusen, ao. 1460. Heeft bewijs gethoont, dat het een Bronckhorsts leen is."

"Ao 1461 beleent Evert van Baeck ten overstaen van Derck van Raesfelde en Hermen Berner, Sweder van Voorthuisen Johanssoon met den ontlandt onder Toldijcke ende met oestergoer beijde toe Steendre gelegen. Ende Johan van der Capelle in den Dam beleent Sweder mettet leen toe Wernsfelde gelegen.

Ao 1461 verkopen Jutte weduwe Jans van Voorthuisen met oir soon Henrick van Voorthuisen sich sterkmaekende voor oir onmomdige kinder Gertruijdt, Gerrit,

Thomas, Johan en Thonis aan Sweder van Voorthuisen haer slaech landts geheten

die vrouwen maete gelegen in de Luir, stelt toe waerborge haer broeder Arndt

Berck.

Ao 1462 Heeft Sweder van Voorthuisen geconfirmeert alle maechgescheiden soo die vrienden opgerichtet hebben tusschen Sweder voorn. ende sijn stiefmoeder Jutte

Bercks weduwe Johans van Voorthuisen en haere kinderen: oock bewilligt dat die

Leenen alsoo gaen ende erven sullen nae luijt den maeggescheiden, bij poene van

2000 R.gl. soo vaecke iemant van sijn broeder off dessen erven, van hem off

sijnen erven, enige molestatie deswegen aengedaen worde.

Ao 1469 Voor Willem Goetinck schulte to Sutphen vercocht Sweder van Voorthuisen

Janssoon, Lambert van Hesingen 9 R.gl jaerlijx uit sijnen camp toe Steendre

gelegen genoemt vrouwenmaete.

Ao 1482 Sweder van Voorthuis en Aleijdt sijn vrou die gecocht hebben een huijs

in de Vleeshouwerstraete toe Sutphen van Andries inde Wijrsche en Elisabet sijn

vrou.

Het burgerboek van Deventer vermeldt: Zweer van Vorthuijsen, 1476, ii LL, borg Geert Zwaeffken. Deze gegevens kunnen ook betrekking hebben op zijn neef Sweder Henricksz.

Het renuntiatienboek van Deventer vermeldt hem en Alijt vele malen tussen 1475 en 1484. Zij hebben huizen in de Norenbergstraat, Kloverstraat, Brink en de Lange Overstraat te Deventer.GADeventer, 174/654.

Sweder was gehuwd met Aleid Hermensdr Hofsteden ook genaamd Aleid Hermen Hiofstadt, geboren rond 1450.

Uit dit huwelijk:

1 Johan Sweersz van Voorthuisen ook genaamd van Voirthusen, geboren rond 1480, volgt onder IX-p.

2 Henrick Sweersz van Voorthuisen, priester, geboren rond 1482, wonende te Deventer, overleden na 6 augustus 1557, minstens 75 jaar oud.GADeventer, 188/589.

Henrick was op 6 Augustus 1557 pater tot altaar Johannes Camp in de Gr. Kerk te Deventer.

 

VIII-j Sweder Henricksz van Voorthuisen ook genaamd Asweer, geboren rond 1450, natuurlijke zoon van Henrick Henricksz van Voorthusen (VII-d).

Van Rhemen noemt hem een zoon van Gerrit van Voorthuijsen. bastaard.

Sweder was gehuwd met Elberich, geboren rond 1455.

Uit dit huwelijk:

1 Johan Zwerszoon van Voorthuijssz ook genaamd van Voirthuijssz, geboren rond 1485, volgt onder IX-q.

VIII-k Henrick Blankerts, geboren rond 1390, zoon van Arnt Henrick Blankerts (VII-e).Zouden uit deze Henrick de latere Van Blanckers stammen ?

"Arnt Henrick Blankerts nu Henrick Blankerts van VI mgh gecoft tege Hoege Heijne VI .., die selve va I mgh alleer Lijsbet en Willems dochter ten Have, XII ..".GAB, Bouwheer, map B.

Henrick was gehuwd met Gonda ?, geboren rond 1395, overleden in het jaar 1458, ongeveer 63 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Vader, geboren rond 1495, volgt onder IX-r.

VIII-l Gherit Evertssoen van Voorthuesen ook genaamd Gerit, Gherit Elbertssoen van Voirthuesen en van Voirthusen, geboren rond 1435, wonende te Harderwijk, overleden na september 1485, minstens 50 jaar oud, zoon van Evert Ridder van Voorthusen (VII-g).GAHarderwijk, recognitieboek 131, folio 111.Ned. Leeuw 1949.Arend van Slichtenhorst, Geld.Geschiedenissen, boek X, pag. 281-282, zie ook Prins,Jan van Schaffelaar, hoofdstuk II.GAHarderwijk, burgerboek ook Navorscher 1933, pag. 93.

In september 1485 wordt in het Harderwijker recognitieboek vermeld: "Gerit van Voirthuesen sprak aan Wolter van Renseler dat hij een huwelijksbrief bezegelen zou na vermogen van een onbezegelde brief die hij in het gericht toonde, daarop antwoordde Wolter dat hij die huwelijksvoorwaarden also had helpen bedingen tussen Andrees Frusselmansdogter en haar man op voorwaarden als de brief die Gerit van Voirthuesen toonde inhoudt".

N.B. deze Wolter van Renselaer was de overgrootvader van Kiliaen van Renselaar, de Amsterdamse juwelenhandelaar, die "Renselaerswijck" aan de Hudson bij het huidige New-York liet stichten.

Gherit heeft de "oorlog" tussen Amsterdam en Harderwijk in 1479 meegemaakt. De Amsterdammers (die Bourgondisch gezind waren) hadden een Gelders schip buitgemaakt en dit naar Enkhuizen gesleept; hierdoor raakten die van Harderwijk en Elburg in een soort zee-oorlog met de Amsterdammers verwikkeld.

Het burgerboek van Harderwijk vermeldt over Gherit: "Opidanus (burger) feria sexta post festum Pasche, (14)LXIX".

Gherit was gehuwd met Doghter Andrees Frusselman, geboren rond 1445, dochter van Andrees Frusselman en Eneke Jansz.

Uit dit huwelijk:

1 Wilhem Gerritsz van Voorthuijsen, geboren rond 1477, volgt onder IX-s.

2 Jan Gerritsz van Voorthuesen ook genaamd van Voirthuesen, geboren rond 1478, wonende te Harderwijk, overleden aldaar in het jaar 1523, ongeveer 45 jaar oud.GAHarderwijk, Collectie Koning, rec. 133, folio 3.

20 juli 1523: "Wordt genoemd Jan van Voirthusen zaliger neef van Berent Kueser".

3 Cornelis Gerridtsz van Voorthusen ook genaamd van Voirthuesen, geboren rond 1480, volgt onder IX-t.

4 waarschijnlijk Brunnes van Voorthusen ook genaamd van Voirthuesen, geboren tussen 1480 en 1490, volgt onder IX-u.

VIII-m N.N., geboren rond 1425, zoon van Bernt Blanckerts (VII-i).

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1 waarschijnlijk Beert van Voorthuijsen, geboren rond 1450, volgt onder IX-v.

VIII-n Johan Goltsmytt van den Schrieck, geboren rond 1590, zoon van Johan van Voorthuijsen, Het leenregister vermeldt: "Johan van den Schrieck genaamd Van Voorthuijsen". (VII-j) en Francina van Ruurlo.

Op 17 februari 1663 draagt zijn zoon Andries het goed bij Schaidwickerbroick over aan Jonker Engelbert (Jelis) van Woldenberg van de Manhorst.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1 Andries Goltsmitt ook genaamd van Schrieck, geboren rond 1630.

IX-a Jan ten Voorthuijs ook genaamd Jan de Jonge van Voorthuijs, geboren rond 1580, wonende te Drempt onder Doesburg, zoon van Jan ten Voorthuijs (VIII-a).RAG, DTB 487.1

Jan en zijn familieleden worden genoemd in de doop- en trouwboeken van Doesburg in het begin van de 17e eeuw, hij is dan gereformeerd. Hij is doopgetuige te Doesburg in September 1626, op 27 Februari 1631 en 8 April 1631

Jan was gehuwd met Wendel, geboren rond 1585.

Wendel is doopgetuige te Doesburg op 28-3-1627 en 3-10-1627.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelis ten Voorthuijs, gedoopt te Doesburg in april 1614 (doopgetuigen waren Mr. Peter Jan Stuerman en Jenneken Govers), wonende te Drempt onder Doesburg.

2 Gerrijt ten Voorthuijs, gedoopt te Doesburg in februari 1617 (doopgetuigen waren Gerrijt Jacobsen, Jan Menckhorst en Geertien van Oepp), wonende te Drempt onder Doesburg.

3 Jan ten Voorthuijs ook genaamd Jan de Jongste, gedoopt te Doesburg in oktober 1625, wonende te Drempt onder Doesburg.

IX-b Hendrickjen ten Voorthuijs ook genaamd Henrixen, geboren rond 1590, dochter van Jan ten Voorthuijs (VIII-a).

Hendrickjen was gehuwd (1) met Tuenis Damen ook genaamd Daemen, geboren rond 1590, overleden tussen 3 augustus 1636 en 25 maart 1638, 46 jaar tot 48 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Wendelijn Damen, geboren in september 1626.

2 Hendersken Damen, gedoopt te Doesburg op 25 november 1627.

3 Jan Damen, gedoopt te Doesburg op 10 oktober 1630 (doopgetuigen waren Jan Daemen, Anneken N. en Warner ter Aal).

4 Otto Damen, gedoopt te Doesburg op 25 juni 1634.

5 Otto Damen, gedoopt te Doesburg op 25 juni 1636.

6 Wendelijn Damen, gedoopt te Doesburg op 3 augustus 1636.

Hendrickjen was gehuwd (2) met Rijck Welingh, gedoopt in het jaar 1600.

Uit dit huwelijk:

7 Wender Welingh, gedoopt te Doesburg op 25 maart 1638 (doopgetuigen waren Dreisgen van Rijswijck, Osewald Wijnen, Everhardt Bra.. en Aeltgen Urlings).

IX-c Mechtelt ten Voorthuijs, geboren rond 1592, overleden voor 1619, hoogstens 27 jaar oud, dochter van Jan ten Voorthuijs (VIII-a).

Mechtelt was gehuwd met Wolter Garns ook genaamd Garners, geboren in het jaar 1600.

Wolter was later gehuwd met zijn schoonzus Willemken ten Voorthuijs, geboren rond 1600, zie IX-d.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Garns, gedoopt te Doesburg in november 1613 (doopgetuigen waren Marten Constabel, ... Lambert en Maylijne Smijters).

IX-d Willemken ten Voorthuijs, geboren rond 1600, dochter van Jan ten Voorthuijs (VIII-a).

Willemken is doopgetuige te Doesburg in November 1620 bij de doop van Harman van Gulich.

Willemken was gehuwd met Wolter Garns ook genaamd Garners, geboren in het jaar 1600.

Wolter was weduwnaar van Mechtelt ten Voorthuijs, geboren rond 1592, zie IX-c.

Uit dit huwelijk:

1 Lijsbeth Garns, gedoopt in augustus 1619 (doopgetuigen waren Henrick Eijckelboom, Willemken Nagelhouts en Mr. Abrahams).

2 Willem Garns, gedoopt in januari 1622.

IX-e Tyman van Volbergen, raad en rentmeester van de Prins van Oranje, geboren in het jaar 1560, wonende te 's-Gravenhage, zoon van Maarten van Volbergen (raad van Prins Willem I (de Zwijger) van Oranje) en Anna van Voorthuijsen (VIII-c).Jaarb. Gen. 1986, pag. 137/139.

Hij was eerst secretaris van de Generaliteits-Rekenkamer en naderhand thesaurier, raad en rentmeester van de Prinsen Maurits en Frederik-Hendrik van Oranje. Als gezant werd hij naar vele hoven afgevaardigd. Waarschijnlijk heeft hij zo zijn vrouw te Londen ontmoet. Zij woonden in de Korte Houtstraat te 's-Gravenhage en zijn vermogen werd getaxeerd op 200.000 gulden.

Tyman is getrouwd in de Grote Kerk te 's-Gravenhage op 23 juli 1602 voor de kerk, op 42-jarige leeftijd met Judith Langley ook genaamd Judick Langele (ongeveer 32 jaar oud), geboren rond 1570, wonende te Londen en te 's-Gravenhage, dochter van Henry Langley (sheriff van de stad Londen).

Judith was de dochter van de sheriff van de stad Londen.

zij hebben nageslacht, in mannelijke lijn is de familie echter begin 19e eeuw uitgestorven.

Uit dit huwelijk:

1 Anna van Volbergen, geboren rond 1603.

Anna was gehuwd met Lubbert van Westreenen, heer van wijckenburgh onder Houten en kanunnik van de Pieterskerk te Utrecht, geboren rond 1600.

IX-f Michiel van Voorthuijsen, geboren rond 1575, zoon van Anthonis van Voorthuijsen (VIII-d).

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

1 Hendrickgen van Voorthuijsen ook genaamd Hendrikje, geboren rond 1602, wonende te Alkmaar, overleden aldaar in oktober 1636, ongeveer 34 jaar oud.

Hendrikje kan ook een zuster van Michiel zijn in plaats van een dochter.

Hendrickgen is getrouwd te Alkmaar op 10 november 1629 (notaris C. Spont te Alkmaar), op ongeveer 27-jarige leeftijd methuw: Ned. Leeuw, 1978.

Adriaan Woutersz Fockaert (43 jaar oud), zoutzieder te Alkmaar, geboren in het jaar 1586.

Adriaan was later gehuwd met Jannitgen Jans van Harseel, geboren rond 1595. Jannitgen was weduwe van Jan Heindricxz van Wassem, afkomstig uit Goch, geboren rond 1595, wonende aldaar, te Haarlem en te Alkmaar, overleden voor 1637, hoogstens 42 jaar oud.

2 Maritje Michielsdr van Voorthuijsen ook genaamd Marie, afkomstig uit Alphen, geboren rond 1610, volgt onder X-a.

3 Lodewijck Michielsz van Voorthuijsen, geboren rond 1611, wonende te Amsterdam.

4 Anthony Michielsz van Voorthuijsen ook genaamd Antonis van Voorthuysen, afkomstig uit Alphen, geboren rond 1615, volgt onder X-b.

IX-g Abraham van Voorthuijsen ook genaamd Abraham Antheunissen van Voorthuisen, havenmeester van Den Helder en Huisduinen, geboren rond 1580, overleden te Amsterdam op 11 december 1633 In de Wapenheraut van 1908 wordt door Jan Betsen in een geschreven familiekroniek vermeld: "11 December 1633 is ons swager Abraham Antheunisse van Voorthuisen des nagts omtrent 10 ure sijn lieve huijsvrouw gevolgt en zijn te zamen in een graf in de Oudekerk (Amsterdam) begraven. De Heere verleene haar eene zalige opstanding"., begraven in de Oude Kerk te Amsterdam, ongeveer 53 jaar oud, zoon van Anthonis van Voorthuijsen (VIII-d).ovl: Wapenheraut 1908/70.

In de genealogie Boelens wordt vermeld dat hij als wapen voerde: "In lazuur een gegolfde rechterschuinbalk van goud". Gegolfd zal wel uitgestulpt moeten zijn.

Abraham was gehuwd met Grietien van Neck, geboren te Texel rond 1600, overleden te Amsterdam op 1 augustus 1633, ongeveer 33 jaar oud, dochter van Barend van Neck (schout op Texel) en Henderica Boelens.

Uit dit huwelijk:

1 Anthonis Abrahams van Voorthuijsen ook genaamd Antonio Abrahams, geboren rond 1620.

"Antonio Abrams wordt vermeld in de Wapenheraut van 1908 als lieve neef."

2 waarschijnlijk Gerard van Voorthuijsen ook genaamd Gerardus de Voorthuysen, predikant te Kwadijk, 1650-1678, geboren rond 1622, overleden te Kwadijk in het jaar 1678, ongeveer 56 jaar oud.F.A. van Lieberg, rep. der predikanten der Ned. Herv. Kerk tot 1816.

Van Lieberg vermeldt in zijn repetorium: "Gerardus Voorthuysen, predikant te Kwadijk, beroepen October 1650, overleden 1678".

IX-h Gertrude Rengers ook genaamd Geertruijd, geboren rond 1585, dochter van N.N. Rengers en N.N. van Voorthuijsen (VIII-e).

Gertrude was gehuwd met Jean de Cr‚qui ook genaamd Johan de Cr‚quy, Kapitein in dienst van de Koning van Portugal en officier Staatse leger 1607-1632, geboren rond 1585, wonende te 's-Gravenhage.

Uit dit huwelijk:

1 Ahasverus de Cr‚qui, geboren te 's-Gravenhage (?) rond 1620, volgt onder X-c.

IX-i Geertruijd Henricksdr van Voorthuisen ook genaamd Christina, geboren rond 1465, dochter van Henrick Johansz van Voorthuisen (VIII-f) en Elsa.R.T. Muschart, Grafzerken in Gelderland, pag. 197.

Gegevens Ned. Leeuw 63/242

Ao 1478 toe Sutphen Vix Jutte van Voorthuisen, Henrick van Voorthuisen en Elsebe sijn wijff sich sterckmaeckende voor Gertruijdt van Voorthuisen vrou van Gerrit Luiksen.

R.T. Muschart vermeldt in Grafzerken in Gelderland: "257. Anna Slindewater (Van Rhemen noemt haar Jutte), dochter van Arndt (zoon van Coenraet en Judith van Vorden) en Margaretha Schimmelpenninck (dochter van Coenraet en Judith van Dolre), huwde in 1543 met Henrick van der Capelle, zoon van Geerlich (zoon van Henrick en Geertruid van Carpen) en Stijne Luyckens (dochter van geert en geertruijd van Voorthuysen)".

Geertruijd was gehuwd met Gerdt Luijckensen van Montfoort, schepen van Zwolle 1483-1489, geboren rond 1450.

Uit dit huwelijk:

1 Gerberich Gerdtsdr Luijckens, geboren rond 1480.

Gerberich is getrouwd in het jaar 1495, op ongeveer 15-jarige leeftijd metNed. Leeuw 1927, pag. 201.

Henrick van Essen ook genaamd de Jonge (ongeveer 25 jaar oud), ridder en burgemeester van Zwolle, geboren rond 1470, overleden voor 18 maart 1518, hoogstens 48 jaar oud, zoon van Johan van Essen (landdrost van Salland, 1448) en Geertruid Kreijnck.

In de Ned. Leeuw 1927 vermeldt Jhr. H.H. Ro‰ll de huwelijksvoorwaarden op Sint Valentijnsdag 1495 te Zutphen.

2 Stijne Geert Luijckensdr van Montfoort ook genaamd Christina, geboren rond 1486, volgt onder X-d.

IX-j Jan Henricksz van Voorthuisen, geboren rond 1470, overleden voor 22 mei 1522, hoogstens 52 jaar oud, zoon van Henrick Johansz van Voorthuisen (VIII-f) en Elsa.Gelre 1917, uitheemsche leenen, Gulick, pag.137.

Het leenactenboek vermeldt:"Een leengoet geheiten die Somskamp, gelegen in den kerspel van Beeck, mit torve, twijge enz. Cuene van den Grotenhuijss, huijsfrou Henricks van Doenen, mit haren gecoren momber Wilhem van Bemmel, na wiens dode sij set Johan van Voorthusen om de eed te vernijen, anno 1514. Eadem na dode Johans van Vorthusen set tot hulder Derck Boegel, 22 Maii 1522.

Het kan ook een andere Jan of Johan van Vo. betreffen.

Jan is getrouwd in het jaar 1508, op ongeveer 38-jarige leeftijd met Biele Stuermans ook genaamd Beelken (ongeveer 28 jaar oud), geboren rond 1480, dochter van Willem Stuirmans en Antonia.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Jansz van Voorthuisen, geboren rond 1509.

2 Mechtelt Jansdr van Voorthuisen, geboren rond 1510.

3 Henrick Jansz van Voorthuisen, geboren rond 1512, volgt onder X-e.

4 Willem Jansz van Voorthuisen, geboren rond 1513.

5 Tonnisken Jansdr van Voorthuisen ook genaamd Anthonia en Anthonis, geboren in het jaar 1515.

Tonnisken is getrouwd te Zutphen op 15 juli 1545, op 30-jarige leeftijd metGAZutphen, morgengeldreg.

Willem IJseren (ongeveer 35 jaar oud), geboren rond 1510.

Volgens het morgengeldregister van Zutphen: "Donredagh na Margarete virga (16 juli) 1545, Willem Ysseren. Joffer Anthonis van Voorthusen 300 oudenschilden van oir beider goed."

 

IX-k Gerrit Henricksz van Voorthuisen ook genaamd Geert, geboren rond 1471, zoon van Henrick Johansz van Voorthuisen (VIII-f) en Elsa.

Ao 1494 toe Sutphen ten overstaen van Henrick Barck, Thomas van Voorthuisen, Arent Luickens en Bernt van Hijrde sijn gesceiden Geert van Voorthuisen ende Geert Lucksens vrouw ( Gertruijdt van Voorthuisen ).

Gerrit was gehuwd met IJele Weidemans, geboren rond 1490.

Uit dit huwelijk:

1 Gerrit Gerritsz van Voorthuisen, geboren in het jaar 1520.

Gerrit was gehuwd met Geertruijd ter Hovick, geboren rond 1525.

2 Mechteld Gerritsdr van Voorthuisen, geboren rond 1525.

Mechteld was gehuwd met Lambert Vatelande, geboren rond 1520.

IX-l Henrick Henricksz van Voorthuisen, geboren rond 1472, overleden op 9 april 1552, ongeveer 80 jaar oud, zoon van Henrick Johansz van Voorthuisen (VIII-f) en Elsa.Rietstap, 1873, pag. 381.RAG, Arch. Commanderij van Sint Jan te Arnhem, J. Loeff, regest nr. 476.

Rietstap vermeldt zijn wapen aldus: "een ingeschulpte schuinbalk; ht. een uitkomen de bok ?, tusschen twee buffelhoorns".

20 Mei 1513, opten Vridach nae Pinxteren, Gerlich van der Capellen ende henrick van Vorthuyszen, schepenen te Zutphen, oorkonden, dat Alit van Averhaigen als erfgename van Fie Hummelinck verkocht heeft aan Johan van Munster en diens vrouw Geesken de rente van 6 molder rogge 's jaars, nader omschreven in een brief, waardoor deze is gestoken, betreft het goed Edynckweert onder Brummen. (met zegel van oorkonders).

Henrick is getrouwd in het jaar 1512, op ongeveer 40-jarige leeftijd met Geertruijd Andriesdr van Holthuijsen ook genaamd Gaartruijdt (ongeveer 19 jaar oud), geboren rond 1493, dochter van Andries van Holthuijsen en Belia van Buurlo.

Uit dit huwelijk:

1 Geertruijd Henricksdr van Voorthuisen ook genaamd van Voorthuysen, geboren in het jaar 1512, volgt onder X-f.

2 Jan Henricksz van Voorthuisen, geboren rond 1513, volgt onder X-g.

3 waarschijnlijk Alphart van Voorthues ook genaamd van Thill en Voirthues en Vanvoirthues, Dat Alphart een zoon van Henrick was, is absoluut nog niet zeker. , geboren rond 1514.AvV 2000.

Er is een brief bewaard in het archief van kasteel Cannenburgh te Vaassen, waarin het volgende vermeld staat: "29 August. 1551, Engebert Holsten alias Overhoff doet aan Martin van Rossem, Heer van Puderoien, pandheer en maarschalk mededelingen omtrent een geschil met Mr. Alphart van Thill en Voirthues (of zijn dit Alphart van Thill en Jan van Voorthuijsen schepenen te Zutphen ?) over het recht van lossing omtrent de waarde van oude Philips borgonschen witte stuivers en olden Vlaems omtrent de uitspraak in een geschil tussen Johan Drosten en Evert van Lintelo en omtrent de instructie in de "Hovelix zaak".

4 Elisabeth Henricks van Voorthuisen, geboren rond 1515.

Volgens Van Rhemen.

IX-m Stijne Gerrits van Voorthusen ook genaamd Styne, Christina en van Voirthusen, geboren rond 1483, dochter van Gerrit Johansz van Voorthuisen (VIII-h) en Beele Gruenwalt.GAZutphen, Oud-ar., regesten nr. 1722.

 

1517 November 1. Johannes Angelus Arcimboldus, doctor in de beide rechten, proost van Arcisate, prothonotarius ende referendarius van Paus Leo X, nuntius en commissarius vanwege den bouw der Pieterskerk in verscheidene provincies, steden en diocessen, geeft aan Eva Stuvenbarges, Gertrudis Averkampt, Heesa Mennynges, Margareta de Ruerlo, Stijne Huerlinges, Agneza van der Elst, Agnes Kreynges, Margareta Iserens, Hilla van Tyll, Wysa van Holthuesen, Agneze then Walle ende Styne van Voirthusen, zusters in het nieuwe Hospitaal, verscheidene rechten o.a. het recht, om een eigen biechtvader en een draagbaar altaar te hebben. Datum Daventrie anno domini millsimo quingentesimo decimoseptimo die vero prima mensis Novembris pontificatus prefati sanctissimi domini nostri anno quinto.

Stijne was gehuwd met Arent van Vorden ook genaamd van Fuurden, geboren rond 1470.

Wapen: een geschakeerd kruis.

Dat Stijne met Van Vorden getrouwt was, is mogelijk maar niet zeker. Dit huwelijk kan ook met een ander Van Voorthuisenmeisje zijn, b.v. een dochter van Henrick *1447 x Elsa.

Uit dit huwelijk:

1 Henrick van Voerden ook genaamd van Foerden en van Vorden, geboren rond 1505, overleden in het jaar 1541, ongeveer 36 jaar oud.R.T. Muschart, Grafzerken in Gelderland, pag. 184.

Zijn grafzerk in de St. Walburgkerk te Zutphen vermeldt R.T. Muschart: "Van Spaen (f.262v) geeft als hoekwapens rechtsboven Vorden (een geschakeerd kruis), en beneden: een keper op een gedeeld veld, waarvan de rechter helft beladen met 3 schuinbalken, en de linkerhelft beladen is met 2 steren boven elkaar, linksboven: Voorthuysen en beneden een ankerkruis.

IX-n Johan Gerritsz van Voorthuisen, schepen en burgemeester van Zutphen, geboren te Zutphen in het jaar 1488, wonende aldaar, overleden aldaar rond 1575, ongeveer 87 jaar oud, zoon van Gerrit Johansz van Voorthuisen (VIII-h) en Beele Gruenwalt.Rietstap, 1873, 381.Alg. Ned. Familieblad, 1902, pag. 92.Gelre, 1953 en 1971.GAZutpen, burgerboek nr. 138.Geld.Gesch., boek XI, hoofdstuk 33, blz.428Geld.Geschiedenissen, boek XII, blz.465.Gelre 1919, pag. 186.Gelre 1962/64, pag. 190-191.Leenreg. Sloet, 206.GAZutphen, Oud-arch. regesten nr. 2139.GAZutph. Oud-arch. regesten nr. 1945.GAZ. Oud-arch. regesten nr. 1949.Gelre, 1965/1967, pag. 194.Alg. Familieblad, 1892, pag. 186.Gelre 1922, pag. 34.

Rietstap omschrijft zijn wapen aldus: "een ingeschulpte schuinbalk, ht. een uitkomende adelaar, tusschen twee buffelhoorns."

Het Alg. Ned. Familieblad vermeldt: "Johan van Voorthuysen beleent met Honenking 1509. Schepen in Zutpen. Hij en zijne tweede vrouw Heyle Conincks maken magenscheid met zijn voordochter Sibilla 1569. Ux 1a Walburg van Iseren (dochter van Aelt en Geertruijd van Keppel), zij ongetrouwd beleend met Onserinch 1513. 2a Heyle Cononcks.

Johan wordt in de mededelingen van "Gelre" genoemd in de jaargangen 1953 en 1971. In 1953 vermeldt M.M. Doornink-Hoogenraad hem als "de energieke burgermeester Jan van Voorthuisen". Hij legt de eerste steen voor de nieuwe muur aan de oostzijde van Zutpen in 1537. In jaargang 1971, pagina 39-83, schrijft Drs. C.O.A. Baron Schimmelpenninck van der Oije over de opstand der gemeenslieden in de jaren 1538-1541 en de memorie die Johan van Voorthuisen hierover schreef. Johan was trouwens verwant aan de Schimmelpennincks, zijn zuster Jutte was, in 2e echt, gehuwd met Andries Andriesz Schimmelpenninck.

Het burgerboek van Zutpen vermeldt: "138. Johan Gerritsz van Vorthusen".

Johan (Jan) Gerritszoon van Voorthuisen, burgemeester en schepen van Zutphen.

Hij voerde het wapen in rood met de uitgestulpte gouden rechterschuinbalk, het zelfde waarmede zijn overgrootvader Henrick van Voorthuisen ook reeds zegelde.

Jan tekent, in 1537, namens Zutphen een brief aan de Hertog waarin de steden Nijmegen, Zutveen, Ruermond en Venloe bezwaar maken tegen de vermindering van hun vrijheden

en in 1543, als "burghemeester" namens de stad Zutphen het Verdrag van Venlo tussen Karel V en de ridderschap en steden van Gelre.

AO 1539 Dinsdages nae Maria assumptiones dach voor Gert Schimmelpenninck ende Thomas van Buirloo Gerritssoon heeft Jan van Voorthuisen Burgmr en Walburg s.vrou laeten vidimeren ende te boecke brengen naer maechgescheit soo sij tusschen haer kinderen opgerichtet hebben 1539. daerin Gerrit d¢ldste soon met sijn believen) de huisinge op de Nijestadt te Sutphen met den aelingen Emer henden een Zutphs. Leen der Heerl. van Putten met 4 aecker landts end een andeel in een acker St. Tonnis stucke genoemt, in den Emer enck voor sijn Leenvordel vooruijt: Daertoe Leengoet Enserinck to Vorden: Item to Vijrackeren met die manschappen: Noch een henden Gross ende small: Jan sal hebben Honekinck e Bele die 2 goeder to Gorsel 't Eschede genoemt Ontijdinck en Robijns goet,Stijne....enz...

Op 14 December 1557 is hij samen met burgemeester Derick ten Walle vermeld als zij een inventarisering doen van de winkelvoorraad van enen Derck van Deelen.

Op 14 December 1557 maakt hij met collega burgemeester Derick ten Walle een acte op waarin de bezittingen en schulden van Willem de Ridder vicarus te Harfsen.

Op 22 augustus 1538 is Johan hulder voor zijn vrouw Walburch, na doode van Thomas Berner, als zij beleend wordt met "Den teende uyt den gude to Huevenynck, gelegen in den kerspel van Vorden in den buyrschap van Mussele, mit den smalen teende uyt den gude to Luitteken Graffele, ende uyt den gude to Geebekynck, ende uyt den gude to Hoveninch, ind 16 malder stedicheit, halff rog ende halff koirn,ind uyt den gude Gebekinck 4 malder roggen ende koirns. Ind uyt Luttike Graffelle 4 malder roggen ende 4 malder koirns,tot enen Zutphenschen leen, to 1 pond

1546 Juni 30, Johan van Voirthusen ende Gerit Raesinck, schepenen van Zutphen, oorkonden, dat Ottho ter Poirten aan Heer Hendrickshuis de jaarlijkse rente van 3 heerenpond heeft opgedragen, gelijk die beschreven is in den breif, waardoor deze is gestoken.

Gegeven int jaer ons Heeren dusent viffhondert seesz ind viertich opten Dinxdach nae scheidonge der apostellen.

Oorspr. (H nr. 76). De zegels der beide oorkonders zijn verloren gegaan. N.B. De brief is verloren gegaan. De lossing was in 1548.

1534 December 31, Johan van Vorthusen ende Thomas van Buerllo, schepenen van Zutphen, oorkonden, dat Henrica van Brunckhorst aan de stad Zutphen de rente van 25 guldens heeft verkocht, gelijk deze beschreven is in den brief, waardoor deze gestoken is. Gegeven int jair ons Heeren duysent viffhondert vier ind dertich opten Donredach nyenjairsavent. Zegel van Johan is verloren gegaan. N.B. Deze brief is gestoken door den brief dd. 1440 Augustus 28.Regest nr. 667.

1535 Mei 3, Johan van Voirthuysen, burgemeester, Mr. Alphert van Tyl ende Beernt Kuyser, arbiters van wege het convent van Heer Hendrikshuis en Gherrijt Schymmelpenninck, Luloff Achtevelt ende Reyndt van Keppel vanwege Andries van der Hoeve leggen tusschen deze partijen bestaanden twist over een stukje land op de Veluwe in de "Roloffmaet" bij in dien zin, dat het convent dit stukje van Op Zondag 18 November 1537 des morgens om 8 uur voert hij samen met o.a. Otto Keije onderhandelingen met maarschalk Maarten van Rossum aan de slagboom van de Nieuwstadspoort te Zutphen.

1540 (99 i) Johan van Voirthusen onse L. Borgemeyster vercoopt Andries Schi(mmel)penninck onse L. Burgr Joffer Jutte sijn vr. enz.

"1524. up avent Sacramenti. Voer scepen Henrick Kaelsack en de Johan van Vorthusen truyde Beltz met oren momber .... wyttich oers verstantz end mechtych oeren lyeden en de heft aver die gruyppengaen en dat hael upgeschort ende allet nae den rechten gedaen alz. sych dat gehort nae statrechten van Zutphen, etc...

Johan is getrouwd in het jaar 1518, getrouwd in het jaar 1523 voor de kerk, op 30-jarige leeftijd (1) met Walburch IJseren (ongeveer 28 jaar oud), leenvrouwe van Enserinck bij Vorden, geboren rond 1490, overleden voor 1551, hoogstens 61 jaar oud, dochter van Aelt IJseren (leenman van Enserinck te Vorden) en Geertruijd van Kerpen.

Walburch was door bastaardij aan het hertogelijke huis verwant.

Uit dit huwelijk:

1 Gerrit Jansz van Voorthuisen ook genaamd Garrit, afkomstig uit Zutphen, geboren rond 1519, wonende aldaar en te Lbeck, overleden te Lbeck (?).

Gerrit is woonachtig in Lbeck, hij vertegenwoordigt daar Zutphen bij het hoofdkwartier van het Hanzeverbond.

2 Johan Johansz van Voorthuisen ook genaamd Jan van Voorthuysen en Johannes Voerthusius, geboren rond 1520, volgt onder X-h.

3 Beele Johans van Voorthuisen ook genaamd Belia en Sibilla, geboren rond 1527, volgt onder X-i.

4 Stijne Johans van Voorthuisen ook genaamd Stiene en Christina, geboren rond 1535.

Stijne is eerst religieuse. Van Rhemen vermeldt over haar: "irst in H. Hendrikshuis daerna H.M. Tegens wille des vaders, die her 1569 in testament heeft gelagt 800 Daalder (huidige waarde circa Euro 35.000). Zij is na haar uittreding gehuwd met Lambrecht van Brachten, gereformeerd predikant". Het Heer Hendrikshuis ook Wulfshuis was vernoemd naar de eerste overste Hendrik van Heusden.

Stijne was gehuwd met Lambrecht van Brachten ook genaamd Lambertus Bracht, geboren rond 1535, overleden te Barendrecht op 3 juni 1581, ongeveer 46 jaar oud.Alg. Ned. Familieblad, 1901.F.A. van Lieburg, repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816, deel I, pagina 33, ISBN 90-803378-1-1.

Van Rhemen noemt hem "Lambrecht van Brachten". F.A. van Lieburg vermeldt in het repertorium van Ned. hervormde predikanten tot 1816: "Bracht, Lambertus, predikant te Asperen, ca. 1575, Barendrecht, 1579, overleden 3 Juni 1581."

Van Lieburg vermeldt ook nog: "Hermannus van Bracht, gedoopt te Dordrecht op 14 December 1691, predikant te Brandwijk 18 Juli 1717, Hardinxveld en Giessendam 5 Juli 1723 daaarna te Londen, Engeland, Nederlandse gemeente November 1728 aldaar overleden zomer 1735". Is hij misschien een nazaat van Lambertus en Stijne ?

De familienaam Van Bracht of Van Brachten is waarschijnlijk afgeleid van de plaats Bracht gelegen ten zuidoosten van Venlo in het vroegere Overkwartier van het hertogdom Gelre. Er ligt echter ook nog een Bracht in de huidige Belgische provincie Luik ten zuiden van Sint-Vith, ook Maasbracht in het huidige Belgisch-Limburg komt nog in aanmerking.

Johan had een relatie (2) met Heijle Jansdr Koeninck ook genaamd Helwich en Coeninck, geboren rond 1515, overleden op 12 september 1575, ongeveer 60 jaar oud, dochter van Jan Koeninck.

Uit deze relatie:

5 Walburgis Jansdr van Voorthuisen, geboren rond 1545, volgt onder X-j.

6 Geertruid Jansdr van Voorthuisen ook genaamd Gertrud, geboren rond 1546, volgt onder X-k.

IX-o Jutte Gerrits van Voorthuisen ook genaamd Jutta, geboren rond 1490, overleden te Zutphen op 26 mei 1546, ongeveer 56 jaar oud, dochter van Gerrit Johansz van Voorthuisen (VIII-h) en Beele Gruenwalt.R.T. Muchart, Grafzerken in Gelderland, pag.137.

Navorscher, Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins, jaargang 1917, :"

Sint Walburg Kerk, in't jaer ons Heeren MVcLIII de XV Aprili sterf die erber Andris Scimelpenick, in't jaer XVc en XLVI de XXVI Mey starf Joffer Jutte van Vorthuiss si h'frou. Requiescant in pace."

R.T. Muschart beschrijft hhar graf in de Sint Walburgkerkte Zutphen. Ik laat zijn tekst integraal volgen: "107. Zerk no. 19 van groot breed formaat met breeden rand, waarop een randschrift in Gothische karakters en in de 4 hoeken een vierpas, waarbinnen een manswapenschild. Binnen den rand geheel gebeeldhouwd, vertoonende 2 dunne lange kolommen, die een half ronden boog dragen, en binnendeze kolommen een volledig manswapen met helm, helmteken en helmkleeden, die den boven- en den benedenrand raken. Het randschrift luidt als volgt: '' Int. jaer. ons. heren. 1500. en. 53. de. 12. Aprili sterf. die. erber. Andris. Scimelpenick. reqesciant in. pace. Int. jaer. 1500. en. 46. di. 26. i. Mei. starf. joffer. Jutte va Vorthusz. si. hsfrov"". Het wapen met helmteeken en de 4 hoekwapens zijn volledig uitgehakt. naschrift: Van Spaen (f.271v) geeft als hoofdwapen de combinatie Schimmelpenninck-Van Voorthuysen, en als hoekwapens, Schimmelpenninck, Van Spaen, Voorthuysen en Ringenberg. Andries is de posthume zoon van Andries en Catharina van Spaen, hij huwde in 1525 Jutte van Voorthuysen, dr. van Gerrit en Bele van Ringelenberg (Van Rhemen jr., Genealogie Schimmelpenninck.

Jutte is getrouwd in het jaar 1514, op ongeveer 24-jarige leeftijd (1) met Gelmer Gelmersz (van den Walle) (ongeveer 29 jaar oud), geboren rond 1485, overleden voor 1525, hoogstens 40 jaar oud, zoon van Gelmer Gelmersz en Stijne Rijckelants.

Jutte is getrouwd in het jaar 1525, op ongeveer 35-jarige leeftijd (2) met Andries Andriesz Schimmelpenninck (ongeveer 35 jaar oud), geboren rond 1490, overleden te Zutphen op 15 april 1553, ongeveer 63 jaar oud, zoon van Andries Schimmelpenninck en Catharina van Spaen.

Uit dit huwelijk:

1 Beele Schimmelpenninck, geboren te Zutphen rond 1526, volgt onder X-l.

2 Lumme Schimmelpenninck, geboren te Zutphen rond 1530, volgt onder X-m.

IX-p Johan Sweersz van Voorthuisen ook genaamd van Voirthusen, geboren rond 1480, zoon van Sweder Johansz van Voorthuisen (VIII-i) en Aleid Hermensdr Hofsteden.GADeventer, renunt.boek, index 181.GADeventer, 186/527.

Hij woont in 1512 en 1517 in de Menstraat te Deventer.

Johan wordt als getuige genoemd te Deventer in het renuntiatienboek op 14 September 1529.

Johan was gehuwd (1) met Walburch Gerritsdr Kuiser, geboren rond 1495, dochter van Gerrit Kuiser, Sommige noemen hem "Huiser". en Justa van Kerpen.

Uit dit huwelijk:

1 Sweer Johansz van Voorthuisen, geboren rond 1519.

Volgens Van Rhemen voor Boekholt doodgeslagen.

2 Walburg Johans van Voorthuisen, geboren rond 1521.

Volgens Van Rhemen zuster in 't Spitaal.

3 Anna Johans van Voorthuisen ook genaamd van Voirthusen, geboren rond 1522, wonende te Deventer, overleden voor 6 augustus 1557, hoogstens 35 jaar oud.GADeventer, 232/520.

Zij wordt genoemd in een gerechtelijke attestatie te Deventer op 11 October 1557.

4 waarschijnlijk Abraham van Voorthuijsen ook genaamd van Voirthuijsen, geboren rond 1523.GADeventer, 232/520.

Hij wordt genoemd op 4 November 1558 te Deventer als getuige in de gerechtelijke attestaties.

5 Gertruijt van Voorthuisen ook genaamd Truijcken van Voirthusen, van Vorthuijsen en Truken van Voerthuijsen, geboren rond 1524, wonende te Deventer, overleden tussen 8 december 1580 en 18 maart 1587, 56 jaar tot 63 jaar oud.GAD,243/363.

Zij wordt genoemd 6 Augustus 1557 te Deventer in het renuntiatienboek in een testament.

Zij wordt genoemd in regest 1543 op 18 Maart 1587 te Deventer. "Wijlen Truken van Voerthusen, schepenen en raden hebben aangenomen, dat de overblijvende goederen van wijlen Truken van Voerthusen, die zij krachtens haar testament heeft gegeven om door de diakenen aan de armsten der gemeente te worden uitgedeeld, naar de toestand van deze tijd en aangezien de kennelijke armoede aan de arme wezen zullen worden toegewezen en de provisoren bevolen er voor te zorgen, dat zij hetgeen daarvan te krijgen is, ontvangen."

6 Mechtelt van Voorthuisen, geboren rond 1526, wonende te Deventer.GAD, 188/589 en 189/217.

Zij wordt genoemd op 6 Augustus 1557, 28 Juli 1564 en 8 December 1580 in het renuntiatienboek te Deventer.

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

7 Johan Johansz Sweersz van Voorthuisen ook genaamd van Vorsthuesen, geboren rond 1520, volgt onder X-n.

8 Aeltken Johansdr van Voorthuisen ook genaamd Aeltien, geboren te Zutphen rond 1527.

Aeltken was gehuwd met N.N. van Keppel, geboren rond 1525.

IX-q Johan Zwerszoon van Voorthuijssz ook genaamd van Voirthuijssz, geboren rond 1485, zoon van Sweder Henricksz van Voorthuisen (VIII-j) en Elberich.GAZutphen, oud-ar. 1098-1099-1100.

 

De afrekeningen als overrentmeester door Johan over 1528-1529, 1529-30 en van de penningen gebeurd in 1529, afgehoord in 1543 en 1553 na overlegging van Johan van Vorthuesen Jans Zwersz., zoon van de rentmeester.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1 Johan Jans Zwersz van Voorthuesen ook genaamd van Vorthuesen, geboren rond 1515.

IX-r Vader, geboren rond 1495, zoon van Henrick Blankerts (VIII-k) en Gonda ?.

Eigenaar van Blanckertsguet onder Voirthusen.

Tussen hem en Henrick missen wij minstens 2 generaties.

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

1 Broeder, geboren rond 1530, volgt onder X-o.

2 Zus, geboren rond 1535, volgt onder X-p.

IX-s Wilhem Gerritsz van Voorthuijsen, geboren rond 1477, wonende te Harderwijk, zoon van Gherit Evertssoen van Voorthuesen (VIII-l) en Doghter Andrees Frusselman.

Wilhelm had minstens 2 zoons en 1 dochter.

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

1 Elsgen Wilhems van Voorthuijsen ook genaamd van Voerthuysen, geboren rond 1510, wonende te Harderwijk.Harderwijk, Collectie Koning, Rec. 134, folio 226.

In het recognitieboek van Harderwijk staat: "28 september 1544, Elsgen Wilhems van Voerthuijsen belending voor de broederen".

IX-t Cornelis Gerridtsz van Voorthusen ook genaamd van Voirthuesen, geboren rond 1480, wonende te Harderwijk, zoon van Gherit Evertssoen van Voorthuesen (VIII-l) en Doghter Andrees Frusselman.Gelderssche Geschiedenissen door Arend van Slichtenhorst,boek II, blz.318.Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen door J.Buisman, uitg. Van Wijnen, Franeker, 1995.GAHarderwijk, collectie Koning, rec.132, folio 18.Rec. 132, folio 210vso.

Cornelis is getuige geweest van de grote stadsbrand, die Harderwijk in 1503 getroffen heeft. Arend van Slichtenhorst beschrijft deze in de Geldersche Geschiedenissen aldus: "Doen ter tyd heeft de Stad van Harderwijk beslaende t'eyndens de Velouw den wterstenboord van de de Zuyder-zee, een deerlijk ongeval getroffen. Alzoo een schielyke brand, waer van niemant den oorsprongh en wist, op den helderen middagh dese plaets, die onder de mindere Steden van Gelderland de minste niet en is, binnen drie uyren tijds in't geheel heeft omgekeert en zoo vernielt, dat daer over de drie ofte vier huysen niet overigh en bleeven; onaengesien de zelve meest van gebacken tichelsteen waren op-gemetzeld, ende doorgaens met pannen bedeckt. Die sich inde gewelfzelen der kelders hadden geberght, wierden schier alle onder den slagh van de kraekende huysen verplet. Andere, naementlycken de kinderen met den onnooselen hoop waren naer de kerck geloopen; hoewel sy onder wegen ten deel onder den inval der mueren dood bleeven, ofte door de vliegende vonken ende damp verstickten. De snelligheyd van den brand gaf den burgeren geen ledighen tyd om het vuyr te lessen. De Stad is naderhand fraeyer herbouwd, zonder daer nu stroye ofte rietdaeken, houte gevels, ofte mueren van leem binnen den vesten te vinden.

Een Amerfoortse kroniek vermeldt: "Alle de stadt bijnae, met al datter inwas, worde verbrand, behalve XXV huijsen omtrent, die alleen bleven staen in soo grooten stadt, die soo veel straeten en huijsen hadde. Oock verbranden alle kercken, capellen, goodtshuijsen ende clocken, soo dat in de geheele stadt niet een goodtshuijs en bleef. Dat vuijr was nijet natuijrlick, maer helsch, onversadelick of onleslick. Ja worde ijder gedwongen van grote eyschelicheyd des onsparigen brandts alle dinghen te laten ende wt d'poorten te loopen".

mei 1512: "Henrick Jacobsz en Jan Andreesz (Frusselman) borgen voor Cornelis van Voirthusen voor het versterf van Liesbet Jan Janszs wijf".

24 september 1513, "Cornelis van Voirthusen loofde dat hij op de steede bij Jan Groll daer de loeye op staet een huis zetten zal in harden dake buiten Jans kosten".

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

1 Gerridt Corneliss van Voorthuijsen, geboren rond 1505, volgt onder X-q.

2 Anna Cornelisdr van Voorthuijsen, geboren te Harderwijk rond 1530, wonende aldaar, overleden voor 1581, hoogstens 51 jaar oud.GAHarderwijk, rec.boek, 137, folio 325.

27 november 1571: "Jan van Bronnell (of van Honnell) geeft aan Anna Cornelis van Voorthuijsensdochter voor verdiend loon 50 dalers en het vruchtgebruik van een huis".

3 Henrick Cornelisz van Voorthuijsen, geboren rond 1531, volgt onder X-r.

IX-u Brunnes van Voorthusen ook genaamd van Voirthuesen, geboren tussen 1480 en 1490, waarschijnlijk zoon van Gherit Evertssoen van Voorthuesen (VIII-l) en Doghter Andrees Frusselman.

Waar Brunnes geplaatst moet worden in de genealogie is nog onduidelijk. Rond 1650 woont er een Breunis van Voorthuijsen te Amersfoort, wellicht een (achter)kleinzoon.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1 Johan Brunnesen van Voorthusen ook genaamd van Voirthuesen, geboren rond 1530, wonende te Harderwijk.GAHarderwijk, burgerboek.

Het burgerboek van Harderwijk vermeldt: "Johan Brunnessen van Voirthuisen factus op(p)idanus anno ut supra (20 Martij), 1562".

IX-v Beert van Voorthuijsen, geboren rond 1450, waarschijnlijk zoon van N.N. (VIII-m).

Waarschijnlijk is Beert een kleinzoon van Bernt Blankerts (van Voorthuijsen).

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

1 waarschijnlijk Lubbert van Voorthuijsen, geboren rond 1475, volgt onder X-s.

2 waarschijnlijk Gerijt to Voorthusen ook genaamd to Voirthusen, kok van hertog Karel van Gelre, geboren rond 1480, wonende te Arnhem.Gelre, oorkonden, cd-rom ook Gedenkwaardigheden van Gelderland, Mr. Is. An. Nijhoff, pag. 837.

Een acte (testament) van Hertog Karel van Egmond van Gelre verklaart: "In den jair onss Heeren dusent vijffhondert wijffindttwijntich dess saterdaichs na Valentini,... Item Gerijt to Voirthusen mijnen cock ind trouw dienair geve ick ganss ind geheel vrij toe sijn van allen". Kok moeten wij hier waarschijnlijk zien als hoofd van de keuken.

Gerijt kan voorlopig nergens in de genealogie geplaatst worden.

3 Evert Beertsz van Voorthuijsen, geboren tussen 1480 en 1500, volgt onder X-t.

4 Jan Beertsz van Voorthuijsen, geboren rond 1485.

Een deel van het goed Wikselaar onder Voorthuizen, genaamd het "Heetveld" wordt door Jan bezwaard voor 900 guldens.

X-a Maritje Michielsdr van Voorthuijsen ook genaamd Marie, afkomstig uit Alphen, geboren rond 1610, overleden te den Helder voor 2 januari 1689, hoogstens 79 jaar oud, dochter van Michiel van Voorthuijsen (IX-f).Ned.Leeuw, 1992/64.

Maritje is getrouwd te Huisduinen op 22 april 1635 voor de kerk, op ongeveer 25-jarige leeftijd met Jan Laurensz Janbroer (ongeveer 25 jaar oud), bakenmaker van het Nieuwendiep 1666-1691, geboren te Weesp rond 1610, overleden te den Helder in januari 1691, ongeveer 81 jaar oud, zoon van Laurens Janbroer.

Uit dit huwelijk:

1 Louris Jansz Janbroer, bakenmeester, geboren rond 1640, overleden op 28 juli 1712, ongeveer 72 jaar oud.

2 Maartje Jans Janbroer, geboren rond 1642, overleden op 22 november 1728, ongeveer 86 jaar oud.

3 Willemtje Jans Janbroer, geboren rond 1645, overleden op 1 maart 1708, ongeveer 63 jaar oud.

X-b Anthony Michielsz van Voorthuijsen ook genaamd Antonis van Voorthuysen, bierstecker, schout, dijkgraaf en baljuw van Huisduinen 1659-1685, afkomstig uit Alphen, geboren rond 1615, overleden te Huijsduinen op 17 mei 1685, ongeveer 70 jaar oud, zoon van Michiel van Voorthuijsen (IX-f).Jaarb. Cenr.bur. gen., 1977, pag 34.

Hij wordt als baljuw in 1686 opgevolgd door Adriaen van Coppenol.

Anthony voert het zelfde wapen als Johan Gerrits van Voorthuisen de burgemeester van Zutphen. (Rood met uitgestulpte gouden rechter dwarsbalk).

In het jaarboek van het centr.bur.gen 1977 staat de balk foutief als gegolfd vermeld.

Anthony is getrouwd te Huijsduinen op 4 november 1645 voor de kerk, op ongeveer 30-jarige leeftijd (1) met Helena Joppen ook genaamd Luutje Jobs Kouwenburgh (ongeveer 30 jaar oud), afkomstig uit Rotterdam, geboren rond 1615, overleden voor 19 september 1679, hoogstens 64 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Grietien Theunis van Voorthuijsen, gedoopt te Huijsduinen op 20 januari 1647, overleden voor 1655, hoogstens 8 jaar oud.

2 Machteld van Voorthuijsen, gedoopt te Huijsduinen op 2 juni 1650, overleden op 16 september 1681, begraven de Koog op Texel, 31 jaar oud.

Machteld was gehuwd met Hendrick Dircks, geboren rond 1630, overleden op 19 januari 1681, begraven de Koog op Texel, ongeveer 51 jaar oud.geg. Gens nostra, 1951/149

3 Margaretha van Voorthuijsen ook genaamd Alijd (?) en Grietien, gedoopt te Huijsduinen op 18 april 1655, overleden voor 1685, hoogstens 30 jaar oud.

Margaretha is getrouwd te Huijsduinen op 27 juni 1676 voor de kerk, op 21-jarige leeftijd met Pieter Hendriksz Knijff (ongeveer 47 jaar oud), geboren rond 1629, zoon van Hendrik Knijff en Johanna van den Broeck.

Pieter is later getrouwd te Amsterdam op 6 oktober 1685, op ongeveer 56-jarige leeftijd met Margrieta van Someren (29 jaar oud), geboren te den Helder in het jaar 1656. Margrieta is later ondertrouwd te Amsterdam op 6 oktober 1685 voor de kerk, op 29-jarige leeftijd met N.N..

4 Cornelia van Voorthuijsen ook genaamd Neeltje, geboren rond 1655, volgt onder XI-a.

5 Michiel Anthonissen van Voorthuijsen, gedoopt te Huijsduinen op 9 februari 1659, overleden voor 1685, hoogstens 26 jaar oud.

Anthony is daarnaast ondertrouwd te Amsterdam op 1 september 1679 voor de kerk, op ongeveer 64-jarige leeftijd (2) met Anna Maria van Nijhoff (41 jaar oud), geboren op 22 maart 1638, gedoopt te Amsterdam op 16 september 1638, overleden te Huijsduinen, dochter van Willem Hugoos van Nijhoff (Capiteijn ter Zee) en Isabella Margaretha van der Heijden.

Zie voor haar voorgeslachten: Jaarboek Centr.bur. genealogie, 1977, pag. 29-37.

Anthony was gehuwd (3) met Maghdaleen Cornelis, geboren rond 1635, overleden na 4 februari 1694, minstens 59 jaar oud.

X-c Ahasverus de Cr‚qui, officier in de Nederlanden en Noorwegen, geboren te 's-Gravenhage (?) rond 1620, overleden te Stavanger, Noorwegen op 25 februari 1678, ongeveer 58 jaar oud, zoon van Jean de Cr‚qui (Kapitein in dienst van de Koning van Portugal en officier Staatse leger 1607-1632) en Gertrude Rengers (IX-h).

Ahasverus was gehuwd met Judith Sweers, geboren rond 1633, overleden rond 1673, ongeveer 40 jaar oud, dochter van Johan Sweers en Aleda de Vinck.

Uit dit huwelijk:

1 Jeanne de Cr‚qui ook genaamd Johanna, geboren rond 1655.

X-d Stijne Geert Luijckensdr van Montfoort ook genaamd Christina, geboren rond 1486, dochter van Gerdt Luijckensen van Montfoort (schepen van Zwolle 1483-1489) en Geertruijd Henricksdr van Voorthuisen (IX-i).

Stijne is getrouwd in het jaar 1502 "1502. op manedach na Jubilate (18 April) vor Arnt Slindewater end Gerrit van Vorthusen gaff Gerlich van der Capellen Henrixs Joffer Styne Luykens 200 alde schilden ten mergengave van oir twyer guet.", op ongeveer 16-jarige leeftijd methuw: , Ned.Leeuw 1918, zpag.186.

Gerlach Henrixs van der Capelle (ongeveer 32 jaar oud), geboren rond 1470, zoon van Hendrik van der Capellen en Geertruid van Kerpen.

Uit dit huwelijk:

1 Henrick van der Capellen ook genaamd Hinrick, geboren rond 1505.

Henrick was gehuwd met Anna Slindewater, geboren rond 1510, dochter van Arndt Slindewater en Margaretha Schimmelpenninck.Gelre 1937, pag. 269.

Grafzerken in de Sint Walburgskerk te Zutpen. Graf 257. (folio 260verso) Een zerk met in het midden 4 wapens, en in de hoeken 4 kwartierwapens. Het opschrift luidt: "Ao. 1559 den 15 Oct. starf die Erbar juffer Anna Slindewater g.. V. der Capellen". In het midden staan rechts de wapens Capelle en Luixen boven elkander, links de wapens Slindewater en Schimmelpenninck. De hoekwapens zijn: rechts Kerpen en Vorthusen. links Vorden en Dolre.

X-e Henrick Jansz van Voorthuisen, leenman van Meijerinck bij Wulsack, geboren rond 1512, zoon van Jan Henricksz van Voorthuisen (IX-j) en Biele Stuermans.GAZutphen, oud-arch., nr. 1523.GAZutphen, burgerboek nr. 109.

Transportacte van het huis van wijle Catharine, vrouw van Henrick van Vorthusen in de Bornhovestraat te Zutphen, aan Wilhem ten Knuyve door de stad verkocht in 1556.

Anno 1536. Heeft Henrick van Voorthuis Janszoon vergunt sijn moeder Belie Stuirmans met consent van sijn oom, ende momber Gerrit van Voorthuisen voor ggl.110,- hout te mogen houwen van sijn leengoet Meijerinck bij den Wulsack.

Het burgerboek van Zutphen vermeldt: "109. 9-12-1544 Henrick van Vorthuesen. Aangenomen voor "teijken verwaarder". Dinsdag post Conceptione Marie".

Henrick is getrouwd te Elst Volgens Van Rhemen huwelijk te Elst. met Catharina, geboren rond 1512, overleden voor 1556, hoogstens 44 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Henrick van Voorthuise, geboren rond 1535, volgt onder XI-b.

X-f Geertruijd Henricksdr van Voorthuisen ook genaamd van Voorthuysen, geboren in het jaar 1512, overleden in het jaar 1552, 40 jaar oud, dochter van Henrick Henricksz van Voorthuisen (IX-l) en Geertruijd Andriesdr van Holthuijsen.R.T. Muschart, Grafzerekn in Gelderland. pag. 159-18.Rep. van de lenen van Sint Pieter.

R.T. Muschart vermeldt in Grafzerken in Gelderland over haar graf: "173. Zerk no. 26 van zeer groot formaat met breeden rand, waarop een randschrift in Gothische karakters en in de 4 hoeken cirkelronde medaillons waarop een manswapenschild. Binnen den rand geheel bedekt met 2 toegewende manswapenschilden, elk met reim hangende aan een traliehelm, waarvan de heraldisch rechter omgewend is, elk met helmteeken en helmkleeden, die tot den boven- en benedenrand reiken. Tusschen de krullen van deze helmkleeden in de beide bovenhoeken in een aanziend gestelde gekleede man aangebracht. Het randschrift luidt als volgt: "... .... ons. h....1512 (vermoedelijK0 sterf. die. erber. en. vrome. Gerryt Schimelpenninck. de God. .... Int. jaer. 1552. de 5. dach. vaden. April. straf. die erber. joffer Gertrut va .....". De 2 hoofdwapens zijn: Heraldisch rechts: "gedeeld, I 2 sleutels schuingekruist met de baarden naar boven en afgewend, II 2 blaashorens schuingekruist als de afgebeelding op plaat no. VIII". Helmteeken: de 2 schuingekruiste sleutels tusschen een vlucht. Heraldisch links: "gedeeld, I een uitgeschulpte schuinbalk, II een dwarsbalk, vergezelgd boven van een horizontaal geplaatsten weerhaak". Helmteeken: een klimmende vos tusschen 2 ossenhoorns. De 4 hoekwapens zijn: Heraldisch rechts boven: "een patriarchaal kruis, dat alle schildranden raakt". Heraldisch rechts beneden: "een hertegewei". Heraldisch links boven: "een ankerkruis". Heraldisch links beneden: 3 jachthorens boven elkaar". Onderschrift: Reeds Van Spaen (f.271v) kon dit opschrift niet meer geheel ontcijferen. In overeenstemming met de op de grafzerk nog voorkomende wapens geeft Van Spen als het rechtsche hoofdwapen de combinatie Schimmelpenninck-Barmentloe, links Van Voorthuysen-Van Holthuysen. De hoekwapens zijn rechts Iseren en Kribbe, links Marsch en Van Boerlo, Gerrit Schimmelpenninck was de zoon van Gerrit (zoon van Jacob en Jutte Iseren) en Elisabeth van Barmentloe (dr. van Jhan en Grite ...). Hij huwde in 1532 Geertruid van Voorthuysen, dochter van Henrick en Geertruid van Holthuysen. Hij overleed in 1566, zij 5 April 1552 (Van Rhemen jr., Genealogie Schimmelpenninck). Vgl. ook Alg. Ned. Fam. Blad 1892, blz. 157 vlg.175. Zie no. 168 boven.

Haar zoon Johan Schimmelpenninck wordt beleend op 30 Augustus 1566 met het goed ten Bouhuse in Rienderen bij Brummen, de leenheer is het Convent van Sint Pieter. Geertruijd is dan al overleden.

Geertruijd is , "Actum eodem 3 (1532) Gerrit Sc(h)immelpe(n)nynck onsse lieue mede Raetzfrundt gaff Joffer Gertruijt van Vorthusen siner irster echte beslape(n)re h(ui)sfr(ouw) voir einre margengaue......enz., getrouwd in het jaar 1532 voor de kerk, op 20-jarige leeftijd methuw: Alg.Fam.blad, 1894, pag. 95.

Gerrit Schimmelpenninck (ongeveer 27 jaar oud), schepen van Zutphen, 1531-1566., geboren rond 1505, overleden in het jaar 1566, ongeveer 61 jaar oud, zoon van Garrit Schimmelpenninck en Elisabeth van Barmentloo.

Uit dit huwelijk:

1 Gerrit Gerritsz Schimmelpenninck, geboren rond 1535.

2 Johan Gerritsz Schimmelpenninck, geboren rond 1537.

3 Mechteld Gerritsdr. Schimmelpenninck, geboren in het jaar 1545, volgt onder XI-c.

X-g Jan Henricksz van Voorthuisen, geboren rond 1513, zoon van Henrick Henricksz van Voorthuisen (IX-l) en Geertruijd Andriesdr van Holthuijsen.

Jan was gehuwd met Sibilla van der Capelle ook genaamd Bele, leenvrouwe van Enserinck bij Vorden, geboren rond 1552, overleden rond 1635, ongeveer 83 jaar oud, dochter van Evert van der Capelle en Beele Johans van Voorthuisen (X-i).

Uit dit huwelijk:

1 Gerhardina Jansdr van Voorthuisen ook genaamd Gerherda van Voerthuisen en van Voerthuizen, Van Rhemen noemt haar Antonia., geboren rond 1572, volgt onder XI-d.

2 Henrick Johansz van Voorthuisen, geboren rond 1575, volgt onder XI-e.

X-h Johan Johansz van Voorthuisen ook genaamd Jan van Voorthuysen en Johannes Voerthusius, meester in de rechten, Kanunnik te Dom te Utrecht, proost St. Lebuinis te Deventer 1560-1565 en schrijver van "Phoenix", boek over Filips II., geboren rond 1520, wonende te Zutphen, te Parijs, te Utrecht en te Deventer, overleden aldaar voor 10 maart 1565 Heer Johan, praeffst, proost moet in het begin van het jaar 1565 zijn overleden, tussen 14 Februari 1565 en 20 November 1566 vindt men te Deventer crediteuren van hem.

Gerhard Dumbar, secretaris der stad Deventer, vermeldt in "Het kerkelijk en wereltlijk Deventer", 1732: Johannes van Voorthuysen, proost, + 1563 (moet zijn 1565), Deel I, pag. 330"., hoogstens 45 jaar oud, zoon van Johan Gerritsz van Voorthuisen (IX-n) en Walburch IJseren.GAZutpen, burgerboek, nr. 151.zie Archives de Simanens bij Th. Juste Historie des Etats Generaux blz. 190"Hist. kerspelen Terwolde en Nijbroek", J.Vredenburg.

ovl: GADeventer, 234/516.ovl: GADeventer, index 154.

Het burgerboek van Zutpen vermeldt: "Johan Jansz van Vorthusen, nr. 151". Of betreft het misschien Jan Jansz van Vo. * 1509 ?

Johan studeert, aan de universiteit van Parijs, op een prebende uit Zutphen, af in de beide rechten. Hij is in 1555 aanwezig te Brussel bij de abdicatie van Keizer Karel V als afgevaardige van het Bischdom Utrecht,.

Rond 1550 is hij kanunnik ten Dom te Utrecht en van 1560 tot 1565 proost van de Lebuiniskerk te Deventer. Johan richtte zich in 1564, hij is dan proost en aartsdiaken van het Kapittel van Sint Lebuinus te Deventer, tot de Graaf van Megen, die in die jaren in de naam van Koning Filips II stadhouder van Gelderland was. Johan verzocht daar in de stadhouder te willen bevorderen, dat de oude kerkelijke gewoonten goed bewaard en verdedigd zouden worden met name in de parochies Nijbroek, Terwolde, Twello en Wilp. Deze vier dorpen behoorden staatkundig onder Gelderland, maar kerkelijk onder het Kapittel van Deventer.

Arend van Schlichtenhorst (geboortig van Slichtenhorst bij Nijkerk) vermeldt in zijn Geldersse Geschiedenissen uit gegeven te Arnhem, 1654, Boek I, hoofdstuk 111, blz. 65: "... ende Ian van Voorthuysen, een wonderlijk peyler en opzoeker van de oudheyd; wiens Phoenix vol steekt van diepe geleerdheyd, waarin het bedrijf van de hooghdraevendste Keyzers Karel den Grooten en Karel den V, hun aensslaghen, utkomsten, ende beyder eeuwen geschiedenissen met levendighe trecken werden af-gemaeld en cierlyken by een gelecken. Hy heeft mede ingestelt een boek, genaemd de Bezendingh van de Oude en Nieuwe Academie; in 't welk hy den nieuwlijx ingehulden Keyzer Maxmiliaen geluck wenssende van weghen de geleerde van synen tyd, welke hy zoo in 't gelid stelt met de oude , dat hy tusschen beyde eene nauwe effenheyd weet wt te vinden. Deses mans roem is zoo veel te grooter, om dat aen syne borsten heeft gezoogen Thomas de Kempis, Dom-heer ofte opziener naderhand van den Agnieten Bergh by Zwol; wiens hand-boekie van de Navolgingh van Christus (Imitatio Christi) by al de wereld zoo wellekoem is en over langh in allerley taelen over-gezet. (Thomas gebruikte hiervoor het dagboek van Geert Groote, geschreven tussen 1370 en 1384). Thomas … Kempis, * Kempten 1379/1380, + Zwolle 1471, begraven aldaar.

Van Schlichtenhorst maakt hier de vergissing om twee verschillende van Voorthuisens als een persoon op te voeren, Johan van Voorthuysen * 1380 is de leermeester van Thomas a Kempis, terwijl Johan Johansz van Voorthuijsen * 1526 de auteur is van het in 1562 te Antwerpen uitgegeven boek: "Phoenicis sive consecrationis augustae liber unus, ad Divum Philippum Hispaniarum, Neapolis, Siciliae etc. regem; auctore Joanne Voerthuso, praeposito Daventriensi; Antwerpiae." Een origeneel exemplaar bevindt zich in het gem. archief van Zutphen.

Gerhard Dumbar vermeldt over hem in zijn boek "Het kerkelyk en werentlyk Deventer": Of schoon met volkome zekerheit niet kan melden wanneer de Proost Haneton zy gestorve, of in het laetste des jaers 1559, dan in het jaer 1560, gelijk wel waerschijnlijckst is; doordien enz. (copie in mijn bibliotheek).

Johan had een relatie met Susanneke ter Bruggen, geboren rond 1526 (r1526), waarschijnlijk dochter van Herman ter Bruggen (ridder) en Vivine de Heijde.

Uit deze relatie:

1 Sibilleken Johans van Voorthuisen ook genaamd Sybelia, geboren te Utrecht (?) rond 1555.

X-i Beele Johans van Voorthuisen ook genaamd Belia en Sibilla, geboren rond 1527, overleden tussen 1592 en maart 1600, 65 jaar tot 73 jaar oud, dochter van Johan Gerritsz van Voorthuisen (IX-n) en Walburch IJseren.Arnhem arch. 0467/849Leenreg. Sloet, pag. 372.R.T. MUschart, Grafzerken in Gelderland, pag. 156.GADeventer, ing. familiearch. 31.Gelre 1929, pag. 199.Gelre reg der lenen van het Huijs Bergh, 1929, pag.199-200.

Sibilla van Voorthuijsen weduwe Evert van de Capelle wordt beleend met het goed Hadekinck te Warnsveld.

Op 9 Martii 1569 wordt zij beleend met het goed Enserinck, met allen sijnen toebehoren, inder graeffschap van Zutphen, in den kerspel van Vurden, in der buyrschap van Velwijck gelegen tot Zutphenschen rechten.

R.T.Muschart beschrijft de grafzerk van haar zoon Wilhelm in de St. Walburgkerk te Zutphen. Ik laat zijn tekst volledig volgen: 167. Gedeelte van een zerk van zeer groot formaat, waarvan de helft binnen de vestibule van de westelijke toegang tot de kerk ligt. Geheel boven een manswapenschild, waarvan de bovenrand ontbreekt. Daar beneden een 4 regelig opschrift, luidende als volgt: ''H.W..Ano H. Willem. vd. Ca..(pe?)llen Evert Willemszoen v.. den Dam atatis. hiir. begrave.. anno 1638''. Het geschonden en niet al te duidelijk wapen is voor zoover vast te stellen aldus: "gevierendeeld, I niets te onderscheiden, II alleen nog het onderste gedeelte van een patriarchaal kruis overgebleven, III 3 hoeken, vergezeld in het schildhart van een voorwerp, dat mogelijk een blokje is, IV een halve leeuw". Opmerking: Wilhelm van der Capellen is in 1623 stadhouder en richter van den schultis van Zutphen. Evert van der Capellen en zijn vrouw Beele van Voerthuisen sluiten in 1565 een erfwissel met het Fraterhuis te Doesburg.

Naschrift: Van Spaen (f260) geeft het grafschrift iets vollediger: "Wilhelm van der Capellen Everts Willemson v. den Dam hier begraven 1638"en beeldt 8 kwartieren wapens af, nl. rechts: Capellen-Leyden-Wall(lees van Voorthuysen)-Ringelenberch en links: een keper (?), een ankerkruis, Iseren en een halve leeuw. Willem v. der Capellen was een zoon van Evert (+1580), tr. 1551 Sibilla van Voorthuysen, Evert was de zoon van Willem (Johansz. bij Mechteld van Leyden) en Mechteld van Diepenbroeck; Sibilla was de dochter van Jan van Voorthuysen (Gerdtsz bij ...van Berck) en Walburch Iseren (Aaltsdr. bij Geertruid van Karpen). Alg. Ned. Fam. Blad 1901, p. 220.

Drs. F.C. Berkenvelder vermeldt in zijn inventaris van familie archieven in het archief van Deventer: "32. 1577, mei 1 (den ersten Maij XVc soeven ende tsoeventich) Johan Oolthoff, gevolmachtigde van Daem Schellerts van Owendorp, Heer to Gurtzenich, Schin, Geysteren en Dorenweert, pand- en stadhouder der Pruemscher lenen in Gelre en het Graafschap Zutphen, oorkondt, dat hij op verzoek van Evert van der Capellen als man en voogd van diens vrouw juffer Sibilla van Voorthuysen, Roeloff Lubeleij beleent met een stuk bouwland van omtrent zes mud rogge met het houtgewas, behorende tot het goed Ontidinck, in het scholtambt van Zutphen en het kerspel Gorssel gelegen, en met een half aandeel in de Eerster marke, die behalve drie schepel land aan Smeyncx land, vrij zijn van tienden, spilkoren en rogge voor de pastorie, cappelanie en kosterij van Gorssel. Met uithangend zegel in groene was van de oorkonder. Inv. no. 29.

Den teende uyt den gude to Huevenynck, gelegen in den kerspel van Vorden in den buyrschap van Mussele, mit smalen teende uyt den to Luittekn Graffele, ende uyt den gude Gebekynck, ende uyt den gude to Hoveninch, ind 16 malder stedicheit, halff rog ende halff koirn, ind uyt den gude te Gbekinck 4 malder roggen en de 4 malder koirns. Ind uyt Luttike Graffele 4 malder roggen ende 4 malder koirns, tot enen Zutpenschen leen, to 1 pond.

Johan van Voirthuysen, burgemeester van Zutpen, ten behoeve van zijn vrouw Walburch, na doode van Thomas Berner, 1538, Augustus 22.

Idem vernieuwt den eed. Evert van der Capellen is hulder, 1570, April 13.

Sybilla van Vorthusen, weduwe van Everhart van der Capellle,stelt na doode van haar man als hulder: Thomas van der Capellen, 1582 Mei 5.

Beele is getrouwd te Zutphen op 18 januari 1551, op ongeveer 24-jarige leeftijd metGaZutphen reg. morgengelden.Ned.leeuw, 1918, pag.182.

Evert van der Capelle (ongeveer 26 jaar oud), geboren rond 1525, overleden voor 25 juni 1581, hoogstens 56 jaar oud, zoon van Willem van der Capelle en Mechteld van Diepenbroeck.

Op Maandag na Antony abbatis (7 januari) 1551 geeft Evert aan Beele 400 oudenschilden morgengeld, "oir beider goed".

Uit dit huwelijk:

1 Sibilla van der Capelle ook genaamd Bele, leenvrouwe van Enserinck bij Vorden, geboren rond 1552, overleden rond 1635, ongeveer 83 jaar oud.

Sibilla was gehuwd met Jan Henricksz van Voorthuisen, geboren rond 1513, volgt onder X-g.

2 Mechtelt van der Capelle, geboren rond 1555, volgt onder XI-f.

3 Wilhelm Evertsz van der Capelle, geboren rond 1560, overleden in het jaar 1638, ongeveer 78 jaar oud.

X-j Walburgis Jansdr van Voorthuisen, geboren rond 1545, natuurlijke dochter van Johan Gerritsz van Voorthuisen (IX-n) en Heijle Jansdr Koeninck.

Walburgis was gehuwd (1) metNed. Leeuw 1923, pag. 84.

Nicolaas Nordinck ook genaamd Claes, geboren rond 1540.

Hun huwelijk wordt vermeld in Ned. Leeuw 1923.

Uit dit huwelijk:

1 Geertruy Nordinck, geboren rond 1565.

Geertruy was gehuwd met Anthonis Ketell, geboren rond 1560.

Walburgis was gehuwd (2) met Melchior van Langenhagen, geboren rond 1545.

X-k Geertruid Jansdr van Voorthuisen ook genaamd Gertrud, geboren rond 1546, overleden in oktober 1582, ongeveer 36 jaar oud, natuurlijke dochter van Johan Gerritsz van Voorthuisen (IX-n) en Heijle Jansdr Koeninck.

Geertruid is getrouwd in het jaar 1566, getrouwd te Mariakerk te Deventer in het jaar 1566 Het trouwboek van de r.k. Mariaparochie te Deventer: Herman Elderinck ende Juffr Gertrudis Voerthusen. Publicatie Jaarboek CBG 1947, 113-118., op ongeveer 20-jarige leeftijd methuw(k): GADeventer, index 28, blaauw 58, inv. nr.106, 77verso.

Herman Elderinck (ongeveer 26 jaar oud), geboren rond 1540, overleden voor 1582, hoogstens 42 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Johan Elderinck, geboren rond 1568.Leenreg. Sloet, pag. 346.

Op 13 januari 1581 wordt hij beleend met het goed Luttike Evertsloe, in den kerspel van Grolle (Groenlo), inder buerschap van Lyvele, de tekst luidt: "Johan Elderinck, onmundig, erve sijns vaders Hermans, beleent. Sijn moder Gertrud van Voorthuysen gebruyckt tot hulder Reiner van Vanefelt.

X-l Beele Schimmelpenninck, geboren te Zutphen rond 1526, dochter van Andries Andriesz Schimmelpenninck en Jutte Gerrits van Voorthuisen (IX-o).

Beele was gehuwd met Henrick ter Bruggen ook genaamd Hendrik, geboren rond 1525, zoon van Herman ter Bruggen (ridder) en Vivine de Heijde.

Uit dit huwelijk:

1 N.N. ter Bruggen, geboren rond 1555, volgt onder XI-g.

X-m Lumme Schimmelpenninck, geboren te Zutphen rond 1530, dochter van Andries Andriesz Schimmelpenninck en Jutte Gerrits van Voorthuisen (IX-o).Ned. Leeuw 1926, pag. 231.

Zij wordt genoemd in de Ned. Leeuw 1926 door Jhr. H.H. Ro‰l in zijn artikel "Twee uitgestorven takken van het geslacht Bentinck".

Lumme is getrouwd te Zutphen op 7 februari 1558 voor de kerk, op ongeveer 28-jarige leeftijd metGelderse Leeuw, 1992, pag. 143.

Willem van Zuijlen Bentinck tot Berencamp (ongeveer 28 jaar oud), rentmeester van Veluwe, 1570, geboren rond 1530, zoon van Sander tot Berencamp en Aller (schepen van Arnhem en rentmeester van Veluwe, 1512) en Johanna van Zuylen.

Willem is later getrouwd rond 1600 voor de kerk, op ongeveer 70-jarige leeftijd met Sophia Teijssen in Emmerich (ongeveer 40 jaar oud), geboren rond 1560, dochter van Hendrick in Emmerich.

Uit dit huwelijk:

1 Karel Bentinck, ridder van 1604 tot 24-4-1644, geboren rond 1560.

X-n Johan Johansz Sweersz van Voorthuisen ook genaamd van Vorsthuesen, geboren rond 1520, wonende te Deventer, natuurlijke zoon van Johan Sweersz van Voorthuisen (IX-p).GAD, 236/397.GAD, 237/184.

Is hij op latere leeftijd prooster geworden ? Op 1 December wordt genoemd: "Heer Johan van Voirthusen tho Deventer en op 3 September 1582 Johann op het Vorthuiss te Wijhe."

In het zelfde archief vind ik: "Praest Vorthuisen, oud over de 60 jaren, 15-9-1594".

 

Johan was gehuwd met Berhardis Huitink, geboren rond 1525.

Uit dit huwelijk:

1 Sweder Johansz van Voorthuisen, geboren rond 1560.

Sweder was gehuwd met Geertruid, geboren rond 1560 (r1560).

X-o Broeder, geboren rond 1530, zoon van Vader (IX-r).

Hij is mogelijk de eigenaar (leenman) van de zaalweer en de helft van Blanckertsgoed onder Voorthuizen.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1 Heijmen, geboren rond 1560, volgt onder XI-h.

X-p Zus, geboren rond 1535, dochter van Vader (IX-r).

Mogelijk erft zij de helft van Blanckersgoed te Voorthuizen zonder de zaalweer, die haar broer krijgt met de andere helft.

Zus was gehuwd met Aelt Morren, geboren rond 1530.

Uit dit huwelijk:

1 Mor Aeltsen, geboren rond 1560, volgt onder XI-i.

X-q Gerridt Corneliss van Voorthuijsen, molenaar te Harderwijk (?), geboren rond 1505, wonende te Harderwijk, zoon van Cornelis Gerridtsz van Voorthusen (IX-t).

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1 Cornelis Gerritsz van Voorthuijsen, geboren rond 1530, volgt onder XI-j.

X-r Henrick Cornelisz van Voorthuijsen, geboren rond 1531, wonende te Harderwijk, zoon van Cornelis Gerridtsz van Voorthusen (IX-t).

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

1 Garberich Henricks van Voorthuijsen, geboren rond 1551, wonende te Harderwijk.GAHarderwijk, rec. 138, folio 386.

30 mei 1581: "Aert Rijckss Haenborg voor Garberich Henricks van Voorthuijsen voor het versterf van saliger Anna Cornelis (Van Voorthuijsen?)".

2 waarschijnlijk Jan van Voorthuisen, geboren rond 1560, volgt onder XI-k.

X-s Lubbert van Voorthuijsen, geboren rond 1475, waarschijnlijk zoon van Beert van Voorthuijsen (IX-v).

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1 Evert Lubbertsz van Voorthuijsen, geboren rond 1510.Recognitieboek H'wijk.

Hij komt op 27 Juli 1538 (een dag na de Hertog) binnen in Harderwijk.

X-t Evert Beertsz van Voorthuijsen, kerckmeester te Voorthuijsen, geboren tussen 1480 en 1500, overleden voor 17 november 1547, hoogstens 67 jaar oud, zoon van Beert van Voorthuijsen (IX-v).RAG, Ged. van Veluwe, nr. 151, Voorthuizen, folio 3 verso.

Op 1e Sondagh na St. Marten 1549 (17 November) werd het erf en goed Wixeler bezwaard door Evert Beertsz van Voorthuijsens kinderen en erfgenamen. registratie op 22 October 1676.

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

1 Baert Evertsz van Voorthuijsen, geboren rond 1530, volgt onder XI-l.

2 Steven Evertsz van Voorthuijsen, geboren rond 1532, volgt onder XI-m.

XI-a Cornelia van Voorthuijsen ook genaamd Neeltje, geboren rond 1655, begraven te Alkmaar in de Grote Kerk op 17 augustus 1703, ongeveer 48 jaar oud, dochter van Anthony Michielsz van Voorthuijsen (X-b) en Helena Joppen.

Cornelia was gehuwd (1) met Harmen Harksz Wentel, geboren rond 1640.

Cornelia was gehuwd (2) met Gerardt Hendriksz Knijff ook genaamd Gerrit, geboren rond 1630, zoon van Hendrik Knijff en Johanna van den Broeck.

Uit dit huwelijk:

1 Gerard Knijff, geboren te Alkmaar op 16 juni 1688.

Cornelia is getrouwd te Alkmaar op 19 december 1688 voor de kerk, op ongeveer 33-jarige leeftijd (3) met Arnoldus Schut (ongeveer 48 jaar oud), wijnkoper te Alkmaar, geboren rond 1640.

XI-b Henrick van Voorthuise, geboren rond 1535, zoon van Henrick Jansz van Voorthuisen (X-e) en Catharina.

Henrick was gehuwd met Elsa, geboren rond 1535.

Uit dit huwelijk:

1 Johan van Voorthuis, geboren rond 1560, volgt onder XII-a.

2 Gart van Voorthuis, geboren rond 1561, volgt onder XII-b.

XI-c Mechteld Gerritsdr. Schimmelpenninck, geboren in het jaar 1545, overleden in het jaar 1625, 80 jaar oud, dochter van Gerrit Schimmelpenninck (schepen van Zutphen, 1531-1566.) en Geertruijd Henricksdr van Voorthuisen (X-f).

Mechteld is getrouwd te Zutphen in het jaar 1574, op 29-jarige leeftijd (1) met Hendrik van Isselmuden (ongeveer 34 jaar oud), geboren rond 1540, overleden voor 12 juni 1577, hoogstens 37 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Anna van Isselmuden, geboren rond 1577.

Anna was gehuwd (1) met Jacob van Gendt, geboren rond 1575.

Anna was gehuwd (2) met Johan van der Leeuw, geboren rond 1575, overleden voor 1599, hoogstens 24 jaar oud.

Mechteld was gehuwd (2) met Johan van der Leeuw, schepen van Zutphen,1573-1591, geboren rond 1545, overleden voor 1599, hoogstens 54 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

2 Henrick van der Leeuw, geboren rond 1580, volgt onder XII-c.

3 Geertruid van der Leeuw, geboren rond 1582.

Geertruid was gehuwd met Patrick Stuart, Schots officier, geboren rond 1580.

XI-d Gerhardina Jansdr van Voorthuisen ook genaamd Gerherda van Voerthuisen en van Voerthuizen, Van Rhemen noemt haar Antonia., leenvrouwe van Enserinck bij Vorden, geboren rond 1572, overleden tussen 30 mei 1650 en 1665, 78 jaar tot 93 jaar oud, dochter van Jan Henricksz van Voorthuisen (X-g) en Sibilla van der Capelle.

Gerhardina was gehuwd metAD, 259/370.RAOverijssel, Leenprotocollen, 27E, 258 vso.

Reijnt ter Brugge ook genaamd Reijner ter Bruggen, jonker, geboren rond 1570, wonende te Colmschate, overleden na 13 oktober 1662, minstens 92 jaar oud, zoon van Willem ter Brugge.RAOverijssel, Leenprotocollen, 27E, fol. 29.RAO, leenpro. 28F, 13v.

Op 3 augustus 1639 wordt Reynt na opdracht van Henrick Ryckels beleend met de helft van een goed in het schoutambt Wijhe, buurtschap Tongeren genaamd "die helffte van 't Schoelt".

Op 13 october 1662 geeft hij opdracht tot belening van zijn zoon Henrick met het zelfde leen.

Op 3 Augustus 1626 laten zij een testament maken in het renuntiatienboek te Deventer.

Op 30 mei 1650 volgt bekrachtiging van hun testament voor de rekenkamer te Zwolle.

Uit dit huwelijk:

1 Johan Willem ter Bruggen, leenman van Bronckhorst en Enserinck, geboren rond 1600.

2 Sibilla ter Brugge, geboren rond 1608.

Sibilla was gehuwd met Johan Swaefken, geboren rond 1605.

3 Hendric ter Brugge ook genaamd Henrick, geboren rond 1610.

XI-e Henrick Johansz van Voorthuisen, leenman van Meijerinck, geboren rond 1575, zoon van Jan Henricksz van Voorthuisen (X-g) en Sibilla van der Capelle.

Bij het overlijden van deze Henrick sterft waarschijnlijk deze "Zutphense" tak van de familie Van Voorthuisen uit.

Henrick was gehuwd met Catharina ter Bruggen, geboren rond 1575.

Van Rhemen vermeldt: "Zij hebben een dochter nagelaten en beide zijn buitenlands gestorven".

Uit dit huwelijk:

1 Anna van Voorthuisen ook genaamd van Voorthuis, geboren rond 1600.

XI-f Mechtelt van der Capelle, geboren rond 1555, dochter van Evert van der Capelle en Beele Johans van Voorthuisen (X-i).

Mechtelt was gehuwd met Reiner van Vanevelt, geboren rond 1550.

Uit dit huwelijk:

1 Thomas van Vanevelt, geboren rond 1580.

2 Christina van Vanevelt, geboren rond 1581.

XI-g N.N. ter Bruggen, geboren rond 1555, zoon van Henrick ter Bruggen en Beele Schimmelpenninck (X-l).

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1 Hendrick ter Bruggen ook genaamd ter Brugghen, Waar Hendrick in de genealogie geplaatst moet worden is vooralsnog onduidelijk. Hij kan ook een zoon van Henrick en Beele zijn., kunstschilder, geboren te Deventer in het jaar 1588, overleden te Utrecht in het jaar 1629, 41 jaar oud.

Op Zondag 2 Mei 2004, bracht ik met Marjan D. van Geijtenbeek een bezoek aan het "Palais des Beaux-Arts" te Lille (Rijsel). Dit bezoek was in verband met de manifestatie "Lille 2004, Capitale europeenne de la Culture". In een van de zalen vonden wij een schilderij met het navolgend bijschrift: "Hendrick ter Brugghen, geboren te Deventer 1588, overleden te Utrecht 1629, "La derision du Christ"".

XI-h Heijmen, geboren rond 1560, zoon van Broeder (X-o).

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1 Evert Heijmen ook genaamd Evert Heijman, geboren rond 1595, volgt onder XII-d.

XI-i Mor Aeltsen, geboren rond 1560, zoon van Aelt Morren en Zus (X-p).GAb, Bouwheer, map B.

Bouwheer vermeldt het volgende: "Habet Mor Aelten diehelfte III gr. II s. Aelt Morren, Mor Aeltsen sal. van de voor sr. samme van Cosijn Hendriks betalen t gerechte half deel III gr II ... die bovenstaende III gr en II ... hierbij gebraght V gr III ... 18,5 stuijv". (betreft Blanckertsgoed).

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

1 Evert Morren, geboren rond 1595, wonende te Blankertsgoed onder Voorthuizen.RAG, Archief Hof van Gelre, inv. nr. 6045, charters bijlage nr. 8, index door Maris en Driesen.

Op 3 Juni en 23 December 1631 wordt vermeld: "De Abdis van Hoog-Elten beleend Evert met de helft van het Blanckertsgoed onder Voorthuijsen onder afgoeding van Everts broer Rijck Morren en toekenning van een lijftocht aan Everts huisvrouw Meijntgen Pelen. Het zijn 2 losse stukken maar deze zijn oorspronkelijk gehecht geweest".

Evert was gehuwd met Meijntgen Pelen, geboren rond 1600.

2 Rijck Morren, geboren rond 1600.

XI-j Cornelis Gerritsz van Voorthuijsen, molenaar te Harderwijk (?), geboren rond 1530, wonende te Harderwijk, overleden voor 18 februari 1597, hoogstens 67 jaar oud, zoon van Gerridt Corneliss van Voorthuijsen (X-q).GAHarderwijk, recognatieboek 141, folio 458 vso, 17 juli 1605.GAHarderwijk, Keurboek Harderwijk, no, 52, folio 153-154>E.J.Feenstra, Herderewich Kroniek, 1987, 3/4.GAH'wijk, rec. 137, folio 78 verso.V.G. 223, pag. 105.

"Borgen voor de erfgenamen van Cornelis Gerrits van Voorthuijsen en Anna zijn huisvrouw."

3 januari 1586: "Cornelis van Voorthuijsen en Aert Rijckss Haen borgen voor Aert Aerts (van Wenum) mullenaer voor 1000 gulden aan het gerecht dat hij de Hulsthorstermolen op zijn kosten binnen de stad zal zetten aen het Nieuwe Blokhuis".

"1595 mag Aart Aertsen van Wenum (schoonzoon van Cornelis) die in 1585 als muller werd genoemd, zijn Hulsthorstermolem binnen Harderwijk in het nieuwe Blokhuis plaatsen, op voorwaarden dat in geval van brand de molen binnen een jaar zou worden herbouwd en bij verkoop de stad het recht van voorkoop had een en ander op verbeurte van het windrecht. Dit was de tweede molen binnen de stad, de eerste was de molen van Wichman Reijers uit Nijkerk in 1585.

Graf Harderwijk nr. 320: "Frans Albertsen eerder van Cornelis van Voorthuijsens erfgenamen".

28 April 1565, Lambert Jans en Henrik Jans borgen voor Aerendt Aerts Muller en Cornelis Gerritsen en hun beider h.v. en Nyse Gerrits voor het versterff van zaliger Gerrit Wolffs.

Den thijns des Nijen lants in Hersse(le)rbroeck in den kerspel Voorthuijsen vermeldt op folio 115: "Item Gerrit Cuhen van 2 morgen 5 hont 10 dl deselve 21 dl, deselve van 8 mergen van Broickwichsloe (Wikselaarse broek) gecogt tegen Griete Hillebrants dogter van Wichsloe 8 B. dit is noijt betaalt ende men seijt het solde Meus Elberts erven Cornelis van Voorthuijsen te Elborgh cum fratribus ( met de broers), manet 6 gr. 7dl = 22 3/4 stv". Onderzoek te Elburg is dus nodig (A.D. 2001), dit zou dan ook de broers van Cornelis opleveren.

Cornelis had sinds voor 1551 een relatie (1) met Mary Jansd, geboren rond 1530.

Uit deze relatie:

1 Jan Cornelis van Voorthuijsen, geboren rond 1550, volgt onder XII-e.

Cornelis is getrouwd te Harderwijk op 21 juni 1551 21 Juni 1551, huwelijkse voorwaarden van Cornelis Gerrits en Anna Gerrits met Gerrit Wolfsz en Mechtelt zijn e.w. haar vader en moeder., op ongeveer 21-jarige leeftijd (2) methuw: GAH'wijk, rec. 135, folio 86.

Anna Gerrits ook genaamd Anna Cornelis, Anna Wolfs en Anna van Voerthuijsz (ongeveer 16 jaar oud), geboren rond 1535, wonende te Harderwijk, begraven aldaar op 6 oktober 1603 Het begraafboek van Harderwijk vermeldt: Anna van Voerthuijsz, 6 October 1603., ongeveer 68 jaar oud, dochter van Gherit Wolfsz (gemeensman en gildemeester schoenmakersgilde te Harderwijk) en Mechtelt Pannebackers.beg: GAH, begr.b.838.1,22,33.

Harderwijk, rec. 140, folio 185 vso, 11 mei 1599: Evert Jans en Aertje Claes zijn huisvrouw schenken aan Aert Aerts (van Wenum), muller en Goutje zijn huisvrouw en aan Anna weduwe van Cornelis Gerrits van Voorthuijsen 186 gulden wegens koop van een huis".

Anna heeft een aandeel in het goed Schaenenck ook genaamd Schooneck, gelegen in de buurtschap Someren (Zeumeren) onder Voorthuizen. Herengoederen op de Veluwe, deel I, blz. 110. "Het goed Schaenenck; de grootte een stuck landts groit 3 mld. gesaijs liggende voir die achterdeur, noch een stuck gnt. die Winckel, oick omtrent 3 mld. gesaijs. Noch een stuck gnt. den Huisacker ende het weerlandt te samen groit 2« mld. gesaijs. Noch een camp gnt. den Havercamp, groit 2« mld. Ende daer toe sijn gerechticheijt van een schaepstraey in het Soemerse velt. Opte saelweer staende een huijs van 4 gebont, bergh ende schaepsschot. Dat iock uth vss. goede die kinderen van Geertgen Everts: Rijckelandt en Steventgen toecommen het gerechte sestepart, van gelijcken Anna, Cornelis Gerrits van Voorthuijsen weduwe, het rechte tiende part behalven nogh 100 gulden van 29« stuver den gulden te verrenten mit 5 denselver die vss. Anne utten voorss. goede verervet sijn. 07-11-1601.

N.B.: De boerderij Schooneng is heden ten dage (1995) gesitueerd aan de Schoonengweg 7 in de buurt Zeumeren onder Voorthuizen.

Indien Melis, molenaar te Voorthuizen, werkelijk een zwager van Anna en een broer van Cornelis was dan woonde hij op een steenworp afstand van het goed waarin Anna ge-erfd was.

Uit dit huwelijk:

2 Gerrit Cornelis van Voorthuijsen, geboren te Harderwijk rond 1555, volgt onder XII-f.

3 Evertje Cornelis van Voorthuijsen, geboren rond 1558.

Evertje was gehuwd met haar neef Aelt Arisz ook genaamd Aelt Aerts van Wenum, molenaar op de Hulsthorstermolen te Harderwijk, geboren rond 1555, zoon van Aert Aerts van Wenum (mullenaer te Harderwijk) en Gouwe Gerrits.

4 Maes Cornelis van Voorthuijsen ook genaamd van Voerthuijsen, geboren rond 1564, overleden te Harderwijk rond 1 mei 1603, ongeveer 39 jaar oud.GAH, begraafb. 838.1,21,31.

Op 1 Mei 1603 wordt een graf in de kerk van Harderwijk geopend om hem, "Maes van Voerthuijsen", te begraven. Op 16 September daaraanvolgend betaalt zijn moeder Anna Gerrits de gemaakte kosten.

5 Aert Cornelis van Voorthuijsen ook genaamd Arndt, geboren in het jaar 1573, volgt onder XII-g.

6 Naele Cornelis van Voorthuijsen, geboren in het jaar 1574.

XI-k Jan van Voorthuisen, geboren rond 1560, wonende te Harderwijk, waarschijnlijk zoon van Henrick Cornelisz van Voorthuijsen (X-r).

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

1 Jan Jansz van Voorthuisen, geboren rond 1584, volgt onder XII-h.

2 Aris Iansz Voorthuisen ook genaamd Vorthuisen, geboren rond 1585.Trouwboek Gereformeerd Putten.

Aris Ians Vorthuisen fil. end Anna Henrixen van Putten hebben den oproepinghe gehat alhier wettelich sonder tegensprecken ersten den 28 Novembris anno domini nostri 1608, dese wilden den kerckganck doen tot Vorthuijsen in ianuario.

Aris is ondertrouwd te Putten op 8 november 1608 en getrouwd te Voorthuizen in januari 1609 voor de kerk, op ongeveer 24-jarige leeftijd met Anna Henrixen van Putten (ongeveer 24 jaar oud), geboren rond 1585.

XI-l Baert Evertsz van Voorthuijsen, geboren rond 1530, zoon van Evert Beertsz van Voorthuijsen (X-t).

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1 Reijer Baerts van Voorthuijsen, geboren rond 1560, volgt onder XII-i.

XI-m Steven Evertsz van Voorthuijsen, geboren rond 1532, zoon van Evert Beertsz van Voorthuijsen (X-t).

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

1 Reijer Stevensz van Voorthuijsen, geboren rond 1585, wonende te Harderwijk en te Amersfoort.Harderwijk Rec. 143, folio 199 vso

30 augustus 1613: " Reijer Stevens van Voorthuijsen neemt aan zijn oom Brant Jansz voor diens gerede goederen levenslang te onderhouden".

Reijer is getrouwd te Amersfoort met Aeffjen Morray, geboren rond 1580, wonende te Amersfoort, dochter van Jan Morray en Lewyna Stevens.

2 Abraham Stevensz van Voorthuijsen, geboren rond 1605, wonende te Amersfoort.

Abraham is getrouwd te Amersfoort op 11 oktober 1654, op ongeveer 49-jarige leeftijd metGAA'foort,not.I,155.

Aeltgen van Bemmel (ongeveer 39 jaar oud), geboren rond 1615.

Huwelijkse voorwaarden op 11 november 1654 door notaris Cornelis van Ingen.

 

XII-a Johan van Voorthuis, geboren rond 1560, zoon van Henrick van Voorthuise (XI-b) en Elsa.

Johan was gehuwd (1) met Anna Johans Scholdeman, geboren rond 1560, dochter van Johan Scholdeman.

Uit dit huwelijk:

1 Lowijs van Voorthuis ook genaamd Louis, geboren rond 1590.

2 Grete Johans van Voorthuis, geboren rond 1592.

Grete was gehuwd met N.N. Hagenbeke, geboren rond 1592.

3 Tomasine van Voorthuis, geboren rond 1594.

Van Rhemen plaatst haar hier in de genealogie, ikzelf heb geen idee.

Johan was gehuwd (2) met Belia Willems Stuirman, geboren rond 1565, dochter van Willem Stuirman en Antonia.

XII-b Gart van Voorthuis, geboren rond 1561, zoon van Henrick van Voorthuise (XI-b) en Elsa.

Gart was gehuwd met Giele, geboren rond 1561.

Uit dit huwelijk:

1 Gart van Voorthuis, geboren rond 1590.

Gart was gehuwd met Gartruidt Albers Havick, geboren rond 1591, dochter van Albert Havick en Aleit.

XII-c Henrick van der Leeuw, leenman van de Velhorst, geboren rond 1580, overleden te Deventer rond 1648, ongeveer 68 jaar oud, zoon van Johan van der Leeuw (schepen van Zutphen,1573-1591) en Mechteld Gerritsdr. Schimmelpenninck (XI-c).

Henrick is getrouwd te Deventer op 2 januari 1610 voor de kerk, op ongeveer 30-jarige leeftijd met Sophia Mockink (ongeveer 25 jaar oud), geboren rond 1585, overleden in het jaar 1652, ongeveer 67 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Diederik van der Leeuw, geboren rond 1612.

2 Helena van der Leeuw, geboren rond 1628, volgt onder XIII-a.

XII-d Evert Heijmen ook genaamd Evert Heijman, geboren rond 1595, zoon van Heijmen (XI-h).

Evert is de eigenaar van de helft van Blankertsgoed plus de zaalweer.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1 Henrick Evertsen, geboren rond 1630, volgt onder XIII-b.

XII-e Jan Cornelis van Voorthuijsen, geboren rond 1550, natuurlijke zoon van Cornelis Gerritsz van Voorthuijsen (XI-j) en Mary Jansd.GAH'wijk, Oud-arc. Rec.boek 140 folio 17.

Cornelis Gerrits (van Voorthuijsen) bekent zijn voorzoon Jan Cornelis bij Mary Jansdr. op 17 October 1593 (kort voor zijn overlijden) voor schepenen en raad van Harderwijk. 25 gld. In de marge 2 Juni 1611 Jan Cornelis kwijt(ing).

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1 waarschijnlijk Dirck van Voorthuijsen, geboren rond 1575, volgt onder XIII-c.

XII-f Gerrit Cornelis van Voorthuijsen, geboren te Harderwijk rond 1555, wonende aldaar, zoon van Cornelis Gerritsz van Voorthuijsen (XI-j) en Anna Gerrits.GAH'wijk, rec.boek 139 folio 505vso, 143, 544/546GAH'wijk, burgerboek Harderwijk.

Op 18 Februari 1597 vermeldt het recognitieboek van Harderwijk: "Anna weduwe van Cornelis Gerrits (van Voorthuijsen) en Gerrit Cornelis haar zoon mede voor Goertje zijn huisvrouw en Aelt Arisz en Evertje zijn huisvrouw, Maes, Aert en Naele Cornelis, Naele geass. met Gerrit Cornelis (van Voorthuijsen) haar broeder verkopen aan Cornelis Hessels een stuk land te Hierden".

Genoemd als burger, 15 januari 1585; Gerrit Corneliss van Voorthuijsen.

Cornelis zal zo rond 1600 van het rooms-katholieke naar het gereformeerde geloof zijn overgegaan.

Gerrit was gehuwd met Goertje Jans ook genaamd Geertje, geboren rond 1565, overleden voor 20 januari 1619, hoogstens 54 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 waarschijnlijk Peter Gerrits van Voorthuijsen, geboren rond 1585, volgt onder XIII-d.

2 waarschijnlijk Melis Gerrits, geboren rond 1586, volgt onder XIII-e.

3 Willem Gerritsz van Voorthuijsen, geboren in het jaar 1610, volgt onder XIII-f.

4 Willem Gerritsz van Voorthuijsen, geboren rond 1610, wonende te Harderwijk.

Mogelijk is deze Willem niet alleen de vader van Jan maar ook van Thonis Willemsen van Voorthuijsen, landbouwer op Groot-Westerveld bij Appel in de kerspel Voorthuizen.

De regentenfamilie van Westerveld was eigenaar van de goederen Westerveld en ook o.a. schepenen en burgemeester van Harderwijk. In de jaren 1672-1674 toen de Fransen de Veluwe bezet hielden, zochten veel mensen van het platteland van de Veluwe de bescherming van de steden. Toen de Fransen zich in 1674terugtrokken werden de boerderijen weer in gebruik genomen. Zo is het mogelijk dat Thonis Willemsen van Harderwijk op Groot-Westerveld is beland. Er waren dus zeker verbindingen tussen deze plaatsen.

De overgrootmoeder van Thonis, Anna Gerrits/Cornelis, Cornelis Gerritsz van Voorthuijsens weduwe had bezittingen in de omgeving van Voorthuizen. Ook de familie van zijn vrouw Geertjen Heijmens was gegoed op Harselaar.

Willem was gehuwd met N.N..

XII-g Aert Cornelis van Voorthuijsen ook genaamd Arndt, muller te Harderwijk, geboren in het jaar 1573, wonende te Harderwijk en te Alkmaar (?), overleden na 1639, minstens 66 jaar oud, zoon van Cornelis Gerritsz van Voorthuijsen (XI-j) en Anna Gerrits.GAH'wijk, rec. 142, folio 150.

3 Juni 1608, Arndt Cornelis (van Voorthuijsen) oud 25 jaar getuigt te Harderwijk, dat zijn vader Cornelis Gerrits zaliger land in Hierden verkocht heeft aan zal. Cornelis Hesels.

Mogelijk is deze Aert later woonachtig te Alkmaar, het overlijden van een zoon en een dochter van Aert Voorthuijsen wordt in 1639 aldaar vermeld, zijn vrouw kwam uit Haarlem dus wel uit die richting. Rond 1628 nemen de Spanjaarden Harderwijk in, Alkmaar was toen echter reeds lang Staatsgezind, zodat het niet onmogelijk is dat Aert met zijn gezin de wijk naar Alkmaar heeft genomen.

Aert is ondertrouwd te Harderwijk op 12 november 1626 en getrouwd aldaar op 3 december 1626 voor de kerk, op 53-jarige leeftijd met Stijntje Peters (ongeveer 31 jaar oud), geboren te Haarlem rond 1595.

Uit dit huwelijk:

1 Henrick Aerts van Voorthuijsen ook genaamd Hendrik, geboren te Harderwijk rond 1627, overleden te Alkmaar (?) op 1 februari 1639, ongeveer 12 jaar oud.

2 Dochter Aerts van Voorthuijsen, geboren rond 1630, overleden te Alkmaar (?) op 23 mei 1639, ongeveer 9 jaar oud.

XII-h Jan Jansz van Voorthuisen, geboren rond 1584, zoon van Jan van Voorthuisen (XI-k).

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

1 Jan Jansz van Voorthuizen ook genaamd van Vorthuizen, gedoopt te Nijkerk op 24 november 1605.

2 waarschijnlijk Egbertgen van Voorthusen, geboren rond 1606 (r.k.), volgt onder XIII-g.

XII-i Reijer Baerts van Voorthuijsen, geboren rond 1560, overleden voor 26 november 1625, hoogstens 65 jaar oud, zoon van Baert Evertsz van Voorthuijsen (XI-l).

Reijer was gehuwd met Marrigje Wijnen, geboren rond 1550, overleden na 26 november 1625, minstens 75 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Evert Reijersz van Voorthuijsen, geboren rond 1573.

Evert is getrouwd te Amersfoort op 17 februari 1597 voor de kerk, op ongeveer 24-jarige leeftijd met Henrickje Jans (22 jaar oud), geboren in het jaar 1575.

2 Steven Reijersz van Voorthuijsen, geboren rond 1585, volgt onder XIII-h.

XIII-a Helena van der Leeuw, leenvrouwe van de Velhorst, geboren rond 1628, dochter van Henrick van der Leeuw (XII-c) en Sophia Mockink.

Helena is getrouwd te Zutphen op 12 augustus 1660 voor de kerk, op ongeveer 32-jarige leeftijd met Jhr. Diederik van de Wall (ongeveer 35 jaar oud), geboren rond 1625.

Uit dit huwelijk:

1 Dirck Hendrick van de Wall, burgemeester van Zutphen, gedoopt te Zutpen op 9 mei 1663, overleden te Zutphen in januari 1684, 20 jaar oud.

XIII-b Henrick Evertsen, ouderling en kerkmeester te Voorthuizen, geboren rond 1630, wonende op Blankertsgoed onder Voorthuizen, zoon van Evert Heijmen (XII-d).

Het lijkt wel of de leenman van Blankertsgoed erfelijk kerkmeester te Voorthuizen was. Blankertsgoed lag (ligt) vlakbij de kerk en waarschijnlijk stond de kerk oorspronkelijk op grond van de Abdij te Elten. Opmerkelijk is ook dat de kosters van Voorthuizen het van het Blankertsgoed afgesplitste goed "De Whem" erfelijk in leen hadden. (Eerst de familie Aertsen en later via een erfdochter tot circa 1795 de Van Eems). De plaatsnaam Voorthuijsen/Voorthuizen lijkt mij trouwens een vernoeming naar de hoofdhof "Voorthuijsen" onderaan de Elterberg aan het riviertje de "Wild" vlakbij de Abdij, die op de top van de Elterberg stond. Op die plek staat nu een kerk met rondom het kerkhof.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1 Heijm Henricks ook genaamd Heijmen Henricx, geboren rond 1665, volgt onder XIV-a.

XIII-c Dirck van Voorthuijsen, geboren rond 1575, wonende te Amersfoort, waarschijnlijk zoon van Jan Cornelis van Voorthuijsen (XII-e).

Dirck was gehuwd met Meisje Hermen Boijens ook genaamd Boode van Romswinckel, geboren rond 1575, dochter van Herman Jansz Boden, Later noemt de familie zich Boode van Romswinckel. (leenman van Veenschoten onder Scherpenzeel).

Uit dit huwelijk:

1 waarschijnlijk Lubbert van Voorthuisen, geboren rond 1600, volgt onder XIV-b.

2 Hermen Dirckzen van Voorthuijsen, geboren rond 1601, volgt onder XIV-c.

XIII-d Peter Gerrits van Voorthuijsen, molenaar Nieuwe Blokhuismolen te Harderwijk, geboren rond 1585, overleden te Harderwijk na 15 april 1641, minstens 56 jaar oud, waarschijnlijk zoon van Gerrit Cornelis van Voorthuijsen (XII-f) en Goertje Jans.Ned.Patr.1913/19.GAHarderwijk, burgerboek.GAHarderwijk, recognatieboek, 141, folio 458 vso.GAH'wijk, rec. 146, fol. 386 vso.

Deze Peter wordt in het Nederland's Patriciaat, jaargangen 1913 en 1919, genoemd als de stamvader van de "Molenaars Tak" van de familie van Voorthuijsen.

 

Volgens het burgerboek van Harderwijk wordt op 29 Januari 1630 "Peter Gerrits muller, van de Nieuwkerck" burger; het lijkt mij goed mogelijk dat beide identiek zijn. Later is hij eigenaar van de molen op het Nieuwe Blokhuis waarin zijn waarschijnlijk grootvader Cornelis Gerrits van Voorthuijsen ook reeds een belang had.

 

13 Februari 1640, Peter Gerrits muller zullende zich in de tweede ehe begeven heeft zijn 2 kinderen bij Aelken Wouters met namen Reijer en Lubbeke Peters elk 500 gld. bewezen onder verband van zijn huis en molen aan het Blokhuis en een huis in de Grote Marktstraat met goedvinden van Herman Egberts en Jan Henricks custer als naaste neven van de kinderen moederswege neffens Beerdt Reijers en Gerrit Driessen hiertoe bij het gerecht gesteld.

 

Peter was gehuwd (1) met Aelken Wouters, geboren rond 1585, overleden voor 13 februari 1640, hoogstens 55 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 waarschijnlijk Evert Petersen van Voorthuijsen, geboren te Harderwijk (?) rond 1604, volgt onder XIV-d.

2 waarschijnlijk Gerrit Petersen van Voorthuijsen, geboren te Harderwijk (?) rond 1605, volgt onder XIV-e.

3 Reijer Peters van Voorthuijsen, geboren te Harderwijk rond 1615.

4 Lubbeke Peters van Voorthuijsen, geboren te Harderwijk rond 1617.

Peter is getrouwd te Harderwijk op 16 februari 1640 voor de kerk, op ongeveer 55-jarige leeftijd (2) met Lijsken Diesemers ook genaamd Decimers en Decembers (ongeveer 39 jaar oud), geboren te Elburg rond 1601, overleden na 15 april 1641, minstens 40 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

5 Aeltje Peters van Voorthuijsen, gedoopt te Harderwijk op 17 januari 1641.

XIII-e Melis Gerrits, molenaar te Voorthuizen, geboren rond 1586, overleden te Voorthuizen in het jaar 1624, ongeveer 38 jaar oud, waarschijnlijk zoon van Gerrit Cornelis van Voorthuijsen (XII-f) en Goertje Jans.GABarneveld, kerkrekeningen, Voorthuizen.

Uitgaven en inkomsten kerk Voorthuizen, Smitshoeve Melis Gerrits, muller 2 pont was; 1625 Evertgen Mullers; 1626-1627 de erfgenamen.

Graf in de kerk te Voorthuizen: Melis Gerrits, muller; daarnaast Gerrit Melissen.

Melis was gehuwd met Evertgen, geboren rond 1585.

Uit dit huwelijk:

1 Stijntje Melissen, geboren te Seumeren onder Voorthuizen rond 1605, wonende te Voorthuizen, overleden te Ingen, Molen voor 7 februari 1660, hoogstens 55 jaar oud.

Stijntje is getrouwd rond 1629 voor de kerk, op ongeveer 24-jarige leeftijd met haar neef Gerrit Petersen van Voorthuijsen, geboren te Harderwijk (?) rond 1605, volgt onder XIV-e.

2 waarschijnlijk Gerrit Melissen, geboren rond 1612, wonende te Voorthuizen.

3 Jan Melissen, molenaar te Seumeren onder Voorthuizen, geboren rond 1614, wonende te Voorthuizen.

In het Kerkboek van Voorthuizen:

"1649 Jan Melissen obligatie 5-0-0 verschijnend op Lambertii, die Wouter Gerritsen plaght te betalen.

XIII-f Willem Gerritsz van Voorthuijsen, geboren in het jaar 1610, wonende te Harderwijk (?), zoon van Gerrit Cornelis van Voorthuijsen (XII-f) en Goertje Jans.Herengoederen deel I, blz. 100.

Met deze Willem komen wij op een moeilijk punt in de stamreeks van de "Van Voorthuijsens", dat nog niet (A.D. 2000) is opgelost. Mogelijk is hij identiek aan Willem Gerritszoon van Voorthuijsen geboren te Harderwijk, welke een zoon was van Gerrit Cornelissen van Voorthuijsen, diens ouders waren Cornelis Gerritsz van Voorthuijen (wiens betovergrootvader was "Heer" Evert van Voirthuesen, ridder, * ca. 1400, wonend te Harderwijk,) en Anna Gerrit Wolffsdochter; ook wonenden te Harderwijk. Anna Gerrits was ge-erfd te Voorthuizen met een gedeelte van het goed Schoonenck in de buurt Zeumeren.

Ook is het niet ondenkbaar, gezien het leeftijdsverschil tussen de kinderen, dat Willem meerdere keren gehuwd is geweest.

Willem is getrouwd rond 1643, op ongeveer 33-jarige leeftijd met Jacomijne ? (ongeveer 23 jaar oud), geboren rond 1620.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Willemsen van Voorthuijsen, geboren rond 1643, volgt onder XIV-f.

2 Wouter Willemsz. (van Voorthuijsen) ook genaamd van Birreveld, geboren rond 1645, volgt onder XIV-g.

3 Theunis Willemsen van Voorthuijsen ook genaamd Anthonis, Teunis en Thonis van Westerveld, geboren te Harderwijk (waarschijnlijk) rond 1650, volgt onder XIV-h.

4 Stephen Willemsen (van Voorthuijsen), geboren rond 1665, volgt onder XIV-i.

XIII-g Egbertgen van Voorthusen, geboren rond 1606 (r.k.), wonende te Nijkerk, waarschijnlijk dochter van Jan Jansz van Voorthuisen (XII-h).Nijkerk, begraven r.k., 1156.1/4/8.

13 april 1627: "begraven kindt van Egbertgen van Voorthusen".

Haar zoon van een onbekende man:

1 Kindt van Voorthusen, geboren rond 1625 (r.k.), begraven te Nijkerk op 13 april 1627, ongeveer 2 jaar oud.

XIII-h Steven Reijersz van Voorthuijsen, geboren rond 1585, zoon van Reijer Baerts van Voorthuijsen (XII-i) en Marrigje Wijnen.GAA, archief Herv.Gem. nr. 9.EK 29/141.

Steven wordt lidmaat te Amersfoort op 26 september 1635, de tekst luidt: "Steeven Reijers van Voorthuijsen, inde Nieuwestraat op de Hoeck, hij gaat zich later Verhoef noemen.

Nog later woont hij aan de Cortegraft, wijk Camp.

De uitzettingslijst voor het familiegeld, 1675, vermeldt: "Steven Reijersen van V. en de weduwe van Jan Morray, Langestraat, 25.-.-".

Steven is getrouwd te Amersfoort op 18 december 1625, op ongeveer 40-jarige leeftijd met Debora Jans Cuper (ongeveer 20 jaar oud), geboren rond 1605, dochter van Jan Cuper.

Uit dit huwelijk:

1 Elsebe Verhoef, geboren rond 1626.GAA'foort, Lidmaten.

Tussen 1666 en 27 Juni 1669 woont zij te Utrecht.

2 Hildegonda Verhoef, geboren rond 1628.

3 Maria Verhoef, geboren rond 1630.

4 Frans Goris Verhoef, geboren rond 1632.

5 Abraham Verhoef, raad te Amersfoort in 1676, geboren rond 1635.

6 Sara Verhoef, geboren rond 1637.

7 Reijnier Verhoef, geboren rond 1639.

XIV-a Heijm Henricks ook genaamd Heijmen Henricx, kerkmeester te Voorthuizen, geboren rond 1665, wonende te Voorthuizen, overleden op Blankertsgoed onder Voorthuizen in het jaar 1719, ongeveer 54 jaar oud, zoon van Henrick Evertsen (XIII-b).GAB'veld, DTB 205.1/87/28.

Op 30 Mei 1683 wordt Heijm lidmaat te Voorthuizen.

Heijm was gehuwd met Geertien Ricks, geboren rond 1665, overleden na 1720, minstens 55 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Henderick Heijmen van Blankerts ook genaamd Henrick, gedoopt te Voorthuizen op 24 mei 1686, volgt onder XV-a.

XIV-b Lubbert van Voorthuisen, geboren rond 1600, waarschijnlijk zoon van Dirck van Voorthuijsen (XIII-c) en Meisje Hermen Boijens.

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

1 Anna Lubberts van Voorthuisen, dienstmaecht van Haesje van Suckesteijn, geboren rond 1620, wonende te Amersfoort.GAA, archief Herv. Gem. nr.9.

Anna wordt op 29 september 1638 lidmaat van de Gereformeerde Kerk te Amerfoort.

De tekst luidt: "Anna Lubberts van Voorthuijsen dienstmaecht van Haesge van Surckestijn, 29-9-1638.

XIV-c Hermen Dirckzen van Voorthuijsen, geboren rond 1601, wonende te Amersfoort, overleden aldaar voor 1667, hoogstens 66 jaar oud, zoon van Dirck van Voorthuijsen (XIII-c) en Meisje Hermen Boijens.Beleningen Huis Scherpenzeel 141:230vo.

Hermen wordt genoemd als momber van zijn nicht Jannitgen van Butseler, ongehuwd, bij de verdeling in 1649 van de nagelaten boedel van Evert Goirts van Butseler gehuwd met Ariaentgen Jan Boijendr. voor de ge‰rfde gerichtsluiden van Veluwen. De goederen "Klein Butseler" liggen hoofdzakelijk in het Nederwoud in het Ambt van Ede en zijn Scherpenzeelse lenen.

Hermen was gehuwd met Grietgen Thonis van Emelaar, geboren rond 1601, dochter van Thonis Stevens van Emelaar.RAU,Hof van U.154-82.

In een acte van 11 februari 1743 wordt zij Grietje Ceelen halfzuster van Gijsbert van Emelaar genoemd.

Uit dit huwelijk:

1 Aeltjen Hermans van Voorthuijsen, geboren te Amersfoort rond 1619, wonende te Utrecht Brigittestraat.

Aeltjen is getrouwd te Utrecht Catharijnekerk op 30 oktober 1636 voor de kerk, op ongeveer 17-jarige leeftijd met Cornelis Gout (ongeveer 36 jaar oud), geboren rond 1600, wonende te Mariaplaats Utrecht.

2 Jannechjen Heijmans van Voorthuijsen, geboren rond 1620, wonende te Utrecht Twijnstraat, begraven te Utrecht, Geertekerk op 22 februari 1686, ongeveer 66 jaar oud.AAU, inv. 188, XVI, 71.Putman, Utrecht octrooien om te testeren, 1603-1640, nr.3936 19-7-1639-195.

Op 20 Julij 1639 wordt door notaris Jacob van Herwaerden het testament opgemaakt van Anthonis en Jannichgen.

 

Jannechjen is getrouwd te Utrecht Buurkerk op 11 november 1638 voor de kerk, op ongeveer 18-jarige leeftijd met Anthonij van Capell (ongeveer 38 jaar oud), geboren rond 1600, wonende te Utrecht.

3 Jacob Hermansz van Voorthuijsen, geboren rond 1630, wonende te Amersfoort.EK 29/104.

De uitzettingslijst voor het familiegeld vermeldt: "Kwartier Breul-Binnen, Langestraat, 1675, Jacobus van V. en zijn moeder, 12-10-00".

Jacob is in ondertrouw gegaan op 16 april 1667 en getrouwd te Amersfoort op 7 mei 1667 (gerecht) (getuigen waren Grietgen Thonis, Weduwe Herman Dirckzen van V. en Hendrickgen Egbers Schut, moeder van de bruid), op ongeveer 37-jarige leeftijd met Lisbeth Jans van Giethoorn (ongeveer 32 jaar oud), geboren rond 1635, wonende te Amersfoort, dochter van Jan Jacobsz van Giethoorn (schipper) en Henrickgen Eghberts Schut.

4 Thonis Harmansz van Voorthuijsen ook genaamd Teunis van Voorthuijse, geboren rond 1631, volgt onder XV-b.

5 Dierck (Dirck) Hermens van Voorthuijsen, geboren rond 1632, volgt onder XV-c.

6 Helena Hermens van Voorthuijsen, geboren rond 1633, volgt onder XV-d.

XIV-d Evert Petersen van Voorthuijsen, molenaar te Opheusden en Doesburg onder Ede, geboren te Harderwijk (?) rond 1604, overleden na 1670, minstens 66 jaar oud, waarschijnlijk zoon van Peter Gerrits van Voorthuijsen (XIII-d) en Aelken Wouters.

Evert zou ook een oom van Gerrit Petersen kunnen zijn, hij noemt zijn zoon namelijk Gerrit. Hij is dan een zoon van Gerrit Cornelissen en niet van Peter Gerrits.

Evert was gehuwd met Willemtje Jans van Brenck, geboren te Kesteren rond 1605, dochter van Johan Brenck en Dircksd. Arriens.

Uit dit huwelijk:

1 Gerrit Evertsen van Voorthuijsen, geboren te Opheusden rond 1635, volgt onder XV-e.

2 waarschijnlijk Bessel Everts van Voorthuisen, geboren rond 1640, volgt onder XV-f.

XIV-e Gerrit Petersen van Voorthuijsen, molenaar Ingense Molen, geboren te Harderwijk (?) rond 1605, overleden te Ingen, Molen na 15 oktober 1664, minstens 59 jaar oud, waarschijnlijk zoon van Peter Gerrits van Voorthuijsen (XIII-d) en Aelken Wouters.

Hoe Gerrit in Ingen is verzeild geraakt is niet helemaal duidelijk. Wel is bekend dat Prins Frederik-Hendrik bij het beleg van 's-Hertogenbosch in 1628-29 op grote schaal jonge molenaars o.a. van de Veluwe had gerecruteerd om de watermolens te bemannen die het onder water gezette land rond die stad moesten droogmalen. Mogelijk zijn Gerrit en ook zijn broer Evert op hun thuisreis in de Betuwe blijven hangen. Evert is later toch weer van Opheusden naar Doesburg bij Ede op de Veluwe verhuisd.

Gerrit is getrouwd rond 1629 voor de kerk, op ongeveer 24-jarige leeftijd (1) met zijn nicht Stijntje Melissen (ongeveer 24 jaar oud), geboren te Seumeren onder Voorthuizen rond 1605, wonende te Voorthuizen, overleden te Ingen, Molen voor 7 februari 1660, hoogstens 55 jaar oud, dochter van Melis Gerrits (XIII-e) en Evertgen.

Uit dit huwelijk:

1 Peter Gerritsen van Voorthuijsen ook genaamd Pieter, geboren te Ingen rond 1629, volgt onder XV-g.

2 waarschijnlijk Klaes Gerritsen van Voorthuijsen, molenaar buiten de Westpoort te Rhenen, geboren rond 1630.

Klaes is getrouwd voor 1650 voor de kerk, op hoogstens 20-jarige leeftijd (1) met Lijsje Aerts (hoogstens 19 jaar oud), geboren rond 1631.

Klaes is getrouwd te Rhenen rond 1660, op ongeveer 30-jarige leeftijd (2) metgeg, ned.l, 1985/171

Geertje Cornelisdr. van Wolfswinkel (ongeveer 25 jaar oud), geboren te Rhenen rond 1635, dochter van Cornelis Willemsz. van Wolfswinkel (molenaar buiten westpoort Rhenen en vertrekt 30-3-1616 van Gr.-Wolfswinkel) en Uijltgen Bartsen van Wijck.

3 Amelis Gerritsen van Voorthuijsen ook genaamd Melis, gedoopt te Avezaath op 21 oktober 1632, volgt onder XV-h.

4 Gerrit Gerritsen van Voorthuijsen, geboren rond 1633, volgt onder XV-i.

5 Stevina Gerritsen van Voorthuijsen, geboren rond 1635, volgt onder XV-j.

6 Geertruida Gerritsen van Voorthuijsen, geboren rond 1636, volgt onder XV-k.

7 Evertje Gerritsen van Voorthuijsen, geboren rond 1637, volgt onder XV-l.

8 waarschijnlijk Cornelis Gerritsen van Voorthuijsen, geboren rond 1637.

Gerrit is getrouwd te Maurik rond 1663 voor de kerk, op ongeveer 58-jarige leeftijd (2) met Barbara Jansdr. Verburgh (ongeveer 38 jaar oud), geboren te Maurik rond 1625.

Barbara is eerder getrouwd te Maurik op 11 november 1649 voor de kerk, op ongeveer 24-jarige leeftijd met Gerrit Hendriksen (ongeveer 29 jaar oud), geboren rond 1620.

XIV-f Jan Willemsen van Voorthuijsen, geboren rond 1643, wonende te Harderwijk, zoon van Willem Gerritsz van Voorthuijsen (XIII-f) en Jacomijne ?.GAH, trouwb. 829, 7, 7.

Op 6 November 1674 is hij getuigen bij het huwelijk van zijn zoon Jan.

Jan was gehuwd met Claertje Michiels ook genaamd Claertjen, geboren rond 1640, begraven te Harderwijk op 31 oktober 1711 Begraafboek Harderwijk." Clare vrou van Voorthuijsen ende haer soons vrou, 31 October 1711, op het kerckhoff met allen den klocken"., ongeveer 71 jaar oud.beg: GAHarderwijk, begraafboek, 838.4, 64, 12.

Uit dit huwelijk:

1 Willem Janse van Voorthuijsen, geboren rond 1669, gedoopt te Harderwijk, begraven aldaar op 18 juli 1714 Op 18 July 1714 wordt begraven: "Willem van Voorthuijsen op het Choor met allen den klocken"., ongeveer 45 jaar oud.GAH, 838.4, 82, 11.

beg: GAHarderwijk, begraafboek.

Harderwijk, recognatieboek 150,folio 198, 22 mei 1703: "Joris Blauw ende Willem Jansen van Voorthuijsen borgen voor het erfh. van Harmen Dircksen Visser, Berent Jansen (Wittop) Visser voogd der kinderen".

Willem moet een belangrijk man zijn geweest, want hij wordt begraven op het koor "op het choor met allen den klocken".

Willem is ondertrouwd te Harderwijk op 10 september 1693 en getrouwd aldaar op 23 oktober 1693 voor de kerk, op ongeveer 24-jarige leeftijd (1) met Meijnsje Elberts de Bruijn (ongeveer 23 jaar oud), geboren rond 1670, wonende te Harderwijk, begraven aldaar op 25 februari 1718, ongeveer 48 jaar oud, dochter van Elbert de Bruijn.

Willem was gehuwd (2) met Metje Gerrits, geboren rond 1675, overleden voor 1746, hoogstens 71 jaar oud.

2 Michiel Jansz van Voorthuijsen, geboren te Harderwijk rond 1670, volgt onder XV-m.

3 Hendrik Jansen van Voorthuijsen, geboren rond 1672, wonende te Harderwijk, begraven aldaar op 4 april 1713 Het begraafboek van Harderwijk vermeldt: "Hendrik Janssen van Voorthuijsen, 4 April 1713 op het kerkhof., ongeveer 41 jaar oud.beg: GAHarderwijk, begraafboek.

4 Clare Jansen van Voorthuijsen ook genaamd Klaartje, geboren te Harderwijk rond 1673, wonende aldaar.

5 Jan Jansen van Voorthuijsen ook genaamd van Voorthuysen, gedoopt te Harderwijk op 6 november 1674, volgt onder XV-n.

XIV-g Wouter Willemsz. (van Voorthuijsen) ook genaamd van Birreveld, geboren rond 1645, wonende te Birrevelt, de Glind, overleden in het jaar 1715, ongeveer 70 jaar oud, zoon van Willem Gerritsz van Voorthuijsen (XIII-f) en Jacomijne ?.Hist.kast.Barneveld.

Uit hem is een, nu uitgestorven, tak gesproten te Leusden, Scherpenzeel en Woudenberg.

Wouter is landbouwer op de boerderij "Birreveld" in de Glind van 1705 (en wellicht eerder) tot 1716, daarna wordt zijn oomzegger Willem Teunissen van Voorthuijsen, zoon van zijn broer Theunis, er de pachter.

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

1 Willem Woutersen van Birrevelt, afkomstig uit Birrevelt, de Glind, geboren rond 1665, volgt onder XV-o.

2 Jacob (Woutersz.) Wolbertsen, geboren rond 1666, volgt onder XV-p.

3 Cornelis Woutersz., geboren rond 1676, wonende te Kallenbroek onder Barneveld.

Cornelis wordt genoemd in de huwelijksacte, voor het Gerecht van Stoutenburg, van Willem Teunissen van Voorthuijsen en Jantje Willems van Groot-Daatselaar, als neef van de bruidegom en wonend in het Kallerbroek onder Barneveld.

XIV-h Theunis Willemsen van Voorthuijsen ook genaamd Anthonis, Teunis en Thonis van Westerveld, landbouwer op Groot Westerveld onder Voorthuijsen, geboren te Harderwijk (waarschijnlijk) rond 1650, wonende in het Kerspel Voorthuijsen, overleden op Groot-Westerveld onder Voorthuizen in het jaar 1711, ongeveer 61 jaar oud, zoon van Willem Gerritsz van Voorthuijsen (XIII-f) en Jacomijne ?.Historisch Kadaster, Barneveld.

Waarschijnlijk is Theunis van 1707 tot 1711 (wellicht ook eerder) landbouwer op het Heerengoed Westerveld, gelegen in de kerspel Voorthuizen; (nu Leemweg 2, Terschuur; bewoond door Albert Cornelis van de Braak en Hendrika Toonen), zijn weduwe blijft daar landbouwster van 1711 tot 1712.

De Esvelderbeek vormde de grens tussen de kerspelen Barneveld en Voorthuizen. Ten zuiden van de beek lagen drie boerderijen die Groot en/of Klein Westerveld werden genoemd, ten noorden ervan lagen er ook drie.

Mogelijk is Theunis een zoon van Willem Gerritsz van Voorthuijsen, welke een zoon was van Gerrit Cornelisz van Voorthuijsen, die weer een zoon was van Cornelis Gerritsz van Voorthuijsen en Anna Gerrit Wolffsdoghter, wonend te Harderwijk, van Willem wordt in ieder geval een zoon Jan te Harderwijk genoemd.

De Harderwijker regentenfamilie Van Westerveld was eigenaar van het goed Westerveld onder Voorthuizen en ook o.a. schepenen en burgemeester van Harderwijk. Deze familie was via de riddermatige familie Van Wijnbergen en de familie Wolfss verwant aan de Harderwijkse Van Voorthuijsens.

In de jaren 1672-1674 toen de Fransen de Veluwe bezet hielden, zochten veel mensen van het platteland van de Veluwe de bescherming van de steden. Toen de Fransen in 1674 zich terugtrokken werden de boerderijen weer in gebruik genomen. Zo is het mogelijk dat Thonis Willemsen van Harderwijk op Westerveld is beland. Er waren dus zeker verbindingen tussen deze plaatsen.

De grootmoeder van Thonis, Anna Gerrit Wolffssdr., Cornelis Gerritsz van Voorthuijsens weduwe had bezittingen in de buurt Seumeren onder Voorthuizen.

De familie van zijn vrouw Geertjen Heijmens was gegoed op Harselaar onder Voorthuizen.

Theunis is ondertrouwd te Voorthuizen op 27 juni 1685 en getrouwd te Barneveld op 12 juli 1685 voor de kerk, op ongeveer 35-jarige leeftijd met Geertjen Heijmens van Herseler ook genaamd van Harselaar (ongeveer 27 jaar oud), geboren rond 1658, overleden na 1712, minstens 54 jaar oud, dochter van Heijmen Meeus (landbouwer op Klein Hasselaar onder Voorthuizen) en Marrige (Merritgen) Hessels.

Uit dit huwelijk:

1 Willem Teunissen (Tonisz) van Voorthuijsen ook genaamd Willem van Glinthorst, geboren rond 1686, volgt onder XV-q.

2 Heijm Teunissen van Voorthuijsen, gedoopt te Voorthuizen op 4 september 1691, overleden voor 1694, hoogstens 3 jaar oud.

3 Heijm Teunissen van Voorthuijsen, gedoopt te Voorthuizen op 9 september 1694, overleden voor 1703, hoogstens 9 jaar oud.

4 waarschijnlijk Jacob Teunissen van Voorthuijsen, geboren rond 1699.

5 waarschijnlijk Aartje Teunissen van Voorthuijsen, afkomstig uit Voorthuizen, geboren rond 1700.

Aartje is ondertrouwd te Scherpenzeel op 17 oktober 1733 en getrouwd aldaar op 8 november 1733 voor de kerk, op ongeveer 33-jarige leeftijd met Harmen Cornelissen van Oijk ook genaamd Herman en Hermen (33 jaar oud), gedoopt te Scherpenzeel op 16 juni 1700, zoon van Kornelis Aardsen van Ojik en Reijertje Jans van Mispeler.

6 Heijmen Teunissen van Voorthuijsen, gedoopt te Voorthuizen op 18 februari 1703, volgt onder XV-r.

XIV-i Stephen Willemsen (van Voorthuijsen), geboren rond 1665, zoon van Willem Gerritsz van Voorthuijsen (XIII-f) en Jacomijne ?.Herengoederen, deel I, blz.101. Deze tak wordt vertegenwoordigd door Cornelis Willem van Voorthuizen, Patrijzenhof 68, Barneveld, telefoon 0342.414331.

Uit deze Stephen is een tak gesproten, welke nu (1994) hoofdzakelijk woont in de gemeenten Woudenberg, Barneveld en Ede. Zijn zoon Willem was landbouwer op het goed Maasjesland ook genaamd erf ten Bosch onder Voorthuizen.

Stephen was gehuwd met Annetje ?, geboren rond 1685.

Uit dit huwelijk:

1 Willem Stephensen van Voorthuijsen, geboren te Zeumeren onder Voorthuizen rond 1720, volgt onder XV-s.

2 Willemptje Steephensen van Voorthuijsen, geboren rond 1725, wonende te Voorthuizen.

3 Woutertje Steevens van Voorthuijsen, geboren rond 1730, wonende te Voorthuizen.

XV-a Henderick Heijmen van Blankerts ook genaamd Henrick, gedoopt te Voorthuizen op 24 mei 1686, zoon van Heijm Henricks (XIV-a) en Geertien Ricks.

Henderick is getrouwd te Voorthuizen op 4 november 1714 voor de kerk, op 28-jarige leeftijd met Merritje Elberts Ham (ongeveer 27 jaar oud), afkomstig uit Appel onder Nijkerk, geboren rond 1687, dochter van Elbert Ham.

Uit dit huwelijk:

1 Heijmen Hendrix van Blankers, afkomstig uit Voorthuizen, gedoopt aldaar op 1 mei 1719, volgt onder XVI-a.

XV-b Thonis Harmansz van Voorthuijsen ook genaamd Teunis van Voorthuijse, geboren rond 1631, wonende te Amersfoort, zoon van Hermen Dirckzen van Voorthuijsen (XIV-c) en Grietgen Thonis van Emelaar.

Thonis was gehuwd metGAA'foort.not.II,71.

Petergen Harmens Bosch, geboren rond 1633, dochter van Harmen Bosch.

Dit echtpaar laat op 11 mei 1660 te Amersfoort ten overstaan van notaris Cornelis Caen hun testament opmaken.

Uit dit huwelijk:

1 Alida (Aleijda) Teunisdr. van Voorthuijsen ook genaamd van Voorthuijse, geboren te Amersfoort rond 1658, volgt onder XVI-b.

2 Rijkeland van Voorthuijsen ook genaamd Rijcklandt en Rijkje, geboren rond 1660, volgt onder XVI-c.

3 Dirk van Voorthuijsen, geboren rond 1665.RAU, Hof van Utr.154-82.

Dirk wordt genoemd in een zitting van het Hof van Utrecht op 11 februari 1743, zijnde een zoon van Teunis van Voorthuijsen zijnde een zoon van Herman van Voorthuijsen en Grietje Ceelen die een halve zuster was van Gijsbert van Emelaar, en Catharina Jacobs Sijnen zijnde erfgenaam van Barbara van Emelaar.

XV-c Dierck (Dirck) Hermens van Voorthuijsen, geboren rond 1632, wonende te Amersfoort, zoon van Hermen Dirckzen van Voorthuijsen (XIV-c) en Grietgen Thonis van Emelaar.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1 Jan Cornelissen van Voorthuijsen ook genaamd Jan Diercksz van Voorthuijsen, geboren rond 1665, volgt onder XVI-d.

XV-d Helena Hermens van Voorthuijsen, geboren rond 1633, wonende te Amersfoort, dochter van Hermen Dirckzen van Voorthuijsen (XIV-c) en Grietgen Thonis van Emelaar.

Helena is getrouwd te Amersfoort op 4 november 1669 voor de kerk, op ongeveer 36-jarige leeftijd met Frederick Morray ook genaamd Morren (ongeveer 74 jaar oud), geboren rond 1595, wonende te Amersfoort en te Srevekeur, waarschijnlijk zoon van Jan Morray en Lewyna Stevens.

Uit dit huwelijk:

1 Anna Morray, gedoopt te Amersfoort op 9 augustus 1670.

2 Wilhelmus Morray, gedoopt te Amersfoort op 18 december 1671.

3 Anna Morray, gedoopt te Amersfoort op 22 april 1673.

4 Anna Morray, gedoopt te Amersfoort op 15 oktober 1674.

5 Margriette Morray, gedoopt te Amersfoort op 6 juli 1677.

6 Margriette Morray, gedoopt te Amersfoort op 11 juli 1679.

7 Margrietje Morray, gedoopt te Amersfoort op 28 april 1681.

8 Herremijna Morray, gedoopt te Amersfoort op 27 juli 1684.

XV-e Gerrit Evertsen van Voorthuijsen, molenaar op de Doesburger molen onder Ede, geboren te Opheusden rond 1635, overleden te Ede rond 1707, ongeveer 72 jaar oud, zoon van Evert Petersen van Voorthuijsen (XIV-d) en Willemtje Jans van Brenck.

Gerrit is getrouwd rond 1668 voor de kerk, op ongeveer 33-jarige leeftijd met Elisabeth (Elisken) van Gelder (ongeveer 33 jaar oud), geboren rond 1635, overleden na 1707, minstens 72 jaar oud, dochter van Jan van Gelder.

Elisabeth was later gehuwd met Hendrick Claessen, geboren rond 1635.

Uit dit huwelijk:

1 Evert Gerrits van Voorthuijsen ook genaamd van Gelder, geboren te Ede rond 1670, volgt onder XVI-e.

XV-f Bessel Everts van Voorthuisen, geboren rond 1640, waarschijnlijk zoon van Evert Petersen van Voorthuijsen (XIV-d) en Willemtje Jans van Brenck.

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

1 Claesjen Bessels van Voorthuisen, geboren rond 1680, wonende te Lunteren.

Claesjen is getrouwd te Lunteren op 2 november 1704 voor de kerk, op ongeveer 24-jarige leeftijd met Jacob Beertsen (ongeveer 24 jaar oud), geboren te Lunteren rond 1680, zoon van Beert Alberts.

Is hij de zelfde als Jacob de Bruijn * 1685, elders in dit bestand ?

XV-g Peter Gerritsen van Voorthuijsen ook genaamd Pieter, molenaar te Ingen en ouderling te Ingen, geboren te Ingen rond 1629, overleden aldaar op 6 augustus 1684, ongeveer 55 jaar oud, zoon van Gerrit Petersen van Voorthuijsen (XIV-e) en Stijntje Melissen.

De nazaten van Peter worden beschreven in het Nederlands Patriciaat 1913 en 1919 en in de door C. Hollaar te Beverwijk geschreven genealogi‰n "Van Voorthuijsen Ingen-Rhenen" en "Van Voorthuijsen Neder-Betuwe", meerdere genealogi‰n van zijn andere nakomelingen in de bestanden van Arie.J.W. van Voorthuijsen wonend in het Nederwoud bij Lunteren.

Peter is getrouwd in het jaar 1658 voor de kerk, op ongeveer 29-jarige leeftijd (1) met Lijsbeth Willems van Triest ook genaamd Elizabeth (ongeveer 26 jaar oud), geboren rond 1632, overleden voor 1675, hoogstens 43 jaar oud, dochter van Willem Jans van Triest.

Uit dit huwelijk:

1 Stijntje Peters van Voorthuijsen ook genaamd Christina, geboren rond 1658, volgt onder XVI-f.

2 Jan Petersen van Voorthuijsen, gedoopt te Ingen op 6 april 1659, volgt onder XVI-g.

3 Gerrit Petersen van Voorthuijsen, gedoopt te Ingen op 21 september 1662, volgt onder XVI-h.

4 Willem Petersen van Voorthuijsen, gedoopt te Ingen op 7 augustus 1664, volgt onder XVI-i.

Peter is getrouwd te Ingen op 20 februari 1675 voor de kerk, op ongeveer 46-jarige leeftijd (2) met Jantje Daniels Holl ook genaamd Johanna (ongeveer 25 jaar oud), afkomstig uit Orden bij Apeldoorn, geboren rond 1650, overleden na 4 juli 1710, minstens 60 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

5 Elisabeth Petersen van Voorthuijsen, Elisabeth is genoemd naar de overleden eerste echtgenote van haar vader., gedoopt te Ingen op 18 juni 1676, volgt onder XVI-j.

6 Jacobus Petersen van Voorthuijsen, gedoopt te Ingen op 15 augustus 1678, volgt onder XVI-k.

7 waarschijnlijk Pieter Voorthuijsen ook genaamd van Voorthuijsen, geboren te Ingen (?) rond 1679, In Wageningen heb ik zijn doop niet kunnen vinden, wel werd er op 18 Januari 1679 ene Pieter met als vader Willem Breunissen gedoopt en op 3 October van het zelfde jaar een Peter met als vader Tijmen Gerritsen.

De familienaam "van Voorthuijsen" komt in de Wageningse DTB's alleen voor in het begraafboek met de volgende tekst: "26 November 1751, de Weduwe van Voorthuijsen, met de groote klock, 3:-:-. , volgt onder XVI-l.

8 Evert Petersen van Voorthuijsen, geboren rond 1680, gedoopt te Ingen, volgt onder XVI-m.

9 Trijntje Pieters Voorthuijzen ook genaamd Voorthuizen, geboren rond 1683.

Trijntje is getrouwd na 1710 voor de kerk, op minstens 27-jarige leeftijd metGens Nostra, 1958, 23.

Jan Wijbrands Schaap (minstens 30 jaar oud), geboren rond 1680, zoon van Wijbrand Schaap.

Jan is eerder getrouwd te Monnikendam op 29 oktober 1707 voor de kerk, op ongeveer 27-jarige leeftijd metG.N.,1958/23.

Masilja Joris van Berckhout (ongeveer 22 jaar oud), geboren rond 1685, dochter van Joris van Berckhout.

XV-h Amelis Gerritsen van Voorthuijsen ook genaamd Melis, molenaar te Avezaath, molenaar Westpoort Molen te Rhenen en molenaar te Veenendaal, gedoopt te Avezaath op 21 oktober 1632, overleden te Veenendaal, Stichtse Molen voor 14 februari 1704, hoogstens 71 jaar oud, zoon van Gerrit Petersen van Voorthuijsen (XIV-e) en Stijntje Melissen.

Amelis is getrouwd te Maurik op 24 augustus 1656 voor de kerk, op 23-jarige leeftijd (1) met Aeltje Gijsberts van Veenendaal (ongeveer 21 jaar oud), afkomstig uit Ederveen, geboren rond 1635, overleden voor 1662, hoogstens 27 jaar oud, dochter van Gijsbert Gerritse (molenaar te Ederveen) en Catharina Cornelisdr. van Wolfswinkel.

Uit dit huwelijk:

1 Gijsbert Melissen van Voorthuijsen, geboren te Maurik rond 1657, volgt onder XVI-n.

2 Stijntje Melissen van Voorthuijsen ook genaamd Christijn en Christina, geboren te Maurik, gedoopt rond 1660, volgt onder XVI-o.

3 Evert Melissen van Voorthuijsen, geboren rond 1661, volgt onder XVI-p.

Amelis is getrouwd rond 1662 voor de kerk, op ongeveer 30-jarige leeftijd (2) met Celichje Jans van Dompselaer (ongeveer 22 jaar oud), geboren rond 1640, dochter van Jan van Dompselaer.

Celichje is later getrouwd te Veenendaal op 17 februari 1704 voor de kerk, op ongeveer 64-jarige leeftijd met Jacob Jansz van Holten (ongeveer 74 jaar oud), veenraad te Veenendaal, geboren rond 1630, zoon van Jan van Holten. Jacob was weduwnaar van Sijtje Cornelis, geboren rond 1630, overleden voor 1673, hoogstens 43 jaar oud. Jacob was weduwnaar van Maria Jans, geboren rond 1630, overleden rond 1700, ongeveer 70 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

4 Aeltje Melissen van Voorthuijsen, geboren te Veenendaal in het jaar 1675.

Aeltje is getrouwd in het jaar 1694 voor de kerk, op 19-jarige leeftijd (1) met Gijsbert Aelbers Brouwer (ongeveer 34 jaar oud), geboren rond 1660, overleden te Veenendaal in het jaar 1715, ongeveer 55 jaar oud.

Aeltje is getrouwd te Veenendaal op 21 mei 1718 voor de kerk, op 43-jarige leeftijd (2) met Hendrik Berendsz van den Bosch (32 jaar oud), landbouwer, bierbrouwer en herbergier, gedoopt te Rheden op 11 november 1685, wonende de Clomp onder Veenendaal, zoon van Berend Egbers van den Bosch en Tijmken Hendriks.

Hendrik is later ondertrouwd te Veenendaal op 21 november 1728 voor de kerk, op 43-jarige leeftijd met Jannetje Peters Bouman (23 jaar oud), gedoopt te Renswoude op 27 september 1705, dochter van Peter Petersz Bouman en Arisje Jacobs de Gooijer.

5 Jantien Melissen van Voorthuijsen, gedoopt te Veenendaal op 27 augustus 1681.

6 Catharina Melissen van Voorthuijsen ook genaamd Stijntje, geboren op 4 november 1688, volgt onder XVI-q.

XV-i Gerrit Gerritsen van Voorthuijsen, molenaar te Avezaath, geboren rond 1633, zoon van Gerrit Petersen van Voorthuijsen (XIV-e) en Stijntje Melissen.

Gerrit is getrouwd voor 1664 voor de kerk, op hoogstens 31-jarige leeftijd met Trijneke de Haes (hoogstens 29 jaar oud), geboren te Avezaath rond 1635.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelis Gerritsen van Voorthuijsen, geboren rond 1665, wonende te Amsterdam.

Cornelis is ondertrouwd te Amsterdam op 21 oktober 1701 voor de kerk, op ongeveer 36-jarige leeftijd met Albertaline B. Trompet (ongeveer 31 jaar oud), geboren rond 1670.

2 Gerrit Gerritsen van Voorthuijsen, geboren rond 1666.

3 Stijnke Gerritsen van Voorthuijsen, geboren rond 1667.

XV-j Stevina Gerritsen van Voorthuijsen, geboren rond 1635, dochter van Gerrit Petersen van Voorthuijsen (XIV-e) en Stijntje Melissen.

Stevina is getrouwd rond 1665 voor de kerk, op ongeveer 30-jarige leeftijd met Laurents Aerts (ongeveer 33 jaar oud), geboren rond 1632.

Uit dit huwelijk:

1 Stijnke Laurents, geboren rond 1666.

XV-k Geertruida Gerritsen van Voorthuijsen, geboren rond 1636, dochter van Gerrit Petersen van Voorthuijsen (XIV-e) en Stijntje Melissen.

Geertruida was gehuwd met Frans van Hoeven, geboren rond 1635, zoon van Derk van Hoeven.

Uit dit huwelijk:

1 Stijnke van Hoeven, geboren rond 1652.

XV-l Evertje Gerritsen van Voorthuijsen, geboren rond 1637, dochter van Gerrit Petersen van Voorthuijsen (XIV-e) en Stijntje Melissen.

Evertje is getrouwd in het jaar 1668 voor de kerk, op ongeveer 31-jarige leeftijd met Dirck Claesz van Waell (ongeveer 38 jaar oud), geboren te Lienden rond 1630, zoon van Claes Dircksz van Waell en Neeltgen Koenders.

Uit dit huwelijk:

1 Stijntgen van Waell, geboren rond 1660.

2 Neeltgen van Waell, geboren rond 1662.

3 Jantgen van Waell, geboren rond 1664.

4 Claes van Waell, geboren rond 1666.

XV-m Michiel Jansz van Voorthuijsen, geboren te Harderwijk rond 1670, wonende aldaar, overleden aldaar, begraven aldaar op 11 januari 1740 Het begraafboek van Harderwijk vermeldt: "Michiel van Voorthuijsen, op het kerkhof met alle klokken., ongeveer 70 jaar oud, zoon van Jan Willemsen van Voorthuijsen (XIV-f) en Claertje Michiels.GAH, inv.1612, 55.

beg: GAHarderwijk, begraafboek.

Harderwijk lidmaat 1698.

Harderwijk, recognatieboek, 152, folio 70, 14 februari 1737: "Michiel van Voorthuijsen en Simon Staal attesteren over de verwantschap van Engelbert van Bijssel".

Michiel wordt vermeldt in het pompregister van Harderwijk, eigenaar, pomp aan het plein.

Daar geen van zijn zonen zelf zonen krijgen sterft deze tak in mannelijke lijn uit.

Michiel is getrouwd te Harderwijk op 23 oktober 1693 voor de kerk, op ongeveer 23-jarige leeftijd (1) met Eijtie Christiaansz (ongeveer 23 jaar oud), geboren te Harderwijk rond 1670.

Uit dit huwelijk:

1 Aleijda Michielsen van Voorthuijsen ook genaamd Aeltjen en Aaltje, gedoopt te Harderwijk op 26 juli 1693, overleden aldaar, begraven aldaar op 13 juli 1767 Het begraafboek van Harderwijk vermeldt: "Aeltjen van Voorthuijsen, op het kerkhof met al de klokken, 13 July 1767., 73 jaar oud.beg: GAHarderwijk, begraafboek.

Zij is lidmaat Harderwijk 17-4-1735.

2 Jan Michielsen van Voorthuijsen, gedoopt te Harderwijk op 30 juli 1697, volgt onder XVI-r.

Michiel is getrouwd te Harderwijk op 2 mei 1698 voor de kerk, op ongeveer 28-jarige leeftijd (2) met Jannetje Aeckerboom ook genaamd Annitjen (ongeveer 18 jaar oud), geboren te Campen rond 1680, wonende te Amsterdam, begraven te Harderwijk op 24 mei 1730 Het begraafboek van Harderwijk vermeldt: "Vrou van Michiel van Voorthuijsen, 24 Mei 1730, op het kerkhof en allen de klokken., ongeveer 50 jaar oud, dochter van Eijbert Aeckerboom.beg: GAHarderwijk, begraafboek.

Uit dit huwelijk:

3 Eijbert Michielsen van Voorthuijsen, gedoopt te Harderwijk op 23 augustus 1699.GAH, 837.3, 172, 3.

Hij is lidmaat te Harderwijk 28-3-1717.

Eijbert is ondertrouwd te Harderwijk op 26 november 1719 en getrouwd aldaar op 14 december 1719 voor de kerk, op 20-jarige leeftijd met Vroetje Christoffelsen (ongeveer 19 jaar oud), geboren rond 1700.

4 Reijner Michielsen van Voorthuijsen ook genaamd Rijndert en Reijnder, gedoopt te Harderwijk op 28 mei 1702, volgt onder XVI-s.

5 Catrijn Michielsen van Voorthuijsen ook genaamd Catarina, Caterina, Catrijntje en Katharina, gedoopt te Harderwijk op 23 april 1704, volgt onder XVI-t.

6 Michiel Michielsen van Voorthuijsen, geboren rond 1710, begraven te Harderwijk op 22 april 1724, ongeveer 14 jaar oud.

XV-n Jan Jansen van Voorthuijsen ook genaamd van Voorthuysen, gedoopt te Harderwijk op 6 november 1674, wonende aldaar, overleden voor 1746, hoogstens 72 jaar oud, zoon van Jan Willemsen van Voorthuijsen (XIV-f) en Claertje Michiels.GAH, lidm. 837,206,15.

Lidmaat Harderwijk 26-3-1723.

Harderwijk, rec. 152, folio 152, 31 januari 1736: "Jan van Voorthuijsen en Derck Vosselman borgen voor het erfh. van Henrik Hoefhamer en Jannetje Egberts echtelieden".

Rec. 152, folio 115 en 116 vso, 10 juni en 11 augustus 1739: " Idem voogden van Berent Hendricksen erfgenaam van Evertie Everts weduwe van Henrick Berentsen ( in de boedel een molen)".

Rec. 152, folio 180, 22 mei 1742: "Derck Vosselman en Jan van Voorthuijsen borgen voor het erfh. van Margarita Hoefhamer, Ysbrant Hoefhamer belooft de borgen te vrijen".

Rec. 150, folio 244 vso, 20 oktober 1706: "Jan Jansen van Voorthuijsen en Jannetje Hendricks echtelieden verkopen aan Marten Teunissen en Jannetje Lamberts echtelieden een hof voor 133 gulden".

Rec. 150, folio 325 vso, 29 april 1710: "Hilleke Fransen weduwe van Henrick Dircksen en Jan van Voorthuijsen haar schoonzoon met zijn huisvrouw Janneke Henricks zijn 100 gulden schuldig onder verband van een huis achter de nonnen zijnde een gedeelte van het oude nonnenkloster".

Rec. 151, folio 33, 7 april 1713: "Jan Jansen van Voorthuijsen bewijst zijn twee onmondige kinderen Henrickje en Jannetje bij Jannetje Hendricks het moederlijk goed involgen de huwelijksvoorwaarden dd. 14 oktober 1698, met goedvinden van Dirck Fransen oud-oom van moederszijde en Willem Jansen van Voorthuijsen oom van vaderszijde".

Rec. 151, folio 208 vso: "Jan van Voorthuijsen en Marritje Alberts echtelieden verkopen een hof voor 115 gulden".

Rec. 151, folio 37 vso: "De erfgenamen van Harmen Geurts Snel verkopen aan Jan Jansen van Voorthuijsen en Lijsbet Peters echtelieden een hof voor de stad aan oosten voor 104 gulden".

Jan is getrouwd te Harderwijk op 16 oktober 1698 voor de kerk, op 23-jarige leeftijd (1) met Jannitie Hendrickz ook genaamd Jannetie Henderiixsz (ongeveer 23 jaar oud), geboren rond 1675, dochter van Henrick Dirksen en Hilleken Fransen.

Uit dit huwelijk:

1 Henrickjen Jansen van Voorthuijsen ook genaamd Henriekje, geboren te Harderwijk rond 1700.

2 Jannetje Jansen van Voorthuijsen, geboren te Harderwijk rond 1702.GAH, lidm. 837.3, 206, 19 en 23.

Als lidmaat te Harderwijk wordt zij vermeld op 26 Maart en 5 Mei 1723.

Jan is getrouwd te Harderwijk op 9 april 1713 voor de kerk, op 38-jarige leeftijd (2) met Lijsbeth Peters (ongeveer 38 jaar oud), afkomstig uit Vaessen, geboren rond 1675.

Recognatieboek Harderwijk, 151, folio 37 vso: "De voogden van Jan Willemsen onmondige nagelaten zoon van Willem Jansen en Lambertje Geurts eertijds echtelieden en Peter Willemsen zoon van Willem Jansen en Lijsbeth Peters namaals echtelieden zijnde. Lijsbeth Peters met haar tegenwoordige man Jan Jansen van Voorthuijsen presenteren hiermede tevreden boedelscheiding".

Lijsbeth is eerder getrouwd voor 1710 voor de kerk, op hoogstens 35-jarige leeftijd met Willem Jansen (hoogstens 35 jaar oud), geboren rond 1675.

Jan is ondertrouwd te Harderwijk op 5 februari 1719 en getrouwd aldaar op 22 februari 1719 voor de kerk, op 44-jarige leeftijd (3) met Marijtje Albers Hoefhamer ook genaamd Marritje (ongeveer 39 jaar oud), geboren rond 1680, begraven te Harderwijk op 20 maart 1748 Het begraafboek van Harderwijk vermeldt: "De weduwe van Jan van Voorthuijsen, GAHarderwijk, begraafboek., ongeveer 68 jaar oud, dochter van Albert IJsbrantsz Hoefhamer (smid te Harderwijk) en Janneken Hendricksdr..

Harderwijk, rec. 152, folio 220 vso, 6 november 1743: "Maritje Hoefhamer weduwe Jan van Voorthuijsen verkoopt een schuur in de Walmolenstraat naast Derck Vosselman aan Beert Jansen en Gerritje Jansen echtelieden".

Recognatieboek 152, folio 261, 18 juni 1746: "Derck Vosselman gemaal van Maritje Hoefhamer getrouwd geweest met Jan van Voorthuijsen en volgens huwelijks voorwaarden deszelfs erfgename. (Vermoedelijk inzake de nalatenschap van Willem van Voorthuijsen)".

Marijtje was later gehuwd met Derck Vosselmans, geboren rond 1680.

XV-o Willem Woutersen van Birrevelt, landbouwer op Klein-Achteveld, afkomstig uit Birrevelt, de Glind, geboren rond 1665, wonende te Stoutenburg, overleden na 1752, minstens 87 jaar oud, zoon van Wouter Willemsz. (van Voorthuijsen) (XIV-g).

Aart van Veldhuizen kwalificeert hem als "zeer rijk".

Willem is in ondertrouw gegaan te Leusden op 25 januari 1689 en getrouwd aldaar op 15 februari 1689 (gerecht stoutenburg), op ongeveer 24-jarige leeftijd met Jannitgen Henricx ook genaamd Jannetje Hewing (ongeveer 24 jaar oud), geboren te Hoogland rond 1665, wonende aldaar, te Leusbroek en te Stoutenburg.

Uit dit huwelijk:

1 Wouter Willemsen, landbouwer op Klein-Achteveld, geboren rond 1700, overleden in het jaar 1773, ongeveer 73 jaar oud.

2 waarschijnlijk Klaas Willemsen van Glinthorst, geboren rond 1710, overleden in het jaar 1780, begraven te Barneveld, ongeveer 70 jaar oud.

XV-p Jacob (Woutersz.) Wolbertsen, geboren rond 1666, wonende te Voorthuizen, zoon van Wouter Willemsz. (van Voorthuijsen) (XIV-g).

Jacob was gehuwd met Weijmtje Jacobs, geboren rond 1665.

Uit dit huwelijk:

1 Jacob Jacobsen (van Voorthuijsen), afkomstig uit Voorthuizen, geboren rond 1684, volgt onder XVI-u.

XV-q Willem Teunissen (Tonisz) van Voorthuijsen ook genaamd Willem van Glinthorst, landbouwer op Birreveld de Glind en landbouwer op de Glinthorst de Glind, geboren rond 1686, wonende te Groot-Westerveld onder Voorthuizen en De Glind, overleden De Glind op boerderij de Glinthorst op 3 februari 1766, begraven in de kerk te Barneveld op 10 februari 1766 Het begraafboek van Barneveld vermeldt: "Overleden 3-2-1766, begraven 10-2-1766 Teunissen Willem. opm. Van Glindhorst, naaste erfgenaam is sijn soon" , ongeveer 80 jaar oud, zoon van Theunis Willemsen van Voorthuijsen (XIV-h) en Geertjen Heijmens van Herseler.Huis-archief Taets van AmerongenGALeusden, L 6.

beg: GABarneveld, begraafboek.

Willem en Jantje vestigen zich na hun huwelijk op de boerderij "Birreveld" in de Glind, zij wonen daar van 1715 tot 1728. Berivelt wordt reeds genoemd in 1383, dan geeft de Utrechtse bisschop Florens van Wevelinckhoven het in leen aan Claes van Sevender met ook Ghelinde, Borchsteden en vele andere boerderijen in de omgeving.. Zij volgen Willems oom Wouter Willemsen op. Zij betalen in de jaren 1716-1718 telkens 4 guldens aan ambtslasten. Daarna verhuizen naar de nabij gelegen boerderij "de Glindhorst", waar zij tot het overlijden van Willem in 1766 wonen. In 1749 geeft de haard en hofstedetelling: "Willem Theunissen en zijn vrouw met 2 kinderen 10-15 jaar en 3 kinderen ouder dan 15 jaar. Een volerf (4 haardsteden) en 10 morgen ingezaaid land". Jantje blijft op de Glindhorst als weduwe de boerin tot 1770. Hun waarschijnlijke neef Klaas Willems (van Voorthuijsen) wordt daarna de pachter, terwijl Jantje in 1770 volgens een lijst van de gereformeerde kerk van Scherpenzeel naar die plaats vertrekt, zij is dan reeds 77 jaar oud. (Gegevens historisch kadaster gemeentelijk archief van Barneveld).

Er is een kaart bekend die F. Beyerinck tekende in 1774, waarop de boerderij de Glindhorst en het landhuis van die zelfde naam beide duidelijk staan afgebeeld, hieruit blijkt dat de boerderij veel groter was en heel anders gebouwd, met twee aan elkaar gebouwde vleugels dan de andere boerderijen van Saksisch model in de omgeving. Tevens staan er twee hooibergen bij en 2 grote schuren. De boerderij was duidelijk gebouwd op de fundamenten van de oude middeleeuwse ridderburcht, waarvan ook een tekening is bewaard gebleven. Dit riddermatige "huys" werd waarschijnlijk gebouwd door Henric van overt Veen (Van Glinthorst), zoon van Heer Jan van Woudenbergh, omstreeks 1330. Van deze Henric van Glinthorst stamt kleinzoon Hendrik van Willem af via diens moeder Hermijntje Hendriks van Ginkel.

In 1756 komt de vrouw van Rijck Rijcksen op Hardeveld te overlijden, zij was eerst getrouwd met broer Claas van Willems vrouw Jantje. De boedelscheiding vermeldt: "Willem Teunissen op den Glindhorst onder Barnvelt competeert een memorie wegens verschot betaalt voor geleverde waaren ten dienste van den sterfhuijse, 7-.-8.

Willem is getrouwd te Leusden op 26 april 1715 (gerecht van Stoutenburg), getrouwd te Voorthuizen op 12 mei 1715 voor de kerk, op ongeveer 29-jarige leeftijd metRAU,DTB423.

Jantje Willems van Groot Daatselaar (ongeveer 22 jaar oud), geboren te Leusden op Groot Daatselaar rond 1693, overleden na 1770, minstens 77 jaar oud, dochter van Willem Jordens (landbouwer op Groot-Daatselaar en schepen van Stoutenburg).

Hun burgelijk huwelijk werd voor het gerecht van Stoutenburg bevestigd, waarschijnlijk door Jantje's vader Willem Jordense, deze was schepen van dit gerecht.

Huwelijks inschrijving te Stoutenburg.

Uit dit huwelijk:

1 Teunis Willemsen van Voorthuijsen, geboren De Glind, gedoopt te Scherpenzeel op 15 maart 1716, waarschijnlijk is Teunis jong overleden..

2 Derck (Derk, Dirk) Willemsen van Voorthuijsen, geboren in de Glind, op boerderij Birreveld, gedoopt te Scherpenzeel op 16 mei 1717 door Ds. Abraham Jacobus Schluiter, volgt onder XVI-v.

3 Willem Willemsen van Voorthuijsen, gedoopt te Scherpenzeel op 22 maart 1719, overleden rond 1719.

4 Willem Willemsen van Voorthuijsen ook genaamd van Glindhorst en van de Glinthorst, geboren De Glind op boerderij Birreveld, gedoopt te Scherpenzeel op 25 augustus 1720, volgt onder XVI-w.

5 Geertjen Willemsen van Voorthuijsen, gedoopt te Scherpenzeel op 15 februari 1722, volgt onder XVI-x.

6 Jorden Willemsen van Voorthuijsen, gedoopt te Scherpenzeel op 19 december 1723.

7 Jacomijne Willemsen van Voorthuijsen ook genaamd Jacomijntje van de Glinthorst, geboren De Glind ( Boerderij Birreveld ), gedoopt te Scherpenzeel op 14 oktober 1725, volgt onder XVI-y.

8 Marij Willemsen van Voorthuijsen ook genaamd van Voorthuizen, van de Glinthorst en van Vorthuijzen, geboren op de Glindhorst, de Glind, gedoopt te Scherpenzeel op 21 november 1728, volgt onder XVI-z.

9 Claes Willemsen van Voorthuijsen ook genaamd Klaas, geboren op de Glindhorst in de Glind onder Barneveld, gedoopt op 23 december 1731, volgt onder XVI-aa.

10 Aaltje Willemsen van Voorthuijsen ook genaamd van Voorthuizen en van Glinthorst, geboren op de Glindhorst, de Glind rond 1734, volgt onder XVI-ab.

11 Willemijntje Willemsen van Voorthuijsen ook genaamd van de Glinthorst en Willemina van Voorthuizen, geboren op de Glindhorst, de Glind rond 1736, overleden te Woudenberg op 21 oktober 1820, ongeveer 84 jaar oud.

Bij haar huwelijk wordt zij genoemd: "Willemijntje Willemsz van de Glinthorst, j.d. geboren onder Barneveld te Woudenbergh wonende".

Willemijntje is ondertrouwd te Woudenberg en getrouwd aldaar op 2 april 1762 voor de kerk, op ongeveer 26-jarige leeftijd (1) met haar neef Willem Claasz van Daselaar ook genaamd van Davelaar (ongeveer 42 jaar oud), landbouwer op de Beeck of Klein Davelaar, geboren te Leusden rond 1720, wonende te Woudenberg, overleden voor 1775, hoogstens 55 jaar oud, zoon van Claas Willems van Groot Daatselaar en Evertje Teunisz.

Trouwboek Woudenberg: "Willem Claasz van Daselaar, j.m. geboren te Leusden wonende te Woudenberg en Willemijntje Willemz van de Glinthorst, jongedochter geboren Barnevelt, wonende te Woudenberg, 29-1/14-2-1760".

Willemijntje is ondertrouwd te Woudenberg op 17 maart 1775 en getrouwd aldaar op 9 april 1775 voor de kerk, op ongeveer 39-jarige leeftijd (2) met Cornelis Gijsbertsen Pater ook genaamd Paeters (ongeveer 34 jaar oud), landbouwer op de Beeck of Klein Davelaar, geboren te Doorn rond 1741, wonende te Woudenberg, zoon van Gijsbert Willemz Pater en Jantje Cornelis van Huijgenbosch.

XV-r Heijmen Teunissen van Voorthuijsen, handelaar in onroerend goed te Scherpenzeel, gedoopt te Voorthuizen op 18 februari 1703, overleden te Scherpenzeel tussen 9 maart 1767 en 29 december 1767, 64 jaar oud, zoon van Theunis Willemsen van Voorthuijsen (XIV-h) en Geertjen Heijmens van Herseler.Gesch. Grote kerk van Scherpenzeel, H.M. van Woudenberg, pag. 167.

Tot circa 1760 weten we niet waar Heijmen gewoond en geleefd heeft, waarschijnlijk ergens in Holland, gezien de naam van zijn echtgenote, dan echter duikt hij op in de omgeving van Scherpenzeel, zowel in Scherpenzeel als Renswoude bezit hij onroerende goederen. (Onderzoek naar Heijmen blijft interessant).

Het gerechtelijk archief van Scherpenzeel vermeldt: Heijmen Teunissen, wedr. van Trijntjen Nomen koopt op 24 augustus 1762 van Gerrit Hendriksen Davelaar en Teuntjen Blootenburg e.l. een huis middendorp zuidzijde; de huurder is J.M. Swemmelaar.

Hij koopt op 22 september 1762 wederom een huis aan het Hoogeland van Willem van Cooten en Jantjen (Jans) van Geijtenbeeck e.l., met als huurder Tijs Jansen.

Als Joh. Heijmen Teunissen, weduwnaar van Trijntjen Noomen verkoopt hij op 15 december 1766 een huis aan de Crommenhoek, west aan Jacob Hesselsen en Aeltjen Cornelissen e.l., aanvaarding maij 1767.

Op 9 maart 1767 tekent hij een schuldbekentenis van 400 guldens tegen 4% rente aan Casper Schultz, schout te Maarsbergen, (als jongeman van Cleefsland, schout te Maren en Maarsbergen huwt deze op 28 november 1754 te Doorn met Johanna Lommers j.d. van Groningen); aflossing tegen 7 november 1767.

Op 14 mei 1767 betaalt Heijmen Teunissen een bedrag voor het nieuwe leien dak op de kerk te Scherpenzeel.

Rond 1767 koopt de kerk van Scherpenzeel een stuk land onder Renswoude van de kinderen van Hijmen Theunissen.

Op 29 december 1767 vindt er een boedelscheiding met verkoop plaats van de nagelaten boedel van Heijmen Teunissen van Voorthuijsen, Catharijna Noomen +, Carolijna, Cornelis en Geertjen Teunissen minderjarige kinderen + van Heijmen Teunissen, de koper Cornelis Willemsen van het Willaar betaalt 511 guldens, de procureurs zijn (Heijmens' oomzegger van vaderskant) Derck Willemsen (van Voorthuijsen), Ebbert van Breeschoten, onderschout en Gerrit Maassen van Seumeren, secretaris.

Heijmen was gehuwd met Trijntjen Noomen ook genaamd Catharijna Nomen, geboren in het jaar 1705, overleden te Scherpenzeel voor 1762, hoogstens 57 jaar oud, waarschijnlijk dochter van Cornelis Dirksz Noomen (papiermaker te Oostzaan) en Carolijna.

Uit dit huwelijk:

1 Carolijna Heijmens van Voorthuijsen, geboren rond 1750, overleden voor 1767, hoogstens 17 jaar oud.

2 Cornelis Heijmens van Voorthuijsen, geboren rond 1752, overleden voor 1767, hoogstens 15 jaar oud.

3 Geertjen Heijmens van Voorthuijsen, geboren rond 1754, overleden voor 1767, hoogstens 13 jaar oud.

XV-s Willem Stephensen van Voorthuijsen, landbouwer op Klein Maasjesland te Seumeren en eerder genoemd Meeus Elbertsgoed, geboren te Zeumeren onder Voorthuizen rond 1720, overleden na 1804, minstens 84 jaar oud, zoon van Stephen Willemsen (van Voorthuijsen) (XIV-i) en Annetje ?.Herengoederen,I,99.

Willem woont op het goed "Maasjesland" ook wel ook wel genoemd "den Bosch" of "Maatjesland", zijnde de helft van het Herengoed "Meeus Elbertsgoet", het is gelegen bij de Esvelderbeek. Maasjesland ligt A.D. 2001 aan de Zeumerseweg 69.

Willem is getrouwd te Garderen op 6 april 1753 voor de kerk, op ongeveer 33-jarige leeftijd met Willempje Klaassen ook genaamd Willemtje Claasen (21 jaar oud), geboren te Milligen onder Garderen, gedoopt te Garderen op 1 juli 1731, dochter van Claes Cillen en Geertjen Claes.

Uit dit huwelijk:

1 Annetje Willemsen van Voorthuijsen ook genaamd Annitje, gedoopt te Voorthuizen op 28 december 1755.

2 Klaas Willemsen van Voorthuijsen ook genaamd Claas van Voorthuizen, geboren te Zeumeren onder Voorthuizen, gedoopt te Voorthuizen op 26 februari 1758, volgt onder XVI-ac.

3 Geertje Willemsen, gedoopt te Voorthuizen op 5 augustus 1759.

4 Rikje Willemsen ook genaamd Riktje, gedoopt te Voorthuizen op 26 september 1762.

5 Steven Willemsen, gedoopt te Voorthuizen op 28 juli 1767.

6 Claas Willemsen de Jonge ook genaamd Claas Willemsen van Malkenhorst, gedoopt te Voorthuizen op 1 april 1770.

Claas is getrouwd te Barneveld op 5 februari 1813, op 42-jarige leeftijd met Cornelisje Hendriks Niebeek (22 jaar oud), gedoopt te Barneveld op 3 juni 1790, dochter van Hendrik Niebeek.

XVI-a Heijmen Hendrix van Blankers, afkomstig uit Voorthuizen, gedoopt aldaar op 1 mei 1719, zoon van Henderick Heijmen van Blankerts (XV-a) en Merritje Elberts Ham.

Heijmen is getrouwd te Voorthuizen op 28 november 1745 voor de kerk, op 26-jarige leeftijd met Grietje van Strieland ook genaamd van Streijland (ongeveer 30 jaar oud), afkomstig uit Nijkerk, geboren rond 1715, overleden na 1773, minstens 58 jaar oud.

Grietje is later getrouwd te Voorthuizen op 12 april 1773 voor de kerk, op ongeveer 58-jarige leeftijd met Willem van den Pol (ongeveer 58 jaar oud), geboren rond 1715.

Uit dit huwelijk:

1 Hendrik Heijmens van Blankers ook genaamd Blankers van Voorthuijsen, geboren te Nieuwkerk op 20 juli 1747, volgt onder XVII-a.

2 Hendrikje van Blankers, geboren rond 1750, volgt onder XVII-b.

XVI-b Alida (Aleijda) Teunisdr. van Voorthuijsen ook genaamd van Voorthuijse, geboren te Amersfoort rond 1658, wonende aldaar, dochter van Thonis Harmansz van Voorthuijsen (XV-b) en Petergen Harmens Bosch.

Alida is ondertrouwd te Monnikendam op 9 juni 1678 en getrouwd te Amersfoort op 24 juni 1678 voor de kerk, op ongeveer 20-jarige leeftijd metGAA'foort.not.II,83.

Claes Claes Clam (ongeveer 23 jaar oud), geboren rond 1655, wonende te Monnikendam (in Waterland), overleden voor 22 december 1705, hoogstens 50 jaar oud, zoon van Claes Clam.

Zij laten hun trouwbeloften registreren voor notaris Cornelis van Ingen te Amersfoort op 9 juni 1678.

Uit dit huwelijk:

1 Allardus Claes Clam, gedoopt te Amersfoort op 8 januari 1680.

2 Peternella Clam, gedoopt te Amersfoort op 28 augustus 1688.

XVI-c Rijkeland van Voorthuijsen ook genaamd Rijcklandt en Rijkje, geboren rond 1660, wonende te Amersfoort, overleden voor 10 februari 1712, hoogstens 52 jaar oud, dochter van Thonis Harmansz van Voorthuijsen (XV-b) en Petergen Harmens Bosch.

Rijkeland was gehuwd metGAA'foort.not,V,17.

Hendrik van Souten, grutter te Amersfoort, geboren rond 1660, wonende te Amersfoort.

De boedelscheiding van Hendrik en Rijkeland vindt op 26 juni 1722 plaats te Amersfoort door notaris Wessel Craanen.

Uit dit huwelijk:

1 Hermanus van Souten, geboren rond 1680.

2 Maria van Souten, geboren rond 1682.

3 Margrieta van Souten, geboren rond 1684.

Margrieta is getrouwd te Amersfoort op 25 november 1690 voor de kerk, op ongeveer 6-jarige leeftijd met Adriaan Bartholomeusz Snijders (ongeveer 10 jaar oud), geboren rond 1680, zoon van Bartholomeus Snijders.

4 Lijsbeth van Souten, geboren rond 1685.

5 Arientje van Souten, geboren rond 1688.

XVI-d Jan Cornelissen van Voorthuijsen ook genaamd Jan Diercksz van Voorthuijsen, portier aan de Kamppoort, geboren rond 1665, wonende te Amersfoort, overleden na 1758, minstens 93 jaar oud, zoon van Dierck (Dirck) Hermens van Voorthuijsen (XV-c).

Informatieboek III gerecht Amersfoort: 23-3-1758 beide veroordeeld wegens het stelen van een gedeelte van de boterimport, tot geeseling, schavot/leering en verbanning veroordeeld april 1758. Vrouw is dan ca. 60 jaar. Waarschijnlijk vertrokken naar Kampen. Hun dochters Elisabeth en Arnolda vertrekken vlgs. indemniteitsboek op 24 april 1758 naar Kampen.

Vlgs burgerboek is Jan op 3-12-1731 burger van Amersfoort geworden.

Jan was gehuwd (1) met Dirckje Jans, geboren rond 1666.

Uit dit huwelijk:

1 Jannetje Jansen van Voorthuijsen, gedoopt te Amersfoort Joriskerk op 18 oktober 1691, volgt onder XVII-c.

2 waarschijnlijk Wessel Jansz van Voorthuijsen ook genaamd Bessel, geboren rond 1700, volgt onder XVII-d.

Jan is ondertrouwd te Amersfoort op 19 oktober 1731 en getrouwd aldaar op 4 november 1731 voor de kerk, op ongeveer 66-jarige leeftijd (2) met Willemijntje van Rijet ook genaamd Willemina Aertsen van Riet en van 't Riet (ongeveer 33 jaar oud), geboren te Kampen rond 1698, wonende te Amersfoort.

Uit dit huwelijk:

3 Elisabeth Jansen van Voorthuijsen, gedoopt te Amersfoort op 11 januari 1732.

4 Cornelis Jansen van Voorthuijsen, gedoopt te Amersfoort op 6 september 1733, overleden voor 1736, hoogstens 3 jaar oud.

5 Antonia Jansen van Voorthuijsen ook genaamd Anthonia, gedoopt te Amersfoort op 21 november 1734, begraven aldaar op 17 oktober 1809, 74 jaar oud.

6 Korneelis Jansen van Voorthuijsen, gedoopt te Amersfoort op 4 september 1736, volgt onder XVII-e.

7 Arnolda Jansen van Voorthuijsen, gedoopt te Amersfoort op 27 september 1739.

XVI-e Evert Gerrits van Voorthuijsen ook genaamd van Gelder, molenaar op de Doesburgermolen onder Ede, molenaar Kallenbroeker Molen onder Barneveld en van 1705 tot 1719, geboren te Ede rond 1670, wonende aldaar, te Scherpenzeel en te Kallenbroek onder Barneveld, overleden voor 1720, hoogstens 50 jaar oud, zoon van Gerrit Evertsen van Voorthuijsen (XV-e) en Elisabeth (Elisken) van Gelder.

Evert noemt zich ook met de familienaam van zijn moeder "van Gelder".

Van 1705 tot 1719 is hij molenaar, pachter van "Den Olden Florus", staande in het Kallenbroek onder Terschuur.

Evert is ondertrouwd te Scherpenzeel en Barneveld op 18 september 1701 en getrouwd te Barneveld op 2 oktober 1701 voor de kerk, op ongeveer 31-jarige leeftijd met Aeltje Hendricksen van de Munt (ongeveer 26 jaar oud), geboren te Kootwijkerbroek rond 1675, dochter van Hendrick Woutersen van de Munt.

Aeltje is eerder ondertrouwd te Kootwijk op 22 december 1699 voor de kerk, op ongeveer 24-jarige leeftijd met Jan Gerritsen Meinten (ongeveer 29 jaar oud), Molenaar Kallerbroeker Molen onder Barneveld, geboren te Kallenbroek onder Barneveld rond 1670, overleden rond 1700, ongeveer 30 jaar oud, zoon van Gerrit Aertsen (Molenaar Kallerbroeker Molen onder Barneveld). Aeltje is later getrouwd te Ede op 27 april 1720 voor de kerk, op ongeveer 45-jarige leeftijd met Jan Daniels (ongeveer 45 jaar oud), molenaar Doesburger Molen onder Ede, afkomstig uit Garderen, geboren rond 1675.

Het trouwboek van Scherpenzeel vermeldt: "Evert Gerritsen jm. van Doesburgh onder Ede, en Aeltje Hendricksen, wed. Jan Gerritsen Meinten won Kallerbroeck onder Barnevelt." Het trouwboek van Barneveld luidt: "Evert Gerritsen jm tot Scherpenseel en Aeltje Hendriks weduwe Jan Gerritsen Meijnten in Kallerbroek, ingeschreven 18-9-1701, getrouwd 2-10-1701."

Uit dit huwelijk:

1 Wouter Everts van Voorthuijsen, afkomstig uit Ede, geboren rond 1702, volgt onder XVII-f.

2 Willemtje Everts van Voorthuijsen, geboren rond 1705, volgt onder XVII-g.

3 Lysbeth van Voorthuysen ook genaamd de Dove Lysbeth, geboren rond 1707, overleden te Barneveld, begraven aldaar op 14 april 1744, ongeveer 37 jaar oud.

4 Diliana Everts van Voorthuijsen ook genaamd Odilia en Deliaantje, geboren rond 1710, volgt onder XVII-h.

XVI-f Stijntje Peters van Voorthuijsen ook genaamd Christina, geboren rond 1658, dochter van Peter Gerritsen van Voorthuijsen (XV-g) en Lijsbeth Willems van Triest.

Christina, stijntje doopt te Amerongen tussen 1684 en 1705 9 kinderen.

Stijntje is ondertrouwd te Ingen en getrouwd te Amerongen op 20 mei 1683 voor de kerk, op ongeveer 25-jarige leeftijd met Jorden Jacobsz Vos (ongeveer 28 jaar oud), afkomstig uit Amerongen, geboren rond 1655, zoon van Jacob Vos.

Uit dit huwelijk:

1 Stijntje Jordens Vos, gedoopt te Amerongen op 27 april 1684.

2 Trijntje Jordens Vos, gedoopt te Amerongen op 15 augustus 1686.

3 Lijsbeth Jordens Vos, gedoopt te Amerongen op 15 augustus 1686, overleden voor 1689, hoogstens 3 jaar oud.

4 Lijsbeth Jordens Vos, gedoopt te Amerongen op 5 mei 1689, overleden voor 1692, hoogstens 3 jaar oud.

5 Lijsbeth Jordens Vos, gedoopt te Amerongen op 15 mei 1692.

6 Jacob Jordensz Vos, gedoopt te Amerongen op 27 oktober 1695.

7 Peter Jordensz Vos, gedoopt te Amerongen op 2 oktober 1698.

8 Annighje Jordens Vos, gedoopt te Amerongen op 7 april 1700.

9 Peternel Jordens Vos, gedoopt te Amerongen op 13 september 1705.

XVI-g Jan Petersen van Voorthuijsen, gedoopt te Ingen op 6 april 1659, zoon van Peter Gerritsen van Voorthuijsen (XV-g) en Lijsbeth Willems van Triest.

Jan is getrouwd rond 1685 voor de kerk, op ongeveer 26-jarige leeftijd met Jantje van Eck (ongeveer 25 jaar oud), geboren rond 1660.

Uit dit huwelijk:

1 Willempje van Voorthuijsen, geboren te Zoelen, gedoopt rond 1688, volgt onder XVII-i.

2 Evert Jansz van Voorthuijsen, gedoopt te Zoelen op 28 september 1690, volgt onder XVII-j.

3 Hester van Voorthuijsen, geboren te Zoelen rond 1697.

4 Aeltje Jansz van Voorthuijsen, geboren te Zoelen rond 1699.

5 Evert van Eck van Voorthuijsen, geboren te Zoelen op 10 maart 1700, overleden voor 1701, hoogstens 1 jaar oud.

6 Evert van Eck van Voorthuijsen, geboren te Zoelen op 23 mei 1701.

7 Elisabeth van Voorthuijsen, geboren rond 1703.

8 Uliana van Voorthuijsen, geboren te Zoelen rond 1704.

Uliana was gehuwd met Jan van Westrheenen, geboren te Thiel rond 1700.

9 Peter Jansz van Voorthuijsen, geboren te Zoelen rond 1705, volgt onder XVII-k.

10 Jacomijntje van Voorthuijsen, geboren te Zoelen rond 1708.

XVI-h Gerrit Petersen van Voorthuijsen, gedoopt te Ingen op 21 september 1662, zoon van Peter Gerritsen van Voorthuijsen (XV-g) en Lijsbeth Willems van Triest.

Gerrit is getrouwd te Buren op 27 februari 1689 voor de kerk, op 26-jarige leeftijd met Maria Thonissen van Beusichem ook genaamd van Buurmalsen (ongeveer 24 jaar oud), geboren rond 1665, wonende te Ingen, dochter van Thonis van Beusichem.

Uit dit huwelijk:

1 Peter Gerritsen van Voorthuijsen, geboren te Maurik rond 1695, volgt onder XVII-l.

2 Jannigje Gerritsen van Voorthuijsen, geboren te Maurik, gedoopt te Wijk bij Duurstede op 6 oktober 1701, volgt onder XVII-m.

3 Teunis Gerritsen van Voorthuijsen ook genaamd Thonis, geboren te Maurik, gedoopt te Wijk bij Duurstede op 27 februari 1707, volgt onder XVII-n.

XVI-i Willem Petersen van Voorthuijsen, molenaar te Vreeland, gedoopt te Ingen op 7 augustus 1664, wonende aldaar, te Utrecht en te Vreeland, overleden aldaar op 4 september 1714, 50 jaar oud, zoon van Peter Gerritsen van Voorthuijsen (XV-g) en Lijsbeth Willems van Triest.

Willem is getrouwd te Utrecht Catharijne Convent op 24 oktober 1693 voor de kerk, op 29-jarige leeftijd met Johanna van Spal ook genaamd Jannetje van Spall (ongeveer 23 jaar oud), geboren rond 1670.

Uit dit huwelijk:

1 Peter Willemsen van Voorthuijsen, gedoopt te Utrecht Jacobikerk op 9 april 1694, begraven te Utrecht, Jacobikerk op 20 juni 1694, 72 dagen oud.

2 Pieter Willemsen van Voorthuijsen ook genaamd Voorthuijsen, gedoopt te Vreeland op 21 maart 1697, volgt onder XVII-o.

3 Elisabeth Willemsen van Voorthuijsen, gedoopt te Vreeland op 7 augustus 1698, volgt onder XVII-p.

4 Gerrit Willemsen van Voorthuijsen, gedoopt te Vreeland op 27 oktober 1700, volgt onder XVII-q.

5 Maijke Willemsen van Voorthuijsen, gedoopt te Vreeland op 24 augustus 1703.

6 Egbert Willemsen van Voorthuijsen, gedoopt te Vreeland op 14 maart 1706.

XVI-j Elisabeth Petersen van Voorthuijsen, Elisabeth is genoemd naar de overleden eerste echtgenote van haar vader., gedoopt te Ingen op 18 juni 1676, dochter van Peter Gerritsen van Voorthuijsen (XV-g) en Jantje Daniels Holl.

Elisabeth is getrouwd rond 1698 voor de kerk, op ongeveer 22-jarige leeftijd met Willem van Hattum (ongeveer 23 jaar oud), geboren rond 1675.

Uit dit huwelijk:

1 Anna Geertruid van Hattum, gedoopt te Ingen op 19 maart 1699.

2 Baetjen van Hattum, gedoopt te Ingen op 12 december 1700.

XVI-k Jacobus Petersen van Voorthuijsen, gedoopt te Ingen op 15 augustus 1678, wonende aldaar, te Maurik en te Nieuw-Loosdrecht, zoon van Peter Gerritsen van Voorthuijsen (XV-g) en Jantje Daniels Holl.

Op 1 Mei 1710 is Jacob te Huizen aanwezig als borg voor zijn zwager Jan van Gelder die dan de Huizer Molen koopt voor 3.850,- gulden.

Jacobus was gehuwd (1) met Elisabeth van Westrheenen, geboren rond 1680, overleden te Maurik op 8 november 1705, ongeveer 25 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Elisabeth Jacobsen van Voorthuijsen, geboren op 8 november 1705, overleden voor 1707, hoogstens 2 jaar oud.

Jacobus is getrouwd te Maurik op 6 maart 1707 voor de kerk, op 28-jarige leeftijd (2) met Metje van Gelder (ongeveer 22 jaar oud), geboren rond 1685, waarschijnlijk dochter van Arien van Gelder (molenaar Doesburger Molen te Ede) en Dircxken Dircx.

Metje was weduwe van Dirck van Eijck, geboren rond 1680.

Uit dit huwelijk:

2 Elisabeth Jacobussen van Voorthuijsen, gedoopt te Maurik op 4 december 1707, overleden rond 1708, ongeveer 1 jaar oud.

3 Pieter Jacobsen van Voorthuijsen ook genaamd Petrus, gedoopt te Nieuw-Loosdrecht op 10 februari 1709, volgt onder XVII-r.

4 Johannes Jacobussen van Voorthuijsen, gedoopt te Nieuw-Loosdrecht op 10 februari 1709.

5 Dirck Jacobsen van Voorthuijsen, geboren te Ingen, gedoopt op 4 oktober 1711, overleden voor 1714, hoogstens 3 jaar oud.

6 Elisabeth Jacobsen van Voorthuijsen, gedoopt te Ingen op 4 oktober 1711.

7 Johanna Jacobsen van Voorthuijsen, geboren rond 1712, gedoopt te Ingen, wonende te Kockengen, overleden na 1744, minstens 32 jaar oud.

Johanna is ondertrouwd te Kockengen op 19 maart 1756 en getrouwd te Ingen op 4 april 1756 voor de kerk, op ongeveer 44-jarige leeftijd met Adriaan van Grootveldt (ongeveer 41 jaar oud), geboren rond 1715, wonende te Oude Weert tot Kesteren.

8 Theodora Jacobsen van Voorthuijsen, gedoopt te Ingen op 2 juli 1713.

9 Dirck Jacobsen van Voorthuijsen, gedoopt te Ingen op 25 november 1714, volgt onder XVII-s.

XVI-l Pieter Voorthuijsen ook genaamd van Voorthuijsen, tuinman en koorndrager buiten de Raampoort, geboren te Ingen (?) rond 1679, In Wageningen heb ik zijn doop niet kunnen vinden, wel werd er op 18 Januari 1679 ene Pieter met als vader Willem Breunissen gedoopt en op 3 October van het zelfde jaar een Peter met als vader Tijmen Gerritsen.

De familienaam "van Voorthuijsen" komt in de Wageningse DTB's alleen voor in het begraafboek met de volgende tekst: "26 November 1751, de Weduwe van Voorthuijsen, met de groote klock, 3:-:-. , wonende aldaar, te Wageningen en in de Nieuwe Spiegelstraat te Amsterdam, overleden te Amsterdam op 12 augustus 1751, ongeveer 72 jaar oud, waarschijnlijk zoon van Peter Gerritsen van Voorthuijsen (XV-g) en Jantje Daniels Holl.doop: GAW, 1662, 1665.3.

Dat Pieter een zoon is van Peter Gerritsz is niet helemaal zeker, maar er zijn wel veel aanwijzingen. Bij zijn huwelijk wordt hij jongeman van Wageningen genoemd, Wageningen ligt wel erg dicht bij Ingen, ook de geboortedatum klopt, zijn moeder verhuisd kort naar zijn geboorte naar Hilversum dus dichtbij Amsterdam. Verder noemt hij zijn eerste zoon naar zijn schoonvader en zijn tweede zoon waarschijnlijk naar zijn vader Pieter.

Pieter wordt op 8 October 1710 burger van Amsterdam.

Pieter is getrouwd te Amsterdam op 2 mei 1710 voor de kerk (getuigen waren Claas Brink en moeder van de bruid), op ongeveer 31-jarige leeftijd met Reijntje Hendricks Wendelingh ook genaamd Rijkje Windeling en Rijkie Wendelink (27 jaar oud), geboren te Amsterdam op 14 januari 1683, wonende te Warmoesstraat te Amsterdam, overleden te Amsterdam op 9 januari 1748 Als overlijdingsdatum wordt ook 9 December 1761 genoemd., 64 jaar oud, dochter van Hendrick Wendelingh (metselaar te Amsterdam) en Annetie Willems Houthorst.

Uit dit huwelijk:

1 Hendrik Pieters van Voorthuijsen ook genaamd Henderick van Voorthuijzen, gedoopt te Evangelisch Lutherse Kerk te Amsterdam op 1 maart 1711, volgt onder XVII-t.

2 Pieter Pieters van Voorthuisen, geboren te Amsterdam, gedoopt te Westerkerk op 16 oktober 1712, volgt onder XVII-u.

3 Albert Pieters Voorthuijsen, gedoopt te Evangelisch Lutherse Kerk te Amsterdam op 6 augustus 1714.

4 Albert Pieters Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 15 september 1717.

5 Albert Pieters Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 3 april 1720.

6 Menschi Pieters Voorthuijsen ook genaamd Mensche, gedoopt te Westerkerk op 7 april 1723.

XVI-m Evert Petersen van Voorthuijsen, molenaar, schepen van Vreeland, burgemeester van Vreeland en beschuitbakker te Vreeland, geboren rond 1680, gedoopt te Ingen, overleden op 25 mei 1737, begraven te Vreeland op 29 mei 1737, ongeveer 57 jaar oud, zoon van Peter Gerritsen van Voorthuijsen (XV-g) en Jantje Daniels Holl.

Evert is getrouwd te Vreeland op 7 november 1707 voor de kerk, op ongeveer 27-jarige leeftijd met Neeltje Gijsbertse Janmaat (21 jaar oud), gedoopt te Vreeland op 6 juni 1686, overleden aldaar, begraven aldaar op 14 november 1726, 40 jaar oud, dochter van Gijsbert Dircksz Janmaet (beschuitbakker) en Merritje Jans Schuijt.

Uit dit huwelijk:

1 Dirck Evertsen van Voorthuisen, gedoopt te Vreeland op 15 april 1708, overleden aldaar op 30 april 1708, 15 dagen oud.

2 Dirck Evertsen van Voorthuisen, gedoopt te Vreeland op 2 juni 1709, volgt onder XVII-v.

3 Pieter Evertsen van Voorthuisen, gedoopt te Vreeland op 4 juli 1710, volgt onder XVII-w.

4 Gijsbert Evertsen van Voorthuijsen, geboren rond 1712, gedoopt te Huizen op 11 november 1714, wonende te Abcoude-Baambrugge, overleden te Vreeland in april 1742, ongeveer 30 jaar oud.

5 Willem Evertsen van Voorthuisen, gedoopt te Vreeland op 6 september 1716, overleden aldaar op 9 juli 1718, 1 jaar oud.

6 Bernardus van Voorthuijsen, afkomstig uit Vreeland, gedoopt te Utrecht Jacobikerk op 29 mei 1718.

7 Marretje Evertsen van Voorthuisen, gedoopt te Vreeland op 1 oktober 1719.

8 Willem Evertsen van Voorthuisen, gedoopt te Vreeland op 4 mei 1721, volgt onder XVII-x.

9 Evert Evertsen van Voorthuisen, gedoopt te Vreeland in het jaar 1723.

10 waarschijnlijk Elizabeth Evertse van Voorthuijsen, geboren rond 1728, wonende de Bilt en te Soest.

Elizabeth is ondertrouwd te Soest op 16 augustus 1766 en getrouwd aldaar op 14 september 1766 voor de kerk, op ongeveer 38-jarige leeftijd met Jacob Jansen Grootveld (ongeveer 41 jaar oud), geboren te Duivendregt rond 1725, wonende aldaar, zoon van Jan Grootveld.

XVI-n Gijsbert Melissen van Voorthuijsen, molenaar te Veenendaal en molenaar Walderveensche Molen vanaf 1699, geboren te Maurik rond 1657, overleden te Lunteren, Walderveensche Molen tussen 1736 en 1738, 79 jaar tot 81 jaar oud, zoon van Amelis Gerritsen van Voorthuijsen (XV-h) en Aeltje Gijsberts van Veenendaal.Rijksarchief Arnhem, arch.v.Veluwe nr.154, Nederwout fol.7v.Jan Egbert de Vries, "Het Ouwe Renswou", 16e jr., nr. 1.

29 Augustus 1699: Gijsbert Melissen van Voorthuisen en Geertjen Jans kopen de Walderveensche molen en 7 morgen land voor 4.000 guldens van Hendrik van Alpen voor sich en sich sterk makende voor Hendrik, Aeltjen, Marix, Rick en Jan van Alpen.

Zijn kasboek is bezit van A. van de Pol te Barneveld.

Gijsbert is getrouwd te Rhenen op 3 juli 1698 voor de kerk, op ongeveer 41-jarige leeftijd (1) met Gerritje Jans van Leersum (ongeveer 38 jaar oud), geboren rond 1660, dochter van Jan van Leersum.

Uit dit huwelijk:

1 Melis Gijsbertsen van Voorthuijsen, geboren te Lunteren, Walderveensche Molen, gedoopt te Barneveld op 23 augustus 1702, wonende te Lunteren en de Bilt.

Melis is ondertrouwd te Woudenberg en Scherpenzeel en getrouwd de Bilt op 5 oktober 1732 voor de kerk, op 30-jarige leeftijd met Helena Gerritsen van Overeem (24 jaar oud), gedoopt te Scherpenzeel op 13 november 1707, dochter van Gerrit Teeunissen van Overeem en Hendrickje Gerrits.

2 Jan Gijsbertsen van Voorthuijsen, geboren te Lunteren, Walderveensche Molen, gedoopt te Barneveld op 5 maart 1704, volgt onder XVII-y.

3 Aeltje Gijsbertsen van Voorthuijsen, geboren te Lunteren, Walderveensche Molen, gedoopt te Barneveld op 3 juli 1707.

Gijsbert is ondertrouwd te Barneveld en getrouwd te Lunteren op 5 mei 1709 voor de kerk, op ongeveer 52-jarige leeftijd (2) met Neeltjen Willemsdr. ook genaamd Neeltje (32 jaar oud), gedoopt te Lunteren op 31 december 1676, overleden na 1749, minstens 73 jaar oud, dochter van Willem Evertsen en Luijtjen Franken Schuurman.

Bij de volkstelling van 1748 wordt zij genoemd, in het Nederwoudt: "De weduwe van Gijsbert Melissen, capitaliste, in de cost. (Bij haar zoon Gerrit).

Uit dit huwelijk:

4 Willem Gijsbertsen van Voorthuijsen, geboren te Lunteren, gedoopt op 24 augustus 1710, overleden te Nederwoudt onder Lunteren voor 1713, hoogstens 3 jaar oud.

5 Gerrit Gijsbertsen van Voorthuijsen, geboren te Lunteren, Walderveensche Molen, gedoopt te Barneveld op 6 maart 1712, volgt onder XVII-z.

6 Willem Gijsbertsen van Voorthuijsen, molenaar aan het Spaarne te Haarlem, geboren te Lunteren, gedoopt te Barneveld op 10 december 1713.

Willem is getrouwd te Haarlem op 18 februari 1748 voor de kerk, op 34-jarige leeftijd met Adriana de Ridder (38 jaar oud), gedoopt te Veenendaal op 27 oktober 1709, dochter van Baltus de Ridder en Jannigje Dirks van Waerendorp.

Adriana was weduwe van Claas Harthoorn, gedoopt te Harderwijk op 3 maart 1709, overleden te Haarlem, begraven op 10 augustus 1745, 36 jaar oud.

7 Elis Gijsbertsen van Voorthuijsen, geboren te Lunteren, gedoopt te Barneveld op 15 december 1715.

8 Luijtje Gijsbertsen van Voorthuijsen, geboren op de Walderveense Molen onder Lunteren, gedoopt te Barneveld op 13 maart 1718, volgt onder XVII-aa.

9 Nicolaes Gijsbertsen van Voorthuijsen, geboren te Lunteren, gedoopt te Barneveld op 11 februari 1720.

10 Gerritje Gijsbertsen van Voorthuijsen, geboren te Lunteren, gedoopt te Barneveld op 4 maart 1722.

XVI-o Stijntje Melissen van Voorthuijsen ook genaamd Christijn en Christina, geboren te Maurik, gedoopt rond 1660, wonende te Maurik, te Veenendaal, te Renswoude en te Lunteren, overleden te Renswoude, dochter van Amelis Gerritsen van Voorthuijsen (XV-h) en Aeltje Gijsberts van Veenendaal.

Het lidmatenboek van Lunteren vermeldt: "Styntjen Melis van Voorthuysen, 1694, att. Renswoude, vrouw in de Moriaen". (in het Nederwoud onder Lunteren).

Stijntje is getrouwd te Veenendaal op 13 mei 1683 voor de kerk, op ongeveer 23-jarige leeftijd met Arien Cornelissen ook genaamd Arie, Aris en Adriaen van Dashorst (ongeveer 27 jaar oud), afkomstig uit Renswoude, geboren rond 1656, wonende aldaar en te Lunteren, zoon van Cornelis Brantsen en Meijnsje Ariaans van Langelaer.

Bij huwelijk te Veenendaal: "Jongeman van de Rouwe Hofstede onder Renswoude".

Uit dit huwelijk:

1 Cornelis Ariensen, gedoopt te Renswoude op 27 juli 1684.

2 Aletta Ariensen ook genaamd Aeltje, gedoopt te Renswoude op 7 maart 1686.

3 Melis Gerritsz Arienszoon ook genaamd Amelis, gedoopt te Renswoude op 22 januari 1688.

4 Johannes Ariensen, gedoopt te Renswoude op 24 november 1689, overleden voor 1695, hoogstens 6 jaar oud.

5 Meijnsje Ariensen, gedoopt te Renswoude op 14 december 1690.

6 Gerrit Ariaansen, gedoopt te Lunteren op 20 augustus 1693.

7 Johannis Ariens, gedoopt te Lunteren op 8 september 1695.

8 Catharijne Arissen, geboren op de Rouwe Hofstede onder Renswoude, gedoopt te Scherpenzeel op 5 december 1697.

9 Hendrick Arissen, geboren op de Rouwe Hofstede onder Renswoude, gedoopt te Scherpenzeel op 29 oktober 1699.

10 Jannetje Arissen, geboren op de Rouwe Hofstede onder Renswoude, gedoopt te Scherpenzeel op 2 juli 1702.

XVI-p Evert Melissen van Voorthuijsen, geboren rond 1661, wonende te Renswoude, zoon van Amelis Gerritsen van Voorthuijsen (XV-h) en Aeltje Gijsberts van Veenendaal.Genealogie van Voorthuijsen, C.Hollaar, Beverwijk, 1994

Evert is waarschijnlijk een zoon van de Veenendaalse molenaar Amelis Gerritsen van Voorthuijsen.

Evert was gehuwd met Annetje Teunissen, geboren rond 1665.

Uit dit huwelijk:

1 waarschijnlijk Weijmtje Everts van Voorthuijsen, geboren op de Kleijne Hoeve, gedoopt te Scherpenzeel op 11 december 1687.

2 Aeltje Evertsen van Voorthuijsen, gedoopt te Renswoude op 14 augustus 1698, wonende aldaar en te Voorthuizen na 1728.

Lidmaat te Renswoude 1722-1728, vertrekt naar Voorthuizen.

3 Melisje Everts van Voorthuijsen, gedoopt te Renswoude op 26 maart 1702.

4 Teunis Evertsen van Voorthuijsen, gedoopt te Renswoude op 11 januari 1705.

XVI-q Catharina Melissen van Voorthuijsen ook genaamd Stijntje, geboren op 4 november 1688, dochter van Amelis Gerritsen van Voorthuijsen (XV-h) en Celichje Jans van Dompselaer.

Catharina is getrouwd te Veenendaal op 23 juni 1709 voor de kerk, op 20-jarige leeftijd (1) met Gijsbert Gerritsen van Amerongen (54 jaar oud), gedoopt te Rhenen op 27 mei 1655, overleden tussen 1709 en 1711, 54 jaar tot 56 jaar oud, zoon van Gerrit Jansz van Amerongen en Cornelia van Rhede.

Uit dit huwelijk:

1 Lijsbeth Gijsbertsen van Amerongen, geboren rond 1710.

Lijsbeth was gehuwd met haar halfneef Jan Gijsbertsen van Voorthuijsen, geboren te Lunteren, Walderveensche Molen, gedoopt te Barneveld op 5 maart 1704, volgt onder XVII-y.

Catharina is getrouwd te Veenendaal op 10 mei 1711 voor de kerk, op 22-jarige leeftijd (2) met Cornelis van Kooten (ongeveer 51 jaar oud), molenaar, afkomstig uit Veenendaal, geboren rond 1660, zoon van Gijsbertus Gerritsen van Kooten en Mettien Cornelis Wolfswinkel.

XVI-r Jan Michielsen van Voorthuijsen, gedoopt te Harderwijk op 30 juli 1697, wonende te Appel bij Voorthuizen 1725, overleden te Harderwijk op 20 maart 1748, 50 jaar oud, zoon van Michiel Jansz van Voorthuijsen (XV-m) en Eijtie Christiaansz.Navorscher, jaargang XXI, 1917, blz. 434.

Stenen in de kerk te Harderwijk, buiten gedeelte dat wordt gebruikt, steen van Jan Miggelsen.

Jan is getrouwd op 9 april 1713 voor de kerk, op 15-jarige leeftijd (1) met Lijsbeth Peters (ongeveer 17 jaar oud), afkomstig uit Vaessen, geboren rond 1696, begraven te Harderwijk op 12 september 1718, ongeveer 22 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Soon Jansen van Voorthuijsen, geboren rond 1715, begraven te Harderwijk op 10 februari 1720 Op 10 February 1720 wordt begraven, soon van Jan van Voorthuijsen, met all den klocken., ongeveer 5 jaar oud.beg: GAHarderwijk, begraafboek.

Jan is ondertrouwd te Harderwijk op 5 februari 1719 en getrouwd aldaar op 22 februari 1719 voor de kerk, op 21-jarige leeftijd (2) met Marritje Hooframer ook genaamd Hoefmaker (ongeveer 21 jaar oud), geboren te Harderwijk rond 1698.

Jan is getrouwd te Voorthuizen op 8 juli 1725 voor de kerk, op 27-jarige leeftijd (3) met Sebisjen Aelten (ongeveer 25 jaar oud), geboren rond 1700, wonende te Appel bij Voorthuizen.

XVI-s Reijner Michielsen van Voorthuijsen ook genaamd Rijndert en Reijnder, gedoopt te Harderwijk op 28 mei 1702, zoon van Michiel Jansz van Voorthuijsen (XV-m) en Jannetje Aeckerboom.GAH, 837.3, 200, 6.

Hij is lidmaat te Harderwijk 8-4-1722.

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

1 waarschijnlijk Hanna Reijers van Voorthuijsen, geboren rond 1735, volgt onder XVII-ab.

XVI-t Catrijn Michielsen van Voorthuijsen ook genaamd Catarina, Caterina, Catrijntje en Katharina, gedoopt te Harderwijk op 23 april 1704, dochter van Michiel Jansz van Voorthuijsen (XV-m) en Jannetje Aeckerboom.GAH, 837, 211, 10.Recognatieboek 152, folio 190 vso.

Lidmaat Harderwijk 23-4-1724.

17 december 1742: "Borgen voor het erfg. van Jan Karssen en Catharina van Voorthuijsen, zij laten onderm. kinderen na".

Catrijn is ondertrouwd te Harderwijk op 21 maart 1734 en getrouwd aldaar op 4 april 1734 voor de kerk, op 29-jarige leeftijd met Jan Karssen de Jonge (ongeveer 34 jaar oud), geboren rond 1700.

Uit dit huwelijk:

1 Annetjen Jansen de Jonge, gedoopt te Harderwijk op 4 november 1736.

2 Jan Jansen de Jonge, gedoopt te Harderwijk op 24 januari 1738.

3 Michiel Jansen Karssen, gedoopt te Harderwijk op 14 oktober 1740.

XVI-u Jacob Jacobsen (van Voorthuijsen), afkomstig uit Voorthuizen, geboren rond 1684, wonende te Veenschoten onder Scherpenzeel, te Zijdewend onder Leusden en te Hamersveld, zoon van Jacob (Woutersz.) Wolbertsen (XV-p) en Weijmtje Jacobs.

Misschien is Jacob dezelfde als de Jacob *1685 van wie later kinderen te Maartensdijk wonen.

Jacob is ondertrouwd te Scherpenzeel op 29 februari 1716 en getrouwd aldaar op 18 maart 1716 voor de kerk, op ongeveer 32-jarige leeftijd met Aaltjen Everts van Veenschoten (31 jaar oud), geboren op Veenschoten onder Scherpenzeel, gedoopt te Scherpenzeel op 7 december 1684, dochter van Evert Jansen (op Veenschoten) (landbouwer op Veenschoten onder Scherpenzeel) en Marrijtje (Marijtje) (Fredericx) Fredericks, Marrijtje was waarschijnlijk vernoemd naar de overleden eerste vrouw van haar vader, dit was in die tijd zeer gebruikelijk. .

Uit dit huwelijk:

1 Maartje Jacobsen (van Voorthuijsen), geboren op Veenschoten onder Scherpenzeel, gedoopt te Scherpenzeel op 26 april 1716.

2 Jacob Jacobsen (van Voorthuijsen), geboren op Veenschoten onder Scherpenzeel, gedoopt te Scherpenzeel op 16 januari 1718.

3 Maritje Jacobsen (van Voorthuijsen), geboren op Zijdwind onder Leusden, gedoopt te Scherpenzeel op 18 februari 1720.

4 Weijmtje Jacobsen (van Voorthuijsen), geboren op Hamersveld, gedoopt te Scherpenzeel op 11 mei 1721.

5 Evert Jacobsen van Voorthuijsen, geboren te Leusden, Boerderij Zijdewind, gedoopt te Scherpenzeel op 11 oktober 1722, wonende te Woudenberg, overleden te Scherpenzeel op 30 oktober 1808, begraven op 2 november 1808, 86 jaar oud.

Evert is ondertrouwd te Woudenberg op 30 januari 1751 en getrouwd te Scherpenzeel op 14 februari 1751 voor de kerk (getuigen waren Helmert Willemz Lokhorst (va) op Schaick en Jan Druijf (zwager)), op 28-jarige leeftijd met Jannigje (Jannetje) Helmerden Lockhorst (23 jaar oud), geboren te Darthuizen, gedoopt te Doorn op 21 september 1727, dochter van Helmert Willemsz Lockhorst (landbouwer op "Ringelpoel" onder Woudenberg en landbouwer op "Klein-Schaijck" onder Scherpenzeel) en Maria (Maeijtjen) Jansz van Ginkel.

6 Jantje Jacobsen van Voorthuijsen, gedoopt te Woudenberg op 20 augustus 1724, volgt onder XVII-ac.

XVI-v Derck (Derk, Dirk) Willemsen van Voorthuijsen, landbouwer op het erf Groot-Wolfswinkel, geboren in de Glind, op boerderij Birreveld, gedoopt te Scherpenzeel op 16 mei 1717 door Ds. Abraham Jacobus Schluiter, wonende De Glind, te Renswoude en te Scherpenzeel, overleden op Groot-Wolfswinkel onder Scherpenzeel rond 25 september 1795, begraven in de Kerk te Scherpenzeel op 30 september 1795 In 1995 is, ter herinnering van het feit, dat Derck tweehonderd jaar daarvoor in de kerk van Scherpenzeel werd begraven, door de familie Van Voorthuizen een bedrag van 200 guldens geschonken aan de kerkvoogdij. Deze heeft dat bedrag aangewend voor de restauratie, die toentertijd juist werd uitgevoerd., 78 jaar oud, zoon van Willem Teunissen (Tonisz) van Voorthuijsen (XV-q) en Jantje Willems van Groot Daatselaar.VG, 4-1994 blz.215RAG,HS 112c.HGS, 209, sept. 1785.

beg: Brief Kerkvoogdij, familie-archief.

Uit de cedulle of lijst van huijsen en persoonen van 1749 van de Heerlijkheid Scherpenzeel, blijkt dat Derck boer is op het erf Groot-Wolfswinkel. De tekst luidt: "Derck Willems, boer, getrouwd, drielingerf (voor een bepaald gedeelte gerechtigd in de gemeenschappelijke gronden), 12 morgen, 4 haardsteden (stookplaatsen), 1 kind 5-10 jaar (ongetwijfeld zoon Hendrik) en 3 personen boven 15 jaar waaronder een knecht". Derck behoort tot de hoogst aangeslagenen te Scherpenzeel, bij de schoonvader van zijn dochter Aerdje, Helmert Lockhorst op Klein-Schaijk wordt vermeld: "capitalist", minstens 2.000 gulden eigen vermogen. Waarschijnlijk is Derck pas sinds begin van dat jaar boer op Groot-Wolfswinkel, want zijn oudste zoon Hendrik wordt met Kerstmis 1748 nog op "Engelaar", de boerderij van zijn schoonouders geboren. Een tweede aanwijzing is, dat zijn voorganger Cornelis Petersen, gehuwd met Aaltje Antonissen, op 21 december 1748 zijn schapen, hooi en stro voor een bedrag van 296 gulden verkoopt aan Jacob Riksen, de boer op Heijntjeskamp. Hierover wordt later nog een proces gevoerd, voor het Gerecht van Scherpenzeel.

In 1758 wordt een lijst samengesteld met geerfden die moesten betalen aan de restauratie van de kerk te Scherpenzeel, met o.a. Derk Willemsen. Op 29 december 1767 is Derck Willemsen procureur bij de boedelscheiding van zijn overleden oom Heijmen Teunissen van Voorthuijsen voor het gerecht te Scherpenzeel.

In 1785 komt hij voor op een lijst van boeren die garfkoren moeten betalen aan de kerk van Scherpenzeel, "Dirk Willemsz, op Wolfswinkel, 3 spint rogge, f. 1-7-12".

Op 14 december 1785 laten Dirck Willems en Harmijntje Hendriks echtelieden hun testament opmaken voor Aart van Lutzenburgh schout ende Jan Breunisz van Wolfswinkel en Willem Geurts Renes, schepenen der Heerlijkheid Scherpenzeel.Daarin reserveren zij 30 gulden per jaar voor hun zonen Hendrik en Willem zolang zij bij hun ouders ongehuwd blijven wonen. Hun dochter Janna krijgt 25 gulden per jaar. De rest van hun nalatenschap wordt gelijkelijk verdeeld over al hun kinderen. Getuigen zijn Eerst Hendriksen van Ginkel en Cornelis Gijsbertse Pater, ooms van de kinderen.

Derck is ondertrouwd te Renswoude en Scherpenzeel op 6 september 1748 en getrouwd te Renswoude door Ds. Samuel Barovius op 29 september 1748 Renswoude was toentertijd een plaats van ca. 300 inwoners, het platteland meegerekend., op 31-jarige leeftijd met Heremeijntje Hendriks van Ginkel ook genaamd Harmijntje en Harmaantje Wolffwinkel (30 jaar oud), geboren te Amerongen aan de Groep, gedoopt te Amerongen op 24 oktober 1717, wonende aldaar, te Renswoude, boerderij Engelaar en te Scherpenzeel, overleden op Groot-Wolfswinkel onder Scherpenzeel in december 1799, begraven te Scherpenzeel in de Kerk op 2 januari 1800, 82 jaar oud, dochter van Hendrick Ernten van Ginkel (landbouwer op Engelaer onder Renswoude) en Aartje Jansz van Klein-Dashorst.

De tekst van het begraafboek te Scherpenzeel luidt: " 2-1-1800, Harmaantje Wolffwinkel van Ginkel, Kerkgraf F. 4.-.-.

Uit dit huwelijk:

1 Hendrik Dirksen van Voorthuijzen ook genaamd van Voorthuijsen, van Voorthuisen en van Voorthuizen, geboren op het Erf Engelaar onder Renswoude in december 1748 Hendrik wordt geboren op het goed "Engelaar" onder Renswoude, zijn grootvader van moederskant Hendrik Ernten van Ginkel was de pachter van de boerderij. De eigenaar was Jan Frederik van Beeck, deze noemde zich "Heer van Engelaar". In 1783 wordt Engelaar aldus omschreven: "Een Herenhuis met tuinen, boomgaard, houtgewassen en plantages, alsmede een boerenwoning met bergen, schuren, schaaphokken en landerijen, in totaal ruim vijftig morgen groot.", gedoopt te Renswoude op 5 januari 1749 door Ds. Samu‰l Barovius, volgt onder XVII-ad.

2 Aerdje Dirksen van Voorthuijsen, gedoopt te Scherpenzeel op 9 augustus 1750, volgt onder XVII-ae.

3 Willem Dirksen van Voorthuijsen ook genaamd van Voorthuisen en van Voorthuizen, geboren op het Erf Groot-Wolfswinkel onder Scherpenzeel, gedoopt te Scherpenzeel op 20 mei 1752, volgt onder XVII-af.

4 Jantje Dirksen van Voorthuijsen, gedoopt te Scherpenzeel op 28 april 1754, overleden voor 1763, hoogstens 9 jaar oud.

5 Teuntje Dirksen van Voorthuijsen, gedoopt te Scherpenzeel op 8 augustus 1756, volgt onder XVII-ag.

6 Gijsbertje Dirksen van Voorthuijsen ook genaamd van Voorthuizen, geboren op Groot-Wolfswinkel onder Scherpenzeel, gedoopt te Scherpenzeel op 23 april 1758 door Ds. Pieter Huibert G. Nahuys , volgt onder XVII-ah.

7 Maria Dirksen van Voorthuijsen ook genaamd van Voorthuizen, gedoopt te Scherpenzeel op 10 augustus 1760, volgt onder XVII-ai.

8 Janna Dirksen van Voorthuijsen ook genaamd Johanna, gedoopt te Scherpenzeel op 24 december 1763, volgt onder XVII-aj.

XVI-w Willem Willemsen van Voorthuijsen ook genaamd van Glindhorst en van de Glinthorst, landbouwer op het erf Geijtenbeek te Woudenberg, geboren De Glind op boerderij Birreveld, gedoopt te Scherpenzeel op 25 augustus 1720, overleden aldaar op 12 juli 1803, 82 jaar oud, zoon van Willem Teunissen (Tonisz) van Voorthuijsen (XV-q) en Jantje Willems van Groot Daatselaar.

Het huisgezinnengerecht van Woudenberg 1748 geeft: "Willem Willemse, jonghman, op Geytenbeek, boer, 20 morgen grond (doorgestreept 16)", Willem dacht er wellicht goedkoper af te komen maar er werd uiteindelijk over 20 morgen aangeslagen. Hij is dan nog ongehuwd en woont er met twee zusters, waaronder zeer waarschijnlijk Marij. De legger van het oudschildgeld vermeldt hem in 1775: "Willem Willemsz van Glinthorst op Geitenbeek".

Willem is ondertrouwd te Woudenberg op 10 oktober 1748 en getrouwd te Renswoude op 3 november 1748 voor de kerk, op 28-jarige leeftijd met Jannetje Hendriks van Ginkel (24 jaar oud), gedoopt te Renswoude op 5 juni 1724, dochter van Hendrick Ernten van Ginkel (landbouwer op Engelaer onder Renswoude) en Aartje Jansz van Klein-Dashorst.

Uit dit huwelijk:

1 Aerdt Willemsen van Voorthuijsen, geboren op Geijtenbeek onder Woudenberg, gedoopt te Scherpenzeel op 26 januari 1749, overleden te Woudenberg voor 1759, hoogstens 10 jaar oud.

2 Willem Willemsen van Voorthuijsen ook genaamd van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op het Erf Geijtenbeeck, gedoopt te Scherpenzeel op 11 oktober 1750, volgt onder XVII-ak.

3 Hendrick Willemsen van Voorthuijsen ook genaamd van Voorthuizen, leenman van Scherpenzeel, geboren te Woudenberg op boerderij Geijtenbeek, gedoopt te Scherpenzeel op 18 maart 1753, overleden te Woudenberg op 9 januari 1830, 76 jaar oud.Archief Huis Scherpenzeel, 146:85,87,238.

Hendrik en zijn broer Aerd kopen op 31 augustus 1789 voor duizend gulden van Hendrik Hinnekamp een huis, hof en boomgaard genaamde de "Doornehegge", gelegen in Glashorst met het halve dijkje of steegje vanaf de Woudenbergse weg tot aan de Glashorsterdijk, oost: de erfgenamen van Jantje Barten, west: Aart Everd Hoogland met de wederhelft van het dijkje of steegje. Zij kopen ook nog circa twee en halve morgen land vanaf de Woudenbergse weg tot aan de Glashorsterdijk, naast de Caap, zonder het bergje, dat door de verkoper wordt meegenomen, tiendplichtig, belast met een halvr spint rogge voor de koster van Scherpenzeel. Belening op 11 januari 1790. Op 11 juli 1804 verkopen zij deze bezitting weer aan Hendrik Roelofsen Methorst en Femmetje Moesbergen, echtelieden voor negen honderd gulden.

4 Teunis Willemsen van Voorthuijsen, geboren te Woudenberg op boerderij Geijtenbeek, gedoopt te Scherpenzeel op 18 januari 1756.

5 Aerdt Willemsen van Voorthuijsen ook genaamd van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op boerderij Geijtenbeek, gedoopt te Scherpenzeel op 2 september 1759, overleden aldaar op 10 mei 1837, 77 jaar oud.

Zie tekst bij zijn broer Hendrik.

Aerdt is getrouwd te Leersum op 15 november 1801 voor de kerk, op 42-jarige leeftijd (1) met Gijsbertje Floor (ongeveer 42 jaar oud), geboren te Amerongen rond 1759, overleden voor 30 september 1809 Gijsbertjes memorie van successie wordt op 30 September 1809 te Woudenberg opgemaakt., hoogstens 50 jaar oud.

Gijsbertje was weduwe van Cornelis van Ginkel, geboren rond 1760.

Aerdt is getrouwd te Scherpenzeel op 11 oktober 1813, op 54-jarige leeftijd (2) met Aartje Garritsen van Ginkel ook genaamd Aaltje (34 jaar oud), gedoopt te Renswoude op 2 juli 1779, dochter van Melgert Geertze van Ginkel en Hendrikje Killen van de Berk.

6 Jorden Willemsen van Voorthuijsen ook genaamd van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op Geijtenbeek, gedoopt te Scherpenzeel op 14 februari 1762, volgt onder XVII-al.

7 Janna Willemsen van Voorthuijsen ook genaamd van Voorthuisen, geboren te Woudenberg op boerderij Geijtenbeek, gedoopt te Scherpenzeel op 26 mei 1765, volgt onder XVII-am.

8 Grietje Willemsen van Voorthuijsen ook genaamd van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op boerderij Geijtenbeek, gedoopt te Woudenberg op 21 mei 1769, volgt onder XVII-an.

XVI-x Geertjen Willemsen van Voorthuijsen, gedoopt te Scherpenzeel op 15 februari 1722, overleden voor 1753, hoogstens 31 jaar oud, dochter van Willem Teunissen (Tonisz) van Voorthuijsen (XV-q) en Jantje Willems van Groot Daatselaar.

Geertjen is getrouwd rond 1737 voor de kerk, op ongeveer 15-jarige leeftijd met Cornelis Derkzen Boon ook genaamd Kornelis van Moorst (ongeveer 43 jaar oud), gedoopt te Woudenberg op 16 september 1694, overleden na 1771, minstens 77 jaar oud, zoon van Dirck Cornelisz en Marij Hendricks.

Cornelis woont op Moorst onder Woudenberg maar op welke boerderij is niet duidelijk.

Cornelis is eerder getrouwd rond 1729 voor de kerk, op ongeveer 35-jarige leeftijd met Merritjen Ariensz (ongeveer 19 jaar oud), geboren rond 1710, overleden voor 1737, hoogstens 27 jaar oud. Cornelis is daarnaast getrouwd in het jaar 1752 voor de kerk, op 58-jarige leeftijd (3) met zijn schoonzus Jacomijne Willemsen van Voorthuijsen, geboren De Glind ( Boerderij Birreveld ), gedoopt te Scherpenzeel op 14 oktober 1725, zie XVI-y.

Uit dit huwelijk:

1 Marritje Kornelissen Boon ook genaamd Merritjen, gedoopt te Woudenberg op 11 augustus 1737 (doopgetuige was Mari Willemz (van Voorthuijsen)).

XVI-y Jacomijne Willemsen van Voorthuijsen ook genaamd Jacomijntje van de Glinthorst, geboren De Glind ( Boerderij Birreveld ), gedoopt te Scherpenzeel op 14 oktober 1725, begraven aldaar op 19 oktober 1808, 83 jaar oud, dochter van Willem Teunissen (Tonisz) van Voorthuijsen (XV-q) en Jantje Willems van Groot Daatselaar.

Jacomijne is getrouwd in het jaar 1752 voor de kerk, op 27-jarige leeftijd met Cornelis Derkzen Boon ook genaamd Kornelis van Moorst (58 jaar oud), gedoopt te Woudenberg op 16 september 1694, overleden na 1771, minstens 77 jaar oud, zoon van Dirck Cornelisz en Marij Hendricks.

Cornelis is eerder getrouwd rond 1729 voor de kerk, op ongeveer 35-jarige leeftijd met Merritjen Ariensz (ongeveer 19 jaar oud), geboren rond 1710, overleden voor 1737, hoogstens 27 jaar oud. Cornelis is daarnaast getrouwd rond 1737 voor de kerk, op ongeveer 43-jarige leeftijd (2) met zijn schoonzus Geertjen Willemsen van Voorthuijsen, gedoopt te Scherpenzeel op 15 februari 1722, zie XVI-x.

Uit dit huwelijk:

1 Dirk Kornelissen Boon, gedoopt te Scherpenzeel op 24 december 1752, volgt onder XVII-ao.

2 Willem Kornelissen van Moorst, gedoopt te Scherpenzeel op 12 mei 1754 (doopgetuige was Huijbertie Reijersz).

3 Theunis Willemz, geboren te Moorst, gedoopt te Woudenberg op 18 januari 1756 (doopgetuige was Maria Willemz).

4 Steeven Kornelissen Boon, geboren te Moorst, gedoopt te Scherpenzeel op 2 april 1758 (doopgetuige was Willemijntie Willemz), overleden rond 1761, ongeveer 3 jaar oud.

5 Weijmpje Kornelissen van Moorst, gedoopt te Scherpenzeel op 27 januari 1760 (doopgetuige was Willemijntie Willemz).

6 Steven Kornelissen Boon, gedoopt te Scherpenzeel op 7 februari 1762 (doopgetuige was Willemijntie Willemz), volgt onder XVII-ap.

7 Jorden Kornelissen Boon, gedoopt op 4 november 1764 (doopgetuige was Maria Willemz (van Voorthuijsen)), volgt onder XVII-aq.

8 Jantje Kornelissen Boon ook genaamd van Moorst, gedoopt te Scherpenzeel op 7 december 1766 (doopgetuige was Aaltie Willemz (van Voorthuijsen)).

Jantje was gehuwd met Geurt Renes ook genaamd Geurdt, geboren in het jaar 1760, overleden voor 20 juli 1806, hoogstens 46 jaar oud.

9 Hendrikje Kornelissen Boon ook genaamd van Moorst, gedoopt te Scherpenzeel op 29 april 1770, volgt onder XVII-ar.

10 Teunis Cornelissen Boon, geboren te Woudenberg rond 1771, volgt onder XVII-as.

XVI-z Marij Willemsen van Voorthuijsen ook genaamd van Voorthuizen, van de Glinthorst en van Vorthuijzen, geboren op de Glindhorst, de Glind, gedoopt te Scherpenzeel op 21 november 1728, overleden op 19 november 1811, begraven te Scherpenzeel op 23 november 1811, 82 jaar oud, dochter van Willem Teunissen (Tonisz) van Voorthuijsen (XV-q) en Jantje Willems van Groot Daatselaar.

Marij woont in 1748 met haar dan nog ongehuwde broer Willem en een zuster op het erf Geijtenbeek. Bij haar huwelijk wordt zij genoemd: "Marij Willemsen van de Glinthorst."

Op 16 mei 1764 wordt haar man Cornelis van Santen, onderschout te Scherpenzeel, beleend met 2/5 deel van Geijtenbeek. Daarna haar broer Willem Willemsen van Voorthuijsen en later wordt haar zwager Rutger van Santen, wonende te De Bilt, geheel eigenaar van Geijtenbeek.

Marij is ondertrouwd te Barneveld op 4 februari 1726 en getrouwd aldaar op 21 februari 1762 voor de kerk, op 33-jarige leeftijd met Cornelis Jacobsen van Santen (35 jaar oud), onderschout van Scherpenzeel, gedoopt te Scherpenzeel op 15 september 1726, overleden op 26 november 1791, begraven te Scherpenzeel, 65 jaar oud, zoon van Jacob Cornelissen van Santen en Cuniera Cornelissen van Coudijs.

Uit dit huwelijk:

1 Willem Cornelissen van Santen, gedoopt te Scherpenzeel op 23 oktober 1762, overleden voor 1766, hoogstens 4 jaar oud.

2 Cunera Cornelissen van Santen, gedoopt te Scherpenzeel op 23 oktober 1762.

3 Jacobus Cornelissen van Santen, gedoopt te Woudenberg op 8 april 1764.

4 Willem Cornelissen van Santen, gedoopt te Woudenberg op 2 november 1766, overleden te Scherpenzeel op 5 oktober 1812, 45 jaar oud.

5 Cornelia Cornelissen van Santen, gedoopt te Woudenberg op 28 april 1768, volgt onder XVII-at.

6 Jantje Cornelissen van Santen, gedoopt te Woudenberg op 12 april 1772.

Jantje is ondertrouwd te Woudenberg op 13 april 1805 en getrouwd aldaar op 3 mei 1805 voor de kerk, op 33-jarige leeftijd met Johannes Mulder ook genaamd Johannis (ongeveer 27 jaar oud), geboren te Barneveld rond 1778, wonende te Woudenberg.

XVI-aa Claes Willemsen van Voorthuijsen ook genaamd Klaas, geboren op de Glindhorst in de Glind onder Barneveld, gedoopt op 23 december 1731, overleden op 9 november 1780, begraven te Barneveld, 48 jaar oud, zoon van Willem Teunissen (Tonisz) van Voorthuijsen (XV-q) en Jantje Willems van Groot Daatselaar.

Na het overlijden van zijn vader volgt hij, in 1770, deze op als landbouwer op de "Glindhorst".

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1 Willem Klaazen Boshuis, geboren rond 1775.

XVI-ab Aaltje Willemsen van Voorthuijsen ook genaamd van Voorthuizen en van Glinthorst, geboren op de Glindhorst, de Glind rond 1734, overleden te Woudenberg op 27 januari 1817, ongeveer 83 jaar oud, dochter van Willem Teunissen (Tonisz) van Voorthuijsen (XV-q) en Jantje Willems van Groot Daatselaar.

Aaltje was gehuwd met Maas Janz van der Kemp, geboren rond 1730, wonende te Leusden, zoon van Jan van der Kemp.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Maassen van der Kemp, geboren te Leusden, gedoopt te Woudenberg op 26 mei 1765, volgt onder XVII-au.

2 Alida van der Kemp ook genaamd Leida, afkomstig uit Leusden, gedoopt te Woudenberg op 26 februari 1769, volgt onder XVII-av.

3 Willem Cemp ook genaamd van der Kemp, gedoopt te Woudenberg op 22 maart 1772, volgt onder XVII-aw.

XVI-ac Klaas Willemsen van Voorthuijsen ook genaamd Claas van Voorthuizen, geboren te Zeumeren onder Voorthuizen, gedoopt te Voorthuizen op 26 februari 1758, overleden te Woudenberg op 27 oktober 1834, 76 jaar oud, zoon van Willem Stephensen van Voorthuijsen (XV-s) en Willempje Klaassen.RAU, not. arch. Amerfoort, AT056 a 008 dd. 28-06-1816 nr. 88 en 02-08-1816 nr. 107

Klaas is van 1770 tot 1781 pachter van de boerderij de "Glinthorst" te de Glind, ambt Barneveld, waar zijn oudoom Willem Theunissen van Voorthuijsen en oudtante Jantje van 1728 tot 1770 gewoond hebben; hij zal gezien zijn leeftijd zeker hulp gehad hebben.(Dit is niet juist, Claas/Klaas van de Glinthorst is overleden op 9 November 1780, zie begraafboek Barneveld 1735-1811). Later is hij landbouwer te Woudenberg op "Klein-Davelaar, in latere tijd de "Beeck" genoemd. Het adres was Brinkkant, nr. 159, Woudenberg.

Klaas werd door zijn achternicht Willemijntje Willemsen van Voorthuijsen, dochter van zijn bovengenoemde oudoom, en haar tweede man Cornelis Pater als zoon aangenomen. Willemijntje had uit haar beide huwelijken geen kinderen. Cornelis Pater heeft op 26 mei 1830 zijn testament gemaakt ten overstaan van notaris Wulphert van Ginkel te Veenendaal. Hij verklaart dan tot zijn enige en algehele erfgenaam Klaas Willemsen van Voorthijsen, bouwman aan de Brinkkant te Woudenberg. Verder verklaart Cornelis: "dat hij gehuwd is geweest met wijlen Willemina Willemse (Van Voorthuijsen), reeds lang overleden, eerder weduwe van Willem Claasen (Van Daatselaar)", (deze was eerst eigenaar van de "Beeck"). Er zijn twee eerdere testamenten geweest opgemaakt door notaris Hubertus Aloijsius Vliecks te Amersfoort..

Klaas is getrouwd te Woudenberg op 19 oktober 1810 (gerecht van Woudenberg), getrouwd aldaar op 11 november 1810 voor de kerk, op 52-jarige leeftijd met Gerritje van Ginkel (28 jaar oud), geboren te Leersum, gedoopt aldaar op 22 oktober 1781, overleden te Woudenberg, dochter van Cornelis Gertzen van Ginkel en Maaijgje van Asperen.

Gerritje vraagt haar doopcedul op te Leersum op 24-9-1810.

Bij hun huwelijk wonen zij beide reeds te Woudenberg.

Uit dit huwelijk:

1 Willemijntje (Guillaumette) van Voorthuizen, Bij haar geboorte-aangifte te Woudenberg wordt zij Guillaumette genoemd, wat de Franse vertaling van Willemijntje is. De ambtenaar of haar vader waren blijkbaaHet begraafboek van Barneveld vermeldt: "Overleden 3-2-1766, begraven 10-2-1766 Teunissen Willem. opm. Van Glindhorst, naaste erfgenaam is sijn soon" , geboren op de Beeck onder Woudenberg op 11 december 1811, gedoopt te Woudenberg op 29 december 1811 (doopgetuigen waren Gerrit de Kruif en Gerrit van Egdom), overleden te Woudenberg op 18 april 1844, 32 jaar oud.GABarneveld, begraafboek.

2 Cornelis van Voorthuizen, geboren op de Beeck onder Woudenberg op 12 november 1813, volgt onder XVII-ax.

3 Maatje van Voorthuizen ook genaamd Maaijgje, geboren op de Beeck onder Woudenberg op 7 mei 1817, volgt onder XVII-ay.

XVII-a Hendrik Heijmens van Blankers ook genaamd Blankers van Voorthuijsen, landbouwer en schout te Voorthuijsen, geboren te Nieuwkerk op 20 juli 1747, overleden in januari 1799, 51 jaar oud, zoon van Heijmen Hendrix van Blankers (XVI-a) en Grietje van Strieland.

Hendrik is ondertrouwd te Voorthuizen op 23 april 1775 en getrouwd aldaar op 7 mei 1775 voor de kerk, op 27-jarige leeftijd met Dirkje Heimens van Middendorp (22 jaar oud), gedoopt te Voorthuizen op 4 maart 1753, dochter van Heijmen Evertsen van Middendorp en Evertje Dirksen van Wencum.

Dirkje is later getrouwd rond 1802, op ongeveer 49-jarige leeftijd met Barend Willemsen van Harten (ongeveer 27 jaar oud), landbouwer op Blankersgoed onder Voorthuizen, afkomstig uit Harten bij Renkum, geboren rond 1775, overleden te Voorthuizen op 27 september 1868, ongeveer 93 jaar oud, zoon van Willem Beerendsen van Harten.

Uit dit huwelijk:

1 Hendrikje van Blankers, geboren rond 1780.

2 Heijmen Hendriks van Blankers, geboren te Voorthuizen op 1 september 1782, volgt onder XVIII-a.

3 Maria Hendriks van Blankes ook genaamd van Blanker, geboren rond 1788, volgt onder XVIII-b.

4 Heijmen Evertsen Hendriks van Blankers, geboren op Blankertsgoed onder Voorthuizen op 26 februari 1790, gedoopt te Voorthuizen op 28 februari 1790 (doopgetuige was Evertje Dirks van Wenkum, (grootmoeder)), volgt onder XVIII-c.

5 Jannetje Hendriks van Blankers, geboren te Voorthuizen op 2 juli 1794, overleden te Barneveld op 12 juli 1844, 50 jaar oud.

Jannetje is getrouwd te Voorthuizen op 19 april 1817, op 22-jarige leeftijd met Gerrit Jan Koops ook genaamd Koobs (ongeveer 37 jaar oud), geboren te Aalten rond 1780, zoon van N.N. Koops en Jenneke Pijpers.

6 Beatrix Hendriks van Blankers, geboren te Voorthuizen op 16 mei 1887, volgt onder XVIII-d.

XVII-b Hendrikje van Blankers, geboren rond 1750, wonende te Voorthuizen en te Lunteren, dochter van Heijmen Hendrix van Blankers (XVI-a) en Grietje van Strieland.

Haar zoon van een onbekende man:

1 Hendrik van Blankers, geboren te Lunteren op 2 juni 1773, gedoopt aldaar op 6 juni 1773.

XVII-c Jannetje Jansen van Voorthuijsen, gedoopt te Amersfoort Joriskerk op 18 oktober 1691, dochter van Jan Cornelissen van Voorthuijsen (XVI-d) en Dirckje Jans.

Jannetje was gehuwd met Aart (van de) Kolk ook genaamd van de Klok, geboren rond 1715.

Uit dit huwelijk:

1 Teunis Klok, gedoopt te Amersfoort op 31 januari 1745.

XVII-d Wessel Jansz van Voorthuijsen ook genaamd Bessel, geboren rond 1700, begraven te Oud-Loosdrecht op 14 augustus 1793, ongeveer 93 jaar oud, waarschijnlijk zoon van Jan Cornelissen van Voorthuijsen (XVI-d) en Dirckje Jans.

Wessel is getrouwd te Nieuw-Loosdrecht op 26 december 1736 voor de kerk, op ongeveer 36-jarige leeftijd met Jannetje Cornelisz Bunt (ongeveer 26 jaar oud), geboren rond 1710, begraven te Oud-Loosdrecht op 30 maart 1793, ongeveer 83 jaar oud, dochter van Cornelis Bunt.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelis Wesselsen van Voorthuijsen, gedoopt te Nieuw-Loosdrecht op 12 mei 1737.

Cornelis is getrouwd te Abcoude op 15 februari 1778 voor de kerk, op 40-jarige leeftijd met Geertje Boogaert (ongeveer 28 jaar oud), geboren te Breukelen rond 1750, wonende te Abcoude, 1778.

Geertje was weduwe van Gijsbert van Leeuwen, geboren rond 1740.

2 Jan Wesselsen van Voorthuijsen, gedoopt te Nieuw-Loosdrecht op 24 augustus 1738, volgt onder XVIII-e.

3 Marritjen Wesselsen van Voorthuijsen, gedoopt te Nieuw-Loosdrecht op 23 juli 1741, overleden voor 1751, hoogstens 10 jaar oud.

4 Hendrik Wesselsen van Voorthuizen ook genaamd van Voorthuijzen, gedoopt te Nieuw-Loosdrecht op 2 december 1742, volgt onder XVIII-f.

5 Dirk Wesselsen van Voorthuijsen, gedoopt te Nieuw-Loosdrecht op 15 november 1744, volgt onder XVIII-g.

6 Marten Wesselsen van Voorthuijsen, gedoopt te Nieuw-Loosdrecht op 11 december 1746, overleden voor 1748, hoogstens 2 jaar oud.

7 Marten Wesselsen van Voorthuijsen, gedoopt te Nieuw-Loosdrecht op 18 februari 1748.

8 Marritje Wesselsen van Voorthuijsen, gedoopt te Nieuw-Loosdrecht op 20 juni 1751.

Marritje is ondertrouwd te Nieuw-Loosdrecht op 29 januari 1780 en getrouwd aldaar op 13 februari 1780 voor de kerk, op 28-jarige leeftijd (1) met Marius Groen (ongeveer 30 jaar oud), geboren rond 1750.

Marius was weduwnaar van Cornelia Everts Kroon, geboren rond 1750.

Marritje is getrouwd te Nieuw-Loosdrecht op 13 juli 1795 voor de kerk, op 44-jarige leeftijd (2) met Gerrit de Rijk (ongeveer 45 jaar oud), geboren te Nieuw-Loosdrecht rond 1750.

9 Marritje Wesselsen van Voorthuijsen, gedoopt te Nieuw-Loosdrecht op 1 april 1753.

10 Teunis Wesselsen Voorthuizen, gedoopt te Nieuw-Loosdrecht op 15 december 1754, volgt onder XVIII-h.

XVII-e Korneelis Jansen van Voorthuijsen, gedoopt te Amersfoort op 4 september 1736, zoon van Jan Cornelissen van Voorthuijsen (XVI-d) en Willemijntje van Rijet.

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

1 waarschijnlijk Johanna van Voorthuijsen, geboren te Kampen rond 1758, volgt onder XVIII-i.

XVII-f Wouter Everts van Voorthuijsen, molenaar te Naarden, afkomstig uit Ede, geboren rond 1702, wonende te Naarden, zoon van Evert Gerrits van Voorthuijsen (XVI-e) en Aeltje Hendricksen van de Munt.

Wouter is getrouwd te Eemnes Buitendijks op 9 maart 1732 voor de kerk, op ongeveer 30-jarige leeftijd met Geertruij Edema (ongeveer 32 jaar oud), geboren rond 1700, wonende te Naarden.

Geertruij was weduwe van Lambert de Haen, geboren rond 1700.

Uit dit huwelijk:

1 Aaltje van Voorthuijsen, gedoopt te Naarden op 10 december 1732.

2 Evert Woutersen van Voorthuijsen, gedoopt te Naarden op 26 mei 1734, volgt onder XVIII-j.

3 Trijntje van Voorthuijsen, gedoopt te Naarden op 13 juli 1735.

XVII-g Willemtje Everts van Voorthuijsen, geboren rond 1705, wonende te Doesburg onder Ede en te Barneveld, dochter van Evert Gerrits van Voorthuijsen (XVI-e) en Aeltje Hendricksen van de Munt.RAU, not. arch. Veenendaal, toegang 34-2, inv. nr. 2197.ORA, 0203, fol. 5v, 63, 63v.

Aangenomen als lidmaat te Ede wonend te Doesburgh 20 april 1727, lidmaat te Barneveld met att. naar Amersfoort 12-6-1772.

Op 6 December 1720 wordt zij genoemd in het notarieel archief van Veenendaal.

Zij, haar man, moeder en stiefvader worden genoemd te Barneveld als eigenaren van de molen aan het Moleneinde.

Willemtje is getrouwd te Ede op 23 januari 1729 voor de kerk, op ongeveer 24-jarige leeftijd met Claas van Snoeckevelt (ongeveer 29 jaar oud), molenaar van de Oostermolen te Barneveld, 1731-40, geboren rond 1700, wonende te Veenendaal, overleden te Ede op 1 september 1768, ongeveer 68 jaar oud.GABarneveld, Historisch kadaster.

Claas was weduwnaar van Maria Groeneveld, geboren rond 1700, overleden voor 1729, hoogstens 29 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Evert van Snoeckevelt, gedoopt te Veenendaal op 22 januari 1730, overleden te Barneveld, begraven aldaar op 10 januari 1737, 6 jaar oud.

2 Neeltje van Snoeckevelt, gedoopt te Barneveld op 30 januari 1735.

3 Evert van Snoeckevelt, gedoopt te Barneveld op 12 mei 1737.

XVII-h Diliana Everts van Voorthuijsen ook genaamd Odilia en Deliaantje, geboren rond 1710, overleden voor 1758, hoogstens 48 jaar oud, dochter van Evert Gerrits van Voorthuijsen (XVI-e) en Aeltje Hendricksen van de Munt.RAG, Oud-recht. arch. dorp Ede, 809-24v.

Schuldbekentenis van 400 Gld. door Derck Keucken gehuwd met Aaltjen Teunissen Brouwer aan Jan Danielsen Mulder als momboir van het onmondige nagelaten kind van Hendrik van Norden gehuwd met Diliana van Voorthuijsen van geleende penningen, 15-4-1756, geroieerd 16-12-1758.

Diliana was gehuwd met Hendrik Aalten van Norden, geboren rond 1710, overleden voor 1758, hoogstens 48 jaar oud, zoon van Aalt van Norden.

Uit dit huwelijk:

1 N.N. van Norden, geboren rond 1745.

XVII-i Willempje van Voorthuijsen, geboren te Zoelen, gedoopt rond 1688, dochter van Jan Petersen van Voorthuijsen (XVI-g) en Jantje van Eck.

Willempje is getrouwd te Zoelen op 9 januari 1717 voor de kerk, op ongeveer 29-jarige leeftijd met Johannes van Wallenbeek (ongeveer 32 jaar oud), afkomstig uit Zontwijk, geboren rond 1685.

Uit dit huwelijk:

1 Johanna van Wallenbeek, geboren rond 1718.

2 Peter van Wallenbeek, geboren rond 1720.

XVII-j Evert Jansz van Voorthuijsen, gedoopt te Zoelen op 28 september 1690, overleden rond 1763, ongeveer 73 jaar oud, zoon van Jan Petersen van Voorthuijsen (XVI-g) en Jantje van Eck.Leenreg. Sloet, pag 281.

Op 8 april 1729 worden Evert en Margaretha beleend met "De helfte van vijf margen genoemt Straelenscamp, gehoort hebbende tot het convent Sint Agnieten binnen Tiel, in den ampte van Neder Betuwen, heerlijckcheyt Soelen gelegen.

Evert is getrouwd te Zoelen op 25 november 1719 voor de kerk, op 29-jarige leeftijd met Margaretha van Eck (22 jaar oud), geboren te Avezaath op 10 januari 1697, dochter van Johannes van Eck en Sijtken van Gulick.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Evertsen van Voorthuijsen, geboren te Zoelen op 2 maart 1721.Leenreg. Sloet, pag. 282.

Op 19 januari 1759 wordt Jan beleend met de Straelenscamp eerder behorende aan zijn vader.

Jan is getrouwd te Nijkerk op 30 maart 1760 voor de kerk, op 39-jarige leeftijd (1) met Geertjen Baes ook genaamd Beek (25 jaar oud), geboren te Nijkerk op 8 september 1734, overleden voor 1764, hoogstens 30 jaar oud, waarschijnlijk dochter van Arris Beek en Jannetje van Eck.

Jan is getrouwd te Thiel op 6 juli 1764 voor de kerk, op 43-jarige leeftijd (2) met Willemijntje de Blanck (ongeveer 34 jaar oud), geboren te Thiel rond 1730.

2 Johannes Evertsen van Voorthuijsen, geboren te Zoelen op 14 maart 1723, volgt onder XVIII-k.

3 Peter Evertsen van Voorthuijsen, geboren te Zoelen op 30 juni 1726, volgt onder XVIII-l.

4 Willem Evertsen van Voorthuijsen, geboren te Zoelen op 6 mei 1731, overleden rond 1752, ongeveer 21 jaar oud.

5 Alida Evertsen van Voorthuijsen, geboren te Zoelen rond 1735.

6 Sija Evertsen van Voorthuijsen, geboren te Zoelen op 11 augustus 1737, overleden voor 1739, hoogstens 2 jaar oud.

7 Lucia Evertsen van Voorthuijsen, geboren te Zoelen op 6 december 1739, overleden te Wadenoijen op 15 december 1829, 90 jaar oud.

Lucia was gehuwd (1) met Johannes Blom, geboren rond 1735.

Lucia is getrouwd te Thiel op 9 september 1785 voor de kerk, op 45-jarige leeftijd (2) met Jan Aalders (ongeveer 50 jaar oud), geboren rond 1735.

Lucia is getrouwd te Tiel op 6 mei 1798 voor de kerk, op 58-jarige leeftijd (3) met Jan Lubertus Wienink (ongeveer 55 jaar oud), geboren te Gildehuis rond 1743, zoon van Hendrik Wienink en G. Boulisse.

Jan was weduwnaar van Johanna Anna Post, geboren rond 1745.

XVII-k Peter Jansz van Voorthuijsen, geboren te Zoelen rond 1705, zoon van Jan Petersen van Voorthuijsen (XVI-g) en Jantje van Eck.

Peter is getrouwd te Zoelen op 24 december 1730 voor de kerk, op ongeveer 25-jarige leeftijd met Jacomina van Eck (26 jaar oud), geboren te Rhenense Veen ( Veenendaal ) op 27 januari 1704, overleden na 1775, minstens 71 jaar oud, dochter van Willem Jacobs van Eck.

Uit dit huwelijk:

1 Johanna van Voorthuijsen, geboren te Zoelen, gedoopt op 20 september 1731.

Johanna was gehuwd met Jan Post, schoolmeester te Zoelen, geboren rond 1710.

Hij wordt genoemd in de Her. Bibliotheek 1881, pag. 312.

Jan was weduwnaar van Gerdina Vos, geboren rond 1710.

2 Neeltje van Voorthuijsen, gedoopt te Zoelen op 7 december 1732, volgt onder XVIII-m.

3 Jan Petersen van Voorthuijsen, gedoopt te Zoelen op 7 februari 1734, volgt onder XVIII-n.

4 Jannetje van Voorthuijsen, gedoopt te Zoelen op 15 januari 1736, wonende aldaar en te Meerbeek.

Jannetje was gehuwd met Jacobus van Wijck, geboren rond 1735.

5 Willemijntje van Voorthuijsen, gedoopt te Zoelen op 22 februari 1739.

6 Willem van Voorthuijsen, gedoopt te Zoelen op 27 november 1740.

XVII-l Peter Gerritsen van Voorthuijsen, geboren te Maurik rond 1695, overleden te Neerijnen op 17 juli 1802, ongeveer 107 jaar oud, zoon van Gerrit Petersen van Voorthuijsen (XVI-h) en Maria Thonissen van Beusichem.

Peter is getrouwd te Maurik op 7 september 1727 voor de kerk, op ongeveer 32-jarige leeftijd met Maaijke Claasse van Eijk (ongeveer 20 jaar oud), geboren rond 1707, overleden te Neerijnen op 17 juli 1802, ongeveer 95 jaar oud, dochter van Claes van Eijk.

Uit dit huwelijk:

1 Gerrit Petersen van Voorthuijsen, gedoopt te Maurik op 3 mei 1731, volgt onder XVIII-o.

2 waarschijnlijk Petrus van Voorthuijsen, geboren te Maurik rond 1732.

XVII-m Jannigje Gerritsen van Voorthuijsen, geboren te Maurik, gedoopt te Wijk bij Duurstede op 6 oktober 1701, dochter van Gerrit Petersen van Voorthuijsen (XVI-h) en Maria Thonissen van Beusichem.

Jannigje is getrouwd te Maurik op 20 april 1727 voor de kerk, op 25-jarige leeftijd met Anthony van Eck (ongeveer 27 jaar oud), geboren te Maurik rond 1700, zoon van Frans van Eck.

Uit dit huwelijk:

1 Gerrit van Eck, gedoopt te Maurik op 19 maart 1734.

2 Christina van Eck, gedoopt te Maurik op 20 oktober 1737.

3 Dirck van Eck, gedoopt te Maurik op 20 december 1739.

4 Clasina van Eck, gedoopt te Maurik op 7 januari 1742.

XVII-n Teunis Gerritsen van Voorthuijsen ook genaamd Thonis, geboren te Maurik, gedoopt te Wijk bij Duurstede op 27 februari 1707, wonende te Maurik en te Naarden, zoon van Gerrit Petersen van Voorthuijsen (XVI-h) en Maria Thonissen van Beusichem.

Teunis is getrouwd te Huizen op 11 mei 1732 voor de kerk, op 25-jarige leeftijd met Aeltje Cornelisdr Brakel Backer (23 jaar oud), gedoopt te Huizen op 9 december 1708, dochter van Cornelis Backer en Jannetien Teunis.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelis Teunissen van Voorthuijsen, gedoopt te Naarden op 21 april 1734, overleden aldaar op 21 mei 1736, 2 jaar oud.

2 Maria Teunissen van Voorthuijsen, gedoopt te Naarden op 12 oktober 1738.

3 Cornelis Teunissen van Voorthuijsen, gedoopt te Naarden op 10 april 1740.

4 Gerrit Teunissen van Voorthuijsen, gedoopt te Naarden op 21 mei 1741, overleden aldaar op 26 december 1745, 4 jaar oud.

5 Gerrit Teunissen van Voorthuijsen, gedoopt te Naarden op 26 januari 1746.

6 Pieter Teunissen van Voorthuijsen, gedoopt te Naarden op 8 januari 1747.

XVII-o Pieter Willemsen van Voorthuijsen ook genaamd Voorthuijsen, molenaar te Huizen N.H., gedoopt te Vreeland op 21 maart 1697, wonende aldaar en te Huizen, zoon van Willem Petersen van Voorthuijsen (XVI-i) en Johanna van Spal.

Pieter is getrouwd te Huizen op 25 juni 1724 voor de kerk, op 27-jarige leeftijd met Nelletje Bouman (19 jaar oud), gedoopt te Huizen op 3 augustus 1704, overleden aldaar op 2 maart 1780, 75 jaar oud, dochter van Gerbert Willemsz. Bouman en Macheltje Hendriks.

Uit dit huwelijk:

1 Machteltje van Voorthuijsen, gedoopt te Huizen op 7 oktober 1725, overleden aldaar op 23 april 1728, 2 jaar oud.

2 Jannetje van Voorthuijsen, gedoopt te Huizen op 20 oktober 1726, overleden aldaar op 5 oktober 1727, 350 dagen oud.

3 Jannetje van Voorthuijsen, gedoopt te Huizen op 8 februari 1728, overleden aldaar op 18 oktober 1733, 5 jaar oud.

4 Gerbert van Voorthuijsen, gedoopt te Huizen op 5 juni 1729, overleden aldaar op 7 mei 1762, 32 jaar oud.

5 Willem van Voorthuijsen, gedoopt te Huizen op 15 oktober 1730, overleden aldaar op 9 augustus 1732, 1 jaar oud.

6 Magteltje van Voorthuijzen, gedoopt te Huizen op 27 april 1732.

Magteltje was gehuwd met Aaron Gleijn, gedoopt te Huizen op 16 september 1736.

7 Willem van Voorthuijsen, gedoopt te Huizen op 4 oktober 1733, volgt onder XVIII-p.

8 Cornelis van Voorthuijsen, gedoopt te Huizen op 27 februari 1735, overleden aldaar op 27 februari 1735.

XVII-p Elisabeth Willemsen van Voorthuijsen, gedoopt te Vreeland op 7 augustus 1698, dochter van Willem Petersen van Voorthuijsen (XVI-i) en Johanna van Spal.

Elisabeth is getrouwd te Vreeland op 9 december 1725 voor de kerk, op 27-jarige leeftijd met Frans van der Eem (ongeveer 30 jaar oud), geboren te Maurik rond 1695, zoon van N.N. van der Eem.

Uit dit huwelijk:

1 Anna van der Eem, geboren te Vreeland op 11 januari 1728.

2 Jannetje van der Eem, geboren te Vreeland op 1 januari 1730.

3 Dirck van der Eem, gedoopt te Vreeland op 23 maart 1732.

4 Pieter van der Eem, gedoopt te Vreeland op 14 februari 1734.

5 Frans van der Eem, gedoopt te Vreeland op 19 februari 1736.

6 Egbert van der Eem, gedoopt te Vreeland op 8 februari 1739.

7 waarschijnlijk Willemijntje van der Eem, afkomstig uit Vreeland, geboren rond 1740.

Willemijntje is getrouwd te Kockengen op 23 april 1786 voor de kerk, op ongeveer 46-jarige leeftijd met Abraham Zijdervelt (ongeveer 46 jaar oud), geboren rond 1740.

XVII-q Gerrit Willemsen van Voorthuijsen, waarschijnlijk molenaar te Loosdrecht ca. 1730-37 en korenmolenaar te Zuilen vanaf circa 1737, gedoopt te Vreeland op 27 oktober 1700, wonende aldaar, te Nieuw-Loosdrecht en te Zuilen, overleden aldaar op 13 september 1791, 90 jaar oud, zoon van Willem Petersen van Voorthuijsen (XVI-i) en Johanna van Spal.Burgerboek Utrecht.

Het burgerboek van Utrecht vermeldt: "24 September 1756, Gerrit van Voorthuisen, een grutter..

Gerrit is getrouwd rond 1732 voor de kerk, op ongeveer 32-jarige leeftijd (1) met Jacoba de Wael (ongeveer 20 jaar oud), geboren rond 1712, overleden te Zuilen op 16 april 1743, ongeveer 31 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelis Gerritsen van Voorthuijsen, gedoopt te Nieuw-Loosdrecht op 12 september 1734, overleden te Zuilen op 3 augustus 1741, 6 jaar oud.

2 Jan Gerritsen van Voorthuijsen, gedoopt te Nieuw-Loosdrecht op 22 januari 1736, overleden te Zuilen op 24 januari 1810, 74 jaar oud.

3 Gerrit Gerritsen van Voorthuijsen, gedoopt te Zuilen op 3 februari 1737 (doopgetuige was Johanna Voorthuijsen (Van Spal, Grootmoeder Dus)), volgt onder XVIII-q.

4 Alberta Gerritsen van Voorthuijsen, gedoopt te Zuilen op 20 juli 1738, overleden aldaar op 24 februari 1767, 28 jaar oud.

5 Dirk Gerritsen van Voorthuijsen, gedoopt te Zuilen op 22 mei 1741.

6 Jacoba Gerritsen van Voorthuijsen, gedoopt op 12 april 1743, overleden te Zuilen op 19 juni 1767, 24 jaar oud.

Gerrit is ondertrouwd te Jutphaas op 19 november 1745 en getrouwd aldaar op 5 december 1745 voor de kerk, op 45-jarige leeftijd (2) met Cuijntje de Heus (ongeveer 35 jaar oud), geboren te Schalkwijk rond 1710, wonende te Juthaas en te Zuilen, overleden aldaar op 16 februari 1786, begraven aldaar op 23 februari 1786, ongeveer 76 jaar oud, dochter van Anthonie Theunis Mattheusse de Heus (ouderling te Schalkwijk en waarschijnlijk molenaar te Goij onder Schalkwijk) en Neeltje Cornelisse Colverius.

Cuijntje is eerder ondertrouwd te Juthaas op 21 mei 1740 en getrouwd te Schalkwijk op 6 juni 1740 voor de kerk, op ongeveer 30-jarige leeftijd met Jelis Hermansse van Cuijlenborg (ongeveer 25 jaar oud), ouderling te Jutphaas, geboren rond 1715, overleden te Jutphaas in oktober 1743, ongeveer 28 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

7 Cornelis van Voorthuijsen, gedoopt te Zuilen op 31 juli 1746, volgt onder XVIII-r.

8 Neeltje Gerritsen van Voorthuijsen, gedoopt te Zuilen op 25 april 1751, overleden aldaar op 19 juni 1758, 7 jaar oud.

XVII-r Pieter Jacobsen van Voorthuijsen ook genaamd Petrus, gedoopt te Nieuw-Loosdrecht op 10 februari 1709, overleden te Ingen rond 1757, ongeveer 48 jaar oud, zoon van Jacobus Petersen van Voorthuijsen (XVI-k) en Metje van Gelder.

In 1744 wordt Pieter van Voorthuijsen uitgesloten van het Avondmaal wegens: Ongodsdienstigheid, dronkenschap, kaartspelen ende aller ellendigst leven met sijn huijsvrouw.

Pieter is getrouwd rond 1743 voor de kerk, op ongeveer 34-jarige leeftijd met Elisabeth van Beeckhoff (ongeveer 25 jaar oud), geboren te Ingen op 6 februari 1718, gedoopt aldaar, overleden aldaar in het jaar 1805, 87 jaar oud, dochter van Willem Beeckhoff en Aleida Bosch.

Uit dit huwelijk:

1 Willem Pietersen van Voorthuijsen, gedoopt te Ingen rond 1745, volgt onder XVIII-s.

2 Jacobus van Voorthuijsen ook genaamd Voorthuijsen, gedoopt te Ingen rond 1747, volgt onder XVIII-t.

3 Willem Cornelis Pietersen van Voorthuijsen, gedoopt te Ingen rond 1748.

4 Huibert Gijsbertus Pietersen van Voorthuijsen, gedoopt te Ingen rond 1750.

5 Martina Pietersen van Voorthuijsen, gedoopt te Ingen in mei 1751, volgt onder XVIII-u.

6 Petrus van Voorthuijsen, geboren te Ingen rond 1756, volgt onder XVIII-v.

XVII-s Dirck Jacobsen van Voorthuijsen, gedoopt te Ingen op 25 november 1714, zoon van Jacobus Petersen van Voorthuijsen (XVI-k) en Metje van Gelder.

Dirck is getrouwd rond 1745, op ongeveer 31-jarige leeftijd (1) met Helena Franken (ongeveer 30 jaar oud), geboren rond 1715.

Uit dit huwelijk:

1 Metje Jacoba van Voorthuijsen, gedoopt te Ingen in het jaar 1747, volgt onder XVIII-w.

Dirck is getrouwd rond 1747 voor de kerk, op ongeveer 33-jarige leeftijd (2) met Anna Elisabeth Wacheling (ongeveer 27 jaar oud), geboren rond 1720.

XVII-t Hendrik Pieters van Voorthuijsen ook genaamd Henderick van Voorthuijzen, tuinman, gedoopt te Evangelisch Lutherse Kerk te Amsterdam op 1 maart 1711, wonende te Amsterdam, overleden aldaar op 27 juli 1776, 65 jaar oud, zoon van Pieter Voorthuijsen (XVI-l) en Reijntje Hendricks Wendelingh.

Hendrik is getrouwd te Amsterdam op 30 januari 1733 voor de kerk (getuigen waren vader Pieter Voorthuijsen en Cornelis van Engelen, broeder van de bruid), op 21-jarige leeftijd (1) met Lijntje van Engelen (30 jaar oud), geboren te Amsterdam in het jaar 1703, overleden aldaar op 7 mei 1739, 36 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Pieter Hendriks van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam, gedoopt te Noorderkerk te Amsterdam op 12 mei 1734, volgt onder XVIII-x.

2 Jan Hendricksen van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam, gedoopt op 9 september 1736.

3 Hendrick Hendricks van Voorthuijsen, gedoopt te Westerkerk te Amsterdam op 1 mei 1739, overleden te Amsterdam op 24 mei 1739, 23 dagen oud.

Hendrik is ondertrouwd te Amsterdam op 5 mei 1741 voor de kerk, op 30-jarige leeftijd (2) met Trijntje van der Molen (31 jaar oud), geboren te Amsterdam in het jaar 1710, overleden aldaar op 9 oktober 1753, 43 jaar oud, dochter van Frans van der Molen.

Uit dit huwelijk:

4 Marretje van Voorthuijsen ook genaamd Marritje, gedoopt te Westerkerk te Amsterdam op 29 mei 1743, overleden te Amsterdam op 22 oktober 1809, 66 jaar oud.

Marretje is getrouwd te Amsterdam op 20 april 1770 voor de kerk, op 26-jarige leeftijd met Jan Lankhoorn (ongeveer 30 jaar oud), geboren rond 1740.

5 Reijkie van Voorthuijsen, gedoopt te Westerkerk te Amsterdam op 17 oktober 1745.

6 Rijkie van Voorthuijsen, gedoopt te Westerkerk te Amsterdam op 1 september 1748.

Hendrik is ondertrouwd te Amsterdam op 13 januari 1759 voor de kerk, op 47-jarige leeftijd (3) met Maria Lammering (46 jaar oud), geboren te Bentheim in het jaar 1713, overleden te Amsterdam op 26 september 1764, 51 jaar oud, dochter van Margreta Meendering.

Hendrik is getrouwd te Amsterdam op 3 mei 1765 voor de kerk, op 54-jarige leeftijd (4) met Sara Reijsma (ongeveer 45 jaar oud), geboren rond 1720, overleden te Amsterdam op 24 juli 1765, ongeveer 45 jaar oud.

Hendrik is getrouwd te Amsterdam op 15 mei 1767 voor de kerk, op 56-jarige leeftijd (5) met Teuntje van Cuijlenburg (ongeveer 47 jaar oud), geboren rond 1720, overleden op 2 oktober 1779, ongeveer 59 jaar oud.

XVII-u Pieter Pieters van Voorthuisen, bleeker, geboren te Amsterdam, gedoopt te Westerkerk op 16 oktober 1712, wonende te buiten de Raampoort in Amsterdam, overleden te Amsterdam op 10 april 1784, 71 jaar oud, zoon van Pieter Voorthuijsen (XVI-l) en Reijntje Hendricks Wendelingh.

Pieter is getrouwd te Amsterdam op 5 mei 1741 voor de kerk, op 28-jarige leeftijd (1) met Trijntje Roelofs (ongeveer 29 jaar oud), geboren te Groningen rond 1712, overleden te Amsterdam op 9 januari 1748, ongeveer 36 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Reijkje Pieters van Voorthuijsen, gedoopt te Noorderkerk te Amsterdam op 28 maart 1742, overleden te Amsterdam op 1 april 1786, 44 jaar oud.

2 Pieter Pieters van Voorthuijsen, gedoopt te Noorderkerk te Amsterdam op 12 januari 1746, overleden voor 1749, hoogstens 3 jaar oud.

Pieter is ondertrouwd te Amsterdam op 18 oktober 1748 voor de kerk, op 36-jarige leeftijd (2) met Margareta Tooneman ook genaamd Tonneman (25 jaar oud), geboren te Amsterdam in het jaar 1723, overleden aldaar op 16 maart 1751, 28 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

3 Pieter Pieters van Voorthuijsen, gedoopt te Westerkerk te Amsterdam op 14 september 1749 (doopgetuigen waren Pieter van Voorthuijsen en Reijkie Wendeling).

4 Pieter Pieters van Voorthuisen, gedoopt in de Westerkerk te Amsterdam op 7 maart 1751 (doopgetuigen waren Pieter van Voorthuijsen en Reijkie Wendeling).

Pieter is getrouwd te Amsterdam op 14 mei 1751, ondertrouwd aldaar in het jaar 1751 voor de kerk, op 38-jarige leeftijd (3) met Geertrui Barnevelt ook genaamd van Barneveld en van Barnevelt (ongeveer 36 jaar oud), geboren te Amsterdam rond 1715, overleden aldaar op 10 april 1784, ongeveer 69 jaar oud, dochter van N.N. Barnevelt en Adriaantje Nieuwkerk.

Pieter van Voorthuijze en Geertruij van Barnevelt zijn doopgetuigen als op 25 december 1758 en 10 maart 1765 in de Westerkerk te Amsterdam Dirk Stoeltje en Willempje Stoeltje gedoopt worden.

Uit dit huwelijk:

5 Klaas Pieters van Voorthuisen, gedoopt te Westerkerk te Amsterdam op 26 november 1752.

6 Pieter Pieters van Voorthuisen, gedoopt te Westerkerk te Amsterdam op 16 maart 1755.

7 Antje Pieters van Voorthuisen, gedoopt te Noorderkerk te Amsterdam op 3 januari 1759.

XVII-v Dirck Evertsen van Voorthuisen, gedoopt te Vreeland op 2 juni 1709, zoon van Evert Petersen van Voorthuijsen (XVI-m) en Neeltje Gijsbertse Janmaat.GN.1995/374.

Op 1 Mei 1751 verkoopt Dirk aan Govert Borra: "een huis zijnde een bakkerij gelegen op de hoek van de Breesteeg en de Lindengracht te Vreeland".

Dirck is getrouwd te Houten op 20 augustus 1747 voor de kerk, op 38-jarige leeftijd met Cornelia de Kruijff (20 jaar oud), afkomstig uit Bunnik, geboren op 19 januari 1727, overleden te Vreeland op 18 januari 1752, 24 jaar oud, dochter van Willem de Kruiff en Neeltje Jansse van Hulst.

Uit dit huwelijk:

1 Evert Dirksen van Voorthuijsen, gedoopt te Vreeland op 1 december 1748, begraven aldaar op 3 februari 1749, 64 dagen oud.

2 Annetje Dirksen van Voorthuijsen, gedoopt te Vreeland op 18 januari 1750, begraven aldaar op 10 april 1750, 82 dagen oud.

3 Neeltje Dirksen van Voorthuijsen, gedoopt te Vreeland op 25 juli 1751, begraven aldaar op 26 november 1751, 124 dagen oud.

XVII-w Pieter Evertsen van Voorthuisen, molenaar te Huizen, gedoopt te Vreeland op 4 juli 1710, overleden te Huizen op 20 augustus 1779, 69 jaar oud, zoon van Evert Petersen van Voorthuijsen (XVI-m) en Neeltje Gijsbertse Janmaat.

Pieter is getrouwd te Huizen op 10 augustus 1732 voor de kerk, op 22-jarige leeftijd (1) met Claasje Rebel (23 jaar oud), gedoopt op 25 december 1708, overleden te Huizen op 22 juli 1745, 36 jaar oud, dochter van Willem Gerberts Rebel en Emmetje Hendriksdr. Visser.

Uit dit huwelijk:

1 Evert van Voorthuijsen, geboren te Huizen op 1 januari 1734, volgt onder XVIII-y.

2 Neeltje van Voorthuijsen, geboren te Huizen op 1 januari 1735, overleden aldaar op 10 maart 1735, 68 dagen oud.

3 Willem van Voorthuijsen, geboren te Huizen op 15 juli 1736.

Willem is ondertrouwd te Amsterdam op 19 oktober 1764 voor de kerk, op 28-jarige leeftijd met Cesiena Krigghels (29 jaar oud), geboren te Amsterdam op 11 februari 1735, dochter van Hendrik Krigghels (waagmaker) en Grietje Pieters.

4 Gijsbert van Voorthuijsen, geboren te Huizen op 6 oktober 1737, overleden aldaar op 31 mei 1739, 1 jaar oud.

5 Gijsbert van Voorthuisen, geboren te Huizen op 27 september 1739, overleden te Amsterdam op 17 januari 1783, 43 jaar oud.

Gijsbert is getrouwd te Baambrugge op 22 november 1767 voor de kerk, op 28-jarige leeftijd met Annetje Cornelisse van de Woerdt (ongeveer 27 jaar oud), geboren rond 1740, dochter van Cornelis van de Woert.

Annetje is eerder getrouwd voor 1765 voor de kerk, op hoogstens 25-jarige leeftijd met N. van Heusden (hoogstens 40 jaar oud), geboren rond 1725.

6 Pieter van Voorthuijsen, geboren te Huizen op 7 juli 1743, volgt onder XVIII-z.

7 Neeltje van Voorthuijsen, geboren te Huizen op 6 september 1744, overleden rond 1745, ongeveer 1 jaar oud.

Pieter is getrouwd te Naarden op 17 juni 1747 voor de kerk, op 36-jarige leeftijd (2) met Elbertje de Geus (28 jaar oud), geboren te Naarden, gedoopt aldaar op 29 maart 1719, overleden te Huizen op 12 januari 1786, 66 jaar oud, dochter van Gerrit de Geus en Anna Teraves.

Elbertje is daarnaast getrouwd te Huizen op 11 januari 1756 voor de kerk, op 36-jarige leeftijd (2) met Hendrik Franken van Wessel (29 jaar oud), molenaar te Huizen, 1755-1798, gedoopt te Barneveld op 10 maart 1726, zoon van Frank Reijersen van Wessel en Anna Marijtjen Martens van Schaik.

Uit dit huwelijk:

8 Gerrit van Voorthuisen, geboren te Huizen op 14 juli 1748, overleden op 22 oktober 1750, 2 jaar oud.

9 Klaasje van Voorthuisen, geboren te Huizen op 20 juli 1749.

Klaasje is ondertrouwd te Huizen op 15 november 1789 en getrouwd te Muiden op 29 november 1789 voor de kerk, op 40-jarige leeftijd met Cornelis van den Berg (ongeveer 44 jaar oud), geboren rond 1745, overleden te Naarden op 1 mei 1823, ongeveer 78 jaar oud.

10 Piternelle van Voorthuijsen, geboren te Huizen op 3 januari 1751, overleden aldaar op 21 juli 1752, 1 jaar oud.

XVII-x Willem Evertsen van Voorthuisen, molenaar, schepen van Vreeland en koopman te Amsterdam, gedoopt te Vreeland op 4 mei 1721, overleden te Amsterdam op 13 maart 1784, 62 jaar oud, zoon van Evert Petersen van Voorthuijsen (XVI-m) en Neeltje Gijsbertse Janmaat.

Willem is getrouwd te Vreeland op 28 juli 1748 voor de kerk, op 27-jarige leeftijd met Aagje Willems Rebel (30 jaar oud), gedoopt te Huizen Nh op 2 januari 1718, overleden te Amsterdam op 1 juli 1785, 67 jaar oud, dochter van Willem Gerberts Rebel en Emmetje Hendriksdr. Visser.

Uit dit huwelijk:

1 Evert Willemsen van Voorthuijsen, gedoopt te Vreeland op 21 september 1749, overleden op 31 maart 1750, 191 dagen oud.

2 Emmetje Willemsen van Voorthuijsen, gedoopt te Vreeland op 1 januari 1751.

Emmetje is getrouwd op 2 juli 1785 voor de kerk, op 34-jarige leeftijd met Hendrik Sol (35 jaar oud), geboren te Loenen op 31 mei 1750, wonende te Amsterdam, zoon van Pieter Sol en Helena Zegelaar.

3 Evert Willemsen van Voorthuijsen, geboren op 4 juli 1753, gedoopt te Vreeland op 8 juli 1753, volgt onder XVIII-aa.

4 Willem Willemsen van Voorthuisen, gedoopt te Vreeland op 8 april 1756, overleden op 11 april 1756, 3 dagen oud.

5 Neeltje Willemsen van Voorthuijsen, gedoopt te Vreeland op 17 mei 1757, overleden aldaar op 9 april 1761, 3 jaar oud.

XVII-y Jan Gijsbertsen van Voorthuijsen, molenaar te Veenendaal, geboren te Lunteren, Walderveensche Molen, gedoopt te Barneveld op 5 maart 1704, zoon van Gijsbert Melissen van Voorthuijsen (XVI-n) en Gerritje Jans van Leersum.

Jan was gehuwd met zijn halfnicht Lijsbeth Gijsbertsen van Amerongen, geboren rond 1710, dochter van Gijsbert Gerritsen van Amerongen en Catharina Melissen van Voorthuijsen (XVI-q).

Uit dit huwelijk:

1 Gerritje Jansen van Voorthuijsen, geboren te Stichts-Veenendaal, gedoopt te Veenendaal op 5 december 1734.

2 waarschijnlijk Hendrikje Jansz van Voorthuijsen, geboren rond 1735.

Hendrikje is getrouwd te Veenendaal op 19 maart 1752 voor de kerk, op ongeveer 17-jarige leeftijd met Jacob Lammertse van de Voort (ongeveer 22 jaar oud), geboren rond 1730, wonende te Renswoude, zoon van Lammert van de Voort.

3 Caelia Jansen van Voorthuijsen, gedoopt te Veenendaal op 20 januari 1737, volgt onder XVIII-ab.

4 Cornelis Jansen van Voorthuijsen, gedoopt te Veenendaal op 29 maart 1739, volgt onder XVIII-ac.

5 Aaltje Jansen van Voorthuijsen ook genaamd Alida, gedoopt te Veenendaal op 22 juli 1742, overleden te Hien voor 1776, hoogstens 34 jaar oud.

Zij wordt genoemd als overleden vrouw van Jan Weteling bij zijn 2e huwelijk te Hien met Maria van Hattum op 6 April 1776. Als lidmaat wordt zij genoemd op 8 Januari 1775 zij komt van Veenendaal op 3 Augustus 1774.

Aaltje is ondertrouwd te Utrecht en getrouwd te Veenendaal op 29 april 1770 voor de kerk, op 27-jarige leeftijd met Jan Weteling (ongeveer 30 jaar oud), voorlezer en voorzanger en schoolmeester, geboren te 's-Gravenhage rond 1740, wonende te Veenendaal, te Hien en te Schiedam.

Jan is later ondertrouwd te Hien op 6 april 1776 en getrouwd aldaar op 26 april 1776 voor de kerk, op ongeveer 36-jarige leeftijd met Maria van Hattem (ongeveer 36 jaar oud), geboren rond 1740.

6 Gijsbertje Jansen van Voorthuijsen, gedoopt te Veenendaal op 14 februari 1745, overleden voor 1773, hoogstens 28 jaar oud.

Gijsbertje is getrouwd te Veenendaal op 22 maart 1771 voor de kerk, op 26-jarige leeftijd met Johannes ter Haar (ongeveer 31 jaar oud), afkomstig uit Warffum Fr., geboren rond 1740.

Johannes is later ondertrouwd te Veenendaal op 15 januari 1773 en getrouwd aldaar op 13 februari 1773 voor de kerk, op ongeveer 33-jarige leeftijd met Willemina Aartsen Homoet (21 jaar oud), gedoopt te Veenendaal op 19 juni 1751, dochter van Aart Michelsen Homoet.

7 Gijsbert Jansen van Voorthuijsen, gedoopt te Veenendaal op 4 oktober 1747, volgt onder XVIII-ad.

XVII-z Gerrit Gijsbertsen van Voorthuijsen, molenaar Walderveensche molen te Lunteren, geboren te Lunteren, Walderveensche Molen, gedoopt te Barneveld op 6 maart 1712, overleden te Lunteren, Walderveensche Molen voor 22 juli 1782, hoogstens 70 jaar oud, zoon van Gijsbert Melissen van Voorthuijsen (XVI-n) en Neeltjen Willemsdr..

Bij de volkstelling van 1748 in het Nederwoudt: "Gerrit Gijsberts, molenaar en bouwerij, 2 meiden of knechten, 1 haard, 1,5 molder gesaaijs, geen cap., 1747 21.5.-, 1748 19.3.-".

Gerrit is getrouwd te Renswoude op 5 juli 1744 voor de kerk, op 32-jarige leeftijd met Hendrikje Wouters (ongeveer 29 jaar oud), geboren rond 1715, dochter van Wouter Melissen en Agnietje Lubberts.

Uit dit huwelijk:

1 Gijsbert Gerritsen van Voorthuijsen, gedoopt te Lunteren op 22 mei 1745.

2 Agnieta Gerritsen van Voorthuijsen ook genaamd Agnietje, afkomstig uit Lunteren, gedoopt aldaar op 24 juli 1746, volgt onder XVIII-ae.

3 Neeltje Gerritsen van Voorthuijsen ook genaamd Gerse, geboren te Lunteren, gedoopt aldaar op 2 oktober 1748.

Neeltje is ondertrouwd te Barneveld op 31 januari 1777 en getrouwd te Lunteren op 23 februari 1777 voor de kerk, op 28-jarige leeftijd met Evert Jansen (ongeveer 32 jaar oud), afkomstig uit Bennekom, geboren rond 1745.

4 Aaltje Gerritsen van Voorthuijsen, gedoopt te Lunteren op 25 januari 1750, volgt onder XVIII-af.

5 Wouter Gerritsen van Voorthuijsen, geboren te Lunteren, Walderveensche Molen, gedoopt te Barneveld op 23 mei 1751, volgt onder XVIII-ag.

XVII-aa Luijtje Gijsbertsen van Voorthuijsen, geboren op de Walderveense Molen onder Lunteren, gedoopt te Barneveld op 13 maart 1718, overleden voor 2 september 1767, hoogstens 49 jaar oud, dochter van Gijsbert Melissen van Voorthuijsen (XVI-n) en Neeltjen Willemsdr..

Luijtje is getrouwd te Lunteren op 27 oktober 1743 voor de kerk, op 25-jarige leeftijd met Jan Geurtse Pol (ongeveer 25 jaar oud), landbouwer op de Beeck op Zwetselaar te Lunteren en landbouwer op Daatselaar te Renswoude, geboren rond 1718, wonende te Renswoude, te Barneveld in 1767 en te Lunteren, overleden voor 1777, hoogstens 59 jaar oud, zoon van Geurt Jansen Pol (landbouwer op de Brand onder Kootwijkerbroek) en Breunisje Jans Timmer.

Jan is later ondertrouwd te Renswoude op 2 september 1767 voor de kerk, op ongeveer 49-jarige leeftijd met Aeltje Tijsse (ongeveer 47 jaar oud), geboren rond 1720, overleden na 1777, minstens 57 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Geurt Jansen Pol, geboren op de Beeck onder Lunteren, gedoopt te Renswoude op 26 juli 1744, volgt onder XVIII-ah.

2 Gijsbert Jansen Pol, geboren op de Beeck onder Lunteren, gedoopt te Renswoude op 24 april 1746.

3 Rijntje Jansen Pol, geboren op de Beeck onder Lunteren, gedoopt te Renswoude op 29 september 1748.

4 Klaas Jansen Pol, geboren op Daatselaar onder Renswoude, gedoopt te Renswoude op 19 februari 1752.

5 Cornelis Jansen Pol ook genaamd van de Pol, geboren op Daatselaar onder Renswoude, gedoopt te Renswoude op 20 augustus 1758, volgt onder XVIII-ai.

XVII-ab Hanna Reijers van Voorthuijsen, geboren rond 1735, wonende te Barneveld, waarschijnlijk dochter van Reijner Michielsen van Voorthuijsen (XVI-s).

Hanna had een relatie (1) met Jan Harmsen van de Barn, geboren rond 1730.

Uit deze relatie:

1 Reijer van Voorthuijsen, gedoopt te Barneveld op 16 augustus 1761.

Hanna had een relatie (2) met Hendrik Stroete, geboren rond 1735.

Uit deze relatie:

2 Aalbert Reijers van Voorthuijsen, gedoopt te Barneveld op 27 mei 1770.

Hanna is getrouwd te Barneveld op 20 juli 1770 voor de kerk, op ongeveer 35-jarige leeftijd (3) met Steven Morren van de Vaarst (ongeveer 40 jaar oud), geboren rond 1730, wonende te Barneveld.

Steven was weduwnaar van Grietje Klaassen, geboren rond 1732.

XVII-ac Jantje Jacobsen van Voorthuijsen, gedoopt te Woudenberg op 20 augustus 1724, begraven te Scherpenzeel op 24 december 1795, 71 jaar oud, dochter van Jacob Jacobsen (van Voorthuijsen) (XVI-u) en Aaltjen Everts van Veenschoten.

Jantje is ondertrouwd te Woudenberg op 6 juni 1749 en getrouwd aldaar op 29 juni 1749 voor de kerk, op 24-jarige leeftijd met Jan Petersen Druijf (ongeveer 29 jaar oud), geboren rond 1720, wonende te Scherpenzeel, zoon van Peter Jansen Druijf en Geertje (Gerritjen) Gerrits van Beckbergen.

Uit dit huwelijk:

1 Peter Druijf, gedoopt te Scherpenzeel op 13 februari 1752.

2 Jacob Druijf, gedoopt te Scherpenzeel op 7 oktober 1753, overleden rond 1755, ongeveer 2 jaar oud.

3 Jacob Druijf, gedoopt te Scherpenzeel op 18 april 1756.

4 Willem Druijf, gedoopt te Scherpenzeel op 15 oktober 1758.

5 Evert Druijf, gedoopt te Scherpenzeel op 3 mei 1761.

6 Sander Druijf, gedoopt te Scherpenzeel op 12 juni 1763.

7 Geertje Druijf, gedoopt te Scherpenzeel op 19 oktober 1766.

XVII-ad Hendrik Dirksen van Voorthuijzen ook genaamd van Voorthuijsen, van Voorthuisen en van Voorthuizen, landbouwer op Groot Wolfswinkel, Scherpenzeel, geboren op het Erf Engelaar onder Renswoude in december 1748 Hendrik wordt geboren op het goed "Engelaar" onder Renswoude, zijn grootvader van moederskant Hendrik Ernten van Ginkel was de pachter van de boerderij. De eigenaar was Jan Frederik van Beeck, deze noemde zich "Heer van Engelaar". In 1783 wordt Engelaar aldus omschreven: "Een Herenhuis met tuinen, boomgaard, houtgewassen en plantages, alsmede een boerenwoning met bergen, schuren, schaaphokken en landerijen, in totaal ruim vijftig morgen groot.", gedoopt te Renswoude op 5 januari 1749 door Ds. Samu‰l Barovius, wonende aldaar en te Scherpenzeel, overleden aldaar op 17 september 1830, 81 jaar oud, zoon van Derck (Derk, Dirk) Willemsen van Voorthuijsen (XVI-v) en Heremeijntje Hendriks van Ginkel.

Volgens het gerechtelijk archief van Scherpenzeel nummer 285, wordt Hendrik op 7 October 1790 benoemd als voogd over zijn neefje Willem Cornelisz van Eede, zoon van zijn overleden zwager Cornelis Willemsz van Eede en zijn zuster Teuntje. De andere voogd is zijn zwager Gijsbert Willemsz van Eede.

Volgens het zelfde archief koopt Hendrik voor 340 gulden op 21 van de lentemaand 1810 het huis nummer 117 in het dorp Scherpenzeel, (dit is nu <1998> genummerd Oosteinde 122-126), uit de nalatenschap van Jan Cornelissen Overeem en Jannetje van Rheenen, echtelieden. De erfpacht bedraagt 5 gulden en 8 stuiver per jaar.

Hendrik trekt zich dan terug als landbouwer van Groot-Wolfswinkel. Daar Hendrik pas op 51 jarige leeftijd huwde en hij zijn eerste zoon in zijn 57e levensjaar geboren werd kon deze hem in 1810 dus niet opvolgen. De nieuwe buren aan het Oosteinde in Scherpenzeel werden Daniel van Hamersveld en Klaas Hugenbosch.

Na zijn overlijden wordt op 8 juni 1831 de memorie van successie van Hendrik opgemaakt te Scherpenzeel. Zijn weduwe Maria en zijn kinderen erven o.a. het huis "staande in den dorpe Scherpenzeel, gemerkt No. 106 door den overledenen zelven bewoond geweest, belast met een Jaarlijksche Canon of Erfpagt van zeven Gulden en vijfentaggentig Centen ten behoeve van den Heer van den Heerlijkheid Scherpenzeel."

Hendrik is getrouwd te Scherpenzeel op 4 mei 1800, getrouwd aldaar voor de kerk, op 51-jarige leeftijd met Maria Hendrikse van Maaren ook genaamd van Maarn en van Maren (31 jaar oud), gedoopt te Woudenberg op 9 april 1769, overleden te Scherpenzeel op 16 december 1841, 72 jaar oud, dochter van Hendrik Petersz van Maaren en Arisje Otten van de Haar.

Volgens de memorie van successie van 6 maart 1835, erft Maria van haar overleden broer Peter van Maren. De boedel bestaat uit: geld 5 gulden, zilver 3,5 gulden, lijfgoederen 20 gulden, bed 25 gulden, gereedschap 25 gulden en een obligatie ten lasten van Jan van Vlastuin van 100 gulden plus 3,5 gulden rente. De erfgenamen zijn haar zusters Gerritje, Gijsbertje en de kinderen van haar overleden zuster Marritjen, weduwe van den Berg.

Op 21 februari 1842 wordt te Scherpenzeel haar memorie van successie op gemaakt. Haar kinderen Arrisje, Hendrik, Dirk en Jan, (Hermijntje is reeds overleden) erven de helft van het Huis, Erf en Hof staande en gelegen aan het Oosteind teScherpenzeel, Sectie D, nr. 402. De andere helft hadden zij reeds geerfd bij het overlijden van hun vader.

Uit dit huwelijk:

1 Hermijntje van Voorthuijsen ook genaamd Hermeintie van Voorthuizen, geboren te Scherpenzeel, op Groot-Wolfswinkel op 8 juni 1801, gedoopt te Scherpenzeel op 21 juni 1801, overleden aldaar op 8 maart 1841, 39 jaar oud.

2 Arresje van Voorthuisen ook genaamd Arisje van Voorthuizen, geboren te Scherpenzeel, op Groot-Wolfswinkel op 1 november 1803, gedoopt te Scherpenzeel op 27 november 1803, volgt onder XVIII-aj.

3 Dirk van Voorthuisen ook genaamd van Voorthuizen en van Voorthuijsen, geboren te Scherpenzeel, op het Erf Groot-Wolfswinkel op 14 december 1805, gedoopt te Scherpenzeel op 12 januari 1806 door Ds. Gerbrandus Elias, volgt onder XVIII-ak.

4 Hendrik van Voorthuisen ook genaamd van Voorthuizen, geboren te Scherpenzeel op 5 juni 1810, gedoopt aldaar op 24 juni 1810, overleden te Woudenberg op 16 maart 1867, 56 jaar oud.

5 Jan van Voorthuizen, metselaar-aannemer, geboren te Scherpenzeel op 30 maart 1813, overleden te Barneveld op 10 februari 1871, 57 jaar oud."Als een stadt betimmert" van Gerjan Crebolder, bladzijde 18, uitgegeven te Barneveld 1989.

Jan woont in 1850 te Barneveld in het markante pand, kadastraalnr. D370, "Spaarbank van 1845", Langstraat 47-49, waar heden ten dagen het Raigg is gevestigd. Hij heeft het pand gekocht van de weduwe Geertje Blokhuis-van Wolfswinkel, de andere helft is in bezit van George D. Sagster, schrijnwerker.

Jan is getrouwd te Barneveld op 16 april 1847, op 34-jarige leeftijd met Niesje Westendorp (37 jaar oud), geboren te Barneveld op 10 september 1809, overleden aldaar op 29 april 1878, 68 jaar oud, dochter van Dirk van Westendorp (koster, horlogemaker en orgeltrapper te Barneveld) en Jannetje van Eldijk.

Op 29 april 1878 doet Hendrik Westerveld, koperslager, 35 jaar; aangifte van het overlijden van Niesje ten zijne huize in het dorp Barneveld.

XVII-ae Aerdje Dirksen van Voorthuijsen, gedoopt te Scherpenzeel op 9 augustus 1750, begraven aldaar op 6 maart 1786, 35 jaar oud, dochter van Derck (Derk, Dirk) Willemsen van Voorthuijsen (XVI-v) en Heremeijntje Hendriks van Ginkel.

Aerdje is ondertrouwd te Scherpenzeel op 27 september 1777 en getrouwd aldaar op 19 oktober 1777 voor de kerk, op 27-jarige leeftijd met Helmert Helmertsz Lokhorst (36 jaar oud), gedoopt te Woudenberg op 24 oktober 1740, begraven te Scherpenzeel op 1 maart 1803, 62 jaar oud, zoon van Helmert Willemsz Lockhorst (landbouwer op "Ringelpoel" onder Woudenberg en landbouwer op "Klein-Schaijck" onder Scherpenzeel) en Maria (Maeijtjen) Jansz van Ginkel.

Uit dit huwelijk:

1 Maria Helmerts Lokhorst, gedoopt te Scherpenzeel op 26 april 1778, volgt onder XVIII-al.

2 Dirk Helmertsen Lokhorst, gedoopt te Scherpenzeel op 9 mei 1779, overleden voor 1780, hoogstens 1 jaar oud.

3 Dirk Helmertsen Lokhorst, geboren op 12 juni 1780, gedoopt te Scherpenzeel op 18 juni 1780, volgt onder XVIII-am.

4 Mientje (Willemijntje) Helmertsen Lokhorst, geboren op 17 december 1781, gedoopt te Scherpenzeel op 6 januari 1782 (doopgetuige was Teuntje van Voorthuijsen), volgt onder XVIII-an.

5 Jantje Helmertsen Lokhorst, gedoopt te Scherpenzeel op 27 april 1783.

6 Helmert Helmertsen Lokhorst, gedoopt te Scherpenzeel op 25 december 1785.

XVII-af Willem Dirksen van Voorthuijsen ook genaamd van Voorthuisen en van Voorthuizen, landbouwer op de Hoope onder Renswoude, geboren op het Erf Groot-Wolfswinkel onder Scherpenzeel, gedoopt te Scherpenzeel op 20 mei 1752, overleden te Renswoude op 31 augustus 1837, 85 jaar oud, zoon van Derck (Derk, Dirk) Willemsen van Voorthuijsen (XVI-v) en Heremeijntje Hendriks van Ginkel.

Willem wordt in 1827 te Renwoude genoemd als een van de "voorname" intekenaars op een lijst ter verhoging van het tractement van Ds. B. Boers; als "W. van Voorthuysen".

Willem is getrouwd te Renswoude op 2 maart 1806, getrouwd te Renswoude door Ds. Albertus van Raalte op 2 maart 1806 voor de kerk, op 53-jarige leeftijd met Leijsje Teunissen Brink ook genaamd Lijsje en Lijsbeth (33 jaar oud), geboren te Emmikhuizen onder Renswoude, gedoopt te Renswoude op 15 januari 1773, overleden aldaar op 8 oktober 1845, 72 jaar oud, dochter van Teunis Jansen Brink (eigenaar voor 1/4 van Nijburg in1793) en Maartje Wijnen van Ravenhorst.

Uit dit huwelijk:

1 Harmijntje van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 11 januari 1807, volgt onder XVIII-ao.

2 Maria van Voorthuizen, geboren op de Hoope onder Renswoude op 5 mei 1811, overleden te Renswoude op 13 mei 1834, 23 jaar oud.

Maria is getrouwd te Renswoude op 5 november 1829, op 18-jarige leeftijd met Jan Veenendaal (ongeveer 25 jaar oud), geboren rond 1804.

XVII-ag Teuntje Dirksen van Voorthuijsen, gedoopt te Scherpenzeel op 8 augustus 1756, begraven te Woudenberg op 10 december 1801, 45 jaar oud, dochter van Derck (Derk, Dirk) Willemsen van Voorthuijsen (XVI-v) en Heremeijntje Hendriks van Ginkel.

Teuntje is getrouwd te Scherpenzeel, ondertrouwd te Lunteren op 7 december 1783 en getrouwd te Scherpenzeel op 26 december 1783 voor de kerk, op 27-jarige leeftijd (1) met Knelis (Cornelis) Willemsz van Eede ook genaamd van Ede (ongeveer 33 jaar oud), geboren rond 1750, wonende te Ede en te Lunteren, overleden voor 1790, hoogstens 40 jaar oud, zoon van Willem van Eede.

Uit dit huwelijk:

1 Willem Cornelissen van Eede, gedoopt te Lunteren op 14 september 1784, volgt onder XVIII-ap.

Teuntje is getrouwd te Barneveld op 7 november 1790 voor de kerk, op 34-jarige leeftijd (2) met Geurt Arissen Moesbergen (30 jaar oud), landb. op Langelaar onder Barneveld, 1793-1801, gedoopt te Woudenberg op 6 juli 1760, zoon van Arris (Ernst) Fransz Moesbergen en Maria Valentijns Weber.Aart van Veldhuizen, Voorthuizen, "boerderijen en buurten".

Als Geurt boer is op Langelaar krijgt hij in 1794 inkwartiering van 4 mannen en 4 paarden. Langelaar is, komend van Scherpenzeel, de eerste boerderij links op Barnevelds grondgebied.

Geurt is eerder getrouwd te Woudenberg op 9 januari 1789 voor de kerk, op 28-jarige leeftijd met Jannigje Willemsen van de Beek (ongeveer 24 jaar oud), afkomstig uit Voorthuizen, geboren rond 1765, overleden te Langelaar onder Barneveld, begraven te Barneveld op 21 december 1789, ongeveer 24 jaar oud. Geurt is later getrouwd te Barneveld op 19 december 1802 voor de kerk, op 42-jarige leeftijd met Grietje Willems van Bitterschoten (28 jaar oud), geboren te Barneveld op 7 april 1774, gedoopt aldaar op 17 april 1774, overleden te Woudenberg op 10 juni 1826, 52 jaar oud, dochter van Willem Arissen van Bitterschoten (landbouwer op Groot-Bitterschoten, 1779-1814) en Engeltje Melissen van de Kemp.

Uit dit huwelijk:

2 Aris Geurtsen Moesbergen, geboren te Barneveld op 12 juli 1791, gedoopt aldaar.

3 Dirk Geurtsen Moesbergen, geboren te Langelaar onder Barneveld, gedoopt te Barneveld op 14 april 1793, overleden te Langelaar onder Barneveld op 31 juli 1794, begraven te Barneveld op 2 augustus 1794, 1 jaar oud.

4 Dirk Geurtsen Moesbergen, geboren te Langelaar onder Barneveld, gedoopt te Barneveld op 8 februari 1795.

5 Jantje Geurtsen Moesbergen, geboren te Langelaar onder Barneveld, gedoopt te Barneveld op 6 november 1796.

6 Maria Geurtsen Moesbergen, geboren te Langelaar onder Barneveld op 16 april 1798, gedoopt te Barneveld op 6 mei 1798.

Maria is getrouwd te Ede op 19 november 1836, op 38-jarige leeftijd met Evert Hardeman (40 jaar oud), geboren te Ede op 21 februari 1796.

7 Harmen Geurtsen Moesbergen, geboren te Woudenberg op 4 april 1801, volgt onder XVIII-aq.

XVII-ah Gijsbertje Dirksen van Voorthuijsen ook genaamd van Voorthuizen, geboren op Groot-Wolfswinkel onder Scherpenzeel, gedoopt te Scherpenzeel op 23 april 1758 door Ds. Pieter Huibert G. Nahuys , overleden op Huijgenbosch onder Scherpenzeel op 15 juni 1842, begraven op Glashorst te Scherpenzeel, 84 jaar oud, dochter van Derck (Derk, Dirk) Willemsen van Voorthuijsen (XVI-v) en Heremeijntje Hendriks van Ginkel.

Gijsbertje is getrouwd te Scherpenzeel op 22 november 1789 Het trouwboek van Scherpenzeel vermeldt: "Jan Corsen Pater jongman, geboren te Woudenberg en wonende te Scherpenzeel en Gijsbertje Dirksdochter van Voorthuisen, jongedochter geboren en wonede te Scherpenzeel, ondertrouw te Ede 30 October 1789, te Scherpenzeel 1, 8, 15 November, getr. 22 November 1789.", op 31-jarige leeftijd met Jan Corsen Pater ook genaamd Jan Korsen (34 jaar oud), landbouwer op Huijgenbosch onder Scherpenzeel, gedoopt te Woudenberg op 1 juni 1755, overleden voor 1842, hoogstens 87 jaar oud, zoon van Kors Willems Pater (landbouwer op Groot-Willigen (Gooswilligen)) en Fransje Klaesz van Davelaer.

Uit dit huwelijk:

1 Cors Jansen Pater ook genaamd Kors, geboren te Scherpenzeel op 23 november 1789, gedoopt aldaar op 6 december 1789, volgt onder XVIII-ar.

2 Dirk Jansen Pater, geboren te Ederveen, gedoopt te Renswoude op 17 juli 1791, volgt onder XVIII-as.

3 Fransje Jansen Pater, geboren te Lunteren op 10 april 1795, volgt onder XVIII-at.

4 Harmen Jansen Pater, geboren te Lunteren op 31 mei 1796, volgt onder XVIII-au.

5 Jan Jansen Pater, geboren te Lunteren op 9 mei 1799, volgt onder XVIII-av.

6 Willem Jansen Pater, landbouwer op "Haksfoort" onder Maarsbergen, geboren te Lunteren op 29 maart 1801, overleden te Woudenberg in het jaar 1873, 72 jaar oud.

Willem was gehuwd met Maatje Donkersteeg, geboren op 25 juni 1802, gedoopt te Woudenberg op 11 juli 1802, dochter van Elbert Donkersteeg en Teunisje van 't Voort.

XVII-ai Maria Dirksen van Voorthuijsen ook genaamd van Voorthuizen, gedoopt te Scherpenzeel op 10 augustus 1760, overleden te Renswoude op 15 mei 1834, 73 jaar oud, dochter van Derck (Derk, Dirk) Willemsen van Voorthuijsen (XVI-v) en Heremeijntje Hendriks van Ginkel.

Maria is getrouwd rond 1785 voor de kerk, op ongeveer 25-jarige leeftijd met Berend Jacobsen van Donkervoort ook genaamd van Naschoten (Norschoten) (ongeveer 30 jaar oud), geboren rond 1755, wonende op Donkervoord onder Barneveld., overleden te Barneveld op 3 maart 1815, ongeveer 60 jaar oud, zoon van Jacob Masen van Naschoten (pachter van het Herengoed Naschoten bij Barneveld) en Marritje Jans.GAB'veld, reg. naamsaanname.

Op 6 October 1812 neemt Berend te Barneveld met acte nr. 37 de familienaam "Van Donkervoord" aan.

Uit dit huwelijk:

1 Dirk Beerdsen van Naschoten ook genaamd van Donkervoort, geboren te Scherpenzeel op 16 februari 1786.

2 Marritje Beerdsen van Naschoten ook genaamd Marretje van Donkervoort, geboren te Scherpenzeel op 29 juli 1787.

Marritje was gehuwd met Tijmen Jansen van Hoevelaken ook genaamd Tijme van Hoevelaak, geboren rond 1785.

3 Maas Beerdsen van Naschoten ook genaamd van Donkervoort, geboren te Scherpenzeel op 23 februari 1789.

Maas is getrouwd te Otterlo op 28 februari 1815, op 26-jarige leeftijd met Margaretha Kriger (28 jaar oud), geboren te Nijkerk in het jaar 1787.

4 Harmijntje Beerdsen van Naschoten ook genaamd van Donkervoort, geboren te Scherpenzeel op 18 december 1790.

5 Jantje Beerdsen van Naschoten ook genaamd van Donkervoort, geboren op 14 oktober 1792.

6 Hendrikje Beerdsen van Naschoten ook genaamd van Donkervoort, geboren op 29 augustus 1794.

7 Jantje Berends van Maanen ook genaamd Dirkje Beertsen van Donkervoort, geboren te Barneveld op 2 juli 1800, volgt onder XVIII-aw.

XVII-aj Janna Dirksen van Voorthuijsen ook genaamd Johanna, gedoopt te Scherpenzeel op 24 december 1763, wonende aldaar, te Barneveld en te Lunteren, begraven aldaar op 5 september 1803, 39 jaar oud, dochter van Derck (Derk, Dirk) Willemsen van Voorthuijsen (XVI-v) en Heremeijntje Hendriks van Ginkel.

Janna is ondertrouwd te Scherpenzeel op 21 augustus 1795 en getrouwd aldaar op 6 september 1795 voor de kerk, op 31-jarige leeftijd (1) met Gijsbert Aartsz van den Ham (ongeveer 35 jaar oud), geboren te Barneveld rond 1760, wonende in het Garderbroek onder Garderen, overleden voor 1803, hoogstens 43 jaar oud, zoon van Aart van den Ham.

Uit dit huwelijk:

1 Weijmje Gijsbertsen van den Ham, geboren te Scherpenzeel op 24 januari 1796.

2 Aaltje Gijsbertsen van den Ham, geboren te Woudenberg rond 1797.

3 Hermijntje Gijsbertsen van den Ham, geboren te Renswoude rond 1798, volgt onder XVIII-ax.

4 Jacoba Gijsbertsen van den Ham, geboren te Woudenberg rond 1798.

5 Gijsbert Gijsbertsen van den Ham, geboren te Woudenberg rond 1799.

6 Johanna Gijsbertsen van den Ham, geboren te Woudenberg rond 1800.

Janna is getrouwd op 8 juli 1803 (huwelijks commissarissen), ondertrouwd te Lunteren en Garderen op 8 juli 1803 en getrouwd te Lunteren op 31 juli 1803 voor de kerk, op 39-jarige leeftijd (2) met Beert Evers ook genaamd Schuur (25 jaar oud), landbouwer te Garderbroek, geboren te Garderbroek op 8 april 1778, gedoopt te Garderen op 12 april 1778, overleden aldaar op 30 april 1813, 35 jaar oud, zoon van Evert Peters (schaapherder) en Klaasje Beerts.

Beert is later getrouwd te Garderen op 27 januari 1805, op 26-jarige leeftijd met Hendrikje Kornelisse (ongeveer 25 jaar oud), geboren te Lunteren rond 1780, wonende te Garderen.

XVII-ak Willem Willemsen van Voorthuijsen ook genaamd van Voorthuizen, landbouwer, geboren te Woudenberg op het Erf Geijtenbeeck, gedoopt te Scherpenzeel op 11 oktober 1750, wonende op den Helder, overleden te Woudenberg op 15 april 1839, 88 jaar oud, zoon van Willem Willemsen van Voorthuijsen (XVI-w) en Jannetje Hendriks van Ginkel.

Willem is ondertrouwd te Woudenberg op 23 mei 1783 en getrouwd aldaar op 9 juni 1783 voor de kerk, op 32-jarige leeftijd met Maria Jacobse van Loeveseijn (29 jaar oud), gedoopt te Woudenberg op 21 april 1754, overleden aldaar op 4 juli 1825, 71 jaar oud, dochter van Jacob Gerritz van Loevesijn en Willemijntje Theunisz van de Wetering.

Uit dit huwelijk:

1 Willem Willemsen van Voorthuijsen, gedoopt te Woudenberg op 15 september 1783, begraven te Scherpenzeel op 26 februari 1785, 1 jaar oud.

2 Willemijntje Willemsen van Voorthuijsen, gedoopt op 28 juli 1785, volgt onder XVIII-ay.

3 Willem Willemsen van Voorthuijsen, geboren op 27 januari 1787, gedoopt te Woudenberg, volgt onder XVIII-az.

4 Jacob Willemsen van Voorthuijsen, geboren te Woudenberg op 18 februari 1789, overleden aldaar op 19 september 1811, begraven te Scherpenzeel op 21 september 1811, 22 jaar oud.

5 Neeltje Willemsen van Voorthuijsen, gedoopt te Woudenberg op 20 december 1790, overleden aldaar op 24 september 1857, 66 jaar oud.

Neeltje was gehuwd met Jan van Ginkel, geboren rond 1785.

6 Aartje Willemsen van Voorthuijsen, gedoopt op 16 juni 1793, overleden te Scherpenzeel op 14 september 1870, 77 jaar oud.

Aartje is getrouwd te Scherpenzeel op 4 april 1828, op 34-jarige leeftijd met Jan van Schaik (ongeveer 36 jaar oud), geboren rond 1792, zoon van Willem van Schaik en Hendrikje Wouterse Tandelaar.

XVII-al Jorden Willemsen van Voorthuijsen ook genaamd van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op Geijtenbeek, gedoopt te Scherpenzeel op 14 februari 1762, overleden te Renswoude op 14 december 1835, 73 jaar oud, zoon van Willem Willemsen van Voorthuijsen (XVI-w) en Jannetje Hendriks van Ginkel.

Jorden is ondertrouwd te Woudenberg op 30 maart 1792 en getrouwd aldaar op 22 april 1792 voor de kerk, op 30-jarige leeftijd (1) met Hendrikje Ariens Veenbrink (28 jaar oud), gedoopt te Renswoude op 26 november 1763, overleden aldaar, begraven aldaar op 20 juli 1793, 29 jaar oud, dochter van Arij Willemz van Veenbrinck en Grietjen Wulphen van Wallenburgh.

Uit dit huwelijk:

1 Hendrikje Jordens van Voorthuijsen, geboren te Renswoude rond 20 juli 1793, gedoopt aldaar op 28 juli 1793, overleden aldaar op 14 januari 1852, 58 jaar oud.

Jorden is getrouwd rond 1796, op ongeveer 34-jarige leeftijd (2) met Elisabeth Verschuur (ongeveer 27 jaar oud), geboren in het Huijs Agter het Bos, gedoopt te Renswoude op 24 februari 1769, overleden aldaar op 4 december 1812, 43 jaar oud, dochter van Jan Knelisse Verschuur en Willemijntje Gerritsen van Ginkel.

Uit dit huwelijk:

2 Willemijntje van Voorthuizen ook genaamd van Voorthuijsen, geboren te Renswoude op 23 juli 1797, volgt onder XVIII-ba.

3 Willem Jordens van Voorthuizen ook genaamd van Voorthuijsen, geboren te Renswoude op 14 september 1799, volgt onder XVIII-bb.

4 Jantje van Voorthuizen ook genaamd van Voorthuijsen, geboren te Renswoude op 15 februari 1801, volgt onder XVIII-bc.

5 Jan van Voorthuizen ook genaamd Jordens van Voorthuijsen, gedoopt te Renswoude op 26 augustus 1804, volgt onder XVIII-bd.

6 Hendrik van Voorthuizen ook genaamd van Voordhuizen en van Voorthuijsen, geboren te Renswoude op 8 maart 1807, volgt onder XVIII-be.

XVII-am Janna Willemsen van Voorthuijsen ook genaamd van Voorthuisen, geboren te Woudenberg op boerderij Geijtenbeek, gedoopt te Scherpenzeel op 26 mei 1765, overleden aldaar op 22 maart 1853, 87 jaar oud, dochter van Willem Willemsen van Voorthuijsen (XVI-w) en Jannetje Hendriks van Ginkel.

Janna is getrouwd te Woudenberg op 1 maart 1789 voor de kerk, op 23-jarige leeftijd met Jacobus Jansen Bakker (30 jaar oud), gedoopt te Scherpenzeel op 2 januari 1759, overleden aldaar op 13 oktober 1834, 75 jaar oud, zoon van Jan Kobusz Bakker en Derckje van 't Willaer.

Uit dit huwelijk:

1 Dirkje Bakker, geboren te Scherpenzeel op 4 maart 1790.

2 Willem Bakker, geboren te Scherpenzeel op 26 februari 1792, overleden aldaar rond 1803, ongeveer 11 jaar oud.

3 Willemijntje Jacobsen Bakker, geboren te Scherpenzeel op 29 december 1793, volgt onder XVIII-bf.

4 Jan Bakker, geboren te Scherpenzeel op 9 maart 1797, overleden aldaar rond 1800, ongeveer 3 jaar oud.

5 Jan Bakker, geboren te Scherpenzeel op 23 januari 1802.

6 Willem Bakker, geboren te Scherpenzeel op 31 december 1805.

XVII-an Grietje Willemsen van Voorthuijsen ook genaamd van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op boerderij Geijtenbeek, gedoopt te Woudenberg op 21 mei 1769, overleden te Lunteren op 15 augustus 1828, 59 jaar oud, dochter van Willem Willemsen van Voorthuijsen (XVI-w) en Jannetje Hendriks van Ginkel.

Grietje is getrouwd te Scherpenzeel op 23 oktober 1808, getrouwd aldaar voor de kerk, op 39-jarige leeftijd met Cornelis Korsen Pater ook genaamd Kors (47 jaar oud), bouwman op Bisbroek in het Nederwoud, gedoopt te Woudenberg op 23 augustus 1761, overleden te Lunteren op 16 augustus 1828, 66 jaar oud, zoon van Kors Willems Pater (landbouwer op Groot-Willigen (Gooswilligen)) en Fransje Klaesz van Davelaer.

Hij woont in 1822 te Lunteren 206.

Uit dit huwelijk:

1 Kors Pater, geboren te Scherpenzeel op 24 september 1809, volgt onder XVIII-bg.

XVII-ao Dirk Kornelissen Boon, landbouwer op Renes en landbouwer op Glashorst, gedoopt te Scherpenzeel op 24 december 1752, zoon van Cornelis Derkzen Boon en Jacomijne Willemsen van Voorthuijsen (XVI-y).

Dirk was gehuwd (1) met Arisje Brants (Jansen) van Ginckel, gedoopt te Scherpenzeel op 19 oktober 1755, begraven aldaar op 3 maart 1801, 45 jaar oud, dochter van Jan Jansz van de Ginckel en Arisje Otten van de Haar.

Uit dit huwelijk:

1 Dirk Boon, gedoopt te Woudenberg op 19 mei 1799.

Dirk is getrouwd te Scherpenzeel op 27 mei 1802 voor de kerk, op 49-jarige leeftijd (2) met Teunisje Petersen van Breeschoten (19 jaar oud), geboren op Glashorst onder Scherpenzeel op 14 februari 1783, dochter van Pieter Tijmensen van Breeschoten en Geertje Hendriksen van Huigenbosch.

Uit dit huwelijk:

2 Teunis Boon, geboren op Glashorst onder Scherpenzeel op 29 januari 1803.

XVII-ap Steven Kornelissen Boon, gedoopt te Scherpenzeel op 7 februari 1762, zoon van Cornelis Derkzen Boon en Jacomijne Willemsen van Voorthuijsen (XVI-y).

Steven is getrouwd te Scherpenzeel op 2 november 1800 voor de kerk, op 38-jarige leeftijd met Hendrikie Jansen van Ede (ongeveer 35 jaar oud), geboren te Lunteren rond 1765.

Uit dit huwelijk:

1 Jacomientje Boon, geboren te Scherpenzeel op 10 februari 1801.

2 Jan Boon, geboren op 19 november 1802, gedoopt te Woudenberg op 19 december 1802.

XVII-aq Jorden Kornelissen Boon, landbouwer op "Maddelagen" onder Hamersveld, gedoopt op 4 november 1764, zoon van Cornelis Derkzen Boon en Jacomijne Willemsen van Voorthuijsen (XVI-y).

Jorden is getrouwd te Scherpenzeel op 15 mei 1798 voor de kerk, op 33-jarige leeftijd met Jannetje Peterse van Breeschoten (22 jaar oud), geboren op 6 september 1775, gedoopt te Scherpenzeel op 10 september 1775 (doopgetuige was Geertje Paters hv. Arien ter Borgh), dochter van Pieter Tijmensen van Breeschoten en Geertje Hendriksen van Huigenbosch.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelis Boon, geboren te Scherpenzeel op 7 juli 1799.

2 Geertje Boon, geboren op 24 februari 1801.

3 Willem Boon, geboren op 20 september 1802, volgt onder XVIII-bh.

4 Jacomijntje Boon, geboren te Scherpenzeel op 20 augustus 1804, overleden aldaar op 28 december 1888, 84 jaar oud.

5 Pieter Boon, geboren te Scherpenzeel op 31 oktober 1806, overleden te Ede op 22 januari 1891, 84 jaar oud.

Pieter is getrouwd te Ede op 18 december 1841, op 35-jarige leeftijd met Gijsbarta van Remeker ook genaamd Gijsbertje (28 jaar oud), geboren te Lunteren op 2 december 1813, overleden te Ede op 28 december 1899, 86 jaar oud, dochter van Wouter van Remeker en Neeltje Jansen van den Brink.

6 Weimpje Boon, geboren te Woudenberg op 26 december 1808, gedoopt te Scherpenzeel op 17 januari 1809.

XVII-ar Hendrikje Kornelissen Boon ook genaamd van Moorst, gedoopt te Scherpenzeel op 29 april 1770, dochter van Cornelis Derkzen Boon en Jacomijne Willemsen van Voorthuijsen (XVI-y).

Hendrikje is getrouwd te Woudenberg op 19 februari 1797 voor de kerk, op 26-jarige leeftijd met Evert Maassen Blankespoor (23 jaar oud), gedoopt te Lunteren op 8 juli 1773, zoon van Maas Gerritsen en Maartje Jansen.

Uit dit huwelijk:

1 Marijtje Evertsen Blankespoor, geboren te Woudenberg op 31 maart 1797, gedoopt aldaar op 16 april 1797.

2 Jacomijntje Evertsen Blankespoor, geboren te Lunteren op 27 maart 1799, overleden voor 1800, hoogstens 1 jaar oud.

3 Jacomijntje Evertsen Blankespoor, geboren te Lunteren op 9 januari 1800.

4 Maasje Evertsen Blankespoor, geboren te Lunteren op 4 september 1803, overleden op 17 juli 1867, 63 jaar oud.

Maasje was gehuwd (1) met Gerrit van de Haar, geboren rond 1800.

Maasje is getrouwd op 21 juli 1860, op 56-jarige leeftijd (2) met Hendrik Aartsen van Veldhuizen (67 jaar oud), geboren te Ede op 9 februari 1793, overleden te Lunteren op 29 november 1873, 80 jaar oud, zoon van Aart Gijsbertsen van Veldhuijsen en Evelijn Dirgje Everink.

Hendrik is eerder getrouwd te Lunteren op 19 september 1817, op 24-jarige leeftijd met Willemijntje Evers (22 jaar oud), geboren te Ede op 18 augustus 1795, overleden op 10 september 1859, 64 jaar oud.

XVII-as Teunis Cornelissen Boon, landbouwer op De Peut in Hasselaar, geboren te Woudenberg rond 1771, wonende te Voorthuizen, overleden aldaar op 5 februari 1833, ongeveer 62 jaar oud, zoon van Cornelis Derkzen Boon en Jacomijne Willemsen van Voorthuijsen (XVI-y).

Hij komt in Februari 1805 van Woudenberg naar het heerengoed "de Peut" in Harselaar bij Voorthuizen.

Teunis was gehuwd met Evertje Cornelisse Ruiter, geboren te Putten rond 1780, overleden te Voorthuizen op 9 oktober 1831, ongeveer 51 jaar oud, dochter van Cornelis Rengerse Ruiter en Petertje Peters Bronswijk.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelis Boon, geboren te Woudenberg op 7 juli 1804, gedoopt aldaar op 8 juli 1804.

2 Wijmpje Teunissen Boon ook genaamd Willempje, geboren te Voorthuizen op 25 september 1806, volgt onder XVIII-bi.

3 Petertje Boon, geboren rond 1807.

Petertje was gehuwd met Jan van Engelen, geboren rond 1805.

4 Cornelisje Boon, geboren te Voorthuizen rond 1811, volgt onder XVIII-bj.

5 Willem Boon, geboren te Voorthuizen op 23 november 1814, volgt onder XVIII-bk.

6 Evertje Boon, geboren rond 1818.

XVII-at Cornelia Cornelissen van Santen, gedoopt te Woudenberg op 28 april 1768, dochter van Cornelis Jacobsen van Santen (onderschout van Scherpenzeel) en Marij Willemsen van Voorthuijsen (XVI-z).

Cornelia is ondertrouwd te Scherpenzeel en Woudenberg en getrouwd te Woudenberg op 29 maart 1789 voor de kerk, op 20-jarige leeftijd met Henderik (Hendrik) van den Broek (25 jaar oud), gedoopt te Renswoude op 20 januari 1764, zoon van Ot Jansen van den Broek en Teuntje Hendriksen.

Uit dit huwelijk:

1 Willempje van de Broek, geboren te Woudenberg op 15 maart 1806, gedoopt te Scherpenzeel op 13 april 1806.

Willempje is getrouwd te Scherpenzeel op 25 oktober 1836, op 30-jarige leeftijd met Willem Willemsen van Voorthuijsen, geboren op 27 januari 1787, gedoopt te Woudenberg, volgt onder XVIII-az.

XVII-au Jan Maassen van der Kemp, geboren te Leusden, gedoopt te Woudenberg op 26 mei 1765, wonende te Leusden, zoon van Maas Janz van der Kemp en Aaltje Willemsen van Voorthuijsen (XVI-ab).RAU, Amerongen,68.

Memorie van successie te Scherpenzeel 10 october 1828.

Jan is getrouwd rond 1795, op ongeveer 30-jarige leeftijd met Antonia Jacobse van Loevezijn (ongeveer 30 jaar oud), gedoopt te Woudenberg op 20 oktober 1765, dochter van Jacob Gerritz van Loevesijn en Willemijntje Theunisz van de Wetering.

Uit dit huwelijk:

1 Aaltje van der Kemp, geboren te Woudenberg op 11 december 1796.

2 Willemijntje van der Kemp, geboren te Woudenberg op 11 juli 1799.

3 Maas van der Kemp, geboren te Woudenberg op 6 september 1800.

4 Jacob van der Kemp, geboren te Woudenberg op 11 mei 1802.

5 Neeltje van der Kemp, geboren te Woudenberg op 14 november 1803, overleden te Scherpenzeel in mei 1836, 32 jaar oud.

6 Jacoba van der Kemp, geboren te Woudenberg op 13 februari 1807.

XVII-av Alida van der Kemp ook genaamd Leida, afkomstig uit Leusden, gedoopt te Woudenberg op 26 februari 1769, dochter van Maas Janz van der Kemp en Aaltje Willemsen van Voorthuijsen (XVI-ab).

Alida is getrouwd te Leusden op 11 oktober 1795 voor de kerk, op 26-jarige leeftijd met Jan van der Horst (33 jaar oud), tabaksplanter, geboren te Woudenberg, gedoopt op 8 november 1761, zoon van Cornelis Lauwe van der Horst en Trijntje Jansz van Huustede.

Uit dit huwelijk:

1 Trijntje van der Horst, geboren te Woudenberg op 14 september 1796.

2 Aaltje van der Horst, geboren te Woudenberg op 13 januari 1798, overleden rond 1799, ongeveer 1 jaar oud.

3 Aaltje van der Horst, geboren te Woudenberg op 13 september 1800.

4 Cornelia van der Horst, geboren te Woudenberg op 23 mei 1803.

5 Maatje van der Horst, geboren te Woudenberg op 13 oktober 1806.

6 Cornelis van der Horst, geboren te Woudenberg op 8 januari 1809.

XVII-aw Willem Cemp ook genaamd van der Kemp, landbouwer op "De Heul" onder Woudenberg, gedoopt te Woudenberg op 22 maart 1772, overleden na 1832, minstens 60 jaar oud, zoon van Maas Janz van der Kemp en Aaltje Willemsen van Voorthuijsen (XVI-ab).

Willem is getrouwd te Leusden op 16 april 1802 (gerecht stoutenburg), getrouwd te Amersfoort op 6 mei 1802 voor de kerk, op 30-jarige leeftijd met Teuntje Cornelisse van den Broek (ongeveer 27 jaar oud), geboren te Leusden rond 1775, dochter van Cornelis Hendriksz van den Broek (landbouwer op de Loef onder Leusden) en Elizabeth Gerritsdr Steenhof.

Uit dit huwelijk:

1 Maas Willemsen van Kempen, geboren te Leusden, gedoopt te Amersfoort op 23 september 1802, volgt onder XVIII-bl.

2 Cornelis Willemsen van der Kemp, gedoopt te Leusden op 10 juni 1804, overleden voor 1809, hoogstens 5 jaar oud.

3 Elisabeth van der Kemp, geboren te Woudenberg op 15 januari 1806.

4 Aaltjen van der Kemp, geboren op 14 maart 1808.

5 Cornelis van de Kemp ook genaamd Kees Kemp, geboren te Woudenberg op 12 augustus 1809, wonende aldaar, te Otterlo, te Lunteren, circa 1850 en te Nootdorp, 25-10-1853.

Hij vertrekt op 25 October 1853 met zijn gezin naar Nootdorp.

Cornelis was gehuwd met Cornelisje Boon, geboren te Voorthuizen rond 1811, volgt onder XVIII-bj.

Volgens bevolkingsregister Ede: voor 1850 Otterlo, 1850 Lunteren, 25-10-1853 vertrek naar Nootdorp.

6 Gerrit van der Kemp, geboren te Woudenberg op 31 oktober 1811.

XVII-ax Cornelis van Voorthuizen, landbouwer aan de Brinkkant te Woudenberg en raadslid te Woudenberg, geboren op de Beeck onder Woudenberg op 12 november 1813, overleden te Maarn op 21 januari 1891, 77 jaar oud, zoon van Klaas Willemsen van Voorthuijsen (XVI-ac) en Gerritje van Ginkel.

Cornelis is waarschijnlijk vernoemd naar de vader van zijn moeder en naar de stiefvader van zijn vader Klaas. Deze was enig erfgenaam van zijn achternicht Willemijntje van Voorthuijsen van de Glinthorst en Cornelis Pater; van wie hij de boerderij Klein Davelaar, later de Beeck genoemd, aan de Brinkkant te Woudenberg heeft geerfd.

Cornelis is getrouwd te Woudenberg op 30 maart 1850, op 36-jarige leeftijd met Geertje Peelen (24 jaar oud), geboren te Maarn op 11 augustus 1825, overleden voor 1886, hoogstens 61 jaar oud, dochter van Hendrik Peelen en Rijkje van Voskuilen.

Uit dit huwelijk:

1 Gerrit van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 8 maart 1851, volgt onder XVIII-bm.

2 Hendrik van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 8 juli 1852, volgt onder XVIII-bn.

3 Nicolaas van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 13 november 1853, overleden aldaar op 6 maart 1884, 30 jaar oud.

4 Rijkje van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 7 oktober 1855, overleden aldaar op 20 september 1857, 1 jaar oud.

5 Rijk van Voorthuizen, landloper, geboren te Woudenberg op 10 mei 1858.

Op 2 mei 1892 vestigt Rijk zich komend van Leeuwarden, Scharnegoutum te Amersfoort op 9 september van het zelfde jaar vertrekt hij weer naar Utrecht.

6 Cornelia van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 7 mei 1860, overleden te Scherpenzeel op 17 november 1939, 79 jaar oud.

Cornelia is getrouwd te Woudenberg op 27 januari 1898, op 37-jarige leeftijd met Gerrit van Maanen (34 jaar oud), geboren te Scherpenzeel op 9 januari 1864, overleden aldaar op 10 mei 1936, 72 jaar oud.

7 Willem van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 8 april 1862, volgt onder XVIII-bo.

8 Cornelis van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 15 juni 1863, volgt onder XVIII-bp.

XVII-ay Maatje van Voorthuizen ook genaamd Maaijgje, geboren op de Beeck onder Woudenberg op 7 mei 1817, dochter van Klaas Willemsen van Voorthuijsen (XVI-ac) en Gerritje van Ginkel.

Maatje is getrouwd te Leersum op 19 oktober 1849 (getuigen waren Harmen van Ginkel, Aart van Ginkel, Antonia van Ginkel en Albert van Ginkel), op 32-jarige leeftijd met Jan van Ginkel (32 jaar oud), landbouwer, geboren te Leersum op 4 januari 1817, zoon van Aart van Ginkel (landbouwer te Leersum) en Dirkje Janzen van de Pol.

Jan was de eigenaar van de boerderij "Woudegge" ook genaamd "de Hof" onder Renswoude. Op 11 November 1875 vermaakte hij het goed aan zijn kinderen, Cornelis, Alida gehuwd met Johannes van den Brandhof en Dirkje. Zij verkochten het op 23 Juli weer aan Johannes.

Uit dit huwelijk:

1 Jacob van Ginkel, geboren rond 1852, volgt onder XVIII-bq.

2 Cornelis van Ginkel, geboren te Leersum in het jaar 1854, volgt onder XVIII-br.

3 Alida van Ginkel, geboren rond 1855.

4 Dirkje van Ginkel, geboren rond 1857.

XVIII-a Heijmen Hendriks van Blankers, landbouwer te Garderen, geboren te Voorthuizen op 1 september 1782, overleden te Barneveld op 28 februari 1863, 80 jaar oud, zoon van Hendrik Heijmens van Blankers (XVII-a) en Dirkje Heimens van Middendorp.

Heijmen is getrouwd te Garderen op 22 december 1815, getrouwd aldaar voor de kerk, op 33-jarige leeftijd met Evertje Morren van de Munt (22 jaar oud), geboren te Garderbroek op 1 februari 1793, dochter van Mor Jansen van de Munt en Gerritje Everts.

Uit dit huwelijk:

1 Hendrik van Blankers, geboren te Garderen op 1 juni 1816, overleden te Barneveld op 17 juni 1893 ongehuwd., 77 jaar oud.

2 Johanna van Blankers, geboren te Garderen op 18 juli 1818, overleden te Garderbroek op 7 juli 1909, 90 jaar oud.

Johanna is getrouwd te Barneveld op 31 augustus 1854, op 36-jarige leeftijd met Jan Lijbers (38 jaar oud), geboren te Rotterdam op 10 december 1815, zoon van Lijsbert Hendriks Lijbers.

3 Gerritje van Blankers, geboren te Garderen op 17 januari 1826, overleden te Garderbroek op 29 juli 1903, 77 jaar oud.

Gerritje is getrouwd te Barneveld op 28 januari 1869, op 43-jarige leeftijd met Hendrikus van de Beek (ongeveer 45 jaar oud), landbouwer te Barneveld, geboren rond 1824, zoon van Wijn Jacobsen van de Beek en Grietje Hendriks van den Eng.

XVIII-b Maria Hendriks van Blankes ook genaamd van Blanker, geboren rond 1788, wonende te Driedorp onder Voorthuizen, overleden te Barneveld op 18 september 1851, ongeveer 63 jaar oud, dochter van Hendrik Heijmens van Blankers (XVII-a) en Dirkje Heimens van Middendorp.

Maria was gehuwd met Willem Klaasen van Wikselaar ook genaamd van Wikseler, landbouwer, geboren rond 1791, overleden te Voorthuizen op 12 mei 1827, ongeveer 36 jaar oud, zoon van Klaas Gerritsen van Wikselaar (landbouwer op Wikseler onder Voorthuizen) en Evertje Teunissen.

Uit dit huwelijk:

1 Evertge van Wikselaar ook genaamd van Wixelaar, geboren rond 1817, overleden te Barneveld op 15 april 1852, ongeveer 35 jaar oud.

2 Dirkje van Wikselaar, geboren te Voorthuizen op 18 maart 1818, overleden aldaar op 28 maart 1818, 10 dagen oud.

3 Hendrik van Wikselaar ook genaamd van Wikselar en van Wikseler, geboren te Voorthuizen op 10 april 1819, volgt onder XIX-a.

4 Klaas Gerrit van Wikselaar, geboren te Voorthuizen op 22 februari 1821, volgt onder XIX-b.

5 Dirk van Wikselaar, geboren te Barneveld op 14 september 1823, volgt onder XIX-c.

6 Dirkje van Wikselaar, geboren te Voorthuizen op 26 november 1825.

Dirkje is getrouwd te Barneveld op 23 november 1854, op 28-jarige leeftijd met Hermanus van 't Land (26 jaar oud), geboren te Nijkerk op 6 mei 1828, zoon van Evert van 't Land en Annetje Jansen Spelt.

XVIII-c Heijmen Evertsen Hendriks van Blankers, landbouwer te Voorthuizen, geboren op Blankertsgoed onder Voorthuizen op 26 februari 1790, gedoopt te Voorthuizen op 28 februari 1790, overleden aldaar op 7 juli 1842, 52 jaar oud, zoon van Hendrik Heijmens van Blankers (XVII-a) en Dirkje Heimens van Middendorp.

Heijmen is getrouwd te Barneveld op 19 februari 1820, op 29-jarige leeftijd met Teunisje Jansen van 't Sol ook genaamd van 't Zol (ongeveer 21 jaar oud), geboren te Garderen rond 1799.

Uit dit huwelijk:

1 Dirkje van Blankers, geboren te Voorthuizen op 2 december 1820.

2 Jan van Blankers, geboren te Voorthuizen op 28 december 1821.

3 Maria Everdina van Blankers, geboren te Voorthuizen op 18 december 1823.

4 Hendrika van Blankers, geboren te Voorthuizen op 15 juni 1826.

5 Anthonia van Blankers, geboren te Voorthuizen op 10 mei 1828.

6 Maria van Blankers, geboren te Voorthuizen op 1 april 1830.

7 Hendrik Heijmen van Blankers, geboren te Voorthuizen op 20 augustus 1831.

8 Aart van Blankers, geboren te Voorthuizen op 25 februari 1833, volgt onder XIX-d.

9 Marritje van Blankers, geboren te Voorthuizen op 6 april 1834.

10 Rijntje van Blankers, geboren te Voorthuizen op 7 mei 1835.

11 Grietje van Blankers, geboren te Voorthuizen op 10 oktober 1836, overleden te Garderen op 19 februari 1904, 67 jaar oud.

Grietje is getrouwd te Barneveld op 25 februari 1864, op 27-jarige leeftijd met Bartus Bettink (ongeveer 36 jaar oud), timmerman te Voorthuizen, geboren te Ede rond 1828, zoon van Hendrikus Bettink en Willempje van Maanen.

12 Hessel van Blankers, geboren te Voorthuizen op 12 april 1841, volgt onder XIX-e.

XVIII-d Beatrix Hendriks van Blankers, geboren te Voorthuizen op 16 mei 1887, wonende te Lunteren in 1818., dochter van Hendrik Heijmens van Blankers (XVII-a) en Dirkje Heimens van Middendorp.GAB'veld, not. Mettenbrinck, acten nr. 158/159.

Op 4 Augustus 1818 laat Beatrix haar testament op maken bij notaris Mettenbrinck te Barneveld, haar man doet dat op dezelfde dag.

 

Beatrix was gehuwd met Hijmen Teunissen van de Peppel ook genaamd Heijmen, geboren te Lunteren op 1 november 1786, wonende te Lunteren in 1818., zoon van Teunis Jansen Buijtenhuis (landbouwer op de Bruijne Hoeve onder Lunteren) en Lucia Heijmens van Middendorp.

Uit dit huwelijk:

1 waarschijnlijk Teunis van de Peppel ook genaamd van de Bruinhoef, geboren te Voorthuizen op 16 september 1820, volgt onder XIX-f.

XVIII-e Jan Wesselsen van Voorthuijsen, gedoopt te Nieuw-Loosdrecht op 24 augustus 1738, zoon van Wessel Jansz van Voorthuijsen (XVII-d) en Jannetje Cornelisz Bunt.

Jan is getrouwd te Abcoude op 21 december 1780 voor de kerk, op 42-jarige leeftijd met Maartje Huigensz Kruiswijk (ongeveer 35 jaar oud), geboren te Portengen rond 1745, wonende te Abcoude,1780, overleden op 23 augustus 1798, ongeveer 53 jaar oud.

Maartje was weduwe van Klaes Verburg, geboren rond 1740.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Voorthuijzen, geboren op 27 mei 1786.

Jan is getrouwd te Loosdrecht op 13 augustus 1815, op 29-jarige leeftijd met Anna de Jong (ongeveer 35 jaar oud), geboren rond 1780, dochter van Jacob de Jong en Gerritje Lam.

XVIII-f Hendrik Wesselsen van Voorthuizen ook genaamd van Voorthuijzen, gedoopt te Nieuw-Loosdrecht op 2 december 1742, wonende te Oud-Loosdrecht, zoon van Wessel Jansz van Voorthuijsen (XVII-d) en Jannetje Cornelisz Bunt.Gens Nostra, 1952, 10.

Van Hendrik bevindt zich een acte in het gerechtelijk archief van Loosdrecht gedateerd 25-7-1798. Zij huismerk is een kruis, rechtsboven met een weerhaakje naar rechts.

Hendrik is getrouwd te Oud-Loosdrecht op 11 januari 1778 voor de kerk, op 35-jarige leeftijd met Maartje Huijge Overduijn (ongeveer 33 jaar oud), geboren te Noordwijk Aan Zee rond 1745, wonende te Oud-Loosdrecht.

Uit dit huwelijk:

1 Wessel Voorthuizen, gedoopt te Oud-Loosdrecht op 24 mei 1778, volgt onder XIX-g.

2 Neeltje Voorthuizen, gedoopt te Oud-Loosdrecht op 3 september 1780.

3 Jan Voorthuizen, geboren te Oud-Loosdrecht op 20 mei 1787, gedoopt aldaar op 27 mei 1787, wonende te 1810 te Amsterdam.

4 Huibert Voorthuizen, geboren te Oud-Loosdrecht op 26 februari 1792, gedoopt aldaar, overleden aldaar op 4 maart 1792, 7 dagen oud.

XVIII-g Dirk Wesselsen van Voorthuijsen, gedoopt te Nieuw-Loosdrecht op 15 november 1744, zoon van Wessel Jansz van Voorthuijsen (XVII-d) en Jannetje Cornelisz Bunt.

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

1 waarschijnlijk Aaltje Dirkse Voorthuijzen, geboren te Laren rond 1766 (r.k.), overleden te Eemnes op 15 maart 1786, ongeveer 20 jaar oud.

Aaltje was gehuwd met Frederik Martense, geboren te Laren rond 1760, wonende te Eemnes-Buitendijks.

Frederik is later getrouwd te Baarn op 4 september 1786 voor de kerk, op ongeveer 26-jarige leeftijd met Aaltje Teunis (ongeveer 21 jaar oud), geboren te Baarn rond 1765.

XVIII-h Teunis Wesselsen Voorthuizen, gedoopt te Nieuw-Loosdrecht op 15 december 1754, wonende te Oud-Loosdrecht, overleden te Loosdrecht op 31 mei 1819, 64 jaar oud, zoon van Wessel Jansz van Voorthuijsen (XVII-d) en Jannetje Cornelisz Bunt.

Teunis is ondertrouwd te Oud-Loosdrecht op 17 oktober 1783 en getrouwd te Nieuw-Loosdrecht op 2 november 1783 voor de kerk, op 28-jarige leeftijd met Geertje Bos (ongeveer 28 jaar oud), geboren te Oud-Loosdrecht rond 1755.

Uit dit huwelijk:

1 Wessel Voorthuizen, geboren te Oud-Leusden, gedoopt te Nieuw-Loosdrecht op 18 januari 1784.

2 Jannetje Voorthuizen, gedoopt te Oud-Loosdrecht op 23 december 1787, volgt onder XIX-h.

XVIII-i Johanna van Voorthuijsen, geboren te Kampen rond 1758, wonende te Amersfoort Achter 't Stadhuijs, begraven te Amersfoort op 3 november 1787, ongeveer 29 jaar oud, waarschijnlijk dochter van Korneelis Jansen van Voorthuijsen (XVII-e).

Johanna is ondertrouwd op 22 april 1784 en getrouwd te Amersfoort voor de kerk, op ongeveer 26-jarige leeftijd met Gerrit de Wijs (34 jaar oud), geboren te Amersfoort in het jaar 1750, wonende aldaar.

Gerrit is later getrouwd te Amersfoort op 4 december 1788 voor de kerk, op 38-jarige leeftijd met Rijntje Snappers (ongeveer 38 jaar oud), geboren te Nijkerk rond 1750.

Uit dit huwelijk:

1 Willem de Wijs, gedoopt te Amersfoort op 4 oktober 1787.

XVIII-j Evert Woutersen van Voorthuijsen, molenaar Bloemendaal bij Amersfoort, gedoopt te Naarden op 26 mei 1734, begraven te Amersfoort St. Joriskerk op 22 april 1784, 49 jaar oud, zoon van Wouter Everts van Voorthuijsen (XVII-f) en Geertruij Edema.

Burgerboek Amersfoort: 1-11-1756 Evert Woutersen van Voorthuijsen.

Begraafboek Sint Joriskerk: 22-4-1784 Evert van Voorthuijsen molenaar buiten

Bloemendal.

In het Museum Flehite te Amersfoort bevindt zich sinds 1893 een steen van de molen aan de Hooglandseweg (Bloemendaal) met een vaas en aan weerszijden de letters E.v.V. 1781.

De Blaffert van het Huysgeld van Amersfoort 1755-1805 vermeldt over hem: "Nr. 806 bij 't Eindje van de Wereld, 839 Muurhuizen 197, 1145 Langestraat 2, 1692 Molen De Kroon".

 

Evert is ondertrouwd te Amersfoort op 3 september 1756 en getrouwd te Amersfoort St. Joriskerk op 21 september 1756 voor de kerk, op 22-jarige leeftijd met Johanna van Dompselaar ook genaamd Hanna (ongeveer 21 jaar oud), geboren rond 1735, overleden na 1787, minstens 52 jaar oud.V.G. bib. 1/3/41.

Het Oud gerechtelijk archief van Nijkerk vermeldt haar in 1781 - 1787. "Johanna van Dompselaar, weduwe Evert van Voorthuijsen, molenaar en Geertruij van Bogaard als erfgenamen van Cornelis de Kruijff contra het echtpaar Gerrit van Wageningen en Emerentia van Koot te Amersfoort, betreffende graan, 1781-1787".

Johanna is eerder getrouwd voor 1755 voor de kerk, op hoogstens 20-jarige leeftijd met Hendrik van den Boogaard (hoogstens 25 jaar oud), geboren rond 1730.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelia Evertsen van Voorthuijsen, gedoopt te Amersfoort op 24 juni 1757, overleden aldaar op 23 september 1758, 1 jaar oud.

2 Wouterus Evertsen van Voorthuijsen, gedoopt te Amersfoort St. Joriskerk op 27 juli 1760, overleden te Amersfoort op 31 december 1765, 5 jaar oud.

Waarschijnlijk sterft met Wouterus en zijn vader Evert deze tak van de familie Van Voorthuijsen in de mannelijke lijn uit.

XVIII-k Johannes Evertsen van Voorthuijsen, geboren te Zoelen op 14 maart 1723, overleden voor 1784, hoogstens 61 jaar oud, zoon van Evert Jansz van Voorthuijsen (XVII-j) en Margaretha van Eck.

Johannes was gehuwd met Aaltje van de Weerd, geboren rond 1725.

Uit dit huwelijk:

1 Helena van Voorthuijsen, geboren te Maurik rond 1760, volgt onder XIX-i.

2 Lucia van Voorthuijsen, geboren te Maurik op 1 februari 1761, overleden te Tiel op 16 november 1830, 69 jaar oud.

3 Coenraad van Voorthuijsen, geboren te Maurik op 12 juni 1763, volgt onder XIX-j.

4 waarschijnlijk Evert van Voorthuijsen, geboren rond 1763.

5 Willem van Voorthuijsen, geboren te Maurik op 19 januari 1766, volgt onder XIX-k.

6 Johannes van Voorthuijsen, geboren te Maurik op 6 december 1767.

7 Johanna van Voorthuijsen, geboren te Maurik op 15 januari 1769.

8 waarschijnlijk Betje van Voorthuijsen, geboren rond 1772.

XVIII-l Peter Evertsen van Voorthuijsen, geboren te Zoelen op 30 juni 1726, overleden te Wadenoijen op 5 februari 1811, 84 jaar oud, zoon van Evert Jansz van Voorthuijsen (XVII-j) en Margaretha van Eck.

Peter is getrouwd te Kerkdriel in het jaar 1757 voor de kerk, op 31-jarige leeftijd met Catharina van de Poll (ongeveer 23 jaar oud), geboren te Kerkdriel rond 1734, overleden te Wadenoijen op 2 april 1821, ongeveer 87 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Arnoldus van Voorthuijsen, geboren te Kerkdriel op 2 december 1759, overleden te Amsterdam op 24 juli 1786, 26 jaar oud.

2 waarschijnlijk Ida Margritha van Voorthuijsen, geboren te Kerkdriel rond 1760, volgt onder XIX-l.

3 Margritha van Voorthuijsen, geboren te Kerkdriel op 13 september 1761, overleden te Wadenoijen op 30 maart 1841, 79 jaar oud.

Margritha was gehuwd met Lodewijk Fering, geboren te Lingen in Duitsland rond 1744, overleden voor 1841, hoogstens 97 jaar oud, zoon van Nicolaas Fering en Anna Elsebeen Drekmeyer.

Lodewijk is eerder getrouwd voor 1800 voor de kerk, op hoogstens 56-jarige leeftijd met Theodora van Maurik (hoogstens 50 jaar oud), geboren rond 1750.

4 Anna Maria van Voorthuijsen, geboren te Kerkdriel op 2 oktober 1763, overleden te Utrecht op 15 april 1815, 51 jaar oud.

5 Lucia van Voorthuijsen, geboren te Kerkdriel op 20 maart 1765, volgt onder XIX-m.

6 Everdina van Voorthuijsen, geboren te Wadenoijen op 18 januari 1767, overleden aldaar op 29 maart 1851, 84 jaar oud.

7 Wouter van Voorthuijsen, geboren te Wadenoijen op 25 januari 1768, overleden aldaar op 20 februari 1847, 79 jaar oud.

8 Anna Judith van Voorthuijsen, geboren te Wadenoijen op 11 december 1769, overleden aldaar op 23 maart 1860, 90 jaar oud.

XVIII-m Neeltje van Voorthuijsen, gedoopt te Zoelen op 7 december 1732, dochter van Peter Jansz van Voorthuijsen (XVII-k) en Jacomina van Eck.

Neeltje is ondertrouwd te Erichem op 10 maart 1752 en getrouwd te Tiel op 30 maart 1752 voor de kerk, op 19-jarige leeftijd met Christiaan van Krieken (ongeveer 27 jaar oud), geboren te Thiel rond 1725.

Uit dit huwelijk:

1 Christiaan van Krieken, geboren te Tiel rond 1753.

2 Elisabeth van Krieken, geboren te Tiel rond 1755.

XVIII-n Jan Petersen van Voorthuijsen, gedoopt te Zoelen op 7 februari 1734, overleden te Avezaath, zoon van Peter Jansz van Voorthuijsen (XVII-k) en Jacomina van Eck.

Jan is , Zij krijgen huwelijksdispensatie van het Hof van Gelderland op 3 Mei 1760., ondertrouwd te Nieuwkerk op 7 maart 1760 en getrouwd te Nijkerk op 30 maart 1760 voor de kerk, op 26-jarige leeftijd metHerengoederen, Deel II, pag. 242/243.

zijn nicht Geertje Beek (26 jaar oud), gedoopt te Nieuwkerk in november 1733, overleden te Avezaath op 27 april 1810, 76 jaar oud, dochter van Arris Beek en Jannetje van Eck.

Op 28 mei 1781 krijgen zij investiture en oprukking van de zaalweer en een 1/4 deel van 5/7 delen van het herengoed "Schiphorst"in de buurtschap Wullenhove in de kerspel Nijkerk als erfgenamen van haar ouders, Aris Beek en Jannetje van Eck.

Oprukking 11-8-1787 en 17-10-1792.

Op 4 november 1792 volgt een approbatie van een testamentaire dispositie ten behoeve van hun kinderen. Zoon Pieter heeft de mogelijkheid om dit goed als eerste uit de nalatenschap te kiezen.

Jan van Voorthuijsen, collecteur der verpondingen van Zoelen en Avezaath, en Geertje Beek krijgen investiture en oprukking als erfgenamen van haar broer Albert van Beek, het betreft de wederhelft van het goed dat zij al bezaten.

Uit dit huwelijk:

1 Petronella van Voorthuijsen, gedoopt te Avezaath op 1 maart 1761.

2 Arris van Voorthuijsen ook genaamd Ares, Aries en Erris, geboren te Avezaath op 28 maart 1762, overleden te Barneveld op 4 juli 1785, begraven aldaar op 9 juli 1785 Volgens het begraafboek van Barneveld: "begraven 9-7-1785, overleden 4-7, erfgenamen zijn ouders."GAB'veld, begraafboek., 23 jaar oud.GAB'veld, lidmatenboek, 28/22.3

Ik vind ook een Erris van Voorthuijsen die lidmaat is te Hien en vertrekt naar Elst, 3 Aug. 1779.

Lidmaat te Avezaath 5 Maart 1782. Het lidmatenboek van Barneveld vermeld: "10-5-1783, met attest van Avezathen.

3 Peter van Voorthuijsen ook genaamd Peter Voorthuijsen, geboren te Avezaath op 11 september 1763.

Peter was gehuwd met Mieken Ooms, geboren rond 1763, overleden te Dreumel in het Land van Maas en Waal op 27 april 1785 Rag, DTB 527/25/6., ongeveer 22 jaar oud.

4 Johannes van Voorthuijsen, geboren te Avezaath op 22 september 1765, overleden te Zoelen.

5 Jacomina van Voorthuijsen, geboren te Avezaath op 19 april 1767, volgt onder XIX-n.

6 Dirk van Voorthuijsen, geboren te Avezaath op 21 mei 1769.

7 Rijnert van Voorthuijsen, geboren te Avezaath op 21 mei 1769.

8 Reinert van Voorthuijsen, geboren te Avezaath op 11 oktober 1771.

9 Jannetje van Voorthuijsen, geboren te Avezaath op 4 september 1772, volgt onder XIX-o.

10 Gerrit Jan van Voorthuijsen, geboren te Avezaath op 10 mei 1775.

11 Jan Gerhard van Voorthuijsen, geboren te Avezaath op 25 februari 1778.

XVIII-o Gerrit Petersen van Voorthuijsen, gedoopt te Maurik op 3 mei 1731, overleden te Leerdam op 12 augustus 1809, 78 jaar oud, zoon van Peter Gerritsen van Voorthuijsen (XVII-l) en Maaijke Claasse van Eijk.

Gerrit is getrouwd te Leerdam op 21 september 1755 voor de kerk, op 24-jarige leeftijd (1) met Maria Middelkoop (24 jaar oud), gedoopt te Leerdam op 22 juli 1731, dochter van Herman Cornelisz Middelkoop en Geertje Gerrits Boekholt.

Uit dit huwelijk:

1 Pieter Gerritsen van Voorthuijsen, geboren op 28 juni 1756, gedoopt te Leerdam op 30 juni 1756, volgt onder XIX-p.

2 Herman Gerritsen van Voorthuijsen, geboren te Leerdam, gedoopt op 21 juni 1758, overleden rond 1760, ongeveer 2 jaar oud.

Gerrit is ondertrouwd te Leerdam op 1 april 1759 en getrouwd te Blaauwkapel op 2 april 1759 voor de kerk, op 27-jarige leeftijd (2) met Catharina Christina van Tuerenhout (30 jaar oud), gedoopt op 4 maart 1729, overleden te Leerdam op 18 maart 1776, 47 jaar oud, dochter van Jan van Tuerenhout en Helena de Porter.

Uit dit huwelijk:

3 Helena Maria van Voorthuijsen, geboren te Leerdam op 26 maart 1760, volgt onder XIX-q.

4 Johannes Gerritsen van Voorthuijsen, geboren te Leerdam, gedoopt op 6 januari 1762.

5 Maaike Gerritsen van Voorthuijsen, geboren te Leerdam, gedoopt op 20 november 1763.

6 Petronella Gerritsen van Voorthuijsen, geboren te Leerdam, gedoopt op 20 november 1763, overleden voor 1766, hoogstens 3 jaar oud.

7 Maria Petronella Gerritsen van Voorthuijsen, geboren te Leerdam, gedoopt op 16 maart 1766.

8 Petronella Gerritsen van Voorthuijsen, geboren te Leerdam, gedoopt op 16 maart 1766.

9 Nicolaas van Voorthuijsen, geboren te Leerdam op 29 maart 1767, overleden voor 1768, hoogstens 1 jaar oud.

10 Nicolaas Gerritsen van Voorthuijsen, geboren te Leerdam op 24 mei 1768, volgt onder XIX-r.

11 waarschijnlijk Clasie van Voorthuijsen, geboren rond 1769, wonende te Abcoude.

Clasie is getrouwd te Abcoude-Baambrugge op 21 maart 1802 voor de kerk, op ongeveer 33-jarige leeftijd met Pieter Taa (ongeveer 37 jaar oud), geboren rond 1765.

12 Wilhelmus Gerritsen van Voorthuijsen, geboren te Leerdam, gedoopt op 14 november 1770.

13 Willem van Voorthuijsen, geboren te Leerdam op 18 oktober 1774.

14 Jan van Voorthuijsen, geboren te Leerdam op 22 januari 1778.

Gerrit is getrouwd op 11 oktober 1780, op 49-jarige leeftijd (3) met Adriana van Everdingen (57 jaar oud), geboren te Deil op 14 februari 1723, gedoopt op 9 december 1797, overleden te Leerdam, dochter van Claes Gerritsz van Everdingen en Adriaantje van Ham.

Adriana was weduwe van Hermanus van Ghemen, geboren te 's-Gravenhage op 20 mei 1699.

Gerrit is getrouwd rond 1800, op ongeveer 69-jarige leeftijd (4) met Elisabeth Kuijk (ongeveer 23 jaar oud), geboren te Leerdam op 27 augustus 1777, dochter van Pieter Kuyk en Antje Boer.

Uit dit huwelijk:

15 Geraldina Gerritsen van Voorthuijsen, geboren te Leerdam op 14 november 1802.

16 Pieter Gerritsen van Voorthuijsen, geboren te Leerdam op 1 mei 1808.

XVIII-p Willem van Voorthuijsen, gedoopt te Huizen op 4 oktober 1733, overleden aldaar op 22 maart 1776, 42 jaar oud, zoon van Pieter Willemsen van Voorthuijsen (XVII-o) en Nelletje Bouman.

Willem is getrouwd te Huizen op 16 september 1759 voor de kerk, op 25-jarige leeftijd met Jannetje Jans Boor (25 jaar oud), gedoopt te Huizen op 20 september 1733, overleden aldaar op 22 maart 1776, 42 jaar oud, dochter van Jan Pietersz Boor en Beytje Ebben Kooij.

Uit dit huwelijk:

1 Gerardus van Voorthuijsen, gedoopt te Huizen op 13 juli 1760, overleden aldaar op 2 januari 1782, 21 jaar oud.

2 Jan Voorthuijsen ook genaamd van Voorthuijsen, Deze Jan noemde zich voor het eerst Voorthuijsen, dus zonder van., gedoopt te Huizen op 18 oktober 1761, volgt onder XIX-s.

3 Aaltje van Voorthuijsen, gedoopt te Huizen op 9 januari 1763, overleden aldaar op 3 augustus 1764, 1 jaar oud.

4 Gerbert van Voorthuijsen, gedoopt te Huizen op 3 juni 1764, overleden aldaar op 20 september 1764, 109 dagen oud.

5 Nelletje van Voorthuijsen, gedoopt te Huizen op 15 september 1765, volgt onder XIX-t.

6 Gerbert Voorthuijsen, gedoopt te Huizen op 8 februari 1767, overleden aldaar op 30 april 1767, 81 dagen oud.

7 Jannetje Voorthuijsen, gedoopt te Huizen op 3 juli 1768, overleden aldaar op 9 september 1768, 68 dagen oud.

8 Gerbert Voorthuijsen, gedoopt te Huizen op 30 december 1769, overleden aldaar op 6 april 1770, 97 dagen oud.

9 Gerbert Voorthuijsen, gedoopt te Huizen op 19 januari 1772, overleden aldaar op 3 september 1772, 228 dagen oud.

10 Aaltje Voorthuijsen, gedoopt te Huizen op 22 februari 1773, volgt onder XIX-u.

XVIII-q Gerrit Gerritsen van Voorthuijsen, grutter, gedoopt te Zuilen op 3 februari 1737, overleden te Maarssen op 8 april 1814, 77 jaar oud, zoon van Gerrit Willemsen van Voorthuijsen (XVII-q) en Jacoba de Wael.

Gerrit is ondertrouwd te Maarssen en getrouwd te Zuilen op 3 maart 1786 voor de kerk, op 49-jarige leeftijd met Philippina Mesman (ongeveer 31 jaar oud), geboren rond 1755, dochter van Philip Mesman en Engelina Phiberman.

Uit dit huwelijk:

1 Gerrit Gerritsen van Voorthuijsen, geboren te Maarssen op 26 juli 1789.

XVIII-r Cornelis van Voorthuijsen, molenaar te Zuilen en schepen te Zuilen, gedoopt te Zuilen op 31 juli 1746, wonende aldaar, overleden aldaar op 5 mei 1829, 82 jaar oud, zoon van Gerrit Willemsen van Voorthuijsen (XVII-q) en Cuijntje de Heus.

Cornelis is ondertrouwd te Utrecht op 13 januari 1792 en getrouwd te Zuilen op 1 februari 1792 voor de kerk, op 45-jarige leeftijd met Maagje van Weerd (44 jaar oud), geboren te Zuilen op 28 januari 1748, dochter van Jan van Weerd en Jannigje van Ledder.

Uit dit huwelijk:

1 Gerrit van Voorthuijsen, geboren te Zuilen op 9 januari 1792, gedoopt aldaar op 5 februari 1792, volgt onder XIX-v.

XVIII-s Willem Pietersen van Voorthuijsen, molenaar, gedoopt te Ingen rond 1745, overleden aldaar op 31 mei 1806, ongeveer 61 jaar oud, zoon van Pieter Jacobsen van Voorthuijsen (XVII-r) en Elisabeth van Beeckhoff.

Willem is getrouwd te Eck en Wiel, ondertrouwd te Eck en Wiel en Mourik op 7 april 1780 en getrouwd te Eck en Wiel op 30 april 1780 voor de kerk, op ongeveer 35-jarige leeftijd met Willemina van Doorn (ongeveer 23 jaar oud), geboren te Eck en Wiel rond 1757, overleden te Ingen op 24 juni 1864, ongeveer 107 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Elisabeth van Voorthuijsen, geboren te Ingen, gedoopt op 24 februari 1781, volgt onder XIX-w.

2 Margrita van Voorthuijsen ook genaamd Margritta, geboren te Ingen op 18 november 1782, volgt onder XIX-x.

3 Martiena van Voorthuijsen ook genaamd Martina, gedoopt te Ingen op 6 december 1784, volgt onder XIX-y.

4 Maria van Voorthuijsen, geboren te Ingen op 31 januari 1787, volgt onder XIX-z.

5 Pieternella van Voorthuijsen ook genaamd Peternella, gedoopt te Ingen op 16 juni 1789, volgt onder XIX-aa.

6 Geurtje van Voorthuijsen, gedoopt te Ingen op 11 augustus 1791, overleden te Lienden op 24 maart 1826, 34 jaar oud.

7 Petrus van Voorthuijsen, geboren te Ingen op 18 februari 1794, gedoopt aldaar, overleden te Maurik op 18 juni 1812, 18 jaar oud.

8 Willemina van Voorthuijsen, geboren te Ingen op 3 januari 1797, overleden te Maurik op 10 december 1815, 18 jaar oud.

9 Willem van Voorthuijsen, geboren te Ingen op 21 maart 1801, overleden te Maurik voor 1806, hoogstens 5 jaar oud.

XVIII-t Jacobus van Voorthuijsen ook genaamd Voorthuijsen, gedoopt te Ingen rond 1747, zoon van Pieter Jacobsen van Voorthuijsen (XVII-r) en Elisabeth van Beeckhoff.

Jacobus is getrouwd te Zoelmond op 16 juli 1774 voor de kerk, op ongeveer 27-jarige leeftijd met Anna Paal (ongeveer 32 jaar oud), geboren te Geldermalsen rond 1742, overleden te Beusichem op 10 juli 1815, ongeveer 73 jaar oud.

Anna woont als weduwe ook te Harderwijk.

Anna is eerder getrouwd te Geldermalsen op 16 februari 1763 voor de kerk, op ongeveer 21-jarige leeftijd met Pieter de Heus (ongeveer 33 jaar oud), geboren rond 1730, overleden voor 1774, hoogstens 44 jaar oud, zoon van Anthonie de Heus (molenaar te Beusichem).

Uit dit huwelijk:

1 Elisabeth van Voorthuijsen, geboren te Zoelmond op 21 juli 1776, overleden te Beusichem op 3 juli 1857, 80 jaar oud.

Elisabeth is getrouwd te Zoelmond op 11 maart 1798 voor de kerk, op 21-jarige leeftijd met Nicolaas van Andel (ongeveer 23 jaar oud), geboren rond 1775, zoon van Pieter van den Andel en Johanna van Zoelen.

2 Pieter van Voorthuisen, geboren te Zoelmond op 14 december 1777, volgt onder XIX-ab.

3 Jacobus van Voorthuijsen, geboren te Zoelmond op 3 januari 1779, volgt onder XIX-ac.

4 Anna van Voorthuijsen, geboren te Zoelmond op 2 september 1781.

Anna is getrouwd te Zoelmond op 1 mei 1803, op 21-jarige leeftijd met Anthonie Bosschaard (ongeveer 23 jaar oud), molenaar te Utrecht, geboren te Zoelmond rond 1780, overleden te Utrecht.

5 Johannes Antonie van Voorthuijsen, geboren te Zoelmond op 21 mei 1784.

XVIII-u Martina Pietersen van Voorthuijsen, gedoopt te Ingen in mei 1751, overleden te Lienden op 12 januari 1829, 77 jaar oud, dochter van Pieter Jacobsen van Voorthuijsen (XVII-r) en Elisabeth van Beeckhoff.

Martina is getrouwd te Lienden op 3 mei 1778 voor de kerk, op 27-jarige leeftijd met Huibert Noest (ongeveer 38 jaar oud), geboren te Ingen rond 1740, overleden aldaar op 9 januari 1811, ongeveer 71 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Huibert Noest, geboren te Ingen op 24 april 1779.

2 Elisabeth Noest, geboren te Ingen op 31 maart 1781.

3 Huijbertje Noest, geboren te Ingen op 8 september 1783.

4 Peternella Noest, geboren te Ingen op 13 augustus 1785.

5 Petrus Noest, geboren te Ingen op 20 september 1786.

6 Gerrit Noest, geboren te Ingen op 8 januari 1788.

7 Dirk Noest, geboren te Ingen op 25 maart 1790.

8 Gerdina Diederika Noest, geboren te Ingen op 10 maart 1792.

XVIII-v Petrus van Voorthuijsen, molenaar, geboren te Ingen rond 1756, overleden te Rhenen op 5 juni 1842, ongeveer 86 jaar oud, zoon van Pieter Jacobsen van Voorthuijsen (XVII-r) en Elisabeth van Beeckhoff.

Petrus is getrouwd te Ingen op 7 februari 1790 voor de kerk, op ongeveer 34-jarige leeftijd met Johanna van Hattum (ongeveer 38 jaar oud), geboren te Beusichem rond 1752, overleden te Rhenen op 14 februari 1837, ongeveer 85 jaar oud, dochter van Cornelis van Hattum en Catrina Elisabeth Beekhof.

Uit dit huwelijk:

1 Pieter Petrus van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 19 juni 1791, volgt onder XIX-ad.

2 waarschijnlijk Martina van Voorthuisen, geboren rond 1793.

3 Catharina Elisabeth van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 21 juni 1795, overleden aldaar op 14 januari 1878, 82 jaar oud.

Catharina was gehuwd met Coenraad van Setten, geboren te Lienden op 23 november 1788, overleden voor 1878, hoogstens 90 jaar oud, zoon van Rutger van Setten en Judith van Ommeren.

XVIII-w Metje Jacoba van Voorthuijsen, gedoopt te Ingen in het jaar 1747, overleden te Rhenen op 24 december 1828, 81 jaar oud, dochter van Dirck Jacobsen van Voorthuijsen (XVII-s) en Helena Franken.

Metje is getrouwd te Ingen op 25 oktober 1772 voor de kerk, op 25-jarige leeftijd met Jacobus van Osenbrugge (ongeveer 39 jaar oud), geboren te Ingen rond 1733, overleden te Maurik op 19 juli 1813, ongeveer 80 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Gerritje van Osenbrugge, geboren te Ingen op 9 december 1773.

2 Jacobus van Osenbrugge, geboren te Ingen op 24 november 1776, overleden voor 1785, hoogstens 9 jaar oud.

3 Adrianus van Osenbrugge, geboren te Ingen op 11 november 1779.

4 Johannes van Osenbrugge, geboren te Ingen op 31 augustus 1781.

5 Helena van Osenbrugge, geboren te Ingen op 1 september 1782.

6 Jacobus van Osenbrugge, geboren te Ingen op 27 november 1785, overleden te Maurik op 31 december 1816, 31 jaar oud.

7 Martinus Jacobus van Osenbrugge, geboren te Ingen op 23 oktober 1792.

XVIII-x Pieter Hendriks van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam, gedoopt te Noorderkerk te Amsterdam op 12 mei 1734, overleden te Egmond rond 1776, ongeveer 42 jaar oud, zoon van Hendrik Pieters van Voorthuijsen (XVII-t) en Lijntje van Engelen.

Pieter is getrouwd rond 1766, getrouwd te Alkmaar voor de kerk (rooms-katholiek), op ongeveer 32-jarige leeftijd met Treijntje Jacobs van Egmond ook genaamd Catharina (ongeveer 28 jaar oud), geboren te Egmond op den Hoef, gedoopt op 11 november 1738, dochter van Jacob Reijerse en Maartje Gerrits.

Uit dit huwelijk:

1 Henderik Pieters van Voorthuijsen, gedoopt te Egmond-Binnen op 3 mei 1767 (gereformeerd).

2 Jacob van Voorthuijsen, gedoopt te Alkmaar op 28 augustus 1767 (rooms-katholiek), overleden te Egmond aan de Hoef op 31 december 1812, 45 jaar oud.

Jacob was gehuwd met Grietje Swart, geboren rond 1770, overleden te Egmond aan de Hoef op 10 september 1810, ongeveer 40 jaar oud.

3 Pieter Pieters van Voorthuijsen, gedoopt te Egmond-Binnen op 20 november 1768 (gereformeerd).

4 Pieter Pieters van Voorthuijsen ook genaamd Voorthuijsen, geboren te Groet, gedoopt te Egmond-Binnen op 29 april 1770 (gereformeerd), volgt onder XIX-ae.

5 Aagje van Voorthuijsen, gedoopt te Alkmaar op 3 augustus 1771 (rooms-katholiek).

Aagje is getrouwd te Castricum (1) met Willem Groentjes, geboren rond 1770, overleden voor 1805, hoogstens 35 jaar oud.

Aagje is getrouwd op 6 juli 1805, op 33-jarige leeftijd (2) met Engel Gerritsz Enke (ongeveer 35 jaar oud), geboren rond 1770.

6 Marritje Pieters van Voorthuijsen, gedoopt te Egmond-Binnen op 14 juni 1772 (gereformeerd).

7 Maartje van Voorthuijsen, gedoopt te Alkmaar op 10 oktober 1772 (rooms-katholiek), overleden aldaar op 25 juni 1844, 71 jaar oud.

Maartje is getrouwd op 20 november 1796, op 24-jarige leeftijd met Jacob Cornelisz de Boer (ongeveer 26 jaar oud), afkomstig uit Venhuysen, geboren rond 1770.

8 Leentje Pieters van Voorthuijsen, gedoopt te Egmond-Binnen op 4 augustus 1774 (gereformeerd).

9 Jan van Voorthuijsen, gedoopt te Alkmaar op 9 december 1776 (rooms-katholiek).

XVIII-y Evert van Voorthuijsen, grutter, geboren te Huizen op 1 januari 1734, overleden te Amsterdam op 3 februari 1811, 77 jaar oud, zoon van Pieter Evertsen van Voorthuisen (XVII-w) en Claasje Rebel.

Evert is getrouwd te Amsterdam op 26 augustus 1764 voor de kerk, op 30-jarige leeftijd met Anna Rameloos (27 jaar oud), geboren te Amsterdam op 17 mei 1737, overleden aldaar op 27 maart 1785, 47 jaar oud, dochter van Hendrik Antony Rameloos en Judithje Mulders.

Uit dit huwelijk:

1 Klaasje van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 12 juli 1765.

2 Judithje van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 22 juni 1766.

3 Pieter van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 30 augustus 1767, overleden rond 1768, ongeveer 1 jaar oud.

4 Hendrik van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 7 september 1768, volgt onder XIX-af.

5 Anna van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 13 augustus 1770.

6 Pietertje van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 13 augustus 1770.

7 Pieter van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 8 september 1771, overleden voor 1775, hoogstens 4 jaar oud.

8 Pieter van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 15 januari 1775, overleden aldaar op 13 juli 1798, 23 jaar oud.

9 Antonie van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 20 juni 1779.

XVIII-z Pieter van Voorthuijsen, tabaksverkoper, geboren te Huizen op 7 juli 1743, overleden te Amsterdam op 6 april 1792, 48 jaar oud, zoon van Pieter Evertsen van Voorthuisen (XVII-w) en Claasje Rebel.

Pieter is getrouwd te Amsterdam op 7 oktober 1774 voor de kerk, op 31-jarige leeftijd met Anna Vallet (22 jaar oud), geboren te Amsterdam op 30 januari 1752, overleden aldaar op 3 maart 1788, 36 jaar oud, dochter van Daniel Vallet en Anna van Epe.

Uit dit huwelijk:

1 Anna van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 16 juni 1776.

2 Klaasje van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 4 oktober 1778, overleden aldaar op 21 augustus 1832, 53 jaar oud.

3 Daniel van Voorthuijsen, meester loodgieter, geboren te Amsterdam op 26 augustus 1781.

Daniel was gehuwd met Maria Margaretha Bolk, geboren te Amsterdam op 28 juni 1771, dochter van Frederik Bolk en Judithje Haggendoorn.

Maria is eerder getrouwd voor 1808, op hoogstens 37-jarige leeftijd met Dirk van der Kolk (hoogstens 38 jaar oud), geboren rond 1770.

4 Pieter van Voorthuijsen, commissionair en makelaar, geboren te Amsterdam op 8 februari 1784, overleden na 1817, minstens 33 jaar oud.

Pieter is getrouwd te Amsterdam op 27 juli 1810, op 26-jarige leeftijd met Dirkje Vallet (29 jaar oud), geboren te Amsterdam op 4 februari 1781, overleden aldaar op 19 april 1817, 36 jaar oud, dochter van Jacobus Vallet en Zwaantje Reurink.

XVIII-aa Evert Willemsen van Voorthuijsen, houtkoper en bijnaam "Prins van Kattenburg", geboren op 4 juli 1753, gedoopt te Vreeland op 8 juli 1753, overleden te Amsterdam op 1 september 1821, 68 jaar oud, zoon van Willem Evertsen van Voorthuisen (XVII-x) en Aagje Willems Rebel.

Evert had de bijnaam Prins van Kattenburg

Evert is getrouwd te Baambrugge op 12 mei 1776 voor de kerk, op 22-jarige leeftijd metAlg. Ned. Familieblad, 1886, pag. 297.

Geesje Jans Smit (21 jaar oud), gedoopt te Baambrugge op 26 mei 1754, overleden te Utrecht op 22 oktober 1822, 68 jaar oud, dochter van Jan Harmensz Smit (timmermansbaas) en Maria van Schaik.

Zij te Amsterdam op het Kattenburgerplein.

Uit dit huwelijk:

1 Willem Evertsen van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 23 april 1777, volgt onder XIX-ag.

2 Jan Evertsen van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 2 september 1779, overleden op 9 juni 1781, 1 jaar oud.

3 Maria Evertsen van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 24 oktober 1782, overleden aldaar op 12 januari 1788, 5 jaar oud.

4 Aagje van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 4 maart 1785, volgt onder XIX-ah.

5 Jan Evertsen van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 21 september 1787, volgt onder XIX-ai.

6 Hendrikus Evertsen van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 21 september 1789, overleden aldaar op 28 juli 1793, 3 jaar oud.

7 Gerbert Evertsen van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 20 februari 1792, volgt onder XIX-aj.

8 Henricus van Voorthuijsen ook genaamd Henrikus, geboren te Amsterdam op 24 maart 1795, volgt onder XIX-ak.

XVIII-ab Caelia Jansen van Voorthuijsen, gedoopt te Veenendaal op 20 januari 1737, overleden aldaar op 4 januari 1816, 78 jaar oud, dochter van Jan Gijsbertsen van Voorthuijsen (XVII-y) en Lijsbeth Gijsbertsen van Amerongen.

Caelia is getrouwd te Veenendaal op 8 december 1766 voor de kerk, op 29-jarige leeftijd met Willem de Fluijter (ongeveer 31 jaar oud), geboren rond 1735.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelis de Fluiter, geboren rond 1768.

XVIII-ac Cornelis Jansen van Voorthuijsen, gedoopt te Veenendaal op 29 maart 1739, overleden voor 1790, hoogstens 51 jaar oud, zoon van Jan Gijsbertsen van Voorthuijsen (XVII-y) en Lijsbeth Gijsbertsen van Amerongen.

Cornelis is getrouwd te Lunteren op 30 juni 1771 voor de kerk (consent Hof van Gelre, "halfbroerskinderen".), op 32-jarige leeftijd met zijn halfnicht Aaltje Gerritsen van Voorthuijsen, gedoopt te Lunteren op 25 januari 1750, zie XVIII-af.

Uit dit huwelijk:

1 Lisabet Cornelissen van Voorthuijsen ook genaamd Lijsbeth, gedoopt te Veenendaal op 8 juni 1783, volgt onder XIX-al.

2 Hendrika Cornelissen van Voorthuijsen, gedoopt te Veenendaal op 19 februari 1786, overleden aldaar op 15 maart 1852, 66 jaar oud.

Hendrika is getrouwd in juli 1815, op 29-jarige leeftijd met Pieter Burk (ongeveer 30 jaar oud), geboren rond 1785.

XVIII-ad Gijsbert Jansen van Voorthuijsen, molenaar te Amsterdam en poorter van Amsterdam 28-5-1782, gedoopt te Veenendaal op 4 oktober 1747, overleden te Amsterdam op 17 januari 1783, 35 jaar oud, zoon van Jan Gijsbertsen van Voorthuijsen (XVII-y) en Lijsbeth Gijsbertsen van Amerongen.

Gijsbert is getrouwd te Amsterdam op 13 april 1781 voor de kerk, op 33-jarige leeftijd met Aleijda van Lochem (ongeveer 26 jaar oud), geboren rond 1755.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Gijsbertsen van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam rond mei 1781, overleden aldaar op 14 juni 1781, ongeveer 1 maand oud.

2 Elizabeth van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam rond januari 1782, overleden aldaar op 23 juni 1782, ongeveer 5 maanden oud.

XVIII-ae Agnieta Gerritsen van Voorthuijsen ook genaamd Agnietje, afkomstig uit Lunteren, gedoopt aldaar op 24 juli 1746, dochter van Gerrit Gijsbertsen van Voorthuijsen (XVII-z) en Hendrikje Wouters.

Agnieta is getrouwd te Voorthuizen op 15 januari 1769 voor de kerk, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Jacobsen van de Pol ook genaamd van Bijschoten (28 jaar oud), geboren op Bijschooten onder Voorthuizen in het jaar 1741.

Uit dit huwelijk:

1 Jacob Cornelissen van de Pol, gedoopt te Voorthuizen op 21 januari 1770.

2 Jan Cornelissen van de Pol, geboren rond 1772.

3 Gerrit Cornelissen van de Pol ook genaamd Gerrit Cornelis van Bijschooten, landbouwer op Bijschooten onder Voorthuizen en kanonnier, geboren op Smitshoeve onder Voorthuizen op 26 mei 1778, overleden te 's-Gravenhage op 12 november 1832, 54 jaar oud.

Gerrit was gehuwd met waarschijnlijk Annetje Eversen, geboren te Garderen rond 1780.

4 Brunnisje Cornelis van de Pol, geboren te Voorthuizen op 28 mei 1780, gedoopt aldaar op 4 juni 1780.

5 Jan Cornelissen van de Pol, geboren te Voorthuizen op 5 november 1784, gedoopt aldaar op 30 november 1784, volgt onder XIX-am.

XVIII-af Aaltje Gerritsen van Voorthuijsen, gedoopt te Lunteren op 25 januari 1750, overleden te Veenendaal op 2 november 1820, 70 jaar oud, dochter van Gerrit Gijsbertsen van Voorthuijsen (XVII-z) en Hendrikje Wouters.

Aaltje is getrouwd te Lunteren op 30 juni 1771 voor de kerk (consent Hof van Gelre, "halfbroerskinderen".), op 21-jarige leeftijd (1) met haar halfneef Cornelis Jansen van Voorthuijsen, gedoopt te Veenendaal op 29 maart 1739, zie XVIII-ac.

Uit dit huwelijk:

1-2 Zie onder XVIII-ac.

Aaltje is getrouwd te Veenendaal op 7 maart 1790 voor de kerk, op 40-jarige leeftijd (2) met Brand Gijsbertsen van Eden (26 jaar oud), molenaar te Veenendaal, gedoopt te Veenendaal op 11 februari 1764, overleden aldaar op 26 januari 1841, 76 jaar oud, zoon van Gijsbert Gerritsen van Eden en Gerarda Vollewens.

Uit dit huwelijk:

3 Gerarda van Eden, geboren te Veenendaal op 30 januari 1791, overleden aldaar op 31 januari 1870, 79 jaar oud.

Gerarda was gehuwd met Cornelis Brinkhuis, gedoopt te Veenendaal op 11 oktober 1795.

XVIII-ag Wouter Gerritsen van Voorthuijsen, molenaar Walderveensche molen, geboren te Lunteren, Walderveensche Molen, gedoopt te Barneveld op 23 mei 1751, overleden te Lunteren op 30 oktober 1802, begraven aldaar op 5 november 1802 Begraafkosten 14 gld 8 st., 51 jaar oud, zoon van Gerrit Gijsbertsen van Voorthuijsen (XVII-z) en Hendrikje Wouters.

Hij woont te Lunteren 200.

Wouter is ondertrouwd te Lunteren op 12 maart 1784 en getrouwd te Voorthuizen op 4 april 1784 voor de kerk, op 32-jarige leeftijd metOra, B'veld, 0203, boek 843, buurtschap Harselaar.

Jannetje Heimensen van Middendorp ook genaamd van Middeldorp (27 jaar oud), in 1812 molenaarse op de Walderveense Molen, geboren te Harselaar onder Voorthuizen in december 1756, gedoopt te Voorthuizen op 1 januari 1757, overleden te Lunteren op 2 april 1819, 62 jaar oud, dochter van Heijmen Evertsen van Middendorp en Evertje Dirksen van Wencum.

Op 23 November 1811 verkopen zijn samen met haar broers en zusters de karpaardplaats "de Geest" aan Hendrik Evertsen.

Uit dit huwelijk:

1 Gerrit Woutersen van Voorthuijsen ook genaamd van Voorthuizen, geboren te Walderveensche Molen Lunteren op 9 januari 1785, gedoopt te Lunteren op 16 januari 1785, volgt onder XIX-an.

2 Heijmen Woutersen van Voorthuijsen, geboren te Lunteren, Walderveensche Molen op 19 februari 1787, gedoopt te Lunteren op 25 februari 1787, volgt onder XIX-ao.

3 Hendrikje Woutersen van Voorthuijsen, geboren in het Walderveen onder Lunteren op 30 maart 1789, gedoopt te Lunteren op 5 april 1789, overleden aldaar op 18 april 1789, begraven in de Kerk te Lunteren op 22 april 1789, 19 dagen oud.

4 Hendrikje Woutersen van Voorthuijsen, geboren in het Walderveen onder Lunteren op 17 maart 1790, gedoopt te Lunteren op 21 maart 1790, volgt onder XIX-ap.

5 Gijsbert Woutersen van Voorthuijsen ook genaamd van Voorthuizen, geboren te Lunteren, Walderveensche Molen op 24 februari 1793, volgt onder XIX-aq.

6 Evertje Woutersen van Voorthuijsen, winkelierster, geboren te Lunteren op 4 oktober 1795, gedoopt aldaar op 1 november 1795, overleden te Barneveld op 24 augustus 1828, 32 jaar oud.

Zij woont in 1823 te Lunteren 199.

GAB'veld, not arch. 1823, nr. 39, huwelijkse voorwaarden 22 Februari.

Evertje is getrouwd te Barneveld op 23 februari 1823, op 27-jarige leeftijd met Hendrik van Thiel (25 jaar oud), wagenmaker, geboren op 12 juli 1797, zoon van Gerrit van Thiel en Woutertje Heimen Buijtenhuijs.

Hendrik is later getrouwd te Barneveld op 30 november 1832, op 35-jarige leeftijd met Annetje Westerveld (ongeveer 32 jaar oud), geboren rond 1800.

7 Willem Woutersen van Voorthuizen ook genaamd van Voorthuijsen, geboren te Lunteren, Walderveensche Molen op 26 april 1798, volgt onder XIX-ar.

8 Cornelis Woutersen van Voorthuizen, geboren te Lunteren op 18 oktober 1800, overleden aldaar op 26 januari 1802, begraven aldaar op 1 februari 1802 Begraafkosten 3 gld. 4 st., 1 jaar oud.

XVIII-ah Geurt Jansen Pol, landbouwer op Agterst Overeem onder Renswoude, geboren op de Beeck onder Lunteren, gedoopt te Renswoude op 26 juli 1744, overleden voor 1781, hoogstens 37 jaar oud, zoon van Jan Geurtse Pol (landbouwer op de Beeck op Zwetselaar te Lunteren en landbouwer op Daatselaar te Renswoude) en Luijtje Gijsbertsen van Voorthuijsen (XVII-aa).

Geurt is getrouwd te Lunteren op 16 maart 1777 voor de kerk, op 32-jarige leeftijd met Weijntje (Wijmpje) Jansen ook genaamd Floor en van Spickhorst (21 jaar oud), geboren in het Nederwoud onder Lunteren, gedoopt te Lunteren op 21 september 1755, overleden na 1832, minstens 77 jaar oud, dochter van Jan Cornelissen en Hendrikje (Renger(t)s (Reijnders) Rijnders.

Dat Weijntje zeker een dochter was van Jan Cornelissen, blijkt uit de naamgeving van haar eerste zoon uit haar tweede huwelijk. Deze krijgt namenlijk de doopnaam "Jan Cornelissen", en niet het patronimium van zijn vader Frans.

Het kadaster van 1832 vermeldt haar als eigenaresse van de percelen Sectie A, 134-135, huis, erf en tuin groot 5 aren en 90 centiaren. Het huis stond in het dorp aan de zuidzijde van de Dorpsstraat.

Weijntje is later getrouwd te Renswoude op 24 februari 1781 voor de kerk, op 25-jarige leeftijd met Frans Janssen Velthuizen (34 jaar oud), geboren te Spikhorst onder Renswoude, gedoopt te Renswoude op 4 september 1746, wonende te Spikhorst onder Renswoude, overleden te Renswoude op 1 december 1815, 69 jaar oud, zoon van Jan Franse van Veldhuijsen en Hendrikje Jacobs van Ebbenhorst. Frans is eerder getrouwd te Renswoude op 29 september 1769 voor de kerk, op 23-jarige leeftijd met Willemijntje Roelofsen Methorst (31 jaar oud), gedoopt te Renswoude op 14 september 1738, dochter van Roeloff Gijsbertze Methorst en Evertje Jansze Bos.

Uit dit huwelijk:

1 Luutje Geurtsen Pol, geboren op Overeem het agterst, gedoopt te Renswoude op 9 januari 1780, volgt onder XIX-as.

XVIII-ai Cornelis Jansen Pol ook genaamd van de Pol, geboren op Daatselaar onder Renswoude, gedoopt te Renswoude op 20 augustus 1758, zoon van Jan Geurtse Pol (landbouwer op de Beeck op Zwetselaar te Lunteren en landbouwer op Daatselaar te Renswoude) en Luijtje Gijsbertsen van Voorthuijsen (XVII-aa).

Cornelis is getrouwd te Lunteren op 17 oktober 1784 voor de kerk, op 26-jarige leeftijd met Evertje Jansen ook genaamd Geurtsen en Gerritse (21 jaar oud), geboren te Voorthuizen in het jaar 1763.

Uit dit huwelijk:

1 Geurt van de Pol, geboren te Lunteren op 29 januari 1791, volgt onder XIX-at.

2 Evert van de Pol, geboren te Ede op 22 mei 1793, volgt onder XIX-au.

XVIII-aj Arresje van Voorthuisen ook genaamd Arisje van Voorthuizen, geboren te Scherpenzeel, op Groot-Wolfswinkel op 1 november 1803, gedoopt te Scherpenzeel op 27 november 1803, overleden aldaar op 14 maart 1861, 57 jaar oud, dochter van Hendrik Dirksen van Voorthuijzen (XVII-ad) en Maria Hendrikse van Maaren.

Arresje was gehuwd met Helmert Overeem, Oppasser der Jagt, geboren te Woudenberg op 11 januari 1808, gedoopt aldaar op 24 januari 1808, zoon van Jan Helmerden Overeem en Teuntje Lagerweij.

Uit dit huwelijk:

1 Hendrik Overeem, geboren te Scherpenzeel op 7 september 1836, overleden aldaar op 27 september 1836, 20 dagen oud.

XVIII-ak Dirk van Voorthuisen ook genaamd van Voorthuizen en van Voorthuijsen, landbouwer op "Klein-Overeem"onder Renswoude, geboren te Scherpenzeel, op het Erf Groot-Wolfswinkel op 14 december 1805, gedoopt te Scherpenzeel op 12 januari 1806 door Ds. Gerbrandus Elias, wonende aldaar en te Renswoude, overleden te Renswoude, op Klein Overeem op 23 maart 1888, 82 jaar oud, zoon van Hendrik Dirksen van Voorthuijzen (XVII-ad) en Maria Hendrikse van Maaren.

Dirk woont te Renswoude in de huisnummers 77, 107 en 207 = "Klein-Overeem". Deze boerderij is gelegen ten zuiden van de Utrechtseweg en ten oosten van de Lunterse beek.

Dirk is getrouwd te Scherpenzeel op 14 februari 1840, op 34-jarige leeftijd met Gijsbertje van Ginkel (23 jaar oud), geboren te Renswoude, boerderij Spikhorst op 9 juli 1816, overleden te Renswoude, Klein Overeem op 31 mei 1897, 80 jaar oud, dochter van Teunis Gijsbertsen van Ginkel (landbouwer op Spickhorst onder Renswoude en landbouwer op de Meent onder Renswoude, ca. 1825) en Aaltje Franse van Veldhuijsen.

Uit dit huwelijk:

1 Hendrik van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 12 juli 1840, volgt onder XIX-av.

2 Aaltje van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 27 september 1842, volgt onder XIX-aw.

3 Maria van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 6 november 1843, volgt onder XIX-ax.

4 Teunis van Voorthuizen van Voorthuijsen, geboren te Renswoude, Klein-Overeem op 8 december 1844, volgt onder XIX-ay.

5 Jan van Voorthuizen, landbouwer op "Klein-Overeem"onder Renswoude, geboren te Renswoude op 18 januari 1846, overleden aldaar op 14 september 1915, 69 jaar oud.

Jan vertrekt 17 november 1864 naar Woudenberg.

6 Frans van Voorthuizen, landbouwer op "Klein-Overeem"onder Renswoude, geboren te Renswoude op 20 december 1847, overleden aldaar op 26 mei 1937, 89 jaar oud.

Frans vertrekt op 30 maart 1875 naar Oudewater. Na het overlijden van zijn zuster Aaltje en zwager Dirk Arie Verbeek, is Frans samen met zijn broer Jan voogd over hun minderjarige kinderen. Zij leiden enige tijd de boerderij te Leusden van hun zwager maar na de verkoop van deze boerderij komen zij op 17 februari 1908 weer terug naar Klein-Overeem te Renswoude.

7 Harmanus van Voorthuizen ook genaamd Hermanus, geboren te Renswoude op 16 maart 1849, volgt onder XIX-az.

8 Jannigje van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 16 februari 1851, volgt onder XIX-ba.

9 Helmert van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 18 december 1852, volgt onder XIX-bb.

10 Teunisje van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 27 januari 1855, volgt onder XIX-bc.

11 Dirk van Voorthuizen ook genaamd van Voorthuijsen, landbouwer op Klein Overeem, raadslid, wethouder en loco-burgemeester van Renswoude, geboren te Renswoude op 11 oktober 1856, overleden aldaar op 1 december 1936, 80 jaar oud.GARenswoude.

Vanwege zijn vele bezigheden in bestuurlijke functies liet Dirk de dagelijkse leiding op Klein-Overeem over aan zijn broers Frans en Jan en aan hun bouwknecht.

Dirk ligt begraven op het oude kerkhof ten noorden van de Hervormde Kerk te Renswoude in een graf met zijn zuster Hendrikje. Dit graf is in 1997 op initiatief van "Oud-Renswoude" door de familie Van Voorthuizen gerestaureerd.

Hij werd in 1909 raadslid te Renswoude (de gemeenteraad bestond uit zeven leden, waarvan er twee tevens wethouder waren), van 1915 tot 1935 was hij wethouder en vanaf 8 September 1927 tot 1935 loco-burgemeester van deze gemeente. Tijdens zijn wethouders- en locoburgemeestersschap was Maximiliaan Jacob Leonard Baron Taets van Amerongen de burgemeester, 1911-1947.

Het notulenboek van de vergaderingen van het college van Burgemeester en Wethouders van Renswoude (aanwezig in brandkast van de gemeente R.) vermeldt: "Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Renswoude van den 8 September 1927 des voormiddags om 10 uur.

Tegenwoordig. De Burgemeester (zie boven), de Secretaris (Richard Gerard van Essen) en de Heeren H(endrik) M(arinus) van Beek en D(irk) van Voorthuizen.

1. Overgegaan wordt tot de benoeming van een Loco-Burgemeester. Daartoe wordt na gehouden stemming benoemd de Heer D. van Voorthuizen.

2. enz.."

In dit zelfde archief bevindt zich een pamflet met de volgende inhoud: "Kiezers te Renswoude! Het is U bekend, dat D. van Voorthuizen, die jaren lang een geacht raadslid was en dit nog is, om niet te verklaren redenen No. 5 kwam op de candidatenlijst waarop meerdere aftredende raadsleden voorkomen.

Gij zult evenals wij verwonderd zijn, dat D. van Voorthuizen niet bovenaan de lijst geplaatst werd. Dit had hij toch zeker wel aan de Gemeente verdiend voor de toewijding, de onbaatzuchtigheid, waarmee hij steeds de gemeente belangen heeft behartigd. Thans echter staan twee aftredende en twee niet-raadslden boven hem. Zoodat er gevaar bestaat, dat D. VAN VOORTHUIZEN niet herkozen wordt. Wanneer dit gebeurd zou zijn, zou iedereen zeggen: "Dat is jammer; hij was zoowat het beste raadslid". Ook gij zoudt het jammer vinden, als een verkeerde plaatsing op de candidatenlijst ten gevolge had, dat wij in het vervolg een der beste leden moesten missen. Gij kunt dit voorkomen, door Uw stem uit te brengen op D. VAN VOORTHUIZEN, No. 5 van lijst 1.

Stem op niemand anders. Laat zien, dat Renswoude eerlijke en onbaatzuchtige menschen waardeert. Zijn grondige kennis van onze geheele gemeente, zijn gezond oordeel en zijn vriendelijke optreden tegenover arm en rijk is oorzaak, dat men onlangs zei: " Voorthuizen heeft geen vijanden "! Welnu toont dan, dat gij niet wilt, dat zijn plaats in de gemeenteraad door een ander wordt ingenomen, en stemt 10 juni (1935) a.s. allen als ‚‚n man op: D. VAN VOORTHUIZEN NO 5 VAN LIJST 1.

Eenige Kiezers."

N.B. Dirk was toen al op de leeftijd van 78 jaar en werd danook terecht niet herkozen.

Mr. Egbert Wolleswinkel wist mij uit overlevering te vertellen (11 October 1997) dat de bijnaam van Dirk "de pardiesappel" was, hij had blijkbaar een nogal rond en roodgekleurd hoofd. (zie ook foto en portret).

Mijn tante Woutje (Woutertje van Voorthuizen, Lunteren 1904-1996) vertelde mij: "As ut mos kon Dirkoom Nederlands spreken" en dat in een tijd en streek waar de dagelijkse voertaal dialect was.

Mijn vader Teunis (* 5-12-1908) kwam als jongeman vaak op Klein-Overeem, hij vertelde mij dat Dirkoom, na de vraag van mijn vader hoe het met de politiek was, antwoordde: "Teus jongen begin er niet aan want sinds de democratie heeft toegeslagen is er niks meer aan."

12 Gijsbertje van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 4 augustus 1859, wonende aldaar, te Lunteren en te Woudenberg, overleden aldaar op 29 december 1891, 32 jaar oud.

Gijsbertje is getrouwd te Woudenberg op 13 maart 1886, op 26-jarige leeftijd met Jan Veenendaal (ongeveer 27 jaar oud), geboren rond 1859.

13 Hendrikje van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 19 december 1860, overleden aldaar op 19 februari 1930, 69 jaar oud.

Hendrikje blijft ongehuwd en verzorgt de huishouding op Klein-Overeem voor haar broers Jan, Frans en Dirk, die ook alle vrijgezel blijven. Zie ook tekst bij haar broer Dirk.

XVIII-al Maria Helmerts Lokhorst, gedoopt te Scherpenzeel op 26 april 1778, overleden aldaar op 15 januari 1846, 67 jaar oud, dochter van Helmert Helmertsz Lokhorst en Aerdje Dirksen van Voorthuijsen (XVII-ae).

Maria was gehuwd met Aart Jabikse van de Ruitenbeek, geboren te Lunteren op 12 mei 1775, gedoopt aldaar op 21 mei 1775, overleden te Ede op 17 december 1845, 70 jaar oud, zoon van Jacob Berendse van de Ruitenbeek en Annetje Aartse.

Uit dit huwelijk:

1 Annetje van de Ruitenbeek, geboren te Klein Donkelaar onder Scherpenzeel op 31 december 1804, gedoopt te Scherpenzeel op 10 februari 1805.

2 Aartje van de Ruitenbeek, geboren te Klein Donkelaar onder Scherpenzeel op 9 februari 1806, gedoopt te Scherpenzeel op 9 maart 1806.

3 Jannigje van de Ruitenbeek, geboren te Scherpenzeel op 11 april 1809, gedoopt aldaar op 30 april 1809.

4 Jabikje van de Ruitenbeek, geboren te Scherpenzeel op 20 maart 1811, gedoopt aldaar op 7 april 1811.

5 Helmert van de Ruitenbeek, geboren te Scherpenzeel op 13 oktober 1812, volgt onder XIX-bd.

XVIII-am Dirk Helmertsen Lokhorst, landbouwer op Klein-Schaik onder Scherpenzeel, geboren op 12 juni 1780, gedoopt te Scherpenzeel op 18 juni 1780, overleden na 1842, minstens 62 jaar oud, zoon van Helmert Helmertsz Lokhorst en Aerdje Dirksen van Voorthuijsen (XVII-ae).

Dirk is ondertrouwd te Scherpenzeel en Leersum op 30 september 1803 en getrouwd te Leersum op 23 oktober 1803 voor de kerk, op 23-jarige leeftijd met Jannigje Toonen van Ginkel ook genaamd Jannitje (27 jaar oud), gedoopt te Leersum op 30 september 1776, dochter van Anthonie Harmsz van Ginkel (landbouwer te Leersum) en Aaltje Gerrits Pothoven.

Uit dit huwelijk:

1 Helmert Lokhorst, geboren te Scherpenzeel op 16 april 1804.

2 Anthonie Lokhorst ook genaamd Antony, geboren te Scherpenzeel op 18 juli 1806, volgt onder XIX-be.

3 Aaltje Lokhorst, geboren te Scherpenzeel op 16 oktober 1808.

4 Aartje Lokhorst, geboren te Scherpenzeel op 9 juli 1812.

XVIII-an Mientje (Willemijntje) Helmertsen Lokhorst, geboren op 17 december 1781, gedoopt te Scherpenzeel op 6 januari 1782, dochter van Helmert Helmertsz Lokhorst en Aerdje Dirksen van Voorthuijsen (XVII-ae).

Mientje is ondertrouwd te Scherpenzeel op 3 februari 1804 en getrouwd aldaar op 26 februari 1804 voor de kerk, op 22-jarige leeftijd met Gerrit Thonen van Ginkel (32 jaar oud), afkomstig uit Leersum, gedoopt aldaar op 14 april 1771, zoon van Anthonie Harmsz van Ginkel (landbouwer te Leersum) en Aaltje Gerrits Pothoven.

Uit dit huwelijk:

1 Antonie Gerritsen van Ginkel, geboren op 5 januari 1805, gedoopt te Woudenberg op 27 januari 1805.

2 Helmert Gerritsen van Ginkel, geboren op 21 februari 1807, gedoopt te Scherpenzeel op 8 maart 1807.

3 Aart Gerritsen van Ginkel, geboren op 22 juni 1809, gedoopt te Scherpenzeel op 9 juli 1809.

4 Jannigje van Ginkel, geboren te Scherpenzeel op 30 mei 1819.

Jannigje was gehuwd met Gijsbert Beker, geboren te Ede op 19 september 1824, zoon van Rik Gijsbertsen Beker en Jantje Jansen Tooren.

XVIII-ao Harmijntje van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 11 januari 1807, overleden aldaar op 26 september 1887, 80 jaar oud, dochter van Willem Dirksen van Voorthuijsen (XVII-af) en Leijsje Teunissen Brink.

Haar kind van een onbekende man:

1 Willem van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 28 november 1828, overleden aldaar op 19 februari 1841, 12 jaar oud.

Harmijntje is getrouwd te Renswoude op 1 december 1830, op 23-jarige leeftijd (2) met Hendrik van Ginkel (26 jaar oud), geboren te Renswoude op 5 mei 1804, overleden aldaar op 14 april 1880, 75 jaar oud, zoon van Hendrik van Ginkel en Geurtje Evertsen van Maanen.

Zij wonen rond 1863 in huisnr. 36 te Renswoude.

Uit dit huwelijk:

2 Lijsje van Ginkel, geboren te Renswoude op 5 december 1836.

3 Hendrik van Ginkel, geboren te Renswoude op 15 december 1838.

4 Willem van Ginkel, geboren te Renswoude op 16 maart 1841.

Willem vertrekt 25 februari 1865 naar Amerongen.

XVIII-ap Willem Cornelissen van Eede, gedoopt te Lunteren op 14 september 1784, zoon van Knelis (Cornelis) Willemsz van Eede en Teuntje Dirksen van Voorthuijsen (XVII-ag).

Willem is getrouwd te Ede op 7 december 1809, op 25-jarige leeftijd met Jannetje Gerritsen (ongeveer 25 jaar oud), geboren te Ede rond 1784.

Uit dit huwelijk:

1 Jan van Ede, geboren te Renswoude op 26 januari 1831, volgt onder XIX-bf.

XVIII-aq Harmen Geurtsen Moesbergen, landbouwer op de Teut, geboren te Woudenberg op 4 april 1801, wonende te Maarsbergen, zoon van Geurt Arissen Moesbergen (landb. op Langelaar onder Barneveld, 1793-1801) en Teuntje Dirksen van Voorthuijsen (XVII-ag).

Harmen is getrouwd te Woudenberg op 15 februari 1833, op 31-jarige leeftijd met Gijsje van Kolfschoten (27 jaar oud), geboren te Woudenberg op 22 september 1805.

Uit dit huwelijk:

1 Geurt Moesbergen, geboren te Maarn op 1 augustus 1843, volgt onder XIX-bg.

XVIII-ar Cors Jansen Pater ook genaamd Kors, bakker te Scherpenzeel, geboren te Scherpenzeel op 23 november 1789, gedoopt aldaar op 6 december 1789, overleden op Huijgenbosch onder Scherpenzeel voor 1842, hoogstens 53 jaar oud, zoon van Jan Corsen Pater (landbouwer op Huijgenbosch onder Scherpenzeel) en Gijsbertje Dirksen van Voorthuijsen (XVII-ah).

Cors is getrouwd te Scherpenzeel op 15 januari 1815, op 25-jarige leeftijd met Johanna van Overeem ook genaamd Hanna (ongeveer 25 jaar oud), geboren rond 1790.

Uit dit huwelijk:

1 Jannigje Pater, geboren rond 1817, overleden te Scherpenzeel rond 1850, ongeveer 33 jaar oud.

2 Hendrik Pater, geboren rond 1821.

3 Jan Pater, geboren te Scherpenzeel op 13 december 1826.

XVIII-as Dirk Jansen Pater, landbouwer op Ubbelschoten onder Renswoude, geboren te Ederveen, gedoopt te Renswoude op 17 juli 1791, overleden op 22 januari 1877, 85 jaar oud, zoon van Jan Corsen Pater (landbouwer op Huijgenbosch onder Scherpenzeel) en Gijsbertje Dirksen van Voorthuijsen (XVII-ah).

Dirk is getrouwd te Renswoude op 29 april 1829, op 37-jarige leeftijd met Dirkje Donkersteeg (24 jaar oud), geboren te Woudenberg op 1 augustus 1804, gedoopt aldaar op 19 augustus 1804, overleden op 11 februari 1894, 89 jaar oud, dochter van Elbert Donkersteeg en Teunisje van 't Voort.

Uit dit huwelijk:

1 Elbert Pater, geboren op 4 april 1828 Het Bevolkingsregister van Ede geeft als geboortedatum 10 April 1829 te Renswoude., volgt onder XIX-bh.

2 Gijsje Pater, geboren te Renswoude op 16 september 1831, overleden te Barneveld op 31 december 1906, 75 jaar oud.

Gijsje is getrouwd na 1871, op minstens 40-jarige leeftijd met Jan van Dronkelaar (minstens 40 jaar oud), landbouwer te Esveld onder Barneveld, geboren te Lunteren op 3 januari 1831, overleden te Barneveld op 17 oktober 1902, 71 jaar oud, zoon van Wolbert van Dronkelaar (landbouwer) en Gerritje Hendriks van Surksum.

Jan is eerder getrouwd te Barneveld op 30 december 1858, op 27-jarige leeftijd met zijn nicht Jannetje Vaarkamp (26 jaar oud), geboren te Esvelt onder Barneveld op 19 december 1832, overleden te Barneveld op 30 november 1871, 38 jaar oud, dochter van Brand van Varenkamp en Evertje Hendriks van Surksum.

3 Jan Pater, geboren te Renswoude op 29 april 1834, volgt onder XIX-bi.

4 Teunisje Pater, geboren te Renswoude op 5 november 1836, volgt onder XIX-bj.

5 Frans Pater, geboren te Renswoude op 8 juni 1839, volgt onder XIX-bk.

6 Dirk Dirksz Pater, geboren te Renswoude op 7 maart 1844, volgt onder XIX-bl.

XVIII-at Fransje Jansen Pater, geboren te Lunteren op 10 april 1795, overleden voor 1837, hoogstens 42 jaar oud, dochter van Jan Corsen Pater (landbouwer op Huijgenbosch onder Scherpenzeel) en Gijsbertje Dirksen van Voorthuijsen (XVII-ah).

Fransje is getrouwd te Scherpenzeel op 17 september 1824, op 29-jarige leeftijd met Erris Donkersteeg ook genaamd Arris en Aris (27 jaar oud), landbouwer op "Kouwenhoven" onder Leusden, geboren op 18 maart 1797, gedoopt te Woudenberg op 2 april 1797, zoon van Elbert Donkersteeg en Teunisje van 't Voort.

Erris was later gehuwd met Johanna van Kolfschoten, geboren rond 1800.

Uit dit huwelijk:

1 Anthonia Donkersteeg, geboren rond 1825.

XVIII-au Harmen Jansen Pater, landbouwer op de Grote Glind onder Barneveld en landbouwer op de "Hof" onder Renswoude, geboren te Lunteren op 31 mei 1796, zoon van Jan Corsen Pater (landbouwer op Huijgenbosch onder Scherpenzeel) en Gijsbertje Dirksen van Voorthuijsen (XVII-ah).

Harmen is in 1827 pachter op de Grote Glind onder Barneveld, in 1842 echter landbouwer op "De Hof" onder Renswoude.

Harmen is getrouwd te Scherpenzeel op 18 november 1825, op 29-jarige leeftijd met Jannigje Donkersteeg ook genaamd Jannetje (25 jaar oud), geboren op 15 augustus 1800, gedoopt te Woudenberg op 31 augustus 1800, dochter van Elbert Donkersteeg en Teunisje van 't Voort.

Uit dit huwelijk:

1 Gerrit Roelof Pater, geboren te Renswoude op 9 augustus 1836.

XVIII-av Jan Jansen Pater, landbouwer op Huigenbosch onder Scherpenzeel, geboren te Lunteren op 9 mei 1799, zoon van Jan Corsen Pater (landbouwer op Huijgenbosch onder Scherpenzeel) en Gijsbertje Dirksen van Voorthuijsen (XVII-ah).Orgineel in bezit van J.Harthoorn, Scherpenzeel.

In 1842 koopt Jan van de erfgenamen van zijn overleden ouders de boerderij Huijgenbosch. De acte door notaris Joost van Hilten te Scherpenzeel verleden luidt: "Verkoop en Transport ten behoeven van Jan Pater van 35/48 deel in een Bouwmanshofstede genaamt Huigenbosch met huismanswoning, schuur en bakhuis, 2 koornbergen en 1 schapenhok met daarbij behoorende Wei-hooi en bouwlanden, heivelden, wallen en slooten, Bermen en houtgewas te zamen groot 28 Bunder + 10 Ellen, alles staande en gelegen in de Gemeente van Scherpenzeel voor

f. 3.645,82,5 en 35/48 parten in een perceel hooiland groot 1 Bunder, 53 roeden, 70 Ellen gelegen in de Polder De Haar, Gemeente Duitz (bij Bunschoten) voor F. 309,89,5, Totaal f. 3.955,73. Kontant betaald, In dato 15 December 1842" N.B. De overige 13/48 delen had hij reeds ge-erfd.

Jan was gehuwd met Maartje van Kolfschoten ook genaamd Maatje, geboren te Leusden op 18 december 1800, gedoopt te Woudenberg op 11 januari 1801, dochter van Jan van Kolfschoten en Evertie Elbertsz Donkersteeg.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Dirk Pater, landbouwer, geboren te Scherpenzeel op 28 juli 1836, overleden in de Fliert onder Lunteren op 7 augustus 1917, 81 jaar oud.

Jan is getrouwd te Ede op 10 juli 1858, op 21-jarige leeftijd (1) met Willempje Bos (22 jaar oud), geboren te Ede op 23 mei 1836, overleden in de Fliert onder Lunteren op 5 februari 1877, 40 jaar oud.

Jan is getrouwd te Ede op 15 februari 1879, op 42-jarige leeftijd (2) met Dorothea Jungst (25 jaar oud), geboren te Valburg op 1 september 1853, overleden na 1936, minstens 83 jaar oud.

Zij woont als weduwe in 1936 in de Fliert 32 onder Lunteren.

2 Jannigje Pater, geboren te Scherpenzeel op 27 april 1842, volgt onder XIX-bm.

XVIII-aw Jantje Berends van Maanen ook genaamd Dirkje Beertsen van Donkervoort, geboren te Barneveld op 2 juli 1800, dochter van Berend Jacobsen van Donkervoort en Maria Dirksen van Voorthuijsen (XVII-ai).

Jantje is getrouwd te Ede op 13 maart 1819, op 18-jarige leeftijd met Jan Dani‰l Schreuder (23 jaar oud), timmerman te Lunteren, geboren te Brummen op 10 oktober 1795, gedoopt aldaar op 18 oktober 1795, overleden te Lunteren op 18 maart 1873, 77 jaar oud, zoon van Jan Schreuder, Johan Winkler vermeldt in zijn boek "de Nederlandsche Geslachtsnamen" het volgende : "In de friesche en saksische gewesten van Nederland en Duitschland had men oudtijds nog een andere benaming voor kleermaker. Men noemde hem skrodare, schroder, schr"der, schreuder en schrader. schreur betekent letterlijk snyder. De familienaam Schreuder betekent dus kleermaker. In het voorgeslacht van Jan zal dus ongetwijfeld een kleermaker gezeten hebben, is trouwens niet zo gek ver van schoenmaker. In Duitsland wordt de naam als Schr"der geschreven, een van de bekendste naamdragers is de huidige bundeskanzler Gerhard Schr"der. (schoenmaker te Brummen) en Elisabeth Teunissen.

Uit dit huwelijk:

1 Maria Schreuder, geboren te Lunteren op 23 mei 1819.

2 Erverdijntje Schreuder ook genaamd Everdina, geboren te Lunteren op 18 juni 1821, volgt onder XIX-bn.

3 Jan Schreuder, geboren te Lunteren op 28 augustus 1823.

4 Berendina Schreuder, geboren te Lunteren op 1 januari 1826.

5 Johannes Schreuder, geboren te Lunteren op 10 oktober 1828.

6 Jantje Schreuder, geboren te Lunteren op 14 februari 1831.

7 Evertje Schreuder, geboren te Lunteren op 31 maart 1833.

8 Hendrik Cornelis Schreuder, geboren op 3 november 1833.

9 Derk Schreuder ook genaamd Dirk, geboren te Lunteren op 2 juni 1835, volgt onder XIX-bo.

10 Gijsbert Schreuder, geboren te Lunteren op 14 april 1837, overleden aldaar op 18 januari 1842, 4 jaar oud.

11 Gerritje Schreuder, geboren te Lunteren op 30 januari 1839, volgt onder XIX-bp.

12 Johanna Schreuder, geboren te Lunteren op 13 april 1841.

13 Johannes Gijsbertus Schreuder, geboren te Lunteren op 4 januari 1843, volgt onder XIX-bq.

14 Gijsbert Schreuder, geboren te Lunteren op 13 maart 1845.

XVIII-ax Hermijntje Gijsbertsen van den Ham, geboren te Renswoude rond 1798, dochter van Gijsbert Aartsz van den Ham en Janna Dirksen van Voorthuijsen (XVII-aj).

Hermijntje is getrouwd te Woudenberg op 8 december 1830, op ongeveer 32-jarige leeftijd met Aalbertus ter Burg (32 jaar oud), dagloner en landbouwer te Woudenberg, geboren te Woudenberg op 9 oktober 1798, gedoopt te Scherpenzeel op 28 oktober 1798, zoon van Albert ter Burgh en Alijda Cornelissen van Santen.

Uit dit huwelijk:

1 Aaltje ter Burg, geboren te Woudenberg op 28 juni 1831.

2 Jacoba ter Burg, geboren te Woudenberg op 29 januari 1833.

3 Gijsbert ter Burg, geboren te Woudenberg op 12 maart 1835.

4 Johanna ter Burg, geboren te Woudenberg op 3 maart 1838.

XVIII-ay Willemijntje Willemsen van Voorthuijsen, gedoopt op 28 juli 1785, overleden te Scherpenzeel op 27 december 1856, 71 jaar oud, dochter van Willem Willemsen van Voorthuijsen (XVII-ak) en Maria Jacobse van Loeveseijn.

Willemijntje was gehuwd met Wulfert van Ginkel ook genaamd Wulfer, gedoopt te Woudenberg op 12 september 1773, zoon van Cornelis Ruts van Ginkel en Evertje Wulfertsdr van Meervelt.

Uit dit huwelijk:

1 waarschijnlijk Evert van Ginkel, landbouwer op de Grote Glind onder Barneveld, geboren rond 1825.

Evert is getrouwd na 1880, op minstens 55-jarige leeftijd met Grietje van Hoff (minstens 42 jaar oud), geboren te Nijkerk op 1 mei 1838, dochter van Harmen Lubbertsen van Hoff en Aleida (Alida) Nijhuis.

Grietje is eerder getrouwd te Nijkerk op 8 februari 1865, op 26-jarige leeftijd met Izak Jan Geijtenbeek (31 jaar oud), landbouwer op de Grote Glind onder Barneveld, geboren te Hoogland op 5 november 1833, overleden op de Grote Glind onder Barneveld op 18 december 1880, 47 jaar oud, zoon van Arie Geijtenbeek (landbouwer) en Arisje (Errisje) Erissen (Rol) Roll.

XVIII-az Willem Willemsen van Voorthuijsen, geboren op 27 januari 1787, gedoopt te Woudenberg, overleden te Scherpenzeel op 21 mei 1861, 74 jaar oud, zoon van Willem Willemsen van Voorthuijsen (XVII-ak) en Maria Jacobse van Loeveseijn.

Willem is getrouwd te Scherpenzeel op 25 oktober 1836, op 49-jarige leeftijd met Willempje van de Broek (30 jaar oud), geboren te Woudenberg op 15 maart 1806, gedoopt te Scherpenzeel op 13 april 1806, dochter van Henderik (Hendrik) van den Broek en Cornelia Cornelissen van Santen (XVII-at).

Uit dit huwelijk:

1 Maria van Voorthuizen, geboren te Scherpenzeel op 18 december 1837, overleden aldaar in juni 1839, 1 jaar oud.

2 Hendrik van Voorthuizen, geboren te Scherpenzeel op 8 februari 1839, overleden aldaar op 11 april 1843, 4 jaar oud.

3 Mannus van Voorthuizen, geboren te Scherpenzeel op 20 april 1842, wonende aldaar en te Lunteren 1894-1897.

XVIII-ba Willemijntje van Voorthuizen ook genaamd van Voorthuijsen, geboren te Renswoude op 23 juli 1797, overleden aldaar op 9 januari 1873, 75 jaar oud, dochter van Jorden Willemsen van Voorthuijsen (XVII-al) en Elisabeth Verschuur.

Haar kind van een onbekende man:

1 Lammert van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 1 maart 1822, overleden aldaar op 10 maart 1822, 9 dagen oud.

Willemijntje is getrouwd te Renswoude op 29 april 1829, op 31-jarige leeftijd (2) met Cornelis Toewater (ongeveer 25 jaar oud), timmerman, geboren te Vaassen rond 1804, overleden te Renswoude op 6 november 1877, ongeveer 73 jaar oud, zoon van Bartelt Toewater en Hermina Mulders.

Deze tak in mannelijke lijn uitgestorven.

Uit dit huwelijk:

2 Bartel Toewater, geboren te Renswoude op 18 augustus 1830, overleden aldaar op 19 mei 1837, 6 jaar oud.

3 Hermina Toewater, geboren te Renswoude op 27 januari 1833, overleden aldaar op 26 december 1907, 74 jaar oud.

Hermina was gehuwd met Gerrit Buis, geboren te Hoogland rond 1833, zoon van Jacob Buis en Dirkje Willemse van Putten.

Gerrit was weduwnaar van Gijsbertje Methorst, geboren rond 1833.

4 Jan Toewater, geboren te Renswoude rond 1838.

5 Jorden Toewater, geboren te Renswoude op 25 februari 1839, overleden aldaar in het jaar 1840, 1 jaar oud.

6 Bart Toewater, geboren te Renswoude rond 1841, overleden aldaar op 30 augustus 1848, ongeveer 7 jaar oud.

XVIII-bb Willem Jordens van Voorthuizen ook genaamd van Voorthuijsen, schoenmaker, geboren te Renswoude op 14 september 1799, zoon van Jorden Willemsen van Voorthuijsen (XVII-al) en Elisabeth Verschuur.

Willem is getrouwd te Renswoude op 7 december 1829, op 30-jarige leeftijd met Klara van Wagensveld (39 jaar oud), geboren te Scherpenzeel op 25 januari 1790, dochter van Willem Dirksen van Wagensveld en Metje Verhaar (van Ginkel).

Uit dit huwelijk:

1 Maria van Voorthuizen ook genaamd Mietje, geboren te Scherpenzeel op 12 januari 1830, volgt onder XIX-br.

XVIII-bc Jantje van Voorthuizen ook genaamd van Voorthuijsen, geboren te Renswoude op 15 februari 1801, overleden aldaar op 29 januari 1879, 77 jaar oud, dochter van Jorden Willemsen van Voorthuijsen (XVII-al) en Elisabeth Verschuur.

Jantje had een relatie met Joost Gerard Godart Taets van Amerongen, Heer van Renswoude, geboren rond 1769, overleden in het jaar 1850, ongeveer 81 jaar oud, zoon van Gerard Maximiliaan Taets van Amerongen en Catharina Johanna Mossel.

Joost was weduwnaar van Clasina Cornelia van Nellesteyn, geboren rond 1790.

Uit deze relatie:

1 Elizabeth van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 19 juli 1828, volgt onder XIX-bs.

2 Jan van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 8 december 1834, volgt onder XIX-bt.

XVIII-bd Jan van Voorthuizen ook genaamd Jordens van Voorthuijsen, tolgaarder, douanier en schutter mobiele schutterij van Utrecht, gedoopt te Renswoude op 26 augustus 1804, wonende aldaar, te Amersfoort, te Terheijden, te Roosendaal en te Utrecht, overleden aldaar op 16 december 1870, 66 jaar oud, zoon van Jorden Willemsen van Voorthuijsen (XVII-al) en Elisabeth Verschuur.

Uit Jan spruit de "Utrechtse tak" van de familie Van Voorthuizen.

Jan is getrouwd te Utrecht op 27 april 1836, op 31-jarige leeftijd met Ida Gijsberta Jonckers (ongeveer 27 jaar oud), geboren te Borculo rond 1809, overleden te Utrecht op 20 november 1892, ongeveer 83 jaar oud, dochter van Pieter Hendrik Jonckers en Gesina Smit.

Uit dit huwelijk:

1 Elisabeth van Voorthuizen, naaister, geboren te Utrecht op 18 januari 1837, overleden aldaar op 5 juli 1891, 54 jaar oud.

2 Pieter Hendrik van Voorthuizen, geboren te Amersfoort op 27 april 1839, overleden aldaar op 7 oktober 1840, 1 jaar oud.

3 Gosina van Voorthuizen, geboren te Amersfoort op 9 februari 1841, overleden aldaar op 18 september 1842, 1 jaar oud.

4 Gosina van Voorthuizen, geboren te Amersfoort op 6 januari 1843.

5 Pieter Hendrik van Voorthuizen, geboren te Amersfoort op 18 februari 1845, volgt onder XIX-bu.

6 Ida Gijsberta van Voorthuizen, geboren te Terheijden in het jaar 1847, overleden te Utrecht op 12 oktober 1915, 68 jaar oud.

Ida is getrouwd te Utrecht op 10 augustus 1870, op 23-jarige leeftijd met Gerardus Hendrikus van Melzen (ongeveer 25 jaar oud), koperslager, geboren te Scherpenzeel rond 1845.

7 Johanna van Voorthuizen, geboren te Terheijden rond 1849, overleden te Utrecht op 17 januari 1916, ongeveer 67 jaar oud.

Johanna is getrouwd te Utrecht op 5 april 1882, op ongeveer 33-jarige leeftijd met Willem Frederik Willekes (ongeveer 42 jaar oud), sigarenmaker, geboren te Utrecht rond 1840, wonende aldaar.

Willem was weduwnaar van Wilhelmina Groen, geboren rond 1845.

8 Wilhelmina van Voorthuizen, geboren te Roosendaal rond 1852.

Wilhelmina was gehuwd met Johannes Wisman, smid, geboren te Zutphen rond 1848, wonende te Utrecht, natuurlijke zoon van Hendrika Berendina Wisman.

XVIII-be Hendrik van Voorthuizen ook genaamd van Voordhuizen en van Voorthuijsen, geboren te Renswoude op 8 maart 1807, wonende te Woudenberg Brinkkant 160 1840, overleden te Woudenberg op 18 september 1861, 54 jaar oud, zoon van Jorden Willemsen van Voorthuijsen (XVII-al) en Elisabeth Verschuur.

Bij zijn huwelijk te Woudenberg luidt zijn naam Hendrik van Voordhuizen.

Hendrik is getrouwd te Woudenberg op 10 december 1830, op 23-jarige leeftijd met Geertje van Ravenhorst (19 jaar oud), afkomstig uit Woudenberg, geboren op 17 april 1811, overleden aldaar op 15 juni 1867, 56 jaar oud, dochter van Gijsbert Jansz van Ravenhorst en Neeltje Dirksd. van 't Voort.

Uit dit huwelijk:

1 Aaltje van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 21 mei 1832.

Aaltje is getrouwd te Woudenberg op 15 juli 1859, op 27-jarige leeftijd met Jacob Vermeulen (30 jaar oud), geboren te Woudenberg in het jaar 1829, zoon van Jacob Vermeulen (tabaksplanter) en Jannigje Hak.

2 Neeltje van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 22 augustus 1835.

Neeltje is getrouwd te Woudenberg op 30 januari 1858, op 22-jarige leeftijd met Melis Ederveen (ongeveer 26 jaar oud), geboren te Maarn rond 1832, wonende te Amerongen, zoon van Willem Ederveen en Aaltje van de Bos.

3 Gijsbert van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 7 oktober 1838, overleden aldaar op 17 januari 1900, 61 jaar oud.

Gijsbert bleef ongehuwd, waardoor deze tak van de familie in mannelijke lijn is uitgestorven.

4 Elisabeth van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 21 november 1841, volgt onder XIX-bv.

5 Jacoba van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 16 maart 1845.

6 Jannetje van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 16 januari 1849, volgt onder XIX-bw.

7 Geertje van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 7 september 1852, volgt onder XIX-bx.

XVIII-bf Willemijntje Jacobsen Bakker, geboren te Scherpenzeel op 29 december 1793, overleden te Barneveld op 24 juni 1862, 68 jaar oud, dochter van Jacobus Jansen Bakker en Janna Willemsen van Voorthuijsen (XVII-am).

Willemijntje is getrouwd te Scherpenzeel rond 1828, op ongeveer 35-jarige leeftijd met Jacob Hendriksen van Voorthuisen ook genaamd van Voorthuizen (ongeveer 38 jaar oud), boereknecht en landbouwer, geboren te Essen onder Garderen op 5 december 1790, gedoopt te Garderen op 12 december 1790, wonende aldaar, te Lunteren, te Scherpenzeel en te Barneveld, overleden aldaar op 6 juni 1871, 80 jaar oud, zoon van Hendrik Jacobse van Voorthuijsen en Klaasje Janse (spinster).GAEde, kerkvoogdij.

In 1818 woonde hij in het Nederwoud onder Lunteren, nr. 158 later 210.

De notulen van de vergadering van de Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente van Ede op 21 Augustus 1852 vermelden: " Verpachting 11-11-1851 (Martini), pacht te betalen 22-2-1852, aan de Veenderweg, Berend Veenendaal en Jacob van Voorthuizen ieder voor de 1/2, te zame voor 9 gulden.

In 1815 woont hij te Lunteren op nr. 168.

Jacob is eerder getrouwd te Lunteren op 23 september 1815, op 24-jarige leeftijd met (en gescheiden te Ede op 29 november 1828 van) Berendje Gerritsen van de Pol (20 jaar oud), geboren te Kootwijkerbroek op 16 december 1794, gedoopt te Kootwijk op 15 februari 1795, dochter van Gerrit Hendriksen van de Pol en Annetje Aalten.

Uit dit huwelijk:

1 Jacobus Bakker van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 21 augustus 1828, overleden te Scherpenzeel op 27 oktober 1831, 3 jaar oud.

2 Albertus van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 22 februari 1831, overleden te Scherpenzeel op 10 februari 1832, 353 dagen oud.

3 Gerritje van Voorthuisen, geboren rond 1833, overleden na 1872, minstens 39 jaar oud.

XVIII-bg Kors Pater, landbouwer op de Hope, geboren te Scherpenzeel op 24 september 1809, overleden te Renswoude op 2 januari 1886, 76 jaar oud, zoon van Cornelis Korsen Pater (bouwman op Bisbroek in het Nederwoud) en Grietje Willemsen van Voorthuijsen (XVII-an).

Kors is getrouwd te Renswoude op 20 november 1841, op 32-jarige leeftijd met Rikje Hazeleger (20 jaar oud), geboren te Kootwijk op 22 maart 1821, overleden te Renswoude op 6 juni 1893, 72 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Jacob Pater, geboren op 16 april 1862, volgt onder XIX-by.

XVIII-bh Willem Boon, geboren op 20 september 1802, zoon van Jorden Kornelissen Boon (XVII-aq) en Jannetje Peterse van Breeschoten.

Willem is getrouwd te Woudenberg op 14 mei 1831, op 28-jarige leeftijd met Reijertje Boekhout (26 jaar oud), geboren te Leersum in het jaar 1805, dochter van Teunis Boekhout en Jannigje Blauwendraat.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Boon, geboren rond 1840, volgt onder XIX-bz.

XVIII-bi Wijmpje Teunissen Boon ook genaamd Willempje, geboren te Voorthuizen op 25 september 1806, dochter van Teunis Cornelissen Boon (XVII-as) en Evertje Cornelisse Ruiter.

Wijmpje is getrouwd te Barneveld op 18 juli 1834, op 27-jarige leeftijd met Teunis Rengersen van 't Woud (30 jaar oud), boereknegt, geboren te Putten op 10 juni 1804 In de burgelijke stand van Barneveld wordt ook 3 Januari 1804 vermeld als geboortedatum., wonende aldaar, te Maarn, te Meu-Lunteren en te Voorthuizen, zoon van Renger Hendriksen van 't Woud, op 23 April 1826 neemt Renger met acte nr. 125* te Barneveld de familienaam Van 't Woud aan. en Lijsje Teunissen.

Teunis had later een relatie met Evertje van de Steeg, geboren de Glind onder Barneveld op 26 november 1833, dochter van Willem van de Steeg en Fijtje van Hunen. Evertje was weduwe van Reijer Roskam, geboren te Ede op 16 juli 1829, overleden te Meulunteren op 12 juli 1870, 40 jaar oud, zoon van Jan Roskam (schoenmaker te Lunteren) en Cornelia Geurts van Lambalgen.

Uit dit huwelijk:

1 Evertje van 't Woud, geboren te Voorthuizen op 3 mei 1835.

2 Teunis van 't Woud, geboren te Harselaar onder Voorthuizen op 28 februari 1837.

3 Geertje van 't Woud, geboren te Harselaar onder Voorthuizen op 26 januari 1839.

4 Hendrik van 't Woud, geboren te Voorthuizen op 29 oktober 1840, overleden aldaar op 25 november 1840, 27 dagen oud.

5 Lydia van 't Woud ook genaamd Dijdia en van 't Woudt, geboren te Maarn op 15 januari 1842, overleden te Lunteren op 2 april 1906, 64 jaar oud.

Lydia is getrouwd te Ede op 16 november 1867, op 25-jarige leeftijd (1) met Cornelis van de Snel (31 jaar oud), geboren te Ede op 10 september 1836, overleden aldaar op 6 april 1885, 48 jaar oud.

Lydia is getrouwd te Ede op 19 juni 1886, op 44-jarige leeftijd (2) met Jan van Omme (25 jaar oud), landbouwer, geboren te Ede op 6 augustus 1860, overleden te Lunteren op 19 juni 1935, 74 jaar oud, zoon van Jan van Omme en Gerritje van Ee.

Jan is later getrouwd te Ede op 20 juli 1907, op 46-jarige leeftijd met Gerritje van Geeerenstein (20 jaar oud), geboren te Ede op 21 november 1886, dochter van Gerrit Jan van Geerenstein (arbeider) en Gerritje Welgraven. Zij had van een onbekende man ‚‚n zoon.

6 Reijertje van 't Woud ook genaamd van 't Woudt, geboren te Voorthuizen rond 1843.

7 Hendrik van 't Woud, geboren te Ede op 14 augustus 1848 Het bevolkingsregister van Ede geeft als geboortedatum 4 October 1847., volgt onder XIX-ca.

8 Jannetje van 't Woud, geboren te Lunteren op 14 juni 1852, overleden te Ede op 7 juni 1858, 5 jaar oud.

9 Willem van 't Woud, geboren te Ede op 6 mei 1854, overleden te Barneveld op 17 juni 1932, 78 jaar oud.

Willem was gehuwd met Gijsbertje van Essen, geboren rond 1854, overleden voor 1932, hoogstens 78 jaar oud.

XVIII-bj Cornelisje Boon, geboren te Voorthuizen rond 1811, dochter van Teunis Cornelissen Boon (XVII-as) en Evertje Cornelisse Ruiter.

Cornelisje was gehuwd met Cornelis van de Kemp ook genaamd Kees Kemp, geboren te Woudenberg op 12 augustus 1809, wonende aldaar, te Otterlo, te Lunteren, circa 1850 en te Nootdorp, 25-10-1853, zoon van Willem Cemp (XVII-aw) en Teuntje Cornelisse van den Broek.

Uit dit huwelijk:

1 Teunisje van der Kemp, geboren te Woudenberg rond 1837.

Zij vertrekt op 25 October 1853 van Lunteren naar Nootdorp.

2 Willem van der Kemp, geboren te Maarsbergen op 19 maart 1842.

Hij vertrekt op 25 October 1853 naar Nootdorp.

3 Teunis Evert van der Kemp, geboren te Otterlo op 21 februari 1850.

Hij woont rond 1860 in de Haarlemmermeer.

XVIII-bk Willem Boon, geboren te Voorthuizen op 23 november 1814, overleden te Ede op 1 februari 1858, 43 jaar oud, zoon van Teunis Cornelissen Boon (XVII-as) en Evertje Cornelisse Ruiter.

Willem woont te Wekerom op nummer 37.

Willem was gehuwd met Gerritje van Westeneng, geboren te Ede op 16 september 1808, overleden te Lunteren op 20 november 1886, 78 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Geertje Boon, geboren te Wekerom op 10 maart 1836.

2 Peeltje Boon, geboren te Wekerom op 10 juli 1844.

3 Aalt Gangolf Boon, geboren te Wekerom op 2 juli 1848, volgt onder XIX-cb.

4 Evertje Boon, geboren te Wekerom op 10 juni 1852, volgt onder XIX-cc.

XVIII-bl Maas Willemsen van Kempen, landbouwer, geboren te Leusden, gedoopt te Amersfoort op 23 september 1802, zoon van Willem Cemp (XVII-aw) en Teuntje Cornelisse van den Broek.

Maas is getrouwd te Woudenberg op 23 december 1826, op 24-jarige leeftijd met Aaltje Velthuizen (ongeveer 22 jaar oud), geboren rond 1804, dochter van Gijsbert Velthuijsen en Grietje Davelaar.

Uit dit huwelijk:

1 Matthijs van Kempen, geboren te Woudenberg op 9 maart 1839, volgt onder XIX-cd.

XVIII-bm Gerrit van Voorthuizen, landbouwer op Veenschoten onder Scherpenzeel, geboren te Woudenberg op 8 maart 1851, overleden te Scherpenzeel op 11 januari 1896, 44 jaar oud, zoon van Cornelis van Voorthuizen (XVII-ax) en Geertje Peelen.Gesch. Kerk Scherpenzeel, pag. 355.Geschiedenis van het dorp Scherpenzeel, pag. 106.

In 1887 en 1888 is Gerrit ouderling voor het buitengebied van Scherpenzeel.

Gerrit is getrouwd te Woudenberg op 19 februari 1884, op 32-jarige leeftijd met Maria van Wolfswinkel (33 jaar oud), afkomstig uit Maarn, geboren op 5 augustus 1850, overleden te Scherpenzeel op 24 februari 1922, 71 jaar oud, dochter van Tijmen van Wolfswinkel (landbouwer op Rumelaar onder Maarsbergen) en Willemijntje van Meerveld.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelis van Voorthuizen, geboren te Scherpenzeel op 13 januari 1882, volgt onder XIX-ce.

2 Willemijntje van Voorthuizen, geboren te Scherpenzeel rond 1883, overleden te Barneveld op 7 februari 1928, ongeveer 45 jaar oud.

Willemijntje was gehuwd met Andries van Beek, geboren rond 1880.

3 Tijmen van Voorthuizen, geboren te Scherpenzeel op 21 augustus 1884, volgt onder XIX-cf.

4 Geertje van Voorthuizen, geboren te Scherpenzeel op 2 mei 1888, volgt onder XIX-cg.

XVIII-bn Hendrik van Voorthuizen, landbouwer, geboren te Woudenberg op 8 juli 1852, overleden aldaar op 10 november 1911, 59 jaar oud, zoon van Cornelis van Voorthuizen (XVII-ax) en Geertje Peelen.

Hendrik is getrouwd te Woudenberg op 22 oktober 1903, op 51-jarige leeftijd met Reijertje van de Pol (32 jaar oud), geboren te Barneveld op 20 februari 1871.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelis van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 24 maart 1905, volgt onder XIX-ch.

2 Hendrika van Voorthuizen ook genaamd Hendrikje, geboren te Woudenberg op 16 oktober 1906, volgt onder XIX-ci.

3 Gerard van Voorthuizen ook genaamd Geert, landbouwer op de "Beek" onder Woudenberg, geboren te Woudenberg op 14 mei 1908, overleden aldaar op 25 juni 1976, 68 jaar oud.

Gerard is getrouwd te Leusden op 30 oktober 1941, op 33-jarige leeftijd (1) met Martha van de Broek (27 jaar oud), geboren te Leusden op 4 februari 1914, overleden te Woudenberg op 11 februari 1943, 29 jaar oud.

Gerard is getrouwd te Woudenberg op 6 maart 1947, op 38-jarige leeftijd (2) met Maaike Graveland (34 jaar oud), geboren te Lexmond op 11 oktober 1912, overleden te Woudenberg op 25 maart 1987, 74 jaar oud.

XVIII-bo Willem van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 8 april 1862, overleden De Glind op 27 juni 1908, 46 jaar oud, zoon van Cornelis van Voorthuizen (XVII-ax) en Geertje Peelen.

Willem is getrouwd te Barneveld op 21 februari 1896, op 33-jarige leeftijd met Rijkje Schimmel ook genaamd Rieka en Rika (29 jaar oud), geboren te Scherpenzeel op 20 januari 1867, overleden te Barneveld op 24 juni 1950, 83 jaar oud, dochter van Aalbert Schimmel en Maria Blankenspoor.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelis van Voorthuizen, geboren te Barneveld op 20 juni 1897, volgt onder XIX-cj.

2 Maria van Voorthuizen, geboren te Barneveld op 24 september 1899, volgt onder XIX-ck.

3 Aalbert van Voorthuizen, geboren te Barneveld op 14 februari 1902, overleden aldaar op 13 november 1902, 272 dagen oud.

4 Geertje van Voorthuizen, geboren te Barneveld op 29 juni 1904, volgt onder XIX-cl.

5 Aalbert van Voorthuizen, geboren te Barneveld op 30 mei 1906 (jehovagetuige), volgt onder XIX-cm.

XVIII-bp Cornelis van Voorthuizen, landbouwer aan de Barneveldseweg te Lunteren, geboren te Woudenberg op 15 juni 1863, overleden te Lunteren op 5 maart 1900, begraven aldaar, 36 jaar oud, zoon van Cornelis van Voorthuizen (XVII-ax) en Geertje Peelen.

Cornelis is getrouwd te Woudenberg op 2 november 1899, op 36-jarige leeftijd met Fransina Christina van der Sanden (28 jaar oud), geboren te Ede op 21 juni 1871, overleden aldaar op 24 augustus 1925, 54 jaar oud.

Fransina is later getrouwd te Ede op 16 augustus 1902, op 31-jarige leeftijd met Geurt Brouwer (22 jaar oud), landbouwer in Meulunteren, geboren op 16 maart 1880, zoon van Gerrit Brouwer (landbouwer te Lunteren) en Aartje van den Brink.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelis van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 15 januari 1900, volgt onder XIX-cn.

XVIII-bq Jacob van Ginkel, geboren rond 1852, wonende te Woudenberg, zoon van Jan van Ginkel (landbouwer) en Maatje van Voorthuizen (XVII-ay).

Jacob was gehuwd met Errisje van Kampen, geboren rond 1852.

Uit dit huwelijk:

1 Maatje van Ginkel, geboren te Woudenberg op 27 september 1871, volgt onder XIX-co.

XVIII-br Cornelis van Ginkel, landbouwer op Oud-Willaer onder Scherpenzeel, geboren te Leersum in het jaar 1854, overleden te Scherpenzeel op 24 november 1936, 82 jaar oud, zoon van Jan van Ginkel (landbouwer) en Maatje van Voorthuizen (XVII-ay).

Cornelis was gehuwd met Jannetje de Kruijff, geboren te Leusden in het jaar 1857, overleden te Scherpenzeel op 18 december 1924, 67 jaar oud, dochter van Evert de Kruijff (landbouwer) en Maria van de Lagemaat.

Uit dit huwelijk:

1 Jan van Ginkel, geboren te Scherpenzeel op 10 november 1882, volgt onder XIX-cp.

2 Cornelis van Ginkel, geboren te Scherpenzeel op 17 februari 1898, volgt onder XIX-cq.

XIX-a Hendrik van Wikselaar ook genaamd van Wikselar en van Wikseler, geboren te Voorthuizen op 10 april 1819, zoon van Willem Klaasen van Wikselaar (landbouwer) en Maria Hendriks van Blankes (XVIII-b).

Hendrik was gehuwd met Hendrika van den Burgt, geboren te Voorthuizen op 12 januari 1837, dochter van Roelof van de Burgt en Sophia Witgas.

Uit dit huwelijk:

1 Maria van Wikselaar, geboren te Barneveld op 16 november 1861.

Maria is getrouwd te Barneveld op 5 februari 1886, op 24-jarige leeftijd met Johannis Scheeper (ongeveer 26 jaar oud), tuinman, geboren rond 1860, zoon van Martinus Scheeper (tuinman) en Maria Vonhof.

2 Roelof van Wikselaar, landbouwer in het Kallenbroek onder Barneveld, geboren te Barneveld op 24 maart 1864.

Roelof is getrouwd te Barneveld op 30 oktober 1891, op 27-jarige leeftijd met Maatje van Ginkel, geboren te Woudenberg op 27 september 1871, volgt onder XIX-co.

3 Sophia van Wikselaar, geboren te Barneveld op 15 september 1867.

Sophia is getrouwd te Barneveld op 21 oktober 1892, op 25-jarige leeftijd met Aart van der Kuilen (ongeveer 34 jaar oud), landbouwer te Barneveld, geboren rond 1858, zoon van Aart van der Kuilen en Aaltje Hardeman.

XIX-b Klaas Gerrit van Wikselaar, geboren te Voorthuizen op 22 februari 1821, zoon van Willem Klaasen van Wikselaar (landbouwer) en Maria Hendriks van Blankes (XVIII-b).

Klaas is getrouwd te Barneveld op 15 januari 1857, op 35-jarige leeftijd met Grietje van Diermen (22 jaar oud), geboren te Putten op 3 juli 1834, dochter van Heijmen van Diermen en Rijntje Gerrits.

Uit dit huwelijk:

1 Willem van Wikselaar, geboren te Voorthuizen op 8 januari 1858.

2 Reintje van Wikselaar, geboren te Voorthuizen op 11 maart 1860.

3 Heimen van Wikselaar, geboren te Voorthuizen op 29 april 1863.

4 Marinus van Wikselaar, geboren te Barneveld op 13 juli 1867, overleden aldaar op 7 augustus 1873, 6 jaar oud.

5 Gerrit van Wikselaar, geboren te Voorthuizen op 18 juni 1869.

6 Maartje van Wikselaar, geboren te Voorthuizen op 13 juni 1871.

7 Maria van Wikselaar, geboren te Zeumeren onder Voorthuizen op 15 november 1874.

XIX-c Dirk van Wikselaar, landbouwer te Harskamp, geboren te Barneveld op 14 september 1823, overleden te Ede op 3 januari 1891, 67 jaar oud, zoon van Willem Klaasen van Wikselaar (landbouwer) en Maria Hendriks van Blankes (XVIII-b).

Uit deze Dirk spruit de "Edese Tak" van de familie Van Wikselaar.

Dirk is getrouwd te Barneveld op 23 oktober 1856, op 33-jarige leeftijd met Evertje van Wessel (22 jaar oud), geboren te Barneveld op 12 maart 1834, dochter van Teunis Aalberten van Wessel en Hendrika van den Brand.

Uit dit huwelijk:

1 Willem van Wikselaar, geboren te Barneveld op 31 augustus 1859, volgt onder XX-a.

2 Teunis van Wikselaar, geboren te Barneveld op 3 maart 1863, overleden aldaar op 14 juli 1864, 1 jaar oud.

3 Heintje van Wikselaar, geboren te Barneveld op 5 juni 1865.

4 Maria van Wikselaar, geboren te Barneveld op 6 april 1868.

XIX-d Aart van Blankers, geboren te Voorthuizen op 25 februari 1833, overleden te Garderbroek op 28 december 1906, 73 jaar oud, zoon van Heijmen Evertsen Hendriks van Blankers (XVIII-c) en Teunisje Jansen van 't Sol.

Aart was gehuwd met Mia van de Beerenkamp, geboren rond 1835.

Uit dit huwelijk:

1 Teunisje van Blankers, geboren te Putten in het jaar 1867.

Teunisje was gehuwd met Johannes van Ewijk, landbouwer te Putten, geboren rond 1866, zoon van Jacobus van Ewijk en Catharina Eij.

2 Heimen van Blankers, geboren te Putten rond 1873, volgt onder XX-b.

XIX-e Hessel van Blankers, landbouwer in het Zwartebroek onder Voorthuizen, geboren te Voorthuizen op 12 april 1841, overleden te Barneveld op 23 september 1893, 52 jaar oud, zoon van Heijmen Evertsen Hendriks van Blankers (XVIII-c) en Teunisje Jansen van 't Sol.

Hessel was gehuwd met Geurtje Plezier, geboren rond 1825.

Uit dit huwelijk:

1 Teunisje van Blankers, geboren te Zwartebroek onder Voorthuizen op 3 augustus 1880.

Teunisje is getrouwd te Barneveld op 25 november 1898, op 18-jarige leeftijd met Gijsbert van Duinkerken (25 jaar oud), geboren in het jaar 1873, zoon van Jan van Duinkerken en Jannetje Strumpel.

2 Jan van Blankers, geboren te Zwartebroek onder Voorthuizen op 14 januari 1889.

XIX-f Teunis van de Peppel ook genaamd van de Bruinhoef, geboren te Voorthuizen op 16 september 1820, waarschijnlijk zoon van Hijmen Teunissen van de Peppel en Beatrix Hendriks van Blankers (XVIII-d).

Teunis was gehuwd met Jacobje de Bruin, geboren te Lunteren op 7 september 1820, dochter van Gijsbert de Bruin (landbouwer op de Kleine Wormshoef onder Lunteren) en Ceeltje Filipsen Kattenbroek.

Uit dit huwelijk:

1 Steventje van de Peppel, geboren te Barneveld op 6 december 1864.

Zij woont in 1936 te Lunteren aan de Statinsstraat 21.

XIX-g Wessel Voorthuizen, gedoopt te Oud-Loosdrecht op 24 mei 1778, wonende te Amsterdam, zoon van Hendrik Wesselsen van Voorthuizen (XVIII-f) en Maartje Huijge Overduijn.

Wessel was gehuwd met Aaltje Schipper, geboren rond 1780.

Uit dit huwelijk:

1 Elsie Voorthuysen, geboren te Amsterdam op 21 oktober 1798.

2 Jannetje Voorthuysen, geboren te Amsterdam op 8 januari 1800.

3 Elsie Voorthuysen, geboren te Amsterdam op 10 januari 1802.

4 Rijk Voorthuysen, geboren te Amsterdam op 20 maart 1803.

5 Reijk Schipper, geboren te Amsterdam op 25 november 1804.

6 Dirk Voorthuysen, geboren te Amsterdam op 19 december 1806.

7 waarschijnlijk Dirck Voorthuijsen, geboren rond 1810 Is hij dezelfde als Dirk van 1806?, volgt onder XX-c.

XIX-h Jannetje Voorthuizen, gedoopt te Oud-Loosdrecht op 23 december 1787, dochter van Teunis Wesselsen Voorthuizen (XVIII-h) en Geertje Bos.

Jannetje is getrouwd te Nieuw-Loosdrecht op 24 december 1809 voor de kerk, op 22-jarige leeftijd met Jacob van Reenen (ongeveer 24 jaar oud), geboren te Hilversum rond 1785.

Uit dit huwelijk:

1 Evert van Reenen, geboren te Nieuw-Loosdrecht op 30 mei 1810, gedoopt aldaar op 3 juni 1810.

XIX-i Helena van Voorthuijsen, geboren te Maurik rond 1760, overleden te Lienden op 4 januari 1845, ongeveer 85 jaar oud, dochter van Johannes Evertsen van Voorthuijsen (XVIII-k) en Aaltje van de Weerd.

Helena is getrouwd te Ingen op 20 maart 1796 voor de kerk, op ongeveer 36-jarige leeftijd met Roelof van Beeckhoff (ongeveer 36 jaar oud), geboren rond 1760, overleden voor 1845, hoogstens 85 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Johannes van Beeckhoff, geboren te Ingen op 21 mei 1797, gedoopt aldaar op 28 mei 1797.

2 Margrita Alida van Beeckhoff, geboren te Ingen op 5 april 1801.

3 Roelof Johannis van Beeckhoff, geboren te Ingen op 5 april 1801.

4 Alida Margreta van Beeckhoff, geboren te Ingen op 5 april 1801.

XIX-j Coenraad van Voorthuijsen, hoefsmid, geboren te Maurik op 12 juni 1763, overleden te Wadenoijen op 12 december 1828, 65 jaar oud, zoon van Johannes Evertsen van Voorthuijsen (XVIII-k) en Aaltje van de Weerd.

Coenraad is getrouwd te Wadenoijen op 4 mei 1800, op 36-jarige leeftijd met Jenneke van Bockel (34 jaar oud), geboren te Hoenzadriel op 23 maart 1766, overleden te Wadenoijen op 6 oktober 1835, 69 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Johannis van Voorthuizen, geboren te Wadenoijen op 4 mei 1801, volgt onder XX-d.

2 Jacobus van Voorthuizen, smid, geboren te Wadenoijen op 2 augustus 1802, overleden aldaar op 16 februari 1850, 47 jaar oud.

Jacobus is getrouwd rond 1825, op ongeveer 23-jarige leeftijd met Margritha van Aalst (ongeveer 29 jaar oud), geboren te Wadenoijen op 23 maart 1796, overleden aldaar op 18 februari 1863, 66 jaar oud.

3 Adriaan van Voorthuizen, geboren te Wadenoijen op 2 februari 1805, volgt onder XX-e.

4 Beatrix van Voorthuizen, geboren te Wadenoijen op 15 oktober 1807, overleden voor 1879, hoogstens 72 jaar oud.

Beatrix was gehuwd met Dirk Heuff, geboren te Avezaath rond 1815, overleden na 1879, minstens 64 jaar oud.

XIX-k Willem van Voorthuijsen, landeigenaar, geboren te Maurik op 19 januari 1766, overleden te Lienden op 8 december 1848, 82 jaar oud, zoon van Johannes Evertsen van Voorthuijsen (XVIII-k) en Aaltje van de Weerd.

Willem is getrouwd te Ingen op 15 augustus 1790 voor de kerk, op 24-jarige leeftijd met Cornelia Gaasbeek (26 jaar oud), geboren te Ingen op 6 januari 1764, overleden te Lienden op 8 april 1837, 73 jaar oud, dochter van Aalbert Gaasbeek en Petertje van de Weerdt.

Uit dit huwelijk:

1 Johannis van Voorthuizen, geboren te Ingen op 9 november 1790, overleden aldaar op 28 februari 1807, 16 jaar oud.

2 Peter van Voorthuizen, geboren te Ingen op 19 oktober 1791, volgt onder XX-f.

3 Aaltje van Voorthuizen, geboren te Ingen op 31 juli 1793.

4 Aalbert van Voorthuizen, geboren te Ingen op 3 september 1794, volgt onder XX-g.

5 waarschijnlijk Willemina van Voorthuizen, geboren rond 1796, overleden te Maurik op 21 december 1815, ongeveer 19 jaar oud.

6 Peterke Elisabeth van Voorthuizen, geboren te Ingen op 8 maart 1799, overleden te Lienden op 19 augustus 1836, 37 jaar oud.

Peterke is getrouwd te Lienden op 25 juli 1834, op 35-jarige leeftijd met Roelof Hol (23 jaar oud), landbouwer, geboren te Ingen op 11 augustus 1810, overleden te Lienden op 17 mei 1838, 27 jaar oud.

7 Willem Cornelis van Voorthuizen, geboren te Ingen op 17 augustus 1800, volgt onder XX-h.

8 Jan van Voorthuizen, geboren te Ingen op 28 maart 1805, volgt onder XX-i.

9 Alida van Voorthuizen, geboren te Ingen op 30 april 1806, overleden aldaar op 28 juli 1807, 1 jaar oud.

XIX-l Ida Margritha van Voorthuijsen, geboren te Kerkdriel rond 1760, waarschijnlijk dochter van Peter Evertsen van Voorthuijsen (XVIII-l) en Catharina van de Poll.

Ida is getrouwd rond 1790 voor de kerk, op ongeveer 30-jarige leeftijd met Rutger van Hartwijk (ongeveer 30 jaar oud), geboren rond 1760, overleden te Rossum op 5 mei 1803, ongeveer 43 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Neeltje van Hartwijk, geboren te Velddriel op 21 november 1791.

2 Dirk van Hartwijk, geboren te Velddriel op 27 februari 1794.

3 Dirkje Everdina van Hartwijk, geboren te Velddriel op 10 maart 1795.

4 Johannes van Hartwijk, geboren te Velddriel op 25 februari 1799.

5 Elisabeth van Hartwijk, geboren te Velddriel op 12 april 1801.

XIX-m Lucia van Voorthuijsen, geboren te Kerkdriel op 20 maart 1765, wonende te Utrecht en te Baarn, overleden te Tiel op 15 november 1830, 65 jaar oud, dochter van Peter Evertsen van Voorthuijsen (XVIII-l) en Catharina van de Poll.

Lucia is ondertrouwd te Eemnes Binnendijks op 20 april 1793 en getrouwd te Baarn op 5 mei 1793 voor de kerk, op 28-jarige leeftijd met Arie van Kesteren (ongeveer 48 jaar oud), geboren te Lienden rond 1745, wonende aldaar, te Putten en te Baarn.

Arie was weduwnaar van Magdalena Louisa van Latum, gedoopt te Eemnes-Binnendijks op 13 februari 1746, dochter van Hendrik van Latum en Aaltje Ceelis.

Uit dit huwelijk:

1 Catharina Marragrieta van Kesteren, geboren op 1 december 1794, gedoopt te Eemnes Binnen.

2 Johanna van Kesteren, geboren op 16 maart 1796, gedoopt te Eemnes Binnen.

XIX-n Jacomina van Voorthuijsen, geboren te Avezaath op 19 april 1767, overleden aldaar in maart 1803, 35 jaar oud, dochter van Jan Petersen van Voorthuijsen (XVIII-n) en Geertje Beek.

Jacomina is getrouwd te Avezaath op 26 september 1800 voor de kerk, op 33-jarige leeftijd met Dirk Jan Heuff (32 jaar oud), geboren te Avezaath op 24 april 1768, zoon van Antonie Heuff en Dirkje van Meeteren.

Uit dit huwelijk:

1 Jacominus Heuff, geboren te Avezaath op 6 maart 1803.

XIX-o Jannetje van Voorthuijsen, geboren te Avezaath op 4 september 1772, dochter van Jan Petersen van Voorthuijsen (XVIII-n) en Geertje Beek.

Jannetje is getrouwd te Avezaath op 11 mei 1805 voor de kerk, op 32-jarige leeftijd met Gijsbert van Wijk (ongeveer 35 jaar oud), geboren rond 1770.

Uit dit huwelijk:

1 Gijsbert Marinus van Wijk, geboren rond 1807.

XIX-p Pieter Gerritsen van Voorthuijsen, geboren op 28 juni 1756, gedoopt te Leerdam op 30 juni 1756, overleden aldaar op 20 september 1809, 53 jaar oud, zoon van Gerrit Petersen van Voorthuijsen (XVIII-o) en Maria Middelkoop.

Pieter is getrouwd te Heukelum op 21 maart 1786 voor de kerk, op 29-jarige leeftijd met Aletta Kapteijn (30 jaar oud), geboren te Heukelum op 21 maart 1756, overleden te Leerdam op 23 september 1809, 53 jaar oud, dochter van Paulus Kapteijn en Maaijke Briening.

Uit dit huwelijk:

1 waarschijnlijk Gerrit van Voorthuijsen, geboren te Leerdam op 29 mei 1782, overleden aldaar op 13 februari 1834, 51 jaar oud.

2 Maria van Voorthuijsen, geboren te Leerdam op 26 februari 1785, gedoopt aldaar op 6 maart 1785, volgt onder XX-j.

3 Paulus Andries van Voorthuijsen, geboren te Leerdam op 23 oktober 1787, gedoopt op 28 oktober 1787, volgt onder XX-k.

4 Jan Antonie van Eijk van Voorthuijsen, geboren te Leerdam op 20 november 1788, volgt onder XX-l.

5 Maria Margrieta van Voorthuijsen, geboren te Leerdam op 11 juli 1791.

6 Wilhelmus van Voorthuijsen, geboren te Leerdam op 10 juni 1794.

7 Helena Maria van Voorthuijsen, geboren te Leerdam op 7 september 1795.

8 Maaike van Voorthuijsen, geboren te Leerdam op 23 mei 1798, overleden op 2 november 1849, 51 jaar oud.

Maaike is getrouwd te Leerdam op 25 mei 1823, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Schalij (25 jaar oud), houthandelaar, geboren te Jutphaas op 8 december 1797, overleden te Leerdam op 21 april 1874, 76 jaar oud.

XIX-q Helena Maria van Voorthuijsen, geboren te Leerdam op 26 maart 1760, dochter van Gerrit Petersen van Voorthuijsen (XVIII-o) en Catharina Christina van Tuerenhout.

Helena is getrouwd te Abcoude op 11 november 1781 voor de kerk, op 21-jarige leeftijd met Wilhelmus van Gulpen (33 jaar oud), notaris te Abcoude, afkomstig uit Rotterdam, gedoopt aldaar op 29 september 1748, wonende te Abcoude, zoon van Theodorus van Gulpen (arts) en Maria van Breda.

Uit dit huwelijk:

1 Theodorus Martinus van Gulpen, predikant te Zoelmond 1807-1811, gedoopt te Abcoude op 29 september 1782, overleden te Nijmegen op 12 maart 1837, 54 jaar oud.

XIX-r Nicolaas Gerritsen van Voorthuijsen, burgemeester van Abcoude, geboren te Leerdam op 24 mei 1768, overleden te Abcoude op 16 september 1844, 76 jaar oud, zoon van Gerrit Petersen van Voorthuijsen (XVIII-o) en Catharina Christina van Tuerenhout.Burgerbeok Utrecht.

Het burgerbeok van Utrecht vermeldt: "Nicolaes van Voorthuijsen, geboren van Leerdam, 19 Maij 1786.

Nicolaas is getrouwd te Abcoude op 22 februari 1801, op 32-jarige leeftijd met Anna Catharina Elisabeth van Velsen (22 jaar oud), geboren te Ankeveen op 4 november 1778, overleden te Breukelen op 16 oktober 1859, 80 jaar oud, dochter van Nicolaas Adrianus van Velsen (predikant) en Anna Mackinga Verschuijl.

Uit dit huwelijk:

1 Jan van Eijk van Voorthuijsen, geboren te Abcoude op 22 januari 1802, gedoopt aldaar op 14 maart 1802, volgt onder XX-m.

2 Hester Jacoba Barnardina van Voorthuijsen, geboren te Abcoude op 5 juli 1803, gedoopt aldaar op 31 juli 1803, wonende te Amsterdam.

Hester is getrouwd te Amsterdam met Carel Jacob Kramer, geboren rond 1800.

3 Nicolaas Adrianus van Voorthuijsen ook genaamd van Voorthuijsen van Velsen, geboren te Abcoude op 1 mei 1805, gedoopt aldaar op 26 mei 1805.

4 Catharina Christina van Voorthuijsen, geboren te Abcoude op 26 juli 1807, gedoopt aldaar op 16 augustus 1807, overleden te Amsterdam op 28 december 1873, 66 jaar oud.

Zij vertrekt volgens het lidmaten register van Abcoude op 24 september 1846 naar Amsterdam.

Catharina is getrouwd te Amsterdam op 27 november 1851, op 44-jarige leeftijd met haar neef Johannes Eduard Jentink (46 jaar oud), predikant, geboren te Grootebroek op 9 april 1805, overleden te Nieuwkoop op 27 mei 1869, 64 jaar oud, zoon van Andries Jentink (predikant) en Margaretha Dingena van Velsen.

Johannes is eerder getrouwd te Amsterdam op 9 september 1829, op 24-jarige leeftijd met Cornelia Josina van de Graaf (25 jaar oud), geboren te Middelburg op 12 november 1803.

5 Willem Frederik van Voorthuijsen, geboren te Abcoude op 30 augustus 1808, gedoopt aldaar op 9 oktober 1808.

6 Elisabertus van Voorthuijsen, geboren te Abcoude op 3 oktober 1809, gedoopt aldaar op 15 oktober 1809.

7 Carel Louis van Voorthuijsen, geboren te Abcoude op 19 december 1813, verongelukt te Westbroek op 17 maart 1828, begraven te Abcoude, 14 jaar oud.

8 Jan Jacob van Voorthuijsen, geboren te Abcoude op 30 november 1815, volgt onder XX-n.

XIX-s Jan Voorthuijsen ook genaamd van Voorthuijsen, Deze Jan noemde zich voor het eerst Voorthuijsen, dus zonder van., fabrikeur/textielfabrikant, gedoopt te Huizen op 18 oktober 1761, overleden te Amsterdam op 13 september 1837, 75 jaar oud, zoon van Willem van Voorthuijsen (XVIII-p) en Jannetje Jans Boor.

Jan is ondertrouwd te Huizen op 28 juli 1788 voor de kerk, op 26-jarige leeftijd (1) met Hilletje Kooij (22 jaar oud), gedoopt te Huizen op 13 juli 1766, overleden aldaar op 8 mei 1796, 29 jaar oud, dochter van Dirck Willemsz Kooij en Marietje Pieters Geel.

Uit dit huwelijk:

1 Marie Voorthuijsen, geboren te Huizen op 26 april 1789.

2 Marretje Voorthuijsen ook genaamd Marietje en Marritje Voorthuyzen, geboren te Huizen op 31 oktober 1790, volgt onder XX-o.

3 Willem Voorthuijsen, geboren te Huizen op 8 januari 1792, overleden aldaar op 6 juni 1792, 150 dagen oud.

4 Willem Voorthuijsen, geboren te Huizen op 15 april 1793, volgt onder XX-p.

5 Dirk Voorthuijsen, geboren te Huizen op 31 oktober 1794.

Jan is getrouwd te Alkmaar op 9 november 1814, op 53-jarige leeftijd (2) met Risje Sopjes (58 jaar oud), geboren te Oostzaan op 7 januari 1756, overleden te Amsterdam op 21 mei 1844, 88 jaar oud, dochter van Olphert Sopjes en Lijsje Aerts Spaans.

Risje is eerder getrouwd rond 1780, op ongeveer 24-jarige leeftijd met Pieter Al (ongeveer 30 jaar oud), geboren rond 1750.

XIX-t Nelletje van Voorthuijsen, gedoopt te Huizen op 15 september 1765, overleden aldaar op 29 juli 1833, 67 jaar oud, dochter van Willem van Voorthuijsen (XVIII-p) en Jannetje Jans Boor.

Nelletje is ondertrouwd te Huizen op 1 juli 1790 en getrouwd aldaar op 19 juli 1790 voor de kerk, op 24-jarige leeftijd met Pieter Boor (31 jaar oud), gedoopt te Huizen op 17 september 1758, overleden aldaar op 30 mei 1828, 69 jaar oud, zoon van Dirk Boor en Magdalena Zas.

Uit dit huwelijk:

1 Magdalena Boor, gedoopt te Huizen op 13 november 1791, overleden aldaar op 4 december 1793, 2 jaar oud.

2 Willem Boor, gedoopt te Huizen op 9 december 1792.

3 Magdalena Boor, gedoopt te Huizen op 17 augustus 1794, overleden aldaar op 24 maart 1797, 2 jaar oud.

4 Dirk Boor, gedoopt te Huizen op 27 augustus 1797, overleden aldaar op 25 oktober 1797, 59 dagen oud.

5 Magdalena Boor, gedoopt te Huizen op 4 november 1798.

XIX-u Aaltje Voorthuijsen, gedoopt te Huizen op 22 februari 1773, overleden aldaar op 22 augustus 1835, 62 jaar oud, dochter van Willem van Voorthuijsen (XVIII-p) en Jannetje Jans Boor.

Aaltje is getrouwd te Huizen op 19 september 1803 voor de kerk, op 30-jarige leeftijd met Jacob Rebel (28 jaar oud), fabrikeur en burgemeester van Huizen, geboren te Huizen op 7 april 1775, overleden aldaar op 23 maart 1837, 61 jaar oud, zoon van Cornelis Rebel en N.N..

Jacob is eerder getrouwd voor 1800 voor de kerk, op hoogstens 25-jarige leeftijd met Jaapje Glein (hoogstens 25 jaar oud), geboren rond 1775.

Uit dit huwelijk:

1 Jannetje Rebel, geboren te Huizen op 22 juli 1804.

2 Cornelis Rebel, geboren te Huizen op 22 juni 1806.

3 Jaapje Rebel, geboren te Huizen op 8 mei 1808, overleden voor 1810, hoogstens 2 jaar oud.

4 Jaapje Rebel, geboren te Huizen op 1 juli 1810.

XIX-v Gerrit van Voorthuijsen, molenaar te Zuilen tot circa 1850 en tolgaarder te Maartensdijk vanaf circa 1850, geboren te Zuilen op 9 januari 1792, gedoopt aldaar op 5 februari 1792, wonende aldaar en te Maartensdijk, overleden te Utrecht op 16 maart 1876, 84 jaar oud, zoon van Cornelis van Voorthuijsen (XVIII-r) en Maagje van Weerd.

Gerrit is getrouwd rond 1826, op ongeveer 34-jarige leeftijd (1) met Maagje Cazand (ongeveer 31 jaar oud), geboren rond 1795, overleden rond 1838, ongeveer 43 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Maagje van Voorthuijsen, geboren te Zuilen op 6 maart 1828.

2 Cornelis Gerrit van Voorthuijsen, tolpachter, geboren te Zuilen rond 1829, wonende te Oudenrijn, overleden te Maartensdijk op 19 april 1895, ongeveer 66 jaar oud.

Cornelis was gehuwd met Wilhelmina de Kruif, geboren te Barneveld rond 1832, overleden op 18 januari 1894, ongeveer 62 jaar oud, dochter van Arij de Kruijf en Aaltje Jonkers.

3 Andries van Voorthuijsen, geboren te Zuilen op 23 december 1830, volgt onder XX-q.

4 waarschijnlijk Maagje van Voorthuijsen, geboren in het jaar 1832, overleden te Utrecht op 21 juni 1866, 34 jaar oud.

Maagje was gehuwd met Jan Manten, geboren rond 1830.

5 Gerrit van Voorthuijsen, geboren te Zuilen op 21 februari 1833, overleden aldaar op 7 juli 1842, 9 jaar oud.

6 Trijntje van Voorthuijsen, geboren te Zuilen op 17 mei 1834, overleden te Utrecht op 24 januari 1864, 29 jaar oud.

7 Philippus van Voorthuijsen, geboren te Zuilen op 19 april 1836, volgt onder XX-r.

8 Jan van Voorthuijsen, geboren te Zuilen op 16 december 1837, overleden aldaar op 2 maart 1838, 76 dagen oud.

Gerrit is getrouwd rond 1840, op ongeveer 48-jarige leeftijd (2) met Geertje Manten (ongeveer 30 jaar oud), geboren rond 1810, overleden te Utrecht op 6 januari 1896, ongeveer 86 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

9 Jan van Voorthuijsen, geboren te Zuilen op 10 augustus 1841.

10 Gerrit van Voorthuijsen, geboren te Zuilen op 15 april 1843, overleden voor 1847, hoogstens 4 jaar oud.

11 Gerendina Philippina van Voorthuijsen, geboren te Zuilen op 7 februari 1846, overleden aldaar op 22 juni 1846, 135 dagen oud.

12 Gerrit van Voorthuijsen, geboren te Zuilen op 15 juni 1847, overleden aldaar op 21 augustus 1847, 67 dagen oud.

13 Gerritje van Voorthuijsen, geboren te Maartensdijk op 11 december 1850, overleden aldaar op 15 februari 1851, 66 dagen oud.

XIX-w Elisabeth van Voorthuijsen, geboren te Ingen, gedoopt op 24 februari 1781, overleden te Rhenen op 30 maart 1853, 72 jaar oud, dochter van Willem Pietersen van Voorthuijsen (XVIII-s) en Willemina van Doorn.

Elisabeth is getrouwd te Rhenen op 11 augustus 1815, op 34-jarige leeftijd met Willem Antony Meijer (33 jaar oud), tabaksplanter, geboren te Rhenen op 7 oktober 1781, overleden aldaar op 5 november 1867, 86 jaar oud, zoon van Evert Meijer en Rijkje van Dijk.

Uit dit huwelijk:

1 Rijkje Meijer, geboren te Rhenen op 2 september 1815.

2 Evertje Meijer, geboren te Rhenen op 20 mei 1818.

3 Willem Meijer, geboren te Rhenen op 20 mei 1818.

4 Evert Meijer, geboren te Rhenen op 7 maart 1821.

XIX-x Margrita van Voorthuijsen ook genaamd Margritta, geboren te Ingen op 18 november 1782, overleden te Lienden op 19 september 1814, 31 jaar oud, dochter van Willem Pietersen van Voorthuijsen (XVIII-s) en Willemina van Doorn.

Margrita is getrouwd te Ingen op 9 november 1805, op 22-jarige leeftijd met Gerrit van Kesteren (30 jaar oud), geboren te Kesteren op 27 november 1774, overleden in het jaar 1814, 40 jaar oud, zoon van Serfaas van Kesteren en Willemke Stap.

Uit dit huwelijk:

1 N van Kesteren, geboren te Ingen op 19 september 1810, overleden aldaar op 30 oktober 1810, 41 dagen oud.

XIX-y Martiena van Voorthuijsen ook genaamd Martina, koopman en gemeenteraadslid, gedoopt te Ingen op 6 december 1784, overleden op 16 november 1849, 64 jaar oud, dochter van Willem Pietersen van Voorthuijsen (XVIII-s) en Willemina van Doorn.

Martiena is getrouwd te Rhenen op 20 oktober 1815 voor de kerk, op 30-jarige leeftijd met Jacobus Metz (ongeveer 35 jaar oud), koopman en griffier kantongerecht, geboren rond 1780, zoon van Menso Johannes Metz (burgemeester van Rhenen) en Pauline Neletta van Geelkerken.

Uit dit huwelijk:

1 Willemina Johanna Metz, geboren te Rhenen op 26 april 1815.

2 Engelhart Metz, geboren te Rhenen op 22 januari 1824.

3 Martina Jacoba Metz, geboren te Rhenen op 4 december 1825.

4 Gerarda Maria Metz, geboren te Rhenen op 5 september 1828.

XIX-z Maria van Voorthuijsen, geboren te Ingen op 31 januari 1787, overleden te Kesteren op 28 mei 1849, 62 jaar oud, dochter van Willem Pietersen van Voorthuijsen (XVIII-s) en Willemina van Doorn.

Maria is getrouwd te Lienden op 3 november 1815, op 28-jarige leeftijd met Klaas van Gijtenbeek (32 jaar oud), planter, geboren te Maurik op 7 november 1782, overleden te Kesteren op 28 mei 1849, 66 jaar oud, zoon van Anthonij van Gijtenbeek en Anthonija van Luttervelt.

Uit dit huwelijk:

1 Antonie van Gijtenbeek, geboren te Lienden op 27 september 1816.

XIX-aa Pieternella van Voorthuijsen ook genaamd Peternella, gedoopt te Ingen op 16 juni 1789, overleden te Rhenen op 21 april 1832, 42 jaar oud, dochter van Willem Pietersen van Voorthuijsen (XVIII-s) en Willemina van Doorn.

Pieternella is getrouwd te Rhenen op 20 mei 1814, op 24-jarige leeftijd met Willem Frederik Hoolhorst (44 jaar oud), tabaksplanter, gedoopt op 17 december 1769, zoon van Willem Hoolhorst en Sagrina Willemina Guichemont de Chatillion.

Uit dit huwelijk:

1 Willem Hoolhorst, geboren te Rhenen op 27 september 1815, overleden aldaar op 28 november 1821, 6 jaar oud.

2 Wilhelmina Zaggrina Hoolhorst, geboren te Rhenen op 8 december 1817.

3 Aalbert Hoolhorst, geboren op 9 maart 1820, verdronken te Rhenen.

4 Willem Hoolhorst, geboren te Rhenen op 16 mei 1826.

XIX-ab Pieter van Voorthuisen, molenaar buiten stadspoort te Utrecht, geboren te Zoelmond op 14 december 1777, zoon van Jacobus van Voorthuijsen (XVIII-t) en Anna Paal.

Pieter was gehuwd met Aletta Hardenbol, geboren rond 1780.

Uit dit huwelijk:

1 Johanna van Voorthuisen, geboren op 7 november 1809, gedoopt te Kamerik op 12 november 1809, overleden in december 1809, 1 maand oud.

2 Pieter van Voorthuijsen, geboren op 7 november 1809, gedoopt te Kamerik op 12 november 1809, overleden aldaar in december 1809, 1 maand oud.

3 Clara van Voorthuisen, geboren te Kamerik rond 1811, overleden te Utrecht op 2 november 1813, ongeveer 2 jaar oud.

4 Johanna van Voorthuisen, geboren te Utrecht op 9 augustus 1813, overleden aldaar.

XIX-ac Jacobus van Voorthuijsen, geboren te Zoelmond op 3 januari 1779, zoon van Jacobus van Voorthuijsen (XVIII-t) en Anna Paal.

Jacobus is in ondertrouw gegaan te Beusichem op 18 augustus 1805 en getrouwd in het jaar 1805, op 26-jarige leeftijd met Sara Willemina Pierson (ongeveer 25 jaar oud), geboren te Zoeterwoude rond 1780.

Uit dit huwelijk:

1 Jacobus van Voorthuijsen, geboren te Tiel op 6 april 1806, overleden aldaar op 6 april 1806.

Jacobus is getrouwd te Maurik op 17 januari 1851, op 44-jarige leeftijd met Dirkje van Zandwijk (45 jaar oud), geboren te Zoelen op 26 juli 1805, dochter van Dirk van Zandwijk en Harrewijntje Oudste.

2 Tomas van Voorthuijsen, kolonist, geboren te Tiel op 24 september 1807, overleden te Ommerschans op 3 maart 1864, 56 jaar oud.

3 Catharina Pieternella van Voorthuijsen, geboren te Zoelmond op 8 december 1809, gedoopt aldaar op 24 december 1809.

XIX-ad Pieter Petrus van Voorthuisen, molenaar te Rhenen, geboren te Rhenen op 19 juni 1791, overleden aldaar op 20 augustus 1860, 69 jaar oud, zoon van Petrus van Voorthuijsen (XVIII-v) en Johanna van Hattum.

Pieter is getrouwd te Rhenen op 29 juli 1810, op 19-jarige leeftijd met Rijkje van Laar (19 jaar oud), geboren te Rhenen op 20 maart 1791, overleden aldaar op 21 november 1844, 53 jaar oud, dochter van Roelof Jelisse van Laar (landbouwer) en Neeltje Ariese.

Uit dit huwelijk:

1 Johanna Petronella van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 3 februari 1811, gedoopt aldaar op 10 februari 1811, overleden aldaar op 14 februari 1905, 94 jaar oud.

Johanna is getrouwd te Rhenen op 23 november 1850, op 39-jarige leeftijd met Dirk Hendrik Recter (48 jaar oud), geboren te Rhenen op 20 juni 1802, overleden aldaar op 26 september 1878, 76 jaar oud, zoon van Hendrik Recter en Geertrui van Ommeren.

2 Roelof van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 6 juni 1812, volgt onder XX-s.

3 Neeltje van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 5 maart 1816, overleden aldaar op 7 juni 1840, 24 jaar oud.

4 Cornelis van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 17 januari 1818, volgt onder XX-t.

5 Catrina Elisabeth van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 8 januari 1820, overleden aldaar op 5 mei 1827, 7 jaar oud.

6 Petrus van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 31 december 1821, volgt onder XX-u.

7 Cornelia Jelesina van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 24 mei 1824, overleden aldaar op 1 februari 1838, 13 jaar oud.

8 Rijkje van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 24 november 1826, overleden te Zeist op 10 oktober 1893, 66 jaar oud.

Rijkje is getrouwd te Rhenen op 11 mei 1865, op 38-jarige leeftijd met Abraham Kok (40 jaar oud), koetsier, geboren te Angerlo op 28 mei 1824, overleden te Zeist op 28 november 1905, 81 jaar oud, zoon van Harmen Kok en Margaretha Deksen.

9 Karel Elisa van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 31 december 1828, overleden aldaar op 12 september 1840, 11 jaar oud.

10 Coenraad van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 9 juli 1831, volgt onder XX-v.

11 Adrianus Everardus van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 17 juli 1834, volgt onder XX-w.

12 Sandrinus Johannes van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 29 mei 1837, overleden aldaar op 28 mei 1874, 36 jaar oud.

XIX-ae Pieter Pieters van Voorthuijsen ook genaamd Voorthuijsen, veldwachter te Schagerbrug, geboren te Groet, gedoopt te Egmond-Binnen op 29 april 1770 (gereformeerd), overleden te Schagerbrug op 20 januari 1833, 62 jaar oud, zoon van Pieter Hendriks van Voorthuijsen (XVIII-x) en Treijntje Jacobs van Egmond.

Pieter was gehuwd met Jannetje Jans Baskes ook genaamd Bas, geboren te 't Zandt onder Zijpe rond 1775, overleden te Zijpe op 14 januari 1848, ongeveer 73 jaar oud, dochter van Jan Baskes.

Uit dit huwelijk:

1 Pieter Voorthuijsen, geboren te Schagerbrug op 11 september 1806, gedoopt te Zijpe op 14 september 1806, volgt onder XX-x.

2 Poulus Voorthuijsen ook genaamd Paulus, geboren te Schagerbrug op 13 maart 1810, gedoopt te Zijpe op 13 maart 1810, volgt onder XX-y.

3 Jan Voorthuijsen, geboren te Schagerbrug op 27 maart 1816, volgt onder XX-z.

XIX-af Hendrik van Voorthuijsen, koopman en koekebakker, geboren te Amsterdam op 7 september 1768, overleden aldaar op 20 december 1825, 57 jaar oud, zoon van Evert van Voorthuijsen (XVIII-y) en Anna Rameloos.

Hendrik is getrouwd te Amsterdam op 15 februari 1801, op 32-jarige leeftijd met Jacomina de Jongh (32 jaar oud), geboren te Amsterdam op 26 december 1768, overleden aldaar op 30 april 1841, 72 jaar oud, dochter van Jan de Jongh en Jacoba van Beek.

Uit dit huwelijk:

1 Jacoba van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 15 november 1801.

2 Anna van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 27 maart 1803.

3 Evert van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 5 augustus 1804, overleden aldaar op 17 mei 1835, 30 jaar oud.

Evert was gehuwd met Catharina Smit, geboren rond 1805.

4 Jan van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 16 maart 1806.

5 Hendrieka van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 21 mei 1809.

6 Frederik Lodewijk van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 28 februari 1811, overleden aldaar op 2 december 1819, 8 jaar oud.

7 Sara van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 28 februari 1811, overleden aldaar op 12 januari 1814, 2 jaar oud.

XIX-ag Willem Evertsen van Voorthuijsen, predikant en Theologisch doctor, geboren te Amsterdam op 23 april 1777, overleden te Utrecht op 27 maart 1833, 55 jaar oud, zoon van Evert Willemsen van Voorthuijsen (XVIII-aa) en Geesje Jans Smit.F.A. van Lieberg, repetorium der predikanten van de Ned. Herv. Kerk tot 1816.

Van Lieberg vermeldt over hem: "Willem van Voorthuijsen, gedoopt te Amsterdam 23 April 1777, predikant te Nieuwveen 26 December 1802, te Vreeland 30 September 1804, aldaar emeritus 1821, overleden te Utrecht op 27 Maart 1833".

De volkstelling vermeldt hem met zijn gezin op het adres F nr. 403.

Willem is getrouwd te Nieuwveen op 14 december 1803 voor de kerk, op 26-jarige leeftijd (1) met Elisabeth Pijnappel (18 jaar oud), geboren te Amsterdam op 18 juni 1785, overleden op 17 april 1805, begraven te Vreeland op 24 april 1805, 19 jaar oud, dochter van Jan Pijnappel en Maria Groenewoud.

Uit dit huwelijk:

1 Evert Pijnappel van Voorthuijsen, geboren te Vreeland op 16 april 1805, gedoopt aldaar op 28 april 1805, volgt onder XX-aa.

Willem is getrouwd te Amsterdam op 27 januari 1807, getrouwd te Vreeland op 22 februari 1807 voor de kerk, op 29-jarige leeftijd (2) met Margaretha Ida Kruseman (20 jaar oud), geboren te Amsterdam op 2 augustus 1786, overleden te Vreeland op 9 november 1812, 26 jaar oud, dochter van Dr. E.C. Kruseman en M.Y. Veemer.

Uit dit huwelijk:

2 Everdina Coenrada van Voorthuijsen, geboren te Vreeland op 19 oktober 1807.

Willem is daarnaast getrouwd te Rhenoy op 15 november 1809, op 32-jarige leeftijd (3) met Petronella Cornelia de Wit (21 jaar oud), geboren te 's-Gravenzande, gedoopt op 9 november 1788, overleden te Utrecht op 9 april 1854, 65 jaar oud, dochter van Johannes de Wit (predikant) en Petronella Bos.

Uit dit huwelijk:

3 Gesina Maria van Voorthuijsen, geboren te Vreeland op 30 september 1810, volgt onder XX-ab.

4 Johannes van Voorthuijsen, geboren rond 1811, overleden op 14 juni 1814, ongeveer 3 jaar oud.

5 Petronella Alida van Voorthuijsen, geboren te Vreeland op 18 januari 1812, volgt onder XX-ac.

6 Agatha Johanna Christina van Voorthuijsen, geboren te Vreeland in maart 1813, overleden aldaar op 24 mei 1815, 2 jaar oud.

7 Jan van Voorthuijsen, geboren te Vreeland op 14 juni 1814, overleden aldaar op 21 juli 1815, 1 jaar oud.

8 Johannes van Voorthuijsen, geboren te Vreeland op 27 februari 1819, volgt onder XX-ad.

9 Jan van Voorthuijsen, geboren te Vreeland op 9 april 1821.

XIX-ah Aagje van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 4 maart 1785, overleden aldaar op 16 juli 1851, 66 jaar oud, dochter van Evert Willemsen van Voorthuijsen (XVIII-aa) en Geesje Jans Smit.

Zij wordt als lidmaat aangenomen op 29 Juni 1803 te Nieuwveen en vertrekt in Januari 1804 naar Lisse.

Ned. Leeuw 1919 deductiones genealogicae variarum fam. nobilium deel I.

Aagje is getrouwd te Amsterdam, getrouwd te Lisse op 10 april 1804 voor de kerk, op 19-jarige leeftijd met Jan Christiaan Fabius (23 jaar oud), predikant te Amsterdam, geboren te Amsterdam op 25 november 1780, overleden aldaar op 19 maart 1852, 71 jaar oud, zoon van Gerbert Henry Fabius (predikant) en Frederica Wilhelmina Biebericher.

Uit dit huwelijk:

1 Gerhadus Fabius, vice-admiraal der Kon. Marine, geboren in het jaar 1806, overleden in het jaar 1888, 82 jaar oud.

2 Elisabeth Cornelia Fabius, geboren te Delft op 31 juli 1816, overleden te 's-Gravenhage op 26 februari 1876, 59 jaar oud.

3 Jan Fabius, kunstschilder te Amsterdam, geboren in het jaar 1820, overleden in het jaar 1889, 69 jaar oud.

4 Henricus Fabius, geboren te Amsterdam op 7 mei 1827, overleden aldaar op 30 december 1893, 66 jaar oud.

XIX-ai Jan Evertsen van Voorthuijsen, koopman en houthandelaar, geboren te Amsterdam op 21 september 1787, overleden aldaar op 17 januari 1835, 47 jaar oud, zoon van Evert Willemsen van Voorthuijsen (XVIII-aa) en Geesje Jans Smit.

Jan was de eigenaar van twee zaagmolens te Amsterdam.

Jan is getrouwd te Vreeland op 7 september 1808, ondertrouwd te Amsterdam voor de kerk, op 20-jarige leeftijd (1) met Maria Anna de Villeneuve (19 jaar oud), geboren te Leerdam op 7 december 1788, overleden op 17 november 1818, 29 jaar oud, dochter van Jan Hendrik de Villeneuve en Johanna Alegonda Knijff.

Uit dit huwelijk:

1 Johanna Alegonda van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 30 september 1809, volgt onder XX-ae.

2 Geesina Maria van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 30 juni 1811.

3 Wilhelmina Petronella Cornelia van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 1 maart 1813, volgt onder XX-af.

Jan is getrouwd te Vreeland op 13 september 1821, op 33-jarige leeftijd (2) met Catharina Elisabeth Teschemaker (16 jaar oud), geboren te Amsterdam op 7 oktober 1804, overleden te Breda op 28 juni 1873, 68 jaar oud, dochter van Joan Teschemaker en Alida Esthea Thierens.

Uit dit huwelijk:

4 Alida Ester van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 8 juni 1822, overleden aldaar op 10 september 1847, 25 jaar oud.

5 Hendrika Margaretha van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 15 mei 1823, overleden aldaar op 29 oktober 1844, 21 jaar oud.

6 Evert van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 14 november 1824.

7 Joan van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 25 mei 1827, volgt onder XX-ag.

8 Gerbert Henry van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 27 januari 1829, overleden aldaar op 31 januari 1829, 4 dagen oud.

9 Frederik Thomas van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 3 januari 1830, volgt onder XX-ah.

10 Jan van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 28 juni 1835, volgt onder XX-ai.

XIX-aj Gerbert Evertsen van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 20 februari 1792, overleden aldaar op 11 maart 1835, 43 jaar oud, zoon van Evert Willemsen van Voorthuijsen (XVIII-aa) en Geesje Jans Smit.Alg. Ned. Familieblad, Maart 1888, pag. 47.

Gerben werd door Napoleon gedwongen dienst te nemen in de Garde d'Honneur. Een verslag van zijn tocht naar Thionville in Frankrijk vindt men in het Alg. Ned. Familieblad.

Gerbert is getrouwd rond 1816, op ongeveer 24-jarige leeftijd met Herijetta Groenemeijer (ongeveer 19 jaar oud), geboren te Amsterdam op 8 februari 1797, overleden aldaar na 1835, minstens 38 jaar oud, dochter van Jan Frederik Groenemeyer en Catharina Hesseling.

Uit dit huwelijk:

1 Catharina van Voorthuijsen, geboren op 3 juni 1821, overleden rond 1825, ongeveer 4 jaar oud.

XIX-ak Henricus van Voorthuijsen ook genaamd Henrikus, koopman en reder, geboren te Amsterdam op 24 maart 1795, overleden aldaar op 18 januari 1852, 56 jaar oud, zoon van Evert Willemsen van Voorthuijsen (XVIII-aa) en Geesje Jans Smit.

Henricus is getrouwd te Utrecht op 3 september 1818, op 23-jarige leeftijd (1) met Margaretha du Marchie Sarvaas (19 jaar oud), geboren te Utrecht op 31 januari 1799, overleden te Amsterdam op 20 september 1833, 34 jaar oud, dochter van Gideon Jan Langerak du Marchie Sarvaas (muntmeester van Utrecht 1795-1813) en Maria Tuijte (muntmeesteres Utrecht 1814-1815).

Uit dit huwelijk:

1 Evert du Marchie van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 18 mei 1824, volgt onder XX-aj.

2 Gideon Jan Marius du Marchie van Voorthuijsen, geboren op 23 februari 1827, overleden voor 1837, hoogstens 10 jaar oud.

3 Gesina Maria du Marchie van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 8 november 1831, volgt onder XX-ak.

Henricus is getrouwd op 7 juli 1836, op 41-jarige leeftijd (2) met Johanna Maria Christina Polders (30 jaar oud), geboren te 's-Gravenhage in het jaar 1806, overleden op 3 februari 1847, 41 jaar oud, dochter van Johannes Martinus Polders (schout bij nacht) en Johanna Elisabeth van der Hart.

Uit dit huwelijk:

4 Gideon Jan Marius van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 23 februari 1837, volgt onder XX-al.

5 Johanna Elisabeth van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 18 januari 1847.

Johanna is getrouwd te Utrecht op 20 juli 1871, op 24-jarige leeftijd met Hermann Adrian Guenther von Goeckingh (24 jaar oud), geboren te Kleef op 3 december 1846, zoon van Friedrich Eduart van Goeckingk en Jkvr Sibille Pauline Ger de Jonge van Zwijnsbergen.

Hermann was later gehuwd met Margaretha Ida van Voorst van Beest, geboren te Utrecht op 31 december 1847.

XIX-al Lisabet Cornelissen van Voorthuijsen ook genaamd Lijsbeth, gedoopt te Veenendaal op 8 juni 1783, wonende aldaar, overleden aldaar op 24 december 1825, 42 jaar oud, dochter van Cornelis Jansen van Voorthuijsen (XVIII-ac) en Aaltje Gerritsen van Voorthuijsen (XVIII-af).

Lisabet is getrouwd te Veenendaal op 11 juli 1802 voor de kerk, op 19-jarige leeftijd met Hermanus van Renes (22 jaar oud), molenaar te Veenendaal, gedoopt te Veenendaal op 18 juni 1780, wonende aldaar, overleden aldaar op 8 maart 1827, 46 jaar oud, zoon van Hendrik van Renes en Margrita Maarseveen.

Uit dit huwelijk:

1 Franciena van Rennes, geboren te Veenendaal op 3 augustus 1819, overleden te Utrecht op 9 oktober 1874, 55 jaar oud.

Franciena was gehuwd met Nicolaas van Eijndhoven, ballenmaker, geboren rond 1815.

2 Hermanus van Rennes, geboren te Veenendaal op 11 december 1821, overleden op 8 maart 1826, 4 jaar oud.

XIX-am Jan Cornelissen van de Pol, geboren te Voorthuizen op 5 november 1784, gedoopt aldaar op 30 november 1784, overleden te Barneveld op 19 september 1865, 80 jaar oud, zoon van Cornelis Jacobsen van de Pol en Agnieta Gerritsen van Voorthuijsen (XVIII-ae).

Jan was gehuwd met Gijsbertje Gijsberts van de Langemheen, geboren te Putten op 12 december 1790, dochter van Gijsbert Jansen en Hendrikje Reijers.

Uit dit huwelijk:

1 Agnietje van de Pol, geboren te Voorthuizen op 30 mei 1816.

Agnietje is getrouwd te Barneveld op 3 februari 1843, op 26-jarige leeftijd met Dirk Klomp (ongeveer 28 jaar oud), geboren rond 1815.

2 Gijsbert van de Pol, geboren te Barneveld in het jaar 1818, volgt onder XX-am.

XIX-an Gerrit Woutersen van Voorthuijsen ook genaamd van Voorthuizen, molenaar Walderveensche molen, geboren te Walderveensche Molen Lunteren op 9 januari 1785, gedoopt te Lunteren op 16 januari 1785, wonende aldaar, te Hoevelaken en de Glind onder Barneveld, overleden te Barneveld op 8 mei 1853, 68 jaar oud, zoon van Wouter Gerritsen van Voorthuijsen (XVIII-ag) en Jannetje Heimensen van Middendorp.RAA, RBS. 967.4.

Hij woont in 1826 te Lunteren 200 en 1832 Lunteren Le 28.

Gerrit wordt op 23 october 1820 lidmaat te Hoevelaken.

Gerrit is getrouwd te Scherpenzeel op 21 oktober 1813 voor de kerk, op 28-jarige leeftijd met Neeltje Willemsen van Kolfschoten (27 jaar oud), geboren te Scherpenzeel op 6 februari 1786, dochter van Willem Willemsen van Kolfschoten en Jantje Geurts van Putten.

Uit dit huwelijk:

1 Jannetje van Voorthuijsen ook genaamd Jantje, geboren te Hoevelaken op 13 april 1814, wonende aldaar en te Lunteren.

2 Jannaatje van Voorthuizen ook genaamd Janna, geboren te Hoevelaken op 7 februari 1818, wonende aldaar, te Lunteren en te Woudenberg, overleden aldaar op 1 juni 1893, 75 jaar oud.

Jannaatje is getrouwd te Woudenberg op 7 mei 1864, op 46-jarige leeftijd met Gijsbert van de Wetering (37 jaar oud), tabaksplanter, geboren in het jaar 1827, zoon van Berend van de Wetering.

3 Wouter van Voorthuizen, molenaar Walderveensche Molen onder Lunteren, geboren te Hoevelaken op 27 oktober 1820, wonende aldaar en te Lunteren.

4 Jannigje van Voorthuizen, geboren te Hoevelaken in het jaar 1820, volgt onder XX-an.

5 Willem van Voorthuizen, molenaar Walderveensche molen, geboren te Lunteren op 28 juni 1823, overleden te Barneveld op 22 april 1851, 27 jaar oud.

aangifte Barneveld 22-4-1851, ongehuwd, 28 jaar.

6 Hendrikje van Voorthuizen, geboren te Lunteren op 23 juli 1825, wonende aldaar.

7 Wilhelmina van Voorthuizen, geboren te Lunteren op 8 februari 1829.

8 Gerrit van Voorthuizen, geboren te Lunteren op 26 oktober 1830, overleden te Barneveld op 3 augustus 1842, 11 jaar oud.

XIX-ao Heijmen Woutersen van Voorthuijsen, molenaar Doesburgermolen te Ede en vanaf 1821 molenaar te Ermelo, geboren te Lunteren, Walderveensche Molen op 19 februari 1787, gedoopt te Lunteren op 25 februari 1787, wonende aldaar, te Ede, te Ermelo en te Nunspeet, overleden aldaar op 23 mei 1853, 66 jaar oud, zoon van Wouter Gerritsen van Voorthuijsen (XVIII-ag) en Jannetje Heimensen van Middendorp.

Heijmen is getrouwd rond 1811, op ongeveer 24-jarige leeftijd (1) met Gerritje van Winkoop (ongeveer 21 jaar oud), geboren rond 1790, overleden voor 1813, hoogstens 23 jaar oud, dochter van Evert van Winkoop.

Heijmen is getrouwd te Barneveld op 27 februari 1815, getrouwd te Lunteren op 27 februari 1815 voor de kerk, op 28-jarige leeftijd (2) met Elbertje Westerveld (22 jaar oud), gedoopt te Barneveld op 30 augustus 1792, overleden te Nunspeet op 4 januari 1847, 54 jaar oud, dochter van Evert Elbertsen Westerveld en Grietje Meesen Bouw.

Uit dit huwelijk:

1 Jannetje van Voorthuizen, geboren te Ede, Doesburgerbuurt op 22 februari 1816, wonende te Ede, te Ermelo en te Harderwijk, overleden aldaar op 21 februari 1896, 79 jaar oud.V.G. bib. 1/3/39.

De volkstelling van Harderwijk 1838-1840 vermeldt:" Jannetje van Voorthuizen, 23 jaar, geboren te Ermelo, ongehuwd, dienstmaagd bij Ds. Johan Rademacher Schorer, Bruggestraat, huisnummer 141."

Jannetje is getrouwd te Ermelo op 12 juli 1844, op 28-jarige leeftijd met Aart van de Nagel (36 jaar oud), bakker, geboren te Ermelo in het jaar 1808, zoon van Cornelis Aartsen van de Nagel en Jannetje Abrahams van Spiek.

2 Evert van Voorthuizen, maalknecht, geboren te Ede, Doesburgerbuurt op 28 maart 1817, overleden te Harderwijk op 7 april 1880, 63 jaar oud.

3 Woutera van Voorthuizen, geboren te Ede, Doesburgerbuurt op 7 augustus 1818, volgt onder XX-ao.

4 Gijsbert van Voorthuizen, geboren te Ede, Doesburgerbuurt op 15 mei 1820.

5 Kornelis van Voorthuizen, geboren te Ermelo op 2 oktober 1822.

6 Grietje van Voorthuizen, geboren te Ermelo op 9 december 1823.

7 Wouter van Voorthuizen, geboren te Ermelo op 8 mei 1826.

8 Hendrika van Voorthuizen, geboren te Ermelo op 13 november 1828.

Hendrika is getrouwd te Ermelo op 13 februari 1860, op 31-jarige leeftijd met Rijk Kuiper (ongeveer 32 jaar oud), landbouwer, geboren te Ermelo rond 1828, zoon van Klaas Kuiper en Willemtje Hoeven.

9 Evertje van Voorthuizen, geboren te Ermelo op 22 januari 1830.

10 Johanna van Voorthuizen, geboren te Ermelo op 13 oktober 1832.

XIX-ap Hendrikje Woutersen van Voorthuijsen, geboren in het Walderveen onder Lunteren op 17 maart 1790, gedoopt te Lunteren op 21 maart 1790, dochter van Wouter Gerritsen van Voorthuijsen (XVIII-ag) en Jannetje Heimensen van Middendorp.

aangifte overlijden te Barneveld 26-4-1849, "Heintje" ,59 jaar

Hendrikje is getrouwd te Barneveld op 29 november 1809, op 19-jarige leeftijd met Gerrit Everts van de Peppel, Hij wordt in het Oud-rechtelijk archief van Garderbroek "van Wenkop" genoemd. Het betreft zijn huwelijkse voorwaarden met Hendrikje van Voorthuizen op 29 Herfstmaand 1809. (ongeveer 34 jaar oud), landbouwer, geboren rond 1775, zoon van Evert Jansen van de Peppel (landbouwer op de Peppel in Esveld) en Maria (Martha) Reijers.

Uit dit huwelijk:

1 Gerritje van de Peppel, geboren te Garderen op 24 juli 1819, overleden op 1 augustus 1891, begraven te Lunteren, 72 jaar oud.

Gerritje was gehuwd metOpschriften der grafzerken te Lunteren, door A.J.W. van Voorthuijsen, 1994.

Aart Overeem, broodbakker te Lunteren, geboren te Lunteren op 1 mei 1826, overleden te Heteren op 16 mei 1919, begraven te Lunteren, 93 jaar oud.

Van dit echtpaar bevindt zich een grafzerk op het oude kerkhof te Lunteren.

 

XIX-aq Gijsbert Woutersen van Voorthuijsen ook genaamd van Voorthuizen, geboren te Lunteren, Walderveensche Molen op 24 februari 1793, wonende te Lunteren, te Voorthuizen en te Eemnes, overleden aldaar op 1 februari 1862, 68 jaar oud, zoon van Wouter Gerritsen van Voorthuijsen (XVIII-ag) en Jannetje Heimensen van Middendorp.RAA, RBS 967.4.

Gijsbert wordt op 30 juli 1819 lidmaat te Hoevelaken, tekst: "Gijsbert van Voorthuisen, 30 juli 1819 met attestatie naar Voorthuizen op 6 janauri 1833.

Gijsbert is getrouwd te Hoevelaken op 21 februari 1821, op 27-jarige leeftijd met Hendrikje Kas (ongeveer 22 jaar oud), geboren rond 1799, dochter van Cornelis Teunissen Kas en Jacobje Ariens.

Uit dit huwelijk:

1 Jannetje van Voorthuizen, geboren op 9 februari 1822.

Jannetje is getrouwd te Nijkerk op 2 mei 1849, op 27-jarige leeftijd met Hendrik van Mourik (ongeveer 24 jaar oud), geboren te Nijkerk rond 1825, zoon van Cornelis Willemsen van Mourik (stadsbode te Nijkerk) en Luitje van Ammerstol.

2 Jacoba van Voorthuizen, geboren te Voorthuizen op 16 april 1824, volgt onder XX-ap.

3 Wouter van Voorthuizen, geboren te Voorthuizen op 27 september 1826.

4 Cornelia van Voorthuizen, geboren te Voorthuizen op 7 april 1830, overleden te Eemnes op 25 september 1873, 43 jaar oud.

5 Gerrit van Voorthuizen, geboren te Eemnes op 7 oktober 1838.

XIX-ar Willem Woutersen van Voorthuizen ook genaamd van Voorthuijsen, molenaar te Garderen, geboren te Lunteren, Walderveensche Molen op 26 april 1798, wonende te Garderen, overleden aldaar op 29 oktober 1846, 48 jaar oud, zoon van Wouter Gerritsen van Voorthuijsen (XVIII-ag) en Jannetje Heimensen van Middendorp.

Hij woont in 1823 te Lunteren 199.

Willem is getrouwd te Barneveld op 2 december 1825, op 27-jarige leeftijd met Hendrikje Cornelissen van Zomeren ook genaamd van Seumeren (19 jaar oud), geboren te Garderen op 17 augustus 1806, gedoopt aldaar op 31 augustus 1806, overleden aldaar op 17 oktober 1846, 40 jaar oud, dochter van Cornelis Aartsen van Zomeren (molenaar te Garderen) en Steventje Teunissen van Essen.

Uit dit huwelijk:

1 Steventje van Voorthuizen, geboren te Garderen op 25 juni 1826, overleden te Barneveld op 17 augustus 1878, 52 jaar oud.

19-8-1878 overleden te Barneveld 52 jaar ongehuwd

2 Wouter van Voorthuizen, geboren te Garderen op 1 februari 1829, volgt onder XX-aq.

3 Cornelis van Voorthuizen, geboren te Garderen op 5 september 1836, overleden aldaar voor 1844, hoogstens 8 jaar oud.

4 Kornelisje van Voorthuizen, geboren te Garderen op 5 september 1836, overleden op 16 oktober 1846, 10 jaar oud.

5 Jannetje van Voorthuizen ook genaamd Annetje, geboren te Garderen op 27 juli 1839, volgt onder XX-ar.

6 Cornelis van Voorthuizen, geboren te Garderen op 21 februari 1844, overleden aldaar op 15 maart 1845, 1 jaar oud.

7 Cornelis van Voorthuizen, molenaar Garderen en Zutphen, geboren te Garderen op 5 maart 1846, overleden te Ermelo op 7 april 1930, begraven te Garderen op 10 april 1930, 84 jaar oud.

14-4-1930 aangifte te barneveld overlijden te Ermelo op 7-4-1930, ongehuwd, 84 jaar.

vlgs v.d.Vlist vertrekt Cornelis in 1880 naar Zutphen.

XIX-as Luutje Geurtsen Pol, geboren op Overeem het agterst, gedoopt te Renswoude op 9 januari 1780, dochter van Geurt Jansen Pol (XVIII-ah) en Weijntje (Wijmpje) Jansen.

Luutje is getrouwd te Renswoude op 27 oktober 1799 voor de kerk, op 19-jarige leeftijd met Kil Kornelissen van den Berrikt (28 jaar oud), landbouwer op Daatselaar onder Renswoude, geboren te Renswoude, gedoopt aldaar op 17 mei 1771, zoon van Cornelis Killen van de Berk en Jannetje Janze Bouwman.

Uit dit huwelijk:

1 Jannetje van de Berkt, geboren in het dorp Renswoude op 15 maart 1800, gedoopt te Renswoude op 6 april 1800, volgt onder XX-as.

2 Geurt van den Berrikt, geboren te Ederveen, gedoopt te Renswoude op 28 november 1802.

3 Weimpje van den Berrikt, geboren te Ederveen, gedoopt te Renswoude op 20 januari 1805.

4 Kornelis van den Berrikt, geboren te Ederveen, gedoopt te Renswoude op 11 januari 1807.

5 Aaltje van den Berrikt, geboren in het dorp Renswoude, gedoopt te Renswoude op 16 juli 1809.

6 Lubbert van den Berkt, geboren te Renswoude op 26 juli 1821, volgt onder XX-at.

XIX-at Geurt van de Pol, landbouwer, geboren te Lunteren op 29 januari 1791, overleden aldaar op 6 november 1867, 76 jaar oud, zoon van Cornelis Jansen Pol (XVIII-ai) en Evertje Jansen.

Geurt was gehuwd met Jacobje van den Broek, geboren te Soest op 27 mei 1814.

Uit dit huwelijk:

1 Evertje van de Pol, geboren te Lunteren op 5 april 1837.

2 Lutje van de Pol, geboren te Lunteren op 26 juli 1840.

3 Mietje van de Pol, geboren te Lunteren op 25 april 1842.

4 Anthonie van de Pol, geboren te Lunteren op 2 augustus 1848, volgt onder XX-au.

5 Jannigje van de Pol, geboren te Lunteren op 5 augustus 1851.

6 Everdina van de Pol, geboren te Lunteren op 5 november 1855.

XIX-au Evert van de Pol, landbouwer, geboren te Ede op 22 mei 1793, overleden te Ederveen op 30 augustus 1853, 60 jaar oud, zoon van Cornelis Jansen Pol (XVIII-ai) en Evertje Jansen.

Evert was gehuwd (1) met Maria Davelaar, geboren te Ede op 10 juni 1796, overleden te Ederveen op 27 november 1841, 45 jaar oud.

Evert is getrouwd te Ede op 11 mei 1844, op 50-jarige leeftijd (2) met Rikje Hogeweg ook genaamd Aalbersen (20 jaar oud), geboren te Lunteren op 17 juni 1823, overleden aldaar op 23 februari 1902, 78 jaar oud, dochter van Cornelis Aalbertsen Hogeweg en Rikje Fransen van Veldhuizen.

Rikje was later gehuwd met Willem van Davelaar, geboren rond 1823.

Uit dit huwelijk:

1 Jan van de Pol, geboren te Ede op 17 juli 1844, volgt onder XX-av.

2 Gerritje van de Pol, geboren te Ede op 1 juni 1852, volgt onder XX-aw.

XIX-av Hendrik van Voorthuizen, landbouwer op Molshof onder Woudenberg, geboren te Renswoude op 12 juli 1840, overleden te Woudenberg, zoon van Dirk van Voorthuisen (XVIII-ak) en Gijsbertje van Ginkel.

Uit hem spruit de "Woudenbergse"tak van de familie.

Hendrik is getrouwd te Renswoude op 31 juli 1868, getrouwd te Renswoude door Ds. E. R. Remij voor de kerk, op 28-jarige leeftijd met Janna van den Brink (27 jaar oud), geboren te Ede op 22 mei 1841, dochter van Steven van de Brink en Elizabeth Smits.

Uit dit huwelijk:

1 Gijsbertje van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 30 oktober 1869, volgt onder XX-ax.

2 Elizabeth van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 15 november 1871, overleden aldaar op 28 mei 1879, 7 jaar oud.

3 Dirkje van Voorthuizen ook genaamd Det, geboren te Woudenberg op 12 september 1873, volgt onder XX-ay.

4 Gerritje van Voorthuizen, geboren te Woudenberg rond 1875, overleden aldaar op 17 maart 1894, ongeveer 19 jaar oud.

5 Teunis van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 24 februari 1878, volgt onder XX-az.

6 Elizabeth van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 22 maart 1880, overleden te Renswoude op 22 maart 1943, begraven te Veenendaal Zij ligt begraven te Veenendaal in graf 755., 63 jaar oud.

Elizabeth is getrouwd te Woudenberg op 6 november 1908, op 28-jarige leeftijd met Jan Pater (23 jaar oud), geboren te Veenendaal op 14 januari 1885.

7 Helmert van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 18 april 1882, volgt onder XX-ba.

8 Jan van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 7 maart 1884, volgt onder XX-bb.

XIX-aw Aaltje van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 27 september 1842, overleden te Leusden op 25 juni 1892, 49 jaar oud, dochter van Dirk van Voorthuisen (XVIII-ak) en Gijsbertje van Ginkel.

Aaltje is getrouwd te Leusden op 22 april 1880, op 37-jarige leeftijd met Dirk Arise Verbeek (64 jaar oud), landbouwer op Groot-Ravesloot onder Leusden, wethouder van Leusden en hengstenhouder, geboren te Beusichem op 2 december 1815, overleden te Leusden op 10 juni 1895, 79 jaar oud, zoon van Arie Verbeek (landbouwer op "Maddelagen" onder Hamersveld) en Johanna Cornelia van der Lingen.

Dirk is eerder getrouwd te Leusden op 28 februari 1849, op 33-jarige leeftijd met Aaltje van Meerveld (47 jaar oud), geboren in het jaar 1802, overleden te Leusden op 15 februari 1876, 74 jaar oud, dochter van Wulfert van Meerveld en Gerritje Wildbrink. Aaltje was weduwe van Cornelis van de Geest, geboren rond 1800, overleden te Leusden op 18 januari 1848, ongeveer 48 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Arie Verbeek, geboren te Leusden op 11 mei 1880, volgt onder XX-bc.

2 Dirk Arie Verbeek, geboren te Leusden op 22 september 1881, volgt onder XX-bd.

3 Cornelis Verbeek, geboren te Leusden op 20 juni 1883.

XIX-ax Maria van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 6 november 1843, overleden te Scherpenzeel op 5 december 1868, 25 jaar oud, dochter van Dirk van Voorthuisen (XVIII-ak) en Gijsbertje van Ginkel.

Maria is getrouwd te Scherpenzeel op 8 maart 1867, op 23-jarige leeftijd met Gerrit Hooijer (ongeveer 27 jaar oud), geboren rond 1840.

Uit dit huwelijk:

1 Geertje Hooijer, geboren op 14 maart 1867.

XIX-ay Teunis van Voorthuizen van Voorthuijsen, landbouwer, graanhandelaar en bakker te Ederveen, geboren te Renswoude, Klein-Overeem op 8 december 1844, wonende te Renswoude en te Ederveen, overleden aldaar op 21 februari 1922 Zijn verklaring van overlijden vermeldt als doodsoorzaak "Influenza (pneum.)", griep dus., 77 jaar oud, zoon van Dirk van Voorthuisen (XVIII-ak) en Gijsbertje van Ginkel.Geschiedenis van Ede, deel III, blz. 143

ovl: GAEde, inv. nr. 2071

Teunis werkte als jongeman op de molen te Renswoude, welke stond waar nu de brandweerkazerne staat. Na zijn huwelijk vestigt hij zich op 1 November 1875 in het Ederveen, in Renswoude wordt hij met zijn vrouw en zoon Dirk uitgeschreven op 22 October van dat jaar.

Hij wordt daar landbouwer, mulder en later bakker en kruidenier, ook verkoopt hij ijzerwaren. Op maatschappelijk en kerkelijk gebied maakt hij er zich ook verdienstelijk, zo is hij, in de jaren 1888 en 1889, tesamen met de Heren A(ndries) van den Broek, J.Bos, J.Wagensveld, C(ornelis) van Wolfswinkel (zwager van Teunis), H.Barten en J.Rap, een van de stichters van het kerkgebouw aan de Schras daar ter plaatse. De grond wordt van de buurt gekocht voor een gulden. Het gebouw kost aan materialen in totaal 500 guldens, door een van de leden (TvVo) van het comit‚ betaald.

 

Teunis is getrouwd te Ede op 31 oktober 1874, op 29-jarige leeftijd met Woutertje Kelderman (23 jaar oud), geboren te Ede op 18 januari 1851, overleden te Ederveen op 19 april 1912, 61 jaar oud, dochter van Ari‰n Kelderman (akkerbouwer) en Johanna Baggel.

Woutertje woont, na haar huwelijk van 4 maart 1875 tot 22 oktober van dat jaar met haar zoontje Dirk, in bij haar schoonouders op Klein-Overeem te Renswoude.

Uit dit huwelijk:

1 Dirk van Voorthuizen ook genaamd van Voorthuijsen, van Voorthuijzen en van Voorthuyzen, Dirk werd ook Van Voorthuijzen en Van Voorthuyzen genoemd zoals blijkt uit offici‰le stukken in een hinderwetdossier bij de gemeente Ede. , geboren te Ede op 7 februari 1875, volgt onder XX-be.

2 Arie van Voorthuizen van Voorthuijsen ook genaamd Arie I, geboren te Ederveen op 2 november 1876, volgt onder XX-bf.

3 Gijsbert van Voorthuizen, geboren te Ederveen Gem. Ede op 1 april 1878, overleden te Ederveen op 24 april 1892, 14 jaar oud.

4 Johannes van Voorthuizen ook genaamd Johan, In Ederveen stond hij bekend als: "De dikke Mulder". , graanhandelaar en molenaar te Ederveen, geboren te Ederveen Gem. Ede op 28 februari 1880, overleden te Ederveen op 10 april 1958, 78 jaar oud.

5 Maria van Voorthuizen ook genaamd Marie, geboren te Ederveen Gem. Ede op 4 februari 1881, volgt onder XX-bg.

6 Cornelis van Voorthuizen, bakker, landbouwer en graanhandelaar te Ederveen, geboren te Ederveen Gem. Ede op 27 april 1882, overleden te Ederveen op 22 februari 1953, 70 jaar oud.

7 Aaltje van Voorthuizen, geboren te Ederveen Gem Ede op 7 april 1883, volgt onder XX-bh.

8 Teunis van Voorthuizen, geboren te Ederveen Gem. Ede op 1 april 1884, overleden te Ederveen op 7 april 1885, 1 jaar oud.

9 Woutera van Voorthuizen ook genaamd Woutertje, geboren te Ederveen Gem. Ede op 3 mei 1886, overleden te Ederveen op 7 juni 1920, 34 jaar oud.

10 Teunis van Voorthuizen, geboren te Ederveen Gem. Ede op 26 augustus 1890, overleden te Ederveen op 27 februari 1892, 1 jaar oud.

11 Gijsbertje Bartha van Voorthuizen van Voorthuijsen ook genaamd Gijsje, geboren te Ederveen, Gem. Ede op 28 april 1893, overleden te Ederveen op 25 juli 1987, begraven aldaar, 94 jaar oud.

XIX-az Harmanus van Voorthuizen ook genaamd Hermanus, landbouwer en molenaar, geboren te Renswoude op 16 maart 1849, overleden te Snorrenhoef Leusden op 14 oktober 1933, 84 jaar oud, zoon van Dirk van Voorthuisen (XVIII-ak) en Gijsbertje van Ginkel.

Harmanus vertrekt op 10 november 1871 naar Leusden, daar spruit de zogenaamde "Snorrenhoef" tak uit hem.

Harmanus is getrouwd te Woudenberg op 7 juni 1877, op 28-jarige leeftijd (1) met Dirkje Hopman (21 jaar oud), geboren te Woudenberg op 29 augustus 1855, overleden te Leusden voor 1884, hoogstens 29 jaar oud, dochter van Casper Hopman en Hendrikje van de Lagemaat.

Uit dit huwelijk:

1 Gijsbertje van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 10 september 1877, volgt onder XX-bi.

2 Hendrikje van Voorthuizen, geboren te Maarn op 7 februari 1879, overleden te Werkhoven op 28 oktober 1955, 76 jaar oud.

Hendrikje is getrouwd te Leusden op 16 december 1903, op 24-jarige leeftijd met Hendrikus Osnabrugge (30 jaar oud), geboren te Houten op 16 december 1873.

3 Dirk van Voorthuizen, geboren te Maarn op 7 februari 1880, volgt onder XX-bj.

4 Clara van Voorthuizen, geboren te Leusden op 28 februari 1882, overleden te Maarn op 21 februari 1957, 74 jaar oud.

Clara is getrouwd te Maarn op 17 juni 1909, op 27-jarige leeftijd met Lammert Pater (33 jaar oud), geboren te Woudenberg op 28 maart 1876.

5 Niesje van Voorthuizen, geboren te Leusden op 28 mei 1884, overleden te Barneveld op 12 maart 1955, 70 jaar oud.

Niesje is huishoudster bij haar ooms Frans en Dirk op Klein-Overeem te Renswoude. Zij ligt begraven op het nieuwe kerkhof te Renswoude.

Harmanus is getrouwd te Leusden op 23 september 1884, op 35-jarige leeftijd (2) met zijn schoonzus Niesje Hopman (24 jaar oud), geboren te Woudenberg op 26 mei 1860, dochter van Casper Hopman en Hendrikje van de Lagemaat.

Uit dit huwelijk:

6 Aaltje van Voorthuizen, geboren te Leusden op 15 maart 1886, overleden te Ermelo op 21 mei 1957, 71 jaar oud.

Aaltje is getrouwd op 18 oktober 1923, op 37-jarige leeftijd met Foppe Kroes (46 jaar oud), geboren te 't Bildt Fr. op 23 juni 1877, overleden te Barneveld.

7 Hendrik van Voorthuizen, geboren te Leusden op 25 maart 1887, volgt onder XX-bk.

8 Dirkje van Voorthuizen, geboren te Leusden op 6 augustus 1890, overleden te Barneveld op 21 juli 1958, begraven de Glind onder Barneveld Dirkje ligt begraven op de begraafplaats van De Glind, naast haar zuster Cornelia. De tekst van haar grafzerk luidt: "Hier Rust, Onze lieve zuster Dirkje van Voorthuizen, Geb. 6-9-1891, Overl. 21-7-1953"., 67 jaar oud.

9 Cornelia van Voorthuizen, geboren te Leusden op 8 augustus 1890, overleden aldaar op 25 juli 1894, 3 jaar oud.

10 Cornelia van Voorthuizen, geboren te Leusden op 3 mei 1898, overleden aldaar op 11 januari 1962, begraven de Glind onder Barneveld Cornelia ligt begraven naast haar zuster Dirkje op de begraafplaats van De Glind, Gemeente Barneveld.

De tekst op haar zerk luidt: "Hier Rust, Cornelia van Voorthuizen, Geb. 3-5-1898, Overl. 11-1-1962, PS. 17:3 :"Gij hebt mijn hart geproefd, des nachts bezocht, Gij hebt mij getoetst, Gij vindt niets: hetgeen ik gedacht heb, overtreedt mijn mond niet"., 63 jaar oud.

XIX-ba Jannigje van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 16 februari 1851, overleden op 5 december 1917, 66 jaar oud, dochter van Dirk van Voorthuisen (XVIII-ak) en Gijsbertje van Ginkel.

Jannigje woont tussen 27 december 1872 en 3 november 1873 te Breda.

Jannigje is getrouwd te Renswoude op 7 april 1881, getrouwd te Renswoude door Ds. F.H.J. Grundlehner voor de kerk, op 30-jarige leeftijd met Willem van Setten (ongeveer 41 jaar oud), smid, geboren rond 1840, zoon van Jan van Setten en Jannigje Koudijs.

Uit dit huwelijk:

1 Aart van Setten, geboren te Renswoude op 5 augustus 1872.

Aart wordt als Aart van Voorthuizen aangegeven en bij het huwelijk van zijn ouders krijgt hij de familienaam van Setten.

2 Dirk van Setten, geboren te Scherpenzeel op 19 januari 1892, overleden op 26 januari 1970, 78 jaar oud.

XIX-bb Helmert van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 18 december 1852, overleden te Woudenberg op 20 juli 1881, 28 jaar oud, zoon van Dirk van Voorthuisen (XVIII-ak) en Gijsbertje van Ginkel.

Helmert vertrekt op 27 oktober 1877 naar Scherpenzeel.

Helmert is getrouwd te Woudenberg op 5 maart 1881, op 28-jarige leeftijd met Jannetje Steenbeek (35 jaar oud), geboren te Woudenberg op 21 november 1845, dochter van Tijmen Steenbeek en Gijsje Meerveld.

Jannetje is eerder getrouwd te Woudenberg op 21 april 1866, op 20-jarige leeftijd met Matthijs van de Lagemaat (29 jaar oud), geboren te Woudenberg op 23 februari 1837, overleden voor 1881, hoogstens 44 jaar oud. Jannetje is later getrouwd rond 1882, op ongeveer 37-jarige leeftijd met Hendrikus van Brummelen (ongeveer 31 jaar oud), geboren rond 1851.

Uit dit huwelijk:

1 Hendrik van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 1 juli 1881, overleden aldaar op 3 oktober 1881, 94 dagen oud.

XIX-bc Teunisje van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 27 januari 1855, overleden te Lunteren op 5 januari 1943, begraven aldaar, 87 jaar oud, dochter van Dirk van Voorthuisen (XVIII-ak) en Gijsbertje van Ginkel.

Teunisje is getrouwd te Renswoude op 31 maart 1893, op 38-jarige leeftijd met Cornelis de Koning (33 jaar oud), landbouwer, geboren te Lunteren op 22 september 1859, overleden aldaar op 28 december 1953, begraven aldaar, 94 jaar oud, zoon van Kil de Koning (XXI-cc) en Aartje van de Hoef.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelis de Koning, geboren te Lunteren op 9 juni 1893, volgt onder XX-bl.

2 Gijsbertha de Koning, geboren te Lunteren op 7 december 1894, overleden aldaar op 9 januari 1931, 36 jaar oud.

3 Kil de Koning, geboren te Lunteren op 22 augustus 1896, volgt onder XX-bm.

XIX-bd Helmert van de Ruitenbeek, geboren te Scherpenzeel op 13 oktober 1812, zoon van Aart Jabikse van de Ruitenbeek en Maria Helmerts Lokhorst (XVIII-al).

Helmert was gehuwd met Hendrikje Beek, geboren rond 1841.

Uit dit huwelijk:

1 Aart van de Ruitenbeek, geboren te Scherpenzeel op 18 november 1870, volgt onder XX-bn.

XIX-be Anthonie Lokhorst ook genaamd Antony, geboren te Scherpenzeel op 18 juli 1806, zoon van Dirk Helmertsen Lokhorst (XVIII-am) en Jannigje Toonen van Ginkel.

Anthonie is getrouwd te Woudenberg op 29 februari 1840, op 33-jarige leeftijd met Gijsbertje Veenendaal (22 jaar oud), geboren op 11 september 1817, dochter van Klaas Veenendaal en Errisje van Voskuijlen.

Uit dit huwelijk:

1 Jannetje Lokhorst, geboren te Stoutenburg op 12 december 1840.

2 Nicolaas Lokhorst, geboren te Stoutenburg op 3 oktober 1842.

3 Errisje Lokhorst, geboren te Stoutenburg op 24 juli 1845.

4 Dirk Lokhorst, geboren te Stoutenburg op 13 februari 1848.

5 Frans Lokhorst, geboren te Stoutenburg op 18 maart 1850, volgt onder XX-bo.

6 Aaltje Lokhorst, geboren te Stoutenburg op 25 maart 1852.

7 Jan Lokhorst, geboren te Stoutenburg op 8 juni 1854.

8 Hendrintje Lokhorst, geboren te Stoutenburg op 25 maart 1856.

Hendrintje was gehuwd met Matthijs Lokhorst, geboren rond 1850.

9 Dirkje Lokhorst, geboren te Stoutenburg op 9 november 1858.

XIX-bf Jan van Ede, geboren te Renswoude op 26 januari 1831, overleden te Scherpenzeel op 6 augustus 1890, 59 jaar oud, zoon van Willem Cornelissen van Eede (XVIII-ap) en Jannetje Gerritsen.

Jan was gehuwd met Neeltje Overeem, geboren te Schalkwijk op 4 februari 1836, overleden te Scherpenzeel op 5 juli 1878, 42 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Grietje van Ede, geboren te Scherpenzeel op 16 juli 1867, volgt onder XX-bp.

XIX-bg Geurt Moesbergen, landbouwer op Ringelpoel onder Woudenberg, geboren te Maarn op 1 augustus 1843, zoon van Harmen Geurtsen Moesbergen (XVIII-aq) en Gijsje van Kolfschoten.

Geurt is getrouwd te Woudenberg op 6 maart 1874, op 30-jarige leeftijd met Gijsje de Kruif (25 jaar oud), geboren te Maarn op 7 juli 1848.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelia Moesbergen, geboren op 4 december 1876, volgt onder XX-bq.

XIX-bh Elbert Pater, landbouwer in het Overwoud onder Lunteren, geboren op 4 april 1828 Het Bevolkingsregister van Ede geeft als geboortedatum 10 April 1829 te Renswoude., overleden in de Valk onder Lunteren op 7 maart 1910, 81 jaar oud, zoon van Dirk Jansen Pater (XVIII-as) en Dirkje Donkersteeg.

Elbert was gehuwd met Cornelia Lagerweij, geboren rond 1828, overleden te Ede op 21 maart 1895, ongeveer 67 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 waarschijnlijk Hendrica Pater, geboren te Renswoude op 3 januari 1859, volgt onder XX-br.

2 Dirk Pater, geboren te Scherpenzeel op 8 maart 1861, volgt onder XX-bs.

3 Wulf Pater, geboren te Scherpenzeel op 28 maart 1863, overleden te Ede op 18 december 1930, 67 jaar oud.

4 Dirk Albertus Pater, geboren te Scherpenzeel op 9 januari 1866, volgt onder XX-bt.

5 Dirkje Pater, geboren te Scherpenzeel op 26 augustus 1868.

XIX-bi Jan Pater, geboren te Renswoude op 29 april 1834, overleden aldaar op 29 april 1929, 95 jaar oud, zoon van Dirk Jansen Pater (XVIII-as) en Dirkje Donkersteeg.

Jan is getrouwd te Renswoude op 30 januari 1863, op 28-jarige leeftijd met Gerritje van den Prinsenhof (25 jaar oud), geboren te Ede op 11 juli 1837, dochter van Gerrit van den Prinsenhof en Cornelia van Engelenhoven.

Uit dit huwelijk:

1 Dirk Pater, geboren te Ede op 3 juli 1863, volgt onder XX-bu.

XIX-bj Teunisje Pater, geboren te Renswoude op 5 november 1836, overleden op 28 februari 1926, 89 jaar oud, dochter van Dirk Jansen Pater (XVIII-as) en Dirkje Donkersteeg.

Teunisje is getrouwd te Renswoude op 25 maart 1864, op 27-jarige leeftijd met Hendrik van Egdom (23 jaar oud), landbouwer, graanhandelaar en wethouder te Renswoude, geboren te Woudenberg op 1 maart 1841, overleden te Renswoude op 25 januari 1927, begraven aldaar, 85 jaar oud, zoon van Willem van Egdom (landbouwer en tapper) en Cornelia van Voskuijlen.

Hij was raadslid van 1877 t/m 1923 waarvan 44 jaar wethouder.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelia van Egdom, geboren te Renswoude in het jaar 1864, volgt onder XX-bv.

2 Dirkje van Egdom, geboren te Renswoude in het jaar 1866, volgt onder XX-bw.

3 Gerritje van Egdom, geboren te Renswoude op 3 januari 1872, volgt onder XX-bx.

4 Dientje van Egdom, geboren te Renswoude rond 1875, volgt onder XX-by.

5 Willempje van Egdom, geboren te Renswoude in het jaar 1878.

Willempje was gehuwd met Herman Casper van Rangelrooij, geboren rond 1875.

XIX-bk Frans Pater, geboren te Renswoude op 8 juni 1839, overleden te Ede op 20 juni 1910, 71 jaar oud, zoon van Dirk Jansen Pater (XVIII-as) en Dirkje Donkersteeg.

Frans is getrouwd rond 1870, op ongeveer 31-jarige leeftijd met Heintje van de Princenhof (ongeveer 32 jaar oud), geboren te Ede op 2 november 1838, overleden aldaar op 30 september 1898, 59 jaar oud, dochter van Gerrit van den Prinsenhof en Cornelia van Engelenhoven.

Uit dit huwelijk:

1 Dirk Pater, geboren te Ede op 21 maart 1875, volgt onder XX-bz.

2 Gerrit Pater, geboren te Renswoude op 1 november 1879, volgt onder XX-ca.

3 Dirkje Pater, geboren te Ede op 29 mei 1882, volgt onder XX-cb.

XIX-bl Dirk Dirksz Pater, geboren te Renswoude op 7 maart 1844, overleden in het Nederwoud onder Lunteren op 8 maart 1926, 82 jaar oud, zoon van Dirk Jansen Pater (XVIII-as) en Dirkje Donkersteeg.

Dirk was gehuwd met Grietje Pater, geboren te Renswoude op 9 mei 1842, overleden te Ede op 17 augustus 1909, 67 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Dirk Pater, landbouwer, geboren te Lunteren op 10 augustus 1872.

Hij woont in 1936 in het Nederwoud 112 onder Lunteren.

Dirk is getrouwd te Ede op 17 augustus 1927, op 55-jarige leeftijd met Jacobje Hol (36 jaar oud), geboren te Lunteren op 1 september 1890.

XIX-bm Jannigje Pater, geboren te Scherpenzeel op 27 april 1842, dochter van Jan Jansen Pater (XVIII-av) en Maartje van Kolfschoten.

Jannigje is getrouwd te Scherpenzeel op 21 oktober 1864, op 22-jarige leeftijd met Melis van de Vliert ook genaamd van de Vlierd (25 jaar oud), landbouwer op Huigenbosch onder Scherpenzeel en landbouwer op Nijburg onder Renswoude, geboren te Renswoude op 15 oktober 1839, overleden aldaar op 23 december 1919, 80 jaar oud, zoon van Aalbert Aartsen van de Vliert (landbouwer op Nijburg onder Renswoude) en Jannigje Aartsen de Koning.

Uit dit huwelijk:

1 Albartus van de Vliert, geboren te Scherpenzeel op 31 oktober 1868, volgt onder XX-cc.

XIX-bn Erverdijntje Schreuder ook genaamd Everdina, geboren te Lunteren op 18 juni 1821, overleden aldaar op 13 mei 1896, 74 jaar oud, dochter van Jan Dani‰l Schreuder (timmerman te Lunteren) en Jantje Berends van Maanen (XVIII-aw).

Erverdijntje was gehuwd met Hermanis Willem Frankenhuijzen ook genaamd Hermanus Frankenhuizen, timmerman te Lunteren, geboren te Utrecht op 6 april 1820, zoon van Cornelis Frankenhuijzen en Aaltje Willemsen.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelis Frankenhuizen, geboren te Lunteren op 16 januari 1844, volgt onder XX-cd.

XIX-bo Derk Schreuder ook genaamd Dirk, timmerman, geboren te Lunteren op 2 juni 1835, overleden aldaar op 17 januari 1906, 70 jaar oud, zoon van Jan Dani‰l Schreuder (timmerman te Lunteren) en Jantje Berends van Maanen (XVIII-aw).

Derk was gehuwd met Derkje van Veldhuizen, geboren te Ede op 23 oktober 1826.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelia Schreuder, geboren te Lunteren op 2 januari 1850.

2 Jan-Daniel Schreuder, geboren te Lunteren op 1 januari 1860, volgt onder XX-ce.

3 Jan Derk Schreuder, geboren te Ede op 21 april 1862, volgt onder XX-cf.

4 Berendina Schreuder, geboren te Ede op 22 juli 1866, volgt onder XX-cg.

5 Johannes Gijsbertus Schreuder, geboren te Lunteren op 2 januari 1869, volgt onder XX-ch.

6 Berend Schreuder, geboren te Lunteren op 10 januari 1872.

XIX-bp Gerritje Schreuder, geboren te Lunteren op 30 januari 1839, dochter van Jan Dani‰l Schreuder (timmerman te Lunteren) en Jantje Berends van Maanen (XVIII-aw).

Gerritje is getrouwd te Ede op 4 juni 1861, op 22-jarige leeftijd met Mor Jacobsz van Veenendaal (35 jaar oud), geboren te Lunteren op 12 januari 1826, wonende aldaar, zoon van Jacob Morren van Veenendaal (karman te Lunteren) en Jannigje Blanken.

Uit dit huwelijk:

1 Jannetje Veenendaal, geboren te Lunteren op 4 juli 1861.

2 Alida Veenendaal, geboren te Lunteren op 4 juli 1861, overleden aldaar op 13 juli 1861, 9 dagen oud.

XIX-bq Johannes Gijsbertus Schreuder, geboren te Lunteren op 4 januari 1843, overleden rond 1889, ongeveer 46 jaar oud, zoon van Jan Dani‰l Schreuder (timmerman te Lunteren) en Jantje Berends van Maanen (XVIII-aw).

Johannes is getrouwd te Ede op 16 februari 1867, op 24-jarige leeftijd met Aalbarta Blom (25 jaar oud), geboren te Lunteren op 18 augustus 1841, waarschijnlijk dochter van Jakob Blom (wolkammersknecht) en Evertje Barten Konstapel.

Uit dit huwelijk:

1 Evert Jan Schreuder, geboren op 29 maart 1872, volgt onder XX-ci.

XIX-br Maria van Voorthuizen ook genaamd Mietje, geboren te Scherpenzeel op 12 januari 1830, overleden aldaar op 14 mei 1910, 80 jaar oud, dochter van Willem Jordens van Voorthuizen (XVIII-bb) en Klara van Wagensveld.Gesch. Kerk Scherpenzeel, pag. 246.

H.M. van Woudenberg vermeldt haar als dolerende te Scherpenzeel in 1888.

Maria is getrouwd te Scherpenzeel op 4 oktober 1852, op 22-jarige leeftijd met Sijmen Buddingh ook genaamd Simon Budding (29 jaar oud), winkelier, geboren te Renswoude op 29 april 1823, overleden te Scherpenzeel op 8 februari 1895, begraven op het Dorpskerkhof te Scherpenzeel, 71 jaar oud, zoon van Jacob Buddingh (landbouwer op de Wolfshaar onder Renswoude) en Grietje de Koning.

Uit dit huwelijk:

1 Willem Budding, geboren te Scherpenzeel op 20 april 1853, volgt onder XX-cj.

2 Clara Buddingh, geboren te Scherpenzeel op 15 juli 1859, overleden aldaar op 17 mei 1935, 75 jaar oud.

XIX-bs Elizabeth van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 19 juli 1828, overleden aldaar op 17 maart 1914, 85 jaar oud, natuurlijke dochter van Joost Gerard Godart Taets van Amerongen (Heer van Renswoude) en Jantje van Voorthuizen (XVIII-bc).

Haar kind van een onbekende man:

1 Jacob van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 25 oktober 1850, overleden aldaar op 21 mei 1851, 208 dagen oud.

Elizabeth is getrouwd te Renswoude op 3 mei 1856, op 27-jarige leeftijd (2) met Hendrik Vermeulen (30 jaar oud), kleermaker en koopman, geboren te Barneveld op 25 november 1825, overleden te Renswoude op 21 juli 1917, 91 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

2 Jan Vermeulen, geboren te Renswoude op 25 januari 1857.

3 Willemijntje Vermeulen, geboren te Renswoude op 11 september 1858, overleden te Ede op 18 maart 1934, 75 jaar oud.

4 Willem Vermeulen, koopman te Scherpenzeel, geboren te Renswoude op 3 januari 1861.

5 Hendricus Vermeulen, geboren te Renswoude op 9 september 1863.

6 Evert Jan Vermeulen, geboren te Renswoude op 6 februari 1866, volgt onder XX-ck.

7 Jannetje Vermeulen, geboren te Renswoude op 2 juli 1868.

8 Elisabeth Vermeulen, geboren te Renswoude op 9 juli 1871.

XIX-bt Jan van Voorthuizen, schoenmaker te Renswoude, geboren te Renswoude op 8 december 1834, overleden aldaar op 22 juli 1900, 65 jaar oud, natuurlijke zoon van Joost Gerard Godart Taets van Amerongen (Heer van Renswoude) en Jantje van Voorthuizen (XVIII-bc).

Uit deze Jan spruit een tak Van Voorthuizen hoofdzakelijk wonend te Renswoude.

Volgens de regels der genealogie vormen de nakomelingen van Jan een aparte tak.

Jan woont te Renswoude in de huizen met de nummers 21, 16 en 111.

Jan is getrouwd te Renswoude op 18 juni 1869, op 34-jarige leeftijd met Teunisje Vink (26 jaar oud), geboren te Renswoude op 18 april 1843, overleden aldaar op 24 juli 1891, 48 jaar oud, dochter van Cornelis Vink en Gerritje van Droffelaar.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelis van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 1 januari 1870, volgt onder XX-cl.

2 Jan van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 25 september 1872, volgt onder XX-cm.

XIX-bu Pieter Hendrik van Voorthuizen, winkelier en meubelmaker, geboren te Amersfoort op 18 februari 1845, wonende aldaar, te Utrecht en te Doesburg, overleden aldaar op 6 september 1927, 82 jaar oud, zoon van Jan van Voorthuizen (XVIII-bd) en Ida Gijsberta Jonckers.

Pieter is getrouwd te Utrecht op 10 juni 1868, op 23-jarige leeftijd met Daatje Willemina van Meegdenburg (26 jaar oud), geboren te Deil op 24 januari 1842, overleden te Utrecht op 31 juli 1909, 67 jaar oud, dochter van Dirk van Meegdenburg (landbouwer) en Wilhelmina Beverlo.

Uit dit huwelijk:

1 Johanna Gijsberta van Voorthuizen, geboren te Utrecht op 16 april 1869, overleden te Doesburg op 30 september 1930, 61 jaar oud.

Johanna is getrouwd te Utrecht op 13 oktober 1892, op 23-jarige leeftijd met Gijsbert van Heun (24 jaar oud), smid, geboren te Maurik op 26 december 1867, overleden te Doesburg op 19 december 1904, 36 jaar oud, zoon van Jan Hendrik van Heun en Catharina van Arkel.

2 Dirkje Willemina van Voorthuizen, geboren te Utrecht op 14 januari 1871, overleden aldaar op 6 maart 1923, 52 jaar oud.

3 Hendrik Willem van Voorthuizen, geboren te Utrecht op 3 december 1872, overleden aldaar op 16 augustus 1895, 22 jaar oud.

4 Antoon Johan Nicolaas van Voorthuizen, geboren te Utrecht op 14 januari 1876, volgt onder XX-cn.

5 Willem Daniel van Voorthuizen, geboren te Utrecht op 24 januari 1881, volgt onder XX-co.

XIX-bv Elisabeth van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 21 november 1841, dochter van Hendrik van Voorthuizen (XVIII-be) en Geertje van Ravenhorst.

Haar kind van een onbekende man:

1 Hendrikje van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 18 april 1863, overleden aldaar op 27 augustus 1863, 131 dagen oud.

XIX-bw Jannetje van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 16 januari 1849, wonende te Lunteren, overleden aldaar op 2 augustus 1898, 49 jaar oud, dochter van Hendrik van Voorthuizen (XVIII-be) en Geertje van Ravenhorst.

Jannetje is getrouwd te Scherpenzeel op 7 november 1872, op 23-jarige leeftijd met Gerrit Jan Klok (26 jaar oud), geboren te Ede op 9 januari 1846, wonende te Lunteren, overleden aldaar op 29 maart 1928, 82 jaar oud, zoon van Gerrit Hendriksen Klok en Jantje Hendriksen Reemst.

Gerrit is later getrouwd te Ede op 30 september 1899, op 53-jarige leeftijd met Gerritje de Ruiter (49 jaar oud), geboren te Ede op 23 oktober 1849, overleden na 1936, minstens 87 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Gerrit Klok, geboren te Lunteren op 27 mei 1873, volgt onder XX-cp.

2 Jannigje Klok, geboren te Lunteren op 9 juli 1878, volgt onder XX-cq.

3 Gijsbert Klok, jachtopziener en landbouwer, geboren te Lunteren op 17 oktober 1882.

Hij woont in 1936 te Meulunteren 33.

Gijsbert is getrouwd te Ede op 29 april 1905, op 22-jarige leeftijd met Jannetje van Middendorp (21 jaar oud), geboren te Ede op 12 maart 1884, dochter van Nicolaas van Middendorp en Hermina Otse.

XIX-bx Geertje van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 7 september 1852, overleden te Woerden op 1 februari 1930, 77 jaar oud, dochter van Hendrik van Voorthuizen (XVIII-be) en Geertje van Ravenhorst.

Geertje is getrouwd te Scherpenzeel op 11 februari 1875, op 22-jarige leeftijd met Evert Wortman (26 jaar oud), geboren te Veenendaal op 10 februari 1849, overleden te Dordrecht op 17 november 1933, 84 jaar oud, zoon van Teunis Wortman en Neeltje van de Haar.

Uit dit huwelijk:

1 Hendrik Wortman, geboren te Woerden op 1 juni 1876, overleden in het jaar 1973, 97 jaar oud.

2 Teunis Wortman, geboren te Woerden op 26 juli 1877, overleden in het jaar 1939, 62 jaar oud.

3 Gijsbertus Wortman, geboren te Woerden op 2 maart 1881, overleden in het jaar 1949, 68 jaar oud.

4 Neeltje Wortman, geboren te Woerden op 30 juni 1882.

5 Gerard Wortman, geboren te Woerden op 11 september 1883, overleden in het jaar 1987, 104 jaar oud.

6 Adrianus Wortman, geboren te Woerden op 18 mei 1885, overleden op 19 augustus 1905, 20 jaar oud.

7 Hermanus Wortman, geboren te Woerden op 2 augustus 1887, overleden op 6 september 1887, 35 dagen oud.

8 Hermanus Wortman, geboren te Woerden op 7 oktober 1889, overleden in het jaar 1972, 83 jaar oud.

9 Evert Wortman, geboren te Woerden op 12 februari 1892, overleden op 26 maart 1914, 22 jaar oud.

10 Geertje Elisabeth Wortman, geboren te Woerden op 6 juni 1893.

XIX-by Jacob Pater, geboren op 16 april 1862, zoon van Kors Pater (XVIII-bg) en Rikje Hazeleger.

Jacob was gehuwd met Willemijntje van de Lagemaat, geboren te Leersum op 22 juni 1865.

Uit dit huwelijk:

1 Jacoba Pater, geboren te Renswoude op 25 maart 1900, volgt onder XX-cr.

XIX-bz Jan Boon, landbouwer, geboren rond 1840, zoon van Willem Boon (XVIII-bh) en Reijertje Boekhout.

Jan is getrouwd te Woudenberg op 1 augustus 1874, op ongeveer 34-jarige leeftijd met Geertje Bouwheer (28 jaar oud), geboren te Barneveld op 25 mei 1846, dochter van Hendrik Reijersen Bouwheer en Aaltje Bosveld.

Uit dit huwelijk:

1 Jannetje Boon, geboren te Woudenberg op 10 augustus 1884, volgt onder XX-cs.

XIX-ca Hendrik van 't Woud, geboren te Ede op 14 augustus 1848 Het bevolkingsregister van Ede geeft als geboortedatum 4 October 1847., wonende te Harselaar onder Voorthuizen, zoon van Teunis Rengersen van 't Woud (boereknegt) en Wijmpje Teunissen Boon (XVIII-bi).

Hendrik is getrouwd te Barneveld op 29 oktober 1880, op 32-jarige leeftijd met Hermijntje van de Kap (ongeveer 27 jaar oud), geboren rond 1853, dochter van Albertus Maas van de Kap en Teunisje Magre.

Uit dit huwelijk:

1 Albertus van 't Woud, geboren te Kootwijkerbroek op 5 januari 1876 Bij het huwelijk van zijn ouders wordt hij gewettigd en zijn naam veranderd van Van de Kap in Van 't Woud..

Anno Domini MM woont er te Barneveld ene A. van 't Wout.

XIX-cb Aalt Gangolf Boon, voerman, geboren te Wekerom op 2 juli 1848, wonende op Klein-Varekamp onder Lunteren, overleden te Lunteren op 14 maart 1931, 82 jaar oud, zoon van Willem Boon (XVIII-bk) en Gerritje van Westeneng.

Aalt is getrouwd te Ede op 14 juni 1875, op 26-jarige leeftijd met Reintje Goor (27 jaar oud), geboren op 19 april 1848, overleden te Ede op 13 maart 1927, 78 jaar oud, dochter van Evert Goor en Jantje van de Hoef.

Uit dit huwelijk:

1 Evert Boon, geboren te Ede op 17 december 1874, overleden aldaar op 15 april 1875, 119 dagen oud.

2 Gerritje Boon, geboren te Ede op 25 maart 1876, overleden te Lunteren op 9 oktober 1957, begraven aldaar, 81 jaar oud.

Gerritje is getrouwd te Ede op 31 december 1898, op 22-jarige leeftijd met Gerrit Klok, geboren te Lunteren op 27 mei 1873, volgt onder XX-cp.

3 Evert Jan Boon, geboren te Ede op 21 juni 1877, overleden aldaar op 15 juli 1878, 1 jaar oud.

4 Evert Jan Boon, geboren te Ede op 3 oktober 1878, volgt onder XX-ct.

5 Willem Boon, geboren te Ede op 25 januari 1882, overleden aldaar op 1 september 1882, 219 dagen oud.

6 Willem Boon, geboren te Lunteren op 21 juli 1883, volgt onder XX-cu.

7 Jan Boon, geboren te Ede op 16 oktober 1884, volgt onder XX-cv.

8 Gerard Boon, geboren te Ede op 10 mei 1888, overleden aldaar op 7 april 1890, 1 jaar oud.

9 Gerrit Boon, geboren te Ede op 23 mei 1893, volgt onder XX-cw.

XIX-cc Evertje Boon, geboren te Wekerom op 10 juni 1852, overleden in het Nederwoud onder Lunteren op 2 juni 1927, 74 jaar oud, dochter van Willem Boon (XVIII-bk) en Gerritje van Westeneng.

Evertje woont eerst Wekerom 37, daarna Lunteren 264 op 18 Maart 1869 gaat zij naar Barneveld op 14 Mei 1877 komt zij naar Lunteren 82, later Nederwoud 17 en in 1921 Nederwoud 38.

Evertje is getrouwd te Ede op 22 november 1879, op 27-jarige leeftijd (1) met Bart Onderstal (33 jaar oud), arbeider, geboren te Apeldoon op 17 maart 1846, overleden in het Nederwoud onder Lunteren op 29 april 1886, 40 jaar oud, zoon van Cornelis Onderstal en Neeltje Onderstal.

Bart komt op 22 November 1879 van Barneveld naar het Nederwoud 82 onder Lunteren. Hij heeft in het kadaster van Lunteren artikelnummer 1269. Hij koopt in het Nederwoud F845, heide en weiland, 74.80, F850 weiland, 71.10, F851 hakhout, 10.30, F852 weiland, 36.50, F 1398 huis, -.85, F1399 bouwland, 43.35 in totaal 2.36.90 het is gekomen van art. 765 6-11 en gaat naar art. 1815 3-8. Later is zijn weduwe de eigenaresse. Zij kopen in 1887 van Gerrit Jan van de Burgt en vrouw, die hebben art. 765. Het huis wordt gesticht in 1873 op F844 44.20 en wordt dan huis F1398 -.85 en F1399 bouwland 43.35, het komt van art. 878 1-5. Later wordt de nummering WoudseWallepad en nog later Hazendonkseweg. A.D. 2002 wordt de nummering (van een nieuw huis) Loenhorsterweg 13.

Evertje is getrouwd te Ede op 26 maart 1887, op 34-jarige leeftijd (2) met Aart Dekker (42 jaar oud), landbouwer in het Nederwoud onder Lunteren, geboren te Amersfoort op 9 november 1844, overleden in het Nederwoud onder Lunteren op 18 juli 1907, 62 jaar oud, zoon van Klaas Dekker (landbouwer in het Nederwoud onder Lunteren) en Arnolda Doremaal.

Aart woont vanaf 1887 te Lunteren 17 later wordt dit Le 17, in 1921 38, in 1930 55, in 1941 Woudse Wallepad 3, in 1970 Hazendonkseweg 7 en in 2001 wordt er een nieuwe oprit gemaakt aan de Loenhorsterweg 13, er wordt ook een nieuw huis gebouwd. Het huis is gebouwd omstreeks 1828 en had toen nummer 227b vervolgens 3, 5, in 1860 L2, in 1863 298 en in 1880 301 later wordt dit 17 (zie boven).

Uit dit huwelijk:

1 Aartje Dekker, geboren in het Nederwoud onder Lunteren op 1 maart 1888.

2 Gerritje Dekker, geboren in het Nederwoud onder Lunteren op 3 november 1889, volgt onder XX-cx.

3 Nicolaas Dekker ook genaamd Klaas, geboren in het Nederwoud onder Lunteren op 24 mei 1891.

Hij vertrekt op 21 Mei 1926 naar Warnsveld, in 1951 woont hij daar nog.

4 Willempje Dekker, geboren in het Nederwoud onder Lunteren op 21 juni 1894, volgt onder XX-cy.

XIX-cd Matthijs van Kempen, landbouwer, geboren te Woudenberg op 9 maart 1839, zoon van Maas Willemsen van Kempen (XVIII-bl) en Aaltje Velthuizen.

Matthijs is getrouwd te Woudenberg op 9 november 1867, op 28-jarige leeftijd met Anna den Hartog (33 jaar oud), geboren te Woudenberg op 4 december 1833, overleden te Doorn op 3 juni 1910, 76 jaar oud, dochter van Gerrit den Hartog (landbouwer) en Dirkje van Drieenhuijsen (landbouwster).

Anna is eerder getrouwd te Woudenberg op 9 juni 1855, op 21-jarige leeftijd met Elbert Donkersteeg (59 jaar oud), geboren te Doorn, gedoopt aldaar op 27 september 1795, overleden te Woudenberg op 14 oktober 1866, 71 jaar oud, zoon van Elbert Donkersteeg en Teunisje van 't Voort.

Uit dit huwelijk:

1 Maas van Kempen, geboren te Woudenberg op 20 maart 1869, overleden voor 1871, hoogstens 2 jaar oud.

2 Maas van Kempen, geboren te Woudenberg op 24 april 1871, volgt onder XX-cz.

XIX-ce Cornelis van Voorthuizen, geboren te Scherpenzeel op 13 januari 1882, overleden te Amerongen op 26 november 1956, 74 jaar oud, zoon van Gerrit van Voorthuizen (XVIII-bm) en Maria van Wolfswinkel.

Cornelis was gehuwd met Teunisje van Egdom, geboren te Woudenberg op 2 mei 1885, overleden op 7 januari 1974, 88 jaar oud, dochter van Jan van Egdom en Elbertha Broekhuizen.

Uit dit huwelijk:

1 Maria Elbertha van Voorthuizen, geboren rond 1920.

2 Elbertha Maria van Voorthuizen, geboren rond 1921.

3 Gerrit Jan van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 19 november 1925, volgt onder XX-da.

4 Jannette Gerdina van Voorthuizen, geboren te Woudenberg rond 1926.

XIX-cf Tijmen van Voorthuizen, landbouwer, geboren te Scherpenzeel op 21 augustus 1884, overleden te Barneveld op 23 augustus 1955, 71 jaar oud, zoon van Gerrit van Voorthuizen (XVIII-bm) en Maria van Wolfswinkel.

Tijmen is getrouwd te Barneveld op 31 oktober 1919, op 35-jarige leeftijd met Hendrika van Ravenhorst (28 jaar oud), geboren te Barneveld op 22 september 1891, dochter van Aart van Ravenhorst.

Uit dit huwelijk:

1 Gerrit van Voorthuizen, geboren te Barneveld op 5 augustus 1920, overleden aldaar op 27 augustus 1920, 22 dagen oud.

2 Maria van Voorthuizen, geboren te Barneveld op 18 juli 1921, volgt onder XX-db.

3 Gerrit van Voorthuizen, geboren te Barneveld op 27 juli 1923, overleden aldaar op 30 juli 1923, 3 dagen oud.

4 Marinus van Voorthuizen, geboren te Barneveld op 28 juli 1924, volgt onder XX-dc.

5 Aartje van Voorthuizen, geboren te Barneveld op 19 april 1927.

Aartje is getrouwd te Barneveld op 10 december 1953, op 26-jarige leeftijd met Herman van Ginkel (30 jaar oud), landbouwer, geboren te Woudenberg op 19 juni 1923, zoon van Jan van Ginkel (XIX-cp) en Teunisje van Dijk.

6 Gerrit van Voorthuizen, geboren te Barneveld op 19 april 1927, overleden aldaar op 29 juli 1927, 101 dagen oud.

7 Tijmen van Voorthuizen, geboren in het Kallenbroek onder Terschuur op 2 mei 1928, volgt onder XX-dd.

8 Hendrika van Voorthuizen, geboren te Barneveld op 7 augustus 1929.

Hendrika is getrouwd te Barneveld op 22 april 1955, op 25-jarige leeftijd met Hendrik de Vries (27 jaar oud), geboren te Ede op 21 februari 1928.

9 Gerrit Cornelis van Voorthuizen, geboren te Barneveld op 23 juni 1935, volgt onder XX-de.

XIX-cg Geertje van Voorthuizen, geboren te Scherpenzeel op 2 mei 1888, overleden aldaar op 11 juli 1974, 86 jaar oud, dochter van Gerrit van Voorthuizen (XVIII-bm) en Maria van Wolfswinkel.

Geertje is getrouwd te Scherpenzeel op 9 september 1911, op 23-jarige leeftijd met Gijsbertus Schimmel (28 jaar oud), geboren te Woudenberg op 20 september 1882, overleden te Scherpenzeel op 13 september 1954, 71 jaar oud, zoon van Jacob Schimmel en Geertje Veldhuizen.

Uit dit huwelijk:

1 Geertruida Schimmel, geboren te Leusden op 19 juli 1912.

Geertruida is getrouwd te Scherpenzeel op 23 augustus 1934, op 22-jarige leeftijd met Arend van de Lagemaat (28 jaar oud), boer op Burgstede, geboren te Woudenberg op 21 januari 1906.

2 Gerrit Schimmel, geboren te Leusden op 16 april 1915.

3 Jacob Schimmel, geboren te Leusden op 17 oktober 1916.

Jacob was gehuwd met Jacomijntje van de Glind, geboren in het jaar 1917, overleden op 10 juni 1960, 43 jaar oud.

4 Maria Schimmel, geboren te Leusden op 8 februari 1918.

Maria is getrouwd te Leusden op 24 november 1953, op 35-jarige leeftijd met Matthijs van de Lagemaat (41 jaar oud), geboren te Woudenberg op 5 november 1912.

XIX-ch Cornelis van Voorthuizen, landbouwer op Groenewoude onder Woudenberg, geboren te Woudenberg op 24 maart 1905, overleden aldaar op 1 september 1973, 68 jaar oud, zoon van Hendrik van Voorthuizen (XVIII-bn) en Reijertje van de Pol.

Cornelis is getrouwd te Woudenberg op 26 oktober 1934, op 29-jarige leeftijd met Wilhelmina Bloemendal (28 jaar oud), geboren te Woudenberg op 15 februari 1906, overleden aldaar op 17 augustus 1996, 90 jaar oud, dochter van Brand Bloemendal en Dirkje de Greef.

Uit dit huwelijk:

1 Hendrik van Voorthuizen ook genaamd Henk, geboren te Woudenberg op 8 oktober 1935, volgt onder XX-df.

2 Dirkje van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 1 juni 1938, volgt onder XX-dg.

3 Reier van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 24 oktober 1939, volgt onder XX-dh.

4 Cornelis Willem van Voorthuizen ook genaamd Kees, geboren te Woudenberg op 12 februari 1945, volgt onder XX-di.

5 Brand van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 10 mei 1947, volgt onder XX-dj.

XIX-ci Hendrika van Voorthuizen ook genaamd Hendrikje, geboren te Woudenberg op 16 oktober 1906, overleden te Amersfoort op 24 december 1976, 70 jaar oud, dochter van Hendrik van Voorthuizen (XVIII-bn) en Reijertje van de Pol.

Hendrika is getrouwd te Woudenberg op 5 april 1928, op 21-jarige leeftijd met Pieter Bos (25 jaar oud), geboren te Renswoude op 1 juni 1902.

Uit dit huwelijk:

1 Dirkje Bos, geboren rond 1936.

2 Hendrik Bos ook genaamd Henk, geboren rond 1937.

Henk was de moordenaar van boer Marinus Floor aan het Woudse Wallepad te Lunteren en waarschijnlijk ook van zijn oom Gerard. Hij is overleden tijdens zijn detentie.

XIX-cj Cornelis van Voorthuizen, landbouwer, geboren te Barneveld op 20 juni 1897, overleden te Ede op 6 februari 1986, 88 jaar oud, zoon van Willem van Voorthuizen (XVIII-bo) en Rijkje Schimmel.

Cornelis is getrouwd te Barneveld op 19 juni 1925, op 27-jarige leeftijd met Gerritje Hooijer (29 jaar oud), geboren te Barneveld op 13 oktober 1895, overleden te Lunteren op 15 september 1987, 91 jaar oud, dochter van Brand Hooijer (landbouwer op de Groote Kieft on het Overwoud) en Grietje van Kattenbroek.

Uit dit huwelijk:

1 Rieka van Voorthuizen, geboren te Lunteren op 23 januari 1927.

Rieka is getrouwd op 16 juli 1959, op 32-jarige leeftijd met Jan Broekhuizen (ongeveer 34 jaar oud), geboren rond 1925.

2 Brand van Voorthuizen, geboren te Ede op 15 juli 1928, volgt onder XX-dk.

3 Willem van Voorthuizen, geboren te Lunteren op 30 juli 1931, overleden op 21 maart 1974, 42 jaar oud.

XIX-ck Maria van Voorthuizen, geboren te Barneveld op 24 september 1899, overleden aldaar op 10 december 1987, begraven aldaar, 88 jaar oud, dochter van Willem van Voorthuizen (XVIII-bo) en Rijkje Schimmel.

Maria is getrouwd te Barneveld op 29 maart 1935, op 35-jarige leeftijd met Peter van Harten (35 jaar oud), geboren te Barneveld op 19 september 1899, overleden te Ede op 12 augustus 1979, begraven te Barneveld, 79 jaar oud, zoon van Lammert van Harten en Hendrikje van de Haar.

Uit dit huwelijk:

1 Lambertus Hendrikus van Harten, geboren te Barneveld op 29 maart 1936, overleden aldaar op 20 juli 1977, begraven aldaar, 41 jaar oud.

2 Rika van Harten, geboren te Barneveld op 20 oktober 1937.

Rika is gehuwd met waarschijnlijk Johan van Wikselaar, geboren rond 1935, wonende te Barneveld, Barnseweg, zoon van Johan van Wikselaar (XX-dq).

3 Hendrika van Harten, geboren te Barneveld op 13 mei 1939.

4 Hendrikje van Harten, geboren te Barneveld op 25 februari 1941.

XIX-cl Geertje van Voorthuizen, geboren te Barneveld op 29 juni 1904, wonende te Lunteren, overleden te Ede op 14 april 1976, 71 jaar oud, dochter van Willem van Voorthuizen (XVIII-bo) en Rijkje Schimmel.

Geertje was gehuwd met Brand Hooijer, landbouwer op de Groote Kieft onder Lunteren, geboren te Lunteren op 26 april 1905, wonende in het Overwoud onder Lunteren, zoon van Brand Hooijer (landbouwer op de Groote Kieft on het Overwoud) en Grietje van Kattenbroek.

Brand woont in het Overwoud 46, is de "Nieuwe Kieft."

Uit dit huwelijk:

1 Brand Hooijer, geboren te Lunteren op 8 juni 1930, volgt onder XX-dl.

2 Hendrika Wilhelmina Hooijer, geboren te Lunteren op 10 januari 1933, wonende De Glind.

3 Gretha Brandina Hooijer, geboren te Lunteren op 20 september 1938.

XIX-cm Aalbert van Voorthuizen, landbouwer, geboren te Barneveld op 30 mei 1906 (jehovagetuige), overleden aldaar op 15 mei 1978, 71 jaar oud, zoon van Willem van Voorthuizen (XVIII-bo) en Rijkje Schimmel.

Hij woont aan de Hoefweg 2, later aan de Scherpenseelsestraat te Barneveld.

Aalbert is getrouwd te Woudenberg op 12 maart 1937, op 30-jarige leeftijd met Alida van de Glint ook genaamd Elsje (25 jaar oud), geboren te Groesbeek op 11 juli 1911.

Uit dit huwelijk:

1 Willem van Voorthuizen, geboren te Barneveld op 11 februari 1943 anderen zeggen 1941., volgt onder XX-dm.

XIX-cn Cornelis van Voorthuizen, landbouwer aan de Barneveldseweg te Lunteren, geboren te Woudenberg op 15 januari 1900, wonende aldaar en te Lunteren, overleden aldaar op 21 september 1971, begraven aldaar, 71 jaar oud, zoon van Cornelis van Voorthuizen (XVIII-bp) en Fransina Christina van der Sanden.

Cornelis is getrouwd te Ede op 19 januari 1927, op 27-jarige leeftijd met Heintje Verbeek (25 jaar oud), geboren te Ede op 23 april 1901, overleden aldaar op 26 februari 1971, begraven te Lunteren, 69 jaar oud, dochter van Jan Verbeek en Reijertje van de Lagemaat.

Uit dit huwelijk:

1 Francina Christina Reijerdina van Voorthuizen ook genaamd Sina, geboren te Lunteren op 4 december 1927.

Francina is getrouwd te Renswoude op 20 mei 1953, op 25-jarige leeftijd met Frans van de Fliert (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Renswoude op 18 december 1925.

2 Jan Cornelis van Voorthuizen, geboren te Lunteren op 4 april 1929, volgt onder XX-dn.

3 Reijerdina Cornelia van Voorthuizen, geboren te Lunteren op 7 april 1936, volgt onder XX-do.

4 Cornelia van Voorthuizen, geboren te Lunteren op 28 februari 1941.

Cornelia is getrouwd te Ede op 22 december 1967, op 26-jarige leeftijd met Harmen van den Hoek (28 jaar oud), architect, geboren te Barneveld op 6 juni 1939.

XIX-co Maatje van Ginkel, geboren te Woudenberg op 27 september 1871, dochter van Jacob van Ginkel (XVIII-bq) en Errisje van Kampen.

Maatje is getrouwd te Barneveld op 30 oktober 1891, op 20-jarige leeftijd met Roelof van Wikselaar (27 jaar oud), landbouwer in het Kallenbroek onder Barneveld, geboren te Barneveld op 24 maart 1864, zoon van Hendrik van Wikselaar (XIX-a) en Hendrika van den Burgt.

Uit dit huwelijk:

1 Hendrika van Wikselaar, geboren te Barneveld op 22 december 1892.

2 Arisje van Wikselaar, geboren te Barneveld op 22 september 1894.

3 Heintje van Wikselaar, geboren te Barneveld op 31 januari 1897.

4 Jacob van Wikselaar, geboren op 10 januari 1898, volgt onder XX-dp.

5 Hendrik van Wikselaar, geboren te Barneveld op 8 september 1900, overleden te Huizen op 16 augustus 1994, begraven aldaar, 93 jaar oud.

Volgens het personeel van de begraafplaats te Huizen was Hendrik doof-stom.

Hendrik was gehuwd met Alida van 't Hof, geboren op 28 maart 1896, overleden te Huizen op 13 maart 1988, begraven aldaar, 91 jaar oud.

Hun grafzerk bevindt zich op de nieuwe begraafplaats van Huizen, vak 11, graf 109. Tekst: Rust zacht, Alida van 't'Hof 28-3-1896 13-3-1988 Hendrik van Wikselaar 8-9-1900 16-8-1994.

6 Gerritje van Wikselaar, geboren te Barneveld op 25 april 1903.

7 Roelof van Wikselaar, geboren te Barneveld op 1 juli 1905.

8 Marinus van Wikselaar, geboren te Barneveld op 26 mei 1907.

9 Maatje van Wikselaar, geboren te Barneveld op 4 februari 1910.

10 Sophius van Wikselaar, geboren te Voorthuizen op 26 mei 1913.

11 Johan van Wikselaar, geboren te Voorthuizen op 10 maart 1915, volgt onder XX-dq.

XIX-cp Jan van Ginkel, geboren te Scherpenzeel op 10 november 1882, zoon van Cornelis van Ginkel (XVIII-br) en Jannetje de Kruijff.

Jan is getrouwd te Woudenberg op 5 juli 1912, op 29-jarige leeftijd met Teunisje van Dijk (24 jaar oud), geboren te Woudenberg op 30 augustus 1887.

Uit dit huwelijk:

1 Herman van Ginkel, landbouwer, geboren te Woudenberg op 19 juni 1923.

Herman is getrouwd te Barneveld op 10 december 1953, op 30-jarige leeftijd met Aartje van Voorthuizen (26 jaar oud), geboren te Barneveld op 19 april 1927, dochter van Tijmen van Voorthuizen (XIX-cf) en Hendrika van Ravenhorst.

2 Carolina van Ginkel, geboren te Woudenberg op 9 februari 1931.

Carolina is getrouwd te Woudenberg op 16 juli 1959, op 28-jarige leeftijd met Gerrit Jan van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 19 november 1925, volgt onder XX-da.

XIX-cq Cornelis van Ginkel, landbouwer op Klein-Orel onder Scherpenzeel en landbouwer op Groot-Willaer onder Scherpenzeel, geboren te Scherpenzeel op 17 februari 1898, zoon van Cornelis van Ginkel (XVIII-br) en Jannetje de Kruijff.

Hij woont vanaf 12 April 1924 in de Fliert onder Lunteren 27, 1930 28.

Cornelis was gehuwd met Teuntje Everdina Beijer, geboren te Rhenen op 8 maart 1899, dochter van Cornelis Beijer (landbouwer) en Johanna van de Wetering.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelis van Ginkel, geboren rond 1930.

2 Johan van Ginkel, geboren rond 1932.

3 Teunis van Ginkel, geboren rond 1933.

4 Jan van Ginkel, geboren te Ederveen op 2 juli 1934, volgt onder XX-dr.

XX-a Willem van Wikselaar, landbouwer te Harskamp, geboren te Barneveld op 31 augustus 1859, zoon van Dirk van Wikselaar (XIX-c) en Evertje van Wessel.

Willem is getrouwd te Ede op 18 april 1885, op 25-jarige leeftijd met Aaltje Westeneng (19 jaar oud), geboren te Ede op 16 maart 1866, overleden aldaar op 26 februari 1937, 70 jaar oud, dochter van Jan Westeneng en Mientje van Rootzelaar.

Jan woont 1862 te Wekerom, later Lunteren 264 en 1871 Lunteren 28.

Uit dit huwelijk:

1 Dirk van Wikselaar, geboren te Ede op 22 augustus 1886, volgt onder XXI-a.

2 Mientje van Wikselaar, geboren te Ede op 16 december 1888.

3 Evertje van Wikselaar, geboren te Ede op 5 mei 1890.

4 Jan van Wikselaar, geboren te Ede op 31 januari 1893, volgt onder XXI-b.

5 Maria van Wikselaar, geboren te Ede op 10 december 1898.

6 Aaltje van Wikselaar, geboren te Ede op 19 juli 1901.

XX-b Heimen van Blankers, geboren te Putten rond 1873, zoon van Aart van Blankers (XIX-d) en Mia van de Beerenkamp.

Heimen is getrouwd te Barneveld op 30 augustus 1901, op ongeveer 28-jarige leeftijd met Jannetje Heining (22 jaar oud), geboren te Ermelo in het jaar 1879, dochter van Jacob Heining en Geurtje Hop.

Uit dit huwelijk:

1 waarschijnlijk Hendrika van Blankers, geboren te Barneveld op 17 juni 1898, volgt onder XXI-c.

2 Aart van Blankers, geboren te Garderbroek op 28 oktober 1901, volgt onder XXI-d.

3 Geurtje van Blankers, geboren te Garderbroek op 4 december 1905.

4 Jacob van Blankers, geboren te Garderbroek op 29 augustus 1912.

5 Teunisje van Blankers, geboren te Garderbroek op 16 februari 1915, overleden aldaar op 25 mei 1916, 1 jaar oud.

6 Jan Heimen van Blankers, geboren te Garderbroek op 25 maart 1918.

XX-c Dirck Voorthuijsen, geboren rond 1810 Is hij dezelfde als Dirk van 1806?, waarschijnlijk zoon van Wessel Voorthuizen (XIX-g) en Aaltje Schipper.

Dirck was gehuwd met Johanna Hendrika Suuring, geboren rond 1817.

Uit dit huwelijk:

1 Maria Magdalena Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 14 september 1841.

Maria was gehuwd met Hendrik Otte ook genaamd Otto, geboren rond 1840.

XX-d Johannis van Voorthuizen, smid en rentmeester, geboren te Wadenoijen op 4 mei 1801, overleden aldaar op 16 januari 1879, 77 jaar oud, zoon van Coenraad van Voorthuijsen (XIX-j) en Jenneke van Bockel.

Johannis is getrouwd te Wadenoijen op 12 april 1836, op 34-jarige leeftijd met Elisabeth van Aalst (32 jaar oud), geboren te Wadenoijen op 6 november 1803, overleden aldaar op 13 oktober 1896, 92 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Coenraad Steven van Voorthuizen, geboren te Wadenoijen op 14 juli 1840, overleden aldaar op 24 oktober 1840, 102 dagen oud.

XX-e Adriaan van Voorthuizen, onderwijzer en hoofdonderwijzer te Bruchem, geboren te Wadenoijen op 2 februari 1805, overleden te Bruchem op 10 juli 1858, 53 jaar oud, zoon van Coenraad van Voorthuijsen (XIX-j) en Jenneke van Bockel.

Adriaan is getrouwd te Kerkwijk op 7 september 1837, op 32-jarige leeftijd met Gijsbarta Johanna Brouwers (22 jaar oud), geboren te Bruchem op 2 januari 1815, overleden aldaar op 30 december 1899, 84 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Jenneke Gijsbarta van Voorthuizen, geboren te Kerkwijk op 13 juni 1838, overleden aldaar op 23 april 1865, 26 jaar oud.

2 Jan van Voorthuizen, geboren te Kerkwijk op 28 juli 1840, volgt onder XXI-e.

3 Cornelia Johanna van Voorthuizen, geboren te Kerkwijk op 23 oktober 1842, volgt onder XXI-f.

4 Pieter Arnoldus van Voorthuizen, geboren te Kerkwijk op 22 februari 1845, volgt onder XXI-g.

5 Coenraad Jan van Voorthuizen, geboren te Kerkwijk op 10 januari 1851, volgt onder XXI-h.

6 Adriaan van Voorthuizen, geboren te Kerkwijk op 22 november 1858, overleden aldaar op 16 maart 1883, 24 jaar oud.

XX-f Peter van Voorthuizen, landbouwer, geboren te Ingen op 19 oktober 1791, overleden te Lienden op 31 mei 1857, 65 jaar oud, zoon van Willem van Voorthuijsen (XIX-k) en Cornelia Gaasbeek.

Peter is getrouwd te Lienden op 12 augustus 1824, op 32-jarige leeftijd met Adriana Geertrui Wilmina van Westrheenen (22 jaar oud), geboren te Ingen op 22 augustus 1801, overleden aldaar op 5 oktober 1855, 54 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelia Alida van Voorthuizen, geboren te Lienden op 29 september 1824, overleden aldaar op 5 februari 1858, 33 jaar oud.

Cornelia was gehuwd met Aalbert Peter Gaasbeek, landbouwer, geboren te Ingen op 22 mei 1822, overleden te Lienden op 23 december 1882, 60 jaar oud.

2 Gerrit Geurt Willem van Voorthuizen, geboren te Ingen op 21 juli 1826, overleden aldaar op 27 maart 1853, 26 jaar oud.

3 Judith Anna van Voorthuizen, geboren te Ingen op 9 maart 1831, overleden aldaar op 6 augustus 1867, 36 jaar oud.

4 Willemina Johanna van Voorthuizen, geboren te Ingen op 27 mei 1833, overleden te Lienden op 19 mei 1859, 25 jaar oud.

Willemina is getrouwd te Lienden op 9 november 1855, op 22-jarige leeftijd met Jan Mason (23 jaar oud), geboren te Ingen op 15 september 1832, overleden te Lienden op 9 mei 1869, 36 jaar oud.

5 Geertruida Petronella van Voorthuizen, geboren te Ingen op 9 augustus 1835, overleden aldaar op 28 september 1837, 2 jaar oud.

6 Geertruida Petronella van Voorthuizen, geboren te Ingen op 20 oktober 1837, overleden aldaar op 15 februari 1916, 78 jaar oud.

7 Willem Cornelis van Voorthuizen, geboren te Ingen op 6 november 1839, overleden aldaar op 24 maart 1911, 71 jaar oud.

8 Johanna Petronella van Voorthuizen, geboren te Ingen op 2 maart 1844, overleden te Lienden op 8 april 1915, 71 jaar oud.

Johanna is getrouwd te Lienden op 5 mei 1880, op 36-jarige leeftijd met Jan van Beekhoff (42 jaar oud), landbouwer, geboren te Ingen op 31 juli 1837, overleden te Lienden op 7 augustus 1925, 88 jaar oud.

XX-g Aalbert van Voorthuizen, winkelier en landbouwer, geboren te Ingen op 3 september 1794, overleden te Lienden op 28 februari 1863, 68 jaar oud, zoon van Willem van Voorthuijsen (XIX-k) en Cornelia Gaasbeek.

Aalbert is getrouwd op 23 oktober 1816, op 22-jarige leeftijd met Wihelmina Antonia de Hoogh (19 jaar oud), geboren te Maurik op 30 maart 1797, overleden te Lienden op 9 maart 1877, 79 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelia Alida van Voorthuizen, geboren te Maurik op 9 februari 1817.

Cornelia is getrouwd te Lienden op 7 mei 1841, op 24-jarige leeftijd met Jan van Ewijk (32 jaar oud), geboren te Lienden op 20 februari 1809, overleden te Maurik op 27 oktober 1906, 97 jaar oud.

2 Huibert Gijsbertus van Voorthuizen, geboren te Ingen op 1 januari 1819, volgt onder XXI-i.

3 Willemina Johanna van Voorthuizen, geboren te Ingen op 18 mei 1821, overleden aldaar op 11 mei 1914, 92 jaar oud.

4 Gijsberta Maria van Voorthuizen, geboren te Ingen op 24 maart 1823, overleden te Lienden op 8 februari 1890, 66 jaar oud.

Gijsberta is getrouwd te Lienden op 29 november 1855, op 32-jarige leeftijd met Johannes Christoffel van Esterik (46 jaar oud), geboren te Eck en Wiel op 7 april 1809, overleden te Lienden op 2 december 1882, 73 jaar oud.

5 Willem Aalbertus van Voorthuizen, geboren te Ingen op 10 november 1825, volgt onder XXI-j.

6 Dirkje Everdina van Voorthuizen, geboren te Ingen op 13 maart 1828, overleden te Lienden op 20 maart 1882, 54 jaar oud.

7 Johannes Jan van Voorthuizen, geboren te Ingen op 11 mei 1829, overleden aldaar op 11 april 1830, 335 dagen oud.

8 Willemina Antonia van Voorthuizen, geboren te Ingen op 2 mei 1831, overleden aldaar op 5 september 1832, 1 jaar oud.

9 Johannes Jan van Voorthuizen, geboren te Ingen op 14 oktober 1832, volgt onder XXI-k.

10 Willemina Antonia van Voorthuizen, winkelierster, geboren te Ingen op 10 juli 1834, overleden te Lienden op 6 februari 1869, 34 jaar oud.

Willemina is getrouwd te Lienden op 5 juni 1867, op 32-jarige leeftijd met Gosen van Esterik (26 jaar oud), geboren te Ingen op 26 november 1840, overleden te Lienden op 15 augustus 1913, 72 jaar oud.

11 Peterke Elisabeth van Voorthuizen, geboren te Ingen op 4 november 1837, overleden te Lienden op 15 oktober 1912, 74 jaar oud.

Peterke is getrouwd te Lienden op 13 oktober 1881, op 43-jarige leeftijd met Gerrit van Esterik (42 jaar oud), landbouwer, geboren te Ingen op 29 december 1838, overleden te Lienden op 30 december 1911, 73 jaar oud.

12 Neeltje Berendina Josina van Voorthuizen, geboren te Ingen op 26 mei 1839, overleden aldaar op 20 juni 1863, 24 jaar oud.

13 Petertje Willemina van Voorthuizen, geboren te Ingen op 29 januari 1842, overleden aldaar op 25 november 1842, 300 dagen oud.

XX-h Willem Cornelis van Voorthuizen, landbouwer, geboren te Ingen op 17 augustus 1800, overleden te Lienden, zoon van Willem van Voorthuijsen (XIX-k) en Cornelia Gaasbeek.

Willem is getrouwd te Lienden op 16 mei 1823, op 22-jarige leeftijd met Peterke Janna de Leeuw (18 jaar oud), geboren te Ingen op 9 december 1804, overleden te Lienden op 17 november 1862, 57 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelia Gerda van Voorthuizen, geboren te Ingen op 3 maart 1821, overleden te Lienden op 11 augustus 1901, 80 jaar oud.

Cornelia is getrouwd te Lienden op 18 oktober 1849, op 28-jarige leeftijd met Gosen Hendrikus Hol (28 jaar oud), landbouwer, geboren te Ingen op 21 september 1821, overleden te Lienden op 5 juli 1900, 78 jaar oud.

2 Willem Cornelis van Voorthuizen, geboren te Ingen op 7 november 1823, volgt onder XXI-l.

3 Geurt Willem van Voorthuizen, geboren te Lienden op 24 maart 1826, volgt onder XXI-m.

4 Johannes Jan van Voorthuizen, landbouwer, geboren te Ingen op 15 september 1828, overleden te Lienden op 30 november 1879, 51 jaar oud.

Johannes is getrouwd te Lienden op 1 mei 1874, op 45-jarige leeftijd met Roelofje Helena van Beekhoff (43 jaar oud), geboren te Ingen op 28 januari 1831, overleden te Lienden op 24 december 1918, 87 jaar oud.

XX-i Jan van Voorthuizen, landbouwer, geboren te Ingen op 28 maart 1805, overleden te Lienden op 4 juni 1887, 82 jaar oud, zoon van Willem van Voorthuijsen (XIX-k) en Cornelia Gaasbeek.

Jan is getrouwd te Ingen op 19 oktober 1837, op 32-jarige leeftijd met Anna de Rooij (29 jaar oud), geboren te Ingen op 3 november 1807, overleden te Lienden op 11 januari 1885, 77 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelia Nelette van Voorthuizen, geboren te Ingen op 28 juli 1838, overleden te Lienden op 26 maart 1839, 241 dagen oud.

2 Gijsbert Diederik van Voorthuizen, geboren te Ingen op 24 november 1839, overleden aldaar op 9 juni 1845, 5 jaar oud.

3 Willem Cornelis van Voorthuizen, geboren te Ingen op 30 juli 1841, overleden te Lienden op 19 april 1852, 10 jaar oud.

4 Gijsbert Diederik van Voorthuizen, geboren te Lienden op 24 september 1845, volgt onder XXI-n.

5 Johannes Jan van Voorthuizen, geboren te Ingen op 27 mei 1848, overleden te Lienden op 13 oktober 1848, 139 dagen oud.

6 Johannes Jan van Voorthuizen, landbouwer te Kesteren, geboren te Ingen op 6 juni 1850, overleden aldaar op 13 mei 1917, 66 jaar oud.

XX-j Maria van Voorthuijsen, geboren te Leerdam op 26 februari 1785, gedoopt aldaar op 6 maart 1785, overleden te Amsterdam op 12 december 1859, 74 jaar oud, dochter van Pieter Gerritsen van Voorthuijsen (XIX-p) en Aletta Kapteijn.

Maria is getrouwd te Leerdam op 16 december 1810, op 25-jarige leeftijd (1) met Pieter Hubertus Tukker (ongeveer 25 jaar oud), geboren rond 1785.

Maria is getrouwd te Baambrugge op 30 juni 1816, op 31-jarige leeftijd (2) met Hendrik Viervant (32 jaar oud), notaris, geboren te Arnhem op 18 mei 1784, zoon van Roelof Roelofsz Viervant (architect te Arnhem) en Bartha Elisabeth Viervant.

Uit dit huwelijk:

1 Bartha Elisabeth Aletta Viervant, geboren rond 1820.

XX-k Paulus Andries van Voorthuijsen, koopman te Amsterdam, geboren te Leerdam op 23 oktober 1787, gedoopt op 28 oktober 1787, overleden te Haarlem op 24 februari 1854, 66 jaar oud, zoon van Pieter Gerritsen van Voorthuijsen (XIX-p) en Aletta Kapteijn.

Paulus is getrouwd te Amsterdam op 16 december 1810, op 23-jarige leeftijd met Magdalena Geertruij Sijberden (18 jaar oud), geboren te Loosdrecht op 17 maart 1792, overleden te Haarlem op 24 december 1864, 72 jaar oud, dochter van Dirk Sijberden en Geertruij Boor.

Uit dit huwelijk:

1 Pieter van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 5 januari 1812, volgt onder XXI-o.

2 Dirk van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 19 april 1814, overleden aldaar op 2 april 1817, 2 jaar oud.

3 Gerrit van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 21 maart 1816, overleden aldaar op 7 april 1817, 1 jaar oud.

4 Dirk Gerrit Weigardus van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 20 juni 1821, volgt onder XXI-p.

5 Maria Henriette van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam in januari 1828, overleden aldaar op 28 februari 1828, 1 maand oud.

6 Hendrik Marius van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 8 december 1828, volgt onder XXI-q.

7 Jan Antonie van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 2 oktober 1831, volgt onder XXI-r.

XX-l Jan Antonie van Eijk van Voorthuijsen, predikant te Zoelmond 1815-1821 en predikant te Leerdam 1821-1853, geboren te Leerdam op 20 november 1788, overleden aldaar op 19 juli 1853, 64 jaar oud, zoon van Pieter Gerritsen van Voorthuijsen (XIX-p) en Aletta Kapteijn.F.A. van Lieberg, rep. der predikanten der Ned. herv. kerk tot 1816.

Van Lieberg vermeldt in zijn repetorium van predikanten der Nederlands hervormde kerk: "Gedoopt te Leerdam 20-11-1788, predikant te Zoelmond 2 Februari 1815, te Leerdam 7 October 1821, aldaar emeritus op 1 Januari 1853, overleden 19 Juli 1853".

Jan is getrouwd te Leerdam op 7 juni 1815, op 26-jarige leeftijd met Anna Geertruida Schalij (18 jaar oud), geboren te Jutphaas op 9 juni 1796, overleden te Leerdam op 14 juli 1857, 61 jaar oud, dochter van Izaak Schalij en Anna Geertruijd Wonder.

Uit dit huwelijk:

1 Aletta Elisabeth van Eijk van Voorthuijsen, geboren te Zoelmond op 11 maart 1816.

2 Izaak Frederik van Voorthuijsen, geboren te Zoelmond op 17 mei 1818, volgt onder XXI-s.

3 Pieter van Voorthuijsen, geboren te Zoelmond op 15 september 1820, volgt onder XXI-t.

4 waarschijnlijk Frederik Izaak van Voorthuijsen, burgemeester Schoonhoven 1858-1860 en meester in de rechten, geboren te Leerdam op 8 oktober 1824.G.N. 1989, 130.

Burgemeester van Schoonhoven vanaf 17 Maart 1858 tm. 20 October 1860, hij vertrekt dan naar Leerdam.

5 Gerrit van Voorthuijsen, geboren te Leerdam op 27 oktober 1827, volgt onder XXI-u.

6 Cornelis Jan van Voorthuijsen, geboren te Leerdam op 23 juni 1831, volgt onder XXI-v.

XX-m Jan van Eijk van Voorthuijsen, kustschilder te Amsterdam, geboren te Abcoude op 22 januari 1802, gedoopt aldaar op 14 maart 1802, overleden te Utrecht op 9 februari 1856, 54 jaar oud, zoon van Nicolaas Gerritsen van Voorthuijsen (XIX-r) en Anna Catharina Elisabeth van Velsen.

Jan wordt vermeld in "P.Scheen" als portretschilder.

Jan is getrouwd te Amsterdam op 22 februari 1826, op 24-jarige leeftijd met Henriette Christine Meder (ongeveer 19 jaar oud), geboren rond 1807, overleden te Utrecht op 2 april 1859, ongeveer 52 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Johan Jacob van Eijk van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 19 augustus 1831, volgt onder XXI-w.

2 Nicolaas J. E. F. van Eijk van Voorthuijsen, geboren rond 1832.

Nicolaas is getrouwd te Utrecht op 15 januari 1858, op ongeveer 26-jarige leeftijd met H. Jelisse (ongeveer 23 jaar oud), geboren rond 1835.

3 Anna Catharina Elisabeth van Eijk van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 24 oktober 1833, volgt onder XXI-x.

4 Hendrik Christiaan van Eijk van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 13 april 1838, volgt onder XXI-y.

5 Jean Jacques Bernard van Eijk van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 19 augustus 1844, volgt onder XXI-z.

6 Henriette Christina van Eijk van Voorthuijsen, geboren rond 1845, overleden te Utrecht op 8 februari 1856, ongeveer 11 jaar oud.

XX-n Jan Jacob van Voorthuijsen, geboren te Abcoude op 30 november 1815, overleden aldaar op 26 maart 1866, 50 jaar oud, zoon van Nicolaas Gerritsen van Voorthuijsen (XIX-r) en Anna Catharina Elisabeth van Velsen.

Jan is getrouwd te Abcoude op 24 april 1844, op 28-jarige leeftijd met Johanna Janssen (19 jaar oud), geboren te Baambrugge op 22 februari 1825, overleden te Abcoude op 17 november 1857, 32 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Nicolaas van Voorthuijsen, geboren te Abcoude op 28 februari 1845, volgt onder XXI-aa.

2 Johanna Christina van Voorthuijsen, geboren te Abcoude op 28 december 1846, overleden aldaar op 30 maart 1847, 92 dagen oud.

3 Jan van Voorthuijsen, geboren te Abcoude op 23 december 1850, volgt onder XXI-ab.

4 Anna Catharina van Voorthuijsen, geboren te Abcoude op 25 april 1852, overleden te Brielle op 9 december 1882, 30 jaar oud.

Anna is getrouwd te Amsterdam op 1 mei 1873, op 21-jarige leeftijd met haar neef Jean Jacques Bernard van Eijk van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 19 augustus 1844, volgt onder XXI-z.

5 Johanna Christina van Voorthuijsen, geboren te Abcoude op 14 juli 1854, volgt onder XXI-ac.

6 Jan Eduard van Voorthuijsen, geboren te Abcoude op 12 oktober 1856, volgt onder XXI-ad.

XX-o Marretje Voorthuijsen ook genaamd Marietje en Marritje Voorthuyzen, geboren te Huizen op 31 oktober 1790, dochter van Jan Voorthuijsen, Deze Jan noemde zich voor het eerst Voorthuijsen, dus zonder van. (XIX-s) en Hilletje Kooij.

Marretje is getrouwd te Huizen op 16 augustus 1813, op 22-jarige leeftijd met Jan Alpherts ook genaamd Johannes (32 jaar oud), predikant, geboren te Rhedersteegh op 7 mei 1781, zoon van Berend Alpherts en Teuntje Harskamp.

Hij was predikant te Herwijnen vanaf 1823.

dit echtpaar had 3 ongehuwde kinderen.

Uit dit huwelijk:

1 Bernhardus Henricus Alpherts, geboren op 22 december 1814.

2 Hillena Rossina Alpherts, geboren op 18 maart 1816.

3 Martinus Johannes Alpherts, geboren op 17 maart 1817.

XX-p Willem Voorthuijsen, fabrikant, geboren te Huizen op 15 april 1793, overleden te Amsterdam op 4 mei 1835, begraven te Huizen op 29 mei 1835, 42 jaar oud, zoon van Jan Voorthuijsen, Deze Jan noemde zich voor het eerst Voorthuijsen, dus zonder van. (XIX-s) en Hilletje Kooij.

In de gevel van een huis aan de Zeeweg 5 te Huizen bevindt zich een gevelsteen boven de monumentale deur, met de tekst: "den 15 Maart 1807 heeft Willem Voorthuisen oud 14 jaaren de eerste steen van dese gevel gelegd".

Dit huis is heden (1998) in gebruik bij begrafenisonderneming Rebel en in bezit van Monumentenzorg.

Willem is getrouwd te Amsterdam op 13 november 1816, op 23-jarige leeftijd met Giertje Cornelia Kuijper (20 jaar oud), gedoopt te Amsterdam op 3 april 1796, overleden aldaar op 28 april 1875, 79 jaar oud, dochter van Anthonie Gijsbert Kuijper en Jannetje Lodder.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Voorthuijsen, geboren te Huizen op 12 april 1818, overleden aldaar op 22 oktober 1818, 193 dagen oud.

2 Antonie Gijsbert Voorthuijzen, geboren te Huizen op 15 augustus 1819, volgt onder XXI-ae.

3 Jan Pieter Voorthuijsen ook genaamd Voorthuysen, geboren te Huizen op 29 juni 1821, volgt onder XXI-af.

4 Hermanus Voorthuijzen ook genaamd Hermannus, geboren te Huizen op 21 februari 1824, volgt onder XXI-ag.

5 Dirk Voorthuysen, geboren te Huizen op 25 juli 1826, volgt onder XXI-ah.

6 Hendrik Voorthuysen, geboren te Huizen op 4 december 1829, overleden te Amsterdam in het jaar 1848, 19 jaar oud.

XX-q Andries van Voorthuijsen, tuinman, geboren te Zuilen op 23 december 1830, wonende aldaar en te Vreeland, zoon van Gerrit van Voorthuijsen (XIX-v) en Maagje Cazand.

Andries is getrouwd te Utrecht op 7 maart 1855, op 24-jarige leeftijd met Gijsbertje van Voorthuizen (20 jaar oud), geboren te Amerongen op 14 augustus 1834, wonende aldaar, te Bennekom, te Utrecht en te Vreeland, dochter van Evert van Voorthuizen (landbouwer te Bennekom, voerman en koetsier) en Christina van Santen.

Uit dit huwelijk:

1 Gerritje van Voorthuijsen, geboren te Vreeland op 24 mei 1859, overleden te Haarlem op 15 februari 1941, 81 jaar oud.

Gerritje is getrouwd te Abcoude op 17 februari 1882, op 22-jarige leeftijd met Frank van Beenen (ongeveer 23 jaar oud), geboren rond 1859.

2 Maagje van Voorthuijsen, geboren in het jaar 1860.

3 Evert van Voorthuijsen, geboren te Vreeland op 10 mei 1861, volgt onder XXI-ai.

4 Andries van Voorthuijzen, geboren te Vreeland op 21 juli 1863, volgt onder XXI-aj.

5 Gijsbertus van Voorthuijsen, geboren te Vreeland op 27 april 1865, volgt onder XXI-ak.

6 Klaasje van Voorthuijsen, geboren te Vreeland in het jaar 1866, overleden te Utrecht op 11 oktober 1904, 38 jaar oud.

Klaasje was gehuwd met Jacob Klazes Dijkstra, geboren rond 1860 (1860).

7 Cornelis Gerrit van Voorthuijsen, geboren te Vreeland op 19 september 1867, overleden aldaar op 17 april 1875, 7 jaar oud.

8 Hendrika Christina van Voorthuijsen, geboren te Vreeland op 22 april 1872, overleden te Weesp op 2 augustus 1945, 73 jaar oud.

Hendrika is getrouwd te Vreeland op 9 juni 1899, op 27-jarige leeftijd met Gerardus Tober (30 jaar oud), geboren te Abcoude-Baambrugge op 14 mei 1869, overleden aldaar op 10 december 1923, 54 jaar oud, zoon van Johannes Tober en Elisabeth Heijnsbergen.

9 Wilhelmina van Voorthuijsen, geboren te Vreeland op 30 oktober 1874, overleden te Doorn op 27 februari 1949, 74 jaar oud.

10 Cornelia van Voorthuijsen, geboren te Vreeland op 3 mei 1879, overleden aldaar op 3 juli 1879, 61 dagen oud.

11 Cornelia Gerredina van Voorthuijsen, geboren te Vreeland op 28 juli 1880, overleden te Amsterdam op 21 februari 1965, 84 jaar oud.

Cornelia is getrouwd te Loenersloot op 21 juni 1901, op 20-jarige leeftijd met Evert Landwaart (29 jaar oud), geboren te Watergraafsmeer op 18 juni 1872.

XX-r Philippus van Voorthuijsen, timmerman te Utrecht, geboren te Zuilen op 19 april 1836, overleden te Utrecht op 29 augustus 1893, 57 jaar oud, zoon van Gerrit van Voorthuijsen (XIX-v) en Maagje Cazand.

Philippus is getrouwd te Utrecht op 13 mei 1863, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Luberta Miltenburg (ongeveer 27 jaar oud), geboren rond 1836, overleden te Utrecht op 28 oktober 1904, ongeveer 68 jaar oud, dochter van Cornelis Miltenburg en Bartje van Eck.

Uit dit huwelijk:

1 Gerrit Cornelis van Voorthuijzen, geboren te Utrecht op 7 februari 1864, volgt onder XXI-al.

2 Cornelia Luberta van Voorthuijzen, geboren te Utrecht op 18 januari 1867, overleden aldaar op 6 februari 1877, 10 jaar oud.

3 Frits van Voorthuijzen, geboren te Utrecht op 14 maart 1870, overleden aldaar op 20 augustus 1887, 17 jaar oud.

4 Wilhelmina van Voorthuijzen, geboren te Utrecht op 4 september 1873, volgt onder XXI-am.

5 Cornelia Luberta van Voorthuijzen, geboren na 1877, overleden te Utrecht op 18 augustus 1899, hoogstens 22 jaar oud.

XX-s Roelof van Voorthuisen, molenaar te Rhenen, koopman en wethouder, geboren te Rhenen op 6 juni 1812, overleden aldaar op 18 mei 1889, 76 jaar oud, zoon van Pieter Petrus van Voorthuisen (XIX-ad) en Rijkje van Laar.

Roelof is getrouwd te Rhenen op 19 oktober 1839, op 27-jarige leeftijd met Hendrikje Wilhelmina Nab (21 jaar oud), geboren te Wamel op 23 januari 1818, overleden te Rhenen op 24 november 1854, 36 jaar oud, dochter van Willem Nab en Hendrikje van Noort.

Uit dit huwelijk:

1 Arnoldus van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 30 april 1840, volgt onder XXI-an.

XX-t Cornelis van Voorthuisen, molenaar en tabaksplanter, geboren te Rhenen op 17 januari 1818, overleden aldaar op 16 oktober 1907, 89 jaar oud, zoon van Pieter Petrus van Voorthuisen (XIX-ad) en Rijkje van Laar.

Cornelis is getrouwd te Rhenen op 27 mei 1843, op 25-jarige leeftijd met Cornelia van Lent (22 jaar oud), geboren te Rhenen op 20 maart 1821, overleden aldaar op 3 januari 1900, 78 jaar oud, dochter van Willem van Lent en Maatje Korting.

Uit dit huwelijk:

1 Willem van Voorthuizen, geboren te Rhenen op 26 april 1842, overleden aldaar op 30 november 1910, 68 jaar oud.

2 Rijkje van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 11 januari 1845, overleden aldaar op 12 augustus 1882, 37 jaar oud.

Rijkje is getrouwd te Rhenen op 13 april 1870, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Meijer (28 jaar oud), schoenmaker, geboren te Rhenen op 11 november 1841, overleden aldaar op 19 december 1927, 86 jaar oud, zoon van Johannes Benjamin Meijer en Margareta Cornelia Stramm.

3 Maria Cornelia van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 23 februari 1847, overleden aldaar op 16 februari 1876, 28 jaar oud.

Maria is getrouwd te Rhenen op 16 februari 1876, op 28-jarige leeftijd met Cornelis Fieren (26 jaar oud), brievenbesteller en assuradeur, geboren te Eck en Wiel op 23 april 1849, overleden te Rhenen op 30 juli 1918, 69 jaar oud, zoon van Gijsbert Fieren en Harmina van Kuilenborg.

4 Neeltje van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 13 april 1848, volgt onder XXI-ao.

5 Petrus Johannes van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 6 augustus 1852, overleden aldaar op 12 december 1887, 35 jaar oud.

6 Roelof van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 26 januari 1856, overleden aldaar op 16 december 1903, 47 jaar oud.

7 Cornelis van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 14 december 1857, volgt onder XXI-ap.

8 Karel Elisa van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 30 november 1860, volgt onder XXI-aq.

XX-u Petrus van Voorthuisen, molenaar te Rhenen, gemeente bode te Rhenen en deurwaarder der dir belastingen, geboren te Rhenen op 31 december 1821, overleden aldaar op 11 april 1890, 68 jaar oud, zoon van Pieter Petrus van Voorthuisen (XIX-ad) en Rijkje van Laar.

Petrus is getrouwd te Rhenen op 17 december 1853, op 31-jarige leeftijd (1) met Johanna van Doorn (21 jaar oud), geboren te Lienden op 2 april 1832, overleden te Rhenen op 31 maart 1868, 35 jaar oud, dochter van Dirk Jan van Doorn en Johanna Bovenschen.

Uit dit huwelijk:

1 Petrus van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 13 maart 1854, volgt onder XXI-ar.

2 Jan Dirk van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 26 februari 1855, volgt onder XXI-as.

3 Coenraad van Voorthuijsen, geboren te Rhenen op 14 maart 1856, volgt onder XXI-at.

4 Johannes Hendrikus van Voorthuysen, geboren te Rhenen op 7 juni 1857, volgt onder XXI-au.

5 Hendrik Willem van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 2 januari 1859, volgt onder XXI-av.

6 Gerrit Jacobus van Voorthuysen, geboren te Rhenen op 2 maart 1860, volgt onder XXI-aw.

7 Carel Elisa van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 14 april 1862, volgt onder XXI-ax.

8 Neldus Johannes van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 3 mei 1864, overleden aldaar op 12 juni 1864, 40 dagen oud.

9 Neldus Johannes van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 22 juni 1866, volgt onder XXI-ay.

Petrus is getrouwd te Rhenen op 5 juli 1871, op 49-jarige leeftijd (2) met Gerritje Bovenschen (28 jaar oud), geboren te Rhenen op 20 september 1842, gesneuveld, gecremeerd, dochter van Gerrit Jacobus Bovenschen en Aaltje van Walsum.

Uit dit huwelijk:

10 Rijkje Johanna Petronella van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 10 januari 1872, volgt onder XXI-az.

11 Aaldert van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 19 februari 1875, volgt onder XXI-ba.

12 Roelof Cornelis Adrianus van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 3 september 1879, volgt onder XXI-bb.

XX-v Coenraad van Voorthuisen, molenaar en broodbakker, geboren te Rhenen op 9 juli 1831, overleden aldaar op 5 november 1854, 23 jaar oud, zoon van Pieter Petrus van Voorthuisen (XIX-ad) en Rijkje van Laar.

Coenraad is getrouwd te Rhenen op 10 juli 1852, op 21-jarige leeftijd met Jansje Heij (18 jaar oud), koffiehuishoudster, geboren te Rhenen op 12 maart 1834, dochter van Bernardus Heij en Cornelia van Loghem.

Jansje is later getrouwd te Rhenen op 29 oktober 1856, op 22-jarige leeftijd met haar zwager Adrianus Everardus van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 17 juli 1834, zie XX-w.

Uit dit huwelijk:

1 Rijkje van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 14 januari 1853, overleden aldaar op 25 maart 1854, 1 jaar oud.

2 Rijkje van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 16 september 1854, overleden aldaar op 22 maart 1878, 23 jaar oud.

XX-w Adrianus Everardus van Voorthuisen, broodbakker, gemeentebode en tapper, geboren te Rhenen op 17 juli 1834, zoon van Pieter Petrus van Voorthuisen (XIX-ad) en Rijkje van Laar.

Adrianus is getrouwd te Rhenen op 29 oktober 1856, op 22-jarige leeftijd met Jansje Heij (22 jaar oud), koffiehuishoudster, geboren te Rhenen op 12 maart 1834, dochter van Bernardus Heij en Cornelia van Loghem.

Jansje is eerder getrouwd te Rhenen op 10 juli 1852, op 18-jarige leeftijd met Coenraad van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 9 juli 1831, zie XX-v.

Uit dit huwelijk:

1 Bernardus van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 25 juli 1856, overleden aldaar op 27 september 1857, 1 jaar oud.

2 Cornelia Bernardina van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 27 januari 1858, overleden aldaar op 8 april 1869, 11 jaar oud.

3 Jan Karel Petrus van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 20 oktober 1859, overleden aldaar op 25 december 1878, 19 jaar oud.

4 Pieternella Margaretha van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 19 oktober 1861.

Pieternella was gehuwd met Jan Noppen, bakker, geboren te Utrecht rond 1866, zoon van Evert Noppen (kapitein sleepdienst) en Sara van Laar.

5 Bernardus van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 11 maart 1863, overleden aldaar op 20 april 1865, 2 jaar oud.

6 Neeltje van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 4 februari 1865, overleden aldaar op 27 mei 1956, 91 jaar oud.

Neeltje is getrouwd te Rhenen op 11 augustus 1886, op 21-jarige leeftijd met David Wilhelmus de Jong (26 jaar oud), geboren te Rhenen op 3 augustus 1860, overleden te Amerongen op 5 december 1932, 72 jaar oud, zoon van Karel de Jong en Anna Maria van Dolderen.

7 Jenneke van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 24 december 1866, overleden aldaar op 25 maart 1915, 48 jaar oud.

Jenneke was gehuwd met Karel de Jong, geboren te Rhenen op 9 juni 1863, overleden aldaar op 18 mei 1913, 49 jaar oud, zoon van Karel de Jong en Anna Maria van Dolderen.

8 Cornelia Bernardina van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 5 augustus 1869, overleden aldaar op 25 januari 1951, 81 jaar oud.

Cornelia is getrouwd te Rhenen op 1 juli 1909, op 39-jarige leeftijd met Gerrit Tollenaar (33 jaar oud), geboren te Rhenen op 17 november 1875, overleden aldaar op 30 januari 1943, 67 jaar oud, zoon van Jan Tollenaar en Aartje van Thuijl.

9 Adrianus Everardus van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 21 januari 1871, volgt onder XXI-bc.

10 Bernardus van Voorthuisen, huisschilder, geboren te Rhenen op 17 november 1873, overleden te Westzaan op 20 juni 1908, 34 jaar oud.

Bernardus is getrouwd te Rhenen op 20 februari 1895, op 21-jarige leeftijd met zijn nicht Rijkje Johanna Petronella van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 10 januari 1872, volgt onder XXI-az.

11 Catharina Elisabeth van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 17 december 1876, overleden aldaar op 23 april 1880, 3 jaar oud.

XX-x Pieter Voorthuijsen, geboren te Schagerbrug op 11 september 1806, gedoopt te Zijpe op 14 september 1806, overleden aldaar op 19 maart 1866, 59 jaar oud, zoon van Pieter Pieters van Voorthuijsen (XIX-ae) en Jannetje Jans Baskes.

Pieter is getrouwd te Zijpe op 2 mei 1830, op 23-jarige leeftijd (1) met Neeltje Sieuwers (22 jaar oud), geboren te Warmenhuizen op 21 augustus 1807.

Uit dit huwelijk:

1 waarschijnlijk Hendrik Voorthuizen, geboren te Zuid- en Noord Schermer op 19 september 1830, volgt onder XXI-bd.

2 Jan Voorthuizen, geboren te Zuid- en Noord Schermer op 28 december 1836, volgt onder XXI-be.

Pieter is getrouwd te Zijpe op 15 mei 1848, op 41-jarige leeftijd (2) met Bregje Schoorl (24 jaar oud), geboren te Sint Maarten op 29 juni 1823, overleden te Zijpe op 18 maart 1849, 25 jaar oud.

Pieter is getrouwd te Zijpe op 15 mei 1850, op 43-jarige leeftijd (3) met Trijnje Gootjes (26 jaar oud), geboren te Zijpe op 31 maart 1824, overleden te Hensbroek op 6 januari 1898, 73 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

3 Pieter Voorthuijsen, geboren te Zijpe op 29 december 1852, volgt onder XXI-bf.

XX-y Poulus Voorthuijsen ook genaamd Paulus, winkelier-wagenmaker, geboren te Schagerbrug op 13 maart 1810, gedoopt te Zijpe op 13 maart 1810, overleden te den-Helder op 9 december 1882, 72 jaar oud, zoon van Pieter Pieters van Voorthuijsen (XIX-ae) en Jannetje Jans Baskes.

Poulus is getrouwd te Zijpe op 6 juni 1829, op 19-jarige leeftijd (1) met Grietje Mooijen (24 jaar oud), geboren te Oude-Niedorp in het jaar 1805, overleden te Zijpe op 14 december 1834, 29 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Pieter Voorthuijsen, geboren te Zijpe op 12 april 1830, overleden aldaar op 29 november 1830, 231 dagen oud.

2 Jannetje Voorthuijsen, geboren te Zijpe op 12 april 1830, overleden aldaar op 26 juni 1831, 1 jaar oud.

3 Pieter Voorthuijsen, geboren te Zijpe op 16 september 1831, volgt onder XXI-bg.

Poulus is getrouwd te Zijpe op 28 augustus 1835, op 25-jarige leeftijd (2) met Trijntje Vink (28 jaar oud), geboren te Harencarspel in het jaar 1807, overleden te Zijpe op 5 maart 1846, 39 jaar oud, dochter van Dirk Vink en Maartje Zwaag.

Uit dit huwelijk:

4 Dirk Voorthuijsen, geboren te Zijpe op 29 oktober 1835, overleden aldaar op 17 november 1835, 19 dagen oud.

5 Jannetje Voorthuijsen, geboren te Zijpe op 13 maart 1837.

6 Maartje Voorthuijsen, geboren te Zijpe op 4 mei 1841.

7 Paulus Voorthuijsen, geboren te Zijpe op 30 juli 1842, overleden aldaar op 18 december 1842, 141 dagen oud.

8 Jan Voorthuijsen, geboren te Zijpe op 12 januari 1844, overleden te Callantsoog op 16 november 1846, 2 jaar oud.

9 Paulus Voorthuijsen, geboren te Zijpe op 20 februari 1846, volgt onder XXI-bh.

Poulus is getrouwd te Zijpe op 16 mei 1846, op 36-jarige leeftijd (3) met Dieuwertje Bellis (41 jaar oud), geboren te Callantsoog op 11 juni 1804, dochter van Gerrit Bellis en Trijntje Knijf.

XX-z Jan Voorthuijsen, geboren te Schagerbrug op 27 maart 1816, zoon van Pieter Pieters van Voorthuijsen (XIX-ae) en Jannetje Jans Baskes.

Jan was gehuwd (1) met Maartje Smit, geboren te Wieringerwaard op 13 februari 1820.

Uit dit huwelijk:

1 Pieter Voorthuijsen, geboren te Zijpe op 29 februari 1844, volgt onder XXI-bi.

Jan was gehuwd (2) met Grietje Kreijger, geboren rond 1833.

Uit dit huwelijk:

2 Hendrik Voorthuijsen, geboren op 1 mei 1851, volgt onder XXI-bj.

3 Grietje Voorthuijsen, geboren te Zijpe op 19 december 1854, volgt onder XXI-bk.

4 Henderica Voorthuijsen, geboren te Zijpe op 15 december 1860, overleden te Heiloo op 12 juni 1944, 83 jaar oud.

Henderica is getrouwd te Barsingerhorn op 2 mei 1886, op 25-jarige leeftijd met Cornelis van der Molen (21 jaar oud), geboren op 14 oktober 1864, overleden te Heiloo op 9 maart 1943, 78 jaar oud.

5 waarschijnlijk Trijntje Voorthuijzen, geboren te Zijpe op 4 februari 1863, volgt onder XXI-bl.

6 waarschijnlijk Jan Voorthuijsen, geboren te Barsingerhorn op 20 januari 1866, volgt onder XXI-bm.

7 Aaltje Voorthuijsen, geboren te Barsingerhorn op 14 mei 1869, overleden te Noordwijk op 18 januari 1945, 75 jaar oud.

Aaltje was gehuwd met Jan Veerman, geboren te Heerde op 4 mei 1870.

8 Pietertje Voorthuijsen, geboren te Barsingerhorn op 30 april 1871, volgt onder XXI-bn.

XX-aa Evert Pijnappel van Voorthuijsen, predikant te Leersum en Nijmegen, geboren te Vreeland op 16 april 1805, gedoopt aldaar op 28 april 1805, wonende aldaar, te Leersum en te Nijmegen, overleden te Berg en Dal op 15 juni 1882, 77 jaar oud, zoon van Willem Evertsen van Voorthuijsen (XIX-ag) en Elisabeth Pijnappel.

Evert is getrouwd te Utrecht op 20 november 1829, op 24-jarige leeftijd met Petronella Helena van Sorgen (21 jaar oud), geboren te Utrecht op 23 september 1808, overleden te Nijmegen op 28 maart 1878, 69 jaar oud, dochter van Willem George Frederik van Sorgen en Adriana Maria du Marchie Sarvaas.

Uit dit huwelijk:

1 Willem George Frederik van Voorthuijsen, geboren te Leersum op 15 maart 1832, volgt onder XXI-bo.

2 Willem van Voorthuijsen, geboren te Leersum op 5 maart 1833, volgt onder XXI-bp.

3 Adrianus Pijnappel van Voorthuijsen, geboren te Leersum op 18 april 1834.

4 Coenrada Margaretha Ida van Voorthuijsen, geboren te Nijmegen op 6 oktober 1835, volgt onder XXI-bq.

5 Petronella Helena Everarda van Voorthuijsen, geboren te Nijmegen op 17 juli 1849, volgt onder XXI-br.

XX-ab Gesina Maria van Voorthuijsen, geboren te Vreeland op 30 september 1810, overleden te Amerongen op 26 januari 1882, 71 jaar oud, dochter van Willem Evertsen van Voorthuijsen (XIX-ag) en Petronella Cornelia de Wit.

Gesina is getrouwd te Utrecht op 27 maart 1830, op 19-jarige leeftijd met Cornelis Marinus Pleijte (23 jaar oud), predikant, geboren te Zierikzee op 1 april 1806, overleden op 8 oktober 1857, 51 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Floris Pleijte, predikant, geboren te Utrecht op 19 maart 1832.

2 Petronella Cornelia Pleyte, geboren te Hillegom op 5 mei 1834, overleden te Leiden op 20 juli 1906, 72 jaar oud.

Petronella is getrouwd te Loenen aan de Vecht op 16 oktober 1856, op 22-jarige leeftijd met haar halfneef Willem George Frederik van Voorthuijsen, geboren te Leersum op 15 maart 1832, volgt onder XXI-bo.

XX-ac Petronella Alida van Voorthuijsen, geboren te Vreeland op 18 januari 1812, overleden te Amsterdam op 6 november 1870, 58 jaar oud, dochter van Willem Evertsen van Voorthuijsen (XIX-ag) en Petronella Cornelia de Wit.

Petronella is getrouwd te Utrecht op 11 december 1834, op 22-jarige leeftijd met Jacob Cornelis van Marken (25 jaar oud), predikant te Woudenberg, Dordrecht en Amsterdam, geboren te Hoorn op 4 november 1809, overleden te Amsterdam op 10 april 1886, 76 jaar oud, zoon van Bernardus van Marken (predikant) en Maria Elisabeth de Vicq.

Uit dit huwelijk:

1 Petronella Cornelia van Marken, geboren te Utrecht op 21 februari 1837.

2 Maria Elisabeth van Marken, geboren te Utrecht op 23 juni 1838.

Maria is getrouwd te Amsterdam op 15 december 1859, op 21-jarige leeftijd met Willem Wolterbeek (ongeveer 24 jaar oud), meester in de rechten, geboren rond 1835.

3 Willem van Marken, predikant, geboren te Utrecht op 7 oktober 1839.

4 Cathariana Petronella Susanna van Marken, geboren te Dordrecht op 30 maart 1843.

5 Evert Pieter van Marken, geboren te Amsterdam op 20 juni 1848.

6 Jacoba Margaretha Agatha van Marken, geboren te Amsterdam op 8 maart 1852.

XX-ad Johannes van Voorthuijsen, meester in de rechten, geboren te Vreeland op 27 februari 1819, overleden te 's-Gravenhage op 14 november 1883, 64 jaar oud, zoon van Willem Evertsen van Voorthuijsen (XIX-ag) en Petronella Cornelia de Wit.

Johannes was gehuwd (1) met Emilia Johanna de Wilde, geboren rond 1820, dochter van Andries de Wilde en Cornelia Hendrika Nietzel.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelia Adriana van Voorthuijsen ook genaamd Cornelia Andrina, geboren te Amersfoort op 28 juli 1848, volgt onder XXI-bs.

2 Johannes Emilius van Voorthuijsen, geboren te Amersfoort op 4 februari 1849.

Johannes was gehuwd (2) met Geertruij Constantia Huijsinga, geboren te Amsterdam op 7 augustus 1827, dochter van Leonardus Huijsinga en Wilhelmina Ghijben.

Uit dit huwelijk:

3 Willem Pieter Cornelis van Voorthuijsen, geboren te Zutphen rond 1847, overleden te San Jose, USA op 23 mei 1884, ongeveer 37 jaar oud.

4 Cornelia van Voorthuijsen, geboren te Amersfoort op 28 juli 1848.

Cornelia was gehuwd met Jean Louis van Gennep, geboren te Arnhem op 22 september 1837, overleden te 's-Gravenhage, zoon van Abraham Hendrik Johannes van Gennep en Sarah Gijsberta Elisabeth Bosch.

5 Johannes Emilius van Voorthuijsen, geboren te Amersfoort rond 1850, overleden te Doesburg rond 1881, ongeveer 31 jaar oud.

Johannes is getrouwd te Amsterdam op 11 mei 1865, op 46-jarige leeftijd (3) met Johanna Eleonora Scholten (26 jaar oud), geboren te Amsterdam op 22 oktober 1838, overleden te 's-Gravenhage op 1 januari 1914, 75 jaar oud, dochter van Caspar Willem Reinhard Scholten en Helena Gerardina van Bergen.

Uit dit huwelijk:

6 Helena Gerardina van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 4 juli 1866, overleden te Rotterdam op 25 oktober 1917, 51 jaar oud.

Helena is getrouwd te 's-Gravenhage op 3 mei 1888, op 21-jarige leeftijd met Jhr. Adriaan O. A. van der Meer de Walcheren (31 jaar oud), geboren te Delft op 20 oktober 1856, zoon van Jkr. Hugo van der Meer de Walcheren en Elisabeth Johanna Oswaldina dAumerie.

7 Jacob Cornelis van Voorthuijsen, geboren te 's-Gravenhage op 20 februari 1869, overleden aldaar op 18 maart 1945, 76 jaar oud.

8 Johannes Leonardus van Voorthuijsen, burgemeester van Domburg en lid staten van Zeeland 1907-13, geboren te 's-Gravenhage op 25 februari 1876, overleden te Brieg, Zwitserland op 9 september 1937, 61 jaar oud.

Johannes is getrouwd te 's-Gravenhage op 26 april 1906, op 30-jarige leeftijd met Cornelia Antoinette Maria Von Stein Callenfels (23 jaar oud), geboren te 's-Gravenhage op 3 juli 1882, dochter van Pieter Johannes Callenfels en Margaretha Constance Maria van Hoogstraten.

XX-ae Johanna Alegonda van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 30 september 1809, overleden te Haarlem op 13 maart 1855, 45 jaar oud, dochter van Jan Evertsen van Voorthuijsen (XIX-ai) en Maria Anna de Villeneuve.

Johanna is getrouwd op 13 maart 1834, op 24-jarige leeftijd met Johannes Dirk Bloemen (25 jaar oud), predikant en houthandelaar, geboren te Amsterdam op 12 maart 1809, zoon van Dirk Bloemen en Maria van 't Laar.

Uit dit huwelijk:

1 Catharina Elisabeth Constance Alida Esther Bloemen, geboren te Oirschot op 24 mei 1844, overleden te Utrecht op 20 december 1923, 79 jaar oud.

XX-af Wilhelmina Petronella Cornelia van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 1 maart 1813, dochter van Jan Evertsen van Voorthuijsen (XIX-ai) en Maria Anna de Villeneuve.

Wilhelmina is getrouwd te Baambrugge in het jaar 1833, op 20-jarige leeftijd met Johan Coenraad Rahder (ongeveer 23 jaar oud), geboren rond 1810.

Uit dit huwelijk:

1 Marinus Rahder, geboren te Hoogeveen op 25 januari 1851.

XX-ag Joan van Voorthuijsen, lid der factorij der Ned. Handels Mij., geboren te Amsterdam op 25 mei 1827, verdronken te Semarang op 22 januari 1871, begraven te Batavia op 28 januari 1871, 43 jaar oud, zoon van Jan Evertsen van Voorthuijsen (XIX-ai) en Catharina Elisabeth Teschemaker..

Uit deze Joan spruit de zogenaamde Indische tak van de familie Van Voorthuijsen.

Joan, son of Jan van Voorthuijsen, Merchant of Amsterdam and Catharina

Elisabeth Teschemaker , was the first v.V. to go East (ca. 1855) where he

married Cornelia Egerton-Wood, daughter of an English plantation owner. The

pair then went to live on a plantation in the Padang (NW Sumatra) mountain

country as a lid van de factorij der NEDERlANDSCHE HANDEL MAATSCHAPPIJ....'. They had a son, Joan Raimond Leon (not to be confused with

the JRL born on 21 mar 1893). There is some doubt as to whether it was a

natural son or an adopted one. It is believed that JRL returned to the

Netherlands with his mother. So far no evidence can be found of this.

JOAN can be found on the namelist of the 'Burgelijke Stand' of the City of

PADANG (Padangsche Bovenlanden) dated 1856.

In 1858 his name appears on the namelist 'European inhabitants' of the

Burgelijke Stand in BATAVIA.

The other son BOAJThJ was born out of wedlock from the NIAS-CHE woman,

Dorothea. On the 5th of january 1888 his father JOAN was named offically as his

natural father and was given the right by deed poll (NED.STET. 1886 no. 250) to

use the name VAN VOORTHUIJSEN. A supporting document from the LANDSARCHIEF

BATAVIA to this effect was located at the 'Centraal Bureau voor Genealogie' in

the Hague (5 Sept.1995).

JOAN drowned while going ashore in a sloop from a steamer anchored in the Bay

of Semarang. Due to the stormy conditions prevailing at the time the sloop

capsized. Most of the occupants drowned as nightfall had set in and rescue did

not start until the next morning when one of the survivers was able to reach

the shore and raise the alarm.

There is a tomb (nr. 586) at the Semarang cemetery , which was visited after

WWII by a certain Lucien Monpetit.

A genealogy exists of the Dutch ancestors of Joan. It is contained in several

documents issued by C. Hollaar from Beverwijk (NL) who researched this family

for over 40 years. His books are to be found in the Central Bureau for

Genealogy in the Hague.

Zie Indische gedenkwaardigheden 1939, deel 4, pag. 375.

Joan is getrouwd te Batavia (?) (1) met (en gescheiden van) Cornelia Egerton-Wood ook genaamd Nell, geboren rond 1830.

Uit dit huwelijk:

1 Joan Raimond Leon van Voorthuijsen, geboren te Padang op 2 december 1856, overleden te Utrecht op 21 september 1904, begraven aldaar In de burgelijke stand van de gemeente Heteren bevindt zich een acte van overlijden van Joan waarin vermeld wordt dat hij op 21 september 1904 te Utrecht is overleden. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat de familie van zijn oom Frederik Thomas te Randwijk, gemeente Heteren woonde.

, 47 jaar oud.

Joan had een relatie (2) met Dorothea, geboren rond 1830.

Dorothea was een inlandse vrouw, haar familienaam is niet bekend.

Uit deze relatie:

2 Bruno Otto Adriaan Johan Thomas Joan van Voorthuijsen, geboren te Padang op 18 januari 1861, volgt onder XXI-bt.

XX-ah Frederik Thomas van Voorthuijsen, kweker, geboren te Amsterdam op 3 januari 1830, overleden te Randwijk Gld op 7 augustus 1907, 77 jaar oud, zoon van Jan Evertsen van Voorthuijsen (XIX-ai) en Catharina Elisabeth Teschemaker.

Frederik is getrouwd te Randwijk Gld op 14 december 1872, op 42-jarige leeftijd met Hermina Teunissen van Manen (24 jaar oud), geboren te Randwijk Gld op 15 januari 1848, overleden te Randwijk op 23 augustus 1883, 35 jaar oud, dochter van Geurt Teunissen van Manen en Johanna Sipman.

Uit dit huwelijk:

1 Johanna van Voorthuijsen, geboren te Randwijk op 16 augustus 1874, overleden te Arnhem op 30 augustus 1950, 76 jaar oud.

Johanna is getrouwd te Randwijk op 14 mei 1908, op 33-jarige leeftijd met Jan Jansen (37 jaar oud), landbouwer, geboren te Heteren op 21 oktober 1870, zoon van Gerrit Jansen en Cornelia Barten.

2 Jan van Voorthuijsen, geboren te Randwijk op 18 maart 1877, volgt onder XXI-bu.

3 Hendrina van Voorthuijsen, geboren op 25 februari 1880, wonende te Heteren en te Ede.

later naar de USA vertrokken

Hendrina is getrouwd te Giessen-Nieuwkerk op 24 december 1909, op 29-jarige leeftijd met Lodewijk den Breejen (29 jaar oud), manufacturier, geboren te Giessendam op 2 april 1880, zoon van Cornelis den Breejen en Aagje Lock.

4 Joan Thomas van Voorthuijsen, farmer te Issaquah, Washington USA, geboren te Randwijk op 21 april 1883.

XX-ai Jan van Voorthuijsen, officier, geboren te Amsterdam op 28 juni 1835, overleden te Ginneken op 25 juni 1891, 55 jaar oud, zoon van Jan Evertsen van Voorthuijsen (XIX-ai) en Catharina Elisabeth Teschemaker.

Jan is getrouwd te Breda op 7 augustus 1865, op 30-jarige leeftijd met Emilie Elise Christine van de Wall (24 jaar oud), geboren te Breda op 22 augustus 1840, dochter van Jan Jacob Willem van de Wall en Anna Cornelia Bulkmans.

Uit dit huwelijk:

1 Catharina Elisabeth van Voorthuijsen, geboren te Breda op 28 juli 1868, overleden te Leiden op 7 september 1943, 75 jaar oud.

XX-aj Evert du Marchie van Voorthuijsen, meester in de rechten, lid provinciale staten van Utrecht, lid der 2e Kamer en lid der 1e kamer, geboren te Amsterdam op 18 mei 1824, overleden te Utrecht op 23 februari 1894, 69 jaar oud, zoon van Henricus van Voorthuijsen (XIX-ak) en Margaretha du Marchie Sarvaas.

Evert is getrouwd te Utrecht op 17 juli 1851, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Jeanne Gillot (21 jaar oud), geboren te Utrecht op 13 december 1829, wonende te Renkum, overleden te Utrecht op 21 december 1888, 59 jaar oud, dochter van Hendrik Gillot en Gardina Maria Schepius.

Uit dit huwelijk:

1 Hendrik du Marchie van Voorthuijsen, geboren te Utrecht op 27 april 1852, wonende te Utrecht, Janskerkhof H 608, overleden te Utrecht op 11 februari 1885, 32 jaar oud.

2 Gerard Joan Everardus du Marchie van Voorthuijsen, geboren te Maarssen op 4 oktober 1855, volgt onder XXI-bv.

XX-ak Gesina Maria du Marchie van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 8 november 1831, overleden te Utrecht op 6 november 1881, 49 jaar oud, dochter van Henricus van Voorthuijsen (XIX-ak) en Margaretha du Marchie Sarvaas.

Gesina was gehuwd met Johannes Weijgardus Meijjes, geboren rond 1810.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Meijjes, geboren te Amsterdam op 7 oktober 1834, overleden te Bocksburg Transvaal rond 1887, ongeveer 53 jaar oud.

Jan was gehuwd met Johanna Dorothea Cornelia N.H.A. van Everdingen, geboren te Almelo op 25 juni 1834.

2 Maria Anna Catharina Elisabeth Meijjes, geboren te Amsterdam op 2 maart 1836.

XX-al Gideon Jan Marius van Voorthuijsen, rechter, geboren te Amsterdam op 23 februari 1837, overleden op 9 januari 1893, 55 jaar oud, zoon van Henricus van Voorthuijsen (XIX-ak) en Johanna Maria Christina Polders.

Gideon is getrouwd te Maarssen op 22 november 1855, op 18-jarige leeftijd met Reinhardina Godefrida Benjamina van Overveldt (20 jaar oud), geboren te Arnhem op 2 september 1835, dochter van Sjoerd Jacobus van Overveldt (meester in de rechten) en Jkvr. Francoise Sophia C. de Vaynes van Brakell.

Uit dit huwelijk:

1 Margaretha van Voorthuijsen, geboren te Amersfoort op 1 mei 1860, volgt onder XXI-bw.

2 Fran‡oise Sophia Cornelia van Voorthuijsen, geboren te Groningen op 5 augustus 1866, volgt onder XXI-bx.

XX-am Gijsbert van de Pol, landbouwer en dagloner, geboren te Barneveld in het jaar 1818, wonende aldaar, overleden aldaar op 18 januari 1888, 70 jaar oud, zoon van Jan Cornelissen van de Pol (XIX-am) en Gijsbertje Gijsberts van de Langemheen.

Gijsbert was gehuwd (1) met Breunisje van de Stroet, geboren rond 1820, overleden voor 1863, hoogstens 43 jaar oud.

Gijsbert was gehuwd (2) met Willemijntje van de Biezen, geboren rond 1832, overleden te Barneveld op 18 januari 1905, ongeveer 73 jaar oud, dochter van Jacob van de Biezen en Evertje van de Blaak.

Uit dit huwelijk:

1 Evert van de Pol, schoenmaker, geboren te Barneveld op 3 augustus 1863, overleden te Lunteren op 5 februari 1935, 71 jaar oud.

Evert was gehuwd met Maria van Beek, geboren te Ede op 16 mei 1875.

Zij woont als weduwe te Lunteren, Veenen 7 in 1936.

2 Reijer Martinus van de Pol, geboren te Barneveld rond 1871.

XX-an Jannigje van Voorthuizen, geboren te Hoevelaken in het jaar 1820, wonende te Lunteren en te Barneveld, overleden aldaar op 20 juli 1860, 40 jaar oud, dochter van Gerrit Woutersen van Voorthuijsen (XIX-an) en Neeltje Willemsen van Kolfschoten.

Haar zoon van een onbekende man:

1 Gerrit van Voorthuizen, geboren op 26 oktober 1836, overleden te Barneveld op 3 augustus 1842, 5 jaar oud.

Jannigje is getrouwd te Barneveld op 23 februari 1844, op 24-jarige leeftijd (2) met (en gescheiden van) Willem Janse Boven (ongeveer 24 jaar oud), geboren rond 1820.

XX-ao Woutera van Voorthuizen, geboren te Ede, Doesburgerbuurt op 7 augustus 1818, overleden te Putten op 27 september 1871, 53 jaar oud, dochter van Heijmen Woutersen van Voorthuijsen (XIX-ao) en Elbertje Westerveld.

Woutera is getrouwd te Ermelo op 20 mei 1849, op 30-jarige leeftijd met Gerrit Jan (van) Sonneberg (43 jaar oud), huisschilder te putten, geboren te Deventer in het jaar 1806, overleden te Putten op 21 februari 1881, 75 jaar oud, zoon van Nicolaas Sonneberg (schilder te Deventer) en Hendrina Bulk.

Uit dit huwelijk:

1 Carolina Geetruida Sonneberg, geboren te Putten op 28 maart 1862.

Carolina was gehuwd met Coenraad van de Poll, geboren rond 1860.

XX-ap Jacoba van Voorthuizen, geboren te Voorthuizen op 16 april 1824, overleden te Barneveld op 17 mei 1887, 63 jaar oud, dochter van Gijsbert Woutersen van Voorthuijsen (XIX-aq) en Hendrikje Kas.

Jacoba is getrouwd rond 1851, op ongeveer 27-jarige leeftijd met Rutger Seldenrust (ongeveer 28 jaar oud), bakker, koopman en raadslid te Barneveld, geboren te Eemnes op 17 oktober 1823, overleden te Barneveld op 21 mei 1903, 79 jaar oud, zoon van Mijndert Seldenrust en Maria Femmetje Wybrand.

Uit dit huwelijk:

1 Meindert Seldenrust, geboren te Barneveld op 5 juli 1852, overleden aldaar op 30 juli 1852, 25 dagen oud.

2 Hendrika Seldenrust, geboren te Barneveld op 22 juli 1853.

Hendrika vertrekt op 6 november 1875 naar Eemnes.

3 Mijndert Seldenrust, raadslid te Barneveld, geboren te Barneveld op 1 januari 1857.

Mijndert was gehuwd met Elizabeth Bouwman, geboren rond 1860, dochter van Evert Hermsen Bouwman en Jantje Kattenbroek.

4 Gijsbert Seldenrust, geboren te Barneveld op 30 december 1859, overleden aldaar op 8 augustus 1861, 1 jaar oud.

XX-aq Wouter van Voorthuizen, molenaar te Garderen, molenaar Puurveense Molen te Kootwijkerbroek en koopman te Ede, geboren te Garderen op 1 februari 1829, overleden in het jaar 1907, 78 jaar oud, zoon van Willem Woutersen van Voorthuizen (XIX-ar) en Hendrikje Cornelissen van Zomeren.Het belang der gemeente door Erik Kamerbeek, 1992.Van buurt naar Dorp, E.Brons bij Gebr. Koster te Barneveld, 1994.GAEde, buurtboeken Veldhuizen, nr. 4, pag. 358.

In 1897 zit Wouter in de gemeenteraad van Ede, W. v. Voorthuyzen, Ede, molenaar/koopman, NH, hoofdelijke omslag 37. In 1900 W. v. Voorthuizen, 71 jaar, 5 jaar raadslid, nh, molenaar.

E. Brons schrijft (niet helemaal juist) over hem en zijn nazaten in "Van buurt naar dorp"

Hij wordt genoemd in de buurtboeken van de buurt Ede-Veldhuizen, boek 4, pag. 358.

Wouter is getrouwd te Ede op 23 januari 1858, op 28-jarige leeftijd (1) met Petronella van de Craats (27 jaar oud), geboren te Ede op 24 december 1830, overleden voor 1879, hoogstens 49 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Hendrika van Voorthuizen, geboren te Ede op 30 januari 1860, volgt onder XXI-by.

Wouter is getrouwd te Barneveld op 17 april 1879, op 50-jarige leeftijd (2) met Gerharda Gijsberta Rademaker (35 jaar oud), geboren te Barneveld op 27 mei 1843, overleden te Ede op 2 januari 1917, 73 jaar oud, dochter van Jacob Arend Rademaker (wolkammer) en Aartje Hendriksen van Essen.

Uit dit huwelijk:

2 Willem Stephanus van Voorthuizen, geboren te Ede op 11 maart 1880, volgt onder XXI-bz.

3 Jacob Arend van Voorthuizen, predikant, geboren te Ede op 24 juni 1882, wonende aldaar, te Doetinchem, te Utrecht, te Giessendam en te Vriezeveen, overleden te Ede op 6 mei 1919, 36 jaar oud.Gelre, bijdragen en mededelingen. 1912, pag.

De reformatie te Nijkerk door G. Beernink, te Nijkerkerveen werd een nieuwe hervormde gemeente gevormd, op 27 Maart 1911 werd een fonds gevormd voor de diaconie, daarna werd Jacob Arend van Voorthuizen, predikant te Dubbeldam beroepen op 12 October 1911, deze hoopt in Mei 1912 zijne intrede te doen.

4 Aart Hendrik Jan Gerard van Voorthuizen ook genaamd van Voorthuijsen, geboren te Ede op 29 december 1887 (ned. hervormd), volgt onder XXI-ca.

XX-ar Jannetje van Voorthuizen ook genaamd Annetje, geboren te Garderen op 27 juli 1839, overleden aldaar op 6 september 1887, 48 jaar oud, dochter van Willem Woutersen van Voorthuizen (XIX-ar) en Hendrikje Cornelissen van Zomeren.

Jannetje is getrouwd te Barneveld op 20 maart 1873, op 33-jarige leeftijd met Cornelis Willem van de Craats (ongeveer 38 jaar oud), molenaar op de Puurveensche molen, geboren rond 1835, overleden in het jaar 1882, ongeveer 47 jaar oud.

molenaar op de Puurveensche molen te Kootwijkerbroek

Uit dit huwelijk:

1 Hendrik van de Craats, geboren te Kootwijkerbroek rond 1874, volgt onder XXI-cb.

2 Jan Dirk van de Craats, geboren te Kootwijkerbroek rond 1875.

3 Steventje Hendrika van de Craats, geboren te Kootwijkerbroek rond 1876.

XX-as Jannetje van de Berkt, geboren in het dorp Renswoude op 15 maart 1800, gedoopt te Renswoude op 6 april 1800, dochter van Kil Kornelissen van den Berrikt (landbouwer op Daatselaar onder Renswoude) en Luutje Geurtsen Pol (XIX-as).

Jannetje is getrouwd te Renswoude op 23 november 1821, op 21-jarige leeftijd met Cornelis de Koning (24 jaar oud), timmerman te Renswoude, geboren te Renswoude op 19 januari 1797, gedoopt aldaar op 29 januari 1797, zoon van Jan Willemsen de Koning (timmerman te Renswoude) en Jannigje Knelisen de Bont.

Uit dit huwelijk:

1 Luitje de Koning, geboren te Renswoude op 20 juli 1824.

2 Kil de Koning, geboren te Renswoude op 23 september 1830, volgt onder XXI-cc.

3 Willem de Koning, geboren te Renswoude op 26 november 1834, volgt onder XXI-cd.

XX-at Lubbert van den Berkt, geboren te Renswoude op 26 juli 1821, zoon van Kil Kornelissen van den Berrikt (landbouwer op Daatselaar onder Renswoude) en Luutje Geurtsen Pol (XIX-as).

Lubbert was gehuwd met Aartje van de Berg, geboren te Ede op 21 augustus 1822, dochter van Evert Hendriksen van den Berg en Gerritje Jacobse Steeg.

Uit dit huwelijk:

1 Jannetje van de Berkt, geboren te Ede op 16 juni 1867, volgt onder XXI-ce.

XX-au Anthonie van de Pol, geboren te Lunteren op 2 augustus 1848, overleden aldaar op 26 april 1931, 82 jaar oud, zoon van Geurt van de Pol (XIX-at) en Jacobje van den Broek.

Anthonie is getrouwd te Ede op 23 november 1878, op 30-jarige leeftijd met Willempje Jansen (25 jaar oud), geboren te Ede op 28 november 1852.

Zij woont in 1936 als weduwe te Lunteren, Veenen 79.

Uit dit huwelijk:

1 Hendrikje van de Pol, geboren te Lunteren op 19 februari 1879.

2 Jacoba van de Pol, geboren te Lunteren op 13 mei 1880.

3 Aalbertha van de Pol, geboren te Ede op 3 september 1881.

Aalbertha is getrouwd te Ede op 9 mei 1903, op 21-jarige leeftijd met Hendrikus Konstapel (25 jaar oud), geboren te Ede op 4 februari 1878, zoon van Jan Barten Konstapel (arbeider) en Jantje Steenbergen.

Hij vertrekt op 12 Mei 1903 naar Barneveld.

4 Geurt van de Pol, geboren te Lunteren op 10 december 1884.

5 Hendrika van de Pol, geboren te Lunteren op 6 augustus 1887.

6 Cornelia van de Pol, geboren te Lunteren op 10 oktober 1890.

7 Anthonie van de Pol, geboren te Lunteren op 17 november 1893.

8 Willempje van de Pol, geboren te Lunteren op 1 augustus 1896.

XX-av Jan van de Pol, landbouwer, geboren te Ede op 17 juli 1844, zoon van Evert van de Pol (XIX-au) en Rikje Hogeweg.

Jan is getrouwd op 30 maart 1867, op 22-jarige leeftijd met Stijntje van Rootselaar (30 jaar oud), geboren te Barneveld op 2 mei 1836, overleden te Lunteren op 12 augustus 1908, 72 jaar oud, dochter van Klaas van Rootselaar (landbouwer) en Grietje van Drieenhuizen.

Uit dit huwelijk:

1 Klaas van de Pol, geboren te Ede op 22 augustus 1867, volgt onder XXI-cf.

2 Evert van de Pol, geboren te Ede op 12 januari 1870, volgt onder XXI-cg.

3 Rikje van de Pol, geboren op 7 oktober 1872, volgt onder XXI-ch.

4 Grietje van de Pol, geboren te Lunteren op 7 september 1875, volgt onder XXI-ci.

XX-aw Gerritje van de Pol, geboren te Ede op 1 juni 1852, overleden te Doesburg onder Ede op 28 januari 1887, 34 jaar oud, dochter van Evert van de Pol (XIX-au) en Rikje Hogeweg.

Gerritje is getrouwd te Ede op 14 december 1878, op 26-jarige leeftijd met Johannes Albertus Vink (31 jaar oud), landbouwer, geboren te Renswoude op 2 november 1847, overleden te Amsterdam op 4 augustus 1928, 80 jaar oud, zoon van Anthonij Vink (wolkammer te Renswoude) en Geertruida van de Beek.

Uit dit huwelijk:

1 Anthonie Vink, geboren te Ede op 5 mei 1879.

2 Rijk Vink, geboren te Lunteren op 29 juni 1880, volgt onder XXI-cj.

3 Gerard Vink, geboren te Ede op 1 augustus 1881.

4 Evertje Vink, geboren te Ede op 31 mei 1883.

5 Wijntje Vink, geboren te Ede op 9 augustus 1884, overleden te Lunteren op 14 september 1947, 63 jaar oud.

Wijntje is getrouwd te Ede op 15 mei 1909, op 24-jarige leeftijd met Willem Boon, geboren te Lunteren op 21 juli 1883, volgt onder XX-cu.

6 Barend Vink, geboren te Ede op 8 november 1885.

7 Gerritje Vink, geboren te Ede op 28 januari 1887.

XX-ax Gijsbertje van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 30 oktober 1869, overleden aldaar op 17 februari 1953, 83 jaar oud, dochter van Hendrik van Voorthuizen (XIX-av) en Janna van den Brink.

Gijsbertje is getrouwd te Woudenberg op 5 december 1895, op 26-jarige leeftijd met Lubbertus van Willigenburg (30 jaar oud), geboren te Hoevelaken op 28 juli 1865, overleden te Woudenberg op 24 augustus 1933, 68 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Jan van Willigenburg, geboren op 22 maart 1893, volgt onder XXI-ck.

2 Barend van Willigenburg, geboren op 30 december 1896.

3 Hendrik van Willigenburg, geboren te Woudenberg op 17 mei 1898.

4 Nicolaas van Willigenburg, geboren op 25 september 1899.

5 Janna van Willigenburg, geboren te Woudenberg op 14 februari 1901.

6 Gerrit van Willigenburg, geboren te Woudenberg op 25 februari 1903.

7 Gijsbertje van Willigenburg, geboren te Woudenberg op 16 maart 1904.

8 Lubbertus van Willigenburg, geboren te Woudenberg op 11 februari 1905.

9 Dirkje Willigenburg, geboren te Woudenberg op 25 november 1906, volgt onder XXI-cl.

10 Hermanus van Willigenburg, geboren te Woudenberg op 12 april 1908.

11 Elizabeth van Willigenburg, geboren te Woudenberg op 6 november 1909.

12 Antonie van Willigenburg, geboren te Woudenberg op 4 april 1911.

13 Teunisje van Willigenburg, geboren te Woudenberg op 2 november 1912.

14 Gijsbert van Willigenburg, geboren te Woudenberg op 17 augustus 1914.

XX-ay Dirkje van Voorthuizen ook genaamd Det, geboren te Woudenberg op 12 september 1873, wonende aldaar, te Barneveld, in het Nederwoud onder Lunteren en te Nijkerk, overleden te Ede op 9 augustus 1944, 70 jaar oud, dochter van Hendrik van Voorthuizen (XIX-av) en Janna van den Brink.

Dirkje woonde aan het Woudse Wallepad nr. 4, in het Nederwoud onder Lunteren, eerder genummerd Nederwoud 69b en later 46, in het huis waar nu (1994) Arie J.W. van Voorthuijsen woont; de nummering is nu Veldhoek 4. Zij was een oudtante van de huidige eigenaar.

Dirkje is getrouwd te Woudenberg op 10 november 1893, op 20-jarige leeftijd (1) met Jan van Harskamp (25 jaar oud), geboren te Lunteren op 3 juli 1868, overleden aldaar op 4 januari 1912, 43 jaar oud, zoon van Jan van Harskamp en Jacobje Versteeg.

Uit dit huwelijk:

1 Jacoba van Harskamp, geboren te Barneveld op 14 augustus 1894.

Jacoba is getrouwd te Ede op 9 mei 1914, op 19-jarige leeftijd met Christiaan Koster (27 jaar oud), geboren te Amsterdam op 3 augustus 1886.

2 Hendrik Jan van Harskamp, geboren te Lunteren op 18 februari 1898, volgt onder XXI-cm.

3 Jannetje van Harskamp, geboren te Lunteren op 4 maart 1901, overleden aldaar op 23 maart 1902, 1 jaar oud.

4 Gijsbertha van Harskamp, geboren te Lunteren op 7 maart 1903.

Gijsbertha is getrouwd te Ede op 15 oktober 1930, op 27-jarige leeftijd met Aart Ortse (34 jaar oud), geboren te Ede op 29 december 1895, zoon van Albertus Ortse (landbouwer) en Evertje van den Top.

5 Willempje van Harskamp, geboren te Lunteren op 3 september 1905, overleden aldaar op 15 mei 1908, 2 jaar oud.

6 Teunis van Harskamp, geboren te Lunteren op 13 februari 1908, overleden aldaar op 9 mei 1908, 86 dagen oud.

7 Dirk Jan van Harskamp, geboren te Lunteren op 25 juni 1911, overleden aldaar op 11 oktober 1929, 18 jaar oud.

Dirkje is getrouwd te Ede op 27 september 1913, op 40-jarige leeftijd (2) met Peter Seegers (53 jaar oud), geboren te Stroe op 17 september 1860, overleden te Lunteren op 11 januari 1929, 68 jaar oud, zoon van Aalbert Segers en Metje Bronkhorst.

Uit dit huwelijk:

8 Peter Seegers, geboren te Lunteren op 6 februari 1914, overleden aldaar op 29 maart 1927, 13 jaar oud.

9 Betje Seegers, geboren te Lunteren op 5 oktober 1915, overleden aldaar op 13 oktober 1916, 1 jaar oud.

10 Hendrik Seegers, geboren te Lunteren op 30 oktober 1916, overleden aldaar op 28 februari 1919, 2 jaar oud.

11 Elbert Seegers, geboren te Lunteren op 19 juli 1918, overleden aldaar op 14 januari 1919, 179 dagen oud.

Dirkje is getrouwd te Ede op 16 december 1931, op 58-jarige leeftijd (3) met Wessel Versteeg (ongeveer 61 jaar oud), geboren rond 1870, wonende te Nijkerk.

XX-az Teunis van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 24 februari 1878, overleden te Utrecht op 3 januari 1923, 44 jaar oud, zoon van Hendrik van Voorthuizen (XIX-av) en Janna van den Brink.

Teunis is getrouwd te Ede op 15 februari 1913, op 34-jarige leeftijd met Aartje Snitselaar (26 jaar oud), geboren te Ede op 27 maart 1886.

Aartje is later getrouwd te Ede op 27 maart 1926, op 40-jarige leeftijd met Jacob van Veldhuisen (53 jaar oud), geboren te Ede op 10 september 1872, zoon van Willem van Veldhuisen en Cornelia Blom. Jacob is eerder getrouwd te Ede op 12 november 1898, op 26-jarige leeftijd met Reintje Veer (19 jaar oud), geboren op 20 april 1879, overleden te Arnhem op 5 april 1924, 44 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Janna van Voorthuizen, geboren te Maarn op 1 december 1913, overleden te Veenendaal op 20 maart 1982, begraven aldaar, 68 jaar oud.

Janna is getrouwd op 16 januari 1937, op 23-jarige leeftijd met Gerrit van Nieuwamerongen (35 jaar oud), geboren te Veenendaal op 29 maart 1901, wonende te Amerongen, overleden te Veenendaal op 10 augustus 1981, 80 jaar oud.

2 Cornelis van Voorthuizen, geboren te Maarn op 12 januari 1916, volgt onder XXI-cn.

3 Hendrika van Voorthuizen, geboren te Maarn op 13 januari 1921, volgt onder XXI-co.

XX-ba Helmert van Voorthuizen, landbouwer, geboren te Woudenberg op 18 april 1882, overleden te Amersfoort op 5 februari 1962, 79 jaar oud, zoon van Hendrik van Voorthuizen (XIX-av) en Janna van den Brink.

Helmert woont eerst op Molshof later aan de Zegheweg te Woudenberg en uiteindelijk te Scherpenzeel.

Helmert is getrouwd te Woudenberg op 27 maart 1907, op 24-jarige leeftijd (1) met Gijsje van Donkelaar (22 jaar oud), geboren te Woudenberg op 18 maart 1885, overleden aldaar op 27 juni 1919, 34 jaar oud, dochter van Gerrit van Donkelaar en Maria van Ravenhorst.

Uit dit huwelijk:

1 Hendrik van Voorthuizen, geboren De Klomp op 7 oktober 1907, volgt onder XXI-cp.

2 Gerrit van Voorthuizen, geboren De Klomp op 1 februari 1909, volgt onder XXI-cq.

3 Janna van Voorthuizen, geboren De Klomp op 22 december 1910, volgt onder XXI-cr.

4 Marinus van Voorthuizen, geboren De Klomp op 14 januari 1912, volgt onder XXI-cs.

5 Helmert van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 2 juli 1913, overleden te Harskamp op 14 december 2005, begraven te Otterlo op 19 december 2005, 92 jaar oud.

Helmert is getrouwd te Amerongen op 4 januari 1940, op 26-jarige leeftijd met Teuntje Ploeg (22 jaar oud), geboren te Ede op 7 oktober 1917, overleden rond 2000, ongeveer 83 jaar oud, dochter van Tinus Ploeg en Albertha Kampert.

6 Gijsbertha van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 18 december 1914, volgt onder XXI-ct.

7 Dirkje van Voorthuizen, geboren op 27 april 1916, volgt onder XXI-cu.

Helmert is getrouwd op 8 juli 1921, op 39-jarige leeftijd (2) met Albertha Janna Willemsen (24 jaar oud), geboren te Ede op 26 maart 1897, overleden te Woudenberg in het jaar 1991, 94 jaar oud, dochter van Evert Willemsen en Derkje van Beek.

Uit dit huwelijk:

8 Evert van Voorthuizen, makelaar in assurantien, geboren te Ede op 20 december 1920, overleden te Woudenberg op 2 juli 1992, 71 jaar oud.

Evert is getrouwd op 8 juni 1948, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Maria Heine (ongeveer 28 jaar oud), geboren rond 1920.

9 Dirkje Geertruida van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 28 november 1924, volgt onder XXI-cv.

10 Elisabeth van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 1 mei 1928, volgt onder XXI-cw.

11 Wouter van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 28 mei 1931, volgt onder XXI-cx.

12 Jan van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 1 januari 1933, volgt onder XXI-cy.

XX-bb Jan van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 7 maart 1884, overleden te Renswoude op 25 november 1936, 52 jaar oud, zoon van Hendrik van Voorthuizen (XIX-av) en Janna van den Brink.

In 1925 laat Jan te Renswoude aan de Barneveldsestraat de boerderij de "Hooge Hoek" bouwen. Dit gebied behoorde oorspronkelijk tot het grondgebied van "Groot-Overeem". Later komt deze boerderij door vererving aan zijn zoon Teunis, deze verkoopt de "Hooge Hoek" in 1997 aan de gemeente Renswoude voor uitbreiding van het industrieterrein terplaatse. De afbraak vindt in 1999 plaats.

Jan is getrouwd te Renswoude op 14 augustus 1908, op 24-jarige leeftijd (1) met Petronella van Bouwhorst (23 jaar oud), geboren te Woudenberg op 4 april 1885, overleden te Ede op 30 juli 1917, 32 jaar oud, dochter van Gerrit van Bouwhorst en Aartje Ruitenbeek.

Uit dit huwelijk:

1 Hendrik van Voorthuizen, geboren te Ederveen op 10 september 1909, volgt onder XXI-cz.

2 Aartje van Voorthuizen, geboren te Ede op 27 juli 1911, overleden aldaar op 3 augustus 1925, 14 jaar oud.

3 Gerrit van Voorthuizen, geboren te Ederveen op 28 mei 1913, wonende aldaar, overleden rond 1914, ongeveer 1 jaar oud.

4 Janna van Voorthuizen, geboren te Ederveen op 4 augustus 1914, volgt onder XXI-da.

Jan is getrouwd te Ede op 3 juli 1919, op 35-jarige leeftijd (2) met Johanna Verbeek (20 jaar oud), geboren te Barneveld op 12 december 1898, overleden te Scherpenzeel op 25 januari 1978, 79 jaar oud, dochter van Teunis Verbeek en Gijsbertje Donkersteeg.

Uit dit huwelijk:

5 Gijsberta van Voorthuizen, geboren te Ederveen op 4 september 1919, volgt onder XXI-db.

6 Jansje van Voorthuizen, geboren te Ede op 14 juni 1921, overleden aldaar op 19 juli 1921, 35 dagen oud.

7 Jansje van Voorthuizen, geboren te Ede op 10 juli 1923, volgt onder XXI-dc.

8 Teunis van Voorthuizen, geboren te Ederveen op 1 maart 1925, volgt onder XXI-dd.

9 Helmert van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 17 december 1927, volgt onder XXI-de.

10 Jannetje van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 11 juli 1929, volgt onder XXI-df.

11 Dirkje van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 20 april 1931, volgt onder XXI-dg.

12 Albertha Johanna van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 30 augustus 1933, overleden aldaar op 23 oktober 1933, 54 dagen oud.

13 Albert Johan van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 26 oktober 1934, volgt onder XXI-dh.

XX-bc Arie Verbeek, geboren te Leusden op 11 mei 1880, wonende te Renswoude, zoon van Dirk Arise Verbeek (landbouwer op Groot-Ravesloot onder Leusden, wethouder van Leusden en hengstenhouder) en Aaltje van Voorthuizen (XIX-aw).

Arie was gehuwd met Cornelia van Reenen, geboren te Renswoude op 28 augustus 1881.

Uit dit huwelijk:

1 Dirk Arise Verbeek, geboren te Renswoude op 31 mei 1903.

2 Helmert Verbeek, geboren te Renswoude op 26 augustus 1904.

3 Albertus Verbeek, geboren te Renswoude op 2 april 1906, volgt onder XXI-di.

4 Maagje Verbeek, geboren te Renswoude op 22 februari 1908.

5 Arie Verbeek, geboren te Renswoude op 10 juli 1909.

6 Aaltje Verbeek, geboren te Renswoude op 12 maart 1911, overleden aldaar op 16 juni 1915, 4 jaar oud.

7 Willem Verbeek, geboren te Renswoude op 9 juni 1913.

8 Cornelia Verbeek, geboren te Renswoude op 19 maart 1915.

9 Cornelis Verbeek, geboren te Renswoude op 3 juli 1916, overleden aldaar op 5 januari 1919, 2 jaar oud.

10 Aaltje Verbeek, geboren te Renswoude op 16 juni 1918.

11 Gijsje Verbeek, geboren te Renswoude op 18 juni 1920.

XX-bd Dirk Arie Verbeek, geboren te Leusden op 22 september 1881, wonende te Renswoude, zoon van Dirk Arise Verbeek (landbouwer op Groot-Ravesloot onder Leusden, wethouder van Leusden en hengstenhouder) en Aaltje van Voorthuizen (XIX-aw).

Dirk was gehuwd met Maria Francina Blauwendraad, geboren te Woudenberg op 10 juli 1883.

Uit dit huwelijk:

1 Dirk Arise Verbeek, geboren te Renswoude op 8 juli 1908.

2 Roelof Verbeek, geboren te Renswoude op 7 juli 1909.

3 Albert Verbeek, geboren te Renswoude op 2 juni 1911.

XX-be Dirk van Voorthuizen ook genaamd van Voorthuijsen, van Voorthuijzen en van Voorthuyzen, Dirk werd ook Van Voorthuijzen en Van Voorthuyzen genoemd zoals blijkt uit offici‰le stukken in een hinderwetdossier bij de gemeente Ede. , bakker, molenaar en internationaal graanhandelaar te Ederveen, geboren te Ede op 7 februari 1875, overleden te Ederveen op 30 mei 1913, 38 jaar oud, zoon van Teunis van Voorthuizen van Voorthuijsen (XIX-ay) en Woutertje Kelderman.GAEde, HW 0324.

Ondanks zijn drukke bestaan heeft Dirk geheel eigenhandig een koets gemaakt, welke als familierijtuig dienst deed. Paarden waren er genoeg voorhanden in de graanhandel welke hij met zijn broer Johan voerde. Ook zwager dominee Duco de Bruijn ging ermee op predikbuurt. Het rijtuig werd dan door twee paarden getrokken. Dit is mij verteld op Zaterdag 4 Maart 1995 door tante Wouw. (Woutertje * 29-7-1904).

Dirk was als graanhandelaar niet alleen in de naaste omgeving doende, maar hij bewoog zich ook op de internationale termijnmarkten. Zo handelde hij in Amerikaanse en Russische producten. Toen er echter in 1913, door dreiging van Wereldoorlog I, een algemene recessie uitbrak, kwam hij met deze handel in financie‰le problemen en toen enige zich nog op zee bevindende schepen met graan hem naar de afgrond voerde, maakte hij op vrijdag 30 mei 1913 een einde aan, zijn nog jonge en tot voorkort zo succesvolle leven.

Dirk was gehuwd met Willemijntje van de Hoef, geboren te Veenendaal op 17 juli 1876, overleden te Ederveen op 15 april 1961, 84 jaar oud, dochter van Maas van de Hoef en Elisabeth Dibbet.

Uit dit huwelijk:

1 Teunis van Voorthuizen ook genaamd van Voorthuijzen, geboren te Ederveen op 11 mei 1901, volgt onder XXI-dj.

2 Maas van Voorthuizen, geboren te Ederveen op 23 mei 1904, volgt onder XXI-dk.

3 Wouterus van Voorthuizen, geboren te Ederveen op 21 december 1906, volgt onder XXI-dl.

4 Alberthus van Voorthuizen ook genaamd Albertus en Bertus, geboren te Ederveen op 12 juni 1909, volgt onder XXI-dm.

5 Arie van Voorthuizen, geboren te Ederveen op 21 maart 1911, overleden aldaar op 7 december 1911, 261 dagen oud.

XX-bf Arie van Voorthuizen van Voorthuijsen ook genaamd Arie I, bakker en houthandelaar te Lunteren, geboren te Ederveen op 2 november 1876, wonende aldaar, te Voorthuizen en te Lunteren, overleden aldaar op 17 juli 1941 Zijn verklaring van overlijden vermeldt als doodsoorzaak: "Hartverlamming".

., begraven aldaar op 21 juli 1941 Hij ligt de begraven te Lunteren, Afd. 5, vak M, graf 55-56. Op zijn graf: Psalm 146, vers 5 en 10: "Welgelukzalig is hij die den Gods Jakobs tot zijne hulpe heeft, wiens verwachting op de Heere zijnen God is" en "De Heere zal in eeuwigheid regeren; uw God, o Sion ! is van geslacht tot geslacht, Hallelujah !", 64 jaar oud, zoon van Teunis van Voorthuizen van Voorthuijsen (XIX-ay) en Woutertje Kelderman.Opschriften der grafzerken op het Oude Kerkhof aan de Achterstraat te Lunteren, 1994.

ovl: GAEde, inv. nr. 2073

Arie werkte tussen 14 Augustus 1896 en 14 Januari 1897 enige maanden te Voorthuizen in de bakkerij van Aalbert Engelen en diens echtgenote Cornelia van Prinsenhof, tijdens zijn reizen naar en van huis in Ederveen heeft hij waarschijnlijk zijn latere bruid Johanna de dochter van de Lunterse klompenmaker Reinder Boom ontmoet. Zij woonde op de hoek van de Postweg en de tegenwoordige Julianastraat.

Hij noemt zich ook met de oorspronkelijke familienaam "van Voorthuijsen"; zoals o.a. blijkt uit het opschrift van de grafzerk van zijn weduwe Johanna Boom.

Hij vestigt zich op 13 december 1902 in de Pollen te Lunteren, als broodbakker, hij koopt dan van Jan Hendrik van Veldhuizen, Dirkszoon, timmerman te Lunteren het perceel Gemeente Lunteren, Sectie K, nr. 1366, zijnde hakhout en zand, groot 1283 meter en het aangrenzende perceel Sectie K, nr. 1367, bouwland, groot 766 meter, hierop laat hij een huis met winkel en bakkerij bouwen, toen genummerd Dorpsstraat 98, nu 130. Uit de kadastrale legger blijkt dat in 1917 het hakhout en zand is ontgonnen. Waarschijnlijk is het hakhout verstookt in de bakkersoven en het dikkere hout verhandeld. In 1921 vindt een heropmeting plaats, de totale grootte wordt dan vastgesteld op 2349 meter. Later laat hij nog een winkelpand ten noorden van nummer 130 bouwen. Hij verhuurt dit aan ene Jan de Bruijn, stoffeerder en meubelhandelaar, daar deze het tegenover gelegen caf‚ "Van Rhoon" meer bezoekt dan zijn eigen zaak, gaat hij failliet. Dochter Johanna gehuwd met Evert Jan van Silfhout, ziet wel wat in deze zaak en zij besluiten deze voor eigen rekening en risico over te nemen. In 1936 verkoopt Arie dit pand (nu Dorpsstraat 132) met circa 526 meter grond aan zijn dochter en schoonzoon.

Na het overlijden van Arie, in 1941, komt het onroerend goed aan zijn

zoons Reinder en Teunis, Reinder zet eerst alleen en vanaf 1946 samen met Teunis het bakkersbedrijf voortzet.

Arie is getrouwd te Ede op 13 december 1902, op 26-jarige leeftijd (1) met Johanna Boom (21 jaar oud), geboren te Lunteren op 26 december 1880, overleden aldaar op 15 september 1913, Johanna is begraven op het oude kerkhof te Lunteren in graf nr. 9, afd. 2, vak B. Later is zij herbegraven op de nieuwe begraafplaats in ‚‚n graf met haar man., 32 jaar oud, dochter van Reinder Boom (klompemaker te Lunteren) en Maria Kelderman.beg: Lunteren overlijden, A.v. Veldhuizen.

Uit dit huwelijk zijn te Lunteren nog twee ongeboren kinderen begraven, 14 Juni 1905 en 17 November 1909.

Uit dit huwelijk:

1 Woutertje van Voorthuizen ook genaamd Wou, geboren te Lunteren op 29 juli 1904, overleden aldaar op 6 maart 1996, begraven aldaar op 11 maart 1996, 91 jaar oud.

Tot aan haar dood in 1996, heeft Woutertje gewoond in een houten huisje staande op de grond die haar vader reeds in 1902 kocht en waarop zij haar hele leven is blijven wonen.

Woutertje is getrouwd te Ede op 26 januari 1950, op 45-jarige leeftijd met Evert Jan van Silfhout ook genaamd Jan Sil (43 jaar oud), meubelhandelaar, geboren te Lunteren op 4 augustus 1906, wonende aldaar, overleden aldaar op 25 maart 1984, 77 jaar oud, zoon van Albertus van Silfhout (pensionhouder en winkelier te Lunteren) en Evertje van Eck.

Jan Sil was in zijn woonplaats Lunteren een zeer actief en geliefd persoon. Hij was, in zijn jeugd, lid en later bestuurslid van de voetbalclub "Asnod", nog later ook bestuurlid en voorzitter van de wandel- en de gymnastiekvereniging, ook was hij voorzitter van de plaatselijke postduivenclub, terwijl hij, ook op regionaal en provinciaal niveau, in diversen besturen zat. Hij was een zeer beminnelijk mens, die welbespraakt was en mensen kon binden en motiveren.

Evert is eerder getrouwd te Ede op 2 september 1936, op 30-jarige leeftijd met Johanna van Voorthuizen, geboren te Lunteren op 24 oktober 1912, volgt onder XXI-dq.

2 Reinder van Voorthuizen ook genaamd Reint van Voorthusen, geboren te Lunteren op 23 juli 1906, volgt onder XXI-dn.

3 Teunis van Voorthuizen ook genaamd Teun en Teus van Voorthusen, geboren te Lunteren op 5 december 1908, volgt onder XXI-do.

4 Maria van Voorthuizen ook genaamd Marie, geboren te Lunteren op 2 oktober 1910, volgt onder XXI-dp.

5 Johanna van Voorthuizen ook genaamd Jo, geboren te Lunteren op 24 oktober 1912, volgt onder XXI-dq.

Arie had tussen rond 1914 en 1917 een relatie (2) met Gerritje Varekamp, geboren te Lunteren op 9 maart 1891, wonende aldaar, te Valburg, te Heumen, te Doornspijk en te Dalfsen, overleden aldaar op 24 april 1968, 77 jaar oud, dochter van Gerrit Varekamp (landbouwer) en Jacomijntje Jansen.

Gerritje is later getrouwd te Doornspijk op 4 april 1918, op 27-jarige leeftijd met Reinder Jacob Bartelds (34 jaar oud), geboren te Diepenveen op 10 september 1883, overleden te Wijhe op 21 september 1933, 50 jaar oud.

Uit deze relatie:

6 Gerritje Varekamp, geboren te Valburg op 12 oktober 1916.

Arie had sinds rond 1917 een relatie (3) met Gerritje Varekamp, geboren te Lunteren op 3 maart 1898, dochter van Aart Jan Varekamp en Ida Jansen.

Gerritje is daarnaast getrouwd te Ede op 13 januari 1926, op 27-jarige leeftijd (2) met Hillebartus Boon (23 jaar oud), electricien, landbouwer en landwachter te Lunteren, geboren te Nijkerk op 4 oktober 1902, zoon van Gijsbert Boon en Heijntje Hooijer.

Uit deze relatie:

7 Aart Jan Boon, Aart-Jan krijgt bij zijn geboorte de familienaam "Varekamp", zijn moeder erkent hem op 26 Juli 1921 te Ede. Bij het huwelijk van zijn moeder met Hillebartus Boon wordt hij gewettigd en krijgt de familienaam "Boon"., geboren te Lunteren op 27 december 1918.

In de oorlog was hij lid van de S.S. en werd hij naar het Oostfront gestuurd. Hij kwam er gewond van terug. Woont ca. 2005 in Friesland?

XX-bg Maria van Voorthuizen ook genaamd Marie, geboren te Ederveen Gem. Ede op 4 februari 1881, overleden te Ederveen op 1 september 1956, begraven aldaar, 75 jaar oud, dochter van Teunis van Voorthuizen van Voorthuijsen (XIX-ay) en Woutertje Kelderman.

Maria is getrouwd te Ede op 14 oktober 1915, op 34-jarige leeftijd met Duco Elizabertus de Bruijn (53 jaar oud), ned. hervormd predikant te Ederveen, geboren te Wijk bij Duurstede op 2 januari 1862, overleden te Ederveen op 26 maart 1946, begraven aldaar, 84 jaar oud, zoon van Willem de Bruijn (timmerman) en Burgina Maria van Nie.

Duco komt op 17 September 1913 naar Ederveen 174 in 1921 vernummerd in 217 en in 1930 in 250. In 1941 wordt dit Schras 14 en in 1966 Schras 24. Het huis is gebouwd in 1904 en heeft dan nummer 174a. De kerk had in 1930 nr. 251, in 1941 13 en in 1966 Schras 22.

Duco is eerder getrouwd rond 1890, op ongeveer 28-jarige leeftijd met Willempje Meijers (ongeveer 36 jaar oud), geboren te Zeist op 27 augustus 1854, overleden te Putten op 15 december 1912, 58 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Willem de Bruijn, geboren op 1 november 1917, volgt onder XXI-dr.

2 Teunis de Bruijn, geboren op 1 november 1917, overleden op 19 december 1917, 48 dagen oud.

XX-bh Aaltje van Voorthuizen, geboren te Ederveen Gem Ede op 7 april 1883, overleden te Ede op 17 juli 1970, 87 jaar oud, dochter van Teunis van Voorthuizen van Voorthuijsen (XIX-ay) en Woutertje Kelderman.

Aaltje is getrouwd te Renkum op 5 augustus 1909, op 26-jarige leeftijd met Jacob Matser (27 jaar oud), geboren te Renkum op 11 juni 1882, overleden te Oosterbeek op 14 juni 1972, 90 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Gerrit Matser, geboren op 31 januari 1910.

Gerrit is gehuwd met Johanna-Hendrika van Wagensveld, geboren te Ede op 28 december 1911, dochter van Johan van Wagensveld (aannemer te Lunteren) en Sophia Everdina Demming.

2 Teunis Matser, geboren te Renkum op 14 april 1911.

3 Jan Matser, geboren op 15 juni 1912, volgt onder XXI-ds.

4 Woutera Matser, geboren op 29 juni 1912.

5 Jacob Matser, geboren op 31 oktober 1916, overleden op 9 mei 1945, 28 jaar oud.

6 Dirk Matser, geboren op 3 april 1919.

7 Johannes Antonie Matser, geboren op 22 april 1921.

8 Arie Matser, geboren op 3 april 1923.

9 Jannetje Matser, geboren op 3 april 1923.

10 Maria Gisbertha Matser, geboren op 29 april 1925.

XX-bi Gijsbertje van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 10 september 1877, wonende te Ederveen de Vliert 1906, overleden te Ederveen op 19 december 1918, 41 jaar oud, dochter van Harmanus van Voorthuizen (XIX-az) en Dirkje Hopman.

Gijsbertje is getrouwd op 11 april 1901, op 23-jarige leeftijd met Dirk van de Lagemaat (24 jaar oud), geboren te Woudenberg op 3 juli 1876, wonende te Vliert 44 en 47 te Ederveen, zoon van Matthijs van de Lagemaat en Jannetje Steenbeek.

Hij woont in 1936 in de Fliert 47 onder Lunteren.

Uit dit huwelijk:

1 Jannetje van de Lagemaat, geboren te Ede op 5 mei 1901.

2 Hermanus van de Lagemaat, geboren te Woudenberg op 13 januari 1903.

3 Matthijs van de Lagemaat, geboren te Woudenberg op 8 februari 1904, overleden op 19 juni 1904, 132 dagen oud.

4 Dirkje van de Lagemaat, geboren op 28 maart 1905.

5 Matthijs van de Lagemaat, geboren te Ede op 2 april 1906.

6 Hendrika van de Lagemaat, geboren op 12 november 1907, gedoopt te Ede.

7 Jan van de Lagemaat, geboren te Ederveen op 7 mei 1910.

8 Gijsbertha van de Lagemaat, geboren op 12 februari 1911, volgt onder XXI-dt.

9 Dirk van de Lagemaat, geboren te Ederveen op 12 april 1914.

10 Jan van de Lagemaat, geboren te Ederveen op 13 september 1916.

XX-bj Dirk van Voorthuizen, geboren te Maarn op 7 februari 1880, overleden te Woudenberg op 5 oktober 1952, 72 jaar oud, zoon van Harmanus van Voorthuizen (XIX-az) en Dirkje Hopman.

Dirk is getrouwd te Woudenberg op 7 april 1904, op 24-jarige leeftijd met Hermijntje van Ruler (19 jaar oud), geboren te Woudenberg op 18 januari 1885, dochter van Dirk van Ruler (landbouwer) en Neeltje Margaretha Halm.

Uit dit huwelijk:

1 Dirkje van Voorthuizen, geboren rond 1904, volgt onder XXI-du.

2 Neeltje Margaretha van Voorthuizen, geboren rond 1905, volgt onder XXI-dv.

3 Hermijntje van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 28 januari 1908.

Hermijntje is gehuwd met Hendrik Ederveen, geboren rond 1905.

4 Dina van Voorthuizen, geboren op 19 juni 1909, volgt onder XXI-dw.

5 Kors van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 3 november 1912, volgt onder XXI-dx.

6 Dirk van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 15 mei 1917, volgt onder XXI-dy.

7 Jannetje van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 9 februari 1921, volgt onder XXI-dz.

8 Herman Jan van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 7 augustus 1922, volgt onder XXI-ea.

9 Gijsje van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 12 augustus 1925, overleden aldaar op 20 juli 1988, 62 jaar oud.

Gijsje is getrouwd te Woudenberg op 20 september 1951, op 26-jarige leeftijd met Gerrit van Egdom (26 jaar oud), geboren te Woudenberg op 27 november 1924, overleden aldaar op 20 september 1969, 44 jaar oud.

XX-bk Hendrik van Voorthuizen, landbouwer, geboren te Leusden op 25 maart 1887, wonende aldaar, te Ede en te Barneveld, overleden aldaar op 9 januari 1970, 82 jaar oud, zoon van Harmanus van Voorthuizen (XIX-az) en Niesje Hopman.

Hendrik woonde aan de Postweg 14 te Barneveld, vlakbij het "Heere Logement", richting de Glind eerste boerderijtje rechts.

Hendrik is getrouwd te Barneveld op 2 april 1920, op 33-jarige leeftijd met Wijmpje van den Brink (24 jaar oud), geboren te Esveld onder Barneveld op 26 augustus 1895, overleden te Utrecht op 23 oktober 1941, 46 jaar oud, dochter van Rijk van den Brink en Alijda Maria Pannekoek.

Uit dit huwelijk:

1 Hendrik van Voorthuizen, geboren op 5 september 1906.

XX-bl Cornelis de Koning, landbouwer, graanhandelaar, gemeenteraadslid en president-kerkvoogd, geboren te Lunteren op 9 juni 1893, zoon van Cornelis de Koning (landbouwer) en Teunisje van Voorthuizen (XIX-bc).

Cornelis leerde als jongeman het mulders vak bij zijn oom Teunis van Voorthuizen in het Ederveen.

In Lunteren, zijn woonplaats, is in een nieuwe villawijk in het vroegere "Pompendorp" de "Kees de Koninglaan" naar hem genoemd.

Cornelis is getrouwd te Ede op 28 september 1927, op 34-jarige leeftijd met Grietje Zeggelaar (25 jaar oud), geboren te Ede op 17 februari 1902, dochter van Hendrik Zeggelaar (landbouwer in de Veenen onder Lunteren) en Rikje van de Pol (XXI-ch).

Uit dit huwelijk:

1 Cornelis de Koning, veevoederhandelaar aan de Goorsteeg te Lunteren, geboren te Lunteren op 17 augustus 1928.

Cornelis is getrouwd te Ede in juni 1953, op 24-jarige leeftijd met Hermina Christina van den Hoff (20 jaar oud), geboren te Lunteren op 27 augustus 1932, dochter van Geurt van den Hoff en Grada van den Berg.

2 Hendrik de Koning, geboren te Lunteren op 22 september 1929, volgt onder XXI-eb.

3 Teunisje de Koning, geboren te Lunteren op 1 november 1930.

Teunisje is gehuwd metBarneveldse Wandelingen, 823

Martijn Kraay, landbouwer op Kraayenest onder Voorthuizen, geboren rond 1926, zoon van Rutger Kraay en Johanna Evers.

4 Rikje de Koning, geboren te Lunteren op 4 juli 1932.

Rikje is gehuwd met Albertus Kuyt, geboren rond 1930.

5 Kil de Koning, handelaar in machines, geboren te Lunteren op 16 maart 1935, wonende aldaar, te Ede en te Barneveld.

Kil is gehuwd met Wilhelmina van de Legemaat, geboren rond 1935.

6 Jan de Koning, geboren te Lunteren op 22 september 1937, volgt onder XXI-ec.

7 Gijsbertha Cornelia de Koning, geboren te Lunteren op 4 januari 1943, wonende aldaar en te Renswoude.

Gijsbertha is gehuwd met Hendrik Bos, geboren rond 1940, wonende te Renswoude.

XX-bm Kil de Koning, landbouwer te Lunteren, geboren te Lunteren op 22 augustus 1896, zoon van Cornelis de Koning (landbouwer) en Teunisje van Voorthuizen (XIX-bc).

Kil is getrouwd te Ede op 5 april 1933, op 36-jarige leeftijd met Ellebertha van de Stroet (27 jaar oud), geboren te Lunteren op 17 december 1905, dochter van Hendrik van de Stroet en Aaltje van Dijk.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelia de Koning ook genaamd Corry, geboren te Lunteren op 18 februari 1934.

Cornelia is gehuwd met Teunis van Eck, geboren in het Nederwoud onder Lunteren op 7 februari 1931, zoon van Johannes van Eck (landbouwer op het "Spoekhuus" te Lunteren) en Cornelia Zandsteeg.

2 Teunisje de Koning, geboren te Lunteren op 18 februari 1934.

Teunisje is gehuwd met Tinus van de Haar, geboren rond 1934.

3 Gijsbertha de Koning, geboren te Luntern op 23 februari 1936, volgt onder XXI-ed.

4 Hendrika de Koning, geboren te Lunteren op 22 augustus 1939.

5 Kil de Koning, landbouwer aan de Goorsteeg te Lunteren, geboren op 26 juni 1946.

6 Cornelis de Koning, geboren op 26 juni 1946.

XX-bn Aart van de Ruitenbeek, geboren te Scherpenzeel op 18 november 1870, zoon van Helmert van de Ruitenbeek (XIX-bd) en Hendrikje Beek.

Aart was gehuwd met Petronella van Beek, geboren te Ede op 21 februari 1877.

Uit dit huwelijk:

1 Maas van de Ruitenbeek, geboren te Lunteren op 16 april 1899, volgt onder XXI-ee.

XX-bo Frans Lokhorst, geboren te Stoutenburg op 18 maart 1850, zoon van Anthonie Lokhorst (XIX-be) en Gijsbertje Veenendaal.

Frans is getrouwd te Barneveld op 17 februari 1882, op 31-jarige leeftijd met Jannetje van Ee ook genaamd van Ede (26 jaar oud), geboren te Barneveld op 3 juni 1855, dochter van Gerrit van Ee (landbouwer in het Kallerbroek en landbouwer in het Zwartebroek) en Gerritje Blankespoor.

Uit dit huwelijk:

1 Gijsje Lokhorst, geboren te Barneveld op 30 mei 1883.

2 Gerritje Lokhorst, geboren te Barneveld op 30 mei 1885.

3 Gerrit Lokhorst, geboren te Barneveld op 5 juni 1887.

4 Antonia Lokhorst, geboren te Barneveld op 26 juni 1888.

5 Heintje Lokhorst, geboren op 25 september 1889.

6 Antoni Lokhorst, geboren te Barneveld op 1 juli 1892.

7 Maasje Lokhorst, geboren te Barneveld op 8 maart 1894.

8 Nicolaas Lokhorst, geboren te Barneveld op 18 april 1896, volgt onder XXI-ef.

9 Roelof Lokhorst, geboren te Barneveld op 23 augustus 1897.

10 Dirk Lokhorst, geboren te Barneveld op 28 september 1899.

XX-bp Grietje van Ede, geboren te Scherpenzeel op 16 juli 1867, overleden aldaar op 28 februari 1952, 84 jaar oud, dochter van Jan van Ede (XIX-bf) en Neeltje Overeem.

Grietje is getrouwd te Scherpenzeel op 15 november 1890, op 23-jarige leeftijd met Johannes van Elst (25 jaar oud), geboren te Scherpenzeel op 30 april 1865, overleden aldaar op 12 september 1949, 84 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelis van Elst, geboren te Scherpenzeel op 20 september 1899, volgt onder XXI-eg.

XX-bq Cornelia Moesbergen, geboren op 4 december 1876, dochter van Geurt Moesbergen (XIX-bg) en Gijsje de Kruif.

Cornelia was gehuwd met Antonie de Greef, geboren te Maarn op 26 mei 1878, zoon van Willem de Greef en Martha Druijff.

Uit dit huwelijk:

1 Willem de Greef, geboren te Woudenberg op 4 mei 1902, volgt onder XXI-eh.

XX-br Hendrica Pater, geboren te Renswoude op 3 januari 1859, overleden in het Overwoud onder Lunteren op 23 december 1930, 71 jaar oud, waarschijnlijk dochter van Elbert Pater (XIX-bh) en Cornelia Lagerweij.

Hendrica is getrouwd te Ede op 28 oktober 1882, op 23-jarige leeftijd met Derk van de Pol (30 jaar oud), landbouwer, geboren te Lunteren op 10 september 1852, overleden in het Overwoud onder Lunteren op 25 mei 1937, 84 jaar oud, zoon van Hendrik van de Pol en Jannetje van den Brink.

Uit dit huwelijk:

1 Jannetje van de Pol, geboren te Ede op 13 april 1883.

2 Cornelia van de Pol, geboren te Ede op 22 januari 1885.

3 Hendrik van de Pol, geboren te Ede op 13 december 1887, overleden aldaar op 27 september 1899, 11 jaar oud.

4 Elbert van de Pol, geboren te Ede op 20 maart 1890 Als geboortedatum wordt ook 10 Maart 1891 genoemd., volgt onder XXI-ei.

5 Dirk van de Pol, geboren te Ede op 11 juni 1892.

6 Hendrikus van de Pol, geboren op 23 juni 1895.

7 Hendrika van de Pol, geboren te Ede op 30 november 1898, volgt onder XXI-ej.

8 Hendrik van de Pol, geboren te Ede op 13 januari 1900, volgt onder XXI-ek.

XX-bs Dirk Pater, geboren te Scherpenzeel op 8 maart 1861, zoon van Elbert Pater (XIX-bh) en Cornelia Lagerweij.

Dirk is getrouwd te Ede op 18 juni 1892, op 31-jarige leeftijd (1) met Gerritje Vonk (30 jaar oud), geboren te Ede op 25 oktober 1861, overleden aldaar op 24 februari 1896, 34 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Albertus Klaas Pater, geboren te Ede op 18 augustus 1892.

2 Dirk Pater, geboren te Ede op 7 april 1895, overleden aldaar op 16 februari 1896, 315 dagen oud.

Dirk is getrouwd te Ede op 30 november 1901, op 40-jarige leeftijd (2) met Aaltje Kampert (30 jaar oud), geboren te Barneveld op 26 februari 1871, overleden aldaar op 29 oktober 1923, 52 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

3 Annetje Pater, geboren te Ede op 25 juli 1902, volgt onder XXI-el.

4 Cornelia Pater, geboren te Ede op 13 mei 1903, overleden aldaar op 6 juni 1903, 24 dagen oud.

5 Cornelia Pater, geboren te Ede op 1 maart 1905.

6 Maarten Pater, geboren te Ede op 13 juni 1906, overleden aldaar op 2 september 1909, 3 jaar oud.

7 Martina Pater, geboren te Ede op 16 augustus 1909, overleden aldaar op 2 september 1909, 17 dagen oud.

8 Dirk Pater, geboren in de Valk onder Lunteren op 15 september 1910, volgt onder XXI-em.

9 Aaltje Pater, geboren te Ede op 22 augustus 1913.

XX-bt Dirk Albertus Pater, geboren te Scherpenzeel op 9 januari 1866, overleden te Ede op 10 oktober 1919, 53 jaar oud, zoon van Elbert Pater (XIX-bh) en Cornelia Lagerweij.

Hij woont in 1936 in het Overwoud 12 onder Lunteren.

Dirk is getrouwd te Ede op 20 februari 1909, op 43-jarige leeftijd met Jacobje Vaarkamp (22 jaar oud), geboren te Ede op 14 januari 1887, dochter van Otto Vaarkamp en Willemina Hendrika Wolleswinkel.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelia Pater, geboren te Lunteren op 25 juni 1909.

2 Otto Pater, geboren te Lunteren op 30 juni 1910, volgt onder XXI-en.

3 Elbert Pater, geboren te Ede op 9 juli 1912.

Hij woont in 1936 in het Overwoud 12 te Lunteren.

Elbert is getrouwd te Ede op 17 september 1935, op 23-jarige leeftijd met Engelina van Ee (28 jaar oud), geboren te Ede op 3 augustus 1907.

4 Willemina Hendrika Pater, geboren te Ede op 24 februari 1914.

Willemina is getrouwd te Ede op 4 september 1940, op 26-jarige leeftijd met Hendrik van Varenkamp (29 jaar oud), geboren te Ede op 1 oktober 1910, zoon van Jan van Varenkamp (landbouwer in het Overwoud onder Lunteren) en Jannigje Klok.

5 Hendrika Pater, geboren te Lunteren op 29 november 1915.

6 Dirk-Albertus Pater, geboren te Lunteren op 1 mei 1918, overleden aldaar op 6 april 1939, 20 jaar oud.

XX-bu Dirk Pater, landbouwer, geboren te Ede op 3 juli 1863, overleden aldaar op 18 maart 1930, 66 jaar oud, zoon van Jan Pater (XIX-bi) en Gerritje van den Prinsenhof.

Dirk is getrouwd te Renswoude met Dirkje Janna van Ginkel, geboren te Renswoude op 25 mei 1867, dochter van Antonie van Ginkel (landbouwer op Klein-Ubbelschoten onder Renswoude) en Janna van Huigenbosch.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Pater, geboren te Nederwoud onder Lunteren op 18 augustus 1890.

2 Janna Pater, geboren te Nederwoud onder Lunteren op 23 juli 1892.

3 Anthonie Pater, geboren te Ederveen op 22 augustus 1894, volgt onder XXI-eo.

4 Gerritje Pater, geboren te Nederwoud onder Lunteren op 13 augustus 1896.

5 Cornelis Pater, geboren te Nederwoud onder Lunteren op 3 augustus 1898.

6 Johan Pater, geboren te Nederwoud onder Lunteren op 29 juli 1900.

7 Willem Pater, geboren te Nederwoud onder Lunteren op 2 november 1902, overleden te Lunteren in het jaar 1995, 93 jaar oud.

8 Gerrit Pater, geboren te Nederwoud onder Lunteren op 17 september 1904, volgt onder XXI-ep.

9 Jan Dirk Pater ook genaamd Daark, geboren te Nederwoud onder Lunteren op 30 april 1907.

10 Dirk Pater, geboren te Nederwoud onder Lunteren op 12 september 1909.

Hij woont in 1936 in het Nederwoud 120 onder Lunteren.

XX-bv Cornelia van Egdom, geboren te Renswoude in het jaar 1864, dochter van Hendrik van Egdom (landbouwer, graanhandelaar en wethouder te Renswoude) en Teunisje Pater (XIX-bj).

Cornelia was gehuwd met Jan Cornelis ten Broek, geboren rond 1860.

Uit dit huwelijk:

1 Gradus ten Broek, geboren rond 1890.

XX-bw Dirkje van Egdom, geboren te Renswoude in het jaar 1866, dochter van Hendrik van Egdom (landbouwer, graanhandelaar en wethouder te Renswoude) en Teunisje Pater (XIX-bj).

Dirkje was gehuwd met Dirk Blanken, geboren rond 1865.

Uit dit huwelijk:

1 Teunisje Blanken, geboren rond 1890.

2 Antonia Blanken, geboren rond 1891.

XX-bx Gerritje van Egdom, geboren te Renswoude op 3 januari 1872, dochter van Hendrik van Egdom (landbouwer, graanhandelaar en wethouder te Renswoude) en Teunisje Pater (XIX-bj).

Gerritje was gehuwd met Theodorus Franciscus Hiensch, geboren te Renswoude op 19 oktober 1863, zoon van Hendrikus Hiensch (wolkammer en koopman) en Hendrika Geurdina Hupkes.

Uit dit huwelijk:

1 Hendrikus Hiensch, geboren te Werkhoven op 18 maart 1896, volgt onder XXI-eq.

XX-by Dientje van Egdom, geboren te Renswoude rond 1875, dochter van Hendrik van Egdom (landbouwer, graanhandelaar en wethouder te Renswoude) en Teunisje Pater (XIX-bj).

Dientje is getrouwd te Renswoude op 17 juni 1897, op ongeveer 22-jarige leeftijd met Gerard van Harten (22 jaar oud), molenaar te Renswoude, geboren de Glind onder Barneveld op 26 januari 1875, zoon van Willem van Harten en Gerritje van Veller.

Hij was gemeenteraadslid van 1927 t/m 1941 en in 1945 tevens wethouder van 1935 t/m 1941 te Renswoude.

Uit dit huwelijk:

1 Willem van Harten, geboren te Renswoude op 11 juni 1898, volgt onder XXI-er.

XX-bz Dirk Pater, landbouwer, geboren te Ede op 21 maart 1875, zoon van Frans Pater (XIX-bk) en Heintje van de Princenhof.

Hij woont in 1936 in het Nederwoud 89, Scharrenburgersteeg, te Lunteren.

Dirk is getrouwd te Ede op 15 september 1900, op 25-jarige leeftijd met Aaltje Bakkenes (27 jaar oud), geboren te Lunteren op 1 december 1872, dochter van Hendrik Bakkenes en Geertje Scherrenburg.

Uit dit huwelijk:

1 Heintje Pater, geboren te Barneveld op 3 augustus 1901, volgt onder XXI-es.

2 Geertruida Pater, geboren te Lunteren op 12 februari 1904.

3 Gijsbertje Pater, geboren te Lunteren op 14 april 1907.

4 Francina Pater, geboren te Lunteren op 15 april 1909.

5 Hendrik Pater, geboren te Lunteren op 6 juli 1911.

6 Cornelia Pater, geboren te Lunteren op 10 april 1914.

XX-ca Gerrit Pater, postbesteller, geboren te Renswoude op 1 november 1879, zoon van Frans Pater (XIX-bk) en Heintje van de Princenhof.

Gerrit is getrouwd te Ede op 30 mei 1903, op 23-jarige leeftijd met Geertruida Overeem (ongeveer 23 jaar oud), geboren te Ede rond 1880, overleden aldaar op 20 juni 1917, ongeveer 37 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Hendrik Pater, geboren te Ede op 2 januari 1908, volgt onder XXI-et.

XX-cb Dirkje Pater, geboren te Ede op 29 mei 1882, dochter van Frans Pater (XIX-bk) en Heintje van de Princenhof.

Dirkje is getrouwd te Ede op 18 mei 1901, op 18-jarige leeftijd met Gerrit Roelofsen (29 jaar oud), landbouwer te Lunteren, geboren te Lunteren op 18 december 1871, overleden aldaar op 29 januari 1942, 70 jaar oud, zoon van Jan Jacob Roelofsen (landbouwer in het Nederwoud onder Lunteren) en Aaltje Lagerweij.

Gerrit woont in 1936 aan de Dorpsstraat 165 te Lunteren.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Jacob Roelofsen, geboren te Lunteren op 16 juli 1901.

Hij vertrekt op 13 Juni 1918 naar Loenen aan de Vecht.

2 Aaltje Roelofsen, geboren te Barneveld op 9 april 1904.

3 Francina Roelofsen, geboren te Ede op 8 maart 1907, volgt onder XXI-eu.

4 Gerrit Roelofsen, geboren te Ede op 26 november 1910, volgt onder XXI-ev.

XX-cc Albartus van de Vliert, landbouwer, geboren te Scherpenzeel op 31 oktober 1868, wonende aldaar, te Leersum en te Woudenberg, zoon van Melis van de Vliert (landbouwer op Huigenbosch onder Scherpenzeel en landbouwer op Nijburg onder Renswoude) en Jannigje Pater (XIX-bm).

Albartus was gehuwd met Gerritje Broekhuizen, geboren te Leersum op 12 mei 1872, overleden te Woudenberg op 2 april 1912, 39 jaar oud, dochter van Peter Broekhuizen (landbouwer op Lijsloot onder Woudenberg).

Albartus en Grietje komen in te Woudenberg op 26 november 1901 van Maarn.

Uit dit huwelijk:

1 Melis van de Vliert, landbouwer, geboren te Leersum op 18 januari 1899.

Hij komt op 15 April 1935 van Zeist naar het Overwoud 76 onder Lunteren.

Melis was gehuwd met Hendrika van Blankers, geboren te Barneveld op 17 juni 1898, volgt onder XXI-c.

2 Peter van de Vliert, geboren te Leersum op 2 mei 1900.

3 Jan van de Vliert, geboren te Woudenberg op 22 februari 1902.

4 Evertje van de Vliert, geboren te Woudenberg op 19 mei 1903.

5 Albertus van de Vliert, geboren te Woudenberg op 12 augustus 1904, volgt onder XXI-ew.

6 Gerrit van de Vliert, geboren te Woudenberg op 16 maart 1906.

7 Maatje van de Vliert, geboren te Woudenberg op 23 maart 1908.

Maatje was gehuwd met Albertus Verbeek, geboren te Renswoude op 2 april 1906, volgt onder XXI-di.

8 Clasina van de Vliert, geboren te Woudenberg op 17 mei 1909.

Clasina is getrouwd te Ede op 12 juli 1939, op 30-jarige leeftijd met Anthonie Vink (29 jaar oud), geboren in het Walderveen onder Lunteren op 12 juni 1910, zoon van Rijk Vink (XXI-cj) en Aaltje Veldhuizen.

9 Dirkje van de Vliert, geboren te Woudenberg op 8 juli 1911.

XX-cd Cornelis Frankenhuizen, geboren te Lunteren op 16 januari 1844, overleden aldaar op 13 december 1915, 71 jaar oud, zoon van Hermanis Willem Frankenhuijzen (timmerman te Lunteren) en Erverdijntje Schreuder (XIX-bn).

Cornelis is het enige kind van zijn ouders.

Cornelis is getrouwd te Ede op 17 juli 1869, op 25-jarige leeftijd met Jacoba van Veldhuisen (23 jaar oud), geboren te Lunteren op 15 november 1845, overleden aldaar op 8 maart 1912, 66 jaar oud, dochter van Rutger Jansen van Veldhuisen (smid te Lunteren) en Heintje Davelaar.

Uit dit huwelijk:

1 Hermanus Willem Frankenhuizen, geboren te Lunteren op 10 november 1870, volgt onder XXI-ex.

2 Hendrikje Frankenhuizen, geboren te Lunteren op 16 juli 1874, overleden aldaar op 6 juni 1895, 20 jaar oud.

3 Everdina Frankenhuizen, geboren te Lunteren op 8 november 1876, overleden aldaar op 11 januari 1885, 8 jaar oud.

4 Reintje Frankenhuizen, geboren te Lunteren op 2 maart 1882, overleden aldaar op 14 augustus 1909, 27 jaar oud.

XX-ce Jan-Daniel Schreuder, geboren te Lunteren op 1 januari 1860, zoon van Derk Schreuder (XIX-bo) en Derkje van Veldhuizen.

Hij woont in Augustus 1932 aan de Stationsstraat 3 te Lunteren en in Juni 1936 aan de Molenparkweg 19.

Jan-Daniel was gehuwd met Maria van Bruggen, geboren te Ede op 26 februari 1861.

Uit dit huwelijk:

1 Hendrik Schreuder, geboren te Barneveld op 6 december 1888, volgt onder XXI-ey.

2 Dirk Schreuder, geboren te Barneveld op 22 november 1894, volgt onder XXI-ez.

XX-cf Jan Derk Schreuder, timmerman, geboren te Ede op 21 april 1862, overleden aldaar op 9 juni 1940, 78 jaar oud, zoon van Derk Schreuder (XIX-bo) en Derkje van Veldhuizen.

Jan is getrouwd te Ede op 13 november 1886, op 24-jarige leeftijd met Reintje Langenbach (-7 jaar oud), geboren te Ede op 28 juni 1894.

Uit dit huwelijk:

1 Derkje Schreuder, geboren in de Valk onder Lunteren op 14 juni 1887, volgt onder XXI-fa.

2 Willemina Schreuder, geboren te Lunteren op 26 maart 1889, volgt onder XXI-fb.

3 Maria Schreuder, geboren in de Valk onder Lunteren op 31 januari 1891, volgt onder XXI-fc.

4 Cornelia Schreuder ook genaamd Keetje, geboren in de Valk onder Lunteren op 14 augustus 1893, volgt onder XXI-fd.

5 Derk Schreuder, geboren in de Valk onder Lunteren op 1 april 1895, volgt onder XXI-fe.

6 Gerritje Schreuder, geboren in de Valk onder Lunteren op 19 februari 1897, volgt onder XXI-ff.

7 Jantje Schreuder, geboren in de Valk onder Lunteren op 23 mei 1899, volgt onder XXI-fg.

8 Jacoba Maria Schreuder, geboren in de Valk onder Lunteren op 1 januari 1902, volgt onder XXI-fh.

9 Berend Schreuder, geboren in de Valk onder Lunteren op 9 april 1904.

10 Willem Schreuder ook genaamd Wip, metselaar, geboren in de Valk onder Lunteren op 24 april 1906.

Hij woont in 1930 in de Valk nummer 62.

Willem is getrouwd te Ede op 18 april 1928, op 21-jarige leeftijd met Jannigje Schoonderbeek (21 jaar oud), geboren te Ede op 21 juli 1906.

11 Albert Schreuder, geboren in de Valk onder Lunteren op 14 augustus 1908, volgt onder XXI-fi.

12 Johanna Gijsberta Schreuder, geboren in de Valk onder Lunteren op 2 september 1909.

XX-cg Berendina Schreuder, geboren te Ede op 22 juli 1866, overleden op 21 oktober 1900, 34 jaar oud, dochter van Derk Schreuder (XIX-bo) en Derkje van Veldhuizen.

Berendina is getrouwd te Ede op 22 oktober 1892, op 26-jarige leeftijd met Wouter Brouwer (30 jaar oud), landbouwer op Liesselt in Meulunteren, geboren te Ede op 12 maart 1862, zoon van Hendrik Brouwer en Teunisje van Essen.

Hij woont te Meulunteren 3 is de Liesselt.

Wouter is later getrouwd te Barneveld op 28 maart 1902, op 40-jarige leeftijd met Jannetje Mulder (21 jaar oud), geboren te Barneveld op 26 mei 1880, overleden te Lunteren op 14 november 1922, 42 jaar oud, dochter van Jacobus Mulder en Aagje Timmer.

Uit dit huwelijk:

1 Dirk Brouwer, geboren te Meulunteren op 26 mei 1889.

2 Hendrikje Brouwer, geboren te Ede op 30 juli 1893, volgt onder XXI-fj.

3 Jan Brouwer, geboren te Meulunteren op 21 april 1895.

4 Derkje Brouwer, geboren te Ede op 28 mei 1897, overleden te Meulunteren op 2 januari 1927, 29 jaar oud.

Derkje is getrouwd te Ede op 27 augustus 1924, op 27-jarige leeftijd met Gerrit van de Kuilen (34 jaar oud), landbouwer, geboren te Lunteren op 17 augustus 1890, overleden aldaar op 14 april 1943, begraven aldaar, 52 jaar oud, zoon van Gerrit van de Kuilen (landbouwer) en Trijntje van de Maten.

Hij woont in 1936 te Meulunteren 26.

Gerrit is later getrouwd te Ede op 12 november 1930, op 40-jarige leeftijd met Auguste Minna Petrat (29 jaar oud), geboren te Oszenninghen, Duitsland op 22 december 1900, overleden te Lunteren op 3 mei 1979, begraven aldaar, 78 jaar oud.

5 Teunisje Brouwer, geboren te Meulunteren op 29 januari 1899.

XX-ch Johannes Gijsbertus Schreuder, timmerman, geboren te Lunteren op 2 januari 1869, zoon van Derk Schreuder (XIX-bo) en Derkje van Veldhuizen.

Johannes is getrouwd te Ede op 14 december 1889, op 20-jarige leeftijd (1) met Woutertje Burgers (19 jaar oud), geboren te Ede op 27 januari 1870, overleden aldaar op 5 september 1892, 22 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Dirk Schreuder, geboren te Ede op 5 februari 1890.

2 Aart Schreuder, landbouwer, geboren te Wekerom op 3 april 1891.

Aart woont in 1930 in het Nederwoud onder Lunteren nummer 86.

Aart is getrouwd te Ede op 6 november 1915, op 24-jarige leeftijd met zijn nicht Hendrikje Brouwer, geboren te Ede op 30 juli 1893, volgt onder XXI-fj.

3 Jan Daniel Schreuder, timmerman, geboren te Wekerom op 22 september 1896.

Hij woont in 1936 te Meulunteren 92.

Johannes is getrouwd te Ede op 5 mei 1894, op 25-jarige leeftijd (2) met Evertje van Dijk (21 jaar oud), geboren te Ede op 25 juni 1872, overleden aldaar op 11 februari 1933, 60 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

4 Hendrik Jan Schreuder, geboren te Ede op 10 juni 1895.

5 Jan Daniel Schreuder, geboren te Wekerom op 22 september 1896, volgt onder XXI-fk.

6 Dirkje Schreuder, geboren te Ede op 4 mei 1898.

7 Janna Schreuder, geboren te Ede op 26 oktober 1899.

8 Gerrit Schreuder, geboren te Ede op 26 november 1901, volgt onder XXI-fl.

9 Jan Dirk Schreuder, geboren te Ede op 15 februari 1904.

10 Gerritje Berendina Schreuder, geboren te Ede op 5 december 1905.

11 Cornelia Hendrika Schreuder, geboren te Ede op 28 juni 1908.

12 Reintje Schreuder, geboren te Ede op 26 januari 1910.

13 Berend Schreuder, geboren te Ede op 12 december 1912.

XX-ci Evert Jan Schreuder, aannemer te Leusden, geboren op 29 maart 1872, overleden te Leusden in maart 1974, 102 jaar oud, zoon van Johannes Gijsbertus Schreuder (XIX-bq) en Aalbarta Blom.

Evert was gehuwd met Aleida G. van Vuurst, geboren op 27 november 1869, overleden te Leusden in het jaar 1951, 82 jaar oud, dochter van Tijmen van Vuurst en Gerritje Wolfswinkel.

Uit dit huwelijk:

1 Evert Jan Schreuder, doctor, geboren te Asschat onder Leusden op 7 februari 1907, wonende te USA.

XX-cj Willem Budding, geboren te Scherpenzeel op 20 april 1853, overleden op 27 januari 1910, 56 jaar oud, zoon van Sijmen Buddingh (winkelier) en Maria van Voorthuizen (XIX-br).

Willem is getrouwd te Ede op 5 december 1879, op 26-jarige leeftijd met Jannigje Vosselman (26 jaar oud), geboren te Ede op 19 mei 1853.

Uit dit huwelijk:

1 Simon Budding, geboren te Ede op 23 september 1888, volgt onder XXI-fm.

2 Jansje Budding, geboren te Ede op 22 juni 1891, volgt onder XXI-fn.

3 Willem Budding, graanhandelaar te Ederveen en landbouwer te Bennekom, geboren rond 1893.

Willem was gehuwd met Dina Joosten, geboren rond 1895.

XX-ck Evert Jan Vermeulen, geboren te Renswoude op 6 februari 1866, zoon van Hendrik Vermeulen (kleermaker en koopman) en Elizabeth van Voorthuizen (XIX-bs).

Evert is getrouwd te Vreeswijk op 28 oktober 1897, op 31-jarige leeftijd (1) met Hendrika van de Woerd ook genaamd Hendrina (23 jaar oud), geboren te Renswoude op 11 oktober 1874, overleden aldaar op 21 maart 1903, 28 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Elisabeth Vermeulen, geboren te Renswoude op 10 april 1901, overleden te Veenendaal op 30 oktober 1992, begraven aldaar, 91 jaar oud.

Elisabeth is getrouwd te Renswoude op 24 mei 1928, op 27-jarige leeftijd met Celis van Voorthuizen (28 jaar oud), bakker te Veenendaal, geboren te Renswoude op 27 december 1899, overleden te Veenendaal op 18 oktober 1992, begraven aldaar Zij liggen begraven te Veenendaal in graf N101., 92 jaar oud, zoon van Jan van Voorthuizen (XX-cm) en Cornelia van den Brink.

Evert was gehuwd (2) met Gerrigje van der Zouwen, geboren rond 1870.

XX-cl Cornelis van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 1 januari 1870, zoon van Jan van Voorthuizen (XIX-bt) en Teunisje Vink.

Cornelis is getrouwd te Ede op 22 april 1899, op 29-jarige leeftijd met Maria Kelderman (23 jaar oud), geboren te Rhenen op 6 september 1875, dochter van Maartje Kelderman.

Uit dit huwelijk:

1 Jan van Voorthuizen, geboren te Ede op 27 februari 1900, volgt onder XXI-fo.

2 Marinus van Voorthuizen, geboren te Ede op 21 januari 1902, overleden aldaar op 25 juni 1903, 1 jaar oud.

3 Marinus van Voorthuizen, geboren te Ede op 15 juli 1904, volgt onder XXI-fp.

4 Teunisje van Voorthuizen, geboren te Ede op 12 februari 1908, overleden te Rotterdam op 28 juni 1978, 70 jaar oud.

Teunisje is getrouwd te Rotterdam op 3 juni 1931, op 23-jarige leeftijd met Johannes van den Ende (24 jaar oud), geboren te Rotterdam op 11 april 1907.

5 Maria van Voorthuizen, geboren te Ede op 8 juni 1913, volgt onder XXI-fq.

6 Cornelis van Voorthuizen, geboren te Ede op 8 maart 1915, volgt onder XXI-fr.

XX-cm Jan van Voorthuizen, wagenmaker te Renswoude, geboren te Renswoude op 25 september 1872, overleden aldaar op 29 augustus 1960, 87 jaar oud, zoon van Jan van Voorthuizen (XIX-bt) en Teunisje Vink.

Jan is getrouwd te Barneveld op 21 mei 1897, op 24-jarige leeftijd met Cornelia van den Brink (20 jaar oud), geboren te Barneveld op 19 maart 1877.

Uit dit huwelijk:

1 Jan van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 14 november 1897, volgt onder XXI-fs.

2 Celis van Voorthuizen, bakker te Veenendaal, geboren te Renswoude op 27 december 1899, overleden te Veenendaal op 18 oktober 1992, begraven aldaar Zij liggen begraven te Veenendaal in graf N101., 92 jaar oud.

Celis is getrouwd te Renswoude op 24 mei 1928, op 28-jarige leeftijd met Elisabeth Vermeulen (27 jaar oud), geboren te Renswoude op 10 april 1901, overleden te Veenendaal op 30 oktober 1992, begraven aldaar, 91 jaar oud, dochter van Evert Jan Vermeulen (XX-ck) en Hendrika van de Woerd.

3 Teunis van Voorthuizen, geboren op 3 februari 1902, volgt onder XXI-ft.

4 Johannes van Voorthuizen ook genaamd Joop Huus, geboren te Renswoude op 7 januari 1904, volgt onder XXI-fu.

5 Cornelis van Voorthuizen, In Canada gaat hij zich "Casey" noemen., veehandelaar te Canada, geboren op 5 november 1905, overleden te Canada rond 1999 Hij blijft ongehuwd en laat na zijn overlijden in Canada 17 erfgenamen na, zoals Evert van Voorthuizen uit Renswoude mij vertelde. De nalatenschap was circa 72.000 canadese dollars., ongeveer 94 jaar oud.

6 Cornelia van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 9 maart 1907, overleden aldaar op 3 augustus 1908, 1 jaar oud.

7 Teunisje Johanna van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 23 juli 1908, overleden aldaar op 7 december 1908, 137 dagen oud.

8 Cornelia Teunisje Johanna van Voorthuizen, geboren op 26 juli 1909 (gereformeerde kerk), volgt onder XXI-fv.

9 Jannigje van Voorthuizen, geboren op 13 augustus 1911, volgt onder XXI-fw.

10 Gerrit van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 5 mei 1914, overleden aldaar op 10 september 1914, 128 dagen oud.

11 Frans van Voorthuizen, geboren op 17 december 1923, overleden te Renswoude op 4 april 1928, 4 jaar oud.

XX-cn Antoon Johan Nicolaas van Voorthuizen, winkelier en aardappelhandelaar, geboren te Utrecht op 14 januari 1876, overleden aldaar op 17 juli 1961, begraven op de begraafplaats "Kovelswade" te Utrecht, 85 jaar oud, zoon van Pieter Hendrik van Voorthuizen (XIX-bu) en Daatje Willemina van Meegdenburg.

Antoon is getrouwd te Maurik op 24 september 1902, op 26-jarige leeftijd met Adriana Sophia van Heun (27 jaar oud), geboren te Mourik op 8 mei 1875, overleden te Utrecht op 13 december 1930, begraven op de begraafplaats "Kovelswade" te Utrecht, 55 jaar oud, dochter van Jan Hendrik van Heun en Catharina van Arkel.

Uit dit huwelijk:

1 Daatje Willemina van Voorthuizen, geboren te Utrecht op 18 oktober 1903, overleden aldaar op 17 april 1977, 73 jaar oud.

2 Jan Hendrik van Voorthuizen, geboren te Utrecht op 2 april 1905, volgt onder XXI-fx.

3 Pieter Hendrik van Voorthuizen, geboren te Utrecht op 11 mei 1908, volgt onder XXI-fy.

XX-co Willem Daniel van Voorthuizen, aardappelhandelaar, geboren te Utrecht op 24 januari 1881, overleden aldaar op 6 juli 1935, 54 jaar oud, zoon van Pieter Hendrik van Voorthuizen (XIX-bu) en Daatje Willemina van Meegdenburg.

Willem was gehuwd met Maria Alida de Jager, geboren te Deil op 6 maart 1878.

Uit dit huwelijk:

1 Daatje Willemina van Voorthuizen, geboren te Utrecht op 18 februari 1905, overleden te Soest op 12 augustus 1981, 76 jaar oud.

Daatje was gehuwd met Pieter Bergema, geboren te Enschede op 15 maart 1905.

2 Jenneke van Voorthuizen, geboren te Utrecht op 11 januari 1906, overleden aldaar op 26 januari 1971, 65 jaar oud.

Jenneke is getrouwd te Keulen op 26 maart 1932, op 26-jarige leeftijd met Ferdinand Bart (27 jaar oud), geboren te Groningen op 9 mei 1904 (namt).

3 Maria Alida van Voorthuizen, geboren te Utrecht op 23 juni 1907, wonende aldaar, te Renswoude, te Barneveld en te Ede.

4 Pieter Hendrik van Voorthuizen, geboren op 16 juni 1910, volgt onder XXI-fz.

5 Jan Antonie van Voorthuizen, pensioenraad, geboren te Utrecht op 23 juni 1911, overleden te Voorburg op 22 mei 1986, 74 jaar oud.GAA, AK8C, 120.

Het lidmatenboek van Arnhem vermeldt: "Jan Anthonie van Vo.. ,1854, zie ook van Haarlem."

6 Willem Daniel van Voorthuizen, geboren te Utrecht op 31 maart 1915, volgt onder XXI-ga.

XX-cp Gerrit Klok, geboren te Lunteren op 27 mei 1873, overleden aldaar op 11 juni 1949, begraven aldaar, 76 jaar oud, zoon van Gerrit Jan Klok en Jannetje van Voorthuizen (XIX-bw).

zHij woont in 1936 in de Veenen 146 te Lunteren.

Gerrit is getrouwd te Ede op 31 december 1898, op 25-jarige leeftijd met Gerritje Boon (22 jaar oud), geboren te Ede op 25 maart 1876, overleden te Lunteren op 9 oktober 1957, begraven aldaar, 81 jaar oud, dochter van Aalt Gangolf Boon (XIX-cb) en Reintje Goor.

Uit dit huwelijk:

1 Jannetje Klok, geboren te Lunteren op 31 maart 1901, overleden aldaar op 9 december 1926, 25 jaar oud.

Jannetje is getrouwd op 10 oktober 1923, op 22-jarige leeftijd met Reindert Beek (35 jaar oud), metselaar te Lunteren, geboren te Lunteren op 23 november 1887, zoon van Gerrit Beek (arbeider) en Aartje van Maanen.

Hij woont aan de Wormshoefweg 15 te Lunteren.

2 Reintje Klok, geboren te Lunteren op 24 februari 1902, volgt onder XXI-gb.

3 Gerritje Klok, geboren te Ede op 16 juli 1903, volgt onder XXI-gc.

4 Aaltje Klok, geboren te Lunteren op 14 december 1904, volgt onder XXI-gd.

5 Geertje Klok, geboren te Lunteren op 4 maart 1906, volgt onder XXI-ge.

6 Evert Jan Klok, geboren te Ede op 17 mei 1907, volgt onder XXI-gf.

XX-cq Jannigje Klok, geboren te Lunteren op 9 juli 1878, dochter van Gerrit Jan Klok en Jannetje van Voorthuizen (XIX-bw).

Jannigje is getrouwd te Ede op 26 augustus 1898, op 20-jarige leeftijd met Gerrit Jansen (20 jaar oud), landbouwer, geboren te Lunteren op 8 augustus 1878, zoon van Wouter Jansen en Jenneken van Veelen.

Hij woont in 1936 in het Overwoud onder Lunteren 5.

Uit dit huwelijk:

1 Jannetje Jansen, geboren te Ede op 31 januari 1899, volgt onder XXI-gg.

2 Wouter Jansen, geboren te Lunteren op 26 mei 1900, volgt onder XXI-gh.

3 Gerrit Jan Jansen, geboren te Lunteren op 6 december 1901.

4 Jacob Albertus Gerrit Jansen, geboren te Lunteren op 14 april 1910, volgt onder XXI-gi.

XX-cr Jacoba Pater, geboren te Renswoude op 25 maart 1900, overleden te Lunteren op 4 februari 1968, 67 jaar oud, dochter van Jacob Pater (XIX-by) en Willemijntje van de Lagemaat.

Jacoba is getrouwd te Barneveld op 23 juni 1922, op 22-jarige leeftijd met Aalbertus Kelderman (20 jaar oud), geboren te Lunteren op 16 november 1901, wonende te Loenhorsterweg te Lunteren, overleden te Lunteren op 30 september 1990, 88 jaar oud, zoon van Johannis Kelderman (landbouwer op de "Hut" in Meulunteren) en Evertje Jansen.

Hij verkoopt een stuk weiland van 1.30.- ha aan Jan van Doorn, landbouwer aan de Nederwoudseweg in het Nederwoud onder Lunteren, deze verkoopt het aan zijn broers op Groot-Sprakelaar en deze weer aan Marinus van den Brandhof, Hazendonkseweg 11 in het Nederwoud onder Lunteren. Hij woont eerst in Meulunteren Lb 29, daarna te Barneveld en komt op 5 Juli 1923 naar Meulunteren 17, Mei 1924 idem 22, 1928 idem 36a, 1930 Nederwoud 58.

Uit dit huwelijk:

1 Johannis Kelderman, geboren te Barneveld op 7 november 1922.

Hij woont later in Nova-Scotia in Canada.

2 Jacob Kelderman ook genaamd Job, geboren te Meulunteren op 6 mei 1924.

3 Evert Kelderman, geboren te Meulunteren op 1 april 1931.

Hij gaat evenals zijn broer naar Nova-Scotia.

Evert is getrouwd te Ede op 4 september 1921, op -9-jarige leeftijd met zijn nicht Aaltje Kelderman, geboren te Lunteren op 4 september 1921, dochter van Jacob Kelderman en Aartje Bruinekreeft.

4 Willem Kelderman, geboren in het Nederwoud onder Lunteren op 12 november 1934.

5 Arie Kelderman, geboren in het Nederwoud onder Lunteren op 2 september 1936, volgt onder XXI-gj.

6 Jacoba Albertha Kelderman ook genaamd Cootje, geboren te Lunteren op 23 januari 1942, volgt onder XXI-gk.

XX-cs Jannetje Boon, geboren te Woudenberg op 10 augustus 1884, overleden te Lunteren op 28 juli 1973, 88 jaar oud, dochter van Jan Boon (XIX-bz) en Geertje Bouwheer.

Jannetje is getrouwd te Ede op 15 februari 1907, op 22-jarige leeftijd met Aart Vaarkamp (21 jaar oud), landbouwer, geboren te Ede op 29 juni 1885, overleden te Lunteren op 11 februari 1972, 86 jaar oud, zoon van Hendrik Vaarkamp en Stijntje van Veldhuizen.

Hij woont in 1930 in Meulunteren op nummer 49.

Uit dit huwelijk:

1 Hendrik Vaarkamp, geboren te Lunteren op 2 mei 1908, overleden aldaar op 9 juni 1908, 38 dagen oud.

2 Hendrik Vaarkamp, loonwerker, geboren te Lunteren op 7 juni 1909, overleden aldaar op 14 september 1981, 72 jaar oud.

Hij woont in het Overwoud.

Hendrik is getrouwd te Ede op 17 februari 1937, op 27-jarige leeftijd met Willemina Margaretha Soetendaal (25 jaar oud), geboren te Lunteren op 28 november 1911, dochter van Rijk Soetendaal en Reintje van den Berg.

3 Jan Vaarkamp, geboren te Lunteren op 3 december 1910, volgt onder XXI-gl.

4 Gerarda Vaarkamp, geboren te Lunteren op 26 oktober 1912.

5 Gerrit Cornelis Vaarkamp, geboren te Lunteren op 5 april 1914, overleden aldaar op 5 april 1916, 2 jaar oud.

6 Tienus Vaarkamp, geboren te Lunteren op 5 januari 1916, overleden te Arnhem op 9 april 1917, 1 jaar oud.

7 Jannetje Vaarkamp, geboren te Lunteren op 15 maart 1917.

8 Stijntje Vaarkamp, geboren te Lunteren op 1 december 1918.

XX-ct Evert Jan Boon, metselaar, geboren te Ede op 3 oktober 1878, overleden te Lunteren op 24 februari 1958, begraven aldaar, 79 jaar oud, zoon van Aalt Gangolf Boon (XIX-cb) en Reintje Goor.

Hij woont in 1936 in de Oranjestraat 15 te Lunteren.

Evert is getrouwd te Ede op 8 november 1902, op 24-jarige leeftijd met Christina Bos (29 jaar oud), geboren te Ede op 21 juni 1873, overleden te Lunteren op 7 mei 1962, begraven aldaar, 88 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Aalt Gangolf Boon, geboren te Lunteren op 3 maart 1904.

2 Reintje Boon, geboren te Lunteren op 7 december 1905, overleden aldaar op 5 mei 1944, begraven aldaar, 38 jaar oud.

3 Wijmpje Boon, geboren te Lunteren op 7 december 1905, overleden aldaar op 9 augustus 1990, begraven aldaar, 84 jaar oud.

4 Gijsbert Boon, geboren te Lunteren op 13 mei 1907.

XX-cu Willem Boon, boschbaas Lunterse Buurtbos, geboren te Lunteren op 21 juli 1883, overleden aldaar op 24 december 1941, 58 jaar oud, zoon van Aalt Gangolf Boon (XIX-cb) en Reintje Goor.

Willem is getrouwd te Ede op 15 mei 1909, op 25-jarige leeftijd met Wijntje Vink (24 jaar oud), geboren te Ede op 9 augustus 1884, overleden te Lunteren op 14 september 1947, 63 jaar oud, dochter van Johannes Albertus Vink (landbouwer) en Gerritje van de Pol (XX-aw).

Uit dit huwelijk:

1 Aalt Gangolf Boon, geboren te Lunteren op 10 april 1910, volgt onder XXI-gm.

2 Gerritje Elizabeth Boon, geboren te Ede op 2 maart 1914.

Gerritje is getrouwd te Ede op 25 november 1936, op 22-jarige leeftijd met Teunis van den Berg (32 jaar oud), molenaar, geboren te Ede op 31 oktober 1904, zoon van Ruth van den Berg (landbouwer in het Overwoud onder Lunteren) en Aaltje Top.

Teunis woont vanaf 25 November 1936 in de Valk 5a.

3 Evert Jan Boon, geboren te Lunteren op 17 september 1922, overleden aldaar op 21 mei 1939, 16 jaar oud.

4 Anthonie Boon, geboren te Lunteren op 5 september 1927, volgt onder XXI-gn.

XX-cv Jan Boon, pluimveehandelaar te Lunteren, geboren te Ede op 16 oktober 1884, zoon van Aalt Gangolf Boon (XIX-cb) en Reintje Goor.

In 1936 woont hij aan de Vaarkamperengweg 12.

Jan is getrouwd te Ede op 17 december 1910, op 26-jarige leeftijd met Jacoba van Middendorp (23 jaar oud), geboren te Ede op 4 september 1887, dochter van Nicolaas van Middendorp en Hermina Otse.

Uit dit huwelijk:

1 Aalt Gangolf Boon, geboren op 5 juni 1911, volgt onder XXI-go.

2 Nicolaas Boon ook genaamd Nico, ptt-besteller te Lunteren, geboren te Lunteren op 8 december 1912.

3 Reindert Boon ook genaamd Reint, bakker te Lunteren en Ede, geboren te Lunteren op 12 mei 1914.

4 Herman Boon, geboren te Lunteren op 20 augustus 1916, volgt onder XXI-gp.

XX-cw Gerrit Boon, tuinman, landbouwer en koopman te Lunteren, geboren te Ede op 23 mei 1893, wonende op Nieuw-Berkhof onder Lunteren, zoon van Aalt Gangolf Boon (XIX-cb) en Reintje Goor.

Gerrit woonde aan de Bisschopweg 12 (A.D. 2000 nr. 15) te Lunteren, hij gaat met paard en wagen de boer op, om uit zijn rijdende winkel allerhand artikelen aan de man en de vrouw te brengen. Op 1 December 1919 koopt hij van Jan Dirk Pater het boerenplaatsje de "Nieuwe Berkhof" aan de Bisschopweg te Lunteren, zijnde een hectare, 25 aren en zestig centiaren, voor de prijs van vijfduizend gulden. Overdracht vond plaats voor notaris R. Dinger te Lunteren. (Copie der acte in mijn bezit, AvV.)

Gerrit is getrouwd te Ede op 5 juni 1915, op 22-jarige leeftijd met Hendrikje van de Beek ook genaamd Heintje (22 jaar oud), geboren te Ede op 17 februari 1893, dochter van Abraham van de Beek (landbouwer aan de Klomperweg onder Lunteren) en Johanna van Dijk.

Uit dit huwelijk:

1 Reintje Boon, geboren te Lunteren op 12 mei 1917.

2 Johanna Boon, geboren te Lunteren op 2 juni 1918.

3 Aalt Gangolf Boon, geboren te Lunteren op 19 oktober 1920, volgt onder XXI-gq.

4 Abraham Boon, geboren te Lunteren op 15 augustus 1922, volgt onder XXI-gr.

5 Gerritje Boon, geboren te Lunteren op 18 mei 1924.

6 Jannes Boon, geboren te Lunteren op 8 september 1925.

7 Evert Jan Boon, geboren te Lunteren op 22 maart 1927.

8 Aaltje Boon, geboren te Lunteren op 27 december 1928.

9 Willempje Boon, geboren te Lunteren op 21 maart 1930.

10 Willem Boon, geboren te Lunteren op 19 oktober 1932, volgt onder XXI-gs.

11 Gijsbertha Boon, geboren te Lunteren op 27 december 1934.

XX-cx Gerritje Dekker, geboren in het Nederwoud onder Lunteren op 3 november 1889, dochter van Aart Dekker (landbouwer in het Nederwoud onder Lunteren) en Evertje Boon (XIX-cc).

Zij vertrekt op 31 December 1913 naar Maarn, in 1952 woont zij te Epe.

Gerritje is getrouwd te Ede op 22 november 1913, op 24-jarige leeftijd met Gijsbertus van Ekeris (ongeveer 27 jaar oud), landbouwer te Essen onder Garderen, geboren te Scherpenzeel rond 1886.

Uit dit huwelijk:

1 Aart van Ekeris, horlogemaker te Ede, geboren rond 1912.

XX-cy Willempje Dekker, geboren in het Nederwoud onder Lunteren op 21 juni 1894, overleden aldaar op 9 mei 1972, begraven te Lunteren, 77 jaar oud, dochter van Aart Dekker (landbouwer in het Nederwoud onder Lunteren) en Evertje Boon (XIX-cc).

Willempje is getrouwd te Ede op 5 juli 1919, op 25-jarige leeftijd met Teunis van Egdom (25 jaar oud), landbouwer in het Nederwoud onder Lunteren, geboren te Woudenberg op 10 mei 1894, overleden in het Nederwoud onder Lunteren op 29 december 1973, begraven te Lunteren, 79 jaar oud, zoon van Rijk? van Egdom.

Hij woont eerst in het Nederwoud 56, in 1941 wordt dat Woudse Wallepad 1 en in 1970 Hazendonkseweg 5. In 2002 wordt het huis totaal gerenoveerd. Het huis wordt gebouwd rond 1929.

Uit dit huwelijk:

1 Rijk van Egdom, geboren te Lunteren op 29 juli 1919, overleden in het Nederwoud onder Lunteren op 24 september 1994, begraven te Lunteren, 75 jaar oud.

2 Aart van Egdom, geboren te Lunteren op 1 september 1920, overleden in het Nederwoud onder Lunteren op 17 september 1967, begraven te Lunteren, 47 jaar oud.

3 Antonie van Egdom ook genaamd Anton, landbouwer in het Nederwoud onder Lunteren, geboren te Barneveld op 5 april 1923, overleden te Ede op 26 februari 2001, begraven te Lunteren, 77 jaar oud.

4 Evert van Egdom, geboren te Barneveld op 22 mei 1924, overleden in het Nederwoud onder Lunteren op 5 februari 1987, begraven te Lunteren, 62 jaar oud.

5 Jan van Egdom, landbouwer in het Nederwoud onder Lunteren, geboren te Barneveld op 19 september 1925, overleden te Ede op 23 februari 2001, begraven te Lunteren, 75 jaar oud.

6 Arie van Egdom, geboren te Barneveld op 5 oktober 1926, wonende te Lunteren en te Zwartebroek.

Arie is op latere leeftijd gehuwd en in Zwartebroek gaan wonen.

XX-cz Maas van Kempen, landbouwer, geboren te Woudenberg op 24 april 1871, zoon van Matthijs van Kempen (XIX-cd) en Anna den Hartog.

Maas was gehuwd met Maatje Pater, geboren rond 1880.

Uit dit huwelijk:

1 Maria van Kempen, geboren te Woudenberg op 5 juni 1911, volgt onder XXI-gt.

XX-da Gerrit Jan van Voorthuizen, landbouwer te Woudenberg, geboren te Woudenberg op 19 november 1925, overleden aldaar op 10 oktober 1977, 51 jaar oud, zoon van Cornelis van Voorthuizen (XIX-ce) en Teunisje van Egdom.

Gerrit is getrouwd te Woudenberg op 16 juli 1959, op 33-jarige leeftijd met Carolina van Ginkel (28 jaar oud), geboren te Woudenberg op 9 februari 1931, dochter van Jan van Ginkel (XIX-cp) en Teunisje van Dijk.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelis van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 3 januari 1960.

2 Teunisje van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 15 juni 1961.

3 Theodoor Jan van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 6 juni 1968.

XX-db Maria van Voorthuizen, geboren te Barneveld op 18 juli 1921, dochter van Tijmen van Voorthuizen (XIX-cf) en Hendrika van Ravenhorst.

Maria is getrouwd te Barneveld op 7 mei 1943, op 21-jarige leeftijd met Derk de Gooijer ook genaamd Dirk (24 jaar oud), geboren te Barneveld op 10 december 1918.

Uit dit huwelijk:

1 Hendrikje de Gooijer, geboren te Barneveld op 9 juni 1946.

XX-dc Marinus van Voorthuizen, landbouwer, geboren te Barneveld op 28 juli 1924, overleden aldaar op 9 juli 1991, 66 jaar oud, zoon van Tijmen van Voorthuizen (XIX-cf) en Hendrika van Ravenhorst.

Marinus is getrouwd te Amerongen op 28 april 1955, op 30-jarige leeftijd met Maatje van Bouwhorst (26 jaar oud), geboren te Overberg op 8 februari 1929.

Uit dit huwelijk:

1 Thijmen van Voorthuizen, geboren te Barneveld op 22 juni 1956, volgt onder XXI-gu.

2 Hendrika van Voorthuizen, geboren te Barneveld op 29 juli 1958, volgt onder XXI-gv.

3 Hendrik van Voorthuizen, geboren te Barneveld op 24 januari 1961, volgt onder XXI-gw.

4 Gerrit van Voorthuizen, geboren te Barneveld op 1 februari 1962, volgt onder XXI-gx.

5 Marius van Voorthuizen, geboren te Barneveld op 23 maart 1964, volgt onder XXI-gy.

XX-dd Tijmen van Voorthuizen, diaken te Ede, geboren in het Kallenbroek onder Terschuur op 2 mei 1928, overleden te Ede op 7 april 2001, begraven aldaar op 12 april 2001 De begrafenis te Ede door mij bijgewoond., 72 jaar oud, zoon van Tijmen van Voorthuizen (XIX-cf) en Hendrika van Ravenhorst.Telefoonweg 62/8 Ede, 0318-610054.

Tijmen is getrouwd te Ede op 15 september 1954, op 26-jarige leeftijd met Johanna van Roekel (23 jaar oud), geboren te Ede op 13 september 1931, overleden aldaar op 6 januari 2003, 71 jaar oud, dochter van Harmen van Roekel en Maasje van Luttikhuizen.

Uit dit huwelijk:

1 Hendrika van Voorthuizen ook genaamd Henny, geboren te Leusden op 20 november 1955, volgt onder XXI-gz.

2 Maasje van Voorthuizen ook genaamd Marian, geboren te Amersfoort op 22 september 1957, volgt onder XXI-ha.

3 Hannie van Voorthuizen ook genaamd Hanny, geboren te Amersfoort op 22 september 1957, volgt onder XXI-hb.

4 Thijmen van Voorthuizen ook genaamd Theo, geboren te Ede op 17 december 1968, volgt onder XXI-hc.

XX-de Gerrit Cornelis van Voorthuizen, werktuigbouwkundige, geboren te Barneveld op 23 juni 1935, overleden te Amsterdam op 14 september 1973, 38 jaar oud, zoon van Tijmen van Voorthuizen (XIX-cf) en Hendrika van Ravenhorst.

Gerrit is getrouwd te Hoevelaken op 15 augustus 1957, op 22-jarige leeftijd met Wijnanda Debora van Ginkel (21 jaar oud), geboren te Hoevelaken op 16 juni 1936.

Uit dit huwelijk:

1 Hendrikus Tijmen van Voorthuizen, geboren te Hoevelaken op 11 februari 1958, volgt onder XXI-hd.

2 Debora Wijnanda van Voorthuizen, geboren te Barneveld op 7 december 1960, wonende te Terschuur en te Amsterdam.

3 Gerdina Doretta van Voorthuizen, geboren te Barneveld op 30 juli 1963, volgt onder XXI-he.

XX-df Hendrik van Voorthuizen ook genaamd Henk, employ‚ van de Wereldbank, geboren te Woudenberg op 8 oktober 1935, wonende in de Verenigde Staten, zoon van Cornelis van Voorthuizen (XIX-ch) en Wilhelmina Bloemendal.

Adres 1996: 6831 Lemon Road Mac Lean, VA 22101, tel. 703-734-0731.

Hendrik is getrouwd op 22 december 1966, op 31-jarige leeftijd met Sylvia Albertina G"bel (ongeveer 26 jaar oud), geboren te Arnhem rond 1940, dochter van Marius Just G"bel (arts en doctor in de medicijnen).

Uit dit huwelijk:

1 Cornelis Gerard van Voorthuizen, geboren te Arnhem op 15 december 1967, wonende te Parijs.

Cornelis is getrouwd in het jaar 1993, op 26-jarige leeftijd met (en gescheiden in het jaar 1994 van) Linda Vaietkus (ongeveer 25 jaar oud), geboren rond 1968.

2 Johan Marius van Voorthuizen, geboren te Ruhengeri, Ruwanda op 8 maart 1969, wonende te Bangla-Desh.

3 Peter Vincent van Voorthuizen, geboren te Ruhengeri, Ruwanda op 23 januari 1971.

XX-dg Dirkje van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 1 juni 1938, wonende aldaar en te Bennekom, dochter van Cornelis van Voorthuizen (XIX-ch) en Wilhelmina Bloemendal.

Dirkje is getrouwd te Woudenberg op 26 november 1959, op 21-jarige leeftijd met Willem van Steenbergen (24 jaar oud), landbouwer in de Craats onder Bennekom, geboren te Bennekom op 2 maart 1935, wonende aldaar, zoon van Hendrik van Steenbergen (landbouwer in de Craats onder Bennekom).

Uit dit huwelijk:

1 Wilhelmina van Steenbergen ook genaamd Wilma, geboren te Bennekom op 10 december 1960.

2 Roeline van Steenbergen, geboren te Bennekom op 11 februari 1962.

3 Hetty Corine van Steenbergen, geboren te Bennekom op 3 april 1964.

XX-dh Reier van Voorthuizen, vertegenwoordiger Alfa-Laval-melkmachines, geboren te Woudenberg op 24 oktober 1939, wonende aldaar en te Arnhem, overleden aldaar in juni 1997, 57 jaar oud, zoon van Cornelis van Voorthuizen (XIX-ch) en Wilhelmina Bloemendal.

Reier is getrouwd te Scherpenzeel op 5 februari 1964, op 24-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden op 22 november 1989 van) Johanna Berendina Schimmel (19 jaar oud), geboren te Scherpenzeel op 25 februari 1944, overleden op 9 september 1992, 48 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Arendina Johanna van Voorthuizen, geboren op 25 juli 1964.

2 Cornelis van Voorthuizen, geboren op 7 december 1965.

3 Gijsbert van Voorthuizen, geboren op 6 augustus 1967.

4 Wilhelmina van Voorthuizen, geboren op 25 december 1971.

Reier is getrouwd na 1990, op minstens 51-jarige leeftijd (2) met N.N..

XX-di Cornelis Willem van Voorthuizen ook genaamd Kees, ambtenaar gemeente Barneveld, geboren te Woudenberg op 12 februari 1945, zoon van Cornelis van Voorthuizen (XIX-ch) en Wilhelmina Bloemendal.

Cornelis is getrouwd te Veenendaal op 23 augustus 1967, op 22-jarige leeftijd met Hendrikje Cornelia van Putten (22 jaar oud), geboren te Veenendaal op 20 april 1945.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelis Petrus van Voorthuizen ook genaamd Kees, geboren te Oldebroek op 6 oktober 1969, volgt onder XXI-hf.

2 Geertruida Maria Wilhelmina van Voorthuizen ook genaamd Trudy, geboren te Barneveld op 3 oktober 1974.

XX-dj Brand van Voorthuizen, melkmachinehandelaar te Woudenberg, geboren te Woudenberg op 10 mei 1947, wonende aldaar, zoon van Cornelis van Voorthuizen (XIX-ch) en Wilhelmina Bloemendal.

Brand is getrouwd te Scherpenzeel op 16 juni 1971, op 24-jarige leeftijd met Arisje Werkman ook genaamd Ada (22 jaar oud), geboren te Scherpenzeel op 23 maart 1949.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelis van Voorthuizen ook genaamd Ren‚, geboren te Woudenberg op 18 februari 1973.

2 Edwin van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 30 augustus 1976.

3 Mirjam van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 3 juli 1980.

XX-dk Brand van Voorthuizen, landbouwer, geboren te Ede op 15 juli 1928, wonende te Lunteren, overleden aldaar op 21 maart 1984, 55 jaar oud, zoon van Cornelis van Voorthuizen (XIX-cj) en Gerritje Hooijer.

Brand was landbouwer op de "Nieuwe Kieft", aan de Hessenweg in het Overwoud onder Lunteren.

Brand is getrouwd te Stoutenburg op 22 oktober 1958, op 30-jarige leeftijd met Gerritje van den Ham (28 jaar oud), geboren te Stoutenburg op 12 augustus 1930, overleden te Lunteren op 19 juni 1999, begraven te Barneveld op 24 juni 1999, 68 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Gerritje van Voorthuizen ook genaamd Gerda, geboren te Lunteren op 25 augustus 1959, volgt onder XXI-hg.

2 Johannes van Voorthuizen ook genaamd Johan, geboren te Lunteren op 3 oktober 1961, volgt onder XXI-hh.

3 Kunigonda van Voorthuizen ook genaamd Gonda, geboren te Lunteren op 13 november 1962, volgt onder XXI-hi.

4 Cornelis van Voorthuizen ook genaamd Cees, geboren te Lunteren op 1 september 1964, volgt onder XXI-hj.

5 Gerbrand van Voorthuizen, geboren te Lunteren op 13 januari 1973.

XX-dl Brand Hooijer, landbouwer op de Groote Kieft onder Lunteren, geboren te Lunteren op 8 juni 1930, zoon van Brand Hooijer (landbouwer op de Groote Kieft onder Lunteren) en Geertje van Voorthuizen (XIX-cl).

Brand is gehuwd met Cornelia Wolfswinkel, geboren te Lunteren op 18 augustus 1931.

Uit dit huwelijk:

1 Brand Hooijer, geboren in het Overwoud onder Lunteren op 15 oktober 1958, volgt onder XXI-hk.

2 Dorien Hooijer, geboren in het Overwoud onder Lunteren op 8 augustus 1964.

XX-dm Willem van Voorthuizen, landbouwer, koopman en directeur, geboren te Barneveld op 11 februari 1943 anderen zeggen 1941., wonende te Barneveld, Nieuw Burgelaar, Thorbeckelaan, zoon van Aalbert van Voorthuizen (XIX-cm) en Alida van de Glint.

Willem is getrouwd te Scherpenzeel op 29 april 1966, op 23-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden te Scherpenzeel op 3 december 1975 van) Aafke van Bruggen (21 jaar oud), geboren te Scherpenzeel op 7 mei 1944.

Uit dit huwelijk:

1 Aalbert van Voorthuizen, rijschoolhouder te Ede, geboren te Barneveld op 1 oktober 1966, wonende aldaar, te Scherpenzeel en te Ede.

2 Silvia van Voorthuizen, geboren te Barneveld op 15 december 1968, wonende aldaar en te Scherpenzeel.

Willem is getrouwd te Scherpenzeel op 7 januari 1977, op 33-jarige leeftijd (2) met (en gescheiden te Ede op 16 juni 1987 van) Dirkje van Ginkel (31 jaar oud), geboren te Veenendaal op 25 maart 1945, dochter van Jacob van Ginkel en Elisabeth Beekhof.

Dirkje is daarnaast getrouwd te Veenendaal op 18 november 1965, op 20-jarige leeftijd (1) met Robert Dani‰l van Wolterbeek (20 jaar oud), geboren te Heemstede op 24 maart 1945. Dirkje is later getrouwd te Kampen op 24 september 1999, op 54-jarige leeftijd met Gerrit Hendrik Vugterman (59 jaar oud), geboren te Enschede op 20 mei 1940.

XX-dn Jan Cornelis van Voorthuizen, landbouwer aan de Meulunterseweg te Lunteren, geboren te Lunteren op 4 april 1929, overleden aldaar op 31 mei 2000, begraven aldaar, 71 jaar oud, zoon van Cornelis van Voorthuizen (XIX-cn) en Heintje Verbeek.

Jan was gehuwd met (en gescheiden van) Hiltje Jacomine Elisabeth Sol, geboren rond 1930.

Uit dit huwelijk:

1 Jolanda Claudette van Voorthuizen, geboren te Lunteren op 14 augustus 1964.

Jolanda is gehuwd met Hendrik van de Pol, geboren rond 1960.

2 Angelienne Vivian van Voorthuizen, geboren te Lunteren op 17 mei 1970.

XX-do Reijerdina Cornelia van Voorthuizen, geboren te Lunteren op 7 april 1936, dochter van Cornelis van Voorthuizen (XIX-cn) en Heintje Verbeek.

Reijerdina is getrouwd te Barneveld op 14 juni 1961, op 25-jarige leeftijd met Jan Mastenbroek (25 jaar oud), aannemer, geboren te Barneveld op 30 april 1936, zoon van Gerrit Mastenbroek en Teuntje Jacoba van Ekris.

Uit dit huwelijk:

1 Jacqueline Mastenbroek, geboren rond 1959.

2 Gert Jan Mastenbroek, geboren rond 1960.

XX-dp Jacob van Wikselaar, tankstationhouder te Maarsbergen, geboren op 10 januari 1898, overleden te Maarn op 16 maart 1960, 62 jaar oud, zoon van Roelof van Wikselaar (landbouwer in het Kallenbroek onder Barneveld) en Maatje van Ginkel (XIX-co).

Jacob was gehuwd met Fransje van Ginkel, geboren te Woudenberg op 4 mei 1899, overleden te Maarn op 5 december 1963, 64 jaar oud, dochter van Willem van Ginkel en Jacoba van Bennekom.

Uit dit huwelijk:

1 Maatje van Wikselaar, geboren te Barneveld op 30 oktober 1920.

XX-dq Johan van Wikselaar, geboren te Voorthuizen op 10 maart 1915, zoon van Roelof van Wikselaar (landbouwer in het Kallenbroek onder Barneveld) en Maatje van Ginkel (XIX-co).

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1 Johan van Wikselaar, geboren rond 1935, wonende te Barneveld, Barnseweg.

Johan is waarschijnlijk gehuwd met Rika van Harten, geboren te Barneveld op 20 oktober 1937, dochter van Peter van Harten en Maria van Voorthuizen (XIX-ck).

XX-dr Jan van Ginkel, geboren te Ederveen op 2 juli 1934, zoon van Cornelis van Ginkel (XIX-cq) en Teuntje Everdina Beijer.

Jan is getrouwd te Scherpenzeel op 23 mei 1957, op 22-jarige leeftijd met Jannetje van de Vliert (19 jaar oud), geboren te Scherpenzeel op 8 februari 1938, dochter van Albertus van de Vliert (XXI-ew) en Jannetje Jansen.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelis van Ginkel, geboren te Scherpenzeel op 21 oktober 1957.

2 Jannetje van Ginkel, geboren te Ederveen op 2 oktober 1958.

3 Teuntje Everdina van Ginkel, geboren te Ederveen op 24 september 1960.

4 Albertus van Ginkel, geboren te Ederveen op 17 februari 1965.

XXI-a Dirk van Wikselaar, geboren te Ede op 22 augustus 1886, zoon van Willem van Wikselaar (XX-a) en Aaltje Westeneng.

Dirk is getrouwd te Ede op 10 mei 1913, op 26-jarige leeftijd met Berendina van de Bospoort (28 jaar oud), geboren te Ede op 19 juli 1884, dochter van Lammert van de Bospoort (landbouwer en landbouwer) en Geurtje van 't Hol.

Uit dit huwelijk:

1 Willem van Wikselaar, geboren te Ede op 4 november 1913.

2 Lammert van Wikselaar, geboren te Ede op 5 juli 1915, overleden aldaar op 20 september 1915, 77 dagen oud.

3 Geurtje van Wikselaar, geboren te Ede op 3 september 1916.

4 Lammert van Wikselaar, geboren te Ede op 30 mei 1918, volgt onder XXII-a.

5 Aalbertus van Wikselaar, geboren te Ede op 22 januari 1920.

6 Jan van Wikselaar, geboren te Ede op 15 november 1921, volgt onder XXII-b.

7 Aeltje van Wikselaar, geboren te Ede op 13 april 1924.

XXI-b Jan van Wikselaar, landbouwer, geboren te Ede op 31 januari 1893, zoon van Willem van Wikselaar (XX-a) en Aaltje Westeneng.

Jan is getrouwd te Ede op 15 november 1919, op 26-jarige leeftijd met Maria Top (21 jaar oud), geboren te Ede op 9 november 1898.

Uit dit huwelijk:

1 Willem van Wikselaar, geboren te Ede op 6 oktober 1920, volgt onder XXII-c.

2 Maria Wilhelmina van Wikselaar, geboren te Ede op 6 september 1921.

3 Albert van Wikselaar, geboren te Ede op 13 oktober 1922, volgt onder XXII-d.

4 Hendrik van Wikselaar, geboren te Ede op 29 april 1926, volgt onder XXII-e.

5 Dirk van Wikselaar, geboren te Ede op 9 mei 1932.

6 Jacob van Wikselaar ook genaamd Job, geboren te Ede op 17 augustus 1933, volgt onder XXII-f.

7 Jan van Wikselaar, geboren te Ede op 13 oktober 1938.

XXI-c Hendrika van Blankers, geboren te Barneveld op 17 juni 1898, waarschijnlijk dochter van Heimen van Blankers (XX-b) en Jannetje Heining.

Hendrika was gehuwd met Melis van de Vliert, landbouwer, geboren te Leersum op 18 januari 1899, zoon van Albartus van de Vliert (XX-cc) en Gerritje Broekhuizen.

Uit dit huwelijk:

1 Albertus van de Vliert, geboren te Woudenberg op 24 juli 1921.

2 Hendrik van de Vliert, geboren te Woudenberg op 23 augustus 1922.

3 Gerritje van de Vliert, geboren te Zeist op 8 september 1925.

4 Geertruida van de Vliert, geboren te Zeist op 5 april 1927.

5 Melis van de Vliert, geboren te Zeist op 9 november 1932.

XXI-d Aart van Blankers, geboren te Garderbroek op 28 oktober 1901, zoon van Heimen van Blankers (XX-b) en Jannetje Heining.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1 Heimen ? van Blankers, geboren rond 1935, volgt onder XXII-g.

XXI-e Jan van Voorthuizen, landbouwer, poldersecretaris en gemeenteraadslid, geboren te Kerkwijk op 28 juli 1840, overleden aldaar op 1 oktober 1928, 88 jaar oud, zoon van Adriaan van Voorthuizen (XX-e) en Gijsbarta Johanna Brouwers.

Zie G.N. 1992, 477.

Jan is getrouwd de Werken en Sleeuwijk op 2 juni 1870, op 29-jarige leeftijd met Maria van 't Sand (21 jaar oud), geboren de Werken en Sleeuwijk op 20 mei 1849, overleden te Kerkwijk op 14 februari 1916, 66 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Gijsbarta Pietronella van Voorthuizen, geboren te Kerkwijk op 8 april 1871, overleden aldaar op 13 mei 1874, 3 jaar oud.

2 Adriana Willemina van Voorthuizen, geboren te Kerkwijk op 16 januari 1873, overleden aldaar op 7 mei 1874, 1 jaar oud.

3 Gijsbarta Johanna van Voorthuizen, geboren te Kerkwijk op 16 mei 1874, overleden te Sleeuwijk Nb op 8 november 1960, 86 jaar oud.

Gijsbarta was gehuwd met Cornelis van Poederooijen, landbouwer, geboren de Werken en Sleeuwijk Nb op 27 september 1863, overleden de Werken op 9 december 1939, 76 jaar oud.

4 Adriana Willemina van Voorthuizen, geboren te Kerkwijk op 11 juli 1875, overleden aldaar op 6 juni 1891, 15 jaar oud.

5 Aletta Johanna Goverdina van Voorthuizen, geboren te Kerkwijk op 18 maart 1877, overleden te 's-Gravenhage op 8 oktober 1960, 83 jaar oud.

Aletta is getrouwd te Kerkwijk op 5 februari 1896, op 18-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden op 29 juni 1914 van) Jacob Wilhelm van Anrooij (23 jaar oud), geboren te Gameren op 30 november 1872, overleden te Soest op 27 september 1921, 48 jaar oud.

Aletta is getrouwd te Kerkwijk op 7 mei 1915, op 38-jarige leeftijd (2) met Theodorus van Latestein (37 jaar oud), muziekleraar, geboren te Heerewaarden op 15 juli 1877, overleden te Oldenzaal op 13 augustus 1946, 69 jaar oud.

6 Jenneke Gijsbarta Pietronella van Voorthuizen, geboren te Kerkwijk op 4 oktober 1879, overleden aldaar op 2 februari 1880, 121 dagen oud.

7 Adriaan van Voorthuizen, geboren te Kerkwijk op 29 januari 1882, overleden aldaar op 9 oktober 1899, 17 jaar oud.

8 Jenneke Beatrix van Voorthuizen, onderwijzeres, geboren te Kerkwijk op 24 februari 1885, overleden te Amsterdam op 21 juni 1967, 82 jaar oud.

Jenneke is getrouwd te 's-Hertogenbosch op 21 mei 1915, op 30-jarige leeftijd met Johan August Cornelis van der Brugge (29 jaar oud), onderwijzer, geboren te Amsterdam op 27 februari 1886, overleden te Oldenzaal op 20 oktober 1978, 92 jaar oud.

9 Willem Adriaan van Voorthuizen, geboren te Kerkwijk op 14 december 1892, volgt onder XXII-h.

XXI-f Cornelia Johanna van Voorthuizen, geboren te Kerkwijk op 23 oktober 1842, overleden te Buurmalsen op 4 augustus 1911, 68 jaar oud, dochter van Adriaan van Voorthuizen (XX-e) en Gijsbarta Johanna Brouwers.

Cornelia is getrouwd te Kerkwijk op 28 december 1865, op 23-jarige leeftijd met Arie Steven van Mourik (21 jaar oud), landbouwer en bierbrouwer, geboren te Buurmalsen op 31 december 1843 (arie steven van mourik), overleden te Utrecht op 10 februari 1912, 68 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Jan van Mourik, geboren te Lith op 24 mei 1887.

XXI-g Pieter Arnoldus van Voorthuizen, akkerbouwer, bierbrouwer, koetsier, koffiehuishouder en koopman, geboren te Kerkwijk op 22 februari 1845, overleden te 's-Gravenhage op 25 september 1904, 59 jaar oud, zoon van Adriaan van Voorthuizen (XX-e) en Gijsbarta Johanna Brouwers.

Pieter is getrouwd te Rotterdam op 23 februari 1870, op 25-jarige leeftijd met Wilhelmina Evers (24 jaar oud), geboren te Lith op 20 augustus 1845, overleden te 's-Gravenhage op 3 februari 1913, 67 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Adriana van Voorthuizen, geboren te Rotterdam op 1 december 1870, overleden te 's-Gravenhage op 6 februari 1950, 79 jaar oud.

Adriana is getrouwd te 's-Gravenhage op 18 september 1895, op 24-jarige leeftijd met Hermanus Walburg (28 jaar oud), geboren te 's-Gravenhage op 6 december 1866, overleden aldaar op 20 januari 1946, 79 jaar oud.

2 Adriaan Gijsbertus van Voorthuizen, geboren te Rotterdam op 8 februari 1872, overleden aldaar op 13 augustus 1872, 187 dagen oud.

3 Allegonda Petronella van Voorthuizen, geboren te Rotterdam op 8 februari 1872, overleden te Amsterdam op 11 november 1946, 74 jaar oud.

4 Adriaan Gijsbertus van Voorthuizen, geboren te Rotterdam op 11 juli 1873, overleden te Schoonhoven op 28 oktober 1873, 109 dagen oud.

5 Gijsberta Petronella van Voorthuizen, geboren te Schoonhoven op 9 november 1875, overleden aldaar op 28 april 1876, 171 dagen oud.

6 Adriaan Gijsbertus van Voorthuizen, geboren te Schoonhoven op 15 december 1877, volgt onder XXII-i.

7 Albertha Johanna van Voorthuizen, geboren te Schoonhoven op 15 december 1877, overleden te 's-Gravenhage op 19 januari 1881, 3 jaar oud.

8 Pieter Johannes van Voorthuizen, geboren te 's-Gravenhage op 18 oktober 1879, volgt onder XXII-j.

9 Johanna Albertha van Voorthuizen, geboren te 's-Gravenhage op 27 september 1882, overleden aldaar op 7 februari 1919, 36 jaar oud.

Johanna was gehuwd met J. P. Pex, geboren rond 1880.

XXI-h Coenraad Jan van Voorthuizen, landbouwer en poldermeester, geboren te Kerkwijk op 10 januari 1851, overleden te Zaltbommel op 18 juli 1920, 69 jaar oud, zoon van Adriaan van Voorthuizen (XX-e) en Gijsbarta Johanna Brouwers.

Coenraad is getrouwd te Zaltbommel op 18 mei 1884, op 33-jarige leeftijd met Jenneke Groothoff (32 jaar oud), geboren te Zaltbommel op 25 juli 1851, overleden aldaar op 10 maart 1923, 71 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Johanna Geertruida van Voorthuizen, geboren te Zaltbommel op 20 maart 1885, overleden te Velp op 1 december 1983, 98 jaar oud.

Johanna is getrouwd te Zaltbommel op 14 juni 1911, op 26-jarige leeftijd met Hessel Koopmans (29 jaar oud), geboren te Holwerd op 17 maart 1882, overleden te Velp op 23 augustus 1973, 91 jaar oud.

2 Adriaan Johan van Voorthuizen, geboren te Zaltbommel op 23 augustus 1886, volgt onder XXII-k.

XXI-i Huibert Gijsbertus van Voorthuizen, landbouwer en tabaksplanter, geboren te Ingen op 1 januari 1819, overleden te Lienden op 13 oktober 1897, 78 jaar oud, zoon van Aalbert van Voorthuizen (XX-g) en Wihelmina Antonia de Hoogh.

Huibert is getrouwd te Lienden op 11 juni 1846, op 27-jarige leeftijd met Margarithe Willemina van Lienden (22 jaar oud), geboren te Ingen op 29 juli 1823, overleden te Lienden op 23 juni 1896, 72 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Aalbertus Johannes van Voorthuizen, geboren te Ingen op 18 september 1846, volgt onder XXII-l.

2 Willemina Judith van Voorthuizen, geboren te Ingen op 15 februari 1849, overleden te Lienden op 24 mei 1923, 74 jaar oud.

Willemina is getrouwd te Lienden op 10 augustus 1876, op 27-jarige leeftijd met Huibert Jan van Rooij (30 jaar oud), broodbakker en landbouwer, geboren te Lienden op 4 juli 1846, overleden aldaar op 31 januari 1913, 66 jaar oud.

XXI-j Willem Aalbertus van Voorthuizen, hoofd der school te Ravenswaaij, geboren te Ingen op 10 november 1825, overleden te Lienden op 29 juli 1905, 79 jaar oud, zoon van Aalbert van Voorthuizen (XX-g) en Wihelmina Antonia de Hoogh.

Willem is getrouwd te Maurik op 22 mei 1856, op 30-jarige leeftijd met Teuntje Wijkniet (29 jaar oud), geboren te Maurik op 29 oktober 1826.

Uit dit huwelijk:

1 Margritha Jacoba van Voorthuizen, geboren te Maurik op 24 maart 1857, overleden te Lienden op 25 april 1926, 69 jaar oud.

Margritha is getrouwd te Maurik op 21 maart 1880, op 22-jarige leeftijd met Huibert Hendrikus van de Weerdt (26 jaar oud), molenaar, geboren te Ingen op 10 juni 1853, overleden te Lienden op 2 februari 1932, 78 jaar oud.

2 Willemina Antonia van Voorthuizen, geboren te Maurik op 2 augustus 1859, overleden aldaar op 12 september 1859, 41 dagen oud.

3 Willemina Anthonia van Voorthuizen, geboren te Maurik op 18 januari 1861, overleden te Leersum op 26 november 1943, 82 jaar oud.

Willemina was gehuwd met Johannes Versteegh, landbouwer, geboren te Leersum op 23 januari 1861, overleden aldaar op 11 augustus 1898, 37 jaar oud.

4 Neeltje Berendina Jerphia van Voorthuizen, geboren te Maurik op 25 februari 1864.

Neeltje is getrouwd te Maurik op 22 mei 1889, op 25-jarige leeftijd met Gerrit Knegtjens (33 jaar oud), landbouwer, geboren te Maurik op 14 december 1855.

XXI-k Johannes Jan van Voorthuizen, geboren te Ingen op 14 oktober 1832, overleden te Rhenen op 15 september 1917, 84 jaar oud, zoon van Aalbert van Voorthuizen (XX-g) en Wihelmina Antonia de Hoogh.

Johannes is getrouwd te Lienden op 21 maart 1867, op 34-jarige leeftijd met Gerritje Maria Krouwel (23 jaar oud), geboren te Echteld op 25 februari 1844, overleden te Lienden op 23 juli 1899, 55 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Alberta Willemina Antonia van Voorthuizen, geboren te Lienden op 23 april 1869, volgt onder XXII-m.

2 Gerrit Johannes van Voorthuizen, landbouwer, geboren te Lienden op 22 augustus 1871.

3 Aalbert van Voorthuizen, geboren te Lienden op 9 mei 1873, overleden aldaar op 5 oktober 1873, 149 dagen oud.

4 Maria Gerritje van Voorthuizen, geboren te Lienden op 9 mei 1873, overleden aldaar op 17 september 1873, 131 dagen oud.

5 Aalbert van Voorthuizen, geboren te Lienden op 28 februari 1875, overleden aldaar op 21 augustus 1875, 174 dagen oud.

6 Maria Gerritje van Voorthuizen, geboren te Lienden op 10 oktober 1876, overleden te Bergen Nh op 17 juli 1959, 82 jaar oud.

7 Aalbert van Voorthuizen, plaatselijk bureauhouder V.V.O., geboren te Lienden op 20 januari 1878, overleden aldaar op 27 november 1962, 84 jaar oud.

8 Ottera Barendina van Voorthuizen, geboren te Lienden op 27 januari 1880, overleden aldaar op 29 februari 1880, 33 dagen oud.

9 Evert Dirk van Voorthuizen, geboren te Lienden op 16 maart 1881, volgt onder XXII-n.

10 Antonie Marinus van Voorthuizen, geboren te Lienden op 29 maart 1883, overleden aldaar op 13 april 1883, 15 dagen oud.

11 Ottera Berendina van Voorthuizen, geboren te Lienden op 25 juli 1884, overleden te 's-Gravenhage op 10 december 1964, 80 jaar oud.

Ottera is getrouwd te Lienden op 18 mei 1905, op 20-jarige leeftijd met (en gescheiden op 12 december 1927 van) Frederik van der Ham (20 jaar oud), geboren te Meerkerk op 14 oktober 1884.

12 Gerritje Maria van Voorthuizen, geboren te Lienden op 4 maart 1888, overleden te Zaanstad op 26 juli 1978, 90 jaar oud.

Gerritje is getrouwd te Hilversum op 5 januari 1921, op 32-jarige leeftijd met Hendricus Johannes Muelink (27 jaar oud), pensionhouder, geboren te Alkmaar op 24 juli 1893, overleden te Bergen Nh op 17 juli 1961, 67 jaar oud.

XXI-l Willem Cornelis van Voorthuizen, landbouwer, geboren te Ingen op 7 november 1823, overleden te Lienden op 11 maart 1888, 64 jaar oud, zoon van Willem Cornelis van Voorthuizen (XX-h) en Peterke Janna de Leeuw.

Willem is getrouwd te Lienden op 14 januari 1864, op 40-jarige leeftijd met Gijsberta Huiberdina van Lienden (33 jaar oud), geboren te Ingen op 2 april 1830, overleden te Lienden op 22 maart 1896, 65 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Willem van Voorthuizen, geboren te Lienden op 29 juni 1864, volgt onder XXII-o.

2 Jacob Jan van Voorthuijzen, landbouwer, geboren te Appeltern op 6 juli 1867, overleden te Lienden op 6 augustus 1939, 72 jaar oud.

Jacob was gehuwd met Christoffelina van Ommmeren, geboren te Echteld op 4 april 1874.

3 Willem Cornelis van Voorthuizen, landbouwer, geboren te Maasbommel op 12 september 1869, overleden te Lienden op 6 mei 1942, 72 jaar oud.

4 Gijsberta Maria van Voorthuizen, geboren te Lienden op 28 juni 1878, overleden te Tiel op 7 november 1953, 75 jaar oud.

Gijsberta is getrouwd te Lienden op 9 mei 1906, op 27-jarige leeftijd met Diderik van Rooij (38 jaar oud), landbouwer, geboren te Dodewaard op 19 juli 1867, overleden te Lienden op 18 maart 1944, 76 jaar oud.

XXI-m Geurt Willem van Voorthuizen, geboren te Lienden op 24 maart 1826, overleden aldaar op 30 maart 1885, 59 jaar oud, zoon van Willem Cornelis van Voorthuizen (XX-h) en Peterke Janna de Leeuw.

Geurt is getrouwd te Lienden op 11 augustus 1853, op 27-jarige leeftijd met Geertrui Janna van Ommeren (22 jaar oud), geboren te Ingen op 4 maart 1831, overleden te Lienden op 7 december 1910, 79 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Alida Margritha van Voorthuizen, geboren te Ingen op 12 november 1853, overleden te Lienden op 28 augustus 1923, 69 jaar oud.

Alida is getrouwd te Lienden op 5 mei 1880, op 26-jarige leeftijd met Evert Jan van Westrhenen (35 jaar oud), landbouwer, geboren te Ingen op 13 november 1844, overleden aldaar op 28 april 1898, 53 jaar oud.

2 Willem Cornelis van Voorthuizen, geboren te Ingen op 28 september 1855, volgt onder XXII-p.

3 Gerrit Diederik van Voorthuizen, geboren te Ingen op 18 juli 1859, volgt onder XXII-q.

XXI-n Gijsbert Diederik van Voorthuizen, landbouwer en logementhouder, geboren te Lienden op 24 september 1845, overleden aldaar op 6 augustus 1912, 66 jaar oud, zoon van Jan van Voorthuizen (XX-i) en Anna de Rooij.

Gijsbert was gehuwd met Sophia van Ewijk, geboren te Lienden op 28 augustus 1841, overleden aldaar op 29 april 1919, 77 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Anna Neeletta van Voorthuizen, geboren te Ingen op 29 januari 1871, overleden te Culemborg op 26 januari 1946, 74 jaar oud.

Anna is getrouwd te Lienden op 6 september 1893, op 22-jarige leeftijd met Adrianus Jacobus Gaasbeek (32 jaar oud), bakker, geboren te Ingen op 20 maart 1861, overleden te Lienden op 15 november 1939, 78 jaar oud.

2 Cornelia Alida van Voorthuizen, geboren te Ingen op 19 juni 1872, volgt onder XXII-r.

3 Gijsberta Sophia van Voorthuizen, geboren te Ingen op 21 november 1873, overleden te Rhenen op 28 juni 1961, 87 jaar oud.

Gijsberta is getrouwd te Lienden op 12 april 1917, op 43-jarige leeftijd met Peter de Heus (50 jaar oud), landbouwer, geboren te Lienden op 22 december 1866, overleden aldaar op 19 mei 1945, 78 jaar oud.

4 Jan van Voorthuizen, geboren te Ingen op 14 april 1875, overleden aldaar op 21 november 1876, 1 jaar oud.

5 Jan van Voorthuizen, geboren te Ingen op 21 maart 1877, volgt onder XXII-s.

6 Albertus van Voorthuizen, geboren te Ingen op 21 november 1879, overleden aldaar op 29 mei 1881, 1 jaar oud.

7 Albertus Johannes van Voorthuizen, geboren te Ingen op 27 augustus 1881, volgt onder XXII-t.

8 Johannes Jan van Voorthuizen, geboren te Ingen op 24 november 1885, volgt onder XXII-u.

XXI-o Pieter van Voorthuijsen, koopman en makelaar, geboren te Amsterdam op 5 januari 1812, overleden aldaar op 7 april 1874, 62 jaar oud, zoon van Paulus Andries van Voorthuijsen (XX-k) en Magdalena Geertruij Sijberden.

Pieter is getrouwd te Amsterdam op 22 juni 1837, op 25-jarige leeftijd met Catharina Elisabeth van Rossem (19 jaar oud), geboren te Amsterdam op 24 september 1817, overleden aldaar op 26 januari 1894, 76 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Magdalena Geertruida van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 13 april 1838, volgt onder XXII-v.

2 Paulina Adriana van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 26 augustus 1840.

3 Hendrik Willem van Voorthuijsen, ingenieur, geboren te Amsterdam op 5 september 1841, wonende te Leerdam.

Hendrik is getrouwd te Nijmegen op 29 november 1898, op 57-jarige leeftijd met Johanna Laurence Steens Zijnen (39 jaar oud), geboren te Groesbeek op 3 december 1858, overleden te Oudenrijn.

4 Elias Gerard Hendrik van Voorthuijsen, geboren te Gouda op 27 april 1848.

Elias was gehuwd met Maria Noe, geboren te Haarlem op 15 mei 1851.

5 Dina Cornelia van Voorthuijsen, geboren te Gouda rond 1859, volgt onder XXII-w.

XXI-p Dirk Gerrit Weigardus van Voorthuijsen, koopman, geboren te Amsterdam op 20 juni 1821, overleden te Arnhem op 14 maart 1894, 72 jaar oud, zoon van Paulus Andries van Voorthuijsen (XX-k) en Magdalena Geertruij Sijberden.

Dirk is getrouwd te Utrecht op 16 mei 1845, op 23-jarige leeftijd met Elisabeth Anna Geertruida Sanderson (25 jaar oud), geboren te Utrecht op 6 maart 1820, overleden te Rotterdam op 29 oktober 1897, 77 jaar oud, dochter van Joris Sanderson (commissionair te Utrecht) en Cornelia Schalij.

Uit dit huwelijk:

1 Magdalena Geertruida van Voorthuijsen, geboren te Rotterdam op 5 augustus 1846, volgt onder XXII-x.

2 Cornelia Jorissina van Voorthuijsen, geboren te Rotterdam op 24 augustus 1848, overleden te Arnhem op 17 maart 1918, 69 jaar oud.

Cornelia is getrouwd te Rotterdam op 3 december 1880, op 32-jarige leeftijd met Johannes Jacobus Koningsberger (35 jaar oud), koopman, geboren te Rotterdam op 25 januari 1845.

3 Elisabeth Cornelia van Voorthuijsen, geboren te Rotterdam op 21 oktober 1849, overleden te Arnhem op 6 juni 1938, 88 jaar oud.

4 Paulina Andrina van Voorthuijsen, geboren te Rotterdam op 8 juni 1855, volgt onder XXII-y.

5 Maria Elisabeth van Voorthuijsen, geboren te Rotterdam op 2 september 1857.

Maria is getrouwd te Rotterdam op 6 juli 1882, op 24-jarige leeftijd met Adriaan Carel Dijxhoorn (28 jaar oud), koopman, geboren te Rotterdam op 18 juli 1853, overleden te Arnhem op 30 augustus 1931, 78 jaar oud.

6 Joris Cornelis van Voorthuijsen, geboren te Rotterdam op 13 september 1858, volgt onder XXII-z.

XXI-q Hendrik Marius van Voorthuijsen, notaris te Loenen, notaris te Beekbergen en notaris te Zutphen 1881-1895, geboren te Amsterdam op 8 december 1828, overleden te Zutphen op 6 februari 1902, 73 jaar oud, zoon van Paulus Andries van Voorthuijsen (XX-k) en Magdalena Geertruij Sijberden.Geboren op Markengrond, A. van Luttikhuizen de Vries, ISBN. 90.9002181.

Op 24 Augustus 1874, passeert hij een acte, waarin ene Gerrit Staal een stuk grond koopt van de marke te Loenen. Hij doet dit in de herberg van Loenen op de Veluwe.

Hendrik is getrouwd te Wijk bij Duurstede op 18 oktober 1866, op 37-jarige leeftijd met Maria Gosuina van der Veur (26 jaar oud), geboren te Wijk bij Duurstede op 5 juni 1840, overleden te Zutphen op 14 november 1918, 78 jaar oud, dochter van Cornelis George van der Veur en Anna Maria van de Water.

Uit dit huwelijk:

1 Paulina Magdalena van Voorthuijsen, geboren te Beekbergen op 14 augustus 1867.

2 George Marius van Voorthuijsen, geboren te Beekbergen op 20 november 1868, volgt onder XXII-aa.

3 Adriaan van Voorthuijsen, geboren te Beekbergen op 7 februari 1871, volgt onder XXII-ab.

XXI-r Jan Antonie van Voorthuijsen, chef bureau spoorwegen, geboren te Amsterdam op 2 oktober 1831, overleden te 's-Gravenhage op 6 december 1869, 38 jaar oud, zoon van Paulus Andries van Voorthuijsen (XX-k) en Magdalena Geertruij Sijberden.

Jan is getrouwd te Dusseldorf op 12 juli 1860, op 28-jarige leeftijd met Sophia Frederica Carolina Baumgarten (33 jaar oud), geboren te Dusseldorf Duitsland op 6 juni 1827, overleden te Keulen Duitsland op 4 juni 1897, 69 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Hermine Henriette van Voorthuijsen, lehrerin te Godesberg, geboren te 's-Gravenhage op 27 augustus 1862.

2 Paul August van Voorthuijsen, geboren te 's-Gravenhage op 18 september 1864, volgt onder XXII-ac.

3 Zoon van Voorthuijsen, geboren rond oktober 1866, overleden te 's-Gravenhage op 16 april 1868, 1 jaar oud.

4 Johanna Helene van Voorthuijsen, geboren te 's-Gravenhage op 19 maart 1869.

XXI-s Izaak Frederik van Voorthuijsen, meester in de rechten, geboren te Zoelmond op 17 mei 1818, overleden te Leerdam op 28 december 1867, 49 jaar oud, zoon van Jan Antonie van Eijk van Voorthuijsen (XX-l) en Anna Geertruida Schalij.

Wellicht is hij de zelfde als Frederik Izaak.

Izaak was gehuwd met Maria Elisabeth Sanderson, geboren rond 1820.

Uit dit huwelijk:

1 Anna Geertruida van Voorthuijsen, geboren te Utrecht op 18 maart 1843.

Anna is getrouwd te Utrecht op 14 december 1871, op 28-jarige leeftijd met Johannes Hofkes (ongeveer 33 jaar oud), meester in de rechten en archivaris te Almelo, geboren te Kampen rond 1838, wonende te Almelo, zoon van Egbert Hofkes en Geertruida Kwak.

2 Joris Cornelis van Voorthuijsen, geboren te Utrecht op 19 februari 1844.

3 Cornelia Elisabeth van Voorthuijsen, geboren te Utrecht op 30 maart 1846, volgt onder XXII-ad.

XXI-t Pieter van Voorthuijsen, fabrikant te Leerdam, geboren te Zoelmond op 15 september 1820, overleden te Leerdam op 17 april 1867, 46 jaar oud, zoon van Jan Antonie van Eijk van Voorthuijsen (XX-l) en Anna Geertruida Schalij.

Pieter is getrouwd te Leerdam op 11 augustus 1852, op 31-jarige leeftijd met Geertruida Cornelia Grijns (27 jaar oud), geboren te Leerdam op 1 augustus 1825, overleden te 's-Gravenhage, dochter van Johannes Grijns en Elisabeth Cornelia van Rijnberk.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Antonie van Voorthuijsen, geboren te Leerdam op 7 mei 1853, volgt onder XXII-ae.

2 Johannes van Voorthuijsen, geboren te Leerdam op 9 juni 1855, volgt onder XXII-af.

3 Anna Geertruida van Voorthuijsen, geboren te Leerdam op 15 oktober 1856, wonende te 's-Gravenhage.

4 Elisabeth Cornelia van Voorthuijsen, geboren te Leerdam op 14 november 1857, wonende te Bilthoven.

Elisabeth was gehuwd met Willem de Man, ingenieur, geboren te Breda op 19 februari 1853, overleden te Bilthoven op 8 oktober 1928, 75 jaar oud.Ned.Patr. 26.

Willem is later getrouwd te Leerdam op 22 september 1881, op 28-jarige leeftijd met zijn schoonzus Aletta van Voorthuijsen (22 jaar oud), geboren te Leerdam op 2 januari 1859, overleden te Bilthoven op 15 december 1931, 72 jaar oud, dochter van Pieter van Voorthuijsen (XXI-t) en Geertruida Cornelia Grijns.

5 Aletta van Voorthuijsen, geboren te Leerdam op 2 januari 1859.

6 Cornelia Diederika van Voorthuijsen, geboren te Leerdam op 22 mei 1860.

7 Janette Christina van Voorthuijsen, geboren te Leerdam op 11 maart 1861.

Janette is getrouwd te Leerdam op 17 september 1885, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Jacobus Mulder (29 jaar oud), predikant, geboren te Alkmaar op 24 februari 1856, zoon van Cornelis Pieter Mulder en Anna Struyck.

8 Pieter van Voorthuijsen, ambtenaar Waterstaat, geboren te Leerdam op 9 augustus 1866, overleden te 's-Gravenhage op 21 november 1933, 67 jaar oud.

XXI-u Gerrit van Voorthuijsen, fabrikant en wijnkoper, geboren te Leerdam op 27 oktober 1827, overleden aldaar op 16 oktober 1859, 31 jaar oud, zoon van Jan Antonie van Eijk van Voorthuijsen (XX-l) en Anna Geertruida Schalij.

Gerrit is getrouwd te Leerdam op 22 november 1855, op 28-jarige leeftijd met Anna Sara Hoolboom (24 jaar oud), geboren te Leerdam op 15 juli 1831, overleden te Utrecht op 22 augustus 1918, 87 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Maria van Voorthuijsen, geboren te Leerdam op 21 december 1856, overleden te Utrecht op 30 december 1938, 82 jaar oud.

2 waarschijnlijk Jeanette van Voorthuijsen, geboren rond 1863.

Jeanette woont te Wageningen

XXI-v Cornelis Jan van Voorthuijsen, leraar, geboren te Leerdam op 23 juni 1831, overleden te Amsterdam op 9 mei 1880, 48 jaar oud, zoon van Jan Antonie van Eijk van Voorthuijsen (XX-l) en Anna Geertruida Schalij.

Cornelis is getrouwd te Leerdam op 2 februari 1858, op 26-jarige leeftijd met Maggelina Maria Drooglever (24 jaar oud), geboren te Leerdam op 12 oktober 1833, dochter van Machiel Drooglever en Maria van Donge.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Antonie van Voorthuijsen, geboren te Leerdam op 19 november 1859, volgt onder XXII-ag.

2 Maria van Voorthuijsen, geboren te Leerdam op 3 mei 1862.

Maria is getrouwd te Amsterdam op 3 april 1890, op 27-jarige leeftijd met Bernardus Buurman (22 jaar oud), geboren te Werkhoven op 4 oktober 1867.

3 Gerrit van Voorthuijsen, geboren te Leerdam op 16 augustus 1864, volgt onder XXII-ah.

4 Anna Geertruida van Voorthuijsen, geboren te Kralingen op 21 juli 1868, volgt onder XXII-ai.

5 Maggelina Maria van Voorthuijsen, geboren te Grand Rapids op 12 juli 1871.

XXI-w Johan Jacob van Eijk van Voorthuijsen, ambt. bij staats spoorwegen, geboren te Amsterdam op 19 augustus 1831, overleden te Utrecht op 9 december 1889, 58 jaar oud, zoon van Jan van Eijk van Voorthuijsen (XX-m) en Henriette Christine Meder.

Johan is getrouwd te Leeuwarden op 2 maart 1863, op 31-jarige leeftijd (1) met Rinske de Haan (23 jaar oud), geboren te Leeuwarden op 6 februari 1840, overleden te Scheemda op 20 februari 1872, 32 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Henriette Christina van Eijk van Voorthuijsen, geboren te Arnhem op 20 januari 1864.

Henriette is getrouwd te Horssen Gld op 29 april 1890, op 26-jarige leeftijd met Jan Frederik Petri (29 jaar oud), geboren te Aalst Gem. Poederooijen op 2 juni 1860.

2 Elisabeth van Eijk van Voorthuijsen, geboren te Zutphen op 9 november 1866.

Elisabeth was gehuwd met Frederik Adolf Petri, machinist, geboren te Aalst Gem. Poederooijen op 1 april 1862.

3 Johanna Jacoba van Eijk van Voorthuijsen, geboren te Scheemda op 10 juni 1868.

Johanna is getrouwd te Haarlem op 30 augustus 1906, op 38-jarige leeftijd met Gerardus Antonie van Dobben (58 jaar oud), tabakshandelaar, geboren te Haarlem op 7 juni 1848.

Johan is daarnaast getrouwd na 1870, op minstens 39-jarige leeftijd (2) met Anthonia van der Elst (minstens 30 jaar oud), geboren rond 1840.

Uit dit huwelijk:

4 Anthonia van Eijk van Voorthuijsen, geboren te Groningen rond 1881, overleden te Utrecht op 9 maart 1884, ongeveer 3 jaar oud.

5 Jan van Eijk van Voorthuijsen, geboren te Utrecht op 26 juni 1883, overleden aldaar op 20 februari 1884, 239 dagen oud.

XXI-x Anna Catharina Elisabeth van Eijk van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 24 oktober 1833, overleden te Pretoria op 1 december 1900, 67 jaar oud, dochter van Jan van Eijk van Voorthuijsen (XX-m) en Henriette Christine Meder.

Anna is getrouwd te Utrecht op 21 februari 1855, op 21-jarige leeftijd met Eduard Johan Pieter Jorissen (25 jaar oud), predikant te Kampereiland en raad te Petroria ZAF, geboren te Zwolle op 10 juni 1829, overleden te Scheveningen op 20 maart 1912, 82 jaar oud.

Over hem wordt geschrewven in de Heraldische Bibliotheek.

Uit dit huwelijk:

1 Samuel Gerhard Jorissen, geboren te Kampen op 10 maart 1857.

2 Hendrik Christiaan Jorissen, geboren te Broek in Waterland op 10 maart 1859.

3 Jan Hendrik Jorissen, geboren te Broek in Waterland op 3 maart 1861.

4 Eduard Johan Pieter Jorissen, geboren te Groningen op 11 april 1862.

5 Maria Elisabeth Petronella Jorissen, geboren te Groningen op 24 oktober 1864.

Maria was gehuwd met Jkhr Alexander van Lennep, geboren rond 1860.

6 Hendrik Christiaan Jorissen, geboren te Groningen op 20 juli 1866.

7 Ecco Jorissen, geboren te Groningen op 9 maart 1868.

8 Anna Nora Jorissen, geboren te Groningen op 3 februari 1870, overleden te Veenendaal op 8 september 1944, 74 jaar oud.

9 Johan Jorissen, geboren te Ellecom op 4 mei 1872.

10 Henriette Anna Christina Jorissen, geboren te Pretoria op 6 augustus 1878.

XXI-y Hendrik Christiaan van Eijk van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 13 april 1838, overleden te 's-Gravenhage op 24 september 1911, 73 jaar oud, zoon van Jan van Eijk van Voorthuijsen (XX-m) en Henriette Christine Meder.

Hendrik is getrouwd te Hoorn op 13 november 1861, op 23-jarige leeftijd (1) met Catharina Tasman (24 jaar oud), geboren te Hoorn op 4 juni 1837, overleden te Leiden op 21 december 1870, 33 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Johanna van Eijk van Voorthuijsen, geboren te Hoorn op 17 juli 1865.

Hendrik is getrouwd te Leiden op 11 juni 1873, op 35-jarige leeftijd (2) met Jacoba van Teijlingen (30 jaar oud), geboren te Geertruidenberg op 16 juli 1842.

Uit dit huwelijk:

2 Jacoba Clara Josina Maria V. Eijk van Voorthuijsen, geboren te Gorinchem op 29 maart 1874, volgt onder XXII-aj.

XXI-z Jean Jacques Bernard van Eijk van Voorthuijsen, griffier te Ridderkerk, geboren te Amsterdam op 19 augustus 1844, zoon van Jan van Eijk van Voorthuijsen (XX-m) en Henriette Christine Meder.

Jean is getrouwd te Amsterdam op 1 mei 1873, op 28-jarige leeftijd met zijn nicht Anna Catharina van Voorthuijsen (21 jaar oud), geboren te Abcoude op 25 april 1852, overleden te Brielle op 9 december 1882, 30 jaar oud, dochter van Jan Jacob van Voorthuijsen (XX-n) en Johanna Janssen.

Uit dit huwelijk:

1 Jan van Eijk van Voorthuijsen, geboren te Brielle op 30 juli 1879, overleden te 's-Gravenhage op 30 oktober 1964, 85 jaar oud.

Jan is getrouwd te Ijzendoorn op 3 juni 1915, op 35-jarige leeftijd (1) met Johanna Hendrika van Mil (29 jaar oud), geboren te Neerijnen op 6 oktober 1885, overleden te 's-Gravenhage op 14 september 1930, 44 jaar oud.

Jan is getrouwd te 's-Gravenhage op 20 oktober 1943, op 64-jarige leeftijd (2) met Adrana Dimphina Vissers (42 jaar oud), geboren te 's-Gravenhage op 2 april 1901.

2 Johan Henri Christiaan van Eijk van Voorthuijsen, geboren te Brielle op 20 november 1881, volgt onder XXII-ak.

XXI-aa Nicolaas van Voorthuijsen, geboren te Abcoude op 28 februari 1845, overleden te Rijswijk Zh op 18 augustus 1882, 37 jaar oud, zoon van Jan Jacob van Voorthuijsen (XX-n) en Johanna Janssen.

Nicolaas is getrouwd te 's-Hertogenbosch op 2 augustus 1870, op 25-jarige leeftijd met Gertruda van der Burg (36 jaar oud), geboren op 23 mei 1834.

Uit dit huwelijk:

1 Jeanette Henriette Agatha Johanna van Voorthuijsen, verpleegster, geboren te Helvoirt op 6 juli 1871, overleden te Haarlem op 27 mei 1957, 85 jaar oud.

Jeanette is getrouwd te Amsterdam op 23 september 1920, op 49-jarige leeftijd met Jan Foeke Wafelbakker (-34 jaar oud), geboren te Amsterdam op 12 april 1955, overleden te Haarlem.

2 Hendrik Jan Jacob van Voorthuijsen, geboren te Helvoirt op 15 juni 1873, volgt onder XXII-al.

XXI-ab Jan van Voorthuijsen, officier, geboren te Abcoude op 23 december 1850, overleden te 's-Gravenhage op 8 juli 1906, 55 jaar oud, zoon van Jan Jacob van Voorthuijsen (XX-n) en Johanna Janssen.

Jan is getrouwd te Maastricht op 5 september 1876, op 25-jarige leeftijd met Heike Hermina Mulder (24 jaar oud), geboren te Amersfoort op 15 april 1852.

Uit dit huwelijk:

1 waarschijnlijk P. van Voorthuijsen, geboren rond 1875.

2 Theodoor van Voorthuijsen, geboren te Maastricht op 11 juni 1877, overleden te 's-Gravenhage op 7 oktober 1942, 65 jaar oud.

Theodoor is getrouwd te 's-Gravenhage op 26 januari 1915, op 37-jarige leeftijd met Ernestine Augusta de Eerens (27 jaar oud), geboren te Soeracarta Ind. op 25 mei 1887.

3 Johanna van Voorthuijsen, geboren te Maastricht op 3 april 1879.

Johanna is getrouwd te 's-Gravenhage op 16 november 1899, op 20-jarige leeftijd met Hermannus Albertus Hoeffelman (28 jaar oud), geboren te Paramaribo Suriname op 1 augustus 1871.

4 Jan van Voorthuijsen, geboren te Maastricht op 9 november 1882, volgt onder XXII-am.

XXI-ac Johanna Christina van Voorthuijsen, geboren te Abcoude op 14 juli 1854, overleden te Rotterdam op 1 mei 1885, 30 jaar oud, dochter van Jan Jacob van Voorthuijsen (XX-n) en Johanna Janssen.

Johanna is getrouwd te 's-Gravenhage op 9 november 1876, op 22-jarige leeftijd met Willem Frederik Hendrik van Peski (27 jaar oud), koopman, geboren te Rotterdam op 7 januari 1849.

Uit dit huwelijk:

1 Willem Adriaan van Peski, geboren te Rotterdam op 30 april 1885.

XXI-ad Jan Eduard van Voorthuijsen, burgemeester, geboren te Abcoude op 12 oktober 1856, overleden te Heelsum Gem. Renkum op 3 juli 1907, 50 jaar oud, zoon van Jan Jacob van Voorthuijsen (XX-n) en Johanna Janssen.

Jan is getrouwd te Nieuwerkerk A.d. Ijssel op 5 september 1884, op 27-jarige leeftijd met Pietertje Anna Elisabeth Holsteijn (34 jaar oud), geboren te Nieuwerkerk A.d. Ijssel op 22 juni 1850.

Uit dit huwelijk:

1 Johanna van Voorthuijsen, geboren te Nieuwerkerk A.d. Ijssel op 31 januari 1887, overleden te Utrecht op 13 augustus 1966, 79 jaar oud.

Johanna is getrouwd te 's-Gravenhage op 12 april 1910, op 23-jarige leeftijd met David Ragay (28 jaar oud), meester in de rechten, geboren te Utrecht op 2 maart 1882, overleden aldaar op 28 januari 1947, 64 jaar oud.

2 Hendrik Gerrit van Voorthuijsen, geboren te Nieuwerkerk A.d. Ijssel op 17 april 1890, volgt onder XXII-an.

3 Jan Jacob van Voorthuijsen, geboren te Nieuwerkerk A.d. Ijssel op 17 april 1890, volgt onder XXII-ao.

XXI-ae Antonie Gijsbert Voorthuijzen, geboren te Huizen op 15 augustus 1819, zoon van Willem Voorthuijsen (XX-p) en Giertje Cornelia Kuijper.

6 kinderen

Antonie is getrouwd op 25 januari 1844, op 24-jarige leeftijd met Sophia Berendina Teepe (ongeveer 9 jaar oud), geboren rond 1835.

Uit dit huwelijk:

1 Grietje Cornelia Voorthuizen, geboren rond 1855, overleden te Utrecht op 2 februari 1920, ongeveer 65 jaar oud.

Grietje was gehuwd met Jacobus Adolf Poortemans, geboren rond 1850.

2 Sophia Berendina Voorthuizen, geboren te Amsterdam op 18 maart 1857, volgt onder XXII-ap.

3 Clazina Jacoba Voorthuizen, geboren te Amsterdam op 16 april 1861, overleden te Arnhem op 12 februari 1937, 75 jaar oud.

Clazina is getrouwd te Utrecht op 18 februari 1925, op 63-jarige leeftijd met Johannes Gerardus van der Lee (63 jaar oud), geboren te Utrecht op 1 juni 1861.

XXI-af Jan Pieter Voorthuijsen ook genaamd Voorthuysen, geboren te Huizen op 29 juni 1821, overleden te Bodegraven op 14 oktober 1884, 63 jaar oud, zoon van Willem Voorthuijsen (XX-p) en Giertje Cornelia Kuijper.

6 kinderen

Jan is getrouwd te Bodegraven op 6 november 1845, op 24-jarige leeftijd met Antonia van Achterbergh (ongeveer 20 jaar oud), geboren rond 1825, overleden te Amsterdam op 16 januari 1916, ongeveer 91 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Willem Voorthuijsen, geboren te Bodegraven op 1 januari 1847, volgt onder XXII-aq.

2 Giertje Cornelia Voorthuijsen, geboren rond 1850.

3 Jacobus Voorthuijsen, geboren rond 1851.

4 Cato Voorthuijsen, geboren rond 1853.

5 Gijsbert Voorthuijsen, geboren rond 1854, overleden te Oude-Wetering.

6 Antonie Voorthuijsen, geboren rond 1856, overleden te Oude-Wetering.

XXI-ag Hermanus Voorthuijzen ook genaamd Hermannus, bouwman op De Verwondering te Nieuwveen, geboren te Huizen op 21 februari 1824, overleden te Nieuwveen op 21 december 1850, 26 jaar oud, zoon van Willem Voorthuijsen (XX-p) en Giertje Cornelia Kuijper.

Hermanus is getrouwd te ter Aar op 13 maart 1846, op 22-jarige leeftijd met Clasina Jacoba Clant (28 jaar oud), geboren op 8 maart 1818, overleden te Nieuwveen op 22 december 1869, 51 jaar oud, dochter van Jacob Willem Clant en Dirkje van der Heiden.

Uit dit huwelijk:

1 Willem Voorthuijzen, geboren te Nieuwveen op 29 januari 1847, volgt onder XXII-ar.

2 Jacob Willem Voorthuizen, geboren rond 1848, overleden rond 1855, ongeveer 7 jaar oud.

3 Hermannus Voorthuijzen ook genaamd Hermanus, geboren rond 1850, volgt onder XXII-as.

4 Hendrik Voorthuizen, geboren rond 1851, overleden rond 1855, ongeveer 4 jaar oud.

XXI-ah Dirk Voorthuysen, arts te Baarn, geboren te Huizen op 25 juli 1826, overleden te Baarn op 17 mei 1891, 64 jaar oud, zoon van Willem Voorthuijsen (XX-p) en Giertje Cornelia Kuijper.

Dirk is getrouwd te Baarn op 15 mei 1851, op 24-jarige leeftijd met Maria Johanna Moleman (19 jaar oud), geboren te Anmsterdam op 12 januari 1832, overleden te Baarn op 4 augustus 1899, 67 jaar oud, dochter van Wilhelmus Molemans en Johanna van Elden.

Uit dit huwelijk:

1 Willem Voorthuysen, geboren te Baarn op 19 augustus 1852, volgt onder XXII-at.

2 Wilhelmus Johannes Voorthuijsen, geboren te Baarn op 5 november 1853, volgt onder XXII-au.

3 Johanna Voorthuijsen, geboren te Baarn op 8 september 1856, volgt onder XXII-av.

4 Giertje Cornelia Voorthuijsen, geboren te Baarn op 8 januari 1862, overleden te Oldenzaal op 31 maart 1929, 67 jaar oud.

Giertje was gehuwd met Jacob Juliaan Antonie Herman, predikant te Everdingen, Hummelo en Oldenzaal, geboren te Delfshaven op 14 mei 1861, overleden te Hengelo O op 14 mei 1861, zoon van Ferdinand Jacob Herman (predikant) en Christina Adriana Alers.

5 Aleida Voorthuijsen, geboren te Baarn op 21 maart 1863, volgt onder XXII-aw.

6 Antonia Adriana Anne Voorthuysen, geboren te Baarn op 28 december 1867.

7 Maria Diederika Johanna Voorthuijsen, geboren te Baarn op 26 februari 1874.

Maria was gehuwd met S. Monsma, geboren rond 1873.

XXI-ai Evert van Voorthuijsen, tuinier, geboren te Vreeland op 10 mei 1861, zoon van Andries van Voorthuijsen (XX-q) en Gijsbertje van Voorthuizen.

Evert was gehuwd met Willemina Slagt, geboren te Abcoude-Baambrugge op 27 november 1872.

Uit dit huwelijk:

1 Andries van Voorthuijsen, geboren te Abcoude-Baambrugge op 21 december 1900, volgt onder XXII-ax.

2 Marretje van Voorthuijsen, geboren te Abcoude-Baambrugge op 10 maart 1902, overleden te Loosdrecht op 10 oktober 1984, 82 jaar oud.

Marretje is getrouwd te Loenen op 23 september 1926, op 24-jarige leeftijd met Antoni Stephanus Flink (28 jaar oud), geboren te Loenen op 22 februari 1898, overleden te Hilversum op 20 november 1974, 76 jaar oud.

3 Gijsbertje Willemina van Voorthuijsen, geboren te Abcoude-Baambrugge op 1 oktober 1904, overleden te Velsen op 18 oktober 1962, 58 jaar oud.

Gijsbertje is getrouwd te Loosdrecht op 8 december 1938, op 34-jarige leeftijd met Harry Berend Bontsema (26 jaar oud), geboren te Deventer op 20 maart 1912, overleden te Delft op 6 juni 1946, 34 jaar oud.

4 Evert van Voorthuijsen, geboren te Abcoude-Baambrugge op 6 oktober 1911, volgt onder XXII-ay.

XXI-aj Andries van Voorthuijzen, melkslijter te Amsterdam en veehouder te Baambrugge, geboren te Vreeland op 21 juli 1863, overleden te Abcoude op 27 oktober 1951, 88 jaar oud, zoon van Andries van Voorthuijsen (XX-q) en Gijsbertje van Voorthuizen.

Andries ligt samen met zijn tweede vrouw Maria Overeem begraven op het kerkhof te Baambrugge aan het riviertje de Angstel.

Andries is getrouwd voor 1888, op hoogstens 25-jarige leeftijd (1) met Catharina Hoekstra (hoogstens 21 jaar oud), geboren te Amsterdam op 13 april 1867, overleden te Baambrugge in het jaar 1905, 38 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Gijsbertje van Voorthuijzen, geboren te Amsterdam op 24 april 1888, overleden te Kockengen op 8 november 1983, 95 jaar oud.

Gijsbertje is getrouwd te Abcoude op 27 februari 1925, op 36-jarige leeftijd met Willem Kroon (36 jaar oud), geboren te Breukelen op 21 september 1888, overleden te Kockengen op 14 juni 1968, 79 jaar oud.

2 Andries van Voorthuijzen, geboren te Amsterdam op 1 april 1889.

3 Evert van Voorthuijzen, geboren in het jaar 1890, wonende te Verenigde Staten.

genealogie bij Pauli van V.

4 Bregtje Lamberdina van Voorthuijzen, geboren te Abcoude-Baambrugge op 28 mei 1891, overleden te Raalte op 13 oktober 1984, 93 jaar oud.

Bregtje is getrouwd te Baambrugge op 23 april 1941, op 49-jarige leeftijd met Piet Laagland (57 jaar oud), geboren te Bolsward op 11 augustus 1883, overleden te Deventer op 16 december 1954, 71 jaar oud.

5 Catharina Christina van Voorthuijzen, geboren te Abcoude-Baambrugge op 27 augustus 1897, overleden te Gorinchem op 30 april 1968, 70 jaar oud.

Catharina is getrouwd te Abcoude op 15 februari 1924, op 26-jarige leeftijd met Johannes Scheepstra (32 jaar oud), geboren te Lemsterland op 4 april 1891.

6 Klaasje van Voorthuijzen, verpleegster, geboren te Abcoude-Baambrugge op 6 januari 1901, overleden te Amsterdam op 24 februari 1987, 86 jaar oud.

7 Hendrika Christina van Voorthuijzen, verpleegster, geboren te Abcoude-Baambrugge op 22 februari 1902, overleden te Amsterdam op 25 augustus 1964, 62 jaar oud.

8 Wilhelmina van Voorthuijzen, verpleegster, geboren te Abcoude-Baambrugge op 17 februari 1903, overleden te Meppel op 1 juni 1990, 87 jaar oud.

9 Christiaan Gerardus van Voorthuijzen, geboren te Baambrugge op 5 maart 1905, volgt onder XXII-az.

Andries is getrouwd te Abcoude-Baambrugge op 28 december 1906, op 43-jarige leeftijd (2) met Maria Overeem (38 jaar oud), geboren te Soest op 16 september 1868, overleden te Baambrugge op 23 januari 1956, 87 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

10 Gerritje van Voorthuijzen, geboren te Abcoude-Baambrugge op 20 oktober 1908.

Gerritje is getrouwd op 6 januari 1926, op 17-jarige leeftijd met J. Frikke (ongeveer 26 jaar oud), geboren rond 1900.

11 Geertje van Voorthuijzen, geboren te Abcoude-Baambrugge op 27 augustus 1909.

Geertje is getrouwd op 31 juli 1935, op 25-jarige leeftijd met D. Coers (ongeveer 30 jaar oud), geboren rond 1905.

12 Maria van Voorthuijzen, geboren te Abcoude-Baambrugge op 9 december 1910, volgt onder XXII-ba.

XXI-ak Gijsbertus van Voorthuijsen, geboren te Vreeland op 27 april 1865, overleden te Loenen op 26 april 1941, 75 jaar oud, zoon van Andries van Voorthuijsen (XX-q) en Gijsbertje van Voorthuizen.

Gijsbertus was gehuwd met Marretje Slagt, geboren te Baambrugge op 2 oktober 1870, overleden te Amsterdam op 22 maart 1930, 59 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Andries van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 17 mei 1900, overleden aldaar op 14 november 1900, 181 dagen oud.

2 Willem van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 6 oktober 1901, volgt onder XXII-bb.

3 Gijsbertje van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 31 oktober 1902.

4 Maria Cornelia van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 5 april 1906, overleden te Heerenveen op 2 juli 1991, 85 jaar oud.

Maria is getrouwd te Loenen op 28 maart 1946, op 39-jarige leeftijd met Willem Hagen (39 jaar oud), geboren te Loenen op 16 december 1906, overleden te Heerenveen.

XXI-al Gerrit Cornelis van Voorthuijzen, brievenbesteller, geboren te Utrecht op 7 februari 1864, overleden aldaar op 1 maart 1926, 62 jaar oud, zoon van Philippus van Voorthuijsen (XX-r) en Cornelia Luberta Miltenburg.

Gerrit is getrouwd te Utrecht op 29 juli 1891, op 27-jarige leeftijd met Willemina van Hal (27 jaar oud), geboren te Houten op 21 april 1864, overleden te Utrecht op 13 mei 1936, 72 jaar oud, dochter van Jacob van Hal en Antonia de Kruijf.

Uit dit huwelijk:

1 Philippus van Voorthuijzen, geboren te Utrecht op 14 mei 1892, volgt onder XXII-bc.

2 Anthonia Cornelia van Voorthuijzen, naaister, geboren te Utrecht op 25 september 1893, overleden aldaar op 25 juli 1983, 89 jaar oud.

XXI-am Wilhelmina van Voorthuijzen, geboren te Utrecht op 4 september 1873, overleden te Amersfoort op 28 februari 1929, 55 jaar oud, dochter van Philippus van Voorthuijsen (XX-r) en Cornelia Luberta Miltenburg.

bevolkingsregister Amersfoort.

Wilhelmina is getrouwd te Utrecht op 31 maart 1897, op 23-jarige leeftijd met Antonie van Elst (23 jaar oud), boekbinder, geboren te Woerden op 17 april 1873, zoon van Aart van Elst en Gijsbertha van Daatselaar.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelia Luberta van Elst, geboren te Utrecht op 11 september 1900.

2 Gijsberta van Elst, geboren te Utrecht op 9 november 1904.

XXI-an Arnoldus van Voorthuisen, gemeente-ontvanger, geboren te Rhenen op 30 april 1840, overleden aldaar op 9 februari 1909, 68 jaar oud, zoon van Roelof van Voorthuisen (XX-s) en Hendrikje Wilhelmina Nab.

Arnoldus was gehuwd met Rijkland Schut, geboren te Rhenen op 14 mei 1849, dochter van Paulus Schut en Jaccomijntje van Lent.

Uit dit huwelijk:

1 Roelof van Voorthuysen, geboren te Rhenen op 19 juni 1888, volgt onder XXII-bd.

2 Paulus van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 23 maart 1892, overleden aldaar op 17 september 1892, 178 dagen oud.

XXI-ao Neeltje van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 13 april 1848, overleden aldaar op 2 oktober 1909, 61 jaar oud, dochter van Cornelis van Voorthuisen (XX-t) en Cornelia van Lent.

Neeltje is getrouwd te Rhenen op 8 oktober 1873, op 25-jarige leeftijd met Gerrit de Jong (23 jaar oud), sigarenmaker, geboren te Lienden op 10 augustus 1850, overleden te Rhenen op 19 december 1923, 73 jaar oud, zoon van Karel de Jong en Anna Maria van Dolderen.

Uit dit huwelijk:

1 Jan de Jong, geboren rond 1880.

XXI-ap Cornelis van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 14 december 1857, overleden aldaar op 11 november 1937, 79 jaar oud, zoon van Cornelis van Voorthuisen (XX-t) en Cornelia van Lent.

Cornelis is getrouwd te Wageningen op 26 februari 1892, op 34-jarige leeftijd met Evertje van Silfhout (33 jaar oud), geboren te Wageningen op 12 juli 1858, overleden te Rhenen op 27 juni 1892, 33 jaar oud, dochter van Gijsbert van Silfhout en Rijkske Reijnders.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelia van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 25 mei 1892, overleden aldaar op 15 juni 1892, 21 dagen oud.

XXI-aq Karel Elisa van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 30 november 1860, overleden aldaar op 7 november 1929, 68 jaar oud, zoon van Cornelis van Voorthuisen (XX-t) en Cornelia van Lent.

Karel is getrouwd te Barneveld op 8 februari 1901, op 40-jarige leeftijd met Rijntje Haanschoten (26 jaar oud), geboren te Barneveld op 28 maart 1874, overleden te Putten op 15 augustus 1960, 86 jaar oud, dochter van Aalbertus Haanschoten en Hendrika Baars.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelis van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 7 mei 1902, volgt onder XXII-be.

2 Aalbertus van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 29 oktober 1903, volgt onder XXII-bf.

3 Cornelia Hendrika van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 4 augustus 1906, overleden te Ederveen op 31 mei 1979, 72 jaar oud.

Cornelia is getrouwd te Barneveld op 24 augustus 1934, op 28-jarige leeftijd met Albertus de Fluiter (30 jaar oud), timmerman, geboren te Ede op 27 juli 1904, overleden te Ederveen op 7 februari 1974, 69 jaar oud, zoon van Johannes de Fluiter en Geertruida Broerse.

4 Hendrikus van Voorthuysen, geboren te Rhenen op 30 mei 1909, volgt onder XXII-bg.

XXI-ar Petrus van Voorthuisen, kastelein te Leerdam, wagenmaker en timmerman, geboren te Rhenen op 13 maart 1854, wonende aldaar en te Ede, overleden aldaar op 16 februari 1926, 71 jaar oud, zoon van Petrus van Voorthuisen (XX-u) en Johanna van Doorn.

Petrus is getrouwd te Leersum op 23 juni 1877, op 23-jarige leeftijd met Barendina Maria Theresia Bouman (25 jaar oud), geboren te Leersum op 17 augustus 1851, dochter van Gerrit Bouman en Elberta van de Weerd.

Uit dit huwelijk:

1 Petrus van Voorthuisen, geboren te Leersum op 20 oktober 1877, volgt onder XXII-bh.

2 Gerrit van Voorthuisen, geboren te Leersum op 9 augustus 1879, volgt onder XXII-bi.

3 Johanna van Voorthuisen, geboren te Leersum op 2 mei 1881, overleden te Rhenen op 30 november 1885, 4 jaar oud.

4 Elbertus van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 28 maart 1885, volgt onder XXII-bj.

5 Johanna van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 7 september 1887, overleden te Ede op 3 april 1983, 95 jaar oud.

Johanna is getrouwd te Ede op 5 augustus 1915, op 27-jarige leeftijd met Jan Hendrik van Deutekom (34 jaar oud), geboren te Geldermalsen op 16 april 1881, overleden te Ede op 22 januari 1961, 79 jaar oud.

6 Gijsbertha Jannetje van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 6 februari 1890, overleden aldaar op 16 juni 1891, 1 jaar oud.

XXI-as Jan Dirk van Voorthuisen, sigarenfabrikant, geboren te Rhenen op 26 februari 1855, overleden aldaar op 11 juni 1916, 61 jaar oud, zoon van Petrus van Voorthuisen (XX-u) en Johanna van Doorn.

Jan is getrouwd te Rhenen op 14 mei 1884, op 29-jarige leeftijd met Willemina Rijkse (19 jaar oud), geboren te Rhenen op 18 juli 1864, overleden te Beverwijk op 9 november 1951, 87 jaar oud, dochter van Rijk Rijkse en Neeltje Wisscherhof.

Uit dit huwelijk:

1 Rijkje van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 9 maart 1885, overleden aldaar op 18 maart 1885, 9 dagen oud.

2 Rijkje van Voorthuysen, geboren te Rhenen op 12 februari 1886, volgt onder XXII-bk.

3 Johanna Petronella van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 9 januari 1890, overleden aldaar op 29 juli 1898, 8 jaar oud.

4 Petrus van Voorthuysen, geboren te Rhenen op 22 september 1896, volgt onder XXII-bl.

XXI-at Coenraad van Voorthuijsen, kruidenier, geboren te Rhenen op 14 maart 1856, overleden aldaar op 23 maart 1920, 64 jaar oud, zoon van Petrus van Voorthuisen (XX-u) en Johanna van Doorn.

Coenraad is getrouwd te Rhenen op 24 juni 1886, op 30-jarige leeftijd met Elsabeth Schut (26 jaar oud), geboren te Barneveld op 28 februari 1860, overleden te Rhenen op 6 april 1908, 48 jaar oud, dochter van Jan Lucas Schouten Schut en Jannetje van der Burgt.

Uit dit huwelijk:

1 Petrus van Voorthuysen, geboren te Rhenen op 15 mei 1887, overleden voor 1937, hoogstens 50 jaar oud.

2 Jannetje van Voorthuysen, geboren te Rhenen op 11 december 1888, overleden te Rijswijk op 19 juni 1989, 100 jaar oud.

3 Johanna van Voorthuijsen, geboren te Rhenen op 6 juni 1891, overleden te Geldermalsen op 22 april 1952, 60 jaar oud.

Johanna is getrouwd te Rhenen op 28 februari 1924, op 32-jarige leeftijd met Jacobus Frans Sijmen Wiskie (35 jaar oud), geboren te Geldermalsen op 10 februari 1889, overleden aldaar op 29 juli 1964, 75 jaar oud, zoon van Jacobus Cornelis Wiskie en Catharina Maria van Haarlem.

4 Jan Lucas Schouten van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 11 december 1896, overleden aldaar op 25 augustus 1897, 257 dagen oud.

5 Janna Lucina van Voorthuysen, geboren te Rhenen op 2 augustus 1902, overleden te Doetinchem op 29 april 1966, 63 jaar oud.

Janna is getrouwd te Rhenen op 14 februari 1924, op 21-jarige leeftijd met Franciscus Gijsbertus Middelman (28 jaar oud), geboren te Woudenberg op 30 november 1895, zoon van Gijsbertus Middelman en Dina van Dasselaar.

XXI-au Johannes Hendrikus van Voorthuysen, geboren te Rhenen op 7 juni 1857, overleden aldaar op 12 februari 1925, 67 jaar oud, zoon van Petrus van Voorthuisen (XX-u) en Johanna van Doorn.

Johannes is getrouwd te Rhenen op 3 mei 1882, op 24-jarige leeftijd met Johanna Molenbeek (27 jaar oud), geboren te Rhenen op 11 december 1854, overleden aldaar op 6 maart 1938, 83 jaar oud, natuurlijke dochter van Johanna Molenbeek.

Uit dit huwelijk:

1 Petronella Johanna van Voorthuysen, geboren te Rhenen op 12 februari 1883, overleden te Haarlem op 25 februari 1943, 60 jaar oud.

2 Johanna van Voorthuysen, geboren te Rhenen op 19 januari 1884, overleden te Bloemendaal op 2 maart 1958, 74 jaar oud.

Johanna is getrouwd te Hoogeveen op 12 april 1913, op 29-jarige leeftijd met Kris Gritter (23 jaar oud), geboren te Hoogeveen op 19 mei 1889.

3 Johan van Voorthuysen, geboren te Rhenen op 13 augustus 1885, overleden te Haarlem op 6 juni 1961, 75 jaar oud.

4 Johanna Hendrika van Voorthuysen, geboren te Rhenen op 10 maart 1894, overleden te Haarlem op 3 februari 1972, 77 jaar oud.

Johanna is getrouwd te Rhenen op 9 oktober 1924, op 30-jarige leeftijd met Johannes Marius Kroon (31 jaar oud), geboren te Amerongen op 2 oktober 1893, zoon van Johannes Kroon en Marrigje van Leeuwen.

XXI-av Hendrik Willem van Voorthuisen, sigarenfabrikant, geboren te Rhenen op 2 januari 1859, overleden aldaar op 21 januari 1922, 63 jaar oud, zoon van Petrus van Voorthuisen (XX-u) en Johanna van Doorn.

Hendrik is getrouwd te Maurik op 18 september 1885, op 26-jarige leeftijd met Wentje Smits (21 jaar oud), geboren te Maurik op 8 oktober 1863, overleden te Rhenen op 19 juni 1924, 60 jaar oud, dochter van Johannes Jacobus Smits en Dirkje van Neerbos.

Uit dit huwelijk:

1 Johanna van Voorthuysen, geboren te Rhenen op 24 augustus 1886, overleden aldaar op 22 maart 1947, 60 jaar oud.

2 Johannes Jacobus van Voorthuysen, geboren te Rhenen op 27 december 1887, volgt onder XXII-bm.

3 Petrus van Voorthuysen, geboren te Rhenen op 5 november 1889, volgt onder XXII-bn.

4 Dirkje van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 20 februari 1891, overleden aldaar op 7 augustus 1892, 1 jaar oud.

5 Dirk Wijnand van Voorthuysen, sigarenfabrikant en begrafenisondernemer, geboren te Rhenen op 26 oktober 1892, overleden te 's-Gravenhage op 11 augustus 1953, 60 jaar oud.

Dirk is getrouwd te Geldermalsen op 1 juni 1922, op 29-jarige leeftijd met Francina Aartje Wiskie (28 jaar oud), geboren te Geldermalsen op 13 januari 1894, dochter van Jacobus Cornelis Wiskie en Catharina Maria van Haarlem.

6 Rijkje Johanna Pietronella van Voorthuysen, geboren te Rhenen op 15 oktober 1895, overleden te Arnhem op 25 juni 1977, 81 jaar oud.

Rijkje is getrouwd te Rhenen op 22 juni 1950, op 54-jarige leeftijd met Isaac Woudenberg (65 jaar oud), geboren te Ameide op 2 december 1884, overleden te Arnhem op 13 september 1960, 75 jaar oud.

7 Coenraad van Voorthuysen, geboren te Rhenen op 4 september 1897, volgt onder XXII-bo.

8 Hendrika Willemina van Voorthuysen, geboren te Rhenen op 24 februari 1902, overleden aldaar op 16 december 1918, 16 jaar oud.

XXI-aw Gerrit Jacobus van Voorthuysen, sigarenfabrikant, geboren te Rhenen op 2 maart 1860, overleden aldaar op 20 december 1936, 76 jaar oud, zoon van Petrus van Voorthuisen (XX-u) en Johanna van Doorn.

Gerrit is getrouwd te Rhenen op 18 mei 1887, op 27-jarige leeftijd met Willemina Baars (24 jaar oud), geboren te Rhenen op 1 april 1863, overleden aldaar op 3 augustus 1938, 75 jaar oud, dochter van Jan Hendrik Baars en Geertruida van Waveren.

Uit dit huwelijk:

1 Petrus van Voorthuysen, geboren te Rhenen op 3 februari 1888, overleden te Hellendoorn op 26 juni 1957, 69 jaar oud.

Petrus is getrouwd te Rhenen op 30 januari 1913, op 24-jarige leeftijd met Johanna van Es (23 jaar oud), geboren te Ede op 22 mei 1889, overleden te Echteld op 18 mei 1972, 82 jaar oud, dochter van Wiebe van Es en Johanna Boks.

2 Jan Hendrik van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 14 juli 1890, overleden aldaar op 23 juni 1891, 344 dagen oud.

3 Geertruida Johanna van Voorthuysen, geboren te Rhenen op 4 oktober 1892, overleden te Wageningen op 12 februari 1979, 86 jaar oud.

Geertruida is getrouwd te Rhenen op 24 augustus 1922, op 29-jarige leeftijd met Jan Bos Arie Johannes Cornelis Pitlo (28 jaar oud), geboren te Tiel op 1 oktober 1893, zoon van Jacobus Lambertus Pitlo en Cornelia Johanna van Hoeven.

4 Johanna Geertruida van Voorthuysen, geboren te Rhenen op 14 oktober 1895, volgt onder XXII-bp.

5 Jan Hendrik van Voorthuysen, geboren te Rhenen op 31 oktober 1901, volgt onder XXII-bq.

XXI-ax Carel Elisa van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 14 april 1862, overleden aldaar op 2 oktober 1939, 77 jaar oud, zoon van Petrus van Voorthuisen (XX-u) en Johanna van Doorn.

Carel is getrouwd te Rhenen op 27 februari 1895, op 32-jarige leeftijd met Angeniske Antonia van Maurik (29 jaar oud), geboren te Wadenoyen op 24 december 1865, overleden te Wageningen op 24 april 1920, 54 jaar oud, dochter van Dirk van Mourik en Louisa Hardina de Kruijff.

Uit dit huwelijk:

1 Petrus Johannes van Voorthuysen, geboren te Rhenen op 18 december 1895, volgt onder XXII-br.

2 Willem Louis Ardinus van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 19 december 1896, overleden aldaar op 25 augustus 1897, 249 dagen oud.

3 Willem Louis Ardinus van Voorthuysen, geboren te Rhenen op 13 maart 1899, volgt onder XXII-bs.

4 Carel Elisa van Voorthuysen, geboren te Rhenen op 5 februari 1904, volgt onder XXII-bt.

XXI-ay Neldus Johannes van Voorthuisen, commies der belastingen, geboren te Rhenen op 22 juni 1866, overleden te Haarlemmermeer op 22 maart 1942, 75 jaar oud, zoon van Petrus van Voorthuisen (XX-u) en Johanna van Doorn.

Neldus is getrouwd te Arnhem op 4 november 1896, op 30-jarige leeftijd met Francientje Veldkamp (30 jaar oud), geboren te Arnhem op 30 december 1865, overleden te Haarlem op 15 oktober 1947, 81 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Petrus Frans van Voorthuisen, geboren te Leiderdorp op 17 augustus 1897, volgt onder XXII-bu.

2 Antje Johanna Catharina van Voorthuisen, geboren te Leiderdorp op 15 oktober 1898, overleden te Haarlem op 13 juni 1987, 88 jaar oud.

Antje is getrouwd te Haarlemmermeer op 28 juni 1922, op 23-jarige leeftijd met Hendrik Klaassen (26 jaar oud), geboren te Haarlemmermeer op 16 september 1895, overleden te Heemstede op 22 januari 1958, 62 jaar oud.

3 Johanna van Voorthuisen, geboren te Haarlemmermeer op 24 mei 1905, overleden te Enkhuizen op 27 juni 1967, 62 jaar oud.

Johanna is getrouwd op 2 mei 1938, op 32-jarige leeftijd met Pieter Lub (34 jaar oud), geboren te Enkhuizen op 27 augustus 1903, overleden aldaar op 24 december 1961, 58 jaar oud.

4 Francientje van Voorthuisen, geboren te Haarlemmermeer op 22 mei 1909.

Francientje is getrouwd te Haarlemmermeer op 4 augustus 1936, op 27-jarige leeftijd met Abraham Alewijn (ongeveer 31 jaar oud), geboren rond 1905.

XXI-az Rijkje Johanna Petronella van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 10 januari 1872, overleden aldaar op 3 augustus 1936, 64 jaar oud, dochter van Petrus van Voorthuisen (XX-u) en Gerritje Bovenschen.

Rijkje is getrouwd te Rhenen op 20 februari 1895, op 23-jarige leeftijd (1) met haar neef Bernardus van Voorthuisen (21 jaar oud), huisschilder, geboren te Rhenen op 17 november 1873, overleden te Westzaan op 20 juni 1908, 34 jaar oud, zoon van Adrianus Everardus van Voorthuisen (XX-w) en Jansje Heij.

Uit dit huwelijk:

1 Gerritje van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 10 augustus 1895, overleden aldaar op 14 juni 1984, 88 jaar oud.

Gerritje is getrouwd te Rhenen op 25 mei 1921, op 25-jarige leeftijd met Roelof Vos (25 jaar oud), geboren te Rhenen op 19 maart 1896, overleden te Wageningen op 25 augustus 1971, 75 jaar oud, zoon van Jan Hendrik Vos en Hendrika Jannetje Helena Schrijver.

2 Jansje van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 14 juli 1897, overleden te Amsterdam op 13 september 1968, 71 jaar oud.

Jansje is getrouwd te Utrecht op 26 juli 1928, op 31-jarige leeftijd met Johannes Jacobus Spaamer (28 jaar oud), geboren te Utrecht op 23 augustus 1899.

3 Adrianus Everardus van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 18 januari 1903, volgt onder XXII-bv.

Rijkje is getrouwd te Rhenen op 28 december 1910, op 38-jarige leeftijd (2) met Gerard van den Berg (42 jaar oud), geboren te Rhenen op 22 februari 1868.

XXI-ba Aaldert van Voorthuisen, huisschilder, geboren te Rhenen op 19 februari 1875, wonende aldaar, te Voorschoten en te Utrecht, overleden aldaar op 6 januari 1954, 78 jaar oud, zoon van Petrus van Voorthuisen (XX-u) en Gerritje Bovenschen.

Aaldert is getrouwd te Rhenen op 16 november 1898, op 23-jarige leeftijd met Sophia Maria Lammers (18 jaar oud), geboren te Rhenen op 20 maart 1880, overleden te Utrecht op 8 november 1973, 93 jaar oud, dochter van Jan Willem Lammers en Christina van den Berg.

Uit dit huwelijk:

1 Gerritje Christina van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 3 juni 1899, overleden aldaar op 10 april 1900, 311 dagen oud.

2 Christina van Voorthuisen, geboren te Voorschoten op 17 februari 1901, overleden te Bad Reichenhall Duitsland op 31 mei 1976, 75 jaar oud.

Christina is getrouwd te Utrecht op 22 september 1921, op 20-jarige leeftijd met Adolf Henri Spronk (23 jaar oud), geboren te Utrecht op 2 mei 1898, overleden aldaar op 4 mei 1986, 88 jaar oud, zoon van Johannes Wilhelmus Spronk en Celia Maria van Veen.

3 Jan Willem van Voorthuisen, geboren te Voorschoten op 24 juli 1903, volgt onder XXII-bw.

4 Gerritje Petronella van Voorthuisen, geboren te 's-Gravenhage op 11 mei 1907, overleden te Maartensdijk op 17 december 1989, 82 jaar oud.

Gerritje is getrouwd te Utrecht op 7 mei 1930, op 22-jarige leeftijd met Johannes Christiaan van Zonneveld (26 jaar oud), geboren te Leiden op 1 september 1903, overleden te Utrecht op 1 juni 1974, 70 jaar oud, zoon van Willem van Zonneveld en Jacomina Passant.

5 Hermanus van Voorthuisen, geboren te Utrecht op 29 mei 1911, volgt onder XXII-bx.

6 Rijkje Johanna Petronella van Voorthuisen, geboren te Utrecht op 20 september 1912, overleden aldaar op 18 december 1990, 78 jaar oud.

Rijkje is getrouwd te Utrecht op 12 februari 1936, op 23-jarige leeftijd met Theodorus Hendrikus Ros (25 jaar oud), geboren te Utrecht op 20 december 1910, overleden aldaar op 24 maart 1971, 60 jaar oud, zoon van Theodorus Hendrikus Ros en Elisabeth Gieling.

XXI-bb Roelof Cornelis Adrianus van Voorthuisen, bakker, geboren te Rhenen op 3 september 1879, overleden aldaar op 28 november 1951, 72 jaar oud, zoon van Petrus van Voorthuisen (XX-u) en Gerritje Bovenschen.

Roelof is getrouwd te Rhenen op 12 maart 1902, op 22-jarige leeftijd met Alida van Walsum (26 jaar oud), geboren te Rhenen op 8 mei 1875, overleden te Amsterdam op 26 juli 1956, 81 jaar oud, dochter van Jan van Walsum en Louise Ronk.

Uit dit huwelijk:

1 Louis Petrus van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 8 april 1902, volgt onder XXII-by.

2 Elisabeth van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 7 september 1903, overleden aldaar op 17 september 1903, 10 dagen oud.

3 Gerritje Elisabeth van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 25 april 1905, overleden te Putten op 25 januari 1976, 70 jaar oud.

Gerritje is getrouwd te Rhenen op 20 december 1933, op 28-jarige leeftijd met Hilbrand Drost (29 jaar oud), geboren te Harlingen op 18 augustus 1904, overleden te Amsterdam op 25 februari 1974, 69 jaar oud.

4 Petrus Jan Hendrik van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 16 augustus 1907, volgt onder XXII-bz.

5 Jan van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 31 december 1912, volgt onder XXII-ca.

6 Roelof Cornelis Adrianus van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 23 oktober 1916, overleden aldaar op 17 augustus 1919, 2 jaar oud.

XXI-bc Adrianus Everardus van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 21 januari 1871, overleden te 's-Gravenhage op 13 mei 1956, 85 jaar oud, zoon van Adrianus Everardus van Voorthuisen (XX-w) en Jansje Heij.

Adrianus is getrouwd te Rhenen op 25 mei 1895, op 24-jarige leeftijd (1) met Margarieta Petronella Lelievelt (20 jaar oud), geboren te Rhenen op 17 januari 1875, overleden te 's-Gravenhage op 15 mei 1916, 41 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Jansje van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 13 januari 1896, overleden aldaar op 21 juli 1899, 3 jaar oud.

2 Gerrit Karel van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 5 april 1898, overleden aldaar op 28 augustus 1898, 145 dagen oud.

3 Adrianus Everardus van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 15 augustus 1899, volgt onder XXII-cb.

4 Gerrit Karel van Voorthuisen, geboren te 's-Gravenhage op 17 mei 1901.

5 Willem van Voorthuisen, geboren te 's-Gravenhage op 17 oktober 1904, wonende te Canada.

6 Jansje Everdina van Voorthuisen, geboren te 's-Gravenhage op 10 januari 1906, overleden te Rhenen op 18 augustus 1906, 220 dagen oud.

7 Bernardus van Voorthuisen, geboren te 's-Gravenhage op 20 september 1910, volgt onder XXII-cc.

8 Pieter van Voorthuisen, geboren te Utrecht op 26 oktober 1913, overleden te Rhenen op 22 mei 1916, 2 jaar oud.

Adrianus is getrouwd te 's-Gravenhage op 13 augustus 1919, op 48-jarige leeftijd (2) met Maria van der Meijden (42 jaar oud), geboren te Montfoort op 20 juli 1877, overleden te 's-Gravenhage op 19 juni 1947, 69 jaar oud, dochter van Cornelis van der Meijden en Adriana Sophia Molendijk.

XXI-bd Hendrik Voorthuizen, geboren te Zuid- en Noord Schermer op 19 september 1830, waarschijnlijk zoon van Pieter Voorthuijsen (XX-x) en Neeltje Sieuwers.

Hendrik was gehuwd met Trijntje Modder, geboren te Bergen op 24 augustus 1830.

Uit dit huwelijk:

1 Pieter Voorthuizen, geboren te Schermerhorn op 12 februari 1868, volgt onder XXII-cd.

2 Cornelis Voorthuizen, geboren te Schermerhorn op 3 januari 1872, overleden te Alkmaar op 15 januari 1958, 86 jaar oud.

Cornelis is getrouwd te Schermerhorn op 25 april 1900, op 28-jarige leeftijd met Antje Laan (21 jaar oud), geboren te Landsmeer op 25 april 1879, overleden te Alkmaar op 27 december 1948, 69 jaar oud.

XXI-be Jan Voorthuizen, geboren te Zuid- en Noord Schermer op 28 december 1836, zoon van Pieter Voorthuijsen (XX-x) en Neeltje Sieuwers.

Jan was gehuwd met Geertje Houtlosser, geboren te Obdam op 25 oktober 1844.

Uit dit huwelijk:

1 Pieter Voorthuizen, geboren te Heerhugowaard op 9 december 1878, volgt onder XXII-ce.

2 Jan Voorthuizen, geboren te Heerhugowaard op 22 januari 1882, volgt onder XXII-cf.

XXI-bf Pieter Voorthuijsen, landman, geboren te Zijpe op 29 december 1852, overleden aldaar op 15 april 1895, 42 jaar oud, zoon van Pieter Voorthuijsen (XX-x) en Trijnje Gootjes.

Pieter is getrouwd te Zijpe op 4 mei 1878, op 25-jarige leeftijd met Martje Keijzer ook genaamd Maartje (22 jaar oud), geboren te Zijpe op 29 december 1855, overleden in het jaar 1919, 64 jaar oud, dochter van Cornelis Keijzer en Maartje Gorter.

Uit dit huwelijk:

1 Trijntje Voorthuijsen, geboren te Zijpe op 21 augustus 1879, overleden aldaar op 13 november 1955, 76 jaar oud.

Trijntje is getrouwd te Zijpe op 3 mei 1902, op 22-jarige leeftijd met Dirk Buik (24 jaar oud), geboren op 6 april 1878.

2 Cornelis Voorthuijsen, geboren te Zijpe op 1 december 1893, volgt onder XXII-cg.

XXI-bg Pieter Voorthuijsen, geboren te Zijpe op 16 september 1831, overleden te Anna Pauwlona op 24 juli 1912, 80 jaar oud, zoon van Poulus Voorthuijsen (XX-y) en Grietje Mooijen.

Pieter was gehuwd met Maartje de Graaf ook genaamd de Graaff, geboren te Zuid Scharwoude op 10 september 1829, overleden te Sint Maarten op 22 mei 1906, 76 jaar oud, dochter van Louris de Graaff en Maartje Koedijk.

Uit dit huwelijk:

1 Paulus Voorthuijsen, geboren te Zijpe op 11 juni 1857, volgt onder XXII-ch.

2 Maartje Voorthuijsen, geboren te Zijpe op 26 februari 1859, overleden te Callantsoog op 21 september 1941, 82 jaar oud.

Maartje is getrouwd te Zijpe op 13 januari 1883, op 23-jarige leeftijd met Gerrit Bos (20 jaar oud), geboren te Zijpe op 20 februari 1862.

3 Louwris Voorthuijsen, geboren te Zijpe op 10 juli 1860, volgt onder XXII-ci.

4 Grietje Voorthuijsen, geboren op 5 augustus 1861.

Grietje was gehuwd met Jacob Lansen, geboren rond 1860.

5 Antje Voorthuijsen, geboren op 5 mei 1863, overleden te Zijpe op 30 juni 1863, 56 dagen oud.

6 Pieter Voorthuijsen, geboren te Zijpe op 20 september 1864, volgt onder XXII-cj.

7 Johannes Voorthuijsen, geboren te Zijpe op 2 november 1865, volgt onder XXII-ck.

8 Jan Voorthuijzen, geboren te Zijpe op 2 mei 1867, volgt onder XXII-cl.

9 Dirk Voorthuijsen, geboren op 7 mei 1869, overleden te Zijpe op 13 juli 1869, 67 dagen oud.

XXI-bh Paulus Voorthuijsen, geboren te Zijpe op 20 februari 1846, overleden te den Helder op 20 april 1925, 79 jaar oud, zoon van Poulus Voorthuijsen (XX-y) en Trijntje Vink.

Paulus was gehuwd met Geertje Schrijver, geboren te Callantsoog op 10 april 1850, overleden te den Helder op 15 december 1906, 56 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Voorthuijsen, geboren te den Helder op 19 januari 1877, volgt onder XXII-cm.

2 waarschijnlijk Paulus Voorthuijsen, geboren te den Helder op 25 augustus 1878, volgt onder XXII-cn.

3 Guurtje Voorthuijsen, geboren te den Helder op 16 mei 1880, overleden aldaar op 5 december 1962, 82 jaar oud.

Guurtje was gehuwd (1) met Johannes Jacobus Louwinger, geboren te Delft op 20 april 1868, overleden te den Helder op 20 december 1917, 49 jaar oud.

Guurtje is getrouwd te den Helder op 28 juni 1923, op 43-jarige leeftijd (2) met Jan Koster (41 jaar oud), geboren te den Helder op 24 mei 1882.

4 Anthonia Voorthuijsen, geboren te den Helder op 4 april 1882, overleden te Wassenaar op 22 november 1956, 74 jaar oud.

Anthonia is getrouwd te den Helder met Arie Krans, geboren te Alkmaar op 17 mei 1885, overleden te Oegstgeest.

5 Jacob Voorthuijsen, geboren te den Helder op 27 januari 1886, volgt onder XXII-co.

6 Maria Voorthuijsen, geboren te den Helder op 28 maart 1888, wonende in de Verenigde Staten.

Maria is getrouwd op 4 december 1906, op 18-jarige leeftijd met Cornelis Abraham Niesen (ongeveer 18 jaar oud), geboren rond 1888.

7 Dieuwertje Voorthuijsen, geboren te den Helder op 27 maart 1890, overleden te 's-Gravenhage op 4 april 1971, 81 jaar oud.

Dieuwertje is getrouwd te den Helder op 20 februari 1908, op 17-jarige leeftijd met Hendrikus Jacobus Johannes Kessenich (29 jaar oud), geboren te Rotterdam op 9 maart 1878, overleden te 's-Gravenhage op 7 oktober 1968, 90 jaar oud.

8 Pieter Voorthuijsen, geboren te den Helder op 1 augustus 1891, volgt onder XXII-cp.

9 Nellij Voorthuijsen, geboren te den Helder op 10 april 1892, volgt onder XXII-cq.

XXI-bi Pieter Voorthuijsen, geboren te Zijpe op 29 februari 1844, zoon van Jan Voorthuijsen (XX-z) en Maartje Smit.

Pieter was gehuwd met Geertje Wiers, geboren te Nieuwe Niedorp op 7 december 1849.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Voorthuijsen, geboren te Schagen op 23 november 1877.

Jan verhuisd naar Canada.

Jan was gehuwd met Johanna Wilhelmina Muijs, geboren rond 1880.

2 Maria Margarietha Voorthuijsen, geboren te Schagen op 23 februari 1881, volgt onder XXII-cr.

3 Catharina Alida Voorthuijsen, geboren te Schagen op 28 maart 1884, overleden te den Helder op 10 juni 1966, 82 jaar oud.

Catharina is getrouwd te Barsingerhorn op 5 juni 1908, op 24-jarige leeftijd met Jurrien Swierts (26 jaar oud), geboren te Anna Paulowna op 3 februari 1882.

4 Pieter Voorthuijsen, geboren te Schagen op 5 november 1888, volgt onder XXII-cs.

5 Geertruida Voorthuijsen, geboren te Zijpe op 18 december 1893, overleden te Warmenhuizen op 29 september 1970, 76 jaar oud.

Geertruida is getrouwd te Zijpe op 9 juni 1922, op 28-jarige leeftijd met Pieter Jacobus Mink (34 jaar oud), geboren te Warmenhuizen op 8 september 1887.

XXI-bj Hendrik Voorthuijsen, geboren op 1 mei 1851, zoon van Jan Voorthuijsen (XX-z) en Grietje Kreijger.

Hendrik was gehuwd met Reinuwtje Keezer, geboren rond 1855.

Uit dit huwelijk:

1 Henderica Voorthuijsen, geboren te Schagen op 27 januari 1883, overleden te Breda op 26 februari 1957, 74 jaar oud.

Henderica is getrouwd te Alkmaar op 18 mei 1811, op -71-jarige leeftijd met Cornelis Kwast (-75 jaar oud), geboren te Alkmaar op 10 februari 1887.

XXI-bk Grietje Voorthuijsen, geboren te Zijpe op 19 december 1854, overleden te Schagen op 2 juni 1940, 85 jaar oud, dochter van Jan Voorthuijsen (XX-z) en Grietje Kreijger.

Haar zoon van een onbekende man:

1 Joan Voorthuijsen, geboren te Anna Paulowna op 27 april 1879, volgt onder XXII-ct.

Grietje was gehuwd (2) met Cornelis Kooij, geboren te Wieringerwaard op 21 april 1955.

XXI-bl Trijntje Voorthuijzen, geboren te Zijpe op 4 februari 1863, overleden te Leiden op 2 maart 1939, 76 jaar oud, waarschijnlijk dochter van Jan Voorthuijsen (XX-z) en Grietje Kreijger.

Trijntje is getrouwd te Amsterdam op 12 september 1894, op 31-jarige leeftijd met David Verkerk (30 jaar oud), geboren te Oudshoorn op 11 augustus 1864, overleden te Leiden op 9 februari 1937, 72 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Adriana Hendrica Verkerk, geboren te Leiden op 21 juli 1899.

XXI-bm Jan Voorthuijsen, geboren te Barsingerhorn op 20 januari 1866, overleden te Zijpe op 5 januari 1938, 71 jaar oud, waarschijnlijk zoon van Jan Voorthuijsen (XX-z) en Grietje Kreijger.

Jan was gehuwd (1) met Dieuwertje Volder, geboren rond 1867.

Uit dit huwelijk:

1 Margaretha Alida Voorthuijsen, geboren te Zijpe op 31 oktober 1893, volgt onder XXII-cu.

Jan is getrouwd te Zijpe op 8 maart 1924, op 58-jarige leeftijd (2) met Neeltje Rens (36 jaar oud), geboren te Zijpe op 22 juli 1887, overleden aldaar op 29 januari 1970, 82 jaar oud.

XXI-bn Pietertje Voorthuijsen, geboren te Barsingerhorn op 30 april 1871, overleden te den Helder op 18 december 1950, 79 jaar oud, dochter van Jan Voorthuijsen (XX-z) en Grietje Kreijger.

Pietertje is getrouwd te den Helder op 16 juli 1903, op 32-jarige leeftijd met Jan Tiessen (35 jaar oud), geboren te Zijpe op 9 september 1867, overleden te Anna Paulowna op 28 januari 1943, 75 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Johan Tiessen, geboren te Amsterdam op 3 juni 1897.

2 Margaretha Tiessen, geboren te den Helder op 29 mei 1904.

XXI-bo Willem George Frederik van Voorthuijsen, pred. te St-Anthonypolder, Schermer en Voorburg, geboren te Leersum op 15 maart 1832, overleden te Voorburg op 13 november 1881, 49 jaar oud, zoon van Evert Pijnappel van Voorthuijsen (XX-aa) en Petronella Helena van Sorgen.

Willem is getrouwd te Loenen aan de Vecht op 16 oktober 1856, op 24-jarige leeftijd met zijn halfnicht Petronella Cornelia Pleyte (22 jaar oud), geboren te Hillegom op 5 mei 1834, overleden te Leiden op 20 juli 1906, 72 jaar oud, dochter van Cornelis Marinus Pleijte (predikant) en Gesina Maria van Voorthuijsen (XX-ab).

Uit dit huwelijk:

1 Cornelis Marinus van Voorthuijsen, doctor in de medicijnen, geboren te Sint Anthonypolder op 16 december 1860.

2 Pieter Helenus van Voorthuijsen, geboren te Schermer op 16 januari 1863, volgt onder XXII-cv.

3 Gezinus Marinus van Voorthuijsen, ontvanger der domeinen, geboren te Voorburg op 1 november 1864.

XXI-bp Willem van Voorthuijsen, econoom, geboren te Leersum op 5 maart 1833, overleden te Oudshoorn op 23 juli 1894, 61 jaar oud, zoon van Evert Pijnappel van Voorthuijsen (XX-aa) en Petronella Helena van Sorgen.

Willem is getrouwd te Breda op 4 juli 1856, op 23-jarige leeftijd met Johanna Susanna Catharina Maria Saueressig (22 jaar oud), geboren te Leerdam op 19 september 1833, overleden te Utrecht op 4 maart 1895, 61 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Evert van Voorthuijsen, geboren te Overasselt op 10 mei 1857, volgt onder XXII-cw.

2 Johanna Maria van Voorthuijsen, geboren te Overasselt op 16 augustus 1858.

Johanna is getrouwd te Kampen op 6 oktober 1882, op 24-jarige leeftijd met Willem van Dijk (34 jaar oud), geboren te Tuijl Gem. Haaften op 3 november 1847.

3 Gijsbert Frederik Lodewijk van Voorthuijsen, geboren te Overasselt op 12 september 1861, volgt onder XXII-cx.

4 Willem Johan Daniel van Voorthuijsen, geboren te Overasselt op 8 januari 1863, volgt onder XXII-cy.

5 Catharina Jacoba Diderica van Voorthuijsen, geboren te Overasselt Gld. op 24 april 1866, overleden te Utrecht op 29 mei 1946, 80 jaar oud.

Catharina is getrouwd te Utrecht op 18 september 1890, op 24-jarige leeftijd met Engelbert Gerard Jan Bueninck (26 jaar oud), geboren te Dordtrecht op 27 november 1863, overleden te Utrecht op 10 januari 1945, 81 jaar oud, zoon van Albert Bueninck en Hendrika Helena Bueninck.

6 Alida Adriana Jacoba van Voorthuijsen, geboren te Kampen op 16 september 1872, overleden te Bussum op 28 november 1965, 93 jaar oud.

XXI-bq Coenrada Margaretha Ida van Voorthuijsen, geboren te Nijmegen op 6 oktober 1835, overleden te Arnhem op 18 mei 1888, 52 jaar oud, dochter van Evert Pijnappel van Voorthuijsen (XX-aa) en Petronella Helena van Sorgen.

Coenrada is in ondertrouw gegaan op 6 juli 1870 en getrouwd te Nijmegen op 29 juli 1870, op 34-jarige leeftijd met Jacobus Johannes Smits (41 jaar oud), meester in de rechten, geboren te Nijmegen op 22 november 1828, overleden te Arnhem op 21 april 1909, 80 jaar oud, zoon van Dirk Smits en Christina Hendrina Dronsberg.

Uit dit huwelijk:

1 Christina Hendrika Smits, geboren te Arnhem op 26 juli 1873.

Christina was gehuwd met Willem Jacob Methorst, kolonel der veldartillerie, geboren te Amersfoort op 11 mei 1864, zoon van Pieter Methorst en Henriette Wilhelmina Steinbuch.

XXI-br Petronella Helena Everarda van Voorthuijsen, geboren te Nijmegen op 17 juli 1849, overleden te Zwolle op 30 maart 1888, 38 jaar oud, dochter van Evert Pijnappel van Voorthuijsen (XX-aa) en Petronella Helena van Sorgen.

Petronella is getrouwd te Gelderland met Gerrit Hendrik van Ketwich Verschuur, geboren te Zwolle op 19 september 1848.

Uit dit huwelijk:

1 Alberta Helena van Ketwich Verschuur, geboren te Zwolle op 3 juli 1874.

Alberta was gehuwd met Hendrik Wilhelmus Methorst, directeur-generaal Centraal Bureau Statistiek, geboren te Amersfoort op 22 maart 1868, zoon van Pieter Methorst en Henriette Wilhelmina Steinbuch.

XXI-bs Cornelia Adriana van Voorthuijsen ook genaamd Cornelia Andrina, geboren te Amersfoort op 28 juli 1848, dochter van Johannes van Voorthuijsen (XX-ad) en Emilia Johanna de Wilde.

Cornelia is getrouwd te 's-Gravenhage op 14 november 1878, op 30-jarige leeftijd met Jean Louis van Gennip ook genaamd van Gennep (41 jaar oud), geboren te Arnhem in het jaar 1837.

Uit dit huwelijk:

1 Sara-Gijsbertha Elisa van Gennip, geboren te 's-Gravenhage op 7 september 1879.

XXI-bt Bruno Otto Adriaan Johan Thomas Joan van Voorthuijsen, geboren te Padang op 18 januari 1861, overleden te Buitenzorg op 17 juli 1910, 49 jaar oud, natuurlijke zoon van Joan van Voorthuijsen (XX-ag) en Dorothea.

Occupation : Handelsemployee, businessman

Lost his fortune in a crisis sweeping the Indies at the time. Lost two children

(Marie and Christiaan) in the same year due to an outbreak of Thyphoid.

Bruno is getrouwd te Batavia op 28 maart 1885, op 24-jarige leeftijd met Antje Cezarine Toeteman (23 jaar oud), geboren te Tebing Ringgi op 27 juni 1861, overleden op 17 januari 1934, 72 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Otto Bruno Joan van Voorthuijsen, geboren te Batavia op 1 juni 1886, volgt onder XXII-cz.

2 John Thomas Adriaan van Voorthuijsen ook genaamd John, geboren te Batavia op 28 december 1888, overleden te Den Haag op 10 augustus 1954, 65 jaar oud.

Uit adreslijst van 1938 : Gepens. 1e Commies Dept. E.Z. (Economische Zaken ?)

Begraven op 13 aug 1954, begraafplaats 'Nieuw Eykenduynen" in Den Haag.

3 Johannes Christiaan van Voorthuijsen, geboren te Batavia in het jaar 1889, overleden aldaar op 16 januari 1906, 17 jaar oud.

In 1906 heerste er een Typhus epidemie op Java, hierbij werd Johannes het

slachtoffer, evenals zijn zuster Marie.

4 Marie van Voorthuijsen, geboren te Batavia op 4 april 1891, overleden aldaar op 17 februari 1906, 14 jaar oud.

In 1906 heerste er een Typhus epidemie op Java. Marie werd hier het slachtoffer

van, evenals haar broer Johannes Christiaan.

5 Joan Raimond Leon van Voorthuijsen ook genaamd Vent, geboren te Batavia op 21 maart 1893, overleden te Breda op 4 mei 1977, 84 jaar oud.

Laatst bijgewerkt : 9 sep. 1995.

JRL is employe van de onderneming TJIMOELANG te Buitenzorg. Ook wordt

KERTAMANAH als een onderneming genoemd die heeft beheerd.

Begraven op de R.K. begraafplaats, Haagweg, Breda

Joan is getrouwd te Bandoeng op 22 juli 1946, op 53-jarige leeftijd met Pauline Gabeler (55 jaar oud), geboren te Rembang op 16 januari 1891, overleden te Breda op 20 januari 1978, 87 jaar oud, dochter van George Janus Constantijn Ferdinand Paul HÜBNER en Johanna Maria POSTMUS.

v/h weduwe van F.F.C. Hübner.

Begraven op de R.K. begraafplaats, Haagweg 332, Breda.

Er zijn 7 kinderen uit dit vorige huwelijk. Het laatst bekende adres van één

van de kinderen (een dochter) is : Smaragdstraat 36, Breda.

Pauline is eerder getrouwd te Pekalongan op 30 maart 1910, op 19-jarige leeftijd met Franciscus Filipus Constantinus HÜBNER (28 jaar oud), geboren te Japara op 18 oktober 1881, overleden te Bandoeng op 2 januari 1939, 57 jaar oud.

6 Paul Carel David van Voorthuijsen, geboren te Meester Cornelis (v/m Nederlands Indië) op 7 september 1895, volgt onder XXII-da.

7 Fredrik Benjamin van Voorthuijsen ook genaamd Eddy, geboren te Meester Cornelis op 25 maart 1898, volgt onder XXII-db.

8 Dora van Voorthuijsen ook genaamd Zus, geboren te Meester Cornelis op 20 juli 1903, overleden te 's-Gravenhage op 9 april 1964, 60 jaar oud.

Dora is getrouwd te Buitenzorg op 7 juli 1924, op 20-jarige leeftijd met Jacobus Alexander (Jaap) van Hogezand (31 jaar oud), geboren te Batavia op 31 mei 1893, overleden te 's-Gravenhage op 8 mei 1963, 69 jaar oud, zoon van Willem Alexander Samuel VAN HOGEZAND en Cornelia WINTER.

Jacobus is eerder getrouwd te Batavia op 5 februari 1918, op 24-jarige leeftijd met Gerardine Nancy COENRAAD (20 jaar oud), geboren te Batavia op 14 juni 1897.

XXI-bu Jan van Voorthuijsen, geboren te Randwijk op 18 maart 1877, overleden aldaar op 11 mei 1913, 36 jaar oud, zoon van Frederik Thomas van Voorthuijsen (XX-ah) en Hermina Teunissen van Manen.

Jan was gehuwd (1) met Gerritje Teunissen van Maanen, geboren te Randwijk op 12 september 1882, overleden aldaar op 4 juni 1904, 21 jaar oud, dochter van Gijsbert Teunissen van Manen en Petronella Buis.

Uit dit huwelijk:

1 Frederik Thomas van Voorthuijsen, geboren te Randwijk op 4 februari 1904, volgt onder XXII-dc.

Jan is getrouwd te Randwijk op 15 juli 1907, op 30-jarige leeftijd (2) met Jansje Vermeer (38 jaar oud), geboren te Kesteren op 25 juli 1868, overleden te Randwijk Gem. Heteren op 12 oktober 1948, 80 jaar oud, dochter van Jan Vermeer en Cornelia van de Bijl.

Uit dit huwelijk:

2 Herminus Cornelis van Voorthuijsen, geboren te Randwijk op 8 juli 1908, volgt onder XXII-dd.

XXI-bv Gerard Joan Everardus du Marchie van Voorthuijsen, doctor in de rechten en de philosofie, geboren te Maarssen op 4 oktober 1855, overleden te Driebergen-Rijsenburg op 28 december 1944, 89 jaar oud, zoon van Evert du Marchie van Voorthuijsen (XX-aj) en Cornelia Jeanne Gillot.

Hij koopt in 1895 het landgoed "Bornia" onder Driebergen, later wordt het verkocht aan het echtpaar Thurkow-Dorrepaal.

Gerard is getrouwd te Utrecht op 29 oktober 1885, op 30-jarige leeftijd met Jkvr. Adolphine Julie Wttewaal van Stoetwegen (20 jaar oud), geboren te Amersfoort op 25 november 1864, overleden de Bildt op 27 september 1920, 55 jaar oud, dochter van Jkhr Ferdinand Wttewael van Stoetwegen en Jkvr Jacqueline Caroline Johanna Godin de Pesters.

Uit dit huwelijk:

1 Jacqueline Cornelie A. du Marchie van Voorthuijsen, geboren te Utrecht op 23 november 1887, volgt onder XXII-de.

2 Henrick Evert Jules Ferdinand du Marchie van Voorthuijsen, geboren te Utrecht op 9 maart 1889, volgt onder XXII-df.

3 Margaretha Johanna Julie du Marchie van Voorthuijsen, geboren te Utrecht op 13 maart 1891, volgt onder XXII-dg.

4 Ferdinand du Marchie van Voorthuijsen, geboren te Utrecht op 18 januari 1896, volgt onder XXII-dh.

5 Everard du Marchie van Voorthuijsen, predikant Chr. Ger. Gemeente en Oud Ger. Gemeente, geboren te Driebergen op 8 september 1901 op het landgoed Bornia bij Austerlitz. , wonende aldaar, te Sliedrecht, te Urk en te Leersum, overleden te Rhenen op 18 maart 1986 in het Julianaziekenhuis tussen Veenendaal en Rhenen, begraven op de "Donderberg" te Leersum op 22 maart 1986, 84 jaar oud.A.J. Klei, ISBN 90 259 4491 4, pagina 98-104.

De schrijver en Trouw-journalist A.J. Klei vertelt veel over hem in zijn boekje "De koningin is lekker hervormd !", uit gegeven bij ten Have te Baarn.

Naar hem is een school genoemd te Urk.

Everard is getrouwd te Nijmegen op 28 oktober 1924, op 23-jarige leeftijd (1) met Dientje Schoonen (27 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 26 november 1896, overleden te IJsselstein op 2 maart 1975, 78 jaar oud.

Everard is getrouwd te Leersum op 1 juli 1977, op 75-jarige leeftijd (2) met Eva Streefkerk (51 jaar oud), geboren te 's-Gravendeel op 30 maart 1926, overleden rond maart 1996, ongeveer 70 jaar oud.

XXI-bw Margaretha van Voorthuijsen, geboren te Amersfoort op 1 mei 1860, dochter van Gideon Jan Marius van Voorthuijsen (XX-al) en Reinhardina Godefrida Benjamina van Overveldt.

Margaretha is getrouwd te 's-Gravenhage op 7 oktober 1880, op 20-jarige leeftijd met Hendrik Dirk Twiss (24 jaar oud), kolonel der cavalerie, geboren te Tilburg op 6 september 1856, zoon van Willem Twiss en Johanna Geertruida Wijndels.

Uit dit huwelijk:

1 Willem Twiss, geboren te 's-Hertogenbosch op 6 mei 1887.

XXI-bx Fran‡oise Sophia Cornelia van Voorthuijsen, geboren te Groningen op 5 augustus 1866, wonende aldaar, te Ederveen, te Lunteren, te Montreux en te Keulen, overleden na 1924, minstens 58 jaar oud, dochter van Gideon Jan Marius van Voorthuijsen (XX-al) en Reinhardina Godefrida Benjamina van Overveldt.

De heer Reiger en zijn echtgenote Francoise van Voorthuijsen woonden op De Bruinhorst. Zij lieten het Fislerwoud in Lunteren aanleggen ter gedachtenis aan de moeder van de heer Reiger, "Susanne Elizabeth Fisler". In 1924 verkoopt Francoise, zij is dan reeds weduwe, het Fislerwoud voor circa f. 12.000,- via notaris Dinger aan de stichting "Het Luntersche Buurtbosch".

Fran‡oise is getrouwd te 's-Gravenhage op 7 maart 1891, op 24-jarige leeftijd met Albertus Frederik Johan Reiger (35 jaar oud), stichter van het Fislerwoud te Lunteren en schrijver, geboren te Amsterdam op 8 januari 1856, wonende te Ederveen op de Bruijnhorst, overleden voor 1924, hoogstens 68 jaar oud, zoon van Frederik Ulrich Herman Reiger (meester in de rechten) en Susanna Elisabeth Fisler.

De heer Reiger verkoopt het Huis de Bruijnhorst (door hem geerfd van zijn moeder) ,in 1910, aan de heer H.A.J. Hafmans te Rotterdam.

Hij was bekend als vertaler van de werken van de Spaanse schrijver Pedro Calder¢n de la Barca, Madrid *17-1-1600 +25-5-1681.

De heer en mevrouw Reiger-van Voorthuijsen wonen vanaf 1891 tot 1910 op de "Bruijnhorst" te Ederveen.

Ter nagedachtenis aan zijn moeder stichtten zij het Fislerwoud te Lunteren.

Uit dit huwelijk:

1 Frederik Reiger, geboren te Ederveen rond 1895, jong overleden..

Frederik, die trouwens Frekie genoemd werd, was verstandelijk gehandicapt en ook lichamelijk niet sterk.

XXI-by Hendrika van Voorthuizen, geboren te Ede op 30 januari 1860, overleden te Zeist op 12 februari 1951, begraven te Ede op 16 februari 1951, 91 jaar oud, dochter van Wouter van Voorthuizen (XX-aq) en Petronella van de Craats.

Hendrika is getrouwd te Ede op 5 maart 1886, op 26-jarige leeftijd met Jan Wouterus Beerekamp (28 jaar oud), geboren te Barneveld op 18 januari 1858, overleden te Nijkerk op 8 juni 1914, 56 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Anthonia Petronella Beerekamp, geboren te Meteren op 16 januari 1887, overleden te Sneek op 14 oktober 1927, 40 jaar oud.

Anthonia was gehuwd met Jan Hendrik Gustaaf Stap, ned.herv. predikant, geboren te Wijk bij Duurstede op 8 januari 1885.

2 Willem Jan Pieter Beerekamp, geboren te Leerdam op 1 maart 1892.

3 Petronella Reiniera Beerekamp, geboren te Echteld op 2 september 1894, wonende te Zeist, overleden na 1951, minstens 57 jaar oud.

4 Rutger Jan Dirk Beerekamp, geboren te Willemstad op 15 juni 1898, overleden na 1951, minstens 53 jaar oud.

XXI-bz Willem Stephanus van Voorthuizen, landbouwer, koopman, raadslid, wethouder en loco-burgemeester van Ede, geboren te Ede op 11 maart 1880, overleden aldaar op 25 maart 1941, begraven aldaar op 29 maart 1941, 61 jaar oud, zoon van Wouter van Voorthuizen (XX-aq) en Gerharda Gijsberta Rademaker.GAEde, buurtboek Veldhuizen nr. 5.

Willem Stephanus woont te Ede eerst Telefoonweg 36 en daarna Molenstraat 12 in 1916 op Molenstraat 13. Hij is raadslid namens de CHU van 1912 tot 1941 en wethouder van 1923 tot 1927 en van 1929 tot zijn dood in 1941. Naar hem is te Ede, in de wethoudersbuurt, de van Voorthuizenlaan genoemd.

Hij wordt genoemd in het buurtboek van de buurt Veldhuizen nr. 5, pag. 52,53,60 en 73.

Willem is getrouwd te Ede op 30 november 1916, op 36-jarige leeftijd met Hermina Gaasenbeek (38 jaar oud), geboren te Ede op 22 december 1877, dochter van Aris Gaasenbeek (gemeente-opzichter te Ede) en Willempje van Galen.

Uit dit huwelijk:

1 Wouter Gerhard Gijsbert van Voorthuizen, geboren te Ede op 30 januari 1917, overleden aldaar op 19 oktober 1918, 1 jaar oud.

XXI-ca Aart Hendrik Jan Gerard van Voorthuizen ook genaamd van Voorthuijsen, predikant, geboren te Ede op 29 december 1887 (ned. hervormd), wonende aldaar, te Doetinchem, te Utrecht, te Ameide, te Huizen 1922-1926 en te Nijkerk te Hierden, overleden te Hierden, Harderwijk, zoon van Wouter van Voorthuizen (XX-aq) en Gerharda Gijsberta Rademaker.

Hij was ook predikant te Rijssen van 1927 tot 1930 en 1932 tot 1934.

Ds. van Voorthuizen had bezittingen onder andere te Garderbroek. Hij verkoopt aan Evert van Veldhuizen de boerderij aan Garderbroekerweg 146 te Kootwijkerbroek.

In de Nederlandse Hervormde kerk van Huizen bevinden zich twee grote borden met de predikanten, die in Huizen gestaan hebben. Gedeelte van de tekst: " nr. 31: A.H.J.G. van Voorthuijsen, 1922 van Doornspijk - 1926 naar Nijkerk."

Aart is getrouwd rond 1920, op ongeveer 33-jarige leeftijd met Johanna Adriana Leenmans (ongeveer 36 jaar oud), geboren te Sloten Fr. op 26 juni 1884, overleden te Ede op 23 september 1983, 99 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Wouter Gerhardus Gijsbertus van Voorthuizen, geboren te Doornspijk op 18 april 1921, volgt onder XXII-di.

2 Casimir Johannes van Voorthuizen, geboren te Huizen Nh. op 1 februari 1923, overleden te Nijkerk op 19 mei 1927, 4 jaar oud.

3 Casimir Johannes van Voorthuizen, geboren te Almelo op 2 december 1927, volgt onder XXII-dj.

XXI-cb Hendrik van de Craats, molenaar te Garderen, geboren te Kootwijkerbroek rond 1874, zoon van Cornelis Willem van de Craats (molenaar op de Puurveensche molen) en Jannetje van Voorthuizen (XX-ar).

Hendrik is getrouwd in het jaar 1914, op ongeveer 40-jarige leeftijd met Johanna Koops (ongeveer 34 jaar oud), geboren te Oldenbroek rond 1880.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelis Willem van de Craats, geboren te Garderen in het jaar 1917, wonende aldaar en te Barneveld.

2 Hendrika Janna Steventje van de Craats, geboren te Garderen in het jaar 1918, overleden aldaar in het jaar 1918.

XXI-cc Kil de Koning, landbouwer te Lunteren, geboren te Renswoude op 23 september 1830, overleden te Ede op 5 februari 1880, 49 jaar oud, zoon van Cornelis de Koning (timmerman te Renswoude) en Jannetje van de Berkt (XX-as).

Kil is getrouwd te Ede op 30 april 1859, op 28-jarige leeftijd met Aartje van de Hoef (28 jaar oud), geboren te Ede op 21 oktober 1830, dochter van Jan Sandersen van de Hoef en Maartje van Veldhuizen.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelis de Koning, landbouwer, geboren te Lunteren op 22 september 1859, overleden aldaar op 28 december 1953, begraven aldaar, 94 jaar oud.

Cornelis is getrouwd te Renswoude op 31 maart 1893, op 33-jarige leeftijd met Teunisje van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 27 januari 1855, volgt onder XIX-bc.

2 Jan de Koning, geboren te Lunteren op 6 september 1862, volgt onder XXII-dk.

3 Dirk de Koning, geboren te Lunteren op 6 mei 1865.

4 Marinus de Koning, landbouwer hoek Vellerweg Barneveldseweg, geboren te Lunteren op 21 maart 1868.

5 Jannetje de Koning, geboren te Luntern op 4 augustus 1871.

XXI-cd Willem de Koning, timmerman te Renswoude, geboren te Renswoude op 26 november 1834, zoon van Cornelis de Koning (timmerman te Renswoude) en Jannetje van de Berkt (XX-as).

Willem was gehuwd met Dirkje Vink, geboren te Renswoude op 27 oktober 1845.

Uit dit huwelijk:

1 Jan de Koning, geboren te Renswoude in het jaar 1884, volgt onder XXII-dl.

XXI-ce Jannetje van de Berkt, geboren te Ede op 16 juni 1867, dochter van Lubbert van den Berkt (XX-at) en Aartje van de Berg.

Jannetje is getrouwd te Ede op 12 juli 1884, op 17-jarige leeftijd met Jacob Ruttenberg (25 jaar oud), klompenmaker en landbouwer, geboren te Otterlo op 13 maart 1859, overleden te Ederveen op 21 januari 1932, 72 jaar oud, zoon van Hendrik Ruttenberg en Willempje Janssen van de Kuit.

Uit dit huwelijk:

1 Willempje Ruttenberg, geboren te Ede op 22 januari 1892, volgt onder XXII-dm.

2 Gerritje Ruttenberg, geboren te Ede op 5 september 1894, volgt onder XXII-dn.

3 Jan Dirk Ruttenberg, geboren te Ede op 19 juli 1898, volgt onder XXII-do.

4 Aalbertus Ruttenberg, geboren rond 1900, volgt onder XXII-dp.

XXI-cf Klaas van de Pol, geboren te Ede op 22 augustus 1867, zoon van Jan van de Pol (XX-av) en Stijntje van Rootselaar.

Hij woont in 1936 in de Veenen 115 onder Lunteren.

Klaas was gehuwd met Aaltje Leenders, geboren te Lunteren op 23 januari 1860, overleden aldaar op 15 januari 1937, 76 jaar oud, dochter van Tijmen Leenders.

Uit dit huwelijk:

1 Stijntje van de Pol, geboren te Lunteren op 11 januari 1890.

2 Jantje van de Pol, geboren te Lunteren op 7 mei 1891.

3 Jan van de Pol, geboren te Lunteren op 6 maart 1893, volgt onder XXII-dq.

4 Martinus van de Pol, geboren te Ede op 31 juli 1894, volgt onder XXII-dr.

XXI-cg Evert van de Pol, voerman, geboren te Ede op 12 januari 1870, zoon van Jan van de Pol (XX-av) en Stijntje van Rootselaar.

Hij woont in 1936 in de Fliert 10 onder Lunteren.

Evert is getrouwd te Ede op 16 december 1905, op 35-jarige leeftijd met Jacobje van den Berg (29 jaar oud), geboren te Barneveld op 10 februari 1876, overleden op 27 oktober 1963, 87 jaar oud, dochter van Teunis van den Berg (landbouwer in Esveld onder Barneveld en landbouwer in het Overwoud onder Lunteren) en Evertje van den Hul.

Uit dit huwelijk:

1 Teunis van de Pol, geboren te Lunteren op 26 januari 1901, volgt onder XXII-ds.

2 Christina van de Pol, geboren op 23 augustus 1906, volgt onder XXII-dt.

3 Evertje van de Pol, geboren te Lunteren op 25 september 1907, overleden aldaar op 20 juni 1908, 269 dagen oud.

4 Jannigje van de Pol, geboren te Lunteren op 16 oktober 1911.

5 Jan van de Pol, geboren te Lunteren op 19 januari 1913.

6 Evert van de Pol, geboren te Lunteren op 21 december 1913.

XXI-ch Rikje van de Pol, geboren op 7 oktober 1872, overleden te Lunteren op 19 december 1915, 43 jaar oud, dochter van Jan van de Pol (XX-av) en Stijntje van Rootselaar.

Rikje is getrouwd te Ede op 12 november 1892, op 20-jarige leeftijd met Hendrik Zeggelaar (22 jaar oud), landbouwer in de Veenen onder Lunteren, geboren te Lunteren op 17 september 1870, zoon van Jan Zienders van Seggelaar, Hij is genoemd naar de stiefvader van zijn vader. (akkerbouwer) en Gerritje van de Pol.

Hendrik woont te Lunteren, 1870 nr. 82, 1 November 1883 gaat hij naar Barneveld en op 12 November 1888 komt hij terug naar Lunteren nr. 3, van 1900 tot 1920 de Veenen Lh 80, in 1921 wordt dat Veenen 113 en in 1930 nr. 141.

Uit dit huwelijk:

1 Gerritje Zeggelaar, geboren te Lunteren op 23 maart 1893.

Zij vertrekt op 29 Novemner 1909 naar Barneveld.

2 Christina Zeggelaar, geboren te Ede op 8 april 1894, volgt onder XXII-du.

3 Jan Zeggelaar, geboren te Lunteren op 26 oktober 1896, overleden op 11 februari 1920, 23 jaar oud.

4 Aalbertus Zeggelaar, geboren te Lunteren op 21 oktober 1899, volgt onder XXII-dv.

5 Grietje Zeggelaar, geboren te Ede op 17 februari 1902.

Grietje is getrouwd te Ede op 28 september 1927, op 25-jarige leeftijd met Cornelis de Koning, geboren te Lunteren op 9 juni 1893, volgt onder XX-bl.

6 Hendrik Zeggelaar, geboren te Lunteren op 6 februari 1904, volgt onder XXII-dw.

7 Klaasje Zeggelaar, geboren te Lunteren op 19 april 1906.

Klaasje is getrouwd te Ede op 16 december 1931, op 25-jarige leeftijd met Jan Willem van Holland (26 jaar oud), geboren te Ede op 1 september 1905.

8 Evertje Zeggelaar, geboren te Lunteren op 23 februari 1909, volgt onder XXII-dx.

9 Rik Zeggelaar, geboren te Lunteren op 27 augustus 1911, volgt onder XXII-dy.

10 Cornelis Jan Zeggelaar, geboren te Lunteren op 14 juni 1915.

XXI-ci Grietje van de Pol, geboren te Lunteren op 7 september 1875, overleden aldaar op 17 november 1916, 41 jaar oud, dochter van Jan van de Pol (XX-av) en Stijntje van Rootselaar.

Grietje is getrouwd te Ede op 17 augustus 1912, op 36-jarige leeftijd met Hermanus Willem Frankenhuizen, geboren te Lunteren op 10 november 1870, zie XXI-ex.

Uit dit huwelijk:

1 Jacoba Frankenhuizen, geboren te Lunteren op 5 september 1913.

2 Cornelis Frankenhuizen, geboren te Lunteren op 10 november 1916, overleden rond 1990, ongeveer 74 jaar oud.

XXI-cj Rijk Vink, bakker en landbouwer, geboren te Lunteren op 29 juni 1880, zoon van Johannes Albertus Vink (landbouwer) en Gerritje van de Pol (XX-aw).

Rijk woont in 1936 in het Walderveen 11 onder Lunteren.

Rijk is getrouwd te Ede op 22 oktober 1904, op 24-jarige leeftijd met Aaltje Veldhuizen (25 jaar oud), geboren te Ede op 17 augustus 1879.

Uit dit huwelijk:

1 Johannes Albertus Vink, geboren in het Walderveen onder Lunteren op 20 mei 1905, volgt onder XXII-dz.

2 Albertha Vink, geboren in het Walderveen onder Lunteren op 6 september 1906, overleden aldaar op 17 maart 1924, 17 jaar oud.

3 Gerritje Vink, geboren in het Walderveen onder Lunteren op 4 januari 1909, overleden aldaar op 22 juni 1925, 16 jaar oud.

4 Anthonie Vink, geboren in het Walderveen onder Lunteren op 12 juni 1910.

Anthonie is getrouwd te Ede op 12 juli 1939, op 29-jarige leeftijd met Clasina van de Vliert (30 jaar oud), geboren te Woudenberg op 17 mei 1909, dochter van Albartus van de Vliert (XX-cc) en Gerritje Broekhuizen.

5 Margaretha Vink, geboren te Ede op 15 april 1912, volgt onder XXII-ea.

6 Cornelia Hendrika Vink, geboren in het Walderveen onder Lunteren op 7 september 1916, overleden aldaar op 18 december 1916, 102 dagen oud.

7 Rijk Vink, geboren in het Walderveen onder Lunteren op 19 mei 1918, volgt onder XXII-eb.

8 Gerard Vink, geboren in het Walderveen onder Lunteren op 7 november 1920.

XXI-ck Jan van Willigenburg, landbouwer, geboren op 22 maart 1893, zoon van Lubbertus van Willigenburg en Gijsbertje van Voorthuizen (XX-ax).

Hij komt in Februari 1926 van Wekerom naar het Overwoud onder Lunteren 57, 1930 idem 81.

Jan is getrouwd te Ede op 13 november 1919, op 26-jarige leeftijd met Margaretha van Laar (26 jaar oud), geboren te Ede op 13 februari 1893.

Uit dit huwelijk:

1 Lubbertus Willigenburg, geboren te Otterlo op 16 mei 1920, overleden aldaar op 16 april 1921, 335 dagen oud.

2 Wilhelmina van Willigenburg, geboren op 23 augustus 1922.

3 Gijsbertha van Willigenburg, geboren te Wekerom op 11 november 1923.

4 Gerritje Lubbertha van Willigenburg, geboren in het Overwoud onder Lunteren op 14 december 1929.

XXI-cl Dirkje Willigenburg, geboren te Woudenberg op 25 november 1906, overleden te Canada, dochter van Lubbertus van Willigenburg en Gijsbertje van Voorthuizen (XX-ax).

Dirkje was gehuwd met Dirk van Nieuw-Amerongen, geboren rond 1905, overleden te Canada.

Uit dit huwelijk:

1 Johanna van Nieuw-Amerongen, geboren te Maarn op 26 augustus 1929.Telefoon: 0343-516070

Johanna is gehuwd met Evert Budding, geboren te Driebergen op 9 februari 1920.

XXI-cm Hendrik Jan van Harskamp, geboren te Lunteren op 18 februari 1898, overleden te Ede op 20 juli 1927, 29 jaar oud, zoon van Jan van Harskamp en Dirkje van Voorthuizen (XX-ay).

Hendrik-Jan wordt op 4 Juni 1920 opgesloten in de strafgevangenis te Haarlem en later te Arnhem, (wat heeft hij gedaan ?) op 14 Februari 1924 komt hij weer bij zijn moeder en stiefvader in het Nederwoud wonen, dat zelfde jaar huwt hij.

Hendrik is getrouwd te Ede op 20 augustus 1924, op 26-jarige leeftijd met Willemina Slotboom (17 jaar oud), geboren te Ede op 30 juli 1907, dochter van Albertus Slotboom en Gijsbertje van Ede.

Willemina is later getrouwd te Ede op 13 mei 1931, op 23-jarige leeftijd met Gerrit van Harskamp (31 jaar oud), geboren te Ede op 23 februari 1900.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Albertus van Harskamp, geboren te Ede op 7 mei 1925.

Op 4 Februari 1935 vertrekt Jan naar Barneveld, in 1997 woonde hij daar nog, Dacostastraat 12, 0342-417105.

2 Gijsbertje van Harskamp, geboren te Ede op 3 januari 1927.

XXI-cn Cornelis van Voorthuizen, geboren te Maarn op 12 januari 1916, wonende aldaar en te Lunteren, overleden aldaar op 18 maart 1976, 60 jaar oud, zoon van Teunis van Voorthuizen (XX-az) en Aartje Snitselaar.

Cornelis is getrouwd op 30 december 1939, op 23-jarige leeftijd met Elisabeth van Geerenstein (20 jaar oud), geboren te Ede op 17 mei 1919.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelis Albertus van Voorthuizen ook genaamd Kees, postbesteller te Ederveen en elftalbegeleider voetbalverg. Lunteren, geboren te Lunteren op 25 juli 1943, wonende aldaar, overleden aldaar op 14 november 2004, gecremeerd te Dieren op 18 november 2004, 61 jaar oud.

Cornelis was gehuwd met Wil Westra, geboren rond 1945.

2 Maria van Voorthuizen, geboren te Lunteren op 19 juli 1947, volgt onder XXII-ec.

XXI-co Hendrika van Voorthuizen, geboren te Maarn op 13 januari 1921, dochter van Teunis van Voorthuizen (XX-az) en Aartje Snitselaar.

Hendrika is getrouwd te Ede op 7 oktober 1939, op 18-jarige leeftijd (1) met Marinus van den Heuvel (31 jaar oud), geboren te Barneveld op 11 november 1907, overleden aldaar op 29 oktober 1971, 63 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelis van den Heuvel, geboren op 6 februari 1940.

2 Adrianus van den Heuvel, geboren te Barneveld op 12 mei 1942.

3 Hendrika Marianne van den Heuvel, geboren te Barneveld op 14 september 1947.

Hendrika is getrouwd te Ede op 20 december 1972, op 51-jarige leeftijd (2) met Johannes Bernardus Elschot (56 jaar oud), geboren te Brummen op 6 maart 1916, overleden te Amersfoort op 9 september 1990, 74 jaar oud.

XXI-cp Hendrik van Voorthuizen, landbouwer, geboren De Klomp op 7 oktober 1907, overleden te Ede op 29 september 1983, 75 jaar oud, zoon van Helmert van Voorthuizen (XX-ba) en Gijsje van Donkelaar.

Hendrik is getrouwd te Ede op 3 februari 1937, op 29-jarige leeftijd met Derkje Hendriksen (24 jaar oud), geboren te Ede op 28 juli 1912, overleden aldaar op 16 december 1991, 79 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Gijsje Geertruida van Voorthuizen, geboren op 19 oktober 1937, volgt onder XXII-ed.

2 Gerrit van Voorthuizen, geboren te Harskamp op 14 mei 1939, volgt onder XXII-ee.

3 Geertruida van Voorthuizen, geboren te Harskamp op 2 april 1941, volgt onder XXII-ef.

4 Helmert van Voorthuizen, geboren te Harskamp op 6 april 1944, volgt onder XXII-eg.

5 Hendrik van Voorthuizen, geboren te Harskamp op 21 april 1948, volgt onder XXII-eh.

6 Dirk van Voorthuizen, geboren te Harskamp op 16 oktober 1951, volgt onder XXII-ei.

XXI-cq Gerrit van Voorthuizen, geboren De Klomp op 1 februari 1909, overleden te Doorn op 12 juli 1989, 80 jaar oud, zoon van Helmert van Voorthuizen (XX-ba) en Gijsje van Donkelaar.

Gerrit is getrouwd te Barneveld op 5 juni 1936, op 27-jarige leeftijd met Jannetje van den Hudding (26 jaar oud), geboren te Barneveld op 3 juni 1910, dochter van Aart van den Hudding (dagloner en dagloner) en Jannetje van den Berg.

Uit dit huwelijk:

1 Helmert van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 2 oktober 1936.

2 Jannetje van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 20 juli 1939, wonende te Leersum.

Jannetje is getrouwd rond 1963, op ongeveer 24-jarige leeftijd met A. Verhagen (ongeveer 26 jaar oud), geboren rond 1937.

3 Gijsje van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 20 oktober 1943, wonende te Scherpenzeel.

Gijsje is getrouwd op 24 september 1965, op 21-jarige leeftijd met P.J. van de Grift (ongeveer 25 jaar oud), geboren rond 1940.

XXI-cr Janna van Voorthuizen, geboren De Klomp op 22 december 1910, wonende aldaar, overleden te Amersfoort op 3 juni 1963, 52 jaar oud, dochter van Helmert van Voorthuizen (XX-ba) en Gijsje van Donkelaar.

Janna is getrouwd te Woudenberg op 24 december 1931, op 21-jarige leeftijd met Gerrit van Asselt (26 jaar oud), groentehandelaar, geboren te Woudenberg op 11 februari 1905, overleden aldaar op 14 september 1973, 68 jaar oud, zoon van Jacob van Asselt en Petronella Hogeweg.

Uit dit huwelijk:

1 Jacob van Asselt, geboren op 20 mei 1932.

2 Gijsje van Asselt, geboren op 5 november 1939.

3 Petronella van Asselt, geboren op 25 juni 1941.

4 Albertha van Asselt, geboren op 2 februari 1943.

5 Helmert van Asselt, geboren op 8 maart 1944.

6 Janny van Asselt, geboren op 25 december 1945.

7 Gerritje van Asselt, geboren op 12 juli 1949.

XXI-cs Marinus van Voorthuizen, geboren De Klomp op 14 januari 1912, overleden te Woudenberg op 19 december 1993, 81 jaar oud, zoon van Helmert van Voorthuizen (XX-ba) en Gijsje van Donkelaar.

Marinus is getrouwd te Ede op 13 februari 1935, op 23-jarige leeftijd met Derkje Geertruida Hendriksen (19 jaar oud), geboren te Ede op 25 september 1915, wonende aldaar, overleden te Amersfoort op 16 oktober 1987, 72 jaar oud, dochter van Hendrik Hendriksen en Gerritje Willemsen.

Uit dit huwelijk:

1 Gijsje van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 19 februari 1940, volgt onder XXII-ej.

2 Gerritje Hendrika van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 23 december 1943, volgt onder XXII-ek.

3 Helmert van Voorthuizen, geboren op 1 augustus 1945, volgt onder XXII-el.

4 Geertruida Maria van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 21 april 1951, volgt onder XXII-em.

5 Dirkje van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 16 augustus 1956, volgt onder XXII-en.

XXI-ct Gijsbertha van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 18 december 1914, overleden aldaar op 1 november 1978, 63 jaar oud, dochter van Helmert van Voorthuizen (XX-ba) en Gijsje van Donkelaar.

Gijsbertha is getrouwd te Ede op 9 juli 1937, op 22-jarige leeftijd met Gerrit Kleinveld (22 jaar oud), geboren te Woudenberg op 13 maart 1915, zoon van Albertus Kleinveld en Wilhelmina van de Peut.

Uit dit huwelijk:

1 Albertus Kleinveld, geboren te Woudenberg op 3 december 1937.

2 Gerrit Kleinveld, geboren te Woudenberg op 13 mei 1946.

3 Theodorus Kleinveld, geboren te Utrecht op 5 september 1947.

XXI-cu Dirkje van Voorthuizen, geboren op 27 april 1916, wonende te Maarn, dochter van Helmert van Voorthuizen (XX-ba) en Gijsje van Donkelaar.Adres: Sparrelaan 8, Maarn, 0434-442956.

Dirkje is getrouwd te Maarsbergen op 13 september 1939, op 23-jarige leeftijd met Jan Prins (24 jaar oud), geboren op 11 september 1915, overleden te Maarsbergen op 29 oktober 1975, 60 jaar oud, zoon van Hendrik Prins en Hendrikje Hardeman.

Uit dit huwelijk:

1 Hendrik Prins, geboren te Maarsbergen op 5 april 1940, wonende te Maarn.

2 Gijsje Prins, geboren te Maarsbergen op 23 mei 1948, wonende te Zoetermeer.

XXI-cv Dirkje Geertruida van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 28 november 1924, wonende te Loosdrecht, dochter van Helmert van Voorthuizen (XX-ba) en Albertha Janna Willemsen.

Dirkje is getrouwd te Woudenberg op 25 oktober 1945, op 20-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden van) Evert Hendrik Elzenaar (ongeveer 25 jaar oud), geboren rond 1920, wonende te Woudenberg en te Apeldoorn, zoon van Marinus Elzenaar en Heiltje Helms.

Uit dit huwelijk:

1 Heiltje Elsenaar, geboren te Woudenberg op 10 april 1946, wonende te Loenen op de Veluwe.

2 Helmert Elzenaar, geboren te Woudenberg op 3 augustus 1947.

3 Marinus Elzenaar, geboren te Woudenberg op 17 januari 1949.

4 Albertus Johannes Elzenaar, geboren te Woudenberg op 23 maart 1951, overleden op 17 januari 1981, 29 jaar oud.

5 Trudy Elzenaar, geboren te Woudenberg op 17 april 1954, wonende te Ermelo.

6 Evert Hendrik Elzenaar, geboren te Woudenberg op 14 juni 1959, wonende te Ermelo.

Dirkje is getrouwd in november 1973, op 49-jarige leeftijd (2) met Dirk van Doornik (76 jaar oud), geboren op 9 oktober 1897, overleden op 26 maart 1985, 87 jaar oud, zoon van Willem van Doornik en Hendrikje Hogeveen.

XXI-cw Elisabeth van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 1 mei 1928, dochter van Helmert van Voorthuizen (XX-ba) en Albertha Janna Willemsen.

Elisabeth is getrouwd te Woudenberg op 21 december 1950, op 22-jarige leeftijd met Marinus Wagensveld (ongeveer 25 jaar oud), geboren rond 1925.

Uit dit huwelijk:

1 Pieter Wagensveld, geboren te Woudenberg op 7 mei 1951.

2 Bertha Wagensveld, geboren te Woudenberg op 17 december 1954.

3 Antonia Wagensveld, geboren te Woudenberg op 21 december 1960.

XXI-cx Wouter van Voorthuizen, aannemer te Woudenberg, geboren te Woudenberg op 28 mei 1931, zoon van Helmert van Voorthuizen (XX-ba) en Albertha Janna Willemsen.

Wouter is getrouwd te Woudenberg op 17 oktober 1957, op 26-jarige leeftijd met Anne Marie van den Berg (26 jaar oud), geboren te Woudenberg op 18 september 1931.

Uit dit huwelijk:

1 Albertha Jacoba (Jaqueline) van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 5 augustus 1961.

Albertha is getrouwd te 's-Gravenhage op 19 december 1992, op 31-jarige leeftijd met Floris ten Kate (ongeveer 32 jaar oud), geboren rond 1960.

XXI-cy Jan van Voorthuizen, aannemer te Woudenberg, geboren te Woudenberg op 1 januari 1933, zoon van Helmert van Voorthuizen (XX-ba) en Albertha Janna Willemsen.

Jan is getrouwd te Woudenberg op 27 september 1962, op 29-jarige leeftijd met Evertje Verschuur (ongeveer 27 jaar oud), geboren rond 1935.

Uit dit huwelijk:

1 Helma van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 14 februari 1964.

2 Aalbert Marinus van Voorthuizen, timmerman, geboren te Woudenberg op 27 september 1967.

XXI-cz Hendrik van Voorthuizen, geboren te Ederveen op 10 september 1909, wonende aldaar, te Lunteren, te Renswoude en te Leersum, overleden te Amersfoort op 24 juli 1978, 68 jaar oud, zoon van Jan van Voorthuizen (XX-bb) en Petronella van Bouwhorst.

Hendrik is getrouwd te Veenendaal op 27 juni 1942, op 32-jarige leeftijd met Sophia Nellestein (27 jaar oud), geboren te Veenendaal op 28 oktober 1914, overleden te Woudenberg op 18 november 1973, 59 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Jan van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 9 september 1947, overleden te Amersfoort op 3 februari 1949, 1 jaar oud.

XXI-da Janna van Voorthuizen, geboren te Ederveen op 4 augustus 1914, wonende te Ede en te Leersum, overleden in september 2001, 87 jaar oud, dochter van Jan van Voorthuizen (XX-bb) en Petronella van Bouwhorst.

Janna is getrouwd te Renswoude op 4 mei 1939, op 24-jarige leeftijd met Roelof van Wolfswinkel (27 jaar oud), geboren te Otterlo op 5 mei 1911, wonende te Renswoude, zoon van Breunis van Wolfswinkel (jachtopziener) en Hendrina van Beek.Het Ouwe Renswou, februari 2004, 19.

Zij woonden te Renswoude op het huis "Baarenlooze Boschje" aan de Oude Holleweg 33.

Uit dit huwelijk:

1 Breunis van Wolfswinkel, geboren te Utrecht op 15 april 1940.

2 Petronella van Wolfswinkel, geboren te Utrecht op 20 maart 1942.

3 Hendrikus van Wolfswinkel, geboren te Utrecht op 26 december 1943.

4 Jan van Wolfswinkel, geboren te Renswoude op 23 november 1945.

5 Gerritje Gijsbertha van Wolfswinkel, geboren te Renswoude op 30 maart 1947.

6 Roelof van Wolfswinkel, geboren te Renswoude op 15 oktober 1948.

7 Jannetje van Wolfswinkel, geboren te Renswoude op 20 juni 1950.

8 Henderik van Wolfswinkel, geboren te Renswoude op 10 november 1951.

9 Andriena van Wolfswinkel, geboren te Renswoude op 8 februari 1953.

10 Anneke van Wolfswinkel ook genaamd Annie, geboren te Renswoude op 5 januari 1955.

Anneke is getrouwd te Renswoude op 19 september 1974, op 19-jarige leeftijd met Evert Jan Groeneveld (24 jaar oud), geboren te Renswoude op 8 augustus 1950, wonende te Overberg, zoon van Evert Jan Groeneveld en Fransje van Eem.

11 Sophia van Wolfswinkel, geboren te Renswoude op 1 augustus 1957.

XXI-db Gijsberta van Voorthuizen, geboren te Ederveen op 4 september 1919, dochter van Jan van Voorthuizen (XX-bb) en Johanna Verbeek.

Gijsberta is in ondertrouw gegaan te Barneveld op 17 november 1954 en getrouwd aldaar op 3 december 1954, op 35-jarige leeftijd met Jacobus van Veelen (35 jaar oud), geboren te Barneveld op 3 augustus 1919, overleden aldaar op 16 juli 1987, 67 jaar oud.

De Barneveldsche Courant van 20 November 1954 vermeldt onder Burgelijke Stand: "Ondertrouwd: 17 Nov. Jacob van Veelen 35 jr.(Ramselaarseweg 6) en Gijsberta van Voorthuizen 35 jr. (Achterveldseweg 36)".

Uit dit huwelijk:

1 Hendrik van Veelen, geboren te Barneveld op 8 mei 1956.

2 Johannes Jan van Veelen, geboren te Barneveld op 14 juli 1958.

XXI-dc Jansje van Voorthuizen, geboren te Ede op 10 juli 1923, dochter van Jan van Voorthuizen (XX-bb) en Johanna Verbeek.

Jansje is getrouwd te Scherpenzeel op 11 april 1946, op 22-jarige leeftijd met Gerrit van Rootselaar (ongeveer 26 jaar oud), geboren rond 1920.

Uit dit huwelijk:

1 Jan van Rootselaar, geboren te Amersfoort op 16 juli 1947.

XXI-dd Teunis van Voorthuizen, landbouwer en houder van een caravanstalling te Renswoude, geboren te Ederveen op 1 maart 1925, overleden te Renswoude op 16 februari 2004, begraven aldaar op 21 februari 2004, 78 jaar oud, zoon van Jan van Voorthuizen (XX-bb) en Johanna Verbeek.

Teunis woont op de "Hooge Hoek" aan de Barneveldsestraat te Renswoude. De "Hooge Hoek" is een afscheiding van de eeuwenoude hoeve "Groot-Overeem". Rond 1999 verkoopt hij het goed aan de gemeente Renswoude, die er een bedrijventerrein vestigt.

Teunis is getrouwd te Woudenberg op 28 augustus 1952, op 27-jarige leeftijd (1) met Petronella van Ede (29 jaar oud), geboren op 30 augustus 1922, overleden te Amersfoort op 8 september 1979, 57 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Jan van Voorthuizen, geboren te Ede op 15 april 1955, volgt onder XXII-eo.

2 Jannigje van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 1 februari 1959, volgt onder XXII-ep.

3 Johan van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 10 september 1966, volgt onder XXII-eq.

Teunis had een relatie (2) met Petronella van Dijk, geboren rond 1929.

XXI-de Helmert van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 17 december 1927, overleden aldaar op 9 december 1995, 67 jaar oud, zoon van Jan van Voorthuizen (XX-bb) en Johanna Verbeek.

Helmert was gehuwd met Cornelia Hendrika Hazeleger, geboren te Woudenberg op 20 maart 1931, dochter van Dirk Hazeleger en Dina van Voorthuizen (XXI-dw).

Uit dit huwelijk:

1 Johanna Dina van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 4 februari 1955, volgt onder XXII-er.

2 Dina Dirkje van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 19 december 1957, volgt onder XXII-es.

3 Jan van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 24 mei 1962, volgt onder XXII-et.

XXI-df Jannetje van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 11 juli 1929, dochter van Jan van Voorthuizen (XX-bb) en Johanna Verbeek.

Jannetje is getrouwd te Renswoude op 22 juni 1950, op 20-jarige leeftijd met Arend van de Weert (21 jaar oud), geboren te Woudenberg op 29 december 1928, zoon van Evert van de Weert (schilder) en Hendrina Filippina Huijdink.

Uit dit huwelijk:

1 Evert van de Weert, geboren te Veenendaal op 27 november 1950.

2 Johanna van de Weert, geboren te Veenendaal op 17 augustus 1955.

3 Hendrina van de Weert, geboren te Veenendaal op 19 januari 1958.

4 Jan van de Weert, geboren te Veenendaal op 25 oktober 1965.

5 Jerry van de Weert, geboren te Veenendaal op 12 september 1966.

XXI-dg Dirkje van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 20 april 1931, overleden aldaar op 29 maart 1971, 39 jaar oud, dochter van Jan van Voorthuizen (XX-bb) en Johanna Verbeek.

Dirkje is getrouwd te Renswoude op 4 mei 1950, op 19-jarige leeftijd met Pieter Stam (26 jaar oud), geboren te Leusden op 11 december 1923.

Uit dit huwelijk:

1 Jeanette Nelia Jacoba Stam, geboren te Renswoude op 3 april 1953.

XXI-dh Albert Johan van Voorthuizen, metselaar, geboren te Renswoude op 26 oktober 1934, overleden te Veenendaal op 7 augustus 1982, begraven aldaar Hij ligt begraven te Veenendaal in graf G165., 47 jaar oud, zoon van Jan van Voorthuizen (XX-bb) en Johanna Verbeek.

Albert is getrouwd te Amerongen op 21 mei 1957, op 22-jarige leeftijd met Elizabeth van Veenendaal (22 jaar oud), geboren te Amerongen op 17 januari 1935.

Uit dit huwelijk:

1 Johanna van Voorthuizen, geboren te Amerongen op 1 november 1957, volgt onder XXII-eu.

XXI-di Albertus Verbeek, geboren te Renswoude op 2 april 1906, zoon van Arie Verbeek (XX-bc) en Cornelia van Reenen.

Hij woont in 1936 in het Nederwoud 48a onder Lunteren.

Albertus was gehuwd met Maatje van de Vliert, geboren te Woudenberg op 23 maart 1908, dochter van Albartus van de Vliert (XX-cc) en Gerritje Broekhuizen.

Uit dit huwelijk:

1 Arie Verbeek, geboren in het Nederwoud onder Lunteren op 28 februari 1939, volgt onder XXII-ev.

XXI-dj Teunis van Voorthuizen ook genaamd van Voorthuijzen, bakker te Meulunteren, geboren te Ederveen op 11 mei 1901, wonende aldaar, te Meulunteren en te Lunteren, overleden aldaar op 4 maart 1988, 86 jaar oud, zoon van Dirk van Voorthuizen, Dirk werd ook Van Voorthuijzen en Van Voorthuyzen genoemd zoals blijkt uit offici‰le stukken in een hinderwetdossier bij de gemeente Ede. (XX-be) en Willemijntje van de Hoef.

Teunis is getrouwd te Ede op 5 maart 1924, op 22-jarige leeftijd (1) met Gerritje van de Brink ook genaamd Ger (22 jaar oud), geboren te Renkum op 3 februari 1902, overleden te Ede op 21 december 1962, 60 jaar oud, dochter van Johannes van de Brink en Evertje van Beek.

Uit dit huwelijk:

1 Willemijntje van Voorthuizen ook genaamd van Voorthuijzen, geboren te Lunteren op 15 april 1925, volgt onder XXII-ew.

2 Evertje Heintje van Voorthuizen, geboren op 8 april 1927.

Evertje is gehuwd met A.P. Gevaerts, geboren rond 1930.

3 Gerritje van Voorthuizen, geboren te Meulunteren op 21 oktober 1932, overleden aldaar op 25 oktober 1932, begraven te Lunteren, 4 dagen oud.

4 Dirk van Voorthuizen, geboren te Lunteren op 22 oktober 1935, overleden aldaar op 26 oktober 1935, begraven aldaar, 4 dagen oud.

Teunis is getrouwd te Ede op 20 januari 1965, op 63-jarige leeftijd (2) met Aartje Beek (50 jaar oud), geboren te Lunteren op 1 april 1914, overleden aldaar op 2 mei 1995, begraven aldaar, 81 jaar oud, dochter van Marinus Beek en Jannigje Kelderman.

XXI-dk Maas van Voorthuizen, bakker te Ederveen, geboren te Ederveen op 23 mei 1904, overleden te Ede op 22 februari 1969, 64 jaar oud, zoon van Dirk van Voorthuizen, Dirk werd ook Van Voorthuijzen en Van Voorthuyzen genoemd zoals blijkt uit offici‰le stukken in een hinderwetdossier bij de gemeente Ede. (XX-be) en Willemijntje van de Hoef.

Maas is getrouwd op 30 oktober 1935, op 31-jarige leeftijd met Dirkje Hendriks (36 jaar oud), geboren te Ederveen op 28 oktober 1899, overleden aldaar op 18 september 1979, 79 jaar oud, dochter van Willem Hendriks en Dirkje van de Heuvel.

Uit dit huwelijk:

1 Willemijntje van Voorthuizen ook genaamd Wil, verkoopster, geboren te Ederveen op 27 februari 1936.

2 Dirk van Voorthuizen ook genaamd Dick, geboren te Ederveen op 19 september 1938, volgt onder XXII-ex.

3 Willem van Voorthuizen ook genaamd Wim, geboren te Ederveen op 16 februari 1940, volgt onder XXII-ey.

4 Dirkje van Voorthuizen, geboren te Ederveen op 1 februari 1943.

XXI-dl Wouterus van Voorthuizen, bakker aan de Klomperweg te Lunteren, geboren te Ederveen op 21 december 1906, wonende aldaar en te Lunteren, overleden aldaar op 15 december 1978, 71 jaar oud, zoon van Dirk van Voorthuizen, Dirk werd ook Van Voorthuijzen en Van Voorthuyzen genoemd zoals blijkt uit offici‰le stukken in een hinderwetdossier bij de gemeente Ede. (XX-be) en Willemijntje van de Hoef.

Wouterus is getrouwd te Ede op 17 februari 1932, op 25-jarige leeftijd met Maartje Blankespoor (19 jaar oud), geboren te Lunteren op 9 september 1912, overleden aldaar op 24 september 1989, 77 jaar oud, dochter van Jurri‰n Blankespoor (voerman te Lunteren) en Anthonia van de Brand.

Uit dit huwelijk:

1 Dirk van Voorthuizen, geboren te Lunteren op 14 mei 1932, volgt onder XXII-ez.

2 Anthonia van Voorthuizen ook genaamd Toos, geboren te Lunteren op 7 oktober 1933, volgt onder XXII-fa.

3 Jurri‰n van Voorthuizen ook genaamd Jord van Voorthusen, geboren te Lunteren op 7 november 1937, volgt onder XXII-fb.

4 Willemijntje van Voorthuizen, geboren te Lunteren op 13 april 1941, volgt onder XXII-fc.

5 Teunis van Voorthuizen, geboren te Lunteren op 9 februari 1943, volgt onder XXII-fd.

6 Gijsbertha van Voorthuizen, geboren te Lunteren op 17 juni 1945.

Gijsbertha is getrouwd op 12 augustus 1966, op 21-jarige leeftijd met Evert van Asselt (22 jaar oud), machinist bij de Bron te Lunteren, geboren te Veenendaal op 24 april 1944, zoon van Evert van Asselt en Cornelia Janziena van de Scheur.

7 Marijke Maria van Voorthuizen, geboren te Lunteren op 16 december 1946.

Marijke is getrouwd op 29 oktober 1970, op 23-jarige leeftijd met G. Meerveld (ongeveer 25 jaar oud), geboren rond 1945.

8 Johanna van Voorthuizen, geboren te Lunteren op 29 juni 1953.

Johanna is getrouwd op 14 juli 1978, op 25-jarige leeftijd met H. Lebbing (ongeveer 28 jaar oud), geboren rond 1950.

XXI-dm Alberthus van Voorthuizen ook genaamd Albertus en Bertus, bakker en rijksambtenaar, geboren te Ederveen op 12 juni 1909, wonende aldaar en te Lunteren, overleden te Ederveen op 12 maart 1999, begraven aldaar op 17 maart 1999, 89 jaar oud, zoon van Dirk van Voorthuizen, Dirk werd ook Van Voorthuijzen en Van Voorthuyzen genoemd zoals blijkt uit offici‰le stukken in een hinderwetdossier bij de gemeente Ede. (XX-be) en Willemijntje van de Hoef.

Alberthus is getrouwd op 13 januari 1937, op 27-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden van) Gerritje Ruttenberg (18 jaar oud), geboren te Ede op 14 september 1918, overleden te Ederveen op 1 februari 2004, begraven aldaar op 5 februari 2004, 85 jaar oud, dochter van Jan Dirk Ruttenberg (XXII-do) en Hendrika Hardeman.

Gerritje was later gehuwd met Wijnand Vink, geboren rond 1920, wonende te Renswoude.

Uit dit huwelijk:

1 Hendrika van Voorthuizen ook genaamd Hennie, geboren te Ederveen op 9 april 1937, volgt onder XXII-fe.

2 Willemijntje van Voorthuizen, geboren te Ederveen op 9 april 1937, overleden te Lunteren op 2 mei 1945, 8 jaar oud.

Willemijntje werd, na de bevrijding in Mei 1945 toen zijn met haar ouders en tweelingzusje in Lunteren aan de Vaarkamperweg was geevacueerd, per ongeluk door een Canadese militair, die zijn geweer schoon maakte, dodelijk getroffen.

Alberthus is getrouwd te Ede (2) met Maria Vlastuin, geboren te Ederveen op 19 oktober 1928, dochter van Jan Cornelis Vlastuin en Petronella van Ginkel.

Uit dit huwelijk:

3 Willemijntje van Voorthuizen ook genaamd Willie, bejaardenverzorgster, geboren te Ederveen op 8 april 1959.

Willemijntje woont nu samen met Arthur Graham, geboren rond 1959.

4 Petronella van Voorthuizen ook genaamd Petra, geboren te Ederveen op 16 februari 1965, volgt onder XXII-ff.

XXI-dn Reinder van Voorthuizen ook genaamd Reint van Voorthusen, bakker te Lunteren, geboren te Lunteren op 23 juli 1906, overleden aldaar op 8 september 1966, 60 jaar oud, zoon van Arie van Voorthuizen van Voorthuijsen (XX-bf) en Johanna Boom.

Reinder had tot voor 1931 een relatie (1) met Teunisje van de Loenhorst, geboren te Lunteren op 4 maart 1907, overleden aldaar op 28 juli 1996, 89 jaar oud, dochter van Jan van de Loenhorst (wisselwachter bij de Nederlandse Spoorwegen) en Elisabeth van den Ham.

Teunisje is later getrouwd te Ede op 27 maart 1931, op 24-jarige leeftijd met Jan Hendrik Gundelach (26 jaar oud), geboren te Amsterdam op 17 januari 1905, overleden te Lunteren op 30 juli 1961, 56 jaar oud, zoon van Dani‰l Gundelach en Johanna Wijnbergen.Repro Holland, Alphen aan de Rijn, 1973, J.Brouwer en R.H. Nijhof.

Reinder had tussen 1931 en 1932 een buitenechtelijke relatie (2) met Jannigje Klomp, geboren te Lunteren op 22 augustus 1909, overleden te 's-Gravenhage op 4 juli 1945, begraven te Lunteren, 35 jaar oud, dochter van Jan Derk Klomp (klompenmaker te Lunteren) en Cornelia van Eck.

Jannigje woont te Lunteren op nr. 130a, later Dorpsstraat 123 en 127, tussen 5 april 1932 en 12 januari 1933 woont zij te Rheden. Hier kreeg zij haar en Reinder van Voorthuizens onwettig kind.

Uit deze relatie:

1 Zoon Klomp, De zoon van Jannigje en Reinder werd waarschijnlijk bij zijn aangifte reeds met de familienaam van zijn adoptieouders aangegeven., geboren te Rheden in het jaar 1932, overleden voor 1980, hoogstens 48 jaar oud.

Reinder is getrouwd te Oldebroek op 18 mei 1933, op 26-jarige leeftijd (3) met Jennigje Visser (19 jaar oud), filiaalhoudster van "Jamin", geboren te Zwolle op 15 december 1913, overleden te Lunteren op 5 september 1993, 79 jaar oud, dochter van Hendrik Visser (landbouwer) en Marrigje Kroes.

Uit dit huwelijk:

2 Johanna van Voorthuizen ook genaamd Joop, medewerkster N.S., geboren te Lunteren op 22 april 1934, wonende aldaar, te Amsterdam en te Beemster.

Johanna woont nu samen met Renee Baltus, geboren rond 1935.

3 Marrigje Arina van Voorthuizen, geboren te Lunteren op 9 mei 1936, volgt onder XXII-fg.

4 Arie van Voorthuizen ook genaamd Arie van Voorthusen en Arie III, geboren te Lunteren op 10 november 1939, volgt onder XXII-fh.

5 Henri‰tte van Voorthuizen ook genaamd Jettie, geboren te Lunteren op 1 juli 1947, volgt onder XXII-fi.

XXI-do Teunis van Voorthuizen ook genaamd Teun en Teus van Voorthusen, bakker, zaadhandelaar, importeur en handelaar in duivensportartikelen en oudpapierhandelaar te Lunteren, geboren te Lunteren op 5 december 1908, wonende te Lunteren, te Heelsum, te Arnhem, te Meulunteren en te Lunteren, overleden aldaar op 19 mei 1980 Doodsoorzaak was een hartverlamming veroorzaakt door medicijnen voor te lage bloeddruk., begraven aldaar op 23 mei 1980, 71 jaar oud, zoon van Arie van Voorthuizen van Voorthuijsen (XX-bf) en Johanna Boom.Teunis was een zich pessimistisch uitdrukkende optimist met als lijfspreuk: "Semper aliquid, raro bonum est".

 

Teunis was o.a. ‚‚n van de oprichters van de eerste Lunterse voetbalclub "Asnod", de laatste secretaris-penningmeester van het plaatselijke ziekenfond "Onderlinge Hulp". Uiteindelijk was het enige nog overgebleven stuurslid. Hij en zijn zoon A.J.W. waren de laatste twee leden van dit fonds, zij hebben dit fonds in de zestiger jaren opgeheven en het batig saldo geschonken aan "het Groene Kruis" te Lunteren. Hij was ook bestuurslid van de "Postduif" en penningmeester van de damvereniging "DES".

Op Maandag 17 December 1945 verhuisd hij van de Meulunterseweg 17 naar de Boschlaan 14 te Lunteren, op 19 Februari 1948 wordt weer verhuisd naar Dorpsstraat 130 te Lunteren in februari 1949 gaat hij naar de Postweg 42, daar overlijdt hij ook.

Teunis is getrouwd te Renkum op 12 september 1935, op 26-jarige leeftijd met Johanna Hendrika Gerarda Krocce Gerritsen ook genaamd Jo (24 jaar oud), geboren te Renkum op 27 februari 1911, wonende aldaar, te Arnhem, te Meulunteren en te Lunteren, overleden te Bennekom op 23 juli 1992, begraven te Lunteren op 27 juli 1992, 81 jaar oud, dochter van Jan Willem Gerritsen en Gerarda Johanna Valentina Krocce.

Uit dit huwelijk:

1 Arie Jan Willem van Voorthuizen van Voorthuijsen ook genaamd Arie II, Ad van Voorthusen en van Kleijn-Knollenburgh, geboren aan de Schuttersbergweg 22 te Arnhem op 2 april 1939, gedoopt in de N.H. Paaschbergkerk te Arnhem op 25 juni 1939, volgt onder XXII-fj.

2 Gerarda Johanna Valentina Wilhelmina van Voorthuizen, geboren te Arnhem op 7 mei 1942, volgt onder XXII-fk.

XXI-dp Maria van Voorthuizen ook genaamd Marie, geboren te Lunteren op 2 oktober 1910, overleden aldaar op 8 december 1998, begraven aldaar op 12 december 1998, 88 jaar oud, dochter van Arie van Voorthuizen van Voorthuijsen (XX-bf) en Johanna Boom.

Maria is getrouwd op 12 mei 1934, op 23-jarige leeftijd met Jan van Donkelaar (39 jaar oud), geboren te Ede op 26 december 1894, overleden te Lunteren op 14 november 1976, 81 jaar oud, zoon van Cornelis van Donkelaar en Derkje Kelderman.

Jan emigreert in 1910 naar de USA en komt op 21 Mei 1917 terug naar Ederveen vanaf Schermbeck in Duitsland. Hij woont vanaf 12 Mei 1934 in de Veenen onder Lunteren op nummer 109b.

Uit dit huwelijk:

1 Dirkje Johanna van Donkelaar ook genaamd Dicky, geboren te Lunteren op 8 februari 1935, wonende aldaar, te Beekbergen en te Apeldoorn.

2 Arina van Donkelaar ook genaamd Rina, onderwijzeres, geboren te Lunteren op 28 maart 1937, wonende aldaar en te Ede.

Arina is gehuwd met Willem van den Broek, administrateur, geboren te Lunteren op 27 juli 1935, wonende te Ede, zoon van Jacob van den Broek en Willempje Schotsman.

3 Jan van Donkelaar, geboren te Lunteren op 2 maart 1940, volgt onder XXII-fl.

4 Johanna van Donkelaar ook genaamd Joke, geboren te Lunteren op 2 februari 1942, wonende aldaar en te Ede.

Johanna is gehuwd met Cent Scherpenisse, geboren rond 1940.

XXI-dq Johanna van Voorthuizen ook genaamd Jo, geboren te Lunteren op 24 oktober 1912, overleden aldaar op 23 maart 1946, 33 jaar oud, dochter van Arie van Voorthuizen van Voorthuijsen (XX-bf) en Johanna Boom.

Johanna is getrouwd te Ede op 2 september 1936, op 23-jarige leeftijd met Evert Jan van Silfhout ook genaamd Jan Sil (30 jaar oud), meubelhandelaar, geboren te Lunteren op 4 augustus 1906, wonende aldaar, overleden aldaar op 25 maart 1984, 77 jaar oud, zoon van Albertus van Silfhout (pensionhouder en winkelier te Lunteren) en Evertje van Eck.

Evert is later getrouwd te Ede op 26 januari 1950, op 43-jarige leeftijd met zijn schoonzus Woutertje van Voorthuizen (45 jaar oud), geboren te Lunteren op 29 juli 1904, overleden aldaar op 6 maart 1996, begraven aldaar op 11 maart 1996, 91 jaar oud, dochter van Arie van Voorthuizen van Voorthuijsen (XX-bf) en Johanna Boom.

Uit dit huwelijk:

1 Evertje Johanna van Silfhout ook genaamd Eve, geboren te Lunteren op 13 oktober 1937, wonende aldaar en te Barneveld.

Evertje is gehuwd met Cornelis van Middendorp, geboren te Barneveld rond 1937.

2 Arita Woutertje Albertha van Silfhout ook genaamd Rita, geboren te Lunteren op 17 juli 1941, wonende aldaar en te Veghel.

Arita is gehuwd met Cornelis van Dijk, geboren rond 1940.

3 Albertus Jan van Silfhout ook genaamd Bart Sil en Bolle Bart, geboren te Lunteren op 25 januari 1943, volgt onder XXII-fm.

4 Jeanne Maria van Silfhout, geboren te Lunteren op 4 april 1944, volgt onder XXII-fn.

5 Bob van Silfhout, geboren te Lunteren op 17 maart 1946, wonende aldaar en te Veenendaal.

XXI-dr Willem de Bruijn, predikant (Ned. Herv.), geboren op 1 november 1917, wonende te Ermelo, overleden aldaar voor 1985, begraven op de Joodse Begraafplaats te Ermelo, hoogstens 68 jaar oud, zoon van Duco Elizabertus de Bruijn (ned. hervormd predikant te Ederveen) en Maria van Voorthuizen (XX-bg).

Willem is getrouwd te Ede op 22 oktober 1941, op 23-jarige leeftijd met Neeltje van der Waaij ook genaamd Nelly (24 jaar oud), geboren te Ede op 23 september 1917, overleden te Ermelo in juni 1993, 75 jaar oud, dochter van Johannes van der Waaij (landbouwer te Veldhuizen onder Ede) en Geertje Broekhuizen.

Uit dit huwelijk:

1 N. de Bruijn, geboren rond 1945.

N. is gehuwd met Abraham van de Beek, predikant N.H., doctor in de theologie en doctor in de biologie, geboren te Meulunteren rond 1943, wonende te Veenendaal, zoon van Cornelis van de Beek (landbouwer in Meulunteren en ouderling der Hervormde Gemeente te Lunteren) en Fopkje van de Top.

2 Duco Elizabertus de Bruijn, bouwkundig ingenieur, geboren rond 1948, wonende te Ermelo en te Delft.

XXI-ds Jan Matser, drogist in de Pollen te Lunteren, geboren op 15 juni 1912, overleden op 16 februari 1987, 74 jaar oud, zoon van Jacob Matser en Aaltje van Voorthuizen (XX-bh).

Jan vestigt zich op 5 April 1934 in de Pollen op Dorpsstraat 104.

Jan is getrouwd te Renkum op 5 april 1934, op 21-jarige leeftijd met Cornelia Johanna Achterberg (20 jaar oud), geboren te Langbroek op 13 mei 1913, overleden te Veenendaal op 21 september 1996, 83 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Aaltje Antonia Jacoba Matser ook genaamd Alie, geboren te Lunteren op 10 oktober 1935.

Aaltje is gehuwd met Jan van Schuppen, drogist op Terschelling, geboren rond 1926, zoon van Hendrik Jan van Schuppen (predikant) en Willemijntje Mark.

2 Willemina Hendrika Matser ook genaamd Willy, geboren te Lunteren op 25 februari 1939.

3 Jacob Matser ook genaamd Jaap, geboren te Lunteren rond 1941.

4 Cornelis Matser ook genaamd Cor, geboren rond 1942.

Cornelis was gehuwd met Alie Radstaat, geboren op 10 juni 1944, overleden op 1 februari 1998, begraven te Lunteren, 53 jaar oud.

5 Willem Matser ook genaamd Wim, geboren te Lunteren rond 1946, wonende aldaar.

Willem is gehuwd met Dochter Brinkman, geboren te Lunteren rond 1946, wonende aldaar, dochter van N.N. Brinkman.

XXI-dt Gijsbertha van de Lagemaat, geboren op 12 februari 1911, dochter van Dirk van de Lagemaat en Gijsbertje van Voorthuizen (XX-bi).

Gijsbertha is getrouwd te Ede op 11 maart 1931, op 20-jarige leeftijd met Willem de Koning (22 jaar oud), timmerman, geboren in de Fliert onder Lunteren op 29 augustus 1908, zoon van Jan de Koning.

Hij woont in 1936 in het Ederveen 126a.

Uit dit huwelijk:

1 Elizabeth de Koning, geboren in de Fliert onder Lunteren op 12 december 1933.

2 Dirk de Koning, geboren te Ederveen op 25 augustus 1936.

XXI-du Dirkje van Voorthuizen, geboren rond 1904, dochter van Dirk van Voorthuizen (XX-bj) en Hermijntje van Ruler.

Dirkje is gehuwd met Cornelis van de Berkt, geboren rond 1900.

Uit dit huwelijk:

1 Aartje van de Berkt, geboren rond 1930.

2 Hermijntje van de Berkt, geboren rond 1932.

3 Gerritje van de Berkt, geboren rond 1936.

4 Dirkje van de Berkt, geboren rond 1938.

XXI-dv Neeltje Margaretha van Voorthuizen, geboren rond 1905, dochter van Dirk van Voorthuizen (XX-bj) en Hermijntje van Ruler.

Neeltje is gehuwd met Gerrit Veenvliet, geboren rond 1900.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelis Veenvliet, geboren rond 1930.

2 Hermijntje Maria Veenvliet, geboren rond 1932.

3 Hendrik Veenvliet, geboren rond 1935.

XXI-dw Dina van Voorthuizen, geboren op 19 juni 1909, dochter van Dirk van Voorthuizen (XX-bj) en Hermijntje van Ruler.

Dina is gehuwd met Dirk Hazeleger, geboren rond 1905.

Uit dit huwelijk:

1 Hendrikus Hazeleger, geboren rond 1930.

2 Cornelia Hendrika Hazeleger, geboren te Woudenberg op 20 maart 1931.

Cornelia was gehuwd met Helmert van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 17 december 1927, volgt onder XXI-de.

3 Hermijntje Hazeleger, geboren rond 1932.

4 Teunis Willem Hazeleger, geboren rond 1934.

5 Dina Dirkje Hazeleger, geboren rond 1935.

XXI-dx Kors van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 3 november 1912, zoon van Dirk van Voorthuizen (XX-bj) en Hermijntje van Ruler.

Kors is getrouwd rond 1939, op ongeveer 27-jarige leeftijd (1) met Evertje van de Berkt (ongeveer 27 jaar oud), geboren op 21 maart 1912.

Uit dit huwelijk:

1 Aartje van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 24 januari 1940.

Aartje is gehuwd met Rijer van Drie, geboren rond 1938.

2 Dirk van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 3 april 1942, volgt onder XXII-fo.

3 Gerrit Johannes van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 3 augustus 1945.

Kors is daarnaast getrouwd te Hamersveld op 7 maart 1969, op 56-jarige leeftijd (2) met Hendrika de Vrij (ongeveer 44 jaar oud), geboren rond 1925.

XXI-dy Dirk van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 15 mei 1917, zoon van Dirk van Voorthuizen (XX-bj) en Hermijntje van Ruler.

Dirk is getrouwd te Woudenberg op 21 maart 1946, op 28-jarige leeftijd (1) met Wilhelmina Gerdina Geijtenbeek (27 jaar oud), geboren te Woudenberg op 3 maart 1919, overleden te Amersfoort op 18 december 1965, 46 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Dirk van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 28 september 1947, volgt onder XXII-fp.

2 Teunis van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 12 februari 1949, volgt onder XXII-fq.

3 Hermijntje van Voorthuizen, geboren op 12 oktober 1950, volgt onder XXII-fr.

4 Willem Gerrit van Voorthuizen, geboren op 27 augustus 1954, volgt onder XXII-fs.

Dirk is getrouwd op 18 oktober 1967, op 50-jarige leeftijd (2) met Aaltje van Beek (47 jaar oud), geboren te Ede op 16 januari 1920, dochter van Elbert van Beek (landbouwer in de Fliert onder Lunteren) en Meintje van Beek.

XXI-dz Jannetje van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 9 februari 1921, dochter van Dirk van Voorthuizen (XX-bj) en Hermijntje van Ruler.

Jannetje is gehuwd met Teunis Moesbergen, geboren rond 1918.

Uit dit huwelijk:

1 Melis Moesbergen, geboren rond 1942.

2 Hermijntje Moesbergen, geboren rond 1944.

3 Jannetje Moesbergen, geboren rond 1945.

4 Dirk Moesbergen, geboren rond 1947.

XXI-ea Herman Jan van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 7 augustus 1922, overleden te Amersfoort op 29 oktober 1978, 56 jaar oud, zoon van Dirk van Voorthuizen (XX-bj) en Hermijntje van Ruler.

Herman was gehuwd met Roelofje Bebingh, geboren te Assen op 19 september 1929.

Uit dit huwelijk:

1 Hermijntje van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 4 maart 1952, volgt onder XXII-ft.

2 Berendina van Voorthuizen, geboren op 18 juni 1956, volgt onder XXII-fu.

3 Dirk van Voorthuizen, geboren op 13 juli 1961.

4 Egbertina van Voorthuizen, geboren op 27 oktober 1966.

Egbertina is getrouwd te Woudenberg op 15 oktober 1993, op 26-jarige leeftijd met Franciscus Xavirius Moesbergen, Geboren als Franciscus Xavirius Scheffer. (ongeveer 28 jaar oud), geboren te Rotterdam rond 1965, natuurlijke zoon van Helena Maria Scheffer.

XXI-eb Hendrik de Koning, veevoederhandelaar aan de Goorsteeg te Lunteren, geboren te Lunteren op 22 september 1929, overleden rond 2000, ongeveer 71 jaar oud, zoon van Cornelis de Koning (XX-bl) en Grietje Zeggelaar.

Hendrik was gehuwd met Anna van Lagen ook genaamd Annie, geboren rond 1931, overleden te Lunteren op 22 juli 2000, begraven aldaar op 27 juli 2000, ongeveer 69 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Margriet de Koning, geboren rond 1962.

2 Toos de Koning, geboren rond 1964, wonende te Oisterwijk.

3 Cornelis de Koning, geboren rond 1966.

XXI-ec Jan de Koning, veehandelaar aan de Oud-Arnhemseweg te Lunteren, geboren te Lunteren op 22 september 1937, zoon van Cornelis de Koning (XX-bl) en Grietje Zeggelaar.

Jan is veehandelaar aan de Oud-Arnhemseweg te Lunteren, gemeenteraadslid der gemeente Ede, lid der provinciale staten van Gelderland, lid der 2e kamer der Staten-Generaal voor de fractie van de Boerenpartij. Zijn hobbies zijn dammen en judo.

Jan is getrouwd in het jaar 1960, op 23-jarige leeftijd met Teunia van Egdom ook genaamd Teunisje (22 jaar oud), geboren te Ede op 11 september 1938, dochter van Aris van Egdom (landbouwer op Klein Loenhorst) en Aaltje Bleijenberg.

Uit dit huwelijk:

1 Alies de Koning, geboren te Lunteren in het jaar 1960.

2 Margriet de Koning, geboren te Lunteren in het jaar 1961.

3 Arisien de Koning, geboren te Lunteren in het jaar 1966.

4 Cornelia de Koning ook genaamd Connie, geboren te Lunteren in het jaar 1967.

5 Cornelis de Koning, geboren te Lunteren in het jaar 1971.

6 Jantine de Koning, geboren te Lunteren in het jaar 1974.

7 Ria de Koning, geboren te Lunteren in het jaar 1975.

8 Herman de Koning, geboren te Lunteren in het jaar 1978.

9 Tineke de Koning, geboren te Lunteren in het jaar 1981.

10 Jan de Koning, geboren te Lunteren in het jaar 1983.

XXI-ed Gijsbertha de Koning, geboren te Luntern op 23 februari 1936, dochter van Kil de Koning (XX-bm) en Ellebertha van de Stroet.

Gijsbertha is gehuwd met Gerard van de Kolk, geboren rond 1936, zoon van Klaas van de Kolk en Marrigje Visser.

Uit dit huwelijk:

1 Klaas van de Kolk, geboren rond 1962.

2 Elisabeth van de Kolk, geboren rond 1963.

3 Kil van de Kolk, geboren rond 1964.

XXI-ee Maas van de Ruitenbeek, landbouwer in het Overwoud onder Lunteren, geboren te Lunteren op 16 april 1899, zoon van Aart van de Ruitenbeek (XX-bn) en Petronella van Beek.

Hij woont in 1936 in het Overwoud 67 en vertrekt op 8 Mei 1934 naar Apeldoorn.

Maas is getrouwd te Apeldoorn op 8 mei 1924, op 25-jarige leeftijd met Maasje van den Brink (28 jaar oud), geboren te Apeldoorn op 10 december 1895.

Uit dit huwelijk:

1 Gerritje van de Ruitenbeek, geboren te Apeldoorn op 23 juli 1925.

XXI-ef Nicolaas Lokhorst, geboren te Barneveld op 18 april 1896, zoon van Frans Lokhorst (XX-bo) en Jannetje van Ee.

Nicolaas is getrouwd te Barneveld op 4 februari 1927, op 30-jarige leeftijd met Anna Catharina van Ewijk (21 jaar oud), geboren op 20 november 1905.

Uit dit huwelijk:

1 Frans Lokhorst, geboren te Barneveld op 2 november 1927, overleden aldaar op 26 april 1959, 31 jaar oud.

2 Johannes Lokhorst, geboren te Barneveld op 23 november 1928, volgt onder XXII-fv.

3 Jan Lokhorst, geboren te Barneveld op 11 december 1929.

4 Teunisje Lokhorst, geboren te Barneveld op 18 januari 1931, overleden te Rotterdam op 27 mei 1936, 5 jaar oud.

5 Gerrit Lokhorst, geboren te Barneveld op 12 juli 1932, overleden aldaar op 15 juli 1968, 36 jaar oud.

6 Jannetje Lokhorst, geboren te Barneveld op 30 december 1933.

7 Arendina Lokhorst, geboren te Barneveld op 5 november 1935.

8 Teun Jacobus Lokhorst, geboren te Rotterdam op 17 maart 1937.

9 Gijsberta Lokhorst, geboren te Rotterdam op 31 mei 1938, overleden te Barneveld op 13 maart 1949, 10 jaar oud.

10 Anna Teunisje Lokhorst, geboren te Rotterdam op 15 oktober 1940.

11 Gerritje Lokhorst, geboren te Rotterdam op 25 mei 1942, overleden te Ermelo op 12 december 1947, 5 jaar oud.

12 Jacoba Lokhorst, geboren te Rotterdam op 27 maart 1944.

13 Antonia Lokhorst, geboren te Barneveld op 20 december 1945.

14 Antonie Lokhorst, geboren te Barneveld op 19 november 1948, overleden op 19 november 1948.

XXI-eg Cornelis van Elst, geboren te Scherpenzeel op 20 september 1899, overleden te Bilthoven op 22 november 1986, 87 jaar oud, zoon van Johannes van Elst en Grietje van Ede (XX-bp).

Cornelis is getrouwd te Scherpenzeel op 7 juni 1923, op 23-jarige leeftijd met Hendrika Vlastuin (21 jaar oud), geboren te Woudenberg op 26 april 1902.

Uit dit huwelijk:

1 Gerritje van Elst, geboren te Scherpenzeel op 23 december 1933, volgt onder XXII-fw.

XXI-eh Willem de Greef, veevoederhandelaar, geboren te Woudenberg op 4 mei 1902, zoon van Antonie de Greef en Cornelia Moesbergen (XX-bq).

Willem is gehuwd met Everarda van Vlastuin, geboren te Woudenberg op 14 februari 1906.

Uit dit huwelijk:

1 Antonie de Greef, veevoederhandelaar, geboren te Woudenberg op 29 maart 1931.

Antonie is getrouwd te Scherpenzeel op 13 juli 1956, op 25-jarige leeftijd met Gerritje van Elst, geboren te Scherpenzeel op 23 december 1933, volgt onder XXII-fw.

XXI-ei Elbert van de Pol, landbouwer, geboren te Ede op 20 maart 1890 Als geboortedatum wordt ook 10 Maart 1891 genoemd., zoon van Derk van de Pol (landbouwer) en Hendrica Pater (XX-br).

Hij woont in 1936 te meulunteren 79.

Elbert was gehuwd met Willempje Davelaar, geboren op 21 september 1896.

Uit dit huwelijk:

1 Hendrika van de Pol, geboren te Lunteren op 27 februari 1924.

2 Gerrit van de Pol, geboren te Lunteren op 9 juli 1925.

3 Dirk van de Pol, geboren te Lunteren op 8 mei 1927.

4 Jantje van de Pol, geboren te Lunteren op 14 juni 1929.

5 Cornelia van de Pol, geboren te Lunteren op 8 maart 1932.

XXI-ej Hendrika van de Pol, geboren te Ede op 30 november 1898, dochter van Derk van de Pol (landbouwer) en Hendrica Pater (XX-br).

Hendrika is getrouwd te Ede op 1 december 1926, op 28-jarige leeftijd met Hendrik Pul (28 jaar oud), landbouwer, geboren te Ermelo op 30 september 1898.

Hij komt op 17 November 1926 van ermelo naar Lunteren, Overwoud 5b, 1930 idem 15.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Pul, geboren in het Overwoud onder Lunteren op 4 september 1927.

2 Dirk Pul, geboren in het Overwoud onder Lunteren op 8 september 1928.

3 Bertus Pul, geboren in het Overwoud onder Lunteren op 2 februari 1930, overleden aldaar op 17 juni 1931, 1 jaar oud.

4 Hendrikus Pul, geboren in het Overwoud onder Lunteren op 2 februari 1930, overleden aldaar op 21 juni 1931, 1 jaar oud.

5 Hendrik Pul, geboren in het Overwoud onder Lunteren op 2 februari 1930, overleden aldaar op 23 juni 1931, 1 jaar oud.

6 Albertha Pul, geboren in het Overwoud onder Lunteren op 9 april 1934.

XXI-ek Hendrik van de Pol, geboren te Ede op 13 januari 1900, zoon van Derk van de Pol (landbouwer) en Hendrica Pater (XX-br).

Hendrik woont in 1936 in het Overwoud 14 onder Lunteren.

Hendrik was gehuwd met Gijsberta Pater, geboren te Barneveld op 7 juli 1898.

Uit dit huwelijk:

1 Dirk van de Pol, geboren in het Overwoud onder Lunteren op 21 december 1927, overleden aldaar op 25 mei 1930, 2 jaar oud.

2 Willempje van de Pol, geboren in het Overwoud onder Lunteren op 5 mei 1929.

3 Hendrikus van de Pol, geboren in het Overwoud onder Lunteren op 29 april 1930.

4 Aart van de Pol, geboren in het Overwoud onder Lunteren op 31 augustus 1931.

5 Hendrica van de Pol, geboren in het Overwoud onder Lunteren op 26 september 1932.

6 Derk van de Pol, geboren in het Overwoud onder Lunteren op 26 september 1932.

7 Maria van de Pol, geboren in het Overwoud onder Lunteren op 2 oktober 1933.

8 Elbert van de Pol, geboren in het Overwoud onder Lunteren op 19 april 1935.

9 Teunis van de Pol, geboren in het Overwoud onder Lunteren op 10 mei 1936.

10 Cornelia van de Pol, geboren in het Overwoud onder Lunteren op 4 mei 1939.

XXI-el Annetje Pater, geboren te Ede op 25 juli 1902, dochter van Dirk Pater (XX-bs) en Aaltje Kampert.

Annetje is getrouwd te Ede op 31 december 1919, op 17-jarige leeftijd met Jan Willem Lagerweij (22 jaar oud), landbouwer te Meulunteren, geboren te Ede op 10 januari 1897, zoon van Wulfert Lagerweij (voerman te Ede) en Jantje Hazeleger.

Hij woont in 1936 te Meulunteren 95.

Uit dit huwelijk:

1 Dirk Lagerweij, geboren de Valk onder Lunteren op 28 mei 1920, overleden aldaar op 13 juni 1920, 16 dagen oud.

2 Wulfert Lagerweij, geboren de Valk onder Lunteren op 3 mei 1921.

3 Dirk Lagerweij, geboren de Valk onder Lunteren op 28 september 1923, overleden aldaar op 27 oktober 1923, 29 dagen oud.

4 Dirk Lagerweij, geboren de Valk onder Lunteren op 20 september 1924.

5 Jan Lagerweij, geboren de Valk onder Lunteren op 21 juni 1926.

6 Aalt Lagerweij, geboren te Ede op 22 juni 1927.

7 Willem Lagerweij, geboren te Meulunteren op 1 juli 1928, overleden aldaar op 18 mei 1929, 321 dagen oud.

8 Willem Lagerweij, geboren te Meulunteren op 30 mei 1929.

9 Albertus Lagerweij, geboren te Meulunteren op 6 juli 1935.

10 Sophia Wilhelmina Lagerweij, geboren te Meulunteren op 6 maart 1939.

XXI-em Dirk Pater, geboren in de Valk onder Lunteren op 15 september 1910, zoon van Dirk Pater (XX-bs) en Aaltje Kampert.

Dirk was gehuwd met Hendrikje Jacoba Termaten, geboren te Ede op 26 april 1911, dochter van Gerrit Johan Termaten (landbouwer en opperman) en Willemina van Diermen.

Uit dit huwelijk:

1 Dirkje Gerda Johanna Pater ook genaamd Dicky, geboren te Meulunteren op 26 juni 1944, wonende aldaar en te Lunteren.

Dirkje is getrouwd te Ede met (en gescheiden te Ede van) Johannes Houweling ook genaamd Hans, geboren rond 1944, zoon van Cornelis Houweling (pompenfabrikant te Lunteren) en Johanna Kok.

2 Wilhelmina Alida Hendrika Pater ook genaamd Willy, geboren in de Pollen te Lunteren op 17 januari 1946, volgt onder XXII-fx.

3 Dirk Pater, geboren in de Pollen te Lunteren op 22 juni 1948, volgt onder XXII-fy.

XXI-en Otto Pater, landbouwer, geboren te Lunteren op 30 juni 1910, zoon van Dirk Albertus Pater (XX-bt) en Jacobje Vaarkamp.

Hij woont in 1936 in het Oveewoud 5a onder Lunteren.

Otto is getrouwd te Ede op 24 augustus 1932, op 22-jarige leeftijd met Jantje Jansen (22 jaar oud), geboren te Lunteren op 4 maart 1910, dochter van Jan Evert Jansen (landbouwer) en Derkje Schreuder (XXI-fa).

Uit dit huwelijk:

1 Dirk Albertus Pater, geboren te Lunteren op 2 januari 1933.

2 Jan Evert Pater, geboren te Lunteren op 13 april 1937.

XXI-eo Anthonie Pater, geboren te Ederveen op 22 augustus 1894, zoon van Dirk Pater (XX-bu) en Dirkje Janna van Ginkel.

Hij komt op 22 October 1929 van Woudenberg naar het Nederwoud 44, hij woont in 1936 in het Nederwoud 118 onder Lunteren.

Anthonie is getrouwd te Ede op 2 april 1930, op 35-jarige leeftijd met Cornelia van Egdom (34 jaar oud), geboren te Ede op 2 juni 1895, dochter van Erris van Egdom en Aaltje Arends.

Uit dit huwelijk:

1 Dirk Pater, landbouwer aan de Mispelweg in het Nederwoud, geboren te Nederwoud onder Lunteren op 28 mei 1931, wonende in het Nederwoud onder Lunteren.

2 Erris Pater ook genaamd Aris, geboren in het Nederwoud onder Lunteren op 17 maart 1933, volgt onder XXII-fz.

3 Dirk Hendrikus Pater ook genaamd Henk, geboren in het Nederwoud onder Lunteren op 23 juli 1934, volgt onder XXII-ga.

4 Ali Pater, geboren in het Nederwoud onder Lunteren op 15 november 1935.

5 Janna Pater, geboren in het Nederwoud onder Lunteren op 26 juli 1937.

XXI-ep Gerrit Pater, geboren te Nederwoud onder Lunteren op 17 september 1904, zoon van Dirk Pater (XX-bu) en Dirkje Janna van Ginkel.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1 Gerrit Pater, metselaar, geboren rond 1950.

XXI-eq Hendrikus Hiensch, hotelhouder, geboren te Werkhoven op 18 maart 1896, zoon van Theodorus Franciscus Hiensch en Gerritje van Egdom (XX-bx).

Hendrikus was gehuwd met Carolina Catharina Boukamp, geboren te Pretoria, Zuid-Afrika op 21 november 1900, dochter van Rijk Boukamp en Bartje Catharina Dregter.

Uit dit huwelijk:

1 Theodorus Franciskus Hiensch ook genaamd Bob, geboren te Hilversum op 26 september 1924, volgt onder XXII-gb.

XXI-er Willem van Harten, molenaar te Lunteren, geboren te Renswoude op 11 juni 1898, zoon van Gerard van Harten (molenaar te Renswoude) en Dientje van Egdom (XX-by).

Hij komt op 1 Mei 1925 van Renswoude naar de Postweg 9c te Lunteren, in 1926 wordt dat Postweg 19.

Willem is getrouwd te Ede op 17 juni 1925, op 27-jarige leeftijd met Maria van Veldhuisen (21 jaar oud), geboren te Barneveld op 1 september 1903, overleden te Lunteren op 14 juni 1941, begraven aldaar Op haar grafzerk staat: Johannes 3 vers 16: "Want alzoo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijnen eeniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe." , 37 jaar oud, dochter van Willem van Veldhuisen (landbouwer aan de Achterstraat te Lunteren) en Dirkje Schimmel.

Uit dit huwelijk:

1 Gerard Willem van Harten, geboren te Lunteren op 16 mei 1926, overleden aldaar op 14 juli 1927, begraven aldaar, 1 jaar oud.

2 Dirkje Maria van Harten ook genaamd Diddy, geboren te Lunteren op 10 juli 1927, overleden aldaar op 17 januari 1947, begraven aldaar Zij ligt samen met haar moeder in een graf., 19 jaar oud.

3 Dina Anthonia van Harten, geboren te Lunteren op 20 januari 1929.

4 Willem Marinus van Harten ook genaamd Wim, geboren te Lunteren op 12 november 1930, volgt onder XXII-gc.

5 Maria Wilhelmina van Harten, geboren te Lunteren op 26 juni 1933.

6 Anthonie Cornelis van Harten ook genaamd Tonni, geboren te Lunteren op 6 januari 1935, overleden aldaar op 1 februari 1935, begraven aldaar, 26 dagen oud.

7 Cornelis Gijsbertus van Harten ook genaamd Keesje, geboren te Lunteren op 22 januari 1937, overleden aldaar op 12 maart 1941, begraven aldaar, 4 jaar oud.

XXI-es Heintje Pater, geboren te Barneveld op 3 augustus 1901, dochter van Dirk Pater (XX-bz) en Aaltje Bakkenes.

Heintje is getrouwd te Ede op 1 november 1922, op 21-jarige leeftijd met Johan Lagerweij (23 jaar oud), metselaar en melkslijter, geboren te Lunteren op 27 juli 1899, zoon van Evert Jan Lagerweij (metselaar te Lunteren) en Aaltje van Amerongen.

Hij woont vanaf 1899 te Lunteren 38, 1900 Dorp La 37a, 1921 Lievevrouwenstraat 5, 1922 Achterstraat 6, 1926 Roskammersteeg 2.

Uit dit huwelijk:

1 Evert Jan Lagerweij, geboren te Ede op 5 september 1922.

2 Aaltje Lagerweij, geboren te Lunteren op 9 oktober 1929.

3 Brand Gerrit Lagerweij ook genaamd Bram, geboren te Lunteren op 18 april 1935.

XXI-et Hendrik Pater, geboren te Ede op 2 januari 1908, overleden aldaar op 15 februari 1997, 89 jaar oud, zoon van Gerrit Pater (XX-ca) en Geertruida Overeem.

Hendrik is getrouwd op 10 april 1929, op 21-jarige leeftijd met Janna Hendrika van Zwetselaar (20 jaar oud), geboren te Ede op 9 november 1908, overleden aldaar op 20 september 1980, 71 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Geertruida Pater, geboren rond 1933, overleden voor 1997, hoogstens 64 jaar oud.

2 M.W. Pater, geboren rond 1934, wonende te Wierden.

3 Gerrit Pater, geboren rond 1935, wonende te den Ham.

4 R.G. Pater, geboren rond 1936, wonende te Wekerom.

5 Hendrik Jan Pater, geboren te Ede op 4 november 1939.

Hendrik is getrouwd te Ede op 9 maart 1964, op 24-jarige leeftijd met Geertruida van Voorthuizen, geboren te Harskamp op 2 april 1941, volgt onder XXII-ef.

6 C. Pater, geboren rond 1940, wonende te Wekerom.

7 Hendrik Pater, geboren rond 1942, wonende te Ede.

8 Jannigje Cornelia Pater, geboren op 30 augustus 1945.

Jannigje is getrouwd te Ede op 28 april 1966, op 20-jarige leeftijd met Gerrit van Voorthuizen, geboren te Harskamp op 14 mei 1939, volgt onder XXII-ee.

9 Evert Jan Pater, geboren rond 1946, wonende te Harskamp.

XXI-eu Francina Roelofsen, geboren te Ede op 8 maart 1907, dochter van Gerrit Roelofsen (landbouwer te Lunteren) en Dirkje Pater (XX-cb).

Francina is getrouwd te Ede op 8 september 1928, op 21-jarige leeftijd met Wouterus van Ee (21 jaar oud), landbouwer en kaashandelaar, geboren te Barneveld op 5 januari 1907, zoon van Jan van Ee (landbouwer op de "Kleine Kieft" in het Overwoud) en Hendrika van Schothorst.

Hij komt op 4 Maart 1909 van Barneveld naar Lunteren 19, 1921 Overwoud 35, later Bosrand 33 en in 1936 Engweg 30.

Uit dit huwelijk:

1 Jan van Ee, geboren te Lunteren op 3 februari 1929, overleden aldaar op 5 januari 1937, 7 jaar oud.

2 Gerrit van Ee, geboren te Lunteren op 28 december 1930, overleden aldaar op 5 januari 1937, 6 jaar oud.

3 Hendrikus van Ee, geboren te Lunteren op 19 februari 1934.

XXI-ev Gerrit Roelofsen, molenaar en chauffeur, geboren te Ede op 26 november 1910, zoon van Gerrit Roelofsen (landbouwer te Lunteren) en Dirkje Pater (XX-cb).

Gerrit is getrouwd te Ede op 27 januari 1932, op 21-jarige leeftijd met Gijsberta van Harten (18 jaar oud), geboren te Ede op 7 september 1913.

Uit dit huwelijk:

1 Gerrit Roelofsen, geboren te Ede op 11 juni 1932, overleden aldaar op 18 juni 1932, 7 dagen oud.

2 Petronella Adriana Roelofsen, geboren te Ede op 1 september 1933.

3 Gerrit Roelofsen, geboren te Ede op 22 maart 1935.

XXI-ew Albertus van de Vliert, landbouwer/farmer, geboren te Woudenberg op 12 augustus 1904, zoon van Albartus van de Vliert (XX-cc) en Gerritje Broekhuizen.

Albertus is om 03.00 uur geboren.

Albertus was gehuwd met Jannetje Jansen, geboren in het Nederwoud onder Lunteren op 21 april 1905, dochter van Aalbertus (Albertus, Albartus) Jansen en Gijsbertha van Dijk.

Uit dit huwelijk:

1 Albertus van de Vliert, geboren te Scherpenzeel op 16 mei 1930.

2 Albert van de Vliert, geboren te Scherpenzeel op 27 juli 1932.

3 Gerrit van de Vliert, geboren te Scherpenzeel op 26 april 1934, overleden in november 1946, 12 jaar oud.

4 Gijsbertha van de Vliert, geboren te Scherpenzeel op 9 maart 1936.

5 Jannetje van de Vliert, geboren te Scherpenzeel op 8 februari 1938.

Jannetje is getrouwd te Scherpenzeel op 23 mei 1957, op 19-jarige leeftijd met Jan van Ginkel, geboren te Ederveen op 2 juli 1934, volgt onder XX-dr.

6 Dirk van de Vliert, geboren te Scherpenzeel op 26 september 1939, overleden in het jaar 1978, 39 jaar oud.

7 Jacob van de Vliert, geboren te Scherpenzeel op 19 februari 1945.

XXI-ex Hermanus Willem Frankenhuizen, timmerman te Lunteren, geboren te Lunteren op 10 november 1870, overleden aldaar op 8 november 1951, 80 jaar oud, zoon van Cornelis Frankenhuizen (XX-cd) en Jacoba van Veldhuisen.

Hij woont eerst te Lunteren 64, 1871 184, 1900 Dorp la 184, 1921 Zandsteeg 5 en 1926 Achterstraat 1.

Hermanus is getrouwd te Ede op 17 augustus 1912, op 41-jarige leeftijd (1) met Grietje van de Pol, geboren te Lunteren op 7 september 1875, zie XXI-ci.

Uit dit huwelijk:

1-2 Zie onder XXI-ci.

Hermanus is getrouwd te Ede op 18 augustus 1917, op 46-jarige leeftijd (2) met Cornelia Maria van Harskamp (33 jaar oud), geboren te Ede op 25 november 1883, dochter van Jan van Harskamp en Jacobje Versteeg.

Uit dit huwelijk:

3 Hendrikje Frankenhuizen ook genaamd Heintje, geboren te Lunteren op 10 mei 1919, volgt onder XXII-gd.

4 Janna Jacoba Frankenhuizen, geboren te Lunteren op 1 april 1920, overleden aldaar op 4 maart 1921, 337 dagen oud.

5 Janna Jacoba Frankenhuizen, geboren te Lunteren op 20 juli 1921.

Janna is gehuwd met N.N. van Holland, geboren rond 1920.

6 Hermanus Willem Frankenhuizen ook genaamd Herman, geboren te Lunteren op 23 mei 1923, volgt onder XXII-ge.

7 Jan Frankenhuizen, geboren te Lunteren op 27 november 1925, volgt onder XXII-gf.

8 Hendrikus Frankenhuizen ook genaamd Driekus, geboren te Lunteren op 4 juni 1927, volgt onder XXII-gg.

XXI-ey Hendrik Schreuder, timmerman, geboren te Barneveld op 6 december 1888, zoon van Jan-Daniel Schreuder (XX-ce) en Maria van Bruggen.

Hendrik woont in 1921 Lieve Vrouwenstraat 3 te Lunteren, in September 1924 nummer 7, in December 1924 Dorpsstraat 42 en in April 1936 Valkseweg 3.

Hendrik is getrouwd te Ede op 19 september 1914, op 25-jarige leeftijd met Maria Christina van Dijk (20 jaar oud), geboren te Lunteren op 16 april 1894, dochter van Johannes van Dijk (koster, klepperman, lantaarnopsteker en nachtwacht te Lunteren) en Gerritje van Veldhuisen.

Uit dit huwelijk:

1 Maria Schreuder, geboren te Ede op 31 januari 1915, volgt onder XXII-gh.

2 Gerritje Schreuder, geboren te Ede op 4 december 1917, volgt onder XXII-gi.

3 Johanna Schreuder, geboren te Ede op 25 augustus 1920.

4 Jan Daniel Schreuder, geboren te Lunteren op 14 november 1924.

XXI-ez Dirk Schreuder, timmerman en chauffeur, geboren te Barneveld op 22 november 1894, zoon van Jan-Daniel Schreuder (XX-ce) en Maria van Bruggen.

Dirk woont in 1930 aan de Molenparkweg 5 te Lunteren. Op 1 November gaat hij naar de Dorpsstraat 151.

Dirk is getrouwd op 15 augustus 1923, op 28-jarige leeftijd met Martha Schut (25 jaar oud), geboren te Wageningen op 5 augustus 1898.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Daniel Schreuder, geboren te Lunteren op 13 mei 1926.

XXI-fa Derkje Schreuder, geboren in de Valk onder Lunteren op 14 juni 1887, dochter van Jan Derk Schreuder (XX-cf) en Reintje Langenbach.

Derkje was gehuwd met Jan Evert Jansen, landbouwer, geboren te Lunteren op 4 juni 1874, zoon van Hendrik Jansen (landbouwer en klompenmaker) en Jantje van Velthuisen.

Hij woont in 1936 te Meulunteren 36.

Uit dit huwelijk:

1 Jantje Jansen, geboren te Lunteren op 27 juli 1907.

2 Jan Dirk Jansen, geboren te Lunteren op 30 januari 1909.

3 Jantje Jansen, geboren te Lunteren op 4 maart 1910.

Jantje is getrouwd te Ede op 24 augustus 1932, op 22-jarige leeftijd met Otto Pater, geboren te Lunteren op 30 juni 1910, volgt onder XXI-en.

4 Hendrik Jansen, geboren te Lunteren op 1 december 1911.

5 Reindert Jansen, geboren te Lunteren op 24 april 1914.

6 Hendrikus Jansen, geboren te Lunteren op 20 april 1916.

7 Willem Jansen, geboren te Lunteren op 5 november 1918.

8 Hendrik Jan Jansen, geboren te Lunteren op 3 december 1926.

XXI-fb Willemina Schreuder, geboren te Lunteren op 26 maart 1889, dochter van Jan Derk Schreuder (XX-cf) en Reintje Langenbach.

Willemina is getrouwd te Ede op 25 maart 1911, op 21-jarige leeftijd met Willem Bloemendal (27 jaar oud), landbouwer te Meulunteren, geboren te Lunteren op 20 april 1883, vermoord te Meulunteren rond 1944, ongeveer 61 jaar oud, zoon van Brand Bloemendal (landbouwer te Meulunteren) en Jannigje Roelofsen.

In 1938 woont hij te Meulunteren 11.

Uit dit huwelijk:

1 Brand Bloemendal, landbouwer te Meulunteren, geboren te Lunteren op 11 februari 1913.

2 Jan Bloemendal, landbouwer te Meulunteren, geboren te Lunteren op 6 maart 1919.

XXI-fc Maria Schreuder, geboren in de Valk onder Lunteren op 31 januari 1891, dochter van Jan Derk Schreuder (XX-cf) en Reintje Langenbach.

Maria is getrouwd te Ede op 11 november 1911, op 20-jarige leeftijd met Gerrit Goor (22 jaar oud), landbouwer, geboren te Lunteren op 26 mei 1889, zoon van Hendrik Goor (landbouwer) en Gerritje Pluim.

Hij woont te Meulunteren 25, 24a, 1921 vernummerd 32 in 1930 34.

Uit dit huwelijk:

1 Hendrik Jan Goor, geboren te Meulunteren op 12 mei 1912.

2 Jan Derk Goor, geboren te Meulunteren op 26 april 1913, overleden aldaar op 15 augustus 1914, 1 jaar oud.

3 Jan Derk Goor, geboren te Meulunteren op 16 augustus 1915, volgt onder XXII-gj.

4 Gerritje Goor, geboren te Meulunteren op 4 maart 1918, volgt onder XXII-gk.

5 Reintje Goor, geboren te Meulunteren op 30 december 1921.

6 Aaltje Goor, geboren te Meulunteren op 26 april 1925.

XXI-fd Cornelia Schreuder ook genaamd Keetje, geboren in de Valk onder Lunteren op 14 augustus 1893, dochter van Jan Derk Schreuder (XX-cf) en Reintje Langenbach.

Cornelia is getrouwd te Ede op 16 februari 1918, op 24-jarige leeftijd met Hendrikus Kas (26 jaar oud), landbouwer in het Walderveen onder Lunteren, geboren te Lunteren op 25 juni 1891, zoon van Wouter Kas (landbouwer) en Gerritje Hendriksen.

Uit dit huwelijk:

1 Wouter Kas, geboren in het Walderveen onder Lunteren op 16 februari 1919.

Wouter vertrekt op 4 December 1933 naar Scherpenzeel.

2 Reintje Kas, geboren in het Walderveen onder Lunteren op 20 oktober 1920.

3 Gerritje Kas, geboren in het Walderveen onder Lunteren op 30 mei 1922.

4 Dirk Jan Kas ook genaamd Jan Dirk, geboren in het Walderveen onder Lunteren op 3 september 1923, volgt onder XXII-gl.

5 Hendrik Kas, geboren in het Walderveen onder Lunteren op 10 april 1926.

6 Derkje Kas, geboren in het Walderveen onder Lunteren op 26 januari 1928.

7 Willemina Kas, geboren in het Walderveen onder Lunteren op 1 februari 1931.

8 Hendrikus Kas, geboren in het Walderveen onder Lunteren op 25 juni 1935.

XXI-fe Derk Schreuder, rijwielhandelaar, geboren in de Valk onder Lunteren op 1 april 1895, overleden aldaar op 22 januari 1923, 27 jaar oud, zoon van Jan Derk Schreuder (XX-cf) en Reintje Langenbach.

Hij woont tot 1900 Lunteren 25, tot 1920 de Valk 21b en vanaf 1921 de Valk 41.

Derk is getrouwd te Ede op 30 juni 1920, op 25-jarige leeftijd met Aaltje Bouwheer (30 jaar oud), geboren te Barneveld op 5 februari 1890, dochter van Reijer Bouwheer en Jannetje van de Koot.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Dirk Schreuder, geboren in de Valk onder Lunteren op 21 december 1920, overleden aldaar op 21 maart 1923, 2 jaar oud.

2 Jan Dirk Schreuder, geboren in de Valk onder Lunteren op 13 mei 1923.

XXI-ff Gerritje Schreuder, geboren in de Valk onder Lunteren op 19 februari 1897, dochter van Jan Derk Schreuder (XX-cf) en Reintje Langenbach.

Gerritje was gehuwd met Johan van Ee, landbouwer en koopman, geboren te Barneveld op 5 februari 1891.

Johan komt op 27 Januari 1917 van Barneveld naar de Valk Lc 22b, 1921 de Valk 41 en 1930 idem 59.

Uit dit huwelijk:

1 Jan van Ee, geboren de Valk onder Lunteren op 30 maart 1918.

2 Reintje van Ee, geboren in de Valk onder Lunteren op 4 maart 1920.

3 Jan Derk van Ee, geboren in de Valk onder Lunteren op 1 januari 1923.

4 Gerard van Ee, geboren in de Valk onder Lunteren op 10 juli 1924.

5 Derkje van Ee, geboren in de Valk onder Lunteren op 2 juni 1926.

6 Hendrikus van Ee, geboren in de Valk onder Lunteren op 24 mei 1928.

7 Johan Gerrit van Ee, geboren in de Valk onder Lunteren op 26 februari 1935.

8 Marinus van Ee, geboren in de Valk onder Lunteren op 23 augustus 1937.

XXI-fg Jantje Schreuder, geboren in de Valk onder Lunteren op 23 mei 1899, dochter van Jan Derk Schreuder (XX-cf) en Reintje Langenbach.

Jantje is getrouwd te Ede op 26 mei 1920, op 21-jarige leeftijd met Marinus van Ginkel (22 jaar oud), landbouwer, geboren te Woudenberg op 24 oktober 1897, zoon van Aart van Ginkel (landbouwer op Westeneng onder Otterlo) en Maatje Blaauwendraad.

In 1936 woont hij in het Nederwoud onder Lunteren 108.

Uit dit huwelijk:

1 Aart van Ginkel, geboren te Ede op 19 augustus 1920.

2 Reintje van Ginkel, geboren te Barneveld op 2 oktober 1921.

3 Dirk Jan van Ginkel, geboren te Ede op 2 juni 1924.

4 Marinus van Ginkel, geboren te Ede op 1 juni 1926.

5 Geurt van Ginkel, geboren te Ede op 11 februari 1933.

XXI-fh Jacoba Maria Schreuder, geboren in de Valk onder Lunteren op 1 januari 1902, dochter van Jan Derk Schreuder (XX-cf) en Reintje Langenbach.

Jacoba was gehuwd met Hendrikus van den Brandt, geboren te Barneveld op 7 juni 1889, zoon van Hendrik Jan van den Brandt, Deze Hendrik Jan versiert zijn familienaam van Van den Brand naar Van den Brandt. Deze naam komt van een van de goederen de Brand, allen gelegen in het Garderbroek onder Garderen en Kootwijkerbroek. Veel gegevens over de boerderijen in het Garderbroek in de door Jochem Kroes gemaakt werkverslag over de nederzettingsvorming. Dit verslag is aanwezig in het gemeente archief van Barneveld. en Aaltje van den Top.

Uit dit huwelijk:

1 Jacobus Marinus van den Brandt, geboren te Utrecht op 15 januari 1923.

2 Aaltje van den Brandt, geboren te Eschoten onder Otterlo op 30 oktober 1926.

3 Reintje van den Brandt, geboren te Ede op 4 september 1933.

XXI-fi Albert Schreuder, timmerman, geboren in de Valk onder Lunteren op 14 augustus 1908, zoon van Jan Derk Schreuder (XX-cf) en Reintje Langenbach.

Albert woont in de Valk op nummer 21b, 1921 37, 1930 53 en 1931 54a.

Albert is getrouwd te Apeldoorn op 21 januari 1931, op 22-jarige leeftijd met Gijsje van Veldhuizen (21 jaar oud), geboren te Hoenderloo gem. Apeldoorn op 4 augustus 1909.

Uit dit huwelijk nog twee kinderen geboren na 1940.

Uit dit huwelijk:

1 Reintje Schreuder, geboren in de Valk onder Lunteren op 30 mei 1931.

2 Jacob Jan Schreuder, geboren in de Valk onder Lunteren op 21 april 1933, overleden te Lunteren op 24 oktober 2003, begraven aldaar, 70 jaar oud.

Jacob was gehuwd met Aleida van den Brink, geboren rond 1935.

3 Jannetje Schreuder, geboren in de Valk onder Lunteren op 6 januari 1936, volgt onder XXII-gm.

4 Dirk Schreuder, geboren in de Valk onder Lunteren op 14 november 1938.

XXI-fj Hendrikje Brouwer, geboren te Ede op 30 juli 1893, dochter van Wouter Brouwer (landbouwer op Liesselt in Meulunteren) en Berendina Schreuder (XX-cg).

Hendrikje is getrouwd te Ede op 6 november 1915, op 22-jarige leeftijd met haar neef Aart Schreuder (24 jaar oud), landbouwer, geboren te Wekerom op 3 april 1891, zoon van Johannes Gijsbertus Schreuder (XX-ch) en Woutertje Burgers.

Uit dit huwelijk:

1 Johannes-Gijsbertus Schreuder, geboren te Ede op 5 september 1917.

2 Berendina Schreuder, geboren te Ede op 14 maart 1921.

3 Woutera Schreuder, geboren te Ede op 19 juli 1923.

4 Woutera Hendrika Schreuder, geboren te Ede op 20 juli 1928.

XXI-fk Jan Daniel Schreuder, geboren te Wekerom op 22 september 1896, zoon van Johannes Gijsbertus Schreuder (XX-ch) en Evertje van Dijk.

Hij woont eerst te Wekerom 67 en Ef 54e, in 1921 Wekerom 65, op 14 mei 1924 komt hij naar Meulunteren 50a en in 1930 Meulunteren 92.

Jan is getrouwd te Ede op 14 mei 1924, op 27-jarige leeftijd met Grietje van de Steeg (27 jaar oud), geboren te Ede op 26 december 1896.

Uit dit huwelijk:

1 Gerard Schreuder, geboren te Wekerom op 13 april 1921.

2 Johannes Gijsbertus Schreuder ook genaamd Johan, geboren te Meulunteren op 22 december 1924, volgt onder XXII-gn.

XXI-fl Gerrit Schreuder, metselaar, geboren te Ede op 26 november 1901, zoon van Johannes Gijsbertus Schreuder (XX-ch) en Evertje van Dijk.

Gerrit woont eerst te Wekerom Ef 54e, 65 op 9 Januari 1924 gaat hij naar Loosdrecht en komt op 26 Juni 1924 terug naar Wekerom 111 op 3 April 1929 naar Ederveen n76 en in 1930 idem 89.

Gerrit is getrouwd te Ede op 3 april 1929, op 27-jarige leeftijd met Grada Elbertsen (28 jaar oud), geboren te Ede op 25 december 1900.

Uit dit huwelijk:

1 Johannes-Gijsbertus Schreuder, geboren te Ederveen op 30 juli 1931.

2 Dirkje Schreuder, geboren te Ederveen op 28 december 1932.

3 Evert Jan Schreuder, geboren te Ederveen op 25 juli 1934.

Geboren te Ederveen nr. 89, is nu Buurtweg 16 en 16a. HIj woont nu (A.D. 2002) in de Dingerlaan 6 te Lunteren.

XXI-fm Simon Budding, graanhandelaar te Ederveen en Lunteren, geboren te Ede op 23 september 1888, zoon van Willem Budding (XX-cj) en Jannigje Vosselman.

Hij komt in Mei 1928 van Ederveen naar Lunteren, West Parallelweg 7.

Simon is getrouwd te Hilversum op 19 juli 1917, op 28-jarige leeftijd met Maria Buddingh (26 jaar oud), geboren te Hilversum op 14 november 1890.

Uit dit huwelijk:

1 Willem Budding, geboren te Ederveen op 20 april 1918.

2 Simon Budding, geboren te Ederveen op 9 april 1919, overleden aldaar op 10 juni 1922, 3 jaar oud.

3 Jannigje Budding, geboren te Ederveen op 1 juli 1922.

4 Simon Budding, geboren te Ederveen op 5 augustus 1924, volgt onder XXII-go.

5 Maria Nela Marretje Budding, geboren te Lunteren op 1 juli 1932.

XXI-fn Jansje Budding, geboren te Ede op 22 juni 1891, dochter van Willem Budding (XX-cj) en Jannigje Vosselman.

Jansje is getrouwd te Ede op 13 mei 1913, op 21-jarige leeftijd met Jan Brouwer (26 jaar oud), timmerman en kruidenier, geboren te Lunteren op 13 november 1886, zoon van Dirk Brouwer (timmerman) en Elizabeth Verschuur.

Jan wordt geboren te Lunteren 108, in 1921 woont hij La 106 dorp, in 1921 aan de Stationsweg 21 en later aan de Dorpsstraat 38.

Uit dit huwelijk:

1 Dirk Brouwer, geboren te Lunteren op 22 april 1914.

2 Willij Brouwer, geboren te Lunteren op 15 juli 1918.

3 Jan Brouwer, geboren te Lunteren op 27 juli 1921, volgt onder XXII-gp.

4 Jansje Brouwer, geboren te Lunteren op 20 oktober 1922.

Jansje is gehuwd met Hendrik Marinus Schoonderbeek ook genaamd Ries, godsdienstonderwijzer, geboren op 8 december 1906, zoon van Hendrik Jan Schoonderbeek (godsdienstonderwijzer en wisselwachter der Ns) en Gerritje Antonia van Kruistum.

5 Jacob Brouwer, geboren te Lunteren op 22 mei 1926.

6 Aalbert Brouwer, geboren te Lunteren op 10 december 1930.

7 Hendrik Simon Brouwer ook genaamd Henk, leraar academie voor beeldende kunst te Arnhem, modeontwerper en kunstschilder, geboren te Lunteren op 20 april 1933.

XXI-fo Jan van Voorthuizen, manufacturier, geboren te Ede op 27 februari 1900, overleden aldaar op 17 november 1983, 83 jaar oud, zoon van Cornelis van Voorthuizen (XX-cl) en Maria Kelderman.

Jan is getrouwd te Loenersloot op 24 december 1924, op 24-jarige leeftijd met Annigje Gerritje Boele (29 jaar oud), geboren te Loenersloot op 21 juli 1895, overleden te Ede op 29 januari 1973, 77 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Maria Aagje van Voorthuizen, geboren te Ede op 19 december 1925, overleden aldaar op 14 november 1996, begraven aldaar op 19 november 1996, 70 jaar oud.

Maria is getrouwd te Ede op 11 april 1962, op 36-jarige leeftijd met Albert Hooijer (ongeveer 40 jaar oud), geboren rond 1922.

2 Arie van Voorthuizen, kantinebeheerder, geboren te Ede op 28 december 1928, wonende aldaar en te Duitsland.

XXI-fp Marinus van Voorthuizen, geboren te Ede op 15 juli 1904, zoon van Cornelis van Voorthuizen (XX-cl) en Maria Kelderman.

Marinus is getrouwd te Ede op 21 september 1927, op 23-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden te Ede op 8 mei 1946 van) Maria Margaretha Barth (18 jaar oud), geboren te Groesbeek op 10 april 1909.

Uit dit huwelijk:

1 Maria Gijsbertha van Voorthuizen, geboren te Ede op 13 januari 1928.

Maria is gehuwd met Evert van de Brink, geboren rond 1925.

2 Johannes Cornelis van Voorthuizen, geboren te Ede op 28 mei 1929, volgt onder XXII-gq.

3 Cornelis van Voorthuizen, geboren te Ede op 2 januari 1932, volgt onder XXII-gr.

Marinus is getrouwd te Ede op 11 december 1946, op 42-jarige leeftijd (2) met Johanna Cornelia van de Vliert (31 jaar oud), geboren te Ede op 27 december 1914.

Uit dit huwelijk:

4 Johanna Cornelia van Voorthuizen, geboren te Ede op 2 augustus 1947, wonende aldaar en te Haaksbergen.

Johanna is gehuwd met Jan Overbeek, geboren rond 1945.

XXI-fq Maria van Voorthuizen, geboren te Ede op 8 juni 1913, wonende aldaar en te Ermelo, dochter van Cornelis van Voorthuizen (XX-cl) en Maria Kelderman.

Maria is getrouwd te Ede op 18 december 1935, op 22-jarige leeftijd met Jan Huiskamp (ongeveer 23 jaar oud), geboren te Ermelo rond 1912.

Uit dit huwelijk:

1 Grietje Adriana Huiskamp, geboren te Ermelo op 10 mei 1936.

XXI-fr Cornelis van Voorthuizen, geboren te Ede op 8 maart 1915, overleden aldaar op 1 juni 1985, 70 jaar oud, zoon van Cornelis van Voorthuizen (XX-cl) en Maria Kelderman.

Cornelis is getrouwd te Ede op 17 januari 1945, op 29-jarige leeftijd met Hendrika van den Ham (22 jaar oud), geboren te Otterlo op 9 december 1922, wonende aldaar en te Ede, dochter van Evert van den Ham en Maria van Ark.

Uit dit huwelijk:

1 Maria van Voorthuizen, geboren te Ede op 22 juli 1945, wonende aldaar en te Lunteren.

Maria is gehuwd met Jan van Donkelaar, geboren te Lunteren op 2 maart 1940, volgt onder XXII-fl.

2 Evert van Voorthuizen, geboren te Ede op 17 januari 1948, volgt onder XXII-gs.

3 Cornelia Hendrika van Voorthuizen, geboren te Ede op 21 maart 1953, wonende aldaar en te Ederveen.

Cornelia is gehuwd met Johannes Donkelaar, geboren rond 1950.

4 Albertha Maria van Voorthuizen, geboren te Ede op 4 oktober 1955.

Albertha is gehuwd met Lucas Floris Vis, geboren te Lunteren op 6 november 1953.

XXI-fs Jan van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 14 november 1897, overleden aldaar op 1 december 1973, 76 jaar oud, zoon van Jan van Voorthuizen (XX-cm) en Cornelia van den Brink.

Jan is getrouwd te Renswoude op 4 november 1927, op 29-jarige leeftijd met Hendrika van der Hee (24 jaar oud), geboren op 8 maart 1903, dochter van Rijk van de Hee en Maria Drost.

Uit dit huwelijk:

1 Jan van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 20 januari 1929, wonende te Amersfoort en te Schimmelpenninckstraat 76.

2 Maria van Voorthuizen, geboren op 25 augustus 1930.

Maria is getrouwd te Renswoude op 7 juli 1955, op 24-jarige leeftijd met Johannes Hermanus Eliza Sterk (25 jaar oud), geboren te Scherpenzeel op 13 januari 1930.

3 Cornelia van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 23 juli 1932, wonende aldaar en te Lunteren.

4 Rijk van Voorthuizen, geboren op 18 december 1934, wonende te Woudenberg en te Stationsw 161a.

Rijk is getrouwd te Woudenberg op 22 mei 1958, op 23-jarige leeftijd met Johanna Petronella Mulder (24 jaar oud), geboren te Woudenberg op 13 mei 1934.

5 Johanna van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 23 mei 1936, wonende aldaar en te Lunteren.

6 Hendrika Maria van Voorthuizen, geboren op 18 augustus 1940.

Hendrika is getrouwd op 3 juli 1963, op 22-jarige leeftijd met Wiepko Mulder (27 jaar oud), geboren te Woudenberg op 21 maart 1936, wonende aldaar, zoon van Wiepko Mulder en Gisbertha van Woudenberg.

7 Hendrik van Voorthuizen ook genaamd Henny, geboren te Renswoude op 11 maart 1942, volgt onder XXII-gt.

8 Jannigje van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 14 januari 1944, wonende aldaar en te Lunteren.

XXI-ft Teunis van Voorthuizen, geboren op 3 februari 1902, overleden te Renswoude op 15 maart 1988, 86 jaar oud, zoon van Jan van Voorthuizen (XX-cm) en Cornelia van den Brink.

Teunis is getrouwd te Ede op 4 maart 1933, op 31-jarige leeftijd met Catharina Geertrui Hardeman (21 jaar oud), geboren te Veenendaal op 3 mei 1911, overleden te Renswoude op 11 februari 1983, 71 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelia van Voorthuizen, geboren te Utrecht op 24 juli 1933, volgt onder XXII-gu.

2 Rika van Voorthuizen, geboren te Utrecht op 24 juli 1933.

3 Jannigje Hermina van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 30 april 1937, wonende aldaar en te Rotterdam.

4 Teunis van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 18 december 1941, overleden te Amersfoort op 23 juni 1942, 187 dagen oud.

5 Teunis van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 9 mei 1944.

Teunis is getrouwd op 29 juni 1973, op 29-jarige leeftijd met C.G.O. van Roekel (ongeveer 27 jaar oud), geboren rond 1946.

XXI-fu Johannes van Voorthuizen ook genaamd Joop Huus, rijwielhandelaar te Renswoude, geboren te Renswoude op 7 januari 1904, overleden aldaar op 6 september 1987, 83 jaar oud, zoon van Jan van Voorthuizen (XX-cm) en Cornelia van den Brink.

Johannes is getrouwd te Renswoude op 17 september 1936, op 32-jarige leeftijd met Gijsbertha de Kruijff (35 jaar oud), geboren te Ede op 21 maart 1901, overleden te Renswoude op 11 november 1991, 90 jaar oud, dochter van Wouter de Kruijff en Evertje Brouwer.

Uit dit huwelijk:

1 Jan van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 19 juni 1937, wonende te Veenendaal.

Jan is getrouwd te Ede op 27 maart 1963, op 25-jarige leeftijd met Hilletje Vink (20 jaar oud), geboren te Ede op 29 mei 1942.

2 Wouter van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 21 augustus 1938, overleden te Amersfoort op 26 maart 1943, 4 jaar oud.

3 Johannes van Voorthuizen ook genaamd Joop, geboren te Renswoude op 8 maart 1940, volgt onder XXII-gv.

4 Evert van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 18 december 1941, volgt onder XXII-gw.

5 Cornelia van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 23 juni 1944.

Cornelia is gehuwd met N. Cozijnsen, geboren rond 1943.

XXI-fv Cornelia Teunisje Johanna van Voorthuizen, geboren op 26 juli 1909 (gereformeerde kerk), wonende te Bennekom, overleden te Veenendaal op 21 maart 1998, 88 jaar oud, dochter van Jan van Voorthuizen (XX-cm) en Cornelia van den Brink.

Cornelia is getrouwd te Renswoude op 4 mei 1944, op 34-jarige leeftijd met Marinus Haalboom (32 jaar oud), geboren te Ede op 31 mei 1911, overleden voor 1997, hoogstens 86 jaar oud, zoon van Gerrit Haalboom en Hendrikje Bemmel.

Uit dit huwelijk:

1 Henny Haalboom, geboren rond 1940.

XXI-fw Jannigje van Voorthuizen, geboren op 13 augustus 1911, dochter van Jan van Voorthuizen (XX-cm) en Cornelia van den Brink.

Haar dochter van een onbekende man:

1 Jenny van Voorthuizen, geboren te Amsterdam op 11 december 1938, wonende aldaar en te Santpoort.

XXI-fx Jan Hendrik van Voorthuizen, aardappelhandelaar, geboren te Utrecht op 2 april 1905, overleden aldaar op 27 februari 1944, begraven op de begraafplaats "Kovelswade" te Utrecht, 38 jaar oud, zoon van Antoon Johan Nicolaas van Voorthuizen (XX-cn) en Adriana Sophia van Heun.

Jan is getrouwd te Utrecht op 7 september 1933, op 28-jarige leeftijd met Wihelmina Bisschop (33 jaar oud), geboren te Utrecht op 10 december 1899, overleden aldaar op 18 oktober 1971, 71 jaar oud, dochter van Johan Louis Bisschop en Marie Louise Gros.

Uit dit huwelijk:

1 Anton Johan Nicolaas van Voorthuizen, geboren te Utrecht op 30 oktober 1934, volgt onder XXII-gx.

2 Johan Louis van Voorthuizen, geboren te Utrecht op 31 mei 1939, volgt onder XXII-gy.

XXI-fy Pieter Hendrik van Voorthuizen, aardappelhandelaar en brandstoffenhandelaar, geboren te Utrecht op 11 mei 1908, overleden aldaar op 18 oktober 1982, begraven op de begraafplaats "Kovelswade" te Utrecht, 74 jaar oud, zoon van Antoon Johan Nicolaas van Voorthuizen (XX-cn) en Adriana Sophia van Heun.

Pieter is getrouwd te Utrecht op 19 december 1935, op 27-jarige leeftijd met Theodora Adriana van der Heijden (26 jaar oud), geboren te Hilversum op 24 juni 1909, overleden de Bilt op 19 december 1993, begraven op de begraafplaats "Kovelswade" te Utrecht, 84 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Adriana Sophia van Voorthuizen, geboren te Utrecht op 13 oktober 1936, volgt onder XXII-gz.

2 Jan Thimoteus van Voorthuizen, geboren te Utrecht op 7 januari 1939, volgt onder XXII-ha.

3 Elisabeth Theodora van Voorthuizen, geboren te Utrecht op 21 juni 1943, volgt onder XXII-hb.

4 Jacqueline Juliana van Voorthuizen, geboren te Utrecht op 6 augustus 1948, volgt onder XXII-hc.

XXI-fz Pieter Hendrik van Voorthuizen, administrateur, geboren op 16 juni 1910, overleden te Zeist op 18 juni 1986, 76 jaar oud, zoon van Willem Daniel van Voorthuizen (XX-co) en Maria Alida de Jager.

Pieter is getrouwd te Utecht op 14 april 1944, op 33-jarige leeftijd met Trijntje Hendrika Bisschop (38 jaar oud), geboren te Utrecht op 5 maart 1906, overleden te Zeist op 4 mei 1985, 79 jaar oud, dochter van Johan Louis Bisschop en Marie Louise Gros.

Uit dit huwelijk:

1 Maria Louisa van Voorthuizen, geboren te Utrecht op 10 september 1945.

2 Maria Alida van Voorthuizen, geboren te Oudenrijn op 15 april 1948.

XXI-ga Willem Daniel van Voorthuizen, landbouwer, geboren te Utrecht op 31 maart 1915, overleden te Gorinchem op 1 november 1983, 68 jaar oud, zoon van Willem Daniel van Voorthuizen (XX-co) en Maria Alida de Jager.

De nazaten van Willem Daniel konden door gebrek aan medewerking niet geheel uitgezocht worden.

Willem is getrouwd te Utrecht op 4 april 1944, op 29-jarige leeftijd met Maria Magdalena de Jongh (32 jaar oud), geboren te Rijswijk Nb. op 14 maart 1912.

Uit dit huwelijk:

1 Jacoba van Voorthuizen, geboren te Utrecht op 26 februari 1945.

2 Willem Daniel van Voorthuizen, geboren te Utrecht op 28 maart 1947.

3 Johannes Lijndert van Voorthuizen, geboren te Utrecht op 16 augustus 1948, volgt onder XXII-hd.

4 Pieter Hendrik van Voorthuizen, geboren te Utrecht op 2 januari 1951, wonende te Gorinchem.Krabsteeg 14, Gorinchem. 01830-34656

Gehuwd met nageslacht.

5 Maria Alida van Voorthuizen, geboren te Utrecht op 4 mei 1952.

6 Gijsbertha van Voorthuizen, geboren te Utrecht op 7 mei 1955.

XXI-gb Reintje Klok, geboren te Lunteren op 24 februari 1902, dochter van Gerrit Klok (XX-cp) en Gerritje Boon.

Reintje is getrouwd te Ede op 9 september 1925, op 23-jarige leeftijd met Geurt van den Berg (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Ede op 20 september 1897, zoon van Jan van den Berg (landbouwer) en Willemijntje van Dijk.

Geurrt woont in 1936 te Lunteren Hondskamperweg 2.

Uit dit huwelijk:

1 Jan van den Berg, geboren te Lunteren op 9 april 1927.

2 Gerritje van den Berg, geboren te Lunteren op 2 juli 1930.

3 Willem van den Berg, geboren te Lunteren op 2 november 1931.

XXI-gc Gerritje Klok, geboren te Ede op 16 juli 1903, dochter van Gerrit Klok (XX-cp) en Gerritje Boon.

Gerritje is getrouwd te Ede op 14 mei 1924, op 20-jarige leeftijd met Jannes van de Beek (26 jaar oud), tuinman en doodgraver te Lunteren, geboren te Lunteren op 6 maart 1898, zoon van Abraham van de Beek (landbouwer aan de Klomperweg onder Lunteren) en Johanna van Dijk.

Hij woont in 1936 aan de Vaarkamperengweg 27.

Uit dit huwelijk:

1 Johanna van de Beek, geboren te Lunteren op 23 februari 1925.

2 Gerrit van de Beek, geboren te Lunteren op 6 maart 1927, overleden aldaar op 23 juni 1928, 1 jaar oud.

3 Gerrit van de Beek, geboren te Lunteren op 20 mei 1929.

XXI-gd Aaltje Klok, geboren te Lunteren op 14 december 1904, dochter van Gerrit Klok (XX-cp) en Gerritje Boon.

Aaltje is getrouwd te Ede op 7 oktober 1925, op 20-jarige leeftijd met Gijsbertus van de Goor (24 jaar oud), geboren te Ederveen op 27 mei 1901, zoon van Johannes van de Goor en Hendrika van Asselt, De gegevens van de familie Van Asselt, ook de riddermatige tak, heb ik in dank ontvangen van de Heer E.J. van Asselt te Garderen. (AvV).

Gijsbertus wordt in Ederveen geboren op nummer 135, dit wordt later vernummerd tot 169. Op 7 October 1925, zijn huwelijksdatum, vestigt hij zich aan de Dorpsstraat 119 te Lunteren dit wordt in 1926 venummerd in 123. In Maart 1928 gaat hij zijn vrouw en zoontje naar het Nederwoud 1b dit wordt vernummerd in nummer 2, later wordt dit de Postweg.

In zijn jeugd werkt hij bij graanhandelaar en bakker Teunis van Voorthuijsen in het Ederveen, later werkt hij bij diens zoons Johan en Cornelis. In Lunteren werkt hij bij de firma's Van Harten en de gebroeders Van Veldhuisen.

Uit dit huwelijk:

1 Johannes van de Goor ook genaamd Johan, geboren te Lunteren op 26 februari 1926, volgt onder XXII-he.

2 Gerrit van de Goor, geboren te Lunteren op 6 september 1930, jong overleden.

3 Hendrikus van de Goor ook genaamd Henk, geboren te Lunteren op 26 april 1937, wonende aldaar en in de Valk onder Lunteren.

4 Gerritje van de Goor, geboren te Lunteren op 18 mei 1943, wonende aldaar.

Gerritje is getrouwd te Ede op 28 maart 1963, op 19-jarige leeftijd met Cornelis Bos (27 jaar oud), geboren op 27 oktober 1935, overleden op 28 januari 1974, 38 jaar oud.

XXI-ge Geertje Klok, geboren te Lunteren op 4 maart 1906, overleden aldaar in mei 2003, begraven aldaar, 97 jaar oud, dochter van Gerrit Klok (XX-cp) en Gerritje Boon.

Geertje is getrouwd te Ede op 16 oktober 1929, op 23-jarige leeftijd met Hendrik Floris ten Ham ook genaamd Floris (27 jaar oud), metselaar-aannemer te Lunteren, geboren te Lunteren op 24 oktober 1901, overleden aldaar op 10 december 1998, begraven aldaar, 97 jaar oud, zoon van Jan ten Ham (metselaar te Lunteren) en Willempje van de Kaa.

Hij woont in 1936 aan de Vaarkamperengweg 1 te Lunteren.

Uit dit huwelijk:

1 Jan ten Ham, geboren te Lunteren op 30 november 1931, volgt onder XXII-hf.

2 Gerritje ten Ham, geboren te Lunteren rond 1939.

Gerritje is gehuwd met Hendrik van Drie, geboren rond 1938, wonende te Terschuur.

XXI-gf Evert Jan Klok, schoenmaker, geboren te Ede op 17 mei 1907, zoon van Gerrit Klok (XX-cp) en Gerritje Boon.

Hij woont in 1936 te Lunteren, Dorpsstraat 25.

Evert is getrouwd te Ede op 1 juli 1931, op 24-jarige leeftijd met Jenneke Vaarkamp (20 jaar oud), geboren te Ede op 6 mei 1911, dochter van Peter Vaarkamp (landbouwer in de Fliert onder Lunteren) en Frederika Stroomberg.

Uit dit huwelijk:

1 Gerrit Klok, geboren te Lunteren op 21 december 1933, volgt onder XXII-hg.

2 Peter Frederik Klok, geboren te Lunteren op 19 juli 1936, volgt onder XXII-hh.

3 Gerritje Klok, geboren te Lunteren op 19 december 1939.

XXI-gg Jannetje Jansen, geboren te Ede op 31 januari 1899, dochter van Gerrit Jansen (landbouwer) en Jannigje Klok (XX-cq).

Jannetje is getrouwd te Ede op 23 november 1918, op 19-jarige leeftijd met Jan Roelofsen (24 jaar oud), landbouwer, geboren te Barneveld op 6 september 1894.

Jan komt op 13 December 1911 van Barneveld naar de Valk 31, op 23 November 1918 naar Meulunteren 50, in 1921 wordt het vernummerd naar 72 en 1930 nummer 86. Nu (A.D. 2002) is dat Lage Veldweg 3.

Uit dit huwelijk:

1 Gerrit Jan Roelofsen, geboren te Ede op 22 mei 1919.

2 Jan Roelofsen, geboren te Ede op 6 maart 1926.

3 Enntje Roelofsen, geboren te Ede op 26 april 1931.

XXI-gh Wouter Jansen, geboren te Lunteren op 26 mei 1900, zoon van Gerrit Jansen (landbouwer) en Jannigje Klok (XX-cq).

In 1936 woont hij in het Overwoud 4.

Wouter is getrouwd te Ede op 2 december 1925, op 25-jarige leeftijd (1) met Catharina Hendrika Zegers (23 jaar oud), geboren te Ede op 8 augustus 1902, overleden in het Overwoud onder Lunteren op 2 januari 1937, 34 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Jannigje Jansen, geboren in het Overwoud onder Lunteren op 21 juni 1927.

2 Harmen Jansen, geboren in het Overwoud onder Lunteren op 26 januari 1929.

3 Gerritje Jansen, geboren in het Overwoud onder Lunteren op 27 november 1931.

4 Neeltje Jansen, geboren in het Overwoud onder Lunteren op 26 september 1938.

5 Gerrit Wouter Jansen, geboren in het Overwoud onder Lunteren op 27 november 1939.

Wouter is getrouwd te Ede op 1 december 1937, op 37-jarige leeftijd (2) met Hendrika Hazeleger (21 jaar oud), geboren te Ede op 16 februari 1916, dochter van Aart Hazeleger (landbouwer) en Neeltje van Ginkel.

XXI-gi Jacob Albertus Gerrit Jansen, timmerman, geboren te Lunteren op 14 april 1910, overleden aldaar op 15 december 1983, 73 jaar oud, zoon van Gerrit Jansen (landbouwer) en Jannigje Klok (XX-cq).

Hij woont in 1936 in de Valk 87 te Lunteren.

Jacob is getrouwd te Ede op 22 oktober 1930, op 20-jarige leeftijd met Willempje van den Berg (19 jaar oud), geboren te Lunteren op 16 februari 1911, overleden te Meulunteren op 2 mei 2000, begraven te Lunteren op 6 mei 2000, 89 jaar oud, dochter van Ruth van den Berg (landbouwer in het Overwoud onder Lunteren) en Aaltje Top.

Uit dit huwelijk:

1 waarschijnlijk Janny Jansen, geboren aan de Kattenbroekerweg te Meulunteren op 4 april 1931, volgt onder XXII-hi.

2 Rutger Jacob Jansen, geboren te Lunteren op 7 maart 1946, volgt onder XXII-hj.

XXI-gj Arie Kelderman, postbode te Lunteren, geboren in het Nederwoud onder Lunteren op 2 september 1936, zoon van Aalbertus Kelderman en Jacoba Pater (XX-cr).

Arie is gehuwd met Hendrika van Dijk ook genaamd Henny, geboren rond 1938.

Uit dit huwelijk:

1 Aalbertus Kelderman ook genaamd Adrie, geboren te Lunteren op 20 juni 1963, volgt onder XXII-hk.

2 Jacoba Kelderman, geboren te Lunteren rond 1970.

3 Cornelis Kelderman, hovenier, geboren te Lunteren rond 1975.

XXI-gk Jacoba Albertha Kelderman ook genaamd Cootje, geboren te Lunteren op 23 januari 1942, wonende aan de Loenhorsterweg 19 te Lunteren, dochter van Aalbertus Kelderman en Jacoba Pater (XX-cr).

Jacoba is getrouwd te Ede op 15 maart 1963, op 21-jarige leeftijd met Peter Johan van Ruiswijk (25 jaar oud), geboren te Ede op 13 oktober 1937, zoon van Gerrit van Ruiswijk en Gerritdina van Riessen.

Uit dit huwelijk:

1 Gerritdina Jacoba van Ruiswijk ook genaamd Gerdien, geboren op 30 mei 1965, volgt onder XXII-hl.

2 Jacoline Petronella van Ruiswijk, geboren op 27 september 1968, volgt onder XXII-hm.

XXI-gl Jan Vaarkamp, landbouwer in Meulunteren, geboren te Lunteren op 3 december 1910, zoon van Aart Vaarkamp (landbouwer) en Jannetje Boon (XX-cs).

Jan is getrouwd te Ede op 7 juli 1937, op 26-jarige leeftijd met Elsje Maria van Ravenhorst (22 jaar oud), geboren te Ede op 7 januari 1915, dochter van Hendrik van Ravenhorst (landbouwer) en Martina Everdina van Veller.

Uit dit huwelijk:

1 Aart Vaarkamp, geboren te Lunteren op 21 juli 1937.

XXI-gm Aalt Gangolf Boon, tuinman, geboren te Lunteren op 10 april 1910, zoon van Willem Boon (XX-cu) en Wijntje Vink.

Aalt is getrouwd te Ede op 29 januari 1936, op 25-jarige leeftijd met Gijsbertje Veenhof (20 jaar oud), geboren te Oosthuizen op 17 februari 1915.

Uit dit huwelijk:

1 Jacob Boon, geboren te Lunteren op 8 juni 1934.

2 Wijntje Boon, geboren te Lunteren op 27 augustus 1938.

XXI-gn Anthonie Boon, geboren te Lunteren op 5 september 1927, zoon van Willem Boon (XX-cu) en Wijntje Vink.

Anthonie is gehuwd met Geertruida Lagerweij, geboren te Lunteren op 26 december 1929, wonende aldaar en te Amersfoort, dochter van Teunis Hendrik Lagerweij (kapper in de Pollen te Lunteren) en Anthonia Coppens.

Uit dit huwelijk:

1 Anthonia Boon, geboren te Amersfoort op 10 juni 1966, volgt onder XXII-hn.

XXI-go Aalt Gangolf Boon, geboren op 5 juni 1911, zoon van Jan Boon (XX-cv) en Jacoba van Middendorp.

Hij woont in 1936 aan de Vaarkamperengweg 2a.

Aalt is getrouwd te Ede op 28 december 1934, op 23-jarige leeftijd met Jacomijntje Varekamp (25 jaar oud), geboren te Dalfsen op 23 december 1909, dochter van Gerrit Varekamp (landbouwer) en Jacomijntje Jansen.

Uit dit huwelijk:

1 Jacoba Boon, geboren te Ede op 9 juni 1935.

2 Jacomijntje Boon, geboren te Ede op 16 mei 1937.

3 Jan Boon, geboren te Ede op 19 november 1939.

XXI-gp Herman Boon, electricien, geboren te Lunteren op 20 augustus 1916, overleden rond 1953, ongeveer 37 jaar oud, zoon van Jan Boon (XX-cv) en Jacoba van Middendorp.

Hij woont in 1936 aan de Vaarkamperengweg 12 te Lunteren.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1 Jan Boon, geboren rond 1945, wonende te Woudenberg.

XXI-gq Aalt Gangolf Boon, geboren te Lunteren op 19 oktober 1920, zoon van Gerrit Boon (XX-cw) en Hendrikje van de Beek.

Aalt is gehuwd met N. van Veldhuizen, geboren rond 1920.

Uit dit huwelijk:

1 Gerrit Boon, rijwielhersteller te Lunteren, geboren te Lunteren rond 1942.

XXI-gr Abraham Boon, geboren te Lunteren op 15 augustus 1922, overleden voor 2002, hoogstens 80 jaar oud, zoon van Gerrit Boon (XX-cw) en Hendrikje van de Beek.

Abraham was gehuwd met Jannigje Gijsbertje van Donkelaar, geboren rond 1928, overleden te Ede op 20 mei 2002, ongeveer 74 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Gerrit Boon, geboren rond 1950, jong overleden.

2 Gerrit Boon, geboren te Wekerom op 27 mei 1952, volgt onder XXII-ho.

3 Maas Boon, geboren rond 1954.

4 Anna Boon, geboren rond 1955, jong overleden.

5 Hendrikje Boon ook genaamd Hennie, geboren rond 1956.

6 Johan Boon, geboren rond 1957.

7 Adrie Boon, geboren rond 1958.

XXI-gs Willem Boon, postbesteller te Lunteren, geboren te Lunteren op 19 oktober 1932, wonende op Klein-Varekamp onder Lunteren, overleden te Ede op 14 januari 1999, begraven te Lunteren, 66 jaar oud, zoon van Gerrit Boon (XX-cw) en Hendrikje van de Beek.

Willem was gehuwd met Jacoba Blankespoor, geboren te Kootwijkerbroek rond 1935.

Uit dit huwelijk:

1 Geurt Boon, employe Rabobank, geboren rond 1961.

2 Ren‚ Boon, timmerman te Lunteren, geboren te Lunteren rond 1966.

XXI-gt Maria van Kempen, geboren te Woudenberg op 5 juni 1911, dochter van Maas van Kempen (XX-cz) en Maatje Pater.

Maria is getrouwd te Woudenberg op 6 juli 1933, op 22-jarige leeftijd met Reijer van Eem (30 jaar oud), landbouwer op "Kieftveen", Ginkelsedwarsakker en onder Leersum, geboren te Renswoude op 4 september 1902, overleden te Leersum op 27 juli 1977, 74 jaar oud, zoon van Frans van Eem (landbouwer aan de Groep te Renswoude) en Gerritje van Ginkel.

Uit dit huwelijk:

1 Frans van Eem, geboren te Woudenberg op 15 augustus 1933, volgt onder XXII-hp.

2 Maas van Eem, geboren te Woudenberg op 24 september 1934, overleden te Leersum op 12 januari 1945, 10 jaar oud.

3 Gerrit van Eem, landbouwer op Kieftveen te Leersum, geboren te Leersum op 28 januari 1938.

Gerrit is getrouwd te Amerongen op 4 april 1986, op 48-jarige leeftijd met Aaltje van Ravenhorst (45 jaar oud), landbouwster op Woerdmansbosch te Amerongen, geboren te Leusden op 19 september 1940, dochter van Luberthus van Ravenhorst en Janna Veldhuizen.

Aaltje was daarnaast gehuwd (1) met Theo Klaassen, geboren te Amerongen op 9 juli 1936.

4 Maatje van Eem, geboren te Leersum op 20 september 1939, volgt onder XXII-hq.

5 Maria van Eem, geboren te Leersum op 16 mei 1945, volgt onder XXII-hr.

6 Maas van Eem, geboren te Leersum op 5 juli 1950, volgt onder XXII-hs.

XXI-gu Thijmen van Voorthuizen, landbouwer en campinghouder op de "Nieuwe Hof", geboren te Barneveld op 22 juni 1956, wonende te Terschuur, zoon van Marinus van Voorthuizen (XX-dc) en Maatje van Bouwhorst.

Thijmen is getrouwd te Nijkerk op 21 september 1977, op 21-jarige leeftijd met Gijsbertha van Winkoop (20 jaar oud), geboren te Nijkerk op 14 mei 1957, dochter van Abel van Winkoop en Fijtje Brouwer.

Uit dit huwelijk:

1 Marinus van Voorthuizen, geboren te Amersfoort op 8 juli 1980.

2 Abel van Voorthuizen, geboren te Amersfoort op 23 juli 1982.

3 Maatje Hendrika van Voorthuizen, geboren te Amersfoort op 19 juli 1988.

XXI-gv Hendrika van Voorthuizen, geboren te Barneveld op 29 juli 1958, dochter van Marinus van Voorthuizen (XX-dc) en Maatje van Bouwhorst.

Hendrika is getrouwd te Barneveld op 16 april 1980, op 21-jarige leeftijd met Hendrik Boon (25 jaar oud), geboren te Barneveld op 14 april 1955.

Uit dit huwelijk:

1 Hendrik Boon, geboren op 20 september 1981.

2 Martin Boon, geboren op 29 september 1983.

3 Wilbert Boon, geboren op 22 april 1985.

4 Annemarie Boon, geboren op 18 juni 1989.

XXI-gw Hendrik van Voorthuizen, geboren te Barneveld op 24 januari 1961, zoon van Marinus van Voorthuizen (XX-dc) en Maatje van Bouwhorst.

Hendrik is getrouwd te Barneveld op 2 juni 1982, op 21-jarige leeftijd met Steveline Martina Doest (18 jaar oud), geboren te Voorthuizen op 26 augustus 1963, dochter van Hendrik Doest en Steventje Bouw.

Uit dit huwelijk:

1 Henrika Erica van Voorthuizen, geboren te Amersfoort op 3 april 1986.

2 Matine van Voorthuizen, geboren te Amersfoort op 18 november 1987.

3 Steveline Lisette van Voorthuizen, geboren te Voorthuizen op 25 januari 1990.

XXI-gx Gerrit van Voorthuizen, geboren te Barneveld op 1 februari 1962, zoon van Marinus van Voorthuizen (XX-dc) en Maatje van Bouwhorst.

Gerrit is getrouwd te Barneveld op 3 maart 1983, op 21-jarige leeftijd met Teunisje van de Brink (20 jaar oud), geboren te Barneveld op 18 december 1962.

Uit dit huwelijk:

1 Marinus van Voorthuizen, geboren te Amersfoort op 17 oktober 1984, overleden te Renswoude op 21 december 1984, 65 dagen oud.

2 Maarten van Voorthuizen, geboren te Amersfoort op 8 maart 1986.

3 Geurt Jan van Voorthuizen, geboren te Amersfoort op 17 augustus 1987.

4 Berdina van Voorthuizen, geboren te Barneveld op 25 augustus 1991.

5 Martinus van Voorthuizen, geboren te Amersfoort op 2 juni 1993.

XXI-gy Marius van Voorthuizen, geboren te Barneveld op 23 maart 1964, zoon van Marinus van Voorthuizen (XX-dc) en Maatje van Bouwhorst.

Marius is getrouwd te Barneveld op 18 augustus 1993, op 29-jarige leeftijd met Wilhelmina Gijsbertha Donkersteeg (23 jaar oud), geboren te Barneveld op 4 juni 1970.

Uit dit huwelijk:

1 Marijke van Voorthuizen, geboren te Barneveld op 3 juli 1994.

XXI-gz Hendrika van Voorthuizen ook genaamd Henny, geboren te Leusden op 20 november 1955, wonende te Ede, dochter van Tijmen van Voorthuizen (XX-dd) en Johanna van Roekel.

Hendrika is gehuwd met Brand Kroesbergen ook genaamd Bram, geboren te Ede op 1 november 1948.

Uit dit huwelijk:

1 Judith Kroesbergen, geboren op 29 juli 1976.

2 Hendrik Kroesbergen ook genaamd Rik, geboren op 13 februari 1978.

3 Brenda Kroesbergen, geboren te Ede op 4 februari 1981.

XXI-ha Maasje van Voorthuizen ook genaamd Marian, geboren te Amersfoort op 22 september 1957, wonende te Vorden, dochter van Tijmen van Voorthuizen (XX-dd) en Johanna van Roekel.

Maasje is gehuwd met Evert Kroesbergen, geboren op 16 oktober 1952.

Uit dit huwelijk:

1 Hermen Kroesbergen, dammer en student in de theologie te Groningen, geboren op 16 augustus 1977, wonende te Ede en te Groningen.

2 Jolanda Kroesbergen, geboren op 16 augustus 1979.

3 Michiel Kroesbergen, geboren op 15 december 1980.

4 Mark Kroesbergen, geboren op 10 juni 1987.

5 Lidia Kroesbergen ook genaamd Lydia, geboren op 9 februari 1991.

XXI-hb Hannie van Voorthuizen ook genaamd Hanny, geboren te Amersfoort op 22 september 1957, wonende te Ede, dochter van Tijmen van Voorthuizen (XX-dd) en Johanna van Roekel.

Hannie was gehuwd (1) met Harry van Ginkel, geboren op 11 januari 1948.

Uit dit huwelijk:

1 Erwin van Ginkel, geboren op 13 juli 1978.

2 Tijmen van Ginkel ook genaamd Timon, geboren op 8 januari 1980.

3 Henry van Ginkel, geboren op 1 juni 1984.

Hannie is gehuwd (2) met Ronald Schlingemann, geboren rond 1955.

XXI-hc Thijmen van Voorthuizen ook genaamd Theo, doctorandus in de medicijnen en arts, geboren te Ede op 17 december 1968, wonende aldaar, te Amsterdam, te Kenya, te Ede en te Amsterdam, zoon van Tijmen van Voorthuizen (XX-dd) en Johanna van Roekel.

Thijmen is gehuwd met Lydia, geboren rond 1970.

Uit dit huwelijk:

1 Thijmen van Voorthuizen, geboren rond 1995.

2 Pieter van Voorthuizen, geboren rond 1997.

3 Aniek van Voorthuizen, geboren te Amsterdam rond 2002.

XXI-hd Hendrikus Tijmen van Voorthuizen, geboren te Hoevelaken op 11 februari 1958, wonende te Terschuur, te Amsterdam en te Apeldoorn, zoon van Gerrit Cornelis van Voorthuizen (XX-de) en Wijnanda Debora van Ginkel.Adres: Burg. Tutein Noltheniuslaan 32, 7316 BK Apeldoorn, 055-225969.

Hendrikus is getrouwd te Deventer op 21 mei 1982, op 24-jarige leeftijd met Yolanda Huijsmans (ongeveer 22 jaar oud), geboren rond 1960.

Uit dit huwelijk:

1 Tijn Corn‚ van Voorthuizen, geboren te Apeldoorn op 2 juli 1995.

XXI-he Gerdina Doretta van Voorthuizen, geboren te Barneveld op 30 juli 1963, wonende te Terschuur en te Amsterdam, dochter van Gerrit Cornelis van Voorthuizen (XX-de) en Wijnanda Debora van Ginkel.

Gerdina is getrouwd te Amersfoort op 9 juni 1988, op 24-jarige leeftijd met Rudolf van Kolfschoten (28 jaar oud), geboren te Amersfoort op 2 maart 1960, zoon van Arie van Kolfschoten en Wilhelmijntje de Kleuver.

Uit dit huwelijk:

1 Marlou Dorethea van Kolfschoten, geboren te Gouda op 15 juli 1991.

2 Els Helena van Kolfschoten, geboren te Gouda op 12 januari 1994.

XXI-hf Cornelis Petrus van Voorthuizen ook genaamd Kees, geboren te Oldebroek op 6 oktober 1969, wonende aldaar, te Barneveld en te Amersfoort, zoon van Cornelis Willem van Voorthuizen (XX-di) en Hendrikje Cornelia van Putten.

Cornelis is gehuwd met Marjan de Ruiter, geboren rond 1970.

Uit dit huwelijk:

1 Stan van Voorthuizen, geboren te Amersfoort op 4 mei 1999.

XXI-hg Gerritje van Voorthuizen ook genaamd Gerda, geboren te Lunteren op 25 augustus 1959, wonende aldaar, dochter van Brand van Voorthuizen (XX-dk) en Gerritje van den Ham.

Gerritje is getrouwd te Barneveld op 15 september 1983, op 24-jarige leeftijd met Arnold Pater (29 jaar oud), geboren te Barneveld op 31 januari 1954.

Uit dit huwelijk:

1 Ap Pater, geboren rond 1985.

2 Gerrie Pater, geboren rond 1987.

3 Brand Pater, geboren rond 1989.

XXI-hh Johannes van Voorthuizen ook genaamd Johan, geboren te Lunteren op 3 oktober 1961, wonende aldaar en te Bennekom, zoon van Brand van Voorthuizen (XX-dk) en Gerritje van den Ham.

Johannes is gehuwd met Ria, geboren in het jaar 1963.

Uit dit huwelijk:

1 Johan van Voorthuizen, geboren in het jaar 1991.

2 Simon van Voorthuizen, geboren in het jaar 1992.

3 Helena van Voorthuizen, geboren in het jaar 1995.

XXI-hi Kunigonda van Voorthuizen ook genaamd Gonda, geboren te Lunteren op 13 november 1962, wonende aldaar en te Barneveld, dochter van Brand van Voorthuizen (XX-dk) en Gerritje van den Ham.

Kunigonda is getrouwd te Barneveld op 17 augustus 1988, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Jan Tijseling ook genaamd Dirk (33 jaar oud), geboren te Barneveld op 11 maart 1955.

Uit dit huwelijk:

1 Teun Tijseling, geboren in het jaar 1993.

2 Bas Tijseling, geboren in het jaar 1995.

XXI-hj Cornelis van Voorthuizen ook genaamd Cees, geboren te Lunteren op 1 september 1964, wonende te Ede, zoon van Brand van Voorthuizen (XX-dk) en Gerritje van den Ham.

Cornelis is gehuwd met Jannie, geboren rond 1965.

Uit dit huwelijk:

1 Cor van Voorthuizen, geboren in het jaar 1992.

2 Gerco van Voorthuizen, geboren in het jaar 1993.

3 Rianne van Voorthuizen, geboren in het jaar 1995.

XXI-hk Brand Hooijer, landbouwer op de Groote Kieft onder Lunteren, geboren in het Overwoud onder Lunteren op 15 oktober 1958, zoon van Brand Hooijer (XX-dl) en Cornelia Wolfswinkel.

In 2003 biedt hij de Groote Kieft te koop aan.

Brand is gehuwd met Yvonne van de Wolf, geboren rond 1960.

Uit dit huwelijk:

1 Johanna Editha Lamina Hooijer ook genaamd Editha, geboren op de Grote Kieft in het Overwoud onder Lunteren op 16 april 1991.

XXII-a Lammert van Wikselaar, geboren te Ede op 30 mei 1918, overleden te Harskamp op 4 juli 1999, begraven te Otterlo op 8 juli 1999, 81 jaar oud, zoon van Dirk van Wikselaar (XXI-a) en Berendina van de Bospoort.

Lammert was gehuwd met Gerritje Hol, geboren rond 1920, overleden op 1 oktober 1998, ongeveer 78 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Dirk van Wikselaar, geboren rond 1940, volgt onder XXIII-a.

2 Willem van Wikselaar, geboren rond 1945.

XXII-b Jan van Wikselaar, geboren te Ede op 15 november 1921, overleden te Harskamp op 8 juli 2002, 80 jaar oud, zoon van Dirk van Wikselaar (XXI-a) en Berendina van de Bospoort.

Jan was gehuwd met Woutera Klarenbeek, geboren rond 1922, overleden op 11 december 1993, ongeveer 71 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Willem van Wikselaar, geboren rond 1945.

2 Jan van Wikselaar, geboren rond 1947, volgt onder XXIII-b.

3 Dirk van Wikselaar, geboren rond 1949.

XXII-c Willem van Wikselaar, geboren te Ede op 6 oktober 1920, zoon van Jan van Wikselaar (XXI-b) en Maria Top.

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

1 Jan van Wikselaar, geboren rond 1950.

2 Gerrit van Wikselaar, geboren rond 1954.

XXII-d Albert van Wikselaar, geboren te Ede op 13 oktober 1922, overleden te Otterlo op 7 februari 1996, begraven aldaar, 73 jaar oud, zoon van Jan van Wikselaar (XXI-b) en Maria Top.

Albert was gehuwd met Willemina Harskamp, geboren te Ede op 1 mei 1924, overleden te Otterlo op 28 mei 2003, begraven aldaar op 2 juni 2003, 79 jaar oud, dochter van Willem Harskamp (molenaar te Wekerom) en Klaasje van de Steeg.

Uit dit huwelijk:

1 Jan van Wikselaar, geboren te Wekerom op 11 april 1950, volgt onder XXIII-c.

XXII-e Hendrik van Wikselaar, geboren te Ede op 29 april 1926, wonende te Harskamp, overleden aldaar op 12 november 1999, begraven te Otterlo, 73 jaar oud, zoon van Jan van Wikselaar (XXI-b) en Maria Top.

Hendrik was gehuwd met N. Elbertsen, geboren rond 1930, overleden na 1999, minstens 69 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Marinus van Wikselaar ook genaamd Marien, geboren rond 1955, volgt onder XXIII-d.

2 Fransijn van Wikselaar, geboren rond 1958, volgt onder XXIII-e.

3 Jan van Wikselaar, geboren rond 1960, volgt onder XXIII-f.

XXII-f Jacob van Wikselaar ook genaamd Job, geboren te Ede op 17 augustus 1933, zoon van Jan van Wikselaar (XXI-b) en Maria Top.

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

1 John van Wikselaar, geboren rond 1954.

2 Stefan van Wikselaar, geboren rond 1955.

3 Martin van Wikselaar, geboren rond 1956.

XXII-g Heimen ? van Blankers, geboren rond 1935, zoon van Aart van Blankers (XXI-d).

Heimen is gehuwd met A.H. Holtz, geboren rond 1940.

Uit dit huwelijk:

1 Alex van Blankers, geboren rond 1965, wonende te Voorthuizen.

Alex is gehuwd met Suzanne van Ooijen, geboren rond 1965.

XXII-h Willem Adriaan van Voorthuizen, gemeentesecretaris, geboren te Kerkwijk op 14 december 1892, overleden te Kwekwijk op 23 februari 1977, 84 jaar oud, zoon van Jan van Voorthuizen (XXI-e) en Maria van 't Sand.

Willem is getrouwd te Woudrichem op 16 april 1919, op 26-jarige leeftijd met Jannigje Schriek (22 jaar oud), geboren te Woudrichem op 6 maart 1897, overleden te Ammerzoden op 5 september 1989, 92 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Jan van Voorthuizen, geboren te Kerkwijk op 24 januari 1920, volgt onder XXIII-g.

2 Hendrik Elisa van Voorthuizen, geboren te Kerkwijk op 15 april 1922, overleden op 23 mei 1939, 17 jaar oud.

XXII-i Adriaan Gijsbertus van Voorthuizen, bakker en koetsier, geboren te Schoonhoven op 15 december 1877, overleden te 's-Gravenhage op 31 maart 1958, 80 jaar oud, zoon van Pieter Arnoldus van Voorthuizen (XXI-g) en Wilhelmina Evers.

Adriaan is getrouwd te 's-Gravenhage op 9 september 1908, op 30-jarige leeftijd met Johanna Petronella Sophia de Hilster (28 jaar oud), geboren te Amsterdam op 24 juli 1880, overleden te 's-Gravenhage op 4 januari 1951, 70 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Johanna Petronella Sophia van Voorthuizen, geboren te 's-Gravenhage op 28 maart 1909, overleden aldaar op 30 april 1981, 72 jaar oud.

Johanna was gehuwd met W. B. Hofman, geboren rond 1905.

2 Marta Sophia Philippina van Voorthuizen, geboren te 's-Gravenhage op 1 juli 1911, overleden aldaar op 28 december 1980, 69 jaar oud.

Marta was gehuwd met F. Toorenburg, geboren rond 1910.

3 Adriaan Gijsbertus van Voorthuizen, geboren te 's-Gravenhage op 20 september 1913, volgt onder XXIII-h.

4 Gerrit Antonie van Voorthuizen, geboren te 's-Gravenhage op 24 juli 1915, volgt onder XXIII-i.

5 Jacoba Wilhelmina van Voorthuizen, geboren te 's-Gravenhage op 22 augustus 1917, overleden aldaar op 3 juni 1980, 62 jaar oud.

Jacoba was gehuwd met F. Ph. de Rooij, geboren rond 1915.

6 Pieter Arnoldus van Voorthuizen, geboren te 's-Gravenhage op 8 september 1920, volgt onder XXIII-j.

7 Philip Casimir van Voorthuizen, geboren te 's-Gravenhage op 15 mei 1922, volgt onder XXIII-k.

XXII-j Pieter Johannes van Voorthuizen, voerman en koetsier, geboren te 's-Gravenhage op 18 oktober 1879, overleden aldaar op 10 augustus 1967, 87 jaar oud, zoon van Pieter Arnoldus van Voorthuizen (XXI-g) en Wilhelmina Evers.

Pieter is getrouwd te 's-Gravenhage op 4 januari 1899, op 19-jarige leeftijd met Johanna van den Berg (19 jaar oud), geboren te 's-Gravenhage op 2 november 1879, overleden aldaar op 23 januari 1964, 84 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Pieter Johannes van Voorthuizen, geboren te 's-Gravenhage op 23 november 1899, volgt onder XXIII-l.

2 Jacob Hermanus van Voorthuizen, geboren te 's-Gravenhage op 7 september 1901, volgt onder XXIII-m.

3 Adrianus Gijsbertus van Voorthuizen, geboren te 's-Gravenhage op 28 mei 1903, volgt onder XXIII-n.

4 Johanna Petronella van Voorthuizen, winkel-kantoorbediende, geboren te 's-Gravenhage op 3 mei 1906, overleden aldaar op 3 september 1940, 34 jaar oud.

5 Eva van Voorthuizen, geboren te 's-Gravenhage op 26 maart 1908.

Eva is getrouwd te 's-Gravenhage met Karel Albert Berkhuijsen, opzichter plantsoenendienst, geboren te 's-Gravenhage op 22 november 1906, overleden aldaar op 1 januari 1992, 85 jaar oud.

XXII-k Adriaan Johan van Voorthuizen, landbouwer, geboren te Zaltbommel op 23 augustus 1886, overleden te Rotterdam op 22 september 1972, 86 jaar oud, zoon van Coenraad Jan van Voorthuizen (XXI-h) en Jenneke Groothoff.

Adriaan is getrouwd te Brakel op 3 april 1913, op 26-jarige leeftijd met Berendina Jacoba de Geus (23 jaar oud), geboren te Brakel op 1 februari 1890, overleden te Rotterdam op 24 september 1973, 83 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Adriana Hendrika Cornelia van Voorthuizen, geboren te Zaltbommel op 14 maart 1914.GAAlkmaar, gestichtskaart.

Zij was telefoniste in "Huize Westerlicht" te Heiloo. Zij komt naar Heiloo op 7 Januari 1931, op 24 Juni 1938 vertrekt zij naar Bogota in Colombia.

Adriana is getrouwd te Alkmaar op 9 juni 1938, op 24-jarige leeftijd met Gerrit Aris Pieter Ooijkaas (29 jaar oud), employe Kon. Shell, geboren te Limmen op 19 april 1909.

2 Johanna Jenneke van Voorthuizen, verpleegkundige, geboren te Zaltbommel op 14 februari 1918.

XXII-l Aalbertus Johannes van Voorthuizen, landbouwer, geboren te Ingen op 18 september 1846, overleden te Maurik op 21 maart 1917, 70 jaar oud, zoon van Huibert Gijsbertus van Voorthuizen (XXI-i) en Margarithe Willemina van Lienden.

Aalbertus is getrouwd te Lienden op 13 maart 1874, op 27-jarige leeftijd met Christina Johanna van Ommeren (23 jaar oud), geboren te Lienden op 7 augustus 1850, overleden te Maurik op 19 februari 1931, 80 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Huibert Gijsbertus van Voorthuizen, landbouwer, geboren te Lienden op 24 mei 1874, overleden te Tiel op 17 september 1956, 82 jaar oud.

begraven te Ommeren.

Huibert is getrouwd te Lienden op 26 april 1906, op 31-jarige leeftijd met Cornelia Alida van Voorthuizen, geboren te Ingen op 19 juni 1872, volgt onder XXII-r.

2 Aartje Cornelia van Voorthuizen, landbouwster, geboren te Lienden op 1 september 1876, overleden te Culemborg op 2 september 1950, 74 jaar oud.

Aartje is getrouwd te Maurik op 12 april 1905, op 28-jarige leeftijd met Dirk Udo (33 jaar oud), landbouwer, geboren te Maurik op 1 februari 1872, overleden te Tiel op 31 januari 1937, 64 jaar oud.

3 Willem Albertus van Voorthuizen, geboren te Lienden op 7 oktober 1879, volgt onder XXIII-o.

4 Margaritha Willemina van Voorthuizen, geboren te Lienden op 9 september 1881, overleden te Tiel op 8 maart 1971, 89 jaar oud.

5 Christinus Johannes van Voorthuizen, geboren te Lienden op 18 januari 1884, volgt onder XXIII-p.

6 Albertus Johannes van Voorthuizen, geboren te Lienden op 17 december 1885, volgt onder XXIII-q.

7 Cornelis van Voorthuizen, geboren te Lienden op 28 januari 1887, volgt onder XXIII-r.

XXII-m Alberta Willemina Antonia van Voorthuizen, geboren te Lienden op 23 april 1869, overleden te Tiel in het jaar 1910, 41 jaar oud, dochter van Johannes Jan van Voorthuizen (XXI-k) en Gerritje Maria Krouwel.

Haar zoon van een onbekende man:

1 Willem Antonie van Voorthuizen, geboren te Lienden op 20 september 1889, volgt onder XXIII-s.

XXII-n Evert Dirk van Voorthuizen, landbouwer en vleeshouwer, geboren te Lienden op 16 maart 1881, overleden te Utrecht op 28 oktober 1955, 74 jaar oud, zoon van Johannes Jan van Voorthuizen (XXI-k) en Gerritje Maria Krouwel.

Evert is getrouwd te Echteld op 3 april 1912, op 31-jarige leeftijd met Willemina Augustinus (25 jaar oud), geboren te Echteld op 29 oktober 1886, overleden te Lienden op 20 september 1955, 68 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Gerritje Maria van Voorthuizen, geboren te Rhenen op 16 november 1912, volgt onder XXIII-t.

2 Gerrit Adriaan Cornelis van Voorthuizen, geboren te Rhenen op 16 december 1913, volgt onder XXIII-u.

3 Johannes Jan van Voorthuizen, geboren te Rhenen op 9 oktober 1915, volgt onder XXIII-v.

4 Anne Willem van Voorthuizen, geboren te Rhenen op 23 december 1922, volgt onder XXIII-w.

5 Evert Dirk van Voorthuizen, geboren te Rhenen op 14 januari 1925, volgt onder XXIII-x.

6 Willemina van Voorthuizen, geboren te Rhenen op 30 maart 1927.

Willemina is gehuwd met Evert Jan Wijlhuizen, geboren te Elst op 8 maart 1927.

XXII-o Jan Willem van Voorthuizen, landbouwer en tapper, geboren te Lienden op 29 juni 1864, overleden te Kesteren op 7 september 1927, 63 jaar oud, zoon van Willem Cornelis van Voorthuizen (XXI-l) en Gijsberta Huiberdina van Lienden.

Jan was gehuwd met Hendrika Huibertina van de Weerdt, geboren te Ingen op 17 oktober 1865, overleden te Kesteren op 12 juli 1919, 53 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 H. van Voorthuizen, geboren rond 1895.

H. was gehuwd met E.H. van Kraaikamp, geboren rond 1895.

2 Willem Cornelis van Voorthuizen, caf‚houder van "de Korenbeurs" te Wageningen, geboren rond 1899.

3 Gijsberta Huiberdina van Voorthuizen, geboren rond 1900.

XXII-p Willem Cornelis van Voorthuizen, landbouwer, geboren te Ingen op 28 september 1855, overleden te Lienden op 28 februari 1920, 64 jaar oud, zoon van Geurt Willem van Voorthuizen (XXI-m) en Geertrui Janna van Ommeren.

Willem is getrouwd te Lienden op 7 september 1892, op 36-jarige leeftijd met Janna Maria van Ommeren (24 jaar oud), geboren te Ingen op 4 september 1868, overleden aldaar op 29 januari 1938, 69 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Geurt Willem van Voorthuizen, geboren te Lienden op 2 januari 1893, overleden aldaar op 6 december 1973, 80 jaar oud.

2 Willem van Voorthuizen, geboren te Lienden op 26 september 1894, volgt onder XXIII-y.

3 Geertrui Janna van Voorthuizen, geboren te Lienden op 26 juli 1902, overleden te Tiel op 20 februari 1984, 81 jaar oud.

Geertrui is getrouwd te Lienden op 16 mei 1929, op 26-jarige leeftijd met Willem Hendirk van Sijll (33 jaar oud), landbouwer, geboren te Lienden op 16 juli 1895.

XXII-q Gerrit Diederik van Voorthuizen, landbouwer, geboren te Ingen op 18 juli 1859, overleden te Lienden op 17 december 1931, 72 jaar oud, zoon van Geurt Willem van Voorthuizen (XXI-m) en Geertrui Janna van Ommeren.

Gerrit is getrouwd te Maurik op 27 april 1893, op 33-jarige leeftijd met Sanderina Josina van de Graaff (24 jaar oud), geboren te Maurik op 2 maart 1869, overleden te Lienden op 9 april 1960, 91 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Geertrui Janna van Voorthuizen, geboren te Lienden op 19 september 1893, overleden aldaar op 7 maart 1960, 66 jaar oud.

Geertrui is getrouwd te Lienden op 23 april 1919, op 25-jarige leeftijd met Gerard Hendrik Spies (32 jaar oud), kastelein en veerman, geboren op 2 februari 1887, overleden te Ede op 16 juli 1971, 84 jaar oud.

2 Johannes Jan van Voorthuizen, geboren te Lienden op 30 januari 1895, volgt onder XXIII-z.

3 Geurtje Willemina van Voorthuizen, geboren te Lienden op 9 juli 1896.

Geurtje is getrouwd te Lienden op 17 februari 1927, op 30-jarige leeftijd met Jacob Hoogeboom (35 jaar oud), landbouwer, geboren te Haastrecht op 4 februari 1892, wonende te Cardinal Ont. Canada.

XXII-r Cornelia Alida van Voorthuizen, geboren te Ingen op 19 juni 1872, overleden te Lienden op 16 februari 1942, 69 jaar oud, dochter van Gijsbert Diederik van Voorthuizen (XXI-n) en Sophia van Ewijk.

begraven te Ommeren.

Cornelia is getrouwd te Lienden op 26 april 1906, op 33-jarige leeftijd met Huibert Gijsbertus van Voorthuizen (31 jaar oud), landbouwer, geboren te Lienden op 24 mei 1874, overleden te Tiel op 17 september 1956, 82 jaar oud, zoon van Aalbertus Johannes van Voorthuizen (XXII-l) en Christina Johanna van Ommeren.

Uit dit huwelijk:

1 Christina Johanna van Voorthuizen, geboren te Lienden op 8 februari 1908.

Christina was gehuwd met Aart Sander de Haas, landbouwer, geboren te Lienden op 21 maart 1903, overleden aldaar op 16 januari 1983, 79 jaar oud.

2 Gijsbert Diederik Jan van Voorthuizen, geboren te Lienden op 3 november 1909, wonende te Kesteren, overleden te Tiel op 1 december 1982, 73 jaar oud.

begraven te Ommeren.

3 Albertus Johannes van Voorthuizen, geboren te Lienden op 2 augustus 1912, volgt onder XXIII-aa.

4 Huibert Cornelis van Voorthuizen, landbouwer, geboren te Lienden op 22 september 1917, wonende te Tiel, overleden te Ommeren op 29 september 1980, 63 jaar oud.

XXII-s Jan van Voorthuizen, landbouwer te Ommeren, geboren te Ingen op 21 maart 1877, overleden te Lienden op 9 april 1960, 83 jaar oud, zoon van Gijsbert Diederik van Voorthuizen (XXI-n) en Sophia van Ewijk.

begraven te Ommeren.

Jan is getrouwd te Lienden op 24 maart 1910, op 33-jarige leeftijd met Hendrika Gerdina van Ommeren (30 jaar oud), geboren te Lienden op 2 april 1879, overleden te Tiel op 16 juni 1961, 82 jaar oud.

begraven te Ommeren.

Uit dit huwelijk:

1 Sophia van Voorthuizen, geboren te Ommeren op 17 februari 1911, overleden aldaar op 29 december 1984, 73 jaar oud.

2 Janna Aardina van Voorthuizen, geboren te Lienden op 21 februari 1913, overleden te Valburg op 4 december 1969, 56 jaar oud.

Janna is getrouwd te Lienden op 26 april 1944, op 31-jarige leeftijd met Jan Gerrit Hofs (36 jaar oud), geboren op 21 mei 1907.

3 Gijsbert Diederik Jan van Voorthuizen, geboren te Lienden op 18 juni 1919, overleden te Ommeren op 2 april 1991, 71 jaar oud.

Gijsbert is getrouwd te Rhenen op 29 december 1955, op 36-jarige leeftijd met T. van Ommeren (ongeveer 40 jaar oud), geboren rond 1915.

XXII-t Albertus Johannes van Voorthuizen, bakker, geboren te Ingen op 27 augustus 1881, overleden te Lienden op 8 april 1918, 36 jaar oud, zoon van Gijsbert Diederik van Voorthuizen (XXI-n) en Sophia van Ewijk.

Albertus is getrouwd te Lienden op 3 juni 1908, op 26-jarige leeftijd met Aaltje Hendrika van Ommeren (27 jaar oud), geboren te Lienden op 27 mei 1881, overleden aldaar op 3 juli 1942, 61 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Gijsbert Diederik Jan van Voorthuizen, geboren te Lienden op 9 juli 1910, overleden te Lienden Do23-11-1910.

2 Gijsbert Diederik Jan van Voorthuizen, bakker, geboren te Lienden op 26 maart 1913, overleden aldaar op 2 september 1934, 21 jaar oud.

3 Bartha Cornelia van Voorthuizen, geboren te Lienden op 4 juni 1914.

Bartha is getrouwd op 24 november 1943, op 29-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden te Lienden op 21 januari 1946 van) Albertus Knuivers (37 jaar oud), geboren te Lienden op 6 januari 1906.

Bartha is getrouwd op 5 maart 1947, op 32-jarige leeftijd (2) met Geurt van Ommeren (30 jaar oud), geboren te Lienden op 16 februari 1917.

4 Albertus Johannes van Voorthuizen, geboren te Lienden op 2 juni 1915, volgt onder XXIII-ab.

5 Aart van Voorthuizen, geboren te Lienden op 22 september 1917, volgt onder XXIII-ac.

XXII-u Johannes Jan van Voorthuizen, bakker en friutteler, geboren te Ingen op 24 november 1885, overleden te Tiel op 3 mei 1968, begraven te Ommeren, 82 jaar oud, zoon van Gijsbert Diederik van Voorthuizen (XXI-n) en Sophia van Ewijk.

Johannes is getrouwd te Lienden op 15 september 1910, op 24-jarige leeftijd met Dina Anna Janna Francina van Vessem (20 jaar oud), geboren te Lienden op 19 oktober 1889, overleden te Kesteren op 17 januari 1979, 89 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Sophia Johanna Janna van Voorthuizen, geboren te Lienden op 16 december 1910, volgt onder XXIII-ad.

2 Jan Frans van Voorthuizen, geboren te Lienden op 5 oktober 1912, volgt onder XXIII-ae.

3 Jannetje Sophia van Voorthuizen, geboren te Lienden op 18 augustus 1914.

Jannetje is gehuwd met Johannes Roelof van Wijk, electricien, geboren te Lienden op 7 maart 1911.

4 Gijsberta Diederika Janna van Voorthuizen, geboren te Lienden op 31 mei 1916, overleden aldaar op 21 april 1940, 23 jaar oud.

Gijsberta is getrouwd te Lienden op 30 juni 1937, op 21-jarige leeftijd met Gerrit de Weijer (24 jaar oud), kunstmesthandelaar, geboren te Kesteren op 29 juli 1912.

5 Dina Anna Janna Francina van Voorthuizen, geboren te Lienden op 12 maart 1918.

Dina is getrouwd te Lienden op 19 augustus 1942, op 24-jarige leeftijd met Herman van Eck (25 jaar oud), geboren te Deil op 16 juli 1917, wonende te Zuid Afrika.

6 Anna Neeletta van Voorthuizen, geboren te Lienden op 9 mei 1919, wonende aldaar, te Bennekom en te Ommeren.

Anna was gehuwd met Willem Vincentius Valstar, geboren te Naaldwijk op 6 januari 1911, overleden in het jaar 1976, 65 jaar oud.

7 Johannes Jan van Voorthuizen, geboren te Lienden op 27 januari 1921, volgt onder XXIII-af.

XXII-v Magdalena Geertruida van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 13 april 1838, dochter van Pieter van Voorthuijsen (XXI-o) en Catharina Elisabeth van Rossem.

Magdalena was gehuwd met Willem Meerum Terwogt, geboren te Hillegom op 15 maart 1824, overleden te Amsterdam op 14 december 1907, 83 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Margaretha Geertruida Meerum Terwogt, geboren te Wijk bij Duurstede in het jaar 1862.

XXII-w Dina Cornelia van Voorthuijsen, geboren te Gouda rond 1859, overleden te Deventer op 11 september 1911, begraven te Diepenveenseweg, Deventer op 14 september 1911, ongeveer 52 jaar oud, dochter van Pieter van Voorthuijsen (XXI-o) en Catharina Elisabeth van Rossem.

Dina is getrouwd te Deventer op 25 mei 1881, op ongeveer 22-jarige leeftijd met Willem Frederik Paulus Enklaar (ongeveer 20 jaar oud), redacteur Deventer Courant en philoloog, geboren te Doesburg rond 1861, zoon van Cornelis Jacobus Enklaar en Maria Wilhelmina Versteeg.

Uit dit huwelijk:

1 Willem Frederik Enklaar, geboren te Deventer op 2 december 1881.

2 Bernard Paulus Enklaar, geboren te Deventer op 7 februari 1883.

3 Henri Adolf Enklaar, geboren te Deventer op 5 april 1884.

4 Carlo Gustaaf Enklaar, geboren te Deventer op 15 november 1885.

5 Adriana Enklaar, geboren te Deventer op 19 december 1887.

XXII-x Magdalena Geertruida van Voorthuijsen, geboren te Rotterdam op 5 augustus 1846, wonende te Amsterdam, dochter van Dirk Gerrit Weigardus van Voorthuijsen (XXI-p) en Elisabeth Anna Geertruida Sanderson.

Haar kind van een onbekende man:

1 Magdalena Geertruida van Voorthuijsen, geboren te Wijk bij Duurstede op 10 juli 1862.

Magdalena was gehuwd (2) met Johannes George Roeder, koopman, geboren te Rotterdam op 23 juli 1831, overleden aldaar op 28 oktober 1900, 69 jaar oud, zoon van Frederik Levin Roeder en Catharina Schermer.

Johannes was weduwnaar van Geertruida Kolff, geboren te Rotterdam op 5 april 1839.

XXII-y Paulina Andrina van Voorthuijsen, geboren te Rotterdam op 8 juni 1855, overleden te Arnhem op 15 februari 1940, 84 jaar oud, dochter van Dirk Gerrit Weigardus van Voorthuijsen (XXI-p) en Elisabeth Anna Geertruida Sanderson.

Paulina is getrouwd te Rotterdam op 15 juni 1875, op 20-jarige leeftijd met Anton Cool (22 jaar oud), koopman, geboren te Schiedam op 30 januari 1853, zoon van Bastiaan Cool (korenwijnstoker) en Aletta Johanna Haefkens.

Uit dit huwelijk:

1 Antoinette Cool, geboren te Rotterdam op 9 augustus 1889.

XXII-z Joris Cornelis van Voorthuijsen, burgemeester te Koudekerk a.d.Rijn, geboren te Rotterdam op 13 september 1858, overleden te Leiden op 15 april 1917, 58 jaar oud, zoon van Dirk Gerrit Weigardus van Voorthuijsen (XXI-p) en Elisabeth Anna Geertruida Sanderson.

Joris is getrouwd te Rotterdam op 29 oktober 1885, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Maria Bicker Caarten (21 jaar oud), geboren te Rotterdam op 24 november 1863, overleden te 's-Gravenhage op 15 augustus 1940, 76 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Dirk Gerrit Weigardus van Voorthuijsen, geboren te Rotterdam op 25 oktober 1888, volgt onder XXIII-ag.

2 Johannes Martinus Annes van Voorthuijsen, geboren te Rotterdam op 21 november 1889, volgt onder XXIII-ah.

3 Elisabeth Anna Geertruida van Voorthuijsen, geboren te Rotterdam op 19 augustus 1891, wonende te Merano.

Elisabeth is getrouwd te Leiden op 22 juli 1915, op 23-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden te Batavia op 11 januari 1924 van) Joan Adam Middendorp (29 jaar oud), geboren te Amsterdam op 3 juni 1886.

Elisabeth is getrouwd te 's-Gravenhage op 16 september 1946, op 55-jarige leeftijd (2) met Christoffer Herman Radijs (54 jaar oud), geboren te Hoogeveen op 28 april 1892, overleden te 's-Gravenhage op 2 januari 1957, 64 jaar oud.

4 Cornelia Maria van Voorthuijsen, geboren te Rotterdam op 11 augustus 1892, overleden te 's-Gravenhage op 12 maart 1969, 76 jaar oud.

Cornelia was gehuwd met Karel Brevet, geboren te Semarang Ind. rond 1890, overleden te 's-Gravenhage op 17 maart 1935, ongeveer 45 jaar oud.

XXII-aa George Marius van Voorthuijsen, meester in de rechten en notaris te Zutphen, geboren te Beekbergen op 20 november 1868, overleden te Zutphen op 28 februari 1938, 69 jaar oud, zoon van Hendrik Marius van Voorthuijsen (XXI-q) en Maria Gosuina van der Veur.

George is getrouwd te Alkmaar op 22 oktober 1914, op 45-jarige leeftijd met Margaretha Scale (31 jaar oud), geboren te Alkmaar op 21 januari 1883.

Uit dit huwelijk:

1 Maria Gosina van Voorthuijsen, geboren te Zutphen op 1 augustus 1915.

2 Margaretha van Voorthuijsen, geboren te Zutphen op 26 januari 1917, volgt onder XXIII-ai.

XXII-ab Adriaan van Voorthuijsen, doctor in de medicijnen en schoolarts te Groningen, geboren te Beekbergen op 7 februari 1871, overleden te Utrecht op 10 januari 1952, 80 jaar oud, zoon van Hendrik Marius van Voorthuijsen (XXI-q) en Maria Gosuina van der Veur.

Naar hem zijn scholen genoemd te Amersfoort, Apeldoorn, Appingedam, 's-Gravenhage, Leiden en Leeuwarden.

Adriaan is getrouwd te Leiden op 14 december 1899, op 28-jarige leeftijd met Johanna Gesina Roessingh (25 jaar oud), geboren te Emmen op 17 januari 1874, overleden aldaar, dochter van Petrus Hendrik Roessingh (predikant en lid der 2e Kamer) en Geertruid Agnes Westra.

Uit dit huwelijk:

1 Maria Gosuina van Voorthuijsen ook genaamd van Voorthuysen, meester in de rechten, geboren te Franeker op 1 april 1901, overleden te Geldermalsen op 28 mei 1989, 88 jaar oud.TAG, pag. 9, Ren‚ van Gruting, Westervoort, 2000.

Zij heeft na de oorlog (ca. 1951) de inventarisatie, beschrijving en documentatie verzorgd van de Topografische Atlas van Gelderland.

Maria is getrouwd te Utrecht op 1 maart 1927, op 25-jarige leeftijd met Wijtze Horatius Mauser (25 jaar oud), ingenieur, geboren te Hof van Delft op 2 augustus 1901, overleden te Zeist op 13 oktober 1977, 76 jaar oud.

2 Geertruid Agnes van Voorthuijsen, geboren te Franeker op 30 september 1902, wonende te Utrecht.

Geertruid is gehuwd met R.H. Soechting, geboren rond 1900, wonende te Utrecht.

3 Roline Louise van Voorthuijsen, geboren te Franeker op 11 augustus 1907, wonende te 's-Gravenhage, overleden te Driebergen-Rijssenburg op 21 februari 1989, 81 jaar oud.

Roline is getrouwd te Zeist op 29 augustus 1924, op 17-jarige leeftijd met Rudolf Johann Weijer (17 jaar oud), geboren te Amsterdam op 8 februari 1907, overleden te Zeist op 23 oktober 1988, 81 jaar oud.

XXII-ac Paul August van Voorthuijsen, koopman te Strassbourg, geboren te 's-Gravenhage op 18 september 1864, zoon van Jan Antonie van Voorthuijsen (XXI-r) en Sophia Frederica Carolina Baumgarten.

Paul is getrouwd te Strassbourg op 22 april 1895, op 30-jarige leeftijd met Marie Madeleine Oppermann (26 jaar oud), geboren te Strassbourg op 12 november 1868, dochter van Jules Ernst Oppermann en Elisabeth Eisen.

Uit dit huwelijk:

1 Johan Adrian van Voorthuijsen, geboren te Strassbourg op 3 januari 1896.

2 Wilhelm Heinrich van Voorthuijsen, geboren te Strassbourg op 15 augustus 1897.

XXII-ad Cornelia Elisabeth van Voorthuijsen, geboren te Utrecht op 30 maart 1846, dochter van Izaak Frederik van Voorthuijsen (XXI-s) en Maria Elisabeth Sanderson.

Cornelia was gehuwd met Henricus Frans Ravesteijn, geboren rond 1845.

Uit dit huwelijk:

1 Huibert Nicolaas Ravesteijn, geboren te Jutphaas op 5 september 1868.

XXII-ae Jan Antonie van Voorthuijsen, officier landmacht, geboren te Leerdam op 7 mei 1853, overleden te 's-Hertogenbosch op 7 maart 1889, 35 jaar oud, zoon van Pieter van Voorthuijsen (XXI-t) en Geertruida Cornelia Grijns.

Jan is getrouwd te 's-Hertogenbosch op 3 augustus 1882, op 29-jarige leeftijd met Jeanne Esther Leopoldine van Heurn (25 jaar oud), geboren te 's-Hertogenbosch op 22 februari 1857, overleden te Deventer op 16 november 1915, 58 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Geertruida Cornelia van Voorthuijsen, arts, geboren te 's-Hertogenbosch op 21 mei 1883, overleden te Amersfoort op 11 juni 1956, 73 jaar oud.GADeventer, index 116.

Het bevolkingsregister van het krankzinnigengesticht Sint Elizabeth te Deventer vermeldt: "Geboren te 's-Hertogenbosch, 21-5-1883, personeel, komt van Utrecht 1-10-1912 en vertrekt naar Nijmegen 31-5-1918".

Geertruida was gehuwd met Dragi Matic, geboren rond 1883.

XXII-af Johannes van Voorthuijsen, steenfabrikant, geboren te Leerdam op 9 juni 1855, overleden te Apeldoorn op 2 maart 1925, 69 jaar oud, zoon van Pieter van Voorthuijsen (XXI-t) en Geertruida Cornelia Grijns.

Johannes is getrouwd te Leerdam op 11 mei 1882, op 26-jarige leeftijd met Anna Maijke Schalij (23 jaar oud), geboren te Leerdam op 4 april 1859, overleden te Zwolle op 27 juni 1906, 47 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Geertruida Cornelia van Voorthuijsen, geboren te Zwolle op 3 september 1884.

Geertruida is getrouwd te Zwolle op 3 juni 1912, op 27-jarige leeftijd met Hendrik Anthonie Quirijns (26 jaar oud), steenfabrikant, geboren te 's-Grevelduin-Capelle Nb op 19 januari 1886.

2 Johanna van Voorthuijsen, geboren te Zwolle op 11 september 1890, overleden aldaar op 15 april 1949, 58 jaar oud.

Johanna is getrouwd te Cheribon Ind. op 5 mei 1912, op 21-jarige leeftijd met Martinus Cornelis Kroon (29 jaar oud), scheikundige, geboren te Nijkerk op 27 april 1883, overleden te Utrecht op 14 september 1935, 52 jaar oud.

XXII-ag Jan Antonie van Voorthuijsen, bouwkundige, geboren te Leerdam op 19 november 1859, zoon van Cornelis Jan van Voorthuijsen (XXI-v) en Maggelina Maria Drooglever.

Jan is getrouwd te Amsterdam op 11 augustus 1898, op 38-jarige leeftijd met Henriette Johanna van Hove (36 jaar oud), kunstschilderes, geboren te 's-Gravenhage op 6 september 1861, overleden op 17 december 1918, 57 jaar oud, dochter van Johannes Hubertus van Hove en Marianne Christina Martinus.

Henriette is eerder getrouwd te Amstelveen op 13 mei 1886, op 24-jarige leeftijd met A. Schakel (ongeveer 26 jaar oud), geboren rond 1860.

Uit dit huwelijk:

1 Geertruida Johanna van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 2 augustus 1899.

2 Jan Antonie van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 25 maart 1901, overleden te Haarlem op 19 januari 1994, 92 jaar oud.

Jan was gehuwd met Jkvr. Anna Barnaart, geboren rond 1905, overleden voor 1994, hoogstens 89 jaar oud.

3 Bartholomeus Joh.Wilhelmus Marie van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 11 februari 1906, wonende te Zutphen.

Bartholomeus is gehuwd met Jkvr. I. Barnaart, geboren rond 1910.

4 Cornelis Jan van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 24 mei 1909.

XXII-ah Gerrit van Voorthuijsen, werktuigkundige, geboren te Leerdam op 16 augustus 1864, overleden te Hilversum op 4 februari 1945, 80 jaar oud, zoon van Cornelis Jan van Voorthuijsen (XXI-v) en Maggelina Maria Drooglever.

Gerrit is getrouwd te Zwolle op 23 juli 1891, op 26-jarige leeftijd (1) met Cornelia Wilmink (37 jaar oud), geboren te Zwolle op 23 augustus 1853, overleden te Castricum op 24 maart 1923, 69 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelis Johannes van Voorthuijsen, geboren te Middelburg op 2 mei 1892, volgt onder XXIII-aj.

Gerrit is getrouwd te Zwolle op 24 juli 1923, op 58-jarige leeftijd (2) met Fenneken Jannetje Roeterdink (43 jaar oud), geboren te Meppel op 25 maart 1880.

XXII-ai Anna Geertruida van Voorthuijsen, geboren te Kralingen op 21 juli 1868, dochter van Cornelis Jan van Voorthuijsen (XXI-v) en Maggelina Maria Drooglever.

Anna is getrouwd te Leerdam op 30 april 1891, op 22-jarige leeftijd met Ludwig Willem Reymert Wenckebach (31 jaar oud), kunstschilder, geboren te 's-Gravenhage op 12 januari 1860, zoon van Eduard Wenckebach en Maria Geertruida Elisabeth Cornelissen.

Uit dit huwelijk:

1 Ludwig Oswald Wenckebach, geboren te Heerlen op 16 juni 1895, overleden te Noordwijkerhout op 3 januari 1962, 66 jaar oud.

Hij was beeldhouwer en graficus en kreeg zijn opleiding aan de Kunstnijverheidschool te Haarlem (1913-15) en aan de academie te Wenen (1915-18). Na zich aanvankelijk met grafisch werk te hebben beziggehouden, wijdde hij zich al spoedig aan de beeldhouwkunst. Hij werkte in hout, brons en steen, waarbij hij soms zijn plastieken op bescheiden wijze polychromeerde. Zijn werk is realistisch, maar doet tamenlijk klassiek aan. In 1935 werd hij hoogleraar boetseren aan de Technische Hogeschool van Delft. Hij maakte het Lorentzmonument te Arnhem, zeven beelden aan het raadhuis van Veere, de figuren "De Bosch Kemper" te 's-Gravenhage en oorlogsmonumenten te Middelburg, Haarlem, Gouda, Delft, Katwijk en Alphen aan de Rijn.

XXII-aj Jacoba Clara Josina Maria V. Eijk van Voorthuijsen, geboren te Gorinchem op 29 maart 1874, overleden te 's-Gravenhage op 23 november 1954, 80 jaar oud, dochter van Hendrik Christiaan van Eijk van Voorthuijsen (XXI-y) en Jacoba van Teijlingen.

Jacoba is getrouwd te 's-Gravenhage op 20 juni 1901, op 27-jarige leeftijd met (en gescheiden te 's-Gravenhage op 17 december 1924 van) Abraham ten Bosch (25 jaar oud), ingenieur, geboren te Utrecht op 15 juni 1876.

Uit dit huwelijk:

1 Nicolaas ten Bosch, geboren te Rotterdam op 16 april 1902.

2 Abraham ten Bosch, geboren te Rotterdam op 15 april 1904.

3 Elisabeth Filippina ten Bosch, geboren te 's-Gravenhage op 7 juni 1907.

4 Jacoba ten Bosch, geboren te 's-Gravenhage op 2 mei 1919.

XXII-ak Johan Henri Christiaan van Eijk van Voorthuijsen, officier, geboren te Brielle op 20 november 1881, overleden te Ede op 31 maart 1945, 63 jaar oud, zoon van Jean Jacques Bernard van Eijk van Voorthuijsen (XXI-z) en Anna Catharina van Voorthuijsen.

Johan is getrouwd te 's-Gravenhage op 17 april 1911, op 29-jarige leeftijd met Hendrika Jansje Gijsbertse (22 jaar oud), geboren te Amersfoort op 1 december 1888.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Jacob Barnard van Eijk van Voorthuijsen, geboren te 's-Gravenhage op 18 februari 1912.

2 Anthonie Marius Eduard van Eijk van Voorthuijsen, geboren te 's-Gravenhage op 19 juli 1913.

3 Hans van Eijk van Voorthuijsen, geboren te 's-Gravenhage op 2 augustus 1923.

4 Alfred van Eijk van Voorthuijsen, geboren te Moeara Indonesia op 10 februari 1928.

XXII-al Hendrik Jan Jacob van Voorthuijsen, officier, geboren te Helvoirt op 15 juni 1873, overleden te Semarang Ind. op 16 november 1899, 26 jaar oud, zoon van Nicolaas van Voorthuijsen (XXI-aa) en Gertruda van der Burg.

Hendrik is getrouwd te 's-Gravenhage op 31 augustus 1898, op 25-jarige leeftijd met Constance Elisabeth Meijners (26 jaar oud), geboren te Nijmegen op 18 juli 1872, overleden te Amsterdam op 16 december 1943, 71 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Herman Nicolaas Gerard van Voorthuijsen, koopman, geboren te Semarang Ind. op 11 november 1899, overleden te Amsterdam op 10 september 1975, 75 jaar oud.

XXII-am Jan van Voorthuijsen, officier en generaal-majoor, geboren te Maastricht op 9 november 1882, overleden te 's-Gravenhage op 3 december 1963, 81 jaar oud, zoon van Jan van Voorthuijsen (XXI-ab) en Heike Hermina Mulder.

Jan is getrouwd te 's-Gravenhage op 6 oktober 1910, op 27-jarige leeftijd met Florence Helene Mollinger (21 jaar oud), geboren te 's-Gravenhage op 2 mei 1889, overleden te Wassenaar op 11 februari 1960, 70 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Jan van Voorthuijsen, musicoloog en journalist, geboren te Zoeterwoude Zh op 9 september 1911.

Hij studeerde in Leiden rechten, letteren en wijsbegeerte.

Jan is getrouwd op 5 april 1955, op 43-jarige leeftijd met Clasina Maria Blom (32 jaar oud), geboren te Amersfoort op 5 mei 1922, dochter van Pieter Cornelis Lutherus Blom en Carolina Dorothea Schippers.

2 Florence Helene van Voorthuijsen, geboren te 's-Gravenhage op 7 november 1916.

Florence is getrouwd op 19 juni 1942, op 25-jarige leeftijd met P. B. van Leeuwen (ongeveer 27 jaar oud), geboren rond 1915.

XXII-an Hendrik Gerrit van Voorthuijsen, vliegenier, geboren te Nieuwerkerk A.d. Ijssel op 17 april 1890, overleden te Zeist op 29 september 1974, 84 jaar oud, zoon van Jan Eduard van Voorthuijsen (XXI-ad) en Pietertje Anna Elisabeth Holsteijn.

Hendrik is getrouwd te 's-Gravenhage op 9 juni 1925, op 35-jarige leeftijd met Maria Wilhelmina Paulina Pichot (26 jaar oud), geboren te Amsterdam op 12 februari 1899.

Uit dit huwelijk:

1 Henri Louis van Voorthuijsen, geboren te Zeist op 12 juli 1926, volgt onder XXIII-ak.

2 Elizabeth Maria van Voorthuijsen, geboren te Zeist op 28 mei 1928.

XXII-ao Jan Jacob van Voorthuijsen, notaris te 's-Gravenhage, geboren te Nieuwerkerk A.d. Ijssel op 17 april 1890, zoon van Jan Eduard van Voorthuijsen (XXI-ad) en Pietertje Anna Elisabeth Holsteijn.

Jan is getrouwd te 's-Gravenhage op 20 september 1917, op 27-jarige leeftijd met Flora Elisabeth Eschauzier (24 jaar oud), geboren te Modjokerto Ind. op 21 februari 1893.

Uit dit huwelijk:

1 Peter Frans Wouter van Voorthuijsen, geboren op 15 april 1919.

2 Berendina Gerda van Voorthuijsen, geboren te 's-Gravenhage op 5 juni 1920.

Berendina is getrouwd te Meppel op 4 februari 1953, op 32-jarige leeftijd met Joan Henri Mari de Bruijn Kops (37 jaar oud), geboren te Batavia op 10 februari 1915, overleden te 's-Gravenhage op 15 juli 1946, 31 jaar oud.

3 Renielde Flora van Voorthuijsen, geboren op 9 september 1924.

XXII-ap Sophia Berendina Voorthuizen, geboren te Amsterdam op 18 maart 1857, overleden te Alkmaar op 18 juli 1938, 81 jaar oud, dochter van Antonie Gijsbert Voorthuijzen (XXI-ae) en Sophia Berendina Teepe.

Sophia is getrouwd op 12 mei 1881, op 24-jarige leeftijd met Pieter Wigbold van Meekeren (32 jaar oud), geboren te Zeist op 20 februari 1849, overleden te Hillegom op 10 april 1921, 72 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Sophia Berendina van Meekeren, geboren te Amsterdam op 5 maart 1882.

2 Johanna Berendina van Meekeren, geboren te Amsterdam op 3 november 1883.

3 Pieter Wigbold Antonie Gijsbert van Meekeren, geboren te Amsterdam op 28 juni 1889.

XXII-aq Willem Voorthuijsen, geboren te Bodegraven op 1 januari 1847, overleden op 19 november 1895, 48 jaar oud, zoon van Jan Pieter Voorthuijsen (XXI-af) en Antonia van Achterbergh.

Willem was gehuwd met Clasina Regina Baelde, geboren te Woerden op 19 november 1853.

Uit dit huwelijk:

1 Clasina Regina Voorthuijsen, geboren te Mr. Cornelis Indonesia op 20 juli 1885, volgt onder XXIII-al.

2 Antonia Jakoba Voorthuijsen, geboren te Bandoeng op 1 december 1886, overleden te Amersfoort op 22 december 1967, 81 jaar oud.

Antonia is getrouwd te Kampen op 30 januari 1908, op 21-jarige leeftijd met Louis Philips Sormani (26 jaar oud), geboren te Haren Gr. op 4 februari 1881.

3 Willem Voorthuijsen, geboren te Bandoeng op 19 januari 1890, volgt onder XXIII-am.

4 Sophia Elizabeth Voorthuijsen, geboren te Bandoeng op 19 januari 1890, overleden te 's-Gravenhage op 25 oktober 1956, 66 jaar oud.

Sophia is getrouwd te Utrecht op 26 maart 1914, op 24-jarige leeftijd met Sies Veldmeijer (27 jaar oud), geboren te Winschoten op 22 december 1886.

5 Hendrika Wilhelmina Voorthuijsen, geboren te Bandoeng op 29 januari 1892, overleden te Utrecht op 28 maart 1940, 48 jaar oud.

Hendrika is getrouwd te Denekamp op 6 augustus 1917, op 25-jarige leeftijd met Henri Hondelink (24 jaar oud), geboren te Denekamp op 15 december 1892.

XXII-ar Willem Voorthuijzen, geboren te Nieuwveen op 29 januari 1847, overleden op 23 september 1918, 71 jaar oud, zoon van Hermanus Voorthuijzen (XXI-ag) en Clasina Jacoba Clant.

Willem was gehuwd met Willemina Visser, geboren te Amsterdam op 12 juni 1838, overleden op 11 mei 1907, 68 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Klazina Jacoba Voorthuijzen, geboren te Nieuwveen op 1 februari 1870, overleden te Arnhem op 19 september 1951, 81 jaar oud.

2 Johannes Willem Voorthuijzen, geboren te Koudekerk ZH op 22 april 1871, volgt onder XXIII-an.

3 Jeanette Hermina Voorthuijzen, geboren te Koudekerk aan de Rijn op 30 juni 1872, overleden te Arnhem op 23 september 1959, 87 jaar oud.

4 Willemina Voorthuijzen, geboren te Koudekerk ZH op 16 januari 1874, overleden te Utrecht.

5 Johannes Hermanus Voorthuijzen, geboren te Koudekerk aan de Rijn op 22 maart 1875, volgt onder XXIII-ao.

6 Anna Elisabeth Voorthuijzen, geboren te Koudekerk aan de Rijn op 19 maart 1877, overleden te Amersfoort op 14 januari 1971, 93 jaar oud.

Anna is getrouwd te Heemstede op 20 april 1911, op 34-jarige leeftijd met Dirk Brussee (31 jaar oud), geboren te Haarlem op 14 januari 1880, overleden te Amersfoort op 26 juni 1970, 90 jaar oud.

7 Grietje Cornelia Voorthuijzen, geboren te Koudekerk aan de Rijn op 3 december 1878, overleden te Utrecht op 9 mei 1962, 83 jaar oud.

Grietje was gehuwd met J.J.A. Hermans, predikant, geboren rond 1875.

8 Antonia Voorthuijzen, geboren te Koudekerk ZH op 17 december 1885, overleden te Tiel op 2 juni 1961, 75 jaar oud.

Antonia is getrouwd te Amsterdam op 19 juni 1913, op 27-jarige leeftijd met Pieter Marius Scheurleer (28 jaar oud), geboren te Arnhem op 28 mei 1885.

XXII-as Hermannus Voorthuijzen ook genaamd Hermanus, geboren rond 1850, zoon van Hermanus Voorthuijzen (XXI-ag) en Clasina Jacoba Clant.

Hermannus is getrouwd op 10 september 1868, op ongeveer 18-jarige leeftijd met Dora van der Wilk ook genaamd Jansje (20 jaar oud), geboren te Nieuwveen op 28 oktober 1847, overleden te Leimuiden op 26 maart 1878, 30 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Hermannus Voorthuizen, geboren te Nieuwveen op 9 januari 1869.

2 Leendert Voorthuijzen, geboren te Nieuwveen op 15 november 1870, volgt onder XXIII-ap.

3 Jacobus Voorthuijzen, geboren te Nieuwveen ZH op 8 januari 1873, overleden te Utrecht op 13 februari 1953, 80 jaar oud.

Jacobus is getrouwd te Abcoude Proostdij op 30 december 1919, op 46-jarige leeftijd met Johanna Groteboer (23 jaar oud), geboren te Nr. Amstel op 28 januari 1896, overleden te Abcoude op 21 januari 1953, 56 jaar oud.

4 Johannus Martinus Voorthuizen, geboren te Nieuwveen op 13 januari 1875.

5 Jacoba Clasina Martina Agatha Voorthuizen, geboren te Nieuwveen op 17 juni 1877.

Jacoba was gehuwd met N.N. Spruitenberg, geboren rond 1875.

XXII-at Willem Voorthuysen, arts, geboren te Baarn op 19 augustus 1852, overleden te Amsterdam op 17 januari 1896, 43 jaar oud, zoon van Dirk Voorthuysen (XXI-ah) en Maria Johanna Moleman.

Willem is getrouwd te Nieuweramstel op 30 april 1879, op 26-jarige leeftijd met Anneke Vermazen (30 jaar oud), geboren te Heerewaarden op 2 maart 1849, overleden te Amsterdam op 25 maart 1936, 87 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Willem Voorthuysen, geboren te Amsterdam op 14 januari 1879, overleden te Batoe Radjoe op 9 november 1921, 42 jaar oud.

geen nakomelingen.

2 Dirk Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 30 mei 1880, volgt onder XXIII-aq.

3 Aleida Voorthuysen, geboren te Amsterdam op 10 oktober 1884, overleden op 9 januari 1919, 34 jaar oud.

4 Maria Voorthuysen, geboren te Amsterdam rond 1884.

5 Adriaan Voorthuysen, geboren te Amsterdam op 30 september 1892, overleden te Conrad Montana, Amerika op 28 oktober 1966, 74 jaar oud.

geen nakomenlingen.

XXII-au Wilhelmus Johannes Voorthuijsen, arts, geboren te Baarn op 5 november 1853, overleden aldaar op 3 februari 1923, 69 jaar oud, zoon van Dirk Voorthuysen (XXI-ah) en Maria Johanna Moleman.

Wilhelmus was gehuwd met Lamberta Hermanna Wolters, geboren te Amsterdam op 5 februari 1863.

Uit dit huwelijk:

1 Zoe Julie Emelie Voorthuijsen, geboren te Baarn op 14 april 1884, overleden te 's-Gravenhage op 19 mei 1958, 74 jaar oud.

Zoe is getrouwd te Baarn op 15 september 1910, op 26-jarige leeftijd met Robert Cornelis van der Garden (27 jaar oud), geboren te 's-Gravenhage op 25 oktober 1882, overleden aldaar op 1 januari 1945, 62 jaar oud.

2 Berendina Lambertha Voorthuijsen, geboren te Baarn op 29 maart 1888, volgt onder XXIII-ar.

XXII-av Johanna Voorthuijsen, geboren te Baarn op 8 september 1856, dochter van Dirk Voorthuysen (XXI-ah) en Maria Johanna Moleman.

Johanna was gehuwd met David Gerritsen, koopman te Amersfoort, geboren te Amersfoort op 18 januari 1852 (remonstrants).

Uit dit huwelijk:

1 Hendrik Gerritsen, geboren te Amersfoort op 2 augustus 1878.

2 Maria Johanna Gerritsen, geboren te Amersfoort op 8 april 1880.

3 Carel Victor Gerritsen, geboren te Amersfoort op 17 mei 1881.

4 Marius Dirk Johan Gerritsen, geboren te Amersfoort op 21 mei 1887.

XXII-aw Aleida Voorthuijsen, geboren te Baarn op 21 maart 1863, dochter van Dirk Voorthuysen (XXI-ah) en Maria Johanna Moleman.

Bevolkingsregister van Amersfoort.

Aleida is getrouwd te Baarn op 28 mei 1896, op 33-jarige leeftijd met Joseph Maria Christiaan Haak (33 jaar oud), officier, geboren te Utrecht op 19 mei 1863.

Uit dit huwelijk:

1 Adolf Haak, geboren te Amersfoort op 18 maart 1902, overleden te Voorburg.

XXII-ax Andries van Voorthuijsen, geboren te Abcoude-Baambrugge op 21 december 1900, overleden te Hilversum op 29 maart 1960, 59 jaar oud, zoon van Evert van Voorthuijsen (XXI-ai) en Willemina Slagt.

Andries is getrouwd te Loosdrecht op 5 september 1939, op 38-jarige leeftijd met Johanna de Bruin (23 jaar oud), geboren te Abcoude-Proostdij op 20 maart 1916.

Uit dit huwelijk:

1 Wilhelmina van Voorthuijsen, geboren te Loosdrecht op 12 juli 1941.

2 Hendrika Cornelia van Voorthuijsen, geboren te Loosdrecht op 28 april 1943.

XXII-ay Evert van Voorthuijsen, geboren te Abcoude-Baambrugge op 6 oktober 1911, overleden te Hilversum op 29 januari 1987, 75 jaar oud, zoon van Evert van Voorthuijsen (XXI-ai) en Willemina Slagt.

Evert is getrouwd te Vreeland op 11 december 1941, op 30-jarige leeftijd met Christina Maria Driessen (31 jaar oud), geboren te Vreeland op 5 april 1910.

Uit dit huwelijk:

1 Evert van Voorthuijsen, geboren te Vreeland op 28 november 1943.

Evert is gehuwd met M. Boll, geboren rond 1945.

2 Anneke van Voorthuijsen, geboren te Vreeland op 5 oktober 1946.

XXII-az Christiaan Gerardus van Voorthuijzen, landbouwer, geboren te Baambrugge op 5 maart 1905, zoon van Andries van Voorthuijzen (XXI-aj) en Catharina Hoekstra.

Christiaan is gehuwd met Maria Griffioen, geboren te Abcoude op 15 november 1908.

Uit dit huwelijk:

1 Andries van Voorthuijzen, geboren te Baambrugge in november 1936, volgt onder XXIII-as.

2 Josiena van Voorthuijzen, geboren te Baambrugge op 18 januari 1938.

XXII-ba Maria van Voorthuijzen, geboren te Abcoude-Baambrugge op 9 december 1910, wonende te Baambrugge en te Lunteren, dochter van Andries van Voorthuijzen (XXI-aj) en Maria Overeem.

Maria is getrouwd op 22 februari 1939, op 28-jarige leeftijd (1) met Arie Verboom (27 jaar oud), bakker, geboren op 23 januari 1912, overleden te Lunteren op 30 december 1963, 51 jaar oud, zoon van Jan Verboom.

Uit dit huwelijk:

1 B. Verboom, geboren rond 1940.

2 Maria Verboom ook genaamd Riet, geboren te Loenen aan de Vecht op 28 januari 1943.

Maria is getrouwd te Ede op 21 oktober 1969, op 26-jarige leeftijd met Jan Jacob ten Ham (26 jaar oud), predikant en leraar, geboren te Lunteren op 17 augustus 1943, zoon van Johannes Cornelis ten Ham (bloemist en hovenier, ambtenaar Gemeente Werken Ede, leraar aan de Middelbare Tuinbouwschool en voorzitter van het Luntersch Buurtbosch) en Maria Adriana van den Berg.

3 Jan Th. Verboom, geboren rond 1944.

4 K.H.W. Verboom, geboren rond 1946.

Maria is getrouwd na 1970, op minstens 60-jarige leeftijd (2) met Johannes Frederik Wolff ook genaamd Jan (minstens 59 jaar oud), houtzager, brandstoffenhandelaar en begrafenisondernemer te Lunteren, geboren te Delft op 20 december 1911, overleden te Lunteren op 10 februari 2002, 90 jaar oud, zoon van Johannes Frederik Wolff (houtzager te Lunteren) en Krijntje van den Ende.

Hij woont in 1936 aan de Lindenlaan 10 te Lunteren.

Johannes is eerder getrouwd te Ede op 13 mei 1931, op 19-jarige leeftijd met Mechtelina Anthonia van Hunnik (21 jaar oud), geboren te Lunteren op 4 maart 1910, overleden aldaar op 19 juni 1969, 59 jaar oud, dochter van Matthijs van Hunnik (koopman) en Carolina Anthonetta Theodora Knijff.

XXII-bb Willem van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 6 oktober 1901, overleden aldaar op 20 maart 1965, 63 jaar oud, zoon van Gijsbertus van Voorthuijsen (XXI-ak) en Marretje Slagt.

Willem is getrouwd te Amsterdam op 15 oktober 1925, op 24-jarige leeftijd met Maria Willemina Hoek (22 jaar oud), geboren te Rotterdam op 28 januari 1903.

Uit dit huwelijk:

1 Gijsbertus van Voorthuijsen ook genaamd Bob, geboren te Amsterdam op 17 juli 1926, overleden te Fort de France, Martinique in februari 1997, 70 jaar oud.

Gijsbertus was gehuwd (1) met E. H. Bakker, geboren rond 1930.

Gijsbertus was gehuwd (2) met N.N. Vink, geboren rond 1935.

XXII-bc Philippus van Voorthuijzen, electricien, geboren te Utrecht op 14 mei 1892, overleden aldaar op 15 januari 1948, 55 jaar oud, zoon van Gerrit Cornelis van Voorthuijzen (XXI-al) en Willemina van Hal.

Philippus is getrouwd te Hilversum op 19 februari 1919, op 26-jarige leeftijd met Reinouwtje Hendrika Volmer (27 jaar oud), geboren te Hilversum op 15 februari 1892.

Uit dit huwelijk:

1 Gerrit Cornelis van Voorthuijzen, geboren te Hilversum op 29 augustus 1919, volgt onder XXIII-at.

2 Maria van Voorthuijzen, geboren te Zuilen op 20 december 1922.

XXII-bd Roelof van Voorthuysen, fruitteler, president-kerkvoogd en wethouder van Rhenen, geboren te Rhenen op 19 juni 1888, overleden aldaar op 16 maart 1960, 71 jaar oud, zoon van Arnoldus van Voorthuisen (XXI-an) en Rijkland Schut.

Prof. Dr. W. van Iterson haalt hem aan in "De Stad Rhenen", pag. 229.

Roelof is getrouwd te Kesteren op 28 juli 1926, op 38-jarige leeftijd met Jacomina van den Berg (36 jaar oud), geboren te Kesteren op 12 april 1890, overleden te Rhenen op 19 februari 1972, 81 jaar oud, dochter van Jan Gerrit van den Berg en Jacomina Elisabeth van Riemsdijk.

Uit dit huwelijk:

1 Jacomina Elisabeth van Voorthuysen, geboren te Rhenen op 29 maart 1928, overleden te Doorn op 2 november 1999, begraven te Rhenen, 71 jaar oud.

Een artikel in de Rijnpost van 14 Februari 1997 vermeldt: "Het Gedragen Hart" voor J.E. van Voorthuysen.

Rhenen- Het gebeurt niet zo vaak, dat "Het Dragend Hart" door de Nederlandse Hartstichting in Nederland wordt uitgereikt. Maar op 12 Februari vond in restaurant "Het Viaduct" in Rhenen deze uitreiking toch door de Rayonco"rdinator van de Nederlandse Hartstichting plaats aan de wegens gezondheidsomstandigheden scheidende J.E. van Voorthuysen uit Rhenen.

Door de voorzitter van de Vrienden van de Hartstichting in Rhenen werd zij ge‰erd, omdat zij ruim 21 jaar in de gemeente Rhenen de stimulans is geweest bij de organistatie van de jaarlijkse collecte voor de Nederlandse Hartstichting. In al die jaren heeft zij meer dan f.200.000,- via collectanten verzameld en overgemaakt aan de Hartstichting, die hiermee belangrijke studies en onderzoeken heeft kunnen subsidi‰ren.

Namens de Nederlandse Hartstichting bracht Rayonco"rdinator Cani‰ls de dank voor de door mevrouw Van Voorthuysen verrichtte taken over door haar het in brons uitgevoerde staande "Dragend Hart" aan te bieden. Namens de vrienden van de Hartstichting Rhenen liet Leo Schoonhoven zijn dank vergezellen met bloemen, terwijl haar thuis een heerlijke hart-vormige taart wachtte. Ton Hoogduin, die de taak van mevrouw Voorthuysen gaat overnemen, werd door Cani‰ls ge‹ntroduceerd met de wens succesvolle collecte-opbrengsten te bewerkstellingen.

2 Arnolda Rijkland van Voorthuysen, geboren te Rhenen op 29 maart 1928, wonende te Rhenen, Cuneralaan 2.

Arnolda is gehuwd met Wiebe Feenstra, vlashandelaar, geboren te Molkberum op 29 juni 1924.

XXII-be Cornelis van Voorthuisen, woninginrichter, geboren te Rhenen op 7 mei 1902, overleden te Putten op 11 december 1968, 66 jaar oud, zoon van Karel Elisa van Voorthuisen (XXI-aq) en Rijntje Haanschoten.

Cornelis is getrouwd te Ermelo op 12 september 1929, op 27-jarige leeftijd met Teunisje de Bruin (25 jaar oud), geboren te Ermelo op 23 december 1903, overleden te Essen Dl. op 8 april 1974, 70 jaar oud, dochter van Gijsbert de Bruin en Heintje van Boeyen.

Uit dit huwelijk:

1 Rijntje van Voorthuisen, geboren te Ermelo op 4 november 1930.

Rijntje is getrouwd te Ermelo op 8 juni 1960, op 29-jarige leeftijd met E. Schoenmaker (ongeveer 30 jaar oud), geboren rond 1930.

2 Gijsbert van Voorthuisen, geboren te Ermelo op 16 december 1932.

Gijsbert is getrouwd te Ermelo op 31 januari 1958, op 25-jarige leeftijd met W. van Bloemendaal (ongeveer 25 jaar oud), geboren rond 1933.

3 Karelina Elisa van Voorthuisen, geboren te Ermelo op 23 augustus 1936, overleden voor 1937, hoogstens 1 jaar oud.

4 Karel Elisa van Voorthuisen, geboren te Ermelo op 20 november 1939.

Karel is getrouwd te Ermelo op 6 juni 1963, op 23-jarige leeftijd met M. E. van de Brink (ongeveer 23 jaar oud), geboren rond 1940.

XXII-bf Aalbertus van Voorthuisen, meubelhandelaar, geboren te Rhenen op 29 oktober 1903, overleden te 's-Gravendeel op 21 oktober 1966, 62 jaar oud, zoon van Karel Elisa van Voorthuisen (XXI-aq) en Rijntje Haanschoten.

Aalbertus is getrouwd te Oud Beijerland op 26 mei 1927, op 23-jarige leeftijd met Neeltje van der Wilt (24 jaar oud), geboren te Oud Beijerland op 16 mei 1903, dochter van Gozen van der Wilt en Lena Schipper.

Uit dit huwelijk:

1 Karel Elisa van Voorthuisen, geboren te 's-Gravendeel op 26 maart 1928.

Karel is getrouwd te 's-Gravendeel op 12 november 1962, op 34-jarige leeftijd met G. Havelaar (ongeveer 32 jaar oud), geboren rond 1930.

2 Lena Gozina van Voorthuisen, geboren te 's-Gravendeel op 10 februari 1931.

Lena is getrouwd op 25 oktober 1961, op 30-jarige leeftijd met H. J. A. Huisman (ongeveer 31 jaar oud), geboren rond 1930.

3 Rijntje van Voorthuisen, geboren te 's-Gravendeel op 4 juni 1932.

4 Gozen van Voorthuisen, geboren te 's-Gravendeel op 23 december 1937.

Gozen is getrouwd op 8 september 1966, op 28-jarige leeftijd met A. P. de Gier (ongeveer 26 jaar oud), geboren rond 1940.

5 Gozina van Voorthuisen, geboren te 's-Gravendeel op 23 december 1937.

XXII-bg Hendrikus van Voorthuysen, technisch adviseur, geboren te Rhenen op 30 mei 1909, overleden te Bussum op 26 januari 1974, 64 jaar oud, zoon van Karel Elisa van Voorthuisen (XXI-aq) en Rijntje Haanschoten.

Hendrikus is getrouwd te Amsterdam op 11 maart 1936, op 26-jarige leeftijd met Grada Johanna Louise Harmanna Diepering (26 jaar oud), geboren te Amsterdam op 26 juni 1909, dochter van Nicolaas Diepering (opzichter gemeentetram) en Susanna Gerarda de Jonge.[bronnen: ]PK vader

huw: A.J.W. v.Voorthuijsen, Lunteren[]

Uit dit huwelijk:

1 Petrus Cornelis Karel Elisa van Voorthuysen, geboren te Amsterdam op 4 juni 1941.

Petrus is getrouwd te Dordrecht op 27 april 1962, op 20-jarige leeftijd met M. A. Neef (ongeveer 20 jaar oud), geboren rond 1942.

2 Nicolaas Jacobus van Voorthuysen, geboren te Amsterdam op 25 september 1944.

Nicolaas is getrouwd te Naarden op 21 augustus 1969, op 24-jarige leeftijd met Marion Coops (24 jaar oud), geboren te Emmen op 10 november 1944.

XXII-bh Petrus van Voorthuisen, sigarenwinkelier, geboren te Leersum op 20 oktober 1877, wonende aldaar, te Rhenen, te Krimpen A.d. Lek en te Ede, overleden te Arnhem op 22 juni 1939, 61 jaar oud, zoon van Petrus van Voorthuisen (XXI-ar) en Barendina Maria Theresia Bouman.

Petrus is getrouwd te Rhenen op 16 juli 1903, op 25-jarige leeftijd met Neeltje Puik (28 jaar oud), geboren te Rhenen op 23 februari 1875, overleden te Ede op 12 juni 1948, begraven aldaar, 73 jaar oud, dochter van Cornelis Puik en Evertje Verweij.

Uit dit huwelijk:

1 Petrus van Voorthuisen, geboren te Ede op 26 mei 1904, volgt onder XXIII-au.

2 Cornelia van Voorthuisen, geboren te Ede op 2 februari 1907, overleden te Zutphen op 13 oktober 1970, 63 jaar oud.

Cornelia is getrouwd te Vorden op 29 juli 1931, op 24-jarige leeftijd met Jan Albert Berenpas (26 jaar oud), onderwijzer, geboren te Vorden op 15 februari 1905, zoon van Jan Albert Berenpas en Frederika Addink.

3 Theres Marinus Barend van Voorthuisen, geboren te Ede op 2 april 1909, volgt onder XXIII-av.

4 Everardus Johannes van Voorthuisen, geboren te Ede op 31 maart 1915, overleden te Wageningen op 21 februari 1936, begraven te Ede, 20 jaar oud.

XXII-bi Gerrit van Voorthuisen, beheerder van het weeshuis te Nijkerk, geboren te Leersum op 9 augustus 1879, overleden te Breda op 6 augustus 1959, 79 jaar oud, zoon van Petrus van Voorthuisen (XXI-ar) en Barendina Maria Theresia Bouman.

Gerrit is getrouwd te Rhenen op 22 juni 1905, op 25-jarige leeftijd met Elise Puyk (26 jaar oud), geboren te Rhenen op 14 februari 1879, dochter van Cornelis Puik en Evertje Verweij.

Uit dit huwelijk:

1 Petrus van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 13 april 1906, overleden te Schoten op 20 november 1906, 221 dagen oud.

2 Cornelis Everardus van Voorthuysen, geboren te Nijkerk op 9 maart 1915, volgt onder XXIII-aw.

XXII-bj Elbertus van Voorthuisen, timmerman, geboren te Rhenen op 28 maart 1885, overleden te Wageningen op 2 september 1959, 74 jaar oud, zoon van Petrus van Voorthuisen (XXI-ar) en Barendina Maria Theresia Bouman.

Elbertus is getrouwd te Rhenen op 12 februari 1919, op 33-jarige leeftijd met (en gescheiden te Rhenen op 18 juli 1929 van) Gerritje Spies (42 jaar oud), geboren te Rhenen op 26 oktober 1876, overleden aldaar op 2 juli 1951, 74 jaar oud, dochter van Hendrik Spies en Johanna Maria Sophia Roest.

Uit dit huwelijk:

1 Barendina Petronella van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 19 mei 1919.

Barendina is getrouwd te Renswoude op 14 oktober 1943, op 24-jarige leeftijd met (en gescheiden te Renswoude op 27 september 1984 van) Albertus Diteweg (ongeveer 28 jaar oud), geboren rond 1915.

XXII-bk Rijkje van Voorthuysen, geboren te Rhenen op 12 februari 1886, overleden te Heemskerk op 9 juni 1979, 93 jaar oud, dochter van Jan Dirk van Voorthuisen (XXI-as) en Willemina Rijkse.

Rijkje is getrouwd te Beverwijk op 27 november 1918, op 32-jarige leeftijd met Albertus Jan Bovenschen (31 jaar oud), geboren te Rhenen op 12 mei 1887, overleden te Beverwijk op 28 juni 1969, 82 jaar oud, zoon van Arend Bovenschen en Jannigje Bos.

Uit dit huwelijk:

1 Jansje Willemina Bovenschen, geboren te Beverwijk op 12 oktober 1919.

2 Jan Dirk Bovenschen, geboren te Beverwijk op 15 november 1922.

XXII-bl Petrus van Voorthuysen, fabrikant, geboren te Rhenen op 22 september 1896, overleden te Haarlem op 3 september 1979, 82 jaar oud, zoon van Jan Dirk van Voorthuisen (XXI-as) en Willemina Rijkse.

Petrus is getrouwd te Schoten op 17 december 1924, op 28-jarige leeftijd (1) met Luise Berndt (20 jaar oud), geboren te Giessen Duitsland op 23 november 1904, overleden te Haarlem op 21 september 1926, 21 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Willemina Ursula van Voorthuysen, geboren te Haarlem op 20 juni 1925.

Petrus is getrouwd te Haarlem op 17 april 1929, op 32-jarige leeftijd (2) met Maria Anthonia Hoogeveen (26 jaar oud), geboren te Haarlem op 21 september 1902, dochter van Jacobus Hoogeveen en Maria Anthonia Hagedorn.

Uit dit huwelijk:

2 Antonia Maria (Hoogeveen) van Voorthuysen, geboren te Leiden op 20 december 1922.

oorspronkelijke naam Hoogeveen

3 Jan Dirk van Voorthuysen, geboren te Haarlem op 25 juli 1930.

XXII-bm Johannes Jacobus van Voorthuysen, geboren te Rhenen op 27 december 1887, wonende te Suffield Alberta Canada, zoon van Hendrik Willem van Voorthuisen (XXI-av) en Wentje Smits.

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

1 Nancy van Voorthuysen, geboren te Canada rond 1925.

XXII-bn Petrus van Voorthuysen, geboren te Rhenen op 5 november 1889, overleden te Utrecht op 14 januari 1940, 50 jaar oud, zoon van Hendrik Willem van Voorthuisen (XXI-av) en Wentje Smits.

Petrus is getrouwd te Ede op 2 november 1916, op 26-jarige leeftijd met Maria Gerharda Klomp (21 jaar oud), geboren te Ede op 21 mei 1895, dochter van Cornelis Klomp en Hendrijntje van Dolder.

Uit dit huwelijk:

1 Wijnanda Hendrika van Voorthuysen, geboren te Veenendaal op 15 juli 1917, volgt onder XXIII-ax.

2 Cornelis Hendrinus van Voorthuysen, geboren te Veenendaal op 4 december 1918, overleden te Groningen op 30 augustus 1943, 24 jaar oud.

3 Hendrina Willemina van Voorthuysen, geboren te Veenendaal op 6 november 1922, overleden aldaar op 20 januari 1923, 75 dagen oud.

4 Hendrik Willem van Voorthuysen, geboren te Veenendaal op 17 april 1924, volgt onder XXIII-ay.

5 Petrus Dirk van Voorthuysen, geboren te Utrecht op 23 december 1933, volgt onder XXIII-az.

XXII-bo Coenraad van Voorthuysen, geboren te Rhenen op 4 september 1897, overleden aldaar op 4 maart 1947, 49 jaar oud, zoon van Hendrik Willem van Voorthuisen (XXI-av) en Wentje Smits.

Coenraad is getrouwd te Arnhem op 29 mei 1929, op 31-jarige leeftijd met Antonia Maria Verhoef (19 jaar oud), geboren te Rhenen op 2 december 1909, dochter van Gerardus Verhoef en Cornelia Peek.

Uit dit huwelijk:

1 Wentje Hendrika Francina van Voorthuysen, geboren te Rhenen op 7 augustus 1929.

Wentje is getrouwd te Rhenen op 18 oktober 1954, op 25-jarige leeftijd met Jacob van Ommeren (24 jaar oud), koopman textiel, geboren te Wageningen in het jaar 1930, zoon van Cornelis van Ommeren en Wilhelmina Catharina van Krevelen.

2 Hendrik Gerard Willem van Voorthuysen, meubelhandelaar, geboren te Rhenen op 23 juni 1941.

Hendrik is getrouwd te Rhenen op 18 juni 1964, op 22-jarige leeftijd met Filippina Mol (25 jaar oud), geboren te Rhenen in het jaar 1939, dochter van Jan Mol en Elisabeth van Dolderen.

XXII-bp Johanna Geertruida van Voorthuysen, geboren te Rhenen op 14 oktober 1895, overleden te Wageningen op 12 maart 1972, 76 jaar oud, dochter van Gerrit Jacobus van Voorthuysen (XXI-aw) en Willemina Baars.

Johanna is getrouwd te Wageningen op 20 september 1928, op 32-jarige leeftijd met Jan Vermeer (36 jaar oud), ambtenaar gem. gasfabriek, geboren te Wageningen op 2 juli 1892, overleden aldaar op 11 oktober 1969, 77 jaar oud, zoon van Willem Vermeer en Grietje Drost.

Uit dit huwelijk:

1 Gerrit Jacobus Vermeer, geboren te Wageningen op 29 oktober 1929.

XXII-bq Jan Hendrik van Voorthuysen, sigarenfabrikant, geboren te Rhenen op 31 oktober 1901, overleden te Renkum op 5 november 1953, 52 jaar oud, zoon van Gerrit Jacobus van Voorthuysen (XXI-aw) en Willemina Baars.

Jan is getrouwd te Rhenen op 22 augustus 1929, op 27-jarige leeftijd met (en gescheiden te Rhenen op 26 september 1953 van) Clasina Bauw (26 jaar oud), geboren te Rhenen op 16 november 1902, dochter van Gerrit Arie Bauw en Margaretha Baars.

Uit dit huwelijk:

1 Willemina Margaretha van Voorthuysen, geboren te Rhenen op 27 mei 1931.

Willemina is getrouwd te Rhenen op 14 september 1955, op 24-jarige leeftijd met Jan de Ruiter (28 jaar oud), geboren te Veenendaal op 12 juli 1927, zoon van Hermanus de Ruiter en Nela Johanna Hupkes.

XXII-br Petrus Johannes van Voorthuysen, kapitein koopvaardij, geboren te Rhenen op 18 december 1895, overleden aldaar op 24 augustus 1975, 79 jaar oud, zoon van Carel Elisa van Voorthuisen (XXI-ax) en Angeniske Antonia van Maurik.

Petrus is getrouwd te Rhenen op 13 december 1923, op 27-jarige leeftijd met Samuelina Willemina Udo (26 jaar oud), geboren te Rhenen op 7 maart 1897, overleden aldaar op 18 mei 1992, 95 jaar oud, dochter van Aart Udo en Geertruida Willemina Stam.

Uit dit huwelijk:

1 Carel Elisa van Voorthuysen, geboren te Rhenen op 21 augustus 1930, volgt onder XXIII-ba.

XXII-bs Willem Louis Ardinus van Voorthuysen, stuurman koopvaardij, geboren te Rhenen op 13 maart 1899, gesneuveld Aan Boord M.s. Beemsterdijk op 27 januari 1941, 41 jaar oud, zoon van Carel Elisa van Voorthuisen (XXI-ax) en Angeniske Antonia van Maurik.

Willem is getrouwd te Rhenen op 25 juni 1925, op 26-jarige leeftijd met Filippina Hendrika Middelhoek (23 jaar oud), geboren te 's-Gravenhage op 5 september 1901, overleden aldaar op 28 februari 1975, 73 jaar oud, dochter van Jacob Middelhoek en Hendrika Hovestad.

Uit dit huwelijk:

1 Carel Hendrik van Voorthuysen, geboren te Rotterdam op 20 mei 1927, volgt onder XXIII-bb.

XXII-bt Carel Elisa van Voorthuysen, gezagvoerder, geboren te Rhenen op 5 februari 1904, overleden te Ede op 8 januari 1975, 70 jaar oud, zoon van Carel Elisa van Voorthuisen (XXI-ax) en Angeniske Antonia van Maurik.

Carel is getrouwd te Rotterdam op 25 februari 1931, op 27-jarige leeftijd met Wilhelmina Cornelia Renes (24 jaar oud), geboren te Scherpenzeel op 1 juni 1906, dochter van Willem Geurt Renes en Cornelia Petronella Kok.

Uit dit huwelijk:

1 Angeniske Cornelia van Voorthuysen, geboren te Rotterdam op 1 juni 1932.

Angeniske is getrouwd te Schiedam op 9 augustus 1955, op 23-jarige leeftijd met Pierre Wouter Feenstra (28 jaar oud), geboren te Bar le Duc Fr. op 22 december 1926, zoon van Gijsbertus Feenstra en Antonia Elisabeth van Utrecht.

XXII-bu Petrus Frans van Voorthuisen, machinist grote vaart, geboren te Leiderdorp op 17 augustus 1897, overleden Aan Boord Ms Flora op 17 juni 1942, 44 jaar oud, zoon van Neldus Johannes van Voorthuisen (XXI-ay) en Francientje Veldkamp.

Petrus was gehuwd met Aafje Baas, geboren te Koog Aan de Zaan op 16 oktober 1896, overleden te Haarlem op 1 augustus 1974, 77 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Neldus Johannes van Voorthuisen, geboren te Schoten op 28 februari 1926.

Neldus is getrouwd te Haarlem op 20 december 1956, op 30-jarige leeftijd met W. Mus (ongeveer 28 jaar oud), geboren rond 1928.

2 Tine van Voorthuisen, geboren te Haarlem op 18 februari 1928.

Tine is getrouwd te Haarlem op 17 januari 1957, op 28-jarige leeftijd met N. Witsel (ongeveer 31 jaar oud), geboren rond 1926.

XXII-bv Adrianus Everardus van Voorthuisen, trambestuurder, geboren te Rhenen op 18 januari 1903, overleden te Doorn op 28 december 1980, 77 jaar oud, zoon van Bernardus van Voorthuisen (huisschilder) en Rijkje Johanna Petronella van Voorthuisen (XXI-az).

Adrianus is getrouwd te Rhenen op 14 september 1927, op 24-jarige leeftijd (1) met Gerritje Hogenkamp (22 jaar oud), geboren te Doorn op 4 oktober 1904, overleden aldaar op 27 september 1958, 53 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Rijkje Johanna Pietronella van Voorthuisen, geboren te Ddorn op 11 februari 1930.

Rijkje is getrouwd te Doorn op 7 februari 1952, op 21-jarige leeftijd met C. Stoltenkamp (ongeveer 22 jaar oud), geboren rond 1930.

Adrianus is getrouwd te Doorn op 12 augustus 1959, op 56-jarige leeftijd (2) met Antje Idenburg (51 jaar oud), geboren te Doorn op 4 april 1908, overleden te Zeist op 2 april 1980, 71 jaar oud.

XXII-bw Jan Willem van Voorthuisen, cafehouder, geboren te Voorschoten op 24 juli 1903, overleden te Utrecht op 20 september 1975, 72 jaar oud, zoon van Aaldert van Voorthuisen (XXI-ba) en Sophia Maria Lammers.

Jan is getrouwd te Utrecht op 28 maart 1923, op 19-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden te Utrecht op 2 december 1946 van) Anna Christina Wilhelmina Alberta Berdina Huisen (18 jaar oud), geboren op 7 oktober 1904.

Uit dit huwelijk:

1 Sophia Maria van Voorthuisen, geboren te Utrecht op 12 juni 1923.

Sophia is getrouwd op 22 april 1947, op 23-jarige leeftijd met N.N..

2 Aaldert van Voorthuisen, geboren te Utrecht op 10 juni 1924.

3 Christiaan van Voorthuisen, geboren te Utrecht op 18 juni 1925, volgt onder XXIII-bc.

4 Anna Wilhelmina van Voorthuisen, geboren te Utrecht op 20 mei 1929.

Anna is getrouwd op 15 oktober 1947, op 18-jarige leeftijd met A. H. Hanzen (ongeveer 21 jaar oud), geboren rond 1926.

5 Christina Gerritje Rijkje van Voorthuisen, geboren te Utrecht op 18 november 1930.

6 Janny Willy van Voorthuisen, geboren te Utrecht op 28 december 1935.

7 Janny Annie van Voorthuisen, geboren te Utrecht op 9 september 1946.

Jan is getrouwd te Utrecht op 25 oktober 1955, op 52-jarige leeftijd (2) met (en gescheiden te Utrecht op 7 februari 1959 van) Elisabeth van der Noordaa (33 jaar oud), geboren te Utrecht op 23 mei 1922.

Jan is getrouwd te Utrecht op 8 november 1966, op 63-jarige leeftijd (3) met Johanna Engel (22 jaar oud), geboren te Amsterdam op 9 januari 1944.

Uit dit huwelijk:

8 Japke Johanna Wilhelmina van Voorthuisen, geboren te Utrecht op 27 januari 1967.

XXII-bx Hermanus van Voorthuisen, cafehouder, geboren te Utrecht op 29 mei 1911, overleden aldaar op 14 juli 1990, 79 jaar oud, zoon van Aaldert van Voorthuisen (XXI-ba) en Sophia Maria Lammers.

Hermanus is getrouwd te Utrecht op 25 juni 1941, op 30-jarige leeftijd met Henderika Neeltje Koren (21 jaar oud), geboren op 1 oktober 1919.

Uit dit huwelijk:

1 Aaldert van Voorthuisen, geboren te Utrecht op 9 november 1941, volgt onder XXIII-bd.

2 Hendrika Sophia van Voorthuisen, geboren te Utrecht op 25 mei 1945.

XXII-by Louis Petrus van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 8 april 1902, overleden aldaar op 23 februari 1994, 91 jaar oud, zoon van Roelof Cornelis Adrianus van Voorthuisen (XXI-bb) en Alida van Walsum.

Louis is getrouwd op 21 december 1927, op 25-jarige leeftijd met Antje Klomp (25 jaar oud), geboren te Rhenen op 23 juli 1902, overleden te Wageningen op 29 maart 1978, 75 jaar oud, dochter van Johannes Marinus Klomp en Jannigje Schrijver.

Uit dit huwelijk:

1 Alida van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 10 april 1928, overleden aldaar op 8 mei 1928, 28 dagen oud.

2 waarschijnlijk Roelof Cornelis Adrianus van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 17 november 1930, volgt onder XXIII-be.

XXII-bz Petrus Jan Hendrik van Voorthuisen, lunchroomhouder en fabrikant, geboren te Rhenen op 16 augustus 1907, overleden te Ede op 26 april 1985, 77 jaar oud, zoon van Roelof Cornelis Adrianus van Voorthuisen (XXI-bb) en Alida van Walsum.

Petrus is getrouwd te Wageningen op 18 oktober 1934, op 27-jarige leeftijd met Petronella Carolina Paling (27 jaar oud), geboren te Alphen aan de Rijn op 11 mei 1907, dochter van Adrianus Paling en Maria de Bergh.

Uit dit huwelijk:

1 Maria Jannetje van Voorthuisen, geboren te Wageningen op 27 april 1938.

Maria is getrouwd op 21 december 1960, op 22-jarige leeftijd met R. J. Fisscher (ongeveer 25 jaar oud), geboren rond 1935.

2 Alida van Voorthuisen, geboren te Wageningen op 2 juni 1941, overleden te Rotterdam op 10 april 1984, 42 jaar oud.

Alida is getrouwd te Amsterdam op 18 juni 1964, op 23-jarige leeftijd met Marius Johannes Alink (24 jaar oud), geboren te Wemeldinge op 11 augustus 1939.

XXII-ca Jan van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 31 december 1912, zoon van Roelof Cornelis Adrianus van Voorthuisen (XXI-bb) en Alida van Walsum.

Jan is getrouwd op 11 juni 1942, op 29-jarige leeftijd met Jannigje Meijer (24 jaar oud), geboren te Rhenen op 31 maart 1918, dochter van Arend Meijer en Cornelia Maria Schrijver.

Uit dit huwelijk:

1 Alida van Voorthuisen, geboren te Rhenen op 10 september 1943, overleden aldaar op 25 januari 1983, 39 jaar oud.

Alida is getrouwd te Rhenen op 27 januari 1967, op 23-jarige leeftijd met Wilhelmus Johannes Jacobus de Haan (21 jaar oud), geboren te Rhenen op 16 augustus 1945, zoon van Jan de Haan en Catarina Boets.

XXII-cb Adrianus Everardus van Voorthuisen, assuradeur, geboren te Rhenen op 15 augustus 1899, overleden te 's-Gravenhage op 4 februari 1980, 80 jaar oud, zoon van Adrianus Everardus van Voorthuisen (XXI-bc) en Margarieta Petronella Lelievelt.

Adrianus is getrouwd te Grootegast op 21 juni 1928, op 28-jarige leeftijd met Geeske van der Velde (26 jaar oud), geboren te Achtkarspelen op 25 mei 1902, overleden te Zwolle op 30 december 1981, 79 jaar oud, dochter van Wijtze van der Velde en Tjetje Hollema.

Uit dit huwelijk:

1 Tjetje Margarieta Petronella van Voorthuisen, geboren te Maartensdijk op 6 februari 1932.

Tjetje is getrouwd op 28 december 1957, op 25-jarige leeftijd met C. B. de Wilde (ongeveer 27 jaar oud), geboren rond 1930.

2 Robert Willem Jan van Voorthuisen, geboren de Bilt op 3 januari 1936, volgt onder XXIII-bf.

XXII-cc Bernardus van Voorthuisen, timmerman en glashandelaar, geboren te 's-Gravenhage op 20 september 1910, overleden aldaar op 26 november 1985, 75 jaar oud, zoon van Adrianus Everardus van Voorthuisen (XXI-bc) en Margarieta Petronella Lelievelt.

Bernardus is getrouwd te 's-Gravenhage op 22 mei 1935, op 24-jarige leeftijd met Louise Petronella Blom (26 jaar oud), geboren te Leiden op 21 augustus 1908, overleden te 's-Gravenhage op 21 oktober 1977, 69 jaar oud, dochter van Louis Petrus Blom en Helena Petronella Anna van der Doorn.

Uit dit huwelijk:

1 Margarieta Petronella van Voorthuisen, geboren te 's-Gravenhage op 8 juni 1936.

Margarieta is getrouwd op 24 augustus 1957, op 21-jarige leeftijd met M. E. J. Vierling (ongeveer 22 jaar oud), geboren rond 1935.

2 Helena Petronella van Voorthuisen, geboren te 's-Gravenhage op 18 oktober 1944.

Helena is getrouwd op 14 juli 1966, op 21-jarige leeftijd met G. Huf (ongeveer 26 jaar oud), geboren rond 1940.

XXII-cd Pieter Voorthuizen, melkslijter, geboren te Schermerhorn op 12 februari 1868, overleden te Amsterdam op 26 november 1941, 73 jaar oud, zoon van Hendrik Voorthuizen (XXI-bd) en Trijntje Modder.

Pieter is getrouwd te Uitgeest op 3 maart 1895, op 27-jarige leeftijd met Cornelia van der Meulen (19 jaar oud), geboren te Avenhorn op 5 april 1875.

Uit dit huwelijk:

1 Catharina Voorthuizen, geboren te Uitgeest op 27 december 1895, volgt onder XXIII-bg.

2 Lodolph Gerrit Voorthuizen, geboren te Oosthuizen op 26 september 1898, overleden op 16 december 1901, 3 jaar oud.

3 Dieuwertje Cornelia Voorthuizen, geboren te Amsterdam op 16 november 1902.

XXII-ce Pieter Voorthuizen, wagenmaker, geboren te Heerhugowaard op 9 december 1878, overleden te Alkmaar op 20 maart 1946, 67 jaar oud, zoon van Jan Voorthuizen (XXI-be) en Geertje Houtlosser.

Pieter is getrouwd te Blokker op 26 januari 1902, op 23-jarige leeftijd met Aaltje Stieltjes (21 jaar oud), geboren te Hoogkarspel op 2 september 1880.

Uit dit huwelijk:

1 Geertje Voorthuizen, geboren te Grootebroek op 23 oktober 1903.

XXII-cf Jan Voorthuizen, transportarbeider, geboren te Heerhugowaard op 22 januari 1882, overleden te Wieringen op 14 oktober 1965, 83 jaar oud, zoon van Jan Voorthuizen (XXI-be) en Geertje Houtlosser.

Jan is getrouwd te Broek op Langedijk op 4 mei 1911, op 29-jarige leeftijd met Neeltje Oly (26 jaar oud), geboren te Graft op 24 juli 1884, overleden te Alkmaar op 18 juli 1950, 65 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Geertje Voorthuizen, geboren te Broek op Langedijk op 7 juli 1917.

Geertje is getrouwd op 19 april 1938, op 20-jarige leeftijd met J. Vlug (ongeveer 23 jaar oud), geboren rond 1915.

2 Pieter Voorthuizen ook genaamd Voorthuisen, geboren te Broek op Langedijk op 19 november 1925.

Pieter is getrouwd te Broek op Langedijk op 2 december 1954, op 29-jarige leeftijd met Neeltje van der Gragt (22 jaar oud), geboren te Broek op Langedijk op 16 februari 1932, dochter van Arie van der Gragt (tuinder) en Maria Theadora Schuurman.

XXII-cg Cornelis Voorthuijsen, motorschipper en schipper, geboren te Zijpe op 1 december 1893, overleden te Wormerveer op 14 september 1970, 76 jaar oud, zoon van Pieter Voorthuijsen (XXI-bf) en Martje Keijzer.

Cornelis is getrouwd te Zijpe op 6 december 1919, op 26-jarige leeftijd met Jacoba Brouwer (20 jaar oud), geboren te Zijpe op 15 januari 1899, overleden te Wormerveer op 13 december 1969, 70 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Pieter Voorthuijsen ook genaamd Piet, geboren te Zijpe op 7 januari 1920, volgt onder XXIII-bh.

XXII-ch Paulus Voorthuijsen, geboren te Zijpe op 11 juni 1857, overleden op 15 juni 1927, 70 jaar oud, zoon van Pieter Voorthuijsen (XXI-bg) en Maartje de Graaf.

Paulus is getrouwd op 6 mei 1880, op 22-jarige leeftijd met Aaltje Neefjes (21 jaar oud), geboren te Zijpe op 16 maart 1859, overleden op 9 mei 1919, 60 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Pieter Voorthuijsen, geboren te Anna Palowna op 22 juli 1880, volgt onder XXIII-bi.

2 Paulus Voorthuijsen, geboren te Anna Paulowna op 29 maart 1882, volgt onder XXIII-bj.

3 Maartje Voorthuijsen, geboren te Anna Paulowna op 18 februari 1884, overleden te Soest op 28 augustus 1977, 93 jaar oud.

Maartje is getrouwd te den Helder op 25 juli 1902, op 18-jarige leeftijd (1) met Gerrit Schut (21 jaar oud), geboren te Schagen op 23 december 1880, overleden te den Helder op 16 juli 1949, 68 jaar oud.

Maartje is getrouwd te Soest op 7 maart 1951, op 67-jarige leeftijd (2) met Johannes van Tongerlo (70 jaar oud), geboren te den Helder op 30 december 1880, overleden te Amersfoort op 29 augustus 1958, 77 jaar oud.

4 Trijntje Voorthuijsen, geboren te Anna Paulowna op 17 juli 1889, volgt onder XXIII-bk.

5 Pietertje Voorthuijsen, geboren te Anna Paulowna op 11 februari 1894, overleden te den Helder op 9 februari 1980, 85 jaar oud.

Pietertje is getrouwd te Anna Paulowna op 27 april 1923, op 29-jarige leeftijd met Cornelis Dirk de Boer (29 jaar oud), geboren te Anna Paulowna op 6 september 1893.

6 Grietje Voorthuijsen, geboren te Anna Paulowna op 8 november 1895, volgt onder XXIII-bl.

7 Cornelis Voorthuijsen, geboren te Anna Paulowna op 16 maart 1898, volgt onder XXIII-bm.

XXII-ci Louwris Voorthuijsen, geboren te Zijpe op 10 juli 1860, zoon van Pieter Voorthuijsen (XXI-bg) en Maartje de Graaf.

Louwris is getrouwd op 5 april 1880, op 19-jarige leeftijd met Willempje Koorn (13 jaar oud), geboren te Wieringerwaard op 23 maart 1867.

Uit dit huwelijk:

1 Maartje Voorthuijsen, geboren te Anna Paulowna op 8 februari 1889, overleden te Alkmaar op 25 juni 1945, 56 jaar oud.

Maartje is getrouwd op 8 mei 1924, op 35-jarige leeftijd met Cornelis Kos (51 jaar oud), geboren te Heerhugowaard op 20 september 1872.

2 Dieuwertje Voorthuijsen, geboren te Anna Paulowna op 7 juni 1890, volgt onder XXIII-bn.

3 Jantje Voorthuijsen, geboren te Anna Paulowna op 20 mei 1892, volgt onder XXIII-bo.

4 Grietje Voorthuijsen, geboren te Anna Paulowna op 16 januari 1895, overleden aldaar op 9 mei 1950, 55 jaar oud.

Grietje is getrouwd te Anna Paulowna op 21 mei 1920, op 25-jarige leeftijd met Petrus Johannes Nieuwenhuizen (27 jaar oud), geboren te Noordwijk op 16 januari 1893.

5 Jan Voorthuijzen, geboren te Anna Paulowna op 3 mei 1897, volgt onder XXIII-bp.

XXII-cj Pieter Voorthuijsen, landbouwer, geboren te Zijpe op 20 september 1864, zoon van Pieter Voorthuijsen (XXI-bg) en Maartje de Graaf.

Pieter is getrouwd op 19 november 1865, op 1-jarige leeftijd (1) met Trijntje van Stipriaan, geboren te Nieuwe Niedorp op 30 april 1865.

Uit dit huwelijk:

1 Maartje Voorthuijsen, geboren te Anna Paulowna op 28 mei 1886, volgt onder XXIII-bq.

2 Aris Voorthuijsen, geboren te Anna Paulowna op 21 januari 1888, overleden te Barsingerhorn op 2 februari 1974, 86 jaar oud.

Aris is getrouwd te Anna Paulowna op 22 juli 1910, op 22-jarige leeftijd (1) met Maria Adriana Jonker (25 jaar oud), geboren te Anna Paulowna op 21 oktober 1884, overleden te Alkmaar op 3 februari 1947, 62 jaar oud.

Aris is getrouwd te Wieringerwaard op 23 februari 1955, op 67-jarige leeftijd (2) met Trijntje Keuris (52 jaar oud), geboren te Wieringerwaard op 17 juli 1902, dochter van N. Keuris.

3 Pieter Voorthuijsen, geboren te Anna Paulowna op 10 juni 1891, overleden te Schoorl op 2 april 1964, 72 jaar oud.

Pieter is getrouwd te Amsterdam op 20 mei 1915, op 23-jarige leeftijd met Adriana Geertruida van Straaten (29 jaar oud), geboren te Leimuiden op 1 juni 1885.

4 Jan Voorthuijsen, geboren te Anna Paulowna op 6 november 1893, volgt onder XXIII-br.

5 Paulus Voorthuijsen, geboren te Anna Paulowna op 30 augustus 1898, volgt onder XXIII-bs.

6 Grietje Voorthuijsen, geboren te Anna Paulowna op 29 januari 1900.

7 Johannes Lourens Voorthuijsen, geboren te Anna Paulowna op 21 augustus 1910.

Johannes is getrouwd op 16 april 1938, op 27-jarige leeftijd met M. van Ekeren (ongeveer 28 jaar oud), geboren rond 1910.

Pieter was gehuwd (2) met Neeltje Kooij, geboren te Wieringerwaard op 8 februari 1864, overleden aldaar op 7 november 1935, 71 jaar oud.

XXII-ck Johannes Voorthuijsen, geboren te Zijpe op 2 november 1865, zoon van Pieter Voorthuijsen (XXI-bg) en Maartje de Graaf.

Johannes is getrouwd op 5 april 1888, op 22-jarige leeftijd met Jansje Neefjes (21 jaar oud), geboren te Zijpe op 8 januari 1867.

Uit dit huwelijk:

1 Maartje Voorthuijsen, geboren te Anna Paulowna op 26 mei 1888, volgt onder XXIII-bt.

2 Trijntje Voorthuijsen, geboren te Anna Paulowna op 18 juli 1890, overleden te Bussum op 28 november 1965, 75 jaar oud.

Trijntje is getrouwd te den Helder op 18 december 1913, op 23-jarige leeftijd met Pieter van Riel (27 jaar oud), geboren te Delft op 18 juni 1886.

3 Paulus Voorthuijsen, geboren te den Helder op 23 september 1895, volgt onder XXIII-bu.

XXII-cl Jan Voorthuijzen, bloembollenkweker, geboren te Zijpe op 2 mei 1867, overleden te Anna Paulowna op 17 juli 1946, 79 jaar oud, zoon van Pieter Voorthuijsen (XXI-bg) en Maartje de Graaf.

Jan is getrouwd te Anna Paulowna op 25 mei 1888, op 21-jarige leeftijd met Dieuwertje Smit (21 jaar oud), geboren te Zijpe op 10 september 1866, overleden te Anna Pauwlona op 16 november 1955, 89 jaar oud, dochter van Cornelis Smit en Maartje Sepers.

Uit dit huwelijk:

1 Pieter Voorthuijzen, geboren te Anna Paulowna op 6 juni 1890, volgt onder XXIII-bv.

2 Maartje Voorthuijzen, geboren te Anna Paulowna op 1 juli 1891, volgt onder XXIII-bw.

3 Grietje Voorthuijzen, geboren te Anna Paulowna op 5 juli 1893, overleden te Texel op 30 augustus 1963, 70 jaar oud.

Grietje is getrouwd te Zijpe op 25 september 1915, op 22-jarige leeftijd met Paulus Breen (23 jaar oud), geboren te Anna Paulowna op 30 juli 1892.

4 Cornelis Voorthuijzen, geboren te Anna Paulowna op 23 oktober 1894.

Cornelis was gehuwd met Antje Minnema, geboren rond 1895.

5 Trijntje Voorthuijzen, geboren te Anna Paulowna op 21 december 1895, overleden te Egmond op 20 oktober 1981, 85 jaar oud.

Trijntje is getrouwd te Anna Paulowna op 30 maart 1928, op 32-jarige leeftijd met Cornelis de Rooij (23 jaar oud), geboren te Hillegom op 27 december 1904, zoon van N. de Rooij.

6 Jan Voorthuijzen, geboren te Anna Pauwlona op 8 januari 1897, volgt onder XXIII-bx.

7 Louwrens Voorthuijzen, geboren te Anna Paulowna op 19 februari 1898, volgt onder XXIII-by.

8 Adriaan Voorthuijzen, geboren te Anna Paulowna op 18 mei 1899, volgt onder XXIII-bz.

9 Dieuwertje Voorthuijzen, geboren te Anna Paulowna op 4 november 1900.

Dieuwertje is gehuwd met G. Kater, geboren rond 1900.

10 Paulus Johannes Voorthuijzen, geboren te Anna Paulowna op 2 januari 1902, volgt onder XXIII-ca.

11 Johannes Paulus Voorthuijzen, geboren te Anna Paulowna op 27 juni 1903, volgt onder XXIII-cb.

12 Wilhelm Heinrich Voorthuijzen, geboren te den Helder op 8 augustus 1905, overleden te Anna Paulowna op 18 oktober 1942, 37 jaar oud.

13 Hendrik Cornelis Voorthuijzen ook genaamd van Voorthuizen, geboren te den Helder op 6 mei 1907, volgt onder XXIII-cc.

XXII-cm Jan Voorthuijsen, geboren te den Helder op 19 januari 1877, zoon van Paulus Voorthuijsen (XXI-bh) en Geertje Schrijver.

Jan was gehuwd met Jannetje de Rooij, geboren te den Helder op 17 november 1878.

Uit dit huwelijk:

1 Aagje Geertruida Voorthuijsen, geboren te den Helder op 28 maart 1905, volgt onder XXIII-cd.

2 Paulus Voorthuijsen, geboren te den Helder op 16 maart 1906, volgt onder XXIII-ce.

3 Cornelia Hendrika Andrea Voorthuijsen, geboren te den Helder op 23 februari 1910, volgt onder XXIII-cf.

4 Jan Voorthuijsen, geboren te den Helder op 20 september 1912, volgt onder XXIII-cg.

XXII-cn Paulus Voorthuijsen, geboren te den Helder op 25 augustus 1878, waarschijnlijk zoon van Paulus Voorthuijsen (XXI-bh) en Geertje Schrijver.

Paulus was gehuwd met Bouwina Geertruida Lips, geboren te Texel op 16 juni 1878.

Uit dit huwelijk:

1 Paulus Voorthuijsen, geboren te den Helder op 18 juli 1899, volgt onder XXIII-ch.

2 Jan Voorthuijsen, geboren te den Helder op 19 oktober 1901, volgt onder XXIII-ci.

3 Simon Voorthuijsen, geboren te den Helder op 24 februari 1903, volgt onder XXIII-cj.

4 Cornelia Geertruida Voorthuijsen, geboren te den Helder op 27 september 1904, overleden te Alkmaar op 5 mei 1975, 70 jaar oud.

Cornelia is getrouwd te Amsterdam op 8 juni 1927, op 22-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden te Amsterdam op 21 maart 1939 van) Cornelis Bastiaan de Bruin (24 jaar oud), geboren te Leiden op 28 april 1903.

Cornelia is getrouwd te Paramaribo op 17 januari 1940, op 35-jarige leeftijd (2) met Johannes Jacobus van der Poll (37 jaar oud), geboren te Texel op 30 december 1902, overleden te Utrecht op 6 februari 1949, 46 jaar oud.

XXII-co Jacob Voorthuijsen, geboren te den Helder op 27 januari 1886, overleden te Alkmaar op 21 april 1973, 87 jaar oud, zoon van Paulus Voorthuijsen (XXI-bh) en Geertje Schrijver.

Jacob is getrouwd te den Helder op 6 februari 1913, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Koning (26 jaar oud), geboren te Groningen op 4 december 1886, overleden aldaar op 17 maart 1968, 81 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Geertje Voorthuijsen, geboren te den Helder op 4 november 1913, volgt onder XXIII-ck.

XXII-cp Pieter Voorthuijsen, geboren te den Helder op 1 augustus 1891, zoon van Paulus Voorthuijsen (XXI-bh) en Geertje Schrijver.

Pieter was gehuwd met Maartje de Koning, geboren te den Helder op 28 juli 1893.

Uit dit huwelijk:

1 Johannes Voorthuijsen, geboren te den Helder op 22 januari 1917, volgt onder XXIII-cl.

2 Jansje Voorthuijsen, geboren te Anna Paulowna op 24 juni 1920, volgt onder XXIII-cm.

XXII-cq Nellij Voorthuijsen, geboren te den Helder op 10 april 1892, overleden aldaar op 17 augustus 1970, 78 jaar oud, dochter van Paulus Voorthuijsen (XXI-bh) en Geertje Schrijver.

Nellij is getrouwd te den Helder op 23 januari 1913, op 20-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden te den Helder op 27 februari 1919 van) Simon Hendrikus Franciscus Rondel (23 jaar oud), geboren te Vlissingen op 4 juli 1889.

Uit dit huwelijk:

1 Hendricus Johannes Rondel, geboren te den Helder op 15 maart 1914.

Nellij is getrouwd te den Helder op 26 augustus 1926, op 34-jarige leeftijd (2) met Bernard Antonius Nichting (32 jaar oud), geboren te Rotterdam op 12 augustus 1894.

Uit dit huwelijk:

2 Johanna Dympha Nichting, geboren te den Helder op 7 juli 1923.

3 Nelly Bernardina Nichting, geboren te den Helder op 20 september 1927.

XXII-cr Maria Margarietha Voorthuijsen, geboren te Schagen op 23 februari 1881, overleden te Zijpe op 3 juni 1962, 81 jaar oud, dochter van Pieter Voorthuijsen (XXI-bi) en Geertje Wiers.

Maria is getrouwd te Zijpe op 17 mei 1902, op 21-jarige leeftijd met Jan Brouwer (35 jaar oud), geboren te Koedijk op 24 juni 1866, overleden te Zijpe op 12 december 1943, 77 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelis Pieter Brouwer, geboren te Zijpe op 15 maart 1904.

2 Geertje Trijntje Brouwer, geboren te Zijpe op 5 mei 1905.

3 Trijntje Brouwer, geboren te Zijpe op 25 mei 1907.

XXII-cs Pieter Voorthuijsen, geboren te Schagen op 5 november 1888, overleden aldaar op 26 mei 1957, 68 jaar oud, zoon van Pieter Voorthuijsen (XXI-bi) en Geertje Wiers.

Pieter is getrouwd te Barsingerhorn op 4 juli 1913, op 24-jarige leeftijd met Maria Hoogendoorn (21 jaar oud), geboren te Krimpen A/d Lek op 13 december 1891.

Uit dit huwelijk:

1 Pieter Voorthuijsen, geboren te Barsingerhorn op 14 september 1917, volgt onder XXIII-cn.

2 Cornelia Elizabeth Voorthuijsen, geboren te Barsingerhorn op 17 september 1922, volgt onder XXIII-co.

XXII-ct Joan Voorthuijsen, veehouder, geboren te Anna Paulowna op 27 april 1879, overleden te Hembroek op 10 maart 1946, 66 jaar oud, natuurlijke zoon van Grietje Voorthuijsen (XXI-bk).

Joan was gehuwd met Grietje Koelemaij, geboren te Berhkhout op 6 december 1884, overleden te Hoorn op 19 juli 1925, 40 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Grietje Voorthuijsen, geboren te Hensbroek op 30 september 1912, overleden te Venhuizen op 3 januari 1980, 67 jaar oud.

Grietje is getrouwd te Hensbroek op 17 juni 1937, op 24-jarige leeftijd met Dirk Leegwater (23 jaar oud), geboren te Oudendijk op 20 februari 1914.

2 Neeltje Voorthuijsen, geboren te Hensbroek op 13 januari 1916.

Neeltje is getrouwd op 14 juni 1944, op 28-jarige leeftijd met Pier de Vries (ongeveer 29 jaar oud), geboren rond 1915.

XXII-cu Margaretha Alida Voorthuijsen, geboren te Zijpe op 31 oktober 1893, overleden te Alkmaar op 10 mei 1980, 86 jaar oud, dochter van Jan Voorthuijsen (XXI-bm) en Dieuwertje Volder.

Margaretha is getrouwd te Zijpe op 17 februari 1923, op 29-jarige leeftijd met Klaas Arien Klerk (29 jaar oud), geboren te Zijpe op 5 mei 1893, overleden te Alkmaar op 20 januari 1977, 83 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelis Jan Klerk, geboren te Alkmaar op 26 mei 1929.

XXII-cv Pieter Helenus van Voorthuijsen, kapitein ter zee, geboren te Schermer op 16 januari 1863, zoon van Willem George Frederik van Voorthuijsen (XXI-bo) en Petronella Cornelia Pleyte.

Pieter is getrouwd op 27 september 1894, op 31-jarige leeftijd met Jeane Reimeringer (28 jaar oud), geboren te Leiden op 26 september 1866, overleden te 's-Gravenhage.

Uit dit huwelijk:

1 Willem George Frederik van Voorthuijsen, geboren te den Helder op 5 november 1896, volgt onder XXIII-cp.

2 Adriana Wihelmina van Voorthuijsen, geboren te den Helder op 21 oktober 1898, overleden te Rotterdam op 29 december 1980, 82 jaar oud.

3 Jeane van Voorthuijsen, geboren te Amsterdam op 29 juni 1904.

XXII-cw Evert van Voorthuijsen, hoofdinspecteur spoorwegen, geboren te Overasselt op 10 mei 1857, overleden te Utrecht op 14 januari 1937, 79 jaar oud, zoon van Willem van Voorthuijsen (XXI-bp) en Johanna Susanna Catharina Maria Saueressig.

Evert is getrouwd te Kampen op 13 juni 1883, op 26-jarige leeftijd met Catharina Tjebbes (28 jaar oud), geboren te Kampen op 28 april 1855, overleden te Utrecht op 6 januari 1923, 67 jaar oud, dochter van Luyke Brours Tjebbes en Elisabeth Fels.

Uit dit huwelijk:

1 Anna Elisabeth Susanna van Voorthuijsen, geboren te Utrecht op 2 mei 1884, volgt onder XXIII-cq.

XXII-cx Gijsbert Frederik Lodewijk van Voorthuijsen, geboren te Overasselt op 12 september 1861, zoon van Willem van Voorthuijsen (XXI-bp) en Johanna Susanna Catharina Maria Saueressig.

Gijsbert was gehuwd (1) met Johanna Wilhelmina Wigman, geboren te Zutphen op 23 februari 1861, overleden te Utrecht op 18 mei 1897, 36 jaar oud, dochter van Jan Willem Wigman en Jannetje Scholten.

Gijsbert is daarnaast getrouwd te Zutphen op 31 maart 1886, op 24-jarige leeftijd (2) met Jansje Elisabeth Maria van Griethuizen (25 jaar oud), geboren te Woubrugge op 23 februari 1861, dochter van Jan van Griethuizen en Aafje van Dam.

Uit dit huwelijk:

1 Johan Frederik Lodewijk van Voorthuijsen, geboren te Oudshoorn op 10 juli 1909, overleden te 's-Gravenhage op 21 december 1971, 62 jaar oud.

Johan is getrouwd te Voorburg op 26 oktober 1938, op 29-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden te 's-Gravenhage op 21 oktober 1958 van) Arietta Everarda Tolboom (31 jaar oud), geboren op 8 maart 1907.

Johan is getrouwd te Zeist op 19 maart 1959, op 49-jarige leeftijd (2) met Hella Margarete Agnes Bayer (33 jaar oud), geboren te Naumburg Duitsland op 18 januari 1926.

XXII-cy Willem Johan Daniel van Voorthuijsen, geboren te Overasselt op 8 januari 1863, overleden te Baarn op 25 november 1918, 55 jaar oud, zoon van Willem van Voorthuijsen (XXI-bp) en Johanna Susanna Catharina Maria Saueressig.

Willem is getrouwd te Dordrecht op 7 november 1888, op 25-jarige leeftijd met Johanna Hendrika Bueninck (23 jaar oud), geboren te Dordrecht op 30 augustus 1865, overleden te Driebergen-Rijssenburg op 5 januari 1944, 78 jaar oud, dochter van Albert Bueninck en Hendrika Helena Bueninck.

Uit dit huwelijk:

1 Johanna Susanna Catharina Maria A. V. Voorthuijsen, geboren te Aarlanderveen op 5 maart 1889, overleden de Bilt op 27 augustus 1968, 79 jaar oud.

Johanna was gehuwd met Petrus Jacobus van Loon, geboren te Utrecht op 28 juli 1889.

2 Hendrika Helena van Voorthuijsen, verpleegster, geboren te Aarlanderveen op 26 juli 1890, overleden te Schiedam op 7 augustus 1957, 67 jaar oud.

Hendrika is getrouwd te Bandjermasin op 20 oktober 1921, op 31-jarige leeftijd met (en gescheiden te 's-Gravenhage op 19 december 1946 van) Richard Lodewijk Robert van der Heyde (24 jaar oud), geboren te Tandjong Pand op 5 februari 1897.

3 Wilhelmina Johanna Daniella van Voorthuijsen, verpleegster, geboren te Aarlanderveen op 9 maart 1892.

4 Johanna Wilhelmina Hendrika van Voorthuijsen, geboren te Leiden op 8 juni 1893.

5 Willem van Voorthuijsen, geboren te Leiden op 23 augustus 1894.

XXII-cz Otto Bruno Joan van Voorthuijsen, geboren te Batavia op 1 juni 1886, overleden te Bandoeng op 28 februari 1953, 66 jaar oud, zoon van Bruno Otto Adriaan Johan Thomas Joan van Voorthuijsen (XXI-bt) en Antje Cezarine Toeteman.

Laatst bijgewerkt : 12 sept 1995

Occupation : Planter, Importer, Manager, Govt. In dienst van het Staats Spoor

van 1914 tot 1931.

Studied law for 2 years (candidaats) Leiden. Lived in Batavia, Bandoeng,

Buitenzorg, Den Haag.

Died in Bandoeng (Bowmaens Hospital) of a heart attack.

Bron : W.M. (Bill) van Voorthuijsen.

Loopbaan bij het Staats Spoor :

1914 - Benoemd tot Commies bij het Staats Spoor op f. 175,= 's mnds. Geplaatst

bij de exploitatie der Westerlijnen.

1916 - Overgeplaatst naar het bureau van den Hoofdinspecteur.

1923 - Benoembaar verklaard tot den rang van commies redacteur bij de kantoren

en diensten.

1924 - Belast met de waarneming der betrekking van commies redacteur bij het

dept. van B.B. Benoemd tot tot Commies redactier bij het dept. van B.B.

1926 - Wegens zesjarigen dienst, acht maanden verlof naar Europa verleend, met

bepaling dat hij zijn betrekking zal nederleggen op 2 Aug. 1927. Administratief

Ambtenaar bij het B.B. met den titel van Adj. referendaris.

1929 - Wegens achtjarigen dienst, tien maanden verlof naar Eurpa verleend, met

bepaling dat hij zijne betrekking zal nederleggen op 1 Oct. 1929.

1930 - Wegens ziekte het verlof velengd met 3 maanden en vervolgens nog eens

met zes maanden.

1931 - Het verlof verlengd met zes maanden.

1931 - 13 Oct. Ultimo Nov. 1931, eervol uit 's Lands dienst ontslagen.

Kanttekening :

Overtocht Hr. v. Voorthuijsen echtgenote en zijn kinderen, Willem Marinus geb.

2 Nov. 1916, Anne Victorine, geb. 9 Mei 1918, Paula Margaretha, geb. 11 Juli

1919, Ernst Theodoor, geb. 18 Juli 1927 en Hermine Joanna, geb. 13 Jan. 1929.

13 Nov. 1931.

Bron : Ambtenaren 19e en 20e Eeuw, Centraal Bureau voor Genalogie, Indisch

Archief, Den Haag.

Otto is getrouwd te Bandoeng op 4 december 1915, op 29-jarige leeftijd met Theodora Petronella Georgine Francisca Hommes (19 jaar oud), geboren te Sitoebondo (Besuki) op 25 december 1895, overleden te Eindhoven op 13 november 1987, 91 jaar oud, dochter van Hermanius Nicolaus Hommes en Victoria Margaretha Ingelaire.

Uit dit huwelijk:

1 Willem Marinus van Voorthuijsen ook genaamd Rinneman, Rinus en Bill, geboren te Buitenzorg op 2 november 1916, volgt onder XXIII-cr.

2 Anne Victorine (Bee, Baby) van Voorthuijsen, geboren te Buitenzorg op 9 mei 1918, volgt onder XXIII-cs.

3 Paula Margaretha van Voorthuijsen, geboren te Buitenzorg op 11 juli 1919, volgt onder XXIII-ct.

4 Ernst Theodoor van Voorthuijsen ook genaamd Theo, geboren te Batavia op 18 juli 1927, volgt onder XXIII-cu.

5 Hermine Joanna (Minnie) van Voorthuijsen, geboren te Batavia op 13 januari 1929, volgt onder XXIII-cv.

XXII-da Paul Carel David van Voorthuijsen, geboren te Meester Cornelis (v/m Nederlands Indië) op 7 september 1895, overleden te Haarlem (Nederland) op 18 februari 1963, 67 jaar oud, zoon van Bruno Otto Adriaan Johan Thomas Joan van Voorthuijsen (XXI-bt) en Antje Cezarine Toeteman.

Uit een adresboek van 1938 : Gepens. Onder Stationschef 1e Kl. Staats Spoor.

Begraven op de Noorderbegraafplaats, Vergierdeweg, Haarlem op 22 feb 1963.

Het graf werd waarschijnlijk in 1973 geruimd.

Paul is getrouwd te Den Haag (Nederland) op 8 juli 1931, op 35-jarige leeftijd met Maria Schaller ook genaamd Mia (29 jaar oud), geboren te Frohnleiten bij Graz (Oostenrijk) op 28 augustus 1901, overleden te Haarlem (Nederland) op 12 juni 1967, 65 jaar oud, dochter van Franz Schaller en Maria Anderwald.

Uit dit huwelijk:

1 Ingeborg van Voorthuijsen ook genaamd Inge en van Voorthuysen, geboren te Cheribon (v/m Nederlands Indië) in het jaar 1932, volgt onder XXIII-cw.

2 Pauli John Herbert van Voorthuijsen ook genaamd Paul, geboren te Meester Cornelis (v/m Nederlands Indi‰) op 14 augustus 1933, volgt onder XXIII-cx.

XXII-db Fredrik Benjamin van Voorthuijsen ook genaamd Eddy, geboren te Meester Cornelis op 25 maart 1898, overleden te Palembang op 10 juni 1945, begraven te Herbegr. Op Ereveld PANDU, Bandoeng, vak 5 (nr 12 op 26 juni 1967, 47 jaar oud, zoon van Bruno Otto Adriaan Johan Thomas Joan van Voorthuijsen (XXI-bt) en Antje Cezarine Toeteman.

Uit een adreslijst van 1938 : Hoofdcommies Staats Spoor te Bandoeng

Voor zijn overlijden heeft hij gediend als Landstormsoldaat.

Hij is overleden in een Japans krijgsgevangenkamp te Palembang op 10 juni 1945.

Hij is begraven op het ereveld PANDU te Bandoeng, vak V, nr.128.

Fredrik is getrouwd te Bandoeng op 23 april 1927, op 29-jarige leeftijd met Sophie Eliza Theodora van Hogezand ook genaamd Deetje (21 jaar oud), geboren te Batavia op 8 februari 1906.

Adres per 27/6/95

Koningin Julianalaan 117

2273 JD VOORBURG

Fax : 070 - 3872853

Uit dit huwelijk:

1 Walter Hugo van Voorthuijsen ook genaamd Wally, geboren te Bandoeng op 3 februari 1928, volgt onder XXIII-cy.

2 Rolf van Voorthuijsen, geboren te Bandoeng op 19 februari 1930, volgt onder XXIII-cz.

3 Jacobus Benjamin van Voorthuijsen ook genaamd Jaap, geboren te Bandoeng op 8 augustus 1936, volgt onder XXIII-da.

XXII-dc Frederik Thomas van Voorthuijsen, geboren te Randwijk op 4 februari 1904, zoon van Jan van Voorthuijsen (XXI-bu) en Gerritje Teunissen van Maanen.

Frederik is getrouwd te Heteren op 15 oktober 1831, op -72-jarige leeftijd met Adriana Doeze Jager (-71 jaar oud), geboren te Heteren op 29 december 1902.

Uit dit huwelijk:

1 Jansje Gerritje van Voorthuijsen, geboren te Ede op 19 augustus 1932, wonende te Randwijk en te Ede.

Jansje is gehuwd met C. G. Elings, geboren rond 1930.

2 Hendrik van Voorthuijsen, geboren te Ede op 15 september 1934.

Hendrik is getrouwd op 9 april 1958, op 23-jarige leeftijd met J. G. van Maanen (ongeveer 23 jaar oud), geboren rond 1935.

3 Gerritje Hendrika van Voorthuijsen, geboren te Ede op 5 oktober 1935.

Gerritje is getrouwd op 16 juli 1958, op 22-jarige leeftijd met C. van Binsbergen (ongeveer 23 jaar oud), geboren rond 1935, wonende te Rijssen.

XXII-dd Herminus Cornelis van Voorthuijsen, varkenshandelaar, geboren te Randwijk op 8 juli 1908, overleden te Heteren op 18 december 1987, 79 jaar oud, zoon van Jan van Voorthuijsen (XXI-bu) en Jansje Vermeer.

Herminus is getrouwd op 17 augustus 1933, op 25-jarige leeftijd met Geurtje Adriana Verweij (23 jaar oud), geboren te Leimuiden op 1 februari 1910, overleden te Randwijk op 12 januari 1975, 64 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Jan van Voorthuijsen, geboren op 13 juli 1934.

Jan is gehuwd met Pietronella Isabella van der Wielen, geboren op 15 oktober 1937.

2 Geertruida C. van Voorthuijsen, geboren op 16 oktober 1936.

Geertruida was gehuwd met Hendrik Elings, geboren op 21 september 1935, overleden voor 1994, hoogstens 59 jaar oud.

3 Herminus Frederik van Voorthuijsen, varkenshandelaar te Zetten, geboren op 28 september 1938.

Herminus is gehuwd met Johanna van Gessel, geboren op 21 september 1941.

4 Cornelia Adriana van Voorthuijsen, geboren te Dodewaard op 12 februari 1941.

Cornelia is gehuwd met Peter Kalisvaart, geboren op 28 oktober 1940.

5 Johan van Voorthuijsen, geboren op 26 augustus 1943, overleden op 15 november 1948, 5 jaar oud.

6 Dirk Cornelis van Voorthuijsen, geboren op 25 mei 1945 (randwijk).

Dirk is gehuwd met Pietronella Femke van der Ree, geboren op 29 mei 1946.

7 Frederik Thomas van Voorthuijsen, geboren op 17 december 1947.

Frederik is gehuwd met Geertruida Anna van Drempt, geboren op 25 mei 1946.

8 Johan van Voorthuijsen, geboren op 6 januari 1950.

Johan is gehuwd met Huiberdina Catharina Doeze Jager, geboren op 25 februari 1954.

9 Jacob van Voorthuijsen, geboren op 12 januari 1953.

Jacob is gehuwd met Huiberdina Catharina Gerritsen, geboren op 24 december 1956.

XXII-de Jacqueline Cornelie A. du Marchie van Voorthuijsen, geboren te Utrecht op 23 november 1887, dochter van Gerard Joan Everardus du Marchie van Voorthuijsen (XXI-bv) en Jkvr. Adolphine Julie Wttewaal van Stoetwegen.

Jacqueline was gehuwd (1) met Evert Thomassen … Thuesink van de Hoop van Slochteren, geboren rond 1885, zoon van Gijsbert Hendrik Thomassen … Thuessink van de Hoop van Slochteren en Jkvr. Sara Maria Johanna van de Poll.

Uit dit huwelijk:

1 Adolphine C. J. Thomassen … Thuessink van de Hoop van Slochteren, geboren op 25 juni 1919.

Jacqueline was gehuwd (2) met (en gescheiden van) Anton Ovink, geboren rond 1885.

Jacqueline is getrouwd te Zeist op 3 maart 1945, op 57-jarige leeftijd (3) met Adelbert Vorstman (69 jaar oud), geboren op 9 augustus 1875.

XXII-df Henrick Evert Jules Ferdinand du Marchie van Voorthuijsen, directeur expeditiekantoor, geboren te Utrecht op 9 maart 1889, zoon van Gerard Joan Everardus du Marchie van Voorthuijsen (XXI-bv) en Jkvr. Adolphine Julie Wttewaal van Stoetwegen.GAEde, inv. nr. 1182.

In 1910 woont Henrick in Ede, het belastingcohier vermeldt hem op Grotestraat 85.

Henrick is getrouwd te Nijmegen in februari 1913, op 23-jarige leeftijd (1) met Elise Wilhelmine Engelkens (23 jaar oud), geboren te Haarlem op 18 november 1889, overleden te 's-Gravenhage op 5 november 1919, 29 jaar oud, dochter van Hendrik Herman Engelkens en Elisa Willemina Everdina Wessing.

Uit dit huwelijk:

1 Adolph Jules du Marchie Sarvaas van Voorthuijsen, geboren te Arnhem op 12 maart 1913, volgt onder XXIII-db.

Henrick is getrouwd te 's-Gravenhage op 15 april 1924, op 35-jarige leeftijd (2) met (en gescheiden te 's-Gravenhage op 9 september 1940 van) Jeanne Rahusen (24 jaar oud), geboren te Amsterdam op 11 april 1900, overleden te Baarn op 30 september 1993, 93 jaar oud.

Jeanne was later gehuwd met H. C. Valeton, predikant, geboren rond 1900.

Uit dit huwelijk:

2 Maurice Jeanne C. du Marchie van Voorthuijsen, geboren te 's-Gravenhage op 24 december 1926, volgt onder XXIII-dc.

3 Sonja Boudewina du Marchie van Voorthuijsen, geboren te Rheden op 25 april 1929, wonende te Alcalali Spanje, gesneuveld.

Sonja is getrouwd te Rozendaal op 5 mei 1956, op 27-jarige leeftijd (1) met Albertus Regneris Vliegenthart (36 jaar oud), geboren te Dordrecht op 17 januari 1920.

Sonja is gehuwd (2) met Frans Breustedt, geboren rond 1928.

Henrick is getrouwd te Utrecht op 7 maart 1952, op 62-jarige leeftijd (3) met Jacqueline Cornelie Baronesse van Wassenaer (52 jaar oud), geboren te Utrecht op 14 november 1899.

XXII-dg Margaretha Johanna Julie du Marchie van Voorthuijsen, geboren te Utrecht op 13 maart 1891, dochter van Gerard Joan Everardus du Marchie van Voorthuijsen (XXI-bv) en Jkvr. Adolphine Julie Wttewaal van Stoetwegen.

Margaretha is getrouwd te Bloemendaal op 20 maart 1917, op 26-jarige leeftijd met Meine Fernhout (32 jaar oud), burgemeester van Tienhoven, Mijdrecht en Wilnis, geboren te Buitenpost op 30 juni 1884, zoon van Klaas Fernhout (predikant) en Alida van Nooten.

Uit dit huwelijk:

1 Nicolaas Meine Fernhout, geboren te Mijdrecht op 3 januari 1918.

XXII-dh Ferdinand du Marchie van Voorthuijsen, geboren te Utrecht op 18 januari 1896, zoon van Gerard Joan Everardus du Marchie van Voorthuijsen (XXI-bv) en Jkvr. Adolphine Julie Wttewaal van Stoetwegen.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1 waarschijnlijk Paul du Marchie van Voorthuijsen, romanticus en phylosoof, geboren te Brussel of omgeving rond 1930, wonende te nabij Lausanne in Zwitserland.

Paul wordt geinterviewd door Rik Felderhof in een programma van de N.C.R.V. op 4 Maart 2002.

Paul is gehuwd met Nicole, geboren rond 1960.

XXII-di Wouter Gerhardus Gijsbertus van Voorthuizen, predikant, geboren te Doornspijk op 18 april 1921, wonende aldaar, te Huizen, te Nijkerk, te Hierden, te Everdingen, te Waardenburg en te Bilthoven, zoon van Aart Hendrik Jan Gerard van Voorthuizen (XXI-ca) en Johanna Adriana Leenmans.

Wouter is getrouwd te Nieuwkoop op 21 mei 1957, op 36-jarige leeftijd met Maria Engelbertha Vonk (25 jaar oud), geboren te Nieuwkoop op 26 september 1931.

Uit dit huwelijk:

1 Hermina Johanna van Voorthuizen, geboren te Everdingen op 24 juni 1959, volgt onder XXIII-dd.

2 Aart Hendrik Jan Gerard van Voorthuizen, geboren te Waardenburg op 14 juni 1962, volgt onder XXIII-de.

3 Johanna Adriana van Voorthuizen, geboren te Waardenburg op 19 januari 1967.

XXII-dj Casimir Johannes van Voorthuizen, arts, geboren te Almelo op 2 december 1927, wonende te Arnhem en te Doorwerth, zoon van Aart Hendrik Jan Gerard van Voorthuizen (XXI-ca) en Johanna Adriana Leenmans.

Casimir is gehuwd met Maria Th. Broers, geboren rond 1930.

Uit dit huwelijk:

1 Casimir Aart Johannes van Voorthuizen, geboren te Arnhem op 23 maart 1958, volgt onder XXIII-df.

2 Aart Hendrik Jan Gerard van Voorthuizen, geboren te Arnhem op 21 januari 1960, volgt onder XXIII-dg.

3 Joost Adriaan van Voorthuizen, geboren te Arnhem op 15 oktober 1962.

XXII-dk Jan de Koning, geboren te Lunteren op 6 september 1862, zoon van Kil de Koning (XXI-cc) en Aartje van de Hoef.

Jan is getrouwd te Ede op 27 februari 1892, op 29-jarige leeftijd met Maartje van de Hoef (24 jaar oud), geboren te Ede op 19 mei 1867, dochter van Willem van de Hoef en Heintje Vonk.

Uit dit huwelijk:

1 Willem de Koning, geboren te Ede op 29 april 1893, volgt onder XXIII-dh.

2 Aartje de Koning, geboren te Ede op 11 december 1895, volgt onder XXIII-di.

XXII-dl Jan de Koning, geboren te Renswoude in het jaar 1884, zoon van Willem de Koning (XXI-cd) en Dirkje Vink.

Jan was gehuwd met Elisabeth Hol, geboren te Renswoude op 1 januari 1888.

Uit dit huwelijk:

1 Willem de Koning, geboren rond 1911, volgt onder XXIII-dj.

2 Dirk de Koning, geboren te Ederveen op 16 januari 1918, volgt onder XXIII-dk.

XXII-dm Willempje Ruttenberg, geboren te Ede op 22 januari 1892, dochter van Jacob Ruttenberg (klompenmaker en landbouwer) en Jannetje van de Berkt (XXI-ce).

Willempje is getrouwd te Ede op 5 oktober 1912, op 20-jarige leeftijd met Aalbert van Hal (21 jaar oud), geboren te Lunteren op 11 juli 1891, wonende aldaar, zoon van Aalbertus van Hal en Neeltje van Scherrenburg.

Aalbert woont in 1936 in de Fliert nummer 31.

Uit dit huwelijk:

1 Neeltje van Hal, geboren te Lunteren op 11 december 1912, overleden voor 1915, hoogstens 3 jaar oud.

2 Jacob van Hal, geboren te Lunteren op 2 december 1913.

Jacob is getrouwd te Ede op 28 november 1936, op 22-jarige leeftijd met M. van Donkelaar (ongeveer 21 jaar oud), geboren rond 1915.

3 Neeltje van Hal, geboren te Lunteren op 26 januari 1915, volgt onder XXIII-dl.

4 Albertus van Hal, geboren te Lunteren op 2 augustus 1916.

5 Jansje van Hal, geboren op 1 november 1918, volgt onder XXIII-dm.

6 Rik van Hal, geboren te Lunteren op 1 december 1920, overleden aldaar op 8 augustus 1921, 250 dagen oud.

7 Gerritje van Hal, geboren te Lunteren op 11 februari 1923.

8 Hendrikje van Hal, geboren te Lunteren op 11 januari 1925.

9 Willem Albertus van Hal, geboren te Lunteren op 1 november 1927.

10 Rik van Hal, winkelier in de Pollen te Lunteren, geboren te Lunteren op 21 maart 1929.

Rik is gehuwd met Klasina van de Hoef ook genaamd Klasien, geboren te Lunteren op 13 april 1932, dochter van Wouter van de Hoef (winkelier in de Pollen te Lunteren) en Jannetje Visch.

11 Albertha Wilhelmina van Hal, geboren te Lunteren op 2 januari 1931.

12 Jan Dirk van Hal, geboren te Lunteren op 12 mei 1932.

13 Geertruida van Hal, geboren te Lunteren op 28 maart 1934.

14 Hendrika van Hal, geboren te Lunteren op 14 juni 1936.

XXII-dn Gerritje Ruttenberg, geboren te Ede op 5 september 1894, dochter van Jacob Ruttenberg (klompenmaker en landbouwer) en Jannetje van de Berkt (XXI-ce).

Gerritje is getrouwd te Ede op 7 november 1914, op 20-jarige leeftijd met Jan van Heerdt (24 jaar oud), rijwielhersteller te Ederveen, geboren op 10 februari 1890, zoon van Willem van Heerdt en Jantje van Veldhuizen.

Hij woont in 1936 te Lunteren, de Fliert 60.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Willem van Heerdt, geboren in de Fliert onder Lunteren op 6 december 1921, wonende te Veenendaal.

2 Gerrit van Heerdt, geboren rond 1925, overleden rond 2002, ongeveer 77 jaar oud.

3 Hendrika van Heerdt, geboren op 16 november 1927, volgt onder XXIII-dn.

XXII-do Jan Dirk Ruttenberg, geboren te Ede op 19 juli 1898, zoon van Jacob Ruttenberg (klompenmaker en landbouwer) en Jannetje van de Berkt (XXI-ce).

Hij woont in 1936 in de Fliert 57 onder Lunteren.

Jan was gehuwd met Hendrika Hardeman, geboren te Ede op 10 januari 1896.

Uit dit huwelijk:

1 Gerritje Ruttenberg, geboren te Ede op 14 september 1918, overleden te Ederveen op 1 februari 2004, begraven aldaar op 5 februari 2004, 85 jaar oud.

Gerritje is getrouwd op 13 januari 1937, op 18-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden van) Alberthus van Voorthuizen ook genaamd Albertus en Bertus, geboren te Ederveen op 12 juni 1909, volgt onder XXI-dm.

Gerritje was gehuwd (2) met Wijnand Vink, geboren rond 1920, wonende te Renswoude.

XXII-dp Aalbertus Ruttenberg, geboren rond 1900, zoon van Jacob Ruttenberg (klompenmaker en landbouwer) en Jannetje van de Berkt (XXI-ce).

Aalbertus was gehuwd met Catharina den Dulk, geboren rond 1915.

Uit dit huwelijk:

1 Elisabeth Ruttenberg ook genaamd Liesbeth, geboren te Utrecht op 29 mei 1947, volgt onder XXIII-do.

XXII-dq Jan van de Pol, brievenbesteller te Lunteren, geboren te Lunteren op 6 maart 1893, zoon van Klaas van de Pol (XXI-cf) en Aaltje Leenders.

In 1936 woont hij aan de Wormshoefweg 17 te Lunteren.

Jan is getrouwd te Ede op 13 juli 1921, op 28-jarige leeftijd met Grietje Veenstra (20 jaar oud), geboren te Renswoude op 23 juni 1901, dochter van Oege Veenstra en Gezina.

Uit dit huwelijk:

1 Aaltje van de Pol, geboren te Lunteren op 13 december 1921.

2 Oege van de Pol, geboren te Lunteren op 8 juli 1925.

3 Gezina van de Pol, geboren te Lunteren op 30 juli 1932.

4 Klaas van de Pol, geboren te Lunteren op 27 augustus 1935, volgt onder XXIII-dp.

XXII-dr Martinus van de Pol, metselaar, geboren te Ede op 31 juli 1894, zoon van Klaas van de Pol (XXI-cf) en Aaltje Leenders.

Martinus is getrouwd te Ede op 26 oktober 1927, op 33-jarige leeftijd met Aaltje Maria Karreman (29 jaar oud), geboren te Hillegersberg op 1 oktober 1898, dochter van Teunis Karreman (landbouwer in de Veenen onder Lunteren) en Janna Verburg.

Zij had van een onbekende man ‚‚n zoon.

Uit dit huwelijk:

1 Jan van de Pol, geboren te Lunteren op 26 mei 1922.

2 Klaas van de Pol, geboren te Lunteren op 17 maart 1929.

3 Teunisje van de Pol, geboren te Lunteren op 12 april 1931, overleden aldaar op 31 december 1932, 1 jaar oud.

4 Teunisje van de Pol, geboren te Lunteren op 5 februari 1934, volgt onder XXIII-dq.

5 Aaltje van de Pol, geboren op 5 juni 1938, volgt onder XXIII-dr.

XXII-ds Teunis van de Pol, geboren te Lunteren op 26 januari 1901, zoon van Evert van de Pol (XXI-cg) en Jacobje van den Berg.

Teunis is getrouwd te Ede op 31 maart 1926, op 25-jarige leeftijd met Hendrika Beukhof (22 jaar oud), geboren te Ede op 7 april 1903, dochter van Antonie Beukhof en Willemina Roelofsen.

Uit dit huwelijk:

1 Evert van de Pol ook genaamd Eep, geboren te Ede op 27 juni 1926, volgt onder XXIII-ds.

XXII-dt Christina van de Pol, geboren op 23 augustus 1906, overleden te Lunteren op 22 september 1970, begraven aldaar, 64 jaar oud, dochter van Evert van de Pol (XXI-cg) en Jacobje van den Berg.

Christina is getrouwd te Ede op 29 april 1936, op 29-jarige leeftijd met Willem Adams (30 jaar oud), geboren te Ede op 26 januari 1906, overleden te Lunteren op 9 september 1985, begraven aldaar, 79 jaar oud, zoon van Hendrik Adams (landbouwer in het Nederwoud onder Lunteren) en Willempje Evers.

Hij woont in 1936 in het Nederwoud 100.

Uit dit huwelijk:

1 Hendrik Adams, geboren te Ede op 8 mei 1937.

XXII-du Christina Zeggelaar, geboren te Ede op 8 april 1894, dochter van Hendrik Zeggelaar (landbouwer in de Veenen onder Lunteren) en Rikje van de Pol (XXI-ch).

Christina is getrouwd te Ede op 12 augustus 1916, op 22-jarige leeftijd met Aart van de Loenhorst (28 jaar oud), geboren te Ede op 4 april 1888, zoon van Hendrik van de Loenhorst en Teunisje Knoppert.

In 1936 woont hij in de Veenen 140 onder Lunteren.

Uit dit huwelijk:

1 Teunisje van de Loenhorst, geboren te Ede op 14 april 1917.

XXII-dv Aalbertus Zeggelaar, aannemer te Lunteren, geboren te Lunteren op 21 oktober 1899, overleden aldaar op 27 januari 1968, 68 jaar oud, zoon van Hendrik Zeggelaar (landbouwer in de Veenen onder Lunteren) en Rikje van de Pol (XXI-ch).

Hij woont in 1936 in de Veenen 121 onder Lunteren.

Aalbertus is getrouwd te Ede op 11 juni 1924, op 24-jarige leeftijd met zijn nicht Johanna Aleida Zeggelaar (22 jaar oud), geboren te Lunteren op 21 maart 1902, overleden aldaar op 14 juni 1984, 82 jaar oud, dochter van Jan Zeggelaar (winkelier te Lunteren) en Jannigje van den Elskamp.

Uit dit huwelijk:

1 Hendrik Jan Zeggelaar ook genaamd Henk, geboren te Lunteren op 26 mei 1925, volgt onder XXIII-dt.

2 Jan Zeggelaar, geboren te Lunteren op 10 augustus 1926, volgt onder XXIII-du.

3 Rik Zeggelaar, aannemer te Lunteren, geboren te Lunteren op 1 april 1937.

4 Gerrit Zeggelaar ook genaamd Gert, geboren te Lunteren op 1 februari 1939, volgt onder XXIII-dv.

5 Christina Zeggelaar, geboren te Lunteren op 9 augustus 1940.

Christina was gehuwd met (en gescheiden van) N.N. van Veldhuizen, geboren rond 1938.

6 Jannigje Zeggelaar, geboren te Lunteren op 3 april 1943.

Jannigje was gehuwd met Reijer Pater, geboren te Lunteren op 2 augustus 1932, overleden aldaar rond 1999, ongeveer 67 jaar oud, zoon van Elbert Pater (landbouwer op de "Moriaan" in het Nederwoud) en Steventje van Veldhuisen.

XXII-dw Hendrik Zeggelaar, metselaar, geboren te Lunteren op 6 februari 1904, zoon van Hendrik Zeggelaar (landbouwer in de Veenen onder Lunteren) en Rikje van de Pol (XXI-ch).

Hendrik woont te Lunteren, Veenen LH 80, in 1921 Veenen 113, 1930 nr. 141 en op 27 Juni 1934 nr. 120a.

Hendrik is getrouwd te Ede op 27 juni 1934, op 30-jarige leeftijd met Maria Karreman (31 jaar oud), geboren te Hillegersberg op 18 februari 1903, overleden in het jaar 1956, 53 jaar oud, dochter van Teunis Karreman (landbouwer in de Veenen onder Lunteren) en Janna Verburg.

Uit dit huwelijk:

1 Rikje Zeggelaar, geboren te Lunteren op 27 mei 1936, wonende aldaar en te Ederveen.

Rikje is gehuwd met E. Berghegen, geboren rond 1935.

2 Janna Zeggelaar, geboren te Lunteren op 18 september 1937.

3 Hendrik Zeggelaar, geboren te Lunteren op 8 mei 1940, volgt onder XXIII-dw.

XXII-dx Evertje Zeggelaar, geboren te Lunteren op 23 februari 1909, dochter van Hendrik Zeggelaar (landbouwer in de Veenen onder Lunteren) en Rikje van de Pol (XXI-ch).

Evertje is getrouwd te Ede op 17 mei 1939, op 30-jarige leeftijd met Gerrit van de Beek (31 jaar oud), landbouwer, geboren te Lunteren op 22 april 1908, zoon van Abraham van de Beek (landbouwer aan de Klomperweg onder Lunteren) en Johanna van Dijk.

Uit dit huwelijk:

1 Abraham van de Beek, predikant, geboren rond 1940, wonende te Lunteren, te Poederooijen en te Rijssen.

Abraham is gehuwd met Cornelia Kattenbroek ook genaamd Corry, geboren te Lunteren rond 1942, dochter van Arend Kattenbroek en Klazina van de Pol.

2 Hendrik van de Beek, timmerman te Lunteren, geboren te Lunteren op 22 oktober 1942, wonende aan de Klomperweg 153 te Lunteren.

Hendrik is gehuwd met N.N. Melissen, geboren rond 1942, dochter van Rijk Melissen en Marretje van Donkelaar.

XXII-dy Rik Zeggelaar, metselaar te Lunteren, geboren te Lunteren op 27 augustus 1911, zoon van Hendrik Zeggelaar (landbouwer in de Veenen onder Lunteren) en Rikje van de Pol (XXI-ch).

Hij woont in 1936 in de veenen 141 onder Lunteren, op 30 juni 1936 gaat hij naar het Nederwoud 1.

Rik is getrouwd te Ede op 27 november 1935, op 24-jarige leeftijd met Antonia Beukhof (24 jaar oud), geboren te Ede op 8 december 1910, dochter van Antonie Beukhof en Willemina Roelofsen.

Uit dit huwelijk:

1 Rikje Zeggelaar ook genaamd Riek, geboren te Ede op 1 januari 1938.

Rikje is getrouwd in het jaar 1958, op 20-jarige leeftijd met N. Gerritsen (ongeveer 20 jaar oud), geboren rond 1938, overleden in het jaar 1977, ongeveer 39 jaar oud.

XXII-dz Johannes Albertus Vink, geboren in het Walderveen onder Lunteren op 20 mei 1905, zoon van Rijk Vink (XXI-cj) en Aaltje Veldhuizen.

Hij woont in 1936 in het Walderveen 12 onder Lunteren.

Johannes is getrouwd te Ede op 28 december 1929, op 24-jarige leeftijd met Johanna Groeneveld (17 jaar oud), geboren te Ede op 4 juni 1912.

Uit dit huwelijk:

1 Alida Jeanetta Vink, geboren in het Walderveen onder Lunteren op 6 april 1930.

XXII-ea Margaretha Vink, geboren te Ede op 15 april 1912, dochter van Rijk Vink (XXI-cj) en Aaltje Veldhuizen.

Margaretha is getrouwd te Ede op 4 oktober 1930, op 18-jarige leeftijd met Gerrit Jan Fluit (32 jaar oud), koopman, geboren te Lunteren op 19 januari 1898, zoon van Jan Fluit (arbeider) en Melisje van Voorst.

Hij woont in 1936 in het Walderveen onder Lunteren 25.

Uit dit huwelijk:

1 Rijk Fluit, geboren te Lunteren op 21 juli 1930.

2 Aartje Fluit, geboren te Lunteren op 25 juli 1931.

3 Gerrit Jan Fluit, geboren te Lunteren op 16 maart 1933.

4 Alida Margaretha Fluit, geboren te Lunteren op 3 mei 1935.

XXII-eb Rijk Vink, stratenmaker te Lunteren, geboren in het Walderveen onder Lunteren op 19 mei 1918, zoon van Rijk Vink (XXI-cj) en Aaltje Veldhuizen.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1 Rijk Vink ook genaamd Rein, stratenmaker te Lunteren, geboren te Lunteren rond 1943.

XXII-ec Maria van Voorthuizen, geboren te Lunteren op 19 juli 1947, dochter van Cornelis van Voorthuizen (XXI-cn) en Elisabeth van Geerenstein.

Maria is getrouwd te Ede op 20 oktober 1967, op 20-jarige leeftijd met Gijsbertus van Dijk (21 jaar oud), geboren te Barneveld op 15 februari 1946.

Uit dit huwelijk:

1 Rudy van Dijk, geboren te Lunteren op 11 mei 1968.

2 Linda van Dijk, geboren te Barneveld op 17 oktober 1970.

XXII-ed Gijsje Geertruida van Voorthuizen, geboren op 19 oktober 1937, dochter van Hendrik van Voorthuizen (XXI-cp) en Derkje Hendriksen.

Gijsje is getrouwd te Ede op 28 mei 1964, op 26-jarige leeftijd met Gerrit Hol (27 jaar oud), geboren op 27 februari 1937.

Uit dit huwelijk:

1 Francina Hol, geboren te Harskamp op 8 maart 1965.

2 Dirkje Hendrika Hol, geboren te Harskamp op 9 maart 1967.

3 Willlem Hol, geboren te Harskamp op 30 augustus 1970.

XXII-ee Gerrit van Voorthuizen, geboren te Harskamp op 14 mei 1939, wonende te Wierden en te Zuna onder Rijssen, zoon van Hendrik van Voorthuizen (XXI-cp) en Derkje Hendriksen.0548.514393

Gerrit is getrouwd te Ede op 28 april 1966, op 26-jarige leeftijd met Jannigje Cornelia Pater (20 jaar oud), geboren op 30 augustus 1945, dochter van Hendrik Pater (XXI-et) en Janna Hendrika van Zwetselaar.

Uit dit huwelijk:

1 Hendrik van Voorthuizen ook genaamd Henk, geboren te Almelo op 7 september 1967, volgt onder XXIII-dx.

2 Jan Hendrik van Voorthuizen ook genaamd Jan, geboren te Wierden op 26 maart 1970, volgt onder XXIII-dy.

3 Dirkje Janna van Voorthuizen, geboren te Wierden op 3 juli 1971.

Dirkje is getrouwd op 24 september 1999, op 28-jarige leeftijd met Jurgen van Eck (ongeveer 29 jaar oud), geboren rond 1970.

4 Gert Jan van Voorthuizen, geboren te Wierden op 28 oktober 1974.

Gert is getrouwd op 7 september 2001, op 26-jarige leeftijd met Sandra Vosman (23 jaar oud), geboren op 31 augustus 1978.

XXII-ef Geertruida van Voorthuizen, geboren te Harskamp op 2 april 1941, dochter van Hendrik van Voorthuizen (XXI-cp) en Derkje Hendriksen.

Geertruida is getrouwd te Ede op 9 maart 1964, op 22-jarige leeftijd met Hendrik Jan Pater (24 jaar oud), geboren te Ede op 4 november 1939, zoon van Hendrik Pater (XXI-et) en Janna Hendrika van Zwetselaar.

Uit dit huwelijk:

1 Hendrik Pater, geboren te Harskamp op 18 december 1965.

2 Dirk Hendrik Pater, geboren te Harskamp op 19 januari 1968.

3 Janna Hendrika Pater, geboren te Harskamp op 26 oktober 1972.

XXII-eg Helmert van Voorthuizen, geboren te Harskamp op 6 april 1944, wonende te Wekerom, zoon van Hendrik van Voorthuizen (XXI-cp) en Derkje Hendriksen.

Helmert is getrouwd op 30 mei 1968, op 24-jarige leeftijd met Dirkje Heijink (ongeveer 23 jaar oud), geboren rond 1945, wonende te Wekerom, dochter van Arien Heijink (chauffeur) en Geertje Dekker.

Uit dit huwelijk:

1 Hendrik van Voorthuizen ook genaamd Henk, geboren te Ede op 26 november 1969, volgt onder XXIII-dz.

2 Ariën van Voorthuizen, geboren te Ede op 14 augustus 1973, wonende te Wekerom.

3 Helma van Voorthuizen, geboren te Ede op 14 augustus 1973, wonende te Wekerom en te Harskamp.

Helma is getrouwd te Ede op 31 mei 1996, op 22-jarige leeftijd met Johan Kraak (26 jaar oud), geboren te Harskamp op 10 december 1969, wonende aldaar, zoon van Janus Kraak en Willie van den Brink.

4 Helmert Teunis van Voorthuizen, geboren te Ede op 5 december 1982, wonende te Wekerom.

XXII-eh Hendrik van Voorthuizen, geboren te Harskamp op 21 april 1948, zoon van Hendrik van Voorthuizen (XXI-cp) en Derkje Hendriksen.

Hendrik is getrouwd te Ede op 2 oktober 1975, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Willemina Vonk (ongeveer 25 jaar oud), geboren rond 1950.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelia Willemina van Voorthuizen, geboren te Harskamp op 12 oktober 1982.

XXII-ei Dirk van Voorthuizen, geboren te Harskamp op 16 oktober 1951, zoon van Hendrik van Voorthuizen (XXI-cp) en Derkje Hendriksen.

Dirk is getrouwd te Ede op 10 juli 1975, op 23-jarige leeftijd met Janna Adriana Janssen (19 jaar oud), geboren op 17 januari 1956.

Uit dit huwelijk:

1 Hendrik van Voorthuizen, geboren te Harskamp op 24 februari 1977, volgt onder XXIII-ea.

2 Janna Adriana van Voorthuizen, geboren te Ede op 27 november 1980.

Janna is gehuwd met John van de Krol, geboren rond 1980.

3 Gijsbert van Voorthuizen, geboren te Harskamp op 1 augustus 1983.

XXII-ej Gijsje van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 19 februari 1940, wonende te Harskamp, dochter van Marinus van Voorthuizen (XXI-cs) en Derkje Geertruida Hendriksen.

Gijsje is getrouwd te Woudenberg op 26 juni 1964, op 24-jarige leeftijd met Hendrik van den Brink (24 jaar oud), rijksambtenaar, geboren te Ede op 30 september 1939, overleden aldaar op 21 december 1987, 48 jaar oud, zoon van Evert van den Brink en Teunisje Teunissen.

Uit dit huwelijk:

1 Teuny van den Brink, geboren te Harskamp op 22 juni 1965, volgt onder XXIII-eb.

2 Marinus van den Brink, broodbakker, geboren te Harskamp op 12 juli 1969.

XXII-ek Gerritje Hendrika van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 23 december 1943, wonende te Amerongen, dochter van Marinus van Voorthuizen (XXI-cs) en Derkje Geertruida Hendriksen.

Gerritje is getrouwd rond 1968, op ongeveer 25-jarige leeftijd met (en gescheiden van) Marinus van Veenendaal (ongeveer 29 jaar oud), geboren te Amerongen op 2 juli 1939, zoon van Christiaan van Veenendaal en Alida van Gulik.

Uit dit huwelijk:

1 Geertruida Dirkje van Veenendaal, geboren te Amerongen op 4 juli 1970.

2 Maria van Veenendaal, geboren te Amerongen op 17 november 1972, overleden op 29 oktober 1973, 346 dagen oud.

XXII-el Helmert van Voorthuizen, timmerman, geboren op 1 augustus 1945, zoon van Marinus van Voorthuizen (XXI-cs) en Derkje Geertruida Hendriksen.

Helmert is getrouwd te Renswoude op 26 juli 1968, op 22-jarige leeftijd met Jannetje van de Haar (20 jaar oud), geboren op 21 augustus 1947, dochter van Jan van de Haar (melkrijder) en Hendrika van de Kamp.

Uit dit huwelijk:

1 Helmert Eduard van Voorthuizen, timmerman, geboren te Renswoude op 7 januari 1969.

2 Erik Rudolf van Voorthuizen, logostiekmedewerker, geboren te Renswoude op 17 april 1970.

Erik is in ondertrouw gegaan te Renswoude op 24 juli 1998 en getrouwd aldaar in augustus 1998, op 28-jarige leeftijd met M. van Ginkel (ongeveer 1 jaar oud), geboren rond 1997.

XXII-em Geertruida Maria van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 21 april 1951, dochter van Marinus van Voorthuizen (XXI-cs) en Derkje Geertruida Hendriksen.

Geertruida is getrouwd te Woudenberg op 10 september 1971, op 20-jarige leeftijd met Rijk Boonzaaijer (22 jaar oud), kraanmachinist, geboren De Klomp op 2 juni 1949, zoon van Steven Boonzaaijer en Cornelia van Beek.

Uit dit huwelijk:

1 Dirkje Geertruida Boonzaaijer, geboren te Ede op 18 februari 1972.

XXII-en Dirkje van Voorthuizen, geboren te Woudenberg op 16 augustus 1956, dochter van Marinus van Voorthuizen (XXI-cs) en Derkje Geertruida Hendriksen.

Dirkje is getrouwd rond 1986, op ongeveer 30-jarige leeftijd met Cornelis Johan Klomp (ongeveer 32 jaar oud), geboren op 21 juli 1954, zoon van Teunis Klomp en Elisabeth Snijders.

Uit dit huwelijk:

1 Jacintha Klomp, geboren op 17 januari 1988.

2 Ricardo Klomp, geboren op 27 november 1989.

XXII-eo Jan van Voorthuizen, kraanmachinist, geboren te Ede op 15 april 1955, zoon van Teunis van Voorthuizen (XXI-dd) en Petronella van Ede.

Jan is gehuwd met Dirkje Johanna van Veldhuizen, geboren te Ede op 13 maart 1960, dochter van Evert Marinus van Veldhuizen en Maria Geertruida Methorst.

Uit dit huwelijk:

1 Mariella van Voorthuizen, geboren te Amersfoort op 1 september 1980.

2 Teunis van Voorthuizen, geboren te Rhenen op 28 januari 1982.

XXII-ep Jannigje van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 1 februari 1959, dochter van Teunis van Voorthuizen (XXI-dd) en Petronella van Ede.

Jannigje is getrouwd te Renswoude op 10 juni 1983, op 24-jarige leeftijd met Gijsbert van Dijk (24 jaar oud), geboren te Barneveld op 7 november 1958, zoon van Evert van Dijk en Jannetje Hengeveld.

Uit dit huwelijk:

1 Petronella Jannetje van Dijk, geboren te Barneveld op 22 september 1992.

XXII-eq Johan van Voorthuizen, geboren te Renswoude op 10 september 1966, zoon van Teunis van Voorthuizen (XXI-dd) en Petronella van Ede.

Woont Lucretia van Merkenlaan 54 te Veenendaal.

Johan is getrouwd te Renswoude op 18 september 1992, op 26-jarige leeftijd met Marina van de Kaa (ongeveer 22 jaar oud), geboren rond 1970, dochter van Ja